SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

2 STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA W EUR ,00 EUR ALOKACJA W PLN* ,37 PLN OBOWIĄZUJĄCY KURS 1 EUR = 4,1942 PLN** * ALOKACJA WYLICZONA ZGODNIE Z ALGORYTMEM OPRACOWANYM PRZEZ MINISTERSTWO FINANSÓW OBOWIĄZUJĄCA W MIESIĄCU GRUDNIU 2013 R. ** KURS EBC NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2013 R. 2

3 REALIZACJA RPO WL JAKO % WYKORZYSTANIA ALOKACJI 3

4 KONKURSY OD POCZĄTKU URUCHOMIENIA PROGRAMU OGŁOSZONO 93 NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE, W RAMACH KTÓRYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW WYKORZYSTANO ,22 PLN DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW EFRR, CO STANOWI 70,73% DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW Z EFRR NA REALIZACJĘ PROGRAMU. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM PRZEPROWADZONO 2 KONKURSY W RAMACH II OSI PRIORYTETOWEJ INFRASTRUKTURA EKONOMICZNA. ALOKACJA PRZEZNACZONA NA NABORY WYNOSIŁA ,00 PLN. W ROKU 2014 NIE PLANUJE SIĘ OGŁASZANIA KONKURSÓW ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DOSTĘPNYCH W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ

5 WNIOSKI O DOFINANSOWANIE PO OCENIE FORMALNEJ Oś Priorytetowa Liczba w okresie Wartość w okresie Liczba narastająco Wartość narastająco % alokacji na Oś I , ,45 197,42% II , ,01 116,46% III 0 0, ,21 153,24% IV 0 0, ,62 118,57% V , ,71 187,56% VI , ,62 302,95% VII 0 0, ,33 150,58% VIII , ,21 194,61% IX , ,85 97,22% RPO WL , ,01 193,62% 5

6 WARTOŚĆ WNIOSKOWANEGO DOFINANSOWANIA JAKO % ALOKACJI NA OŚ PRIORYTETOWĄ 6

7 PODPISANE UMOWY/WYDANE DECYZJE O DOFINANSOWANIU Oś Priorytetowa Liczba w okresie Wartość w okresie Liczba narastająco Wartość narastająco % alokacji na Oś I , ,25 80,92% II , ,38 77,74% III , ,68 90,23% IV , ,58 99,77% V , ,35 92,60% VI , ,36 88,81% VII , ,09 68,07% VIII , ,77 98,47% IX , ,11 85,60% RPO WL , ,57 87,41% 7

8 WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EFRR W UMOWACH / WYDANYCH DECYZJACH [MLN PLN] 1 200, , ,00 892,41 800,00 667,83 647,62 600,00 400,00 200,00 190,19 276,33 239,52 283,45 117,30 0,00 I II III IV V VI VII VIII IX 8

9 WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EFRR W UMOWACH / WYDANYCH DECYZJACH O DOFINANSOWANIU JAKO % ALOKACJI NA OŚ PRIORYTETOWĄ 9

10 PROJEKTY ZAKOŃCZONE Oś Priorytetowa Liczba w okresie Wartość w okresie Liczba narastająco Wartość narastająco % alokacji na Oś I , ,79% II , ,12% III , ,16% IV , ,75% V , ,30% VI , ,93% VII , ,89% VIII , ,39% IX , ,60% RPO WL , ,01% 10

11 WNIOSKI O PŁATNOŚĆ Oś Priorytetowa Liczba w okresie Wartość w okresie Liczba narastająco Wartość narastająco % alokacji na Oś I , ,49 59,01% II , ,24 65,62% III , ,42 61,69% IV , ,25 68,14% V , ,26 89,85% VI , ,47 54,37% VII , ,89 57,60% VIII , ,78 80,21% IX , ,55 63,73% RPO WL , ,35 68,90% 11

12 WARTOŚĆ WNIOSKOWANEGO DOFINANSOWANIA Z EFRR W ZATWIERDZONYCH WNIOSKACH O PŁATNOŚĆ [MLN PLN] 1 000,00 900,00 985,20 800,00 700,00 600,00 650,81 527,52 500,00 408,89 400,00 300,00 200,00 160,54 188,91 163,60 239,87 87,32 100,00 0,00 I II III IV V VI VII VIII IX 12

13 WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EFRR W ZATWIERDZONYCH WNIOSKACH O PŁATNOŚĆ JAKO % ALOKACJI NA OŚ PRIORYTETOWĄ 13

