REGULAMIN JAZD PRÓBNYCH W RAMACH PROGRAMU WIELKI TEST OPLA 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN JAZD PRÓBNYCH W RAMACH PROGRAMU WIELKI TEST OPLA 2006"

Transkrypt

1 REGULAMIN JAZD PRÓBNYCH W RAMACH PROGRAMU WIELKI TEST OPLA Postanowienia ogólne 1. Celem Programu Wielki Test Opla 2006 jest umożliwienie potencjalnym użytkownikom kompleksowego poznania samochodów marki Opel takich jak Astra, Zafira i Vectra, a w szczególności poznanie zalet samochodów marki Opel w życiu codziennym (podczas zakupów, dojazdu do pracy, przewożenia dzieci). 2. Program Wielki Test Opla 2006 organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w salonach sprzedaży samochodów marki Opel, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, zwanych dalej Salonami Sprzedaży. 3. Organizatorem Programu Wielki Test Opla 2006 jest General Motors Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (zwana dalej Organizatorem ). 4. Program Wielki Test Opla rozpoczyna się w dniu 08 maja 2006 roku i trwa do dnia 06 sierpnia 2006 roku. 2. Uczestnicy Programu Uczestnikiem Programu Wielki Test Opla może być osoba fizyczna, która: a. ma ukończone 18 lat; b. posiada ważne prawo jazdy kategorii B, C, C1 lub D od co najmniej 3 lat; c. posiada zarejestrowany na siebie jako właściciela lub współwłaściciela samochód osobowy; d. posiada ważny dowód rejestracyjny samochodu, o którym mowa w pkt. c powyżej, z ważnymi badaniami technicznymi pojazdu; e. posiada ważną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC); f. w przypadku nie posiadania samochodu (np. użytkownik auta służbowego) dopuszcza się udział w programie po przedstawieniu dwóch rachunków (np. telefon, energia) wystawionych na imię i nazwisko uczestnika programu. g. posiada inny niż prawo jazdy dokument ze zdjęciem, stwierdzający tożsamość. Uczestnikiem programu może być także osoba fizyczna, prowadząca jednoosobowo działalność gospodarczą, będąca właścicielem samochodu wykorzystywanego do prowadzenia takiej działalności, która figuruje w dowodzie rejestracyjnym tego samochodu jako właściciel. 1

2 3. Samochody biorące udział w Programie W Programie Wielki Test Opla 2006 do jazd testowych będą udostępniane następujące modele samochodów marki Opel: 1. Opel Astra 2. Opel Zafira 3. Opel Vectra zwane dalej Samochodami do Jazdy Próbnej. Liczba samochodów biorących udział w Programie Wielki Test Opla 2006 jest ograniczona. Udostępnienie Samochodu do Jazdy Próbnej uzależnione będzie zatem od dostępności konkretnych modeli Samochodów do Jazd Próbnych w danym Salonie Sprzedaży w terminie, którym byłby zainteresowany dany Uczestnik. 4. Warunki udostępnienia Samochodu do Jazdy Próbnej w Programie Wielki Test Opla Samochód do Jazdy Próbnej może być udostępniony osobie (zwanej dalej Uczestnikiem ), wymienionej w 2 powyżej, która spełni łącznie następujące warunki: 1) w okresie od dnia 8 maja 2006 roku do dnia 6 sierpnia 2006 roku zgłosi się do Salonu Sprzedaży i wypełni, udostępniony w tym Salonie, formularz zgłoszenia do Programu Wielki Test Opla zawierający informacje dotyczące Uczestnika, w szczególności: imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania, telefon, dane dotyczące posiadanego prawa jazdy, status rodzinny, średnie dochody, liczbę posiadanych samochodów przez Uczestnika, w tym ich marki, pojemność silnika, rodzaj nadwozia i rok produkcji, jak również zgodę Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w brzmieniu określonym przez Organizatora; 2) właściciel/współwłaściciel auta okaże przedstawicielowi Salonu Sprzedaży dokumenty samochodu osobowego, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem, tj.: dowód rejestracyjny z ważnymi badaniami technicznymi, ważną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej; 3) w przypadku nie posiadania samochodu (np. użytkownik auta służbowego) uczestnik przedstawi dwa rachunki (np. telefon, energia) wystawione na imię i nazwisko uczestnika programu. 4) okaże przedstawicielowi Salonu Sprzedaży pozostałe dokumenty, to jest: ważne prawo jazdy ze zdjęciem, drugi dokument ze zdjęciem - wystawione na swoje imię i nazwisko, które zostaną przez przedstawiciela Salonu Sprzedaży skopiowane i dołączone do umowy o której mowa poniżej; 5) wyrazi zgodę na pozostawienie swojego samochodu osobowego oraz dokumentów, o których mowa w pkt. 2) lub 3) powyżej, w Salonie Sprzedaży przez okres, w którym będzie korzystać z udostępnionego przez ten Salon Samochodu do Jazdy Próbnej, na warunkach określonych w umowie wypożyczenia samochodu; 2

