Enterprise JavaBeans

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Enterprise JavaBeans"

Transkrypt

1 Enterprise JavaBeans 1. Wprowadzenie. 2. Przegląd komponentów EJB. komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 3. Kontener komponentów EJB: JBoss. 1

2 Enterprise JavaBeans Enterprise JavaBeans (EJB) to specyfkacja modelu komponentów serwerowych używanych w rozproszonych aplikacjach biznesowych. Komponenty EJB reprezentują procesy biznesowe (sprzedaż, magazynowanie, rozliczenia itp.). Aplikacja biznesowa to zbiór takich komponentów. Komponenty są udostępniane i zarządzane poprzez kontenery EJB. Komponenty działające w ramach jednej aplikacji nie muszą znajdować się na jednym serwerze (kontenerze). 2

3 Enterprise JavaBeans partnerzy biznesowi aplety, aplikacje, RMI, CORBA przeglądarka www serwlety strony JSP komponenty EJB komponenty encyjne złącza inny system wewnętrzny partner biznesowy SQL 3

4 Przegląd komponentów Podstawowe części, z których tworzone są aplikacje biznesowe to: utrwalanie danych - odbywa się w abstrakcyjnej warstwie ponad JDBC. Polega na odwzorowaniu obiektów na zapis w bazie danych. Utrwalanie zostało określone poprzez Java Persistence API, które defniuje odwzorowanie dla zwykłych obiektów Javy (POJO) zwanych także komponentami encyjnymi. przesyłanie komunikatów - komponenty jak również aplikacje mogą wymieniać sie wiadomościami. EJB wspiera asynchroniczną i synchroniczną wymianę komunikatów poprzez Java Message Service (JMS) oraz komponenty message-driven beans. usługi web services usługi realizowane poprzez sieć internet za pośrednictwem Simple Object Access Protocol (SOAP) lub Web Service Description Language (WDSL). 4

5 Komponent encyjny Komponent encyjny (entity bean) to POJO, odwzorowany w relacyjnej bazie danych. Komponenty encyjne modelują elementy aplikacji biznesowych, które wyrażają się rzeczownikami. Implementacją komponentu encyjnego jest klasa oznaczona zawierająca atrybut poprzedzony (klucz główny) 5

6 Komponent encyjny public class User { private int id; private String name; private @Column(name="USER_ID") public int getid( ) { return id;' public void setid(int pk) { this.id = pk; 6

7 Komponent public String getname( ) { return name; public void setname(string str) { this.name = public int getage( ) { return age; public void setage(int v) { this.age = v; 7

8 Komponent korporacyjny Komponenty korporacyjne (enterprise bean) dzielą się na dwa typy: sesyjne (session bean) i sterowane komunikatami (message-driven bean). Komponenty sesyjne służą do zarządzania zadaniami realizowanymi przez aplikację, natomiast komponenty przenoszące komunikaty pozwalają koordynować zadania realizowane przez inne komponenty. 8

9 Komponent sesyjny Implementacja komponentu sesyjnego składa się z: zdalnego interfejsu i określającego metody dostępne dla aplikacji na zewnątrz kontenera, lokalnego interfejsu i określającego metody dostępne dla komponentów działających w ramach tego samego kontenera, końcowego interfejsu i określającego metody dostępne z zewnątrz poprzez protokół SOAP, klasy implementującej komponent 9

10 Komponent sesyjny import public interface CalculatorRemote { public int add(int x, int y); public int subtract(int x, int y); import public class CalculatorBean implements CalculatorRemote { public int add(int x, int y) { return x + y; public int subtract(int x, int y) { return x - y; 10

11 Komponenty stanowe i bezstanowe Komponenty sesyjne stanowe przechowują informację o stanie interakcji z klientem. Stan nie jest zapisywany w bazie danych. Jest on utrzymywany dopóki klient aktywnie korzysta z komponentu. Później jest bezpowrotnie tracony. W komponentach bezstanowych wywołania metod są niezależne. Komponenty bezstanowe charakteryzują się większą wydajnością i efektywniejszym zarządzaniem pamięcią ponieważ jeden komponent może obsługiwać wielu klientów. 11

12 Komponenty stanowe i public class TravelAgentBean implements TravelAgentRemote { // Referencja do usługi wypełniana przez kontener private EntityManager entitymanager; // Referencja do komponentu wypełniana przez kontener private ProcessPaymentRemote process; private Customer customer; private Cruise cruise; private Cabin cabin; public void setcustomer(customer cust) { // Nowy rekord w bazie danych entitymanager.create(cust); customer = cust; public void setcabinid(int id) { cabin = entitymanager.find(cabin.class, id); 12

13 Komponenty stanowe i bezstanowe public void setcruiseid(int id) { cruise = entitymanager.find(cruise.class, id); public Reservation bookpassage(string card, double price) throws IncompleteConversationalState { if (customer == null cruise == null cabin == null){ throw new IncompleteConversationalState( ); try { // Nowy komponent Reservation reservation = new Reservation( customer,cruise,cabin,price,new Date( )); // zapis w bazie danych entitymanager.persist(reservation); process.bycredit(customer,card,price); // komponent zwracany klientowi jako POJO return reservation; catch(exception e){ throw new EJBException(e); 13

14 Komponenty sterowane komunikatami Implementacja komponentu do obsługi komunikatów: interfejsu Message określającego metody za pomocą których JMS dostarcza komunikaty do komponentu klasy implementującej komponent implementującej interfejs javax.jms.messagelistener. 14

15 Komponenty sterowane public class ReservationProcessorBean implements javax.jms.messagelistener { // Referencja do usługi wypełniana przez kontener private EntityManager entitymanager; // Referencja do komponentu wypełniana przez kontener private ProcessPaymentRemote process; public void onmessage(message message) { try { MapMessage reservationmsg = (MapMessage)message; // Odebranie referencji komponentu z wiadomości Customer customer = (Customer)reservationMsg.getObject("Customer"); // Odebranie innych danych int cruisepk = reservationmsg.getint("cruiseid"); int cabinpk = reservationmsg. getint("cabinid"); double price = reservationmsg.getdouble("price"); String card = reservationmsg.getstring("card"); 15

16 Komponenty sterowane komunikatami // Wstawienie komponentu do bazy danych entitymanager.persist(customer); // Odnalezienie komponentów Cruise cruise = entitymanager.find(cruise.class, cruisepk); Cabin cabin = entitymanager.find(cabin.class, cruisepk); // Nowy komponent encyjny Reservation reservation = new Reservation( customer,cruise,cabin,price,new Date( )); entitymanager.create(reservation); // Wywołanie metody komponentu sesyjnego process.bycredit(customer,card,price); catch(exception e) { throw new EJBException(e); 16

17 Kontener EJB Kontener to środowisko, w ramach którego działa serwer komponentów. Kontener zarządza obiektami EJB, pomaga im tworzyć komponenty oraz udostępnia usługi związane z transakcjami, bezpieczeństwem, współbieżnością i wyszukiwaniem komponentów. Komponenty mają dostęp do kontenera poprzez interfejs javax.ejb.ejbcontext (javax.ejb.sessioncontext, javax.ejb.messagedriven-context) dzięki czemu podczas obsługi żądań klientów mogą używać przechowywanych tam informacji. 17

18 JBoss - instalacja Wymagania: JDK Instalacja: pobranie rozpakowanie lub uruchomienie instalatora Uruchomienie: run.sh (run.bat) w podkatalogu bin. strona główna: sterowanie zatrzymanie: shutdown.sh (shutdown.bat). 18

19 Struktura katalogów bin skrypty startowe i związane z nimi pliki. client przechowuje pliki konfguracyjne i pliki jar, które mogą być wykorzystane przez aplikacje klienckie lub zewnętrzne kontenery. lib wewnętrzne biblioteki serwera JBoss. server każdy z podkatalogów umieszczonych tutaj określa inną konfgurację serwera. Konfguracja może być przekazana przy uruchomieniu serwera poprzez opcje -c <nazwa konfiguracji>. 19

20 Konfguracja serwera W podkatalogu server początkowo znajdują sie trzy konfguracje: minimal niezbędne minimum do uruchomienia serwera aplikacji. Zawiera usługi logowania, JNDI oraz skaner nowych aplikacji. Nie zawiera kontenera serwletów, EJB i JMS. default domyślna konfguracja, zawierająca usługi wchodzące w skład specyfkacji J2EE. all uruchamia wszystkie dostępne usługi. Zawiera RMI/IIOP, obsługę klastrów oraz narzędzia dla usług webowych (web-services deployer), które nie znajdują sie w konfguracji domyślnej. 20

21 Konfguracja serwera Pojedyncza konfguracja serwera składa się z podkatalogów: conf zawiera plik jboss-service.xml konfgurujący podstawowe usługi serwera oraz pliki konfguracyjne pozostałych usług. data - katalog na dane dla wbudowanej bazy Hypersonic. Używany ponadto przez JBossMQ (implementacja JMS) do przechowywania komunikatów. deploy miejsce na aplikacje użytkownika (pliki jar, war oraz ear). lib biblioteki jar używane w danej konfguracji serwera. Można tutaj umieszczać własne pliki: np. biblioteki JDBC. log miejsce na logi serwera - tworzone są z wykorzystaniem log4j. tmp katalog tymczasowy do przechowywania rozpakowanych aplikacji, work katalog roboczy wykorzystywany przez Tomcat'a do kompilacji plików. 21

22 Uruchomienie aplikacji Technologia J2EE została zaprojektowana tak, aby kod aplikacji był niezależny od serwera na którym jest ona uruchamiana. Deskryptory dla EJB oraz aplikacji (odpowiednio ejb-jar.xml i web.xml) także nie muszą być modyfkowane przy zmianie kontenera J2EE. Jednakże w celu uruchomienia aplikacji na konkretnym serwerze zwykle należy dostarczyć specyfczne deskryptory oraz skrypty sterujące pracą bazy danych. JBoss używa następujących dodatkowych plików: jboss.xml opis EJB, jboss-web.xml opis aplikacji, application-client.xml, jbosscmp-jdbc.xml. 22

23 Uruchomienie prostej aplikacji Aplikację przygotowujemy tak jak dla serwera Tomcat i kopiujemy ją(plik jar, war lub ear) do podkatalogu \server\default\deploy a następnie w przeglądarce uruchamiamy stronę: 23

24 Podsumowanie partnerzy biznesowi aplety, aplikacje, RMI, CORBA przeglądarka www serwlety strony JSP komponenty EJB komponenty encyjne złącza inny system wewnętrzny partner biznesowy SQL 24

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Spis treści O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Pobranie plików binarnych... 24 Warunki instalacji... 24 Instalacja serwera przy użyciu pakietu zawierającego

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania Zagrożenia trywialne Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych Rozwiązania charakterystyczne dla fazy rozwoju opisy rozpoznanych błędów, debugging, komentarze poprzednie wersje plików (cp plik.jsp

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Maciej Zakrzewicz, PLOUG mzakrz@cs.put.poznan.pl Streszczenie Web Services to technologia implementacji rozproszonych komponentów programowych

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

GWT w Praktyce ROBERT COOPER CHARLES COLLINS. Greenwich (74 w. long.)

GWT w Praktyce ROBERT COOPER CHARLES COLLINS. Greenwich (74 w. long.) GWT w Praktyce GWT w Praktyce ROBERT COOPER CHARLES COLLINS M A N N I N G Greenwich (74 w. long.) GWT in Practice ISBN-13: 978-1933988290 ISBN-10: 1-933988-29-0 Original edition Copyright 2008 by Manning

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra: Algorytmów i Modelowania Systemów Imię i nazwisko dyplomanta: Michał Piątek Nr albumu: 102145 Forma i poziom studiów: Dzienne,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Mobilny klient Web Serwisów dla urządzeń ipaq Kierunek, rok studiów: Wersja 0.1-9 z dnia 27.05.2008

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6 1. Wstęp.... 4 2. Wprowadzenie.... 5 2.1. Cel i zakres pracy.... 5 2.2. Wymagania.... 6 3. Użyte protokoły internetowe.... 7 3.1. Model OSI (Open System Interconnection).... 7 3.2. Transmission Control

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Praca dyplomowa. Zastosowanie protokołu XCAP do integracji nowoczesnych serwisów WWW z serwerami XDMS (na podstawie platformy Mobicents

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Marek Lewandowski, Paweł Kędziora Politechnika Poznańska lewandowski.marek@gmail.com, pawel.kedziora@gmail.com Spis treści: 1 Technologia Web Service...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04.

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04. http://code.google.com/p/stackov/ JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA Paweł Tomaszek 30.04.2011 pwl.tomaszek(at)gmail.com SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 1.1.

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o.

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o. Web Services Praktyczny przewodnik Robert Nowak Vercom Sp z o. o. 21 września 2005 Spis treści 1 Web Services - tworzenie i użytkowanie 4 1.1 Definicja Web Services....................................

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie informatyki w gospodarce Wykład 4

Zastosowanie informatyki w gospodarce Wykład 4 Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Zastosowanie informatyki w gospodarce Wykład 4 WebSerwisy i SOAP dr inż. Tomasz Walkowiak Serwisy sieciowe, WWW Web Services dostępne poprzez sieć komponenty

Bardziej szczegółowo

Rational Application Developer

Rational Application Developer Rational Application Developer Wersja 7.0 Podręcznik instalowania GI10-6758-00 Rational Application Developer Wersja 7.0 Podręcznik instalowania GI10-6758-00 Uwaga Przed wykorzystaniem podanych tu informacji

Bardziej szczegółowo

Języki definiowania polityki bezpieczeństwa. Prototypowa implementacja środowiska realizacji polityki bezpieczeństwa dla języka ORCA

Języki definiowania polityki bezpieczeństwa. Prototypowa implementacja środowiska realizacji polityki bezpieczeństwa dla języka ORCA Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: Dział anie 1.3.1 Projekt: Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA Raport częściowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia PO MODYFIKACJI W DNIU 6 SIERPNIA 2014 r. 1. Plany Kontekst wdrożenia Załącznik nr 1 do SIWZ Prowadzone postępowanie przetargowe jest częścią

Bardziej szczegółowo

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Współpraca aplikacji WWW z bazami danych 1 Plan wykładu Dostęp do baz danych w aplikacjach Java EE JDBC źródła danych wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA MIESIĄCA PROGRAMOWANIE IOS KLUB TECHNICZNY WEB DEVELOPMENT PROGRAMOWANIE JAVA SPIS TREŚCI 1/2011 (193)

BIBLIOTEKA MIESIĄCA PROGRAMOWANIE IOS KLUB TECHNICZNY WEB DEVELOPMENT PROGRAMOWANIE JAVA SPIS TREŚCI 1/2011 (193) 1/2011 (193) SPIS TREŚCI BIBLIOTEKA MIESIĄCA 4 Biblioteka Thrust GPGPU w natarciu Rafał Kocisz Jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem mocy GPU do rozwiązania Twoich problemów, ale brak Ci czasu na

Bardziej szczegółowo

JAVA I BAZY DANYCH. MATERIAŁY: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html

JAVA I BAZY DANYCH. MATERIAŁY: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html JAVA I BAZY DANYCH ZAGADNIENIA: wprowadzenie; JDBC; komunikacja z bazą danych; HSQLDB. MATERIAŁY: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/ciesla/ JĘZYK

Bardziej szczegółowo

Web Services. Technologie Biznesu Elektronicznego. Konrad Kunicki. Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

Web Services. Technologie Biznesu Elektronicznego. Konrad Kunicki. Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania Standardy Technologie Biznesu Elektronicznego Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław, 26 kwiecień 2005 Standardy Plan prezentacji 1 Wprowadzenie 2 Standardy 3 4 5 Standardy

Bardziej szczegółowo

Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand

Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0 Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand SC85-0410-00 IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0 Planowanie, instalowanie i konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura aplikacji WWW I

Infrastruktura aplikacji WWW I Infrastruktura aplikacji WWW I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Infrastruktura aplikacji WWW 1 Plan wykładu Infrastruktura aplikacji WWW Infrastruktura w aplikacjach ASP.NET Web Forms Architektura

Bardziej szczegółowo

HP e-health Broker. Wersja 4.0. Opis produktu

HP e-health Broker. Wersja 4.0. Opis produktu Wersja 4.0 Uwagi i informacje prawne Copyright 2001-2013 Hewlett-Packard Company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyne gwarancje, jakich

Bardziej szczegółowo

Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF

Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF Plan Literatura Podstawowe pojęcia Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF Paweł Paduch Politechnika Świętokrzyska 15 kwietnia 2015 Paweł Paduch Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF 1 z 70 Plan

Bardziej szczegółowo