Web Services. Wojciech Mazur. 17 marca Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Web Services. Wojciech Mazur. 17 marca 2009. Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania"

Transkrypt

1 Standardy w Rodzaje Przykłady Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania 17 marca 2009

2 Standardy w Rodzaje Przykłady Plan prezentacji 1 Wstęp 2 Standardy w 3 4 Rodzaje 5 Przykłady 6

3 Standardy w Rodzaje Przykłady Co to jest Web Service? Definicje Istota Web service to: Definicja wg W3C: System software owy zaprojektowany w celu umożliwienia interakcji (takich jak wymiana danych, wywoływanie procedur pomiędzy komputerami w sieci). Definicja wg strony java.com: Aplikacja sieciowa używająca otwartych (opartych na XMLu) standardów oraz protokołów służących do wymiany danych z klientami.

4 Standardy w Rodzaje Przykłady Co to jest Web Service? Definicje Istota Web service to: Definicja wg W3C: System software owy zaprojektowany w celu umożliwienia interakcji (takich jak wymiana danych, wywoływanie procedur pomiędzy komputerami w sieci). Definicja wg strony java.com: Aplikacja sieciowa używająca otwartych (opartych na XMLu) standardów oraz protokołów służących do wymiany danych z klientami.

5 Standardy w Rodzaje Przykłady Co to jest Web Service? Definicje Istota Web service to: Definicja wg W3C: System software owy zaprojektowany w celu umożliwienia interakcji (takich jak wymiana danych, wywoływanie procedur pomiędzy komputerami w sieci). Definicja wg strony java.com: Aplikacja sieciowa używająca otwartych (opartych na XMLu) standardów oraz protokołów służących do wymiany danych z klientami.

6 Standardy w Rodzaje Przykłady Co to jest Web Service? c.d. Definicje Istota Definicja wg IBM: Oprogramowanie identyfikowane przez adres URL, którego publiczne interfejsy są zdefiniowane przy pomocy języka XML. Definicje te mogą być pobierane i obsługiwane przy pomocy innego oprogramowania, które dzięki nim jest w stanie korzystać z usługi sieciowej.

7 Istota Wstęp Standardy w Rodzaje Przykłady Definicje Istota 1 Nie dostarczają interfejsu użytkownika a jedynie logikę biznesową tworzonej aplikacji 2 Udostępnienie usługi polega na utworzeniu przez programistę interfejsu (strony www lub samodzielnej aplikacji) 3 Nie są związane z żadnym konkretnym językiem programowania oraz platformą systemową

8 Istota Wstęp Standardy w Rodzaje Przykłady Definicje Istota 1 Nie dostarczają interfejsu użytkownika a jedynie logikę biznesową tworzonej aplikacji 2 Udostępnienie usługi polega na utworzeniu przez programistę interfejsu (strony www lub samodzielnej aplikacji) 3 Nie są związane z żadnym konkretnym językiem programowania oraz platformą systemową

9 Istota Wstęp Standardy w Rodzaje Przykłady Definicje Istota 1 Nie dostarczają interfejsu użytkownika a jedynie logikę biznesową tworzonej aplikacji 2 Udostępnienie usługi polega na utworzeniu przez programistę interfejsu (strony www lub samodzielnej aplikacji) 3 Nie są związane z żadnym konkretnym językiem programowania oraz platformą systemową

10 Istota Wstęp Standardy w Rodzaje Przykłady Definicje Istota 1 Nie dostarczają interfejsu użytkownika a jedynie logikę biznesową tworzonej aplikacji 2 Udostępnienie usługi polega na utworzeniu przez programistę interfejsu (strony www lub samodzielnej aplikacji) 3 Nie są związane z żadnym konkretnym językiem programowania oraz platformą systemową

11 Standardy w Rodzaje Przykłady Kto ustala standardy? Instytucje standaryzujące W3C - World Wide Web Consortium OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards WS-I - Interoperability Organization

12 Standardy w Rodzaje Przykłady Instytucje standaryzujące Główne standardy stosowane w 1 XML - kodowanie 2 - przesyłanie informacji 3 - definicje usług 4 - wyszukiwanie usług

13 Standardy w Rodzaje Przykłady Instytucje standaryzujące Główne standardy stosowane w 1 XML - kodowanie 2 - przesyłanie informacji 3 - definicje usług 4 - wyszukiwanie usług

14 Standardy w Rodzaje Przykłady Instytucje standaryzujące Główne standardy stosowane w 1 XML - kodowanie 2 - przesyłanie informacji 3 - definicje usług 4 - wyszukiwanie usług

15 Standardy w Rodzaje Przykłady Instytucje standaryzujące Główne standardy stosowane w 1 XML - kodowanie 2 - przesyłanie informacji 3 - definicje usług 4 - wyszukiwanie usług

16 Standardy w Rodzaje Przykłady Instytucje standaryzujące Główne standardy stosowane w 1 XML - kodowanie 2 - przesyłanie informacji 3 - definicje usług 4 - wyszukiwanie usług

17 Standardy w Rodzaje Przykłady - simple object access protocol Instytucje standaryzujące Charakterystyka protokołu służy do przesyłania informacji pomiędzy urządzeniami korzystającymi z danej usługi sieciowej

18 Standardy w Rodzaje Przykłady - simple object access protocol Instytucje standaryzujące Charakterystyka protokołu służy do przesyłania informacji pomiędzy urządzeniami korzystającymi z danej usługi sieciowej przesyłane wiadomości zapisane są w standardzie XML

19 Standardy w Rodzaje Przykłady - simple object access protocol Instytucje standaryzujące Charakterystyka protokołu służy do przesyłania informacji pomiędzy urządzeniami korzystającymi z danej usługi sieciowej przesyłane wiadomości zapisane są w standardzie XML do przesyłania wykorzystywany jest najczęściej protokół HTTP

20 Standardy w Rodzaje Przykłady - simple object access protocol Instytucje standaryzujące Charakterystyka protokołu służy do przesyłania informacji pomiędzy urządzeniami korzystającymi z danej usługi sieciowej przesyłane wiadomości zapisane są w standardzie XML do przesyłania wykorzystywany jest najczęściej protokół HTTP może być przesyłany również przez SMTP, FTP, i inne

21 Standardy w Rodzaje Przykłady - simple object access protocol Instytucje standaryzujące Główne zalety protokołu jest niezależny od zastosowanego języka programowania

22 Standardy w Rodzaje Przykłady - simple object access protocol Instytucje standaryzujące Główne zalety protokołu jest niezależny od zastosowanego języka programowania jest niezależny od zastosowanej platformy systemowej

23 Standardy w Rodzaje Przykłady - simple object access protocol Instytucje standaryzujące Główne zalety protokołu jest niezależny od zastosowanego języka programowania jest niezależny od zastosowanej platformy systemowej daje możliwość zastosowania wielu różnych protokołów sieciowych

24 Standardy w Rodzaje Przykłady - simple object access protocol Instytucje standaryzujące Główne zalety protokołu jest niezależny od zastosowanego języka programowania jest niezależny od zastosowanej platformy systemowej daje możliwość zastosowania wielu różnych protokołów sieciowych jest dobrze wyspecyfikowany i rozszerzalny

25 Standardy w Rodzaje Przykłady - simple object access protocol Instytucje standaryzujące Struktura wiadomości Wiadomość składa się z trzech części:

26 Standardy w Rodzaje Przykłady - simple object access protocol Instytucje standaryzujące Struktura wiadomości Wiadomość składa się z trzech części: 1 Koperty (Envelope) - zawiera w sobie całą wiadomość, definiuje przestrzeń nazw

27 Standardy w Rodzaje Przykłady - simple object access protocol Instytucje standaryzujące Struktura wiadomości Wiadomość składa się z trzech części: 1 Koperty (Envelope) - zawiera w sobie całą wiadomość, definiuje przestrzeń nazw 2 Nagłówka (Header) - opcjonalna część, może zawierać informacje informacje dotyczące routingu, autentykacji, priorytetu itp.

28 Standardy w Rodzaje Przykłady - simple object access protocol Instytucje standaryzujące Struktura wiadomości Wiadomość składa się z trzech części: 1 Koperty (Envelope) - zawiera w sobie całą wiadomość, definiuje przestrzeń nazw 2 Nagłówka (Header) - opcjonalna część, może zawierać informacje informacje dotyczące routingu, autentykacji, priorytetu itp. 3 Ciała wiadomości (Body) - zawiera właściwą treść komunikatu

29 Standardy w Rodzaje Przykłady - simple object access protocol Instytucje standaryzujące Przykładowa wiadomość :

30 Standardy w Rodzaje Przykłady - simple object access protocol Instytucje standaryzujące Komunikacja za pomocą działa zazwyczaj na zasadzie żądanie/odpowiedź (request/response)

31 Standardy w Rodzaje Przykłady - simple object access protocol Instytucje standaryzujące Do wywołania metody przy użyciu potrzebujemy następujących danych: 1 położenie punktu końcowego (jego URL),

32 Standardy w Rodzaje Przykłady - simple object access protocol Instytucje standaryzujące Do wywołania metody przy użyciu potrzebujemy następujących danych: 1 położenie punktu końcowego (jego URL), 2 nazwę wywoływanej metody,

33 Standardy w Rodzaje Przykłady - simple object access protocol Instytucje standaryzujące Do wywołania metody przy użyciu potrzebujemy następujących danych: 1 położenie punktu końcowego (jego URL), 2 nazwę wywoływanej metody, 3 nazwy i wartości parametrów,

34 Standardy w Rodzaje Przykłady - simple object access protocol Instytucje standaryzujące Do wywołania metody przy użyciu potrzebujemy następujących danych: 1 położenie punktu końcowego (jego URL), 2 nazwę wywoływanej metody, 3 nazwy i wartości parametrów, 4 sygnaturę metody (opcjonalnie), 5 danych nagłówkowych (opcjonalnie).

35 Standardy w Rodzaje Przykłady Instytucje standaryzujące - Description Language ( Description Language) wykorzystuje język XML do opisu punktów dostępu do usług sieciowych służy do definiowania usługi sieciowej oraz wszystkich dostarczanych przez nią właściwości (struktury danych, procedury itp.)

36 Standardy w Rodzaje Przykłady Instytucje standaryzujące - Description Language Elementy pliku : Service - zbiór punktów końcowych (adresów URL), pod którymi widziana jest dana usługa

37 Standardy w Rodzaje Przykłady Instytucje standaryzujące - Description Language Elementy pliku : Service - zbiór punktów końcowych (adresów URL), pod którymi widziana jest dana usługa Binding - specyfikuje powiązania z protokołami HTTP i

38 Standardy w Rodzaje Przykłady Instytucje standaryzujące - Description Language Elementy pliku : Service - zbiór punktów końcowych (adresów URL), pod którymi widziana jest dana usługa Binding - specyfikuje powiązania z protokołami HTTP i PortType - określa operacje jakie mogą być wykonywane wewnątrz danej usługi

39 Standardy w Rodzaje Przykłady Instytucje standaryzujące - Description Language Elementy pliku : Service - zbiór punktów końcowych (adresów URL), pod którymi widziana jest dana usługa Binding - specyfikuje powiązania z protokołami HTTP i PortType - określa operacje jakie mogą być wykonywane wewnątrz danej usługi Types - specyfikuje abstrakcyjne typy danych wykorzystywane w ramach usługi

40 Standardy w Rodzaje Przykłady Instytucje standaryzujące - Description Language Przykładowy fragment pliku :

41 Standardy w Rodzaje Przykłady Instytucje standaryzujące - Description Language Programiści mogą wykorzystać definicje do wygenerowania kodu komunikującego się z usługą opisywaną przez dany plik. Generowanie kodu pozwala uniknąć trudnej implementacji wysyłania i otrzymywania komunikatów za pośrednictwem różnych protokołów, co zwiększa dostępność usługi XML Web Service. Reasumując, plik zawiera wszystkie dane potrzebne do napisania programu współpracującego z daną usługą Web Service.

42 Standardy w Rodzaje Przykłady Instytucje standaryzujące - Universal Description, Discovery and Integration - Universal Description, Discovery and Integration Baza danych przechowująca deskryptory usług sieciowych (pliki ) umożliwiająca twórcom klientów web services lub samym aplikacjom klienckim łatwe i szybkie wyszukiwanie potrzebnych usług sieciowych

43 Standardy w Rodzaje Przykłady Instytucje standaryzujące - Universal Description, Discovery and Integration W skład wpisu w bazie wchodzą tzw:

44 Standardy w Rodzaje Przykłady Instytucje standaryzujące - Universal Description, Discovery and Integration W skład wpisu w bazie wchodzą tzw: Białe strony (White Pages)- zawierają opis i dane teleadresowe firmy oferującej dane usługi

45 Standardy w Rodzaje Przykłady Instytucje standaryzujące - Universal Description, Discovery and Integration W skład wpisu w bazie wchodzą tzw: Białe strony (White Pages)- zawierają opis i dane teleadresowe firmy oferującej dane usługi Żółte strony (Yellow Pages) wyszczególniają kategorie branżowe, do których należy dana firma

46 Standardy w Rodzaje Przykłady Instytucje standaryzujące - Universal Description, Discovery and Integration W skład wpisu w bazie wchodzą tzw: Białe strony (White Pages)- zawierają opis i dane teleadresowe firmy oferującej dane usługi Żółte strony (Yellow Pages) wyszczególniają kategorie branżowe, do których należy dana firma Zielone strony (Green Pages) zawierają szczegółowy opis funkcji (interfejsu programistycznego) dostarczanych przez web service (najczęściej plik deskryptora )

47 Standardy w Rodzaje Przykłady Opis działania Web Service Opis działania Schemat działania 1 Program A poszukuje usługi sieciowej np. w rejestrze 2 Baza informuje program A, że dana usługa jest świadczona przez program B 3 Program A łączy się z usługą świadczoną przez program B 4 Program A pobiera opis usługi (plik ), dzięki czemu może się komunikować z usługą, a program B wie jak odpowiadać na żądania 5 Program A wysyła wiadomość z konkretnym żądaniem 6 Program B odpowiada odsyłając odpowiednią wiadomość

48 Standardy w Rodzaje Przykłady Schemat działania Web Service Opis działania Schemat działania Rysunek: Ogólny schemat działania usługi sieciowej

49 Standardy w Rodzaje Przykłady Podstawowe rodzaje RPC SOA WebServices REST RPC SOA RESTful

50 RPC Wstęp Standardy w Rodzaje Przykłady RPC SOA WebServices REST Zdalne wywołanie procedur zwane także (XML-RPC) najstarszy typ usług, skupia się na mapowaniu funkcji i metod specyficznych dla danych języków programowania i udostępnieniu ich w pliku nie spełnia warunków luźnego powiązania z tego powodu jest krytykowany, odchodzi się od tego typu

51 SOA Wstęp Standardy w Rodzaje Przykłady RPC SOA WebServices REST Usługa implementujące architekturę zgodną z koncepcją SOA (architektura zorientowana na usługi) podstawową częścią komunikacji jest wiadomość a nie konkretne operacje (stąd nazywana bywa usługą zorientowaną na wiadomości - message-oriented service ) są obecnie wspierane przez większość głównych dostawców oprogramowania i analityków w przeciwieństwie do RPC, SOA WS skupia się na treści dostarczanej przez, a nie na szczegółach implementacyjnych spełnia warunki luźnego powiązania (zmiana części nie pociąga zmian na innych maszynach) większa przezroczystość dla użytkownika

52 REST Wstęp Standardy w Rodzaje Przykłady RPC SOA WebServices REST REST - Representational State Transfer najnowszy typ usług sieciowych przesyłanie danych opiera się o podstawowe funkcje protokołu HTTP GET, POST, PUT, DELETE dostęp do danych odbywa się bezpośrednio poprzez URL (podobnie jak odbieranie wyników) uwaga skupiona jest na interakcji z zasobami, a nie na wiadomościach czy operacjach może nie wykorzystywać

53 Standardy w Rodzaje Przykłady Popularne usługi sieciowe Projekt Stonehenge Najpopularniejsze, ogólnodostępne usługi sieciowe: Allegro WebAPI Google API Last.fm API Facebook API Flickr API i inne...

54 Projekt Stonehenge Wstęp Standardy w Rodzaje Przykłady Popularne usługi sieciowe Projekt Stonehenge O projekcie Projekt Stonehenge to stosunkowo nowa inicjatywa, której celem jest opracowanie i udostępnienie zestawu przykładowych aplikacji realizujących koncepcje SOA w celu zademonstrowania interoperacyjności (zdolności efektywnej współpracy) pomiędzy rożnymi technologiami przy użyciu standardów aktualnie zdefiniowanych przez W3C i OASIS.

55 Standardy w Rodzaje Przykłady Projekt Stonehenge c.d. Popularne usługi sieciowe Projekt Stonehenge Inicjatorami projektu są firmy WSO2, Microsoft, Red Hat i Apache.

56 Standardy w Rodzaje Przykłady Projekt Stonehenge c.d. Popularne usługi sieciowe Projekt Stonehenge Inicjatorami projektu są firmy WSO2, Microsoft, Red Hat i Apache. Pierwszym osiągnięciem było zademonstrowanie interoperacyjności pomiędzy dwoma web service ami dotyczącymi rynku akcji WSO2 StockTrader (stworzonym przez firmę WSO2, na wielu rożnych platformach m.in. Axis2/Java, PHP, Ruby, Perl, Python, Spring) oraz Microsoft StockTrader (napisanym przez firmę Microsoft na platformie.net).

57 Standardy w Rodzaje Przykłady Projekt Stonehenge c.d. Popularne usługi sieciowe Projekt Stonehenge Inicjatorami projektu są firmy WSO2, Microsoft, Red Hat i Apache. Pierwszym osiągnięciem było zademonstrowanie interoperacyjności pomiędzy dwoma web service ami dotyczącymi rynku akcji WSO2 StockTrader (stworzonym przez firmę WSO2, na wielu rożnych platformach m.in. Axis2/Java, PHP, Ruby, Perl, Python, Spring) oraz Microsoft StockTrader (napisanym przez firmę Microsoft na platformie.net). Jednym z głównym zamierzeń projektu jest przyciągnięcie uwagi i wkład ze strony największych firm wśród twórców aplikacji segmentu SOA.

58 Standardy w Rodzaje Przykłady Popularne usługi sieciowe Projekt Stonehenge

59 I Wstęp Standardy w Rodzaje Przykłady Architecture - W3C Description Language () Version 1.2 Part 1: Messaging Framework (Second Edition) IBM SOA and The Protocol Stack Glossary

60 II Wstęp Standardy w Rodzaje Przykłady Microsoft Understanding Microsoft Understanding Microsoft Usługi XML Specification Project Stonehenge Proposal

61 Standardy w Rodzaje Przykłady Dziękuję za obejrzenie prezentacji

Programowanie komponentowe

Programowanie komponentowe Piotr Błaszyński Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 25 października 2014 WebService, (usługi sieciowe) - komponenty aplikacji webowych, zawierające logike biznesową.

Bardziej szczegółowo

Wybrane działy Informatyki Stosowanej

Wybrane działy Informatyki Stosowanej Wybrane działy Informatyki Stosowanej Java Enterprise Edition WebServices Serwer aplikacji GlassFish Dr hab. inż. Andrzej Czerepicki a.czerepicki@wt.pw.edu.pl http://www2.wt.pw.edu.pl/~a.czerepicki Aplikacje

Bardziej szczegółowo

Dostęp do komponentów EJB przez usługi Web Services

Dostęp do komponentów EJB przez usługi Web Services 243 Dostęp do komponentów EJB przez usługi Web Services Mikołaj Morzy Mikolaj.Morzy@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/mmorzy/ Plan rozdziału 244 Wprowadzenie do usług sieciowych Architektura

Bardziej szczegółowo

Web Services. Bartłomiej Świercz. Łódź, 2 grudnia 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Web Services

Web Services. Bartłomiej Świercz. Łódź, 2 grudnia 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Web Services Web Services Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 2 grudnia 2005 roku Wstęp Oprogramowanie napisane w różnych językach i uruchomione na różnych platformach może wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe (Web Services)

Usługi sieciowe (Web Services) Usługi sieciowe (Web Services) Karol Kański Seminarium Systemy Rozproszone 14 października 2010 Agenda 1. Idea i historia usług sieciowych 2. Różne podejścia do tworzenia usług sieciowych 3. Języki opisu

Bardziej szczegółowo

Programowanie Komponentowe WebAPI

Programowanie Komponentowe WebAPI Programowanie Komponentowe WebAPI dr inż. Ireneusz Szcześniak jesień 2016 roku WebAPI - interfejs webowy WebAPI to interfejs aplikacji (usługi, komponentu, serwisu) dostępnej najczęściej przez Internet,

Bardziej szczegółowo

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone Typy przetwarzania Przetwarzanie zcentralizowane Systemy typu mainfame Przetwarzanie rozproszone Architektura klient serwer Architektura jednowarstwowa Architektura dwuwarstwowa Architektura trójwarstwowa

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Rozproszone systemy internetowe

Rozproszone systemy internetowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozproszone systemy internetowe Wprowadzenie do usług WWW (Web Services) Podniesienie potencjału uczelni

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku Java. Wykład 13: Java Platform, Enterprise Edition (Java EE)

Programowanie w języku Java. Wykład 13: Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) Programowanie w języku Java Wykład 13: Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) Standard J2EE Programowanie w języku Java 2 J2EE - komunikacja Programowanie w języku Java 3 J2EE warstwa biznesowa Programowanie

Bardziej szczegółowo

Stan zaawansowania prac dotyczących zamówienia na opracowanie i wdrożenie rdzenia systemu e Urząd.

Stan zaawansowania prac dotyczących zamówienia na opracowanie i wdrożenie rdzenia systemu e Urząd. Stan zaawansowania prac dotyczących zamówienia na opracowanie i wdrożenie rdzenia systemu e Urząd. Andrzej Natuniewicz, Andrzej Perkowski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Web Services. Technologie Biznesu Elektronicznego. Konrad Kunicki. Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

Web Services. Technologie Biznesu Elektronicznego. Konrad Kunicki. Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania Standardy Technologie Biznesu Elektronicznego Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław, 26 kwiecień 2005 Standardy Plan prezentacji 1 Wprowadzenie 2 Standardy 3 4 5 Standardy

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy modelu usługowego

Wybrane problemy modelu usługowego XV Forum Teleinformatyki, 24.IX 2009, Warszawa-Miedzeszyn Wybrane problemy modelu usługowego Jerzy Nawrocki Instytut Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Poznańska Dwie twarze modelu

Bardziej szczegółowo

SOA Web Services in Java

SOA Web Services in Java Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław,16 marca 2009 Plan prezentacji SOA 1 SOA 2 Usługi Przykłady Jak zacząć SOA Wycinek rzeczywistości Problemy zintegrowanych serwisów : Wycinek Rzeczywistości Zacznijmy

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe. Wykład 6. Wprowadzenie do Web Services. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz. Web Services

Zaawansowane aplikacje internetowe. Wykład 6. Wprowadzenie do Web Services. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz. Web Services Wykład 6 Wprowadzenie do Web Services wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz Web Services 1 Plan wykładu Wprowadzenie do technologii Web Services Architektura Web Services Protokół komunikacyjny SOAP Język

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Departament Informatyzacji Specyfikacja Wejścia-Wyjścia Wersja 1.0 Warszawa, 16.02.2017 r. Copyright (c) 2017 Ministerstwo Finansów MINISTERSTWO FINANSÓW, DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do usług internetowych

Wprowadzenie do usług internetowych Wprowadzenie do usług internetowych Tomasz Pawlak 2 Plan prezentacji Wprowadzenie do usług internetowych Technologie usług internetowych Architektura usług internetowych Statystyki 3 Usługa internetowa

Bardziej szczegółowo

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Część I -ebxml Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie omówić potrzeby rynku B2B w zakresie przeprowadzania transakcji przez Internet zaprezentować architekturę ebxml wskazać na wady i zalety

Bardziej szczegółowo

Komunikacja międzysystemowa

Komunikacja międzysystemowa Komunikacja międzysystemowa REST API 06.12.2017 Karol Buler O czym będzie? O komunikacji ogólnie Application programming interface (API) Wybrane metody komunikacji REST API JavaScript Object Notation (JSON)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Maciej Zakrzewicz PLOUG mzakrz@cs.put.poznan.pl Plan prezentacji Wprowadzenie do architektury zorientowanej na usługi Charakterystyka technologii

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do J2EE

1 Wprowadzenie do J2EE Wprowadzenie do J2EE 1 Plan prezentacji 2 Wprowadzenie do Java 2 Enterprise Edition Aplikacje J2EE Serwer aplikacji J2EE Główne cele V Szkoły PLOUG - nowe podejścia do konstrukcji aplikacji J2EE Java 2

Bardziej szczegółowo

76.Struktura oprogramowania rozproszonego.

76.Struktura oprogramowania rozproszonego. 76.Struktura oprogramowania rozproszonego. NajwaŜniejsze aspekty obiektowego programowania rozproszonego to: Współdziałanie (interoperability) modułów programowych na róŝnych maszynach. Wielokrotne wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

Rozproszone systemy Internetowe

Rozproszone systemy Internetowe Rozproszone systemy Internetowe Transport komunikatów WS: protokół SOAP RSI Oskar Świda 1 Simple Object Access Protocol Bezstanowy protokół komunikacyjny, oparty na standardzie XML Prosty i elastyczny,

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu. Technologie cyfrowe Artur Kalinowski Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl Semestr letni 2014/2015 Usługi internetowe usługa internetowa (ang.

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki ESB Enterprise service bus Plan prezentacji Zdefiniowanie problemu Możliwe rozwiązania Cechy ESB JBI Normalizacja wiadomości w JBI Agile ESB Apache ServiceMix

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Wybrane działy Informatyki Stosowanej

Wybrane działy Informatyki Stosowanej Wybrane działy Informatyki Stosowanej Dr inż. Andrzej Czerepicki a.czerepicki@wt.pw.edu.pl http://www2.wt.pw.edu.pl/~a.czerepicki 2017 Globalna sieć Internet Koncepcja sieci globalnej Usługi w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Simple Object Access Protocol

Simple Object Access Protocol Simple Object Access Protocol Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 11 grudnia 2005 roku Czym jest SOAP? Akronim SOAP oznacza Simple Object Access Protocol. SOAP jest

Bardziej szczegółowo

Wybrane działy Informatyki Stosowanej

Wybrane działy Informatyki Stosowanej Wybrane działy Informatyki Stosowanej Java Enterprise Edition. WebServices. Język XML. Serwer aplikacji GlassFish. Dr inż. Andrzej Czerepicki a.czerepicki@wt.pw.edu.pl http://www2.wt.pw.edu.pl/~a.czerepicki

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe REST. Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Usługi sieciowe REST. Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Usługi sieciowe REST Jerzy Brzeziński Cezary Sobaniec Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Wprowadzenie Service Oriented Architecture nie zakłada stosowania technologii Web Services...... więc porozmawiajmy

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 11 dr inż. CORBA CORBA (Common Object Request Broker Architecture) standard programowania rozproszonego zaproponowany przez OMG (Object Management Group)

Bardziej szczegółowo

SOAP i alternatywy. 1. WSDL. 2. Protokoły tekstowe XML-RPC. JSON-RPC. SOAPjr. 3. Protokoły binarne Google Protocol Bufers. Apache Thrift.

SOAP i alternatywy. 1. WSDL. 2. Protokoły tekstowe XML-RPC. JSON-RPC. SOAPjr. 3. Protokoły binarne Google Protocol Bufers. Apache Thrift. SOAP i alternatywy 1. WSDL. 2. Protokoły tekstowe XML-RPC. JSON-RPC. SOAPjr. 3. Protokoły binarne Google Protocol Bufers. Apache Thrift. 1 WSDL WSDL (Web Services Description Language) jest standardem

Bardziej szczegółowo

Architektura aplikacji

Architektura aplikacji Architektura aplikacji System powiadomień Kamil Szarek, 21 listopada 2013 Plan prezentacji 1. 2. 3. 4. 5. Internet i aplikacje mobilne Jak działa typowe API, architektura pull Architektura push, PubSubHubbub

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Technologia Web Services. Web Services a WWW

Plan wykładu. Technologia Web Services. Web Services a WWW Wielowarstwowe aplikacje internetowe Web Services Plan wykładu Wprowadzenie do technologii Web Services Architektura Web Services Protokół komunikacyjny SOAP Język opisu interfejsu WSDL Rejestr UDDI JavaServer

Bardziej szczegółowo

OSGi Agata Hejmej 4.05.2009

OSGi Agata Hejmej 4.05.2009 OSGi Agata Hejmej 4.05.2009 Plan prezentacji Co to jest OSGi Jakie problemy rozwiązuje Opis standardu Przykładowa aplikacja Podsumowanie korzyści Co to jest OSGi? Standard, który pozwala na tworzenie wysoce

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Sieciowe programowanie rozproszone SOA, WebServices i systemy gridowe. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1

Sieciowe programowanie rozproszone SOA, WebServices i systemy gridowe. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Sieciowe programowanie rozproszone SOA, WebServices i systemy gridowe Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Technologie WWW Nowszymi sposobami organizacji i technologiami w dziedzinie obliczeń rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Departament Informatyzacji Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą Specyfikacja Wejścia-Wyjścia Wersja 1.1 Warszawa, 16.02.2017 r. Copyright (c)

Bardziej szczegółowo

Usługi WWW. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl

Usługi WWW. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Budowa aplikacji sieciowych. Usługi WWW dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Usługi WWW W3C Working Group, Web Services Architecture,

Bardziej szczegółowo

SIMON SAYS ARCHITECTURE! Usługi zdalne. Technologie, techniki i praktyki implementacji

SIMON SAYS ARCHITECTURE! Usługi zdalne. Technologie, techniki i praktyki implementacji SIMON SAYS ARCHITECTURE! Usługi zdalne Technologie, techniki i praktyki implementacji O mnie Bloguję: SIMON-SAYS-ARCHITECTURE.COM Twittuję: www.twitter.com/szymonpobiega Koduję: DDDSample.Net, NetMX, WS-Man.Net

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Serwery. Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak

Serwery. Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak Serwery Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak Czym jest XMPP? XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol), zbiór otwartych technologii do komunikacji, czatu wieloosobowego, rozmów wideo i

Bardziej szczegółowo

Kurs ASP.NET ASP.NET CORE APLIKACJE WEBOWE

Kurs ASP.NET ASP.NET CORE APLIKACJE WEBOWE Kurs ASP.NET ASP.NET CORE APLIKACJE WEBOWE Cena szkolenia Cena szkolenia wynosi 100 zł za 60 min. Ilość godzin szkolenia jest zależna od postępów w nauce uczestnika kursu oraz ilości czasu, którą będzie

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy pracy równoległej. Jarosław Kuchta

Mechanizmy pracy równoległej. Jarosław Kuchta Mechanizmy pracy równoległej Jarosław Kuchta Zagadnienia Algorytmy wzajemnego wykluczania algorytm Dekkera Mechanizmy niskopoziomowe przerwania mechanizmy ochrony pamięci instrukcje specjalne Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Wielowarstwowe aplikacje internetowe. Web Services. Autorzy wykładu: Maciej Zakrzewicz Marek Wojciechowski. Web Services

Wielowarstwowe aplikacje internetowe. Web Services. Autorzy wykładu: Maciej Zakrzewicz Marek Wojciechowski. Web Services Web Services Autorzy wykładu: Maciej Zakrzewicz Marek Wojciechowski Web Services Plan wykładu Wprowadzenie do technologii Web Services Architektura Web Services Protokół komunikacyjny SOAP Język opisu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie architektury systemu rozproszonego Jarosław Kuchta Zagadnienia Typy architektury systemu Rozproszone przetwarzanie obiektowe Problemy globalizacji Problemy ochrony Projektowanie architektury

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 13 Marcin Młotkowski 27 maja 2015 Plan wykładu Trwałość obiektów 1 Trwałość obiektów 2 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 29 Trwałość (persistence) Definicja Cecha

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE]

JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE] JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE] Parę słów o mnie 2 Nauczyciel akademicki od 2000 roku Od 2002 współpracuję z firmami jako programista i projektant aplikacji Od 2006 roku właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Technologie dla aplikacji klasy enterprise. Wprowadzenie. Marek Wojciechowski

Technologie dla aplikacji klasy enterprise. Wprowadzenie. Marek Wojciechowski Technologie dla aplikacji klasy enterprise Wprowadzenie Marek Wojciechowski Co oznacza enterprise-ready? Bezpieczeństwo Skalowalność Stabilność Kompatybilność wstecz Wsparcie Dokumentacja Łatwość integracji

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany kurs języka Python

Zaawansowany kurs języka Python 13 grudnia 2013 Plan wykładu 1 2 Wersje Cechy Plan wykładu 1 2 Wersje Cechy Schemat sieci HTTP, POP3, SMTP, FTP Application layer Transport layer TCP, UDP Internet Protokół UDP Cechy protokołu Protokół

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 7 Jan Kazimirski 1 Programowanie serwisów WEB SOAP 2 Literatura Programming Web Services with SOAP, D. Tidwell, J. Snell, P. Kulchenko, O'Reilly, 2001 Understanding

Bardziej szczegółowo

Protokół HTTP. 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX.

Protokół HTTP. 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX. Protokół HTTP 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX. 1 Usługi WWW WWW (World Wide Web) jest najpopularniejszym sposobem udostępniania

Bardziej szczegółowo

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 1 OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) OGC jest międzynarodowym konsorcjum 382 firm prywatnych, agencji rządowych oraz uniwersytetów, które nawiązały współpracę w celu rozwijania

Bardziej szczegółowo

EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0)

EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0) EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0) Adrian Dudek Wirtualne Przedsiębiorstwo 2 Wrocław, 1 czerwca 2010 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie Cel prezentacji Czym jest EJB 3.0? Historia 2 3 Cel prezentacji Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 3 c.d. Warstwa transportu, protokoły UDP, ICMP

Sieci komputerowe. Zajęcia 3 c.d. Warstwa transportu, protokoły UDP, ICMP Sieci komputerowe Zajęcia 3 c.d. Warstwa transportu, protokoły UDP, ICMP Zadania warstwy transportu Zapewnienie niezawodności Dostarczanie danych do odpowiedniej aplikacji w warstwie aplikacji (multipleksacja)

Bardziej szczegółowo

Wstęp Budowa Serwlety JSP Podsumowanie. Tomcat. Kotwasiński. 1 grudnia 2008

Wstęp Budowa Serwlety JSP Podsumowanie. Tomcat. Kotwasiński. 1 grudnia 2008 Adam 1 grudnia 2008 Wstęp Opis Historia Apache kontener serwletów rozwijany w ramach projektu Apache jeden z bardziej popularnych kontenerów Web open source, Apache Software License rozwijany przez ASF

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Grzegorz Caban grzegorz.caban@gmail.com. 20 stycznia 2009

ASP.NET MVC. Grzegorz Caban grzegorz.caban@gmail.com. 20 stycznia 2009 ASP.NET MVC Grzegorz Caban grzegorz.caban@gmail.com 20 stycznia 2009 Agenda Przyczyna powstania Co to jest ASP.NET MVC Architektura Hello World w ASP.NET MVC ASP.NET MVC vs ASP.NET WebForm Przyszłość framework'a

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe - 1.

Programowanie obiektowe - 1. Programowanie obiektowe - 1 Mariusz.Masewicz@cs.put.poznan.pl Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe (ang. object-oriented programming) to metodologia tworzenia programów komputerowych, która

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 9 Temat ćwiczenia: Aplikacje klient-serwer. 1. Wstęp teoretyczny.

Bardziej szczegółowo

Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum

Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum Stanisław Jerzy Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Wprowadzenie Systemy CMS (Content

Bardziej szczegółowo

5.14 JSP - Przykład z obiektami sesji... 83 5.15 Podsumowanie... 84 5.16 Słownik... 85 5.17 Zadanie... 86

5.14 JSP - Przykład z obiektami sesji... 83 5.15 Podsumowanie... 84 5.16 Słownik... 85 5.17 Zadanie... 86 Spis treści 1 Wprowadzenie - architektura, protokoły, system WWW... 1 1.1 Wstęp.................................................. 1 1.2 Ważniejsze daty......................................... 2 1.3 Protokoły

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Konspekt pracy inżynierskiej

Konspekt pracy inżynierskiej Konspekt pracy inżynierskiej Wydział Elektryczny Informatyka, Semestr VI Promotor: dr inż. Tomasz Bilski 1. Proponowany tytuł pracy inżynierskiej: Komunikator Gandu na platformę mobilną Android. 2. Cel

Bardziej szczegółowo

Hosting WWW Bezpieczeństwo hostingu WWW. Dr Michał Tanaś (http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Hosting WWW Bezpieczeństwo hostingu WWW. Dr Michał Tanaś (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Hosting WWW Bezpieczeństwo hostingu WWW Dr Michał Tanaś (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Zakres tematyczny 1. Wstęp 2. Protokoły komunikacji 3. Serwer WWW Apache 4. Aplikacje server-side PHP 5. Firewall

Bardziej szczegółowo

Kurs OPC S7. Spis treści. Dzień 1. I OPC motywacja, zakres zastosowań, podstawowe pojęcia dostępne specyfikacje (wersja 1501)

Kurs OPC S7. Spis treści. Dzień 1. I OPC motywacja, zakres zastosowań, podstawowe pojęcia dostępne specyfikacje (wersja 1501) Spis treści Dzień 1 I OPC motywacja, zakres zastosowań, podstawowe pojęcia dostępne specyfikacje (wersja 1501) I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

GS2TelCOMM. Rozszerzenie do TelCOMM 2.0. Opracował: Michał Siatkowski Zatwierdził: IMIĘ I NAZWISKO

GS2TelCOMM. Rozszerzenie do TelCOMM 2.0. Opracował: Michał Siatkowski Zatwierdził: IMIĘ I NAZWISKO GS2TelCOMM Rozszerzenie do TelCOMM 2.0 Opracował: Michał Siatkowski 29-03-2017 Zatwierdził: IMIĘ I NAZWISKO DATA TEL-STER 2017 Spis treści Wprowadzenie... 3 Architektura... 3 Instalacja... 3 Współpraca

Bardziej szczegółowo

Architektury usług internetowych. Tomasz Boiński Mariusz Matuszek

Architektury usług internetowych. Tomasz Boiński Mariusz Matuszek Architektury usług internetowych 2016 Tomasz Boiński Mariusz Matuszek Organizacja przedmiotu 1. Wykład 2 kolokwia po 25 punktów (23 listopada i 27 stycznia) 2. 6 zadań laboratoryjnych, zadania 1-5 po 8

Bardziej szczegółowo

Czym jest Ruby on Rails?

Czym jest Ruby on Rails? Czym jest Ruby on Rails? Ruby on Rails - napisany w języku Ruby framework open source do szybkiego tworzenia aplikacji internetowych w oparciu o architekturę MVC David Heinemeier Hansson twórca Rails Ruby

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Narzędzia i aplikacje Java EE Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Niniejsze opracowanie wprowadza w technologię usług sieciowych i implementację usługi na platformie Java EE (JAX-WS) z

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

Ruby i Ruby on Rails. Mateusz Drożdżyński

Ruby i Ruby on Rails. Mateusz Drożdżyński Ruby i Ruby on Rails Mateusz Drożdżyński Co to Ruby? Dynamiczny, obiektowy język programowania, stworzony przez Yukihiro Matsumoto Pojawił się w tym samym roku co Java (1995) Przejrzysta, prosta i intuicyjna

Bardziej szczegółowo

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Dariusz Brzeziński Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Język programowania prosty bezpieczny zorientowany obiektowo wielowątkowy rozproszony przenaszalny interpretowany dynamiczny wydajny Platforma

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 740 STUDIA INFORMATICA NR 31 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 740 STUDIA INFORMATICA NR 31 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 740 STUDIA INFORMATICA NR 31 2012 PIOTR CZAPIEWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny STANDARDY USŁUG INTERNETOWYCH A INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKAMI

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

UDDI & WSDL wykład 10

UDDI & WSDL wykład 10 Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Analizy Nieliniowej UDDI & WSDL wykład 10 Programowanie w Javie 2 mgr inż. Michał Misiak WSDL (1) Web Services Description Language Bazuje na

Bardziej szczegółowo

Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące audytu systemu informatycznego B2B - zakres prac. Audyt oprogramowania (testy akceptacyjne i bezpieczeństwa) systemu informatycznego System B2B automatyzujący

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten przedstawia jeden ze sposobów implementacji usług sieciowych XML i aplikacji klienckich w PHP. Oprogramowanie

Rozdział ten przedstawia jeden ze sposobów implementacji usług sieciowych XML i aplikacji klienckich w PHP. Oprogramowanie Tematy: Oprogramowanie Tworzymy usługę sieciową Tworzymy aplikację kliencką Podsumowanie Tematem tego rozdziału są usługi sieciowe XML, a dokładniej ich implementacja w PHP. Ponieważ PHP jest językiem

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne przedmioty.

Bardziej szczegółowo

Mydło i spółka. Aplikacje rozproszone. Serwisy sieciowe Broker usług. Serwisy sieciowe. Serwisy sieciowe, WWW (Web Services) Internet

Mydło i spółka. Aplikacje rozproszone. Serwisy sieciowe Broker usług. Serwisy sieciowe. Serwisy sieciowe, WWW (Web Services) Internet Mydło i spółka Serwisy sieciowe Wybrane zagadnienia Systemów protokół Rozproszonych (Simple Object Access Protokol) Aplikacje rozproszone Po co (Aplikacje o): Po co (źródło): rozproszenie przetwarzania

Bardziej szczegółowo

OpenLaszlo. OpenLaszlo

OpenLaszlo. OpenLaszlo OpenLaszlo Spis Treści 1 OpenLaszlo Co to jest? Historia Idea Architektura Jako Flash lub DHTML Jako servlet lub SOLO Jak to działa? Język LZX Struktura programu Skrypty Obiekty i klasy Atrybuty i metody

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Michał Ochociński nr albumu: 236401 Praca magisterska na kierunku informatyka stosowana Tworzenie i obsługa wirtualnego

Bardziej szczegółowo

Platforma Informatyczna Wdrażania Oprogramowania Dedykowanego w PL-Grid

Platforma Informatyczna Wdrażania Oprogramowania Dedykowanego w PL-Grid 1 Platforma Informatyczna Wdrażania Oprogramowania Dedykowanego w PL-Grid Grzegorz Banach Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, Politechnika Wrocławska, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Dokumentacja techniczna Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Spis Treści 1. Widok ogólny architektury MPP... 3 2. Warstwy systemu... 5 3. Struktura systemu/komponentów... 7 3.1 Aplikacje... 7 3.2 Biblioteki...

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS (c) 2008 Grupa SPOT SJ Grupa SPOT Krzysztof Cieślak, Maciej Gdula Spółka Jawna Podstawowe dane: firma założona w roku 2004 w wyniku połączenia

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Symfony, nowoczesny framework PHP

Program szkolenia: Symfony, nowoczesny framework PHP Program szkolenia: Symfony, nowoczesny framework PHP Informacje: Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Symfony, nowoczesny framework PHP PHP-frameworki PHP developerzy 3 dni 40% wykłady

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie i zarządzanie urządzeniami sieciowymi przy pomocy narzędzi Net-SNMP

Monitorowanie i zarządzanie urządzeniami sieciowymi przy pomocy narzędzi Net-SNMP Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Szymon Klimuk Nr albumu: 187408 Praca magisterska na kierunku Informatyka Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Web Services wykład 9

Web Services wykład 9 Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Analizy Nieliniowej Web Services wykład 9 Programowanie w Javie 2 mgr inż. Michał Misiak Agenda Ewolucja sieci komputerowych Co to jest Web

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2011/2012. Architektura zorientowana na usługi

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2011/2012. Architektura zorientowana na usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki obowiązuje w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zdalne monitorowanie i zarządzanie urządzeniami sieciowymi

Zdalne monitorowanie i zarządzanie urządzeniami sieciowymi Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Infomatyki Stosowanej Piotr Benetkiewicz Nr albumu: 168455 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

Biorąc udział w projekcie, możesz wybrać jedną z 8 bezpłatnych ścieżek egzaminacyjnych:

Biorąc udział w projekcie, możesz wybrać jedną z 8 bezpłatnych ścieżek egzaminacyjnych: Egzaminy na plus Stres na minus! Zdawaj bezpłatne egzaminy Microsoft, Linux, C++ z nami i zadbaj o swoją karierę. Oferujemy Ci pierwsze certyfikaty zawodowe w Twojej przyszłej karierze, które idealnie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych

Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych standardy i rozwiązania techniczne Paweł Soczewski Paweł Badowski Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Pojecie usługi pomoc

Bardziej szczegółowo