Dostęp do komponentów EJB przez usługi Web Services

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostęp do komponentów EJB przez usługi Web Services"

Transkrypt

1 243 Dostęp do komponentów EJB przez usługi Web Services Mikołaj Morzy

2 Plan rozdziału 244 Wprowadzenie do usług sieciowych Architektura SOAP Web Services Definition Language Rejestr UDDI Zastosowanie Oracle JDeveloper do tworzenia usług sieciowych

3 Architektura zorientowana na usługi 245 opublikuj dostawca usługi rejestr usług wywołaj znajdź klient usługi Usługa sieciowa (Web Service) to technologia budowania rozproszonych, komunikujących się ze sobą aplikacji Usługi sieciowe samodzielnie się opisują są zorientowane na świadczenie usług są oparte o standardy (HTTP, SMTP, XML, SOAP, WSDL, UDDI) opisują komunikację między aplikacjami są niezależne od platformy i języka implementacji

4 Elementy usług sieciowych 246 Komunikacja: podstawą funkcjonowania usług sieciowych są tradycyjne protokoły internetowe (HTTP, FTP) za pomocą których usługi sieciowe komunikują się ze sobą Uniwersalny format danych: usługi sieciowe korzystają z XML w celu wymiany danych oraz w celu opisu funkcjonalności poszczególnych usług Simple Object Access Protocol: usługi sieciowe wykorzystują protokół SOAP do wymiany komunikatów XML. Protokół SOAP funkcjonuje jako wrapper dla komunikatów XML, zamykając je w tzw. kopertach

5 Elementy usług sieciowych 247 Web Services Description Language: dokumenty WSDL to samoopisujące się specyfikacje prezentujące funkcjonalność danej usługi. Dokumenty WSDL są zgodne z XML i zawierają informację w jaki sposób należy korzystać z danej usługi sieciowej Universal Description, Discovery and Integration: rejestry usług UDDI przechowują dokumenty WSDL opisujące usługi. Rejestry te są przeszukiwane w celu zlokalizowania odpowiedniej usługi. Rejestry UDDI są wykorzystywane przez dostawców usług do publikowania usług

6 Zalety korzystania z usług sieciowych 248 Rozproszony model komponentów Wykorzystanie XML do reprezentacji i przesyłania danych Pełna niezależność od języka implementacji Łatwość dostępu przy pomocy standardowych protokołów, takich jak HTTP, FTP, SMTP Oszczędność czasu, istniejące komponenty mogą być bardzo łatwo udostępnione jako usługi sieciowe Różne sposoby wykorzystania komunikacja synchroniczna (RPC) komunikacja asynchroniczna (przesyłanie komunikatów)

7 Ogólny model usług sieciowych 249 aplikacja klienta inerfejs XML (WSDL) 2 3 rejestr usług (UDDI) interfejs XML (WSDL) usługa sieciowa 1

8 Protokół SOAP 250 SOAP to prosty protokół oparty na XML który pozwala na wymianę danych z wykorzystaniem protokołu HTTP oraz na implementowanie usług sieciowych SOAP jest przenośnym protokołem, aplikacje korzystające z SOAP mogą być napisane w różnych językach i mogą być wykonywane na różnych platformach Komunikacja między aplikacjami wykorzystującymi SOAP odbywa się poprzez zdalne wołanie procedur (RPC Remote Procedure Call) wymianę komunikatów

9 Architektura SOAP 251 klient SOAP serwer SOAP usługa SOAP metoda() wynik wynik metoda() konwersja odczytanie konwersja odczytanie XML XML HTTP XML XML Wywołanie metody przez klienta jest konwertowane do dokumentu XML, parametry wywołania są konwertowane do postaci binarnej i dokument XML jest wysyłany za pomocą protokołu HTTP do usługi sieciowej. Metoda sieciowa zwraca wynik działania w analogiczny sposób.

10 Koperta SOAP 252 Koperta SOAP to poprawny dokument XML który zawiera następujące elementy <Envelope></Envelope> wyznacza początek i koniec koperty <Header></Header> wyznacza początek i koniec nagłówka koperty, w nagłówku umieszczane są informacje specyficzne dla aplikacji, np. routing, cache, szyfrowanie, podpisy cyfrowe <Body></Body> wyznacza początek i koniec ciała koperty, w ciele zawarte są dane wywołania usługi (np. nazwy i wartości parametrów) jak i wyniki działania usługi <Fault></Fault> wyznacza początek i koniec bloku opisującego błędy powstałe podczas przetwarzania

11 Przykład koperty SOAP 253 Wywołanie metody float dodaj(float x, float y) z wartościami 10 i 20 POST /dodaj HTTP/1.1 Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: xxx SOAPAction "http://miner.cs.put.poznan.pl/kalkulator" <?xml version="1.0"?> <soap:envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope" soap:encodingstyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding"> <soap:body> <m:dodaj xmlns:m="http://miner.cs.put.poznan.pl/kalkulator"> <m:val1>10</m:val1> <m:val2>20</m:val2> </m:dodaj> </soap:body> </soap:envelope>

12 Przykład koperty SOAP 254 Wynik metody float dodaj(float x, float y) z wartościami 10 i 20 HTTP/ OK Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: xxx <?xml version="1.0"?> <soap:envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope" soap:encodingstyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding"> <soap:body> <m:dodajresponse xmlns:m="http://miner.cs.put.poznan.pl/kalkulator"> <m:dodajresult>30</m:dodajresult> </m:dodajresponse> </soap:body> </soap:envelope>

13 Przykład koperty SOAP 255 Wynik metody float dodaj(float x, float y), pojawił się niespodziewany błąd HTTP/ Server Error Connection: close Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: xxx Date: 01 Feb :02:23 GMT <?xml version="1.0"?> <soap:envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope" soap:encodingstyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding"> <soap:body> <soap:fault xmlns:m="http://miner.cs.put.poznan.pl/kalkulator"> <faultcode>soap:client</faultcode> <faultstring>podano zbyt wiele parametrów</faultstring> </soap:fault> </soap:body> </soap:envelope>

14 Implementacja 256 Protokół SOAP jest niezależny od języka implementacji, proces kodowania (serializacji) żądania i wyniku działania usługi, jak i proces komunikacji przez protokół HTTP może być przeprowadzony w dowolnym języku programowania. Wiele języków udostępnia wygodne biblioteki Java SOAP for Apache Java GLUE Perl SOAP::Lite C/C++ gsoap Microsoft SOAP (część platformy.net)

15 Architektura Apache SOAP 257 klient serwer SOAP klasa Java org.apache.soap org.apache.soap.rpc serwer WWW XML XML HTTP XML XML

16 Ręczna implementacja usługi 258 Kod usługi public class Kalkulator { public float dodaj(float x, float y) { return x+y; } } Deskryptor instalacji <isd:service xmlns:isd="http://xml.apache.org/xml-soap/deployment" id="urn:mojkalkulator"> <isd:provider type="java" scope="application" methods="dodaj"> <isd:java class="kalkulator" static="false"/> </isd:provider> </isd:service> Instalacja usługi java org.apache.server.servicemanagerclient \ \ deploy deployment_descriptor.xml

17 Ręczna implementacja usługi 259 import java.net.url; import java.util.vector; import org.apache.soap.*; import org.apache.soap.rpc.*;... Call call = new Call(); call.settargetobjecturi("urn:mojkalkulator"); call.setmethodname("dodaj"); call.setencodingstyleuri(constants.ns_uri_soap_enc); Vector parameters = new Vector(); parameters.addelement(new Parameter("val1", Float.class, 10, null)); parameters.addelement(new Parameter("val2", Float.class, 20, null)); call.setparams(parameters); Response response = call.invoke(new URL("http://miner/apache-soap/servlet/rpcrouter"), ""); Parameter returnvalue = response.getreturnvalue(); Object value = returnvalue.getvalue();...

18 Web Services Description Language 260 Wołając daną usługę programista musi zaszyć w kodzie lokalizację usługi, nazwę metody, liczbę i typy parametrów. WSDL to oparty o XML język opisu usługi, dokument WSDL zawiera wszystkie informacje potrzebne do wywołania usługi (lokalizacja, nazwa, parametry). WSDL jest tworzony przez dostawcę usługi i publikowany, programiści mogą ściągnąć opis usługi i wykorzystać go do wywołania danej usługi. Dokumenty WSDL mogą być automatycznie przetłumaczone na język programowania wykorzystywany przez programistę (za pomocą Client Proxy), tłumaczenie może też odbywać się w momencie wywoływania usługi.

19 Przykład pliku WSDL <?xml version = '1.0' encoding = 'UTF-8'?> <definitions name="lookupemp" targetnamespace="http://webservice/lookupemp.wsdl" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:tns="http://webservice/lookupemp.wsdl" xmlns:ns1="http://webservice/webservice.xsd"> <message name="dodaj0request"> <part name="x" type="xsd:float"/><part name="y" type="xsd:float"/> </message> <message name="dodaj0response"> <part name="return" type="xsd:float"/> </message> <porttype name="webserviceporttype"> <operation name="dodaj"> <input name="dodaj0request" message="tns:dodaj0request"/> <output name="dodaj0response" message="tns:dodaj0response"/> </operation> </porttype> <binding name="webservicebinding" type="tns:webserviceporttype"> <soap:binding style="rpc"/> <operation name="dodaj"> <input name="dodaj0request"><soap:body use="encoded" namespace="kalkulator"/></input> <output name="dodaj0response"><soap:body use="encoded" namespace="kalkulator"/></output> </operation> </binding> <service name="kalkulator"> <port name="webserviceport" binding="tns:webservicebinding"> <soap:address location="http://miner.cs.put.poznan.pl/kalkulator"/> </port> </service> </definitions> 261

20 Automatyczna translacja dokumentów WSDL przez Client Proxy 262 Dokument WSDL oracle.wsdl.toolkit.proxygenerator Client Proxy Utworzony przez dostawcę usługi dokument WSDL jest pobierany przez programistę/klienta. Klient tłumaczy dokument WSDL na język, w którym tworzona jest aplikacja łącząca się z usługą sieciową.

21 Rejestr UDDI 263 UDDI to specyfikacja bazy danych, w których dostawcy usług rejestrują swoje usługi przy pomocy dokumentów WSDL white pages: adres, dostawca, informacja kontaktowa yellow pages: wyszukiwanie wg typu, lokalizacji, kategorii i innych green pages: informacje techniczne, interfejs, URL, itp. Rejestr UDDI jest wykorzystywany do odczytania dokumentu WSDL i przesłania go do klienta w celu wygenerowania kodu łączącego się z usługą Dostępne obecnie usługi sieciowe oferują bardzo szeroki zakres świadczeń, m.in. prognozy pogody, wymiana walut, wyszukiwarki, sklepy internetowe, i wiele innych

22 REST 264 Podejście REST (Representational State Transfer): krytyka technologii usług sieciowych tradycyjne techniki i metody HTTP (POST,GET,PUT,DELETE) w zupełności wystarczające unikalny URL reprezentuje komponent usług sieciowych a nie konkretną usługę, przez co trudniej buforować wyniki bezpośrednia dostępność usług ułatwia ich integrację konieczność uczenia się nowych narzędzi i technik

23 Podsumowanie 265 wyszukanie usługi WSDL WSDL XML UDDI XML Java Client Proxy aplikacja klienta Java wywołanie usługi wyniki usługa SOAP

24 Kalkulator.java public class Kalkulator { public Kalkulator() {} Klasa Java 266 public float dodaj(float x, float y) { return x+y; } public double odejmij(double x, double y) { return x - y; } public double pomnoz(double x, double y) { return x * y; } } public double podziel(double x, double y) { return x / y; } IKalkulator.java public interface IKalkulator { public double dodaj(double x, double y); public double odejmij(double x, double y); public double pomnoz(double x, double y); public double podziel(double x, double y); }

25 Utworzenie usługi sieciowej 267

26 Wybór klasy źródłowej 268

27 Wybór metod dostępnych w usłudze 269

28 Wybór konfiguracji WSDL 270

29 Wygenerowanie klasy klienta proxy 271

30 Wybór parametrów klienta proxy 272

31 Wybór metod dla których zostaną wygenerowane wrappery 273

32 Instalacja usługi sieciowej 274

33 Fragment przykładowego klienta 275 KalkulatorWebServiceStub.java... public class KalkulatorWebServiceStub { public KalkulatorWebServiceStub() { m_httpconnection = new OracleSOAPHTTPConnection(); m_smr = new SOAPMappingRegistry(); } } public static void main(string[] args) { try { KalkulatorWebServiceStub stub = new KalkulatorWebServiceStub(); Double x = new Double(10); Double y = new Double(20); Double result = stub.podziel(x,y); System.out.println(result); } catch(exception ex) { ex.printstacktrace(); }

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Maciej Zakrzewicz PLOUG mzakrz@cs.put.poznan.pl Plan prezentacji Wprowadzenie do architektury zorientowanej na usługi Charakterystyka technologii

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Maciej Zakrzewicz, PLOUG mzakrz@cs.put.poznan.pl Streszczenie Web Services to technologia implementacji rozproszonych komponentów programowych

Bardziej szczegółowo

4. Usługi Web. Maciej Piechówka macpi@eti.pg.gda.pl 2009. Serwis turystyczny ABC: Gdańsk PLN 3,27. Możesz tam lecieć za jedyne: PLN 1999

4. Usługi Web. Maciej Piechówka macpi@eti.pg.gda.pl 2009. Serwis turystyczny ABC: Gdańsk PLN 3,27. Możesz tam lecieć za jedyne: PLN 1999 Spis treści: 1 Usługi Web (web services) - kontekst 2 Tworzenie i korzystanie z usług Web 3 Protokół SOAP 4 Opis usług WSDL 5 Odkrywanie Web Services: UDDI 6. Bezpieczeństwo usług Web www.xmethods.com

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania Zagrożenia trywialne Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych Rozwiązania charakterystyczne dla fazy rozwoju opisy rozpoznanych błędów, debugging, komentarze poprzednie wersje plików (cp plik.jsp

Bardziej szczegółowo

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Marek Lewandowski, Paweł Kędziora Politechnika Poznańska lewandowski.marek@gmail.com, pawel.kedziora@gmail.com Spis treści: 1 Technologia Web Service...

Bardziej szczegółowo

Rozproszone technologie Web Services

Rozproszone technologie Web Services Rozproszone technologie Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 11 kwietnia 2010 Bartłomiej Świercz Rozproszone technologie Wstęp Serwery aplikacji i zdalne usługi Wstęp

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie informatyki w gospodarce Wykład 4

Zastosowanie informatyki w gospodarce Wykład 4 Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Zastosowanie informatyki w gospodarce Wykład 4 WebSerwisy i SOAP dr inż. Tomasz Walkowiak Serwisy sieciowe, WWW Web Services dostępne poprzez sieć komponenty

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zastosowania XML

Nowoczesne zastosowania XML Nowoczesne zastosowania XML XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bazach danych Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią 2011/12 Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Architektura CORBA. Przegląd technologii dla komponentowych,, rozproszonych aplikacji internetowych J2EE

Architektura CORBA. Przegląd technologii dla komponentowych,, rozproszonych aplikacji internetowych J2EE Architektura CORBA 314 Przegląd technologii dla komponentowych,, rozproszonych aplikacji internetowych CORBA: Common Object Request Broker Architecture Jedna z pierwszych architektur budowy heterogenicznych

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe (Web Services)

Usługi sieciowe (Web Services) Usługi sieciowe (Web Services) Karol Kański Seminarium Systemy Rozproszone 14 października 2010 Agenda 1. Idea i historia usług sieciowych 2. Różne podejścia do tworzenia usług sieciowych 3. Języki opisu

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 7 Jan Kazimirski 1 Programowanie serwisów WEB SOAP 2 Literatura Programming Web Services with SOAP, D. Tidwell, J. Snell, P. Kulchenko, O'Reilly, 2001 Understanding

Bardziej szczegółowo

Web Services. Technologie Biznesu Elektronicznego. Konrad Kunicki. Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

Web Services. Technologie Biznesu Elektronicznego. Konrad Kunicki. Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania Standardy Technologie Biznesu Elektronicznego Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław, 26 kwiecień 2005 Standardy Plan prezentacji 1 Wprowadzenie 2 Standardy 3 4 5 Standardy

Bardziej szczegółowo

SOAP. Autor: Piotr Sobczak

SOAP. Autor: Piotr Sobczak SOAP Autor: Piotr Sobczak AGENDA: Trochę o Web Services Wprowadzenie do SOAP Anatomia komunikatu SOAP Wysyłanie i otrzymywanie komunikatu SOAP oraz API Javy w przykładach SOAP z załącznikami SOAP-RPC Obsługa

Bardziej szczegółowo

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o.

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o. Web Services Praktyczny przewodnik Robert Nowak Vercom Sp z o. o. 21 września 2005 Spis treści 1 Web Services - tworzenie i użytkowanie 4 1.1 Definicja Web Services....................................

Bardziej szczegółowo

Modelowanie, projektowanie i implementacja usług Web Services. Maciej Zakrzewicz

Modelowanie, projektowanie i implementacja usług Web Services. Maciej Zakrzewicz Modelowanie, projektowanie i implementacja usług Web Services Maciej Zakrzewicz Plan wykładów 2 Wprowadzenie do architektury SOA Przegląd technologii usług Web Services Przegląd technologii XML Schema

Bardziej szczegółowo

Sieciowe programowanie rozproszone SOA, WebServices i systemy gridowe. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1

Sieciowe programowanie rozproszone SOA, WebServices i systemy gridowe. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Sieciowe programowanie rozproszone SOA, WebServices i systemy gridowe Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Technologie WWW Nowszymi sposobami organizacji i technologiami w dziedzinie obliczeń rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Badanie wydajności systemów o architekturze SOA

Badanie wydajności systemów o architekturze SOA Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Badanie wydajności systemów o architekturze

Bardziej szczegółowo

O autorach...9. Wprowadzenie... 11

O autorach...9. Wprowadzenie... 11 O autorach...9 Wprowadzenie... 11 Rozdział 1. Czym jest Ajax?... 17 Narodziny Ajax... 18 Ewolucja sieci WWW... 18 JavaScript... 19 Ramki... 19 Technika ukrytej ramki... 19 Dynamiczny HTML i model DOM...

Bardziej szczegółowo

Protokoly w technologii obiektow rozproszonych - CORBA, RMI/IIOP, COM, SOAP. Paweł Kozioł p.koziol@students.mimuw.edu.pl

Protokoly w technologii obiektow rozproszonych - CORBA, RMI/IIOP, COM, SOAP. Paweł Kozioł p.koziol@students.mimuw.edu.pl Protokoly w technologii obiektow rozproszonych - CORBA, RMI/IIOP, COM, SOAP Paweł Kozioł p.koziol@students.mimuw.edu.pl Na początek - moja praca magisterska Narzędzie dla środowiska Eclipse wspierające

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Mobilny klient Web Serwisów dla urządzeń ipaq Kierunek, rok studiów: Wersja 0.1-9 z dnia 27.05.2008

Bardziej szczegółowo

Ajax. Zaawansowane programowanie

Ajax. Zaawansowane programowanie IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Usługi WWW. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl

Usługi WWW. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Budowa aplikacji sieciowych. Usługi WWW dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Usługi WWW W3C Working Group, Web Services Architecture,

Bardziej szczegółowo

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 7 Mashups hybrydowe aplikacje webowe

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 7 Mashups hybrydowe aplikacje webowe Architektura chmur i wirtualizacja Wykład 7 Mashups hybrydowe aplikacje webowe Zawartość Aplikacje webowe podstawy Aplikacje klasyczne i mashupy Architektura mashupu Technologie 2 Aplikacje webowe Historia

Bardziej szczegółowo

!Hurtownie i eksploracja danych

!Hurtownie i eksploracja danych !Hurtownie i eksploracja danych Jacek Rumiński slajd 1 Kontakt: Katedra Inżynierii Biomedycznej, pk. 106, tel.: 3472678, fax: 3461757, e-mail: jwr@eti.pg.gda.pl !XML i eksploracja danych Jacek Rumiński

Bardziej szczegółowo

XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie

XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią 2008/09 Elektroniczna wymiana danych

Bardziej szczegółowo

XML w elektronicznej wymianie danych i integracji aplikacji

XML w elektronicznej wymianie danych i integracji aplikacji XML w elektronicznej wymianie danych i integracji aplikacji Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Patryk Czarnik (MIMUW) 11 EDI XML 2007/08 1 /

Bardziej szczegółowo

Simple Object Access Protocol

Simple Object Access Protocol Simple Object Access Protocol Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 11 grudnia 2005 roku Czym jest SOAP? Akronim SOAP oznacza Simple Object Access Protocol. SOAP jest

Bardziej szczegółowo

XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie

XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2008/09 Patryk Czarnik 11 EDI XML 2008/09

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji sieciowych. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.

Budowa aplikacji sieciowych. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole. Sieci Komputerowe Budowa aplikacji sieciowych. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Obiektowe technologie programowania

Bardziej szczegółowo

PHP5 WebServices vs MS.NET vs Java vs Java Mobile

PHP5 WebServices vs MS.NET vs Java vs Java Mobile Narzędzia PHP5 WebServices vs MS.NET vs Java vs Java Mobile Łukasz Budnik Stopień trudności: W tym artykule pokażemy, jak stworzyć prostą usługę w PHP5, jak się z nią połączyć. Następnie pokażemy, jak

Bardziej szczegółowo