Firma++ wersja Nowości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Firma++ wersja 3.60. 1. Nowości"

Transkrypt

1 Firma++ wersja Nowości 1.1. Dostosowanie programu do zmieniających się przepisów Od 1 stycznia 2014 r. obowiązywać będzie znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług. Wprowadzane ustawą zmiany dotyczą między innymi momentu powstania obowiązku podatkowego, nazewnictwa faktur wewnętrznych sprzedaży, wystawiania faktur. W związku z nowymi przepisami, w programie Firma++ w wersji 3.60 zostały zaimplementowane konieczne zmiany, dzięki którym funkcjonalność programu spełnia wymagania nakładane poprzez nowe akty prawne Data powstania obowiązku podatkowego Do obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7 dniu od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Od roku obowiązek ten będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, ale już fakturę będzie można wystawić w znacznie dłuższym horyzoncie czasowym do 15 dnia kolejnego miesiąca. Podatek VAT będzie mógł być płacony wcześniej, niż nastąpi wystawienie faktury. Zasadą generalną w kwestii rozpoznania momentu powstania obowiązku podatkowego będzie moment dokonania dostawy bądź wykonania usługi. Jest szereg odstępstw od tej zasady ogólnej, gdzie momentem powstania obowiązku podatkowego będzie data wystawienia faktury. Program FPP do moment powstania obowiązku podatkowego będzie rozpoznawał na obecnych zasadach. Od r moment obowiązku podatkowego będzie rozpoznawany wg zasad opisanych poniżej. Karta kontrahenta W celu obsłużenia szczególnych momentów powstawania obowiązku podatkowego na transakcjach sprzedaży, na karcie kontrahenta dodano parametr VAT wg daty wystaw. Parametr dostępny jest dla kontrahentów o statusie krajowym. Dla transakcji, które będą wystawiane na kontrahenta z zaznaczonym parametrem moment powstania obowiązku podatkowego będzie zgodny z datą wystawienia transakcji sprzedaży. Podczas wystawiania transakcji zakupu, parametr nie ma znaczenia. W programach księgowych został dodany identyczny parametr. Podczas przenoszenia danych do księgowości, jeżeli w FPP jest zaznaczona praca w oparciu o synchroniczny plik kontrahentów to nadrzędne będzie ustawienie tego parametru w księgowości. Faktura sprzedaży Zasadą ogólną w kwestii rozpoznania momentu powstania obowiązku podatkowego będzie moment dokonania dostawy bądź wykonania usługi, czyli obecna data sprzedaży na fakturze (transakcje krajowe i eksportowe). Jest szereg zasad szczególnych w których momentem powstania obowiązku podatkowego będzie data wystawienia faktury (między innymi świadczenie usług budowlano-montażowych, dostawa książek drukowanych, czynności polegające na drukowaniu książek). Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego będzie rozpoznawany po parametrze: VAT wg daty wystawienia na karcie kontrahenta. Jeżeli na transakcję zostanie wybrany kontrahent z zaznaczonym parametrem, momentem powstania obowiązku podatkowego będzie data wystawienia z transakcji Dla transakcji wewnątrzunijnych i wewnątrzunijnych trójstronnych moment obowiązku podatkowego zawsze powstaje w dacie wystawienia. W związku ze zmianą powstania obowiązku podatkowego podczas przekształcanie WZ do FA - od nowego roku w pole data sprzedaży na fakturze przeniesie się data wydania towaru z dokumentu WZ. Podczas Comarch ERP Klasyka FPP 1 Zmiany w wersji 3.60

2 przekształcania wielu WZ do jednej FA, jako data sprzedaży na fakturze ustawi się najpóźniejsza z dat wydania na przekształcanych WZ. Faktura zaliczkowa Dla faktur zaliczkowych moment powstania obowiązku podatkowego, to data zaliczki (data otrzymania płatności). Uwaga: W przypadku gdy przenoszenie danych z FPP odbywa się w formacie COMMA i zaliczka jest wystawiana na kontrahenta z zaznaczonym parametrem VAT wg daty wystawienia, to po przeniesieniu do programów księgowych data deklaracji VAT 7 będzie zgodna z datą wystawienia zaliczki. Dokument PZ zakupy Przy zakupie data obowiązku podatkowego to data wystawienia albo zakupu. W FPP nie ma osobnego pola przeznaczonego na datę wystawienia, która ma również znaczenie dla momentu powstania obowiązku przy zakupie. W związku z tym zmieniono nazewnictwo na formularzu PZ z daty zakupu na data wyst./zakupu. Operator w pole data wyst./zakupu musi wprowadzić datę powstania obowiązku podatkowego na podstawie rejestrowanego dokumentu. Data ta będzie momentem powstania obowiązku podatkowego po przeniesieniu dokumentów do księgowości. Parametr z karty kontrahenta VAT wg daty wystawienia nie ma znaczenia dla zakupu. Po zaksięgowaniu PZ, prawo do odliczenia w księgowości powstaje z datą momentu powstania obowiązku podatkowego jednak nie wcześniej niż w dacie wpływu. Dokument wewnętrzny sprzedaży Podczas przekształcania PZ do dokumentu wewnętrznego sprzedaży w pole data sprzedaży przenosi się data zakupu z PZ i to będzie data powstania obowiązku podatkowego w transakcjach krajowych, eksportowych (status kontrahenta krajowy). W transakcjach wewnątrzunijnych (status kontrahenta UE) oraz przy zaznaczonym parametrze: VAT wg daty wystawienia, data obowiązku podatkowego to data wystawienia. W pole data wystawienia na FWS będzie się podstawiała data wystawienia z PZ. Dokument wewnętrzny zakupu Podczas przekształcania PZ do dokumentu wewnętrznego zakupu w pole data zakupu będzie przenosiła się data zakupu z PZ i to będzie data powstania obowiązku podatkowego w transakcjach krajowych, eksportowych (status kontrahenta krajowy). W transakcjach wewnątrzunijnych (status kontrahenta UE) oraz przy zaznaczonym parametrze: VAT wg daty wystawienia, data obowiązku podatkowego to data wystawienia. W pole data wystawienia na FWZ będzie się podstawiała data wystawienia z PZ. Jeżeli jednak po utworzeniu FWS, na FWS zostaną zmodyfikowane daty sprzedaży i zakupu, to na dokument FWZ przeniosą się daty z FWS, a nie z PZ. W programie FPP informacja o dacie powstania obowiązku podatkowego będzie miała znaczenie przede wszystkim przy przenoszeniu transakcji do programów księgowych. Uwaga: Wydruki rejestrów VAT nie zostały zmodyfikowane. Dokumenty w rejestrze VAT wprowadzane są zgodnie z datą wystawienia Faktury wewnętrzne Faktura Wewnętrzna Sprzedaży oraz Faktura Wewnętrzna Zakupu zastąpione zostały Dokumentem Wewnętrznym Sprzedaży oraz Dokumentem Wewnętrznym Zakupu. Na wydrukach dokumentów z datą wystawienia do końca 2013 roku drukowany jest tytuł Faktura VAT Wewnętrzna. Dokumenty z datą Comarch ERP Klasyka FPP 2 Zmiany w wersji 3.60

3 wystawienia od 1 stycznia 2014 r. otrzymają tytuł Dokument Wewnętrzny. Analogiczne zasady obowiązują na korektach do dokumentów wewnętrznych Współpraca z programami księgowymi Ze względu na wprowadzone zmiany w obrębie dat na formularzach dokumentów zarówno w programach magazynowo handlowych jak i księgowych przed wykonaniem eksportu z FPP należy programy zaktualizować do najnowszych wersji. Aby daty dokumentów były zgodne z wprowadzonymi w FPP, import do KP, KH należy wykonywać z wersji nie starszej niż Ewidencja zwrotów / reklamacji, Ewidencja pomyłek Rozporządzenie MF z dnia 14 marca w sprawie kas rejestrujących sformalizowało wygląd ewidencji towarów i uznanych reklamacji oraz ewidencji oczywistych pomyłek przy sprzedaży przez urządzenia fiskalne. W wersji 3.60 FPP na liście paragonów zostały wprowadzone wydruki Ewidencji zwrotów / reklamacji i Ewidencji pomyłek, a na korekcie dodano wydruk protokołu zwrotu / reklamacji Lista paragonów Na liście paragonów po naciśnięciu klawisza <F2> dołożono menu wydruków, a w nim trzy pozycje: Wydruk listy paragonów Ewidencja zwrotów / reklamacji Ewidencja pomyłek Każdy z tych wydruków można wykonać albo dla wybranych paragonów, albo dla wszystkich. Aby ułatwić zaznaczanie / odznaczanie paragonów na liście wprowadzono możliwość zaznaczania pozycji listy według wzorca. Funkcja ta jest dostępna po naciśnięciu klawiszy <CTRL> + <SPACJA> Protokół zwrotu / reklamacji W menu wydruków towarzyszących korekcie paragonu dołożono wydruk protokołu zwrotu / reklamacji. Wydruk ten będzie wykorzystywany w przypadku reklamacji towarów znajdujących się na paragonie. Aby wydrukować protokół zwrotu należy nacisnąć klawisze <CTRL> + <F2> na korekcie paragonu i z menu wydruków wybrać opcję: Protokół zwrotu / reklamacji. Wyświetli się dodatkowe okno w którym należy wypełnić dane Klienta (imię, nazwisko, adres) oraz wprowadzić informacje o paragonie, do którego wykonano zwrot (nr paragonu, data sprzedaży, nr fiskalny) w przypadku, gdy paragonu nie będzie już na liście paragonów (został przekształcony do faktury, albo sprzedaży detalicznej). W polu Uwagi zalecamy wpisanie krótkiej adnotacji np. reklamacja, po której będzie można rozpoznać przyczynę wystawienia korekty i dzięki temu ująć zwrot w odpowiedniej ewidencji. Informacja z pola Uwagi przeniesie się w pole Opis na korekcie i wyświetli się na liście paragonów Ewidencja zwrotów / reklamacji Wydruk ten jest wykazem zwrotów towarów oraz uznanych reklamacji towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży. Przed wykonaniem wydruku operator musi zaznaczyć korekty do paragonów, które mają być uwzględnione na wydruku, następnie nacisnąć klawisz <F2> na liście paragonów i z menu wydruków wybrać opcję Ewidencja zwrotów / reklamacji. Uwaga: Aby poprawnie wyfiltrować dokumenty, operator na korektach do paragonów w polu Uwagi powinien wpisywać odpowiednią adnotację np. zwrot, reklamacja. Na wydruku ewidencji znajdują się wszystkie dane jakie są wymagane przez znowelizowane przepisy Ewidencja pomyłek Wydruk ten jest wykazem korekt do paragonów, które zostały zaewidencjonowane na skutek pomyłki operatora. Przed wykonaniem wydruku operator musi zaznaczyć wszystkie korekty, które mają być uwzględnione na wydruku Ewidencji pomyłek, następnie nacisnąć klawisz <F2> na liście paragonów i z menu wydruków wybrać opcję Ewidencja pomyłek. Comarch ERP Klasyka FPP 3 Zmiany w wersji 3.60

4 Uwaga: Aby poprawnie wyfiltrować dokumenty, operator na korektach do paragonów w polu Uwagi powinien wpisywać odpowiednią adnotację np. pomyłka. Na wydruku ewidencji pomyłek jest kolumna nr fiskalny. Kolumnę tą należy uzupełnić wpisując ręcznie numer paragonu fiskalnego bezpośrednio na wydruku ewidencji pomyłek, albo wykonać wydruk protokołu zwrotu do korekty i wprowadzić dane paragonu, do którego wykonano zwrot na oknie wydruk reklamacji do paragonu Przenoszenie danych z Comarch ERP Klasyka Faktury W Funkcjach Specjalnych dołożono możliwość zaimportowania danych z programu Faktury. Do programu FPP importowane są takie dane jak: Cennik Kontrahenci Płatności Aby zaimportować dane należy wejść w Funkcje Specjalne, następnie wybrać opcję: Import z programu Faktury. W polu katalog bazy danych programu Faktury, operator wskazuje ścieżkę do bazy, z której mają być importowane dane i zaznacza odpowiednie parametry. Po naciśnięciu <ENTER> dane zostaną przeniesione. Nie ma możliwości zaimportowania samych płatności. Najpierw należy zaimportować karty kontrahentów, albo równocześnie importować kontrahentów i płatności. W przypadku gdy w Fakturach są pięcioznakowe jednostki miary, do FPP zostaną przeniesione pierwsze cztery znaki, piąty znak jest obcinany (jednostka miary w FPP ma cztery znaki) Eksport korekt faktur dla sieci TESCO Wprowadzono usprawnienie w przypadku wysyłania faktur korekt dla Klienta TESCO do ECOD. Po wystawieniu korekty w FPP dla Klienta TESCO (Klient rozpoznawany jest po numerze GLN zapisanym na karcie kontrahenta) wysyłając tą korektę do ECOD na oknie: ECOD eksport faktury do pliku xml domyślnie wypełni się pole Typ korekty. I tak dla korekty ilościowej w polu tym domyślnie będzie cyfra 2, dla korekt wartościowych będzie to cyfra 1. Operator ma możliwość zmodyfikowania tej cyfry. Na podstawie wypełnionego pola Typ korekty w pliku XML wysyłanym do ECOD uzupełni się w nagłówku dokumentu lub pliku xml pole <CorrectionReason>. W ECOD pole to może przyjmować wartości: 1 - przyczyną korekty jest błąd cenowy lub ilościowy, 2 - przyczyną korekty jest zwrot towaru przez Tesco, 3 - korekty wynikające z zapisów w Warunkach Handlowych (bonusy, promocje, upusty, rabaty cenowe). Dodatkowo korekty dla TESCO wysyłane do ECODA powinny mieć uzupełnione informacje: 2. Zmiany Numer dokumentu zwrotu przenoszone w pole <Returns> w pliku xml Data dokumentu zwrotu przenoszone w pole <ReturnsNotoceNumber> w pliku xml Opis korekty przenoszone w pole <Remarks> w pliku xml dla korekty o typie 3 Dane te operator wprowadza na oknie wysyłki do ECOD eksport faktury do pliku xml Obsługa odwrotnego obciążenia sprzedaż i zakup towarów wrażliwych Od 1 października obowiązuje ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Nowelizacja wprowadza szeroki katalog towarów, do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia VAT. Odwrotne obciążenie dotyczy m.in. surowców wtórnych z plastiku, gumy, stłuczki szklanej, odpadów z papieru i tektury. W związku ze zmianami w ustawie, w programie wprowadzono funkcje usprawniające zakup i sprzedaż towarów wrażliwych. Comarch ERP Klasyka FPP 4 Zmiany w wersji 3.60

5 Karta towaru Na karcie towaru wprowadzono parametr: odwrotne obciążenie. Po zainstalowaniu wersji 3.60 FPP parametr odwrotne obciążenie będzie ustawiony na NIE. Jeżeli towar podlega odwrotnemu obciążeniu, to operator musi zmienić ustawienie tego parametru na TAK Wystawianie dokumentów na towary z odwrotnym obciążeniem Podczas wystawiania transakcji: FA, WZ, FPF, ZO, PZ, ZD na towar, który na karcie ma ustawiony parametr odwrotne obciążenie na TAK, w zależności od statusu kontrahenta będą odpowiednio pobierane na dokument stawki VAT dla tego towaru. Kontrahent o statusie podmiotu gospodarczego (F) Wystawiając dokumenty dla kontrahenta, który na karcie kontrahenta ma zaznaczony status Firma albo? i dodając na tą fakturę towar, który na karcie ma zaznaczoną opcję odwrotne obciążenie, dla tego towaru nie naliczy się stawka VAT. Wartość netto będzie równa brutto, a dla pozycji towarowej zostanie ustawiona stawka n/p. Kontrahent o statusie podmiotu gospodarczego (F) z domyślnie ustawionymi cenami detalicznymi Wystawiając dokument dla kontrahenta który na karcie kontrahenta ma zaznaczony status Firma albo? oraz ma ustawione ceny detaliczne i dodając na tą fakturę towar, który na karcie ma zaznaczoną opcję odwrotne obciążenie, wyświetli się komunikat: Ustawiono stawkę n/p. Czy zachować niezmienione ceny brutto? ESC NIE ENTER TAK Po wyborze opcji NIE na dokument zostanie pobrana cena detaliczna pomniejszona o vat. Po wyborze opcji TAK na dokument zostanie pobrana cena detaliczna zapisana na karcie towaru. Mechanizm ten działa na FA, FPF, WZ i ZO i pojawia się tylko przy dodawaniu pierwszego towaru z zaznaczonym parametrem: odwrotne obciążenie. Wybrana opcja obowiązuje zaś dla wszystkich pozycji. Kontrahent o statusie osoba fizyczna (O) Osoby fizyczne nie naliczają i nie odliczają sobie VATu, W związku z tym wystawiając dokumenty dla kontrahenta, który jest osobą fizyczną (na karcie kontrahenta ma zaznaczony status kontrahenta: Os. Fizy. osoba fizyczna) na towar, który na karcie ma ustawioną opcję odwrotne obciążenie, stawki VAT na transakcje zostaną pobrane z karty towaru Wydruk faktury W menu wydruków towarzyszących fakturze zmieniła się nazwa wydruku Faktura złom na FA Odwr. Obc. Sam wydruk również został zmodyfikowany i dostosowany do nowej funkcjonalności. Na wydruku została dołożona dodatkowa kolumna VAT, w której dla towarów z zaznaczonym parametrem odwrotne obciążenie drukuje się ---*, a dla towarów ze zwykłą stawką informacja o stawce. Na wydruku została dodana tabelka VAT, a pod nią adnotacja ---)* - odwrotne obciążenie. Zmiany zostały również wprowadzone na duplikacie i na wydrukach korekt. Dołożono wydruk korekty stawki VAT Naliczanie i odliczanie VAT Umożliwiliśmy naliczenie i odliczenie VATu dokumentami wewnętrznymi tworzonymi do PZ na którym są towary z naliczonym i nie naliczonym vatem. Dokumenty wewnętrzne utworzą się tylko na te pozycje, na których stawka vat jest zerowa (n/p, 0%) Zmiany w akcyzie na wyroby węglowe W związku z rozporządzeniem MF z dnia 16 września 2013 roku w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy oraz ustawy z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, w programie FPP został zmodyfikowany wydruk Ewidencji wyrobów węglowych, Zestawienie dokumentów dostawy, Dokument dostawy i duplikat do niego. Comarch ERP Klasyka FPP 5 Zmiany w wersji 3.60

6 Ewidencja wyrobów węglowych Ewidencję wyrobów węglowych prowadzi pośredniczący podmiot węglowy dokonujący sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu. W menu Transakcje została zmieniona nazwa pozycji: Dokumenty dostawy na Ewidencja wyrobów węglowych oraz Dokumenty dostawy sprzedaż na Dokumenty sprzedaż i Dokumenty dostawy zakup na Dokumenty zakup. Do wersji 3.60 FPP na ewidencji znajdowały się dokumenty dostawy oraz faktury, dla których został wykonany wydruk Faktura DDS. Od wersji 3.60 FPP na ewidencji wyrobów węglowych znajdują się towary zwolnione z akcyzy i nie zwolnione z akcyzy. Aby przenieść na ewidencję transakcję, na której znajdują się towary nie zwolnione z akcyzy należy ustawić na niej kursor i nacisnąć <CTRL+D>. Faktura zostanie przeniesiona na ewidencję wyrobów węglowych. Menu wydruków towarzyszących ewidencji zostało podzielone na dwie części: Wydruk podstawowy podpowiada się domyślnie i jest obecnie obowiązującym, oraz Wydruk wg wzoru Na wydruku ewidencji wyrobów węglowych kolumna Nr dok dostawy/ Nr faktury została podzielona na dwie części. Pierwsza to sprzedaż zwolniona z podatku akcyzowego i druga to sprzedaż z podatkiem akcyzowym. W kolumnie sprzedaż zwolniona, będą drukowały się numery dokumentów i numery dokumentów dostawy z towarami zwolnionymi z akcyzy. W kolumnie sprzedaż z podatkiem akcyzowym będą się drukowały numery dokumentów, które zostały przeniesione na ewidencję i na których znajdują się pozycje nie zwolnione z akcyzy i dla których został wprowadzony na karcie towaru kod CN zaczynający się od 2701, 2702, Dla tych pozycji nie jest wypełniana przyczyna zwolnienia. Na ewidencji wyrobów węglowych została zmieniona nazwa kolumny Ilość w 1000 kg na Ilość w kg. W kolumnie tej drukowana jest sprzedana ilość całkowita w przeliczeniu na kg. W związku z tym, że na mocy ustawy Ewidencja wyrobów węglowych ma być prowadzona dla sprzedaży, na ewidencji wyrobów węglowych dla przyjęć zmiany nie były wprowadzane. Jedynie zmieniono jednostkę, w której wykazywana jest ilość z 1000 kg na kg. Jeżeli na dokumentach ilość towaru zwolnionego z akcyzy jest mniejsza niż jeden kg, to na wydrukach ewidencji wyrobów węglowych będzie zero Zestawienie dokumentów dostawy Zgodnie z nowym rozporządzeniem zestawienie dokumentów dostawy ma być sporządzane kwartalnie, w związku z tym z wydruku usunięto napis: Miesięczne. Zestawienie drukuje się za okres jaki został wskazany przez operatora. Podobnie jak na ewidencji wyrobów węglowych kolumna Ilość w 1000 kg została zmieniona na Ilość w kg. Na wydruku zestawienia dokumentów dostawy nie są drukowane pozycje towarowe, które nie zostały zwolnione z podatku akcyzowego Dokument dostawy 20 grudnia 2013 kończy się okres przejściowy i od 20 grudnia będzie obowiązywał tylko jeden wzór dokumentu dostawy. Menu wydruków towarzyszących dokumentom dostawy zostało podzielone na dwie części. W górnej części są wydruki, które będą obowiązywały po 20 grudnia: Dokument dostawy i Duplikat, poniżej są formularze starsze (Formularze 2012). Zostały zaktualizowane przyczyny zwolnień, na podstawie których towar jest zwalniany z podatku akcyzowego. Do wersji 3.60 FPP po zwolnieniu transakcji z akcyzy operator nie musiał wybierać przyczyny zwolnienia i w takiej sytuacji drukowała się przyczyna domyślna, czyli pośredniczący podmiot węglowy. Po nowelizacji ustawy, takiej przyczyny nie ma. Od wersji 3.60 operator każdorazowo musi wskazać przyczynę zwolnienia. Odstępstwem od reguły jest paragon, gdzie po dodaniu towarów węglowych, z automatu zaznaczany jest parametr: wszystkie towary są zwolnione z akcyzy. Dla paragonu domyślną przyczyną Comarch ERP Klasyka FPP 6 Zmiany w wersji 3.60

7 zwolnienia po nowelizacji ustawy akcyzowej jest gospodarstwo domowe. Jeżeli jednak ma być inna przyczyna, to operator musi ją wybrać z listy przyczyn. 3. Poprawiono 3.1. Wydruk Faktury Odwr. Obciążenie (w wersjach wcześniejszych Faktura Złom). Poprawnie drukuje się kwota słownie do zapłaty Wydruk Faktury DDS. W przypadku, gdy dla towaru znajdującego się na fakturze została wybrana przyczyna zwolnienia z akcyzy: gospodarstwo domowe, poprawnie drukuje się odnośnik do artykułu aktu prawnego zwalniającego towar od akcyzy Faktury finalne. Poprawnie przekształcają się do faktury finalnej zamówienia od odbiorcy powiązane z fakturami zaliczkowymi i dokumentami WZ. Uwaga: Comarch ERP Klasyka nie działa na 64-bitowych systemach operacyjnych Windows Sieć Partnerów Comarch jest na bieżąco informowana o wprowadzaniu zmian w programie. Wszystkich Klientów prosimy o bezpośredni kontakt z Partnerami Comarch w tej sprawie. Informacje o zmianach w programie będą również na bieżąco publikowane na stronie internetowej firmy Comarch S.A. Comarch ERP Klasyka FPP 7 Zmiany w wersji 3.60

UWAGA: Jeżeli operator wykona wydruk lub podgląd wydruku: Faktura DDS, UE i Duplikat, to po wydruku dokument faktury zostanie zapisany na stałe.

UWAGA: Jeżeli operator wykona wydruk lub podgląd wydruku: Faktura DDS, UE i Duplikat, to po wydruku dokument faktury zostanie zapisany na stałe. Wersja 3.42 Firmy++ 1. Dostosowanie programu do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2012 W Rozporządzeniu MF z dnia 14 marca 2012 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokumentów dostawy,

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.41 Firmy++ Dla PZ

Wersja 3.41 Firmy++ Dla PZ Wersja 3.41 Firmy++ 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestało obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego od

Bardziej szczegółowo

Obsługa akcyzy na węgiel

Obsługa akcyzy na węgiel System Comarch OPT!MA v. 2012.2.1 Obsługa akcyzy na węgiel Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1 Ulotka v. 2012.1.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82 Ulotka wersja 3.82 1 FPP Nowości 1.1.1 Jednolity Plik Kontrolny Od 1 lipca 2016 roku weszły w życie przepisy mówiące o konieczności generowania plików JPK dla dużych firm. Jednolite Pliki Kontrolne mają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Obsługa akcyzy na węgiel Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 PARAMETRY KONFIGURACJA... 3 2 PARAMETRY KARTA TOWARU... 4 3 NALICZANIE AKCYZY... 4 3.1 UWZGLĘDNIENIE AKCYZY W CENIE SPRZEDAŻY...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa wersja 3.40

Księga Handlowa wersja 3.40 Księga Handlowa wersja 3.40 1. Instalacja programu u użytkowników KH2013 Użytkownicy programu KH2013 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu płytę z programem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa wersja 24.0

Księga Podatkowa wersja 24.0 Księga Podatkowa wersja 24.0 1 Instalacja programu u użytkowników KP2013 Użytkownicy programu KP2013 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu dyskietkę (płytę)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Obsługa akcyzy na węgiel Wersja 2013.5.1 Spis treści 1 PARAMETRY KONFIGURACJA... 3 2 PARAMETRY KARTA TOWARU... 4 3 NALICZANIE AKCYZY... 4 3.1 UWZGLĘDNIENIE AKCYZY W CENIE SPRZEDAŻY...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Comarch KLASYKA Nowa wersja

Comarch KLASYKA Nowa wersja Comarch KLASYKA Nowa wersja Wstęp Szanowni Klienci, Z radością i satysfakcją informujemy, że udostępniliśmy nowe wersje programów Comarch KLASYKA, jednego z najlepszych i najpopularniejszych systemów do

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa wersja 3.51

Księga Handlowa wersja 3.51 Księga Handlowa wersja 3.51 1. Zmiany 1 lipca 2015 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 605

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa wersja 3.52

Księga Handlowa wersja 3.52 Księga Handlowa wersja 3.52 1. Nowości 1.1. Deklaracje VAT-7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 29.06.2015,

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa wersja 3.50

Księga Handlowa wersja 3.50 Księga Handlowa wersja 3.50 1. Instalacja programu u użytkowników KH2014 Użytkownicy programu KH2014 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu płytę z programem,

Bardziej szczegółowo

Zmiany te zostały uwzględnione w wersji 3.30 programu Comarch Klasyka Firma++.

Zmiany te zostały uwzględnione w wersji 3.30 programu Comarch Klasyka Firma++. Wersja 3.30 Firmy++ 1. Zmiana stawek VAT Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej zakłada podniesienie stawek VAT od 01.01.2011 r. Planowana przez ustawodawcę

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10 SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA XBASE oznaczoną numerem 27.10. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa wersja 3.30

Księga Handlowa wersja 3.30 Księga Handlowa wersja 3.30 1. Instalacja programu u użytkowników KH2012 Użytkownicy programu KH2012 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu płytę z programem,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa wersja 25.1

Księga Podatkowa wersja 25.1 Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 grudnia 2014 roku wprowadzamy zmiany w ofercie handlowej programów księgowych Comarch ERP Klasyka. Zmiany polegają na wycofaniu ze sprzedaży programu Comarch ERP Księga

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa wersja 3.61

Księga Handlowa wersja 3.61 Księga Handlowa wersja 3.61 1 Nowości 1.1. Deklaracje VAT-7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa wersja 3.34. Księga Handlowa wersja 3.33. Księga Handlowa wersja 3.32. 1. Nowości. 2. Nowości. 3. Nowości. 4.

Księga Handlowa wersja 3.34. Księga Handlowa wersja 3.33. Księga Handlowa wersja 3.32. 1. Nowości. 2. Nowości. 3. Nowości. 4. Księga Handlowa wersja 3.34 1. Nowości 1.1. Deklaracje VAT-UE. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa wersja 25.2

Księga Podatkowa wersja 25.2 Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 grudnia 2014 roku wprowadzamy zmiany w ofercie handlowej programów księgowych Comarch ERP Klasyka. Zmiany polegają na wycofaniu ze sprzedaży programu Comarch ERP Księga

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.10 Firmy++ C/S

Wersja 3.10 Firmy++ C/S Wersja 3.10 Firmy++ C/S 1. Drukarki fiskalne 1.1. Umożliwiono współpracę programu z drukarkami: Torell DUO PRO Torell Andros Emar Otwierając się na zróżnicowaną ofertę urządzeń fiskalnych na rynku, stworzyliśmy

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Wersja 3.67.312 6.12.2013 r. Dostosowano system do zmian w handlu towarami gdzie podatnikiem jest nabywca.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych.

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. W wersji 6.61.0 programu ProLider została wprowadzona możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w walucie oraz faktur korygujących

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01 SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA oznaczoną numerem 27.01. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn

Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn Nowa ustawa o VAT wprowadziła istotne zmiany dotyczące rejestrowania należności otrzymanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Od 1 maja

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu.

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60b Faktury Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60a Faktury 1. Synchronizacja ceny sprzedaży z ceną detaliczną W funkcjach specjalnych została dodana funkcja

Bardziej szczegółowo

Wydruk Dokumentu Dostawy wyrobów akcyzowych (węglowych) zwolnionych od akcyzy

Wydruk Dokumentu Dostawy wyrobów akcyzowych (węglowych) zwolnionych od akcyzy Wydruk Dokumentu Dostawy wyrobów akcyzowych (węglowych) zwolnionych od akcyzy I. Nowy szablon wydruku dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych (węglowych) zwolnionych od akcyzy [zmiany z 3-01-2012] 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Uwaga: Ostrzegamy przed poprawą istniejących stawek VAT w inny sposób niż w poniższej instrukcji. Jedyną opcją poprawnego działania

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.20 Firmy++ 1. Potrącenia na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych (FPPRS) 1.1. Parametry w konfiguracji Potrącenia na FPPRS

Wersja 3.20 Firmy++ 1. Potrącenia na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych (FPPRS) 1.1. Parametry w konfiguracji Potrącenia na FPPRS Wersja 3.20 Firmy++ 1. Potrącenia na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych (FPPRS) Już od wersji 3.11 programu Firma++ możliwe jest naliczanie potrąceń na fundusze promocji na dokumentach Faktury

Bardziej szczegółowo

W związku z tymi zmianami, w programie wprowadzono nowe wydruki Tax Free.

W związku z tymi zmianami, w programie wprowadzono nowe wydruki Tax Free. Wersja 3.32 Firmy++ 1. Dokumenty Tax Free Nowelizacja ustawy o VAT, nad którą trwają prace w Sejmie, przewiduje, że od 1 kwietnia 2011 r. zaczną obowiązywać korzystne zmiany w systemie zwrotu VAT podróżnym

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa wersja 3.31a. Księga Handlowa wersja Poprawiono. 1. Nowości. 2. Zmiany

Księga Handlowa wersja 3.31a. Księga Handlowa wersja Poprawiono. 1. Nowości. 2. Zmiany Księga Handlowa wersja 3.31a 1. Poprawiono 1.1 Deklaracja VAT-7. Poprawiono kwalifikowanie faktur do pola "Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca" na deklaracji VAT-7

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach w praktyce część 2

Zmiany w przepisach w praktyce część 2 Zmiany w przepisach w praktyce część 2 Agenda 1. Najważniejsze zmiany w przepisach, które zaczną obowiązywać do 1 stycznia 2014 roku 2. Jak przygotować firmę na zmiany w przepisach zmiany w systemach ERP

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji Wersja Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Zmiany... 3 2 Handel... 3 2.1 Poprawiono... 3 3 CRM... 4 3.1 Poprawiono... 4 4 Księgowość... 4 4.1 Nowości... 4

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.21a Księgi Handlowej. Wersja 3.21 Księgi Handlowej. Wersja 3.20 Księgi Handlowej. 1. Poprawiono

Wersja 3.21a Księgi Handlowej. Wersja 3.21 Księgi Handlowej. Wersja 3.20 Księgi Handlowej. 1. Poprawiono Wersja 3.21a Księgi Handlowej 1. Poprawiono 1. Rejestry VAT. Wzorce księgowań makro V23. We wzorcach księgowych do rejestru sprzedaży i zakupu VAT przywrócone zostało makro dla stawki VAT 23% (V23). Wersja

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.1.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.1.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.1.1 Ulotka v.2012.1.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Uwaga: pole wyboru powyŝszych opcji jest aktywne tylko wtedy, gdy UŜytkownik zaznaczy najpierw import Rezerwacji (ZO) lub Zamówień (ZD).

Uwaga: pole wyboru powyŝszych opcji jest aktywne tylko wtedy, gdy UŜytkownik zaznaczy najpierw import Rezerwacji (ZO) lub Zamówień (ZD). Wersja 2.90 Firmy++ 1. Oferta Comarch systemy CDN dla Windows W menu głównym dodano opcję + Oferta CDN. Klienci, którzy są zainteresowani zakupem programu wspomagającego zarządzanie i księgowość,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO wersja 7.3.02 maj 2014

SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO wersja 7.3.02 maj 2014 SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO wersja 7.3.02 maj 2014 1. Zmiany w opcji Magazyn zaznaczanie typu (Towar/Produkt) oraz modyfikacja wydruku raportu Dodatki/Magazyn/F9 a) Dodatki - zmiany w opcji Magazyn W oknie

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa wersja 25.0

Księga Podatkowa wersja 25.0 Księga Podatkowa wersja 25.0 Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 grudnia 2014 roku wprowadzamy zmiany w ofercie handlowej programów księgowych Comarch ERP Klasyka. Zmiany polegają na wycofaniu ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa wersja 23.4. Księga Podatkowa wersja 23.3. Księga Podatkowa wersja 23.2. 1. Nowości. 2. Nowości. 1. Nowości. 2.

Księga Podatkowa wersja 23.4. Księga Podatkowa wersja 23.3. Księga Podatkowa wersja 23.2. 1. Nowości. 2. Nowości. 1. Nowości. 2. Księga Podatkowa wersja 23.4 1. Nowości 1.1. Deklaracje VAT-UE. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO

SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO ODWROTNE OBCIĄŻENIE opis zmian, stan na 21-10-2013. Kolejne, wykonane po 9-10-2013, zmiany dotyczą: 1. sprawdzania czy faktura typu odwrotne obciążenie jest wystawiana odpowiedniemu

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa wersja 23.1

Księga Podatkowa wersja 23.1 Księga Podatkowa wersja 23.1 1. Nowości 1.1. Deklaracje VAT-7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka

Bardziej szczegółowo

7) Co oznacza komunikat błędu 400? Błąd dotyczy inicjowania sesji wysyłki tego samego dokumentu.

7) Co oznacza komunikat błędu 400? Błąd dotyczy inicjowania sesji wysyłki tego samego dokumentu. WYSYŁANIE PLIKU 1) W jaki sposób przygotować plik JPK_VAT? Podatnik który nie korzysta z oprogramowania księgowego z możliwością generowania plików w formacie XML, w celu przygotowania własnego pliku może

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu

Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu Wersja 3.85.324 1.07.2015 r. Z dniem 1 lipca 2015 wchodzi w życie nowelizacja Ustawy

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.6.

System Comarch OPT!MA v. 17.6. System Comarch OPT!MA v. 17.6. Ulotka v.17.6 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

VinCent zmiany w wersji 1.37

VinCent zmiany w wersji 1.37 VinCent zmiany w wersji 1.37 Podstawową zmianą w wersji 1.37 jest przystosowanie programu do wymogów generowania przez podatników plików JPK (Jednorodny Plik Kontrolny). Należy zaznaczyć, że jest to pierwsza

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Wersja 21.3a Księgi Podatkowej. Wersja 21.3 Księgi Podatkowej. 1.2 Wydruk Rozliczenie zakupów do odliczenia na deklaracji VAT-7. 1.

Wersja 21.3a Księgi Podatkowej. Wersja 21.3 Księgi Podatkowej. 1.2 Wydruk Rozliczenie zakupów do odliczenia na deklaracji VAT-7. 1. Wersja 21.3a Księgi Podatkowej 1. Zmiany 1. 1 Na podstawie zmian wprowadzonych w Dz.U. nr 156, poz. 931 zmodyfikowany został wydruk deklaracji VAT-UE. Wersja 21.3 Księgi Podatkowej 1. Zmiany 1.1 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 3 2 HANDEL... 4 2.1 NOWOŚCI... 4 2.2 POPRAWIONO... 4 2.3 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT)

Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT) Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT) Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Korekta deklaracji

Bardziej szczegółowo

Ekspedycja. Zaliczki fiskalne na lek recepturowy

Ekspedycja. Zaliczki fiskalne na lek recepturowy Ekspedycja. Zaliczki fiskalne na lek recepturowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących mówi, że "otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży całości lub części

Bardziej szczegółowo

Wersja 21.1 Księgi Podatkowej

Wersja 21.1 Księgi Podatkowej Wersja 21.1 Księgi Podatkowej 1. Nowości 1.1 Zmiany w deklaracjach VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

enova365 Korekty i zwroty

enova365 Korekty i zwroty enova365 Korekty i zwroty Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Korygowanie faktur, zwrot towaru Korekta faktury sprzedaży Korekta sprzedaży fiskalizowanej

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa v. 24.1

Księga Podatkowa v. 24.1 Księga Podatkowa v. 24.1 Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 grudnia 2014 roku wprowadzamy zmiany w ofercie handlowej programów księgowych Comarch ERP Klasyka. Zmiany polegają na wycofaniu ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Miejsce szkolenia: Millenium Plaza - Golden Floor, al. Jerozolimskie 123a -

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r.

Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.6.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 ZMIANY... 3 1.2 POPRAWIONO... 3 2 HANDEL... 3 2.1 POPRAWIONO... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z COMARCH EDI... 4 2.3 POPRAWIONO...

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo