KATALOG TECHNICZNY GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG TECHNICZNY GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL S.A."

Transkrypt

1 KATALOG TECHNICZNY Dz Dz Di RC MULTIsaf Rury z politylnu PE 100RC do układania bz obsypki piaskowj i do rnowacji rurociągów RC MAXIprotct PE/PP-d Rury z politylnu PE 100RC z dodatkowym płaszczm z PE lub PP oraz taśmą dtkcyjną do układania bz obsypki piaskowj i do rnowacji rurociągów. Di KATALOG TECHNICZNY 1

2 RADPOL S.A. Zakład Rurgaz Kolonia Prawidniki Lublin 51 tl fax mail: Lublin - Czrwic 2014

3 KATALOG TECHNICZNY DZ SPIS TREŚCI Firma 4 Informacj ogóln 5 Charaktrystyka rur RC 6 Dopuszcznia i crtyfikaty 8 Układani i montaż 10 Zaciskani rur 13 Mtody wykonywania połączń 15 Zgrzwani doczołow 15 Zgrzwani lktrooporow 19 Usuwani zwnętrzngo płaszcza z rur RC MAXIprotct 24 Paramtry tchnologiczn rur RC 25 Magazynowani i transport 28 Szrgi wymiarow rur RC MULTIsaf 30 Szrgi wymiarow rur RC MAXIprotct 39 3

4 RC MULTIsaf RC MAXIprotct PE/PP-d FIRMA Zakład Rurgaz nalżący do Grupy Kapitałowj RADPOL S.A. jst jdnym z większych producntów rur z politylnu i polipropylnu w Polsc. W jdnj z najnowoczśnijszych fabryk zlokalizowanj w Kolonii Prawidniki koło Lublina produkowan są wysokij jakości wyroby przznaczon do transportu: paliw gazowych I, II, III i IV grupy, wody pitnj uzdatnionj i niuzdatnionj, wody do nawadniania oraz clów przmysłowych, ścików oczyszczonych i nioczyszczonych, wody dszczowj i innych mdiów (wg tabli odporności chmicznj PE) oraz rury prizolowan: z płaszczm standardowym lub płaszczm antydyfuzyjnym. Od początku działalności główną dwizą spółki jst ciągł doskonalni jakości, ralizowan przz zaspokajani rosnących wymagań klintów oraz stawiani sobi coraz wyższych standardów działania w wszystkich obszarach funkcjonowania. Wyrazm dbania o środowisko jst wprowadzni Zintgrowango Systmu Zarządzania wg. norm ISO 9001 i ISO 14001, co zostało potwirdzon crtyfikatami nizalżnj jdnostki audytującj: TÜV NORD. Wysoka jakość produktów jst pochodną podstawowych czynników: wysokij jakości używango surowca, nowoczsnych linii produkcyjnych wyposażonych w układ dwustopniowgo uplastyczniania tworzywa, ciągłj kontroli dostarczango surowca oraz wyrobu, profsjonalngo laboratorium, dwudzistoltnigo doświadcznia w produkcji rur z tworzyw sztucznych, komptncji i wykształcnia prsonlu. 4

5 KATALOG TECHNICZNY RURY CIŚNIENIOWE RC MULTIsaf 1l, RC MULTIsaf 2l, RC MULTIsaf 3l oraz RC MAXIprotct PE/PP-d DLA SIECI INFRASTRUKTURALNYCH - INFORMACJE OGÓLNE W ciągu ostatnich kilku lat działani Inwstorów na rynku budowy sici infrastrukturalnych prowadzi do poszukiwania rozwiązań w zakrsi obniżnia kosztów inwstycji, przy zastosowaniu najnowszych tchnologii. Dotyczy to zarówno budowy nowych jak i rnowacji istnijących rurociągów. Dodatkowo prsja wywirana na Urzędy Miast i Gmin związana z wypłatą odszkodowań za utrudninia powstał podczas prowadznia prac budowlanych stwarza koniczność stosowania nowoczsnych i tanich tchnologii. Dlatgo, powszchni wykorzystywan są mtody bzwykopowgo układania przwodów, czy tż zabudowy rur bz użycia podsypki i obsypki piaskowj, co poważni skraca czas prowadznia inwstycji. Najnowszym trndm jst stosowani wyrobów tworzywowych PE100 RC z dodatkowym płaszczm i taśmą dtkcyjną. Pozwala to łatwij przygotować i przprowadzić inwstycję w przypadku koniczności lokalizowania rurociągu oraz maksymalni zwiększa bzpiczństwo jgo zabudowy i ksploatacji. Aby stosować taki mtody montażu rur nizbędn są wyroby, któr posiadają wilokrotni większą wytrzymałość na uszkodzni powirzchni zwnętrznj oraz wyższą odporność na obciążnia punktow. Dla tych krytriów opracowaliśmy systm RC MULTIsaf i RC MAXIprotct PE/PP-d. Systm RC MULTIsaf oparty jst na tchnologii rur: - jdnowarstwowych (RC MULTIsaf 1l) wykonanych z nowj gnracji tworzyw klasy PE100 RC, jako lit - cał w jdnym kolorz odpowidnim dla przsyłango mdium (granatow, pomarańczow, zilon lub czarn) lub czarn z kolorowymi pasami. - dwuwarstwowych (RC MULTIsaf 2l) wykonanych z nowj gnracji tworzyw klasy PE100 RC, z wyróżnionymi kolorm, zwnętrznymi warstwami wyróżnikowymi. - trójwarstwowych (RC MULTIsaf 3l) wykonanych z nowj gnracji tworzyw klasy PE100 RC, z wyróżnionymi kolorm warstwami skrajnymi. W obu rodzajach rur warstwowych wszystki warstwy wykonan z matriałów PE100 RC połączon są z sobą molkularni na tapi współwytłaczania i ni dają się oddzilić mchaniczni. Drugim systmm rur o podwyższonych paramtrach wytrzymałościowych i użytkowych jst systm RC MAXIprotct. Powstał on na bazi rur RC MULTIsaf, któr zostały wyposażon w dodatkowy, zwnętrzny płaszcz ochronny wykonany z PE100, PE100 RC lub PP modyfikowango minralni oraz umiszczoną pod nim taśmę dtkcyjną (z aluminium (Al), stali nirdzwnj (F) oraz midzi (Cu). Dzięki tmu rozwiązaniu klint otrzymuj produkt dodatkowo chroniony przd skutkami uszkodzń powstających na zwnątrz rury. Dodatkowy płaszcz z PE lub PP ni jst molkularni połączony z przwodową rurą wwnętrzną. Umiszczona pod nim taśma dtkcyjna umożliwia lokalizację rurociągu po jgo ułożniu. Typ II Rura 3-warstwowa RC MULTIsaf 3L Typ III Rura 2-warstwowa lub 1-warstwowa z dodatkowym płaszczm PP RC MAXIprotct PP Typ II Rura 2-warstwowa RC MULTIsaf 2L Rura 2-warstwowa RC MULTIsaf 2L Rura RC MAXIprotct PP/PE d z płaszczm i taśmą dtkcyjną Typ I Rura 1-warstwowa RC MULTIsaf 1L Rura 1-warstwowa RC MULTIsaf 1L Standardowa rura PE z pasami Rys. Typy rur PE100RC dostępn na rynku podział wg. PAS 1075:

6 RC MULTIsaf RC MAXIprotct PE/PP-d ZALETY RUR RC MULTIsaf I RC MAXIprotct PE/PP-d najwyższa nizawodność dzięki zastosowaniu matriałów klasy PE100 RC oraz najnowoczśnijszj tchnologii obróbki tworzyw odporność na obciążnia punktow (tst wg dr Hssla) odporność na uszkodznia zwnętrzn ( notch tst 8760 h wg PN EN ISO wymóg normatywny dla rur z warstwą ochronną) optymaln do układania bz obsypki i podsypki piaskowj nadają się do układania bzwykopowgo zgrzwan doczołowo, lktrooporowo, polifuzyjni oraz łączon mchaniczn kompatybiln z klasycznymi rurami PE możliwość lokalizacji przbigu rurociągu dzięki taśmi dtkcyjnj (RC MAXIprotct ) dodatkowa ochrona rury dzięki zwnętrznmu płaszczowi z PE lub PP (RC MAXIprotct ) CHARAKTERYSTYKA RUR RC MULTIsaf I RC MAXIprotct PE/PP-d Wyniki badań rur RC MULTIsaf prowadzonych w instytuci Hssl Ingniurtchnik GmbH oraz w INiG w Krakowi potwirdziły ich wyjątkową odporność na skutki zarysowań oraz obciążń punktowych mogących powstać w wyniku bzwykopowgo układania rur lub prowadznia prac montażowych. Charaktrystyka badań wykonywanych zgodni z wymaganiami spcyfikacji PAS (Publicly Avaliabl Spcification) 1075: Rury z politylnu (PE100-RC) dla altrnatywnych tchnik układania; Wymagania tchniczn i badani - w clu potwirdznia własności rur RC MULTIsaf. Tst karbu (Notch Tst) Tst karbu (Notch tst) wg PN EN ISO jst to próba ciśniniowa przprowadzana na próbc rury naciętj na powirzchni, zanurzonj w wodzi o okrślonj tmpraturz i poddanj odpowidnimu cininiu hydrostatycznmu. Tst karbu pozwala stwirdzić odporność rury na powolną propagację pęknięć. Rura powinna wytrzymać bz uszkodznia okrs 8760 h. (RC MULTIsaf > h). Tst FNCT (Full Notch Crp Tst) + Tst ACT Tst FNCT przprowadzany jst na próbc w postaci wycinka rury lub spcjalni wytłoczonj płytc w clu wykazania odporności na oddziaływani środowiska. Próbka po nacięciu poddana zostaj działaniu sił rozciągających, w roztworz Arkopalu i w okrślonj tmpraturz. Dla wyrobu RC próbka powinna wytrzymać w takich warunkach 3300 h bz uszkodznia (wg ISO 16770). (RC MULTIsaf > 8760 h). Tst kuli (Tst na obciążnia punktow wg dr Hssla) Rohrwand 10 5 Wg konstant Tst kuli wg dr Hssla, czyli tst na obciążnia punktow równiż służy do okrślnia odporności matriału na powolną propagację pęknięć. Próbka w postaci wycinka rury poddawana jst zwnętrznmu naciskowi punktowmu w okrsi czasu i w okrślonj tmpraturz. Próbka z matriału RC powinna w warunkach tgo tstu wytrzymać bz uszkodznia okrs 8760 h. (RC MULTIsaf h). Strck snkrcht zum Rohrradius Rys. Hssl Ingniurtchnik 6

7 KATALOG TECHNICZNY Instytut HESSEL Ingniurtchnik jst akrdytowanym laboratorium, uprawnionym do wykonywania tstów zgodni z PAS 1075 Crtyfikaty z badań rur z PE100 RC Wyniki badań, wdług spcyfikacji PAS 1075: , uzyskan na rurach RC MULTIsaf Ilość h Rodzaj badania Normatywn RC MULTIsaf Notch tst FNCT+ACT Tst kuli* * tst autorski wg. Hssl Ingniurtchnik Badani na obciążni punktow (tst kuli) - badany wynik osiągnięty - badani przrwan po upływi h Tst FNCT - żądany wynik osiągnięty. Notch tst - żądany wynik osiągnięty - badani przrwan po upływi h. 7

8 RC MULTIsaf RC MAXIprotct PE/PP-d Właściwości Mtoda i paramtry badania Wymagania wg PAS 1075 Wynik dla rur RC MULTIsaf oraz rur przwodowych RC MAXIprotct Tst FNCT (Full Notch Crp Tst) ISO paramtry badania: 4 N/mm2, 80 C, 2% Arkopal N-100 Brak uszkodzń (pękania kruchgo) podczas badania czas > 3300 h czas > 8760 h Odporność na obciążni punktow tst PLT Dr Hssla paramtry badania: 4 N/mm2, 80 C, 2% Arkopal N-100 Brak uszkodzń (pękania kruchgo) podczas badania czas > 8760 h czas > h Odporność na powolną propagację pęknięć (Notch Tst) PN-EN ISO 13479:2009 paramtry: SDR 11, ciśnini 9,2 bara, tmp. 80 C brak uszkodzń podczas badania czas > 8760 h czas > h Odporność na szybką propagację pęknięcia ISO 13477:1997 ciśnini krytyczn Pc 10 bar zatrzymani propagacji dla Pc < 10 bar zatrzymani propagacji dla Pc 12 bar Tab. Podstawow paramtry badań dla rur z PE100 RC DOPUSZCZENIA I CERTYFIKATY RC MULTIsaf pozytywni przszły badania Notch tst h - tst odporności na powolną propagację pęknięć zgodni z wymogami normy PN-EN 13479, wykonany w akrdytowanym laboratorium INiG w Krakowi. Rury pomyślni przszły badania na powolną propagację pęknięć, przprowadzon w akrdytowanym Instytuci HESSEL Ingniurtchnik, w oparciu o tsty długotrwałj próby wytrzymałości na rozciągani (FNCT+ACT), wg normy ISO wytrzymując bz uszkodznia okrs 8760 h. Rury w trakci badań na obciążni punktow (tst kuli) wg dr Hssla wytrzymały bz uszkodznia okrs 10000h. Tsty ACT i PLT (tst kuli) przprowadzan są cykliczni zgodni z wymogami PAS 1075: Dla rur do wody pitnj i wody użytkowj (kanalizacja) RC MULTIsaf wydawana jst dklaracja zgodności z Aprobatą Tchniczną IBDiM nr AT/ Dla rur do wody pitnj i wody użytkowj (kanalizacja) RC MULTIsaf oraz RC MAXIprotct PE/PP-d wydawana jst dklaracja zgodności z Aprobatą Tchniczną AT /2012 i Anksami nr 1 i 2 do tj aprobaty. Państwowy Zakład Higiny potwirdził Atstm Higinicznym nr HK/W/0291/01/2014, iż rury RC MULTIsaf oraz RC MAXIprotct PE/PP-d spłniają wszystki wymagania przwidzian dla rur do transportu wody pitnj. Dla rur gazowych RC MULTIsaf oraz RC MAXIprotct PE/PP-d wydawana jst dklaracja zgodności z normą PN-EN 1555:2012 na podstawi krajowgo crtyfikatu zgodności nr 141/12 wydango przz ZBiA ZETOM w Katowicach. Rury do gazu RC MULTIsaf i RC MAXIprotct PE/PP-d oznaczan są znakim bzpiczństwa B na podstawi crtyfikatu nr 126/12 wydango przz ZBiA ZETOM w Katowicach. Na trnach występowania szkód górniczych rury RC MULTIsaf oraz RC MAXIprotct PE/PP-d mogą być stosowan zgodni z warunkami zawartymi w Opinii Tchnicznj Nr 53/13 Główngo Instytutu Górnictwa z dnia

9 KATALOG TECHNICZNY Wszystki rodzaj rur RC MULTIsaf są zgodn z wymaganiami spcyfikacji PAS 1075: Wszystki rodzaj rur RC MULTIsaf są zgodn z wymaganiami polskich norm, co potwirdzan jst odpowidnią dklaracją zgodności: 9

