Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych"

Transkrypt

1 Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych MySQL studia zaoczne II stopnia, sem. I WYKŁAD 3: PHP, Złącze PHP-MySQL Agnieszka Oniśko, Małgorzata Krętowska MySQL a API Serwer MySQL Sesja klienta Connector/NET Connector/C++ Connector/J Connector/MXJ... Connector/ODBC Visual Studio Plugin Connector/OpenOffice.org Aplikacja klienta Klient.NET API, ADO.NET C++ API Java API PHP API Perl API Python API... OpenOffice Baza ćwiczeniowa PHP PHP obiektowy, skryptowy język programowania zaprojektowany do generowania dynamicznych stron internetowych. PHP (Hypertext Preprocessor) najczęściej stosuje się do przetwarzania skryptów po stronie serwera WWW, ale może być on również używany z poziomu wiersza poleceń oraz w aplikacjach pracujących w trybie graficznym np. przy pomocy bibliotek.

2 PHP PHP PHP Tools 1.0 (1995) PHP/FI 2.0 (1997) PHP 3 (1998) PHP 4 (2000) PHP 5 (2004) PHP 6 PHP umożliwia współpracę z wieloma rodzajami źródeł danych: systemy zarządzania bazami danych pliki tekstowe dokumenty XML serwisy WWW RUBY PHP Zmienne 1. Składnia PHP bazuje na składni języków C, Java oraz Perl 2. Cały kod PHP musi zawierać się pomiędzy znacznikami: oraz 3. Starsze wersje dopuszczały także parę znaczników <? oraz (niezalecane, w PHP 6 nie będą dostępne) 4. PHP obsługuje większość znanych baz danych: MySQL, Postgres, Oracle, MS SQL, DB2 $To_jest_zmienna; $To nie jest zmienna; $To_tez_jest_zmienna_123;

3 Stałe Zmienne (super)globalne define( ROK", "2009"); echo Jest rok ".ROK; echo PHP_VERSION; $_GET: zawiera zmienne przekazane do skryptu za pomocą metody HTTP GET $_POST: zawiera zmienne przekazane do skryptu za pomocą metody HTTP POST $_SERVER, $_REQUEST, $_ENV, $_SESSION, $_COOKIE, $_FILES Typy danych Funkcje is_*() Boolean Integer Float, double String Object Array Null is_null() is_string() is_int() is_double() is_bool() is_array() is_numeric() is_resource()

4 Operatory Operator? Konkatenacja: Hello. world += == -=!= *= === /= > %= <.= <= $x++ >= $x--, or &&, and xor! $humor = zly"; $text = ($humor == dobry")? Jestem w dobrym humorze!" : Jestem w $humor humorze."; echo "$text"; Instrukcja warunkowa Instrukcja switch $mood = "sad"; if ($mood == "happy") { echo "Hooray, I'm in a good mood!"; elseif ($mood == "sad") { echo "Awww. Don't be down!"; else { echo "Neither happy nor sad but $mood."; $mood = "sad"; switch ($mood) { case "happy": echo "Hooray, I'm in a good mood!"; break; case "sad": echo "Awww. Don't be down!"; break; default: echo "Neither happy nor sad but $mood."; break;

5 Instrukcje iteracyjne Instrukcje iteracyjne $licznik = 1; while ($licznik <= 12) { echo $licznik." razy 2 wynosi ".($licznik * 2)."<br/>"; $licznik++; $num = 1; do { echo Wartosc rowna sie: ".$num."<br/>"; $num++; while (($num > 200) && ($num < 400)); for ($licznik=1; $licznik<=12; $licznik++) { echo $licznik." razy 2 wynosi ".($licznik * 2)."<br/>"; Instrukcje iteracyjne echo "<table style=\"border: 1px solid black;\"> \n"; for ($y=1; $y<=12; $y++) { echo "<tr> \n"; for ($x=1; $x<=12; $x++) { echo "<td style=\"border: 1px solid black; width: 25px; padding: 4px; text-align:center;\">"; echo ($x * $y); echo "</tr> \n"; echo "</table>"; echo "</td> \n"; Instrukcje iteracyjne wynik działania

6 Funkcje Przekazywanie parametrów przez wartość/referencję function suma($a, $b) { $wynik = $a + $b; return $wynik; echo suma(1,2); function dodaj5($num) { $num += 5; $orignum = 10; dodaj5($orignum); echo $orignum; function dodaj5(&$num) { $num += 5; $orignum = 10; dodaj5($orignum); echo $orignum; Komentarze /* To jest komentarz wieloliniowy, zamykany znacznikiem: */ Komentarz jednoliniowy: //to jest komentarz jednoliniowy, który nie potrzebuje zamknięcia #to jest komentarz jednoliniowy, który nie potrzebuje zamknięcia Tablice $to_jest_tablica = array ( element1, element2, element3, element4 ); $to_jest_tablica[] = element1 ; $to_jest_tablica[] = element2 ; $to_jest_tablica[] = element3 ; $to_jest_tablica[] = element4 ; $to_jest_tablica[0] = element1 ; $to_jest_tablica[1] = element2 ; $to_jest_tablica[2] = element3 ; $to_jest_tablica[3] = element4 ; $to_jest_tablica = array ( element1, element2, element3 ); $to_jest_tablica[] = element4 ;

7 Tablice asocjacyjne $osoba = array ( nazwisko => Kowalski, zawod => informatyk, wiek => 30, plec => mężczyzna ); echo $osoba[ zawod ]; Tablice wielowymiarowe $osoby = array( array( "nazwisko" => "Kowalski", "zawod" => "informatyk", "wiek" => 30, "plec" => "mężczyzna"), array( "nazwisko" => "Sakowicz", "zawod" => "księgowa", "wiek" => 24, "plec" => "kobieta"), array( "nazwisko" => "Halek, "zawod" => "architekt", "wiek" => 45, "plec" => "kobieta )); Tablice wielowymiarowe Tablice wielowymiarowe: Funkcje echo $osoby[1]; echo $osoby[1][ zawod ]; foreach ($osoby as $i) { while (list($k, $v) = each ($i)) { echo "$k... $v <br/>"; count(), sizeof() each(), list() foreach() reset() zwraca pierwszy element tablicy array_push() umieszcza element na jako ostatni w tablicy array_pop() zraca element ostatni i usuwa go array_unshift() wstawia elementy na początku tablicy array_shift()- zwaraca element 1; usuwa go; modyfikuje numerację array_merge() łączy tabele array_keys() zwraca klucze tabeli array_values() zwraca wartości z tabeli shuffle() losowy porządek elementów w tablicy

8 Tablice wielowymiarowe: Funkcje Funkcje obsługi złącza PHP - MySQL $tablica = array("one", "two", "three"); reset($tablica); while (list(, $value) = each($tablica)) { echo "Value: $value<br />\n"; foreach ($tablica as $value) { echo "Value: $value<br />\n"; mysql_connect() połączenie się z serwerem MySQL mysql_close() zamknięcie połączenia z serwerem MySQL mysql_errno() zwraca numer błędu ostatniego polecenia MySQL mysql_error() zwraca komunikat błędu ostatniego polecenia MySQL mysql_select_db() wybór bazy MySQL mysql_query() przesłanie polecenia SQL do serwera MySQL mysql_fetch_row() załadowanie wiersza mysql_free_result() zwolnienie pamięci Łączenie z serwerem bazy: mysql_connect() PHP: Łącznie się z serwerem MySQL $mysql_link = mysql_connect ( nazwa hosta, nazwa użytkownika hasło, nazwa bazy ) $mysql_link = mysql_connect ( localhost, kowalski hasło_kowalskiego, moja_baza ) $polaczenie = mysql_connect("localhost", uzytkownik", haslo ); if (mysql_errno()) { printf("brak polaczenia: %s\n", mysql_error()); else { exit(); echo "Jest polaczenie! <br>\n";

9 Funkcje błędów połączenia Informacja o hoście $polaczenie = mysqli_connect("localhost", uzytkownik", haslo ); printf("informacja o hoście: %s\n", mysql_get_host_info($mysql_link)); if (mysqli_connect_errno()) { printf("połączenie nie powiodło się: %s\n", mysqli_connect_error()); exit(); Połączenie z serwerem bazy: Przykład I $mysql = mysql_connect("localhost", "joeuser", "somepass", "testdb"); if (mysql_errno()) { else { printf("połączenie nie powiodło się: %s\n", mysql_error()); exit(); printf("informacja o hoście: %s\n", mysql_get_host_info($mysql)); mysql_close($mysql); Połączenie z serwerem bazy: Przykład II $mysql = mysql_connect("localhost", "joeuser", "somepass ); if (mysql_errno()) { else { printf("połączenie nie powiodło się: %s\n", mysql_error()); exit(); printf("informacja o hoście: %s\n", mysql_get_host_info($mysql)); mysql_select_db( testdb, $mysql); mysql_close($mysql);

10 Zamknięcie połączenia: mysql_close() PHP: Łącznie się z serwerem MySQL $mysql_link = mysql_connect ( nazwa hosta, nazwa użytkownika hasło, nazwa bazy ) mysql_close($mysql_link); $polaczenie = mysql_connect("localhost", uzytkownik", haslo ); $wynik = mysql_query("select SESSION_USER(), CURRENT_USER();"); $wiersz = mysql_fetch_row($wynik); echo "SESSION USER: ", $wiersz[0], "<br>\n"; echo "CURRENT USER: ", $wiersz[1], "<br>\n"; Polecenie SELECT z poziomu skryptu PHP Polecenie SELECT z poziomu skryptu PHP cd. $polaczenie = mysql_connect("localhost", uzytkownik", haslo ); if (mysql_errno()) { printf("brak polaczenia: %s\n", mysql_error()); exit(); else { echo "Jest polaczenie! <br>\n";... $wybor_bazy = mysql_select_db( nazwa_bazy", $polaczenie); $sql = "SELECT * FROM Klient"; $wynik = mysql_query($sql, $polaczenie);... if ($wynik) { while ($tablica = mysql_fetch_array($wynik, MYSQL_ASSOC)) { $imie = $tablica['imie']; $nazwisko = $tablica['nazwisko']; $ = $tablica[' ']; echo "Klient: ".$imie." ".$nazwisko." ".$ ."<br>\n"; else { printf("dane nie zostaly zaladowane: %s\n", mysql_error($polaczenie)); mysql_free_result($wynik); mysql_close($polaczenie);

11 Funkcja mysql_fetch_array() $wynik = mysql_query($sql, $polaczenie); $tablica = mysql_fetch_array($wynik, MYSQL_BOTH); $wynik = mysql_query($sql, $polaczenie); $tablica = mysql_fetch_array($wynik, MYSQL_ASSOC); Funkcja mysql_free_result() bool mysql_free_result ( resource $result ); $wynik = mysql_query($sql, $polaczenie); $tablica = mysql_fetch_array($wynik, MYSQL_NUM); $wynik = mysql_query($sql, $polaczenie); $tablica = mysql_fetch_row($wynik); Funkcja mysql_num_rows() $link = mysql_connect("localhost", "mysql_user", mysql_select_db("database", $link); "mysql_password"); $result = mysql_query("select * FROM table1", $link); $num_rows = mysql_num_rows($result); echo Zapytanie zwróciło $num_rows rekordów \n"; Polecenie CREATE TABLE Połączenie z bazą, obsługa błędów else { $sql = "CREATE TABLE Tytuly (id INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, $res = mysql_query($mysql, $sql); if ($res === TRUE) { else { echo "Tabela Tytuly została utworzona."; tytul VARCHAR (75))"; printf("tabela nie została utworzona: %s\n", mysql_error($mysql)); mysql_close($mysql);

12 Polecenie INSERT: Przykład I... Połączenie z bazą, obsługa błędów else { $sql = "INSERT INTO Tytuly (tutul) VALUES ( Heban')"; $res = mysql_query($mysql, $sql); if ($res === TRUE) { echo "Rekord został dodany."; else { printf("rekord nie został dodany: %s\n", mysql_error($mysql)); mysql_close($mysql); Polecenie INSERT: Przykład II insert.php... Połączenie z bazą, obsługa błędów else { $sql = "INSERT INTO Tytuly (tytul) VALUES ('".$_POST["tytul"]."')"; $res = mysql_query($mysql, $sql); if ($res === TRUE) { echo "Rekord został dodany."; else { printf("rekord nie został dodany : %s\n", mysql_error($mysql)); mysql_close($mysql);

Zarządzanie systemami informatycznymi. Pojęcie systemu informatycznego Tworzenie interaktywnego oprogramowania internetowego w PHP

Zarządzanie systemami informatycznymi. Pojęcie systemu informatycznego Tworzenie interaktywnego oprogramowania internetowego w PHP Zarządzanie systemami informatycznymi Pojęcie systemu informatycznego Tworzenie interaktywnego oprogramowania internetowego w PHP Zakres wykładów Teoria systemu informatycznego Oprogramowanie internetowe

Bardziej szczegółowo

baza samochodów (komis)(1)

baza samochodów (komis)(1) baza samochodów (komis)(1) dane : nr_rejestracyjny, marka, rocznik, kolor, cena, właściciel (dane sprzedającego) 1) określenie cech obiektów istniejacych w rzeczywistości (przypisanie atrybutów) 2) zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Konstrukcja bibliotek mysql i mysqli w PHP. Dynamiczne generowanie stron. Połączenie, zapytanie i sesja

Zagadnienia. Konstrukcja bibliotek mysql i mysqli w PHP. Dynamiczne generowanie stron. Połączenie, zapytanie i sesja Zagadnienia Konstrukcja bibliotek mysql i mysqli w PHP Dynamiczne generowanie stron Połączenie, zapytanie i sesja Podstawowe opakowanie dla zapytań SQL w PHP Zarządzania uŝytkownikami Włamania do mysql

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych MySQL studia zaoczne II stopnia, sem. I Plan wykładu 1. MySQL: funkcje, procedury, wyzwalacze 2. HTML : tworzenie

Bardziej szczegółowo

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP Ryszard Myhan Wykład 4: Języki programowania PHP PHP - bibliografia PHP5. Praktyczny kurs Marcin Lis ISBN: 83-246-0307-7 PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne Andrzej Kierzkowski, Andrzej Kierzkowski

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia niestacjonarne II stopnia, sem. I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia niestacjonarne II stopnia, sem. I Ważne informacje Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia niestacjonarne II stopnia, sem. I aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret: Materiały do wykładów,

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Spis treści 1 Czym jest PHP? 2 2 Co potrafi PHP? Niektóre z zalet języka. 3 3 Instalacja PHP i serwera WWW Apache 5 3.1 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Internetowe bazy danych

1. Internetowe bazy danych Współpraca PHP z serwerem baz danych 1. Internetowe bazy danych 1.1. Podstawowe pojęcia baz danych 2. Instalacja MySQL 3.23.52 pod Windows 2.1. Konfiguracja systemu Windows 2.2. Instalacja MySQL 3.23.52

Bardziej szczegółowo

Paweª Witkowski. Jesie«2014

Paweª Witkowski. Jesie«2014 Bazy Danych i Usªugi Sieciowe Wst p do usªug sieciowych Paweª Witkowski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesie«2014 P. Witkowski (Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. I Jesie«2014

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. dr inż. Roman Ptak Katedra Informatyki Technicznej roman.ptak@pwr.edu.pl

Bazy Danych. dr inż. Roman Ptak Katedra Informatyki Technicznej roman.ptak@pwr.edu.pl Bazy Danych dr inż. Roman Ptak Katedra Informatyki Technicznej roman.ptak@pwr.edu.pl Plan wykładu 12 i 13. Systemy baz danych: MySQL, SQLite, PostgreSQL Hurtownie danych Cele i techniki replikacji i fragmentacji

Bardziej szczegółowo

Kurs WWW. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/

Kurs WWW. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Spis treści Wprowadzenie, pierwszy przykład Sposoby użycia, PHP5 i bazy danych Osadzanie skryptów, komentarze Zmienne, stałe, typy danych Tablice,

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www 1. Architektura www, HTTP, Cookies, HTML Historia rozwoju: Późne lata 60 projekt sieci ARPANet powstał jako inicjatywa Departamentu Obrony USA. 1969

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja skryptów PHP i zapytań SQL

Optymalizacja skryptów PHP i zapytań SQL Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Optymalizacja skryptów PHP i zapytań SQL Jak przyspieszyć skrypty PHP i zapytania do baz danych? Jak skonfigurować narzędzie Xdebug? Jak zmierzyć wydajność skryptu za

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Plan wykładu Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I 1. MySQL 2. Powtórzenie SQL WYKŁAD 2: MySQL: podstawowe obiekty Powtórzenie

Bardziej szczegółowo

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html PostgreSQL obiektowo-relacyjny SZBD oparty na Postgresie rozwijanym w University

Bardziej szczegółowo

Logika prezentacji II

Logika prezentacji II Logika prezentacji II Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Logika prezentacji 1 Plan wykładu Server Side Includes (SSI) Active Server Pages (ASP) ASP.NET PHP Logika prezentacji II (2) Celem wykładu jest

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP + bazy danych Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, współpraca PHP z bazami

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Laboratorium 5 - usługi sieciowe cz. 1 Maciej Szymański 28 kwietnia 2014

Sieci Komputerowe. Laboratorium 5 - usługi sieciowe cz. 1 Maciej Szymański 28 kwietnia 2014 Sieci Komputerowe Laboratorium 5 - usługi sieciowe cz. 1 Maciej Szymański 28 kwietnia 2014 1. SSH SSH (Secure Shell) jest protokołem umożliwiającym zdalną pracę terminalową oraz transfer plików. Zapewnia

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu PL/SQL. PL/SQL - historia TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH

Plan wykładu PL/SQL. PL/SQL - historia TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH Plan wykładu 2 TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH Wykład 2: Wprowadzenie do PL/SQL: bloki anonimowe, zmienne, kursory Wprowadzenie do PL/SQL Bloki Podstawowe składowe języka Zmienne i stałe Kursory Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012 Projektowanie baz danych Bartosz Reichel PG 2011/2012 Zasady zaliczenia Laboratorium 50% Wykład (egzamin/zaliczenie) 50% Literatura Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL, Michael McLaughlin,

Bardziej szczegółowo

TIN Techniki Internetowe Lato 2005

TIN Techniki Internetowe Lato 2005 TIN Techniki Internetowe Lato 2005 Grzegorz Blinowski Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej Plan wykładów 2 Intersieć, ISO/OSI, protokoły sieciowe, IP 3 Protokoły transportowe: UDP, TCP 4 Model

Bardziej szczegółowo

PostgreSQL. mgr Piotr Kania

PostgreSQL. mgr Piotr Kania PostgreSQL mgr Piotr Kania Spis treści. Spis treści.... 2 Wprowadzenie.... 4 Zadania administratora bazy danych (databaseadministrator DBA).... 5 Instalacja PostgreSQL w systemie OpenSuse Linux.... 5 Uruchamianie,

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I Ważne informacje Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I WYKŁAD 1: Wprowadzenie do przedmiotu, proceduralny język SQL 1. Sylabus w USOS ie: Ogólny

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa)

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa) Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa dwunasty PL/SQL, c.d. 1 / 37 SQL to za mało SQL brakuje możliwości dostępnych w językach proceduralnych.

Bardziej szczegółowo