KATALOG TECHNICZNY GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG TECHNICZNY GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL S.A."

Transkrypt

1 KATALOG TECHNICZNY Dz Dz Di RC MULTIsaf Rury z politylnu PE 100RC do układania bz obsypki piaskowj i do rnowacji rurociągów RC MAXIprotct PE/PP-d Rury z politylnu PE 100RC z dodatkowym płaszczm z PE lub PP oraz taśmą dtkcyjną do układania bz obsypki piaskowj i do rnowacji rurociągów. Di KATALOG TECHNICZNY 1

2 RADPOL S.A. Zakład Rurgaz Kolonia Prawidniki Lublin 51 tl fax mail: Lublin - Czrwic 2014

3 KATALOG TECHNICZNY DZ SPIS TREŚCI Firma 4 Informacj ogóln 5 Charaktrystyka rur RC 6 Dopuszcznia i crtyfikaty 8 Układani i montaż 10 Zaciskani rur 13 Mtody wykonywania połączń 15 Zgrzwani doczołow 15 Zgrzwani lktrooporow 19 Usuwani zwnętrzngo płaszcza z rur RC MAXIprotct 24 Paramtry tchnologiczn rur RC 25 Magazynowani i transport 28 Szrgi wymiarow rur RC MULTIsaf 30 Szrgi wymiarow rur RC MAXIprotct 39 3

4 RC MULTIsaf RC MAXIprotct PE/PP-d FIRMA Zakład Rurgaz nalżący do Grupy Kapitałowj RADPOL S.A. jst jdnym z większych producntów rur z politylnu i polipropylnu w Polsc. W jdnj z najnowoczśnijszych fabryk zlokalizowanj w Kolonii Prawidniki koło Lublina produkowan są wysokij jakości wyroby przznaczon do transportu: paliw gazowych I, II, III i IV grupy, wody pitnj uzdatnionj i niuzdatnionj, wody do nawadniania oraz clów przmysłowych, ścików oczyszczonych i nioczyszczonych, wody dszczowj i innych mdiów (wg tabli odporności chmicznj PE) oraz rury prizolowan: z płaszczm standardowym lub płaszczm antydyfuzyjnym. Od początku działalności główną dwizą spółki jst ciągł doskonalni jakości, ralizowan przz zaspokajani rosnących wymagań klintów oraz stawiani sobi coraz wyższych standardów działania w wszystkich obszarach funkcjonowania. Wyrazm dbania o środowisko jst wprowadzni Zintgrowango Systmu Zarządzania wg. norm ISO 9001 i ISO 14001, co zostało potwirdzon crtyfikatami nizalżnj jdnostki audytującj: TÜV NORD. Wysoka jakość produktów jst pochodną podstawowych czynników: wysokij jakości używango surowca, nowoczsnych linii produkcyjnych wyposażonych w układ dwustopniowgo uplastyczniania tworzywa, ciągłj kontroli dostarczango surowca oraz wyrobu, profsjonalngo laboratorium, dwudzistoltnigo doświadcznia w produkcji rur z tworzyw sztucznych, komptncji i wykształcnia prsonlu. 4

5 KATALOG TECHNICZNY RURY CIŚNIENIOWE RC MULTIsaf 1l, RC MULTIsaf 2l, RC MULTIsaf 3l oraz RC MAXIprotct PE/PP-d DLA SIECI INFRASTRUKTURALNYCH - INFORMACJE OGÓLNE W ciągu ostatnich kilku lat działani Inwstorów na rynku budowy sici infrastrukturalnych prowadzi do poszukiwania rozwiązań w zakrsi obniżnia kosztów inwstycji, przy zastosowaniu najnowszych tchnologii. Dotyczy to zarówno budowy nowych jak i rnowacji istnijących rurociągów. Dodatkowo prsja wywirana na Urzędy Miast i Gmin związana z wypłatą odszkodowań za utrudninia powstał podczas prowadznia prac budowlanych stwarza koniczność stosowania nowoczsnych i tanich tchnologii. Dlatgo, powszchni wykorzystywan są mtody bzwykopowgo układania przwodów, czy tż zabudowy rur bz użycia podsypki i obsypki piaskowj, co poważni skraca czas prowadznia inwstycji. Najnowszym trndm jst stosowani wyrobów tworzywowych PE100 RC z dodatkowym płaszczm i taśmą dtkcyjną. Pozwala to łatwij przygotować i przprowadzić inwstycję w przypadku koniczności lokalizowania rurociągu oraz maksymalni zwiększa bzpiczństwo jgo zabudowy i ksploatacji. Aby stosować taki mtody montażu rur nizbędn są wyroby, któr posiadają wilokrotni większą wytrzymałość na uszkodzni powirzchni zwnętrznj oraz wyższą odporność na obciążnia punktow. Dla tych krytriów opracowaliśmy systm RC MULTIsaf i RC MAXIprotct PE/PP-d. Systm RC MULTIsaf oparty jst na tchnologii rur: - jdnowarstwowych (RC MULTIsaf 1l) wykonanych z nowj gnracji tworzyw klasy PE100 RC, jako lit - cał w jdnym kolorz odpowidnim dla przsyłango mdium (granatow, pomarańczow, zilon lub czarn) lub czarn z kolorowymi pasami. - dwuwarstwowych (RC MULTIsaf 2l) wykonanych z nowj gnracji tworzyw klasy PE100 RC, z wyróżnionymi kolorm, zwnętrznymi warstwami wyróżnikowymi. - trójwarstwowych (RC MULTIsaf 3l) wykonanych z nowj gnracji tworzyw klasy PE100 RC, z wyróżnionymi kolorm warstwami skrajnymi. W obu rodzajach rur warstwowych wszystki warstwy wykonan z matriałów PE100 RC połączon są z sobą molkularni na tapi współwytłaczania i ni dają się oddzilić mchaniczni. Drugim systmm rur o podwyższonych paramtrach wytrzymałościowych i użytkowych jst systm RC MAXIprotct. Powstał on na bazi rur RC MULTIsaf, któr zostały wyposażon w dodatkowy, zwnętrzny płaszcz ochronny wykonany z PE100, PE100 RC lub PP modyfikowango minralni oraz umiszczoną pod nim taśmę dtkcyjną (z aluminium (Al), stali nirdzwnj (F) oraz midzi (Cu). Dzięki tmu rozwiązaniu klint otrzymuj produkt dodatkowo chroniony przd skutkami uszkodzń powstających na zwnątrz rury. Dodatkowy płaszcz z PE lub PP ni jst molkularni połączony z przwodową rurą wwnętrzną. Umiszczona pod nim taśma dtkcyjna umożliwia lokalizację rurociągu po jgo ułożniu. Typ II Rura 3-warstwowa RC MULTIsaf 3L Typ III Rura 2-warstwowa lub 1-warstwowa z dodatkowym płaszczm PP RC MAXIprotct PP Typ II Rura 2-warstwowa RC MULTIsaf 2L Rura 2-warstwowa RC MULTIsaf 2L Rura RC MAXIprotct PP/PE d z płaszczm i taśmą dtkcyjną Typ I Rura 1-warstwowa RC MULTIsaf 1L Rura 1-warstwowa RC MULTIsaf 1L Standardowa rura PE z pasami Rys. Typy rur PE100RC dostępn na rynku podział wg. PAS 1075:

6 RC MULTIsaf RC MAXIprotct PE/PP-d ZALETY RUR RC MULTIsaf I RC MAXIprotct PE/PP-d najwyższa nizawodność dzięki zastosowaniu matriałów klasy PE100 RC oraz najnowoczśnijszj tchnologii obróbki tworzyw odporność na obciążnia punktow (tst wg dr Hssla) odporność na uszkodznia zwnętrzn ( notch tst 8760 h wg PN EN ISO wymóg normatywny dla rur z warstwą ochronną) optymaln do układania bz obsypki i podsypki piaskowj nadają się do układania bzwykopowgo zgrzwan doczołowo, lktrooporowo, polifuzyjni oraz łączon mchaniczn kompatybiln z klasycznymi rurami PE możliwość lokalizacji przbigu rurociągu dzięki taśmi dtkcyjnj (RC MAXIprotct ) dodatkowa ochrona rury dzięki zwnętrznmu płaszczowi z PE lub PP (RC MAXIprotct ) CHARAKTERYSTYKA RUR RC MULTIsaf I RC MAXIprotct PE/PP-d Wyniki badań rur RC MULTIsaf prowadzonych w instytuci Hssl Ingniurtchnik GmbH oraz w INiG w Krakowi potwirdziły ich wyjątkową odporność na skutki zarysowań oraz obciążń punktowych mogących powstać w wyniku bzwykopowgo układania rur lub prowadznia prac montażowych. Charaktrystyka badań wykonywanych zgodni z wymaganiami spcyfikacji PAS (Publicly Avaliabl Spcification) 1075: Rury z politylnu (PE100-RC) dla altrnatywnych tchnik układania; Wymagania tchniczn i badani - w clu potwirdznia własności rur RC MULTIsaf. Tst karbu (Notch Tst) Tst karbu (Notch tst) wg PN EN ISO jst to próba ciśniniowa przprowadzana na próbc rury naciętj na powirzchni, zanurzonj w wodzi o okrślonj tmpraturz i poddanj odpowidnimu cininiu hydrostatycznmu. Tst karbu pozwala stwirdzić odporność rury na powolną propagację pęknięć. Rura powinna wytrzymać bz uszkodznia okrs 8760 h. (RC MULTIsaf > h). Tst FNCT (Full Notch Crp Tst) + Tst ACT Tst FNCT przprowadzany jst na próbc w postaci wycinka rury lub spcjalni wytłoczonj płytc w clu wykazania odporności na oddziaływani środowiska. Próbka po nacięciu poddana zostaj działaniu sił rozciągających, w roztworz Arkopalu i w okrślonj tmpraturz. Dla wyrobu RC próbka powinna wytrzymać w takich warunkach 3300 h bz uszkodznia (wg ISO 16770). (RC MULTIsaf > 8760 h). Tst kuli (Tst na obciążnia punktow wg dr Hssla) Rohrwand 10 5 Wg konstant Tst kuli wg dr Hssla, czyli tst na obciążnia punktow równiż służy do okrślnia odporności matriału na powolną propagację pęknięć. Próbka w postaci wycinka rury poddawana jst zwnętrznmu naciskowi punktowmu w okrsi czasu i w okrślonj tmpraturz. Próbka z matriału RC powinna w warunkach tgo tstu wytrzymać bz uszkodznia okrs 8760 h. (RC MULTIsaf h). Strck snkrcht zum Rohrradius Rys. Hssl Ingniurtchnik 6

7 KATALOG TECHNICZNY Instytut HESSEL Ingniurtchnik jst akrdytowanym laboratorium, uprawnionym do wykonywania tstów zgodni z PAS 1075 Crtyfikaty z badań rur z PE100 RC Wyniki badań, wdług spcyfikacji PAS 1075: , uzyskan na rurach RC MULTIsaf Ilość h Rodzaj badania Normatywn RC MULTIsaf Notch tst FNCT+ACT Tst kuli* * tst autorski wg. Hssl Ingniurtchnik Badani na obciążni punktow (tst kuli) - badany wynik osiągnięty - badani przrwan po upływi h Tst FNCT - żądany wynik osiągnięty. Notch tst - żądany wynik osiągnięty - badani przrwan po upływi h. 7

8 RC MULTIsaf RC MAXIprotct PE/PP-d Właściwości Mtoda i paramtry badania Wymagania wg PAS 1075 Wynik dla rur RC MULTIsaf oraz rur przwodowych RC MAXIprotct Tst FNCT (Full Notch Crp Tst) ISO paramtry badania: 4 N/mm2, 80 C, 2% Arkopal N-100 Brak uszkodzń (pękania kruchgo) podczas badania czas > 3300 h czas > 8760 h Odporność na obciążni punktow tst PLT Dr Hssla paramtry badania: 4 N/mm2, 80 C, 2% Arkopal N-100 Brak uszkodzń (pękania kruchgo) podczas badania czas > 8760 h czas > h Odporność na powolną propagację pęknięć (Notch Tst) PN-EN ISO 13479:2009 paramtry: SDR 11, ciśnini 9,2 bara, tmp. 80 C brak uszkodzń podczas badania czas > 8760 h czas > h Odporność na szybką propagację pęknięcia ISO 13477:1997 ciśnini krytyczn Pc 10 bar zatrzymani propagacji dla Pc < 10 bar zatrzymani propagacji dla Pc 12 bar Tab. Podstawow paramtry badań dla rur z PE100 RC DOPUSZCZENIA I CERTYFIKATY RC MULTIsaf pozytywni przszły badania Notch tst h - tst odporności na powolną propagację pęknięć zgodni z wymogami normy PN-EN 13479, wykonany w akrdytowanym laboratorium INiG w Krakowi. Rury pomyślni przszły badania na powolną propagację pęknięć, przprowadzon w akrdytowanym Instytuci HESSEL Ingniurtchnik, w oparciu o tsty długotrwałj próby wytrzymałości na rozciągani (FNCT+ACT), wg normy ISO wytrzymując bz uszkodznia okrs 8760 h. Rury w trakci badań na obciążni punktow (tst kuli) wg dr Hssla wytrzymały bz uszkodznia okrs 10000h. Tsty ACT i PLT (tst kuli) przprowadzan są cykliczni zgodni z wymogami PAS 1075: Dla rur do wody pitnj i wody użytkowj (kanalizacja) RC MULTIsaf wydawana jst dklaracja zgodności z Aprobatą Tchniczną IBDiM nr AT/ Dla rur do wody pitnj i wody użytkowj (kanalizacja) RC MULTIsaf oraz RC MAXIprotct PE/PP-d wydawana jst dklaracja zgodności z Aprobatą Tchniczną AT /2012 i Anksami nr 1 i 2 do tj aprobaty. Państwowy Zakład Higiny potwirdził Atstm Higinicznym nr HK/W/0291/01/2014, iż rury RC MULTIsaf oraz RC MAXIprotct PE/PP-d spłniają wszystki wymagania przwidzian dla rur do transportu wody pitnj. Dla rur gazowych RC MULTIsaf oraz RC MAXIprotct PE/PP-d wydawana jst dklaracja zgodności z normą PN-EN 1555:2012 na podstawi krajowgo crtyfikatu zgodności nr 141/12 wydango przz ZBiA ZETOM w Katowicach. Rury do gazu RC MULTIsaf i RC MAXIprotct PE/PP-d oznaczan są znakim bzpiczństwa B na podstawi crtyfikatu nr 126/12 wydango przz ZBiA ZETOM w Katowicach. Na trnach występowania szkód górniczych rury RC MULTIsaf oraz RC MAXIprotct PE/PP-d mogą być stosowan zgodni z warunkami zawartymi w Opinii Tchnicznj Nr 53/13 Główngo Instytutu Górnictwa z dnia

9 KATALOG TECHNICZNY Wszystki rodzaj rur RC MULTIsaf są zgodn z wymaganiami spcyfikacji PAS 1075: Wszystki rodzaj rur RC MULTIsaf są zgodn z wymaganiami polskich norm, co potwirdzan jst odpowidnią dklaracją zgodności: 9

10 RC MULTIsaf RC MAXIprotct PE/PP-d UKŁADANIE I MONTAŻ Układani Rury RC MULTIsaf i RC MAXIprotct przznaczon są przd wszystkim do układania tchnikami altrnatywnymi, al montaż tradycyjny równiż jst możliwy. Instalacj bzwykopow stają się coraz ważnijsz z powodu wzrastających kosztów układania przwodów ciśniniowych. Układani mtodami bzwykopowymi rur z PE100 RC oraz PE100 RC z dodatkowym płaszczm ochronnym pozwala na znaczn oszczędności w inwstycji. Z względu na dużą odporność na naciski punktow (szczgólni zalcan są rury trójwarstwow RC MULTIsaf 3l) oraz skutki zarysowań powirzchni, wyroby t mogą być układan w grunci bz stosowania podsypki i obsypki piaskowj, która stanowi dla nich strfę ochronną. Z uwagi na wysoki koszty związan z transportm zimi, stosowani rur RC MULTIsaf i RC MAXIprotct pozwala uniknąć znaczących wydatków związanych z przywozm na plac budowy odpowidnigo matriału do wykonania prac zimnych oraz wywozu nadmiaru pozostałj zimi. Brak koniczności stosowania obsypki piaskowj powoduj oszczędności ok % w porównaniu do tradycyjnych mtod wykopowych. Układani przwodów mtodą wykopu otwartgo, zwłaszcza na trnach silni zurbanizowanych, wiąż się z wysokimi kosztami wynikającymi, midzy innymi z długigo czasu zajęcia pasa drogowgo, czy późnijszgo odtwarzania nawirzchni. W tchnologiach bzwykopowych wykorzystywana jst naturalna lastyczność przwodów do zmiany kirunku układango rurociągu. W wyniku wiloltnich pozytywnych doświadczń w ksploatacji przwodów ciśniniowych z PE coraz bardzij rozpowszchnia się zastępowani oraz rnowacja przwodów ułożonych z tradycyjnych matriałów, np. stalowych, żliwnych, czy btonowych. Rury RC MULTIsaf oraz RC MAXIprotct mogą być układan przy użyciu następujących tchnologii: 1. Bzwykopowych - kraking układani w mijscu stargo rurociągu z jgo równoczsnym skrusznim, - przciski pnumatyczn przbijakim (krtm), - przwirty strowan, - mikrotunlowani, - przciski hydrauliczn, 2. Wąskowykopowych - płużni, - frzowani itp. 3. Wykopowych - bz podsypki i obsypki piaskowj, z zastosowanim gruntu rodzimgo i obsypką o wilkości kamini do 60 mm. 4. Rnowacji przwodów rlining. Zalty mtod bzwykopowych Zalty mtod bzwykopowych to: Zalty mtod bzwykopowych to: - zapwnini znacznych oszczędności w inwstycji w porównaniu do tradycyjnych mtod wykopowych, - obniżni kosztów poprzz wyliminowani części robót podzimnych, takich jak: wykonywani wykopów, zasypywani, wymianę gruntu, zagęszczani oraz nadzimnych, np.: rkultywacji nawirzchni; - skrócni czasu montażu; - ograniczni do minimum powirzchni wykopu; - najmnijszy stopiń ingrncji w infrastrukturę oraz oddziaływani na środowisko; - brak utrudniń w ruchu drogowym; - możliwość wykorzystania istnijących tras przwodów - mnijsza możliwość uszkodznia już istnijących sici podzimnych znajdujących się w pobliżu budowango rurociągu, - zminimalizowani lub całkowit wyliminowani możliwości osiadania gruntu, a co za tym idzi, prawdopodobiństwa uszkodznia sąsiadujących budynków, - zminimalizowani utrudniń w ruchu pojazdów, - odwodninia wymagają tylko wykopy początkow i końcow, a ni cała trasa nowgo rurociągu, - wzrost bzpiczństwa robót, - większa trwałość konstrukcji. 10

11 KATALOG TECHNICZNY KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA METOD BEZWYKOPOWYCH Kraking (Burstlining) Mtoda ta ma zastosowani do wymiany istnijących przwodów, posiadających liczn oraz rozlgł uszkodznia lub w których koniczn jst zwiększni wydajności hydraulicznj. Kruszni rur wykonuj się przy pomocy spcjalnj głowicy, która poszrza śrdnicę w clu wciągnięcia nowj rury. Kawałki stargo przwodu są wciskan w otaczający grunt. Nowy przwód o tj samj lub większj śrdnicy jst przciągany lub przpychany przz stary rurociąg. Do stosowani w tj mtodzi szczgólni zalcan są rury RC MAXIprotct, czyli rury przwodow z PE 100RC z warstwą ochronną z modyfikowango minralni PP. nowa rura zasilani wyciągarka stara rura stara rura głowica krusząca Przwirt strowany Mtoda wykorzystująca naturalną lastyczność politylnu, idalna do przprowadzania nowo budowanych rurociągów pod przszkodami takimi jak: rzki, drogi, lini koljow itp. W zalżności od rodzaju gruntu mogą być stosowan zarówno rury RC MULTIsaf, jak RC MAXIprotct. Rlining Mtoda ta jst powszchni stosowana do rnowacji rurociągów za pomocą rur z PE praktyczni od kilkudzisięciu lat. Stosowana jst do przwodów ciśniniowych stalowych i żliwnych, w których zdiagnozowano silną dgradację w wyniku korozji, czgo wynikim jst występowani licznych awarii. W mtodzi tj przwód PE jst wciągany do wnętrza stargo rurociągu poprzz wykop startowy. Wymiary wykopu muszą umożliwić wciągani rury z zachowanim odpowidnigo prominia gięcia. Przy jgo okrślaniu nalży pamiętać o zalżności dopuszczalngo prominia od tmpratury, i uwzględnić, iż w tmpraturach poniższj 20 C minimalny promiń gięcia wyraźni wzrasta. Krótka charaktrystyka mtod wąskowykopowych Płużni W skróci mtoda ta polga na wprowadzaniu odcinków rur poprzz bruzdę wykonaną za pomocą lmisza tzw. pługoukładacza. Na początku i końcu odcinka, wykonywan są wąski wykopy. Po najchaniu pługoukładaczm nad wykop, przz wnętrz prowadnicy połączonj z lmiszm wprowadzany jst początk rury oraz taśma ostrzgawcza, która jst układana powyżj rury. Po opuszczniu lmisza na żądaną głębokość początk rury oraz taśmy ostrzgawczj zakotwion są w grunci. Dzięki tmu podczas przmiszczania się pługoukładacza koljn mtry rury i taśmy wciągan są od góry do wnętrza prowadnicy i wychodząc z nij na dol, obsypywan zostają gruntm, który wczśnij został rozpchnięty lmiszm. 11

12 RC MULTIsaf RC MAXIprotct PE/PP-d Frzowani Mtoda ta pozwala: - wciągać rury bzpośrdnio do gruntu - układać na głębokości do 2 m - na wysoką stabilność kirunku i głębokości układania rur dzięki rgulacja wysokości pługa - na jdnoczsn układani rury oraz taśmy ostrzgawczj nad nią - na układani rur w trni pochyłym, a takż w gruntach z wysokim poziomm wód gruntowych - na zachowani niskigo kosztu układania rur przy zachowaniu wysokigo tmpa układania przwodów. Mtoda polgająca na wykonaniu wykopu o szrokości niwil większj od śrdnicy układanj rury, za pomocą koparko-frzarki. Poszczgóln odcinki rur łączon są na powirzchni i w całości opuszczan do wykopu bzpośrdnio za lmntm frzującym, podobni jak za lmiszm w mtodzi płużnia. Następni rurociąg zasypywany jst rozdrobnionym gruntm rodzimym. Wymagania przy układaniu rur w tchnologii wykopu bz podsypki i obsypki piaskowj: 1. Rodzimy matriał z wykopu o niokrślonym uziarniniu moż być wykorzystany ponowni. 2. Stosowany na obsypkę rury grunt ni powinin powodować powstania niwypłnionych przstrzni, dziur. Matriał z wykopu powinin zapwniać osiągnięci wymagango stopnia zagęszcznia Proctora, w zalżności od przwidywango obciążnia. Montaż METODY ŁĄCZENIA RUR RC MULTIsaf Rury RC MULTIsaf montuj się i łączy układa idntyczni jak typow rury PE100. Ni wymagają on usuwania połączonj molkularni warstwy wyróżnikowj. Duża odporność rur RC MULTIsaf na powolny wzrost pęknięć powoduj, iż przy układaniu ich w trudnych gruntach rodzimych można używać do wykonania podsypki i obsypki skruszonych skał i kamini o wilkości do 60 mm. Nalży pamiętać, aby wilkość fragmntów gruntu zapwniała równomirn wsparci dla rurociągu na całym jgo obwodzi, dlatgo w przypadku używania większych kamini lub odłamków skalnych, zwłaszcza w trnach górskich, do zasypania rurociągu nalży dodatkowo zastosować urobk o mnijszym uziarniniu, aby wypłnić pust przstrzni pomiędzy większymi kaminiami. 3. Nalży zwracać uwagę, aby w matrial stosowanym do zasypywania ni występowały kamini o wilkości mogącj powodować zaciśnięci rurociągu (przyjmuj się, ż wilkością graniczną jst około 60 mm śrdnicy). 4. Podłoż wykopu powinno zapwnić równomirn podparci na całj długości rur, umożliwiając prawidłową ich instalację i uzyskani odpowidnigo spadku. 5. Ni wolno stosować odpadów (np. gruzu, złomu itp.). W przypadku układania rur z PE100 RC mtodami wykopowymi w okrsi zimowym zabudowa rurociągu powinna odbywać się przy użyciu gruntu nizmrożongo, w zakrsi tmpratur przwidzianym standardowo jak dla typowych rur PE. METODY ŁĄCZENIA RUR RC MAXIprotct PE/PP-d Rury RC MAXIprotct łączon są za pomocą zgrzwania doczołowgo lub lktrooporowgo, po uprzdnim usunięciu fragmntu płaszcza ochronngo z końcówki rury. Możliw są równiż połącznia mchaniczn po uprzdnim dogrzaniu tuli z kołnirzami stalowymi lub przy użyciu muf zaciskowych. Do usuwania płaszcza ochronngo zalca się stosowani spcjalngo narzędzia, któr dostępn jst w naszj ofrci. Płaszcz zwnętrzny nalży zdjąć z końcówki rury na długości wystarczającj do przprowadznia zgrzwu doczołowgo lub nałożnia mufy lktrooporowj. Nalży pamiętać, iż rury RC MAXIprotct z dodatkowym płaszczm ochronnym mają całkowitą śrdnicę zwnętrzną nico większą od standardowych rur PE, dlatgo przd rozpoczęcim zgrzwania doczołowgo nalży zaopatrzyć się w szczęki dostosowan do ich wymiaru. Po wykonaniu zgrzwu nalży połączyć końc taśmy dtkcyjnj i trwal zabzpiczyć mijsc połącznia przd skutkami oddziaływania czynników zwnętrznych za pomocą mufy trmokurczliwj dostępnj w naszj ofrci. 12

13 KATALOG TECHNICZNY ZACISKANIE RUR RC MULTIsaf Zaciskani rur RC MULTIsaf odbywa się wdług tych samych procdur, co zwykłych rur z PE100 i jst możliw tylko po spłniniu poniższych warunków dotyczących zarówno sprzętu używango do tgo clu, jak wykonywanych czynności. Zaciski Zaciski do rur PE powinny posiadać: - równolgł lmnty robocz o kształci i wymiarach nipowodujących uszkodzń rur, - mchaniczn ograniczniki zabzpiczając przd uszkodznim rury w wyniku nadmirngo jj ściśnięcia, - mchanizm bzpiczństwa zabzpiczający przd przypadkowym zluzowanim zacisku. Dodatkowo zaciski powinny posiadać mchanizm pozwalający okrślić prędkość zaciskania oraz prędkość luzowania zacisku. Elmnty robocz mogą mić kształt pojdynczych lub podwójnych prętów o przkroju kołowym, a takż płaskowników z zaokrąglonymi krawędziami. Inn kształty lmntów roboczych równiż mogą być stosowan, o il promini ich krawędzi ni są mnijsz od okrślonych w tabli obok: Uszkodznia powstają na wwnętrznj powirzchni lub w jj bzpośrdnim sąsidztwi i są z zwnątrz niwidoczn. W chłodn dni nalży stosować mnijsz prędkości zaciskania i luzowania zacisku, poniważ niski tmpratury zmnijszają lastyczność i plastyczność politylnu. Uwaga! Bzpośrdni nagrzwani rury (np. nagrzwnicą) jst nidopuszczaln, poniważ przy dużym oporz ciplnym politylnu podnisini tmpratury na wwnętrznj powirzchni, gdzi występują największ naprężnia (podczas stosowania zacisku), wymaga długigo czasu grzania przy odpowidnio wysokij tmpraturz, a to powoduj nadmirn uplastycznini zwnętrznj powirzchni rury i unimożliwia bzpiczn stosowani zacisku. Wyposażni zacisków w ograniczniki zapobiga uszkodzniom rur PE w wyniku nadmirngo ich ściśnięcia. Ograniczniki unimożliwiają zbliżni lmntów roboczych na odlgłość bliższą niż 70% podwójnj maksymalnj grubości rury. Uwaga! Przd zaciskanim nalży sprawdzić grubość rury (znajduj się w oznaczniu wyrobu). W typowych zaciskach do rur PE dla przmiszczania ruchomgo lmntu roboczgo stosuj się napęd śrubowy lub hydrauliczny. W każdym rozwiązaniu mchanizm zapobigający przypadkowmu luzowaniu się zacisku jst istotnym lmntm bzpiczństwa tgo narzędzia. Przy zaciskaniu rur PE nalży stosować odpowidni prędkości posuwu lmntów roboczych zacisków. Gnralni prędkości zaciskania i luzowania zacisku powinny być jak najmnijsz, przy czym prędkość luzowania jst paramtrm ważnijszym. Śrdnica zwnętrzna rury PE DN [mm] Minimalny promiń krawędzi lmntów zaciskających [mm] W praktyc najczęścij stosowan są zaciski z walcowymi lmntami roboczymi. Minimaln śrdnic lmntów walcowych wynoszą: Śrdnica zwnętrzna rury PE DN [mm] Minimalna śrdnica lmntu walcowgo [mm] , , , , ,0 Rura PE musi mić odpowidnio dużo czasu dla kompnsacji bardzo dużych naprężń powstających w wwnętrznj warstwi podczas zaciskania. Wyniki badań pokazują, ż największ ryzyko uszkodznia rury występuj podczas zbyt szybkigo luzowania zacisku, zwłaszcza w przypadku rur o grubszych ściankach. Całkowity czas od momntu zainstalowania zacisku na rurz do jgo usunięcia ni moż przkroczyć 8 godzin. Przkroczni tgo czasu moż spowodować uszkodzni wyrobu. Procs zaciskania nalży prowadzić przstrzgając następujących zasad: 1. Nalży dobrać odpowidni rozmiar zacisku do rury. Zacisk musi być wyposażony w odpowidnio ustawion ograniczniki właściw dla wymiarów zaciskanj rury (śrdnicy i grubości lub SDR). 2. Zacisk na rurz trzba zamontować cntralni i prostopadl do jj osi. Odlgłość zacisku od zgrzwu doczołowgo, lktrooporowgo lub połącznia mchaniczngo kształtki PE/mtal powinna wynosić minimum 3 x dn, lcz ni mnij niż 300 mm, zalżni od tgo, która z tych wartości jst większa. Powirzchni lmntów roboczych zacisku muszą być gładki i czyst, aby ni spowodować uszkodznia powirzchni rury. Uwaga! Ładunki lktrostatyczn! Podczas zaciskania rury, w którj przpływa gaz, w mijscu jj spłaszczania prędkość przpływu gazu zwiększa się. Duża prędkość, suchy gaz i drobn cząstki stał w nim zawart mogą powodować powstawani ładunków lktrostatycznych na powirzchni rury, a następni ich wyładowania 13

14 RC MULTIsaf RC MAXIprotct PE/PP-d do gruntu. Przd rozpoczęcim zaciskania rury zacisk nalży uzimić i stosować odpowidni procdury bzpiczństwa dotycząc lktryczności statycznj. Muszą być on stosowan przz cały czas opracji zaciskania rury. 3. Zaciskani rury nalży rozpocząć, spłaszczając ją pomiędzy lmntami roboczymi z okrśloną prędkością. Tmpratura otocznia [ C ] Prędkość zaciskania [mm/min ] 0 5 (mijsc zaciśnięcia zawsz zabzpiczyć płną objmą naprawczą) > 25 max 15 Dla rur o śrdnicy powyżj 63 mm, kidy rura jst spłaszczona w połowi, nalży zrobić 1-minutową przrwę i ponowni taką samą przrwę, kidy rura jst spłaszczona w 3/4 (dla rur o śrdnicy mnijszj i równj 63 mm ni jst wymagan stosowani przrw w trakci zaciskania). Dodatkowo dla wszystkich śrdnic nalży zrobić 1-minutową przrwę, kidy wwnętrzn powirzchni rury ztkną się z sobą. Po upływi 1-minuty po ztknięciu się wwnętrznych powirzchni ściank nalży kontynuować zaciskani z prędkością zrdukowaną do połowy dotychczasowj wartości, aż lmnty robocz ztkną się z ogranicznikami. Jżli tmpratura otocznia jst bliska 0 C lub niższa, to prędkość zaciskania nalży zmnijszyć o połowę, a przrwy zwiększyć dwukrotni. Uwaga! Poniważ zacisk moż ni zatrzymać przpływu gazu całkowici, dla 100% skutczności odcięcia moż być potrzbn zastosowani odpowitrznia. W takim przypadku nalży zastosować dwa zaciski i odpowitrzać odcink rurociągu między nimi. Odlgłość między zaciskami ni moż być mnijsza niż 6 x dn. Wszlki prac muszą być prowadzon za drugim zaciskim. Ni wolno usuwać ograniczników lub zminiać ich ustawinia (na inn niż właściw dla grubości zaciskanj rury), ani tż wkładać czgokolwik (szmaty, dski, itp.) między rurę a lmnty robocz zacisku. 4. Nalży wykonać odpowidni prac na rurociągu za zaciskim. 5. Po zakończniu prac zacisk powinno się luzować z prędkością ni większą niż zastosowana w punkci 3. Tmpratura otocznia [ C ] 0 Prędkość luzowania [ mm/min ] 5 (mijsc zaciśnięcia zawsz zabzpiczyć płną objmą naprawczą) > Luzowani zacisku ni moż odbywać się z prędkością większą niż 10 mm/min. Luzowani zacisku musi objmować 1-minutową przrwę w momnci styku powirzchni wwnętrznych rury oraz dla wyrobów o śrdnicy powyżj 63 mm, 1-minutow przrwy dla otwarcia rury w 1/4 (zamknięcia w 3/4) i w 1/2. Jżli tmpratura otocznia jst bliska 0 C lub niższa, to prędkość luzowania zacisku nalży zmnijszyć o połowę, a przrwy zwiększyć dwukrotni. 6. Po całkowitym zluzowaniu zacisku nalży go obrócić na rurz o 90 i powoli przywrócić rurz przkrój kołowy. Zaokrąglić rurę nalży poprzz częściow zamykani zacisku do momntu uzyskania pożądango fktu. Moż być koniczn lkki spłaszczni przkroju, aby po zluzowaniu zacisku rura wróciła do przkroju kołowgo. Prędkość zaciskania i luzowania zacisku ni moż przkroczyć wartości takich, jak w pkt. 3 i 5. Przywracani rurz przkroju kołowgo jst procdurą częściowgo zamykania przkroju. NIE WOLNO rury zaciskać całkowici. 7. Po przywrócniu przkroju kołowgo nalży zdmontować zacisk z rurociągu. 8. Mijsc zaciskania rury powinno się oznaczyć opaską idntyfikacyjną lub zainstalować płną objmę naprawczą (objmującą rurę na całym obwodzi). Objmę naprawczą nalży zawsz stosować w przypadku użycia zacisku w tmpraturach bliskich i niższych od 0 C oraz gdy zachodzi nawt minimaln prawdopodobiństwo uszkodznia rury podczas zaciskania. Uwaga! Ni wolno zaciskać rury więcj niż jdn raz w tym samym mijscu, gdyż prawdopodobiństwo uszkodznia rury w takim wypadku znacząco wzrasta. Now mijsc zaciśnięcia rury musi być w odlgłości ni mnijszj niż 6 x dn. Zaciskani rur w sytuacjach awaryjnych. W sytuacjach awaryjnych koniczn jst szybki zaciśnięci rurociągu dla powstrzymania wypływu gazu i stosowani wyżj przdstawionj procdury ni jst uzasadnion. W takim przypadku wysoc prawdopodobn jst uszkodzni rury podczas jj zaciskania. Po powstrzymaniu wypływu gazu nalży na rurociągu zainstalować drugi zacisk zgodni z procdurą (w odlgłości ni mnijszj niż 6 x dn). Podczas usuwania główngo uszkodznia nalży równiż usunąć odcink rurociągu zaciśnięty pirwszym zaciskim. *Ninijsza procdura zaciskania została opracowana na podstawi publikacji: Sici gazow politylnow r. 2006, wyd. II rozszrzon pod rdakcją Andrzja Barczyńskigo i Tadusza Podzimskigo. 14

15 KATALOG TECHNICZNY METODY WYKONYWANIA POŁĄCZEŃ RUR PE Rury z PE100 RC produkcji Rurgaz mogą być łączon różnymi mtodami, jak poniżj: zgrzwani doczołow w zakrsi śrdnic 75 mm, zgrzwani lktrooporow główni w zakrsi śrdnic mm, połącznia mchaniczn: - zaciskow dla rur wodociągowych - kształtki p/stal dla rur gazowych, połącznia kołnirzow (tulja kołnirzowa PE i kołnirz stalowy). Połącznia zgrzwan powinny być wykonan w oparciu o zalcnia Rurgaz oraz producntów urządzń. Wykonawca rurociągu z rur politylnowych powinin stosować mtody łącznia okrślon w dokumntacji tchnicznj zatwirdzonj przz użytkownika sici gazowj, wodociągowj lub kanalizacyjnj. ZGRZEWANIE DOCZOŁOWE RUR PE100 RC Zgrzwani doczołow rur RC MULTIsaf podlga tym samym zasadom, co zgrzwani rur z PE 100. W przypadku rur RC MAXIprotct różnica polga na koniczności usunięcia z strfy zgrzwania płaszcza ochronngo oraz używania wkładk uwzględniających zwiększoną (przz płaszcz ochronny) śrdnicę rury. 1. Zasady ogóln Zgrzwani doczołow polga na ogrzaniu i uplastyczniniu czołowych powirzchni łączonych lmntów w styku z płytą grzwczą, rozgrzaną do wymaganj tmpratury, a następni po odsunięciu od płyty - wzajmnym połączniu ich z sobą przy odpowidnij sil docisku. Chłodzni złącza powinno odbywać się w sposób naturalny. Zabronion jst jgo przyspiszani poprzz np. polwani wodą, wntylowani itp. Mtodę zgrzwania doczołowgo stosuj się do łącznia rur i kształtk politylnowych o takij samj śrdnicy i grubości na końcach łączonych lmntów. Różnica wskaźnika szybkości płynięcia MFR łączonych lmntów ma mnijsz znaczni. Istotn znaczni ma fakt, iż wyroby o tj samj gomtrii (SDR), wykonan z politylnów różnych klas, mają inną wytrzymałość na ciśnini wwnętrzn. Ni powinno łączyć się tą mtodą rur o grubości poniżj 5 mm i śrdnicy mnijszj od 75 mm, poniważ błąd współosiowgo dopasowania lmntów ni moż przkraczać 10% grubości. Przy tak małych wartościach okrślni wilkości błędu praktyczni staj się nimożliw. Z względu na większ dopuszczaln wartości owalności dla rur w zwojach, zgrzwani doczołow stosuj się wyłączni dla rur wykonanych w odcinkach prostych. 2. Przygotowani lmntów do zgrzwania Mijsc wykonywania zgrzwów nalży chronić przd nikorzystnymi warunkami otocznia tj. wiatrm, zbyt niską tmpraturą, zapylnim, itp. W takij sytuacji, nalży podjąć adkwatn środki zaradcz np. zgrzwać pod namiotm, podniść tmpraturę mijsca pracy za pomocą nagrzwnicy itp. Zgrzwania doczołowgo ni powinno wykonywać się w tmpraturz ujmnj, jak równiż w czasi mgły, nizalżni od tmpratury otocznia. Przy zapwniniu odpowidnich warunków w pobliżu zgrzwarki, prac mogą być prowadzon nizalżni od pogody. W clu uniknięcia przciągów wwnątrz rur i nadmirngo schłodznia zgrzwanych lmntów, oba odlgł końc nalży zaślpić. Końcówki lmntów przznaczonych do zgrzwania czołowgo powinny być umocowan w zgrzwarc współosiowo, z zapwninim możliwości wzdłużngo przmiszczania jdngo z lmntów. Bzpośrdnio przd zgrzwanim końcówki powinny być obcięt lub zskrawan w clu usunięcia warstwy utlnionj. Zgrzwani doczołow rur RC MULTIsaf odbywa się w sposób idntyczny jak tradycyjnych rur z PE100, z zachowanim tych samych paramtrów i procdur zgrzwania. W przypadku zgrzwania rur RC MAXIprotct nalży najpirw usunąć fragmnt zwnętrzngo płaszcza z końców rur na długości umożliwiającj wykonani zgrzwu. Zdjmowani płaszcza powinno odbywać się przy użyciu spcjalngo narzędzia przznaczongo do tgo clu, któr znajduj się w ofrci Rurgaz. Podczas tj opracji nalży zachować szczgólną ostrożność, aby uniknąć zrwania taśmy dtkcyjnj znajdującj się pod płaszczm. Końcówki taśmy nalży z odpowidnim zapasm wyprowadzić z końców rur na zwnątrz po obu stronach zgrzwu, a następni połączyć przz lutowani lub zaprasowani (zacisk lktryczny) i pozostawić na zwnątrz zgrzwu. Całość zgrzwu doczołowgo wraz z ułożoną na nim taśmą nalży zabzpiczyć nałożoną wczśnij na rurę nasuwką trmokurczliwą, aby ochronić to mijsc przd wpływm czynników zwnętrznych lub uszkodznim mchanicznym. 15

16 RC MULTIsaf RC MAXIprotct PE/PP-d Po przygotowaniu rur do zgrzwania, wilkość szczliny pomiędzy łączonymi lmntami, po ich dociśnięciu do sibi ni powinna przkraczać: 0,3mm dla d <225mm 0,5mm dla 225 mm < d <400mm 1,0mm dla d > 400mm Przsunięci powirzchni zwnętrznych łączonych lmntów ni powinno przkraczać 0,1 grubości. Końc lmntów przznaczonych do łącznia, ni mogą wykazywać uszkodzń i muszą być woln od zaniczyszczń. Dla zapwninia właściwj jakości zgrzwów, nalży zwrócić szczgólną uwagę na czystość narzędzi, a w szczgólności płyty grzjnj. W tym clu nalży używać płynu czyszczącgo rozpuszczającgo tłuszcz, wiążącgo wilgoć i szybko odparowującgo oraz ni używango, czystgo, chłonngo i nipylącgo papiru. Końc łączonych lmntów powinny być oczyszczon równiż w sąsidztwi strfy zgrzwania na długości, co najmnij 10 cm, aby zaniczyszcznia ni dostały się na powirzchnię styku podczas wykonywania czynności tchnologicznych. Powirzchni czołow łączonych lmntów nalży obrabiać bzpośrdnio przd ich zgrzwanim. W przypadku zaniczyszcznia splanowanych powirzchni czołowych, wystarczając jst oczyszczni papirm nasączonym płynm czyszczącym. 3. Sprzęt do zgrzwania doczołowgo Przykładowy zstaw do zgrzwania doczołowgo objmuj: urządzni mocując, układ hydrauliczny lub pnumatyczny docisku łączonych lmntów, umożliwiający pomiar ciśninia docisku, urządzni do skrawania warstwy utlnionj z końcówk lmntów, płyta grzwcza z rgulatorm tmpratury, pojmnik ochronny na płytę grzwczą, piła lub nóż do cięcia rur, gnrator prądu, trmomtr kontaktowy do kontroli tmpratury płyty grzwczj, podpory rolkow do rur, namiot ochronny. Płyty grzwcz stosowan w urządzniach do zgrzwania muszą być zasilan lktryczni. Urządzni powinno zapwniać utrzymani wymagango ciśninia docisku na powirzchni łączonych lmntów, a w przypadku wystąpinia błędu spowodować zatrzymani procsu na każdym tapi z równoczsnym wskazanim rodzaju błędu. Przd rozpoczęcim zgrzwania nalży sprawdzić stan urządzń i narzędzi. Nalży używać wyłączni zgrzwarki posiadającj ważn Świadctwo kalibracji. Przsuw ruchomych szczęk urządznia musi odbywać się płynni. Płyta grzwcza powinna być czysta, bz ubytków w powłoc tflonowj. W zasadach ogólnych opisano warunki, jaki powinno spłniać mijsc wykonywania zgrzwów i jgo bzpośrdni otoczni oraz jak nalży przygotować lmnty do łącznia. Poniważ rury i kształtki składowan w magazynach otwartych lub na placu budowy mogą ulc zabrudzniu, do ich wstępngo czyszcznia można użyć suchgo papiru. Właściw czyszczni nalży wykonać używając czystgo papiru i płynu czyszczącgo, który usuni tłuszcz i wntualną wilgoć. Procdura zgrzwania doczołowgo powinna być zatwirdzona przz użytkownika sici, przy uwzględniniu cyklu zgrzwania, zgodni z tchnologią okrśloną przz producntów rur politylnowych i urządzń do ich zgrzwania. Po rozgrzaniu końców łączonych wyrobów, konstrukcja urządznia powinna umożliwić usunięci płyty grzwczj i złączni lmntów, w odpowidnim czasi, bz uszkodznia ogrzanych powirzchni. Urządznia do automatyczngo łącznia lmntów z politylnu mtodą zgrzwania doczołowgo, winny zapwnić kontrolę i rjstrację paramtrów zgrzwania dla każdgo połącznia, tj.: czasów poszczgólnych tapów cyklu zgrzwania, ciśninia na powirzchni poszczgólnych lmntów, tmpratury płyty grzwczj, tmpratury otocznia, ciśninia nizbędngo do pokonania oporów ruchu części ruchomj urządznia wraz z zamocowanym w nij lmntm do zgrzwania. Dobrą praktyką jst wykonani tzw. zgrzwu próbngo. Na podstawi kształtu uzyskanj wypływki można stwirdzić poprawność paramtrów procsu łącznia. Clm wykonania próby jst równiż oczyszczniu płyty grzjnj w mijscu styku łączonych lmntów przd wykonanim właściwych zgrzwów. Próby powinny być wykonywan przd każdą zmianą śrdnicy lub grubości łączonych lmntów. Tmpratura płyty grzwczj uzalżniona jst przd wszystkim od rodzaju matriału. Dla lmntów z PE100 oraz z PE100 RC tmpratura narzędzia wynosi 220 C. 16

17 KATALOG TECHNICZNY Czynności ralizowan w ramach procdury zgrzwania doczołowgo są wyminion w schmaci blokowym. przygotowani sprzętu zamocowani lmntów w uchwytach i cntrowani skrawani powirzchni czołowych cntrowani czyszczni pomiar oporów ruchu zgrzwarki zgrzwani chłodzni oznakowani zgrzwu kontrola jakości wstawini płyty grzwczj usunięci płyty grzwczj wyrównani przy docisku nagrzwani przy minimalnym docisku Zalcamy ralizowani zgrzwania wg cyklu klasyczngo. Zmianę ciśninia docisku na powirzchni łączonych lmntów w poszczgólnych fazach cyklu zgrzwania ilustruj wykrs. Ciśnini na powirzchni łączonych lmntów w fazach t1 i t5 wynosi 0,15 N/mm2. t1 - czas utrzymywania lmntów w kontakci z płytą grzwczą, aż do uzyskania wymaganj wypływki, t2 - czas nagrzwania (t2 = 10 x ) [s], t3 - czas na usunięci płyty grzwczj i połączni zgrzwanych lmntów [s], t4 - czas doprowadznia do wymagango ciśninia fuzji [s], t5 - czas łącznia lmntów pod dociskim [s], t6 - czas chłodznia bz docisku t6 1,5 [min]. Nominalna grubość rury [mm] Nagrzwani wstępn Dogrzwani Tmpratura płyty grzwczj: - dla PE 100 i PE 100RC C; Wysokość wypływki wstępnj w końcu czasu nagrzwania wstępngo p 1 =0,15 N/mm 2 [mm] Czas dogrzwania = 10 grubość p 2 0,01N/mm 2 t 2 [s] Czas przstawinia (rozsunięcia lmntów, usunięcia płyty grzwczj, ponowngo ztknięcia lmntów) t 3 [s] Czas podnosznia ciśninia t 4 [s] Łączni Czas chłodznia pod ciśninim p 3 (wartości minimaln) p 3 =0,15 N/mm 2 t 5 [s] Minimalny czas chłodznia bz ciśninia (t 6 ) 1,5 min na 1 mm grubości [min] do 4,5 0,5 do ,5 7,0 1, ,0 12,0 1, ,0 19,0 2, ,0 26,0 2, ,0 37,0 3, ,0 50,0 3, ,0 70,0 4, Tab. Paramtry zgrzwania doczołowgo wg DVS /

18 RC MULTIsaf RC MAXIprotct PE/PP-d B min S max 4. Kontrola jakości połączń. Normy zalcają sprawdzani każdgo wykonango połącznia. Kontrola jakości zgrzwu doczołowgo opira się na oględzinach zwnętrznj wypływki oraz pomiarz jj gomtrii. Kształt i wilkość wypływki uzalżnion są od właściwgo wykonania poszczgólnych tapów procsu zgrzwania. Jżli zaistnij podjrzni zaniczyszcznia łączonych powirzchni, bzwzględni nalży ściąć wypływki i dokładni zaobsrwować jj zachowani przy zginaniu i skracaniu. Ścięci wypływki ni osłabia wytrzymałości wykonango połącznia. Wypływki powinny mić kształt w miarę równy na całym obwodzi i stykających się z sobą wałczków. Powinny być on gładki i symtryczn na całym obwodzi rury. S min V A B B max S max S min B min Na co nalży zwracać uwagę ocniając wygląd wypływki Krytria ocny zgrzwów podano poniżj: zagłębini (A) pomiędzy wałczkami wypływki powinno znajdować się powyżj zwnętrznych powirzchni łączonych lmntów, przsunięci ściank łączonych lmntów (V) ni powinno przkraczać 10% grubości () oraz więcj niz 2mm szrokość wypływki (B) powinna być zawarta w przdzial 5+03 x n B 0,55 x n [mm], minimalna i maksymalna szrokość wypływki powinna odpowiadać następującym wartościom: Bmin 0,8 Bśr. Bmax 1,2 Bśr. Bśr.=(Bmin+Bmax)/2 różnica względnj szrokości wałczków wypływki ΔS=( Smax-Smin Smax+Smin ) ni powinna przkraczać: - 0,1 ΔS przy zgrzwaniu rury z rurą (tych samych klas PE lub PE 100 z PE 100RC), - 0,2 ΔS przy zgrzwaniu rury z rurą (PE 100RC z PE 80), - 0,2 ΔS przy zgrzwaniu rury z kształtką, - 0,1 ΔS przy zgrzwaniu kształtki z kształtką. Graniczn wartości szrokości wypływk w [mm] dla gazociągów z rur PE 100RC SDR11, SDR17 przdstawiono w tabli poniżj: SDR 17 SDR 11 Śrdnica rury d n, [mm] B B n min max n min max 90 5,4 6,6 9,0 8,2 7,5 10, ,6 7,0 9,6 10,0 8,0 11, ,4 7,2 10,1 11,4 8,4 12, ,3 7,5 10,6 12,7 8,8 13, ,5 7,9 11,2 14,6 9,4 14, ,7 8,2 11,9 16,4 9,9 15, ,9 8,6 12,5 18,2 10,5 16, ,4 9,0 13,4 20,5 11,2 17, ,8 9,4 14,1 22,7 11,8 18, ,6 10,0 15,1 25,4 12,6 20, ,7 10,6 16,3 28,6 13,6 21, ,1 11,3 17,6 32,2 14,7 23, ,7 12,1 19,0 36,3 15,9 26, ,7 13,0 20,7 40,9 17,3 28, ,7 13,9 22,3 45,4 18,6 31, ,2 15,0 24,3 50,8 20,2 33, ,4 16,2 26,6 57,2 22,2 37,5 Paramtry wypływki mirzy się za pomocą suwmiarki lub inngo przyrządu pomiarowgo, pozwalającgo na pomiar z dokładnością do 0,1 mm. W przypadku gdy połączni zgrzwan ni odpowiada którmukolwik z krytriów ocny, nalży j bzwzględni wyciąć i wykonać now. Powyższ zalcnia mają charaktr zasad ogólnych. W praktyc do wykonywania połączń zgrzwanych doczołowo, zalcamy stosowani paramtrów podanych przz producnta zgrzwarki (posiadającj dopuszczni do stosowania oraz aktualną kalibrację). 18 Prawidłowo wykonan zgrzwy doczołow na rurach RC MULTIsaf

19 KATALOG TECHNICZNY METODY WYKONYWANIA POŁĄCZEŃ RUR PE100 RC - ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE Zgrzwani lktrooporow rur RC MULTIsaf podlga tym samym zasadom, co zgrzwani rur z PE 100. Dla rur RC MAXIprotct różnica polga na wymogu usunięcia z strfy zgrzwania płaszcza ochronngo. 1. Zasady ogóln Zgrzwani lktrooporow polga na doprowadzniu nrgii lktrycznj do uzwojnia z drutu oporowgo znajdującgo się przy wwnętrznj powirzchni kształtki, gdzi ulga ona zamiani na cipło powodując uplastycznini powirzchni łączonych lmntów (wwnętrznj powirzchni kształtki i zwnętrznj powirzchni rury) i połączni ich z sobą. Zgrzwani lktrooporow przprowadza się przy wykorzystaniu kształtk mufowych oraz siodłowych. Mijsc wykonywania zgrzwu nalży chronić przd nikorzystnymi warunkami otocznia tj. wiatrm, zbyt niską tmpraturą, zapylnim, itp. W takij sytuacji, nalży podjąć adkwatn środki zaradcz np. zgrzwać pod namiotm, podniść tmpraturę mijsca pracy za pomocą nagrzwnicy itp.. Zgrzwania lktrooporowgo ni powinno wykonywać się w tmpraturz ujmnj, jak równiż w czasi mgły, nizalżni od tmpratury otocznia. Przy zapwniniu odpowidnich warunków w pobliżu zgrzwarki, prac mogą być prowadzon nizalżni od pogody. W clu uniknięcia przciągów wwnątrz rur i nadmirngo schłodznia zgrzwanych lmntów, oba odlgł końc nalży zaślpić. 2. Przygotowani lmntów do zgrzwania Aby uzyskać połączni wymaganj jakości nalży pamiętać, by powirzchni łączonych lmntów były odpowidnio przygotowan i oczyszczon. Końcówki rur powinny być ucięt prostopadl. Zgrzwani lktrooporow rur RC MULTIsaf odbywa się w sposób idntyczny jak tradycyjnych rur z PE 100, z zachowanim tych samych paramtrów i procdur zgrzwania. W przypadku zgrzwania rur RC MAXIprotct nalży najpirw usunąć fragmnt zwnętrzngo płaszcza z końcówk rur na długości umożliwiającj nałożni mufy lktrooporowj. Zdjmowani płaszcza powinno odbywać się przy użyciu spcjalngo narzędzia przznaczongo do tgo clu, któr znajduj się w ofrci RURGAZ. Podczas tj opracji nalży zachować szczgólną ostrożność, aby uniknąć zrwania taśmy dtkcyjnj znajdującj się pod płaszczm zwnętrznym. Końcówki taśmy nalży z odpowidnim zapasm wyprowadzić z końców rur po obu stronach mufy, a następni połączyć przz lutowani lub zaprasowani (zacisk lktryczny) i pozostawić na zwnątrz mufy. Całość zgrzwu lktrooporowgo wraz z ułożoną na nim taśmą nalży zabzpiczyć nałożoną wczśnij na rurę nasuwką trmokurczliwą, aby ochronić to mijsc przd wpływm czynników zwnętrznych lub uszkodznim mchanicznym. Wwnętrzn krawędzi musza być pozbawion zadziorów, a krawędzi zwnętrzn zaokrąglon (promiń krzywizny = 0,5). Powirzchni zwnętrzn końców rur przznaczonych do łącznia przy pomocy kształtk mufowych powinny być oczyszczon z warstwy utlnionj skrobakim, na długości, co najmnij strfy zgrzwu. Podobni postępujmy przy łączniu kształtk siodłowych, gdzi po zdjęciu zwnętrzngo płaszcza oczyszczona powinna być powirzchnia rury politylnowj, do którj będzi przylgał lmnt grzwczy. warstwy utlnionj, która powinna być usunięta z rury wynosi 0,1mm. Owalizacja rur powinna być likwidowana przz stosowani uchwytów mocujących. Ich zadanim jst takż uniruchomini końców łączonych lmntów tak, by na kształtki, podczas zgrzwania, ni była wywirana żadna siła. Łączon lmnty powinny być zamocowan w uchwytach zarówno podczas zgrzwania, jak i w trakci chłodznia. Przd zamontowanim kształtk lktrooporowych nalży oczyścić wwnętrzn ich powirzchni przy użyciu takich samych matriałów jak przy zgrzwaniu doczołowym. 19

20 RC MULTIsaf RC MAXIprotct PE/PP-d 3. Sprzęt do zgrzwania lktrooporowgo Sprzęt do zgrzwania lktrooporowgo powinin posiadać aktualną kalibrację i dopuszczni do stosowania oraz musi być dostosowany do charaktrystyk tchnicznych kształtk i systmu, w jakim on pracują. Rurgaz ofruj do sprzdaży kształtki lktrooporow przystosowan do zgrzwark stałonapięciowych lub wilofunkcyjnych. Przykładowy zstaw do zgrzwania lktrooporowgo objmuj: urządzni kontrolno - zasilając, urządzni mocując, zstaw skrobaków do rur piła lub nóż do cicia rur, gnrator prądu, urządzni dociskow (przy zgrzwaniu kształtk siodłowych), namiot ochronny, środki do czyszcznia wwnętrznych powirzchni kształtk. 4. Procdura zgrzwania lktrooporowgo Paramtry zgrzwania lktrooporowgo są wprowadzan do zgrzwarki w zalżności od typu urządznia. Istniją w tym zakrsi następując możliwości ustawiania paramtrów zgrzwania: automatyczni, na podstawi pomiaru oporności uzwojnia kształtki, poprzz ich odczytani za pomocą lktroniczngo czytnika z kodu paskowgo na kształtc lub z karty magntycznj, ręczni, poprzz kodowani urządznia (wprowadzani danych dotyczących napięcia i czasu zgrzwania). Po przygotowaniu lmntów i urządznia, procdura zgrzwania objmuj następując czynności: ustalni paramtrów zgrzwania zgodni z instrukcją producnta urządznia kontrolno-zasilającgo, w przypadku zgrzwania automatyczngo wykonani działań okrślonych w instrukcji obsługi urządznia, kontrola przbigu procsu zgrzwania, pozostawini złącza w uchwytach do czasu jgo wystudznia. Chłodzni złącza powinno odbywać się w sposób naturalny. Zabronion jst jgo przyspiszani poprzz np. polwani wodą, wntylowani itp. Po ochłodzniu złącza, mogą być usunięt uchwyty mocując. 5. Kontrola jakości połączń Wszystki połącznia zgrzwan lktrooporowo powinny podlgać kontroli wizualnj. W przypadku kształtk mufowych, po obu stronach kształtki, na rurz powinny być widoczn Ślady usunięcia warstwy utlnionj (na całym obwodzi). Podobni, w przypadku kształtk siodłowych, na rurz powinny być widoczn Ślady usuwania warstwy utlnionj równomirn na całym obwodzi siodła. Na końcach kształtki ni powinny znajdować się ślady wycików stopiongo politylnu. Na rurz w pobliżu siodła ni powinny znajdować się pęknięcia, rysy lub zgrubinia. Jżli kształtka jst wyposażona w wskaźniki, ich pozycja po zakończniu zgrzwania powinna być zgodna z wymogami producnta. Połączni powinno wykazywać brak dfktu niwspółosiowości zgrzanych lmntów. 20

KATALOG TECHNICZNY. www.rurgaz.pl. RC MULTIsafe Rury z polietylenu PE 100RC do układania bez obsypki piaskowej i do renowacji rurociągów

KATALOG TECHNICZNY. www.rurgaz.pl. RC MULTIsafe Rury z polietylenu PE 100RC do układania bez obsypki piaskowej i do renowacji rurociągów KATALOG TECHNICZNY Dz Dz Di RC MULTIsaf Rury z politylnu PE 100RC do układania bz obsypki piaskowj i do rnowacji rurociągów RC MAXIprotct PE/PP-d Rury z politylnu PE 100RC z dodatkowym płaszczm z PE lub

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY

INFORMATOR TECHNICZNY INFRMATR TECHNICZNY YTEMY RURWE PE - WDA - KANALIZACJA P.P.H.U. MIL-pol sp. z o.o. 42-0 Częstochowa ul. partańska 8/10 http://www.milo-pol.pl, -mail: milo@milo-pol.pl tl./fax +48 34 362 72 11, 362 83 12

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ. WehoPipe RC System rur z PE100 Ø25-1600mm do układania nowych i renowacji istniejących rurociągów

NOWOŚĆ. WehoPipe RC System rur z PE100 Ø25-1600mm do układania nowych i renowacji istniejących rurociągów NOWOŚĆ WehoPipe RC Syste rur z PE100 Ø25-1600 do układania nowych i renowacji istniejących rurociągów Techniki układania rur Techniki bezwykopowe coraz częściej zastępują tradycyjne etody wykopowe, ponieważ

Bardziej szczegółowo

EPIC H XX1 XX3. Styczeń 2008 DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH

EPIC H XX1 XX3. Styczeń 2008 DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH EPIC H XX1 XX3 Styczń 2008 Systm mikrokanalizacji Katalog wyrobów DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH Intligntn rozwiązania do ochrony kabli AROT nowoczsn rozwiązania dla tlkomunikacyjnych sici przyszłości AROT

Bardziej szczegółowo

LIDER. Systemy polietylenowe PE 100, Safe Tech RC n i Wavin TS DOQ. Katalog produktów

LIDER. Systemy polietylenowe PE 100, Safe Tech RC n i Wavin TS DOQ. Katalog produktów EPIC B52, G11, G12, X71 listopad 2013 Systmy politylnow PE 100, Saf Tch RC n i Wavin TS DOQ Katalog produktów LIDER rynku instalacji DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH, SIECI DYSTRYBUCYJNYCH GAZU, SIECI KANALIZACJI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA Opracowani: dr inż. Ewa Fudalj-Kostrzwa CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA Charaktrystyki obciążniow są wyznaczan w ramach klasycznych statycznych badań silników zarówno dla silników o zapłoni iskrowym jak i

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY. CENNIK OGÓLNY maj RURY PE 100. RURY PE 100 do videoinspekcji

KATALOG TECHNICZNY. CENNIK OGÓLNY maj RURY PE 100. RURY PE 100 do videoinspekcji KATALOG TECHNICZNY Dz e Dz Di RURY PE 100 RURY PE 100 do videoinspekcji RURY PE 100 CL protect (podwyższona odporność na chlor) e RC MULTIsafe (dwuwarstwowe) RC MULTIsafe 3L (trójwarstwowe) RC MAXIprotect

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY. CENNIK OGÓLNY maj 2013. www.rurgaz.pl RURY PE 100. RURY PE 100 do videoinspekcji

KATALOG TECHNICZNY. CENNIK OGÓLNY maj 2013. www.rurgaz.pl RURY PE 100. RURY PE 100 do videoinspekcji KATALOG TECHNICZNY Dz e Dz Di RURY PE RURY PE do videoinspekcji RURY PE CL protect (podwyższona odporność na chlor) e RC MULTIsafe (dwuwarstwowe) RC MULTIsafe 3L (trójwarstwowe) RC MAXIprotect PE/PPd PP

Bardziej szczegółowo

WehoPipe WehoPipe RC/RC+ System ciśnieniowy / Pressure system / Напорная система

WehoPipe WehoPipe RC/RC+ System ciśnieniowy / Pressure system / Напорная система WehoPipe WehoPipe RC/RC+ System ciśnieniowy / Pressure system / Напорная система SYSTEM WEHOPIPE WehoPipe to uniwersalny system pełnościennych rur i kształtek wykonanych z polietylenu (PE) przeznaczony

Bardziej szczegółowo

.pl KSIĄŻKA ZNAKU. Portal Kulturalny Warmii i Mazur. www.eświatowid.pl. Przygotował: Krzysztof Prochera. Zatwierdził: Antoni Czyżyk

.pl KSIĄŻKA ZNAKU. Portal Kulturalny Warmii i Mazur. www.eświatowid.pl. Przygotował: Krzysztof Prochera. Zatwierdził: Antoni Czyżyk Portalu Kulturalngo Warmii i Mazur www.światowid Przygotował: Krzysztof Prochra... Zatwirdził: Antoni Czyżyk... Elbląg, dn. 4.12.2014 Płna forma nazwy prawnj: www.światowid Formy płnj nazwy prawnj nalży

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W SIŁOWNI OKRĘTOWEJ

ZASTOSOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W SIŁOWNI OKRĘTOWEJ Chybowski L. Grzbiniak R. Matuszak Z. Maritim Acadmy zczcin Poland ZATOOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZEPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W IŁOWNI OKRĘTOWEJ ummary: Papr prsnts issus of application

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO Łukasz MACH Strszczni: W artykul przdstawiono procs budowy modlu rgrsji logistycznj, którgo clm jst wspomagani

Bardziej szczegółowo

Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań,

Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, O A A O O! Katastrofą budowlaną jst ni zamirzon, gwałtown zniszczni obiktu budowlango lub jgo części, a takż konstrukcyjnych lmntów rusztowań, lmntów formujących, ściank szczlnych i obudowy wykopów (art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady przyjmowania i przkazywania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 7504 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ TYP SZKOŁY: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY. RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY

Bardziej szczegółowo

Analiza danych jakościowych

Analiza danych jakościowych Analiza danych jakościowych Ccha ciągła a ccha dyskrtna! Ciągła kg Dyskrtna Cchy jakościow są to cchy, których jdnoznaczn i oczywist scharaktryzowani za pomocą liczb jst nimożliw lub bardzo utrudnion.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Półprzewodniki Dielektryki Magnetyki Ćwiczenie nr 11 Badanie materiałów ferromagnetycznych

Laboratorium Półprzewodniki Dielektryki Magnetyki Ćwiczenie nr 11 Badanie materiałów ferromagnetycznych Laboratorium Półprzwodniki Dilktryki Magntyki Ćwiczni nr Badani matriałów frromagntycznych I. Zagadninia do przygotowania:. Podstawow wilkości charaktryzując matriały magntyczn. Związki pomiędzy B, H i

Bardziej szczegółowo

Farmakokinetyka furaginy jako przykład procesu pierwszego rzędu w modelu jednokompartmentowym zawierającym sztuczną nerkę jako układ eliminujący lek

Farmakokinetyka furaginy jako przykład procesu pierwszego rzędu w modelu jednokompartmentowym zawierającym sztuczną nerkę jako układ eliminujący lek 1 Matriał tortyczny do ćwicznia dostępny jst w oddzilnym dokumnci, jak równiż w książc: Hrmann T., Farmakokintyka. Toria i praktyka. Wydawnictwa Lkarski PZWL, Warszawa 2002, s. 13-74 Ćwiczni 6: Farmakokintyka

Bardziej szczegółowo

ASY PALI. Tadeusz Uhl*, Maciej Kaliski*, Łukasz Sękiewicz* *Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie STRESZCZENIE SŁOWA KLUCZOWE: NR 59-60/2007

ASY PALI. Tadeusz Uhl*, Maciej Kaliski*, Łukasz Sękiewicz* *Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie STRESZCZENIE SŁOWA KLUCZOWE: NR 59-60/2007 Tadusz Uhl*, Macij Kaliski*, Łukasz Sękiwicz* *Akadmia Górniczo - Hutnicza w Krakowi ASY PALI IE I E II STRESZCZENIE Artykuł zawira informacj na tmat zastosowania ogniw paliwowych jako gnratorów nrgii

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka )

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka ) POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalj równiż: Polityka ) wrsja: 20150201.1 Wyrazy pisan wilką litrą, a nizdfiniowan w Polityc mają znacznia nadan im odpowidnio w Rgulamini świadcznia usług Oktawav dla

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubzpiczń Społcznych Dpartamnt Zamówiń Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tl: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/271/IN- 268/15 Warszawa, dnia 19.03.2015 r. Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

Badania odporności na oddziaływania punktowe rur polietylenowych warstwowych układanych w gruncie rodzimym, przeznaczonych do przesyłania gazu

Badania odporności na oddziaływania punktowe rur polietylenowych warstwowych układanych w gruncie rodzimym, przeznaczonych do przesyłania gazu NAFTA-GAZ wrzesień 2012 ROK LXVIII Piotr Szewczyk Instytut Nafty i Gazu, Kraków Badania odporności na oddziaływania punktowe rur polietylenowych warstwowych układanych w gruncie rodzimym, przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

odwodnienia liniowe Kenadrain

odwodnienia liniowe Kenadrain odwodninia liniow Knadrain Odwodninia liniow Knadrain Kanały liniow Knadrain (wykonan z D) występują w klasi ociążń C250 i D400 z rusztm żliwnym i listwą krawędziową kanału stalową-ocynkowaną. Szrokość

Bardziej szczegółowo

ELGEF Plus System Modułowy

ELGEF Plus System Modułowy EGEF Plus Systm Moułowy Mnijsz zapasy, większa różnoroność, więcj wariantów zięki systmowi moułowmu EGEF Plus. Popatrz jaki to prost: Sioło z moułami trójnik z frzm objma o nawircania rukcja lub lktromufa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO I. Krytria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO 1. W rgatach PSKO mogą startować zawodnicy do lat 15 posiadający licncję sportową PZŻ, aktualn ubzpiczni OC i będący członkami PSKO, spłniający wymagania

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Z SIEDZIBĄ W RZĘDOWIE RZĘDÓW 40, 28-142 TUCZĘPY

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Z SIEDZIBĄ W RZĘDOWIE RZĘDÓW 40, 28-142 TUCZĘPY EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Z SIEDZIBĄ W RZĘDOWIE RZĘDÓW 40, 28-142 TUCZĘPY AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMIN WSPÓLNIE REALIZUJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIE P.N.: KOMPLEKSOWY

Bardziej szczegółowo

rury ochronne termoizolacyjne z tworzyw sztucznych

rury ochronne termoizolacyjne z tworzyw sztucznych 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Zastosowanie 3 3. Budowa i wymiary 3 4. Sposób montażu i łączenia 3 5. Określenie dopuszczalnego czasu postoju w zespołach rurowych termoizolowanych przed zamarzaniem 4 6. Prefabrykacja

Bardziej szczegółowo

Proces spawania POLETYLENU

Proces spawania POLETYLENU Proces spawania POLETYLENU Wytwarzania jednostek pływających z polietylenu (termoplastów) metodą spawania ręcznego i ekstruzyjnego oraz zgrzewania jest znamienna tym, iż powstała konstrukcja jednostki

Bardziej szczegółowo

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe Ermeto Original Rury / Łuki rurowe R2 Parametry rur EO 1. Gatunki stali, własności mechaniczne, wykonanie Rury stalowe EO Rodzaj stali Wytrzymałość na Granica Wydłużenie przy zerwaniu rozciąganie Rm plastyczności

Bardziej szczegółowo

RURA GRZEWCZA Z BARIERĄ ANTYDYFUZYJNĄ II GENERACJI

RURA GRZEWCZA Z BARIERĄ ANTYDYFUZYJNĄ II GENERACJI KARTA TECHNICZNA IMMERPE-RT RURA GRZEWCZA Z BARIERĄ ANTYDYFUZYJNĄ II GENERACJI Podstawowe dane rury grzewczej z bariera antydyfuzyjną IMMERPE-RT Pojemność Ilość rury Maksymalne Moduł Kod Średnica Ø Grubość

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 6 lutego 2015 r. Nazwa i adres WAVIN POLSKA

Bardziej szczegółowo

Kształtki elektrooporowe z PE 100 oraz PE 100 RC

Kształtki elektrooporowe z PE 100 oraz PE 100 RC Kształtki elektrooporowe z PE 100 oraz PE 100 RC pl Światowa kompetencja w tworzywach AGRU Kunststofftechnik GmbH jest rodzinną, silną firmą produkcyjną działającą na ogólnoświatowym rynku i zarządzaną

Bardziej szczegółowo

wydanie 3 / listopad 2015 znaków ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej PN-EN ISO 7010 certyfikowanych pr zez C N B O P www.znaki-tdc.

wydanie 3 / listopad 2015 znaków ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej PN-EN ISO 7010 certyfikowanych pr zez C N B O P www.znaki-tdc. Stosowani znaków wakuacji i ochron przciwpożarowj crtfikowanch pr zz C N B O P www.znaki-tdc.com wdani 3 / listopad 2015 AA 001 Wjści wakuacjn AA 010 Drzwi wakuacjn AA 009 Drzwi wakuacjn AA E001 E001 AA

Bardziej szczegółowo

Zakres zastosowań. Zalety

Zakres zastosowań. Zalety Technika łączenia System KAN-therm Inox i Inox oparty jest na technice wykonywania połączeń zaprasowywanych Press wykorzystującą profil zacisku M. Pozwala to na: uzyskanie trójpłaszczyznowego nacisku na

Bardziej szczegółowo

Wielu z nas, myśląc. o kursie nauki jazdy

Wielu z nas, myśląc. o kursie nauki jazdy _0 =:=1\) V 58 PILOTclub LUTY 2011 SZKOLENIE PILOTA Wilu z nas, myśląc o kursi nauki jazdy przd gzaminm na prawo jazdy, przypomina sobi jak mało miał on wspólngo, z tym jak wygląda prowadzni pojazdu po

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

GEROfit R. Większa ochrona, większe bezpieczeństwo

GEROfit R. Większa ochrona, większe bezpieczeństwo Większa ochrona, większe bezpieczeństwo GEROfit R jest produktem nadającym się układania rurociągów bez podsypki piaskowej i metodą bezwykopową. Dzięki solidnemu płaszczowi ochronnemu wykonanemu ze zmodyfikowanego

Bardziej szczegółowo

DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (AMI) ŚWIEŻY ZAWAŁ SERCA - zbieranie danych w projekcie DUQuE

DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (AMI) ŚWIEŻY ZAWAŁ SERCA - zbieranie danych w projekcie DUQuE Tak Tak Tak Tak Ni Ni Ni Inclusion Dfinicj Ostry zawał srca (AMI) Tlmdycyna DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (AMI) ŚWIEŻY ZAWAŁ SERCA - zbirani danych w projkci DUQuE AMI (świży zawał

Bardziej szczegółowo

System KAN-therm Push Platinum

System KAN-therm Push Platinum SYSTEM KAN-therm Push Platinum to: PEWNOŚĆ NIEZAWODNOŚĆ TRWAŁOŚĆ WYGODA PEWNOŚĆ dzięki gwarancji materiałowej do 15 lat na wszystkie elementy systemu: rura, złączka, pierścień Możliwość przedłużenia 10

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gminna sieć wodociągowa Obiekt : Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej o nową sieć wodociągową do budynków we wsi Turów, Gm. Pęcław Adres : Pęcław, m.turów P R Z E D M I A R R O B Ó T Data : 2008-07-28

Bardziej szczegółowo

RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA

RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA KARTA TECHNICZNA IMMERLAYER PE-RT/AL/PE-RT RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA Podstawowe dane rury grzewczej IMMERLAYER PE-RT/AL/PE-RT Kod Średnica Ø Grubość ścianki Ilość rury w krążku Maksymalne ciśnienie

Bardziej szczegółowo

pl ZAWÓR KULOWY PE 100

pl ZAWÓR KULOWY PE 100 ZAWÓR KULOWY PE 100 pl Światowa kompetencja w tworzywach AGRU Kunststofftechnik GmbH jest prężną, austriacką, rodzinną firmą produkcyjną działającą na ogólnoświatowym rynku. Jej działalność obejmuje produkcję

Bardziej szczegółowo

TOM III PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY I. CZĘŚĆ OPISOWA WZ-03 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO ROBOTY RENOWACYJNE

TOM III PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY I. CZĘŚĆ OPISOWA WZ-03 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO ROBOTY RENOWACYJNE Tom. III. WZ-03. Opis Wymagań Zamawiającego Roboty renowacyjne Strona 220 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SŁUPSK W CZTERECH CZĘŚCIACH NR REFERENCYJNY: 04/PN/JRP/2007 TOM III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH Nazwa przedsięwzięcia - zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC 2007-2013. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC 2007-2013. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC Sp. z o.o dla zespołów rurowych i kształtek preizolowanych z rur stalowych czarnych stosowanych do realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych w ramach: Projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

FLEXALEN 600 ZAAWANSOWANY SYSTEM GIĘTKICH RUR PREIZOLOWANYCH

FLEXALEN 600 ZAAWANSOWANY SYSTEM GIĘTKICH RUR PREIZOLOWANYCH FLEXALEN 600 ZAAWANSOWANY SYSTEM GIĘTKICH RUR PREIZOLOWANYCH Do sieci, CO, CWU oraz wody chłodniczej, zimnej, kanalizacji Mgr inz Maria Witkowska Kom 609569139 m.witkowska@thermaflex.com.pl Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wymiany sieci cieplnej tradycyjnej zabudowanej w kanale na preizolowaną niskich parametrów DN 2 x 200 mm w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych LABORATORIUM

POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych LABORATORIUM POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elktrotchniki i Automatyki Katdra Enrgolktroniki i Maszyn Elktrycznych LABORATORIUM SYSTEMY ELEKTROMECHANICZNE TEMATYKA ĆWICZENIA MASZYNA SYNCHRONICZNA BADANIE PRACY W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby badawczej.

Uświadomienie potrzeby badawczej. III. BADANIA MARKETINGOWE PROWADZENIA BADAŃ 1. W badaniach marktingowych poszukuj się odpowidzi na trzy rodzaj pytań: pytania o fakty o różnym stopniu złożoności co jst? pytania o cchy (właściwości) stwirdzanych

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 100/80/50 mm od komory ul. Mariacka 33 do ul. Boh. Warszawy 54 w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo

TRANS Q U A DR O TECHNOLOGIA ZGRZEWANIA KSZTAŁTEK

TRANS Q U A DR O TECHNOLOGIA ZGRZEWANIA KSZTAŁTEK TRANS R Q U A DR O TECHNOLOGIA ZGRZEWANIA KSZTAŁTEK TECHNOLOGIA ZGRZEWANIA KSZTAŁTEK TRANS-QUADRO DĄBROWA GÓRNICZA 2011 Spis treści I. II. Technologia zgrzewania kształtek elektrooporowych TRANS-QUADRO.

Bardziej szczegółowo

Egz. arch. InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia

Egz. arch. InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.atagor.com. Dane techniczne...3. 1. Kształtki elektrooporowe

Spis treści. www.atagor.com. Dane techniczne...3. 1. Kształtki elektrooporowe www.atagor.com Spis treści Dane techniczne...3 1. Kształtki elektrooporowe 1.1. Mufa ze zintegrownaym systemem mocującym/mufa elektrooporowa...4 1.2. Redukcja ze zintegrowanym systemem mocującym/ redukcja

Bardziej szczegółowo

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 KARTA KATALOGOWA ELPLAST+ nr 073/010711/01 strona 1/6 STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 Opis techniczny ELPLAST+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu metodą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r. LxPolonica nr 27934. Stan prawny 200-- Dz.U.2003.39.328 (R) Orzkani o nipłnosprawności i stopniu nipłnosprawności. zmiany: 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI,

Bardziej szczegółowo

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali 1.1. Wstęp Próba statyczna rozciągania jest podstawowym rodzajem badania metali, mających zastosowanie w technice i pozwala na określenie własności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1 MTB Trzebińscy Sp. J. 89-100 Nakło nad Notecią Ul. Dolna 1a Tel. (52) 386-04-88, fax (52) 385-38-32 NIP 558-13-80-951 e-mail: biuro@mtbtrzebinscy.pl www.mtbtrzebinscy.pl INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO

Bardziej szczegółowo

Firma posiada wdrożony system ISO 9001 obejmujący także produkcję kształtek segmentowych, potwierdzony stosownym certyfikatem.

Firma posiada wdrożony system ISO 9001 obejmujący także produkcję kształtek segmentowych, potwierdzony stosownym certyfikatem. Kształtki segmentowe wytwarzane są w warunkach warsztatowych metodą zgrzewania doczołowego z segmentów rur polietylenowych. Najważniejszymi ich zaletami są: możliwość dostarczenia kolana w dowolnym kącie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: inŝ. Stanisław Chumikowski, Projektant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: inŝ. Stanisław Chumikowski, Projektant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Przedmiar robót PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY KRASIŃSKIEGO Z ULICĄ RZEŹNICZĄ W GORLICACH Wyciąg z kosztorysu podstawowego w zakresie pasa drogowego w km 0+000 - km 0+140 dla zadania j.w. opracowanego przez

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZEWNĘTRZNE SIECI WODOCIĄGOWE

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZEWNĘTRZNE SIECI WODOCIĄGOWE F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WYTYCZNE MONTAŻU PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WSTĘP Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym produkcji firmy EKO- SYSTEMY Sp. z o. o. Warszawa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRMOWE NA STOPNIE W KLASIE 6 PRZYRODA, WITAJ Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim

WYMAGANIA PROGRMOWE NA STOPNIE W KLASIE 6 PRZYRODA, WITAJ Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim WYMAGANIA PROGRMOWE NA STOPNIE W KLASIE 6 PRZYRODA, WITAJ Szkoły Podstawowj w Rogowi Sobóckim tmat lkcji Wymagania podstawow Uczń: ocna dopuszczająca ocna dostatczna ocna dobra Wymagania ponadpodstawow

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

Zgrzewanie elektrooporowe

Zgrzewanie elektrooporowe Zgrzewanie Zgrzewanie polifuzyjne (Dz 16-110 mm) Zgrzewanie elektrooporowe (Dz 16-110 mm) Zgrzewanie doczołowe (Dz 110-225 mm) Polibutylenowe rury przewodowe mogą być łączone w sposób całkowicie szczelny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady świadcznia usługi doradztwa dla przdsiębiorstw w zakrsi:

Bardziej szczegółowo

KATALOG OFERTOWY 2012

KATALOG OFERTOWY 2012 KATALOG OFERTOWY 2012 ul. Słowicza 2, 05509 Mysiadło; www.shin.pl biuro@shin.pl 22 726 73 63 PROJEKTY GRAFICZNE, WIZUALIZACJE 3D, SKŁAD DO DRUKU DRUKARNIA WIELKOFORMATOWA, DRUKARNIA CYFROWA, DRUKARNIA

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A. NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA INFORMACJI FINANSOWEJ, OBEJMUJĄCEJ WPROWADZENIE, BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNNR 1, KNNR 4, KNR 2-19, KNR 2-28, KNR 2-18 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBÓT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNNR 1, KNNR 4, KNR 2-19, KNR 2-28, KNR 2-18 Waluta: PLN Wnioskodawca, Inwestor: GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WADOWICACH GÓRNYCH PRZEBENDÓW 44 39-308 WADOWICE GÓRNE PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa budowy: BUDOWA ZSILANIA AWARYJNEGO WODOCIĄGU DLA GMINY WADOWICE

Bardziej szczegółowo

Zestawienie produktów

Zestawienie produktów EPIC B521, G111, X724 Styczeń 5 Zestawienie produktów DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANAIZACJI CIŚNIENIOWEJ ORAZ INSTAACJI PRZEYSŁOWYCH Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ROZSĄCZAJĄCEJ WODY DESZCZOWEJ Z TERENU MIEJSC DO CELÓW REKREACYJNO SPORTOWYCH W RUDZIŃCU

PROJEKT INSTALACJI ROZSĄCZAJĄCEJ WODY DESZCZOWEJ Z TERENU MIEJSC DO CELÓW REKREACYJNO SPORTOWYCH W RUDZIŃCU BIURO PROJEKTÓW I WYCEN NIERUCHOMOŚCI KOWALSCY ul. Hibnera 5, 44-217 Rybnik tel./fax 032-42 601 62 tel. 0-607 66 14 66 NIP 642-103-18-40 kowalscy.projekty@op.pl EGZ. 1 PROJEKT INSTALACJI ROZSĄCZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce

Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce Anna urczak Zachodniopomorska Szkoła Biznsu w Szczcini Prspktywy rozwoju rolnictwa kologiczngo w Polsc Strszczni W artykul wyjaśniono istotę rolnictwa kologiczngo Następni szczgółowo omówiono zasady, na

Bardziej szczegółowo

PL 04/2014. SYSTEM KAN-therm. Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001

PL 04/2014. SYSTEM KAN-therm. Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001 PL 04/2014 SYSTEM KAN-therm Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001 Instalacje sprężonego powietrza w Systemie KAN therm System KAN therm to optymalny, kompletny multisystem instalacyjny,

Bardziej szczegółowo

RAPORT TWORZYWA SZTUCZNE W SIECIACH WOD-KAN

RAPORT TWORZYWA SZTUCZNE W SIECIACH WOD-KAN RURY WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH AGRU-FRANK Polska Producent: Agru, Frank Nazwa produktu: Agruline Materiał: PE100, PE100RC, PE 100 z certyfikatem FM Global Rodzaj rur: rury wodociągowe,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY. Optymalizacja układów powierzchniowych z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY. Optymalizacja układów powierzchniowych z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY Katdra Wytrzymałości Matriałów i Mtod Komputrowych Mchaniki Rozprawa doktorska Tytuł: Optymalizacja układów powirzchniowych z wykorzystanim

Bardziej szczegółowo

Blutop = potrzeba rynku + doświadczenie PAM. Awarie. Monitoring. Budowa i modernizacja sieci wod-kan. Szczyrk 25-26.04.2013 MIKOŁAJ RYBICKI

Blutop = potrzeba rynku + doświadczenie PAM. Awarie. Monitoring. Budowa i modernizacja sieci wod-kan. Szczyrk 25-26.04.2013 MIKOŁAJ RYBICKI Awarie. Monitoring. Budowa i modernizacja sieci wod-kan. Szczyrk 25-26.04.2013 MIKOŁAJ RYBICKI 1 Potrzeby rynku: Pełna kompatybilność z istniejącymi systemami z tworzyw sztucznych Duża elastyczność systemu,

Bardziej szczegółowo

Wartość rynku odpadów komunalnych w Polsce szacowana jest na około 6-7 mld złotych

Wartość rynku odpadów komunalnych w Polsce szacowana jest na około 6-7 mld złotych Sminarium Brytyjsko-Polskij Izby Handlowj Gospodarowani odpadami komunalnymi Jak pobudzić publiczn i prywatn inwstycj w sktorz trmiczngo przkształcania odpadów? 13 maja 2014 r. Wartość rynku odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

PÓŁPRODUKTY PŁYTY, WAŁKI, DRUT SPAWALNICZY

PÓŁPRODUKTY PŁYTY, WAŁKI, DRUT SPAWALNICZY PÓŁPRODUKTY PŁYTY, WAŁKI, DRUT SPAWALNICZY pl Światowa kompetencja w tworzywach AGRU Kunststofftechnik GmbH to prężna austriacka firma rodzinna, specjalizująca się w produkcji i dystrybucji wysokojakościowych

Bardziej szczegółowo

przyłącza do rury z oplotem z taśm stalowych

przyłącza do rury z oplotem z taśm stalowych 1.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie 1.1 Uwagi ogólne 1.2 Rodzaje rur 1.3 Przyłącza 2.0 Przygotowanie końca rury 2.1 Wyprostowanie końca rury 2.2 Usunięcie płaszcza PE 2.3 Obcięcie przeciwzwoju 2.4 Osadzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Kosztorys ofertowy Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Data: 2010-04-23 Obiekt: Przeciszów - ul. Długa Zamawiający: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-600

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa przepompowni ścieków "Zagłoba" wraz z rurociagiem tłocznym, i rurociągiem kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu Obiekt : Przepompownia

Bardziej szczegółowo

1 INSTRUKCJA ZABUDOWY :SXVW\ L NDQDî\ ]H VWDOL QLHUG]HZQHM

1 INSTRUKCJA ZABUDOWY :SXVW\ L NDQDî\ ]H VWDOL QLHUG]HZQHM INSTRUKCJA ZABUDOWY INSTRUKCJA ZABUDOWY Grupa ACO ACO jest globalnym - - - - - - - - - - - Syfon 6 7 8 9 6 - Syfon 6 7 7 Syfon 6 7 8 Faza 9 Faza 0 Faza Faza Faza 6 - - - - - - 6 Syfon 7 8 9 0 Faza Faza

Bardziej szczegółowo

Wyroby preizolowane IZOPUR POLSKA projektowane i produkowane są zgodnie z normami:

Wyroby preizolowane IZOPUR POLSKA projektowane i produkowane są zgodnie z normami: ROZDZIAŁ. Wstęp / informacje ogólne I. WSTĘP / INFORMACJE OGÓLNE. Informacje podstawowe. System rur preizolowanych IZOPUR POLSKA przeznaczony jest do ciepłownictwa jak również chłodnictwa i klimatyzacji.

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTKI ELEKTROOPOROWE

KSZTAŁTKI ELEKTROOPOROWE Numer sprawy: TWW/61-799/2016 I. Wymagania ogólne: Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia 1. Do wszystkich oferowanych materiałów mających kontakt z wodą pitną oferent załączy aktualny atest higieniczny

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i obróbka tworzyw sztucznych

Dystrybucja i obróbka tworzyw sztucznych Dystrybucja i obróbka tworzyw sztucznych WYPOSAŻENIE CENTRUM: 3-osiowy, bramowy ploter przemysłowy CNC typ BPF 1731, powierzchnia robocza XYZ 1700 x 3100 x 300 mm, wrzeciono HSD o mocy 9 kw z automatyczną

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

WYDANIE 1/2014. Systemy kształtek i akcesoriów do budowy sieci z tworzyw sztucznych KATALOG PRODUKTÓW. Banninger

WYDANIE 1/2014. Systemy kształtek i akcesoriów do budowy sieci z tworzyw sztucznych KATALOG PRODUKTÓW. Banninger WYDANIE 1/2014 KATALOG PRODUKTÓW Systemy kształtek i akcesoriów do budowy sieci z tworzyw sztucznych BR Banninger O firmie Firma Polymedium sp. z o.o. specjalizuje się w dostawach kształtek i innych elementów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 23 czerwca 2016 r. Nazwa i adres AB 237 Gamrat

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D. 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT Kosztorys Data: 2013-08-23 Budowa: Sieć wodociągowa z przyłączami Obiekt/Rodzaj robót: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Głowackiego w Łańcucie. Zamawiający: Łańcucki

Bardziej szczegółowo

- Jeśli dany papier charakteryzuje się wskaźnikiem beta równym 1, to premia za ryzyko tego papieru wartościowego równa się wartości premii rynkowej.

- Jeśli dany papier charakteryzuje się wskaźnikiem beta równym 1, to premia za ryzyko tego papieru wartościowego równa się wartości premii rynkowej. Śrdni waŝony koszt kapitału (WACC) Spółki mogą korzystać z wilu dostępnych na rynku źródł finansowania: akcj zwykł, kapitał uprzywiljowany, krdyty bankow, obligacj, obligacj zaminn itd. W warunkach polskich

Bardziej szczegółowo

Systemy rur z polietylenu

Systemy rur z polietylenu Systemy rur z polietylenu Prezentacja Grupy GWE German Water & Energy (GWE) to grupa przedsiębiorstw o długiej tradycji w działalności międzynarodowej. GWE koncentruje się głównie na produkcji, rozwoju

Bardziej szczegółowo

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka Specyfikacji elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej 1 2 3 4 5 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH 1 Odtworzenie trasy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW SILNIKÓW I NAPĘDÓW SPALINOWYCH. Ćwiczenie 2 POMIARY PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW PRACY SILNIKÓW SPALINOWYCH

LABORATORIUM PODSTAW SILNIKÓW I NAPĘDÓW SPALINOWYCH. Ćwiczenie 2 POMIARY PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW PRACY SILNIKÓW SPALINOWYCH Dr inŝ. Sławomir Makowski WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ KATEDRA SILNIKÓW SPALINOWYCH I SPRĘśAREK Kirownik katdry: prof. dr hab. inŝ. Andrzj Balcrski, prof. zw. PG LABORATORIUM PODSTAW SILNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Daniel Lazur Podborze 100 Zespół Szkół w Mielcu

Daniel Lazur Podborze 100 Zespół Szkół w Mielcu Danil Lazur Podborz 00 Zspół Szkół w Milcu Tmat 8. Zaangażowani gmin na rzcz rozwoju Odnawialnych Źródł Enrgii czy twoja gmina jst aktywna? Przdstawini możliwości rozwoju OZE w Gmini Przcław, na tl zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Badania elementów preizolowanych. Zakopane, 06 maja 2010

Badania elementów preizolowanych. Zakopane, 06 maja 2010 Badania elementów preizolowanych Zakopane, 06 maja 2010 W Europie na szeroką skalę prowadzone są badania laboratoryjne surowców i materiałów stosowanych przy produkcji oraz gotowych rur i elementów preizolowanych.

Bardziej szczegółowo