Geovertical Map Server API 1.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Geovertical Map Server API 1.2"

Transkrypt

1 Dokumentacja Techniczna Autor: Data aktualizacji: Marcin Góźdź Geovertical ul. Koszalińska 35/ Katowice - Poland

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 4 Funkcjonalność... 4 V GeoServer...4 V Reverse GeoServer...4 V MapServer...4 V RouteServer...4 Struktura Dokumentu... 5 Oznaczenia przyjęte w dokumencie... 6 ARCHITEKTURA SYSTEMU... 8 Elementy systemu... 8 Typy instalacji... 9 Instalacja z dostępem przez sieć Internet...9 Instalacja podstawowa (1 serwer)...10 Korzystanie z usług serwisu Geovertical...11 Dostęp do systemu...13 Dostęp poprzez protokół HTTP...13 Dostęp poprzez protokół SOAP...13 Dostęp bezpośredni...14 PARAMETRY WYWOŁANIA HTTP...15 Parametry wspólne...15 user...15 pass...15 lang...15 function...15 maxlistsize...16 V GeoServer...16 country...16 provice...16 admunit...16 commune...17 city...17 street...17 street streetnum...17 V Reverse GeoServer...17 wgs

3 V MapServer...18 width...18 height...18 format...18 wgs84x1y wgs84x2y zoom...19 param...19 FUNCJE WEBSERVICE (INTERFEJS BEZPOŚREDNI)...20 V GeoServer...20 GeocodingAddress...20 GeocodingAddressEx...20 GeocodingStreet...20 GeocodingStreetEx...20 GeocodingCity...21 GeocodingCityEx...21 GeocodingRegion...21 GeocodingRegionEx...21 GeocodingRegion GeocodingRegion2Ex...22 GeocodingStreetCross...22 CityStreets...22 ProvinceCities...22 V Reverse GeoServer...23 ReverseGeocoding...23 V MapServer...23 MappingZoom...23 MappingZoomExt...23 MappingBounds...23 MappingBoundsExt...24 OPIS SCZEGÓŁOWY FUNKCJONALNOŚCI...25 V - GeoServer...25 Opis parametrów dostępu...25 Lokalizowanie pełnego adresu...26 Lokalizowanie ulicy w mieście...29 Lokalizowanie skrzyżowania ulic w mieście...30 Lokalizowanie miejscowości...32 Lokalizowanie jednostek administracyjnych...33 Pobranie ulic miasta (lokalizowanie wszystkich ulic)...36 Pobranie listy miejscowości jednostki administracyjnej...37 Format odpowiedzi XML...39 Nagłówek odpowiedzi http (WebService) wszystkie funkcje...39 V Reverse GeoServer...40 Wyszukiwanie obiektów (na podstawie współrzędnych)...40 Format odpowiedzi XML...41 V MapServer...43 Opis parametrów dostępu...43 Proste generowanie mapy...44 Format odpowiedzi XML

4 Zaawansowane generowanie mapy...47 Format odpowiedzi XML...50 SPECYFIKACJA ODPOWIEDZI XML...51 Elementy wspólne...51 Deklaracja xml...51 <geovertical>...51 <status>...52 <version>...52 <message>...53 <data>...53 <boundingbox>...54 <navid>...55 <list>...55 <navpos>...56 <navaddress>...57 <map>...59 <center>...59 <zoom>...60 KODY BŁĘDÓW...61 KODY PAŃSTW...62 FORMAT DANYCH UŻYTKOWNIKA...64 Założenia podstawowe...64 Format danych...65 Elementy struktury...68 <data>...68 <layers>...68 <list>...69 <layer>...70 <navpos>...71 <navid>...71 <navstyle>...72 <label>...73 <font>

5 WSTĘP Funkcjonalność Geovertical Map Server jest zestawem serwerów udostępniającym biblioteki mapowe oraz nawigacyjne. Ze względu na funkcjonalność Geovertical Map Server składa się z następującego zestawu serwerów: V GeoServer Walidowanie oraz wyznaczanie położenia adresu (lub jego części) w postaci pary współrzędnych X i Y w układzie odwzorowania WGS84 (długość i szerokość geograficzna). Wyszukiwanie skrzyżowań ulic oraz wyszukiwanie punktów zainteresowań (POI), np. najbliższego kina, restauracji czy hotelu. V Reverse GeoServer Konwersja lokalizacji (współrzędnych X I Y w układzie odniesienia WGS84) do postaci adresu lub jego części. V MapServer Dynamiczne generowanie map, o określonej przez użytkownika skali oraz rozmiarze, w postaci rysunków zapisanych w jednym z poniższych formatów: PNG GIF V RouteServer Wyszukiwanie optymalnej, najkrótszej lub najszybszej drogi odwiedzin pomiędzy dwoma punktami z uwzględnieniem punktów postoju oraz podróżując różnymi środkami transportu. UWAGA: Funkcjonalność serwera tras dostępna dopiero od wersji 2.0 4

6 Struktura Dokumentu Celem tego dokumentu jest przedstawienie szczegółów implementacji systemu, przedstawienie składni protokołów dostępu do serwisu oraz struktury odpowiedzi wysyłanej do systemu wywołującego. Dokument przeznaczony jest dla deweloperów chcących udostępnić swoich systemach funkcjonalność mapową (nawigacyjną) lub urozmaicić swój serwis Internetowy o przedstawienie lokalizacji swoich oddziałów lub magazynów na mapie. Architektura systemu: Rozdział przedstawia strukturę podziału poszczególnych części systemu, podstawową funkcjonalność poszczególnych jego elementów oraz przepływ zleceń przez system. Parametry wywołania: Rozdział opisuje wywołania realizowane poprzez protokół wywołania funkcji WebService. wszystkie parametry http oraz argumenty Funkcje WebService: Rozdział zawiera listę udostępnionych funkcji WebService wraz z opisem parametrów oraz krótkim sposobem działania. Rozdział służy również przedstawieniu interfejsu programistycznego dla deweloperów chcących uzyskać bezpośredni dostęp do wywoływanych funkcji. Opis szczegółowy funkcjonalności: Rozdział przedstawia opis poszczególnych funkcji systemu, przykłady wywołań oraz odpowiedzi. Ten rozdział zawiera również pełną listę parametrów wywołań specyficznych dla każdego serwera. Specyfikacja odpowiedzi XML: Rozdział zawiera szczegóły specyfikacji XML zawierającej odpowiedź generowaną przez system. UWAGA: Funkcjonalność udostępniania poprzez protokół SOAP jest bardziej rozbudowana od funkcjonalności udostępnianej poprzez protokół http. Kody błędów: Rozdział zawiera pełen zestaw błędów, które mogą zostać zwrócone przez system. Kody państw: Rozdział zawiera pełen zestaw kodów państw obsługiwanych przez system. 5

7 W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pomocy prosimy o odwiedzenie naszych stron pod adresem, lub przesłaniu pytania lub uwag na adres Oznaczenia przyjęte w dokumencie Ta dokumentacja zawiera następujące oznaczenia prezentowanych informacji: &parametr Parametr wywołania funkcji MappingZoom Nazwa funkcji WebService lub wyrażenia istotne przy implementacji systemu. /....asmx?user=guest&pass=guest &function=map&width=600&height=480&wgs84x1y1= &wgs84x 2y2= Przykład wywołania funkcji protokołem http. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <GeocodingAddress xmlns="http://microsoft.com/webservices/"> <user>guest</user> <pass>guest</pass> <country>pl</country> <city>katowice</city> <street>koszalińska</street> <streetnum>35</streetnum> </GeocodingAddress> </soap:body> </soap:envelope> Przykład wywołania funkcji poprzez protokół SOAP. 6

8 XmlNode resp = Mapping( guest, guest, , , , 800, 600); Przykład wywołania funkcji poprzez bezpośredni interfejs. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> - <geovertical> <status> <version> </version> <message code="200">ok</message> </status> <data> <boundingbox> <navid latitude=" " longitude=" " /> <navid latitude=" " longitude=" " /> </boundingbox> <map href = "/MapImages/gv png" /> <center latitude=" " longitude=" " /> <zoom value=" " /> </data> </geovertical> Przykładowa odpowiedź systemu Uwaga!: Funkcjonalność dostępna od wersji 2.0 Uwagi do fragmentów dokumentacji. 7

9 ARCHITEKTURA SYSTEMU Elementy systemu Geovertical Map Server zbudowany jest w oparciu o kilka odrębnych serwisów współpracujących ze sobą. W zależności od konfiguracji możliwa jest instalacja na pojedynczym komputerze lub wielu komputerach odpowiedzialnych za poszczególne elementy systemu. Każde zlecenie, jest rejestrowane przez system w bazie danych i polega na następujących czynnościach: Sprawdzenie użytkownika i hasła Sprawdzenie praw dostępu do wykonywanej funkcji Zapis zlecenia w logu systemowym Wykonanie funkcji Zwrot danych w odpowiedzi 8

10 Typy instalacji Instalacja z dostępem przez sieć Internet Rysunek 1 Instalacja taka umożliwia wykonywania zapytań do serwera mapowego z dowolnego miejsca i przy pomocy dowolnych urządzeń wykorzystujących opisany w tym dokumencie interfejs dostępu. Ze względu na publiczny dostęp do zasobów serwera (względy bezpieczeństwa sieci wewnętrznej) wymagane jest zastosowanie rozbudowanej struktury serwisu. Oddzielne serwery bazy danych, serwisu mapowego oraz serwer internetowy (Np. IIS) rozmieszczone są w odpowiednich podsieciach zabezpieczonych między sobą zaporami. Schemat takiego systemu przedstawia rysunek 1. W przypadku zastosowań na małą skalę możliwe jest również zastosowanie wariantu z wykorzystaniem tylko 1 serwera. Zmniejsza to bezpieczeństwo sieci i może być powodem wielu włamań. 9

11 Instalacja podstawowa (1 serwer) Rysunek 2 Wariant instalacji z pojedynczym serwerem mapowym jest podstawową strukturą serwisu (serwer obsługuje jednocześnie wszystkie serwisy wymagane przy udostępnianiu usług). Ze względu na łatwość instalacji oraz konfiguracji serwisu wariant ten zaleca się dla obsługi serwisu wewnątrz sieci wewnętrznej lub dla użytkowników o podstawowej znajomości administracji. (Rysunek 2). 10

12 Korzystanie z usług serwisu Geovertical 'RVWCSGRVHUZLVyZPDSRZ\FK *HRYHUWLFDO0DS6HUYHU 8SURV]F]RQDVWUXNWXUDVLHFL *HRYHUWLFDOXGRVWCSQLDMąFHM VHUZLV\PDSRZH 6DWHOLWD*36 *HRYHUWLFDO :HE &RPSRQHQWV,QWHUQHW 6HüZHZQCWU]QD ZZZ JHRYHUWLFDO SO 6WURQD Rysunek 3 Alternatywą do zakupu serwera oraz instalacji na własnych serwerach z wykorzystaniem własnego sprzętu oraz infrastruktury sieci jest korzystanie z usług oferowanych przez serwis Usługi mapowe udostępniane przez serwis nie wymagają większych wkładów finansowych przez przedsiębiorstwo i dają możliwość wykorzystywania usług mapowych tylko w momencie takiej potrzeby. Takie rozwiązanie kierowane jest głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie chcą lub nie mają potrzeby inwestowania w oprogramowanie i sprzęt wykorzystywany przez serwery mapowe. A jednocześnie mają potrzebę używania funkcjonalności mapowej. Rozwiązanie to wymaga jedynie uzyskania dostępu do serwisu (login i hasło), pobrania i użycia komponentów mapowych (lokalnego oraz/lub web-owego) lub stworzenia własnego oprogramowania korzystającego ze zdalnych funkcji serwisu. 11

13 W zależności od sposobu dostępu (pojedyncze zlecenie, pakiet zleceń lub dostęp zgodnie z abonamentem) dostępne są wszystkie lub tylko część funkcji opisanych w tej dokumentacji. Ponadto dla użytkowników specjalnych odpowiedzi systemów mogą się różnić od standardowych (w związku ze specyficznymi wymaganiami użytkownika) UWAGA: W celu uzyskania dostępu do funkcji specjalnych lub chęci zmiany w jakichkolwiek częściach systemu dla użytkownika specjalnego, należy skontaktować się z producentem oprogramowania lub zarejestrować się na stronach 12

14 Dostęp do systemu Dostęp poprzez protokół HTTP Jednym ze sposobów dostępu do systemu Geovertical Map Server jest dostęp do systemu z wykorzystaniem protokołu http. Protokół http jest najprostszym sposobem dostępu i umożliwiającym dostęp bez znajomości protokołu SOAP, czy też bez posiadania zaawansowanych narzędzi programistycznych takich jak Microsoft Visual Studio. Wywołania takiego zlecenia przedstawia poniższy przykład: /....asmx?user=guest&pass=guest&function=map&width=600&height=4 80&wgs84x1y1= &wgs84x2y2= W efekcie system rejestruje zlecenie i wywołuje kolejne elementy systemu w celu wykonania zlecenia. W wyniku operacji zostanie zwrócona odpowiedź w postaci dokumentu XML. Sposób prezentacji oraz analizy odpowiedzi zależy już od konkretnego rozwiązania i leży w gestii wywołującego zlecenie. Należy pamiętać, że w efekcie wywołania dowolnej funkcji systemu otrzymamy odpowiedź w postaci dokumentu XML który należy przy pomocy odpowiednich narzędzi opracować oraz wizualizować dla użytkownika. Dokument XML Specyfikacja XML jest ogólno dostępna i szczegółów implementacyjnych oraz przykładów należy szukać w dedykowanych dokumentach lub na stronach firmy Microsoft. Dostęp poprzez protokół SOAP Innym sposobem dostępu do serwisu jest protokół SOAP. Implementacja tego protokołu wymaga większej wiedzy programistycznej oraz nakładu pracy w napisanie funkcji wywołujących. Natomiast zastosowanie SOAP daje większą wydajność oraz bardziej formalny sposób dostępu do poszczególnych funkcji systemu a niżeli protokół http. Poniżej przedstawiony został przykładowy sposób wywołania z wykorzystaniem protokołu SOAP: 13

15 POST /vgeoservice/service.asmx HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: text/xml; charset=utf-8 SOAPAction: "http://microsoft.com/webservices/reversegeocoding" <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <ReverseGeocoding xmlns="http://microsoft.com/webservices/"> <user>string</user> <pass>string</pass> <x>double</x> <y>double</y> </ReverseGeocoding> </soap:body> </soap:envelope> Dostęp bezpośredni W przypadku aplikacji pisanych w technologii.net możliwy jest bezpośredni dostęp do interfejsu serwerów mapowych. W takim przypadku funkcjonalność systemu można wywoływać bezpośrednio z kodu programu podpinając jedynie referencje do odpowiednich bibliotek DLL. Taki sposób dostępu umożliwia w pełni wykorzystać funkcjonalność systemu oraz podnieść wydajność seryjnego wykonywania zleceń. 14

16 PARAMETRY WYWOŁANIA HTTP Parametry wspólne Wszystkie parametry w tej sekcji są wspólne we wszystkich funkcjach. user (wymagany) Nazwa użytkownika (login) dostępy do platformy systemu. Nazwa Użytkownika uzyskiwana jest podczas procesu rejestracji. pass (wymagany) Hasło użytkownika dostępu do platformy systemu. Hasło wprowadzane jest przez użytkownika podczas procesu rejestracji. Hasło użytkownika Ze względu na zabezpieczenie systemu hasło nie może być krótsze niż 6 znaków I musi zawierać przynajmniej 1 cyfrę. lang (opcjonalny) Specyfikuje język w którym będą generowane odpowiedzi (komunikaty błędów lub nazwy specyficzne dla wybranej lokalizacji) Językiem domyślnym dla całej platformy jest język polski. Wszelkie komunikaty oraz nazwy w przypadku nie wypełnienia tego parametru będą w tym języku. Wartość parametru może być wyłącznie dwu-znakowym kodem ISO kraju. np. lang=pl function (wymagany) Specyfikuje funkcję API która zostanie wywołana ( geo, revgeo, route, map ) Parametr function wykorzystywany jest jedynie w zewnętrznej aplikacji z dostępem poprzez protokół http, w której wyboru funkcji dokonuje się właśnie poprzez opisywany parametr. Podczas implementacji serwisu nie powinno stosować się 15

17 uproszczonej składni ponieważ wpływa to na wydajność systemu. maxlistsize (opcjonalny) Parametr określa maksymalną liczbę zwróconych obiektów. Jeżeli parametr zostanie ustawiony na N w odpowiedzi otrzymamy N lub mniej obiektów. W przypadku gdy parametr nie zostanie wyspecyfikowany, domyślnie zostanie ustawiona wartość 100. Maxlistsize = 100 Ograniczenie zostało wprowadzone w związku z możliwością skonstruowania nieoptymalnego zapytania. W przypadku gdy w odpowiedzi uzyskamy maksymalną dopuszczalną liczbę obiektów należy doprecyzować zapytanie i wykonać je ponownie. V GeoServer country (opcjonalny) Kod państwa, którego dotyczy zapytanie. Pełna lista kodów państw znajduje się w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. Jeżeli kod państwa nie został wyspecyfikowany, zapytanie zwróci informacje o wszystkich obiektach przechowywanych w bazie danych. provice (opcjonalny) Nazwa stanu, prowincji lub województwa w obrębie którego będzie wykonywane wyszukiwanie. Jeżeli nie wyspecyfikowano nazwy, wyszukiwanie nie będzie brało pod uwagę tego parametru. admunit (opcjonalny) Nazwa jednostki administracyjnej lub powiatu w obrębie którego będzie wykonywane wyszukiwanie. Jeżeli nie wyspecyfikowano nazwy, wyszukiwanie nie będzie brało pod uwagę tego parametru. 16

18 commune (opcjonalny) Nazwa gminy lub najmniejszej jednostki administracyjnej w obrębie której będzie wykonywane wyszukiwanie. Jeżeli nie wyspecyfikowano nazwy, wyszukiwanie nie będzie brało pod uwagę tego parametru. city (wymagany jeżeli zdefiniowano nazwę ulicy) Nazwa miejscowości w obrębie której będzie wykonywane wyszukiwanie. street (wymagany jeżeli podano numer adresowy lub parametr street2) Nazwa poszukiwanej ulicy lub jej część nazwy. Jeżeli nie wyspecyfikowano nazwy, wyszukiwanie zwróci punkty centralne znalezionych miejscowości. street2 (opcjonalny) Nazwa ulicy której dotyczy wyszukiwanie skrzyżowania z ulicą zdefiniowaną w parametrze street. streetnum (opcjonalny) Poszukiwany numer adresowy. Jeżeli nie wyspecyfikowano numeru lub wyspecyfikowano błędny numer, zostanie zwrócona lista wszystkich lub podobnych punktów adresowych. V Reverse GeoServer wgs84 (wymagany) Parametr specyfikuje koordynaty lokalizacji w układzie odniesienia WGS84. Składnia zapisu wartości parametru jest następująca: &wgs84 = <szerokość_geograficzna> <długość_geograficzna> 17

19 V MapServer width (wymagany) Parametr specyfikuje szerokość generowanej mapy w pikselach. Maksymalna dopuszczalna wielkość to Minimalna dopuszczalna wielkość to 50. height (wymagany) Parametr specyfikuje wysokość generowanej mapy w pikselach. Maksymalna dopuszczalna wielkość to Minimalna dopuszczalna wielkość to 50. format (opcjonalny) Parametr specyfikuje format pliku generowanej mapy. Jeżeli nie wyspecyfikowano wartości przyjmowany jest format domyślny.png. Dostępne formaty to:.png.gif wgs84x1y1 (wymagany) Parametr specyfikuje koordynaty lokalizacji w układzie odniesienia WGS84 i oznacza: Lewy dolny róg mapy jeżeli wyspecyfikowano parametr wgs84x2y2 Punkt centralny mapy (środek) jeżeli wyspecyfikowano parametr zoom Składnia zapisu wartości parametru jest następująca: &wgs84x1y1 = <szerokość_geograficzna> <długość_geograficzna> 18

20 wgs84x2y2 (wymagany jeżeli nie zdefiniowano parametru zoom) Parametr specyfikuje koordynaty lokalizacji w układzie odniesienia WGS84 i oznacza prawy górny róg mapy. Składnia zapisu wartości parametru jest następująca: &wgs84x2y2 = <szerokość_geograficzna> <długość_geograficzna> zoom (wymagany jeżeli nie zdefiniowano parametru wgs84x2y2) Parametr specyfikuje szerokość mapy określoną [km]. Minimalna dopuszczalna wielkość to 0,1. Maksymalna dopuszczalna wielkość to param (wersja 1.1) (dostępny tylko z wykorzystaniem protokoły SOAP lub bezpośrednio poprzez referencję do biblioteki DLL) Parametr specyfikuje dane przychodzące ze strony użytkownika do serwera. Format danych XML zgodny w podstawowym zakresie ze specyfikacją odpowiedzi serwera mapowego (z drobnymi różnicami). Dokładna struktura oraz opis poszczególnych elementów danych znajdziecie państwo na końcu dokumentu w dodatku Format danych użytkownika. Dane przekazywane do serwera mapowego: widoczność warstw dodatkowych, widoczność warstw standardowych, obiekty użytkownika (położenie, opis, styl wyświetlania). 19

21 FUNCJE WEBSERVICE (INTERFEJS BEZPOŚREDNI) V GeoServer GeocodingAddress [WebMethod(MessageName="GeocodingAddress")] public XmlNode Geocoding(string user, string pass, string country, string city, string street, string streetnum); Funkcja wyszukuje punkty adresowe po pełnych danych. GeocodingAddressEx [WebMethod(MessageName="GeocodingAddressEx")] public XmlNode Geocoding(string user, string pass, string country, string city, string street, string streetnum, int maxlistsize); Funkcja wyszukuje punkty adresowe po pełnych danych z uwzględnieniem maksymalnej ilości elementów zwróconych w odpowiedzi. GeocodingStreet [WebMethod(MessageName="GeocodingStreet")] public XmlNode Geocoding(string user, string pass, string country, string city, string street); Funkcja wyszukuje ulice (oraz przypisane do ulic punkty adresowe) z uwzględnieniem wyłącznie nazwy ulicy. GeocodingStreetEx [WebMethod(MessageName="GeocodingStreetEx")] public XmlNode Geocoding(string user, string pass, string country, string city, string street, int maxlistsize); Funkcja wyszukuje ulice (oraz przypisane do ulic punkty adresowe) z uwzględnieniem wyłącznie nazwy ulicy oraz maksymalnej ilości elementów zwróconych w odpowiedzi. 20

22 GeocodingCity [WebMethod(MessageName="GeocodingCity")] public XmlNode Geocoding(string user, string pass, string country, string city); Funkcja wyszukuje miejscowości z zadanego regionu. GeocodingCityEx [WebMethod(MessageName="GeocodingCityEx")] public XmlNode Geocoding(string user, string pass, string country, string city, int maxlistsize); Funkcja wyszukuje miejscowości z zadanego regionu z uwzględnieniem maksymalnej ilości elementów zwróconych w odpowiedzi. GeocodingRegion [WebMethod(MessageName="GeocodingRegion")] public XmlNode GeocodingRegion(string user, string pass, string country, string name, RegionTypeEnum region); Funkcja wyszukuje regiony (gminy, powiaty lub województwa). GeocodingRegionEx [WebMethod(MessageName="GeocodingRegionEx")] public XmlNode GeocodingRegion(string user, string pass, string country, string name, RegionTypeEnum region, int maxlistsize); Funkcja Wyszukuje regiony (gminy, powiaty lub województwa) z uwzględnieniem maksymalnej ilości elementów zwróconych w odpowiedzi. GeocodingRegion2 [WebMethod(MessageName="GeocodingRegion2")] public XmlNode GeocodingRegion(string user, string pass, string country, string province, string admunit, string commune); Funkcja wyszukuje regiony znaczącego regionu (gminy). zależne poczynając od 21 najmniej

23 GeocodingRegion2Ex [WebMethod(MessageName="GeocodingRegion2Ex")] public XmlNode GeocodingRegion(string user, string pass, string country, string province, string admunit, string commune, int maxlistsize); Funkcja wyszukuje regiony zależne poczynając od najmniej znaczącego regionu (gminy) z uwzględnieniem maksymalnej ilości elementów zwróconych w odpowiedzi. GeocodingStreetCross [WebMethod(MessageName="GeocodingStreetCross")] public XmlNode GeocodingStreetCross(string user, string pass, string country, string city, string street, string street2); Funkcja wyszukuje skrzyżowanie dwóch ulic. CityStreets [WebMethod] public XmlNode CityStreets(string user, string pass, string country, string city); Funkcja wyszukuje listę ulic wyspecyfikowanej miejscowości. W przypadku gdy dla podanej miejscowości brakuje ulic w bazie danych, funkcja zwraca lokalizację miejscowości. ProvinceCities [WebMethod] public XmlNode ProvinceCities(string user, string pass, string country, string province); Funkcja wyszukuje miejscowości dla wyspecyfikowanego województwa i zwraca ją w posortowaną po nazwie miejscowości. 22

24 V Reverse GeoServer ReverseGeocoding [WebMethod] public XmlNode ReverseGeocoding(string user, string pass, double x, double y); Funkcja wyszukuje adres, ulicę lub miejscowość na podstawie podanych współrzędnych. W przypadku gdy nie zostanie odnaleziona jedna z bardziej szczegółowych informacji zwracane są dane dotyczące następnego obiektu w kolejności od najbardziej szczegółowej do najniej szczegółowej czyli nazwy oraz położenia państwa. V MapServer MappingZoom [WebMethod(MessageName="MappingZoom")] public XmlNode Mapping(string user, string pass, double x, double y, double zoom, int width, int height); Funkcje Generuje mapę na podstawie punktu centralnego oraz skali mapy podanej w [km]. MappingZoomExt [WebMethod(MessageName="MappingZoomExt")] public XmlNode Mapping(string user, string pass, double x, double y, double zoom, int width, int height, XmlNode param); Funkcje Generuje mapę na podstawie punktu centralnego oraz skali mapy podanej w [km], uwzględniając parametry zapisane w dokumencie XML (patrz Format danych użytkownika). MappingBounds [WebMethod(MessageName="MappingBounds")] public XmlNode Mapping(string user, string pass, double x, double y, double x2, double y2, int width, int height); 23

25 Funkcja generuje mapę na podstawie lewego dolnego oraz prawego górnego rogu zadanego obszaru. MappingBoundsExt [WebMethod(MessageName="MappingBoundsExt")] public XmlNode Mapping(string user, string pass, double x, double y, double x2, double y2, int width, int height, XmlNode param); Funkcja generuje mapę na podstawie lewego dolnego oraz prawego górnego rogu zadanego obszaru, uwzględniając parametry zapisane w dokumencie XML (patrz Format danych użytkownika). 24

26 OPIS SCZEGÓŁOWY FUNKCJONALNOŚCI V - GeoServer Funkcjonalność tego modułu polega na wyszukiwaniu geograficznej lokalizacji obiektów w przestrzeni. Operacja geokodowania zwraca listę znalezionych obiektów zawierających współrzędne w układzie odniesienia WGS84. W zależności od konstrukcji zapytania, istnieje możliwość odpowiedzi z wieloma obiektami. Domyślnie liczba zwróconych obiektów ograniczona jest do 100. Z tego powodu większość funkcji tego modułu posiada również swój odpowiednik z obsługą parametru określającego maksymalną ilość zwracanych obiektów. Funkcje wewnętrzna systemu: geo, cities, streets Funkcjonalność geokodowania jest niezwykle istotna w dalszych procesach generowania map, wyszukiwania drogi, czy pozycjonowania obiektów. Wszystkie te funkcje używają współrzędnych w układzie odniesienia WGS84 jako argumentów wymaganych. Opis parametrów dostępu user login użytkownika (wymagany), pass hasło użytkownika (wymagany), lang kod języka odpowiedzi (opcjonalny jeżeli nie podano wartością domyślną jest kod pl, function nazwa wykonywanej funkcji (wymagany), country kod kraju którego dotyczy zapytanie (wymagany kody dostępnych krajów dostępne są w załączniku), city miejscowość której dotyczy wyszukiwanie, street nazwa lokalizowanej ulicy, street2 nazwa ulicy której skrzyżowanie z ulicą podaną w parametrze street będzie lokalizowane, 25

27 streetnum numer adresowy, maxlistsize maksymalna liczba obiektów na liście odpowiedzi, name nazwa regionu, region typ regionu. W zależności od potrzeb należy podać następujące wartości: Province województwo, AdministrationUnit powiat, Commune gmina, province nazwa województwa, admunit nazwa powiatu, commune nazwa gminy, Lokalizowanie pełnego adresu Funkcja (aspx): geo Funkcje WebService: GeocodingAddress GeocodingAddressEx Opis: Wyszukiwanie lokalizacji na podstawie pełnego adresu. W przypadku gdy nie znaleziono pełnego adresu zwracane są następujące odpowiedzi: Lista adresów o podobnym numerze, jeżeli nastąpiła mała pomyłka w numerze adresu, Lista wszystkich adresów, jeżeli przybliżonych numerów adresowych, Lokalizację ulicy jeżeli dla wyspecyfikowanej miejscowości nie ma planu adresowego Lokalizację ulic o podobnej nazwie, jeżeli nazwa ulicy jest błędna nie można 26 znaleźć

28 Kod poprawnego wykonania funkcji zwracany jest jedynie w następujących przypadkach: Znaleziono pełny adres wraz z dokładnym numerem adresowym Znaleziono ulicę, ale nie podano numeru adresowego. (W tym przypadku zwracane są dodatkowo wszystkie numery adresowe przypisane do danej ulicy) UWAGA: Dla większości funkcji opisanych w tym module serwera większość funkcji działa w sposób analogiczny i w przypadku nie podania któregoś z parametrów wywołania funkcje będą zachowywały się analogiczne jak opis działania umieszczony powyżej. Nagłówek zapytania http (ASP) geo&country=pl&city=katowice&street=krogulcza&streetnum=34 Nagłówek zapytania http (WebService) POST /vgeoservice/service.asmx/geocodingaddress HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: application/x-www-form-urlencoded user=string&pass=string&country=string&city=string&street=strin g&streetnum=string Dla funkcji rozszerzonej nagłówek wygląda następująco POST /vgeoservice/service.asmx/geocodingaddressex Host: localhost Content-Type: application/x-www-form-urlencoded HTTP/1.1 user=string&pass=string&country=string&city=string&street=strin g&streetnum=string&listsize=string Nagłówek zapytania SOAP (WebService) POST /vgeoservice/service.asmx HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: text/xml; charset=utf-8 27

29 SOAPAction: "http://microsoft.com/webservices/geocodingaddress" <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <GeocodingAddress xmlns="http://microsoft.com/webservices/"> <user>string</user> <pass>string</pass> <country>string</country> <city>string</city> <street>string</street> <streetnum>string</streetnum> </GeocodingAddress> </soap:body> </soap:envelope> I odpowiednik dla funkcji rozszerzonej: POST /vgeoservice/service.asmx HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: text/xml; charset=utf-8 SOAPAction: "http://microsoft.com/webservices/geocodingaddressex" <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <GeocodingAddressEx xmlns="http://microsoft.com/webservices/"> <user>string</user> <pass>string</pass> <country>string</country> <city>string</city> <street>string</street> <streetnum>string</streetnum> <listsize>int</listsize> </GeocodingAddressEx> </soap:body> </soap:envelope> Nagłówek odpowiedzi SOAP (WebService) HTTP/ OK Content-Type: text/xml; charset=utf-8 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 28

30 <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <GeocodingAddressExResponse xmlns="http://microsoft.com/webservices/"> <GeocodingAddressExResult>xml</GeocodingAddressExResult> </GeocodingAddressExResponse> </soap:body> </soap:envelope> Lokalizowanie ulicy w mieście Funkcja (aspx): geo Funkcje WebService: GeocodingStreet GeocodingStreetEx Opis: Funkcja wyszukuje lokalizację ulicy w miejscowości. Nagłówek zapytania http (ASP) geo&country=pl&city=katowice&street=krogulcza Nagłówek zapytania http (WebService) POST /vgeoservice/service.asmx/geocodingstreet HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: application/x-www-form-urlencoded user=string&pass=string&country=string&city=string&street=strin g Nagłówek zapytania SOAP (WebService) POST /vgeoservice/service.asmx HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: text/xml; charset=utf-8 SOAPAction: "http://microsoft.com/webservices/geocodingstreet" <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 29

31 <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <GeocodingStreet xmlns="http://microsoft.com/webservices/"> <user>string</user> <pass>string</pass> <country>string</country> <city>string</city> <street>string</street> </GeocodingStreet> </soap:body> </soap:envelope> Nagłówek odpowiedzi SOAP (WebService) HTTP/ OK Content-Type: text/xml; charset=utf-8 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <GeocodingStreetResponse xmlns="http://microsoft.com/webservices/"> <GeocodingStreetResult>xml</GeocodingStreetResult> </GeocodingStreetResponse> </soap:body> </soap:envelope> Lokalizowanie skrzyżowania ulic w mieście Funkcja (aspx): geo Funkcje WebService: GeocodingStreetCross Opis: Funkcja wyszukuje lokalizację ulicy w miejscowości. Nagłówek zapytania http (ASP) geo&country=pl&city=katowice&street=kościuszki&street2=jord ana 30

32 Nagłówek zapytania http (WebService) POST /vgeoservice/service.asmx/geocodingstreetcross Host: localhost Content-Type: application/x-www-form-urlencoded HTTP/1.1 user=string&pass=string&country=string&city=string&street=strin g&street2=string Nagłówek zapytania SOAP (WebService) POST /vgeoservice/service.asmx HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: text/xml; charset=utf-8 SOAPAction: "http://microsoft.com/webservices/geocodingstreetcross" <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <GeocodingStreetCross xmlns="http://microsoft.com/webservices/"> <user>string</user> <pass>string</pass> <country>string</country> <city>string</city> <street>string</street> <street2>string</street2> </GeocodingStreetCross> </soap:body> </soap:envelope> Nagłówek odpowiedzi SOAP (WebService) HTTP/ OK Content-Type: text/xml; charset=utf-8 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <GeocodingStreetCrossResponse xmlns="http://microsoft.com/webservices/"> <GeocodingStreetCrossResult>xml</GeocodingStreetCrossResult> </GeocodingStreetCrossResponse> </soap:body> </soap:envelope> 31

33 Lokalizowanie miejscowości Funkcja (aspx): geo Funkcje WebService: GeocodingCity GeocodingCityEx Opis: Funkcja wyszukuje lokalizację miejscowości. Nagłówek zapytania http (ASP) geo&country=pl&city=katowice Nagłówek zapytania http (WebService) POST /vgeoservice/service.asmx/geocodingcity HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: application/x-www-form-urlencoded user=string&pass=string&country=string&city=string Nagłówek zapytania SOAP (WebService) POST /vgeoservice/service.asmx HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: text/xml; charset=utf-8 SOAPAction: "http://microsoft.com/webservices/geocodingcity" <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <GeocodingCity xmlns="http://microsoft.com/webservices/"> <user>string</user> <pass>string</pass> <country>string</country> <city>string</city> </GeocodingCity> </soap:body> </soap:envelope> 32

34 Nagłówek odpowiedzi SOAP (WebService) HTTP/ OK Content-Type: text/xml; charset=utf-8 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <GeocodingCityResponse xmlns="http://microsoft.com/webservices/"> <GeocodingCityResult>xml</GeocodingCityResult> </GeocodingCityResponse> </soap:body> </soap:envelope> Lokalizowanie jednostek administracyjnych Funkcja (aspx): geo Funkcje WebService: GeocodingRegion GeocodingRegionEx GeocodingRegion2 GeocodingRegion2Ex Opis: Funkcja wyszukuje lokalizację jednostek administracyjnych. W zależności od parametru region wyszukiwane są województwa, powiaty lub gminy. Poprawne wartości przyjmowane przez argument region: Province AdministrationUnit Commune Nagłówek zapytania http (ASP) geo&country=pl&name=śląskie&region=province 33

35 geo&country=pl&province=śląskie=admunit=katowice&commune=ka towice Nagłówek zapytania http (WebService) Wersja z typem jednostki terytorialnej: POST /vgeoservice/service.asmx/geocodingregion HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: application/x-www-form-urlencoded user=string&pass=string&country=string&name=string&region=strin g Wersja ze wszystkimi typami jednostek terytorialnych: POST /vgeoservice/service.asmx/geocodingregion2 HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: application/x-www-form-urlencoded user=string&pass=string&country=string&province=string&admunit= string&commune=string Nagłówek zapytania SOAP (WebService) Wersja z typem jednostki terytorialnej: POST /vgeoservice/service.asmx HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: text/xml; charset=utf-8 SOAPAction: "http://microsoft.com/webservices/geocodingregion" <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <GeocodingRegion xmlns="http://microsoft.com/webservices/"> <user>string</user> <pass>string</pass> <country>string</country> <name>string</name> <region>province or AdministrationUnit or Commune</region> </GeocodingRegion> </soap:body> </soap:envelope> 34

36 Wersja ze wszystkimi typami jednostek terytorialnych: POST /vgeoservice/service.asmx HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: text/xml; charset=utf-8 SOAPAction: "http://microsoft.com/webservices/geocodingregion2" <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <GeocodingRegion2 xmlns="http://microsoft.com/webservices/"> <user>string</user> <pass>string</pass> <country>string</country> <province>string</province> <admunit>string</admunit> <commune>string</commune> </GeocodingRegion2> </soap:body> </soap:envelope> Nagłówek odpowiedzi SOAP (WebService) Wersja z typem jednostki terytorialnej: HTTP/ OK Content-Type: text/xml; charset=utf-8 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <GeocodingRegionResponse xmlns="http://microsoft.com/webservices/"> <GeocodingRegionResult>xml</GeocodingRegionResult> </GeocodingRegionResponse> </soap:body> </soap:envelope> Wersja ze wszystkimi typami jednostek terytorialnych: HTTP/ OK Content-Type: text/xml; charset=utf-8 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 35

37 <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <GeocodingRegion2Response xmlns="http://microsoft.com/webservices/"> <GeocodingRegion2Result>xml</GeocodingRegion2Result> </GeocodingRegion2Response> </soap:body> </soap:envelope> Pobranie ulic miasta (lokalizowanie wszystkich ulic) Funkcja (aspx): streets Funkcje WebService: CityStreets Opis: Funkcja pobiera listę wszystkich lokalizacji ulic w mieście. UWAGA: Należy pamiętać, że nazwa miejscowości musi dokładnie zgadzać się z nazwą w bazie danych. W celu uzyskania poprawnej listy nazw miejscowości należy użyć funkcji cities. Nagłówek zapytania http (ASP) streets&country=pl&city=katowice Nagłówek zapytania http (WebService) POST /vgeoservice/service.asmx/citystreets HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: application/x-www-form-urlencoded user=string&pass=string&country=string&city=string Nagłówek zapytania SOAP (WebService) POST /vgeoservice/service.asmx HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: text/xml; charset=utf-8 36

38 SOAPAction: "http://microsoft.com/webservices/citystreets" <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <CityStreets xmlns="http://microsoft.com/webservices/"> <user>string</user> <pass>string</pass> <country>string</country> <city>string</city> </CityStreets> </soap:body> </soap:envelope> Nagłówek odpowiedzi SOAP (WebService) HTTP/ OK Content-Type: text/xml; charset=utf-8 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <CityStreetsResponse xmlns="http://microsoft.com/webservices/"> <CityStreetsResult>xml</CityStreetsResult> </CityStreetsResponse> </soap:body> </soap:envelope> Pobranie listy miejscowości jednostki administracyjnej Funkcja (aspx): cities Funkcje WebService: ProvinceCities Opis: Funkcja zwraca listę miejscowości dla wybranego województwa. UWAGA: W celu uzyskania poprawnej odpowiedzi należy podawać nazwę województwa w prawidłowej formie np. śląskie 37

39 Nagłówek zapytania http (ASP) cities&country=pl&province=śląskie Nagłówek zapytania http (WebService) POST /vgeoservice/service.asmx/provincecities HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: application/x-www-form-urlencoded user=string&pass=string&country=string&province=string Nagłówek zapytania SOAP (WebService) POST /vgeoservice/service.asmx HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: text/xml; charset=utf-8 SOAPAction: "http://microsoft.com/webservices/provincecities" <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <ProvinceCities xmlns="http://microsoft.com/webservices/"> <user>string</user> <pass>string</pass> <country>string</country> <province>string</province> </ProvinceCities> </soap:body> </soap:envelope> Nagłówek odpowiedzi SOAP (WebService) HTTP/ OK Content-Type: text/xml; charset=utf-8 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <ProvinceCitiesResponse xmlns="http://microsoft.com/webservices/"> <ProvinceCitiesResult>xml</ProvinceCitiesResult> </ProvinceCitiesResponse> </soap:body> 38

40 </soap:envelope> Format odpowiedzi XML <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> - <geovertical> <status> <version> </version> <message code="632">nie znaleziono ulicy.</message> </status> - <data> <boundingbox> <navid latitude=" " longitude=" " /> <navid latitude=" " longitude=" " /> </boundingbox> <list size="1"> <navpos> <navid latitude=" " longitude=" " /> <navaddress> <country>polska</country> <state>śląskie</state> <adm>częstochowski</adm> <county>kłomnice</county> <city streets="false" population="52">przybyłów</city> <code /> <street numbers="false" /> <streetnum>0</streetnum> </navaddress> </navpos> </list> </data> </geovertical> Nagłówek odpowiedzi http (WebService) wszystkie funkcje HTTP/ OK Content-Type: text/xml; charset=utf-8 <?xml version="1.0"?> xml 39

41 V Reverse GeoServer Funkcjonalność tego modułu polega na wyszukiwaniu najbliższego obiektu geograficznego. Odwrotne geokodowanie może zwrócić adres, ulicę, miejscowość lub punkt zainteresowania na podstawie wyspecyfikowanych parametrów wejściowych. Wyszukiwanie obiektów (na podstawie współrzędnych) Funkcja odwrotnego geokodowania może zwrócić jedynie jeden obiekt. W celu wyszukania wszystkich obiektów w wyspecyfikowanym promieniu powinna zostać wykorzystana funkcja pozycjonowania. Funkcja wewnętrzna systemu: revgeo Parametry dostępu poprzez stronę ASPX wgs84 (wymagany) Parametr specyfikuje koordynaty lokalizacji w układzie odniesienia WGS84. Składnia: &wgs84 = <szerokość_geograf.> <długość_geograf.> Przykład: &wgs84 = revgeo&wgs84= Nagłówek zapytania http (WebService) POST /vgeoservice/service.asmx/reversegeocoding HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: application/x-www-form-urlencoded user=string&pass=string&x=string&y=string Nagłówek zapytania SOAP (WebService) POST /vgeoservice/service.asmx HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: text/xml; charset=utf-8 SOAPAction: "http://microsoft.com/webservices/reversegeocoding" <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> 40

42 <ReverseGeocoding xmlns="http://microsoft.com/webservices/"> <user>string</user> <pass>string</pass> <x>double</x> <y>double</y> </ReverseGeocoding> </soap:body> </soap:envelope> Nagłówek odpowiedzi http (WebService) HTTP/ OK Content-Type: text/xml; charset=utf-8 <?xml version="1.0"?> xml Nagłówek odpowiedzi SOAP (WebService) HTTP/ OK Content-Type: text/xml; charset=utf-8 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <ReverseGeocodingResponse xmlns="http://microsoft.com/webservices/"> <ReverseGeocodingResult>xml</ReverseGeocodingResult> </ReverseGeocodingResponse> </soap:body> </soap:envelope> Format odpowiedzi XML <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> - <geovertical> <status> <version> </version> <message code="200">ok</message> </status> - <data> <boundingbox> <navid latitude=" " longitude=" " /> <navid latitude=" " longitude=" " /> </boundingbox> <list size="1"> <navpos> <navid latitude=" " longitude=" " 41

43 /> - <navaddress> <country id="616" iso2="pl" iso3="pl" fips="pl">polska</country> <state>śląskie</state> <adm>częstochowski</adm> <county>kłomnice</county> <city streets="false" population="52" population="5">przybyłów</city> <code /> <street numbers="false" /> <streetnum /> </navaddress> </navpos> </list> </data> </geovertical> 42

44 V MapServer Funkcjonalność modułu polega na generowaniu plików graficznych zawierających wizualizowane mapy. Parametry geograficzne oraz fizyczne plików podawane są poprzez wywołania funkcji. Opis parametrów dostępu user login użytkownika (wymagany), pass hasło użytkownika (wymagany), lang kod języka odpowiedzi (opcjonalny jeżeli nie podano wartością domyślną jest kod pl, function nazwa wykonywanej funkcji (wymagany tylko podczas wykorzystywania z protokołem http oraz aplikacji wspomagającej), wgs84 współrzędne punktu centralnego mapy (format współrzędnych <szer._geogr.> <długość_geogr.>) zoom szerokość mapy podawana w [km]; parametr ten decyduje w jaki sposób będzie interpretowanie żądanie wygenerowania mapy: Jeżeli parametr zoom został podany, wtedy parametr wgs84 jest wymagany, Jeżeli parametr zoom nie został podany, wtedy wymagane są również parametry wgs84s1y1 oraz wgs84x2y2, wgs84x1y1 współrzędna dolnego lewego rogu mapy (format współrzędnych <szer._geogr.> <długość_geogr.>) wgs84x2y2 wpółrzędna górnego prawego rogu mapy (format współrzędnych <szer._geogr.> <długość_geogr.>) width (wymagany) Parametr specyfikuje generowanej mapy w pikselach. Maksymalna dopuszczalna wielkość to Minimalna dopuszczalna wielkość to szerokość

45 height (wymagany) Parametr specyfikuje generowanej mapy w pikselach. wysokość Maksymalna dopuszczalna wielkość to Minimalna dopuszczalna wielkość to 50. format (opcjonalny) Parametr specyfikuje format pliku generowanej mapy. Jeżeli nie wyspecyfikowano wartości przyjmowany jest format domyślny.png. Dostępne formaty to: param.png.gif (wersja 1.1) (dostępny tylko z wykorzystaniem protokoły SOAP lub bezpośrednio poprzez referencję do biblioteki DLL dla zaawansowanego generowania map) Parametr specyfikuje dane przychodzące ze strony użytkownika do serwera. Format danych XML zgodny w podstawowym zakresie ze specyfikacją odpowiedzi serwera mapowego (z drobnymi różnicami). Dokładna struktura oraz opis poszczególnych elementów danych znajdziecie państwo na końcu dokumentu w dodatku Format danych użytkownika. Dane przekazywane do serwera mapowego: widoczność warstw dodatkowych, widoczność warstw standardowych, obiekty użytkownika wyświetlania). (położenie, opis, styl Proste generowanie mapy Funkcja prostego generowania mapy polega na stworzeniu obrazu mapy na podstawie danych wektorowych oraz parametrów żądania. Istnieją dwie możliwości wywołania tej funkcji: Generowanie mapy na podstawie punktu centralnego oraz szerokości mapy, 44

46 Generowanie mapy na podstawie współrzędnych rogu mapy. Funkcja wewnętrzna systemu: map Nagłówek zapytania http (ASP) map&wgs84= &zoom=75&width=600&height=480& format=.png map&wgs84x1y1= &wgs84x2y2= &width=600&height=480&format=.png Nagłówki zapytania http (WebService) POST /vmapservice/service.asmx/mappingzoom HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: application/x-www-form-urlencoded user=string&pass=string&x=string&y=string&zoom=string&width=str ing&height=string&format=string POST /vmapservice/service.asmx/mappingbounds HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: application/x-www-form-urlencoded user=string&pass=string&x=string&y=string&x2=string&y2=string&w idth=string&height=string&format=string Nagłówki zapytania SOAP (WebService) POST /vmapservice/service.asmx HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: text/xml; charset=utf-8 SOAPAction: "http://microsoft.com/webservices/mappingzoom" <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <MappingZoom xmlns="http://microsoft.com/webservices/"> <user>string</user> <pass>string</pass> <x>double</x> 45

47 <y>double</y> <zoom>double</zoom> <width>int</width> <height>int</height> <format>string</format> </MappingZoom> </soap:body> </soap:envelope> POST /vmapservice/service.asmx HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: text/xml; charset=utf-8 SOAPAction: "http://microsoft.com/webservices/mappingbounds" <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <MappingBounds xmlns="http://microsoft.com/webservices/"> <user>string</user> <pass>string</pass> <x>double</x> <y>double</y> <x2>double</x2> <y2>double</y2> <width>int</width> <height>int</height> <format>string</format> </MappingBounds> </soap:body> </soap:envelope> Nagłówek odpowiedzi http (WebService) HTTP/ OK Content-Type: text/xml; charset=utf-8 <?xml version="1.0"?> xml Nagłówki odpowiedzi SOAP (WebService) HTTP/ OK Content-Type: text/xml; charset=utf-8 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 46

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu Załącznik nr 1 mapowego dla portalu WWW Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu 1.1 Komponent mapowy Zleceniodawcy pozostawia się wolną rękę w wyborze technologii w jakiej zostanie stworzony

Bardziej szczegółowo

Terytorialna analiza danych

Terytorialna analiza danych Terytorialna analiza danych Dokumentacja systemu Marek Roj, Warszawa, luty 2013 Aktualizowano: 15.02.2013, wersja 0.196 Spis treści Wprowadzenie...3 Cel tego dokumentu...3 Informacje ogólne...3 Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Simple Object Access Protocol

Simple Object Access Protocol Simple Object Access Protocol Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 11 grudnia 2005 roku Czym jest SOAP? Akronim SOAP oznacza Simple Object Access Protocol. SOAP jest

Bardziej szczegółowo

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 1 OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) OGC jest międzynarodowym konsorcjum 382 firm prywatnych, agencji rządowych oraz uniwersytetów, które nawiązały współpracę w celu rozwijania

Bardziej szczegółowo

Propozycja standaryzacji usługi lokalizacji adresu

Propozycja standaryzacji usługi lokalizacji adresu dr inż. Waldemar Izdebski 1,2 mgr inż. Andrzej Bielasty 2 Propozycja standaryzacji usługi lokalizacji adresu Numery adresowe są jednym z najprostszych elementów danych przestrzennych. Niemniej jednak są

Bardziej szczegółowo

Gatesms.eu Mobilne Rozwiązania dla biznesu

Gatesms.eu Mobilne Rozwiązania dla biznesu Mobilne Rozwiązania dla biznesu SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEB API-USSD GATESMS.EU wersja 0.9 Opracował: Gatesms.eu Spis Historia wersji dokumentu...3 Bezpieczeństwo...3 Wymagania ogólne...3 Mechanizm zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści INTERFEJS (WEBSERVICES) - DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1

Spis treści INTERFEJS (WEBSERVICES) - DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1 I N T E R F E J S W E BSERVICES NADAWANIE PAKIETÓW D O S Y S T EMU MKP PRZEZ I N TERNET D O K U M E N T A C J A T E C H N I C Z N A P A Ź D Z I E R N I K 2 0 1 6 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV Piotr Jarosik, Kamil Jaworski, Dominik Olędzki, Anna Stępień Dokumentacja wstępna TIN Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV 1. Wstęp Celem projektu jest zaimplementowanie rozproszonego repozytorium

Bardziej szczegółowo

Warszawa Plany zagospodarowania przestrzennego

Warszawa Plany zagospodarowania przestrzennego Warszawa Plany zagospodarowania przestrzennego API zwraca mapę rastrową (obrazek) której warstwy zwracają informację o odpowiadających im aspektach planów zagospodarowania przestrzennego. API udostępnione

Bardziej szczegółowo

Gdańsk standardowe mapy

Gdańsk standardowe mapy Gdańsk standardowe mapy API pozwala zyskać dostęp do standardowych map Gdańska dla wybranego zakresu. Dostępne są takie warstwy jak ulice, adresy, budynki, informacja turystyczna itp. Authoryzacja Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14

Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14 Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14 2 Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14 Spis treści 1 Historia zmian w dokumentacji... 3 2 Dostęp do API Adres URL do Web Services (SOAP/WSDL)... 3 2.1 Środowisko

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.09

Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.09 Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.09 2 Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.09 Spis treści 1 Historia zmian w dokumentacji... 3 2 Dostęp do API Adres URL do Web Services (SOAP/WSDL)... 3 2.1 Środowisko

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA STANDARYZACJI USŁUGI LOKALIZACJI PRZESTRZENNEJ ADRESÓW

KONCEPCJA STANDARYZACJI USŁUGI LOKALIZACJI PRZESTRZENNEJ ADRESÓW dr inż. Waldemar Izdebski 1,2 mgr inż. Andrzej Bielasty 2 KONCEPCJA STANDARYZACJI USŁUGI LOKALIZACJI PRZESTRZENNEJ ADRESÓW Numery adresowe, które ogólnie mówiąc wyrażają lokalizację przestrzenną adresów,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych

Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych Ćwiczenie 14 Temat: Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych Cel ćwiczenia: W trakcie ćwiczenia student zapozna się z procedurą tworzenia usługi sieciowej w technologii ASP.NET oraz nauczy się tworzyć

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja API 1.0. Specyfikacja kontroli Konta systemu CashBill z wykorzystaniem API opartego na REST

Specyfikacja API 1.0. Specyfikacja kontroli Konta systemu CashBill z wykorzystaniem API opartego na REST Specyfikacja API 1.0 API REST Specyfikacja kontroli Konta systemu CashBill z wykorzystaniem API opartego na REST CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42

Bardziej szczegółowo

QualitySpy moduł reports

QualitySpy moduł reports QualitySpy moduł reports Testy akceptacyjne dla przypadku użycia: Pobranie metryk produktu w wybranym formacie dla wybranch wersji przez interfejs REST Nazwa pliku: /QualitySpy/modules/qualityspyreports/src/test/java/pl/wroc/pwr/qualityspy/reports

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Architektury Usług Internetowych. Laboratorium 2. Usługi sieciowe

Architektury Usług Internetowych. Laboratorium 2. Usługi sieciowe Architektury Usług Internetowych Laboratorium 2. Usługi sieciowe Wstęp Celem laboratorium jest zapoznanie się z modelem usług sieciowych na przykładzie prostego serwera Apache Axis2. Apache Axis2 Apache

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA INTERFEJSU API - HTTPS

DOKUMENTACJA INTERFEJSU API - HTTPS DOKUMENTACJA INTERFEJSU API - HTTPS WERSJA 0.1 DATA PUBLIKACJI : 01.03.2014 SPIS TREŚCI Spis treści Wprowadzenie 1 Dostęp do usługi notowania online 2 Opis struktur danych 3 Kody błędów 5 Historia wersji

Bardziej szczegółowo

VectraPortal. VectraPortal. wersja Instrukcja użytkownika Podstawowa funkcjonalność serwisu. [czerwiec 2016]

VectraPortal. VectraPortal. wersja Instrukcja użytkownika Podstawowa funkcjonalność serwisu. [czerwiec 2016] VectraPortal wersja 1.6.9 Instrukcja użytkownika Podstawowa funkcjonalność serwisu [czerwiec 2016] Spis treści 1 Wymagania systemowe... 3 2 Podstawowa funkcjonalność serwisu... 3 2.1 Mapa... 3 2.2 Pasek

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 2. Adres usługi 3. Konfiguracja 4. Metody 5. Typy danych 6. Przykład wywołania metody przy użyciu php i biblioteki nusoap 7.

1. Wstęp 2. Adres usługi 3. Konfiguracja 4. Metody 5. Typy danych 6. Przykład wywołania metody przy użyciu php i biblioteki nusoap 7. 1. Wstęp 2. Adres usługi 3. Konfiguracja 4. Metody 5. Typy danych 6. Przykład wywołania metody przy użyciu php i biblioteki nusoap 7. Odpowiedź serwera Wstęp Usługa udostępniona dla klientów serwisu pakka.pl,

Bardziej szczegółowo

Obiekty sportowe (mapy rastrowe)

Obiekty sportowe (mapy rastrowe) Obiekty sportowe (mapy rastrowe) Zbiór danych Obiekty sportowe udostępnia warstwy mapy z lokalizacją różnego rodzaju obiektów sportowych. Warstwy mapy Nazwa warstwy w WMS Opis Identyfikator zasobu: resource_id

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

ekopia w Chmurze bezpieczny, zdalny backup danych Instrukcja użytkownika dla klientów systemu mmedica

ekopia w Chmurze bezpieczny, zdalny backup danych Instrukcja użytkownika dla klientów systemu mmedica ekopia w Chmurze bezpieczny, zdalny backup danych Instrukcja użytkownika dla klientów systemu mmedica Wersja 2.0 Data ostatniej aktualizacji: 07.03.2016 Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Minimalne wymagania środowiska

Bardziej szczegółowo

Integracja Obieg Dokumentów - GiS Spis treści

Integracja Obieg Dokumentów - GiS Spis treści Integracja Obieg Dokumentów - GiS Spis treści 1.Opis integracji.... 2 2.Interfejs po stronie Obiegu Dokumentów... 4 3.Interfejs po stronie Gis-u.... 7 4.Schematy przesyłanych plików xml.... 8 1 1. Opis

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

XML-RPC: Zdalne wykonywanie procedur

XML-RPC: Zdalne wykonywanie procedur XML-RPC: Zdalne wykonywanie procedur Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 28 października 2005 roku Wstęp Internet dostarcza wiele możliwości programistą piszącym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja REST API v 3.0. Kraków, 7 marca FreshMail, ul. Fabryczna 20a, Kraków tel , freshmail.

Dokumentacja REST API v 3.0. Kraków, 7 marca FreshMail, ul. Fabryczna 20a, Kraków tel , freshmail. Dokumentacja REST API v 3.0 Kraków, 7 marca 2012 FreshMail, ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków tel. +48 12 617 61 40, info@freshmail.pl, freshmail.pl Wersja dokumentu: 1.0 Autorzy: Tadeusz Kania ,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. mprofi Interfejs API

Specyfikacja techniczna. mprofi Interfejs API Warszawa 09.04.2015. Specyfikacja techniczna mprofi Interfejs API wersja 1.0.2 1 Specyfikacja techniczna mprofi Interfejs API wersja 1.0.2 WERSJA DATA STATUTS AUTOR 1.0.0 10.03.2015 UTWORZENIE DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Programowanie Komponentowe WebAPI

Programowanie Komponentowe WebAPI Programowanie Komponentowe WebAPI dr inż. Ireneusz Szcześniak jesień 2016 roku WebAPI - interfejs webowy WebAPI to interfejs aplikacji (usługi, komponentu, serwisu) dostępnej najczęściej przez Internet,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja firmware w urządzeniu za pośrednictwem FTP

Aktualizacja firmware w urządzeniu za pośrednictwem FTP Aktualizacja firmware w urządzeniu za pośrednictwem FTP Wstęp W niektórych przypadkach aktualizacja firmware urządzenia za pośrednictwem FTP jest korzystniejsza od standardowej aktualizacji z poziomu hosta.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja smsapi wersja 1.4

Dokumentacja smsapi wersja 1.4 Dokumentacja smsapi wersja 1.4 1. Wprowadzenie Platforma smsapi została skierowana do użytkowników chcących rozbudować swoje aplikacje o system wysyłania smsów. Aplikacja ta w prosty sposób umożliwia integrację

Bardziej szczegółowo

1. Opis ogólny. 2. Opis techniczny. 3. Wymagania techniczne

1. Opis ogólny. 2. Opis techniczny. 3. Wymagania techniczne Dokumentacja programu e Zoz Opis biblioteki PhantomAPI.dll Wersja 1.22.1.5 Zielona Góra 2010-08-26 1. Opis ogólny Biblioteka programistyczna PhantomAPI.dll służy do integracji oprogramowania zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do J2EE

1 Wprowadzenie do J2EE Wprowadzenie do J2EE 1 Plan prezentacji 2 Wprowadzenie do Java 2 Enterprise Edition Aplikacje J2EE Serwer aplikacji J2EE Główne cele V Szkoły PLOUG - nowe podejścia do konstrukcji aplikacji J2EE Java 2

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com.

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com. GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com.pl e-mapa Podręcznik użytkownika Warszawa 2012 e-mapa podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Na portalu erpes.pl http://erpes.pl znajduje się formularz, umożliwiający rejestrację nowych użytkowników będących przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Plan prezentacji Wprowadzenie Czym jest serwer danych przestrzennych i na czym polega jego działanie? Miejsce serwera

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Aby skorzystać z możliwości zgłoszenia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego na mapie należy wykonać następujące czynności 1. Po wpisaniu adresu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Wersja 3.0 02-03-2017 Spis treści Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Dariusz Brzeziński Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Język programowania prosty bezpieczny zorientowany obiektowo wielowątkowy rozproszony przenaszalny interpretowany dynamiczny wydajny Platforma

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektu QualitySpy

Wprowadzenie do projektu QualitySpy Wprowadzenie do projektu QualitySpy Na podstawie instrukcji implementacji prostej funkcjonalności. 1. Wstęp Celem tego poradnika jest wprowadzić programistę do projektu QualitySpy. Będziemy implementować

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geoportal Usługa portalu edukacyjnego Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-05-27 Sygnity

Bardziej szczegółowo

Część II Wyświetlanie obrazów

Część II Wyświetlanie obrazów Tło fragmentu ABA-X Display jest wyposażony w mechanizm automatycznego tworzenia tła fragmentu. Najprościej można to wykonać za pomocą skryptu tlo.sh: Składnia: tlo.sh numer oznacza numer

Bardziej szczegółowo

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Narzędzia do nawigacji znajdują się w lewym górnym rogu okna mapy. Przesuń w górę, dół, w lewo, w prawo- strzałki kierunkowe pozwalają przesuwać mapę w wybranym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny "doręczyciel"

Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny doręczyciel Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny "doręczyciel" dn.24.09.2009 r. Dokument opisuje przykładowy program doręczający dokumenty na

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Opis protokołu komunikacji programu mpensjonat z systemami zewnętrznymi (np. rezerwacji online)

Opis protokołu komunikacji programu mpensjonat z systemami zewnętrznymi (np. rezerwacji online) Opis protokołu komunikacji programu mpensjonat z systemami zewnętrznymi (np. rezerwacji online) Spis treści Opis protokołu komunikacji programu mpensjonat z systemami zewnętrznymi (np. rezerwacji online)...1

Bardziej szczegółowo

GeoNet Finder. Opis produktu

GeoNet Finder. Opis produktu GeoNet Finder Opis produktu Spis treści: 1. Opis produktu... 3 1.1 Korzyści związane z posiadaniem aplikacji... 3 2. Zastosowania... 4 3. Funkcje... 4 4. Zasoby mapowe... 4 5. Przykładowe zrzuty ekranowe

Bardziej szczegółowo

Emapa Transport+ Opis produktu

Emapa Transport+ Opis produktu - Emapa Transport+ Opis produktu Spis treści: 1. Opis produktu... 3 1.1 Korzyści związane z posiadaniem aplikacji... 3 2. Moduły funkcjonalne... 3 3. Zasoby mapowe... 4 4. Porównaj i wybierz... 5 5. Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja mysafety Mobile i mysafety e-sticker_wersja 23.02.2014 1.WSTĘP... 2

Instrukcja użytkownika. Aplikacja mysafety Mobile i mysafety e-sticker_wersja 23.02.2014 1.WSTĘP... 2 Instrukcja użytkownika Aplikacja mysafety Mobile i mysafety e-sticker_wersja 23.02.2014 Spis treści 1.WSTĘP... 2 2.WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POPRAWNEGO DZIAŁANIA SYSTEMU... 2 Specyfikacja techniczna i funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

Informator nawigacyjny dla Górnej Odry i Kanału Gliwickiego INSTRUKCJA OBSŁUGI

Informator nawigacyjny dla Górnej Odry i Kanału Gliwickiego INSTRUKCJA OBSŁUGI Informator nawigacyjny dla Górnej Odry i Kanału Gliwickiego INSTRUKCJA OBSŁUGI GLIWICE 2012 r. Informator Nawigacyjny Informator nawigacyjny dla Górnej Odry i Kanału Gliwickiego INSTRUKCJA OBSŁUGI Gliwice,

Bardziej szczegółowo

WebNotarius. Specyfikacja techniczna komunikacji z usługą WebNotarius. wersja 1.1

WebNotarius. Specyfikacja techniczna komunikacji z usługą WebNotarius. wersja 1.1 WebNotarius Specyfikacja techniczna komunikacji z usługą WebNotarius wersja 1.1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1 PRZEBIEG TRANSAKCJI W PROTOKOLE DVCS... 3 2. PROTOKÓŁ SOAP... 4 2.1 Poświadczenie ważności

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Tomasz Boiński: 1. Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite

Tomasz Boiński: 1. Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite Tomasz Boiński: 1 Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite Pozycjonowanie stron Promocja strony odbywa się poprzez umiejscowienie jej jak najwyżej w wynikach wyszukiwania Wyszukiwarki indeksują

Bardziej szczegółowo

API przekazy masowe - Dokumentacja. v 1.1, czerwiec 2014 KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/ Poznań.

API przekazy masowe - Dokumentacja. v 1.1, czerwiec 2014 KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/ Poznań. API przekazy masowe - Dokumentacja v 1.1, czerwiec 2014 KIP S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań www.kipsa.pl www.tpay.com 1 Bramka API Dokumentacja opisuje możliwość wykonania przekazów masowych za

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2016

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

WSZELKIE PRACA ZASTRZEŻONE PRZEZ NETLAND SP. Z O.O.

WSZELKIE PRACA ZASTRZEŻONE PRZEZ NETLAND SP. Z O.O. SmartSAB Instrukcja użytkownika Wersja aplikacji 2.0 WSZELKIE PRACA ZASTRZEŻONE PRZEZ NETLAND SP. Z O.O. 0 Spis treści 1. WSTĘP... 2 2. INTERFEJS... 3 2.1 Mapa... 3 2.2 Menu aplikacji... 4 3 PRACA Z APLIKACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl Bramka SMS: Obsługiwanych ponad 700 sieci w ponad 200 krajach Świata SMSy z własnym polem nadawcy Raporty doręczeń Obsługa długich wiadomości SMS

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Warszawa, lipiec 2012 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Wersja 1.1 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT

Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT Spis treści I. Zapytania pl.id... 3 I.I. Konfiguracja aplikacji... 3 I.2. Generowanie wniosków pl.id... 4 I.3. Eksport zapytań pl.id... 9 I.4. Import

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 07 lutego 2013 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.2 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Załącznik Nr 3 KDPW_CCP Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Wersja 1.0 Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści Wstęp... 3 Budowa komunikatów XML... 3 Przestrzenie

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 13.09.2013 Nabywca: Rabateo Sp. z o.o. Ul. Tamka38 00-355 Warszawa Tel./fax 22 556 23 45 e-mail: dariusz.urbanski@rabateo.coml Dane oferenta: ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP 1. Informacje ogólne WMS (Web Map Service) to opracowany przez OGC (Open Geospatial Consortium) międzynarodowy standard publikacji danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

Kurs walut. Specyfikacja projektu. Marek Zając 2013-12-16

Kurs walut. Specyfikacja projektu. Marek Zając 2013-12-16 Kurs walut Specyfikacja projektu Marek Zając 2013-12-16 Spis treści 1. Podsumowanie... 2 1.1 Wstęp... 2 1.2 Projekt interfejsu... 2 1.2.1 Rozmiar głównego okna... 2 2. Słownik pojęć... 2 2.1 Definicja

Bardziej szczegółowo

System DiLO. Opis interfejsu dostępowego v. 2.0

System DiLO. Opis interfejsu dostępowego v. 2.0 System DiLO Opis interfejsu dostępowego v. 2.0 Warszawa 2015 1 Wprowadzone zmiany Wersja Opis 1.0 Wersja bazowa 1.1 Dodanie możliwości przejścia z wydania karty w POZ (WK-POZ) do zabiegu operacyjnego (ZAB-OPER)

Bardziej szczegółowo

API transakcyjne BitMarket.pl

API transakcyjne BitMarket.pl API transakcyjne BitMarket.pl Wersja 20140402 1. Sposób łączenia się z API... 2 1.1. Klucze API... 2 1.2. Podpisywanie wiadomości... 2 1.3. Parametr tonce... 2 1.4. Limity zapytań... 3 1.5. Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika Drajwer DDE Podręcznik użytkownika

asix4 Podręcznik użytkownika Drajwer DDE Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Drajwer DDE Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4017 Wersja: 04-10-2005 Podręcznik użytkownika asix4 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 09 grudnia 2014 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.3 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo

RPC. Zdalne wywoływanie procedur (ang. Remote Procedure Calls )

RPC. Zdalne wywoływanie procedur (ang. Remote Procedure Calls ) III RPC Zdalne wywoływanie procedur (ang. Remote Procedure Calls ) 1. Koncepcja Aplikacja wywołanie procedury parametry wyniki wykonanie procedury wynik komputer klienta komputer serwera Zaletą takiego

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Forum Client - Spring in Swing

Forum Client - Spring in Swing Forum Client - Spring in Swing Paweł Charkowski. 0. Cel projektu Celem projektu jest próba integracji Spring Framework z różnymi technologiami realizacji interfejsu użytkownika, oraz jej ocena. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16.07.2013r. Nabywca: Rezerweo Sp. z o.o. Ul. Tamka38 00-355 Warszawa Tel./fax 22 556 23 42 e-mail: dariusz.urbanski@rezerweo.com Dane oferenta: ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Koszalin, 15.06.2012 r. Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Zespół projektowy: Daniel Czyczyn-Egird Wojciech Gołuchowski Michał Durkowski Kamil Gawroński Prowadzący: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Serwery. Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak

Serwery. Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak Serwery Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak Czym jest XMPP? XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol), zbiór otwartych technologii do komunikacji, czatu wieloosobowego, rozmów wideo i

Bardziej szczegółowo