3 6) podpisze umowę wypożyczenia Samochodu do Jazdy Próbnej według wzoru przedstawionego przez przedstawiciela Salonu Sprzedaży. W sytuacji, gdy samochód Uczestnika jest przedmiotem współwłasności kilku osób, uczestnik musi dołączyć upoważnienie do podpisania umowy wypożyczenia Samochodu do Jazdy Próbnej podpisane przez wszystkich współwłaścicieli (przez współwłaściciela rozumie się także małżonka, jeśli samochód Uczestnika jest przedmiotem małżeńskiej wspólnoty majątkowej); 7) Uczestnik, który jest współwłaścicielem samochodu, o którym mowa w pkt. 2) powyżej, zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej zgody pozostałych współwłaścicieli samochodu osobowego (w tym także współmałżonka) na pozostawienie tego samochodu w posiadaniu Salonu Sprzedaży, na warunkach określonych w umowie wypożyczenia oraz w Regulaminie, przez okres korzystania z udostępnionego przez ten Salon Samochodu do Jazdy Próbnej. W upoważnieniu musi znaleźć się imię i nazwisko, adres oraz numer dowodu osobistego osoby udzielającej takiego upoważnienia. 2. Oceny spełnienia przez danego Uczestnika warunków do udostępnienia jemu Samochodu do Jazdy Próbnej, wymienionych w niniejszym 4, dokonuje przedstawiciel Salonu Sprzedaży, do którego dany Uczestnik się zgłosił. 3. Ostateczną decyzję o udostępnieniu Samochodu do Jazdy Próbnej danemu Uczestnikowi podejmuje przedstawiciel Salonu Sprzedaży, przy uwzględnieniu spełnienia przez danego Uczestnika warunków określonych w Regulaminie oraz dostępności konkretnych modeli Samochodów do Jazdy Próbnej w danym Salonie Sprzedaży. Decyzja ta jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia. 5. Udostępnienie Samochodu do Jazdy Próbnej 1. W przypadku pozytywnej weryfikacji danego Uczestnika, przedstawiciel Salonu Sprzedaży ustali możliwy termin udostępnienia Samochodu do Jazdy Próbnej. W przypadku akceptacji powyższego terminu przez Uczestnika, zostanie ustalona data i godzina odbioru pojazdu z Salonu Sprzedaży oraz o data i godzina zwrotu pojazdu do Salonu Sprzedaży. Samochody do Jazdy Próbnej powinny być odbierane i zwracane w godzinach pracy Salonu Sprzedaży. 2. Samochód do Jazdy Próbnej będzie udostępniony Uczestnikowi na okres nie dłuższy niż 3 kolejne dni. 3. Na dzień przed ustalonym terminem udostępnienia Uczestnikowi Samochodu do Jazdy Próbnej przedstawiciel Salonu Sprzedaży skontaktuje się z Uczestnikiem i potwierdzi odbiór Samochodu do Jazdy Próbnej. 4. Uczestnik zobowiązany jest stawić się w Salonie Sprzedaży w ustalonym z przedstawicielem Salonu terminie odbioru Samochodu do Jazdy Próbnej. Opóźnienie w odbiorze pojazdu nie powoduje przedłużenia ustalonego wcześniej terminu zwrotu pojazdu, niezależnie od przyczyny opóźnienia. 5. W przypadku opóźnienia o czas dłuższy niż 3 godziny od ustalonej godziny odbioru pojazdu, przedstawiciel Salonu Sprzedaży może anulować zarezerwowany dla 3

4 Uczestnika termin korzystania z Samochodu do Jazdy Próbnej i przeznaczyć ten Samochód do udostępnienia innej osobie. 6. Warunkiem wydania Uczestnikowi Samochodu do Jazdy Próbnej jest podpisanie przez tego Uczestnika umowy wypożyczenia oraz dołączenia do niej upoważnień podpisanych przez wszystkich współwłaścicieli samochodu Ucztestnika. 7. W czasie wizyty Uczestnika w Salonie Sprzedaży w ustalonym terminie odbioru Samochodu do Jazdy Próbnej, Uczestnik będący właścicielem/współwłaścicielem auta przed odebraniem Samochodu do Jazdy Próbnej, zobowiązany jest przekazać swój samochód osobowy w posiadanie Salonu Sprzedaży wraz z kluczykami do tego samochodu, dowodem rejestracyjnym i polisą ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, na warunkach określonych w umowie wypożyczenia samochodu. Przekazanie samochodu osobowego Uczestnika wraz z kluczykami i dokumentami zostanie potwierdzone podpisanym przez Uczestnika i przedstawiciela Salonu Sprzedaży Protokołem Przekazania Samochodu Osobowego Uczestnika, w którym opisane będą w szczególności: dane osobowe Uczestnika i dane Salonu Sprzedaży, marka i typ samochodu Uczestnika, numer identyfikacyjny samochodu, numer rejestracyjny, przebieg w chwili wydania, ilość kluczyków, cechy pozostawianych dokumentów, ewentualnie stan pojazdu. Na życzenie Uczestnika w przedmiotowym Protokole może zostać także wymienione wyposażenie samochodu (radio, odtwarzacz CD, itp.). Przekazanie samochodu osobowego Uczestnika w posiadanie Salonu Sprzedaży jest warunkiem wydania Uczestnikowi Samochodu do Jazdy Próbnej. 8. Po podpisaniu Protokołu Przekazania Samochodu Osobowego Uczestnika, zostanie wydany Uczestnikowi Samochód do Jazdy Próbnej. Potwierdzeniem wydania Samochodu do Jazdy Próbnej będzie podpisana przez Uczestnika i przedstawiciela Salonu Sprzedaży umowa wypożyczenia Samochodu do Jazdy Próbnej oraz Protokół Wydania Samochodu do Jazdy Próbnej. W Protokole Wydania Samochodu do Jazdy Próbnej, opisane będą w szczególności: 1) dane osobowe Uczestnika, 2) dane Salonu Sprzedaży, 3) marka i typ Samochodu do Jazdy Próbnej, 4) numer identyfikacyjny Samochodu do Jazdy Próbnej, 5) numer rejestracyjny Samochodu do Jazdy Próbnej, 6) przebieg w chwili wydania, 7) ilość kluczyków, 8) dokumenty Samochodu do Jazdy Próbnej przekazane Uczestnikowi, w tym dowód rejestracyjny, polisa ubezpieczeniowa, instrukcja obsługi, 9) dodatkowe akcesoria przekazane Uczestnikowi, 10) stan techniczny Samochodu do Jazdy Próbnej, 11) data i godzina wydania Samochodu do Jazdy Próbnej, 12) data i godzina zwrotu Samochodu do Jazdy Próbnej. Podpisanie przez Uczestnika umowy wypożyczenia Samochodu do Jazdy Próbnej oraz Protokołu Wydania Samochodu do Jazdy Próbnej jest warunkiem wydania Samochodu do Jazdy Próbnej Uczestnikowi. 9. Podczas wydania Samochodu do Jazdy Próbnej Uczestnikowi zostaną także przekazane dane Salonu Sprzedaży i numer telefonu, pod który powinien dzwonić w razie ewentualnych problemów z Samochodem do Jazdy Próbnej, wypadku lub kradzieży. 4

5 10. Samochód do Jazdy Próbnej będzie wydawany Uczestnikowi: czysty, sprawdzony pod kątem technicznym, z uzupełnionymi płynami oraz pełnym zbiornikiem na paliwo. 11. Zakres ubezpieczenia Samochodu do Jazdy Próbnej opisany jest w umowie wypożyczenia Samochodu do Jazdy Próbnej, podpisanej przez Uczestnika. 12. Samochód do Jazdy Próbnej nie będzie wydany Uczestnikowi, który stawi się po odbiór Samochodu w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających. 6 Użytkowanie Samochodu do Jazdy Próbnej 1. W trakcie użytkowania Samochodu do Jazdy Próbnej, Uczestnik zobowiązuje się do zachowania należytej staranności, zobowiązuje się postępować zgodnie z instrukcją obsługi Samochodu, jeździć bezpiecznie, przestrzegać przepisów drogowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej i unikać sytuacji wypadkowych. 2. W przypadku uszkodzenia samochodu, które nie zostanie uznane przez towarzystwo ubezpieczeniowe, Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zgłoszone szkody. Uczestnik odpowiada za celowe uszkodzenia pojazdu powstałe w wyniku np. nieostrożnej jazdy, prowadzenia pod wpływem alkoholu itp., a także za mandaty otrzymane w związku z naruszeniem przepisów o ruchu drogowym. 3. Samochód do Jazdy Próbnej nie może opuścić terytorium Polski. Samochód do Jazdy Próbnej jest ubezpieczony wyłącznie na terytorium Polski. W przypadku szkód powstałych poza terytorium Polski, Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za te szkody. 4. Uczestnik nie może udostępniać Samochodu do Jazdy Próbnej innym osobom. W przypadku szkód powstałych w związku z udostępnieniem przez Uczestnika Samochodu do Jazdy Próbnej innym osobom, Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zgłoszone szkody, jeżeli roszczenie nie zostanie uznane przez towarzystwo ubezpieczeniowe. 5. W trakcie użytkowania Samochodu do Jady Próbnej Uczestnik zobowiązany jest do pokrywania kosztów paliwa. 6. Samochód do Jazdy Próbnej jest ubezpieczony na podstawie umowy o odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczeniu pełnym, na podstawie której zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody samochodu w wysokości przekraczającej kwotę 500 zł. W razie uszkodzenia lub zniszczenia przez Uczestnika Samochodu do Jazdy Próbnej w wyniku którego wartość szkody nie będzie przekraczać kwoty 500 zł, Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów takiej naprawy. 7. Każdy wypadek lub uszkodzenie Samochodu do Jazdy Próbnej należy natychmiast zgłosić w Salonie Sprzedaży, który udostępnił Samochód pod numerem telefonu przekazanym w momencie wydawania Samochodu. Ponadto Uczestnik jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Policji, a także do wypełnienia i 5

6 natychmiastowego odesłania do Salonu Sprzedaży raportu z wypadku. W przypadku niewypełnienia lub niewłaściwego wypełnienia przez Uczestnika obowiązków wynikających z niniejszego postanowienia Uczestnik ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody, jeżeli roszczenie nie zostanie uznane przez towarzystwo ubezpieczeniowe. 7. Zwrot Samochodu do Jazdy Próbnej 1. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu Samochodu do Jazdy Próbnej do Salonu Sprzedaży w terminie ustalonym z przedstawicielem Salonu Sprzedaży i potwierdzonym w Protokole Wydania Samochodu do Jazdy Próbnej. 2. Samochód do Jazdy Próbnej należy zwrócić z kluczykami, kompletem dokumentów i wszystkimi wydanymi wraz z pojazdem akcesoriami, jak również z pełnym zbiornikiem na paliwo. 3. W przypadku zwrotu Samochodu do Jazdy Próbnej z niepełnym zbiornikiem, Uczestnik zostanie obciążony kosztami wynikającymi z uzupełnienia paliwa w wysokości 4,3 zł/litr. 4. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu zostanie naliczona opłata w wysokości 50 zł za każdą godzinę opóźnienia w dniu, w którym wyznaczony był termin zwrotu Samochodu do Jazdy Próbnej oraz w wysokości 500 zł za każdy następny dzień opóźnienia. Uczestnik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Salonu Sprzedaży w przypadku przewidywanego opóźnienia zwrotu Samochodu do Jazdy Próbnej. 5. Przedstawiciel Salonu Sprzedaży sprawdzi stan techniczny oddawanego Samochodu do Jazdy Próbnej oraz poziom paliwa w zbiorniku, odbierze od Uczestnika kluczyki i przekazane wraz z Samochodem dokumenty, w szczególności dowód rejestracyjny i polisę ubezpieczeniową. Oddanie przez Uczestnika Samochodu do Jazdy Próbnej zostanie potwierdzone Protokołem Zwrotu Samochodu do Jazdy Próbnej, w którym opisane będą w szczególności: 1) dane osobowe Uczestnika, 2) dane Salonu Sprzedaży, 3) marka i typ Samochodu do Jazdy Próbnej, 4) numer identyfikacyjny Samochodu do Jazdy Próbnej, 5) numer rejestracyjny Samochodu do Jazdy Próbnej, 6) przebieg w chwili odbioru, 7) ilość kluczyków, 8) dokumenty Samochodu do Jazdy Próbnej przekazane Uczestnikowi, w tym dowód rejestracyjny, polisa ubezpieczeniowa, instrukcja obsługi, 9) dodatkowe akcesoria przekazane Uczestnikowi, 10) stan techniczny Samochodu do Jazdy Próbnej, 11) data i godzina zwrotu Samochodu do Jazdy Próbnej. 6. Po oddaniu Samochodu do Jazdy Próbnej przedstawiciel Salonu Sprzedaży przekaże Uczestnikowi jego samochód. Oddanie samochodu Uczestnikowi zostanie potwierdzone Protokołem Oddania Samochodu Osobowego Uczestnika, w którym opisane będą w szczególności: dane osobowe Uczestnika i dane Salonu Sprzedaży, marka i typ 6

7 samochodu Uczestnika, numer identyfikacyjny samochodu, numer rejestracyjny, przebieg w chwili odbioru, ilość kluczyków, cechy oddawanych dokumentów, stan pojazdu. 7. W przypadku, kiedy ze względu na stan Samochodu do Jazdy Próbnej w chwili zwrotu lub opóźnienie zwrotu, Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty określonych kwot na rzecz Salonu Sprzedaży, wówczas do czasu zapłaty tych kwot, przedstawiciel Salonu Sprzedaży może zatrzymać samochód Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia kosztów przechowywania samochodu w wysokości 50 zł za każdy dzień przypadający po dniu, w którym Samochód do Jazdy Próbnej powinien być zwrócony. 8. W przypadku, kiedy w okresie posiadania przez Salon Sprzedaży samochodu Uczestnika, samochód ten ulegnie uszkodzeniu, zniszczeniu lub zostanie skradziony, odpowiedzialność za takie uszkodzenia lub kradzież ponosić będzie Salon Sprzedaży. Przedstawiciel Salonu uzgodni z Uczestnikiem zakres i sposób rekompensaty. 9. Salon Sprzedaży nie będzie odpowiadał za rzeczy pozostawione w samochodzie Uczestnika. 8. Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w tym listy Salonów Sprzedaży, w szczególności z przyczyn techniczno - organizacyjnych. 2. Wszelkie informacje o Programie Wielki Test Opla 2006 dostępne w materiałach reklamowo promocyjnych, mają charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc mają wyłącznie postanowienia Regulaminu oraz dokumenty podpisane przez przedstawiciela Salonu Sprzedaży i Uczestnika. 3. Pełny Regulamin będzie udostępniony do wglądu na stronie internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie, jak również w Salonach Sprzedaży. 4. W kwestiach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. ORGANIZATOR GENERAL MOTORS POLAND SP. Z O.O. Załącznik nr 1 Do Regulaminu Jazd Próbnych W ramach Programu Wielki Test Opla Lista Salonów Sprzedaży biorących udział w Programie Wielki Test Opla 7

Regulamin konkursu Rodzinna Fiesta (dalej: Regulamin )

Regulamin konkursu Rodzinna Fiesta (dalej: Regulamin ) Regulamin konkursu Rodzinna Fiesta (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Rodzinna Fiesta (dalej: Konkurs ) jest Ford Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa

Bardziej szczegółowo

Lubin, dnia 22.09.2015. Regulamin akcji Wygraj Nowego Passata na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Lubin, dnia 22.09.2015. Regulamin akcji Wygraj Nowego Passata na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Lubin, dnia 22.09.2015 Regulamin akcji Wygraj Nowego Passata na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja Wygraj Volkswagena na weekend jest organizowana przez Auto Salon "Świtoń-Paczkowski" H. Świtoń,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKU USŁUGI CAR SHARING FIAT Likes U

OGÓLNE WARUNKU USŁUGI CAR SHARING FIAT Likes U OGÓLNE WARUNKU USŁUGI CAR SHARING FIAT Likes U Korzystanie z bezpłatnej usługi Car sharing FIAT Likes U podlega następującym ogólnym warunkom ("Warunki"). DEFINICJE W niniejszych Ogólnych Warunkach użyto

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Lubin, dnia Regulamin akcji Wygraj Volkswagena na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Lubin, dnia Regulamin akcji Wygraj Volkswagena na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Lubin, dnia 03.08.2016 Regulamin akcji Wygraj Volkswagena na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja Wygraj Volkswagena na weekend jest organizowana przez Auto Salon "Świtoń-Paczkowski" H. Świtoń, H.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin akcji Zrób zdjęcie, wrzuć na FB i wygraj SEAT-a na weekend Lubin, 04.11.2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja Zrób zdjęcie, wrzuć na FB i wygraj SEAT-a na weekend jest organizowana przez Auto

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy Grupa Wadowscy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2B) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU KAMPERA. Rzeszów dnia..

UMOWA NAJMU KAMPERA. Rzeszów dnia.. Rzeszów dnia.. UMOWA NAJMU KAMPERA zawarta w dniu..roku w Rzeszowie pomiędzy Ryszard Gajdek ul.jana Pawła II, 35-317 Rzeszów wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Rzeszów w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem.

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem. UMOWA NAJMU Suszec, dnia......... Stronami niniejszej umowy są : zwany właścicielem, oraz zwany klientem. 1. FIRMA wynajmuje pojazd klientowi w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Umowa najmu samochodu Nr rej.:... Zawarta w dniu... w miejscowości Wrocław, pomiędzy Auto Franpol Leszek

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO zawarta w dniu... w Łambinowicach pomiędzy Caravan-Center-AIR Robert Ziółkowski z siedzibą w Łambinowicach ( 48-316 Łambinowice, ul. Obozowa 17A) NIP 753-197-75-18 zwaną

Bardziej szczegółowo

1.Najemca zobowizuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.Najemca zobowizuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN: Wynajmujący: Your Car. ul. Olimpijska 4/10, 05-082 Stare Babice Najemca: osoba prawna/fizyczna, wynajmująca od Your Car samochód, zwana w umowie najmu i niniejszych warunkach najmu Najemcą.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POD NAZWĄ LATO Z YAMAHĄ

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POD NAZWĄ LATO Z YAMAHĄ REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POD NAZWĄ LATO Z YAMAHĄ 1 Organizator Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Yamaha pod nazwą LATO Z YAMAHĄ, zwanego dalej Konkursem, jest: YAMAHA MOTOR MIDDLE EUROPE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ VOLKSWAGENA Z BAKIEM PALIWA

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ VOLKSWAGENA Z BAKIEM PALIWA REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ VOLKSWAGENA Z BAKIEM PALIWA Niniejszy regulamin konkursu o nazwie WYGRAJ VOLKSWAGENA NA WEEKEND Z BAKIEM PALIWA (zwanego dalej: Konkursem ) jest dokumentem zawierającym wszystkie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski

Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski Zarządzenie Nr 69/15 Burmistrza Pasłęka z dnia 23 lipca 20115 r. w sprawie nadania regulaminu korzystania z samochodu służbowego marki Dacia Duster w Urzędzie Miejskim w Pasłęku Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Dzierżawy Jachtów HORNET CZARTER

Ogólne Warunki Umowy Dzierżawy Jachtów HORNET CZARTER Art. 1 Procedura zamówienia 1. W celu podpisania umowy dzierżawy Dzierżawca powinien skontaktować się z Wydzierżawiającym działającym pod firmą: HERMETIC Maciej Łukaszewicz, 04-998 Warszawa ul. Ogórkowa

Bardziej szczegółowo

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych Załącznik Nr 1 do Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych zawarta w dniu... w Oleśnicy pomiędzy Urzędem

Bardziej szczegółowo

_ Dzień, miesiąc, rok godzina miejsce (miejscowość, ulica, nr drogi) Poszkodowany (Właściciel pojazdu)

_ Dzień, miesiąc, rok godzina miejsce (miejscowość, ulica, nr drogi) Poszkodowany (Właściciel pojazdu) Zał. 1.1 1/5 pieczęć jednostki TUW TUW ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych *niepotrzebne skreślić Nr szkody _ _ _ _ _ / _ _ / _ _ / _ _ WYPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

Druk zgłoszenia szkody w pojeździe

Druk zgłoszenia szkody w pojeździe Druk zgłoszenia szkody w pojeździe z ubezpieczenia AC OC Uzupełniający Data zdarzenia Poszkodowany dzień miesiąc rok Godzina:... Nr szkody PL20... Imię i nazwisko (nazwa firmy):... e-mail:... Tel.:...

Bardziej szczegółowo

Twój Partner na weekend

Twój Partner na weekend REGULAMIN KONKURSU Twój Partner na weekend 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs Twój Partner na weekend (zwany dalej Konkursem ) jest organizowany przez Auto Frelik Anna Frelik Spółkę komandytową z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa wynajmu samochodu osobowego

Umowa wynajmu samochodu osobowego Umowa wynajmu samochodu osobowego Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Firmą Paweł Pieczonka F.H.U. TOP AUTO z siedzibą przy ul. Lwowskiej 86, 35 627 Rzeszów wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

1.4 Pojazd posiada aktualną polisę OC, AC, Assistance, ważne badania techniczne i jest dopuszczony do ruchu.

1.4 Pojazd posiada aktualną polisę OC, AC, Assistance, ważne badania techniczne i jest dopuszczony do ruchu. Umowa najmu samochodu campingowego zawarta w dniu... roku w... pomiędzy............... zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym a............... zwaną w dalszej części umowy Najemcą 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r.

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r. Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 07.06.2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług serwisowych

Regulamin świadczenia usług serwisowych Regulamin świadczenia usług serwisowych I. Postanowienia ogólne. 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują pomiędzy Klientem a inaprawy Michał Januchta w Kielcach, ul.olszewskiego 6/-1.04, NIP

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wypożyczalnia samochodów TARGET

Regulamin Wypożyczalnia samochodów TARGET Regulamin Wypożyczalnia samochodów TARGET Wynajmujący oraz Najemca występujący w niniejszej umowie razem nazwani są również Stronami. 1 Cel umowy Użyte w niniejszej umowie wyrażenie Wynajmujący, Najemca,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Konsumenckiej pod nazwą ACUVUE Cashback

Regulamin Promocji Konsumenckiej pod nazwą ACUVUE Cashback Regulamin Promocji Konsumenckiej pod nazwą ACUVUE Cashback I. Definicje 1. Promocja Konsumencka promocja pod nazwą ACUVUE Cashback, prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polegająca na przyznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO PROWADZONEJ PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO PROWADZONEJ PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BUSKU-ZDROJU REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO PROWADZONEJ PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BUSKU-ZDROJU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU STARTUJ Z INFINITE

REGULAMIN PROJEKTU STARTUJ Z INFINITE Lublin, 1 marzec 2015 rok REGULAMIN PROJEKTU STARTUJ Z INFINITE 1 Informacje i postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłaszania projektów, ogólne kryteria selekcji oraz informacje

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ NAGRODY W SKLEPIE. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ NAGRODY W SKLEPIE. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ NAGRODY W SKLEPIE (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie NAGRODY W SKLEPIE, zwanej dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Umowa wynajmu samochodu

Umowa wynajmu samochodu Stronami niniejszej umowy są: Umowa wynajmu samochodu 1.. ul... NIP: 848-138-84-23 zwany dalej Wypożyczający 2.. ul... PESEL:.. zwany dalej Pożyczającym 1 1. Wypożyczający wypożycza Pożyczającemu do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu pojazdu nr... / zawarta w dniu... roku w... pomiędzy

Umowa najmu pojazdu nr... / zawarta w dniu... roku w... pomiędzy Umowa najmu pojazdu nr... / 20... zawarta w dniu... roku w... pomiędzy LUDZIE GÓR PRZEWODNICTWO WSPINACZKA NARCIARSTWO ul. Kościuszki 6, 34-500 Zakopane, NIP 611 222 06 90 zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO FIAT DUCATO

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO FIAT DUCATO UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO FIAT DUCATO Zawarta w dniu... roku w Krakowie pomiędzy Mechanika Pojazdowa Daniel Wszołek w Krakowie, ul. Witkowicka 54,NIP 9451045877, Regon 350838864 zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPRZĘTU...... 1. Imię i Nazwisko wnioskodawcy 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania lub pobytu...

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPRZĘTU...... 1. Imię i Nazwisko wnioskodawcy 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania lub pobytu... WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPRZĘTU Załącznik nr 1 do Regulaminu Wypożyczalni Urządzeń Pomocniczych i Sprzętu Rehabilitacyjnego Miejscowość... Data... 1. Imię i Nazwisko wnioskodawcy 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU. zawarta w., dnia.. pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJAZDU. zawarta w., dnia.. pomiędzy: UMOWA NAJMU POJAZDU zawarta w., dnia.. pomiędzy:.. z siedzibą w, ul.., (wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy.... pod nr., o numerze NIP:., reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne

Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne 1 Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konferencji Prawa i obowiązki studenta metodyka prowadzenia szkoleń Warszawa, sierpnia 2016 r. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konferencji Prawa i obowiązki studenta metodyka prowadzenia szkoleń Warszawa, sierpnia 2016 r. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konferencji Prawa i obowiązki studenta metodyka prowadzenia szkoleń Warszawa, 25-28 sierpnia 2016 r. Postanowienia ogólne 1 1. Przepisy niniejszego regulaminu, zwanego dalej Regulaminem, mają

Bardziej szczegółowo

WARUNKI NAJMU 1. POSTANOWIENA WSTĘPNE

WARUNKI NAJMU 1. POSTANOWIENA WSTĘPNE 1. POSTANOWIENA WSTĘPNE WARUNKI NAJMU OPTIMUM Adam Janowski (NIP:751-115-56-35) zwany w dalszej części Wynajmującym, przekazuje w odpłatne użytkowanie samochód określony na pierwszej stronie Umowy (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Mercedes wśród domów. (dalej jako: Regulamin )

REGULAMIN PROMOCJI. Mercedes wśród domów. (dalej jako: Regulamin ) REGULAMIN PROMOCJI Mercedes wśród domów (dalej jako: Regulamin ) 1 Informacje Ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Mercedes wśród domów jest spółka DUDA Development sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) ZARZĄDZENIE NR 54/16 WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania samochodu służbowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA OSOBA ZGŁASZAJĄCA SZKODĘ. - - : Data godzina zgłoszenia szkody Dzień, miesiąc, rok godzina miejscowość - - : Nr członkowski ZWC

WYPEŁNIA OSOBA ZGŁASZAJĄCA SZKODĘ. - - : Data godzina zgłoszenia szkody Dzień, miesiąc, rok godzina miejscowość - - : Nr członkowski ZWC Zał. 1.1 1/5 pieczęć jednostki TUW TUW ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych *niepotrzebne skreślić Nr szkody _ _ _ _ _ / _ _ / _ _ / _ _ WYPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urządzeń Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poniższe warunki wynajmu urządzenia określają prawa i

Ogólne Warunki Wynajmu Urządzeń Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poniższe warunki wynajmu urządzenia określają prawa i Ogólne Warunki Wynajmu Urządzeń Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poniższe warunki wynajmu urządzenia określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego w zakresie wynajmu

Bardziej szczegółowo

Martę Kuczabską - Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa zwanym dalej Udzielającym Zamówienia" a: reprezentowanym przez:

Martę Kuczabską - Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa zwanym dalej Udzielającym Zamówienia a: reprezentowanym przez: Wzór UMOWY nr DKM/P/ /2017 NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

UMOWA CZARTERU JACHTU NR...

UMOWA CZARTERU JACHTU NR... Poniższy wzór umowy czarteru jachtu nie stanowi wzorca umownego w rozumieniu przepisów art. 384 385 4 Kodeksu Cywilnego oraz pozostałych. Niniejszy dokument, dostępny pod adresem: www.czarterjachtow.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Internetowego Serwisu Konsumenckiego Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. [ Regulamin ] 1 Zasady ogólne

REGULAMIN Internetowego Serwisu Konsumenckiego Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. [ Regulamin ] 1 Zasady ogólne REGULAMIN Internetowego Serwisu Konsumenckiego Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. [ Regulamin ] 1 Zasady ogólne 1. Internetowy Serwis Konsumencki Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/15 WÓJTA GMINY OLEŚNICA. z dnia 3 lutego 2015 r. zmieniające Regulamin użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica.

ZARZĄDZENIE NR 6/15 WÓJTA GMINY OLEŚNICA. z dnia 3 lutego 2015 r. zmieniające Regulamin użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica. ZARZĄDZENIE NR 6/15 WÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 3 lutego 2015 r. zmieniające Regulamin użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1991 r.

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania samochodami służbowymi przez Urząd Gminy w Dobromierzu

w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania samochodami służbowymi przez Urząd Gminy w Dobromierzu ZARZĄDZENIE NR 46/09 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania samochodami służbowymi Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Oleśnica. Rozdział I Postanowienia ogólne.

Regulamin korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Oleśnica. Rozdział I Postanowienia ogólne. Regulamin korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Oleśnica. Załącznik do Zarządzenia Nr 23/13 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 10 grudnia 2013 r. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. 1. Celem Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 324/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU Z DNIA 09.09.2015

ZARZĄDZENIE NR 324/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU Z DNIA 09.09.2015 ZARZĄDZENIE NR 324/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU Z DNIA 09.09.2015 w sprawie ustalenia Regulaminu zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miasta Sopotu Na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu pojazdu nr...

Umowa najmu pojazdu nr... Umowa najmu pojazdu nr... Umowa najmu pojazdu zawarta w dniu.r. w pomiędzy: Exclusive Development Anna Kozakiewicz z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Wielki 4 NIP: 883-157-60-37 reprezentowaną przez. zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

JEDYNY FESTIWAL KSIĄŻKI W POLSCE PROMUJĄCY CZYTELNICTWO POPRZEZ MUZYKĘ

JEDYNY FESTIWAL KSIĄŻKI W POLSCE PROMUJĄCY CZYTELNICTWO POPRZEZ MUZYKĘ Załącznik nr 4 - Regulamin I Zasady udziału 1. Warunkiem uczestnictwa na Festiwalu Książki Opole 2016 jest dostarczenie na adres Organizatora wypełnionego czytelnie formularza, podpisanego przez osobę

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Programu pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Programem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. MY mamy 4 urodziny, TY możesz mieć 4 kółka

Regulamin konkursu. MY mamy 4 urodziny, TY możesz mieć 4 kółka Regulamin konkursu MY mamy 4 urodziny, TY możesz mieć 4 kółka Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Progress XXIII sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 3 lok 5 A,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

b) Jest upoważniony do dysponowania wynajmowanym pojazdem / naczepą

b) Jest upoważniony do dysponowania wynajmowanym pojazdem / naczepą REGULAMIN NAJMU CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH, NACZEP 1 PRZEDMIOT NAJMU I DEFINICJE 1.Wynajmujący oświadcza, że: a) Prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie wynajmu ciągników siodłowych oraz naczep

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1 INFORMACJE WSTĘPNE

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1 INFORMACJE WSTĘPNE OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1 INFORMACJE WSTĘPNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część umowy o udział w obozie sportowym (Karta Kwalifikacyjna). 2. Organizatorem obozu Wawrzkowizna

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji. 1. Postanowienia ogólne Regulamin promocji Wakacyjne Last Minute 2017 1. Postanowienia ogólne 1. Promocja dotyczy pojazdów ciężarowych Renault Trucks określonych w Załączniku nr 1 2. Promocja jest prowadzona pod hasłem Wakacyjne

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot Akcji. 4. Zasady uczestnictwa w Akcji

3. Przedmiot Akcji. 4. Zasady uczestnictwa w Akcji Regulamin Akcji Mazda More & More Produkt More&More 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora oraz udziału Użytkowników oraz Osób Bliskich Użytkowników

Bardziej szczegółowo

_ ulica, nr domu, nr mieszkania

_ ulica, nr domu, nr mieszkania KZ 1.0 1/7... ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE pieczęć jednostki TUW TUW z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych NR SZKODY / / / Nazwisko i imię osoby zgłaszającej _ _ _ _ _ _ _

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Szybka pożyczka... albo Smartfon

Regulamin Promocji Szybka pożyczka... albo Smartfon ZAWIADOMIENIE Informujemy, że od dnia 18.11.2016 r. Promocja "Szybka pożyczka... albo Smartfon" zostaje odwołana na podstawie pkt. 1.2 niniejszego regulaminu. ZAWIADOMIENIE Informujemy, że od dnia 27.09.2016

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu Zawarta dnia... w... pomiędzy: (data) (miejscowość) (dane Wynajmującego) a zwanym dalej Wynajmującym (dane Najemcy) zwanym dalej Najemcą. 1 Przedmiot umowy najmu 1. Przedmiotem najmu

Bardziej szczegółowo

_ ulica, nr domu, nr mieszkania

_ ulica, nr domu, nr mieszkania KZ 1.1 1/5... ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE pieczęć jednostki TUW TUW z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych NR SZKODY / / / *niepotrzebne skreślić WYPEŁNIA OSOBA ZGŁASZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL I Słownik użytych pojęć REGULAMIN PROGRAMU MPETROL 1. Program program lojalnościowy dla klientów stacji Mpetrol. 2. Mpetrol stacja paliw w Tarnowie przy ul. Okrężnej 9, należąca do Miejskiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania i wykonywania obsługi

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU. ... tel.. e-mail. zam... DO/PASZPORT nr.. PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA NAJMU POJAZDU. ... tel.. e-mail. zam... DO/PASZPORT nr.. PRZEDMIOT UMOWY UMOWA NAJMU POJAZDU zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy ELNAV Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mławska 10a, 03-113 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO

REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO 1 Teren parkingu stanowi integralną część Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, jest zarządzany przez GTL SA w Katowicach, Al. Korfantego 38, 40-161 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu plastycznego Wymarzone mikołajkowe prezenty

Regulamin Konkursu plastycznego Wymarzone mikołajkowe prezenty Regulamin Konkursu plastycznego Wymarzone mikołajkowe prezenty 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Wymarzone mikołajkowe prezenty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin spływu kajakowego

Regulamin spływu kajakowego Regulamin spływu kajakowego 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kajaki turystyczne z osprzętem, tj. wiosłami oraz kamizelkami asekuracyjnymi, zwane dalej sprzętem mogą wypożyczyć tylko osoby pełnoletnie, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Dacia Ambasador

REGULAMIN PROMOCJI Dacia Ambasador REGULAMIN PROMOCJI Dacia Ambasador 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagród w promocji Dacia Ambasador" (dalej "Promocja ), jest spółka pod firmą Renault Polska sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji dla Klientów Tritum. ipad lub ipad Mini za 1 zł. Definicje

Regulamin Promocji dla Klientów Tritum. ipad lub ipad Mini za 1 zł. Definicje Regulamin Promocji dla Klientów Tritum ipad lub ipad Mini za 1 zł 1 Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostaną użyte następujące terminy, należy przez nie rozumieć: 1. Organizator - Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Mazda More & More Produkt More&More. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

Regulamin Akcji Mazda More & More Produkt More&More. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Produkt More&More 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora oraz udziału Użytkowników oraz Osób Bliskich Użytkowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAJMU SAMOCHODU ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NAJMU SAMOCHODU. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN NAJMU SAMOCHODU ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NAJMU SAMOCHODU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN NAJMU SAMOCHODU ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NAJMU SAMOCHODU 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa szczegółowe warunki Umów najmu samochodów zawieranych przez Bimex-Polska sp. z o.o. sp. k.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne REGULAMIN Konferencji e Delivery 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, której organizatorem jest Grupa Furgonetka Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ŁASKIE BOCIANY 2013. organizowanego przez ATLAS Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU ŁASKIE BOCIANY 2013. organizowanego przez ATLAS Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU ŁASKIE BOCIANY 2013 organizowanego przez ATLAS Sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs ŁASKIE BOACIANY 2013 zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym

Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym Avanssur S.A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct) stał się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Marka handlowa AXA Direct jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., w związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEJ WYPOŻYCZALNI ROWERÓW UTWORZONEJ W RAMACH PROJEKTU ŻYJESZ DLA SIEBIE I INNYCH ZADBAJ O ZDROWIE

REGULAMIN POWIATOWEJ WYPOŻYCZALNI ROWERÓW UTWORZONEJ W RAMACH PROJEKTU ŻYJESZ DLA SIEBIE I INNYCH ZADBAJ O ZDROWIE REGULAMIN POWIATOWEJ WYPOŻYCZALNI ROWERÓW UTWORZONEJ W RAMACH PROJEKTU ŻYJESZ DLA SIEBIE I INNYCH ZADBAJ O ZDROWIE 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU PRZYSTĘPOWANIA DO IMIENNEJ GRUPOWEJ POLISY UBEZPIECZENIOWEJ NNW. 1 Zakres

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU PRZYSTĘPOWANIA DO IMIENNEJ GRUPOWEJ POLISY UBEZPIECZENIOWEJ NNW. 1 Zakres REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU PRZYSTĘPOWANIA DO IMIENNEJ GRUPOWEJ POLISY UBEZPIECZENIOWEJ NNW 1 Zakres Niniejszy Regulamin dotyczy przystępowania do jednej z imiennych grupowych polis ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz wysłać dokumenty ze swojej skrzynki wyślij formularz wraz z potrzebnymi dokumentami na adres:

Jeśli chcesz wysłać dokumenty ze swojej skrzynki  wyślij formularz wraz z potrzebnymi dokumentami na adres: Wyślij formularz wraz z załączonymi dokumentami (skanami dokumentów) na adres: D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. Wspólna 25, 00-519 Warszawa z dopiskiem. Jeśli chcesz wysłać dokumenty

Bardziej szczegółowo

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Programem Stały Klient objęty jest zakup od

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Programem Stały Klient objęty jest zakup od Regulamin Programu Stały Klient 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej Stały Klient ( Program Stały Klient

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w szkoleniu otwartym

Regulamin Uczestnictwa w szkoleniu otwartym Regulamin Uczestnictwa w szkoleniu otwartym 1 Postanowienia ogólne 1. Wszystkie szkolenia dostępne na stronie www.portalpzp.pl organizuje firma Portal PZP Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnobrzegu, kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Bony na paliwo do autocasco

Regulamin Programu Promocyjnego Bony na paliwo do autocasco Regulamin Programu Promocyjnego Bony na paliwo do autocasco Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Bony na paliwo do autocasco prowadzonego przez AVANSSUR Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług serwisowych. I. Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług serwisowych. I. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług serwisowych I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu wiążą Klienta i EUROTEL S.A. w Gdańsku, ul. Myśliwska 21, kod pocztowy 80-126, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo