ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO"

Transkrypt

1 DRUK XLVII/1/2014 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 9-27 czerwca 2014 r./ Lublin 2014

2 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza Zarządu Województwa Lubelskiego Gospodarowanie mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego Wykonywanie Budżetu Województwa Lubelskiego Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień do działania Wdrażanie Programów Operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych na lata Opiniowanie projektów wniosków dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz włączenia nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Wyróżnienia Medalem Pamiątkowym Województwa za szczególne zasługi dla województwa oraz nadawanie Odznaki Honorowej Zasłużony dla Województwa Lubelskiego Przyznawanie nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury Badanie rocznych sprawozdań finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Powoływanie i odwoływanie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy.. Pozostałe uchwały II. Wykaz projektów dokumentów przyjętych przez Zarząd Województwa Lubelskiego i rekomendowanych Sejmikowi Województwa Lubelskiego. 15 III. Decyzje i postanowienia wydane przez Zarząd Województwa Lubelskiego w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego. 16 IV. Kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. 17 V. Wykonywanie Budżetu Województwa Lubelskiego. 18 VI. Informacja o pozostałych rozstrzygnięciach Zarządu Województwa Lubelskiego podjętych w formie zapisu do protokołu posiedzenia. 24 Strona 2 z 26

3 W okresie od 9 do 27 czerwca 2014 r. Zarząd Województwa Lubelskiego obradował na 5 posiedzeniach. I. Działalność uchwałodawcza Zarządu Województwa Lubelskiego. Na kolejnych posiedzeniach Zarząd Województwa Lubelskiego podjął ogółem 101 uchwał. Zakres tematyczny zagadnień rozpatrywanych przez Zarząd Województwa, w których końcowe rozstrzygnięcia zapadły w formie uchwały przedstawia się następująco: 1. Gospodarowanie mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego 12 uchwał. 2. Wykonywanie Budżetu Województwa Lubelskiego 3 uchwały. 3. Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień do działania 8 uchwał. 4. Wdrażanie Programów Operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych na lata uchwał. 5. Opiniowanie projektów wniosków dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz włączenia nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej 6 uchwał. 6. Wyróżnienia Medalem Pamiątkowym Województwa za szczególne zasługi dla województwa oraz nadawanie Odznaki Honorowej Zasłużony dla Województwa Lubelskiego 3 uchwały. 7. Przyznawanie nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury - 5 uchwał. 8. Badanie rocznych sprawozdań finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych - 18 uchwał 9. Powoływanie i odwoływanie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy - 3 uchwały. 10. Pozostałe uchwały 32 uchwały, w tym: a) z zakresu działania Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu 3 uchwały, b) z zakresu działania Departamentu Gospodarki i Innowacji 6 uchwał, c) z zakresu działania Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej 3 uchwały, d) z zakresu działania Departamentu Organizacyjno-Prawnego - 13 uchwał, e) z zakresu działania Departamentu Rolnictwa i Środowiska - 1 uchwała, f) z zakresu działania Departamentu Polityki Transportowej i Drogownictwa - 2 uchwały, g) z zakresu działania Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego - 1 uchwała, h) z zakresu działania Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego - 1 uchwała, i) z zakresu działania Departamentu Finansów - 1 uchwała, j) z zakresu działania Polityki Regionalnej - 1 uchwała. Ad 1/ Gospodarowanie mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego. Uchwały Zarządu Województwa z zakresu gospodarowania mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego dotyczyły 1) wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie przetargowym na okres do 3 lat przez Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej, pomieszczeń, znajdujących się w budynku zaplecza służby zdrowia, usytuowanym na nieruchomości, położonej w Białej Podlaskiej - Uchwała Nr CCL/5193/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r.; 2) wyrażenia zgody Zarządowi Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie na rozbiórkę budynku gospodarczego w kształcie litery L, usytuowanego na działce ozn. nr 185/2 o pow. 0,5099 ha, położonej w miejscowości Cholewianka, stanowiącej własność Województwa Lubelskiego - Uchwała Nr CCL/5195/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r.; Strona 3 z 26

4 3) wyrażenia zgody Medycznemu Studium Zawodowemu w Biłgoraju na wycięcie drzewa, usytuowanego na działce, stanowiącej własność Województwa Lubelskiego - Uchwała Nr CCLI/5232/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.; 4) wypłaty odszkodowania za nabytą przez Województwo Lubelskie z mocy prawa działkę nr 977/1 położoną w Puławach, obręb Wólka Profecka - Uchwała Nr CCLI/5233/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.; 5) wypłaty odszkodowania za nabytą przez Województwo Lubelskie z mocy prawa działkę nr 126/1 położoną w obrębie 8 Krężnica Okrągła - Uchwała Nr CCLI/5234/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.; 6) ostatecznego wykazu lokali mieszkalnych, znajdujących się w Kuraszewie, gm. Wohyń, przeznaczonych do wynajęcia oraz wykazu osób, którym lokale mieszkalne mają być wynajęte Uchwała Nr CCLI/5235/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.; 7) ostatecznego wykazu lokali mieszkalnych, znajdujących się w Kuraszewie, gm. Wohyń, przeznaczonych do wynajęcia oraz wykazu osób, którym lokale mieszkalne mają być wynajęte Uchwała Nr CCLI/5236/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.; 8) ostatecznego wykazu lokali mieszkalnych, znajdujących się w Adampolu, gm. Wyryki, przeznaczonych do wynajęcia oraz wykazu osób, którym lokale mieszkalne mają być wynajęte Uchwała Nr CCLI/5237/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.; 9) niewyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu na zabudowę części nieruchomości, położonej w Zamościu przy Al. Jana Pawła II 10 - Uchwała Nr CCLI/5245/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.; 10) wyrażenia zgody Panu Aleksandrowi Kuć na włączenie się do sieci kanalizacyjnej, znajdującej się na działce ozn. nr 349/1, o pow. 0,2525 ha, położonej w miejscowości Okuninka, stanowiącej własność Województwa Lubelskiego - Uchwała Nr CCLI/5246/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.; 11) wypłaty odszkodowania za nabytą przez Województwo Lubelskie z mocy prawa działkę nr 439/7 położoną w obrębie geodezyjnym Niewęgłosz, gmina Czemierniki - Uchwała Nr CCLIII/5264/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.; 12) wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie przez Województwo Lubelskie - Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie spółce Polkomtel z siedzibą w Warszawie części powierzchni dachu budynku przy ul. Warszawskiej 14 z prawem poddzierżawiania lub oddania do bezpłatnego używania przedmiotu dzierżawy na rzecz podmiotów tj.: Aero 2 Sp. z o.o., Center Net S.A., Mobyland Sp. z o.o., Sferia S.A., z siedzibami w Warszawie Uchwała Nr CCLIII/5289/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.; Ad 2/ Wykonywanie Budżetu Województwa Lubelskiego. W ramach wykonywania Budżetu Województwa Lubelskiego, Zarząd Województwa podjął uchwały, które dotyczyły: 1) zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki pieniężnej Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Chełmie - Uchwała Nr CCLIII/5251/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.; Zarząd wyraził zgodę na karencję spłaty 7 rat (kapitału i odsetek) od czerwca 2014 r. do grudnia 2014 r., wydłużając termin spłaty pożyczki o 7 m-cy, tj. do lipca 2017 r. ; 2) przyjęcia skonsolidowanego bilansu Województwa Lubelskiego za 2013 rok - Uchwała Nr CCLIII/5278/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.; 3) zmian w harmonogramie realizacji wydatków Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok - Uchwała Nr CCLIII/5279/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. Strona 4 z 26

5 Ad 3/ Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień do działania. Zarząd udzielił pełnmocnictwa: 1) Panu Krzysztofowi Baranowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie, do jednoosobowych czynności w sprawach związanych z działalnością kierowanej jednostki - Uchwała Nr CCLI/5224/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.; 2) Pani Annie Grabarskiej, dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Specjalistycznym w Puławach, do jednoosobowych czynności w sprawach związanych z działalnością kierowanej jednostki - Uchwała Nr CCLI/5225/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.; 3) Pani Barbarze Rzeszutko, dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie, do jednoosobowych czynności w sprawach związanych z działalnością kierowanej jednostki - Uchwała Nr CCLI/5226/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Zarząd upoważnił: 1) Pana Mariusza Kamińskiego, do uczestniczenia i głosowania w imieniu Województwa Lubelskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Lubelski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Elizówce w dniu 24 czerwca 2014 r. - Uchwała Nr CCLI/5231/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.; 2) Jacka Sobczaka, do uczestniczenia i głosowania w imieniu Województwa Lubelskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie w dniu 30 czerwca 2014 r. - Uchwała Nr CCLIII/5265/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.; 3) Panią Anetę Fornal, do uczestniczenia i głosowania w imieniu Województwa Lubelskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie w dniu 30 czerwca 2014 r. - Uchwała Nr CCLIII/5266/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.; 4) Pana Jacka Sobczaka, do uczestniczenia i głosowania w imieniu Województwa Lubelskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A. z siedzibą w Lublinie w dniu 26 czerwca 2014 r. - Uchwała Nr CCLIII/5267/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.; 5) Panią Anetę Fornal, do uczestniczenia i głosowania w imieniu Województwa Lubelskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2014 r. - Uchwała Nr CCLIII/5288/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. Ad 4/ Wdrażanie Programów Operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych na lata Zarząd Województwa podjął następujące uchwały związane z wdrażaniem Programów Operacyjnych na lata : w ramach POKL na lata w sprawach: 1) rozwiązania umowy nr 755/POKL /13-00 o dofinansowanie projektu: Profesjonalna kadra wzmocnieniem konkurencyjności Banku Spółdzielczego w Łukowie, zawartej w dniu 22 kwietnia 2014 r., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - Uchwała Nr CCL/5213/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. Odstąpienie od realizacji projektu spowodowane jest decyzją Zarządu Banku Spółdzielczego w Łukowie, który jest jedynym Beneficjentem pomocy w projekcie, z uwagi na brak możliwości udziału pracowników banku w przedmiotowym projekcie. Strona 5 z 26

6 2) zmiany uchwały w sprawie utworzenia listy rezerwowej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2: Infrastruktura szkolna i sportowa, złożonych w ramach konkursu nr 13/RPOWL/8.2/2009, w związku z rezygnacją części beneficjentów z ubiegania się o dofinansowanie - Uchwała Nr CCLI/5217/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.; 3) zatwierdzenia do realizacji wniosków o dofinansowanie projektu systemowego z II posiedzenia Zespołu Oceny Projektów Systemowych przewidzianego w ramach Modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - Uchwała Nr CCLIII/5268/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w ramach RPO WL na lata w sprawach: 1) rozliczenia projektów zrealizowanych w ramach IX Osi Priorytetowej, Pomoc Techniczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Uchwała Nr CCL/5201/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r.; 2) realokacji środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Uchwała Nr CCL/5211/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. Przesunięcie środków z Działania 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki na Działanie 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach i Działanie 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo ma na celu dostosowanie limitów środków dostępnych ww. działaniach do wartości podpisanych umów o dofinansowanie projektów. Dodatkowo w celu zachowania w Działaniu 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy proporcji 85/15 środków EFRR do krajowych środków publicznych umożliwiającej dalszą kontraktację środków zaistniała konieczność przesunięcia z Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku środków budżetu państwa w wysokości ,00 EUR Przesunięcia środków EFRR w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL związane jest z równoczesnym przesunięciem środków dotacji celowej budżetu państwa, które przeznaczone będą na wsparcie projektów objętych pomocą publiczną. Zmiany w alokacji EFRR nie wymagają renegocjacji RPO WL z Komisją Europejską (KE), gdyż dotyczą przesunięć pomiędzy Działaniami w ramach tej samej Osi Priorytetowej. 3) zatwierdzenia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Uszczegółowienia Programu - Uchwała Nr CCL/5212/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. Przedmiotowe zmiany związane są z realokacją środków w ramach Programu. Realokacje środków spowodowały konieczność dokonania zmian Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL w kartach następujących działań: Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw, Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw, Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw, Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki, Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach, Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo, Regionalna infrastruktura B+R, Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy, Marketing gospodarczy, Tworzenie terenów inwestycyjnych, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, Energia przyjazna środowisku. Strona 6 z 26

7 4) przyznania dofinansowania dla projektu "Marka regionalna Lubelskie narzędziem promocji gospodarczej regionu - etap IV w ramach II Osi Priorytetowej Infrastruktura Ekonomiczna Działania 2.4 Marketing Gospodarczy Schemat B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Uchwała Nr CCLIII/5280/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.; Całkowita wartość projektu wynosi ,00 PLN, przy czym kwota dofinansowania wynosi ,00 PLN, co stanowi 85% wszystkich wydatków kwalifikowanych, w tym: dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie ,84 PLN, co stanowi 90,86 % kwoty dofinansowania; dofinansowanie w formie dotacji celowej ,16 PLN, co stanowi 9,14 % kwoty dofinansowania. Wykonanie obowiązków Beneficjenta powierzone zostało Departamentowi Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. 5) dokonania realokacji środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Uchwała Nr CCLIII/5281/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. Realokacja środków została dokonana w ramach Osi Priorytetowej I Przedsiębiorczość i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata : z Działania 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw na Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw w wysokości ,00 EUR (w tym: ,00 EUR ze środków EFRR oraz ,00 EUR z dotacji celowej); z Działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw na Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw w wysokości ,00 EUR (w tym: ,00 EUR ze środków EFRR oraz ,00 EUR z dotacji celowej); z Działania 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki na Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw w wysokości ,00 EUR (w tym: ,00 EUR ze środków EFRR oraz ,00 EUR z dotacji celowej). 6) zatwierdzenia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Uszczegółowienia Programu - Uchwała Nr CCLIII/5282/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.; 7) dokonania realokacji środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Uchwała Nr CCLIV/5291/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. Mając na uwadze efektywne wykorzystanie środków w ramach RPO WL, Zarząd dokonał realokacji środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , polegającej na dokonaniu przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi Działaniami RPO WL tj.: - z Działania 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw na Działanie 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii w wysokości ,00 EUR (w tym: ,00 EUR ze środków EFRR oraz ,00 EUR z dotacji celowej); - z Działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw na Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw w wysokości ,00 EUR (w tym: ,00 EUR ze środków EFRR oraz ,00 EUR z dotacji celowej); - z Działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw na Działanie 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii w wysokości Strona 7 z 26

8 38 419,00 EUR (w tym: ,00 EUR ze środków EFRR oraz 5 763,00 EUR z dotacji celowej); Przesunięcie środków EFRR w ramach I Osi Priorytetowej RPO WL związane jest z równoczesnym przesunięciem środków dotacji celowej budżetu państwa, które przeznaczone będą na wsparcie projektów objętych pomocą publiczną. 8) zatwierdzenia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Uszczegółowienia Programu oraz akceptacja projektu komunikatu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w sprawie wprowadzenia zmian w SzOOP - Uchwała Nr CCLIV/5292/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. Zmiany związane są z realokacją środków w ramach Programu, które spowodowały konieczność dokonania zmian Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL w kartach następujących działań: Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw, Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw, Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii. Ad 5/ Opiniowanie projektów wniosków dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz włączenia nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działając na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 687, z późn.zm.) Zarząd zaopiniował pozytywnie: 1) projekt wniosku zarządcy drogi dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na Przebudowie ulicy Rzecznej w Krasnymstawie na działkach nr 1742, 1744, 1745 i Uchwała Nr CCL/5203/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r.; 2) projekt wniosku zarządcy drogi dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na Budowie drogi gminnej od osiedla Jagiellońskiego wzdłuż ulicy Okrzei w Krasnymstawie na działkach nr 1451, 1400, 1405, 1406/1, 1406/2, 1407/4, 1408/2, 1408/5, 1410/2, 1410/4, 1411/4, 1411/6, 1411/7, 1411/5, 1411/3 i 1412/14 - Uchwała Nr CCL/5204/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r.; 3) projekt wniosku zarządcy drogi dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 846 Małochwiej Duży Wojsławice - Teratyn na odcinku od km do km oraz od km do km z zabezpieczeniem lub przebudową urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi Uchwała Nr CCLI/5238/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.; 4) projekt wniosku zarządcy drogi dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie i przebudowie ul. Podchorążych w Lublinie na odcinku od ul. Bohaterów Monte Cassino do wysokości posesji nr 19 wraz z budową oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej oraz przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej, teletechnicznej i wodociągowej w obrębie działek o nr ewid.: obr. 31, ark 10 działki nr: 255, 254 (254/1), 251/1, 257 (257/2), 15/3 (15/5), 59 (59/1), 5/1 (5/2), 6/1 (6/3), 14/2 (14/4), 8/2 (8/4), 257/1 (257/5), 13/1, 227, 254; Obr. 33, ark. 6 działki nr: 67/14, 58/5 (58/6), 59/5 (59/6), 60/5 (60/6), 61/4 (61/5), 62/4 (62/5), 46/2, 67/13; obr. 31, ark. 11 działki nr: 1/3, 63 - Uchwała Nr CCLIII/5269/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.; 5) projekt wniosku zarządcy drogi dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi powiatowej nr 1137L na odcinku od km ,00 do km ,16 w miejscowości Terespol Strona 8 z 26

9 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w ramach projektu pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej na terenie Województwa Lubelskiego - Uchwała Nr CCLIII/5270/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.; 6) projekt wniosku zarządcy drogi dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi powiatowej nr 1136L na odcinku od km do km w miejscowości Terespol w zakresie budowy ścieżki rowerowej w ramach projektu pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej na terenie Województwa Lubelskiego - - Uchwała Nr CCLIII/5271/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. Ad 6/ Wyróżnienia Medalem Pamiątkowym Województwa za szczególne zasługi dla województwa oraz nadawanie Odznaki Honorowej Zasłużony dla Województwa Lubelskiego. Działając na podstawie uchwały Nr XIX/316/04 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia insygniów samorządowych Województwa Lubelskiego, zasad używania i stosowania Zarząd Województwa wyróżnił Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego za szczególne zasługi dla województwa: 1) Pana Marka Gogół, Pana Krzysztofa Wojciecha Kurasa, Panią Mariolę Helenę Majkowską - Zubrzycką, Ochotniczą Straż Pożarną w Braciejowicach, Ochotniczą Straż Pożarną w Kępie Gosteckiej, Ochotniczą Straż Pożarną w Lesie Dębowym, Ochotniczą Straż Pożarną w Zakrzowie, Pana Zygmunta Pycia - Uchwała Nr CCL/5216/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r.; 2) Parafię Rzymsko-Katolicką pw. św. Ignacego Loyoli w Niemcach - Uchwała Nr CCLIII/5284/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. Działając na podstawie uchwały Nr XLVI/717/06 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Zasłużony dla Województwa Lubelskiego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2006 r. Nr 119, poz. 2000) Zarząd nadał Odznaką Honorową Zasłużony dla Województwa Lubelskiego dla Pana Andrzeja Jerzego Motyla - Uchwała Nr CCL/5215/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. Ad 7/ Przyznawanie nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Działając na podstawie uchwały Nr XX/268/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 29 marca 2012 r. poz. 1312) Zarząd Województwa przyznał nagrody: 1) Panu Januszowi Izbickiemu, nagrodę finansową w wysokości 1.500,00 zł z okazji jubileuszu 50-lecia pracy społecznej - Uchwała Nr CCL/5199/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r.; 2) Teatrowi Dziecięco Młodzieżowemu Dydek z Siennicy Nadolnej, nagrodę rzeczową o wartości do 2.000,00 zł w dziedzinie twórczości artystycznej - Uchwała Nr CCL/5200/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r.; 3) Panu Janowi Ferencowi, nagrodę finansową w wysokości 1.500,00 zł z okazji 35-lecia pracy twórczej Uchwała Nr CCLI/5218/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.; 4) Pani Stanisławie Burdzie, nagrodę finansową w wysokości 1.500,00 zł z okazji 65-lecia pracy literackiej Uchwała Nr CCLI/5219/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.; 5) Pani Halinie Sitarskiej-Ruzik, nagrodę finansową w wysokości 1.500,00 zł za popularyzację i upowszechnianie kultury Uchwała Nr CCLI/5220/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Strona 9 z 26

10 Ad 8/ Badanie rocznych sprawozdań finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zarząd zatwierdził roczne sprawozdania finansowe za 2013 rok: jednostek ochrony zdrowia 1) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej - działalność Szpitala zamknęła się zyskiem netto w kwocie ,04 zł - Uchwała Nr CCL/5188/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r.; 2) Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie - działalność Szpitala zamknęła się stratą netto w kwocie ,51 zł - Uchwała Nr CCL/5189/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r.; 3) Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - działalność Szpitala zamknęła się zyskiem netto w kwocie ,56 zł Uchwała Nr CCLI/5229/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.; 4) Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli - działalność Szpitala zamknęła się zyskiem netto w kwocie ,24 zł - Uchwała Nr CCLI/5230/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.; 5) Okręgowego Szpitala Kolejowego SP ZOZ w Lublinie - działalność Szpitala zamknęła się stratą netto w kwocie ,77 zł - Uchwała Nr CCLIII/5248/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.; 6) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - działalność Szpitala zamknęła się stratą netto w kwocie ,10 zł - Uchwała Nr CCLIII/5249/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.; 7) Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie - działalność Szpitala zamknęła się zyskiem netto w kwocie ,12 zł - Uchwała Nr CCLIII/5250/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. jednostek kultury: 1) Teatru im. J. Osterwy w Lublinie - działalność Teatru zamknęła się zyskiem netto na działalności gospodarczej w kwocie 2 510,12 zł - Uchwała Nr CCLIII/5254/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.; 2) Teatru Muzycznego w Lublinie - działalność Teatru zamknęła się zyskiem netto na działalności gospodarczej w kwocie ,47 zł - Uchwała Nr CCLIII/5255/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.; 3) Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie - działalność Filharmonii zamknęła się stratą netto na działalności gospodarczej w kwocie ,61 zł - Uchwała Nr CCLIII/5256/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.; 4) Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie - działalność Ośrodka zamknęła się stratą netto na działalności gospodarczej w wysokości ,87 zł - Uchwała Nr CCLIII/5257/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.; 5) Ośrodka Praktyk Teatralnych "Gardzienice" - działalność Ośrodka zamknęła się stratą netto na działalności gospodarczej w kwocie ,35 zł - Uchwała Nr CCLIII/5258/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.; 6) Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie - działalność Biblioteki zamknęła się stratą netto na działalności gospodarczej w kwocie ,51 zł - Uchwała Nr CCLIII/5259/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.; 7) Muzeum Lubelskiego w Lublinie - działalność Muzeum zamknęła się stratą netto na działalności gospodarczej w kwocie ,61 zł - Uchwała Nr CCLIII/5260/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.; 8) Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - działalność Muzeum zamknęła się stratą netto na działalności gospodarczej w kwocie ,48 zł - Uchwała Nr CCLIII/5261/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. Strona 10 z 26

11 9) Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - działalność Muzeum zamknęła się zyskiem netto na działalności gospodarczej w kwocie ,00 zł - Uchwała Nr CCLIII/5262/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.; 10) Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - działalność Muzeum zamknęła się stratą netto na działalności gospodarczej w kwocie ,70 zł - Uchwała Nr CCLIII/5262/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. oraz Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - działalność Ośrodka zamknęła się zyskiem netto w wysokości 5 011,09 zł - Uchwała Nr CCLIII/5277/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. Ad 10/ Powoływanie i odwoływanie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy. Wykonując funkcję pracodawcy w stosunku do kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, Zarząd postanowił, co następuje: 1) powierzył Panu Krzysztofowi Baranowi stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie na pięć lat szkolnych, tj. od 1 lipca 2014 roku do 31 sierpnia 2018 roku Uchwała Nr CCLI/5221/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.; 2) powierzył Pani Annie Grabarskiej stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Specjalistycznym w Puławach na pięć lat szkolnych, tj. od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2019 roku Uchwała Nr CCLI/5222/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.; 3) powierzył Pani Barbarze Rzeszutko stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie na pięć lat szkolnych, tj. od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2019 roku Uchwała Nr CCLI/5223/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Ad 11/ Pozostałe uchwały. Uchwały z zakresu działania Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu dotyczyły: 1) zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie - Uchwała Nr CCL/5196/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r.; 2) zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Specjalistycznym w Puławach - Uchwała Nr CCL/5197/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r.; 3) zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie - Uchwała Nr CCL/5197/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. Uchwały z zakresu działania Departamentu Gospodarki i Innowacji dotyczyły: 1) wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację wyjazdu studyjno-szkoleniowego na IV Międzynarodowy Kongres Pszczelarski i Miodu Spadziowego oraz XX Kongres Apislavii Mulga w Turcji - Uchwała Nr CCL/5209/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r.; 2) wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Województwem Lubelskim - Uchwała Nr CCL/5210/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. Celem Porozumienia jest potwierdzenie woli podjęcia współpracy przez obie strony w celu realizacji misji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którą jest wspieranie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych. Porozumienie nie rodzi skutków formalnoprawnych i finansowych. 3) powołania członków Komisji Stypendialnej w ramach projektu Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Strona 11 z 26

12 wiedzy, Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji - Uchwała Nr CCLI/5244/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.; 4) zmiany uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego pt. Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych przewidzianego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji - Uchwała Nr CCLIII/5285/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.; 5) zmiany uchwały w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu do zadań określonych harmonogramem projektu pt.: Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora, na wybór wykonawcy międzynarodowego Forum pod nazwą: Wschodnie Forum Gospodarcze Lub- Invest - Uchwała Nr CCLIII/5286/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.; 6) dokonania zmian w harmonogramie aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r. - Uchwała Nr CCLIII/5287/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. Uchwały z zakresu działania Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej dotyczyły: 1) zatwierdzenia prac komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2014 ogłoszonego w dniu 7 kwietnia 2014 r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - Uchwała Nr CCL/5190/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r.; 2) przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w roku 2014 programu zdrowotnego pn. Program profilaktyki chorób odstresowych na terenie województwa lubelskiego na lata finansowanego ze środków Samorządu Województwa Lubelskiego - Uchwała Nr CCL/5191/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r.; 3) zatwierdzenia treści ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w roku 2014 programu zdrowotnego pn. Program profilaktyki chorób odstresowych na terenie województwa lubelskiego na lata Uchwała Nr CCL/5192/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. Uchwały z zakresu działania Departamentu Organizacyjno-Prawnego dotyczyły: 1) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na usługę konwersji danych do Biuletynu Informacji Publicznej wytworzonych przed 2009 rokiem z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CCL/5206/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. Zarząd wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: E-STUDIO SOFTWARE Sp. J., Al. Racławickie 8 lok. 22, Lublin; wartość brutto złożonej oferty wynosi: ,21 zł. 2) zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 - Uchwała Nr CCL/5207/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. Zarząd postanowił zawrzeć umowę z Wykonawcą: Netia S.A., ul. Poleczki 13, Warszawa, którego wartość oferty brutto wynosi ,62 zł. 3) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na zorganizowanie cyklu wizyt studyjnych obejmujących organizację wyjazdów studyjno-szkoleniowych krajowych i zagranicznych dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z podziałem na części z Wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CCL/5208/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. Zarząd postanowił: Strona 12 z 26

13 - w części nr 1,2,3,4,5 wybrać jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., ul. Rynek 7, Lublin, wartość oferty brutto: część nr 1: ,00 zł, część nr 2: ,00 zł, część nr 3: ,00 zł, cześć nr 4: ,00 zł, część nr 5: ,00 zł, - w części nr 6 wybrać jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Sun & More Sp. z o.o., ul. Rapackiego 8c, Szczecin, wartość oferty brutto: ,00 zł. 4) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę materiałów promocyjno-informacyjnych z podziałem na części z Wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CCLI/5239/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Zarząd postanowił: - w części nr 1 wybrać jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: E.print Arkadiusz Chochołowski, ul. Partyzantów 17A, Kęty, wartość oferty brutto: 8 892,90 zł; - w części nr 2 wybrać jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Expol P. Rybiński, J. Dąbek Sp. j, ul. Brzeska 4, Włocławek, wartość oferty brutto: ,00 zł. 5) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na zakup tablic, naklejek i koszulek samoprzylepnych do oznakowania projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizowanego ze środków EFS z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CCLI/5240/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Zarząd postanowił wybrać jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Modart Marcin Komadowski, ul. Eugeniusza Romera 15, Lublin; wartość brutto złożonej oferty wynosi: 9 945,88 zł. 6) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na Dostawę Systemu obsługującego publikowanie aplikacji klienckich i desktopów w trybie offline przez sieć z 1-rocznym wsparciem technicznym i 1-rocznym prawem do aktualizowania oprogramowania z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CCLI/5241/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Zarząd postanowił wybrać jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Asseco Business Solutions S.A., ul. Konrada Wallenroda 4c, Lublin; wartość brutto złożonej oferty wynosi: ,00 zł. 7) zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na uzupełniające roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji elektroenergetycznej i elektroakustycznej w Sali Teatru Muzycznego w ramach inwestycji pn. Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie - Uchwała Nr CCLI/5243/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Zarząd postanowił zawrzeć umowę z Wykonawcą: Konsorcjum BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, Warszawa, FERROVIAL AGROMAN S.A., Campo de las Naciones del Loira, 42, Madryt, Hiszpania, którego wartość oferty brutto wynosi: ,00 zł. 8) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawę przełącznika sieciowego wraz z wyposażeniem dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CCLIII/5272/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: APIUS Technologies Sp. z o.o., ul. Moniuszki 50, Kraków; Cena oferty brutto: ,90 zł. Strona 13 z 26

14 9) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę materiałów promocyjno-informacyjnych z podziałem na części z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CCLIII/5273/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd wybrał jako najkorzystniejszą ofertę w części nr 3 złożoną przez Wykonawcę: KMK GROUP Monika Osuch, ul. Kuków 123, Krzepice, wartość oferty brutto: ,00 zł. 10) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wykonania strony internetowej na potrzeby projektu Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim realizowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej realizowanego w Departamencie Polityki Regionalnej - Uchwała Nr CCLIII/5274/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. Powyższą decyzje Zarząd podjął działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.- dalej ustawa) tj.: oferta z najniższą ceną została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy wobec niezłożenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny za realizację przedmiotu zamówienia, natomiast ceny pozostałych złożonych ofert przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 11) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na Usługi promocyjne związane z udziałem w imprezach Plenerowych wraz z wykonaniem stoiska zewnętrznego na potrzeby projektu Marka Regionalna,,Lubelskie, wykonania wewnętrznej ścianki tekstylnej oraz trybunki tekstylnej z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CCLIII/5275/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: PPHU Fabryka Reklam Łukasz Czaja, ul. Oliwkowa 32, Lublin; wartość brutto złożonej oferty wynosi: ,00 zł. 12) uchylenia uchwały Nr CCXLV/5112/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z nieruchomości należących (zarządzanych, użytkowanych) do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i samorządów położonych na terenie Województwa Lubelskiego w 2014 roku z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CCLIII/5283/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd uchylił uchwałę na podstawie orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 czerwca 2014 r. dotyczącego odwołań wniesionych przez Środowisko i Innowacje Sp. z o. o., Dobrów 8, Tuczępy oraz Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO s.c. Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, Lubanie, nakazującego unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1-3 zamówienia na Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z nieruchomości należących (zarządzanych, użytkowanych) do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i samorządów położonych na terenie Województwa Lubelskiego w 2014 roku 13) podziału kompetencji oraz ustalenia zakresu zadań nadzorowanych przez Marszałka, Wicemarszałków, Członków Zarządu Województwa Lubelskiego, Sekretarza Województwa i Skarbnika Województwa - Uchwała Nr CCLIV/5290/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. Strona 14 z 26

15 Uchwała z zakresu działania Departamentu Rolnictwa i Środowiska dotyczyła przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego (w sprawie likwidacji aglomeracji) z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - Uchwała Nr CCLI/5228/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Uchwały z zakresu działania Departamentu Polityki Transportowej i Drogownictwa dotyczyły: 1) zmiany uchwały w sprawie dokonania wyboru zadań z zakresu infrastruktury drogowej realizowanych w 2014 r. z udziałem pomocy finansowej i rzeczowej z częścią materiałów budowlanych innych jednostek samorządu terytorialnego - Uchwała Nr CCLIII/5252/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.; 2) zmiany uchwały w sprawie utworzenia wykazu zadań rezerwowych z zakresu infrastruktury drogowej przewidzianych do realizacji w 2014 r. z udziałem pomocy finansowej i rzeczowej z częścią materiałów budowlanych innych jednostek samorządu terytorialnego - Uchwała Nr CCLIII/5253/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.; Uchwała z zakresu działania Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego dotyczyła zmiany Planu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Lubelskiego na rok Uchwała Nr CCL/5205/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. Uchwała z zakresu działania Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczyła zmiany uchwały w sprawie udzielenia Pani Izabeli Byzdra - Dyrektorowi Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, pełnomocnictwa do działania - Uchwała Nr CCL/5202/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. Uchwała z zakresu działania Departamentu Finansów dotyczyła powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową obsługę bankową budżetu województwa lubelskiego Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego w Lublinie i Marszałkowi Województwa Lubelskiego - Uchwała Nr CCLI/5242/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Uchwały z zakresu działania Departamentu Polityki Regionalnej dotyczyła przyjęcia dokumentu Przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata (z perspektywą do 2030 r.) - Uchwała Nr CCLI/5247/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. II. Wykaz projektów dokumentów przyjętych przez Zarząd Województwa Lubelskiego i rekomendowanych Sejmikowi Województwa Lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął i skierował pod obrady Sejmiku Województwa Lubelskiego projekty uchwał w sprawach: 1) udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełżyce przez Województwo Lubelskie na zadanie własne bieżące; 2) udzielenia pomocy finansowej Gminie Bychawa przez Województwo Lubelskie na zadanie własne bieżące; 3) udzielenia pomocy finansowej Gminie Opole Lubelskie przez Województwo Lubelskie na zadanie własne bieżące; 4) udzielenia pomocy finansowej Miastu Radzyń Podlaski przez Województwo Lubelskie na zadanie własne bieżące; 5) udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Włodawa przez Województwo Lubelskie na zadanie własne bieżące; Strona 15 z 26

16 6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu przez Województwo Lubelskie na zadanie własne bieżące; 7) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu przez Województwo Lubelskie na zadanie własne bieżące; 8) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu przez Województwo Lubelskie na zadanie własne bieżące; 9) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu przez Województwo Lubelskie na zadanie własne bieżące, 10) zmiany Statutu Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie; 11) przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2013 rok ; 12) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Lubelskiego, położonej w Białej Podlaskiej przy ul. Żeromskiego 3; 13) wyrażenia zgody na sprzedaż przez Województwo Lubelskie w trybie bezprzetargowym udziału wynoszącego ½ we współużytkowaniu wieczystym gruntu oraz we współwłasności budowli wzniesionych na działce nr 32/5, położonej przy ul. Chodźki 2 w Lublinie; 14) zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek; 15) zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.; 16) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego oraz opracowanie pn. Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku 2013 oraz stan realizacji Programu na dzień r. Ponadto Zarząd skierował pod obrady Komisji Kultury, Edukacji i Sportu Sejmiku Województwa Lubelskiego opracowanie pt. Analiza działalności Zespołów Szkół Specjalnych przy podmiotach leczniczych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Lubelskie. III. Decyzje i postanowienia wydane przez Zarząd Województwa Lubelskiego w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego. W omawianym okresie Zarząd Województwa Lubelskiego wydał 2 decyzje administracyjne oraz 9 postanowień. Decyzje Zarządu Województwa Lubelskiego dotyczyły: 1) utrzymania w mocy zaskarżonej decyzji z dnia 21 stycznia 2014 r., znak: RPO- VI DW w przedmiocie zwrotu przez Gminę Mircze środków europejskich stanowiących dofinansowanie udzielone na realizację projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Mircze, nr 19/09-UDA-RPLU / , w ramach Działania 6.1: Ochrona i kształtowanie środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata ) zwrotu części dofinansowania udzielonego Gminie Miejskiej Biała Podlaska na realizację projektu pn. Przebudowa Alei Solidarności wraz z budową mostu i łącznika do ul. Sidorskiej w Białej Podlaskiej (nr umowy: PK/09-UDA-RPLU /11/ ) w ramach Działania 5.1: Regionalny układ transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Postanowienia Zarządu Województwa Lubelskiego dotyczyły: 1. Stwierdzenia zgodności z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego następujących opracowań: 1) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Strona 16 z 26

17 miasta i gminy Krasnobród; 2) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski; 3) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 7993/2 i 7989/4 położonych w Łukowie przy ulicy Międzyrzeckiej; 4) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnik. 2. Stwierdzenia zgodności z zadaniami Samorządu Województwa Lubelskiego następujących opracowań: 1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biłgoraj dotyczącego terenu doliny Białej Łady między ul. Lubelską i Sikorskiego w Biłgoraju; 2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piaski 3) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski; 4) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnobród dotyczącego terenów w miejscowości Podklasztor; 5) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dołhobyczów dotyczącego terenu zabudowy usługowej w miejscowości Dołhobyczów. IV. Kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zarząd Województwa zatwierdził projekty wystąpień pokontrolnych z przeprowadzonych w n/w jednostkach organizacyjnych Województwa Lubelskiego: kontroli w Medycznym Studium Zawodowym im. W. Szoc w Chełmie - z kontroli finansowej w zakresie dochodów i wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. W związku z ustaleniami kontroli, Zarząd skierował do dyrektora jednostki następujące zalecenia pokontrolne, w których polecił: - Dokonywać naliczenia odpisu na ZFŚS zgodnie z art. art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) oraz art. 5 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592, z późn. zm.). - Środki ZFŚS wydatkować zgodnie z planem. - W Regulaminie ZFŚS określić minimalną liczbę dni nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego wymaganą do ubiegania się przez pracownika o dofinansowanie do wypoczynku letniego oraz termin wypłaty ww. świadczenia socjalnego. - Uzależniać przyznawanie świadczeń socjalnych wyłącznie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, tj. zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. - Podjąć czynności w celu doprowadzenia do urealnienia zabezpieczeń do umowy najmu powierzchni zawartej w dniu 29 września 2011 r. ze Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego w Warszawie poprzez odtworzenie kaucji umownej oraz pozyskanie weksli podpisanych przez umocowanych przedstawicieli podnajemcy. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie - z kontroli sprawdzającej po finansowej przeprowadzonej w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych. Przeprowadzona kontrola sprawdzająca w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie wykazała, że z 7 zaleceń pokontrolnych 5 zaleceń zrealizowano, 1 zrealizowano w trakcie trwania kontroli sprawdzającej, 1 zalecenie pokontrolne zrealizowano częściowo. Strona 17 z 26

18 Niezależnie od nieprawidłowości wykazanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 8 maja 2013 r., kontrolujący stwierdzili inne nieprawidłowości dotyczące regulowania płatności za faktury po ustalonym terminie. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Zarząd polecił zapłatę za faktury i rachunki regulować w ustalonych terminach. Żądać oświadczenia o nienaliczaniu odsetek w przypadku nieterminowych płatności. Zarząd zatwierdził wystąpienia pokontrolne z kontroli przeprowadzonych w: Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - kontrola doraźna. W związku z ustaleniami kontroli, Zarząd polecił: Regulamin wewnętrzny w sprawie stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) uzupełnić o wskazanie stanowisk pracy w strukturze organizacyjnej Szpitala, w których zakresie występowałby obowiązek wnioskowania o przeprowadzenie postępowania zamówienia publicznego oraz określenia jego celowości. Postępowania zamówień publicznych prowadzić z zachowaniem szczególnej staranności, zwłaszcza w aspekcie wymagań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, a dotyczących dokumentowania postępowania, oraz staranności w udzielaniu wyjaśnień i odpowiedzi dla wykonawców i oferentów. Treść umowy z wybranym wykonawcą - Kancelarią Radców Prawnych M. Mazur, R. Kościelska-Mazur s.c. dostosować do zmian treści 3 ust. 5 tiret 3 wzoru umowy, będącej załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonanych w dniu 11 września 2013 r. w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli - w zakresie przychodów oraz celowości i oszczędności wydatków publicznych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. W wystąpieniu pokontrolnym, Zarząd zalecił skutecznie monitorować terminowość wpłat z tytułu wynajmu garaży V. Wykonywanie Budżetu Województwa Lubelskiego. Zarząd rozpatrzył pozytywnie następujące wnioski budżetowe: Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w sprawach: 1) przyznania z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok dla SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie dotacji w łącznej wysokości zł, na realizację modernizacji i adaptacji pomieszczeń oraz zakupy inwestycyjne; 2) przyznania z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok dla Okręgowego Szpitala Kolejowego SPZOZ w Lublinie dotacji w wysokości zł, na realizację zadania Adaptacja pomieszczeń na potrzeby: Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, pododdziału Torakochirurgii, Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii oraz modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii i Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii ; 3) przyznania z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok dla SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie dotacji w łącznej wysokości zł, na realizację nw. zadań: - Adaptacja pomieszczeń w pawilonie B na Oddział Pulmonologiczny, Paliatywny i Zakaźny, dostosowanie zwolnionych pomieszczeń na potrzeby ZOL psychiatrycznego, - Adaptacja pomieszczeń dotychczas zajmowanych przez Oddział Pediatrii na Oddział Geriatrii, Strona 18 z 26

19 - Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Psychogeriatrycznego, - Modernizacja budynku administracyjno-hotelowego na Oddział Psychiatryczny Dzienny i Hostel Psychiatryczny, - Adaptacja pomieszczeń pawilonu szpitalnego i zakup wyposażenia na potrzeby administracji Szpitala, - Zakup ambulansu sanitarnego; 4) przyznania z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok dla Okręgowego Szpitala Kolejowego SPZOZ w Lublinie dotacji w wysokości zł na realizację nw. zadań: - Adaptację pomieszczeń po byłym oddziale ginekologii na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, - Adaptację pomieszczeń po OAiIT na pododdział Torakochirurgii oraz modernizację Oddziału Chirurgii, - Adaptację pomieszczeń po Zakładzie Medycyny Nuklearnej oraz niewykorzystywanych pomieszczeń po byłym Oddziale Wewnętrznym na Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii oraz modernizacja pomieszczeń obecnie zajmowanych przez istniejący Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii, - Modernizacja pomieszczeń Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej i Przychodni POZ, - Modernizacja pomieszczeń Pracowni Endoskopowej; 5) ujęcia w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2015 rok dotacji w wysokości zł dla SP Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie na realizację zadania pn. Modernizacja Wojewódzkiej Przychodni Ginekologiczno - Położniczej ; 6) przyznania Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie dotacji z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok w wysokości zł na zakup aparatury i sprzętu medycznej dla Oddziału Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi; Departamentu Polityki Transportowej i Drogownictwa w sprawie zmian w planie robót i wydatkach finansowych na 2014 r. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubelskiego na lata w sposób następujący: Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Zmniejszenie wielkości nakładów w roku 2014 o kwotę zł ze środków strukturalnych oraz o kwotę zł ze środków województwa lubelskiego na nw. zadaniach odpowiednio: - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 808 Łuków-Serokomla-Kock na odcinku od km do km o dł. 12,100 km zł i zł, - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice Teratyn na odcinku od km do km oraz od km do km o dł.14,483 km zł i zł. Środki z Budżetu województwa w kwocie zł oraz strukturalne w kwocie zł przeniesione zostaną na rok Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. Budowa drogi wojewódzkiej Nr 809 Lublin-Krasienin-Kierzkówka-Przytoczno stanowiącej dojazd do węzła "Jakubowice" w ciągu dróg ekspresowych S12,S17 i S19 (GP) uwzględniającej ceny po przetargu, niezbędne jest dokonanie zmiany zarówno wartości zadania jak i wysokości udziałów stron finansujących projekt. Zadania realizowane ze środków Budżetu Województwa Lubelskiego W związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa mostu przez rz. Wieprz oraz budowa kładki pieszo-rowerowej Strona 19 z 26

20 przy moście w m. Ciechanki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka Łęczna - Biskupice w kwocie zł, zwiększony został budżetu jednostki o taką samą kwotę (Dział: 600, Rozdział: 60013, 6050). Jednocześnie, w ramach powyższej kwoty, wprowadzone zostały do planu następujące zadania: - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 747 w m. Marynin o wartości zł, - Budowa elementów odwodnienia mającego na celu odprowadzenie wód opadowych z drogi wojewódzkiej Nr 816 (skrzyżowanie z ul. Zatylną) oraz z ul. Zatylnej w m. Dubienka o wartości zł. - Budowa kanału grawitacyjnego wód opadowych i roztopowych pomiędzy przepustem betonowym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 852 Józefówka-Nowosiółki-Witków w km rowem melioracyjnym stanowiącym działkę Nr 86 w km tej drogi w m. Żulice o wartości zł. Na realizację ww. zadań inwestycyjnych opracowane zostały dokumentacje techniczne i uzyskano wszystkie zezwolenia wymagane prawem pozwalające na wykonanie przedmiotowych zadań. Wartość powyższych zadań wynosi zł, brakujące środki w kwocie zł przeznaczone zostaną ze środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych przy udziale jednostek samorządów terytorialnych. Departamentu Gospodarki i Innowacji w sprawie zwiększenia o kwotę ,40 zł Planu Finansowego na 2014 r. Projektu pt.: Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , Osi priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka Działanie 1.4 Promocja i Współpraca, Poddziałanie oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Aktualizacja budżetu ww. projektu wynika ze zmian wprowadzonych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Lidera Projektu (a zarazem beneficjenta środków finansowych otrzymywanych z PARP na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu nr POPW /09; kwota dofinansowania stanowi 90%, pozostałe 10% to wkład własny każdego Partnera), w porozumieniu z siedmioma Partnerami Projektu, w tym z Województwem Lubelskim. Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu w sprawach: 1) zwiększenia planu dochodów i wydatków konta dochodów wydzielonych Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Chełmie (rozdział 85410) o kwotę zł; 2) zmian w planie wydatków rozdziału Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, polegających na przeniesieniu środków w kocie 562 zł z Medycznego Studium Zawodowego w Białej Podlaskiej do Medycznego Studium Zawodowego w Zamościu; 3) przeniesienia środków w wysokości zł z Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie rozdział 85410, 4270 do Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie rozdział 80131, 4270; 4) ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa na lata planu dotacji dla JST na dofinansowanie zadań własnych w zakresie funkcjonowania bibliotek w łącznej wysokości ,00 zł oraz na zabezpieczenie w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2014 r. środków finansowych na ten cel w kwocie ,00 zł (w tym ,00 zł z rezerwy budżetowej oraz ,00 zł ze zmniejszenia planu wydatków w bibliotekach pedagogicznych z Białej Podlaskiej, Chełmie i Lublinie); 5) zmiany harmonogramu przekazywania dotacji podmiotowej z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Teatrowi Muzycznemu w Lublinie poprzez wypłacenie dodatkowej transzy dotacji w wysokości ,00 zł do dnia 13 czerwca 2014 r.; Strona 20 z 26

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XLIX/1/2014 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 1 września 2014 r. do 17 października 2014 r./ Lublin 2014 Spis treści I. Działalność

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008 Załącznik do uchwały Nr 19/VI/9 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 27-213 z dnia 15 czerwca 29 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2822 Nr XXV/30/05 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2013 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel przewodniczący; prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania ELEWARR sp. z o.o.

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania ELEWARR sp. z o.o. N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KSR-4101-01-00/2010 Nr ewid. 7/2011/P10108/KSR Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2014 r. Poz. 828 UCHWAŁA NR 188 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 września 2014 r.

Warszawa, dnia 25 września 2014 r. Poz. 828 UCHWAŁA NR 188 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 września 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 września 2014 r. Poz. 828 UCHWAŁA NR 188 RADY MINISTRÓW z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH LWA-4101-12-00/2011 Nr ewid. 2012/P11170/LWA Informacja o wynikach kontroli WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/128 Wdrażanie innowacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU KRAJOWA RADA REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU WARSZAWA 2007 www.rio.gov.pl

Bardziej szczegółowo