10 RC MULTIsaf RC MAXIprotct PE/PP-d UKŁADANIE I MONTAŻ Układani Rury RC MULTIsaf i RC MAXIprotct przznaczon są przd wszystkim do układania tchnikami altrnatywnymi, al montaż tradycyjny równiż jst możliwy. Instalacj bzwykopow stają się coraz ważnijsz z powodu wzrastających kosztów układania przwodów ciśniniowych. Układani mtodami bzwykopowymi rur z PE100 RC oraz PE100 RC z dodatkowym płaszczm ochronnym pozwala na znaczn oszczędności w inwstycji. Z względu na dużą odporność na naciski punktow (szczgólni zalcan są rury trójwarstwow RC MULTIsaf 3l) oraz skutki zarysowań powirzchni, wyroby t mogą być układan w grunci bz stosowania podsypki i obsypki piaskowj, która stanowi dla nich strfę ochronną. Z uwagi na wysoki koszty związan z transportm zimi, stosowani rur RC MULTIsaf i RC MAXIprotct pozwala uniknąć znaczących wydatków związanych z przywozm na plac budowy odpowidnigo matriału do wykonania prac zimnych oraz wywozu nadmiaru pozostałj zimi. Brak koniczności stosowania obsypki piaskowj powoduj oszczędności ok % w porównaniu do tradycyjnych mtod wykopowych. Układani przwodów mtodą wykopu otwartgo, zwłaszcza na trnach silni zurbanizowanych, wiąż się z wysokimi kosztami wynikającymi, midzy innymi z długigo czasu zajęcia pasa drogowgo, czy późnijszgo odtwarzania nawirzchni. W tchnologiach bzwykopowych wykorzystywana jst naturalna lastyczność przwodów do zmiany kirunku układango rurociągu. W wyniku wiloltnich pozytywnych doświadczń w ksploatacji przwodów ciśniniowych z PE coraz bardzij rozpowszchnia się zastępowani oraz rnowacja przwodów ułożonych z tradycyjnych matriałów, np. stalowych, żliwnych, czy btonowych. Rury RC MULTIsaf oraz RC MAXIprotct mogą być układan przy użyciu następujących tchnologii: 1. Bzwykopowych - kraking układani w mijscu stargo rurociągu z jgo równoczsnym skrusznim, - przciski pnumatyczn przbijakim (krtm), - przwirty strowan, - mikrotunlowani, - przciski hydrauliczn, 2. Wąskowykopowych - płużni, - frzowani itp. 3. Wykopowych - bz podsypki i obsypki piaskowj, z zastosowanim gruntu rodzimgo i obsypką o wilkości kamini do 60 mm. 4. Rnowacji przwodów rlining. Zalty mtod bzwykopowych Zalty mtod bzwykopowych to: Zalty mtod bzwykopowych to: - zapwnini znacznych oszczędności w inwstycji w porównaniu do tradycyjnych mtod wykopowych, - obniżni kosztów poprzz wyliminowani części robót podzimnych, takich jak: wykonywani wykopów, zasypywani, wymianę gruntu, zagęszczani oraz nadzimnych, np.: rkultywacji nawirzchni; - skrócni czasu montażu; - ograniczni do minimum powirzchni wykopu; - najmnijszy stopiń ingrncji w infrastrukturę oraz oddziaływani na środowisko; - brak utrudniń w ruchu drogowym; - możliwość wykorzystania istnijących tras przwodów - mnijsza możliwość uszkodznia już istnijących sici podzimnych znajdujących się w pobliżu budowango rurociągu, - zminimalizowani lub całkowit wyliminowani możliwości osiadania gruntu, a co za tym idzi, prawdopodobiństwa uszkodznia sąsiadujących budynków, - zminimalizowani utrudniń w ruchu pojazdów, - odwodninia wymagają tylko wykopy początkow i końcow, a ni cała trasa nowgo rurociągu, - wzrost bzpiczństwa robót, - większa trwałość konstrukcji. 10

11 KATALOG TECHNICZNY KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA METOD BEZWYKOPOWYCH Kraking (Burstlining) Mtoda ta ma zastosowani do wymiany istnijących przwodów, posiadających liczn oraz rozlgł uszkodznia lub w których koniczn jst zwiększni wydajności hydraulicznj. Kruszni rur wykonuj się przy pomocy spcjalnj głowicy, która poszrza śrdnicę w clu wciągnięcia nowj rury. Kawałki stargo przwodu są wciskan w otaczający grunt. Nowy przwód o tj samj lub większj śrdnicy jst przciągany lub przpychany przz stary rurociąg. Do stosowani w tj mtodzi szczgólni zalcan są rury RC MAXIprotct, czyli rury przwodow z PE 100RC z warstwą ochronną z modyfikowango minralni PP. nowa rura zasilani wyciągarka stara rura stara rura głowica krusząca Przwirt strowany Mtoda wykorzystująca naturalną lastyczność politylnu, idalna do przprowadzania nowo budowanych rurociągów pod przszkodami takimi jak: rzki, drogi, lini koljow itp. W zalżności od rodzaju gruntu mogą być stosowan zarówno rury RC MULTIsaf, jak RC MAXIprotct. Rlining Mtoda ta jst powszchni stosowana do rnowacji rurociągów za pomocą rur z PE praktyczni od kilkudzisięciu lat. Stosowana jst do przwodów ciśniniowych stalowych i żliwnych, w których zdiagnozowano silną dgradację w wyniku korozji, czgo wynikim jst występowani licznych awarii. W mtodzi tj przwód PE jst wciągany do wnętrza stargo rurociągu poprzz wykop startowy. Wymiary wykopu muszą umożliwić wciągani rury z zachowanim odpowidnigo prominia gięcia. Przy jgo okrślaniu nalży pamiętać o zalżności dopuszczalngo prominia od tmpratury, i uwzględnić, iż w tmpraturach poniższj 20 C minimalny promiń gięcia wyraźni wzrasta. Krótka charaktrystyka mtod wąskowykopowych Płużni W skróci mtoda ta polga na wprowadzaniu odcinków rur poprzz bruzdę wykonaną za pomocą lmisza tzw. pługoukładacza. Na początku i końcu odcinka, wykonywan są wąski wykopy. Po najchaniu pługoukładaczm nad wykop, przz wnętrz prowadnicy połączonj z lmiszm wprowadzany jst początk rury oraz taśma ostrzgawcza, która jst układana powyżj rury. Po opuszczniu lmisza na żądaną głębokość początk rury oraz taśmy ostrzgawczj zakotwion są w grunci. Dzięki tmu podczas przmiszczania się pługoukładacza koljn mtry rury i taśmy wciągan są od góry do wnętrza prowadnicy i wychodząc z nij na dol, obsypywan zostają gruntm, który wczśnij został rozpchnięty lmiszm. 11

12 RC MULTIsaf RC MAXIprotct PE/PP-d Frzowani Mtoda ta pozwala: - wciągać rury bzpośrdnio do gruntu - układać na głębokości do 2 m - na wysoką stabilność kirunku i głębokości układania rur dzięki rgulacja wysokości pługa - na jdnoczsn układani rury oraz taśmy ostrzgawczj nad nią - na układani rur w trni pochyłym, a takż w gruntach z wysokim poziomm wód gruntowych - na zachowani niskigo kosztu układania rur przy zachowaniu wysokigo tmpa układania przwodów. Mtoda polgająca na wykonaniu wykopu o szrokości niwil większj od śrdnicy układanj rury, za pomocą koparko-frzarki. Poszczgóln odcinki rur łączon są na powirzchni i w całości opuszczan do wykopu bzpośrdnio za lmntm frzującym, podobni jak za lmiszm w mtodzi płużnia. Następni rurociąg zasypywany jst rozdrobnionym gruntm rodzimym. Wymagania przy układaniu rur w tchnologii wykopu bz podsypki i obsypki piaskowj: 1. Rodzimy matriał z wykopu o niokrślonym uziarniniu moż być wykorzystany ponowni. 2. Stosowany na obsypkę rury grunt ni powinin powodować powstania niwypłnionych przstrzni, dziur. Matriał z wykopu powinin zapwniać osiągnięci wymagango stopnia zagęszcznia Proctora, w zalżności od przwidywango obciążnia. Montaż METODY ŁĄCZENIA RUR RC MULTIsaf Rury RC MULTIsaf montuj się i łączy układa idntyczni jak typow rury PE100. Ni wymagają on usuwania połączonj molkularni warstwy wyróżnikowj. Duża odporność rur RC MULTIsaf na powolny wzrost pęknięć powoduj, iż przy układaniu ich w trudnych gruntach rodzimych można używać do wykonania podsypki i obsypki skruszonych skał i kamini o wilkości do 60 mm. Nalży pamiętać, aby wilkość fragmntów gruntu zapwniała równomirn wsparci dla rurociągu na całym jgo obwodzi, dlatgo w przypadku używania większych kamini lub odłamków skalnych, zwłaszcza w trnach górskich, do zasypania rurociągu nalży dodatkowo zastosować urobk o mnijszym uziarniniu, aby wypłnić pust przstrzni pomiędzy większymi kaminiami. 3. Nalży zwracać uwagę, aby w matrial stosowanym do zasypywania ni występowały kamini o wilkości mogącj powodować zaciśnięci rurociągu (przyjmuj się, ż wilkością graniczną jst około 60 mm śrdnicy). 4. Podłoż wykopu powinno zapwnić równomirn podparci na całj długości rur, umożliwiając prawidłową ich instalację i uzyskani odpowidnigo spadku. 5. Ni wolno stosować odpadów (np. gruzu, złomu itp.). W przypadku układania rur z PE100 RC mtodami wykopowymi w okrsi zimowym zabudowa rurociągu powinna odbywać się przy użyciu gruntu nizmrożongo, w zakrsi tmpratur przwidzianym standardowo jak dla typowych rur PE. METODY ŁĄCZENIA RUR RC MAXIprotct PE/PP-d Rury RC MAXIprotct łączon są za pomocą zgrzwania doczołowgo lub lktrooporowgo, po uprzdnim usunięciu fragmntu płaszcza ochronngo z końcówki rury. Możliw są równiż połącznia mchaniczn po uprzdnim dogrzaniu tuli z kołnirzami stalowymi lub przy użyciu muf zaciskowych. Do usuwania płaszcza ochronngo zalca się stosowani spcjalngo narzędzia, któr dostępn jst w naszj ofrci. Płaszcz zwnętrzny nalży zdjąć z końcówki rury na długości wystarczającj do przprowadznia zgrzwu doczołowgo lub nałożnia mufy lktrooporowj. Nalży pamiętać, iż rury RC MAXIprotct z dodatkowym płaszczm ochronnym mają całkowitą śrdnicę zwnętrzną nico większą od standardowych rur PE, dlatgo przd rozpoczęcim zgrzwania doczołowgo nalży zaopatrzyć się w szczęki dostosowan do ich wymiaru. Po wykonaniu zgrzwu nalży połączyć końc taśmy dtkcyjnj i trwal zabzpiczyć mijsc połącznia przd skutkami oddziaływania czynników zwnętrznych za pomocą mufy trmokurczliwj dostępnj w naszj ofrci. 12

13 KATALOG TECHNICZNY ZACISKANIE RUR RC MULTIsaf Zaciskani rur RC MULTIsaf odbywa się wdług tych samych procdur, co zwykłych rur z PE100 i jst możliw tylko po spłniniu poniższych warunków dotyczących zarówno sprzętu używango do tgo clu, jak wykonywanych czynności. Zaciski Zaciski do rur PE powinny posiadać: - równolgł lmnty robocz o kształci i wymiarach nipowodujących uszkodzń rur, - mchaniczn ograniczniki zabzpiczając przd uszkodznim rury w wyniku nadmirngo jj ściśnięcia, - mchanizm bzpiczństwa zabzpiczający przd przypadkowym zluzowanim zacisku. Dodatkowo zaciski powinny posiadać mchanizm pozwalający okrślić prędkość zaciskania oraz prędkość luzowania zacisku. Elmnty robocz mogą mić kształt pojdynczych lub podwójnych prętów o przkroju kołowym, a takż płaskowników z zaokrąglonymi krawędziami. Inn kształty lmntów roboczych równiż mogą być stosowan, o il promini ich krawędzi ni są mnijsz od okrślonych w tabli obok: Uszkodznia powstają na wwnętrznj powirzchni lub w jj bzpośrdnim sąsidztwi i są z zwnątrz niwidoczn. W chłodn dni nalży stosować mnijsz prędkości zaciskania i luzowania zacisku, poniważ niski tmpratury zmnijszają lastyczność i plastyczność politylnu. Uwaga! Bzpośrdni nagrzwani rury (np. nagrzwnicą) jst nidopuszczaln, poniważ przy dużym oporz ciplnym politylnu podnisini tmpratury na wwnętrznj powirzchni, gdzi występują największ naprężnia (podczas stosowania zacisku), wymaga długigo czasu grzania przy odpowidnio wysokij tmpraturz, a to powoduj nadmirn uplastycznini zwnętrznj powirzchni rury i unimożliwia bzpiczn stosowani zacisku. Wyposażni zacisków w ograniczniki zapobiga uszkodzniom rur PE w wyniku nadmirngo ich ściśnięcia. Ograniczniki unimożliwiają zbliżni lmntów roboczych na odlgłość bliższą niż 70% podwójnj maksymalnj grubości rury. Uwaga! Przd zaciskanim nalży sprawdzić grubość rury (znajduj się w oznaczniu wyrobu). W typowych zaciskach do rur PE dla przmiszczania ruchomgo lmntu roboczgo stosuj się napęd śrubowy lub hydrauliczny. W każdym rozwiązaniu mchanizm zapobigający przypadkowmu luzowaniu się zacisku jst istotnym lmntm bzpiczństwa tgo narzędzia. Przy zaciskaniu rur PE nalży stosować odpowidni prędkości posuwu lmntów roboczych zacisków. Gnralni prędkości zaciskania i luzowania zacisku powinny być jak najmnijsz, przy czym prędkość luzowania jst paramtrm ważnijszym. Śrdnica zwnętrzna rury PE DN [mm] Minimalny promiń krawędzi lmntów zaciskających [mm] W praktyc najczęścij stosowan są zaciski z walcowymi lmntami roboczymi. Minimaln śrdnic lmntów walcowych wynoszą: Śrdnica zwnętrzna rury PE DN [mm] Minimalna śrdnica lmntu walcowgo [mm] , , , , ,0 Rura PE musi mić odpowidnio dużo czasu dla kompnsacji bardzo dużych naprężń powstających w wwnętrznj warstwi podczas zaciskania. Wyniki badań pokazują, ż największ ryzyko uszkodznia rury występuj podczas zbyt szybkigo luzowania zacisku, zwłaszcza w przypadku rur o grubszych ściankach. Całkowity czas od momntu zainstalowania zacisku na rurz do jgo usunięcia ni moż przkroczyć 8 godzin. Przkroczni tgo czasu moż spowodować uszkodzni wyrobu. Procs zaciskania nalży prowadzić przstrzgając następujących zasad: 1. Nalży dobrać odpowidni rozmiar zacisku do rury. Zacisk musi być wyposażony w odpowidnio ustawion ograniczniki właściw dla wymiarów zaciskanj rury (śrdnicy i grubości lub SDR). 2. Zacisk na rurz trzba zamontować cntralni i prostopadl do jj osi. Odlgłość zacisku od zgrzwu doczołowgo, lktrooporowgo lub połącznia mchaniczngo kształtki PE/mtal powinna wynosić minimum 3 x dn, lcz ni mnij niż 300 mm, zalżni od tgo, która z tych wartości jst większa. Powirzchni lmntów roboczych zacisku muszą być gładki i czyst, aby ni spowodować uszkodznia powirzchni rury. Uwaga! Ładunki lktrostatyczn! Podczas zaciskania rury, w którj przpływa gaz, w mijscu jj spłaszczania prędkość przpływu gazu zwiększa się. Duża prędkość, suchy gaz i drobn cząstki stał w nim zawart mogą powodować powstawani ładunków lktrostatycznych na powirzchni rury, a następni ich wyładowania 13

14 RC MULTIsaf RC MAXIprotct PE/PP-d do gruntu. Przd rozpoczęcim zaciskania rury zacisk nalży uzimić i stosować odpowidni procdury bzpiczństwa dotycząc lktryczności statycznj. Muszą być on stosowan przz cały czas opracji zaciskania rury. 3. Zaciskani rury nalży rozpocząć, spłaszczając ją pomiędzy lmntami roboczymi z okrśloną prędkością. Tmpratura otocznia [ C ] Prędkość zaciskania [mm/min ] 0 5 (mijsc zaciśnięcia zawsz zabzpiczyć płną objmą naprawczą) > 25 max 15 Dla rur o śrdnicy powyżj 63 mm, kidy rura jst spłaszczona w połowi, nalży zrobić 1-minutową przrwę i ponowni taką samą przrwę, kidy rura jst spłaszczona w 3/4 (dla rur o śrdnicy mnijszj i równj 63 mm ni jst wymagan stosowani przrw w trakci zaciskania). Dodatkowo dla wszystkich śrdnic nalży zrobić 1-minutową przrwę, kidy wwnętrzn powirzchni rury ztkną się z sobą. Po upływi 1-minuty po ztknięciu się wwnętrznych powirzchni ściank nalży kontynuować zaciskani z prędkością zrdukowaną do połowy dotychczasowj wartości, aż lmnty robocz ztkną się z ogranicznikami. Jżli tmpratura otocznia jst bliska 0 C lub niższa, to prędkość zaciskania nalży zmnijszyć o połowę, a przrwy zwiększyć dwukrotni. Uwaga! Poniważ zacisk moż ni zatrzymać przpływu gazu całkowici, dla 100% skutczności odcięcia moż być potrzbn zastosowani odpowitrznia. W takim przypadku nalży zastosować dwa zaciski i odpowitrzać odcink rurociągu między nimi. Odlgłość między zaciskami ni moż być mnijsza niż 6 x dn. Wszlki prac muszą być prowadzon za drugim zaciskim. Ni wolno usuwać ograniczników lub zminiać ich ustawinia (na inn niż właściw dla grubości zaciskanj rury), ani tż wkładać czgokolwik (szmaty, dski, itp.) między rurę a lmnty robocz zacisku. 4. Nalży wykonać odpowidni prac na rurociągu za zaciskim. 5. Po zakończniu prac zacisk powinno się luzować z prędkością ni większą niż zastosowana w punkci 3. Tmpratura otocznia [ C ] 0 Prędkość luzowania [ mm/min ] 5 (mijsc zaciśnięcia zawsz zabzpiczyć płną objmą naprawczą) > Luzowani zacisku ni moż odbywać się z prędkością większą niż 10 mm/min. Luzowani zacisku musi objmować 1-minutową przrwę w momnci styku powirzchni wwnętrznych rury oraz dla wyrobów o śrdnicy powyżj 63 mm, 1-minutow przrwy dla otwarcia rury w 1/4 (zamknięcia w 3/4) i w 1/2. Jżli tmpratura otocznia jst bliska 0 C lub niższa, to prędkość luzowania zacisku nalży zmnijszyć o połowę, a przrwy zwiększyć dwukrotni. 6. Po całkowitym zluzowaniu zacisku nalży go obrócić na rurz o 90 i powoli przywrócić rurz przkrój kołowy. Zaokrąglić rurę nalży poprzz częściow zamykani zacisku do momntu uzyskania pożądango fktu. Moż być koniczn lkki spłaszczni przkroju, aby po zluzowaniu zacisku rura wróciła do przkroju kołowgo. Prędkość zaciskania i luzowania zacisku ni moż przkroczyć wartości takich, jak w pkt. 3 i 5. Przywracani rurz przkroju kołowgo jst procdurą częściowgo zamykania przkroju. NIE WOLNO rury zaciskać całkowici. 7. Po przywrócniu przkroju kołowgo nalży zdmontować zacisk z rurociągu. 8. Mijsc zaciskania rury powinno się oznaczyć opaską idntyfikacyjną lub zainstalować płną objmę naprawczą (objmującą rurę na całym obwodzi). Objmę naprawczą nalży zawsz stosować w przypadku użycia zacisku w tmpraturach bliskich i niższych od 0 C oraz gdy zachodzi nawt minimaln prawdopodobiństwo uszkodznia rury podczas zaciskania. Uwaga! Ni wolno zaciskać rury więcj niż jdn raz w tym samym mijscu, gdyż prawdopodobiństwo uszkodznia rury w takim wypadku znacząco wzrasta. Now mijsc zaciśnięcia rury musi być w odlgłości ni mnijszj niż 6 x dn. Zaciskani rur w sytuacjach awaryjnych. W sytuacjach awaryjnych koniczn jst szybki zaciśnięci rurociągu dla powstrzymania wypływu gazu i stosowani wyżj przdstawionj procdury ni jst uzasadnion. W takim przypadku wysoc prawdopodobn jst uszkodzni rury podczas jj zaciskania. Po powstrzymaniu wypływu gazu nalży na rurociągu zainstalować drugi zacisk zgodni z procdurą (w odlgłości ni mnijszj niż 6 x dn). Podczas usuwania główngo uszkodznia nalży równiż usunąć odcink rurociągu zaciśnięty pirwszym zaciskim. *Ninijsza procdura zaciskania została opracowana na podstawi publikacji: Sici gazow politylnow r. 2006, wyd. II rozszrzon pod rdakcją Andrzja Barczyńskigo i Tadusza Podzimskigo. 14

15 KATALOG TECHNICZNY METODY WYKONYWANIA POŁĄCZEŃ RUR PE Rury z PE100 RC produkcji Rurgaz mogą być łączon różnymi mtodami, jak poniżj: zgrzwani doczołow w zakrsi śrdnic 75 mm, zgrzwani lktrooporow główni w zakrsi śrdnic mm, połącznia mchaniczn: - zaciskow dla rur wodociągowych - kształtki p/stal dla rur gazowych, połącznia kołnirzow (tulja kołnirzowa PE i kołnirz stalowy). Połącznia zgrzwan powinny być wykonan w oparciu o zalcnia Rurgaz oraz producntów urządzń. Wykonawca rurociągu z rur politylnowych powinin stosować mtody łącznia okrślon w dokumntacji tchnicznj zatwirdzonj przz użytkownika sici gazowj, wodociągowj lub kanalizacyjnj. ZGRZEWANIE DOCZOŁOWE RUR PE100 RC Zgrzwani doczołow rur RC MULTIsaf podlga tym samym zasadom, co zgrzwani rur z PE 100. W przypadku rur RC MAXIprotct różnica polga na koniczności usunięcia z strfy zgrzwania płaszcza ochronngo oraz używania wkładk uwzględniających zwiększoną (przz płaszcz ochronny) śrdnicę rury. 1. Zasady ogóln Zgrzwani doczołow polga na ogrzaniu i uplastyczniniu czołowych powirzchni łączonych lmntów w styku z płytą grzwczą, rozgrzaną do wymaganj tmpratury, a następni po odsunięciu od płyty - wzajmnym połączniu ich z sobą przy odpowidnij sil docisku. Chłodzni złącza powinno odbywać się w sposób naturalny. Zabronion jst jgo przyspiszani poprzz np. polwani wodą, wntylowani itp. Mtodę zgrzwania doczołowgo stosuj się do łącznia rur i kształtk politylnowych o takij samj śrdnicy i grubości na końcach łączonych lmntów. Różnica wskaźnika szybkości płynięcia MFR łączonych lmntów ma mnijsz znaczni. Istotn znaczni ma fakt, iż wyroby o tj samj gomtrii (SDR), wykonan z politylnów różnych klas, mają inną wytrzymałość na ciśnini wwnętrzn. Ni powinno łączyć się tą mtodą rur o grubości poniżj 5 mm i śrdnicy mnijszj od 75 mm, poniważ błąd współosiowgo dopasowania lmntów ni moż przkraczać 10% grubości. Przy tak małych wartościach okrślni wilkości błędu praktyczni staj się nimożliw. Z względu na większ dopuszczaln wartości owalności dla rur w zwojach, zgrzwani doczołow stosuj się wyłączni dla rur wykonanych w odcinkach prostych. 2. Przygotowani lmntów do zgrzwania Mijsc wykonywania zgrzwów nalży chronić przd nikorzystnymi warunkami otocznia tj. wiatrm, zbyt niską tmpraturą, zapylnim, itp. W takij sytuacji, nalży podjąć adkwatn środki zaradcz np. zgrzwać pod namiotm, podniść tmpraturę mijsca pracy za pomocą nagrzwnicy itp. Zgrzwania doczołowgo ni powinno wykonywać się w tmpraturz ujmnj, jak równiż w czasi mgły, nizalżni od tmpratury otocznia. Przy zapwniniu odpowidnich warunków w pobliżu zgrzwarki, prac mogą być prowadzon nizalżni od pogody. W clu uniknięcia przciągów wwnątrz rur i nadmirngo schłodznia zgrzwanych lmntów, oba odlgł końc nalży zaślpić. Końcówki lmntów przznaczonych do zgrzwania czołowgo powinny być umocowan w zgrzwarc współosiowo, z zapwninim możliwości wzdłużngo przmiszczania jdngo z lmntów. Bzpośrdnio przd zgrzwanim końcówki powinny być obcięt lub zskrawan w clu usunięcia warstwy utlnionj. Zgrzwani doczołow rur RC MULTIsaf odbywa się w sposób idntyczny jak tradycyjnych rur z PE100, z zachowanim tych samych paramtrów i procdur zgrzwania. W przypadku zgrzwania rur RC MAXIprotct nalży najpirw usunąć fragmnt zwnętrzngo płaszcza z końców rur na długości umożliwiającj wykonani zgrzwu. Zdjmowani płaszcza powinno odbywać się przy użyciu spcjalngo narzędzia przznaczongo do tgo clu, któr znajduj się w ofrci Rurgaz. Podczas tj opracji nalży zachować szczgólną ostrożność, aby uniknąć zrwania taśmy dtkcyjnj znajdującj się pod płaszczm. Końcówki taśmy nalży z odpowidnim zapasm wyprowadzić z końców rur na zwnątrz po obu stronach zgrzwu, a następni połączyć przz lutowani lub zaprasowani (zacisk lktryczny) i pozostawić na zwnątrz zgrzwu. Całość zgrzwu doczołowgo wraz z ułożoną na nim taśmą nalży zabzpiczyć nałożoną wczśnij na rurę nasuwką trmokurczliwą, aby ochronić to mijsc przd wpływm czynników zwnętrznych lub uszkodznim mchanicznym. 15

16 RC MULTIsaf RC MAXIprotct PE/PP-d Po przygotowaniu rur do zgrzwania, wilkość szczliny pomiędzy łączonymi lmntami, po ich dociśnięciu do sibi ni powinna przkraczać: 0,3mm dla d <225mm 0,5mm dla 225 mm < d <400mm 1,0mm dla d > 400mm Przsunięci powirzchni zwnętrznych łączonych lmntów ni powinno przkraczać 0,1 grubości. Końc lmntów przznaczonych do łącznia, ni mogą wykazywać uszkodzń i muszą być woln od zaniczyszczń. Dla zapwninia właściwj jakości zgrzwów, nalży zwrócić szczgólną uwagę na czystość narzędzi, a w szczgólności płyty grzjnj. W tym clu nalży używać płynu czyszczącgo rozpuszczającgo tłuszcz, wiążącgo wilgoć i szybko odparowującgo oraz ni używango, czystgo, chłonngo i nipylącgo papiru. Końc łączonych lmntów powinny być oczyszczon równiż w sąsidztwi strfy zgrzwania na długości, co najmnij 10 cm, aby zaniczyszcznia ni dostały się na powirzchnię styku podczas wykonywania czynności tchnologicznych. Powirzchni czołow łączonych lmntów nalży obrabiać bzpośrdnio przd ich zgrzwanim. W przypadku zaniczyszcznia splanowanych powirzchni czołowych, wystarczając jst oczyszczni papirm nasączonym płynm czyszczącym. 3. Sprzęt do zgrzwania doczołowgo Przykładowy zstaw do zgrzwania doczołowgo objmuj: urządzni mocując, układ hydrauliczny lub pnumatyczny docisku łączonych lmntów, umożliwiający pomiar ciśninia docisku, urządzni do skrawania warstwy utlnionj z końcówk lmntów, płyta grzwcza z rgulatorm tmpratury, pojmnik ochronny na płytę grzwczą, piła lub nóż do cięcia rur, gnrator prądu, trmomtr kontaktowy do kontroli tmpratury płyty grzwczj, podpory rolkow do rur, namiot ochronny. Płyty grzwcz stosowan w urządzniach do zgrzwania muszą być zasilan lktryczni. Urządzni powinno zapwniać utrzymani wymagango ciśninia docisku na powirzchni łączonych lmntów, a w przypadku wystąpinia błędu spowodować zatrzymani procsu na każdym tapi z równoczsnym wskazanim rodzaju błędu. Przd rozpoczęcim zgrzwania nalży sprawdzić stan urządzń i narzędzi. Nalży używać wyłączni zgrzwarki posiadającj ważn Świadctwo kalibracji. Przsuw ruchomych szczęk urządznia musi odbywać się płynni. Płyta grzwcza powinna być czysta, bz ubytków w powłoc tflonowj. W zasadach ogólnych opisano warunki, jaki powinno spłniać mijsc wykonywania zgrzwów i jgo bzpośrdni otoczni oraz jak nalży przygotować lmnty do łącznia. Poniważ rury i kształtki składowan w magazynach otwartych lub na placu budowy mogą ulc zabrudzniu, do ich wstępngo czyszcznia można użyć suchgo papiru. Właściw czyszczni nalży wykonać używając czystgo papiru i płynu czyszczącgo, który usuni tłuszcz i wntualną wilgoć. Procdura zgrzwania doczołowgo powinna być zatwirdzona przz użytkownika sici, przy uwzględniniu cyklu zgrzwania, zgodni z tchnologią okrśloną przz producntów rur politylnowych i urządzń do ich zgrzwania. Po rozgrzaniu końców łączonych wyrobów, konstrukcja urządznia powinna umożliwić usunięci płyty grzwczj i złączni lmntów, w odpowidnim czasi, bz uszkodznia ogrzanych powirzchni. Urządznia do automatyczngo łącznia lmntów z politylnu mtodą zgrzwania doczołowgo, winny zapwnić kontrolę i rjstrację paramtrów zgrzwania dla każdgo połącznia, tj.: czasów poszczgólnych tapów cyklu zgrzwania, ciśninia na powirzchni poszczgólnych lmntów, tmpratury płyty grzwczj, tmpratury otocznia, ciśninia nizbędngo do pokonania oporów ruchu części ruchomj urządznia wraz z zamocowanym w nij lmntm do zgrzwania. Dobrą praktyką jst wykonani tzw. zgrzwu próbngo. Na podstawi kształtu uzyskanj wypływki można stwirdzić poprawność paramtrów procsu łącznia. Clm wykonania próby jst równiż oczyszczniu płyty grzjnj w mijscu styku łączonych lmntów przd wykonanim właściwych zgrzwów. Próby powinny być wykonywan przd każdą zmianą śrdnicy lub grubości łączonych lmntów. Tmpratura płyty grzwczj uzalżniona jst przd wszystkim od rodzaju matriału. Dla lmntów z PE100 oraz z PE100 RC tmpratura narzędzia wynosi 220 C. 16

17 KATALOG TECHNICZNY Czynności ralizowan w ramach procdury zgrzwania doczołowgo są wyminion w schmaci blokowym. przygotowani sprzętu zamocowani lmntów w uchwytach i cntrowani skrawani powirzchni czołowych cntrowani czyszczni pomiar oporów ruchu zgrzwarki zgrzwani chłodzni oznakowani zgrzwu kontrola jakości wstawini płyty grzwczj usunięci płyty grzwczj wyrównani przy docisku nagrzwani przy minimalnym docisku Zalcamy ralizowani zgrzwania wg cyklu klasyczngo. Zmianę ciśninia docisku na powirzchni łączonych lmntów w poszczgólnych fazach cyklu zgrzwania ilustruj wykrs. Ciśnini na powirzchni łączonych lmntów w fazach t1 i t5 wynosi 0,15 N/mm2. t1 - czas utrzymywania lmntów w kontakci z płytą grzwczą, aż do uzyskania wymaganj wypływki, t2 - czas nagrzwania (t2 = 10 x ) [s], t3 - czas na usunięci płyty grzwczj i połączni zgrzwanych lmntów [s], t4 - czas doprowadznia do wymagango ciśninia fuzji [s], t5 - czas łącznia lmntów pod dociskim [s], t6 - czas chłodznia bz docisku t6 1,5 [min]. Nominalna grubość rury [mm] Nagrzwani wstępn Dogrzwani Tmpratura płyty grzwczj: - dla PE 100 i PE 100RC C; Wysokość wypływki wstępnj w końcu czasu nagrzwania wstępngo p 1 =0,15 N/mm 2 [mm] Czas dogrzwania = 10 grubość p 2 0,01N/mm 2 t 2 [s] Czas przstawinia (rozsunięcia lmntów, usunięcia płyty grzwczj, ponowngo ztknięcia lmntów) t 3 [s] Czas podnosznia ciśninia t 4 [s] Łączni Czas chłodznia pod ciśninim p 3 (wartości minimaln) p 3 =0,15 N/mm 2 t 5 [s] Minimalny czas chłodznia bz ciśninia (t 6 ) 1,5 min na 1 mm grubości [min] do 4,5 0,5 do ,5 7,0 1, ,0 12,0 1, ,0 19,0 2, ,0 26,0 2, ,0 37,0 3, ,0 50,0 3, ,0 70,0 4, Tab. Paramtry zgrzwania doczołowgo wg DVS /

18 RC MULTIsaf RC MAXIprotct PE/PP-d B min S max 4. Kontrola jakości połączń. Normy zalcają sprawdzani każdgo wykonango połącznia. Kontrola jakości zgrzwu doczołowgo opira się na oględzinach zwnętrznj wypływki oraz pomiarz jj gomtrii. Kształt i wilkość wypływki uzalżnion są od właściwgo wykonania poszczgólnych tapów procsu zgrzwania. Jżli zaistnij podjrzni zaniczyszcznia łączonych powirzchni, bzwzględni nalży ściąć wypływki i dokładni zaobsrwować jj zachowani przy zginaniu i skracaniu. Ścięci wypływki ni osłabia wytrzymałości wykonango połącznia. Wypływki powinny mić kształt w miarę równy na całym obwodzi i stykających się z sobą wałczków. Powinny być on gładki i symtryczn na całym obwodzi rury. S min V A B B max S max S min B min Na co nalży zwracać uwagę ocniając wygląd wypływki Krytria ocny zgrzwów podano poniżj: zagłębini (A) pomiędzy wałczkami wypływki powinno znajdować się powyżj zwnętrznych powirzchni łączonych lmntów, przsunięci ściank łączonych lmntów (V) ni powinno przkraczać 10% grubości () oraz więcj niz 2mm szrokość wypływki (B) powinna być zawarta w przdzial 5+03 x n B 0,55 x n [mm], minimalna i maksymalna szrokość wypływki powinna odpowiadać następującym wartościom: Bmin 0,8 Bśr. Bmax 1,2 Bśr. Bśr.=(Bmin+Bmax)/2 różnica względnj szrokości wałczków wypływki ΔS=( Smax-Smin Smax+Smin ) ni powinna przkraczać: - 0,1 ΔS przy zgrzwaniu rury z rurą (tych samych klas PE lub PE 100 z PE 100RC), - 0,2 ΔS przy zgrzwaniu rury z rurą (PE 100RC z PE 80), - 0,2 ΔS przy zgrzwaniu rury z kształtką, - 0,1 ΔS przy zgrzwaniu kształtki z kształtką. Graniczn wartości szrokości wypływk w [mm] dla gazociągów z rur PE 100RC SDR11, SDR17 przdstawiono w tabli poniżj: SDR 17 SDR 11 Śrdnica rury d n, [mm] B B n min max n min max 90 5,4 6,6 9,0 8,2 7,5 10, ,6 7,0 9,6 10,0 8,0 11, ,4 7,2 10,1 11,4 8,4 12, ,3 7,5 10,6 12,7 8,8 13, ,5 7,9 11,2 14,6 9,4 14, ,7 8,2 11,9 16,4 9,9 15, ,9 8,6 12,5 18,2 10,5 16, ,4 9,0 13,4 20,5 11,2 17, ,8 9,4 14,1 22,7 11,8 18, ,6 10,0 15,1 25,4 12,6 20, ,7 10,6 16,3 28,6 13,6 21, ,1 11,3 17,6 32,2 14,7 23, ,7 12,1 19,0 36,3 15,9 26, ,7 13,0 20,7 40,9 17,3 28, ,7 13,9 22,3 45,4 18,6 31, ,2 15,0 24,3 50,8 20,2 33, ,4 16,2 26,6 57,2 22,2 37,5 Paramtry wypływki mirzy się za pomocą suwmiarki lub inngo przyrządu pomiarowgo, pozwalającgo na pomiar z dokładnością do 0,1 mm. W przypadku gdy połączni zgrzwan ni odpowiada którmukolwik z krytriów ocny, nalży j bzwzględni wyciąć i wykonać now. Powyższ zalcnia mają charaktr zasad ogólnych. W praktyc do wykonywania połączń zgrzwanych doczołowo, zalcamy stosowani paramtrów podanych przz producnta zgrzwarki (posiadającj dopuszczni do stosowania oraz aktualną kalibrację). 18 Prawidłowo wykonan zgrzwy doczołow na rurach RC MULTIsaf

19 KATALOG TECHNICZNY METODY WYKONYWANIA POŁĄCZEŃ RUR PE100 RC - ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE Zgrzwani lktrooporow rur RC MULTIsaf podlga tym samym zasadom, co zgrzwani rur z PE 100. Dla rur RC MAXIprotct różnica polga na wymogu usunięcia z strfy zgrzwania płaszcza ochronngo. 1. Zasady ogóln Zgrzwani lktrooporow polga na doprowadzniu nrgii lktrycznj do uzwojnia z drutu oporowgo znajdującgo się przy wwnętrznj powirzchni kształtki, gdzi ulga ona zamiani na cipło powodując uplastycznini powirzchni łączonych lmntów (wwnętrznj powirzchni kształtki i zwnętrznj powirzchni rury) i połączni ich z sobą. Zgrzwani lktrooporow przprowadza się przy wykorzystaniu kształtk mufowych oraz siodłowych. Mijsc wykonywania zgrzwu nalży chronić przd nikorzystnymi warunkami otocznia tj. wiatrm, zbyt niską tmpraturą, zapylnim, itp. W takij sytuacji, nalży podjąć adkwatn środki zaradcz np. zgrzwać pod namiotm, podniść tmpraturę mijsca pracy za pomocą nagrzwnicy itp.. Zgrzwania lktrooporowgo ni powinno wykonywać się w tmpraturz ujmnj, jak równiż w czasi mgły, nizalżni od tmpratury otocznia. Przy zapwniniu odpowidnich warunków w pobliżu zgrzwarki, prac mogą być prowadzon nizalżni od pogody. W clu uniknięcia przciągów wwnątrz rur i nadmirngo schłodznia zgrzwanych lmntów, oba odlgł końc nalży zaślpić. 2. Przygotowani lmntów do zgrzwania Aby uzyskać połączni wymaganj jakości nalży pamiętać, by powirzchni łączonych lmntów były odpowidnio przygotowan i oczyszczon. Końcówki rur powinny być ucięt prostopadl. Zgrzwani lktrooporow rur RC MULTIsaf odbywa się w sposób idntyczny jak tradycyjnych rur z PE 100, z zachowanim tych samych paramtrów i procdur zgrzwania. W przypadku zgrzwania rur RC MAXIprotct nalży najpirw usunąć fragmnt zwnętrzngo płaszcza z końcówk rur na długości umożliwiającj nałożni mufy lktrooporowj. Zdjmowani płaszcza powinno odbywać się przy użyciu spcjalngo narzędzia przznaczongo do tgo clu, któr znajduj się w ofrci RURGAZ. Podczas tj opracji nalży zachować szczgólną ostrożność, aby uniknąć zrwania taśmy dtkcyjnj znajdującj się pod płaszczm zwnętrznym. Końcówki taśmy nalży z odpowidnim zapasm wyprowadzić z końców rur po obu stronach mufy, a następni połączyć przz lutowani lub zaprasowani (zacisk lktryczny) i pozostawić na zwnątrz mufy. Całość zgrzwu lktrooporowgo wraz z ułożoną na nim taśmą nalży zabzpiczyć nałożoną wczśnij na rurę nasuwką trmokurczliwą, aby ochronić to mijsc przd wpływm czynników zwnętrznych lub uszkodznim mchanicznym. Wwnętrzn krawędzi musza być pozbawion zadziorów, a krawędzi zwnętrzn zaokrąglon (promiń krzywizny = 0,5). Powirzchni zwnętrzn końców rur przznaczonych do łącznia przy pomocy kształtk mufowych powinny być oczyszczon z warstwy utlnionj skrobakim, na długości, co najmnij strfy zgrzwu. Podobni postępujmy przy łączniu kształtk siodłowych, gdzi po zdjęciu zwnętrzngo płaszcza oczyszczona powinna być powirzchnia rury politylnowj, do którj będzi przylgał lmnt grzwczy. warstwy utlnionj, która powinna być usunięta z rury wynosi 0,1mm. Owalizacja rur powinna być likwidowana przz stosowani uchwytów mocujących. Ich zadanim jst takż uniruchomini końców łączonych lmntów tak, by na kształtki, podczas zgrzwania, ni była wywirana żadna siła. Łączon lmnty powinny być zamocowan w uchwytach zarówno podczas zgrzwania, jak i w trakci chłodznia. Przd zamontowanim kształtk lktrooporowych nalży oczyścić wwnętrzn ich powirzchni przy użyciu takich samych matriałów jak przy zgrzwaniu doczołowym. 19

20 RC MULTIsaf RC MAXIprotct PE/PP-d 3. Sprzęt do zgrzwania lktrooporowgo Sprzęt do zgrzwania lktrooporowgo powinin posiadać aktualną kalibrację i dopuszczni do stosowania oraz musi być dostosowany do charaktrystyk tchnicznych kształtk i systmu, w jakim on pracują. Rurgaz ofruj do sprzdaży kształtki lktrooporow przystosowan do zgrzwark stałonapięciowych lub wilofunkcyjnych. Przykładowy zstaw do zgrzwania lktrooporowgo objmuj: urządzni kontrolno - zasilając, urządzni mocując, zstaw skrobaków do rur piła lub nóż do cicia rur, gnrator prądu, urządzni dociskow (przy zgrzwaniu kształtk siodłowych), namiot ochronny, środki do czyszcznia wwnętrznych powirzchni kształtk. 4. Procdura zgrzwania lktrooporowgo Paramtry zgrzwania lktrooporowgo są wprowadzan do zgrzwarki w zalżności od typu urządznia. Istniją w tym zakrsi następując możliwości ustawiania paramtrów zgrzwania: automatyczni, na podstawi pomiaru oporności uzwojnia kształtki, poprzz ich odczytani za pomocą lktroniczngo czytnika z kodu paskowgo na kształtc lub z karty magntycznj, ręczni, poprzz kodowani urządznia (wprowadzani danych dotyczących napięcia i czasu zgrzwania). Po przygotowaniu lmntów i urządznia, procdura zgrzwania objmuj następując czynności: ustalni paramtrów zgrzwania zgodni z instrukcją producnta urządznia kontrolno-zasilającgo, w przypadku zgrzwania automatyczngo wykonani działań okrślonych w instrukcji obsługi urządznia, kontrola przbigu procsu zgrzwania, pozostawini złącza w uchwytach do czasu jgo wystudznia. Chłodzni złącza powinno odbywać się w sposób naturalny. Zabronion jst jgo przyspiszani poprzz np. polwani wodą, wntylowani itp. Po ochłodzniu złącza, mogą być usunięt uchwyty mocując. 5. Kontrola jakości połączń Wszystki połącznia zgrzwan lktrooporowo powinny podlgać kontroli wizualnj. W przypadku kształtk mufowych, po obu stronach kształtki, na rurz powinny być widoczn Ślady usunięcia warstwy utlnionj (na całym obwodzi). Podobni, w przypadku kształtk siodłowych, na rurz powinny być widoczn Ślady usuwania warstwy utlnionj równomirn na całym obwodzi siodła. Na końcach kształtki ni powinny znajdować się ślady wycików stopiongo politylnu. Na rurz w pobliżu siodła ni powinny znajdować się pęknięcia, rysy lub zgrubinia. Jżli kształtka jst wyposażona w wskaźniki, ich pozycja po zakończniu zgrzwania powinna być zgodna z wymogami producnta. Połączni powinno wykazywać brak dfktu niwspółosiowości zgrzanych lmntów. 20

TRENDS 2011. Raport Autumn 2011. www.rzeczpospolita.pl. www.tomorrow.pro. www.e-nauczanie.org. www.inwestycje.pl. www.manager.inwestycje.

TRENDS 2011. Raport Autumn 2011. www.rzeczpospolita.pl. www.tomorrow.pro. www.e-nauczanie.org. www.inwestycje.pl. www.manager.inwestycje. Raport Autumn 2011 II Edycja 22 grudnia 2011 www.langloo.com Partnr wydania www.combidata.pl Trnds II: Porozmawiajmy o biznsi Znaczni rozwiązań owych w biznsi systmatyczni wzrasta. Polski firmy coraz bardzij

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza silników dwupaliwowych o zapłonie samoczynnym w układach napędowych zbiornikowców LNG

Ocena porównawcza silników dwupaliwowych o zapłonie samoczynnym w układach napędowych zbiornikowców LNG NAFTA-GAZ styczń 2012 RO LXVIII Andrzj Adamkiwicz, Czary Bhrndt Akadmia Morska w Szczcini Ocna porównawcza silników dwupaliwowych o zapłoni samoczynnym w układach napędowych zbiornikowców LNG Wprowadzni

Bardziej szczegółowo

NAJSZERSZA OFERTA NA RYNKU. Katalog produktów. Kanalizacja zewnętrzna z PVC-U

NAJSZERSZA OFERTA NA RYNKU. Katalog produktów. Kanalizacja zewnętrzna z PVC-U EPIC B54, J341, X75 styczeń 01 Kanalizacja zewnętrzna z PVC-U Katalog produktów NAJSZERSZA OFERTA NA RYNKU System rur gładkościennych i kształtek z PVC-u do budowy kanalizacji grawitacyjnej, sanitarnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Projektowanie montaż

INSTRUKCJA Projektowanie montaż INSTRUKCJA Projektowanie montaż 3 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 1.1. Rodzaj materiału... 5 1.2. Zalety i wady wyrobów KG z PVC... 5 1.3. Dane fizykochemiczne materiału... 6 1.4. Uszczelki... 6 2. ZASTOSOWANIE...

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Naturalne produkty dla zdrowych gołębi w dobrej kondycji!

Naturalne produkty dla zdrowych gołębi w dobrej kondycji! KATALOG Naturaln produkty dla zdrowych gołębi w dobrj kondycji! Bony suplmnty odżywcz zapobigają, poprawiają kondycję, a przd wszystkim są naturaln! Naturaln produkty dla zdrowych gołę bi w dobrj kondycji:

Bardziej szczegółowo

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA RAUGEO DO POMP CIEPŁA NOWOCZESNE OGRZEWANIE, CHŁODZENIE I OSZCZĘDZANIE ENERGII Z WYKORZYSTANIEM CIEPŁA GEOTERMALNEGO INFORMACJA TECHNICZNA 827600 PL Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE mgr inż.bogna Tomaszewska 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r. LxPolonica nr 27934. Stan prawny 200-- Dz.U.2003.39.328 (R) Orzkani o nipłnosprawności i stopniu nipłnosprawności. zmiany: 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI,

Bardziej szczegółowo

instalacje do wody użytkowej i ogrzewania PP-R Katalog

instalacje do wody użytkowej i ogrzewania PP-R Katalog do wody użytkowej i ogrzewania PP-R Katalog instalacje S YS T E M Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA...................................... 1.1. Opis..............................................................

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych...

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych... 0 Przedsiębiorstwo Barbara KACZMAREK Spółka jawna INSTRUKCJA projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych z polipropylenu (PP) Malewo 2004 1 Spis treści 1. WSTĘP...4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Studzienki kanalizacyjne DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Katalog produktów. Studzienki kanalizacyjne DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH EPIC B2134, J3412, X71 kwiecień 2011 Katalog produktów DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH Solutions for Essentials Spis treści Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY RUROWE O ŚCIANKACH STRUKTURALNYCH ZGODNE Z NORMĄ EN 13476 DOBRZE DZIAŁAJĄCE SYSTEMY RUROWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SYSTEMY RUROWE O ŚCIANKACH STRUKTURALNYCH ZGODNE Z NORMĄ EN 13476 DOBRZE DZIAŁAJĄCE SYSTEMY RUROWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH Tiem Meijering Teppfa SYSTEMY RUROWE O ŚCIANKACH STRUKTURALNYCH ZGODNE Z NORMĄ EN 13476 DOBRZE DZIAŁAJĄCE SYSTEMY RUROWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WSTĘP Systemy rurowe o ściankach strukturalnych zostały wprowadzone

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ HOBAS System Polska Sp. z o.o. ania. ul. Koksownicza 11 PL 41-300 Dąbrowa Górnicza www.hobas.com.pl office@hobas.com.pl Sekretariat

Bardziej szczegółowo

50LAT. Gwarancjaobejmuje

50LAT. Gwarancjaobejmuje D M I M C / P V C P L 7 s y s t e m i n s t a l a c y j n y p v c c / p v c u P r o j e k t o w a n i e i m o n t a ż z k a t a l o g i e m LAT Gwarancjaobejmuje ruryizłączkizpvcc/pvcu NIBCOINCtoamerykańskafirmazdługoletnią

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE.

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. 2 STEINZEUG-KERAMO ZAKŁADY PRODUKCYJNE: Niemcy: Frechen i Bad Schmiedeberg Belgia: Hasselt Holandia: Belfeld PRACOWNICY:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny Wytyczne PL 1003 09, 2009 Wytyczne oceny przy certyfikacji wyrobów na znak jakości IGWP uszczelek z gumy do połączeń rur przeznaczonych do kanalizacji i instalacji zimnej wody pitnej Zatwierdzone do ankiety

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH OBIEKT REMNONT CZEŚCI PARTERU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH OBIEKT REMNONT CZEŚCI PARTERU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH OBIEKT REMNONT CZEŚCI PARTERU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ADRES INWESTYCJI Mosina ul. Krotowskiego INWESTOR GMINA MOSINA PL. 20

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push www.sanha.com 2 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push 1. Ogólne informacje techniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

Platforma Galileo: Koncepcja uniwersalnego odbiornika sygnałów Galileo dla potrzeb nawigacji morskiej

Platforma Galileo: Koncepcja uniwersalnego odbiornika sygnałów Galileo dla potrzeb nawigacji morskiej Samodzilna Pracownia Radiokomunikacji Morskij w Gdańsku (P-8) Plaforma Galilo: Koncpcja uniwrsalngo odbiornika sygnałów Galilo dla porzb nawigacji morskij Praca nr 08300026 Gdańsk, grudziń 2006 Plaforma

Bardziej szczegółowo