Przykładowe plany zajęć lekcyjnych Design the Future Poland

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykładowe plany zajęć lekcyjnych Design the Future Poland"

Transkrypt

1 Przykładowe plany zajęć lekcyjnych Design the Future Poland 1

2 Spis treści Plik projektu... 3 Brelok Krok po kroku... 5 Tron dla komórki krok po kroku Plik projektu Tron na komórkę Figury geometryczne krok po kroku Plik projektu Bryły Geometryczne Podstawowe bryły w Inventorze Organizer na słuchawki Plik projektu Organizer Dane kontaktowe: Maciej Cieślak Autodesk Help Tutoriale oraz pomoc do programu dostępne pod adresem Lub po wciśnięciu klawisza F1 w programie. 2

3 Plik projektu Pracę rozpoczynamy od stworzenia nowego pliku projektu o nazwie nam odpowiadającej. Aby stworzyć nowy plik projektu, klikamy na Projekt, otwiera się okno tworzenia projektu. Tutaj tak, jak zostało to opisane w dokumencie z wprowadzeniem do Inventora tworzymy nowy plik projektu o nazwie nam odpowiadającej np. Brelok. 3

4 Wybieramy tworzenie nowego projektu dla jednego użytwkonika. W następnym oknie wybieramy nazwę dla projektu oraz ścieżkę obszaru roboczego. Klikamy Zakończ. 4

5 Brelok Krok po kroku Przechodzimy do tworzenia nowego pliku. Klikamy na Nowy następnie wybieramy po lewej stronie bazę szablonów metrycznych (Metric) a po lewej wybieramy część Standard(mm).ipt Po tych operacjach klikamy na Utwórz. Otwiera się okno nowego pliku. Wybieramy Szkic 2D, a następnie musimy wybrać jedną z płaszczyzn głównych układu. Tworzymy dwa szkice, jeden będziemy wyciągać, drugi jest potrzebny nam jako ścieżka wykorzystana do późniejszych operacji szyku. Najpierw możemy stworzyć za pomocą polecenia Szczelina ścieżkę o długości 100mm i średnicy 20mm. 5

6 Następnie tworzymy na tej samej płaszczyźnie co szkic szczeliny, jeden okrąg o średnicy 15mm. Powstały okrąg wykorzystujemy w operacji Wyciągnięcie. Wyciągamy narysowany kształt symetrycznie w obu kierunkach na odległość 10mm. W ten sposób tworzymy walec z o całkowitej długości 20mm. 6

7 Następną operacją wykorzystaną do tworzenia breloka będzie operacja Szyk prostokątny. Operacja ta, pomimo swojej nazwy, pozwala tworzyć szyki po ścieżkach zarówno prostokątnych jak i krzywoliniowych. Wybieramy bryłę do kopiowania, w naszym wypadku stworzony walec, a następnie po kliknięciu na strzałkę w sekcji kierunek, na ścieżkę. W liczbie elementów wprowadzamy wartość 26 i ustawiamy powtórzenie co 10mm. 7

8 Otrzymana bryła powinna wyglądać w następujący sposób: Następnie wykorzystamy wyciąganie do stworzenia wycięcia w tej bryle miejsca pod płytkę z imieniem posiadacza. W tym celu wybieramy górną płaszczyznę powstałego szyku walców i klikamy na nim. 8

9 Po zaznaczeniu wybieramy Szkic2D. Tworzymy prostokąt, którym wytniemy na odległość 5mm materiał w środku breloka. 9

10 Powinna powstać następująca bryła. Następnie analogicznie tworzymy nowy szkic w środku powstałego wycięcia. 10

11 Rysujemy prostokąt o takich samych wymiarach jak poprzednie wybranie. Wyciągamy go na odległość 2mm. 11

12 Po tej operacji jesteśmy gotowi do naniesienia napisu na powstałej powierzchni. Wybieramy tą powierzchnię i tworzymy na niej nowy szkic. Następnie wybieramy polecenie Tekst. I tworzymy napis. Napis ten możemy powiększyć poprzez zmianę parametru Wielkość. 12

13 Po stworzeniu szkicu z napisem wykorzystamy operację Wypukłość. Nadajemy pożądaną głębokość powstałemu napisowi a następnie zatwierdzamy operację. Do breloka trzeba jeszcze dodać otwór, który posłuży do wsunięcia linki bądź łańcuszka do powieszenia go przy kluczach. Aby go wykonać należy stworzyć szkic okręgu na górnej płaszczyźnie breloka. 13

14 Następnie go wyciągnąć, wybierając polecenie Wycięcie. 14

15 Tron dla komórki krok po kroku Plik projektu Pracę rozpoczynamy od stworzenia nowego pliku projektu o nazwie nam odpowiadającej. Aby stworzyć nowy plik projektu, klikamy na Projekt, otwiera się okno tworzenia projektu. Tutaj tak, jak zostało to opisane w dokumencie z wprowadzeniem do Inventora tworzymy nowy plik projektu o nazwie nam odpowiadającej np. Tron dla komórki. 15

16 Wybieramy tworzenie nowego projektu dla jednego użytwkonika. W następnym oknie wybieramy nazwę dla projektu oraz ścieżkę obszaru roboczego. Klikamy Zakończ. 16

17 Tron na komórkę Przechodzimy do tworzenia nowego pliku. Klikamy na Nowy. Następnie wybieramy po lewej stronie bazę szablonów metrycznych (Metric) a po lewej wybieramy część Standard(mm).ipt Po tych operacjach klikamy na Utwórz. Otwiera się okno nowego pliku. Wybieramy Szkic 2D, następnie jedną z płaszczyzn głównego układu współrzędnych i rozpoczynamy szkicowanie. 17

18 Przy pomocy narzędzi szkicownika tworzymy dwa półokręgi za pomocą narzędzia np. Łuk, zewnętrzny o promieniu 120mm wewnętrzny o promieniu 90mm. Łączmy powstałe półokręgi liniami prostymi za pomocą polecenia Linia. Powstałą obwiednię wyciągamy za pomocą narzędzia Wyciągnięcie proste na odległość 20mm. 18

19 Następnie musimy stworzyć szkic, który posłuży do stworzenia bazy siedziska dla komórki. Tworzymy figurę geometryczną o wymiarach takich jak na rysunku: W celu jej wykonania wykorzystujemy narzędzia Linia oraz Wymiar w celu zwymiarowania rysunku tak jak to jest przedstawione poniżej. Otrzymaną obwiednię wyciągamy narzędziem Wyciągnięcie proste na odległość 120mm. 19

20 Następnym krokiem będzie utworzenie płaszczyzny konstrukcyjnej, która posłuży do skopiowania istniejącej już pary nóżek wzdłuż osi symetrii naszej bryły. Potrzebujemy płaszczyznę, która przechodzi przez środek tronu, który ma już dwie nogi. W tym celu bryłą odniesienia będzie dla nas samo siedzisko. Z menu Płaszczyzna wybieramy polecenie Płaszczyzna symetrii między dwiema płaszczyznami równoległymi. 20

21 Ta płaszczyzna jest potrzebna w poleceniu Odbicie lustrzane. Po wybraniu tego polecenia, należy wskazać pierwszą bryłę nóżek jako element do odbicia, a płaszczyznę odbicia wybrać dopiero stworzoną płaszczyznę konstrukcyjną. Następne operacje wykonane na przedstawionym tronie są czysto kosmetyczne. Dodano zaokrąglenia ostrych krawędzi, żeby podnieść walory estetyczne. Do tego dodano wycięcie w oparciu, aby urozmaicić bryłę końcową. 21

22 Do modelu dodano zakrąglenia niektórych krawędzi za pomocą narzędzia Zaokrąglenie Do wykonania napisu ułożonego wzdłuż jednej z nóg tronu należy wykonać szkic na powierzchni tej nogi, następnie należy użyć funkcji Tekst geometrii Pozwoli to na stworzenie tekstu wzdłuż wybranej geometrii. Następnie należy użyć narzędzia Wypukłość i na żądaną odległość wyciągnąć powstały napis. 22

23 Figury geometryczne krok po kroku Plik projektu Pracę rozpoczynamy od stworzenia nowego pliku projektu o nazwie nam odpowiadającej. Aby stworzyć nowy plik projektu, klikamy na Projekt, otwiera się okno tworzenia projektu. Tutaj tak, jak zostało to opisane w dokumencie z wprowadzeniem do Inventora tworzymy nowy plik projektu o nazwie nam odpowiadającej np. Bryły geometryczne. 23

24 Wybieramy tworzenie nowego projektu dla jednego użytwkonika. W następnym oknie wybieramy nazwę dla projektu oraz ścieżkę obszaru roboczego. Klikamy Zakończ. 24

25 Bryły Geometryczne Przechodzimy do tworzenia nowego pliku. Klikamy na Nowy następnie wybieramy po lewej stronie bazę szablonów metrycznych (Metric) a po lewej wybieramy część Standard(mm).ipt Po tych operacjach klikamy na Utwórz. Otwiera się okno nowego pliku. Podstawowe bryły w Inventorze Aby wykonać prostopadłościan, bądź sześcian będący szczególnym przypadkiem prostopadłościanu wystarczy wybrać opcję Kostka W tej wersji umożliwiono tworzenie podstawowych brył automatycznie. Są to kostki (prostopadłościany), walce, kule oraz torusy. Po wybraniu jednej z opcji od razu zostajemy przekierowaniu do wyboru płaszczyzny na której będziemy rysować i możemy rozpocząć szkicowanie. 25

26 Aby naszkicować ostrosłup bądź czworościan musimy stworzyć je osobno, gdyż program nie przewiduje ich automatycznego tworzenia. Aby stworzyć ostrosłup o kołowej podstawie musimy wykorzystać opcję Obrót, jednak wcześniej trzeba na jednej z płaszczyzn konstrukcyjnych narysować trójkąt. Następnie wykorzystujemy operację Obrót, jako oś obrotu wybieramy jeden z boków trójkąta. 26

27 Do stworzenia czworościanu będziemy potrzebowali najpierw prostopadłościan. Możemy go wykonać poleceniem Kostka. Następnie wykorzystamy jedną jego ścianę do wykonania szkicu trójkąta, którym będziemy wycinać naszą bryłę. Szkicujemy trójkąt tak by wyciąć trójkąt taki jak jest pokazany na obrazku poniżej górna krawędź ma dochodzić dokładnie do połowy krawędzi sześcianu. 27

28 Następnie wykorzystamy polecenie Szyk kołowy i skopiujemy wycięcie wokół osi przechodzącej przez środek naszego sześcianu. Jako elementy wybieramy nasze pierwsze cięcie, umieszczenie to cztery cięcia przy całkowitym kącie 360 stopni. Wynikiem tej operacji będzie gotowy czworościan. 28

29 Organizer na słuchawki Plik projektu Pracę rozpoczynamy od stworzenia nowego pliku projektu o nazwie nam odpowiadającej. Aby stworzyć nowy plik projektu, klikamy na Projekt, otwiera się okno tworzenia projektu. Tutaj tak, jak zostało to opisane w dokumencie z wprowadzeniem do Inventora tworzymy nowy plik projektu o nazwie nam odpowiadającej np. Organizer. 29

30 Wybieramy tworzenie nowego projektu dla jednego użytwkonika. W następnym oknie wybieramy nazwę dla projektu oraz ścieżkę obszaru roboczego. Klikamy Zakończ. 30

31 Organizer Przechodzimy do tworzenia nowego pliku. Klikamy na Nowy następnie wybieramy po lewej stronie bazę szablonów metrycznych (Metric) a po lewej wybieramy część Standard(mm).ipt Po tych operacjach klikamy na Utwórz. Otwiera się okno nowego pliku. Teraz należy rozpocząć szkicowanie. Wybieramy opcję Szkic 2D i rozpoczynamy szkicowanie na jednej z płaszczyzn. 31

32 Następnie otwieramy szkic i szkicujemy na płaszczyźnie prostokąt o wymiarach 110x50mm. Powstałą obwiednię wyciągamy narzędziem Wyciągnięcie proste na odległość 25mm. 32

33 Następnie na jednej ścianie tworzymy szkic. W tym celu wybieramy ponownie narzędzie Szkic 2D, a następnie wybieramy jedną z bocznych ścian organizera. Szkicujemy szkic o wymiarach podanych poniżej: Używamy tego szkicu do stworzenia wycięcia w naszym prostopadłościanie za pomocą narzędzia Wyciagnięcie proste. 33

34 Następnym krokiem jest stworzenie płaszczyzny konstrukcyjnej, która pozwoli na odbicie tego elementu na drugą stronę organizera. Z menu Płaszczyzna wybieramy polecenie Płaszczyzna symetrii między dwiema płaszczyznami równoległymi. 34

35 Tworzymy płaszczyznę tak jak na rysunku poniżej. Kolejnym krokiem jest wykorzystanie funkcji Odbicie lustrzane do skopiowania powstałego wycięcia. Za pomocą opcji Zaokrąglenie tworzymy 2mm zaokrąglenia krawędzi naszych wycięć. 35

36 Za pomocą opcji Szyk prostokątny tworzymy powielenie wycięcia wzdłuż ścianek prostopadłościanu. Tworzymy dziewięć powieleń, co 10mm. Kolejnym krokiem jest wykonanie zagłębień po kabel od słuchawek. Należy wykonać szkic na jednej krawędzi z wymiarami podanymi poniżej, następnie za pomocą Wyciągnięcia prostego wyciąć w prostopadłościanie zagłębienie na głębokość 5mm. 36

37 Aby zredukować ilość ostrych krawędzi użyto narzędzi Faza oraz Zaokrąglenie na krawędziach wycięcia. otrzymując następujący efekt. Po drugiej stronie wycinamy kształt przypominający dziurkę od klucza. Tworzymy szkic, następnie używamy Wyciągnięcia prostego. Całość można wykończyć fazami oraz zaokrągleniami. 37

38 Po tych operacjach otrzymujemy następujący efekt: Teraz należy z pomocą narzędzia Odbicie lustrzane odbić powstałe zagłębienia względem płaszczyzny konstrukcyjnej przechodzącej przez środek bryły. Całość można wykończyć odpowiednimi zaokrągleniami. 38

39 Z drugiej strony organizera można wybrać trochę materiału. W tym celu tworzymy szkic prostokąta równo odległego od głównych krawędzi orgaznizera o 8mm. I za pomocą narzędzia Wyciągnięcie proste tworzymy wycięcie na głębokość 7,5mm. 39

40 Całość możemy wykończyć zaokrągleniami. 40

AutoCAD laboratorium 3

AutoCAD laboratorium 3 AutoCAD laboratorium 3 Spis treści UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ PRZYWRÓĆ USTAWIENIA DOMYŚLNE PROGRAMU AUTOCAD.... 3 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 3 Zad. 1. Narysuj używając polecenia

Bardziej szczegółowo

AutoCAD -- kurs podstawowy

AutoCAD -- kurs podstawowy AutoCAD -- kurs podstawowy I. Podstawy podstaw. 1. Lekcja 1 -- Podstawy podstaw Filozofia pracy z programem AutoCAD Wygląd głównego okna aplikacji Dopasowanie programu do własnych potrzeb zmiana wyglądu

Bardziej szczegółowo

W module Część-ISO wykonać kubek jak poniżej

W module Część-ISO wykonać kubek jak poniżej W module Część-ISO wykonać kubek jak poniżej rozpoczniemy od wyciągnięcia walca o średnicy 75mm i wysokości 90mm z płaszczyzny xy wykonujemy szkic do wyciągnięcia zamykamy szkic, oraz wprowadzamy wartość

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika cz. I

podręcznik użytkownika cz. I podręcznik użytkownika cz. I Prawa autorskie 2013, ProGrupa Sp. z o.o. Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

O czym należy pamiętać?

O czym należy pamiętać? O czym należy pamiętać? Podczas pracy na płaszczyźnie możliwe jest wprowadzanie współrzędnych punktów w następujących układach: - układ współrzędnych kartezjańskich: x, y służy do rysowania odcinków o

Bardziej szczegółowo

Rhinoceros NURBS modeling for Windows

Rhinoceros NURBS modeling for Windows Rhinoceros NURBS modeling for Windows Podręcznik szkoleniowy Poziom 1 Wersja 4.0 R40TML1 cze-2009 Rhinoceros Level 1 Training Manual v4.0 Robert McNeel & Associates 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano

Bardziej szczegółowo

Przykład montażu w CATIA v5

Przykład montażu w CATIA v5 Przykład montażu w CATIA v5 Za przykład posłuży proste połączenie wałka i tulejki za pomocą wpustu. Pierwszym etapem jest konstrukcja modeli 3D. Zacznijmy od stworzenia modelu wałka. Model 3D wałka Modelowanie

Bardziej szczegółowo

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Tytuł oryginału: ArchiCAD 16 Tłumaczenie: Hanna Zielińska ISBN: 978-83-246-7943-0 2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Translated

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

CINEMA 4D R9 Quickstart

CINEMA 4D R9 Quickstart CINEMA 4D R9 Quickstart I CINEMA 4D R9 Quickstart Informacje wydawnicze Programiści Programowanie pluginów Menadżer produktu Christian Losch, Philip Losch, Richard Kurz, Tilo Kühn, Thomas Kunert, David

Bardziej szczegółowo

Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli

Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli TABLICE INTERAKTYWNE QOMO Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli Spis treści Wstęp 3 1. Pierwsze kroki z tablicami QOMO 6 1.1. Dostępne modele tablic QOMO 6 1.2. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MSC.MARC DLA ANALIZY WSPÓŁPRACY KONTAKTOWEJ KOŁA I SZYNY

WYKORZYSTANIE MSC.MARC DLA ANALIZY WSPÓŁPRACY KONTAKTOWEJ KOŁA I SZYNY WYKORZYSTANIE MSC.MARC DLA ANALIZY WSPÓŁPRACY KONTAKTOWEJ KOŁA I SZYNY Aleksander Sładkowski Tomasz Kuminek Politechnika Śląska (Katowice) 1. Wstęp Modelowanie współpracy kontaktowej systemu koło szyna

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 OPROGRAMOWANIE Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 PRO100 Podręcznik użytkownika Wstęp 1. Wstęp Program PRO100 staraliśmy się stworzyć maksymalnie prosty

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 2: INKSCAPE

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 2: INKSCAPE BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 2: INKSCAPE Inkscape to darmowy, w pełni spolszczony, otwarty program do pracy z grafiką wektorową. Można w nim projektować

Bardziej szczegółowo

Modelowanie powierzchni swobodnych. (Free Form)

Modelowanie powierzchni swobodnych. (Free Form) Modelowanie powierzchni swobodnych. (Free Form) Wstep. Ściąga ta nie ma na celu zastępowania pomocy systemu UNIGRAPHICS. Zawiera tylko ogólne wskazówki i omówienie głównych narzędzi programu umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wersja1.0.0 Język polski Witamy w świecie pomiarów 3D

Instrukcja obsługi Wersja1.0.0 Język polski Witamy w świecie pomiarów 3D Instrukcja obsługi Wersja1.0.0 Język polski Witamy w świecie pomiarów 3D Przetłumaczył: Konrad Węgrzyn Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone. Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych przez prawo,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

PRO/ENGINEER. ĆW. Nr. PROJEKT SPRZĘGŁA- ZŁOŻENIE

PRO/ENGINEER. ĆW. Nr. PROJEKT SPRZĘGŁA- ZŁOŻENIE PRO/ENGINEER ĆW. Nr. PROJEKT SPRZĘGŁA- ZŁOŻENIE Rysunek 1 projektowane element- efekt końcowy W celu wykonania złożenia końcowego (jak na rysunku) trzeba wykonać wszystkie elementy. Następnie złożyć w

Bardziej szczegółowo

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator Grafika wektorowa - Adobe Illustrator dr Radosław Stelmaszczyk/dr Krzysztof Moszczyński przewodnik do ćwiczeń Spis treści 00. Wstęp... 5 Grafika wektorowa... 5 01. Otwieranie, tworzenie i zapisywanie dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 291 7. BAZY PROFILI PRĘTÓW W programie Robot Millennium użytkownik może wykorzystywać kilka baz profili prętów. Wszystkie dane dotyczące geometrii

Bardziej szczegółowo

Samouczek 1: 2.5 osiowa obróbka uszczelki

Samouczek 1: 2.5 osiowa obróbka uszczelki Pierwsze kroki z Alibre CAM 1.2 Samouczek 1: 2.5 osiowa obróbka uszczelki Zastosowanie 2 ½ osiowej obróbki kształtowej 2 Wprowadzenie To ćwiczenie demonstruje przygotowanie obróbki prostej pryzmatycznej

Bardziej szczegółowo

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU W poniższym przykładzie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

CATIA V5. Przyk³ady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym

CATIA V5. Przyk³ady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG CATIA V5. Przyk³ady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym Autor: Andrzej We³yczko ISBN:

Bardziej szczegółowo

PROCES MODELOWANIA GEOMETRYCZNEGO BUTELKI GRAWEROWANEJ O ZŁOŻONEJ POSTACI

PROCES MODELOWANIA GEOMETRYCZNEGO BUTELKI GRAWEROWANEJ O ZŁOŻONEJ POSTACI Mgr inż. Sylwester OLESZEK Pol-Am-Pack S.A. DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.276 PROCES MODELOWANIA GEOMETRYCZNEGO BUTELKI GRAWEROWANEJ O ZŁOŻONEJ POSTACI Streszczenie: Celem pracy jest przedstawienie procesu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie podstawy i plotera - Montaż

Bardziej szczegółowo

Płyty metodą MES PLT. Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012

Płyty metodą MES PLT. Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012 Płyty metodą MES PLT Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012 PLT Płyty metodą MES PLT Uwaga: Niniejsza dokumentacja ograniczona jest do opisu bazującego na Eurokodach, opisy oparte

Bardziej szczegółowo