Zniżki komunikacja. Przypominamy o funkcjonujących zniżkach pozataryfowych:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zniżki komunikacja. Przypominamy o funkcjonujących zniżkach pozataryfowych:"

Transkrypt

1 Zniżki komunikacja Przypominamy o funkcjonujących zniżkach pozataryfowych: 1. Incydentalna; 2. NOWE OC, AC; 3. LUXCAR 4. AC4ROK; 5. Pojazdy zabytkowe; 6. Grupy branżowe (10% i 20%); 7. Grupy zawodowe; 1

2 Zniżka Incydentalna Wysokość zniżki do 35%, kod 98 - zniżka incydentalna DS Zastosowanie Zniżki nie może mieć charakteru masowego (limit kwotowy na agenta przyznany przez KSMA) Decyzja o udzieleniu Zniżki wydana przez KSMA, powinna być wyrażona w formie pisemnej (za którą uznaje się także wydruk decyzji wydanej w postaci elektronicznej) i obligatoryjnie dołączona do dokumentacji ubezpieczeniowej. udzielamy Zniżkę na podstawie następujących informacji: 1) znaczenie klienta dla PZU SA; 2) przypis składki ze wszystkich umów ubezpieczenia zawartych przez klienta z PZU SA; 3) wysokość procentowa Zniżki w każdej umowie ubezpieczenia; 4) wartość kwotowa Zniżki w każdej umowie ubezpieczenia. 2

3 Zniżka Incydentalna Zniżka nie może mieć zastosowania w umowie ubezpieczenia: 1) dotyczącej pojazdów wykorzystywanych jako taksówki osobowe lub do zarobkowego przewozu osób, wynajmowanych zarobkowo w ramach działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pojazdów, wykorzystywanych do przewozu przesyłek kurierskich, wykorzystywanych do jazd interwencyjnych lub patrolowych w ramach działalności gospodarczej polegającej na ochronie osób lub mienia lub 2) w której zakres ubezpieczenia został rozszerzony o szkody powstałe podczas kierowania pojazdem wykorzystywanym do nauki jazdy lub o szkody powstałe podczas jazd wyścigowych lub konkursowych oraz treningów do tych jazd lub 3) dotyczącej pojazdów udostępnianych jako pojazdy zastępcze na zasadach innych niż wynajem pojazdu, z zastrzeżeniem postanowień ust

4 Nowe OC, AC Dla nowych umów z rocznym okresem ubezpieczenia a) samochody osobowe (kod taryfikacyjny: 1, 2, 3, 4, 6, 36, 44, 45, 46), b) samochody ciężarowe w nadwoziu osobowego i inne samochody o ładowności do 750 kg (kod taryfikacyjny: 47), c) Nissan Pathfinder, Nissan Navara, Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux, Mitsubishi Pajero; Przez nową umowę ubezpieczenia OC, AC należy rozumieć umowę ubezpieczenia OC, AC, w której dany ubezpieczony nie posiadał ochrony ubezpieczeniowej w PZU SA odnośnie tego danego przedmiotu ubezpieczenia, w zakresie ubezpieczenia OC, AC, w okresie 12 miesięcy poprzedzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, w której Zniżka ma zostać udzielona. Kod zniżki 1913 Nowe AC/OC 4

5 Nowe OC, AC Zniżka może być stosowana w sytuacji, gdy umowa ubezpieczenia dotyczy pojazdu lub posiadacza pojazdu, który w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia, w której Zniżka ma zostać udzielona, był objęty ochroną ubezpieczeniową w PZU SA w ramach ubezpieczenia krótkoterminowego. Zniżka może być udzielona w umowie ubezpieczenia, w prawa i obowiązki której wstąpił nabywca pojazdu (przy ponownej kalkulacji składki dokonywanej na wniosek klienta). Zniżka może zostać udzielona w wysokości do 15%. Wysokość Zniżki określa podmiot sprzedaży zawierający umowę ubezpieczenia. Zniżka nie podlega łączeniu z innymi zniżkami promocyjnymi, za wyjątkiem zniżki incydentalnej i zniżki CRM. 5

6 Nowe OC, AC Zniżka nie może zostać udzielona w ubezpieczeniu: 1) zawieranym z klientem indywidualnym, w którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy wystąpiła szkoda, z tytułu której zostało wypłacone odszkodowanie; 2) zawieranym z małym lub średnim przedsiębiorcą, jeżeli w odniesieniu do umowy ubezpieczenia OC lub AC w ciągu ostatnich 12 miesięcy wystąpiły więcej niż 2 szkody, z tytułu których zostały wypłacone odszkodowania lub w którym dotychczasowy przebieg ubezpieczenia powoduje konieczność zastosowania zwyżki składki w systemie bonus malus (klasy: 1, 1A, 1B, 2) lub zwyżki składki wynikającej z tabeli WIS; 3) pojazdów wykorzystywanych jako taksówki osobowe lub do zarobkowego przewozu osób; 4) pojazdów wynajmowanych zarobkowo w ramach działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pojazdów; 6

7 Nowe OC, AC 5) pojazdów udostępnianych jako pojazdy zastępcze na zasadach innych niż wynajem pojazdu; 6) pojazdów wykorzystywanych do przewozu przesyłek kurierskich; 7) pojazdów wykorzystywanych do jazd interwencyjnych lub patrolowych w ramach działalności gospodarczej polegającej na ochronie osób lub mienia; 8) pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy; 9) pojazdów wykorzystywanych do jazd wyścigowych lub konkursowych albo do treningów do tych jazd. 7

8 LUXCAR Do nowych oraz wznowionych umów ubezpieczenia AC, z okresem ubezpieczenia wynoszącym 12 miesięcy, z klientami indywidualnymi oraz małymi lub średnimi przedsiębiorcami, w których przedmiotem ubezpieczenia są następujące rodzaje pojazdów: samochody osobowe (kod taryfikacyjny: 1, 2, 3, 4, 6, 36, 44, 45, 46); samochody ciężarowe w nadwoziu osobowego i inne samochody o ładowności do 750 kg (kod taryfikacyjny: 47); Nissan Pathfinder, Nissan Navara, Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux, Mitsubishi Pajero. Zniżka może być udzielona, jeżeli wartość pojazdu brutto przyjęta do określenia sumy ubezpieczenia wynosi nie mniej niż zł (także w przypadku, gdy suma ubezpieczenia nie uwzględnia podatku VAT) kod LuxCar 8

9 LUXCAR Zniżka może być udzielona w wysokości: 1) do 15% - w odniesieniu do pojazdów o wartości brutto od zł do zł; 2) do 25% - w odniesieniu do pojazdów o wartości brutto powyżej zł. Zniżka nie może zostać udzielona w ubezpieczeniu: 1) zawieranym z klientem indywidualnym, w którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy wystąpiła szkoda, z tytułu której zostało wypłacone odszkodowanie; 2) zawieranym z małym lub średnim przedsiębiorcą, w którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy wystąpiły więcej niż 2 szkody, z tytułu których zostały wypłacone odszkodowania; 9

10 LUXCAR 3) pojazdów wykorzystywanych jako taksówki osobowe lub do zarobkowego przewozu osób, wynajmowanych zarobkowo w ramach działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pojazdów, udostępnianych jako pojazdy zastępcze na zasadach innych niż wynajem pojazdu, wykorzystywanych do przewozu przesyłek kurierskich, wykorzystywanych do jazd interwencyjnych lub patrolowych w ramach działalności gospodarczej polegającej na ochronie osób lub mienia; 4) w którym zakres ubezpieczenia został rozszerzony o szkody powstałe podczas kierowania pojazdem wykorzystywanym do nauki jazdy lub o szkody powstałe podczas jazd wyścigowych lub konkursowych oraz treningów do tych jazd. Wysokość Zniżki określa podmiot sprzedaży zawierający umowę ubezpieczenia Zniżka nie podlega łączeniu z innymi zniżkami promocyjnymi, za wyjątkiem zniżki incydentalnej oraz zniżki CRM. 10

11 AC4ROK Zniżka ma zastosowanie do wznowionych umów ubezpieczenia AC, zawieranych z okresem ubezpieczenia traktowanym w systemie informatycznym obsługującym tę umowę jako roczny, z klientami indywidualnymi oraz małymi lub średnimi przedsiębiorcami, w których przedmiotem ubezpieczenia są następujące rodzaje pojazdów w czwartym roku eksploatacji: a) samochody osobowe (kod taryfikacyjny: 1, 2, 3, 4, 6, 36, 44, 45, 46), b) samochody ciężarowe w nadwoziu osobowego i inne samochody o ładowności do 750 kg (kod taryfikacyjny: 47), c) Nissan Pathfinder, Nissan Navara, Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux, Mitsubishi Pajero; 11

12 AC4ROK Zniżka nie może zostać udzielona w ubezpieczeniu: 1) zawieranym z klientem indywidualnym, w którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy wystąpiła szkoda, z tytułu której zostało wypłacone odszkodowanie; 2) zawieranym z małym lub średnim przedsiębiorcą, w którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy wystąpiły więcej niż 2 szkody, z tytułu których zostały wypłacone odszkodowania; 3) w którym dotychczasowy przebieg ubezpieczenia powoduje zastosowanie klasy podstawowej albo zwyżki składki w systemie bonus-malus (klasy: 1B, 1A, 1, 2, 3) albo maksymalnej zniżki składki w systemie bonus-malus (klasa: 11); 4) w którym ma zastosowanie system WIS; 5) pojazdów wykorzystywanych jako taksówki osobowe lub do zarobkowego przewozu osób; 6) pojazdów wynajmowanych zarobkowo w ramach działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pojazdów; 12

13 AC4ROK 7) pojazdów udostępnianych jako pojazdy zastępcze na zasadach innych niż wynajem pojazdu; 8) pojazdów wykorzystywanych do przewozu przesyłek kurierskich; 9) pojazdów wykorzystywanych do jazd interwencyjnych lub patrolowych w ramach działalności gospodarczej polegającej na ochronie osób lub mienia; 10) pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy; 11) pojazdów wykorzystywanych do jazd wyścigowych lub konkursowych albo do treningów do tych jazd. Zniżka może być udzielona w wysokości do 20% - kod zniżki 1884 AC 4ROK 13

14 Pojazdy zabytkowe Zniżka ma zastosowanie wyłącznie w ubezpieczeniu OC ppm w wysokości 70% Ze Zniżki może skorzystać wyłącznie posiadacz pojazdu będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalność gospodarczą; Zniżka ma zastosowanie przy zawieraniu (nowych oraz wznowionych) umów ubezpieczenia; Zniżka nie może zostać udzielona w ubezpieczeniu w którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy nastąpiła szkoda; Zniżka nie podlega łączeniu z innymi zniżkami promocyjnymi Dla posiadaczy pojazdów, będący osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, z okresem eksploatacji powyżej 25 lat, zrzeszeni w: Clubie Antycznych Automobili i Rajdów (CAAR), Automobilklubie Polskim, Klubie Pojazdów Zabytkowych Fundacji Ochrony Zabytków Militarnych, Stowarzyszeniu capri.pl. oraz Polskim Związku Motorowym. 14

15 Pojazdy zabytkowe Kod zniżki 307 Pojazdy zabytkowe 15

16 Grupy Branżowe 10% i 20% Grupy Branżowe-20% i Grupy Branżowe-10% może zostać udzielona klientom Grupy PZU posiadającym Kartę Klienta PZU lub Kartę Klubu PZU Pomoc w Życiu W celu zastosowania Zniżek, o których mowa wyżej, podmiot sprzedaży weryfikuje uprawniania Klienta do Zniżek, ich wysokość i rodzaj, na podstawie: 1) okazanej przez Klienta Karty Klienta PZU, Karty Klubu PZU Pomoc w Życiu; 2) potwierdzenia uprawnienia do otrzymania Zniżek pod numerem infolinii (temat rozmowy Karty i programy rabatowe ); Zniżki, o których mowa powyżej, mogą zostać udzielone w nowych i wznowionych ubezpieczeniach 1911 Grupy Branżowe -10%; 1909 Grupy Branżowe -20%; 16

17 Grupy Zawodowe Zniżka może zostać udzielona radcy prawnemu, aplikantowi radcowskiemu, notariuszowi, aplikantowi notarialnemu, architektowi lub adwokatowi, objętemu przez PZU SA ochroną ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu na warunkach określonych: 1) w przypadku radcy prawnego oraz aplikanta radcowskiego w umowie generalnej zawartej z Krajową Izbą Radców Prawnych; 2) w przypadku notariusza oraz aplikanta notarialnego w porozumieniu zawartym z Krajową Radą Notarialną; 3) w przypadku architekta w umowie generalnej zawartej z Izbą Architektów RP; 4) w przypadku adwokata - w umowie generalnej zawartej z Naczelną Rada Adwokacką. Zniżka może zostać udzielona w wysokości 10%. 17

18 Grupy Zawodowe Zniżka udzielana jest na podstawie Karty Rabatowej, upoważniającej do otrzymania zniżki, którą Klient otrzymał po zawarciu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na swój adres korespondencyjny. Aby otrzymać Zniżkę posiadacz Karty musi ją okazać oraz podać swój nr PESEL. Zniżka przysługuje w umowie ubezpieczenia, w której ubezpieczonym lub współubezpieczonym jest posiadacz Karty Zniżka otrzymuje kod: a) 1678 Radcowie Prawni; b) 1679 Notariusze; c) 1042 Architekci; d) 1922 Adwokaci. 18

Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne

Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/33/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2012

Zarządzenie Nr 16/2012 Zarządzenie Nr 16/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Katowicach Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA, z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie taryfy składek oraz zasad zawierania umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie pojazdów Autocasco

Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Taryfa składek Ubezpieczenie pojazdów Autocasco TARYFA SKŁADEK z tytułu ubezpieczeń pojazdów Autocasco 1 Postanowienia ogólne 2 Umowa ubezpieczenia 1. Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/358/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne......... str. 1 Definicje..................

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

PAKIET MAXI OPEL/CHEVROLET/SAAB

PAKIET MAXI OPEL/CHEVROLET/SAAB Pakiet 23/2008 PAKET MAX OPEL/CHEROLET/SAAB. ZASADY OGÓLNE 1. Pakiet skierowany jest do osób fizycznych oraz klientów instytucjonalnych będących właścicielami samochodów osobowych lub ciężarowych o ciężarze

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO OWU Nr PL-AC1-2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-96 z dnia z dnia 27.01.2015 25.06.2015 r. r. 1. Postanowienia Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r.

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/37 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r.

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 205 12106 Poz. 1210 1210 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

WYCIĄG USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r.

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-13-11 Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/70 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z 2014 r. poz. 827. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (w brzmieniu, które będzie obowiązywać od 11 lutego 2012 roku) Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTOCASCO, zwane dalej OWU AC, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW Max) stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu

Bardziej szczegółowo