14 CERTYFIKACJA - Wydatki kwalifikowalne poniesione przez beneficjentów i wykazane we wnioskach IZ do IPOC zatwierdzone przez IC (w części odpowiadającej środkom UE) (PLN) Oś Priorytetowa Wartość w okresie Wartość narastająco % alokacji na Oś I , ,55 57,47% II , ,36 65,24% III , ,88 58,15% IV , ,36 62,62% V , ,05 88,97% VI , ,02 50,18% VII , ,94 55,50% VIII , ,59 75,46% IX , ,30 61,24% RPO WL , ,05 66,34% 14

15 CERTYFIKACJA płatności otrzymane od KE (EUR) Oś Priorytetowa Wartość w okresie Wartość narastająco % alokacji na Oś I , ,80 56,87% II , ,32 64,29% III , ,26 65,57% IV , ,88 62,19% V , ,00 100,00% VI , ,13 55,52% VII , ,38 68,67% VIII , ,92 85,15% IX , ,26 65,30% RPO WL , ,95 72,38% 15

16 STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ALOKACJI W RAMACH RPO WL W 2013 R. 16

17 POSTĘP WE WDRAŻANIU RPO WL PRZYROST KWOT W KOLEJNYCH LATACH [MLN PLN] Alokacja Alokacja wykorzystana na konkursy IWIPK i projekty systemowe Umowy Wnioski o płatność Certyfikacja koniec

18 MIEJSCA PRACY 18

19 OŚ PRIORYTETOWA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE POSTĘP FINANSOWY JAKO % WARTOŚCI ALOKACJI NA I OŚ PRIORYTETOWĄ 53,79% 27,13% 19,08% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja POSTĘP FINANSOWY I OSI PRIORYTETOWEJ W MLN PLN 593,24 299,17 210,43 0,00 200,00 400,00 600,00 800, , ,00 Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja 19

20 NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH I OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Liczba projektów z zakresu B+R 63,89% 61,11% Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP Liczba wspartych nowopowstałych przedsiębiorstw 53,51% 69,50% 33,18% 26,75% Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem B+R 104,76% 66,67% Liczba utworzonych miejsc pracy 43,91% 25,86% Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia 66,07% 13,87% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00% 160,00% 180,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 20

21 OŚ PRIORYTETOWA II INFRASTRUKTURA EKONOMICZNA POSTĘP FINANSOWY JAKO % WARTOŚCI ALOKACJI NA II OŚ PRIORYTETOWĄ 9,12% 68,62% 22,26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja POSTĘP FINANSOWY II OSI PRIORYTETOWEJ W MLN PLN 22,31 167,88 54,46 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja 21

22 NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH II OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Powierzchnia utworzonych/wyposażonych parków, inkubatorów itp. 1,10% 119,91% Liczba wspartych funduszy pożyczkowych/poręczeniowych 100,00% Liczba udzielonych pożyczek, udzielonych poręczeń z funduszy kredytowych i mikropożyczkowych wspartych w ramach programu 195,22% 26,10% 0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00% 250,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 22

23 INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ ŁĄCZNA WARTOŚĆ POŻYCZEK / PORĘCZEŃ UDZIELONYCH OSTATECZNYM BENEFICJENTOM [MLN EUR] 21,60 22,00 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 15,38 13,07 18,19 0,00 Fundusze pożyczkowe Fundusze poręczeniowe Stan na r. Stan na r. 23

24 INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ WARTOŚĆ POŻYCZEK / PORĘCZEŃ UDZIELONYCH OSTATECZNYM ODBIORCOM WEDŁUG SEKTORÓW PRZEMYSŁU (STAN NA R.) [EUR] ,96 (VI) ,02 (I) ,45 (V) ,03 (II) Produkcja (I) Budownictwo (II) Handel (III) Transport (IV) Usługi (V) Przemysł (VI) ,83 (IV) ,86 (III) 24

25 OŚ PRIORYTETOWA III ATRAKCYJNOŚĆ OBSZARÓW MIEJSKICH I TERENY INWESTYCYJNE POSTĘP FINANSOWY JAKO % WARTOŚCI ALOKACJI NA III OŚ PRIORYTETOWĄ 30,16% 60,07% 9,77% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja POSTĘP FINANSOWY III OSI PRIORYTETOWEJ W MLN PLN 92,36 183,97 29,92 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja 25

26 NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Powierzchnia urządzonych terenów inwestycyjnych 350,36% 206,25% Powierzchnia terenów zrewitalizowanych 348,10% 1 477,50% Liczba miejsc pracy utworzonych na terenach zrewitalizowanych i terenach inwestycyjnych 210,29% 461,71% 0,00% 200,00% 400,00% 600,00% 800,00% 1000,00% 1200,00% 1400,00% 1600,00% 1800,00% 2000,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 26

27 OŚ PRIORYTETOWA IV SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE POSTĘP FINANSOWY JAKO % WARTOŚCI ALOKACJI NA IV OŚ PRIORYTETOWĄ 41,75% 58,02% 0,23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja POSTĘP FINANSOWY IV OSI PRIORYTETOWEJ W MLN PLN 100,23 139,28 0,56 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja 27

28 NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH IV OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Liczba projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego 84,62% 32,69% Liczba PIAP 146,13% 55,20% Liczba korzystajacych z usług online 45,44% 91,57% 0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00% 250,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 28

29 OŚ PRIORYTETOWA V TRANSPORT POSTĘP FINANSOWY JAKO % WARTOŚCI ALOKACJI NA V OŚ PRIORYTETOWĄ 70,30% 22,31% 7,40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja POSTĘP FINANSOWY V OSI PRIORYTETOWEJ W MLN PLN 770,75 244,61 81,08 0,00 200,00 400,00 600,00 800, , ,00 Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja 29

30 NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH V OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Długość nowych dróg 88,40% 8,35% Długość zrekonstruowanych dróg 91,27% 1,56% Miejsca w zakupionym/odnowionym taborze komunikacji miejskiej 89,33% Liczba pasażerów obsługiwanych przez regionalny port lotniczy 63,54% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 30

31 OŚ PRIORYTETOWA VI ŚRODOWISKO I CZYSTA ENERGIA POSTĘP FINANSOWY JAKO % WARTOŚCI ALOKACJI NA VI OŚ PRIORYTETOWĄ 41,93% 46,88% 11,19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja POSTĘP FINANSOWY VI OSI PRIORYTETOWEJ W MLN PLN 315,32 352,51 84,16 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja 31

32 NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH VI OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami 26,67% 66,67% Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych 17,66% 224,94% Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej 68,38% 33,80% Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej 90,96% 40,09% 0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00% 250,00% 300,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 32

33 OŚ PRIORYTETOWA VII KULTURA, TURYSTYKA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA POSTĘP FINANSOWY JAKO % WARTOŚCI ALOKACJI NA VII OŚ PRIORYTETOWĄ 49,89% 18,17% 31,93% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja POSTĘP FINANSOWY VII OSI PRIORYTETOWEJ W MLN PLN 207,76 75,68 132,98 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja 33

34 NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH VII OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych obiektów kultury 150,00% 20,00% Liczba projektów współpracy międzynarodowej 100,00% Liczba utworzonych miejsc pracy 70,88% 44,71% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00% 160,00% 180,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 34

35 OŚ PRIORYTETOWA VIII INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA POSTĘP FINANSOWY JAKO % WARTOŚCI ALOKACJI NA VIII OŚ PRIORYTETOWĄ 61,39% 37,08% 1,53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja POSTĘP FINANSOWY VIII OSI PRIORYTETOWEJ W MLN PLN 403,78 243,84 10,06 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja 35

36 NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH VIII OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Liczba projektów z zakresu edukacji 84,00% 32,00% Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia 97,14% 17,14% Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów 95,22% 63,52% Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów 75,85% 2,99% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00% 160,00% 180,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 36

37 OŚ PRIORYTETOWA IX POMOC TECHNICZNA POSTĘP FINANSOWY JAKO % WARTOŚCI ALOKACJI NA IX OŚ PRIORYTETOWĄ 51,60% 34,00% 14,40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja POSTĘP FINANSOWY IX OSI PRIORYTETOWEJ W MLN PLN 70,71 46,60 19,73 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 Projekty zakończone Umowy w trakcie realizacji Pozostała alokacja 37

38 NAJWAŻNIEJSZE RZECZOWE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH IX OSI PRIORYTETOWEJ (JAKO % REALIZACJI WARTOŚCI DOCELOWEJ WSKAŹNIKÓW NA 2015 ROK) Liczba zleconych ekspertyz, analiz 68,18% 81,82% Liczba szkoleń, seminariów i konferencji dla beneficjentów 360,00% 40,00% Liczba osób uczestniczących w szkoleniach, seminariach i konferencjach 179,96% 12,00% 0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00% 250,00% 300,00% 350,00% 400,00% 450,00% Zrealizowano W trakcie realizacji 38

39 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH NA KONIEC 2013 R. NA LIŚCIE IWIPK ZNAJDOWAŁO SIĘ 48 PROJEKTÓW KLUCZOWYCH O OGÓLNEJ WARTOŚCI ,47 PLN I KWOCIE DOFINANSOWANIA Z UE ,19 PLN, CO STANOWIŁO 22,97% ALOKACJI NA PROGRAM. NA KONIEC ROKU 2013 R. W RAMACH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH: PODPISANO 41 UMÓW NA KWOTĘ DOFINANSOWANIA Z EFRR ,12 PLN, PODPISANO 5 PREUMÓW NA KWOTĘ DOFINANSOWANIA Z EFRR ,00 PLN, BEZ PODPISANEJ PREUMOWY POZOSTAWAŁY 2 PROJEKTY NA KWOTĘ DOFINANSOWANIA Z EFRR ,83 PLN, ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ 25 PROJEKTÓW NA KWOTĘ DOFINANSOWANIA Z EFRR ,47 PLN. 39

40 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W ROKU 2013 NA LISTĘ IWIPK ZOSTAŁY WPISANE 3 NOWE PROJEKTY O OGÓLNEJ WARTOŚCI ,34 PLN I KWOCIE DOFINANSOWANIA Z EFRR W WYSOKOŚCI ,83 PLN. Oś Działanie Tytuł projektu II 2.4 V 5.2 V 5.2 Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego Budowa drogi wojewódzkiej Nr 809 stanowiącej dojazd do węzła "Jakubowice" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, i S19 - odcinek klasy Z Przebudowa ulic Lubelskiej oraz Terebelskiej w mieście Biała Podlaska Wartość ogółem Wartość dofinansowania z EFRR , , , , , ,00 RAZEM , ,83 40

41 EWALUACJA W ROKU 2013 IZ RPO WL NA LATA REALIZOWAŁA 1 BADANIE EWALUACYJNE. W DNIACH 17 LIPCA - 18 GRUDNIA 2013 ROKU KONSORCJUM FIRM AGROTEC POLSKA SP. Z O.O. ORAZ ECORYS POLSKA SP. Z O.O. PRZEPROWADZIŁO I ETAP BADANIA EWALUACYJNEGO: EWALUACJA EX-ANTE PROJEKTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA REALIZACJI CELÓW ROZWOJOWYCH PROGRAMU. CELEM BADANIA BYŁA OCENA LOGIKI I INTERWENCJI PRZYJĘTEJ W RAMACH PROJEKTU NOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO. WNIOSKI I REKOMENDACJE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA W ZNACZNYM STOPNIU BYŁY WYKORZYSTANE W PROCESIE FORMUŁOWANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

42 EWALUACJA NA 2014 ROK ZAPLANOWANO REALIZACJĘ TRZECH KLUCZOWYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH: 1. REALIZACJA II ETAPU BADANIA EWALUACJA EX-ANTE PROJEKTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA REALIZACJI CELÓW ROZWOJOWYCH PROGRAMU (DO KOŃCA 2014 WYKONAWCA BĘDZIE WSPIERAŁ IZ W NEGOCJACJACH PROGRAMU Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ). 2. ANALIZA WSKAŹNIKÓW PROJEKTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA (BADANIE PRZESUNIĘTE Z 2013 R. ZE WZGLĘDU NA STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA NOWEGO PROGRAMU). 3. OCENA EFEKTÓW DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH PROWADZONYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA NA POTRZEBY SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO. 42

43 STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. ALOKACJA W EUR ,00 EUR ALOKACJA W PLN* ,31 PLN OBOWIĄZUJĄCY KURS 1 EUR = 4,1994 PLN** * ALOKACJA WYLICZONA ZGODNIE Z ALGORYTMEM OPRACOWANYM PRZEZ MINISTERSTWO FINANSÓW OBOWIĄZUJĄCA W MIESIĄCU MAJU 2014 R. ** KURS EBC NA MIESIĄC MAJ 2014 R. 43

44 WNIOSKI O DOFINANSOWANIE PO OCENIE FORMALNEJ W 2014 R. POZYTYWNIE POD WZGLĘDEM FORMALNYM OCENIONO 50 WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE, W KTÓRYCH BENEFICJENCI WNIOSKOWALI O ,06 PLN DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW. NARASTAJĄCO OD URUCHOMIENIA PROGRAMU, POZYTYWNIE POD WZGLĘDEM FORMALNYM OCENIONO WNIOSKI O DOFINANSOWANIE O WARTOŚCI WYDATKÓW OGÓŁEM ,12 PLN PRZY DOFINANSOWANIU WYNOSZĄCYM ,27 PLN, CO STANOWI 195,03% ALOKACJI RPO WL. 44

45 PODPISANE UMOWY/WYDANE DECYZJE O DOFINANSOWANIU W PORÓWNANIU ZE STANEM NA KONIEC ROKU 2013 LICZBA UMÓW PODPISANYCH Z BENEFICJENTAMI WZROSŁA O 176 SZT., A WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW O ,09 PLN. NARASTAJĄCO OD URUCHOMIENIA PROGRAMU PODPISANO ŁĄCZNIE UMÓW I WYDANO 68 DECYZJI O DOFINANSOWANIU NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ WSPARCIA Z EFRR WYNOSZĄCĄ ,66 PLN, CO STANOWI 91,76% ALOKACJI RPO WL. 45

46 WNIOSKI O PŁATNOŚĆ I CERTYFIKACJA W OKRESIE STYCZEŃ MAJ 2014 ZATWIERDZONO WNIOSKI O PŁATNOŚĆ NA KWOTĘ DOFINANSOWANIA ,52 PLN. OD POCZĄTKU URUCHOMIENIA PROGRAMU ZATWIERDZONO WNIOSKI O PŁATNOŚĆ NA KWOTĘ DOFINANSOWANIA ,87 PLN, CO STANOWI 72,74% ALOKACJI Z EFRR NA PROGRAM. W TYM OKRESIE PŁATNOŚCI OTRZYMANE OD KE WYNIOSŁY ,41 EUR, NATOMIAST NARASTAJĄCO OD POCZĄTKU REALIZACJI PROGRAMU WYNIOSŁY ,36 EUR, CO STANOWI 76,32% ALOKACJI RPO WL. 46

47 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W DNIU 21 STYCZNIA 2014 R. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PRZYJĄŁ ZAKTUALIZOWANY INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH. DO LISTY DODANO PROJEKT ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 844 CHEŁM HRUBIESZÓW WITKÓW DOŁHOBYCZÓW GRANICA PAŃSTWA NA ODCINKU WITKÓW GRANICA PAŃSTWA OD KM DO KM ,50" (WARTOŚĆ OGÓŁEM ,00 PLN, WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EFRR ,00 PLN) 47

48 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH OBECNIE NA LIŚCIE IWIPK ZNAJDUJE SIĘ 49 PROJEKTÓW KLUCZOWYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OGÓŁEM ,47 PLN PRZY DOFINANSOWANIU Z EFRR WYNOSZĄCYM ,19 PLN. KUMULATYWNIE, OD POCZĄTKU REALIZACJI PROGRAMU: PODPISANO 45 UMÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW KLUCZOWYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI DOFINANSOWANIA Z EFRR WYNOSZĄCEJ ,09 PLN ORAZ PODPISANO 4 PREUMOWY NA KWOTĘ DOFINANSOWANIA Z EFRR ,00 PLN. 48

49 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ GRZEGORZ SOBOLEWSKI ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE UL. FRANCISZKA STEFCZYKA 3B LUBLIN TEL

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ OŚ PRIORYTETOWA I: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw Liczba wspartych

Bardziej szczegółowo

Realizacja[1] 0 0,06 0,27 0, Realizacja Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja

Realizacja[1] 0 0,06 0,27 0, Realizacja Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 ^21 211 212 213 214 215 Ogółem Cel główny

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211 212 213 214 215 Ogółem % Cel główny RPO WL: Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika core indicator 2 Wskaźniki mężczyźni** Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r.

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r. Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 214 22 według stanu na 31.12.216 r. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przedstawia

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Postęp rzeczowy RPO WL Wskaźniki na poziomie celu i działań V Osi Priorytetowej

Tabela 1. Postęp rzeczowy RPO WL Wskaźniki na poziomie celu i działań V Osi Priorytetowej Tabela. Postęp rzeczowy RPO WL i na poziomie celu i działań V Osi Priorytetowej Postęp rzeczowy z realizacji RPO WL na poziomie V Osi Priorytetowej: TRANSPORT i jej celu: Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Nazwa programu Dane aktualne na dzień* DD/MM/RR Data i miejsce sporządzenia DD/MM/RR Instytucja sporządzająca informację kwartalną w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,6 69,0 54,0 35,0. 0 20 40 60 80 mld PLN

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,6 69,0 54,0 35,0. 0 20 40 60 80 mld PLN 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca lipca 214 r. w 16 programach regionalnych podpisano 34,4 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość to ponad 18 mld zł, w tym dofinansowanie UE - 68,9 mld zł. Tym

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Konferencja podsumowująca stopień wdrażania RPO w perspektywie finansowej 2007 2013 Warszawa, 24 listopada

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,5 71,1 62,3 42,6

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,5 71,1 62,3 42,6 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca maja 215 r. w 16 programach regionalnych podpisano 36 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość wynosi 11,6 mld zł, w tym dofinansowanie UE 71,1 mld zł. Tym samym

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata podsumowanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata podsumowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - podsumowanie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Marzec 2017 r. RPO WSL 2007-2013 alokacja w podziale

Bardziej szczegółowo

Paweł Majka. 9 grudnia 2009 r.

Paweł Majka. 9 grudnia 2009 r. Podsumowanie wdrażania I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-20132013 Złożone wnioski w ramach I i II Osi RPO WL 2007-20132013 Paweł Majka Kierownik

Bardziej szczegółowo

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego Załącznik nr II a Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Konwergencja NUTS 2 Województwo Świętokrzyskie Okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 za pierwsze półrocze 2010 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 za pierwsze półrocze 2010 r. Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 za pierwsze półrocze 2010 r. sierpień 2010 1 2 SPIS TREŚCI I. Informacje wstępne... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, marzec 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Regionalne

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 72,3 70,4 59,6 39,6

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 72,3 70,4 59,6 39,6 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca stycznia 2015 r. w 16 programach regionalnych podpisano 35,4 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość wynosi 109,8 mld zł, w tym dofinansowanie UE 70,4 mld zł.

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu Fundusze unijne w ochronie środowiska dotychczasowe Januszdoświadczenia Mikuła Podsekretarz Stanu Wieliczka, 1 grudnia 2008 Finansowanie polityki spójności Instrument pomocy przedakcesyjnej ISPA (2000

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 za drugie półrocze 2010 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 za drugie półrocze 2010 r. Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 za drugie półrocze 2010 r. kwiecień 2011 1 2 SPIS TREŚCI I. Informacje wstępne... 5 1. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. grudzień 2010 r.

Informacja miesięczna z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. grudzień 2010 r. Informacja miesięczna z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko grudzień 21 r. 1. Realizacja Programu dane podstawowe 1.1 Wybór projektów do realizacji 1.2 Wnioski / umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania oraz dobre praktyki w ramach RPO WO

Stan wdrażania oraz dobre praktyki w ramach RPO WO Stan wdrażania oraz dobre praktyki w ramach RPO WO 2007-2013 (stan na 17 listopada 2010 r.) Karina Bedrunka Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Opole, 24 listopada 2010 r. Zakres prezentacji:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata za pierwsze półrocze 2009 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata za pierwsze półrocze 2009 r. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 za pierwsze półrocze 2009 r. 1 I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY

Bardziej szczegółowo

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB.

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB. Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. Wstęp Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

1. P o s t ę p f i n a n s o w y

1. P o s t ę p f i n a n s o w y 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca września 2015 r. w 16 programach regionalnych podpisano 36,3 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość wynosi 111,0 mld zł, w tym dofinansowanie UE 71,5 mld zł.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Marek Kowalski Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Warszawa, 24-25

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Lublin, 24 maja 2017 r.

Lublin, 24 maja 2017 r. Lublin, 24 maja 2017 r. Doświadczenia w zakresie pozyskania funduszy unijnych przez przedsiębiorców w okresie programowania 2017-2013 oraz perspektywy pozyskiwania środków w nowym okresie 2014-2020 Lubelska

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

Mechanizmy wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Mechanizmy wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Polityka spójności na rzecz obszarów wiejskich Warszawa, 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL

6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL 6. Pomoc Publiczna w ramach RPO WL 2007 2013 Niniejszy załącznik powstał w oparciu o rozporządzenia regulujące zasady udzielania pomocy publicznej zatwierdzone, projekty rozporządzeń i w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU wskaźniki Jedno stka Kod odpowia dajacego wskaźnik a kluczow ego KSI (SIMIK 73) rok 27 28 29 2 2 22 23 24 25 półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II wskaźnik z bezpośredniej pomocy inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Sprawozdanie okresowe z realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Sprawozdanie okresowe z realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU Cel: KONWERGENCJA

Bardziej szczegółowo

Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i 2014-2020. Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Środowiska

Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i 2014-2020. Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Środowiska Program Infrastruktura i Środowisko 2007- i 2014-2020 Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Środowiska Przegląd r. Beneficjenci sektora środowisko otrzymali już

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO

PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO Załącznik nr 3 PoniŜej zaprezentowano propozycje zmian w zakresie systemu wskaźników MRPO. Analizę przyjętych wartości docelowych dla przeprowadzono w oparciu

Bardziej szczegółowo

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 Departament

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów operacyjnych w ramach Umowy Partnerstwa

Plan działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów operacyjnych w ramach Umowy Partnerstwa i przyspieszenia realizacji programów operacyjnych w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020 Realizacja w 2016 r. podsumowanie dokonań 1. Ukończono proces desygnacji instytucji w ramach wszystkich programów

Bardziej szczegółowo

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego Załącznik nr II a Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Konwergencja NUTS 2 Województwo Świętokrzyskie Okres

Bardziej szczegółowo

STAN WDRAŻANIA KOMPONENTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WIELKOPOLSCE

STAN WDRAŻANIA KOMPONENTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WIELKOPOLSCE STAN WDRAŻANIA KOMPONENTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WIELKOPOLSCE (stan na dzień 30.06.2014 r.) Poznań, sierpień 2014 r. W Wielkopolsce na Program Operacyjny Kapitał Ludzki przeznaczono

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata wg kursu 1 euro=3,9354 z dnia r.

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata wg kursu 1 euro=3,9354 z dnia r. Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 wg kursu 1 euro=3,9354 z dnia 10.06.2011 r. 1 Stan wdrażania RPOWP (wg KSI SIMIK (07-13) stan na 10 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

May 21-23, 2012 Białystok, Poland

May 21-23, 2012 Białystok, Poland 6 th International Forum May 21-23, 2012 Białystok, Poland Distribution of EU funds in Podkarpackie Voivodship Piotr Czerepiuk PodkarpackieVoivodship Marshal's Office (Poland) Forum is co-financed by European

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały nr 4/2014 Komitetu Monitorującego RPO WO 2007-2013 z dnia 10 września 2014 r. Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na temat wykorzystania środków unijnych na ochronę środowiska.

Informacja dla Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na temat wykorzystania środków unijnych na ochronę środowiska. Informacja dla Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na temat wykorzystania środków unijnych na ochronę środowiska. Akceptuję: Warszawa, listopad 2009 r. Stanisław Gawłowski

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Katowice, 10 maja 2016 r. Postęp wdrażania RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego

Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego Załącznik nr II a Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Konwergencja Kwalifikowany obszar: Województwo Świętokrzyskie Okres programowania:

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Twój pomysł, europejskie pieniądze Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 O czym należy pamiętać ubiegając się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata za I półrocze 2015 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata za I półrocze 2015 r. Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 za I półrocze 2015 r. wrzesień 2015 r. [Wpisz tekst] Strona 1 Strona 2 Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Gorzów Wlkp., 25 sierpnia 2010 r.

Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Gorzów Wlkp., 25 sierpnia 2010 r. Lubuski Regionalny Program Operacyjny Gorzów Wlkp., 25 sierpnia 2010 r. Realizacja Programu LRPO Wnioski : Liczba złożonych wniosków po ocenie formalnej (od początku realizacji programu): 1 375 szt. Liczba

Bardziej szczegółowo

ania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Warszawa, 15 grudnia 2008 r.

ania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Warszawa, 15 grudnia 2008 r. Stan wdraŝania ania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Warszawa, 15 grudnia 2008 r. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany Głęboczek, maj 2015 Projekty dotyczące wsparcia sektora MŚP realizowane przez BGK w roli Menadżera Funduszu Powierniczego Data zawarcia umowy Wkład do Projektu Województwo

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Pomorzu

Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Pomorzu Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na Pomorzu Bezpośrednie efekty Efekt rzeczowy Liczba rozbudowanych oczyszczalni ścieków: 17 szt. Długość wybudowanej/zmodernizowanej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 1. Nazwa programu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe RPO alokacje

Osie priorytetowe RPO alokacje Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 Marek Kowalski Z-ca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego

Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WSTĘP Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB.

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB. Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. Wstęp Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013 Szczecin, 5 października 2010 r. RPO w liczbach - ZREALIZOWANE 44 przeprowadzone nabory (tryb konkursowy,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. dr Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. dr Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi dr Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice 25.04.2017 Finansowanie MŚP Główne źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBESLKIEGO NA LATA

WYKAZ ZMIAN W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBESLKIEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/860/2011 Zarządu Województwa Lubelskiego WYKAZ ZMIAN W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBESLKIEGO NA LATA 2007-2013 I. W Rozdziale 2 Strategia realizacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MSP w perspektywie

Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Działalność PARP 2007-2013 Krajowy Program Reform

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Departament Wdrażania EFRR Alokacja dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 bez rezerwy wykonania wynosi: 2 097 100 684,00 EURO tj. 8 757

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata za I półrocze 2012 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata za I półrocze 2012 r. Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 27 213 za I półrocze 212 r. wrzesień 212 r. [Wpisz tekst] Strona 1 Strona 2 Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG Polska Saksonia

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG Polska Saksonia ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 1.04.2016 1 Spis treści 1 IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA... 3 2 PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU EWT (art.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Opolskiego

Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Opolskiego Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Opolskiego Agnieszka Okupniak Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów

Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów w ramach wdrażania Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ Izabela Erecińska Zastępca Dyrektora Ośrodka Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wg stanu na dzień 30 marca 2009 r.) I. Postęp realizacji programu do dnia 30 marca 2009 r. 1.1 ZłoŜone wnioski o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE RPO WSL działania wdrażane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

WDRAŻANIE RPO WSL działania wdrażane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WDRAŻANIE RPO WSL 2014-2020 działania wdrażane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Stan wdrażania RPO WSL 2014-2020 działania WFR 9 000,00 8 000,00 7 000,00 6 000,00 5 000,00 4 000,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Załącznik Do Uchwały Nr 34 / 09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z dnia 10 września 2009 roku Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Załącznik do Uchwały nr./2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 z dnia. maja 2016 r. Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Załącznik do Uchwały nr 4013/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20 sierpnia 2013 r. Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r.

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej RPOWP wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Załącznik nr II a Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Konwergencja

Bardziej szczegółowo

Aktualna oferta finansowa NFOŚiGW

Aktualna oferta finansowa NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aktualna oferta finansowa NFOŚiGW Artur Szymon Michalski Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Warszawa 14.06.2016 Programy priorytetowe NFOŚiGW Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat ustanowienia ram wykonania

Informacje na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik nr 9 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zawierający informacje dotyczące ustanowienia ram wykonania do przekazania KE. Informacje na temat ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały nr 4/215 Komitetu Monitorujacego RPO WO 27213 z dnia 1 września 215 r. Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 27213 I.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wsparcia na badania i rozwój w branży kosmetycznej w ramach RPO WŁ

Narzędzia wsparcia na badania i rozwój w branży kosmetycznej w ramach RPO WŁ Eksportuj Kosmetyki do Wielkiej Brytanii Warszawa, 28 września 2016 r. NOWE PERSPEKTYWY RPO WŁ NA LATA 2014-2020 4. miejsce w kraju 2 RPO WŁ NA LATA 2014-2020 działalność badawczo-rozwojowa wsparcie dla

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Województwo Śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2 niecałe 4% powierzchni Polski

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej. nr2/2012. stan na dzień 30 czerwca 2012 r.

Kwartalna informacja z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej. nr2/2012. stan na dzień 30 czerwca 2012 r. Kwartalna informacja z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej nr2/ stan na dzień 30 czerwca r. nr2/ Program Rozwój Polski Wschodniej o wartości prawie 10 mld PLN dofinansowuje ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan wdrażania

Aktualny stan wdrażania Aktualny stan wdrażania ania PO RPW 2007 2013 2013 Michał Ziętara Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych, MRR Instytucja Zarządzająca PO RPW Komitet Monitorujący PO RPW 2007 2013 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Transport w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Centrum Unijnych Projektów Transportowych Marzec 2009

Transport w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Centrum Unijnych Projektów Transportowych Marzec 2009 Transport w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Centrum Unijnych Projektów Transportowych Marzec 2009 Program Operacyjny Infrastruktura iśrodowisko W dniu 7 maja 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK Dzięki BGK przyszłość zaczyna się dziś Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Podsumowanie

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Podsumowanie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Podsumowanie Ogólny opis programu Cel POIR: Celem POIR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Cel ten będzie się wyrażał głównie zwiększeniem

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 "Działania wdrażane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata 2014-2020 Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego Mielec, 30.05.2014

Bardziej szczegółowo

PO IiŚ NA PÓŁMETKU PODSUMOWANIE EWOLUCJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI

PO IiŚ NA PÓŁMETKU PODSUMOWANIE EWOLUCJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI PO IiŚ NA PÓŁMETKU PODSUMOWANIE EWOLUCJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 13

Bardziej szczegółowo