INFORMATOR UŻYTKOWNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR UŻYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 INFORMATOR UŻYTKOWNIKA WSZYSTKO POD JEDNYM NUMEREM: LEASEPLAN HELPDESK / LEASEPLAN ASSISTANCE ASSISTANCE I SZKODY PRZEGLĄDY I NAPRAWY OPONY KARTY PALIWOWE WYJAZD ZA GRANICĘ DOPOSAŻENIE eoględziny ZAKOŃCZENIE KONTRAKTU OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

2 WAŻNE Assistance KONTAKTY: i zgłoszenie szkody Spis treści LeasePlan Assistance: 24 h/7 dni w tygodniu LeasePlan HelpDesk: pn. pt LeasePlan Polska: +48 (22) ul. Domaniewska Warszawa Assistance i zgłoszenie szkody 2 Przeglądy i naprawy mechaniczne 4 Opony 8 Karty paliwowe 10 Wyjazd za granicę 12 Obowiązki Użytkownika 14 Doposażenie 14 eoględziny 15 Zakończenie kontraktu 16 Karty ratownicze 19 Listy serwisów i stacji obsługi 20

3 Assistance i zgłoszenie szkody Assistance i zgłoszenie szkody Samochód niejezdny LeasePlan Assistance: 24 h/7 dni w tygodniu Sytuacje objęte pomocą: awaria, wypadek, kradzież auta lub tablic rejestracyjnych, błąd pilotażu (złe paliwo, zatrzaśnięte kluczyki). zwrócić samochód zastępczy czysty i z taką ilością paliwa, z jaką został on dostarczony. Tankowanie samochodu zastępczego przy użyciu karty paliwowej jest możliwe tylko z odpowiednim upoważnieniem (więcej informacji w sekcji Karty paliwowe ). Samochód jezdny LeasePlan Helpdesk: (wybrać tonowo Rejestracja szkody ) Samochód zastępczy Prosimy o kontakt z LeasePlan Assistance: pn. pt Szkodę należy zgłosić najpóźniej w ciągu 14 dni od jej zaistnienia (w zależności od ubezpieczyciela). W przypadku późniejszego zgłoszenia szkody lub braków w dokumentacji zgłoszenia szkody ubezpieczyciel może odmówić wypłaty ubezpieczenia. Kosztami utraconej wypłaty ubezpieczenia zostanie obciążony Państwa pracodawca. 24 h/7 dni w tygodniu Przysługuje: Gdy czas naprawy przekracza 1 dzień. W przypadku napraw szkodowych na cały okres naprawy. W przypadku napraw mechanicznych zgodnie z pakietem wybranym przez Państwa pracodawcę. W momencie zakończenia naprawy auta Użytkownik zobowiązany jest Zgłoszenie na policję Dokumenty niezbędne do likwidacji szkody Zgłoszenie na policję jest niezbędne, gdy: w wyniku wypadku ktoś został ranny lub zginął, szkoda jest znaczna (powyżej zł), a sprawca jest nieznany, nie przyznaje się do winy lub oddalił się z miejsca zdarzenia, doszło do kradzieży auta lub jego wyposażenia (w przypadku kradzieży przez rozbój należy zgłosić się także do lekarza) bądź miał miejsce akt wandalizmu. Informacja o wymaganych dokumentach zostanie Państwu przekazana przez pracownika LeasePlan Helpdesk podczas zgłoszenia szkody lub przez serwis blacharski, do którego zostanie skierowany samochód. Standardowo są to: obustronna kopia prawa jazdy oraz certyfikat OC, wypełniony formularz zgłoszenia szkody (przekazany przez serwis lub przesłany mailowo przez pracownika LeasePlan Helpdesk), oświadczenie o zdarzeniu (gdy sprawca jest znany), notatka policji / potwierdzenie zgłoszenia na policję (w przypadkach opisanych w pkt Zgłoszenie na policję ). 2 3

4 Przeglądy i naprawy mechaniczne Przeglądy i naprawy mechaniczne Awaria Naprawa mechaniczna Przegląd Na naprawy mechaniczne i przeglądy okresowe należy umówić się bezpośrednio z serwisem współpracującym z LeasePlan (jeśli auto jest niejezdne, pomoc zapewnia LeasePlan Assistance). Lista serwisów ASO została podana na końcu Informatora. Znajduje się także na w Strefie Użytkownika. Po weryfikacji zgłoszenia serwis kontaktuje się z LeasePlan, gdzie uzyskuje autoryzację na przegląd lub naprawę. Autoryzacja nie jest wydawana Użytkownikowi pojazdu. Przeglądy należy wykonywać wg stałych cyklów przeglądowych lub wskazań komputera. Informacja na ten temat znajduje się w instrukcji obsługi pojazdu. Terminowe wykonywanie przeglądów jest obowiązkiem Użytkownika. Należy poinformować serwis o tym, że samochód jest zarządzany przez LeasePlan. Prosimy nie przyjmować faktur, płatność zostanie dokonana przez LeasePlan. Samochód zastępczy w przypadku napraw Zapotrzebowanie prosimy zgłaszać do LeasePlan Assistance: 24 h/7 dni w tygodniu Przysługuje, jeśli naprawa nie zakończy się w dniu zgłoszenia. Nie obejmuje to jednak sytuacji, gdy samochód odstawiany jest do serwisu w ramach rutynowych czynności serwisowych związanych z planem obsługi lub eksploatacją (np. wstawienie auta na przegląd po południu z założeniem odbioru pojazdu w dniu następnym). Okres, przez który Użytkownik może używać samochodu zastępczego, oraz klasa auta zostały określone w ramowej umowie leasingu. W momencie zakończenia naprawy Użytkownik zobowiązany jest zwrócić samochód zastępczy czysty i z taką ilością paliwa, z jaką został on dostarczony. Miejsce zwrotu auta zastępczego Użytkownik ustala z LeasePlan Assistance. Tankowanie samochodu zastępczego przy użyciu karty paliwowej jest możliwe tylko z odpowiednim upoważnieniem (więcej informacji w sekcji karty paliwowe ). Usługa door-to-door (d2d) Istnieje możliwość wykonania przeglądu oraz naprawy mechanicznej z usługą d2d. W tym celu prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania bezpośrednio do wybranego serwisu. Lista serwisów ASO świadczących nieodpłatną usługę d2d dostępna jest na w Strefie Użytkownika. 4 5

5 Przeglądy i naprawy mechaniczne Badania techniczne pojazdu: Termin obowiązkowego badania technicznego zapisany jest w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Na badania techniczne należy umówić się bezpośrednio ze stacją kontroli pojazdów współpracującą z LeasePlan. Terminowe dokonanie przeglądu technicznego jest obowiązkiem Użytkownika. Lista SKP została podana na końcu Informatora. Znajduje się także na w Strefie Użytkownika. Należy poinformować serwis o tym, że samochód jest zarządzany przez LeasePlan. Prosimy nie przyjmować faktur, płatność zostanie dokonana przez LeasePlan. Gaśnica: Data ważności podana jest na gaśnicy. Gdy zbliża się termin ważności gaśnicy Użytkownik powinien udać się do serwisu ASO współpracującego z LeasePlan w celu dokonania przeglądu lub zakupu nowej gaśnicy. Lista serwisów ASO została podana na końcu Informatora. Znajduje się także na w Strefie Użytkownika. Należy poinformować serwis o tym, że samochód jest zarządzany przez LeasePlan. Prosimy nie przyjmować faktur, płatność zostanie dokonana przez LeasePlan. 6 7

6 Opony Opony Uszkodzona opona Prosimy o kontakt z LeasePlan Assistance: 24 h/7 dni w tygodniu lub bezpośrednio z wybranym serwisem oponiarskim współpracującym z LeasePlan. Lista serwisów oponiarskich została podana na końcu Informatora. Znajduje się także na w Strefie Użytkownika. Należy poinformować serwis o tym, że samochód jest zarządzany przez LeasePlan. Prosimy nie przyjmować faktur, płatność zostanie dokonana przez LeasePlan. Wymiana sezonowa: Informacja o rozpoczęciu sezonowej wymiany opon zostanie Państwu przekazana przez LeasePlan SMS-em lub/i mailowo przez opiekuna floty w Państwa firmie. Standardowo, sezon zimowy rozpoczynamy z początkiem października, a sezon letni w połowie marca. Miejsce wymiany opon należy wybrać w portalu LeasePlan Opony na w Strefie Użytkownika. Prosimy nie przyjmować faktur, płatność zostanie dokonana przez LeasePlan. 8 9

7 Karty paliwowe Karty paliwowe Kradzież, awaria, zgubienie karty lub kodu PIN, zamówienie nowej karty Prosimy o kontakt z LeasePlan Helpdesk: Jeśli zgłoszenie zablokowania karty paliwowej nastąpi do godziny 16.00, karta zostanie zablokowana tego samego dnia. Jeśli zgłoszenie nastąpi po godzinie 16.00, karta zostanie zablokowana następnego dnia roboczego. Tankowanie aut zastępczych Karty paliwowe przypisane są do pojazdu leasingowanego. Tankowanie samochodów zastępczych jest możliwe wyłącznie na podstawie oddzielnego upoważnienia. W celu jego wystawienia prosimy o kontakt z opiekunem floty w Państwa firmie. Karty uszkodzone lub nieważne Prosimy zniszczyć, przecinając wzdłuż paska magnetycznego. Zakres kart paliwowych Parametry kart paliwowych zostały ustalone w umowie między Państwa firmą a LeasePlan. Zakres terytorialny jest podany na karcie: karty obowiązujące na terytorium Polski (PL), karty na Europę (INT lub Europe). Kody produktów, za które mogą Państwo płacić kartą paliwową, są wskazane na druku informacyjnym wystawcy karty lub na samej karcie. Okres ważności karty wskazany jest na karcie paliwowej. Podczas płacenia kartą należy podać aktualny stan licznika i kod PIN. W celach bezpieczeństwa kod PIN nie powinien być przechowywany razem z kartą paliwową. Kartę paliwową należy przechowywać z dala od przedmiotów mogących ją rozmagnesować

8 Wyjazd za granicę Wyjazd za granicę Wymagane dokumenty (ich wystawienie zapewnia LeasePlan) Upoważnienie do użytkowania auta wystawiane w języku angielskim, na konkretną osobę i auto. Dodatkowo na Ukrainę, Węgry, Bułgarię i Rosję upoważnienie w językach narodowych. Zielona karta: nie jest wymagana w krajach UE, Szwajcarii, Norwegii i Liechtensteinie, jest wymagana w niektórych krajach, np. Albanii, Czarnogórze, Macedonii, na Ukrainie (szczegółowe informacje znajdują się na stronie Dla aut ubezpieczonych przez LeasePlan konieczne jest rozszerzenie ubezpieczenia autocasco od kradzieży w krajach: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Mołdawia, Rosja i Ukraina. Jak je uzyskać? Prosimy o kontakt z LeasePlan Helpdesk: Rozszerzenie polisy autocasco wyłącznie za zgodą opiekuna floty w Państwa firmie. Niektóre kraje wymagają upoważnienia poświadczonego notarialnie (zalecamy kontakt z ambasadą danego kraju). Dokumenty wysyłamy w oryginale pocztą listem poleconym priorytetowym. Skan lub faks nie jest ważnym dokumentem i może zostać zakwestionowany przez policję za granicą. Koszty Termin ważności dokumentów Assistance za granicą LeasePlan Assistance: (ten sam numer co w Polsce) Upoważnienie do użytkowania auta bezpłatnie Zielona karta bezpłatnie Rozszerzenie autocasco koszt w wysokości 20% podstawowej składki autocasco Upoważnienie bezterminowe (wyjątki: Ukraina, Węgry, Bułgaria i Rosja, gdzie dokument ważny jest przez rok od daty wystawienia) Zielona karta do końca okresu obowiązywania ubezpieczenia OC Rozszerzenie AC od dnia wyjazdu do 31 grudnia danego roku 24 h/7 dni w tygodniu Wyłączenia terytorialne (brak operatora Assistance): Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia 12 13

9 Obowiązki Użytkownika eoględziny Użytkownik powinien przestrzegać podstawowych zasad korzystania z pojazdu: Użytkować pojazd zgodnie z instrukcją obsługi. Terminowo dokonywać przeglądów okresowych i obowiązkowych badań technicznych (informacja w zakładce Przeglądy, naprawy ). Awarie/usterki zgłaszać niezwłocznie do LeasePlan Assistance lub kontaktować się bezpośrednio z serwisem mechanicznym bądź z serwisem ogumienia. Regularnie i rzetelnie sprawdzać: stan ogumienia, poziom oleju silnikowego i innych płynów eksploatacyjnych. Szkody komunikacyjne zgłaszać do LeasePlan Helpdesk najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zdarzenia, a następnie terminowo dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty do LeasePlan. Zabezpieczać pojazd, kluczyki oraz dokumenty pojazdu przed kradzieżą (w szczególności nie pozostawiać dokumentów samochodu w pojeździe). Jeśli licznik samochodu przestanie działać poprawnie, niezwłocznie poinformować LeasePlan o tym fakcie. LeasePlan Helpdesk / Assistance Doposażenie Jeśli chcieliby Państwo, aby stan leasingowanego samochodu został zweryfikowany przez eksperta, zapraszamy do skorzystania z eoględzin. eoględziny LeasePlan Helpdesk: (wybrać tonowo Rejestracja szkody ) Jest to ocena ekspercka dokonywana w serwisie blacharskim, która pomoże Państwu określić stan auta w trakcie trwania umowy i odpowiednio przygotować je do zwrotu. Wizytę w serwisie umawia LeasePlan (prosimy o kontakt z LeasePlan Helpdesk). Oględziny trwają minut. Raport ze zdjęciami oraz komentarzem LeasePlan (które szkody należy naprawić, a które są nieistotne) zostanie Państwu przesłany w ciągu kilku dni na wskazany adres mailowy. Raport z eoględzin będzie także dostępny w portalu klienta LeasePlan Online (dostęp do portalu ma opiekun floty w Państwa firmie). Każda zmiana w samochodzie leasingowanym, w tym jego doposażenie lub zamiana oryginalnie zamontowanych elementów, wymaga zgody Państwa firmy oraz LeasePlan. Prosimy o kontakt z opiekunem floty w Państwa firmie, który następnie wystąpi o zgodę do LeasePlan

10 Zakończenie kontraktu Zakończenie kontraktu Termin i miejsce zwrotu pojazdu: Termin zwrotu pojazdu należy uzgodnić z opiekunem floty w Państwa firmie. Miejsce zwrotu: Piaseczno (k. Warszawy), ul. Okulickiego 7/9 Współrzędne dla nawigacji: GPS N: E: Czynne: pn. pt. 9:00 17:00 Jeśli samochód ma być odebrany przez LeasePlan z siedziby Państwa firmy, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia zwrotu na naszej stronie w Strefie Użytkownika lub kontakt z opiekunem floty w Państwa firmie. Pojazd zwracany powinien być pozbawiony brandingu, umyty i czysty wewnątrz, aby możliwa była właściwa ocena jego stanu. Dokumenty i akcesoria wymagane przy zwrocie pojazdu: Wszystkie komplety kluczy (wydane przy odbiorze pojazdu). Dowód rejestracyjny. Książka serwisowa. Polisa OC. Instrukcja obsługi pojazdu. Instrukcja obsługi radia (jeśli była dostarczona w momencie odbioru pojazdu). Inne dokumenty wystawiane do poszczególnych pojazdów (np. Peugeot karta kodowa, Opel car pass). Inne akcesoria i urządzenia otrzymane przy wydaniu pojazdu oraz te, w które pojazd został dodatkowo wyposażony w trakcie użytkowania (o ile stanowią własność LeasePlan), np. trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe, podnośnik, zestaw głośnomówiący itp. Ocena stanu auta i rozliczenie końcowe: W momencie zdania samochód podlega wstępnej ocenie, dokonywanej przez osobę przyjmującą pojazd, co zostaje potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym. Pełna ocena stanu auta dokonywana jest następnie przez rzeczoznawcę. Protokół z oceny trafia do opiekuna floty w Państwa firmie. Podstawą oceny jest Przewodnik Zwrotu Pojazdów, opracowany przez ekspertów rynku flotowego w Polsce, w tym Dekrę i SGS. Przewodnik wyróżnia dwa rodzaje uszkodzeń: akceptowalne dopuszczalne, wynikające z normalnej eksploatacji samochodów. Państwa pracodawca nie ponosi żadnych kosztów z tego tytułu, nieakceptowalne nie mogą być uzasadnione normalną eksploatacją, wpływają negatywnie na cenę, jaką nabywca będzie gotów zapłacić za auto. W konsekwencji obciążają Państwa firmę. Do najczęstszych i najkosztowniejszych uszkodzeń nieakceptowalnych należą: uszkodzone szyby, nadkola, progi, przedarte (przepalone) tapicerki, rdza, porysowany dach, brak kluczy. Przewodnik Zwrotu Pojazdów dostępny jest na w Strefie Użytkownika. Nieakceptowalnych uszkodzeń i związanych z nimi kosztów można uniknąć poprzez: niezwłoczne zgłaszanie LeasePlan wszelkich usterek, uszkodzeń czy uwag do stanu pojazdu, eoględziny (zobacz sekcja eoględziny )

11 Zakończenie kontraktu Karty ratownicze Zakup samochodu po leasingu Użytkownik ma prawo pierwokupu samochodu, który użytkuje. Chęć zakupu prosimy zgłosić na adres: lub do LeasePlan Helpdesk na 30 dni przed planowanym zwrotem pojazdu. Cenę zakupu wskaże LeasePlan, na podstawie aktualnej wartości rynkowej. W przypadku odkupu pojazdu nie jest on zwracany do LeasePlan. Europejski system Karta Ratownicza Pojazdu To system opracowany po to, aby w razie kolizji umożliwić służbom ratowniczym możliwie najszybsze wydobycie osób poszkodowanych z rozbitego pojazdu i udzielenie im niezbędnej pomocy. Czym jest karta ratownicza? To zestandaryzowana informacja wydrukowana na kartce formatu A4, przedstawiająca schemat pojazdu z zaznaczonymi najważniejszymi dla służb ratowniczych punktami konstrukcyjnymi samochodu. Pozwala skrócić czas akcji ratowniczej nawet o 30%, tj. o 6 9, często decydujących, minut. Zadbaj o kartę ratowniczą w samochodzie! Odpowiednią dla modelu samochodu kartę należy wydrukować w kolorze, złożyć i umieścić w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy. Aby służby ratownicze wiedziały, że w samochodzie znajduje się karta ratownicza, należy przykleić specjalną nalepkę w lewym dolnym rogu przedniej szyby (od strony kierowcy) w taki sposób, aby nie ograniczała widoczności prowadzącemu pojazd. Punkty wydawania kart ratowniczych oraz ich wzory znaleźć można na stronie odpowiednio w zakładkach Punkty wydawania kart oraz Wzory kart ratowniczych. Nalepkę informującą o posiadaniu karty ratowniczej w użytkowanym pojeździe otrzymują Państwo razem z Informatorem Użytkownika LeasePlan

12 Listy serwisów i stacji obsługi Assistance i zgłoszenie szkody W tym miejscu przekazujemy Państwu: listę serwisów ASO danej marki, listę stacji kontroli pojazdów, listę serwisów oponiarskich. Aktualne listy serwisów i stacji obsługi znajdą Państwo również na stronie w Strefie Użytkownika. 20

13 ŚWIATOWY LIDER W ZARZĄDZANIU FLOTĄ LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o. ul. Domaniewska Warszawa tel.: +48 (22)

Informator Użytkownika

Informator Użytkownika Informator Użytkownika Spis treści 1. Ważne telefony..................................... 2 2. Wstęp............................................ 3 3. Obowiązki Użytkownika..............................

Bardziej szczegółowo

Baza Najczęściej Zadawanych pytań

Baza Najczęściej Zadawanych pytań Kontakt z LeasePlan: LeasePlan Helpdesk +48 (22) 335 16 82 Bieżąca obsługa Użytkowników zapytania, karty paliwowe, zgłoszenie szkody, zaginięcia dokumentów. LeasePlan Assistance +48 (22) 335 16 82 FNL

Bardziej szczegółowo

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Spis treści Ważne telefony:... 2 Wstęp... 3 Odbiór pojazdu... 4 Obowiązki Użytkownika... 5 Obsługa codzienna pojazdu... 6 Przeglądy / naprawy / awarie

Bardziej szczegółowo

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Spis treści Ważne telefony:... 2 Wstęp... 3 Odbiór pojazdu... 4 Obowiązki Użytkownika... 5 Obsługa codzienna pojazdu... 6 Przeglądy / naprawy / awarie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik kierowcy. Procedury postępowania w trakcie użytkowania samochodu

Przewodnik kierowcy. Procedury postępowania w trakcie użytkowania samochodu Przewodnik kierowcy Procedury postępowania w trakcie użytkowania samochodu Szerokiej drogi! Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu procedury postępowania w trakcie użytkowania samochodu należącego do floty

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Witamy w AVIVA Dziękujemy za wybranie Avivy. W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych, jak również ofertę

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISOWA PEUGEOT OPTIWAY UTRZYMANIE

UMOWA SERWISOWA PEUGEOT OPTIWAY UTRZYMANIE UMOWA SERWISOWA PEUGEOT OPTIWAY UTRZYMANIE Pieczęć firmowa Sprzedający w imieniu Peugeot Polska Sp. z o.o.:... Imię i nazwisko sprzedawcy:... KLIENT imię: llllllllllllli nazwisko/nazwa: lllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów Regulamin I. Słownik- oznaczenia Wynajmujący FMGROUP Najemca konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna, prowadząca działalność ) Drugi kierowca - osoba wskazana przez Najemcę, jako drugi kierujący

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012

INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012 INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012 Spis treści 1.WSTĘP... 2 2.UMOWA UBEZPIECZENIA... 2 3.OKRES UBEZPIECZENIA. 2 4.UBEZPIECZONY I UBEZPIECZAJĄCY...

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty maj 2009 spis treści rozdział numer strony co znajdziesz w rozdziale I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010 r. nr 113,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA SPIS TREŚCI Rozdział I 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DEFINICJE 3 ZAWARCIE UMOWY 5 Rozdział II UBEZPIECZENIE AC 5 Przedmiot ubezpieczenia 5 Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty marzec 2010 spis treści rozdział numer strony I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje 4 Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO OWU Nr PL-AC1-2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-96 z dnia z dnia 27.01.2015 25.06.2015 r. r. 1. Postanowienia Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 34/2005 Zarządu T.U. Compensa S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Mini, zwane dalej OWU ACM, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez

Bardziej szczegółowo