Informator Użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator Użytkownika"

Transkrypt

1 Informator Użytkownika

2 Spis treści 1. Ważne telefony Wstęp Obowiązki Użytkownika Przeglądy, naprawy Szyby Opony Karta paliwowa Ubezpieczenie Assistance Doposażenie Wyjazd za granicę Zakończenie kontraktu Załączniki

3 Ważne telefony Wstęp Witamy w Państwa nowym aucie! Jest nam niezwykle miło powitać Państwa w jednym z samochodów wchodzących w skład floty zarządzanej przez firmę LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o. Firma LeasePlan Fleet Management jest światowym liderem w zarządzaniu flotami samochodowymi. Firma została założona w 1963 roku w Holandii. Swoją działalność prowadzi w niemal 30 krajach zarządzając flotą samochodową, której liczebność przekracza 1,2 miliona pojazdów. W Informatorze Użytkownika znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące użytkowania samochodu, w tym: napraw mechanicznych, wymiany opon oraz postępowania w nagłych przypadkach. Dlatego zalecamy, aby niniejszy Informator znajdował się zawsze w Państwa pojeździe. W Informatorze Użytkownika znajdziecie Państwo także dane kontaktowe do LeasePlan, serwisów mechanicznych, stacji kontroli pojazdów, serwisów oponiarskich oraz zakładów blacharskich. LeasePlan Assistance: +48 (22) h/7 dni w tygodniu (holowanie, pomoc na drodze, samochód zastępczy) Informacje zawarte w Informatorze są aktualne na dzień wydania Państwu pojazdu. Wszelkie aktualizacje dokonywane od tej chwili (m.in. zawsze aktualna wersja Informatora) dostępne są na stronie internetowej dla Użytkowników: Zachęcamy do jej odwiedzania. LeasePlan Informacja: +48 (22) Pn. Pt (rejestracja szkód, wypadek) Pn. Pt (inne pytania) LeasePlan Fax: +48 (22) Internet: Numery alarmowe: Policja, Pogotowie, Straż Pożarna: 112 (z telefonów komórkowych i stacjonarnych) 2 3

4 Obowiązki Użytkownika Przeglądy, naprawy Z serwisem mechanicznym należy skontaktować się w przypadku: Przeglądu okresowego (zalecanego przez producenta). Naprawy mechanicznej wynikającej z eksploatacji. Polecenia LeasePlan Assistance w przy padku awarii. Przeglądy, naprawy: Naprawy Użytkownik powinien doko nywać tylko w serwisach współpra cujących z LeasePlan. Lista autoryzowanych serwisów współpra cujących z LeasePlan znajduje się w dalszej części Informatora Użytkownika. Na naprawy i przeglądy użytkownik umawia się bezpośrednio (osobiście lub tele fo nicznie) z serwisem współ pracującym z LeasePlan uwzględnionym w odpo wiedniej liście w dalszej części Informatora Użytkownika. Podczas każdej naprawy/przeglądu Użytkownik powinien poinformować serwis, iż samochód jest zarządzany przez LeasePlan. Płatności za wszelkie naprawy doko nywane są bezgotówkowo. Faktura za usługi naprawcze powinna być wysta wiona na LeasePlan. W celu zapewnienia sprawnego działania pojazdu Użytkownik powinien przestrzegać podstawowych zasad korzystania z pojazdu: Badania techniczne pojazdu: Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym każdy pojazd musi posiadać aktualne Użytkować pojazd zgodnie z instrukcją obsługi. Terminowo dokonywać przeglądów okresowych (zgodnie z zaleceniami producenta) Termin następnego obowiązkowego badania technicznego zapisany jest w dowodzie badania techniczne, by zostać dopuszczo nym do ruchu. oraz obowiązkowych badań technicznych (termin podany w dowodzie rejestracyjnym pojazdu). Regularnie i rzetelnie sprawdzać: - Stan ogumienia. - Poziom oleju silnikowego i innych płynów eksploatacyjnych. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek usterek niezwłocznie kontaktować się bezpośrednio z serwisem mechanicznym bądź z serwisem ogumienia. W przypadku wystąpienia szkody objętej ubezpieczeniem, zgłosić szkodę, a następnie terminowo dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty do LeasePlan Assistance. Zabezpieczać pojazd, kluczyki oraz dokumenty pojazdu przed kradzieżą rejestracyjnym pojazdu (terminowe dokonanie przeglądu technicznego jest obo wiązkiem Użytkownika). Na badania techniczne Użytkownik umawia się bezpośrednio ze stacją kontroli pojazdów (lista stacji kontroli pojazdów współpracujących z LeasePlan załączona w dalszej części niniejszego Informatora Użytkownika). Gaśnica: Każdy pojazd powinien posiadać gaśnicę z ważnym badaniem techni cznym (data ważności podana jest na gaśnicy). Gdy okres ważności gaśnicy zbliża się do końca Użytkownik powinien udać się do autoryzowanej stacji serwisowej celem dokonania przeglądu lub zakupu nowej gaśnicy. Kosztami przeglądu lub zakupu gaśnicy obciążany jest LeasePlan (chyba, że nie jest on właścicielem pojazdu). (w szczególności nie pozostawiać dokumentów samochodu w pojeździe). W przypadku, gdy licznik samochodu przestanie działać poprawnie, niezwłocznie poinformować LeasePlan o tym fakcie, tel.: +48 (22) Ważny numer: LeasePlan Informacja +48 (22)

5 Szyby Opony Nasze usługi w zakresie opon: Wymiana opon zużytych. Wymiana lub naprawa uszkodzonej opony. Wymiana sezonowa oraz składowanie opon. Naprawa / wymiana opon zużytych lub uszkodzonych: Wymiany/naprawy opon Użytkownik powinien dokonywać tylko w serwi sach ogumienia współpracujących z LeasePlan. Na wymianę/naprawę opon Użytkownik umawia się bezpośrednio z autoryzowanym serwisem. Podczas każdej wymiany/naprawy opon Użytkownik powinien poinformować serwis o tym, że samochód jest zarządzany przez LeasePlan. Płatności za wszelkie usługi oponiarskie dokonywane są bezgo tówkowo. Faktura za usługi powinna być wystawiona na LeasePlan. UWAGA: Lista współpracujących z LeasePlan serwisów oponiarskich znajduje się w dalszej części Informatora Użytko wnika. Wymiana sezonowa: Wymiany opon mogą Państwo dokonać w dowolnie wybranym momencie. Jednak W przypadku uszkodzeń lub wybicia szyby prosimy o kontakt z dzia łem Rejestracji Szkód tel. +48 (22) Naprawa zostanie wykonana w sieci napraw LeasePlan najbliżej miejsca szkody lub użytkowania samochodu. Jezeli potrzebna jest pomoc Assistence nalezy dzwonic pod numer tel. +48 (22) zalecamy dokonać sezonowej wymiany opon przed szczytem sezonu, (np. w sezonie zimowym w pierwszej połowie października). Unikną Państwo w ten sposób kolejek w serwisach. Dokonując zakupu i wymiany opon powinni Państwo poinformować serwis o tym, że samochód jest zarządzany przez LeasePlan. Wymiany należy dokonać w serwisie, w którym dokonywali Państwo wymiany w poprze dnim sezonie. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w serwisie LeasePlan Opony: W przypadku pierwszej wymiany sezonowej informację o tym, gdzie dokonać wymiany znajdą Państwo w serwisie LeasePlan Opony: Kosztami zakupu lub wymiany opon zostanie obciążony LeasePlan. UWAGA: W internetowym serwisie LeasePlan Opony: każdy Użytkownik (lub menedżer floty samochodowej w Państwa firmie) może sprawdzić gdzie przechowywane są opony do Państwa samochodu i gdzie powinniście się Państwo umówić na sezonową wymianę opon. Ważny numer: LeasePlan Informacja +48 (22)

6 Karta paliwowa Karta paliwowa Kradzież, awaria lub zgubienie karty Prosimy o zastrzeżenie karty pod nr telefonu: LeasePlan Informacja +48 (22) , Pn. Pt, godz.: 8:30-17:30. Kartę Orlen można również zablokować pod całodobowym numerem infolinii Orlenu: tel.: z telefonów stacjonarnych lub z telefonów komórkowych. Należy wówczas poinformować LeasePlan o konieczności wystawienia nowej karty. Zgubienie kodu PIN Prosimy o kontakt z LeasePlan Informacja, tel. +48 (22) , Pn. Pt, 8:30-17:30. Karty uszkodzone lub nieważne Prosimy o przesłanie karty na adres: LeasePlan Polska, ul. Domaniewska 52, Warszawa. Bezgotówkowe tankowanie Przy płatności kartą należy podać aktualny stan licznika i 4-ro cyfrowy kod PIN. UWAGA: Kod PIN należy chronić przed osobami nieuprawnionymi do korzystania z karty nie powinien być on przechowywany razem z kartą paliwową. Kartę należy przechowywać z dala od przedmiotów mogących ją rozmagnesować. Karty paliwowe przypisane są do konkretnego pojazdu (numer rejestracyjny pojazdu jest zapisany na karcie) i nie mogą być używane w celu tankowania innych pojazdów, w tym samochodów zastępczych. LeasePlan oferuje płatność bezgotówkową na stacjach benzynowych: Orlen i BLISKA (karta Orlen), BP (karty Routex: BP i Statoil), Statoil ( karty Rutex: Statoil i BP) oraz Shell ( karta Shell). Właściwości kart paliwowych W zależności od decyzji Państwa Pracodawcy karty, jakimi się Państwo posługujecie, mogą mieć różne okresy ważności, limity płatności oraz ograniczenia dotyczące zakresu produktów, za jakie mogą Państwo płacić kartą. Standardowo karty paliwowe obowiązują na terenie Polski. Na życzenie Klienta istnieje możliwość wystawienia karty na teren Europy. Potrzeba wystawienia karty paliwowej na Europę powinna zostać zgłoszona opiekunowi Państwa floty samochodowej przez menedżera floty w Państwa firmie. Kody produktów, za jakie mogą Państwo płacić kartą paliwową są wskazane: na druku informacyjnym wystawcy karty (karta Orlen), na karcie (karta BP, karta Shell i Statoil). Okres ważności karty wskazany jest na karcie paliwowej. Kody produktów, które możecie Państwo zakupić oraz wysokość limitów została ustalona przez Państwa pracodawcę i jest szczegółowo opisana na druku informacyjnym wystawcy karty (wydawanym razem z kartą paliwową). Kod produktu Oznaczenie Produkty paliwowe 01 Olej napędowy (ON) 02 Olej napędowy (ON) Verva 03 Benzyna eurosuper Benzyna U95 05 Benzyna superplus98 06 Gaz LPG Produkty pozapaliwowe / usługi 11 Olej silnikowy 12 Płyny eksploatacyjne 13 Oleje smarowe 14 Pozostałe produkty naftowe 20 Myjnia i odkurzacz 29 Kosmetyki samochodowe 30 Akcesoria samochodowe 35 Opłaty parkingowe 36 Opłaty za autostrady 50 Artykuły przemysłowe 51 Artykuły spożywcze 52 Napoje bezalkoholowe 53 Wyroby tytoniowe 54 Napoje alkoholowe UWAGA: Przy zwrocie bądź wymianie samochodu są Państwo zobowiązani do zwrócenia wszystkich kart paliwowych przypisanych do samochodu. 8 9

7 Karta paliwowa Kody produktów, które możecie Państwo zakupić są opisane na karcie. Kody produktów, które możecie Państwo zakupić są opisane na karcie. Kod produktu Oznaczenie Olej napędowy Paliwa płynne oraz LPG Paliwa płynne oraz oleje Paliwa płynne, oleje, płyny do spryskiwacza, myjnia, odkurzacz Kod 63 + produkty i usługi związane z samochodem Wszystkie produkty i usługi dostępne na stacji oprócz alkoholu Kartą BP można płacić także za autostrady. Kody dostępnych produktów są opisane na karcie. 10 Kod produktu Oznaczenie Tylko olej napędowy Wszystkie rodzaje paliwa Wszystkie rodzaje paliwa i akcesoria samochodowe Wszystkie rodzaje paliwa i wszystkie produkty dostępne na stacji Kod produktu Oznaczenie Olej napędowy Paliwa płynne oraz LPG Paliwa płynne oraz oleje Paliwa płynne, oleje, płyny do spryskiwacza, myjnia, odkurzacz Kod 63 + produkty i usługi związane z samochodem Wszystkie produkty i usługi dostępne na stacji oprócz alkoholu Kartą Statoil można płacić także za autostrady.

8 Ubezpieczenie W przypadku wystąpienia szkody należy zglosi ł ć ja telefonicznie do LeasePlan (tel: 48 (22) w dni robocze od 8:00 do 18:00) oraz, w zależności od sytuacji, poinformowac Policję (patrz tabela poniżej) lub zgłosić się do lekarza. Zgłoszenie do LeasePlan Assistance Zgłoszenie na policję Szkoda w ruchu (1) Szkoda parkingowa (1) Włamanie, wandalizm, kradzież elementów pojazdu Obdukcja lekarska Kradzież pojazdu (2) (1) duża szkoda (powyżej zł), sprawca nieznany, nie przyznaje się do winy lub oddalił się z miejsca zdarzenia (2) w przypadku kradzieży przez rozbój (pobicie) UWAGA: Zgłoszenie kolizji na Policję jest niezbędne zawsze wtedy, gdy w wyniku wypadku są osoby ranne lub zabite. Ważny numer: LeasePlan Assistance +48 (22) Dokumenty niezbędne przy zgłoszeniu szkody: Obustronna kopia dowodu rejestracyjnego Obustronna kopia prawa jazdy Upoważnienie do użytkowania pojazdu służbowego Wypełniony formularz zgłoszenia szkody Szkoda w ruchu Szkoda parkingowa Włamanie / wandalizm / kradzież elementów pojazdu Kradzież pojazdu Kopia certyfikatu OC Oświadczenie o zdarzeniu (gdy sprawca jest znany) Notatka Policji lub adres Komisariatu Policji (gdy na miejscu interweniowała Policja) (3) (3) (1) (1) Ubezpieczenie Potwierdzenie zgłoszenia na Policję Komplet kluczy Wynik obdukcji lekarskiej (przy kradzieży przez napaść) (2) Oświadczenie o trzeźwości (na druku Towarzystwa Ubezpieczeniowego) (1) duża szkoda (powyżej zł), sprawca nieznany, nie przyznaje się do winy lub oddalił się z miejsca zdarzenia (2) w przypadku kradzieży przez rozbój (pobicie) (3) sprawca jest znany i nie interweniowała Policja UWAGA: Szkodę należy zgłosić w ciągu 3-7 dni od jej zaistnienia (w zależności od ubezpieczyciela). W przypadku braków w dokumentacji zgłoszenia szkody, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty ubezpieczenia. Kosztami utraconej wypłaty ubezpieczenia zostanie obciążony Państwa pracodawca

9 Assistance Usługa Assistance przysługuje wówczas, gdy jazda pojazdem nie jest możliwa, w szczególności w przypadku: Awarii samochodu unieruchamiającej pojazd, z wyjątkiem naprawy i/lub wymiany elementów eksploatacyjnych. Kradzieży, w tym również kradzieży tablic rejestracyjnych. Błędu w pilotażu (np. brak lub niewłaściwe paliwo, zatrzaśnięcie kluczyków w aucie). Wypadku (pojazd niejezdny). Każda zmiana w samochodzie leasingowanym, w tym jego doposażenie lub zamiana oryginalnie zamontowanych elementów, wymaga zgody właściciela pojazdu firmy LeasePlan. Uzgodnienia z LeasePlan wymaga zarówno przedmiot jak i sposób montażu. Potrzeba doposażenia pojazdu powinna być zgłoszona opiekunowi Państwa floty samochodowej z ramienia LeasePlan przez menedżera floty w Państwa firmie. Więcej informacji udzieli Państwu opiekun Państwa floty w LeasePlan. Doposażenie W zależności od wybranego przez Państwa pracodawcę pakietu, usługa Assistance obejmuje: Naprawę pojazdu na miejscu wystąpienia zdarzenia. Holowanie do warsztatu. Pomoc w zorganizowaniu podróży lub zapewnienie noclegu. Samochód zastępczy. O zakresie usługi Assistance poinformuje Państwa LeasePlan Assistance. Ważny numer: LeasePlan Assistance +48 (22) Zasady używania samochodu zastępczego Samochód zastępczy przysługuje Państwu, gdy czas naprawy przekracza 1 dzień. Nie obejmuje to jednak sytuacji, gdy samochód odstawiany jest do serwisu w ramach rutynowych czynności serwisowych związanych z planem obsługi lub eksploatacją auta (np. wstawienie auta na przegląd po południu z założeniem odbioru pojazdu w dniu następnym). Maksymalny okres, przez który Użytkownik może używać samochodu zastępczego został określony w umowie ubezpieczeniowej. W przypadku, gdy naprawa pojazdu zakończyła się przed terminem Użytkownik zobowiązany jest zwrócić samochód zastępczy i odebrać swój pojazd. Miejsce zwrotu pojazdu zastępczego Użytkownik ustala z LeasePlan Assistance (zwykle jest to serwis, w którym Użytkownik odbiera naprawiony pojazd). Do tankowania samochodu zastępczego nie można używać karty paliwowej. Samochód zastępczy powinien być zwrócony czysty i z taką ilością paliwa, z jaką był odebrany przez Użytkownika (zwykle cały bak). W przypadku, gdy ilość paliwa jest mniejsza, wypożyczalnia obciąży LeasePlan kwotą wynoszącą 2 lub 3-krotność wartości brakującego paliwa. Koszty te będą refakturowane na Państwa firmę, podobnie jak koszty czyszczenia nadmiernie zabrudzonego samochodu 14 15

10 Wyjazd za granicę Zasady użytkowania pojazdu służbowego reguluje Państwa pracodawca. Dlatego przed wyjazdem powinni Państwo spra wdzić z menedżerem floty w Państwa firmie czy i na jakich zasadach możecie Państwo korzystać z samochodu służbo wego do wyjazdów za granicę. W przypadku wyjazdu samochodem słu ż bo wym za granicę konieczne jest posia danie następujących dokumentów: Upoważnienie do prowadzenia samochodu służbowego Potrzebę wystawienia upoważnienia prosimy zgłosić na LeasePlan Informacja (+48 (22) , Pn. Pt, godz.: 8: ). Niektóre kraje wymagają upoważnienia poświadczonego notarialnie oraz przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego, dlatego zalecamy, aby przed wyjazdem zasięgnęli Państwo informacji w ambasadzie danego kraju. UWAGA: W przypadku, gdy właścicielem pojazdu nie jest LeasePlan, lecz Państwa pracodawca, upoważnienie do prowadzenia samochodu służbowego wyda Państwu menedżer floty w Państwa firmie. 16 Wyjazd za granicę Ubezpieczenie Ze względu na ryzyko ewentualnej szkody oraz trudności ze zorganizowaniem pomocy drogowej czy zastępczego środka transportu w obcym kraju zalecamy sprawdzenie przed wyjazdem zakresu terytorialnego ubezpieczenia Auto Casco (AC) oraz pakietu Assistance. Auto Casco Auto Casco, o ile celowo nie zostało zawężone przez Państwa pracodawcę, obejmuje zwykle teren Europy z wyłączeniem ubezpieczenia od kradzieży w krajach byłego ZSRR (poza krajami nadbałtyckimi), Albanii, Bośni i Hercegowiny, Macedonii. Assistance Zakres usługi Assistance oferowanej przez LeasePlan odpowiada zwykle zakresowi terytorialnemu ubezpieczenia Auto Casco. Istnieją jednak wyjątki, np. Albania, Ukraina, gdzie nie ma operatora, który mógłby dostarczyć usługę Assistance. Zielona Karta NNW Zielona karta to ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagra nicznym. Zielona karta nie jest wymagana w krajach Unii Europejskiej, krajach Euro pejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Lichtenstein, Islandia) oraz w Szwajcarii i Chorwacji. Podobnie jak w przypadku każdego wyjazdu zagranicznego, tak w przypadku wyjazdu samochodem służbowym, zalecamy także wykupienie nieobowiązkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 17

11 Zakończenie kontraktu Zasady zwrotu pojazdu: Dokładny termin (datę i godzinę) zwrotu pojazdu należy uzgodnić z pracownikiem LeasePlan min. na 3 dni robocze przed planowanym terminem zwrotu. Miejsce zwrotu pojazdu wskaże LeasePlan. Pojazd zwracany powinien być pozbawiony tzw. brandingu, umyty i czysty wewnątrz tak, aby możliwa była właściwa ocena stanu technicznego pojazdu, np. ocena stanu powłoki lakierniczej. Dokumenty, akcesoria i urządzenia wymagane przy zwrocie pojazdu: Wszystkie komplety kluczy (wydane przy odbiorze pojazdu). Dowód rejestracyjny. Książka serwisowa. Karty ubezpieczenia. Instrukcja obsługi pojazdu. Instrukcja obsługi radia (jeśli była dostarczona w momencie odbioru pojazdu). Karty paliwowe (w momencie zdania powinny być przecięte na pół, by uniemożliwić ich dalsze użytkowanie). Inne dokumenty wystawiane do poszczególnych pojazdów (np. Peugeot karta kodowa, Opel car pass). Inne akcesoria i urządzenia otrzymane przez Klienta przy wydaniu pojazdu oraz te, w które pojazd został dodatkowo wyposażony w trakcie użytkowania (o ile stanowią własność LeasePlan), np. trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe, podnośnik, zestaw głośnomówiący, itp. Ocena stanu technicznego i rozliczenie końcowe: W momencie zdania pojazdu dokonywana jest wstępna weryfikacja pojazdu przez osobę przyjmującą pojazd. Opis stanu technicznego jest zawarty w Protokole Zdawczo-Odbiorczym, którego zgodność ze stanem faktycznym stwierdzają: osoba zwracająca oraz osoba przyjmująca pojazd. Po zdaniu pojazdu następuje rozliczenie pomiędzy Klientem a LeasePlan, które obejmuje: - Braki w zwracanej dokumentacji i urządzeniach. - Różnicę pomiędzy przebiegiem zakontraktowanym a rzeczywistym. - Uszkodzenia i szkody w pojeździe. - Zakupy na karty paliwowe. 18

12 Załączniki Serwisy mechaniczne współpracujące z LeasePlan (naprawy, przeglądy okresowe). Serwisy oponiarskie współpracujące z LeasePlan (naprawa i wymiana opon). Stacje kontroli pojazdów współpracujące z LeasePlan (badania techniczne). Druk zgłoszenia szkody. Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. UWAGA: Listy serwisów i stacji kontroli pojazdów współpracujących z LeasePlan można uaktualnić w serwisie internetowym 20

13 Informator Użytkownika LeasePlan Fleet Managament (Polska) Sp. z o.o. ul. Domaniewska Warszawa tel. +48 (22) fax +48 (22) ŚWIATOWY LIDER W ZARZĄDZANIU FLOTĄ SAMOCHODOWĄ

Informator Użytkownika

Informator Użytkownika Informator Użytkownika LeasePlan Fleet Managament (Polska) Sp. z o.o. ul. Domaniewska 52 02-672 Warszawa tel. +48 (22) 335 16 82 fax +48 (22) 335 16 61 www.leaseplan.pl ŚWIATOWY LIDER W ZARZĄDZANIU FLOTĄ

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UŻYTKOWNIKA

INFORMATOR UŻYTKOWNIKA INFORMATOR UŻYTKOWNIKA WSZYSTKO POD JEDNYM NUMEREM: LEASEPLAN HELPDESK / LEASEPLAN ASSISTANCE WWW.LEASEPLAN.PL ASSISTANCE I SZKODY PRZEGLĄDY I NAPRAWY OPONY KARTY PALIWOWE WYJAZD ZA GRANICĘ DOPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UŻYTKOWNIKA

INFORMATOR UŻYTKOWNIKA INFORMATOR UŻYTKOWNIKA WSZYSTKO POD JEDNYM NUMEREM: LEASEPLAN HELPDESK / LEASEPLAN ASSISTANCE Assistance i szkody Przeglądy i naprawy Opony Karty paliwowe Wyjazd za granicę Doposażenie eoględziny Zakończenie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi!

Szanowni Państwo, Życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi! PRZEWODNIK KLIENTA Szanowni Państwo, Mamy wielką przyjemność powitać Państwa w gronie Klientów Programu FCA Fleet Services, który powstał przy współpracy FGA Leasing Polska Sp. z o.o., FCA Poland S.A.

Bardziej szczegółowo

37 COUNTRIES 1 GLOBAL COMMITMENT 1 million thanks! przewodnik klienta. Conception : Chaïkana - Crédits photos : Thinkstock. www.aldautomotive.

37 COUNTRIES 1 GLOBAL COMMITMENT 1 million thanks! przewodnik klienta. Conception : Chaïkana - Crédits photos : Thinkstock. www.aldautomotive. przewodnik klienta 37 COUNTRIES 1 GLOBAL COMMITMENT 1 million thanks! www.aldautomotive.com Conception : Chaïkana - Crédits photos : Thinkstock Szanowni Państwo, Mam wielką przyjemność powitać Państwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2011 z dnia 25 października 2011 r. ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1. . REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Prezydencie/Zastępcach Prezydenta rozumie się przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. BMW Financial Services Ubezpieczenia

Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. BMW Financial Services Ubezpieczenia BMW Financial Services Ubezpieczenia www.bmwfs.pl Radość z jazdy Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie i Twoich Bliskich. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. Rozwiązania dopasowane

Bardziej szczegółowo

Kontrakt leasingowy. Finansowanie

Kontrakt leasingowy. Finansowanie Kontrakt leasingowy 1. Limity czasowe i przebiegowe. o Należy określić, na jaki czas (wyrażony w latach lub w miesiącach) i na ile kilometrów kontrakt ma być kwotowany. Finansowanie 1. Oprocentowanie.

Bardziej szczegółowo

Mój styl życia wymaga nieograniczonej mobilności. Jeśli będę potrzebować samochodu zastępczego, dostanę go.

Mój styl życia wymaga nieograniczonej mobilności. Jeśli będę potrzebować samochodu zastępczego, dostanę go. BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radość z jazdy Mój styl życia wymaga nieograniczonej mobilności. Jeśli będę potrzebować samochodu zastępczego, dostanę go. Rozwiązania finansowe

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu Zawarta dnia... w... pomiędzy: (data) (miejscowość) (dane Wynajmującego) a zwanym dalej Wynajmującym (dane Najemcy) zwanym dalej Najemcą. 1 Przedmiot umowy najmu 1. Przedmiotem najmu

Bardziej szczegółowo

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Umowa najmu samochodu Nr rej.:... Zawarta w dniu... w miejscowości Wrocław, pomiędzy Auto Franpol Leszek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy: UMOWA Nr.. ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ zawarta w dniu... roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW TRANSBENE

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW TRANSBENE REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW TRANSBENE Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez TRANSBENE wypożyczalnia samochodów. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa ASSISTANCE W PODRÓŻY Warszawa 1 OPIS PRODUKTU Assistance / w podróży, to: Komunikacyjne ubezpieczenie Assistance dla osób poszukujących prostych i elastycznych rozwiązań Produkt samodzielny dostępny dla

Bardziej szczegółowo

ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management

ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management Wzgórza Dylewskie / Marzec 2014 ABC leasingu Agenda 1. Co to jest Car Fleet Management? 2. Produkty leasingowe i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE WIDOCZNE NA FAKTURACH ZAGRANICZNYCH

OGÓLNE INFORMACJE WIDOCZNE NA FAKTURACH ZAGRANICZNYCH OGÓLNE INFORMACJE WIDOCZNE NA FAKTURACH ZAGRANICZNYCH Do każdego fakturowania dołączony jest dokument Podsumowanie zakupów, który zawiera spis faktur wystawionych w danym cyklu fakturowania. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

b) Jest upoważniony do dysponowania wynajmowanym pojazdem / naczepą

b) Jest upoważniony do dysponowania wynajmowanym pojazdem / naczepą REGULAMIN NAJMU CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH, NACZEP 1 PRZEDMIOT NAJMU I DEFINICJE 1.Wynajmujący oświadcza, że: a) Prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie wynajmu ciągników siodłowych oraz naczep

Bardziej szczegółowo

ubezpieczeniem i są usuwane na koszt Najemcy.

ubezpieczeniem i są usuwane na koszt Najemcy. 1 Wypożyczalnia wypożycza samochody na czas określony przez klienta liczony tylko w pełnych dobach (24 godziny) przy wynajmie krótkoterminowym oraz pełnych miesiącach (30 dni) przy wynajmie długoterminowym.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem.

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem. UMOWA NAJMU Suszec, dnia......... Stronami niniejszej umowy są : zwany właścicielem, oraz zwany klientem. 1. FIRMA wynajmuje pojazd klientowi w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Regulaminy firmowe a rzeczywistość flot

Regulaminy firmowe a rzeczywistość flot Korzystanie z aut służbowych i polityka flotowa Regulaminy firmowe a rzeczywistość flot Marzec 2014 WSTĘP czyli kilka strasznych prawd Prawo w PL -tworzenie, istnienie, egzekwowanie. Po co są regulaminy,

Bardziej szczegółowo

WZÓR - UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO Zawarta w dniu w Dąbrowie pomiędzy:

WZÓR - UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO Zawarta w dniu w Dąbrowie pomiędzy: WZÓR - UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO Zawarta w dniu w Dąbrowie pomiędzy: NIP: REGON: zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM a ; zwanym dalej NAJEMCĄ o następującej treści: 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem

Bardziej szczegółowo

version 1.1/06.2013 Informator Użytkownika pojazdu

version 1.1/06.2013 Informator Użytkownika pojazdu Informator Użytkownika pojazdu Strona 1 z 20 Spis treści: 1. Ważne telefony.. 3 2. Wstęp. 4 3. Obowiązki Użytkownika. 5 4. Obsługa codzienna pojazdu. 6 5. Przeglądy / naprawy / awarie. 7 6. Assistance.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe.

Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe. Załącznik Nr 1 Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe. 1. Ilekroć mowa w instrukcji o: 1) pojeździe należy przez to rozumieć samochody służbowe, będące własnością Gminy Skąpe,

Bardziej szczegółowo

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych Załącznik Nr 1 do Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych zawarta w dniu... w Oleśnicy pomiędzy Urzędem

Bardziej szczegółowo

Lubin, dnia 22.09.2015. Regulamin akcji Wygraj Nowego Passata na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Lubin, dnia 22.09.2015. Regulamin akcji Wygraj Nowego Passata na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Lubin, dnia 22.09.2015 Regulamin akcji Wygraj Nowego Passata na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja Wygraj Volkswagena na weekend jest organizowana przez Auto Salon "Świtoń-Paczkowski" H. Świtoń,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o.

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych przez firmę Global Group Sp. z o. o. z Najemca, stosuje

Bardziej szczegółowo

Twoje Własne Assistance Flotowe

Twoje Własne Assistance Flotowe Twoje Własne Assistance Flotowe 1. Przedmiotem oferty jest organizacja i pokrycie kosztów świadczenia pomocy drogowej na rzecz beneficjentów kierowcy i pasażerów, w przypadku zajścia zdarzenia objętego

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania karty paliwowej:

Procedura uzyskania karty paliwowej: Procedura uzyskania karty paliwowej: 1. Umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, 2. Prosimy o czytelne wypełnienie danych Państwa firmy (nazwa, adres, NIP, dane KRS, reprezentanci), 3. Prosimy o

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1. Załącznik do Zarządzenia nr 49/2013 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 15.07.2013 r. REGULAMIN UśYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUśBOWEGO ORAZ OBSLUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIPNIE ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji Wariant ubezpieczenia Zakres pomocy Zakres terytorialny Max kwota świadczenia Limit kilometrów Od miejsca zamieszkania Holowanie od miejsca Cena Allianz Direct Mini Car Assistance Rozszerzony przy zakupie

Bardziej szczegółowo

Umowa (projekt) ... NIP... reprezentowaną przez

Umowa (projekt) ... NIP... reprezentowaną przez Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa (projekt) Zawarta w dniu pomiędzy: Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, ul. Orzechowa 60, 21-500 Biała Podlaska, NIP:537-19-63-913, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Prezydenta Miasta Zgierza. września 2013 roku

Prezydenta Miasta Zgierza. września 2013 roku Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Zgierza z dnia Ą 1 ) września 2013 roku w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych bedacvch w dyspozycji Urzędu Miasta Zuierz.a Na podstaw ie art. 33

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. zawarta w.., dnia. roku, pomiędzy:.., zam. w., legitymującym się.. o numerze,

Umowa najmu. zawarta w.., dnia. roku, pomiędzy:.., zam. w., legitymującym się.. o numerze, Umowa najmu zawarta w.., dnia. roku, pomiędzy: Moto-Moto, Al. Włókniarzy 217, Łódź, dalej zwana Wynajmującym a.., zam. w., legitymującym się.. o numerze, PESEL, zwaną/ym w dalszej części Najemcą, zwanymi

Bardziej szczegółowo

Baza Najczęściej Zadawanych pytań

Baza Najczęściej Zadawanych pytań Kontakt z LeasePlan: LeasePlan Helpdesk +48 (22) 335 16 82 Bieżąca obsługa Użytkowników zapytania, karty paliwowe, zgłoszenie szkody, zaginięcia dokumentów. LeasePlan Assistance +48 (22) 335 16 82 FNL

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 25 luty 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 6/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 25 luty 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 6/14 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 25 luty 2014 roku w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Spis treści Ważne telefony:... 2 Wstęp... 3 Odbiór pojazdu... 4 Obowiązki Użytkownika... 5 Obsługa codzienna pojazdu... 6 Przeglądy / naprawy / awarie

Bardziej szczegółowo

Umowa wynajmu samochodu osobowego

Umowa wynajmu samochodu osobowego Umowa wynajmu samochodu osobowego Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Firmą Paweł Pieczonka F.H.U. TOP AUTO z siedzibą przy ul. Lwowskiej 86, 35 627 Rzeszów wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego:

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego: REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych pomiędzy firmą: Firma Handlowo-Usługowa Eugenia Lichacz, ul.

Bardziej szczegółowo

1.Najemca zobowizuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.Najemca zobowizuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN: Wynajmujący: Your Car. ul. Olimpijska 4/10, 05-082 Stare Babice Najemca: osoba prawna/fizyczna, wynajmująca od Your Car samochód, zwana w umowie najmu i niniejszych warunkach najmu Najemcą.

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

2.. zwaną dalej Sprzedawcą reprezentowaną przez.

2.. zwaną dalej Sprzedawcą reprezentowaną przez. UMOWA NR SU.252.9.2014/2015.IV zawarta w dniu. 12.2014 r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1. Powiatem Kołobrzeskim Zarządem Dróg Powiatowych w Kołobrzegu z siedzibą przy ulicy Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg, zwanym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKU USŁUGI CAR SHARING FIAT Likes U

OGÓLNE WARUNKU USŁUGI CAR SHARING FIAT Likes U OGÓLNE WARUNKU USŁUGI CAR SHARING FIAT Likes U Korzystanie z bezpłatnej usługi Car sharing FIAT Likes U podlega następującym ogólnym warunkom ("Warunki"). DEFINICJE W niniejszych Ogólnych Warunkach użyto

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 26 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 26 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza Szydłowca w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach służbowych.

Bardziej szczegółowo

RENT&dRAIFF. Szczęściem nie jest to co posiadasz, lecz to czym potrafisz się cieszyć

RENT&dRAIFF. Szczęściem nie jest to co posiadasz, lecz to czym potrafisz się cieszyć Szczęściem nie jest to co posiadasz, lecz to czym potrafisz się cieszyć 18 MLN 15 lat 70% 8% 5 X WIĘCEJ Zarejestrowanych pojazdów w Polsce Tyle wynosi średnia wieku pojazdów w Polsce Aut w Polsce ma ponad

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r. ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r. w sprawie określenia instrukcji użytkowania samochodów służbowych, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliw. Na

Bardziej szczegółowo

Starter Assistance. Nowe Produkty. Nowy standard pomocy drogowej. Prezentacja dla Pośredników Ubezpieczeniowych. Luty 2011 r.

Starter Assistance. Nowe Produkty. Nowy standard pomocy drogowej. Prezentacja dla Pośredników Ubezpieczeniowych. Luty 2011 r. Starter Assistance Nowe Produkty. Nowy standard pomocy drogowej. Prezentacja dla Pośredników Ubezpieczeniowych Luty 2011 r. 1 Potrzeba kierowcy: Awaria samochodu to coś, co może całkowicie zepsuć plany.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

1. Czym jest Serwisowy Program Flotowy?... 4. 2. Kto może korzystać z Serwisowego Programu Flotowego?... 4

1. Czym jest Serwisowy Program Flotowy?... 4. 2. Kto może korzystać z Serwisowego Programu Flotowego?... 4 Zasady programu Spis treści 1. Czym jest Serwisowy Program Flotowy?... 4 2. Kto może korzystać z Serwisowego Programu Flotowego?... 4 3. Zestawy usług obsługi serwisowej w Serwisowym Programie Flotowym...

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA OSOBA ZGŁASZAJĄCA SZKODĘ. - - : Data godzina zgłoszenia szkody Dzień, miesiąc, rok godzina miejscowość - - : Nr członkowski ZWC

WYPEŁNIA OSOBA ZGŁASZAJĄCA SZKODĘ. - - : Data godzina zgłoszenia szkody Dzień, miesiąc, rok godzina miejscowość - - : Nr członkowski ZWC Zał. 1.1 1/5 pieczęć jednostki TUW TUW ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych *niepotrzebne skreślić Nr szkody _ _ _ _ _ / _ _ / _ _ / _ _ WYPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO zawarta w dniu... w Łambinowicach pomiędzy Caravan-Center-AIR Robert Ziółkowski z siedzibą w Łambinowicach ( 48-316 Łambinowice, ul. Obozowa 17A) NIP 753-197-75-18 zwaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 1 1. Samochody będące własnością Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (dalej: ASP) mogą

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy Grupa Wadowscy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2B) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart Paliwowych Przedpłaconych (Kart TANKBANK)

Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart Paliwowych Przedpłaconych (Kart TANKBANK) Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart Paliwowych Przedpłaconych (Kart TANKBANK) z dnia 1 czerwca 2013 roku 1. PRZEDMIOT Przedmiotem niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Paliwowych

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A w sprawie gospodarki środkami transportu w Gminy Gorzów Śląski

I N S T R U K C J A w sprawie gospodarki środkami transportu w Gminy Gorzów Śląski Załącznik do Zarządzenia Nr 0050/21/2011 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 03 marca 2011 roku w sprawie gospodarowania samochodem słuŝbowym marki Renault Laguna I N S T R U K C J A w sprawie gospodarki

Bardziej szczegółowo

Produkty komunikacyjne w Liberty Direct. Maj 2011

Produkty komunikacyjne w Liberty Direct. Maj 2011 Produkty komunikacyjne w Liberty Direct Maj 2011 Ubezpieczenia dobrowolne Rodzaj ubezpieczeń dobrowolnych w Liberty Direct: Autocasco Assistance Ubezpieczenie NNW Ubezpieczenie Szyb Ubezpieczenia dobrowolne

Bardziej szczegółowo

full-service leasing

full-service leasing Temat Innowacyjne narzędzie do optymalizacji procesu zarządzania flotą samochodów służbowych: full-service leasing Tomasz Piwowarczyk Dyrektor Regionu Południowo-Wschodniego Agenda Masterlease Polska Misja

Bardziej szczegółowo

Oferta na zakup samochodu Peugeot 308 SW przygotowana dla Pani Agnieszki

Oferta na zakup samochodu Peugeot 308 SW przygotowana dla Pani Agnieszki L'emir sp.j. ul.sobieskiego 16 41-300 Dabrowa Górnicza tel. 32 639 00 00 www.lemir.com.pl Autoryzowany Dealer Peugeot Rafał Kozak Mobile: 693660248 e-mail: r.kozak.lemir@peugeot.com.pl. Oferta na zakup

Bardziej szczegółowo

UMOWA. ZP nr-009/pn/2009

UMOWA. ZP nr-009/pn/2009 UMOWA ZP nr-009/pn/2009 Zawarta w dniu:... pomiędzy: Zamawiającym: Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach ul. Seminaryjska 12, NIP: 657-031-33-31, reprezentowaną z upoważnienia Świętokrzyskiego Komendanta

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji. 1. Podstawowa gwarancja na nowy samochód.

Warunki gwarancji. 1. Podstawowa gwarancja na nowy samochód. Warunki gwarancji Gwarant zapewnia nabywcy dobrą, jakość i sprawne działanie samochodu pod warunkiem użytkowania i obsługi w zgodzie z zaleceniami zawartymi w niniejszej Książce Gwarancyjnej oraz Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Informator. dla użytkowników kart prestiżowych

Informator. dla użytkowników kart prestiżowych Informator dla użytkowników kart prestiżowych Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło zaoferować Państwu prestiżowe złote karty systemu MasterCard International wydane w ramach Spółdzielczej Grupy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu (dalej jako: OWN) określają szczegółowe warunki najmu samochodów będących własnością Bemo Motors sp. z o.o. (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, Protokół Zdawczy i Protokół Odbiorczy samochodu oraz Cennik stanowią integralną część Umowy Wynajmu. 2. W razie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr...

WZÓR UMOWY. Umowa nr... Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr... zawarta w dniu... 2014 r. w... pomiędzy:..., reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., (kod pocztowy) przy ul..., wpisaną do...,

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE UWAGA! Niniejsza ograniczona gwarancja producenta ( gwarancja ) obowiązuje wyłącznie dla oryginalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA AUT W WYPOŻYCZALNI AD-RENT NALEŻĄCEJ DO EURO-TEAM S.C. DARIUSZ CACKO, ARKADIUSZ RYBAK

REGULAMIN UŻYTKOWANIA AUT W WYPOŻYCZALNI AD-RENT NALEŻĄCEJ DO EURO-TEAM S.C. DARIUSZ CACKO, ARKADIUSZ RYBAK REGULAMIN UŻYTKOWANIA AUT W WYPOŻYCZALNI AD-RENT NALEŻĄCEJ DO EURO-TEAM S.C. DARIUSZ CACKO, ARKADIUSZ RYBAK DEFINICJE: Regulamin - określa szczegółowe warunki umów najmu zawieranych przez Euro-Team s.c.

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 2012. Załącznik nr 6 do SIWZ

Umowa Nr 2012. Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa Nr 202 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu w Nowej Suchej pomiędzy: Gmina Nowa Sucha - Usługi Komunalne w Nowej Suchej, z siedzibą: 96-53 Nowa Sucha, Nowa Sucha 50, reprezentowanym przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ AKW.1711.5.2015. Notatka Służbowa

ZESPÓŁ AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ AKW.1711.5.2015. Notatka Służbowa ZESPÓŁ AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ AKW.1711.5.2015 egz. nr 3 notatki Notatka Służbowa Z postępowania dotyczącego analizy zapotrzebowania i częstotliwości użytkowania środków transportu będących na stanie

Bardziej szczegółowo

_ ulica, nr domu, nr mieszkania

_ ulica, nr domu, nr mieszkania KZ 1.1 1/5... ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE pieczęć jednostki TUW TUW z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych NR SZKODY / / / *niepotrzebne skreślić WYPEŁNIA OSOBA ZGŁASZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

i korzyści serwisowe Ograniczenie ryzyka Przewidywalność kosztów Elastyczność umowy Wyższa wartość pojazdu Komfort Oszczędność

i korzyści serwisowe Ograniczenie ryzyka Przewidywalność kosztów Elastyczność umowy Wyższa wartość pojazdu Komfort Oszczędność Pakiety serwisowe pakiety serwisowe zalety i korzyści Pakiety serwisowe to dwa rodzaje atrakcyjnych warunków opieki serwisowej dostosowanych do potrzeb użytkowników samochodów dostawczych marki Volkswagen

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO KUTNO, dn.... OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO Poniższe ogólne warunki wynajmu określają podstawowe prawa i obowiązki NAJEMCY i WYNAJMUJĄCEGO. RODZAJ USŁUGI Wynajmujący informuje klienta,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODÓW KEMPINGOWYCH. Poniższe Ogólne Warunki Wynajmu określają podstawowe prawa i obowiązki NAJEMCY i WYNAJMUJĄCEGO.

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODÓW KEMPINGOWYCH. Poniższe Ogólne Warunki Wynajmu określają podstawowe prawa i obowiązki NAJEMCY i WYNAJMUJĄCEGO. OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODÓW KEMPINGOWYCH Poniższe Ogólne Warunki Wynajmu określają podstawowe prawa i obowiązki NAJEMCY i WYNAJMUJĄCEGO. RODZAJ USŁUGI Wynajmujący informuje klienta, że przedmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez SC Media sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

PAKIET UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH AVIVA

PAKIET UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH AVIVA PAKIET UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH AVIVA WITAMY W AVIVA I DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZEJ OFERTY Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie Direct, czyli przez telefon lub serwis internetowy. W treści

Bardziej szczegółowo

_ Dzień, miesiąc, rok godzina miejsce (miejscowość, ulica, nr drogi) Poszkodowany (Właściciel pojazdu)

_ Dzień, miesiąc, rok godzina miejsce (miejscowość, ulica, nr drogi) Poszkodowany (Właściciel pojazdu) Zał. 1.1 1/5 pieczęć jednostki TUW TUW ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych *niepotrzebne skreślić Nr szkody _ _ _ _ _ / _ _ / _ _ / _ _ WYPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o pieniądze swoje firmy KARTY PALIWOWE BP PLUS

Zadbaj o pieniądze swoje firmy KARTY PALIWOWE BP PLUS Zadbaj o pieniądze swoje firmy KARTY PALIWOWE BP PLUS Truck &Business Conference 05.10. 2010 BP w Polsce BP rozpoczęło działalność w Polsce 17 września 1991. Inwestycje BP na rynku polskim przekroczyły

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wypożyczalni Samochodów VIVO Rent Car

Regulamin Wypożyczalni Samochodów VIVO Rent Car Regulamin Wypożyczalni Samochodów VIVO Rent Car POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez VIVO Rent Car w

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa szczegółowe warunki umów zawieranych przez Wynajmującego. 2. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu. 3. W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AUTO ASSISTANCE czyli wszystko to, co warto wiedzieć o pomocy na drodze

PORADNIK AUTO ASSISTANCE czyli wszystko to, co warto wiedzieć o pomocy na drodze PORADNIK AUTO ASSISTANCE czyli wszystko to, co warto wiedzieć o pomocy na drodze 1 SPIS TREŚCI czyli co znajdziesz w naszym poradniku ASSISTANCE A UBEZPIECZENIE O CO W TYM CHODZI? 3 NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE

Bardziej szczegółowo

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta Autocasco 1 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 2 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Umowa serwisowa. 1 Zakres obowiązków Serwisanta. zawarta w dniu.. pomiędzy: Firma Handlowo-Usługowa RASTAL Wojciech Miszkiewicz

Umowa serwisowa. 1 Zakres obowiązków Serwisanta. zawarta w dniu.. pomiędzy: Firma Handlowo-Usługowa RASTAL Wojciech Miszkiewicz Umowa serwisowa Umowa serwisowa zawarta w dniu.. pomiędzy: Firma Handlowo-Usługowa RASTAL Wojciech Miszkiewicz zwanym dalej Serwisantem, reprezentowanym przez: Wojciecha Miszkiewicza a:...... NIP:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, Autocasco,, NNW, Zielonej Karty, Car Assistance, Mini Car Assistance) Program Toyota

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

_ ulica, nr domu, nr mieszkania

_ ulica, nr domu, nr mieszkania KZ 1.0 1/7... ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE pieczęć jednostki TUW TUW z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych NR SZKODY / / / Nazwisko i imię osoby zgłaszającej _ _ _ _ _ _ _

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE szkolenie produktowe po egzaminie KNF Październik 2014 r. Opracowanie: DUI WARTA / HDI Co mamy do zaoferowania? HDI WARTA HDI OC HDI AUTOCASCO+ HDI MOTO ASSISTANCE+ HDI SZYBY

Bardziej szczegółowo

Regulamin wypożyczalni samochodów Worldtrans.pl

Regulamin wypożyczalni samochodów Worldtrans.pl Załącznik nr 2. do Umowy wynajmu samochodu Regulamin wypożyczalni samochodów Worldtrans.pl 1. Wstęp 1. W/wymieniony regulamin stanowi integralną część umowy najmu pojazdów samochodowych. 2. Regulamin stosuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W SŁUPSKU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W SŁUPSKU MIEJSKA BI8l10TEKA PUBLICZNA imi.~~ą~ 76-200 SŁUPSK, ul. Grodzka 3 to! 59842 12 01 do OJ. tlx 5984058 52 A~or. 0007t!71S17, NI~ ~17$928 Załącznik do Zarządzenia Nr l z dnia 29. O1.2015 r. REGULAMIN UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo