CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM"

Transkrypt

1 CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r. do odwołania (zmieniony dn r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. Wszystkie ceny ujęte w Tabeli nr 1 dotyczą korzystania z usług na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 1. Słownik Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego Cennika z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Play Online na Kartę z modemem, chyba że postanowienia niniejszego Cennika stanowią inaczej Pakiet Złotówek określona liczba jednostek rozliczeniowych przyznawana w ramach danego Doładowania konta, która może być wykorzystana na wszystkie usługi dostępne w Ofercie Play Online na Kartę z modemem Premia określona dodatkowa liczba jednostek rozliczeniowych przyznawana w Ofercie Play Online na Kartę z modemem w ramach Doładowania konta na zasadach określonych w Tabeli nr 4, która może być wykorzystana na usługi świadczone przez Operatora po cenach określonych w Tabeli nr Kwota zobowiązania kwota, jaką Abonent Play Online na Kartę z modemem zobowiązuje się zapłacić w Okresie Zastrzeżonym, spełniając warunki oferty zawarte w Regulaminie oraz Cenniku. Klient może spłacić Kwotę zobowiązania w dowolnym terminie przed upływem Okresu Zastrzeżonego, spełniając warunki zawarte w Umowie, Regulaminie i niniejszym Cenniku Okres Zastrzeżony 24 miesiące Opłata aktywacyjna opłata ponoszona przez Abonenta Play Online na Kartę z modemem za przyłączenie Numeru MSISDN (numeru telefonu) do Sieci Telekomunikacyjnej P4. Opłata aktywacyjna wynosi 29 PLN i jest pobierana w Punkcie Sprzedaży P4, w momencie zawierania Umowy w ramach niniejszej oferty. 1

2 2. Cennik usług podstawowych w Ofercie Play Online na Kartę z modemem a) W ramach oferty Play Online na Kartę z modemem, Abonent Play Online na Kartę z modemem ( abonent ) płaci jedną stałą stawkę za poszczególne usługi: Tabela nr 1 Cennik jednostek rozliczeniowych na usługi podstawowe Lp. Usługa podstawowa Cena 1. Przesyłanie danych (APN: Internet) 0,03 PLN / 100 kb b) Opłaty podane w Tabeli nr 1 nie dotyczą przesyłania danych w roamingu opisanego w punkcie 7 niniejszego Cennika. c) Wszelkie odstępstwa od warunków zawartych w Cenniku są możliwe tylko w ramach Ofert Promocyjnych. 3. Kwota zobowiązania w Ofercie Play Online na Kartę z modemem Tabela nr 2 Kwota zobowiązania w ramach Oferty Play Online na Kartę z modemem Plan Taryfowy Kwota zobowiązania dla 24 miesięcy Play Online na Kartę z modemem 720 PLN a) W razie rozwiązania umowy z winy abonenta przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta (Okres Zastrzeżony), opłata specjalna/kara umowna należna Operatorowi, nie przekraczająca równowartości ulgi przyznanej abonentowi, będzie pomniejszona o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. 4. Zasady rozliczania usług w Ofercie Play Online na Kartę z modemem Tabela nr 3 Zasady dotyczące kwot Doładowań Kwota Doładowania Okres ważności połączeń internetowych Okres ważności konta abonenta 5 PLN 9 PLN 1 dzień 90 dni 10 PLN 19 PLN 10 dni 90 dni 20 PLN 29 PLN 20 dni 90 dni 30 PLN 49 PLN 30 dni 90 dni 50 PLN 74 PLN 50 dni 90 dni 2

3 75 PLN 99 PLN 75 dni 90 dni 100 PLN 299 PLN 100 dni 90 dni 300 PLN 300 dni 90 dni a) Okres ważności połączeń internetowych oznacza liczbę dni kalendarzowych, liczonych od ostatniego Doładowania konta abonenta o danej wartości, w ciągu których abonent może doładować konto, inicjować połączenie internetowe. b) Okres ważności konta abonenta oznacza liczbę dni kalendarzowych, liczonych od dnia następującego po ostatnim dniu Okresu ważności połączeń internetowych, w ciągu których abonent może doładować konto. Po upływie ostatniego dnia ważności konta abonenta, konto abonenta ulega dezaktywacji, a tym samym dalsze korzystanie z usług nie jest możliwe. c) Kwota Doładowania przelicza się na Pakiet Złotówek do wykorzystania na transmisję danych opisany w Tabeli nr 1. Korzystanie z usług dostępnych w ramach Oferty Play Online na Kartę z modemem pomniejsza Pakiet Złotówek. Po wykorzystaniu całego Pakietu Złotówek lub przekroczeniu Okresu ważności połączeń internetowych abonent, aby dalej wykonywać połączenia internetowe, musi Doładować swoje konto. d) W przypadku niewykorzystania Pakietu Złotówek w Okresie ważności połączeń internetowych, niewykorzystana wartość Pakietu Złotówek nie zostaje anulowana i może być wykorzystana po ponownym Doładowaniu, pod warunkiem dokonania Doładowania w okresie 60 dni od daty zakończenia Okresu ważności połączeń internetowych, w którym niewykorzystano całego Pakietu Złotówek. e) W przypadku Doładowania kwotą 10 PLN lub wyższą, abonent otrzymuje Premię w wysokości określonej w Tabeli nr 4. Tabela nr 4 Zasady dotyczące wysokości Premii Kwota Doładowania Wysokość Premii dla danych Doładowań 10 PLN 19 PLN 0,47 GB 20 PLN 29 PLN 0,94 GB 30 PLN 49 PLN 1,91 GB 50 PLN 74 PLN 3,84 GB 75 PLN 99 PLN 5,77 GB 100 PLN 299 PLN 9,69 GB 300 PLN 29,1 GB 3

4 f) Pakiet danych w ramach Premii, po dokonaniu Doładowania konta, zostaje przyznany abonentowi po otrzymaniu potwierdzenia o Doładowaniu. g) Premia może być wykorzystana wyłącznie na usługi podstawowe świadczone przez Operatora określone w Tabeli nr 1. h) Premia jest ważna przez okres zależny od kwoty Doładowania zgodnie z Tabelą nr 3 powyżej. Każde Doładowanie, w związku z którym przysługuje Premia, dokonane przed upływem okresu ważności aktualnie przysługującej Premii, powoduje zwiększenie o przyznaną kwotę wynikającą z nowego Doładowania, a okres ważności aktualnie przysługującej Premii ulega wydłużeniu o okres ważności nowej Premii. Okresy ważności Premii sumują się. Po przekroczeniu Okresu ważności połączeń internetowych, określonego w Tabeli nr 3, abonent traci Premię. i) Opłata za otrzymaną Premię zawarta jest w kwocie Doładowania. 5. Szczegóły Oferty Play Online na Kartę z modemem a) Abonent może przesyłać dane z prędkością do 1 Mb/s. Na prędkość przesyłania danych wpływają następujące warunki techniczne: technologia przesyłania danych, z której abonent w danym momencie korzysta tj. HSDPA, 3G (UMTS), aktualne obciążenie danej stacji nadawczej, siła odbieranego sygnału stacji nadawczej, maksymalna prędkość obsługiwana przez modem oraz warunki atmosferyczne. b) W ramach niniejszej Oferty, na terenie kraju dane naliczane są za każde rozpoczęte 100 kb. c) Oferta Play Online na Kartę z modemem dostępna jest w wybranych Punktach Sprzedaży P4. Pełna lista Punktów Sprzedaży P4, w których dostępna jest niniejsza Oferta, znajduje się na stronie 6. Opłaty za zarządzanie kontem w Ofercie Play Online na Kartę z modemem Tabela nr 5 Opłaty za zarządzanie kontem L.p. Nazwa usługi Opłata za zdarzenie 1. Zmiana numeru MSISDN 150 PLN 2. Wymiana karty SIM Bezpłatne 3. Zdjęcie blokady SIM Lock z Modemów oferowanych w sieci Play 500 PLN a) Operator zastrzega sobie prawo do zniesienia opłaty za skorzystanie z poszczególnych usług określonych w Tabeli nr 5. b) Określenie Bezpłatne oznacza, że opłata za tę usługę zawarta jest w kwocie Doładowania. 4

5 7. Opłaty za przesyłanie danych w roamingu międzynarodowym w Ofercie Play Online na Kartę z Modemem Tabela nr 6 Strefa Strefa Euro Strefa 1 Strefa 2 Strefa 3 Tabela nr 7 Zakres stref międzynarodowych w roamingu Kraje Austria, Azory, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Grenlandia, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Madera, Malta, Martynika, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Reunion, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie, Wyspy Owcze Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Kanada, Macedonia, Mołdawia, Republika Kosowa, Rosja, Serbia, Stany Zjednoczone (USA), Turcja, Ukraina Opłaty za usługi w roamingu międzynarodowym Reszta świata Sieci satelitarne Opłata za 1 MB transmisji danych Roaming Strefa Euro Strefa 1 Strefa 2 Strefa 3 Transmisja Danych 1,02 PLN 20,00 PLN 30,00 PLN 50,00 PLN a) Opłata za transmisję danych w strefie Euro naliczana jest co 1 KB w wysokości 1/1024 stawki za 1 MB. W pozostałych strefach opłata naliczana jest co 100 KB, w wysokości odpowiednio 100/1024 stawki za 1 MB. b) Opłaty naliczane w roamingu międzynarodowym ujęte w Tabeli nr 7 dotyczą Usług Telekomunikacyjnych realizowanych za pośrednictwem sieci operatorów zagranicznych. c) W Ofercie Play Online na Kartę z modemem Usługa roamingu międzynarodowego jest dostępna dla każdego abonenta od momentu Aktywacji numeru MSISDN (numeru telefonu). d) Zakres usług oferowanych w roamingu uzależniony jest od sieci partnera roamingowego. Aktualna lista sieci i krajów, w których można korzystać z usługi roamingu dostępna jest na stronie e) Listę krajów w ramach poszczególnych Stref określa Tabela nr Informacje dodatkowe a) Oferta obowiązuje do odwołania. Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia Oferty w każdym czasie bez podania przyczyny, co nie będzie jednak naruszać praw nabytych przez abonentów, którzy podpisali Umowę w ramach niniejszej Oferty przed dniem jej odwołania. 5

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE MIX II

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE MIX II CENNIK OFERTY PLAY ONLINE MIX II obowiązuje od 01.07.2012 r. do odwołania Niniejsza oferta przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób wskazanych przez Aspiro.Net sp. z o.o. jako osób, które od dnia 1

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę 4G LTE

Cennik Oferty Play Online na Kartę 4G LTE Cennik Oferty Play Online na Kartę 4G LTE Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 13.11.2013 r. do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN)

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE PRO

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE PRO CENNIK OFERTY PLAY ONLINE PRO obowiązuje od 21.08.2012 r. do odwołania Opłaty za wysłanie wiadomości SMS, opisanych w niniejszym Cenniku (w punkcie 2, 5, 7, 8, 9, 10), dotyczą długości pojedynczej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Firmowa

Cennik Oferty Firmowa Cennik Oferty Firmowa Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 04.02.2011 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Cennik Oferty Firmowa jest skierowany do przedsiębiorców (osób

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty FORMUŁA Unlimited

Cennik Oferty FORMUŁA Unlimited Cennik Oferty FORMUŁA Unlimited Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 16 września 2013 r. do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY MOBILE VIKINGS POLSKA

CENNIK OFERTY MOBILE VIKINGS POLSKA CENNIK OFERTY MOBILE VIKINGS POLSKA CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH VIKINGCO POLAND SP. Z O.O. OBOWIĄZUJE OD 12.11.2014 Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dla Użytkowników Heyah

Cennik usług dla Użytkowników Heyah Cennik usług dla Użytkowników Heyah Ceny za usługi podane w kwotach brutto, zawierają 22% podatek VAT Usługi krajowe Poczta głosowa Połączenie krajowe z numerem Poczty *1111 lub głosowej, w tym odsłuchanie

Bardziej szczegółowo

Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której

Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której Cennik usług w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix (abonament i mix) obowiązuje od 24 września 2012r. do odwołania Mobilna Sieć Orange w rozumieniu niniejszego cennika oznacza sieć

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Promocyjnej Play Online na Kartę dla Abonentów Cyfry+ obowiązuje od 28.08.2012 r. do odwołania Zmieniony dn. 01.05.2014 r.

Cennik Oferty Promocyjnej Play Online na Kartę dla Abonentów Cyfry+ obowiązuje od 28.08.2012 r. do odwołania Zmieniony dn. 01.05.2014 r. Cennik Oferty Promocyjnej Play Online na Kartę dla Abonentów Cyfry+ obowiązuje od 28.08.2012 r. do odwołania Zmieniony dn. 01.05.2014 r. 1. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Play Online

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II

Cennik usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II Cennik usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania Mobilna sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie

Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie Cennik usług w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix (abonament i mix) obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. do odwołania Mobilna Sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dodatkowych w systemie Tak Tak - T-Mobile na kartę

Cennik usług dodatkowych w systemie Tak Tak - T-Mobile na kartę Cennik usług dodatkowych w systemie Tak Tak - T-Mobile na kartę Usługi na terenie kraju Poczta głosowa 602 950* Poczta głosowa dzwoni do Użytkownika Połączenie krajowe z numerem Poczty głosowej, w tym

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfy Hot w systemie T-Mobile na kartę

Cennik Taryfy Hot w systemie T-Mobile na kartę Cennik Taryfy Hot w systemie T-Mobile na kartę Usługi krajowe Minuta połączenia do: Abonentów lub Użytkowników Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. oraz do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka

Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka Cennik połączeń krajowych: Połączenia krajowe Połączenia do Użytkowników Usługi tubiedronka oraz do Abonentów lub Użytkowników T-Mobile Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

CENNIK usług telekomunikacyjnych dla Abonentów Biznesowych Truphone Poland Sp. z o.o. ( Truphone ) obowiązujacy od dnia 6 lipca 2015

CENNIK usług telekomunikacyjnych dla Abonentów Biznesowych Truphone Poland Sp. z o.o. ( Truphone ) obowiązujacy od dnia 6 lipca 2015 CENNIK usług telekomunikacyjnych dla Abonentów Biznesowych Poland Sp. z o.o. ( ) obowiązujacy od dnia 6 lipca 2015 1. Informacje Ogólne a) Wszystkie ceny i opłaty w niniejszym Cenniku podane są w złotych

Bardziej szczegółowo

Cennik taryf Pakiet Korporacyjny

Cennik taryf Pakiet Korporacyjny Przy wyborze taryfy Pakiet korporacyjny wymagane jest posiadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Osoba fizyczna może wybrać taryfę Pakiet Korporacyjny, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą. Usługi krajowe

Bardziej szczegółowo

Heyah Cennik Usług Telekomunikacyjnych

Heyah Cennik Usług Telekomunikacyjnych Heyah Cennik Usług Telekomunikacyjnych Ceny za usługi podane w kwotach brutto, zawierają 22% podatek VAT Usługi krajowe: Połączenia krajowe SMS-y krajowe Połączenia w Heyah 0,60 PLN Wysłanie w Heyah 0,03

Bardziej szczegółowo

ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas

ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas UsłUgi krajowe Minuta połączenia do abonentów i użytkowników T-Mobile Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., PTK Centertel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., Cyfrowego Polsatu

Bardziej szczegółowo

Cennik taryf Nowa Firma

Cennik taryf Nowa Firma Cennik taryf Przy wyborze taryfy wymagane jest posiadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Osoba fizyczna może wybrać taryfę, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą. Usługi krajowe Opłata Abonamentowa

Bardziej szczegółowo

Cennik Nowy Pakiet Biznes Firma

Cennik Nowy Pakiet Biznes Firma Cennik Firma Przy wyborze taryfy Firma wymagane jest posiadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Osoba fizyczna może wybrać taryfę Firma, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą. Usługi krajowe Oferta podstawowa

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 20 lipca 2015 r. do odwołania

Cennik usług w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 20 lipca 2015 r. do odwołania Cennik usług w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 20 lipca 2015 r. do odwołania 1.1. Aktywacja w ramach oferty Super Smart Plan podlega opłacie w wysokości 300 złotych. 1.2. Opłata, o której mowa w

Bardziej szczegółowo

Załącznik cenowy do oferty taryf Nowy Pakiet Biznes Firma

Załącznik cenowy do oferty taryf Nowy Pakiet Biznes Firma Załącznik cenowy do oferty taryf Nowy Pakiet Biznes Firma Przy wyborze taryfy Nowy Pakiet Biznes Firma wymagane jest posiadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Osoba fizyczna może wybrać taryfę Nowy Pakiet

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN )

Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN ) Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Ważny telefon ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET DLA FIRM DLA PRZEDŁUŻAJĄCYCH UMOWĘ Obowiązuje od 21.10.2014 r. do odwołania.

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET DLA FIRM DLA PRZEDŁUŻAJĄCYCH UMOWĘ Obowiązuje od 21.10.2014 r. do odwołania. REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET DLA FIRM DLA PRZEDŁUŻAJĄCYCH UMOWĘ Obowiązuje od 21.10.2014 r. do odwołania. I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Z niniejszej oferty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online 4G LTE PRO bez urządzenia obowiązuje od 28.03.2014 r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online 4G LTE PRO bez urządzenia obowiązuje od 28.03.2014 r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online 4G LTE PRO bez urządzenia obowiązuje od 28.03.2014 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET Obowiązuje od 06.02.2015 r. do odwołania.

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET Obowiązuje od 06.02.2015 r. do odwołania. REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET Obowiązuje od 06.02.2015 r. do odwołania. I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Na podstawie niniejszej Oferty Promocyjnej Operator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 7 maja 2015 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 7 maja 2015 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 7 maja 2015 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 22 paździrnika 2014 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 22 paździrnika 2014 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 22 paździrnika 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET DLA FIRM Obowiązuje od 03.09.2014 r. do odwołania.

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET DLA FIRM Obowiązuje od 03.09.2014 r. do odwołania. REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET DLA FIRM Obowiązuje od 03.09.2014 r. do odwołania. I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Z niniejszej oferty promocyjnej mogą skorzystać

Bardziej szczegółowo

Cennik usług mobilnych

Cennik usług mobilnych 1 GB Internet mobilny Pakiety z limitem transmisji danych opłaty abonamentowe 24,99 zł 2 GB 29,00 zł 4 GB 34,00 zł Opłaty jednorazowe Wydanie duplikatu karty SIM Zmiana numeru telefonu w zakresie usług

Bardziej szczegółowo