Integracja Obieg Dokumentów - GiS Spis treści

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Integracja Obieg Dokumentów - GiS Spis treści"

Transkrypt

1 Integracja Obieg Dokumentów - GiS Spis treści 1.Opis integracji Interfejs po stronie Obiegu Dokumentów Interfejs po stronie Gis-u Schematy przesyłanych plików xml

2 1. Opis integracji. Integracja między systemami zostanie oparta o protokół SOAP. Systemy połączone zostaną usługą sieciową wykorzystującą pliki XML do przekazywania danych. Rysunek 1 przedstawia diagram sekwencji integracji. Rysunek 1: Diagram komunikacji Komunikaty wynikowe są w formacie liczbowym. Każda metoda zwraca 1 jeśli wykonała się poprawnie, 0 jeśli w trakcie wykonywania wystąpił błąd. Parametry kontrahent_xml oraz 2

3 dokument_xml są zakodowanymi w base64 plikami xml zgodnymi ze schematami xsd: dokument.xsd oraz kontrahent.xsd. Opis wymiany danych pomiędzy systemami: zalozsprawe (GIS->Obieg Dokumentów) system GIS przesyła do systemu Obiegu Dokumentów żądanie założenia sprawy zawierające identyfikator dokumentu z systemu Eobieg, numer kategorii JRWA oraz identyfikator użytkownika z systemu Obiegu Dokumentów zakładającego sprawę. W momencie otrzymania takiego żądania w systemie Obiegu Dokumentów wykonywane są czynności związane z założeniem sprawy następnie odsyłana jest informacja do systemu GIS zawierająca identyfikator sprawy z systemu Obiegu Dokumentów wraz z numerem sprawy. System GIS powinien stworzyć z dokumentu którego dotyczyło pierwsze żądanie sprawę o numerze otrzymanym z systemu Obiegu Dokumentów. Jednocześnie w celu późniejszej wymiany danych system GIS powinien powiązać założoną sprawę z otrzymanym identyfikatorem sprawy z systemu Obiegu Dokumentów; przypiszdokumentdosprawy (GIS-> Obieg Dokumentów) system GIS przesyła do systemu Eobieg żądanie przypisania wcześniej otrzymanego dokumentu do sprawy zawierające identyfikator dokumentu z systemu Obiegu Dokumentów oraz identyfikator sprawy z systemu Obiegu Dokumentów. System Obiegu Dokumentów po otrzymaniu żądania wykonuje czynności związane z przypisaniem dokumentu do sprawy; zglosblednadekretacje (GIS-> Obieg Dokumentów) system GIS przesyła do systemu Obiegu Dokumentów informację o błędnej dekretacji wcześniej otrzymanego dokumentu zawierającą identyfikator dokumentu z systemu Obiegu Dokumentów oraz komentarz. System Obiegu Dokumentów po odebraniu żądania dokonuje cofnięcia błędnej dekretacji; zmienstatussprawy (GIS-> Obieg Dokumentów) system Gis w momencie zmiany statusu sprawy wysyła do systemu Obiegu Dokumentów informację o tym zawierającą identyfikator sprawy z systemu Obiegu Dokumentów oraz identyfikator statusu z systemu Obiegu Dokumentów; System Obiegu Dokumentów po otrzymaniu żądania dokonuje zmiany stanu sprawy; zarejestrujdokument (GIS->Obieg Dokumentów) system GIS przesyła nowy dokument do systemu Obiegu Dokumentów z żądaniem zarejestrowania dokumentu w systemie Obiegu Dokumentów. W parametrze żądania przesyłana jest informacja do którego pracownika należy przypisać przesłany dokument. System Obiegu Dokumentów po otrzymaniu dokumentu rejestruje go w swojej bazie danych; zarejestrujdokument(obiegu Dokumentów ->GIS) system Obiegu Dokumentów przesyła nowy dokument do systemu GIS z żądaniem zarejestrowania dokumentu w systemie GIS. W parametrze żądania przesyłana jest informacja do którego pracownika należy przypisać przesłany dokument. System GIS po otrzymaniu dokumentu sprawdza czy kontrahent który złożył dokument istnieje w jego bazie. Jeżeli nie dodaje go do bazy jeżeli tak to rejestruje dokument w swojej bazie danych; zmianadanychkontrahenta (GIS-> Obieg Dokumentów) system GIS przesyła do systemu Eobieg informację o zmianie danych kontrahenta zawierającą identyfikator użytkownika dokonującego zmiany z systemu Eobieg oraz dane kontrahenta który uległ zmianie. System Eobieg po otrzymaniu żądania dokonuje zmiany danych kontrahenta zapisanych w bazie danych; zmianadanychkontrahenta (Obieg Dokumentów ->GIS) system Eobieg przesyła do systemu GIS informację o zmianie danych kontrahenta zawierającą identyfikator użytkownika dokonującego zmiany z systemu Eobieg oraz dane kontrahenta który uległ zmianie. System GIS po otrzymaniu żądania powinien dokonać zmiany danych kontrahenta zapisanych w bazie danych; W celu odpowiedniego działania modułu integrującego obydwa systemy konieczne jest wcześniejsze zintegrowanie danych przechowywanych w obydwu bazach danych. Do tych danych należą: dane kontrahentów (GIS-> Obieg Dokumentów) 3

4 statusy spraw (GIS-> Obieg Dokumentów) dane użytkowników systemu (GIS-> Obieg Dokumentów) Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (JRWA) (Obieg Dokumentów ->GIS) Dane te powinny zostać wyeksportowane z jednego systemu i przekazane w formie umożliwiającej ich zaimportowanie do drugiego systemu. 1. Interfejs po stronie Obiegu Dokumentów Obieg Dokumentów posiada mechanizm webservice znajdujący się pod adresem: Obieg Dokumentów /gis.php?wsdl. Gdzie ADRES_EOBIEG jest adresem pod jakim widzi Obieg Dokumentów system GIS. Dla przykładu może być to /obieg. Na listingu 2.1 pokazany jest interfejs usługi sieciowej obiegu w formacie WSDL. Listing <definitions name="gis_wsdl" targetnamespace="urn:gis_wsdl" xmlns:wsdl=" xmlns:soap=" xmlns:tns="urn:gis_wsdl" xmlns:xsd=" xmlns:soap- ENC=" xmlns=" 2. <types xmlns=" <!-- Messages --> 5. <!-- Input parameters for method zalozsprawe --> 6. <message name="zalozsprawerequest"> 7. <part name="id_dokument" type="xsd:string"/> 8. <part name="numer_rwa" type="xsd:string"/> 9. <part name="id_uzytkownik" type="xsd:string"/> 10. </message> 11. <!-- Output for method zalozsprawe --> 12. <message name="zalozspraweresponse"> 13. <part name="zalozsprawe" type="xsd:int"/> 14. </message> 15. <!-- Input parameters for method przypiszdokumentdosprawy --> 16. <message name="przypiszdokumentdosprawyrequest"> 17. <part name="id_dokument_eobieg" type="xsd:int"/> 18. <part name="id_sprawy_eobieg" type="xsd:int"/> 19. </message> 20. <!-- Output for method przypiszdokumentdosprawy --> 21. <message name="przypiszdokumentdosprawyresponse"> 22. <part name="przypiszdokumentdosprawy" type="xsd:int"/> 23. </message> 24. <!-- Input parameters for method zglosblednadekretacje --> 25. <message name="zglosblednadekretacjerequest"> 26. <part name="id_uzytkownik" type="xsd:int"/> 27. <part name="id_dokument_eobieg" type="xsd:int"/> 28. <part name="komentarz" type="xsd:int"/> 29. </message> 30. <!-- Output for method zglosblednadekretacje --> 31. <message name="zglosblednadekretacjeresponse"> 32. <part name="zglosblednadekretacje" type="xsd:int"/> 33. </message> 34. <!-- Input parameters for method zmienstatussprawy --> 35. <message name="zmienstatussprawyrequest"> 36. <part name="id_sprawy_eobieg" type="xsd:int"/> 37. <part name="id_status_eobieg" type="xsd:int"/> 38. </message> 39. <!-- Output for method zmienstatussprawy --> 40. <message name="zmienstatussprawyresponse"> 41. <part name="zmienstatussprawy" type="xsd:int"/> 42. </message> 43. <!-- Input parameters for method zarejestrujdokument --> 44. <message name="zarejestrujdokumentrequest"> 4

5 45. <part name="dokument_xml" type="xsd:string"/> 46. </message> 47. <!-- Output for method zarejestrujdokument --> 48. <message name="zarejestrujdokumentresponse"> 49. <part name="zarejestrujdokument" type="xsd:int"/> 50. </message> 51. <!-- Input parameters for method zmianadanychkontrahenta --> 52. <message name="zmianadanychkontrahentarequest"> 53. <part name="id_user" type="xsd:string"/> 54. <part name="kotrahent_xml" type="xsd:string"/> 55. </message> 56. <!-- Output for method zmianadanychkontrahenta --> 57. <message name="zmianadanychkontrahentaresponse"> 58. <part name="zmianadanychkontrahenta" type="xsd:int"/> 59. </message> <!-- Ports --> 62. <porttype name="gis_wsdlport"><operation name="zalozsprawe"> 63. <input message="tns:zalozsprawerequest"/> 64. <output message="tns:zalozspraweresponse"/> 65. </operation> 66. <operation name="przypiszdokumentdosprawy"> 67. <input message="tns:przypiszdokumentdosprawyrequest"/> 68. <output message="tns:przypiszdokumentdosprawyresponse"/> 69. </operation> 70. <operation name="zglosblednadekretacje"> 71. <input message="tns:zglosblednadekretacjerequest"/> 72. <output message="tns:zglosblednadekretacjeresponse"/> 73. </operation> 74. <operation name="zmienstatussprawy"> 75. <input message="tns:zmienstatussprawyrequest"/> 76. <output message="tns:zmienstatussprawyresponse"/> 77. </operation> 78. <operation name="zarejestrujdokument"> 79. <input message="tns:zarejestrujdokumentrequest"/> 80. <output message="tns:zarejestrujdokumentresponse"/> 81. </operation> 82. <operation name="zmianadanychkontrahenta"> 83. <input message="tns:zmianadanychkontrahentarequest"/> 84. <output message="tns:zmianadanychkontrahentaresponse"/> 85. </operation> 86. </porttype> <!-- SOAP Bindings --> 89. <binding name="gis_wsdlbinding" type="tns:gis_wsdlport"> 90. <soap:binding style="rpc" transport=" 91. <operation name="zalozsprawe"> 92. <soap:operation soapaction="urn:gis_wsdl#gis_wsdl#zalozsprawe"/> 93. <input><soap:body use="encoded" namespace="urn:gis_wsdl" 94. </input> 95. <output> 96. <soap:body use="encoded" namespace="urn:gis_wsdl" 97. </output> 98. </operation> 99. <operation name="przypiszdokumentdosprawy"> 100. <soap:operation soapaction="urn:gis_wsdl#gis_wsdl#przypiszdokumentdosprawy"/> 101. <input><soap:body use="encoded" namespace="urn:gis_wsdl" 102. </input> 103. <output> 104. <soap:body use="encoded" namespace="urn:gis_wsdl" 105. </output> 5

6 106. </operation> 107. <operation name="zglosblednadekretacje"> 108. <soap:operation soapaction="urn:gis_wsdl#gis_wsdl#zglosblednadekretacje"/> 109. <input><soap:body use="encoded" namespace="urn:gis_wsdl" 110. </input> 111. <output> 112. <soap:body use="encoded" namespace="urn:gis_wsdl" 113. </output> 114. </operation> 115. <operation name="zmienstatussprawy"> 116. <soap:operation soapaction="urn:gis_wsdl#gis_wsdl#zmienstatussprawy"/> 117. <input><soap:body use="encoded" namespace="urn:gis_wsdl" 118. </input> 119. <output> 120. <soap:body use="encoded" namespace="urn:gis_wsdl" 121. </output> 122. </operation> 123. <operation name="zarejestrujdokument"> 124. <soap:operation soapaction="urn:gis_wsdl#gis_wsdl#zarejestrujdokument"/> 125. <input><soap:body use="encoded" namespace="urn:gis_wsdl" 126. </input> 127. <output> 128. <soap:body use="encoded" namespace="urn:gis_wsdl" 129. </output> 130. </operation> 131. <operation name="zmianadanychkontrahenta"> 132. <soap:operation soapaction="urn:gis_wsdl#gis_wsdl#zmianadanychkontrahenta"/> 133. <input><soap:body use="encoded" namespace="urn:gis_wsdl" 134. </input> 135. <output> 136. <soap:body use="encoded" namespace="urn:gis_wsdl" 137. </output> 138. </operation> 139. </binding> <!-- Service (location) --> 142. <service name="gis_wsdl"> 143. <documentation/> 144. <port name="gis_wsdlport" binding="tns:gis_wsdlbinding"><soap:address location=" </port> 146. </service> 147. </definitions> Webservice pokazany na listingu 1 obsługuje metody dostępowe systemu Obiegu Dokumentów. Dla łatwiejszego wyjaśnienia metody widoczne są na listingu 2.2. Listing public zalozsprawe(int id_dokument, string numer_rwa, int id_uzytkownik) 2. { } public przypiszdokumentdosprawy(int id_dokument_eobieg,int id_sprawy_eobieg) 6

7 8. { } public zglosblednadekretacje(int id_uzytkownik,int id_dokument_eobieg,string komentarz) 13. { } public zmienstatussprawy(int id_sprawy_eobieg,int id_status_eobieg) 19. { } public zarejestrujdokument(string $dokument_xml) 25. { } public zmianadanychkontrahenta(string id_user,string kotrahent_xml) 30. { } Przykładowe wywołanie webservice z poziomu języka PHP widoczne jest na listingu 2.3. Listing $klient=new SoapClient(" //zakladanie sprawy 4. $klient->zalozsprawe(6913,111,176); W linii 1 listingu 3 następuje połączenie do usługi sieciowej obiegu. W linii 4 wykonana jest metoda zakładająca sprawę w obiegu. 1. Interfejs po stronie Gis-u. Usługa sieciowa po stronie Gis posiada metody widoczne na listingu 3.1. Listing 3.1 public zarejestrujdokument(string $dokument_xml) { } public zmianadanychkontrahenta(string id_user,string kotrahent_xml) { } Powyższe metody powinny zostać zaimplementowane po stronie GIS. 7

8 2. Schematy przesyłanych plików xml. Parametry metod o nazwie kontahent_xml oraz dokument_xml są przesyłane w postaci zakodowanej base64. Czyli implementacje metod usług sieciowych powinny odkodować zmienne a następnie traktować je jako treść dokumentów xml. Przykład w pseudo kodzie: Listing public zarejestrujdokument(string dokument_xml) 2. { 3. xml=base64_decode(document_xml) 4. // zmienna xml zawiera treść dokumentu xml 5. } Parametr dokument_xml jest dokumentem w formacie xml zgodnym ze schematem widocznym na listingu 4.2. Listing 4.2: Schemat dokument.xsd. 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 2. <xsd:schema elementformdefault="qualified" xmlns:xsd=" > <xsd:complextype name="dokumenttype"> 6. <xsd:sequence> 7. <xsd:choice maxoccurs="1" minoccurs="1"> 8. minoccurs="0"> <xsd:element name="dogis" type="dogis" maxoccurs="1" 9. </xsd:element> 10. minoccurs="0"> <xsd:element name="doeobieg" type="doeobieg" maxoccurs="1" 11. </xsd:element> 12. </xsd:choice> 13. minoccurs="1"> <xsd:element name="metryczka" type="metryczka" maxoccurs="1" 14. </xsd:element> 15. <xsd:element name="zalaczniki" type="zalaczniki" maxoccurs="1" minoccurs="0"></xsd:element> 16. <xsd:element name="kontrahenci" type="kontrahenci" maxoccurs="1" minoccurs="1"></xsd:element> 17. </xsd:sequence> 18. </xsd:complextype> <xsd:complextype name="dogis"> 22. <xsd:sequence> 23. <xsd:element name="id_dok_eobieg" type="xsd:int" maxoccurs="1" minoccurs="1"></xsd:element> 24. </xsd:sequence> 25. </xsd:complextype> 26. 8

9 27. <xsd:complextype name="doeobieg"> 28. <xsd:annotation> 29. <xsd:documentation>element występujący przy rejestrowaniu dokumentu z gis w eobieg</xsd:documentation> 30. </xsd:annotation> 31. <xsd:sequence> 32. <xsd:element name="id_sprawy_eobieg" type="xsd:int" maxoccurs="1" minoccurs="1"></xsd:element> 33. <xsd:element name="id_uzytkownik_eobieg" type="xsd:int" maxoccurs="1" minoccurs="1"></xsd:element> 34. </xsd:sequence> 35. </xsd:complextype> <xsd:complextype name="metryczka"> 38. <xsd:sequence> 39. <xsd:element name="data" type="xsd:string" maxoccurs="1" 40. minoccurs="1"> 41. </xsd:element> 42. <xsd:element name="numer" type="xsd:string" maxoccurs="1" 43. minoccurs="1"> 44. </xsd:element> 45. <xsd:element name="opis" type="xsd:string" maxoccurs="1" 46. minoccurs="0"> 47. </xsd:element> 48. <xsd:element name="dostarczono" type="dostarczono" maxoccurs="1" minoccurs="1"></xsd:element> 49. </xsd:sequence> 50. </xsd:complextype> <xsd:complextype name="zalaczniki"> 56. <xsd:sequence> 57. <xsd:element name="zalacznik" type="zalacznik" maxoccurs="unbounded" minoccurs="0"></xsd:element> 58. </xsd:sequence> 59. </xsd:complextype> <xsd:complextype name="kontrahenci"> 62. <xsd:sequence> 63. <xsd:element name="kontrahent" type="kontrahent" maxoccurs="unbounded" minoccurs="1"></xsd:element> 64. </xsd:sequence> 65. </xsd:complextype> <xsd:element name="dokument" type="dokumenttype"></xsd:element> <xsd:complextype name="zalacznik"> 70. <xsd:sequence> 71. <xsd:element name="plik" type="xsd:string" maxoccurs="1" minoccurs="1"></xsd:element> 72. <xsd:element name="podpis" type="xsd:string" maxoccurs="1" minoccurs="0"></xsd:element> 73. </xsd:sequence> 74. <xsd:attribute name="nazwa" type="xsd:string"></xsd:attribute> 9

10 75. <xsd:attribute name="podpis" type="podpis"></xsd:attribute> 76. </xsd:complextype> <xsd:complextype name="kontrahent"> 81. <xsd:simplecontent> 82. <xsd:extension base="xsd:string"> 83. <xsd:attribute name="status" type="status"></xsd:attribute> 84. </xsd:extension> 85. </xsd:simplecontent> 86. </xsd:complextype> <xsd:simpletype name="podpis"> 91. <xsd:restriction base="xsd:string"> 92. <xsd:enumeration value="zew"></xsd:enumeration> 93. <xsd:enumeration value="wew"></xsd:enumeration> 94. </xsd:restriction> 95. </xsd:simpletype> <xsd:simpletype name="dostarczono"> 98. <xsd:annotation> 99. <xsd:documentation>o - osobiście, 100. m- mailem, 101. f- faxem, 102. p- pocztą 103. e- przez esp</xsd:documentation> 104. </xsd:annotation> 105. <xsd:restriction base="xsd:string"> 106. <xsd:enumeration value="o"></xsd:enumeration> 107. <xsd:enumeration value="p"></xsd:enumeration> 108. <xsd:enumeration value="f"></xsd:enumeration> 109. <xsd:enumeration value="m"></xsd:enumeration> 110. <xsd:enumeration value="e"></xsd:enumeration> 111. </xsd:restriction> 112. </xsd:simpletype> <xsd:simpletype name="status"> 115. <xsd:restriction base="xsd:string"> 116. <xsd:enumeration value="glowny"></xsd:enumeration> 117. <xsd:enumeration value="dodatkowy"></xsd:enumeration> 118. </xsd:restriction> 119. </xsd:simpletype> 120. </xsd:schema> Przykładowy dokument zgodny ze schematem z listingu 4.2. Listing <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 2. <dokument> 10

11 3. <doeobieg> 4. <id_sprawy_eobieg>123</id_sprawy_eobieg> 5. <id_uzytkownik_eobieg>111</id_uzytkownik_eobieg> 6. </doeobieg> 7. <metryczka> 8. <data>data</data> 9. <numer>12</numer> 10. <opis>opis</opis> 11. <dostarczono>o</dostarczono> 12. </metryczka> 13. <zalaczniki> 14. <zalacznik nazwa="nazwa_pliku" podpis="zew" > 15. <plik>base64 zalacznika binarnego</plik> 16. <podpis>base64 podpisu</podpis> 17. </zalacznik > 18. <zalacznik nazwa="nazwa_pliku"> 19. <plik>base64 zalacznika binarnego</plik> 20. </zalacznik> 21. </zalaczniki> 22. <kontrahenci> 23. <kontrahent status="glowny"> 24. base64 kontrahent_xml 25. </kontrahent > 26. <kontrahent status="dodatkowy" > 27. base64 kontrahent_xml 28. </kontrahent> 29. </kontrahenci> 30. </dokument> Przed wysłaniem powinien zostać zakodowany w base64. Parametr kontahent_xml jest dokumentem xml zgodnym ze schematem widocznym na listingu 4.3. Listing <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 2. <schema elementformdefault="qualified" xmlns=" > <element name="kontrahent"> 5. <complextype> 6. <sequence> 7. <element name="id_eobieg" type="string" maxoccurs="1" 8. minoccurs="1"> 9. </element> 10. <element name="id_typ_eobieg" type="string" maxoccurs="1" minoccurs="1"></element> 11. <element name="nazwa" type="string" maxoccurs="1" 12. minoccurs="1"> 13. </element> 14. <element name="ulica_miejscowosc" type="string" 15. maxoccurs="1" minoccurs="1"> 11

12 16. </element> 17. <element name="nr_domu" type="string" maxoccurs="1" 18. minoccurs="1"> 19. </element> 20. <element name="kod_pocztowy" type="string" maxoccurs="1" 21. minoccurs="1"> 22. </element> 23. <element name="regon" type="string" maxoccurs="1" 24. minoccurs="0"> 25. </element> 26. <element name="nip" type="string" maxoccurs="1" 27. minoccurs="0"> 28. </element> 29. <element name="poczta" type="string" maxoccurs="1" 30. minoccurs="0"> 31. </element> 32. <element name="telefon" type="string" maxoccurs="1" 33. minoccurs="0"> 34. </element> 35. <element name="telefon_kom" type="string" maxoccurs="1" 36. minoccurs="0"> 37. </element> 38. <element name=" " type="string" maxoccurs="1" 39. minoccurs="0"> 40. </element> 41. <element name="pesel" type="string" maxoccurs="1" 42. minoccurs="0"> 43. </element> 44. <element name="krs" type="string" maxoccurs="1" 45. minoccurs="0"> 46. </element> 47. <element name="fax" type="string" maxoccurs="1" 48. minoccurs="0"> 49. </element> 50. </sequence> 51. </complextype> 52. </element> </schema> Przykładowy dokument zgodny ze schematem z listingu 4.4: Listing <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 2. <kontrahent> 3. <id_eobieg>0</id_eobieg> 4. <id_typ_eobieg>1</id_typ_eobieg> 5. <nazwa>nazwa</nazwa> 6. <ulica_miejscowosc>ulica</ulica_miejscowosc> 7. <nr_domu>12</nr_domu> 8. <kod_pocztowy>22-100</kod_pocztowy> 9. <regon>123</regon> 12

13 10. <nip>123</nip> 11. <poczta>lublin</poczta> 12. <telefon>213123</telefon> 13. <telefon_kom>123213</telefon_kom> <pesel>123</pesel> 16. <krs>123</krs> 17. <fax>123</fax> 18. </kontrahent> Przed wysłaniem powinien zostać zakodowany w base64. 13

- wewnątrz elementów prostych występuje tylko jeden typ danych, wewnątrz złoŝonych nie moŝemy dokładnie określić liczby wystąpień elementu

- wewnątrz elementów prostych występuje tylko jeden typ danych, wewnątrz złoŝonych nie moŝemy dokładnie określić liczby wystąpień elementu XML Schema DTD a XML Schema DTD jako opis dokumentu XML: - pozwala stworzyć jedynie bardzo ogólny schemat dokumentu - w standardzie DTD dostępne mamy jedynie rozróŝnienie na elementy proste i złoŝone -

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 1866 UCHWAŁA NR IX.87.2015 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE. z dnia 28 maja 2015 r.

Rzeszów, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 1866 UCHWAŁA NR IX.87.2015 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE. z dnia 28 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 1866 UCHWAŁA NR IX.87.2015 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu składania informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 14 Struktura logiczna korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów (VAT-UEK)

Załącznik nr 14 Struktura logiczna korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów (VAT-UEK) Załącznik nr 14 Struktura logiczna korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów (VAT-UEK) Nazwa pliku XSD: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/deklaracje/vat/vat-uek(1)_v2-0.xsd

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMIANY DANYCH POMIĘDZY PROGRAMEM KS-APTEKA WINDOWS I SKLEPEM INTERNETOWYM FIRMY ZEWNĘTRZNEJ

SPECYFIKACJA WYMIANY DANYCH POMIĘDZY PROGRAMEM KS-APTEKA WINDOWS I SKLEPEM INTERNETOWYM FIRMY ZEWNĘTRZNEJ Nr SPECYFIKACJA WYMIANY DANYCH POMIĘDZY PROGRAMEM KS-APTEKA WINDOWS 1.INFORMACJE PODSTAWOWE Wymiana danych pomiędzy programem KS-APTEKA Windows odbywa się z wykorzystaniem technologii Web Services (protokół

Bardziej szczegółowo

Nazwa pliku XSD: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/deklaracje/vat/vat-r(7)_v2-0.xsd

Nazwa pliku XSD: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/deklaracje/vat/vat-r(7)_v2-0.xsd Załącznik nr 34 Struktura logiczna zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) wraz z informacją dotyczącą obowiązku podatkowego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.)

(Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.) Dz.U.z 2006r. Nr 206 poz. 1519 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych,

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru Nazwa pliku XSD: Potwierdzenie_v4-0.xsd

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa URZĘDOWE POŚWIADCZENIA ODBIORU UPP ORAZ UPD Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski

Bardziej szczegółowo

Struktura logiczna zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej (NIP-3)

Struktura logiczna zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej (NIP-3) Załącznik nr 2 Struktura logiczna zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej (NIP-3) Nazwa pliku XSD: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/nip/nip-3(5)_v1-0.xsd

Bardziej szczegółowo

Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz układ informacji i powiązań między nimi

Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz układ informacji i powiązań między nimi Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz układ informacji i powiązań między nimi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX.88. 2015 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR IX.88. 2015 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR IX.88. 2015 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą

Bardziej szczegółowo

1. Uruchomić i skonfigurować środowisko tworzenia aplikacji i serwer aplikacji.

1. Uruchomić i skonfigurować środowisko tworzenia aplikacji i serwer aplikacji. Temat Stworzenie systemu składającego się z prostej usługi sieciowej (ang. web service) oraz komunikującej się z nią aplikacji klienckiej umożliwiającej dostęp do usługi przez przeglądarkę internetową.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2012 r. Pozycja 18 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2012 r. Pozycja 18 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2012 r. Pozycja 18 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia. Ministra Finansów z dnia września 2006 r. (poz. )

Załącznik do rozporządzenia. Ministra Finansów z dnia września 2006 r. (poz. ) Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia września 2006 r. (poz. ) Załącznik Nr 6 STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7)

Bardziej szczegółowo

Programowanie komponentowe

Programowanie komponentowe Piotr Błaszyński Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 25 października 2014 WebService, (usługi sieciowe) - komponenty aplikacji webowych, zawierające logike biznesową.

Bardziej szczegółowo

Techniczny opis rozwiązania dla wymiany komunikatów z wykorzystaniem standardu AS4

Techniczny opis rozwiązania dla wymiany komunikatów z wykorzystaniem standardu AS4 Techniczny opis rozwiązania dla wymiany komunikatów edig@s z wykorzystaniem standardu AS4 Strona 1 z 18 Lista załączników Numer załącznika Opis załącznika 1. OASIS ebxml Messaging Services Version 3.0:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

Sieciowe programowanie rozproszone SOA, WebServices i systemy gridowe. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1

Sieciowe programowanie rozproszone SOA, WebServices i systemy gridowe. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Sieciowe programowanie rozproszone SOA, WebServices i systemy gridowe Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Technologie WWW Nowszymi sposobami organizacji i technologiami w dziedzinie obliczeń rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna interfejsu komunikacyjnego Cyfrowego Urzędu z systemami EOD

Dokumentacja techniczna interfejsu komunikacyjnego Cyfrowego Urzędu z systemami EOD Pełnienie funkcji Generalnego Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, aplikacji internetowych, systemu elektronicznego obiegu dokumentów, realizacji prac wdrożeniowych oraz szkoleń związanych

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 20 grudnia 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r.

Projekt z dnia 20 grudnia 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. Projekt z dnia 20 grudnia 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Na

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja integracji z epuap w zakresie interfejsów Profilu Zaufanego wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2

Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2 Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2 Wersja: 1.1 Strona 1 z 18 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE ORAZ INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 WSTĘP... 3 1.2 WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

Język XML Schema. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Język XML Schema. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Język Schema Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie Stworzyć formalny opis dokumentu Deklarować elementy i atrybuty Określić strukturę elementów w dokumencie Operować dostępnymi typami danych

Bardziej szczegółowo

Definicja struktury danych XSD dla opisu wzorów dokumentów elektronicznych przyjmowanych w Centralnym Repozytorium Dokumentów

Definicja struktury danych XSD dla opisu wzorów dokumentów elektronicznych przyjmowanych w Centralnym Repozytorium Dokumentów Definicja struktury danych XSD dla opisu wzorów dokumentów elektronicznych przyjmowanych w Centralnym Repozytorium Dokumentów Zawartość Wstęp...3 Cel dokumentu...3 Adresat dokumentu...3 Deklarowane przestrzenie

Bardziej szczegółowo

Raport z przebiegu prac czwartej grupy problemowej

Raport z przebiegu prac czwartej grupy problemowej Raport z przebiegu prac czwartej grupy problemowej Temat: Opracowanie metody udostępnienia systemu rejestracji domen internetowych aplikacjom kooperantów przy pomocy interfejsu partnerskiego www.ath.bielsko.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/172/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29-05-2013r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/172/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29-05-2013r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/172/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29-05-2013r.

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia marca 2008 r. (poz. )

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia marca 2008 r. (poz. ) Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia marca 2008 r. (poz. ) Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 36 Struktura logiczna informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) Nazwa pliku XSD: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/deklaracje/inne/ord-u(1)_v2-0.xsd

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 646 UCHWAŁA NR V/43/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/775/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 07 listopada 2013 r.

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/775/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 07 listopada 2013 r. Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/775/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 07 listopada 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Schematy aplikacyjne UML i GML dla mapy zasadniczej oraz Modelu Podstawowego. Rozdział 1 Założenia podstawowe

Schematy aplikacyjne UML i GML dla mapy zasadniczej oraz Modelu Podstawowego. Rozdział 1 Założenia podstawowe Załącznik nr 8 Schematy aplikacyjne UML i GML dla mapy zasadniczej oraz Modelu Podstawowego Rozdział 1 Założenia podstawowe 1. Na treść załącznika składają się: 1) schemat aplikacyjny UML dla mapy zasadniczej;

Bardziej szczegółowo

Dostęp do komponentów EJB przez usługi Web Services

Dostęp do komponentów EJB przez usługi Web Services 243 Dostęp do komponentów EJB przez usługi Web Services Mikołaj Morzy Mikolaj.Morzy@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/mmorzy/ Plan rozdziału 244 Wprowadzenie do usług sieciowych Architektura

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Maciej Zakrzewicz PLOUG mzakrz@cs.put.poznan.pl Plan prezentacji Wprowadzenie do architektury zorientowanej na usługi Charakterystyka technologii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa ZESTAW SCHEMATÓW PODSTAWOWYCH Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Katalog książek cz. 3: Web Service

Katalog książek cz. 3: Web Service Katalog książek cz. 3: Web Service Przygotowanie usługi sieciowej (web service) 1) Uruchom Netbeans, otwórz projekt przygotowany w ramach poprzednich zajęć. W kolejnych krokach przerobimy klasę BookManager

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language. część 4

XML extensible Markup Language. część 4 XML extensible Markup Language część 4 XML Schema (Podobnie jak DTD) XML Schema to opracowany przez W3C standard służący do definiowania struktury dokumentu XML. (W przeciwieństwie do DTD) XML Schema jest

Bardziej szczegółowo

Techniczny opis rozwiązania dla udostępniania danych pomiarowych i zagregowanych z wykorzystaniem standardu AS4

Techniczny opis rozwiązania dla udostępniania danych pomiarowych i zagregowanych z wykorzystaniem standardu AS4 Techniczny opis rozwiązania dla udostępniania danych pomiarowych i zagregowanych z wykorzystaniem standardu AS4 Strona 1 z 30 Lista załączników Numer załącznika Opis załącznika 1. OASIS ebxml Messaging

Bardziej szczegółowo

BGK Zlecenia (Ferryt Enterprise)

BGK Zlecenia (Ferryt Enterprise) Bank państwowy założony w 1924 roku BGK Zlecenia (Ferryt Enterprise) Import zleceń z plików zewnętrznych Dokumentacja tworzenia plików importu www.bgk.com.pl SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. OPIS PLIKU IMPORTU

Bardziej szczegółowo

Modelowanie, projektowanie i implementacja usług Web Services. Maciej Zakrzewicz

Modelowanie, projektowanie i implementacja usług Web Services. Maciej Zakrzewicz Modelowanie, projektowanie i implementacja usług Web Services Maciej Zakrzewicz Plan wykładów 2 Wprowadzenie do architektury SOA Przegląd technologii usług Web Services Przegląd technologii XML Schema

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 387 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 387 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. 362. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 387 z 2012 r. poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

SOAP i alternatywy. 1. WSDL. 2. Protokoły tekstowe XML-RPC. JSON-RPC. SOAPjr. 3. Protokoły binarne Google Protocol Bufers. Apache Thrift.

SOAP i alternatywy. 1. WSDL. 2. Protokoły tekstowe XML-RPC. JSON-RPC. SOAPjr. 3. Protokoły binarne Google Protocol Bufers. Apache Thrift. SOAP i alternatywy 1. WSDL. 2. Protokoły tekstowe XML-RPC. JSON-RPC. SOAPjr. 3. Protokoły binarne Google Protocol Bufers. Apache Thrift. 1 WSDL WSDL (Web Services Description Language) jest standardem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wytyczne do wdrożenia rozwiązań technicznych

Załącznik nr 7 Wytyczne do wdrożenia rozwiązań technicznych Załącznik nr 7 Wytyczne do wdrożenia rozwiązań technicznych dla realizacji projektu Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach. Etap I Działania doraźne Projekt Pilotażowy Autor Tytuł Projekt Informacje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia...2010 r. Projekt z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema

Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema 1 Globalne i lokalne deklaracje elementów i atrybutów Deklaracje lokalne:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Informatyki

Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Uniwersalna Bramka Dokumentów Specyfikacja Wejścia-Wyjścia Środowisko testowe Wersja 0.0.5 Warszawa, 01.07.2014 r. Copyright (c) 2014 Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Struktura logiczna informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo po

Struktura logiczna informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo po Załącznik nr 29 Struktura logiczna informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R) Nazwa pliku XSD: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/deklaracje/pit/ift-3(4)_v1-0.xsd

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna wymiana danych (EDI) jest to: - wymiana informacji pomiędzy komputerami, z użyciem powszechnie akceptowanych standardów

Elektroniczna wymiana danych (EDI) jest to: - wymiana informacji pomiędzy komputerami, z użyciem powszechnie akceptowanych standardów Elektroniczna wymiana danych (EDI) jest to: - wymiana informacji pomiędzy komputerami, z użyciem powszechnie akceptowanych standardów Znaczniki w języku XML: - mogą zostać zdefiniowane przez użytkownika

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Informatyzacji Usług Publicznych

Ministerstwo Finansów Departament Informatyzacji Usług Publicznych Ministerstwo Finansów Departament Informatyzacji Usług Publicznych Uniwersalna Bramka Dokumentów Specyfikacja Wejścia-Wyjścia Wersja 0.1.0 Warszawa, 02.01.2015 r. Copyright (c) 2015 Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

ezwroty WebApi Dokumentacja techniczna

ezwroty WebApi Dokumentacja techniczna ezwroty WebApi Dokumentacja techniczna Wersja 1.0 Copyright: Poczta Polska S.A. Data aktualizacji: 2015-08-06 Wstęp WebApi EZwroty Poczty Polskiej jest zrealizowane w technologii SOAP i pozwala na zautomatyzowaniem

Bardziej szczegółowo

Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema. Elementy czy atrybuty? Wartości domyślne i ustalone. Elementy czy atrybuty?

Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema. Elementy czy atrybuty? Wartości domyślne i ustalone. Elementy czy atrybuty? Globalne i lokalne deklaracje elementów i atrybutów Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema Deklaracje lokalne:

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe. Wykład 6. Wprowadzenie do Web Services. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz. Web Services

Zaawansowane aplikacje internetowe. Wykład 6. Wprowadzenie do Web Services. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz. Web Services Wykład 6 Wprowadzenie do Web Services wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz Web Services 1 Plan wykładu Wprowadzenie do technologii Web Services Architektura Web Services Protokół komunikacyjny SOAP Język

Bardziej szczegółowo

System DiLO. Opis interfejsu dostępowego v. 2.0

System DiLO. Opis interfejsu dostępowego v. 2.0 System DiLO Opis interfejsu dostępowego v. 2.0 Warszawa 2015 1 Wprowadzone zmiany Wersja Opis 1.0 Wersja bazowa 1.1 Dodanie możliwości przejścia z wydania karty w POZ (WK-POZ) do zabiegu operacyjnego (ZAB-OPER)

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Narzędzia i aplikacje Java EE Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Niniejsze opracowanie wprowadza w technologię usług sieciowych i implementację usługi na platformie Java EE (JAX-WS) z

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 05.02.2015 r. Copyright (c) 2015 Izba Skarbowa w Szczecinie. Izba Skarbowa w Szczecinie

Szczecin, 05.02.2015 r. Copyright (c) 2015 Izba Skarbowa w Szczecinie. Izba Skarbowa w Szczecinie Izba Skarbowa w Szczecinie Centrum Kompetencyjne Egzekucji Administracyjnej Format danych tytułów wykonawczych przekazywanych do organów egzekucyjnych przez epuap Instrukcja Wersja 1-2E0 Szczecin, 0.02.201

Bardziej szczegółowo

Automatyczne generowanie kodu. Marek.Berkan@e-point.pl. 4Developers, 26 marca 2010

Automatyczne generowanie kodu. Marek.Berkan@e-point.pl. 4Developers, 26 marca 2010 4Developers, 26 marca 2010 Zakres wykładu O czym zamierzam opowiedzieć: Przyspieszenie tworzenia aplikacji Ułatwienie utrzymania aplikacji Budowanie kontraktów pomiędzy developerami a innymi uczestnikami

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API BizIn

Dokumentacja API BizIn Dokumentacja API BizIn Spis treści Wstęp... 1 Dostęp do API BizIn... 1 Identyfikatory API... 1 Dostępne akcje... 3 Przykład wywołania API w języku PHP... 3 Pobieranie danych... 3 Wystawianie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Rozproszone technologie Web Services

Rozproszone technologie Web Services Rozproszone technologie Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 11 kwietnia 2010 Bartłomiej Świercz Rozproszone technologie Wstęp Serwery aplikacji i zdalne usługi Wstęp

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Załącznik Nr 3 KDPW_CCP Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Wersja 1.0 Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści Wstęp... 3 Budowa komunikatów XML... 3 Przestrzenie

Bardziej szczegółowo

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Część I -ebxml Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie omówić potrzeby rynku B2B w zakresie przeprowadzania transakcji przez Internet zaprezentować architekturę ebxml wskazać na wady i zalety

Bardziej szczegółowo

extensible Markup Language, cz. 4 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl

extensible Markup Language, cz. 4 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl extensible Markup Language, cz. 4 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl XML 5 XML Schema Projektowany jako rozszerzenie i uzupełnienie DTD Jest w stanie odwzorować dowolną definicję DTD (ale nie odwrotnie!) Bardzo

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Warszawa, lipiec 2012 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Wersja 1.1 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego

Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego a. Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego Ministerstwo Finansów Departament Informatyzacji 23 May 2016 Version 1.3 i Spis treści 1 Przygotowanie danych JPK... 3 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. mprofi Interfejs API

Specyfikacja techniczna. mprofi Interfejs API Warszawa 09.04.2015. Specyfikacja techniczna mprofi Interfejs API wersja 1.0.2 1 Specyfikacja techniczna mprofi Interfejs API wersja 1.0.2 WERSJA DATA STATUTS AUTOR 1.0.0 10.03.2015 UTWORZENIE DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1230/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/1230/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR LII/1230/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

CELAB. Specyfikacja protokołów przesyłania wyników badań

CELAB. Specyfikacja protokołów przesyłania wyników badań Instrukcja obsługi programu 1.3. Specyfikacja protokołów przesyłania wyników badań CELAB Specyfikacja protokołów przesyłania wyników badań Spis treści 1. Wstęp...2 2. Podstawowe założenia i wymagania...2

Bardziej szczegółowo

WebNotarius. Specyfikacja techniczna komunikacji z usługą WebNotarius. wersja 1.1

WebNotarius. Specyfikacja techniczna komunikacji z usługą WebNotarius. wersja 1.1 WebNotarius Specyfikacja techniczna komunikacji z usługą WebNotarius wersja 1.1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1 PRZEBIEG TRANSAKCJI W PROTOKOLE DVCS... 3 2. PROTOKÓŁ SOAP... 4 2.1 Poświadczenie ważności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 5634 UCHWAŁA NR LXXVII/1624/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

Usługi WWW. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl

Usługi WWW. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Budowa aplikacji sieciowych. Usługi WWW dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Usługi WWW W3C Working Group, Web Services Architecture,

Bardziej szczegółowo

Aspekty techniczne korzystania z systemu e-deklaracje

Aspekty techniczne korzystania z systemu e-deklaracje Aspekty techniczne korzystania z systemu e-deklaracje ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl www.e-deklaracje.gov.pl Usługa (Web Services) przyjmowania deklaracji / zgłoszeń aktualizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 07 lutego 2013 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.2 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo

Spis treści INTERFEJS (WEBSERVICES) - DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1

Spis treści INTERFEJS (WEBSERVICES) - DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1 I N T E R F E J S W E BSERVICES NADAWANIE PAKIETÓW D O S Y S T EMU MKP PRZEZ I N TERNET D O K U M E N T A C J A T E C H N I C Z N A P A Ź D Z I E R N I K 2 0 1 6 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna SMS MO

Dokumentacja techniczna SMS MO Dokumentacja techniczna SMS MO SMS PREMIUM MO KOD AUTOMATYCZNY Autor: Mirosław Pietrzak LEADERS SP. Z O.O. SP. K. BIURO@LEADERS.NET.PL Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 1.1 Schemat przebiegu płatności w

Bardziej szczegółowo

Rola języka XML narzędziem

Rola języka XML narzędziem Wprowadzenie do XML dr inż. Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Rola języka XML narzędziem Pierwszą rewolucją internetową było dostarczenie ludziom informacji. Znajdujemy się teraz

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT DOKUMENTÓW OTRZYMYWANYCH Z ZUS ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE ZGROMADZONE W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM ZUS

SCHEMAT DOKUMENTÓW OTRZYMYWANYCH Z ZUS ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE ZGROMADZONE W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM ZUS ZAŁĄCZNIK 4 SCHEMAT DOKUMENTÓW OTRZYMYWANYCH Z ZUS ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE ZGROMADZONE W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM ZUS Załącznik przedstawia schemat dokumentu zawierającego informacje pobierane z ZUS. Obejmuje

Bardziej szczegółowo

Schematy XML. Tomasz Traczyk. ttraczyk@ia.pw.edu.pl http://www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/

Schematy XML. Tomasz Traczyk. ttraczyk@ia.pw.edu.pl http://www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/ Schematy XML Tomasz Traczyk ttraczyk@ia.pw.edu.pl http://www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/ Plan prezentacji Dlaczego schematy? Przykład schematu XML Schema nieco szczegółów Rola schematów XML Problemy z DTD

Bardziej szczegółowo

Urzędowa Poczta Elektroniczna (UPE)

Urzędowa Poczta Elektroniczna (UPE) Urzędowa Poczta Elektroniczna (UPE) Dokument zawiera opis sposobu implementacji wysyłania wniosków wraz z załączonymi aktami prawnymi do publikacji w Dzienniku Urzędowym poprzez dedykowaną Urzędową Pocztę

Bardziej szczegółowo

Opis usługi WebService7 v1.9.1. Usługa WebService7 W. WebMobile7

Opis usługi WebService7 v1.9.1. Usługa WebService7 W. WebMobile7 v1.9.1 Usługa WebService7 W WebMobile7 Dział Nowych Projektów Warszawa 2011 v1.9.1 Spis treści 1 KONTROLA DOKUMENTU... 3 2 SKRÓCONY OPIS USŁUGI... 4 3 METODY... 5 4 METODA LISTNADANIE.... 7 4.1 DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

System Rozproszone Komunikator Dokumentacja. Maciej Muszkowski Jakub Narloch

System Rozproszone Komunikator Dokumentacja. Maciej Muszkowski Jakub Narloch System Rozproszone Komunikator Dokumentacja Maciej Muszkowski Jakub Narloch Wymagania Zgodnie ze wstępnymi założeniami komunikator musi, realizowad następujące funkcje: 1. Jest oparty o model Peer2Peer,

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia grudnia 2010 r. (poz. ) Załącznik nr 1

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia grudnia 2010 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia grudnia 2010 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Usunięto: Nr Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru Nazwa pliku XSD: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/deklaracje/potwierdzenie/potwierdzenie_v3-0.xsd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl wersja.2.9 data 2014-11-21 Opis usług: P24 KOD P24 KLUCZ P24 WAPA SEND SMS Strona 1 z 8 P24 KOD Przebieg transakcji Operacje po stronie Sprzedawcy

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy pracy równoległej. Jarosław Kuchta

Mechanizmy pracy równoległej. Jarosław Kuchta Mechanizmy pracy równoległej Jarosław Kuchta Zagadnienia Algorytmy wzajemnego wykluczania algorytm Dekkera Mechanizmy niskopoziomowe przerwania mechanizmy ochrony pamięci instrukcje specjalne Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Import dokumentów z plików XML część II

Import dokumentów z plików XML część II Import dokumentów z plików XML część II (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: handel@enova.pl 1 Spis treści 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API BizIn

Dokumentacja API BizIn Dokumentacja API BizIn Spis treści Wstęp... 1 Dostęp do API BizIn... 1 Identyfikatory API... 1 Dostępne akcje... 3 Przykład wywołania API w języku PHP... 3 Pobieranie danych... 3 Wystawianie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Departament Informatyzacji Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą Specyfikacja Wejścia-Wyjścia Wersja 1.1 Warszawa, 16.02.2017 r. Copyright (c)

Bardziej szczegółowo

XML w elektronicznej wymianie danych i integracji aplikacji

XML w elektronicznej wymianie danych i integracji aplikacji XML w elektronicznej wymianie danych i integracji aplikacji Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Patryk Czarnik (MIMUW) 11 EDI XML 2007/08 1 /

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Cel dokumentu... 2. Rozdział 2 Deklaracja... 3. Rozdział 3 Nagłówek... 4. Rozdział 4 Podmiot1... 6. Rozdział 5 FATCA...

Rozdział 1 Cel dokumentu... 2. Rozdział 2 Deklaracja... 3. Rozdział 3 Nagłówek... 4. Rozdział 4 Podmiot1... 6. Rozdział 5 FATCA... Schema IFT-4(1).xsd Spis treści Rozdział 1 Cel dokumentu... 2 Rozdział 2 Deklaracja... 3 Rozdział 3 Nagłówek... 4 Rozdział 4 Podmiot1... 6 Rozdział 5 FATCA... 7 Rozdział 6 ReportingFI... 8 Rozdział 7 AccountReport...

Bardziej szczegółowo

Rozproszone systemy Internetowe

Rozproszone systemy Internetowe Rozproszone systemy Internetowe Transport komunikatów WS: protokół SOAP RSI Oskar Świda 1 Simple Object Access Protocol Bezstanowy protokół komunikacyjny, oparty na standardzie XML Prosty i elastyczny,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/356/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/356/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2011 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/356/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012 Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Wystawianie efaktur stan prawny 2 Program Symfonia e-dokumenty

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki System e-deklaracje Specyfikacja Wejścia-Wyjścia Środowisko testowe Wersja 1.8.2 Warszawa, 07.12.2012 r. Copyright (c) 2012 Ministerstwo Finansów MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 10 grudnia 2010 r.

Projekt z dnia 10 grudnia 2010 r. Projekt z dnia 10 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być

Bardziej szczegółowo

SIMON SAYS ARCHITECTURE! Usługi zdalne. Technologie, techniki i praktyki implementacji

SIMON SAYS ARCHITECTURE! Usługi zdalne. Technologie, techniki i praktyki implementacji SIMON SAYS ARCHITECTURE! Usługi zdalne Technologie, techniki i praktyki implementacji O mnie Bloguję: SIMON-SAYS-ARCHITECTURE.COM Twittuję: www.twitter.com/szymonpobiega Koduję: DDDSample.Net, NetMX, WS-Man.Net

Bardziej szczegółowo

Przykładowa integracja systemu Transferuj.pl

Przykładowa integracja systemu Transferuj.pl Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel

Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel Jednym ze sposobów przesłania deklaracji INTRASTAT do Polskiej Administracji Celnej jest skorzystanie z serwisu Celina Webcel, który służy przekazywaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/540/2014 RADY MIASTA USTROŃ. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR L/540/2014 RADY MIASTA USTROŃ. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR L/540/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo