Komponenty sterowane komunikatami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komponenty sterowane komunikatami"

Transkrypt

1 Komponenty sterowane komunikatami 1. Usługa JMS asynchroniczność, model przesyłania komunikatów, 2. Przykład wysyłanie wiadomości, odbieranie wiadomości, komponent sterowany komunikatami 3. Komponenty MDB cykl życia, wiązanie komunikatów. 1

2 Usługa JMS Specyfkacja JEE zawiera obsługę komunikatów JMS (Java Messaging Service). Za implementację usługi odpowiedzialny jest producent kontenera EJB. W technologii EJB usługa JMS może być wykorzystywana przez wszystkie typy komponentów. Komunikaty mogą być odbierane (konsumowane) przez aplikacje Javy lub przez komponenty sterowane komunikatami. 2

3 Asynchroniczność Przesyłanie komunikatów jest asynchroniczne, co oznacza, że klient JMS nie musi wstrzymywać działania do czasu otrzymania odpowiedzi na wysłany przezeń komunikat. Komunikat jest wysyłany do kolejki lub tematu i może zostać odebrany przez jednego lub wielu odbiorców. Ze względu na brak ścisłego związania nadawcy i odbiorcy, propagacja komunikatu nie zawiera kontekstów bezpieczeństwa i transakcji, niemniej wysyłanie komunikatu może następować w ramach transakcji rozproszonej. 3

4 Modele przesyłania komunikatów publikacja subskrypcja (1:N) subskrybent temat subskrybent subskrybent nadawca potencjalny odbiorca kolejka potencjalny odbiorca punkt - punkt (1:1) potencjalny odbiorca 4

5 Przykład struktura systemu klient serwer (usługi wiadomości i kontener EJB) JmsClient_ Reservation Producer queue/titan-reservationqueue Reservation Processor Bean JmsClient_ Ticket Consumer queue/titan-ticketqueue 5

6 Wysyłanie wiadomości package com.titan.clients; import javax.jms.*; import javax.naming.*; import java.util.*; import com.titan.processpayment.*; import com.titan.access.dataaccess; public class JmsClient_ReservationProducer { public static void main(string[] args) throws Exception { Properties p = new Properties(); p.load(jmsclient_reservationproducer.class.getresourceasstream("jndi.properties")); System.getProperties().putAll(p); 6

7 Wysyłanie wiadomości Integer cruiseid = new Integer(args[0]); int count = new Integer(args[1]).intValue(); Context jndicontext = getinitialcontext(); DataAccess access = (DataAccess) jndicontext.lookup("dataaccessbean/remote"); access.initializedb(); try { access.makepaymentdbtable(); catch (Exception ignored) { ConnectionFactory factory = (ConnectionFactory) jndicontext.lookup("connectionfactory"); Queue reservationqueue = (Queue) jndicontext.lookup("queue/titan-reservationqueue"); Queue ticketqueue = (Queue) jndicontext.lookup("queue/titan-ticketqueue"); Connection connect = factory.createconnection(); Session session = connect.createsession(false, Session.AUTO_ACKNOWLEDGE); MessageProducer sender = session. createproducer(reservationqueue); 7

8 Wysyłanie wiadomości for (int i = 0; i < count; i++) { MapMessage message = session.createmapmessage(); // Used in ReservationProcessor // to send Tickets back out message.setjmsreplyto(ticketqueue); message.setstringproperty("messageformat", "Version 3.4"); message.setint("cruiseid", cruiseid); // either Customer 1 or 2, all we've got in database message.setint("customerid", i % 2 + 1); message.setint("cabinid", i % 5 + 1); // cabiny message.setdouble("price", (double) i); 8

9 Wysyłanie wiadomości // the card expires in about 30 days Date expdate = new Date(System.currentTimeMillis() + 30 * 24 * 60 * 60 * 1000L); message.setstring("creditcardnum", " "); message.setlong("creditcardexpdate", expdate.gettime()); message.setstring("creditcardtype", CreditCardDO.MASTER_CARD); System.out.println("Sending reservation message #" + i); sender.send(message); connect.close(); public static Context getinitialcontext() throws javax.naming.namingexception { return new InitialContext(); 9

10 Interfejs MessageListener Odbieranie komunikatów z reguły jest wykonywane przez obiekty implementujące interfejs javax.jmx.messagelistener: package javax.jms; public interface MessageListener { public void onmessage(message message); 10

11 Odbieranie wiadomości package com.titan.clients; import java.util.properties; import javax.jms.* import javax.naming.* import com.titan.travelagent.ticketdo; public class JmsClient_TicketConsumer implements MessageListener { public static void main(string[] args) throws Exception { Properties p = new Properties(); p.load(jmsclient_ticketconsumer.class.getresourceasstream("jndi.properties")); System.getProperties().putAll(p); new JmsClient_TicketConsumer(); while (true) { Thread.sleep(10000); 11

12 Odbieranie wiadomości public JmsClient_TicketConsumer() throws Exception { Context jndicontext = getinitialcontext(); ConnectionFactory factory = (ConnectionFactory) jndicontext.lookup("connectionfactory"); Queue ticketqueue = (Queue) jndicontext.lookup("queue/titan-ticketqueue"); Connection connect = factory.createconnection(); Session session = connect.createsession(false, Session.AUTO_ACKNOWLEDGE); MessageConsumer receiver = session. createconsumer(ticketqueue); receiver.setmessagelistener(this); System.out.println("Listening for messages..."); connect.start(); 12

13 Odbieranie wiadomości public void onmessage(message message) { try { ObjectMessage objmsg = (ObjectMessage) message; TicketDO ticket = (TicketDO) objmsg.getobject(); System.out.println("********************************"); System.out.println(ticket); System.out.println("********************************"); catch (JMSException displayed) { displayed.printstacktrace(); public static Context getinitialcontext() throws javax.naming.namingexception { return new InitialContext(); 13

14 Komponent sterowany komunikatami package com.titan.reservationprocessor; import com.titan.domain.*; import com.titan.processpayment.*; import com.titan.travelagent.*; import java.util.date; import javax.annotation.*; import javax.ejb.*; import javax.jms.*; import javax.persistence.*; propertyvalue="queue/titan-reservationqueue")) 14

15 propertyname="destinationtype", propertyname="messageselector", propertyvalue="messageformat = 'Version propertyname="acknowledgemode", propertyvalue="auto-acknowledge")) messageselector fltr komunikatów, Message message = session.createmapmessage( ); message.setstringproperty("messageformat","version 3.4");... sender.send(message); acknowledgemode tryb potwierdzania otrzymania komunikatu, subscriptiondurability trwałość subskrypcji, destinationtype model wiadomości. 15

16 Komponent sterowany komunikatami public class ReservationProcessorBean implements javax.jms.messagelistener "titan") private EntityManager private ProcessPaymentLocal private ConnectionFactory connectionfactory; public void onmessage(message message) { System.out.println("Received Message"); try { MapMessage reservationmsg = (MapMessage)message; int customerpk = reservationmsg.getint("customerid"); int cruisepk = reservationmsg.getint("cruiseid"); int cabinpk = reservationmsg.getint("cabinid"); double price = reservationmsg.getdouble("price"); 16

17 Komponent sterowany komunikatami // odczyt danych karty kredytowej Date expirationdate = new Date(reservationMsg.getLong("CreditCardExpDate")); String cardnumber = reservationmsg.getstring("creditcardnum"); String cardtype = reservationmsg.getstring("creditcardtype"); CreditCardDO card = new CreditCardDO(cardNumber, expirationdate, cardtype); Customer customer = em.find(customer.class, customerpk); Cruise cruise = em.find(cruise.class, cruisepk); Cabin cabin = em.find(cabin.class, cabinpk); Reservation reservation = new Reservation(customer, cruise, cabin, price, new Date()); em.persist(reservation); process.bycredit(customer, card, price); TicketDO ticket = new TicketDO(customer, cruise, cabin, price); deliverticket(reservationmsg, ticket); catch(exception e) { throw new EJBException(e); 17

18 Komponent sterowany komunikatami public void deliverticket (MapMessage reservationmsg, TicketDO ticket) throws JMSException, NamingException{ Queue queue = (Queue)reservationMsg.getJMSReplyTo(); // Queue queue = (Queue) //new InitialContext().lookup ("queue/titan-ticketqueue"); Connection connect = connectionfactory.createconnection(); Session session = connect.createsession(true,0); MessageProducer sender = session.createproducer(queue); ObjectMessage message = session.createobjectmessage(); message.setobject(ticket); sender.send(message); connect.close(); 18

19 Cykl życia komponentu sterowanego komunikatami Nie W puli gotowych komponentów Metoda biznesowa 19

20 Wiązanie komunikatów Komunikaty mogą być kierowane do konkretnego komponentu w celu dalszej obsługi EJB TravelAgent MDB TicketDistribution Inne systemy Specyfkacja EJB nie defniuje konkretnej adnotacji służącej do wiązania komunikatów. W tym celu należy skorzystać z deskryptora wdrożenia. 20

21 Wiązanie komunikatów <ejb-jar> <enterprise-beans> <session> <ejb-name>com.titan.travelagent.travelagentbean</ejb-name> <message-destination-ref> <message-destination-ref-name> jms/tickettopic </message-destination-ref-name> <message-destination-type> javax.jms.topic </message-destination-type> <message-destination-usage>produces</message-destination-usage> <message-destination-link>distributor</message-destination-link> <injection-target> <injection-target-class>javax.jms.topic</injection-target-class> <injection-target-name>topic</injection-target-name> </injection-target> </message-destination-ref> </session> 21

22 Wiązanie komunikatów <message-driven> <ejb-name>ticketdistributorejb</ejb-name> <message-destination-link>distributor</message-destination-link> </message-driven> </enterprise-beans> <assembly-descriptor> <message-destination> <message-destination-name>distributor</message-destination-name> </message-destination> </assembly-descriptor> </ejb-jar> 22

23 Podsumowanie Asynchroniczne przesyłanie komunikatów stanowi uzupełnienie luki wytworzonej przez synchroniczne działanie takich usług jak RMI, JAXP- RPC, czy też komponentów sesyjnych. Należy jednak pamiętać, że JMS nie jest jedynym, dostępnym mechanizmem wymiany komunikatów. 23

Enterprise JavaBeans

Enterprise JavaBeans Enterprise JavaBeans 1. Wprowadzenie. 2. Przegląd komponentów EJB. komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 3. Kontener komponentów EJB: JBoss. 1 Enterprise JavaBeans

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans. 1. Architektura EJB: komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 2. Kontenery EJB JBoss.

Enterprise JavaBeans. 1. Architektura EJB: komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 2. Kontenery EJB JBoss. 1 Enterprise JavaBeans 1. Architektura EJB: komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 2. Kontenery EJB JBoss. 2 Enterprise JavaBeans Enterprise JavaBeans (EJB) to specyfikacja

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe usługi bezpieczeństwa. 2. Użytkownicy i role. przydzielanie uprawnie ń metodom, role komponentów, korzystanie i konfiguracja

1. Podstawowe usługi bezpieczeństwa. 2. Użytkownicy i role. przydzielanie uprawnie ń metodom, role komponentów, korzystanie i konfiguracja Bezpieczeństwo 1. Podstawowe usługi bezpieczeństwa. 2. Użytkownicy i role. przydzielanie uprawnie ń metodom, role komponentów, korzystanie i konfiguracja mechanizmów bezpieczeństwa w Jboss 3. Java Authentication

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans (EJB)

Enterprise JavaBeans (EJB) Enterprise JavaBeans (EJB) Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Enterprise JavaBeans (EJB) 1 Plan wykładu Wprowadzenie do technologii EJB Typy komponentów EJB Klienci dla komponentów EJB Transakcje w EJB

Bardziej szczegółowo

Java wybrane technologie

Java wybrane technologie Java wybrane technologie spotkanie nr 7 Enterprise Java Beans Zagadnienia dotyczące systemów rozproszonych Zdalne wołanie metod (ang. Remote Method Invocation) Wielowątkowość (ang. Threading) Współpraca

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji dla Oracle Application Server 10g R3 w technologii EJB 3.0

Tworzenie aplikacji dla Oracle Application Server 10g R3 w technologii EJB 3.0 Tworzenie aplikacji dla Oracle Application Server 10g R3 w technologii EJB 3.0 Marek Wojciechowski Politechnika Poznańska, PLOUG e mail: Marek.Wojciechowski@cs.put.poznan.pl Abstrakt. Jedną z nowych cech

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

J2EE Project PRZEMYSŁAW SOŁTAN. (1.1 RC2 build 03.01.2005) e-mail: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl

J2EE Project PRZEMYSŁAW SOŁTAN. (1.1 RC2 build 03.01.2005) e-mail: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl J2EE Project PRZEMYSŁAW SOŁTAN e-mail: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl (1.1 RC2 build 03.01.2005) Dokumentacja Proces tworzenia niniejszego dokumentu zrealizowano przy użyciu darmowego oprogramowania OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Maciej Zakrzewicz PLOUG mzakrz@cs.put.poznan.pl Plan prezentacji Wprowadzenie do architektury zorientowanej na usługi Charakterystyka technologii

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Maciej Zakrzewicz, PLOUG mzakrz@cs.put.poznan.pl Streszczenie Web Services to technologia implementacji rozproszonych komponentów programowych

Bardziej szczegółowo

Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN. email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl

Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN. email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl 07.11.2002 Co powinieneś znać? Podstawy HTML i XML Programowanie obiektowe w Javie Serwery

Bardziej szczegółowo

SOAP. Autor: Piotr Sobczak

SOAP. Autor: Piotr Sobczak SOAP Autor: Piotr Sobczak AGENDA: Trochę o Web Services Wprowadzenie do SOAP Anatomia komunikatu SOAP Wysyłanie i otrzymywanie komunikatu SOAP oraz API Javy w przykładach SOAP z załącznikami SOAP-RPC Obsługa

Bardziej szczegółowo

EJB 2.x oraz zmiany w standardzie dla EJB 3.0. Michał Stanek

EJB 2.x oraz zmiany w standardzie dla EJB 3.0. Michał Stanek Enterprise JavaBean EJB 2.x oraz zmiany w standardzie dla EJB 3.0 Michał Stanek Plan prezentacji Czym jest EJB Architektura aplikacji J2EE oraz kontener EJB Typy komponentów JavaBean EJB 1.0, EJB 2.x Wady

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Spis treści O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Pobranie plików binarnych... 24 Warunki instalacji... 24 Instalacja serwera przy użyciu pakietu zawierającego

Bardziej szczegółowo

JAVA I BAZY DANYCH. MATERIAŁY: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html

JAVA I BAZY DANYCH. MATERIAŁY: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html JAVA I BAZY DANYCH ZAGADNIENIA: wprowadzenie; JDBC; komunikacja z bazą danych; HSQLDB. MATERIAŁY: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/ciesla/ JĘZYK

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

EJB 3.0 & JBoss Seam. 25 kwietnia 2007 Jacek Gerbszt 1

EJB 3.0 & JBoss Seam. 25 kwietnia 2007 Jacek Gerbszt 1 EJB 3.0 & JBoss Seam 25 kwietnia 2007 Jacek Gerbszt 1 Wyzwania współczesnych aplikacji? Rozproszenie, zdalne wywołania Przetwarzanie transakcyjne Bezpieczeństwo Skalowalność Klastrowanie Łatwe wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Obs³uga transakcji rozproszonych w jêzyku Java

Obs³uga transakcji rozproszonych w jêzyku Java VII Seminarium PLOUG Warszawa Marzec 2003 Obs³uga transakcji rozproszonych w jêzyku Java Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz marek, mzakrz}@cs.put.poznan.pl Politechnika Poznañska, Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Witryny i Portale Internetowe

Witryny i Portale Internetowe Witryny i Portale Internetowe TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl 03.04.2003 Co powinieneś znać? Podstawy HTML Programowanie obiektowe Programowanie

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania Zagrożenia trywialne Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych Rozwiązania charakterystyczne dla fazy rozwoju opisy rozpoznanych błędów, debugging, komentarze poprzednie wersje plików (cp plik.jsp

Bardziej szczegółowo

Modelowanie, projektowanie i implementacja usług Web Services. Maciej Zakrzewicz

Modelowanie, projektowanie i implementacja usług Web Services. Maciej Zakrzewicz Modelowanie, projektowanie i implementacja usług Web Services Maciej Zakrzewicz Plan wykładów 2 Wprowadzenie do architektury SOA Przegląd technologii usług Web Services Przegląd technologii XML Schema

Bardziej szczegółowo

Dostęp do komponentów EJB przez usługi Web Services

Dostęp do komponentów EJB przez usługi Web Services 243 Dostęp do komponentów EJB przez usługi Web Services Mikołaj Morzy Mikolaj.Morzy@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/mmorzy/ Plan rozdziału 244 Wprowadzenie do usług sieciowych Architektura

Bardziej szczegółowo

Java i bazy danych. 1. JDBC podstawy, transakcje. 2. Mapowanie relacyjno obiektowe. Hibernate, przykład.

Java i bazy danych. 1. JDBC podstawy, transakcje. 2. Mapowanie relacyjno obiektowe. Hibernate, przykład. Java i bazy danych 1. JDBC podstawy, transakcje. 2. Mapowanie relacyjno obiektowe. Hibernate, przykład. 1 JDBC - wprowadzenie Java Database Connectivity (JDBC) to specyfkacja określająca zbiór klas i interfejsów

Bardziej szczegółowo

Protokoly w technologii obiektow rozproszonych - CORBA, RMI/IIOP, COM, SOAP. Paweł Kozioł p.koziol@students.mimuw.edu.pl

Protokoly w technologii obiektow rozproszonych - CORBA, RMI/IIOP, COM, SOAP. Paweł Kozioł p.koziol@students.mimuw.edu.pl Protokoly w technologii obiektow rozproszonych - CORBA, RMI/IIOP, COM, SOAP Paweł Kozioł p.koziol@students.mimuw.edu.pl Na początek - moja praca magisterska Narzędzie dla środowiska Eclipse wspierające

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie informatyki w gospodarce Wykład 3

Zastosowanie informatyki w gospodarce Wykład 3 Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Zastosowanie informatyki w gospodarce Wykład 3 RMI i CORBA oraz XML i XSD dr inż. Tomasz Walkowiak RMI remote method invocation RMI umożliwia zdalne wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 7 Mashups hybrydowe aplikacje webowe

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 7 Mashups hybrydowe aplikacje webowe Architektura chmur i wirtualizacja Wykład 7 Mashups hybrydowe aplikacje webowe Zawartość Aplikacje webowe podstawy Aplikacje klasyczne i mashupy Architektura mashupu Technologie 2 Aplikacje webowe Historia

Bardziej szczegółowo

Przykłady interfejsu TCP i UDP w Javie

Przykłady interfejsu TCP i UDP w Javie Przykłady interfejsu TCP i UDP w Javie W Javie interfejsy TCP i UDP znajdują się w pakiecie java.net http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/net/packagesummary.html 1 Przykład interfejsu UDP Protokół

Bardziej szczegółowo

4. Usługi Web. Maciej Piechówka macpi@eti.pg.gda.pl 2009. Serwis turystyczny ABC: Gdańsk PLN 3,27. Możesz tam lecieć za jedyne: PLN 1999

4. Usługi Web. Maciej Piechówka macpi@eti.pg.gda.pl 2009. Serwis turystyczny ABC: Gdańsk PLN 3,27. Możesz tam lecieć za jedyne: PLN 1999 Spis treści: 1 Usługi Web (web services) - kontekst 2 Tworzenie i korzystanie z usług Web 3 Protokół SOAP 4 Opis usług WSDL 5 Odkrywanie Web Services: UDDI 6. Bezpieczeństwo usług Web www.xmethods.com

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty firmy Sun. Ścieżka certyfikacyjna dla Javy Egzamin SCJP

Certyfikaty firmy Sun. Ścieżka certyfikacyjna dla Javy Egzamin SCJP Certyfikaty firmy Sun Ścieżka certyfikacyjna dla Javy Egzamin SCJP Ścieżka certyfikacyjna Java Podstawa J2EE J2ME J2SE Sun Certified Programmer Sun Certified Developer Sun Certified Web Component Developer

Bardziej szczegółowo

Tworzenia aplikacji rozproszonej RMI

Tworzenia aplikacji rozproszonej RMI Tworzenia aplikacji rozproszonej RMI Mówiąc o aplikacjach RMI wyróżnia się w nich dwa typy obiektów: obiekty wywołujące metody zdalne (klienci) obiekty udostępniające metody zdalne (serwery) RMI dostarcza

Bardziej szczegółowo