INSTRUKCJA ZAWIERANIA UBEZPIECZEN KOMUNIKACYJNYCH DOKUMENT WEWNETRZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA ZAWIERANIA UBEZPIECZEN KOMUNIKACYJNYCH DOKUMENT WEWNETRZNY"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA ZAWIERANIA UBEZPIECZEN KOMUNIKACYJNYCH DOKUMENT WEWNETRZNY PAŹDZIERNIK 2008

2 SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE, ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZEŃ, DEFINICJE 1. PODSTAWY PRAWNE DO ZAWIERANIA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 2. ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZENIA OC 3. ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZENIA ZK 4. ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZENIA AC 5. ZAKRES TERYTORIALNY ASSISTANCE 6. PODSTAWOWE DEFINICJE DOTYCZĄCE ZAWIERANIA UBEZPIECZEŃ II. UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE 1. WNIOSEK O UBEZPIECZENIE 2. OBOWIĄZKI AGENTA PRZY ZAWIERANIU UBEZPIECZEŃ 3. DODATKOWE OBOWIĄZKI AGENTA PRZY ZAWIERANIU UBEZPIECZENIA AC 4. DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAWIERANIU UBEZPIECZENIA NOWEGO KLIENTA 5. OZNACZENIA KODÓW ZASTOSOAWNYCH W DOWODZIE REJESTRACYJNYM OD R. 6. DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE 7. WYPEŁNIANIE DRUKÓW UBEZPIECZENIOWYCH 8. OKRES UBEZPIECZENIA 9. KALKULACJA SKŁADKI 10. STOSOWANIE ZNIŻEK Z TYTUŁU AKCJI PROMOCYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W UNIQA 11. WSPÓŁCZYNNIK RD 12. BONUS MALUS 13. POTWIERDZENIE PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA 14. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA OC POJAZDÓW ZAREJESTROWANYCH ZA GRANICĄ 15. WYDAWANIE CERTYFIKATÓW ZIELONEJ KARTY 16. WYPOWIEDZENIE UMOWY OC 17. ZOBOWIĄZANIE DO ZAPŁATY RAT SKŁADKI Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA OC W PRZYPADKU ZMIANY WŁAŚCICIELA POJAZDU 18. OBOWIĄZKI PRZYJMUJĄCEGO WYPOWIEDZENIE UMOWY OC /ZGŁOSZENIE SPRZEDAŻY POJAZDU 19. ZWROT SKŁADKI Z UMOWY UBEZPIECZENIA OC 20. CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU 21. UBEZPIECZENIE AC - USTALENIE SUMY UBEZPIECZENIA 22. ZWROT SKŁADKI Z UMOWY AC 23. DOUBEZPIECZENIE POJAZDU PO SZKODZIE 24. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SPROWADZONYCH Z ZAGRANICY W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY 25. UBEZPIECZENIE WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO 26. ZMIANA DANYCH - ANEKSY 27. CESJA PRAW Z POLISY UBEZPIECZENIA AC III. REASEKURACJA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1. UBEZPIECZENIE OC ORAZ ZIELONEJ KARTY 2. UBEZPIECZENIA AC IV. OCENA RYZYKA W UBEZPIECZENIACH KOMUNIKACYJYNCH (KOC, KAC, KOCG, KZK) 1. POSTANOWENIA OGÓLNE 2. UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH 3. UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE AUTO CASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH 4. UBEZPIECZENIE ZIELONEJ KARTY ZAWIERANE INDYWIDUALNIE POZA OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZK

3 Instrukcja dotycząca zawierania ubezpieczeń komunikacyjnych służy zapewnieniu stosowania jednolitych zasad w procesie obsługi ubezpieczeń komunikacyjnych. Jest ona dokumentem wewnętrznym określającym procedury oceny ryzyka, zasady postępowania przy zawieraniu ubezpieczeń oraz zasady prawidłowego wypełniania dokumentów stosowanych w procesie akwizycyjnym. Zasady opisane w instrukcji mają zastosowanie do wszystkich osób zawierających ubezpieczenia komunikacyjne w imieniu i na rzecz UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. zwanego dalej UNIQA. Uwaga: Zawarcia ubezpieczenia Zielonej Karty na teren państw: Iran, Izrael, Maroko, Tunezja i Turcja pozostaje w kompetencjach Centrali. * Pokrycie gwarantowane w ramach ZK dla Serbii jest ograniczone do Republiki Czarnogóry oraz geograficznej części Serbii będącej pod kontrolą Rządu Republiki Serbii bez Kosowa. Przed wjazdem na teren Kosowa należy wykupić ubezpieczenie OC, które jest honorowane i wydawane przez tamtejsze władze. I. PODSTAWY PRAWNE, ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZEŃ, DEFINICJE 1. PODSTAWY PRAWNE DO ZAWIERANIA UBEZPIECZEŃ KOMU- NIKACYJNYCH 1.1. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124 z dnia 16 lipca 2003 r. poz z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 z dnia 16 lipca 2003 r. poz z późniejszymi zmianami), zwana dalej Ustawą Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w krajach należących do Systemu Zielonej Karty zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. obowiązujące w dacie zawierania umowy ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Auto Casco zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. obowiązujące w dacie zawierania umowy ubezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczenia Assistance Auto PLUS24service zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. obowiązujące w dacie zawierania umowy ubezpieczenia Taryfa składek za ubezpieczenie Auto & Przestrzeń - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zatwierdzona Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. obowiązująca w dacie zawierania umowy ubezpieczenia Taryfa składek za ubezpieczenie Auto & Przestrzeń - Ubezpieczenie Auto Casco, zatwierdzona Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. obowiązująca w dacie zawierania umowy ubezpieczenia Kodeks Cywilny (księga III, tytuł XXVII, art ) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98 poz. 602 z późniejszymi zmianami). 2. ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZENIA OC Ubezpieczenie obowiązkowe OC obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium wszystkich państw będących Sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, tj.: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii), Włochy. Ww. ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia powstałe na terytoriach, za które zgodnie z Porozumieniem Wielostronnym, odpowiadają Biura - Sygnatariusze Porozumienia: Wyspy Normandzkie, Gibraltar i Wyspa Man - Biuro Brytyjskie, Lichtenstein - Biuro Szwajcarskie, Wyspy Owcze - Biuro Duńskie, Monako - Biuro Francuskie, San Marino i Watykan - Biuro Włoskie. 3. ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZENIA ZK Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia ZK jest polisa komunikacyjna UNIQA wraz z Certyfikatem Zielonej Karty. System Zielonej Karty obejmuje 45 państw w tym 32 państwa będące Sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. Jednakże obowiązek legitymowania się Międzynarodową Kartą Ubezpieczenia Samochodowego (Certyfikat ZK) istnieje tylko na terenie państw: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Serbia*, Czarnogóra (na mocy specjalnego porozumienia na terytorium Czarnogóry honorowane są ZK, na których nie jest skreślony symbol Serbii (SRB), Tunezja, Turcja, Ukraina. Posiadacze pojazdów zarejestrowanych na terenie tych państw, jeżdżając na teren RP zobowiązani są do zawarcia ubezpieczenia granicznego w przypadku gdy nie posiadają ważnego ubezpieczenia ZK. Kraje należące do Systemu Zielonej Karty 4. ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZENIA AC Ubezpieczenie AC obejmuje szkody powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i innych państw Europy (z wyłączeniem Turcji). Bez względu na zakres zawartego ubezpieczenia na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii nie są objęte ochroną szkody powstałe w wyniku: pożaru, wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wewnątrz lub zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, rabunku (rozboju) oraz kradzieży jego wyposażenia podstawowego lub dodatkowego. 5. ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZENIA ASSISTANCE Rzeczpospolita Polska i inne państwa Europy (z wyłączeniem Turcji). 6. W procesie akwizycyjnym stosowane są następujące definicje: 6.1. PODSTAWOWE DEFINICJE DOTYCZĄCE ZAWIERANIA UBEZPIECZEŃ samochód osobowy pojazd: a. przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu, b. zarejestrowany jako ciężarowy, powstały przez adaptację samochodu osobowego (w szczególności posiadającego homologację samochodu ciężarowego). Do tej grupy pojazdów zaliczamy pojazdy rejestrowane jako ciężarowe, ale posiadające odpowiednik w grupie pojazdów rejestrowanych jako osobowe, charakteryzujące się następującym typem nadwozia: limuzyna 4 drzwiowa (SEDAN) limuzyna 3 i 5 drzwiowa (HATCHBACK, LIFBACK) kombi kabriolet pick-up, np. Nissan Navara, Toyota Hilux, Mitsubishi L200, itp. 1

4 6.2. VAN I MINIVAN np. Chevrolet Lumina, Chrysler Voyager, Grand Voyager, Opel Vivaro, itp. samochód sportowy samochód osobowy posiadający cechy pozwalające na osiąganie dużych prędkości w jak najkrótszym czasie oraz na bezpieczne prowadzenie podczas szybkiej jazdy tj. posiadające: korzystny stosunek mocy silnika do masy własnej, zawieszenie umożliwiające jak najszybsze pokonywanie zakrętów, układ hamulcowy zapewniający skuteczne wyhamowanie samochodu z prędkości maksymalnej, nadwozie o stosunkowo niskim współczynniku oporu powietrza (coupe, targa, kabriolet, coupe-cabriolet, spiker, roadster). Przykłady samochodów sportowych: Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Porche, Proto Motors, Bugatti, itp.; (np. Mercedes Vito, Ford Transit, Renault Trafic, Fiat Ducato itp.) Również wszelkiego rodzaju furgony (uniwersalne, izotermiczne, chłodnie, lodownie, meblowe, pocztowe), cysterny (paliwa płynne, mleko, woda, gaz), pojemniki (betoniarka, pojazdy do przewozu bitumu, cementu luzem lub sypkich artykułów spożywczych) oraz inne (do przewozu żywego drobiu i zwierząt, kabli, napojów, elementów budowlanych, kontenerów, pojazdów do wywozu śmieci, utylizacyjne), uznajemy za pojazdy ciężarowe ponieważ służą do przewozu ładunków; pojazd wolnobieżny pojazd, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h. Do pojazdów wolnobieżnych zalicza się między innymi: koparkę, koparko-ładowarkę, spychacz, walec drogowy, kombajn rolniczy, rozsiewacz masy bitumicznej. Natomiast nie może nim być: motorower, pojazd szynowy. Pojazdy wolnobieżne przyjmujemy do ubezpieczenia w zakresie OC i AC na podstawie ważnego badania technicznego lub wyciągu ze świadectwa homologacji; Lamborghini Murciélago Mercedes-Benz SLR McLaren 6.6. pojazd specjalny pojazd samochodowy lub przyczepa, konstrukcyjnie przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia. W pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji. Do pojazdów specjalnych należy zaliczyć pojazdy przeznaczone do wykonywania: a. czynności na drodze (polewaczki, piaskarki, pługi), b. określonych robót (dźwigi, pogotowia techniczne, pomoc drogowa, żuraw samochodowy), c. określonej działalności (ruchome ambulatorium, laboratorium techniczne, bary, pojazdy radiofoniczne, telewizyjne, kempingowe, pogrzebowe, asenizacyjne). Do tej grupy zaliczamy również pojazdy używane do celów specjalnych tj., pojazdy przystosowane w sposób szczególny do przewozu osób (pogotowie ratunkowe) lub ładunków (np. używane przez Siły Zbrojne, Policję, Urząd Ochrony Państwa, Straż Graniczną, Straż Pożarną i Służbę Więzienną); 6.3. Ferrari Enzo Aston Martin DB9 samochód terenowy samochód osobowy przystosowany do pokonywania przeszkód terenowych. Zazwyczaj jest zbudowany w oparciu o ramę, posiada napęd na cztery koła, specjalne opony i skrzynię rozdzielczo-redukcyjną. Do klasyfikacji pojazdów terenowych pomocniczo mogą posłużyć aktualne cenniki np. Eurotax - Informator rynkowy, Info-Expert - Pojazdy samochodowe wartości rynkowe. Przykłady samochodów terenowych: Suzuki Vitara, Jeep Wrangler, Ford Explorer, Toyota Land Cruiser, Land Rover Discovery, Nissan Patrol, itp.; 6.7. pojazd zabytkowy (w rozumieniu Ustawy Prawo o ruchu drogowym) pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub ujęty w centralnej ewidencji dóbr kultury. Pojazd uzyskuje status zabytkowego w chwili wpisania do rejestru zabytków; 6.8. pojazd historyczny (w rozumieniu Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych) a. pojazd zabytkowy w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym, b. pojazd wpisany do księgi inwentarza muzealiów zgodnie z przepisami dotyczącymi ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach, c. pojazd mający co najmniej 40 lat, d. pojazd mający co najmniej 25 lat i uznany przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji. Ustawa dopuszcza zawarcie umowy ubezpieczenia OC dla pojazdów historycznych na okres krótszy niż 12 miesięcy ale nie krótszy niż 30 dni, tj. tylko na czas kiedy pojazd ten porusza się po drogach; Toyota Land Cruiser Jeep Wrangler 6.9. mikrobus pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu od 10 do 15 osób (zarówno miejsc siedzących jak i stojących); 6.4. Do celów taryfowych do samochodów terenowych zaliczamy również pojazdy typu SUV, np. Subaru Forester, Volkswagen Touareg, Mitsubishi Outlander, Audi Q7, itp. oraz pojazdy osobowe o nadwoziu typu pick-up; samochód ciężarowy pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków. Określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą (np. Renaul Kangoo, Opel Combo, Citroen Berlingo). Do tej grupy pojazdów zaliczamy również pojazdy rejestrowane jako osobowe, ale posiadające swoje odpowiedniki w grupie pojazdów ciężarowych typu furgon autobus pojazd przeznaczony konstrukcyjne do przewozu minimum 16 osób łącznie z kierowcą; TAXI pojazd samochodowy odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu za ustaloną na podstawie taksometru opłatą: a. osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu podręcznego (taksówka osobowa), b. ładunków o masie nieprzekraczającej 2,5 t (taksówka bagażowa); 2

5 ciągnik rolniczy pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych. Ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych; motocykl pojazd silnikowy, którego konstrukcja opiera się na dwóch kołach jezdnych i umożliwia rozwinięcie prędkości powyżej 25 km/h. Pojęcie to obejmuje również pojazdy trzykołowe. Przykładem są motocykle z bocznym wózkiem; motorower pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; quad pojazd przeznaczony do jazdy poza drogami utwardzonymi, głównie do celów sportowych i rekreacyjnych oraz do pracy w leśnictwie i rolnictwie, wykorzystywany również w ratownictwie górskim. Rejestracji podlegają wszystkie quady, które będą poruszać się po drogach publicznych, posiadające homologację (kategoria homologacji: inne pojazdy samochodowe - L7e) i tylko te pojazdy podlegają ubezpieczeniu w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; wiek pojazdu różnica pomiędzy rokiem zawarcia ubezpieczenia, a rokiem produkcji pojazdu; droga wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. Wprowadzenie ww. definicji powoduje jednoznaczne zdefiniowanie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu wolnobieżnego. W związku z powyższym posiadacz pojazdu wolnobieżnego (nie dotyczy pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z prowadzeniem tego gospodarstwa) jest zobowiązany do ubezpieczenia pojazdu przed wprowadzeniem pojazdu na drogę, rozumianą zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. W przypadku, gdy pojazd wolnobieżny będzie poruszał się np. wyłącznie po placu budowy, zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC nie jest wymagane; nowe ubezpieczenie ryzyko pierwszy raz ubezpieczane w UNIQA lub ryzyko ubezpieczane w UNIQA ponownie, po przerwie dłuższej niż 1 rok; wznowienie umowy ubezpieczenia ponowne ubezpieczenie tego samego pojazdu przez tego samego Ubezpieczającego po wygaśnięciu poprzedniej umowy ubezpieczenia przyczepa pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem. Każdy pojazd nie mający silnika i przeznaczony do łączenia z pojazdem silnikowym jest przyczepą; naczepa przyczepa, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten pojazd. Warunkiem zakwalifikowania przyczepy do kategorii naczep jest jej konstrukcyjne przystosowanie do połączenia w taki sposób, aby przednia jej część spoczywała na pojeździe; ładowność (dopuszczalna) największa masa ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd, która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu; dopuszczalna masa całkowita - DMC największa określona właściwymi warunkami technicznymi masa pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze; pojazd użytkowany do zarobkowego przewozu osób pojazd wykorzystywany do świadczenia usług dla odbiorców zewnętrznych (np. wszystkie firmy przewozowe, komunikacji publicznej, transport osób, w szczególności TAXI). W sytuacji, gdy zakład posiada własną bazę transportową, a tabor wykorzystywany jest wyłącznie do własnych potrzeb i nie są świadczone nim żadne usługi transportowe - nie stosuje się zwyżki składki wynikającej z taryfy za zarobkowy przewóz osób. Zwyżka składki za zarobkowy przewóz osób wynikająca z taryfy nie dotyczy autobusów i mikrobusów; wiek właściciela/współwłaściciela pojazdu do celów taryfowych wiek Ubezpieczonego wylicza się jako różnicę pomiędzy datą zawarcia ubezpieczenia, a datą urodzenia właściciela/współwłaściciela ubezpieczanego pojazdu. Przykłady: klient urodził się r., zawiera ubezpieczenie r. wiek klienta do celów taryfowych to 29 lat, klient urodził się r., zawiera ubezpieczenie r. wiek klienta do celów taryfowych to 28 lat; Ubezpieczenie OC uważa się za wznowione, jeżeli są spełnione wszystkie poniższe warunki: a. umowa ubezpieczenia OC poprzedzająca kolejne ubezpieczenie była zawarta na okres 12 miesięcy w UNIQA, b. pomiędzy poprzednią a nową umową ubezpieczenia nie ma dnia przerwy albo następna umowa na kolejne 12 miesięcy została zawarta z uwagi na brak wypowiedzenia (art. 28 Ustawy), c. nie uległ zmianie przedmiot ubezpieczenia oraz jego posiadacz. Ubezpieczenie AC uważa się za wznowione, jeżeli są spełnione wszystkie poniższe warunki: a. umowa ubezpieczenia AC poprzedzająca kolejne ubezpieczenie była zawarta na okres 12 miesięcy w UNIQA, b. pomiędzy poprzednią a nową umową ubezpieczenia nie ma dnia przerwy, c. nie uległ zmianie przedmiot ubezpieczenia oraz jego posiadacz. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wznowienia ubezpieczeń: OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i/lub AC z wyprzedzeniem, nie wcześniej jednak niż 90 dni przed ekspiracją kontynuowanych polis, pod warunkiem opłacenia składki lub jej pierwszej raty w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia; pojazd nowy pojazd fabrycznie nowy zakupiony u autoryzowanego dealera w kraju lub zagranicą, pierwszy raz rejestrowany; wyposażenie podstawowe fabrycznie, seryjnie zamontowany sprzęt oraz urządzenia służące do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, służące bezpieczeństwu jazdy, przewidziane przepisami Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, służące zabezpieczeniu przed kradzieżą, jak również inne typowe dla danego modelu (np. instalacja gazowa lub hybrydowa, oraz sprzęt audiofoniczny, radio); wyposażenie dodatkowe sprzęt i urządzenia na stałe zamontowane w pojeździe, których demontaż wymaga użycia narzędzi lub przyrządów, nie będące fabrycznym, standardowym wyposażeniem w danym modelu pojazdu, takie jak: a. sprzęt audio, audiowizualny, łączności radiotelefonicznej wraz z głośnikami i antenami; b. napisy reklamowe, firmowe oraz reklamy umieszczone na pojazdach; c. inne urządzenia nie stanowiące seryjnego wyposażenia fabrycznego w danym modelu. 3

6 Do wyposażenia dodatkowego, w szczególności, nie zalicza się: wyposażenia campingowego, części zamiennych, sprzętu fotograficznego, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieży, telefonu komórkowego, bagażu podróżnego, nośników dźwięku i danych każdego rodzaju (np. komputer przenośny), narzędzi (poza narzędziami stanowiącymi podstawowe wyposażenie pojazdu samochodowego); zniżka za kontynuację ubezpieczenia przysługuje, jeżeli: a. posiadacz pojazdu mechanicznego kontynuuje dotychczasową umowę ubezpieczenia OC/AC oraz jednocześnie opłacił składkę za poprzedni 12 miesięczny okres ubezpieczenia przed końcem okresu, na jaki umowa ta została zawarta w UNIQA, b. posiadacz pojazdu kontynuuje umowę ubezpieczenia OC przejętą od zbywcy pojazdu, c. osoba posiadająca czynną umowę/umowy ubezpieczenia OC/AC w UNIQA zawiera umowę ubezpieczenia na kolejny pojazd. Posiadacz pojazdu zachowuje uprawnienia do zniżki składki z tytułu kontynuacji umowy ubezpieczenia, jeżeli okres przerwy w ubezpieczeniu OC/AC w UNIQA nie przekracza 6 miesięcy. Udzielając zniżkę z tytułu kontynuacji umowy ubezpieczenia Agent jest zobowiązany do wpisania na polisie w polu nr polisy wznowionej : a. nr polisy wznawianej w przypadku kontynuacji dotychczasowego ubezpieczenia, b. nr polisy aktualnie czynnej w przypadku ubezpieczenia kolejnego pojazdu (w przypadku posiadania kilku ubezpieczonych pojazdów należy wpisać numer dowolnej czynnej polisy). pełny klient osoba posiadająca w Grupie UNIQA czynne umowy ubezpieczenia zawarte na inne ubezpieczenia pozakomunikacyjne (np. NNW, POP, mieszkanie/dom, mieszkanie przy czynszu) z minimalną łączną składką w wysokości 100,- zł lub posiadająca kartę VISA UNIQA Coobrand. Zniżka dotyczy wyłącznie osób fizycznych a także osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu i na własny rachunek działalność gospodarczą, którzy w okresie ubezpieczenia będą wyłącznymi użytkownikami ubezpieczonego pojazdu lub użytkownikami pojazdu będą osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. II. UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE 1. WNIOSEK O UBEZPIECZENIE Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia komunikacyjnego winien być wypełniony drukowanym literami przez Ubezpieczającego, a Agent zobligowany jest do sprawdzenia poprawności dokonanych zapisów. Nie jest konieczne, aby Ubezpieczający wypełniał wniosek. Zgodnie z art. 78 par 1 Kodeksu Cywilnego do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1A. Wniosek wypełnia się w trzech egzemplarzach, przy czym oryginał i jedna kopia wniosku zostają dołączone do kopii polisy przekazywanej przez Agenta do rozliczenia do Przedstawicielstwa/Oddziału/Agencji a druga kopia wniosku wraz z kopią polisy pozostaje u Agenta. Na podstawie wniosku mogą być zawarte ubezpieczenia komunikacyjne: a. odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w związku z ruchem pojazdu na terenie Polski oraz krajów należących do systemu Zielonej Karty (z wyłączeniem Iranu, Izraela, Maroka, Tunezji, Turcji), b. Auto Casco wraz z Assistance, c. następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w związku z ruchem pojazdu, d. ochrony prawnej właściciela pojazdu w związku z ruchem pojazdu (ubezpieczenie to nie może zostać zawarte samoistnie bez zawarcia ubezpieczenia OC- ZK-1 lub AC). 2. OBOWIĄZKI AGENTA PRZY ZAWIERANIU UBEZPIECZEŃ Agent jest zobowiązany: a. zapoznać Ubezpieczającego, przed zawarciem umowy ubezpieczenia, z warunkami ubezpieczenia oraz przekazać Ubezpieczającemu przed zawarciem umowy ubezpieczenia ogólne warunki (w zależności od zawieranego ubezpieczenia ZK, AC, Assistance), b. uzyskać od Ubezpieczającego odpowiedzi na wszystkie zamieszczone we wniosku pytania dotyczące danego ubezpieczenia. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami), udzielając odpowiedzi na wszystkie punkty zamieszczone we wniosku. Bezwzględnie wymagane jest wypełnienie rubryk zawierających dane Ubezpieczającego /Ubezpieczonego: imię i nazwisko lub nazwę firmy, pełny adres z kodem pocztowym miejsca zamieszkania lub siedziby firmy, PESEL lub w przypadku firmy Regon (fakultatywnie NIP) oraz rubryk zawierających dane dotyczące pojazdu: marka, model, rodzaj pojazdu, nr rejestracyjny, nr VIN lub w przypadku jego braku nr nadwozia, pojemności silnika/ładowności, rok produkcji. Dane Ubezpieczającego muszą być wypełnione w każdym przypadku zawierania umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej. Skreślenia lub poprawki winny być wpisane w sposób czytelny z jednoczesnym parafowaniem ich przez Ubezpieczającego. c. sprawdzić prawidłowość udzielonych odpowiedzi z danymi źródłowymi (dowód osobisty, dowód rejestracyjny, umowa kupna, faktura zakupu), d. uzyskać od Ubezpieczającego oświadczenie (na wniosku) dotyczące przebiegu ubezpieczenia oraz potwierdzenie przez podpisanie czytelnie wniosku, iż informacje zamieszczone we wniosku zostały podane zgodnie z prawdą oraz stanem faktycznym. Nie wypełnienie przez Ubezpieczającego oświadczenia lub postawienie kreski zamiast podania szczegółowych informacji o przebiegu ubezpieczenia jest uznawane jako zawarcie ubezpieczenia z naruszeniem zasad i procedur akwizycyjnych, e. uzyskać na wniosku podpis Ubezpieczającego dotyczący potwierdzenia otrzymania ogólnych warunków, f. dokonać oceny ryzyka, g. wyliczyć składkę ubezpieczeniową zgodnie z obowiązującymi taryfami OC i/lub AC oraz przysługującymi Ubezpieczonemu zniżkami i zwyżkami, h. wystawić polisę, i. zainkasować składkę lub przekazać Ubezpieczającemu druk przelewu składki, jednocześnie informując klienta, iż na druku przelewu znajduje się indywidualny numer konta bankowego przyporządkowany wyłączenie do danej polisy i nie może on być wykorzystywany do płatności wynikających z innych polis. 3. DODATKOWE OBOWIĄZKI AGENTA PRZY ZAWIERANIU UBEZPIE- CZENIA AC Przy zawieraniu ubezpieczenia AC Agent jest zobowiązany: a. dokonać identyfikacji pojazdu, sprawdzić zgodność danych identyfikacyjnych pojazdu zamieszczonych w dokumentach pojazdu (dowód rejestracyjny, dokumenty odprawy celnej, książka pojazdu, umowa zakupu, faktura) ze stanem faktycznym - numerami zamieszczonymi na pojeździe, Uwaga: tabliczka znamionowa nie może być podstawą do identyfikacji pojazdu. b. dokonać oględzin pojazdu (wpisać we wniosku uwagi wynikające z dokonanych oględzin i stanu technicznego pojazdu np. pojazd bez uszkodzeń lub wymienić widoczne uszkodzenia elementów pojazdu, powłoki lakierniczej itp.), Uwaga: w przypadku wystąpienia uszkodzeń o dużym zakresie, wymagających specjalistycznego opisu należy odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia AC, c. dokonać weryfikacji sumy ubezpieczenia podanej przez Ubezpieczającego. Wycena pojazdu winna uwzględniać stan techniczny pojazdu, jego przebieg, datę pierwszej rejestracji, wyposażenie ponadstandardowe, d. sprawdzić czy ilość zabezpieczeń jest zgodna z OWU i sprawdzić poprawność działania urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą. Według oceny Policji oraz naszych analiz najskuteczniejszym zabezpieczeniem przed kradzieżą jest mechaniczna blokada skrzyni biegów w postaci tzw. bolca (np. Mul-T-Lock, itp.). 4

7 Uwaga: satelitarny system lokalizacji i powiadamiania (np. GPS) uznajemy za urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą jeżeli posiada funkcję alarmowania, ochrony i interwencji o zasięgu działania co najmniej takim samym jak przyjęty w umowie ubezpieczenia AC zakres terytorialny i opłacono z góry abonament za usługi monitoringu za cały okres ubezpieczenia, e. w przypadku kiedy klient posiada tylko jeden komplet kluczyków do pojazdu, fakt ten bezwzględnie odnotować we wniosku o ubezpieczenie pojazdu, f. sprawdzić dokumenty pochodzenia pojazdu i dołączyć do kopii polisy AC kopię dowodu rejestracyjnego oraz kopię umowy kupna lub rachunku zakupu (nie dotyczy wznowienia umowy w UNIQA), g. wykonać aparatem cyfrowym co najmniej 5 zdjęć pojazdu (dotyczy samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony): dwa zdjęcia bryły pojazdu po jednej przekątnej, z przodu i z tyłu pojazdu; zdjęcia należy wykonać w taki sposób, aby była widoczna cała bryła pojazdu, a na każdym zdjęciu nr rejestracyjny pojazdu, jedno zdjęcie numeru VIN na nadwoziu, jedno zdjęcie deski rozdzielczej pojazdu z widocznym stanem licznika, jedno zdjęcie jednego kompletu kluczyków wraz z wyłącznikami do zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Zdjęcia należy wykonywać aparatem cyfrowym z datownikiem, a następnie przekazać do Przedstawicielstwa/Oddziału w formie elektronicznej na nośniku danych - płyta CD. Archiwizując zdjęcia na nośniku danych, nie rzadziej niż raz w miesiącu, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą. Zdjęcia należy zapisać w folderach utworzonych na poszczególne dekady danego miesiąca rozliczeniowego. Dodatkowo każdy folder winien zawierać podfoldery, zawierające zdjęcia określonego pojazdu i w celu łatwej weryfikacji opisane numerem polisy lub numerem rejestracyjnym pojazdu i datą wykonania zdjęć danego pojazdu. Przykład: Na nośniku danych zostały utworzone 3 foldery (nr dekady_miesiąc_rok): 1. I dekada_09_ II dekada_09_ III dekada_09_2008 Folder I dekada_09_2008 zawiera następujące podfoldery, w których zamieszczone są zdjęcia pojazdów (nr polisy_data zawarcia ubezpieczenia): A111112_ A111113_ A111114_ Folder II dekada_09_2008 zawiera następujące podfoldery, w których zamieszczone są zdjęcia pojazdów (nr polisy_data zawarcia ubezpieczenia): A111115_ A213321_ Folder III dekada_09_2008 zawiera następujące podfoldery, w których zamieszczone są zdjęcia pojazdów (nr polisy_data zawarcia ubezpieczenia): A111117_ A213322_ PŁYTA CD ZA MIESIĄC wrzesień A I DEKADA za A II DEKADA za A III DEKADA za A A A A Zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym muszą być archiwizowane przez okres trzech lat, w sposób pozwalający na szybkie dotarcie do dokumentacji. Obowiązek archiwizacji zdjęć spoczywa zarówno na Przedstawicielstwach/Oddziałach jak i Agentach. Z chwilą przekazania zdjęć (na nośniku danych) przez Agenta do Przedstawicielstwa/Oddziału obowiązek archiwizacji zdjęć dotyczy już tylko Przedstawicielstwa/Oddziału. Odstąpienie od obowiązku wykonania zdjęć możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy ubezpieczenie dotyczy pojazdu fabrycznie nowego, zakupionego w salonie dealerskim oraz w przypadku wznowienia ubezpieczenia AC. 4. DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAWIERANIU UBEZPIECZENIA NOWEGO KLIENTA 4.1. polski, stały dowód rejestracyjny, 4.2. dowód osobisty (numer PESEL znajduje się również na nowym wzorze dowodu rejestracyjnego), 4.3. kopia polisy OC/AC lub OC i AC, na której widnieje wysokość zastosowanej w kończącym się roku polisowym zniżki/zwyżki oraz/lub zaświadczenie od poprzedniego zakładu ubezpieczeń o przebiegu ubezpieczenia - informacja o przysługujących zniżkach/zwyżkach za ostatni rok ubezpieczenia, 4.4. aktualna polisa ubezpieczenia OC/AC lub OC i AC komunikacyjnego, 4.5. w przypadku nowo zakupionego pojazdu, dokumenty potwierdzające pochodzenie i prawo własności do pojazdu (np. umowa kupna, faktura zakupu, książka pojazdu - jeżeli została wydana). Kopię dokumentu zakupu należy dołączyć do kopii polisy przesyłanej do archiwum. 5. OZNACZENIA KODÓW ZASTOSOWANYCH W DOWODZIE REJE- STRACYJNYM OD R. A B C numer rejestracyjny pojazdu, data pierwszej rejestracji pojazdu, dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych: C.1.1 nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego, C.1.2 numer PESEL lub REGON, C.1.3 adres posiadacza dowodu rejestracyjnego, C.2.1 nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu, C.2.2 numer PESEL lub REGON, C.2.3 adres właściciela pojazdu, D dane dotyczące pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych: D.1 marka pojazdu, D.2 typ pojazdu: wariant, jeżeli występuje, wersja, jeżeli występuje, D.3 model pojazdu, E numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy), F.1 maksymalna masa całkowita pojazdu, wyłączając motocykle i motorowery (w kg), F.2 dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg), F.3 dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg), G masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż kategoria M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg), H okres ważności dowodu, jeżeli występuje takie ograniczenie, I data wydania dowodu rejestracyjnego, J kategoria pojazdu, K numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje, L liczba osi, O.1 maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg), O.2 maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg), P.1 pojemność silnika (w cm3), P.2 maksymalna moc netto silnika (w kw), P.3 rodzaj paliwa, Q stosunek mocy do masy własnej (w kw/kg); dotyczy motocykli i motorowerów, S.1 liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy, S.2 liczba miejsc stojących, jeżeli występuje. 5

8 Wzór dowodu rejestracyjnego Awers Rewers 6. DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE 6.1. Polisą 342-(...)/PAK-F oraz polisą 340-( ) drukowaną z systemu SUBREA mogą być potwierdzone następujące ubezpieczenia: a. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w związku z ruchem pojazdu na terenie Polski oraz krajów należących do systemu Zielonej Karty (z wyłączeniem Iranu, Izraela, Maroka, Tunezji, Turcji), b. ubezpieczenie Auto Casco wraz z ubezpieczeniem Assistance, c. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w związku z ruchem pojazdu, d. ubezpieczenie ochrony prawnej właściciela pojazdu w związku z ruchem pojazdu (ubezpieczenie to nie może zostać zawarte samoistnie bez zawarcia ubezpieczenia OC-ZK-1) Wzór polisy 342/PAK stanowi załącznik nr 1B. Dokumenty ubezpieczeniowe wydawane wraz z polisą Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zawierający ubezpieczenie otrzymuje: a. w przypadku OC: przed zawarciem ubezpieczenia OWU ZK, Zieloną Kartę jeśli deklaruje wyjazd do krajów na terenie, których istnieje obowiązek legitymowania się certyfikatem ZK, oraz na życzenie klienta druk 322-(...)/F46 będący potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia OC, służący do przedstawienia w razie kontroli organom uprawnionym do kontrolowania, b. w przypadku AC: przed zawarciem ubezpieczenia OWU AC oraz SWU Assistance, oraz na życzenie klienta druk 322-(...)/F46 będący potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia AC/Assistance (dotyczy samochodów osobowych oraz dostawczych i ciężarowych o ciężarze całkowitym do 3,5 tony DMC). 7. WYPEŁNIANIE DRUKÓW UBEZPIECZENIOWYCH Agent wystawiający polisy poza systemem SUBREA jest zobowiązany do wypełnienia druków ubezpieczeniowych w zakresie danych teleadresowych Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz danych pojazdu, zgodnie z poniższą procedurą Obowiązki Agenta ubezpieczeniowego Polisa/wniosek/aneks w formie papierowej winny być wypełnione czytelnie, drukowanymi literami. Wypełnienie rubryk zawierających dane dotyczące Ubezpieczającego/Ubezpieczonego: imię i nazwisko lub nazwę firmy (z zastosowaniem dozwolonych skrótów), pełny adres z kodem pocztowym miejsca zamieszkania lub siedziby firmy, PESEL lub w przypadku firmy REGON, oraz rubryk zawierających dane dotyczące pojazdu: marka, model, rodzaj pojazdu, nr rejestracyjny, nr VIN lub w przypadku jego braku nr nadwozia, pojemność silnika/ładowność, rok produkcji jest bezwzględnie wymagane. Dane Ubezpieczającego muszą być wypełnione w każdym przypadku zawierania umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej. Skreślenia lub poprawki winny być wpisane w sposób czytelny z jednoczesnym parafowaniem ich przez Ubezpieczającego. Na polisie należy: a. wypełnić wszystkie białe pola (jeżeli pole nie dotyczy zawieranego ubezpieczenia, należy postawić w nim poziomą kreskę), b. rubrykę dotyczącą składki za poprzedni okres ubezpieczenia wypełnić jedynie w przypadku kontynuacji umowy ubezpieczenia w UNIQA (wypełnienie rubryki nie dotyczy posiadacza pojazdu, który kontynuuje umowę ubezpieczenia OC przejętą od zbywcy pojazdu), c. zaznaczyć w postaci postawienia w odpowiedniej kratce znaku x czy zawierane jest ubezpieczenie nowe, czy wznowione, d. wpisać numer telefonu i adres poczty elektronicznej w przypadku Ubezpieczającego i posiadacza pojazdu, e. potwierdzić zawarcie danego rodzaju ubezpieczenia przez postawienie znaku x w kwadracie przed symbolem zawartego ubezpieczenia, f. wpisać w odpowiednich polach numery wydanego potwierdzenia OC/AC oraz certyfikatu Zielonej Karty, g. wpisać klasę zastosowanej zniżki/zwyżki wynikającej z przyporządkowania do określonego poziomu w tabeli Bonus Malus, h. wpisać kod rodzaju pojazdu określający zastosowaną składkę podstawową (stopę składki) - np. w przypadku Fiata Punto 1,6 rejestrowanego jako samochód osobowy, należy wpisać w rubryce kod rodzaju pojazdu - w ubezpieczeniu OC - A3, w ubezpieczeniu AC - AA ). W przypadku analogicznego pojazdu, tylko z zamontowaną kratką i zarejestrowanego jako ciężarowy, należy również wpisać analogiczny kod rodzaju pojazdu, z tą różnicą iż w rubryce rodzaj pojazdu należy wpisać faktyczny zapis wynikający z dowodu rejestracyjnego czyli samochód ciężarowy, i. wpisać zastosowane przy kalkulacji składki zniżki i zwyżki, poprzez postawienie znaku x w odpowiednim kwadracie oraz wysokość współczynnika rentowności RD w ubezpieczeniu AC i OC, j. w przypadku ubezpieczenia AC należy wpisać sumę ubezpieczenia pojazdu z jednoczesnym zaznaczeniem rodzaju wartości (brutto, netto), k. wpisać numer ewentualnej zgody Centrali oraz wysokość zastosowanych zniżek w ubezpieczeniu AC i OC, l. podpisać polisę z jednoczesnym jej ostemplowaniem pieczątką imienną z numerem statystycznym Agenta/OFWCA nadanym przez Departament Controllingu Sprzedaży, m. uzyskać od Ubezpieczającego czytelne podpisy potwierdzające zawarcie ubezpieczenia oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzór poprawnie wypełnionej polisy stanowi załącznik nr 1C. Dane na polisie/wniosku winny być zapisane zgodnie z podanymi przykładami: A. Nazwisko 1. Nazwisko jednoczłonowe NOWAK 2. Nazwisko dwu/wieloczłonowe należy wpisać oddzielone znakiem myślnika (-) bez stosowania spacji NOWAK-KOWALSKA 3. Nazwisko nietypowe należy wpisać z zastosowaniem spacji bez żadnych dodatkowych znaków NOVIK VEL NOVICKA VON GUTTENBERG 6

9 B. Nazwa Firmy OPCJA I 1. Skróconą nazwę firmy należy wpisać bez znaków interpunkcyjnych w polu nazwa firmy z zastosowaniem polskiego słownika znaków i dozwolonych skrótów, z zastrzeżeniem pkt 3: PPKS sp. z o.o. AQUAPARK sp. z o.o. WIORIN PHU KOWAL s.c. J KOWALSKI M KOWALSKA sp. j. TROPIC S.A. JORDAN & SPÓŁKA UM ŁÓDŹ OPCJA II 2. Pełną nazwę firmy należy wpisać bez znaków interpunkcyjnych w polu nazwa firmy z zastosowaniem polskiego słownika znaków i dozwolonych skrótów z zastrzeżeniem pkt 3: PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI SAMO- CHODOWEJ sp. z o.o. AQUAPARK sp. z o.o. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIEN- NICTWA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KOWAL s.c. JAROSŁAW KOWALSKI MARIA KOWALSKA sp. j. TROPIC S.A. JORDAN & SPÓŁKA URZĄD MIASTA ŁÓDŹ 3. Spółki należy wpisać zgodnie z następującymi skrótami: s.c. - spółka cywilna sp. j. - spółka jawna sp.p. - spółka partnerska sp.k. - spółka komandytowa S.K.A. - spółka komandytowo-akcyjna sp. z o.o. - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.A. - spółka akcyjna OPCJA III 4. W polu nazwa firmy należy przystawić pieczęć firmową Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. C. PESEL, Regon, NIP, numer telefonu należy wpisać jednym ciągiem znaków bez stosowania spacji ani żadnych dodatkowych znaków: PESEL REGON numer telefonu D. Adres 1. Kod pocztowy należy wpisać stosując znak myślnika (-) po dwóch pierwszych cyfrach bez stosowania spacji: Nazwę miejscowości dwu/wieloczłonowe należy wpisać z zastosowaniem spacji bez żadnych dodatkowych znaków: DĄBROWA TARNOWSKA CZARNA BIAŁOSTOCKA CZYŻEW OSADA 3. Nazwę ulicy należy wprowadzić zgodnie z poniższymi przykładami przy czym nazwy wieloczłonowe należy wpisać z zastosowaniem spacji bez żadnych dodatkowych znaków: 1 MAJA PIŁSUDSKIEGO KUBUSIA PUCHATKA 4. Numer domu/mieszkania, również z oznaczeniami literowymi, dwu/wieloczłonowe należy wpisać z zastosowaniem znaku ukośnika (/) bez stosowania spacji: 12/12A 112/114 m 6 E. Dane pojazdu 1. Nazwę marki, modelu pojazdu dwu/wieloczłonowe należy wpisać z zastosowaniem spacji bez żadnych dodatkowych znaków: MERCEDES BENZ ALFA ROMEO 2. Nr rejestracyjny, nr VIN, nr nadwozia należy wpisać jednym ciągiem znaków bez stosowania spacji ani żadnych dodatkowych znaków: EL25252 WVWZZZ19ZSW OKRES UBEZPIECZENIA 8.1. Umowa ubezpieczenia OC Odpowiedzialność z umowy ubezpieczenia OC rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. Jeżeli w umowie ubezpieczenia został wskazany późniejszy termin płatności składki lub jej pierwszej raty odpowiedzialność UNIQA rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy. Polisa winna być wystawiona z okresem ubezpieczenia rozpoczynającym się: a. od dnia następnego po zakończeniu 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia w przypadku: klientów innych zakładów ubezpieczeń, którzy wypowiedzieli skutecznie umowę u dotychczasowego Ubezpieczyciela i zawierają umowę ubezpieczenia przed końcem ważności dotychczasowego ubezpieczenia, klientów UNIQA kontynuujących umowę ubezpieczenia, którzy nie złożyli wypowiedzenia i opłacili składkę w całości za poprzedni okres ubezpieczenia. Jeżeli klient nie opłacił w całości określonej w umowie składki/ raty składki przed końcem dotychczasowego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia kończy się z dniem wskazanym w polisie. W takim przypadku okres ubezpieczenia rozpoczyna się dopiero od dnia i godziny, kiedy wystawiona została nowa polisa na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia, b. od dnia i godziny zawarcia umowy we wszystkich przypadkach, nieokreślonych powyżej. Wówczas Agent jest zobowiązany wpisać na polisie datę i godzinę początku okresu ubezpieczenia zgodnego z datą i godziną wystawienia polisy Umowa ubezpieczenia AC rozpoczyna się: zgodnie z zapisami wynikającymi z OWU Auto Casco. Nie ma możliwości wystawienia polisy z okresem ubezpieczenia rozpoczynającym się przed dniem zawarcia umowy ubezpieczenia (ubezpieczenie wsteczne/antydatowanie). 9. KALKULACJA SKŁADKI 9.1. Składka za ubezpieczenie wyliczana jest na podstawie taryfy obowiązującej w dniu zawierania ubezpieczenia. W przypadku samochodów osobowych wyznacznikiem przyporządkowania jest faktyczna pojemność silnika (np. Ford Focus 1,6 jest przyporządkowany zgodnie z wielkością pojemności do A cm ) Przyporządkowanie do stref taryfowych następuje według kodów pocztowych i powiatów, przy czym wyznacznikiem głównym jest powiat. Kod pocztowy służy pomocniczo. W przypadku pojazdów będących przedmiotem leasingu, należy stosować strefę taryfową właściwą dla miejsca zamieszkania lub siedziby leasingobiorcy. Tą samą zasadę należy stosować w przypadku pojazdów zakupionych w kredycie, gdy Ubezpieczonym /Współubezpieczonym jest bank. W przypadku dwóch lub więcej współwłaścicieli pojazdu, z których każdy ma inny adres zameldowania lub siedziby, pojazd należy przyporządkować do strefy, w której poruszać się będzie główny użytkownik pojazdu Kalkulacja składki odbywa się na oddzielnym formularzu (programie komputerowym) stanowiącym załącznik do polisy, 9.4. Agent na podstawie informacji uzyskanych od Ubezpieczającego na wniosku o ubezpieczenie dokonuje wyliczenia składki przez: a. ustalenie składki/stopy składki podstawowej (właściwej dla miejsca zamieszkania/siedziby posiadacza pojazdu). Powyższa zasada obowiązuje również w przypadku, gdy pojazd nie jest jeszcze przerejestrowany na nowego posiadacza i nie ma zmienionych numerów rejestracyjnych. b. wymnożenie składki/stopy składki podstawowej przez przysługujący posiadaczowi pojazdu system zniżek i zwyżek (w sposób iloczynowy) Do wyliczania należnej za ubezpieczenie OC-ZK-1, AC, NW, POP składki, służy załącznik do polisy w postaci oddzielnego formularza do kalkulacji lub program do kalkulacji składki. W załączniku należy wypełnić wszystkie białe pola dotyczące danego ubezpieczenia (jeżeli pole nie dotyczy zawieranego ubezpieczenia, należy postawić w nim poziomą kreskę - forma papierowa). Następnie załącznik należy podpisać i ostemplować pieczątką imienną oraz pieczątką Przedstawicielstwa /Oddziału. 7

10 9.6. Składkę taryfową za ubezpieczenie pojazdu niewymienionego w taryfie ustala się przyjmując za podstawę składkę taryfową za ubezpieczenie pojazdu mechanicznego o najbardziej zbliżonych parametrach techniczno-eksploatacyjnych. Zniżek stosowanych z tytułu akcji promocyjnych nie można łączyć ze sobą i z innymi zniżkami (np. regionalna, marketingowa) w odniesieniu do jednego ryzyka chyba, że postanowienia akcji promocyjnych stanowią inaczej. System monitorowania opłacalności ubezpieczeń Klientów (Rendement) polega na regularnej i całościowej analizie wyników ubezpieczeń w odniesieniu do poszczególnych Klientów. Wynikiem tej analizy jest określenie współczynnika rentowności RD dla danego Klienta na podstawie wszystkich zawartych przez niego ubezpieczeń i zaistniałych szkód (wypłat i rezerw) w ciągu trzech ostatnich lat. Obowiązkiem Agenta w przypadku zawierania ubezpieczenia na rzecz Klienta, dla którego został określony współczynnik RD jest: a. dodatkowe podwyższenie składki należnej wynikającej z taryfy o odpowiedni współczynnik rentowności RD zależnie od szkodowości Klienta przy wznawianiu ubezpieczeń, b. dokonanie zapisu na polisie o wysokości zastosowanego współczynnika RD: np. współczynnik rentowności RD 1,5, gdzie 1,5 stanowi mnożnik o ile należy zwiększyć składkę danego Klienta. Procedurę stosowania współczynnika rentowności Rendement określa okólnik Nr 36/2007 z dnia r. Dyrektora Departamentu Aktuarialnego UNIQA w sprawie: wprowadzenia zasad postępowania przez Agentów UNIQA w związku z funkcjonowaniem Systemu monitorowania opłacalności ubezpieczeń Klientów (Rendement) Nabywanie zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia Podstawą do przyporządkowania danego klienta do określonej klasy taryfowej Bonus Malus jest faktyczny okres przebiegu ubezpieczenia. Za każdy rok bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia następuje przesunięcie o jedną klasę taryfową w dół, zgodnie z tabelą Bonus Malus. Za rok bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia uznaje się 12-miesięczny okres ubezpieczenia poprzedzający zawarcie kolejnej umowy, w którym nie zaistniała szkoda (na terenie Polski lub na terytorium państw należących do Systemu Zielonej Karty), za którą zostało wypłacone odszkodowanie lub powstało zobowiązanie do wypłaty odszkodowania. Posiadacz pojazdu zachowuje uprawnienia do zniżki składki z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia, jeżeli okres przerwy w ubezpieczeniu nie przekracza 36 miesięcy Kalkulację składki wypełnia/drukuje się w dwóch egzemplarzach, które należy dołączyć do kopii polisy przekazywanej przez Agenta do rozliczenia do Przedstawicielstwa /Oddziału/Agencji. 10. STOSOWANIE ZNIŻEK Z TYTUŁU AKCJI PROMOCYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W UNIQA 11. WSPÓŁCZYNNIK RD 12. BONUS MALUS Przykład 1: Ubezpieczony posiadający 30% zniżki - 3 lata bezszkodowej jazdy - (klasa taryfowa Bonus Malus: 5 ), po kolejnym roku bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia będzie posiadał 35% zniżki (klasa taryfowa Bonus Malus 4 ). Przykład 2: Ubezpieczony posiadający 80% zwyżki - przebieg ubezpieczenia szkodowy - (klasa taryfowa Bonus Malus 10 ), po roku bezszkodowej jazdy, w następnym okresie ubezpieczenia będzie posiadał 30% zwyżki za dotychczasowy przebieg ubezpieczenia (klasa taryfowa Bonus Malus 9 ). Zniżki i zwyżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w przypadku, gdy do dowodu rejestracyjnego wpisanych jest kilku współwłaścicieli Współwłaściciele wybierają między sobą tzw. właściciela wiodącego, jest to najczęściej ta osoba, która posiada najwięcej zniżek za bezszkodowość, wówczas właściciela wiodącego wpisujemy jako pierwszą osobę na polisie. Niezależnie od wyboru właściciela wiodącego jeżeli jeden z nich nie ma ukończonych 28 lat przy kalkulacji składki stosuje się zwyżkę składki za wiek współwłaściciela (chyba, że spełnia wymogi zapisane w taryfie składek). Przykład: Właściciel jest w wieku 50 lat i posiada maksymalne zniżki 60% BM, drugi właściciel ma 28 lata i 10% BM. Jako właściciela wiodącego wybrano 50 latka. Kalkulację składki należy dokonać z zastosowaniem zniżek BM i zniżek/zwyżek wynikających z taryfy właściciela wiodącego jak również z zastosowaniem zwyżki składki 30% za wiek współwłaściciela pojazdu określonej w taryfie. Do klasy taryfowej S1 i S2 może być przyporządkowany wyłącznie Ubezpieczający kontynuujący umowę w UNIQA posiadający 9 i więcej lat bezszkodowej jazdy W przypadku, kiedy właścicielami pojazdu są małżonkowie, uprawnienia do zniżki/zwyżki składki z tytułu przebiegu ubezpieczenia nabyte przez właściciela pojazdu przechodzą również na jego współmałżonka, pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia woli współmałżonka, którego uprawnienia do zniżki/zwyżki są wykorzystywane do kalkulacji składki. Wzór oświadczenia woli małżonków stanowi załącznik nr Utrata zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia Z uwagi na zakres terytorialny ubezpieczenia zaistnienie szkody na terenie Polski lub na terytorium państw należących do Unii Europejskiej lub Systemu Zielonej Karty, za którą UNIQA wypłaciło lub jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania, powoduje przesunięcie w tabeli Bonus-Malus o dwie klasy taryfowe w górę Przykład 1: Ubezpieczony kontynuujący ubezpieczenie w UNIQA posiadający 60% zniżki - 10 lat bezszkodowej jazdy - (klasa taryfowa Bonus Malus S2 ) po szkodzie zaistniałej z ubezpieczenia Zielonej Karty, w następnym okresie ubezpieczenie będzie posiadał nadal uprawnienia do 60% zniżki (klasa taryfowa Bonus Malus 0 ). Przykład 2: Nowy klient posiadający 60% zniżki - 10 lat bezszkodowej jazdy (klasa taryfowa Bonus Malus 0 ) po szkodzie zaistniałej z ubezpieczenia Zielonej Karty, w następnym okresie ubezpieczenia będzie posiadał uprawnienia do 50% zniżki (klasa taryfowa Bonus Malus 2 ). Przykład 3: Ubezpieczony posiadający 20% zniżki (klasa taryfowa Bonus Malus 6 ) po dwóch szkodach (jedna powstała w kraju, druga poza granicami) w następnym okresie ubezpieczenia będzie posiadał 80% zwyżki (klasa taryfowa Bonus Malus 10 ). Przykład 4: Klient nowy klient bezszkodowy jest ubezpieczony w innych zakładach ubezpieczeń od 1996 roku. W roku 2006 zawiera ubezpieczenie w UNIQA i z uwagi na przebieg bezszkodowości posiadał uprawnienia do 60% zniżki (klasa taryfowa Bonus Malus 0 przyporządkowanie dla nowego klienta). W 2007 roku wznawiając ubezpieczenie informuje, że w minionym okresie spowodował jedną szkodę. W związku z powyższym Agent przyporządkuje klienta do klasy taryfowej Bonus Malus 2 (50% zniżki). W roku 2007 nie miał szkody i przy wznowieniu ubezpieczenia w 2008 roku został zakwalifikowany do klasy taryfowej Bonus Malus 1 (55% zniżki). W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania, odstąpienia poszkodowanego od roszczeń lub wpłynięcia pełnej refundacji wypłaconego odszkodowania do UNIQA nie następuje przesunięcie w tabeli Bonus Malus w związku z zaistniałą szkodą. 13. POTWIERDZENIE PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA Potwierdzenie przebiegu ubezpieczenia OC przez nowego klienta Dokumentami potwierdzającymi przebieg ubezpieczenia OC są: a. dla nowych klientów, którzy zamieszkują miejscowości powyżej mieszkańców kopia polisy, na której widnieje wysokość zastosowanej w kończącym się roku polisowym zniżki/zwyżki z tytułu przebiegu ubezpieczenia oraz/lub zaświadczenie od poprzedniego Ubezpieczyciela o przebiegu ubezpieczenia za ostatni rok ubezpieczenia. Jednocześnie w przypadku nieprzedstawienia przez nowego klienta ww. zaświadczenia, Agent wyliczając składkę jest zobowiązany do podwyższenia 8

11 o 2 klasy taryfowe w tabeli Bonus Malus uprawnień klienta do zniżki/zwyżki wynikających z ostatniej polisy. Oznacza to, że jeżeli klient przedstawi kończącą się polisę z zapisanym na niej poziomem udzielonej zniżki BM w wysokości 30%, wówczas do taryfikacji ubezpieczenia należy przyjąć zniżkę w wysokości 10%, b. dla nowych klientów, którzy zamieszkują miejscowości poniżej mieszkańców kopia polisy, na której widnieje wysokość zastosowanej w kończącym się roku polisowym zniżki/zwyżki z tytułu przebiegu ubezpieczenia OC oraz jednoczesne złożenie przez klienta oświadczenia na wniosku do polisy o przebiegu ubezpieczenia OC za ostatni rok ubezpieczenia lub c. blankiet PZU lub innego zakładu ubezpieczeń, na którym zamieszczona jest informacja o wysokości przysługującej na kolejny okres ubezpieczenia zniżki/zwyżki z tytułu przebiegu ubezpieczenia. Wykaz miejscowości powyżej mieszkańców stanowi załącznik nr 3A. Wykaz miejscowości od do mieszkańców stanowi załącznik nr 3B. Potwierdzenie przebiegu ubezpieczenia OC i AC przez nowego klienta (ubezpieczenia zawierane jednocześnie) Dokumentami potwierdzającymi przebieg ubezpieczenia OC i AC są: a. kopia polisy na której widnieje wysokość zastosowanej w kończącym się roku polisowym zniżki/zwyżki z tytułu przebiegu ubezpieczenia OC i AC oraz jednoczesne złożenie przez klienta oświadczenia o przebiegu ubezpieczenia OC i AC za ostatni rok ubezpieczenia lub b. w przypadku OC kopię polisy może zastąpić blankiet PZU lub innego ubezpieczyciela, na którym zamieszczona jest informacja o wysokość przysługującej na kolejny okres ubezpieczenia zniżki/zwyżki z tytułu prze biegu ubezpieczenia 13.3 Potwierdzenie przebiegu ubezpieczenia AC przez nowego klienta Dokumentami potwierdzającymi przebieg ubezpieczenia AC są: kopia polisy na której widnieje wysokość zastosowanej w kończącym się roku polisowym zniżki/zwyżki z tytułu przebiegu ubezpieczenia AC oraz jednoczesne złożenie przez klienta oświadczenia o przebiegu ubezpieczenia AC za ostatni rok ubezpieczenia. Każdorazowo kopię danej polisy oraz/lub kopię zaświadczenia należy dołączyć do kopii polisy przysyłanej do archiwum. Zawarcie powyższej umowy jest możliwe wyłącznie z posiadaczami pojazdów zarejestrowanych na terenie państw nie będących Sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, d. obowiązują stawki taryfowe, zgodne z taryfą składek za ubezpieczenie AUTO & PRZESTRZEŃ Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. obowiązujące w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczenie OC w przypadku kiedy właścicielem pojazdu jest obywatel Polski a. do obsługi ubezpieczenia pojazdów, które będą rejestrowane w Polsce oraz posiadaczem pojazdu jest obywatel Polski, mający stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski można stosować polisę 342-( )/PAK-F, b. umowę ubezpieczenia należy zawrzeć na okres 12-miesięcy przed przerejestrowaniem pojazdu na nowego posiadacza, na podstawie danych przekazanych przez Ubezpieczającego potwierdzonych umową kupna-sprzedaży, fakturą zakupu, itp. Na polisie wpisuje się aktualny zagraniczny numer rejestracyjny pojazdu oraz w rubryce Ubezpieczony/Ubezpieczający dane nowego posiadacza pojazdu wynikające z dokumentów zakupu, a nie z dokumentów rejestracyjnych, c. po zarejestrowaniu pojazdu (uzyskaniu stałych numerów rejestracyjnych), do polisy 342-( )/PAK-F należy wystawić aneks zmieniający: numery rejestracyjne zagraniczne na stałe polskie, numer potwierdzenia 322-( )/F46 oraz numer certyfikatu Zielonej Karty, jeżeli były wystawione, d. posiadacz pojazdu mechanicznego w chwili zawierania ubezpieczenia musi przedstawić zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego tego pojazdu lub wyciąg homologacji albo odpis decyzji zwalniającej z konieczności uzyskania homo-* logacji na dany pojazd. UNIQA jak i posiadacz pojazdu mogą w ciągu 30 dni odstąpić od umowy, jeżeli pojazd mechaniczny nie zostanie zarejestrowany w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy (art. 29 ust. 3 Ustawy). 15. WYDAWANIE CERTYFIKATU ZIELONEJ KARTY W każdej chwili obowiązywania umowy ubezpieczenia OC klient może uzyskać Zieloną Kartę w jednostce terenowej UNIQA lub u Agenta, na terenie całego kraju Dane zamieszczone na Zielonej Karcie (bez względu kiedy została wydana) muszą być analogiczne z zapisami polisy OC dotyczy to zarówno okresu ubezpieczenia jak i zakresu terytorialnego. Agent jest zobowiązany do wykreślenia z druku certyfikatu Zielonej Karty nazw Państw, których terytorium ubezpieczenie nie obejmuje,tj. terytorium Iranu, Izraela, Maroka, Tunezji i Turcji. Dla klienta, który nie przedłoży kopii polisy z podaną wysokością zniżek z tytułu Bonus Malus lub zaświadczenia, do kalkulacji składki za ubezpieczenie OC/AC należy zastosować współczynnik korygujący w wysokości 2,60 (11 klasa taryfowa Bonus Malus). Powyższe nie dotyczy nowego klienta, który nigdy wcześniej nie posiadał umowy ubezpieczenia OC/AC i złoży we wniosku stosowne oświadczenie. Uwaga: Warunki okresowych akcji promocyjnych mogą określać odmienne od powyższych zasady potwierdzenia przebiegu ubezpieczenia. 14. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA OC POJAZDÓW ZAREJE- STROWANYCH ZA GRANICĄ Ubezpieczenie OC w przypadku kiedy posiadaczem pojazdu jest obcokrajowiec - ubezpieczenie graniczne a. umowa ubezpieczenia OC komunikacyjnego jest zawierana na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 12 miesięcy, b. ubezpieczenie zawierane jest z UNIQA na granicy RP, w przypadku gdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego za granicą, wjeżdżając i przebywając na terytorium Polski nie posiada ważnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, c. do potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC służy polisa ubezpieczenia granicznego PL/UG07/ według wzoru opracowanego przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 9

12 16. WYPOWIEDZENIE UMOWY OC Zgodnie z Ustawą umowę ubezpieczenia OC należy wypowiedzieć nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa została zawarta. Jeżeli w tym terminie nie zostanie złożone wypowiedzenie umowy przez jej posiadacza to w świetle art. 28 Ustawy zostaje zawarta nowa umowa ubezpieczenia OC na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia (odnowienie automatyczne). Agent zobowiązany jest do: niezwłocznego skontaktowania się z klientem w celu wystawienia polisy na kolejny, 12 miesięczny okres ubezpieczenia oraz pobrania składki wyliczonej na podstawie taryfy obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Uwaga: Zgodnie z art. 28 Ustawy automatyczne zawarcie umowy ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy nie następuje w przypadku kiedy nie została opłacona w całości określona w umowie ubezpieczenia składka za mijający okres 12 miesięcy. Przykład 1: Umowa ubezpieczenia OC została zawarta na okres: od r. do r. i opłacona w całości. Posiadacz polisy wypowiada umowę OC w dniu r. Polisa wygasa z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie, tj r. Przykład 2: Umowa ubezpieczenia OC została zawarta na okres: od r. do r. i jest opłacona w całości. Posiadacz polisy wypowiada umowę OC w dniu r. - po terminie wskazanym w Ustawie. Wypowiedzenie jest nieskuteczne, wobec tego została zawarta umowa ubezpieczenia na kolejny 12 miesięczny okres ubezpieczenia (posiadacz polisy powinien ja wypowiedzieć najpóźniej w dniu r.). Agent zobowiązany jest: niezwłocznie poinformować klienta o nieskuteczności wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC a następnie wystawić nową polisę na okres od r. do r. oraz pobrać składkę wyliczoną na podstawie taryfy obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Przykład 3: Umowa ubezpieczenia OC została zawarta na okres: od r. do r. Nie została opłacona II rata przypadająca na dzień r. lub została opłacona w niepełnej wysokości. Posiadacz polisy nie wypowiada umowy OC w ustawowym terminie. Umowa wygasa z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie, tj r., pomimo braku wypowiedzenia umowy OC przez posiadacza polisy. Uwaga: Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności, w naszym przypadku wypowiedzenie umowy OC, przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy (niedziela i święta państwowe), zgodnie z art. 115 Kodeksu Cywilnego termin wykonania czynności upływa dnia następnego po dniu wolnym od pracy. Przykład 4: Umowa ubezpieczenia OC ekspiruje z dniem r. (poniedziałek). Zgodnie z zapisami Ustawy klient winien złożyć wypowiedzenie najpóźniej na jeden dzień przed upływem okresu ubezpieczenia. W naszym przykładzie jest to dzień (niedziela). Jednocześnie, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego niedziela jest dniem wolnym od pracy, co powoduje, że ostatnim dniem na skuteczne, pisemne wypowiedzenie umowy OC przez klienta jest dzień r. (poniedziałek). Umowę ubezpieczenia OC uważa się za skutecznie wypowiedzianą, jeżeli wypowiedzenie zostało złożone na piśmie najpóźniej na jeden dzień przed upływem okresu ubezpieczenia, na który umowa została zawarta. Uwaga: Zgodnie z art. 61 Kodeksu Cywilnego oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. W przypadku kiedy klient wysłał oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC za pośrednictwem poczty listem poleconym to UNIQA przyjmuje, że o skutecznym wypowiedzeniu decyduje data stempla pocztowego. Przesłanie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC em lub faksem nie spełnia warunku złożenia oświadczenia woli na piśmie. UNIQA przyjmuje datę przesłania wypowiedzenia em lub faksem za datę złożenia wypowiedzenia tylko w przypadku, kiedy klient niezwłocznie, osobiście lub za pośrednictwem poczty listem poleconym, złoży oryginał przesłanego wcześniej wypowiedzenia Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC w przypadku zbycia pojazdu Zgodnie z art. 31 Ustawy w przypadku zbycia pojazdu, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC, nabywca ma prawo do wypowiedzenia tej umowy przed upływem 30 dni od daty nabycia pojazdu. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu. Przykład 1: Umowa ubezpieczenia OC została zawarta na okres: od r. do r. Zbycie pojazdu następuje r. Nabywca wypowiada umowę OC w dniu nabycia pojazdu, tj r. Umowa rozwiązuje się po upływie 30 dni od daty nabycia pojazdu, tj r. Zbycie pojazdu następuje w trakcie ostatnich 30 dni obowiązywania (okresu ubezpieczenia) polisy przekazywanej wraz z pojazdem, przy czym nabywca posiada nadal 30 dni na podjęcie decyzji o wypowiedzeniu lub kontynuowaniu umowy ubezpieczenia OC zbywcy. Przykład 2: Umowa ubezpieczenia OC została zawarta na okres: od r. do r. i jest opłacona jednorazowo. Zbycie pojazdu następuje r. Nabywca nie wypowiedział umowy ubezpieczenia OC, zawartej przez zbywcę pojazdu u dotychczasowego Ubezpieczyciela, na co najmniej jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie, tj r. Umowa trwa do końca okres ubezpieczenia wskazanego w polisie a następnie odnawia się na kolejny, 12-miesięczny okres ubezpieczenia, tj. na okres od r. do r. Na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki wynikające z zawartej przez zbywcę umowy ubezpieczenia OC, m. in. prawo do automatycznego zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia w przypadku braku wypowiedzenia polisy przez jej posiadacza w ustawowym terminie. Tym samym nabywca jest zobowiązany do zapłaty składki wynikającej z automatycznego wznowienia polisy OC. Agent zobowiązany jest do: wystawienia polisy na okres od r. do r. i pobrania od nabywcy składki za okres udzielonej przez UNIQA ochrony ubezpieczeniowej. Składkę do pobrania wylicza się na podstawie obowiązującej w dniu wystawiania polisy taryfy składek za ubezpieczenie OC, a także zniżek i zwyżek przysługujących nabywcy. 10

13 Przykład 3: Umowa ubezpieczenia OC została zawarta na okres: od r. do r. i jest opłacona jednorazowo. Zbycie pojazdu następuje r. Nabywca wypowiada umowę ubezpieczenia OC zbywcy w dniu r., tj. w terminie 30 dni od daty nabycia pojazdu uwzględniającym prawo nabywcy do ochrony ubezpieczeniowej w okresie 30 dni od daty nabycia pojazdu. Umowa ubezpieczenia OC zbywcy trwa do końca okresu ubezpieczenia wskazanego na polisie a następnie, ponieważ nabywca nie wypowiedział umowy przed końcem okresu jej obowiązywania, odnawia się ona na kolejny 12-miesieczny okres ubezpieczenia, tj. na okres od r. do r. Jednak z uwagi na fakt, iż nabywcy nadal przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy OC w ciągu 30 dni od daty nabycia pojazdu nabywca korzysta z tego uprawnienia i wypowiada umowę ubezpieczenia OC w dniu r. W takim przypadku rozwiązaniu ulega umowa, która obowiązuje w okresie, w którym podejmowana jest decyzja o rezygnacji z umowy ubezpieczenia, a nabywca jest zobowiązany do zapłaty składki za okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z automatycznego wznowienia polisy OC, tj. za okres od do dnia r. Agent zobowiązany jest do: 1. wystawienia na rzecz nabywcy polisy na okres od r. do r. i pobrania składki wyliczonej na podstawie obowiązującej w dniu zawarcia umowy taryfy składek za ubezpieczenie OC a także zniżek i zwyżek przysługujących nabywcy. Po złożeniu przez nabywcę pojazdu wypowiedzenia OC, w tym przypadku z dniem r., oraz na jego pisemny wniosek w jednostce terenowej nastąpi, zgodnie z obowiązującymi procedurami, rozliczenie składki za okres udzielanej przez UNIQA ochrony ubezpieczeniowej, albo 2. wystawienia na rzecz nabywcy polisy na okres od r. do r. i wyliczenia składki rocznej na podstawie obowiązującej w dniu zawarcia umowy taryfy składek za ubezpieczenie OC a także zniżek i zwyżek przysługujących nabywcy. Następnie Agent winien wyliczyć I ratę składki, która uwzględniać będzie faktyczny okres udzielanej przez UNIQA ochrony ubezpieczeniowej, w tym przypadku do , tj. do dnia rozwiązania umowy OC. Przy wyliczeniu I raty składki należy uwzględnić zasadę, że miesiąc rozpoczęty uważa się za wykorzystany (1/12 składki rocznej za każdy miesiąc). II rata stanowić będzie różnicę pomiędzy składką roczną i I ratą składki. Następnie Agent winien, w dniu wystawienia polisy, pobrać I ratę składki i jednocześnie wyznaczyć na polisie termin płatności II raty, analogiczny z datą rozwiązania umowy OC. Do polisy należy dołączyć: a. umowę kupna/sprzedaży pojazdu, b. wypowiedzenie umowy OC posiadacza pojazdu (nabywcy), w tym przypadku z dnia r. (rozwiązanie umowy z dniem r.) i komplet dokumentów rozliczyć w Przedstawicielstwie /Oddziale/Agencji. Osoba wprowadzająca polisy do systemu SUBREA na podstawie kompletu dokumentów dokonuje storna II raty składki. Uwaga: Sposób postępowania będzie uzależniony od tego kiedy nabywca podejmie decyzję o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia (zakładamy, że posiadamy informację o zbyciu pojazdu). Może być tak, że nabywca zgłasza się do UNIQA, albo Agent kontaktuje się z nabywcą, który w chwili kontaktu chce kontynuować umowę ubezpieczenia, wówczas Agent wystawia polisę na okres kolejnych 12 miesięcy ze składką roczną, albo rozłożoną na raty. Po wypowiedzeniu umowa ubezpieczenia wygasa i na pisemny wniosek nabywcy następuje rozliczenie składki w jednostce terenowej. Jeżeli w chwili skontaktowania się z nabywcą, ten oświadczy, że wypowiada umowę ubezpieczenia, można wystawić polisę zgodnie z pkt Przykład 4: Umowa ubezpieczenia OC została zawarta na okres: od r. do r. i jest opłacona jednorazowo Zbycie pojazdu następuje r. Nabywca wypowiada umowę OC z dniem nabycia pojazdu, tj r i UNIQA potwierdza datę rozwiązania umowy z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem trwania umowy, tj r. W przypadku, kiedy nabywca nie wypowiada umowy ubezpieczenia OC w terminie 30 dni od daty nabycia pojazdu, wówczas stosuje się zasady opisane w ppkt Przykłady 5: Umowa ubezpieczenia OC została zawarta na okres: od r. do r. i jest opłacona jednorazowo. Zbycie pojazdu następuje r. Nabywca w ciągu 30 dni od daty zakupu nie wypowiedział umowy ubezpieczenia OC, zawartej przez zbywcę pojazdu u dotychczasowego Ubezpieczyciela. Umowa trwa nadal, do końca okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie. Na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia, tj r. nabywca (aktualny posiadacz polisy) wypowiada umowę OC. Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem trwania umowy, tj r. Przykład 6: Umowa ubezpieczenia OC została zawarta na okres: od r. do r. i jest opłacona jednorazowo. Zbycie pojazdu następuje r. Nabywca w ciągu 30 dni od daty zakupu nie wypowiedział umowy OC, zawartej przez zbywcę pojazdu u dotychczasowego Ubezpieczyciela i nie wypowiada jej również na co najmniej jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie. Umowa ubezpieczenia jest opłacona w całości i trwa do końca okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie a następnie odnawia się na kolejny 12 miesięczny okres ubezpieczenia. Agent zobowiązany jest do: wystawienia polisy na okres od r. do r. i pobrania od nabywcy składki za okres udzielonej przez UNIQA ochrony ubezpieczeniowej. Składkę do pobrania wylicza się na podstawie obowiązującej w dniu wystawiania polisy taryfy składek za ubezpieczenie OC, a także zniżek i zwyżek przysługujących nabywcy. Wypowiedzenie krótkoterminowej umowy ubezpieczenia OC w przypadku zbycia pojazdu. Krótkoterminowa umowa ubezpieczenia OC: a. nie podlega wypowiedzeniu przez nabywcę w przypadku, kiedy została zawarta na okres 30 dni, b. podlega wypowiedzeniu przez nabywcę, który nie chce korzystać z polisy zbywcy, w przypadku kiedy okres ubezpieczenia umowy kończy się później niż 30 dni, licząc od daty nabycia pojazdu. 17. ZOBOWIĄZANIE DO ZAPŁATY RAT SKŁADKI Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA OC W PRZYPADKU ZMIANY WŁAŚCICIELA POJAZDU Zgodnie z art. 32 Ustawy zbywca pojazdu jest zobowiązany do przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz powiadomienia zakładu ubezpieczeń, w terminie 30 dni od dnia zbycia tego pojazdu o danych osobowych nabywcy pojazdu. 11

14 Jeżeli zbywca pojazdu nie powiadomi zakładu ubezpieczeń o fakcie zbycia pojazdu to zbywca i nabywca ponoszą odpowiedzialność solidarną za zapłatę składki za okres do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń o fakcie zbycia pojazdu. Przykład 1: Umowa ubezpieczenia OC została zawarta na okres r. do r. Płatność za polisę jest rozłożona na dwie raty. Pierwsza rata została opłacona przy wystawianiu polisy, termin płatności II raty przypada na dzień r. Zbycie pojazdu następuje r. Zbywca informuje zakład ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu r. II rata składki nie została opłacona w terminie wskazanym w polisie. Nabywca nie wypowiada umowy ubezpieczenia OC, zawartej przez zbywcę pojazdu u dotychczasowego Ubezpieczyciela i nie składa wniosku o rekalkulację składki. W tym przykładzie, zgodnie z zasadą solidarnej odpowiedzialności zbywcy i nabywcy za zapłatę składki, należy rozpatrywać następujące przypadki: a. do dnia r. (brak powiadomienia o fakcie zbycia pojazdu) do zapłaty składki wzywamy zbywcę pojazdu, b. od dnia r. (powiadomienie o fakcie zbycia pojazdu) należy żądać zapłaty składki od nabywcy pojazdu. Agent zobowiązany jest do: wystawienia aneksu ze zmianą danych posiadacza pojazdu i pobrania od nabywcy pojazdu II raty składki. Uwaga: Odpowiedzialność solidarna za zapłatę składki polega na tym, że Ubezpieczyciel może żądać zapłaty składki za okres do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń o fakcie zbycia pojazdu od zbywcy albo od nabywcy albo od zbywcy i nabywcy łącznie. Opłacenie składki przez któregokolwiek z nich zwalnia drugiego z obowiązku zapłaty. Jeżeli Ubezpieczyciel nie został powiadomiony o fakcie zbycia pojazdu to zapłaty II raty składki może żądać tylko od znanego sobie Ubezpieczającego - zbywcy pojazdu. Przykład 2: Umowa ubezpieczenia OC została zawarta na okres r. do r. Płatność za polisę jest rozłożona na dwie raty. Pierwsza rata składki została opłacona przy wystawianiu polisy, termin płatności II raty przypada na dzień r. Zbycie pojazdu następuje r. Zbywca nie informuje zakładu ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu. II rata składki nie została opłacona w terminie wskazanym w polisie. Nabywca wypowiada umowę ubezpieczenia OC, zawartą przez zbywcę pojazdu u dotychczasowego Ubezpieczyciela w dniu r. i nie składa wniosku o rekalkulację składki. Polisa wygasa z dniem r., tj. w terminie uwzględniającym prawo nabywcy do ochrony ubezpieczeniowej w okresie 30 dni od daty nabycia pojazdu. W podanym przykładzie, jeżeli nabywca wypowiada umowę ubezpieczenia, a jest zobowiązany do zapłaty składki solidarnie ze zbywcą tylko do dnia r. (w tym dniu otrzymaliśmy informację o zbyciu pojazdu), to zapłaty składki za okres od dnia r. do dnia r. żądamy od nabywcy pojazdu. Przykład 3: Umowa ubezpieczenia OC została zawarta na okres r. do r. Płatność za polisę jest rozłożona na dwie raty. Pierwsza rata składki opłacona przy wystawianiu polisy,termin płatności II raty przypada na dzień r. Zbycie pojazdu następuje r. Zbywca informuje zakład ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu r. Nabywca nie wypowiada umowy ubezpieczenia OC, zawartej przez zbywcę pojazdu u dotychczasowego Ubezpieczyciela i nie składa wniosku o rekalkulację. Agent posiadający stosowne pełnomocnictwo, w każdym przypadku przyjmowania od klienta dokumentu wypowiedzenia OC/zgłoszenia sprzedaży pojazdu, jest zobowiązany do: sprawdzenia, w przypadku wypowiedzenia umowy OC, czy na dokumencie jest wpisana data z jaką Ubezpieczający rozwiązuje umowę ubezpieczenia, a jeżeli w wypowiedzeniu brak jest daty rozwiązania umowy jej wpisania i potwierdzenia podpisem wraz z pieczątką na oryginale dokumentu i na kopii Klienta, wpisania na dokumencie daty jego złożenia przez klienta i potwierdzenia tego faktu podpisem wraz z pieczątką, rozliczenie dokumentu w Przedstawicielstwie/Oddziale w terminie maksymalnie 3 dni. Jednostka terenowa otrzymując wypowiedzenie umowy OC/zgłoszenie sprzedaży pojazdu, bezpośrednio od klienta lub za pośrednictwem Agenta, jest zobowiązana do rejestracji dokumentu w bazie danych SUBREA w terminie maksymalnie 2 dni roboczych. W art. 41 ust.1 Ustawy zostały określone cztery przypadki, w których posiadacz pojazdu mechanicznego uprawniony jest do otrzymania zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Są to: Wyrejestrowanie pojazdu mechanicznego lub udokumentowanie trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach nie powodujących zmiany posiadacza z uwzględnieniem art. 79 ust.1 pkt 5 Prawa o ruchu drogowym. Podstawą do rozwiązania umowy ubezpieczenia jest przedstawienie przez Ubezpieczającego dokumentu potwierdzającego fakt wyrejestrowania pojazdu (Decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu) i udokumentowanie trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach nie powodujących zmiany posiadacza Odstąpienie od umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przed rejestracją pojazdu, jeżeli w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, pojazd nie został zarejestrowany. Podstawą do odstąpienia od umowy ubezpieczenia jest przedstawienie przez Ubezpieczającego dokumentu potwierdzającego fakt odmowy rejestracji pojazdu w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia Utrata posiadania pojazdu mechanicznego przez posiadacza pojazdu mechanicznego nie będącego właścicielem tego pojazdu i wypowiedzeniu przez właściciela pojazdu umowy ubezpieczenia zawartej przez posiadacza nie będącego właścicielem pojazdu przed upływem 30 dnia od dnia przejścia posiadania pojazdu na rzecz właściciela. Podstawą do rozwiązania umowy ubezpieczenia jest przedstawienie przez Ubezpieczającego dokumentu potwierdzającego fakt utraty posiadania pojazdu oraz złożenie wypowiedzenia umowy przez nowego właściciela pojazdu przed upływem 30 dnia od dnia przejścia posiadania pojazdu na rzecz właściciela Do zapłaty II raty składki wzywamy nabywcę pojazdu. Agent zobowiązany jest do: wystawienia aneksu ze zmianą danych posiadacza pojazdu i pobrania od nabywcy pojazdu II raty składki. 18. OBOWIĄZKI PRZYJMUJĄCEGO WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA OC/ ZGŁOSZENIE SPRZEDAŻY POJAZDU 19. ZWROT SKŁADKI Z UMOWY UBEZPIECZENIA OC Rozwiązanie umowy ubezpieczenia w przypadku zbycia pojazdu i złożeniu przez jego nabywcę pisemnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty nabycia pojazdu. W opisanych powyżej przypadkach zwrot składki przysługuje za każdy pełny (nierozpoczęty) miesiąc ubezpieczenia pozostały do końca okresu ubezpieczenia, liczony od daty zdarzenia stanowiącego podstawę do żądania zwrotu składki tj. od daty rozwiązania umowy ubezpieczenia. 12

15 19.5. Jeżeli w okresie poprzedzającym rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC wystąpiła szkoda, za którą zakład ubezpieczeń wypłacił lub jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie zwrot składki nie przysługuje i jednocześnie Ubezpieczający jest zobowiązany do opłacenia składki za cały okres ubezpieczenia Rozwiązanie umowy ubezpieczenia po zbyciu pojazdu nie następuje jeżeli nabywca nie złoży pisemnego wypowiedzenia umowy, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu. Agent zobowiązany jest do: skontaktowania się z Przedstawicielstwem/Oddziałem, które wystawiło polisę w celu ustalenia faktu czy w innej jednostce terenowej nie zostało złożone wypowiedzenia do niniejszej umowy ubezpieczenia OC oraz czy nie dokonano zwrotu składki z tej polisy. Po sprawdzeniu powyższych faktów, należy wystawić aneks do polisy ubezpieczenia OC dla nabywcy, zmieniający dane właściciela ze zbywcy na nabywcę. W sytuacji, kiedy zbywca zgłosił się do UNIQA z prośbą o dokonanie zwrotu składki, przed upływem 30 dnia od daty zbycia pojazdu, wówczas musi zostać poinformowany o konieczności ponownego zgłoszenia się do UNIQA w terminie nie wcześniej niż 35 dni od daty zbycia pojazdu (30 dni jest to okres czasu jaki nowemu nabywcy przysługuje na podjęcie decyzji o wypowiedzeniu umowy, a dodatkowe 5 dni uwzględnia niezbędny czas na wpłynięcie do UNIQA korespondencji informującej o ewentualnym wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia). Zwrot składki dla zbywcy pojazdu może zostać dokonany po upływie ww. okresu tj. 35 dni jeśli spełnione zostały wszystkie poniższe warunki tj: wpłynęło wypowiedzenie od nabywcy pojazdu w ustawowym 30 dniowym terminie od dnia zakupu pojazdu, w okresie poprzedzającym rozwiązanie umowy ubezpieczenia nie zaistniała szkoda, za którą UNIQA wypłaciła, bądź jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC posiadacz pojazdu mechanicznego - art. 41 ust. 2 Ustawy, Ubezpieczający złożył pisemny wniosek o zwrot składki. Rekalkulacja składki Nabywca pojazdu ma prawo do złożenia wniosku o dokonanie rekalkulacji składki. Wówczas Agent zobowiązany jest do : skontaktowania się z Przedstawicielstwem/Oddziałem, które wystawiło polisę w celu ustalenia faktu czy w innej jednostce terenowej nie zostało złożone wypowiedzenie do niniejszej umowy ubezpieczenia OC w ustawowym terminie oraz czy nie dokonano już zwrotu składki z tej polisy. Po sprawdzeniu powyższych faktów można dokonać ponownej kalkulacji należnej składki, z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej za okres ubezpieczenia od daty nabycia pojazdu do końca ważności polisy OC, uwzględniając uprawnienia do zniżek i zwyżek (w tym również Bonus Malus) przysługujące nabywcy pojazdu. Celem dokonania kalkulacji składki dla nowego posiadacza pojazdu należy: a. określić okres, na jaki udzielana była ochrona, w związku z posiadaniem pojazdu przez zbywcę - jest to okres od początku ubezpieczenia do dnia zbycia pojazdu. Okres ten należy określić w miesiącach pamiętając, iż miesiąc rozpoczęty uważa się za pełny. b. wyliczyć wysokość składki przysługującej UNIQA za okres udzielonej ochrony - jest to iloczyn 1/12 składki przypisanej z polisy za dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia i ilości miesięcy za okres udzielonej ochrony (wyliczony wg pkt a. - składka należna za okres udzielonej ochrony = 1/12 x przypis x ilość miesięcy wykorzystanych), c. określić wysokość składki jaka przechodzi na nabywcę: - jest to różnica pomiędzy składką opłaconą (inkasem), a składką (wyliczoną w pkt b. za okres udzielonej ochrony w związku z posiadaniem pojazdu przez zbywcę, d. obliczyć składkę z uwzględnieniem zniżek i zwyżek przysługujących nabywcy, za okres ubezpieczenia od daty nabycia pojazdu do końca okresu ubezpieczenia - jest to iloczyn: składki rocznej x ilości miesięcy pozostających do końca okresu ubezpieczenia x 1/12, e. określić różnicę pomiędzy składką opłaconą (przez poprzedniego posiadacza pojazdu) a składką należną (uwzględniającą uprawnienia do zniżek/zwyżek nabywcy) W przypadku, gdy składka dla nabywcy jest: a. niższa od składki wynikającej z dotychczasowej polisy zbywcy, nabywcy pojazdu przysługuje zwrot nadpłaty. Przykład: umowa ubezpieczenia OC zbywcy została zawarta na okres r., sprzedaż pojazdu nastąpiła dnia roku, składka przypisana z polisy OC zbywcy wynosiła 650 zł, opłacona została jednorazowo, okres na jaki udzielana była ochrona, w związku z posiadaniem pojazdu przez zbywcę - faktycznie wykorzystany okres ubezpieczenia wynosi: (5 miesięcy), składka za wykorzystany 5-cio miesięczny okres ubezpieczenia wynosi: 5 x 1/12 x 650 zł = 271 zł wysokość składki jaka przechodzi na nabywcę wynosi: 650 zł zł = 379 zł kalkulacja składki dla nabywcy: składka taryfowa dla nabywcy za 12 miesięcy ubezpieczenia wynosi np. 509 zł (po uwzględnieniu zniżek/zwyżek), składka za okres od daty sprzedaży pojazdu do końca okresu ubezpieczenia wynosi: 7 x 1/12 x 509 zł = 297 zł (jest to składka należna dla UNIQA za okres ochrony udzielonej nabywcy), różnica pomiędzy składką opłaconą (przez zbywcę) a należną (uwzględniającą uprawnienia do zniżek/zwyżek nabywcy) wynosi: 379 zł zł = 82 zł (nadpłata składki) Zwrotu składki dokonuje się na pisemny wniosek Ubezpieczającego (nabywcy pojazdu). Po dokonaniu ponownej kalkulacji składki nie dokonujemy zwrotu składki, jeżeli w okresie poprzedzającym zbycie pojazdu wystąpiła szkoda, za którą UNIQA wypłaci, bądź jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. b. wyższa od składki wynikającej z dotychczasowej polisy zbywcy - nabywca zobowiązany jest dokonać dopłaty składki Przykład - składka opłacona jednorazowo przez zbywcę umowa ubezpieczenia OC zbywcy została zawarta na okres , sprzedaż pojazdu nastąpiła dnia roku, składka przypisana z polisy OC zbywcy wynosiła 350 zł, opłacona została jednorazowo, okres na jaki udzielana była ochrona, w związku z posiadaniem pojazdu przez zbywcę - faktycznie wykorzystany okres ubezpieczenia wynosi: (10 miesięcy), składka za wykorzystany 10-miesięczny okres ubezpieczenia wynosi: 10 x 1/12 x 350 zł = 292 zł wysokość składki jaka przechodzi na nabywcę wynosi: 350 zł zł = 58 zł kalkulacja składki dla nabywcy: składka taryfowa dla nabywcy za 12-miesięczny okres ubezpieczenia wynosi np. 420 zł (po uwzględnieniu zniżek/zwyżek), składka za okres od daty sprzedaży pojazdu do końca okresu ubezpieczenia wynosi: 2 x 1/12 x 420 zł = 70 zł (składka należna dla UNIQA za okres ochrony udzielonej nabywcy), różnica pomiędzy składką opłaconą (przez zbywcę) a należną (uwzględniającą uprawnienia do zniżek/zwyżek nabywcy) wynosi: 58 zł - 70 zł = -12 zł (niedopłata składki) Nabywca winien dokonać dopłaty składki w wysokości 12 zł. Przykład - składka opłacana ratalnie przez zbywcę umowa ubezpieczenia OC zbywcy została zawarta na okres , sprzedaż pojazdu nastąpiła dnia roku, składka przypisana z polisy OC zbywcy wynosiła 350 zł, opłacona została tylko pierwsza rata w wysokości 175 zł, okres na jaki udzielana była ochrona, w związku z posiadaniem pojazdu przez zbywcę - faktycznie wykorzystany okres ubezpieczenia wynosi: (10 miesięcy), 13

16 składka za wykorzystany 10-miesięczny okres ubezpieczenia wynosi: 10 x 1/12 x 350 zł = 292 zł wysokość składki (dopłaty) jaka przechodzi na nabywcę, określona za okres od daty sprzedaży pojazdu do końca okresu ubezpieczenia wynosi: 175 zł zł = zł kalkulacja składki dla nabywcy: składka taryfowa dla nabywcy za 12 miesięczny okres ubezpieczenia wynosi np. 420 zł (po uwzględnieniu zniżek/zwyżek) składka za okres od daty sprzedaży pojazdu do końca okresu ubezpieczenia wynosi: 2 x 1/12 x 420 zł = 70 zł (składka należna dla UNIQA za okres ochrony udzielonej nabywcy) różnica pomiędzy składką opłaconą (przez zbywcę) a należną (uwzględniającą uprawnienia do zniżek/zwyżek nabywcy) wynosi: -117 zł+(-70 zł) = -187 zł (niedopłata składki) Nabywca winien dokonać dopłaty składki w wysokości 187 zł W przypadku sprzedaży pojazdu cudzoziemcowi i wywozu pojazdu za granicę, nie dokonujemy rekalkulacji składki. Zgodnie z art. 79 ust. 1 punkt 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazd podlega wyrejestrowaniu w przypadku wywozu z kraju, jeżeli został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę. Jeżeli zostanie on wyrejestrowany to zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy, umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z chwilą wyrejestrowania. 20. CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU Zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym czasowemu wycofaniu z ruchu podlegają: a. samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, b. ciągniki samochodowe, c. pojazdy specjalne, d. autobusy. Wyżej wymienione pojazdy mogą być wycofane z ruchu na okres od 2 do 6 miesięcy z możliwością jednorazowego przedłużenia. Łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 9 miesięcy w roku, licząc od dnia jego wycofania z ruchu. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu nie powoduje rozwiązania umowy ubezpieczenia, a tym samym brak jest podstaw prawnych do zwrotu składki za okres wycofania pojazdu z ruchu. 21. UBEZPIECZENIE AC - USTALENIE SUMY UBEZPIECZENIA Suma ubezpieczenia zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia AC stanowi górną granicę odpowiedzialności UNIQA i nie może być mylona z wartością rynkową pojazdu Obowiązek deklaracji sumy ubezpieczenia spoczywa na Ubezpieczającym Przedstawiciel UNIQA jest zobowiązany do zweryfikowania zadeklarowanej przez Ubezpieczającego sumy ubezpieczenia zgodnie z wartością podaną w notowaniach Info-Ekspert lub Eurotax. Należy mieć na uwadze, iż podane w notowaniach wartości są uśrednione i winno się dokonać stosownych korekt wartości przyjmowanego do ubezpieczenia pojazdu, w szczególności pod kątem: daty pierwszej rejestracji, przebiegu, wyposażenia ponadstandardowego Suma ubezpieczenia pojazdu: fabrycznie nowego - stanowi jego wartość wynikającą z faktury zakupu przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty wystawienia faktury zakupu pod warunkiem, że: a. pojazd nie uległ uszkodzeniu, b. nie nastąpiła zmiana właściciela pojazdu, c. przebieg pojazdu nie przekroczył km, d. w sieci sprzedaży autoryzowanych dealerów samochodowych nie nastąpiło obniżenie przez producenta ceny fabrycznie nowego pojazdu o tych samych parametrach technicznych wraz z wyposażeniem, co pojazd będący przedmiotem ubezpieczenia. używanego - stanowi wartość pojazdu w dniu zawarcia umowy, ustalona na podstawie aktualnych cenników - np. Eurotax Informator rynkowy - Info-Expert - Pojazdy samochodowe - wartości rynkowe, należącego do osoby, która jest płatnikiem podatku VAT ustalana jest w wartości netto, według zasady: a. w przypadku odliczenia VAT w pełnej wysokości WNP = WBP - VAT gdzie: WNP - wartość netto pojazdu WBP - wartość brutto pojazdu VAT - podatek VAT VAT = WBP x 0,18033 b. w przypadku częściowego odliczenia podatku VAT dla pojazdów osobowych lub innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, kiedy kwota podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku VAT określonej w fakturze nie więcej jednak niż zł. W tym przypadku wysokości podatku VAT, zwanego dalej VAT 60, do celów ubezpieczeniowych określana jest według zasady: VAT 60 = WBP x 0,1082 maksymalna wartość odliczenia VAT 60 = zł jeżeli VAT 60 > zł - przyjmujemy wartość zł jeżeli VAT 60 < zł - przyjmujemy faktyczną wartość VAT 60 Wartość netto dla tego rodzaju pojazdu ustalana jest zgodnie ze wzorem: WNP = WBP - VAT gdzie: WNP60 - wartość netto pojazd osobowego lub innego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony WBP - wartość brutto pojazdu VAT 60 - kwota podatku VAT podlegająca odliczeniu zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z dnia 5 kwietnia 2004r, wraz z późniejszymi zmianami Przykład 1: WBP = zł VAT 60 = zł x 0,1082 = zł WNP = zł zł = zł Przykład 2: WBP = zł VAT 60 = zł x 0,1082 = zł Maksymalna wartość odliczenia VAT 60 = zł WNP = zł zł = zł W przypadku braku udokumentowania spełnienia warunków do pełnego odliczania przyjmuje się, iż suma podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć 60% VAT naliczonego, lecz nie więcej niż zł. W celu uproszczenia procesów likwidacyjnych należy stosować na polisach następujące oznaczenia dla obu opisanych poniżej kategorii: płatnicy, którzy mają prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT - dla tej grupy płatników na polisie zakreślamy tylko i wyłącznie sumę ubezpieczenia netto płatnicy, dla których suma podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć 60% VAT naliczonego, lecz nie więcej niż zł 14

17 VAT60 - dla tej grupy płatników na polisie oprócz zakreślenia sumy ubezpieczenia netto wpisujemy dodatkowo oznaczenie VAT W przypadku, gdy dany pojazd nie występuje w notowaniach rynkowych, należy przyjąć do ubezpieczenia wartość średnią podobnych typów pojazdów, lub przyjąć wartość wskazaną w wycenie rzeczoznawcy posiadającego uprawnienia do określania wartości pojazdów Przedstawiciel UNIQA winien poinformować Ubezpieczającego, że zawyżenie sumy ubezpieczenia nie daje podstaw do uzyskania odszkodowania w kwocie wyższej od wartości rynkowej pojazdu, a wiąże się jedynie z zapłatą wyższej składki Jeżeli suma ubezpieczenia zostanie zaniżona w stosunku do wartości rynkowej, to w przypadku zajścia szkody należne odszkodowanie zostanie pomniejszone zgodnie z zasadą proporcji określoną w OWU AC Instalacja gazowa podnosi sumę ubezpieczenia pojazdu bez względu na to kiedy została w nim zainstalowana, tzn. czy przed odbiorem fabrycznie nowego pojazdu czy też w trakcie użytkowania pojazdu. W przypadku kiedy instalacja gazowa jest zamontowana w trakcie trwania umowy ubezpieczenia konieczne jest doubezpieczenie pojazdu. 22. ZWROT SKŁADKI Z UMOWY AC W przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta i kiedy nie wystąpiła szkoda, zwrot składki z ubezpieczenia AC przysługuje za każdy dzień pozostały do końca okresu ubezpieczenia, zgodnie z zasadą pro rata temporis, bez naliczenia kosztów manipulacyjnych. Wysokość składki podlegającej zwrotowi stanowi różnicę pomiędzy faktycznie zapłaconą składką (inkasem) a iloczynem 1/365 składki należnej (przypisem) za dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia i ilością dni pozostałych do końca okresu umowy ubezpieczenia, zgodnie ze wzorem: KZS = SZ - (SP x n/365) gdzie: KZS - kwota zwrotu składki SP - składka przypisana SZ - składka zainkasowana (opłacona) n - ilość dni wykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej Przykład 1: SP zł SZ zł n dni KZS = zł - (1.200 zł x 300/365) = 214 zł Klient otrzymuje zwrot składki w wysokości 214 zł Przykład 2: SP zł SZ zł n dni KZS = 600 zł - (1.200 zł x 240/365) = -189 zł Klient winien dopłacić składkę w wysokości 189 zł Zwrot składki z ubezpieczenia AC nie przysługuje w przypadku wystąpienia szkody całkowitej Zwrot składki z ubezpieczenia AC w przypadku wystąpienia szkody częściowej liczymy następująco: a. jeżeli była wykupiona konsumpcja sumy ubezpieczenia lub nastąpiło doubezpieczenie po szkodzie, to zwrot składki liczymy proporcjonalnie co do dnia od momentu rozwiązania umowy jak w ppkt 22.1., b. w przypadku kiedy na dzień rozwiązania umowy ubezpieczenia wymagalna składka/rata składki nie była opłacona w całości, rozliczenie składki należy dokonać zgodnie z zasadą opisaną w ppkt 22.1., c. jeżeli nie była wykupiona konsumpcja sumy ubezpieczenia lub nie było dokonane doubezpieczenie po szkodzie i jednocześnie wymagalna na dzień rozwiązania umowy ubezpieczenia AC składka/rata składki była opłacona w całości, zwrot składki liczymy proporcjonalnie co do dnia od momentu rozwiązania umowy ubezpieczenia AC z uwzględnieniem współczynnika korygującego o kwotę wypłaconego odszkodowania, zgodnie z poniższym wzorem: KZS=[(SUP - KWO)/SUP] x [SZ - (SP x n/365)] gdzie: KZS - kwota zwrotu składki SUP - suma ubezpieczenia z polisy KWO - kwota wypłaconego odszkodowania (lub suma wszystkich wypłaconych odszkodowań) SP - składka przypisana n - ilość dni wykorzystanych SZ - składka zainkasowana (opłacona). Przykład 1: SUP zł KWO zł n - 60 dni SZ zł SP zł KZS = [( zł zł)/ zł] x [500 zł - (1.000 zł x 60/365)] = 269 zł Klient otrzymuje zwrot składki w wysokości 269 zł. Przykład 2: SUP zł KWO zł n dni SZ zł SP zł KZS = [( zł zł)/ zł] x [1.200 zł - (1.200 zł x 300/365)] = 36 zł Klient otrzymuje zwrot składki w wysokości 36 zł. 23. DOUBEZPIECZENIE POJAZDU PO SZKODZIE W przypadku gdy w okresie ubezpieczenia AC pojazdu zostanie wypłacone odszkodowanie a zakres umowy AC nie obejmuje zniesienia pomniejszenia sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania, Ubezpieczający za zgodą UNIQA może dokonać doubezpieczenia pojazdu do jego wartości rynkowej z dnia złożenia wniosku o doubezpieczenie Doubezpieczenie pojazdu jest możliwe dopiero po dokonaniu naprawy pojazdu W przypadku doubezpieczenia pojazdu należy dokonać jego oględzin oraz wykonać zdjęcia pojazdu, zgodnie z obowiązującymi procedurami Składkę za doubezpieczenie po szkodzie należy wyliczyć zgodnie ze wzorem: SD = [WRP - (SU - KWO) x okres x stopa składki]/360 gdzie: SD - składka za doubezpieczenie pojazdu WRP - wartość rynkowa pojazdu z dnia złożenia wniosku o doubezpieczenie SU - suma ubezpieczenia, KWO - kwota wypłaconego odszkodowania Okres - ilość dni do końca okresu ubezpieczenia Stopa składki - końcowa stopa składki z polisy AC 15

18 Przykład: WRP zł SU zł KWO zł Okres dni Stopa składki - 3,36% SD = [ zł - ( zł zł) x 100 x 3,36%]/360 = 65 zł Składka do zapłaty za doubezpieczenie pojazdu po szkodzie wynosi 65 zł Doubezpieczenie pojazdu należy potwierdzić wystawiając aneks do umowy ubezpieczenia AC Nie jest możliwe doubezpieczenie pojazdu w przypadku wypłacenia odszkodowania za szkodę całkowitą. 24. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SPROWADZONYCH Z ZAGRANICY W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY Ubezpieczenie po raz pierwszy w UNIQA w zakresie AC, pojazdu sprowadzanego z zagranicy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia jest możliwe jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki: a. pojazd został zarejestrowany w Polsce i posiada stałe tablice rejestracyjne, b. okres eksploatacji pojazdu nie przekracza 15 lat, liczony jako różnica pomiędzy rokiem zawarcia umowy ubezpieczenia, a rokiem produkcji, c. pojazd posiada w dniu zawierania umowy AC ważne badanie techniczne d. oraz wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (zgodne z OWU AC), e. następuję każdorazowa ocena przyjmowanego ryzyka, w tym obowiązek załączenia kopii dokumentów związanych ze sprowadzeniem pojazdu z zagranicy tj: dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego dokument potwierdzający zapłacenie akcyzy na terytorium kraju jeżeli samochód został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej dowód rejestracyjnego lub inny dokument potwierdzający rejestrację pojazdu za granicą, wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą umowy kupna lub rachunku zakupu za granicą, ocenę techniczną w przypadku samochodów uszkodzonych. f. każdorazowo dokonywana jest wycena wartości pojazdu zgodnie z notowaniami Info-Ekspert lub Eurotax z uwzględnieniem korekt dotyczących daty pierwszej rejestracji, przebiegu i wyposażenia, g. gdy pojazd został sprowadzony w stanie uszkodzonym zezwalamy na dodatkową korektę ujemną jego wartości jednak nie większą niż o 15% (zawarcie umowy ubezpieczenia AC jest możliwe dopiero po dokonaniu naprawy pojazdu), h. jeżeli pojazd zostanie poddany oględzinom rzeczoznawcy UNIQA to wysokość ewentualnej korekty wartości pojazdu ustala rzeczoznawca, Pojazd sprowadzony z zagranicy, który posiadał już ubezpieczenie zawarte w RP w zakresie OC lub OC i AC na okres co najmniej 12 miesięcy ubezpieczamy na zasadach ogólnych obowiązujących w ubezpieczeniach komunikacyjnych. 26. ZMIANY DANYCH - ANEKSY Każda zmiana lub modyfikacja umowy ubezpieczenia wymaga sporządzenia aneksu do polisy, w którym zostaną zamieszczone dokonane zmiany np.: a. posiadacza pojazdu, b. numeru rejestracyjnego pojazdu, c. inkasa i przypisu w związku z dopłatą lub zwrotem składki, d. numeru potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC/AC, e. wydanie certyfikatu Zielonej Karty, f. wydania nowego potwierdzenia (certyfikatu) zawarcia umowy ubezpieczenia OC i/lub AC, g. zmiana okresu ubezpieczenia, h. dokonanie cesji praw z polisy itp W przypadku zagubienia, utraty przez klienta: a. polisy, b. potwierdzenia (certyfikatu) zawarcia umowy ubezpieczenia OC/AC, c. certyfikatu ZK, na pisemny wniosek klienta, należy wystawić aneks poświadczający wydanie nowego potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC/AC lub nowego certyfikatu ZK W przypadku omówionym w pkt ppkt a. dopuszczalne jest przekazanie klientowi kserokopii polisy archiwalnej, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną w Przedstawicielstwie/Oddziale. 27. CESJA PRAW Z POLISY UBEZPIECZENIA AC W przypadku, kiedy klient dokonuje cesji praw z polisy AC (przelewa prawa z polisy AC np. na rzecz banku) w momencie zawierania umowy ubezpieczenia AC, pośrednik zawierający ubezpieczenie, posiadający pełnomocnictwo do potwierdzenia cesji praw z polisy, jest zobowiązany umieścić tę informację na polisie w miejscu do tego przeznaczonym (pole w prawym górny rogu polisy 342- ( )/PAK-F). Do kopii polisy przekazywanej do archiwum należy dołączyć egzemplarz dokumentu cesji Jeśli klient dokonuje cesji w okresie trwania umowy ubezpieczenia AC pośrednik ubezpieczeniowy, posiadający pełnomocnictwo do potwierdzania cesji praw z polisy, winien sporządzić aneks do polisy AC, informujący o dokonaniu cesji. Do kopii aneksu przekazywanej do archiwum należy dołączyć egzemplarz dokumentu cesji Informacje, jakie bezwzględnie należy umieścić na polisie AC lub w aneksie do polisy AC przy potwierdzeniu cesji to: pełna nazwa (z podaniem np. nr oddziału banku) instytucji na rzecz, której jest dokonywana cesja jej nr REGON, oraz jej adres, datę potwierdzenia cesji na polisie AC, podpis pośrednika potwierdzającego dokonanie cesji z umowy ubezpieczenia AC. Przykład wpisania na polisie informacji o dokonaniu przez Klienta cesji praw z polisy AC: 25. UBEZPIECZENIE WYPOSAŻENIE DODATKOWEGO Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego zainstalowanego w pojeździe możliwe jest pod warunkiem jednoczesnego zawarcia umowy ubezpieczenia AC na pojazd Wyposażenie dodatkowe należy szczegółowo opisać podając: ilość, wartość tego wyposażenia, jego rodzaj, nazwę, typ, parametry techniczne i rok produkcji Wartość wyposażenia przyjętego do ubezpieczenia nie może być wyższa niż 20% sumy ubezpieczenia pojazdu, nie więcej jednak niż zł. 16

19 III. REASEKURACJA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1. UBEZPIECZENIE OC ORAZ ZIELONEJ KARTY 1.1. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komunikacyjnej krajowej oraz Zielonej Karty reasekurowane są obligatoryjnie poprzez umowę proporcjonalną kwotową oraz nieproporcjonalną Ubezpieczenie pojazdu powyżej minimalnej sumy gwarancyjnej wymienionej w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wymaga bezwzględnie uzyskania zgody Centrali. 2. UBEZPIECZENIE AUTO CASCO Ubezpieczenie Auto Casco reasekurowane jest w ramach reasekuracji proporcjonalnej kwotowej. Ze względu na przyjęty program reasekuracji indywidualnej zgody Centrali wymagają ubezpieczenia z sumą ubezpieczenia powyżej EURO (powyższe uregulowanie dotyczy tylko kwestii reasekuracji i nie może być mylone z indywidualnymi kompetencjami Przedstawicielstw/Oddziałów określonymi w pełnomocnictwach) W przypadku uzyskania zgody Centrali na zastosowanie odstępstw od OWU, taryf lub posiadanych kompetencji na polisie należy obowiązkowo wpisać numer zgody Centrali (np. ZUK/150/08, ZOF/109/08) oraz wysokość udzielonej w procentach zniżki marketingowej Agent jest zobowiązany do zawierania ubezpieczeń zgodnie z posiadanymi kompetencjami wynikającymi z podpisanej umowy agencyjnej i udzielonego pełnomocnictwa Agent nie posiada pełnomocnictw do zawierania ubezpieczeń: niezgodnie z OWU, stosując jakiekolwiek odstępstwa od obowiązujących taryf, przekraczając posiadane kompetencje dotyczące wysokości sum ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów pojazdów W związku z powyższym Dyrektor Przedstawicielstwa/Oddziału jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez podległych mu Agentów i sprzedawców zasad oceny ryzyka opisanych w Instrukcji zawierania ubezpieczeń komunikacyjnych i przyjmowania do ubezpieczenia wyłącznie ryzyk zweryfikowanych zgodnie z niniejszą Instrukcją. IV. OCENA RYZYKA W UBEZPIECZENIACH KOMUNIKACYJNYCH (KOC, KAC, KOCG, KZK) 2. UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Polityka zakładu ubezpieczeń musi być odpowiedzialna i zorientowana na osiągnięcie dobrego wyniku technicznego. Nakłada to na całą sieć sprzedaży obowiązek właściwej klasyfikacji i oceny ryzyka oraz podejmowania decyzji dotyczących ograniczeń w zakresie przyjmowanego do ubezpieczania ryzyka. Mając powyższe na uwadze Agent zawierający umowy ubezpieczeń komunikacyjnych ma obowiązek każdorazowo dokonać oceny ryzyka, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Instrukcji zawierania ubezpieczeń komunikacyjnch. Ubezpieczenie może zostać zawarte tylko i wyłącznie po przeprowadzeniu rzetelnej oceny ryzyka oraz w przypadku stwierdzenia braku wykluczeń uniemożliwiających akceptację danego ryzyka. Wszelkie odstępstwa od obowiązujących ogólnych warunków ubezpieczenia, taryf i niniejszych wytycznych zawartych w Instrukcji wymagają uzyskania przez Agenta zgody Przedstawicielstwa/Oddziału, a w przypadku decyzji wykraczającej poza kompetencje Przedstawicielstwa/Oddziału uzyskania zgody Centrali W przypadku konieczności uzyskania zgody Centrali wniosek należy przesłać do Przedstawicielstwa/Oddziału, które następnie po wstępnej ocenie i akceptacji ze swojej strony przekaże wniosek do Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych Centrali. Wniosek należy wypełnić a następnie przesłać do DUK zgodnie z procedurami określonymi w Okólniku Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych UNIQA TU S.A. w sprawie zasad i procedur przesyłania wniosków i zapytań do DUK, obowiązującym na dzień przesłania wniosku. Wnioski przesyłane faxem, wnioski nieczytelne, oraz wnioski bezpośrednio od Agentów nie będą rozpatrywane Wniosek musi zawierać komplet informacji niezbędnych do oceny ubezpieczanego ryzyka w szczególności informacji dotyczących: Ubezpieczającego/posiadacza pojazdu, użytkownika pojazdu, pojazdu (marka, model, typ, rodzaj, rok budowy, data pierwszej rejestracji, pojemność, nr VIN, moc silnika), wyposażenia ponadstandardowego, pochodzenia pojazdu, rodzajach posiadanych zabezpieczeń w pojeździe dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia OC/ZK, AC oraz innych ubezpieczeń zawartych w UNIQA (informacja o ilości ubezpieczeń, wysokość składki, ilości zgłoszonych szkód, wysokości wypłat, rezerwach na szkody zgłoszone), sumy ubezpieczenia pojazdu (netto, brutto), proponowanych odstępstwach od obowiązujących ogólnych warunków, taryf, wraz z propozycją taryfikacji, uzasadnienie przez Dyrektora Przedstawicielstwa/Oddziału wydania pozytywnej decyzji Ryzyka niepodlegające ubezpieczeniu: Ubezpieczenia krótkoterminowe za wyjątkiem pojazdów mechanicznych wymienionych w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, tj.: zarejestrowanych na stałe, pod warunkiem, iż umowę ubezpieczenia zawiera podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży lub podlegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, zarejestrowanych czasowo, zarejestrowanych za granicą, wolnobieżnych, historycznym (w tym pojazdów zabytkowych). Ryzyka wymagające zgody Centrali: Ubezpieczenie z sumą gwarancyjną wyższą od minimalnej określonej w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych tj.: 1. w przypadku szkód na osobie Euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, 2. w przypadku szkód w mieniu Euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, ubezpieczenie pojazdów uczestniczących w rajdach, konkursach, próbach i treningach, ubezpieczenie pojazdów wykorzystywanych do jazd próbnych, testowych, badawczych, doświadczalnych, ubezpieczenie pojazdów służących do zarobkowego przewozu osób - w szczególności TAXI - dotyczy wyłącznie ubezpieczania pojazdów zarejestrowanych w następujących miastach Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław, Trójmiasto, ubezpieczenie pojazdów wynajmowanych i wypożyczanych zarobkowo (dotyczy również wynajmu długo- i krótkoterminowego), ubezpieczenie samochodów sportowych np.: Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Porsche, Proto Motors, Bugatti itp. Ryzyka ubezpieczane warunkowo: Ubezpieczenia samochodów przed rejestracją - dopuszczalne jest zawarcie ubezpieczenia dopiero po przedstawieniu zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego lub wyciąg z homologacji albo odpis decyzji zwalniającej z konieczności uzyskania homologacji na dany pojazd. 17

20 3. UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE AUTO CASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH Ryzyka niepodlegające ubezpieczeniu: a. ubezpieczenie AC bez oświadczenia i ubiegłorocznej polisy z Bonus Malus, b. pojazd nieposiadający wymaganych w OWU atestowanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, c. pojazdy uczestniczące w rajdach, konkursach, próbach i treningach, d. pojazdy wykorzystywane do jazd próbnych, testowych, badawczych, doświadczalnych, e. ubezpieczenia krótkoterminowe z ryzykiem kradzieży, f. orzyczepy lekkie (do 400 kg ładowności), kampingowe garażowane poza miejscami strzeżonymi, zamkniętym garażem lub terenem trwale ogrodzonym, g. pojazdy historyczne (w rozumieniu Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych), h. pojazdy niezarejestrowane na terenie RP, i. ubezpieczenie pojazdów powyżej 15 roku eksploatacji, które nie były do tej pory ubezpieczone w UNIQA w zakresie AC, j. ubezpieczenia samochodów nieposiadających aktualnego badania technicznego lub dopuszczenia do ruchu, k. pojazdy złożone poza wytwórnią (typu składak ), które nie były do tej pory ubezpieczone w UNIQA w zakresie AC. Ryzyka wymagające zgody Centrali: a. ubezpieczenie pojazdów, których suma ubezpieczenia (wartość rynkowa) przekracza kompetencje Agenta, Przedstawicielstwa /Oddziału, b. ubezpieczenie samochodów sportowych np.: Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Porsche, Proto Motors, Bugatti itp., c. ubezpieczenie pojazdów wynajmowanych i wypożyczanych zarobkowo (dotyczy również wynajmu długo- i krótkoterminowego), d. ubezpieczenie motocykli i motorowerów w zakresie pełnym, e. ubezpieczenie samochodów o nadwoziu typu kabriolet, f. ubezpieczenie quadów, g. ubezpieczenie pojazdów służących do zarobkowego przewozu osób - w szczególności TAXI - dotyczy wyłącznie ubezpieczania pojazdów zarejestrowanych w następujących miastach Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław, Trójmiasto. 4. UBEZPIECZENIE ZIELONEJ KARTY ZAWIERANE INDYWIDU- ALNIE POZA OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH - ZK-2 Kompetencje do podjęcia decyzji o zawarciu ubezpieczenia ZK-2, tj. obejmującego terytorium Iranu, Izraela, Maroka, Tunezji i Turcji oraz jego taryfikacji podejmuje wyłącznie Centrala. 18

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS)

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) 1 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Autocasco Standard

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez:

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: UMOWA wzór Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych Zawarta dnia pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: 1.. 2.. Zwanym dalej Ubezpieczającym

Bardziej szczegółowo

ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne

ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne Izabella Skrzypczyk Opole, 29 lipca 2016 1 z 41 ERGO 7. Sztuka wyboru W jaki sposób wyliczyć BM dla klienta indywidualnego? 2 z 41 BM Klient indywidualny (segment C)

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM (komunikacja)

VADEMECUM (komunikacja) Klauzula nr 10 - ZzZ Nowe OC Nowe AC Lux car (AC) zniżka specjalna (AC) zniżka specjalna (OC) AC 4 ROK zniżka incydentalna zniżka pracownicza Programy Branżowe (dawne karty stand.) VADEMECUM (komunikacja)

Bardziej szczegółowo

PAKIET MAXI OPEL/CHEVROLET/SAAB

PAKIET MAXI OPEL/CHEVROLET/SAAB Pakiet 23/2008 PAKET MAX OPEL/CHEROLET/SAAB. ZASADY OGÓLNE 1. Pakiet skierowany jest do osób fizycznych oraz klientów instytucjonalnych będących właścicielami samochodów osobowych lub ciężarowych o ciężarze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody,

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania zniżek/zwyżek w Liberty Direct. Agenci 2011

Zasady przyjmowania zniżek/zwyżek w Liberty Direct. Agenci 2011 Zasady przyjmowania zniżek/zwyżek w Liberty Direct Agenci 2011 tel. 1 95 21 www.libertydirect.pl Bonus Malus System zniżek zwyżek Dwa oddzielne systemy Bonus - Malus Jeden w OC a drugi w AC Takie same

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, Autocasco,, NNW, Zielonej Karty, Car Assistance, Mini Car Assistance) Program Toyota

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) Taryfa składek Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) TARYFA SKŁADEK z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO I POZWOLENIA CZASOWEGO

WZÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO I POZWOLENIA CZASOWEGO WZÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO I POZWOLENIA CZASOWEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2004 r. (poz. 1169) Załącznik nr 1 WZÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO ORAZ OZNACZENIA KODÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/3 REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/3 REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/3 REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO Rejestracja pojazdu zabytkowego Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna: 1.Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia

Bardziej szczegółowo

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy.

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy. UBEZPIECZENIE OC POJAZDU KILKA PRAKTYCZNYCH RAD ZMIENIASZ TOWARZYSTWO / ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ? Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta na 12 miesięcy, po ich upływie

Bardziej szczegółowo

Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm) lub złożone do tego formatu WYCIĄG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI dla pojazdów niekompletnych

Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm) lub złożone do tego formatu WYCIĄG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI dla pojazdów niekompletnych CZĘŚĆ II (Pieczęć firmowa lub nagłówek) Strona 1 Maksymalny format: A4 (210 297 mm) lub złożone do tego formatu WYCIĄG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI dla pojazdów niekompletnych Ja niżej podpisany,... (nazwisko

Bardziej szczegółowo

Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne

Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna: 1. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Wykaz klauzul PZU rozszerzający zakres ochrony ubezpieczeniowej

Wykaz klauzul PZU rozszerzający zakres ochrony ubezpieczeniowej Wykaz klauzul PZU rozszerzający zakres ochrony ubezpieczeniowej 1) KLAUZULA PZU FK_5.1.1 Klauzula zapłaty składki Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy generalnej

Bardziej szczegółowo

Ergo Hestia Komunikacja- najczęstsze pytania. Izabella Skrzypczyk Ergo Hestia PD Opole Tel

Ergo Hestia Komunikacja- najczęstsze pytania. Izabella Skrzypczyk Ergo Hestia PD Opole Tel Ergo Hestia Komunikacja- najczęstsze pytania Izabella Skrzypczyk Ergo Hestia PD Opole Tel. 508 045 767 Izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1. W jaki sposób wyliczyć BM dla klienta indywidualnego? 2 BM Klient

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Czynność: Organ właściwy: Podstawa prawna: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela Starosta Sępoleński 1. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie pojazdów Autocasco

Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Taryfa składek Ubezpieczenie pojazdów Autocasco TARYFA SKŁADEK z tytułu ubezpieczeń pojazdów Autocasco 1 Postanowienia ogólne 2 Umowa ubezpieczenia 1. Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

Wyciąg DZIAŁ I - WARUNKI WSTĘPNE

Wyciąg DZIAŁ I - WARUNKI WSTĘPNE Wyciąg z umowy generalnej ubezpieczeń komunikacyjnych numer Nr WARTA/2013/00538 (uwzględniający zmiany do umowy wprowadzone w drodze aneksów do niej) zawartej w dniu r. w Warszawie między Towarzystwem

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 84/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny,

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy

Nazwa produktu pozycji taryfy PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu D AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Enegetyką Cieplną SP. z o.o ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy, prowadzonej przez AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY

Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka (1) Cennik połączeń krajowych: Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY Połączenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Mix

Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 3 września 2007r do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń.

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń. NAZWA ABONAMENTU OSZCZĘDNY KORZYSTNY KOMFORTOWY BEZ LIMITU 15 zł 25 zł 5 110,58 zł Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe 1 usługa (TEL) 0 50 100 Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe

Bardziej szczegółowo

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ KONIECZNY Dariusz, mgr inż. MĄDZIEL Maksymilian, inż. Politechnika Rzeszowska Katedra Silników Spalinowych i Transportu WPŁYW WIEKU POSIADACZA POJAZDU NA WYSOKOŚĆ STAWKI UBEZPIECZENIOWEJ OC I AC W artykule

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwracamy różnicę w składce 1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji o nazwie Zwracamy różnicę w składce (zwanej dalej Promocją ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 23.08.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2014 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu 3. Status

2. Nr dokumentu 3. Status POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN PODATKOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu 3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 195 11195 Poz. 1160 1160 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 września 2011 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka 1 Przepisy prawa ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej art. 18. 1. Wysokość składek ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH na

DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH na 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH na 4. Rok Podstawa prawna: Art.9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach

Bardziej szczegółowo

DT-1 DT-1 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI B. DANE PODATNIKA B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

DT-1 DT-1 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI B. DANE PODATNIKA B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN PODATKOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu 3.

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-1/ZP/08 Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego

U M O W A NR 24-1/ZP/08 Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-1/ZP/08 Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wyciąg. z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy :

Wyciąg. z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy : Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy : Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS, prowadzonej przez AVANSSUR

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia

Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Chełmie, w dniu... pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS Warunkiem koniecznym aby skorzystać z oferty SMS e-logis jest wykupienie abonamentu standardowego z dodatkową opcją sms-50 lub pakietu premium z dodatkową opcją sms-100. Cennik

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Netia Mobile Taryfa Indywidualna

Cennik usług Netia Mobile Taryfa Indywidualna Obowiązuje od 1.07.2012 r. Cennik usług Netia Mobile (Cennik) jest skierowany do przedsiębiorców (osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r.

CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r. CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r. Usługa Pakiet Oszczędny Darmowe minuty: do 40 minut* PAKIETY TELEFONICZNE Cena brutto *Darmowe minuty na rozmowy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 1. NIP PESEL 2. Nr dokumentu... 3. Status... DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 4. Na rok Podstawa prawna: Art. 9 z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów Projekt z dnia 4 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej

Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Zniżki komunikacja. Przypominamy o funkcjonujących zniżkach pozataryfowych:

Zniżki komunikacja. Przypominamy o funkcjonujących zniżkach pozataryfowych: Zniżki komunikacja Przypominamy o funkcjonujących zniżkach pozataryfowych: 1. Incydentalna; 2. NOWE OC, AC; 3. LUXCAR 4. AC4ROK; 5. Pojazdy zabytkowe; 6. Grupy branżowe (10% i 20%); 7. Grupy zawodowe;

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK Nr 45/2012 z dnia 05.06.2012

OKÓLNIK Nr 45/2012 z dnia 05.06.2012 OKÓLNIK Nr 45/2012 z dnia 05.06.2012 DYREKTORA DEPARTAMENTU UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH UNIQA TU S.A. W sprawie: wprowadzenia z dniem 11 czerwca 2012 roku zmodyfikowanych taryf komunikacyjnych OC i AC

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 2025. rozporządzenie. z dnia 19 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 2025. rozporządzenie. z dnia 19 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 3 udnia 205 r. Poz. 2025 rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 9 listopada 205 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/46 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/46 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 2. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2013.267). 2) Ustawa

Bardziej szczegółowo

Karta Usługi. Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy. Stanowisko: Rejestracja Pojazdów

Karta Usługi. Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy. Stanowisko: Rejestracja Pojazdów Włodzimierz Ślósarczyk tel. 68 479 06 65 Rejestracja pojazdów sprowadzonych z za granicy Samochód osobowy, ciężarowy, ciągnik siodłowy, samochód specjalny kempingowy 256 zł- opłata administracyjna + opłata

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne Ubezpieczenia komunikacyjne Katowice, 26.06.2015 Likwidacja bezpośrednia Od 4 kwietnia 2014 r., klient ubezpieczający się w PZU SA w zakresie OC p.p.m może skorzystać z tzw. bezpośrednia likwidacja szkody.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Czynność: Organ właściwy: Podstawa prawna: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z zagranicy Starosta Sępoleński 1.Kodeks

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile Obowiązuje od 01.07.2014 r. Informacje o usłudze 1. Usługa FreshNet Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Karta Informacyjna. Rejestracja pojazdu. I. Podstawa Prawna

Karta Informacyjna. Rejestracja pojazdu. I. Podstawa Prawna Starostwo Powiatowe w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Zwirki i Wigury 4a telefon: +48 (32) 32 48 100 e-mail: kancelaria@powiat.mikolow.pl http://www.sip.mikolow.pl Karta Informacyjna KT - 1 Rejestracja pojazdu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do produktu

Wytyczne do produktu Wytyczne do produktu AUTO & PRZESTRZEŃ Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów I. Uwagi ogólne 1. Niniejsze wytyczne zastosowanie mają wyłącznie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NT zawarta w dniu 2014 roku. p o m i ę d z y:

UMOWA NR NT zawarta w dniu 2014 roku. p o m i ę d z y: UMOWA NR NT zawarta w dniu 2014 roku. Zał. nr 4 do SIWZ wzór umowy p o m i ę d z y: Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni ul. Hryniewickiego 10, 81 340 Gdynia, NIP 586-20-76-216, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo. Wydanie D wg stanu na dzień 07-06-2012 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Rejestracja

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK Nr 77 /2012 z dnia 13.11.2012

OKÓLNIK Nr 77 /2012 z dnia 13.11.2012 OKÓLNIK Nr 77 /2012 z dnia 13.11.2012 DYREKTORA DEPARTAMENTU UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH UNIQA TU S.A. W sprawie: wprowadzenia z dniem 19 listopada 2012 roku zmodyfikowanych taryf, OWO i SWU do produktów

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna / sprzedaży samochodu. W dniu roku w, pomiędzy: miejscowość.... zamieszkałym w

Umowa kupna / sprzedaży samochodu. W dniu roku w, pomiędzy: miejscowość.... zamieszkałym w Umowa kupna / sprzedaży samochodu W dniu roku w, pomiędzy: data... zamieszkałym w imię nazwisko przy ulicy legitymującym się dowodem osobistym wydanym przez.. wskazać organ wydający posiadającym nr PESEL

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy myavon - cennik skrócony w sieci myavon poza siecią 1 minuta 0.40 zł 0.69 zł SMS 0.20 zł 0.20 zł MMS 0.45 zł 0.45 zł myavon - cennik szczegółowy myavon myavon 1 minuta w naliczaniu 1-sekunwym myavon innych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Kobyłce, w dniu... pomiędzy: Gminą Kobyłka, z siedzibą w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1, 05-230 Kobyłka, NIP: 125-13-32-390,

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012

Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012 Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa zawarta w dniu...2012 r. w Biłgoraju pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, z siedzibą ul. Łąkowa

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł CENNIK POSTPAID W SIECI LARK MOBILE Obowiązuje od 01.07.2013 r. Informacje o usłudze 1. Usługa Lark Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. 2. Usługa świadczona jest przez Operatora

Bardziej szczegółowo

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu otwartego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej, Sp.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu otwartego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej, Sp. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygn. PKM/PO/TP/4/2014 Zawarcie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych będących własnością PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość 1. Przedmiot ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu

Cennik usług w roamingu Cennik usług w roamingu z dnia 01.07.2014 r. 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów oferty nju mobile będących stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A.

CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A. CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A. Cennik obowiązujący dla Usług nabywanych i/lub Umów zawieranych od 19 maja 2016 roku. I. Opłaty Abonamentowe (plany taryfowe oraz pakiety dodatkowe) A. Opłaty

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo