Biznes Elektroniczny. Wprowadzenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biznes Elektroniczny. Wprowadzenie"

Transkrypt

1 Biznes Elektroniczny Wprowadzenie

2 Co to jest e-biznes? Ma długa historię i nie jest bezpośrednio związany z Internetem Rola Internetu jest bardzo istotna Biznes elektroniczny jest tylko formą e-biznesu E-biznes korzysta w ogromnej interdyscyplinarnej wiedzy Rozwój e-biznesu zapoczątkowały duże firmy projektując i wykorzystując model elektronicznej wymiany dokumentów EDI (Electronic Data Interchange)

3 Geneza e-biznesu Lata 60 XX wieku komercyjne wprowadzenie komputerów do biznesu elektronicznego ERMA (the Electronic Recording Machine Accounting) W Bank of America 5 pracowników zamiast 50 Rozwój systemów: administrowanie płacami, generowanie raportów, planowanie harmonogramów pracy Lata 70 i 80 XX wieku pierwsze formy komunikacji pomiędzy firmami (partnerami handlowymi) Powstanie pierwszych systemów wymiany dokumentów EDI Rozwój Internetu przenoszenie standardów EDI na grunt sieciowy XML

4 Geneza e-biznesu Idea wymiany dokumentów rok 1968 Grupa przedsiębiorstw kolejowych formułuje system Transportation Data Coordinating Committee polepszenie jakości wymiany danych General Motors, Suer Valu, Sears, K-Mart budują autorskie systemy elektroniczne Pierwszy przemysłowy standard wymiany dokumentów 1975r. "air, motor, ocean, rail & some banking applications "; 1979 r. - ANSI X12. Obecne podstawowe standardy EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) z 1985 r. SWIFT dla instytucji finansowych

5 Pojęcie e-biznesu Pojęcie bardzo szerokie i ogólne Szybki rozwój i ewolucja - problemy i rozbieżności w definicjach pojęć Biznes elektroniczny E-commerce - elektroniczny handel E-enterprice elektroniczne przedsiębiorstwo E-economy elektroniczna gospodarka E-society elektroniczna społeczność E-goverment elektroniczny rząd E-banking bankowość elektroniczna E-learning nauczanie na odległość Lista nie jest zamknięta! M-biznes nacisk na kwestie form przesyłania informacji

6 Definicje e-biznesu Biznes elektroniczny obejmuje wszystkie procesy biznesu przeprowadzane elektronicznie. Od wielu lat jest głównym medium i częścią procesów biznesu niemal w każdej firmie. Biznes elektroniczny nie podlega wyłącznie na przeprowadzaniu transakcji elektronicznie, ale dotyczy także wszystkich procesów prowadzących do tej transakcji. E-biznesem będzie każde wykorzystanie technologii komputerowych: pisanie tekstów, proste obliczenia, obrabianie faxu w komputerze

7 Definicje e-biznesu E-biznes (e-business): jakiekolwiek przedsięwzięcie internetowe taktyczne lub strategiczne które przekształca zależności biznesowe, czy będą to relacje business-to-customer, business-to-business, powiązania w zakresie przedsiębiorstw (intra-business) czy pomiędzy konsumentami (customer-to-customer). Każdy menadżer, który postrzega e-biznes jako sprzedaż produktów przez Internet nie ogarnia całości obrazu. E-biznes stanowi bowiem naprawdę nowe źródło efektywnej szybkości, innowacyjności i nowych sposobów tworzenia wartości w organizacji. Nacisk na internetowy aspekt działalności organizacji

8 Definicje e-biznesu U podstaw elektronicznego biznesu leży dążenie do zastąpienia formalnych i nieformalnych dokumentów papierowych dokumentami elektronicznymi i zorganizowanie obrotu nimi na drodze elektronicznej; zorganizowanie interakcji międzyludzkich za pomocą mediów elektronicznych zamiast bezposrednich spotkań. prof. Wojciech Cellary Nacisk na zmianę formy komunikacji miedzy podmiotami gospodarczymi z papierowej na elektroniczną; e-biznes jest uogólnieniem elektronicznego handlu

9 Definicje e-biznesu Według International Data Corporation definicja prof. Cellary oznacza elektronizację podstawowych transakcji handlowych "E-handel (e-commerce): szczególny rodzaj przedsięwzięć w zakresie e-biznesu skupiający się wokół pojedynczych transakcji wykorzystujących sieć jako medium wymiany, obejmujący relacje pomiędzy przedsiębiorstwami (business-to-business, B2B), jak i pomiędzy przedsiębiorstwem i konsumentem (business-to-consumer, B2C)". A. Hartman, J. Sifonis i J. Kador

10 Definicje e-biznesu E-commerce wg. prof. Cellary O handlu elektronicznym mówimy wówczas, gdy związane z nim procesy biznesowe są realizowane drogą elektroniczną. Przedmiot handlu może być cyfrowy lub materialny. Również podmiot handlu sprzedawca i kupujący może być fizyczny i wirtualny. ( ) Handel elektroniczny obejmuje cztery główne procesy biznesowe: promocję i marketing, zamówienia, płatności i dostawy, oczywiście tylko w przypadku danych cyfrowych. E-economy jest pojęciem szerszym niż e-bizness.

11 Definicje e-biznesu E-gospodarka to wirtualna arena na której przeprowadzana jest działalność, przeprowadzane są transakcje, dochodzi do tworzenia oraz wymiany wartości i gdzie dojrzewają bezpośrednie kontakty między jego uczestnikami Procesy gospodarcze e-gospodarki mogą ale nie muszą być powiązane z realizowanymi w tradycyjny sposób Czasem e-economy określa się mianem nowej gospodarki Centrum Doradztwa Informatycznego dla administracji rządowej i samorządowej definiuje

12 Definicje e-biznesu E-goverment inaczej e-administracja model działania instytucji rządowych oparty na wykorzystaniu nowoczesnych technologii komputerowych, Internetu i nowych środków przekazu. Model ten realizuje się poprzez relacje zewnętrzne (urząd-obywatel, urząd-firma, urząddostawca) oraz relacje wewnętrzne (urząd-urząd, urządpracownicy) E-society nowy system społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle jak i w usługach, a stopień rozwoju wymaga zastosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania informacji

13 Definicje e-biznesu Obecnie biznes elektroniczny należy postrzegać już w szerszym Pojedyncze przedsięwzięcia stały się składnikami procesów biznesowych całej gospodarki Biznes elektroniczny kształtuje obecny wizerunek rynku w wielu dziedzinach gospodarki

14 Relacje między podmiotami B2B (Business-to-Business) relacja charakteryzująca elektroniczne procesy biznesowe pomiędzy firmami B2C (Business-to-Customer) relacje pomiędzy klientem a firmą prowadzącą działalność elektroniczną Intra-Business relacje biznesowe (elektroniczne) wewnątrz firmy C2C (Customer-to-Customer) relacje pomiędzy konsumentami B2P (Business-to-Pubic) relacje między firmą a makrootoczeniem (społecznym) G2C (Goverment-to-Citizen) instytucje publiczne obywatel A2B (Application-to-Business) wynajmowanie aplikacji komputerowych firmom za pomocą Internetu.

15 Modele biznesowe Nowe technologie = rozwój biznesu elektronicznego Szybka dezaktualizacja rozwiązań Podejście praktyczne Ocena przedsięwzięcia = wprowadzenie w życie + ocena (po pewnym czasie) Akademickie podejście nie sprawdza się Klasyfikacja modeli biznesowych wg Artura Grudnia (NetForum) Elektroniczna witryna sklepu internetowego (e-shop) najprostszy model; służy do prezentowania wyrobów, usług; czasem połączony ze sklepem internetowym Elektroniczne zaopatrzenie (e-procurement) elektroniczne składanie ofert i zaopatrywanie w towary i usługi.

16 Modele biznesowe Elektroniczne centrum handlowe (e-mall) odmiana sklepów internetowych prowadzonych przez oddzielne podmioty wzbogacona o wspólne metody płatnicze, wewnętrzną wymianę informacji, itp.. Aukcja elektroniczna (e-auction) oferuje mechanizmy licytacji Wirtualna społeczność (virtula community) zjawisko bardzije internetowe; grupa osób skupiona wokół jednego lub kilku wspólnych tematów komunikujaca się za pomocą sieci Platforma współpracy (collaboration platform) dostarcza narzędzi (aplikacji komputerowych) współpracującym podmiotom Pośrednictwo informacji (information brokerage) firmy trudniące się wyszukiwaniem i dostarczaniem danych na zamówienie; Wyszukiwanie informacji w sieci, tworzenie profili klientów, usług zaufania, itp.

17 Modele biznesowe Klasyfikacja wg N. Kirov, A. Kuśmierz i R. Rzadca z PC Kurier Prosto do klienta firma dostarcza produkty i usługi bezpośrednio do klienta pomijając tradycyjne kanały dystrybucji Dostawca z pełnym zakresem usług Firma nie ogranicza się tylko do swoich towarów. Jest także dystrybutorem innych firm Wirtualna społeczność Dostawca treści firma dostarcza treści, które później oferuje innym firmom udostępniającym je swoim klientom Wspólna infrastruktura redukcja kosztów, wspólna platforma do kontaktów z klientami wielu firm

18 Modele biznesowe Przedsiębiorstwo firma posiadająca wiele oddziałów z własnymi produktami; Firma organizuje jeden punk kontaktowy ułatwiający klientom wyszukiwanie towarów Pośrednik udostępnia punkt kontaktowy dla kontrahentów

19 Dlaczego wirtualizacja?

20

21

22

23

24

25

26

27 Wirtualna przedsiębiorczość Wirtualna rzeczywistość jest po prostu perfekcyjnie symulowaną rzeczywistością we wszystkich swoich aspektach Cyberprzestrzeń jest ogólnym określeniem dla cyfrowej rzeczywistości stworzonej w rozległej sieci typu WWW Wirtualna przedsiębiorczość Wymaga technicznej znajomości poruszania się w cyberprzestrzeni Pozwala na dostosowanie przedsiębiorczej mentalności człowieka do efektywnego działania w wirtualnej rzeczywistości

28 Dźwignie przedsiębiorczości I rodzaju Przekształcenie istniejącej firmy w wirtualną. Małe relatywnie nakłady mogą przynieść relatywnie wysoki zysk. II rodzaju Umiejętne wykorzystanie elektronicznych prędkości towarzyszących procesom wirtualnym może być źródłem dodatkowych znacznych zysków. Wyprzedzenie konkurentów to szansa na zdjęcie renty nowości z rynku.

29 Przewagi wirtualnej przedsiębiorczości Eliminuje lub minimalizuje opóźnienia w dostępie do niezbędnej informacji Pozwala na przyspieszenie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych sprzężeń zwrotnych Ułatwia zrozumienie środowiska rynkowego, na którym przedsiębiorca działa lub ma zamiar działać Umożliwia szybką weryfikację pomysłów na nowe przedsięwzięcia przed ich wdrożeniem

30 Przewagi wirtualnej przedsiębiorczości Stwarza bliższe relacje między handlowymi partnerami Ułatwia i upraszcza system sterowania realizacją przedsięwzięcia Usprawnia obsługę klientów i podnosi stopień ich satysfakcji dzięki zastosowaniu koncepcji strumieni wartości Zmniejsza rzeczowe nakłady na organizację przedsięwzięcia Pozwala na gromadzenie i natychmiastowe przetwarzanie danych o klientach

31 Przewagi wirtualnej przedsiębiorczości Pozwala na docieranie do marketingowych grup celowych Umożliwia relatywnie tanią i szeroką reklamę Opierając się na obrocie bezgotówkowym, podnosi bezpieczeństwo operacji finansowych

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 14 Systemy e-biznesu Dr inż. Mariusz Makuchowski e-business W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił dynamicznym rozwój Internetu, technologii informacyjnej i jej

Bardziej szczegółowo

Przegląd modeli e-biznesowych (cz.1) Dariusz Nojszewski

Przegląd modeli e-biznesowych (cz.1) Dariusz Nojszewski Przegląd modeli e-biznesowych (cz.1) Dariusz Nojszewski http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=17&id=375 Niniejsze opracowanie przedstawia zestawienie modeli biznesowych opisanych w literaturze

Bardziej szczegółowo

E-marketing w nowoczesnej firmie. Adam Pawlicz, Daniel Szostak, Jakub Szpon

E-marketing w nowoczesnej firmie. Adam Pawlicz, Daniel Szostak, Jakub Szpon E-marketing w nowoczesnej firmie Adam Pawlicz, Daniel Szostak, Jakub Szpon Szczecin 2014 Copyright by Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie 2014 All rights reserved. Autorzy dr Adam Pawlicz

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM

MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Rozprawa doktorska pt. MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM REKRUTACYJNYM mgr Agnieszka Wiącek Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz Warszawa 2011 Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów gospodarki elektronicznej. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechnika Opolska

Wprowadzenie do systemów gospodarki elektronicznej. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechnika Opolska Wprowadzenie do systemów gospodarki elektronicznej Elektroniczna wymiana danych - EDI dr inŝ. Michał Tomaszewski Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechnika Opolska Zakres wykładu E-commerce

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Marzena Pielecka * Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Wstęp Bardzo gwałtowny rozwój systemów i technologii informatycznych, globalizacja działań oraz coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ OPARTEJ NA WIEDZY

ELEMENTY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ OPARTEJ NA WIEDZY ELEMENTY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ OPARTEJ NA WIEDZY dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielins@ws-kielce.edu.pl Nowe technologie stosowane w organizacjach

Bardziej szczegółowo

E-commerce bezpieczne zakupy

E-commerce bezpieczne zakupy prof. dr hab. Włodzimierz Deluga dr Joanna Dyczkowska Zakład Marketingu, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska E-commerce bezpieczne zakupy WPROWADZENIE Rozwiązanie e-commerce są nowoczesną

Bardziej szczegółowo

SIECI LOGISTYCZNE NOWY WYMIAR LOGISTYKI

SIECI LOGISTYCZNE NOWY WYMIAR LOGISTYKI Instytut Logistyki i Magazynowania SIECI LOGISTYCZNE NOWY WYMIAR LOGISTYKI Trendy gospodarcze sprzyjające rozwojowi sieci logistycznych W ostatnim dziesięcioleciu dużą karierę zrobiło pojęcie Nowej Gospodarki

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Marcin Sikorski. Usługi on-line. Jakość, interakcje, satysfakcja klienta

Marcin Sikorski. Usługi on-line. Jakość, interakcje, satysfakcja klienta Marcin Sikorski Usługi on-line Jakość, interakcje, satysfakcja klienta Marcin Sikorski (dr hab. inż., profesor nadzw. Politechniki Gdańskiej, profesor PJWSTK) od kilkunastu lat prowadzi prace badawcze

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1143 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT CZTERDZIESTY Ó SMY ŁÓ D Ź 2 0 12 Menedżer jako promotor zmian w przedsiębiorstwie 3 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC

Bardziej szczegółowo

ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW mgr Tomasz Sobel Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna mgr Jolanta Pochopień Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Streszczenie: W artykule zwrócono

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć e-gospodarki

Słownik pojęć e-gospodarki Słownik pojęć e-gospodarki ADC (Automatic Data Capture) Automatyczne identyfikowanie i gromadzenie danych w systemach logistycznych. ADSL (Asynchronic Digital Subscriber Line) Asynchroniczne Linie Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH Krzysztof Dobosz Handel elektroniczny skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

e-commerce handel elektroniczny (konspekt)

e-commerce handel elektroniczny (konspekt) e-commerce handel elektroniczny (konspekt) kontakt / informacje dr Katarzyna Kolasińska-Morawska e-mail: kkm@swspiz.pl www: http://kkolasinska.swspiz.pl konsultacje: via email 2 kontakt / informacje mgr

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski E-FIRMA semestr zimowy 2014/2015

dr inż. Paweł Morawski E-FIRMA semestr zimowy 2014/2015 dr inż. Paweł Morawski E-FIRMA semestr zimowy 2014/2015 KONTAKT Z PROWADZĄCYM dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: informacja na stronie

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości dla klientów w erze technologii informatyczno-komunikacyjnych

Tworzenie wartości dla klientów w erze technologii informatyczno-komunikacyjnych Agnieszka M. Wiśniewska, Katarzyna Liczmańska Tworzenie wartości dla klientów w erze technologii informatyczno-komunikacyjnych Streszczenie: Model łańcucha wartości jest opracowaną przez M.E. Portera koncepcją

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski E-Firma

dr inż. Paweł Morawski E-Firma dr inż. Paweł Morawski E-Firma KONTAKT Z PROWADZĄCYM dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: TBD. CEL PRZEDMIOTU CELEM PRZEDMIOTU E-FIRMA JEST

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Na ocenę 5 student potrafi wyjaśnić co najmniej dziewięćdziesiąt procent pojęć znajdujących się w pierwszej

Efekty kształcenia. Na ocenę 5 student potrafi wyjaśnić co najmniej dziewięćdziesiąt procent pojęć znajdujących się w pierwszej Warunki zaliczenia Egzamin pisemny zgodny z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji. 1.06.2015 w godzinach 8.00 do 9.40. w Sali RA236. Organizacja i techniki sprzedaży dr Jacek Rodzinka Instytut Badań i

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański E-biznes Radosław Szulc Andrzej Kobylański Olsztyn 2014 E-biznes Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

B2. E-biznes. B2.1. Rynek B2B

B2. E-biznes. B2.1. Rynek B2B B2. E-biznes B2.1. Rynek B2B W niniejszym rozdziale przedstawiono analizę wyników badań rynku B2B w Polsce przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Instytut Logistyki i Magazynowania. Główny

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo