FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie L.p. Przedmiot zamówienia Ilość. Cena jednostkowa 1 Oprogramowanie część biała * 1 zestaw oprogramowanie część biała * L.p. Parametr Wymagania graniczne 1 Producent Podać 2 Model/typ Podać 3 Wymagania: Opis funkcji Stawka VAT Wartość Opis parametrów oferowanych Wartość brutto Odpowiedz TAK/NIE 1. System musi spełniać wymagania aktów prawnych, które obowiązują w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności ustaw i rozporządzeń dotyczących zakładów opieki zdrowotnej, rozliczeń i sprawozdawczości do NFZ, rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia, archiwizowania i przetwarzania, informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, ochrony danych osobowych. 2. Licencje na system muszą mieć charakter bezterminowy, bez kojarzenia z konkretnym użytkownikiem lub komputerem. 3. System musi być przystosowany do pracy w środowisku sieciowym i wieloużytkowym. 4. System musi umożliwiać użytkownikowi pracę na aplikacji w środowisku Windows w pełnym zakresie funkcjonalnym 5. Dostępność we wszystkich funkcjach systemu danych już wprowadzonych. 6. System musi realizować integrację online pomiędzy modułami medycznymi, bez zbędnych importów, eksportów. 7. System musi być zintegrowany pod względem przepływu informacji. 1

2 Informacja raz wprowadzona do systemu w jakimkolwiek z modułów jest wielokrotnie wykorzystywana w innych. 8. System musi posiadać konstrukcję modułową ze ściśle zdefiniowanymi powiązaniami i interfejsami międzymodułowymi oraz posiadać możliwość rozbudowy. 9. System musi zapewnić poprawną jednoczesną pracę przynajmniej 50 użytkowników na rekomendowanym przez Wykonawcę serwerze i motorze bazy danych. 10. System zapewnia integralność danych: 11. integralność danych na poziomie bazy danych lub aplikacji 12. efektywny i bezbłędny dostęp użytkowników do wspólnych danych, 13. pełną i bezbłędną identyfikację ewidencjonowanych podmiotów/pacjentów 14. bieżącą kontrolę poprawności wprowadzanych danych zgodną z zasadami ogólnymi (formaty danych, chronologia zdarzeń) oraz z zasadami walidacji danych obowiązujących w dokumentacji medycznej 15. System musi zapewniać możliwość ciągłej pracy użytkowej przez 24 godziny/dobę, 7dni/tydzień 16. System musi mieć możliwość realizacji kopii bezpieczeństwa w trakcie działania systemu bez widocznego zmniejszenia szybkości działania systemu 17. System musi posiadać mechanizm pozwalający na generowanie kopii bezpieczeństwa automatycznie (o określonej porze) i na żądanie operatora oraz umożliwiać odtwarzanie bazy danych z kopii 18. Każdy użytkownik musi posiadać swój unikalny identyfikator. Logując się do systemu musi swój identyfikator i hasło. 19. System musi spełniać wymogi określone przez Rozporządzenie MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych na 2

3 zdefiniowane dla środków bezpieczeństwa na poziomie wysokim. 20. System musi posiadać mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu użytkowników do systemu pozwalające na uzyskanie informacji o czasie. System musi umożliwiać podgląd aktualnie zalogowanych do systemu użytkowników. 21. System musi tworzyć i utrzymywać log systemu, rejestrujący wszystkich użytkowników systemu i wykonane przez nich najważniejsze czynności z możliwością analizy historii zmienianych wartości danych. 22. System musi być zintegrowany pod względem przepływu informacji, tzn. informacja raz wprowadzona do systemu w którymkolwiek z modułów jest dostępna dla wszystkich uprawnionych użytkowników w czasie rzeczywistym. 23. Administrator musi posiadać możliwość z poziomu aplikacji nadawania danemu użytkownikowi unikalnego identyfikatora oraz hasła. Administrator posiada możliwość ustawienia parametrów hasła: długość, czas żywotności, czas przed wygaśnięciem. 24. System musi umożliwiać administratorowi łatwe utrzymanie zbioru standardowych raportów (dodawanie, modyfikowanie, usuwanie raportów) 25. Zdefiniowane przez administratora raporty muszą mieć możliwość wywołania przez użytkownika z poziomu aplikacji. 26. Baza danych systemu musi być w pełni udokumentowana tak, aby Zamawiający mógł samodzielnie definiować zapytania i raporty bez korzystania ze wsparcia Dostawcy 27. System musi umożliwiać podgląd wszystkich raportów z jednego miejsca. 28. System musi umożliwiać administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmianę praw dostępu dla poszczególnych użytkowników i grup użytkowników z dokładnością do poszczególnych funkcjonalności, raportów lub zapytań. 29. System musi zapewniać utrzymanie 3

4 standardowych zbiorów słownikowych, w szczególności niezbędnych do rozliczeń i sprawozdawczości do jednostek i instytucji zewnętrznych, min: 30. rozpoznań zgodnych z klasyfikacją ICD procedur medycznych zgodnych z klasyfikacją ICD kodów terytorialnych: gmin, powiatów, województw 33. grup zawodowych według słownika NFZ 34. System musi zapewniać utrzymanie przedmiotowych zbiorów słownikowych, min: 35. płatników ( w tym oddziałów NFZ) 36. umów zawartych z płatnikami 37. jednostek i lekarzy kierujących 38. katalogów badań 39. katalogów leków 40. kontrahentów 41. cenników 42. W systemie listy wyboru muszą być ograniczane zgodnie z wyszukiwaną frazą podawaną przez użytkownika. Funkcja ta musi uwzględniać polskie znaki diakrytyczne. 43. W polach, do których podpięte są listy wyboru od razu wpisywana jest wartość jeżeli tylko jedna jest możliwa do wyboru. 44. System musi zapewniać proces wyszukiwania danych z zastosowaniem znaków specjalnych zastępujących co najmniej fragment wyszukiwanego tekstu lub pojedynczy znak (np. analogicznie do systemu DOS * - fragment tekstu,? pojedynczy znak) 45. System musi zapewniać obsługę wydruków (w formacie a3 i/lub a4 i/lub a5) z możliwością zapisu wydruku do pliku oraz podglądu na ekranie. 46. System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia muszą funkcjonować 4

5 na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych), 47. Wszystkie moduły zintegrowanego systemu informatycznego muszą korzystać z baz danych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa gromadzonych danych. 48. System musi obsługiwać drukarki atramentowe oraz laserowe. 49. Cały system wszystkie menu, napisy, opcje, komentarze, słowniki łącznie z wyszukiwaniem i sortowaniem musi być sporządzony w języku polskim. 50. System musi zapewniać integrację z systemem systemem finansowoksięgowym 51. System musi umożliwiać integrację z modułem diagnostyki obrazowej PACS 52. System musi umożliwiać integrację z modułem laboratoryjnym firm Diagnostyka, Marcel, Synevo z wykorzystanie standardu HL7 53. System musi zapewnić zgodność ze standardem HL7, w wersji minimum 2.x 54. Zestaw instalacyjny musi zawierać pakiet automatycznej instalacji stacji roboczej obejmujący wszystkie niezbędne komponenty do prawidłowej pracy systemu. Po wykonaniu pakietu stacja robocza ma być w pełni przygotowana i skonfigurowana do pracy i ma nie wymagać żadnych dodatkowych prac administratora. 55. System musi umożliwiać taką ewidencję danych, aby możliwy był podgląd i wydruk dokumentacji indywidualnej i zbiorczej wskazanej w funkcjonalności modułu Dokumentacja Medyczna. 56. System musi posiadać dedykowaną aplikację dla urządzeń mobilnych (tabletów) dostosowaną do wielkości ekranu 10 oraz zapewniającą obsługę dotykową (bez myszki i klawiatury) 57. System musi umożliwiać dostęp do wszystkich funkcjonalności bez konieczności zmiany okna aplikacji czy też przelogowywania się do innego modułu z wyjątkiem aplikacji obsługującej laboratorium i aptekę. 58. System musi umożliwiać kontekstowe uruchamianie poszczególnych funkcjonalności za pomocą menu 5

6 kontekstowego dostępnego np. za pomocą prawego przycisku myszy na dowolnym polu formularza lub całym formularzu. Np. Na formularzu ewidencji danych osobowych pacjenta w polu Pesel powinna być dostępna możliwość przejścia kontekstowo do danych Historii choroby pacjenta pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień. 59. System musi graficzne różnicować sesje pracy użytkownika w zależności od typu środowiska w jakim pracuje np. wyróżnić kolorem środowisko szkoleniowe lub produkcyjne lub testowe. 60. System musi umożliwiać wykorzystanie kodów kreskowych - nadruk na dokumentach papierowych oraz odczyt. 61. System musi być wyposażony jest w mechanizmy pozwalające na posługiwanie się podpisem elektronicznym - kwalifikowanym (z możliwością opatrywania dokumentów elektronicznych znacznikiem czasu) i bezpiecznym podpisem niekwalifikowanym. 62. System musi zapewniać automatyczne gromadzenie informacji dla celów rozliczeniowych, statystyki medycznej oraz analizy biznesowej. 63. System musi dawać możliwość śledzenia stanu wykonania zlecenia od momentu rejestracji do jego ostatecznej realizacji, z odbiorem wyników badań włącznie. 64. System musi dawać możliwość zdefiniowania przyłączenia Drukarki w systemie do stacji roboczej lub pracownika, oraz zapewniać: - automatyczną obsługę dwu podajników papieru, - przypisanie konkretnych wydruków do odpowiedniego podajnika i/lub drukarki, - podgląd wydruku dla wszystkich drukowanych dokumentów, - obsługę drukarek sieciowych, możliwość przekierowywania wydruków na wybraną drukarkę sieciową 65. W systemie musi być zaimplementowana obsługa skrótów klawiaturowych dla najczęściej używanych funkcji, które są stosowane 6

7 konsekwentnie w całej aplikacji. 66. System musi posiadać oprogramowanie narzędziowe, pozwalające na definiowanie i generowanie dowolnych formularzy do wprowadzania danych. Stosowane mechanizmy muszą umożliwiać wprowadzanie zdefiniowanych przez Administratora opisów jako danych słownikowych. 67. System musi umożliwiać definiowanie i generowanie wielu wzorców wydruków do każdego ze stosowanych formularzy. 68. Językiem obowiązującym w systemie, w chwili instalacji, musi być język polski. Dotyczy to wszystkich menu, ekranów, raportów, wszelkich komunikatów, wprowadzania, wyświetlania, sortowania i drukowania. Polskie znaki diakrytyczne będą w chwili instalacji dostępne w każdym miejscu i dla każdej funkcji w systemie łącznie z wyszukiwaniem, sortowaniem (zgodnie z kolejnością liter w polskim alfabecie), drukowaniem i wyświetlaniem na ekranie. 69. Wszystkie struktury bazodanowe powinny być udokumentowane w języku polskim w sposób umożliwiający na ich podstawie własnoręczne sporządzenie nowych raportów przez pracowników szpitala. Gabinet lekarski Tak 1. Opis funkcji 2. Moduł zapewnia obsługę i prowadzenie dokumentacji porad i konsultacji lekarskich, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi lecznictwa ambulatoryjnego oraz odpowiednimi wymaganiami NFZ, w zakresie POZ i AOS 3. Moduł spełnia wszystkie wymagania umożliwiające prowadzenie dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa. 4. Moduł w pełni współpracuje z centralną rejestracją systemu i uruchamia obsługę pacjenta dopiero po dokonaniu skutecznej rejestracji 7

8 wizyty w systemie (w tym po weryfikacji uprawnień pacjenta do świadczeń medycznych oraz pobraniu ewentualnej należności za wizytę). 5. System musi pozwalać na odnotowanie przeprowadzonych badań i historii leczenia takich jak: rozpoznanie, wywiad z pacjentem, opis badania, zalecenia, wystawione skierowania, wystawione recepty, farmakoterapia pacjenta, zwolnienia lekarskie. 6. System musi pozwalać na drukowanie recept. 7. System musi pozwalać na prowadzenie podczas badania ewidencji elementów rozliczenia z NFZ (procedury - ICD9, rozpoznania - ICD10, produkty kontraktowe i jednostkowe). 8. System musi umożliwiać tworzenie i używanie szablonów opisów standardowych/typowych dla pól opisowych. 9. System musi umożliwiać kopiowanie wpisów z poprzednich wizyt pacjenta 10. System musi udostępniać narzędzie do tworzenia własnych raportów. 11. System musi udostępniać narzędzie do tworzenia własnych formularzy (szablony kart konsultacyjnych, druków zaświadczeń, itp.). Tworzone szablony muszą umożliwiać na weryfikowanie poprawności wprowadzonych danych, muszą umożliwiać na korzystanie z danych wprowadzonych podczas wcześniejszych wizyt, muszą umożliwiać elastyczne wyświetlanie poszczególnych elementów szablonu np. użytkownik może na badaniu decydować, czy wyświetlać/drukować nagłówek z logiem czy nie, itp. 12. System musi umożliwiać wprowadzanie kodów ICD-10 i ICD-9 za pomocą list słownikowych, a także pozwalać na ręczną edycję opisów 13. System musi pozwalać na drukowanie zwolnień lekarskich (nadruki na drukach ZUS) 14. System musi pozwalać na w pełni elektroniczną dokumentację kart konsultacyjnych z obsługą korygowania wpisów, wersjonowania dokumentów (każda zmiana to nowa wersja dokumentu), 8

9 zapamiętywaniem wydruków dokumentów oraz osób które je wykonały (zmiany oraz wydruki) 15. Kontrolowanie kompletności danych rozliczeniowych w przypadku pacjentów NFZ 16. Wydruk księgi poradnianej oraz ksiąg gabinetów zabiegowych 17. Weryfikowanie poprawności i unikalności nr REGON, PESEL, PWZ 18. Możliwość tworzenia własnych zapytań / raportów 19. System musi umożliwiać samodzielne modyfikowanie standardowych raportów w systemie (np. samodzielne dodanie pola, zmiana kolejności grupowania, itp.) 20. System musi umożliwiać kopiowanie danych skierowania do poradni zaewidencjonowanego przy poprzedniej lub jeszcze wcześniejszej wizycie na kolejną wizytę w ramach leczenia 21. Przegląd listy zarejestrowanych pacjentów w danym / dowolnym dniu 22. Pełny przegląd terminarza dla danego lekarza / usługi obejmujący zarówno archiwum jak i wizyty bieżące Ruch chorych Tak 1. Opis funkcji 2. System musi umożliwiać prowadzenie kartotek pacjentów wraz z funkcją dostępu do danych archiwalnych (poszczególnych pobytów pacjenta w szpitalu - rejestr pobytów). 3. System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów na podstawie różnych kryteriów. 4. System musi umożliwiać wypełnianie i drukowanie standardowych druków szpitalnych takich jak np. okładka historii choroby, karta informacyjna. 5. System musi umożliwiać automatyczną aktualizację karty statystycznej. 6. System musi umożliwiać przeglądanie danych związanych z pobytami pacjenta w jednostce takich jak np. wyniki badań, konsultacji. 7. System musi umożliwiać tworzenie wskazówek i sprawozdań na podstawie ewidencjonowanych danych z możliwością definiowania ich zakresu i postaci. 8. Izba Przyjęć: 9

10 9. System musi umożliwiać prowadzenie rejestrów pacjentów z możliwością przeglądania pełnych danych historycznych dotyczących danych z poszczególnych pobytów pacjenta w szpitalu. 10. System musi umożliwiać przyjęcie na Izbę Przyjęć nowego pacjenta w trybie normalnym czyli zestawem danych podstawowych: 11. dane osobowe 12. dane adresowe 13. dane o rodzinie pacjenta 14. dane o ubezpieczeniu, 15. dane o zatrudnieniu. 16. System musi umożliwiać przyjęcie na Izbę nowego pacjenta, jedynie na podstawie minimalnego zestawu danych (imię, nazwisko, płeć). 17. System musi umożliwiać prosty dostęp do kartoteki pacjentów i funkcję edycji danych opisujących pacjenta. 18. System musi posiadać algorytm walidujący poprawność numeru PESEL i blokadę uniemożliwiającą dodanie pacjenta z błędnym (pod względem walidacji) numerem PESEL lub numerem PESEL zarejestrowanym w systemie (unikalność). 19. System musi posiadać udogodnienie w postaci automatycznego wypełniania pól z datą i płcią pacjenta na podstawie danych zakodowanych w numerze PESEL. 20. System musi umożliwiać odnotowanie wykonanych pacjentowi na Izbie Przyjęć elementów leczenia (procedury, leki, badania, zabiegi, konsultacje). 21. System musi umożliwiać gromadzenie danych medycznych związanych z pobytem na Izbie Przyjęć takich jak: 22. rozpoznanie wstępne, 23. rozpoznanie ze skierowania, 24. wywiad 25. badania 10

11 26. zalecenia 27. System musi umożliwiać dokonywanie wpisów do Księgi Oczekujących pacjentów, którzy mają zostać przyjęci w późniejszych terminach z podaniem informacji na co pacjent oczekuje. 28. System musi umożliwiać prowadzenie Kolejki Oczekujących zgodnie z obowiązującymi przepisami. 29. System musi umożliwiać wprowadzenie rozpoznań w ramach historii choroby: 30. wstępnych ze skierowania, 31. głównych 32. współistniejących, 33. przyczyny zgonu (w przypadku zgonu pacjenta). 34. System musi umożliwiać tworzenie szablonów tekstów często używanych i wykorzystywania ich w polach opisowych np. "pacjent przyjęty w stanie ogólnym dobrym" itd. 35. System musi umożliwiać tworzenie szablonów tekstów i wykorzystywania ich w każdym polu opisowym. 36. System musi umożliwiać edycję (w tym zmianę terminu) wcześniej zaplanowanych przyjęć pacjentów wraz z informacją opisującą powód zmiany oraz aktualizacją wpisu w Kolejce Oczekujących. 37. System musi umożliwiać rejestrację pobytu pacjenta na Izbie Przyjęć 38. System musi umożliwiać przyjęcie (przekazanie) pacjenta z Izby Przyjęć na Oddział i odnotowanie danych takich jak tryb przyjęcia, informacji o historii choroby itd. 39. System musi mieć możliwość automatycznego nadawania numeru Księgi Głównej. 40. System musi umożliwiać przyjęcie pacjenta na oddział bezpośrednio z Księgi Oczekujących (na podstawie zgromadzonych w niej danych o pacjencie). 41. System musi umożliwiać taką ewidencję świadczeń, aby możliwy był 11

12 ich eksport zgodnie z określonym przez NFZ formatem wymiany danych. Proces wysyłania, potwierdzania, rozliczania świadczeń odbywać się musi poprzez System Rozliczenia z NFZ. 42. System musi uniemożliwiać dodanie do kartoteki lekarzy kierujących drugiego wpisu (lekarza) o istniejącym już w systemie numerze prawa wykonywania zawodu (numer musi być walidowany pod względem poprawności i unikalności). 43. System musi zawierać predefiniowany słownik jednostek służby zdrowia, wraz z przyporządkowanym numerem REGON. 44. System musi umożliwiać zarządzanie słownikami lekarzy i jednostek kierujących. 45. System musi umożliwiać zarządzanie słownikami terytorialnymi GUS. 46. Oddział: 47. System musi umożliwiać potwierdzenie przyjęcia na oddział wraz z nadaniem numeru Księgi Oddziałowej (w trybie automatycznym) 48. System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów według różnych kryteriów. 49. System musi umożliwiać przeglądanie i aktualizację danych personalnych pacjentów. 50. System musi umożliwiać wprowadzanie rozpoznań: 51. końcowych (rozpoznanie zasadnicze, dodatkowe, współwystępujące) 52. przyczyn zgonu (jeśli takowy nastąpił). 53. System musi umożliwiać utworzenie wpisu do Księgi Oczekujących pacjentów zaszeregowanych do przyjęcia na oddział w późniejszym terminie. 54. System musi umożliwiać prowadzenie Kolejki Oczekujących. 55. System musi umożliwiać zapisanie informacji o wykonanych elementach leczenia dla pacjenta takich jak np. procedury, badania, konsultacje, zastosowane diety, aplikowane leki, 12

13 itd. 56. System musi umożliwiać takie gromadzenie danych, aby możliwy było wydrukowanie podstawowych dokumentów związanych z pacjentem, które gromadzone są w systemie (pielęgnacja odleżyn, pielęgnacja wkłuć, przebiegi lekarskie, karty konsultacyjne, wyniki dla poszczególnych parametrów biochemicznych, karta informacyjna itd.). 57. System musi umożliwiać obsługę elektronicznych skierowań na badania w ramach zintegrowanego systemu szpitalnego: 58. wysłanie skierowania do jednostki realizującej np. (pracowni diagnostycznej) 59. śledzenie aktualnego statusu skierowania, 60. automatyczne pobranie informacji zwrotnej o wyniku realizacji skierowania np. wyniku badań. 61. System musi umożliwiać taką ewidencję danych, aby możliwy był podgląd i wydruk dokumentacji indywidualnej i zbiorczej wskazanej w funkcjonalności Systemu Dokumentacja Medyczna, w szczególności: 62. Karta Statystyczna 63. Karta Zgonu 64. Karta Zakażenia Szpitalnego. 65. Księgi Głównej, 66. Księgi Oddziałowej, 67. Księgi Oczekujących, 68. Księgi Zgonów. 69. System musi umożliwiać tworzenie szablonów tekstów często używanych i wykorzystywania ich w polach opisowych, szczególnie w opisach badań, wywiadach, epikryzach. 70. System musi umożliwiać przeniesienie konkretnego pacjenta na inny oddział w szpitalu. 13

14 71. System musi wymuszać potwierdzanie przyjęcia pacjenta na oddział. 72. System musi umożliwiać dostęp do medycznych danych historycznych dotyczących pacjentów przebywających w przeszłości na konkretnym oddziale, konkretnej poradni. 73. System musi umożliwiać funkcje przeglądania, edycji i wydruku danych dotyczących wykonanego elementu leczenia na podstawie elektronicznych formularzy dokumentacji medycznej, które przygotowane są zgodnie z wzorcami obowiązującymi w jednostce Zamawiającego i realizujących walidację danych, rejestrowanych na formularzu. 74. System musi posiadać funkcjonalność wyznaczenia grupy JGP przy wykorzystaniu Grupera wraz z optymalizatorem z opcjonalnym (ustanowionym przez administratora) prawem konkretnego użytkownika/grupy do przypisania produktu do pobytu. Opcjonalność ustawiana przez administratora polega na nadaniu uprawnienia danemu użytkownikowi/grupie do przypisania produktu do pobytu. 75. Statystyka 76. Prowadzenie skorowidza pacjentów z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących danych z poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów). 77. Automatyczna aktualizacja karty statystycznej. 78. Przegląd danych z pobytów pacjenta (rozpoznania, wykonane procedury, daty pobytów, numer historii, dane adresowe itp). 79. Przegląd i aktualizacja danych personalnych. 80. Możliwość zarządzania kartoteką pacjentów (np. usuwanie dubletów). 81. Wspomaganie organizacji słowników w systemie (jednostek kierujących, lekarzy kierujących, procedur medycznych). 82. Możliwość konfiguracji danych o szpitalu (jednostkach organizacyjnych, lekarzach szpitalnych, dietach szpitalnych). 14

15 83. Możliwość generowania na bieżąco wydruków zawierających informacje o przepływie pacjentów w Izbie Przyjęć oraz na Oddziałach pozwalające na identyfikację pacjenta poprzez numer odpowiednich ksiąg i datę oraz czas zaistnienia danej sytuacji dotyczące w szczególności: 84. przyjęcia w Izbie Przyjęć, 85. wpisu do Księgi Oczekujących, 86. przyjęcia na oddział 87. wypisania ze szpitala. 88. Możliwość wyszukiwania pacjentów według różnych parametrów (imię, nazwisko, data urodzenia, numer księgi głównej, oddział). 89. Możliwość eksportu wybranych kart statystycznych do pliku wraz z wydrukiem 90. Wykaz pacjentów dla wybranego oddziału i dla wybranego okresu czasu(dzień, miesiąc, rok) z podziałem na pacjentów: przyjętych, leżących, wypisanych, przeniesionych, zgony, na przepustce. 91. System musi umożliwiać automatyczne generowanie zewnętrznych raportów dotyczących pacjentów w formie narzuconej wymogami sprawozdawczymi wg stanu prawnego tych wymogów obowiązującego na dzień obustronnego podpisania właściwego protokołu zdawczo-odbiorczego, a w szczególności generowanie: 92. Karty Statystycznej Szpitala Ogólnej Mz/Szp 11, 93. Karta zgłoszenia choroby zakaźnej, 94. Możliwość obliczania i zatwierdzania ruchu pacjentów w szpitalu. Automatyczne sporządzanie raportów z ruchu chorych System musi udostępniać minimalny zakres raportów: 95. zestawienie nowo przyjętych/wypisanych pacjentów do oddziału/szpitala dzień/godzina), 96. zestawienie pacjentów hospitalizowanych wg czasu pobytu (powyżej x dni), 97. zestawienie pacjentów wg jednostki 15

16 chorobowej (rozpoznanie zasadnicze) w układach wieloletnich, 98. miesięczne zestawienie ilości przyczyn zgonów, 99. zestawienie przyjęć wg województwa, powiatu, gminy, ubezpieczyciela, 100. zestawienie przyjęć do szpitala wg lekarza kierującego i przyjmującego, 101. wydruk pobytów szpitalnych, oddziałowych o nieuzupełnionych danych (p. bez nr PESEL, dokumentu ubezpieczeniowego, płatnika, rozpoznania zasadniczego, jednostki kierującej itd.) 102. System musi umożliwiać prowadzenie wielu: ksiąg głównych, oddziałowych, oczekujących, odmów i porad ambulatoryjnych System musi umożliwiać ewidencję, a następnie późniejszy wydruk na karcie informacyjnej wyników badań zlecanych jednostkom zewnętrznym podczas procesu leczenia pacjenta, w szczególności CT, RMI, laboratoryjnych, opisów zabiegów, itd. Pracownia diagnostyczna Tak 1. Opis funkcji 2. Możliwość obsługi wielu pracowni, rejestracji do pracowni. 3. Możliwość ewidencjonowania danych pacjenta przynajmniej w zakresie: 4. dane osobowe, 5. dane adresowe, 6. oddział NFZ, 7. Rejestracja Pacjenta ręczne zlecenie badań do wykonania. 8. Automatyczne wczytywanie skierowań wystawionych w systemie. 9. Planowanie wizyt pacjentów na dowolny okres wprzód. 10. Przyjęcie pacjenta z rozróżnieniem: 11. zlecenie wewnętrzne, 12. zlecenie zewnętrzne umowa, pacjent komercyjny 13. Możliwość wpisania skierowania z POZ-tu, lekarza rodzinnego i innych 16

17 jednostek kierujących 14. Definiowanie szablonów badań wraz z ich składnikami 15. Wpisywanie wyników badań: 16. wynik opisowy badania (możliwość używania szablonów i wzorców), 17. możliwość załączenia zdjęć, 18. możliwość wprowadzenia wyniku liczbowego. 19. System musi udostępniać narzędzie do tworzenia własnych formularzy (szablony kart z badania, druków zaświadczeń, itp.). Tworzone szablony muszą umożliwiać na weryfikowanie poprawności wprowadzonych danych, muszą umożliwiać na korzystanie z danych wprowadzonych podczas wcześniejszych wizyt, muszą umożliwiać elestyczne wyświetlanie poszczególnych elementów szablonu np. użytkownik może na badaniu decydować, czy wyświetlać/drukować nagłówek z logiem czy nie, itp. 20. Możliwość realizacji wizyty przez lekarza i technika jednocześnie z podziałem na osobę wykonującą badanie i opisującą badanie. 21. Przegląd skierowań wg: 22. statusu: zarejestrowany, w trakcie realizacji, zakończone, potwierdzone, wszystkie, 23. pacjenta, 24. zlecającego, 25. płatnika. 26. Wydruki: 27. skierowania na badania, 28. wyników badania, 29. listy badań do wykonania, 30. księgi pracowni. 31. Możliwość bieżącej analizy danych, z możliwością wydruku w 17

18 definiowanych okresach: 32. rodzaj i ilość wykonanych badań dla poszczególnych jednostek zlecających wewnętrznych i zewnętrznych, 33. rodzaj i ilość wykonanych badań dla poszczególnych lekarzy, 34. Możliwość bieżącej analizy ilości wystawionych zleceń, z możliwością wydruku: 35. w okresie czasu, 36. z wybranej grupy badań, 37. z wybranej grupy jednostek kierujących, 38. z wybranych jednostek kierujących, 39. wybranych badań. 40. Możliwość bieżącej analizy wyników pacjenta: 41. za wybrany okres czasu, 42. z wybranej danej pracowni. 43. Możliwość bieżącej analizy danych, z możliwością wydruku w definiowanych okresach: 44. listy pacjentów oczekujących na badania w poszczególnych pracowniach, 45. wykazu pacjentów dla poszczególnych badań. 46. System musi pozwalać na w pełni elektroniczną dokumentację wyników badania z obsługą korygowania wpisów, wersjonowania dokumentów (każda zmiana to nowa wersja dokumentu), zapamiętywaniem wydruków dokumentów oraz osób które je wykonały (zmiany oraz wydruki) 47. System musi umożliwiać integrację z urządzeniami diagnostycznymi z wykorzystaniem standardu DICOM 3.0 Apteczka oddziałowa Tak 1. Opis funkcji 2. Możliwość definiowania struktury apteczek jednostek w powiązaniu z apteką główną. 3. Możliwość definiowania i obsługi kilku apteczek w jednostce. 18

19 4. Generowanie zamówień do apteki głównej z apteczek oddziałowych. 5. Przyjęcie wydań z apteki szpitalnej. 6. Przyjęcie wydań z magazynu sprzętu medycznego. 7. Możliwość przyjęcia innych materiałów i sprzętu jednorazowego 8. Możliwość ewidencji przesunięć pomiędzy magazynami apteczek oddziałowych. 9. Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji w apteczce oddziałowej, potwierdzonej protokołem inwentaryzacyjnym. 10. Możliwość ewidencji zwrotów do apteki. 11. Komunikacja z modułem Ruch Chorych w zakresie aktualizacji stanu Apteczki Oddziałowej, zgodnie z ewidencją dystrybucji środków farmaceutycznych odnotowywanych w Ruchu Chorych. 12. Możliwość wykonania zestawień: 13. zużycia środków farmakologicznych na pacjenta, 14. zużycia wybranych środków farmakologicznych na poszczególne jednostki organizacyjne 1. Apteka szpitalna Tak 2. Opis funkcji 3. Tworzenie i zarządzanie receptariuszem szpitalnym. 4. Aktualna baza leków np. Bazyl, bądź możliwość integracji z odpowiednikiem np. BLOZ. 5. System musi być dostarczany z bazą leków oraz wyposażony w narzędzie umożliwiające ich łatwe (jednym klawiszem/dwukrotnym kliknięciem myszki) przepisanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi danymi leków do receptariusza. 6. Zarządzanie receptariuszami oddziałowymi wraz z odnotowaniem statusu leku. 7. Wykorzystanie słowników: leków, grup ATC, nazw międzynarodowych, nazw handlowych, jednostek miar, lekarzy zlecających itp. 8. Zarządzanie katalogiem środków recepturowych wraz z definiowaniem jego składu. 9. Możliwość definiowania grup leków. 19

20 System musi pozostawiać możliwość przyporządkowania leku do wielu grup. 10. Pogląd w informacje o lekach z kończącym się terminem ważności i lekach przeterminowanych. 11. Konfiguracja blokady obrotu lekami przeterminowanymi, wstrzymanymi, wycofanymi (dopuszczony obrót lub nie). 12. Sporządzanie zamówień do dostawców środków farmaceutycznych i materiałów medycznych. 13. Rejestracja (ewidencja) dostaw środków farmaceutycznych i materiałów medycznych. 14. Automatyczne generowanie korekt dokumentów wewnętrznych inicjowane wprowadzeniem korekty zewnętrznej. 15. Możliwość wczytania do systemu dokumentów przychodowych (faktur), ewidencjonujących dostawy w formie elektronicznej. Możliwość definiowania indywidualnych systemów kodowych dla poszczególnych dostawców. 16. Możliwość definiowania indywidualnych systemów kodowych dla poszczególnych dostawców 17. Rejestracja korekt do dokumentów ewidencjonujących dostawy środków farmaceutycznych i materiałów medycznych. 18. Możliwość ewidencji obrotu lekami spoza receptariusza szpitalnego. 19. Ewidencja zwrotów do dostawców. 20. Ewidencja dostaw spirytusu i narkotyków. 21. Możliwość ewidencji dostaw darów. 22. Ewidencja indywidualnego importu docelowego. 23. Przyjmowanie zamówień z jednostek organizacyjnych: 24. Ewidencja zwrotów z oddziałów: 25. Możliwość automatycznej realizacji zamówień przychodzących z apteczek oddziałowych i innych jednostek organizacyjnych. 26. Zapewnienie w trakcie realizacji zapotrzebowań bieżących informacji o: 20

Funkcje mmedica Standard. Umawianie wizyt (rezerwacja): - wygodny terminarz proste planowanie wizyt. - szybki podgląd harmonogramów pracy

Funkcje mmedica Standard. Umawianie wizyt (rezerwacja): - wygodny terminarz proste planowanie wizyt. - szybki podgląd harmonogramów pracy Rozwiązanie przyśpieszające i wspomagające pracę w zakresie obsługi pacjenta i świadczenia usług medycznych. Planowanie wizyt, rejestracja, gromadzenie i przetwarzanie danych medycznych, tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa Chorzów

Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa Chorzów Maków Mazowiecki 19.08.2014r Znak sprawy :15/2014r Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa 1-3 41-506 Chorzów W związku z otrzymaną kopią odwołania, emailem z dnia 14.08.2014 w którym Wykonawca wnosi o: Zarzuty

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS MODUŁÓW SYSTEMU FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS MODUŁÓW SYSTEMU FUNKCJONALNOŚCI Załącznik nr 1 do SIWZ ARKUSZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS MODUŁÓW SYSTEMU Architektura systemu System musi działać w oparciu o motor baz danych SQL i system operacyjny serwera MS

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/271/5/D/2/2015 Wilkowice, 9 lipiec 2015r. ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Poprawa jakości usług medycznych i

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni 1 Spis treści CliniNET AIS - Zintegrowany System Informatyczny dla Przychodni 3 Główne cechy systemu: 3 Modułowa architektura systemu

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rysunek 1 Przykładowe okno (1) Rejestracji wydania karty DiLO Miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml Firma: Medycyna Praktyczna Nazwa Produktu: empendium EDM (nowy program Medycyny Praktycznej, opracowywany na podstawie empendium Gabinet, obecnie dostępny w wersji beta) I. ZAGADNIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Moduł: Lecznictwo otwarte/przychodnia 7 licencji

Moduł: Lecznictwo otwarte/przychodnia 7 licencji Załącznik nr 5 do SIWZ A.I.271-24/11 Moduł: Lecznictwo otwarte/przychodnia 7 licencji Rejestracja/Recepcja Nazwa wymagania definiowanie dostępności usług placówki medycznej Zamawiającego: wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność.

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce RUMsoft RUMsoft to aplikacja do elektronicznych rozliczeń Świadczeniodawcy z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Aktualizacja programu i bazy z dnia 2016.04.18. do wersji 2.9.64. - Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

KOMPONENTY HumanWork HOSPITAL: HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby. medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w

KOMPONENTY HumanWork HOSPITAL: HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby. medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w procesach obiegu zadań i dokumentów, aby pracować łatwiej i efektywniej. HumanWork

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2012.00.0.0

Aktualizacja 2012.00.0.0 Aktualizacja 2012.00.0.0 czwartek, 19 stycznia 2012 Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Zawartość 1. Zmiany w mechanizmie zlecania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18 Dokumentacja programu Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy Zielona Góra 2015-06-18 Głównym celem funkcjonalnym modułu Gabinet zabiegowy jest komunikacja z laboratoriami diagnostycznym w celu

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2009.00.3.0

Aktualizacja 2009.00.3.0 Aktualizacja 2009.00.3.0 środa, 18 marca 2009 Uwagi Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz plików systemu Zawartość 1. Wiele uprawnieo... 2 2. Dodawanie prywatnych

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 08.07.2014 r.

Łódź, dnia 08.07.2014 r. Nazwa firmy: NZOZ ALL-MED Centrum Medyczne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Marcin Ogórek ul. Wyszyńskiego 99, 94 050 Łódź NIP: 7281446718 REGON: 471492515 Łódź, dnia 08.07.2014 r. Osoba do kontaktu:

Bardziej szczegółowo

Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu

Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Aktualizacja KS-SOLAB 2013.02.1.0 poniedziałek, 19 sierpnia 2013 Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Zawartość LB 11 REJESTRACJA...2

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 33/2015 MODUŁ aswslow.dll SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-08-18 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano informację o nazwach międzynarodowych na karcie definiowania odpowiedników

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012

Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012 Proces rozliczania recept realizowanych od 01.01.2012 Materiały dla Aptek i Punktów aptecznych Portal SZOI KAMSOFT S.A. Podstawy legislacyjne procesu refundacji recept Obsługa nowego sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do siwz ELEKTRONICZNE KONTO PACJENTA (EKP) EKP-REJESTRACJA ON-LINE

Zał. nr 4 do siwz ELEKTRONICZNE KONTO PACJENTA (EKP) EKP-REJESTRACJA ON-LINE Zał. nr 4 do siwz ELEKRONICZNE KONO PACJENA (EKP) EKP-REJESRACJA ON-LINE Dostęp z poziomu EKP - Pacjent powinien mieć dostęp do rejestracji on-line jak również historii wcześniejszych rejestracji z poziomu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Strona tytułowa Rozdział 2 Programy Lekowe i Chemioterapia. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 Strona tytułowa Rozdział 2 Programy Lekowe i Chemioterapia. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 4.9.0 Spis treści Rozdział 1 Strona tytułowa Rozdział 2 2.1 2.2 I Ewidencja... danych 2-2 Rozliczanie... 2-8 Strona tytułowa Rozdział 1 Strona tytułowa Ilustracje i zrzuty ekranowe zamieszczone

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich.

Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich. REJESTR SYSTEM OBSŁUGI PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich. Program został stworzony w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 21/2014 Maków Mazowiecki, dnia 8 grudnia 2014r. ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 1. Do czego służy ten program: Program został stworzony z myślą o ułatwieniu wyliczania danych na temat kolejek oczekujących sprawozdawanych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML

DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML XML Wersja 2.1 od 2012-05-01 Zmodyfikowany został zapis do pliku XML wg specyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 roku. W konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia PAKIET nr 3 DOSTAWA LICENCJI I KART KRYPTOGRAFICZNYCH Z CHIPEM LICENCJA ESKULAP DLA PRACOWNI DIAGNOSTYCZNEJ 1 sztuka Nazwa: Producent (+ adres, adres strony

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załączyć do oferty)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załączyć do oferty) Zał. nr 1 do siwz Nr sprawy: PCZ-NZP-382/10/14 ZADANIE NR 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załączyć do oferty) Oprogramowanie Aplikacja mobilna Dostarczenie, instalacja aplikacji mobilnej oraz jej integracja

Bardziej szczegółowo

OPIS PROCESÓW. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym. Oznaczenia:

OPIS PROCESÓW. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym. Oznaczenia: Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym Oznaczenia: 1 System w tym strona www 2 Dyrekcja OKMP 3 Badany 4 Pracodawca/Klient 5 ośrodek KOMP/pielęgniarki rejestratorki: Kolejowy Ośrodek Medycyny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane........... 3 4 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK

Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK W związku ze zmianą sposobu rozliczania podatku VAT, firma AstraZeneca UK będzie traktowana jak dostawca krajowy. Od 1 kwietnia 2013 roku transakcje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe założenia dotyczące informatycznego systemu medycznego

Podstawowe założenia dotyczące informatycznego systemu medycznego Podstawowe założenia dotyczące informatycznego systemu medycznego 1. Poniższy załącznik przedstawia wymagania Zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia. Wymagania Zamawiającego dzielą się na: a. bezwzględnie

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Dostawy obejmować będą: 2.1. Medyczny System Informatyczny. Medyczny System Informatyczny obejmuje następujące oprogramowanie aplikacyjne (moduły):

Dostawy obejmować będą: 2.1. Medyczny System Informatyczny. Medyczny System Informatyczny obejmuje następujące oprogramowanie aplikacyjne (moduły): Załącznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja Techniczna (ST) 1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie, wdrożenie oraz nadzorowanie Medycznego Systemu Informatycznego dla potrzeb Małopolskiego Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie ortopedyczne aplikacja internetowa

Zaopatrzenie ortopedyczne aplikacja internetowa Data: 02.02.2009 Strona 1 z 10 Spis treści Wstęp...3 Rozliczenie z OW NFZ...3 Przekazywanie danych...4 I faza wysyłanie pliku XML...4 Przegląd przesyłek...5 Przegląd zrealizowanych świadczeń ortopedycznych...7

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

Fiskalizacja w KS-PPS

Fiskalizacja w KS-PPS Fiskalizacja w KS-PPS Moduł fiskalny (Kasa) przeznaczony jest do fiskalizacji usług wykonywanych komercyjnie. Bezwzględny termin uruchomienia pracy modułu fiskalnego, ustalony jest na 1 maja 2011 roku,

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 02.07.2013 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/aktualnosci.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na:

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na: Załącznik nr 1 pieczęć wykonawcy GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na: firma: Dostawa, instalacja

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2013-07-24 12:18

1 z 5 2013-07-24 12:18 1 z 5 2013-07-24 12:18 Moduł/Funkcja START PRO BIZNES MAX Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych

Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych Raport Nr 34/2014 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2014 WERSJA Nr 2014.03.0.00 z dnia 2014-09-30 Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych MODUŁ M11 TERMINARZ M12 ZLECENIA M21 GABINET M51 ZESTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Wspomaganie procesu rozliczenia

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Uaktualnienie I/2012 procedura instalacji, postępowania 1.05.2012 r.

Uaktualnienie I/2012 procedura instalacji, postępowania 1.05.2012 r. Uaktualnienie I/2012 procedura instalacji, postępowania 1.05.2012 r. W związku z tym, że uaktualnienie I/2012 zawiera szereg ważnych zmian (dostosowanie do przepisów obowiązujących od 1.05.2012 r.) poniżej

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Pobieranie komunikatów GIF

Pobieranie komunikatów GIF Spis treści Wstęp... 2 1. Ustawienia harmonogramu zadań... 3 1.1. Tryby pracy AswPlan... 3 2. System KS-EWD... 4 2.1. Instalacja KS-EWD... 5 3. Inauguracja OSOZ... 6 3.1. Zdefiniowanie zadania pobierania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

JGP w AOS. Zakres obsługi poprzez aplikacje MMEDICA

JGP w AOS. Zakres obsługi poprzez aplikacje MMEDICA . Zakres obsługi poprzez aplikacje MMEDICA Wersja 1.0 2012-06-03 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ewidencja danych w aplikacji mmedica.... 6 2.1. Mechanizm pierwszy.... 6 2.2. Mechanizm drugi: Uzupełnianie

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Szpitalny System Informatyczny Historia szpitala rozpoczyna się w 1920 r. - 01.01.1922r. przyjęto pierwszego pacjenta. Wojewódzki Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009 1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie ortopedyczne aplikacja internetowa

Zaopatrzenie ortopedyczne aplikacja internetowa Data: 04.02.2009 Strona 1 z 11 Spis treści Wstęp... 3 Rozliczenie z OW NFZ... 3 Przekazywanie danych... 4 I faza wysyłanie pliku XML... 4 Przegląd przesyłek... 5 Przegląd zrealizowanych świadczeń ortopedycznych...

Bardziej szczegółowo

JGP w AOS w oprogramowaniu KAMSOFT S.A. mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT S.A.

JGP w AOS w oprogramowaniu KAMSOFT S.A. mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT S.A. JGP w AOS w oprogramowaniu KAMSOFT S.A. mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT S.A. Plan prezentacji Zarządzenie Prezesa NFZ nr 29/2011/DSOZ z dnia 14 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Wykonywanie sprawozdawczości indywidulanej z badań laboratoryjnych i diagnostycznych w POZ. Zielona Góra 2015-09-07

Dokumentacja programu. Wykonywanie sprawozdawczości indywidulanej z badań laboratoryjnych i diagnostycznych w POZ. Zielona Góra 2015-09-07 Dokumentacja programu Wykonywanie sprawozdawczości indywidulanej z badań laboratoryjnych i diagnostycznych w POZ Zielona Góra 2015-09-07 Niniejsza instrukcja opisuje proces wykonywania sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Przygotowanie certyfiaktów... 2 2.1. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 4 2.2. Dodawanie certyfikatu pracownika... 5 2.3. Informacje dodatkowe... 7 3. Podpisywanie dokumnetów...

Bardziej szczegółowo

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu Handlowo-Magazynowy Przeznaczenie modułu Moduł Handlowo-Magazynowy przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja tworzenia statystyk

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja tworzenia statystyk Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja tworzenia statystyk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Tworzenie statystyk... 3 Statystyka grup dyspanseryjnych... 5 Statystyka skierowań do

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB URUCHOMIENIE DRUKARKI FISKALNEJ W SYSTEMIE KS-SOLAB UWAGA!!! Pracując z drukarką fiskalną, należy pamiętać aby nie uruchamiać równocześnie modułów REJESTRACJA oraz

Bardziej szczegółowo

Oferta na system Optimed24

Oferta na system Optimed24 Oferta na system Optimed24 Gdów 2012 str. 1/12 Drodzy Państwo, Od dnia 1 sierpnia 2014 roku placówki medyczne będą miały obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej. Nowa ustawa

Bardziej szczegółowo

Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne. Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A.

Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne. Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ: Telekonferencja szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Praca w Gabinecie lekarskim

Praca w Gabinecie lekarskim Praca w Gabinecie lekarskim z programem Wersja 2.1.1 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie...3 2. Gabinet lekarski...7 2.1 Menu...7 2.2 Wizyta lekarska w gabinecie... 12 2.3 Elektroniczna karta pacjenta... 21

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy z modułem komercyjnym niezbędna jest konfiguracja systemu (patrz punkt: Konfiguracja modułu komercyjnego).

Przed rozpoczęciem pracy z modułem komercyjnym niezbędna jest konfiguracja systemu (patrz punkt: Konfiguracja modułu komercyjnego). Moduł Komercyjny Podstawowa funkcjonalność Modułu Komercyjnego skupia się w Rejestracji wizyt i Terminarzu. To tutaj system sprawdza uprawnienia pacjenta, do korzystania ze świadczeń w ramach zwartych

Bardziej szczegółowo

1 of 7 2013-09-06 20:58

1 of 7 2013-09-06 20:58 1 of 7 2013-09-06 20:58 Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Moduł/Funkcja PRO BIZNES MAX Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ

Załącznik nr 13 do SIWZ POSEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/11/2012 OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PLAFORMA E-USŁUG Opis kolumn: Funkcja opis działania, wymagań stawianych przez

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy z modułem komercyjnym niezbędna jest konfiguracja systemu (patrz punkt: Konfiguracja modułu komercyjnego).

Przed rozpoczęciem pracy z modułem komercyjnym niezbędna jest konfiguracja systemu (patrz punkt: Konfiguracja modułu komercyjnego). Moduł Komercyjny Przed rozpoczęciem pracy z modułem komercyjnym niezbędna jest konfiguracja systemu (patrz punkt: Konfiguracja modułu komercyjnego). Podstawowa funkcjonalność Modułu Komercyjnego skupia

Bardziej szczegółowo

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2000 Dokument: Raport Numer: 22/2012 Wydanie: Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2000 Dokument: Raport Numer: 22/2012 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 22/2012 MODUŁ M21 GABINET M53 ROZLICZENIA SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2012 WERSJA Nr 2012.01.0.01 z dnia 2012-04-05 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Optymalizacja wyliczania procentów

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo