Podstawowe założenia dotyczące informatycznego systemu medycznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe założenia dotyczące informatycznego systemu medycznego"

Transkrypt

1 Podstawowe założenia dotyczące informatycznego systemu medycznego 1. Poniższy załącznik przedstawia wymagania Zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia. Wymagania Zamawiającego dzielą się na: a. bezwzględnie absolutnie konieczne b. preferowane lecz nie bezwzględnie 2. W kolumnie REALIZA w poniższej tabeli należy wpisać przy każdym wymaganiu: a. jeśli aplikacja Oferenta spełnia to wymaganie, lub b. NIE, jeśli aplikacja Oferenta nie spełnia tego wymagania. 3. Oferent, którego system medyczny posiada inną od podanej przez Zamawiającego, budowę modułową systemu medycznego, powinien dla określonego wymagania umieścić w kolumnie komentarz dotyczący realizacji tego wymagania. 4. Brak odpowiedzi w polu REALIZA uznaje się za niespełnienie danego wymagania. 5. Jeśli w kolumnie znajduje się słowo oznacza to, iż jest to wymaganie obligatoryjne (bezwzględnie ), jeśli znajduje się słowo NIE Zamawiający nie wymaga spełnienia tego warunku w sposób obligatoryjny. Jest to element rankingujący. 6. Zamawiający dopuszcza jedynie taki system informatyczny, który spełnia wszystkie wymagania, określone jako bezwzględnie w kolumnie (wpisane słowo ) poniższej tabeli. REALIZA 1. Zgodności oprogramowania z ustawodawstwem System jest zgodny z założeniami Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej z dnia 22 grudnia 1998 r. dotyczącymi systemów informatycznych dla jednostek opieki zdrowotnej. 2. System jest zgodny z założeniami Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania ze środków publicznych 3. System jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.10 sierpnia 2001 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 966) w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania. 2. Platforma sprzętowa i narzędziowa Oprogramowanie aplikacyjne dla stacji roboczych musi być dostępne minimum w wersjach dla Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 i Windows XP lub Linux albo Mac 2. Oprogramowanie musi umożliwiać pracę z wykorzystaniem protokołu TCP/IP 3. Oprogramowanie aplikacyjne powinno działać na komputerze z procesorem Pentium 166 MMX, 128 MB RAM, gdyż takie stacje robocze Zamawiający posiada na wyposażeniu. 4. oprogramowanie obsługuje kupon RUM 5. oprogramowanie obsługuje czytnik kart SINAKE 6. Platforma sprzętowa obsługująca motor bazy danych NIE opis poniżej 3. Architektura System pochodzi od jednego producenta, opragramowanie którego funkcjonuje i skutecznie rozlicza przynajmniej w 3 Szpitalach na terenie woj. ślaskiego (z wyłączeniem chirurgii jednego dnia) załączyć wykaz z podaniem nazw świadczeniodawców (zgodnie z pkt.4.5 SIWZ) 2. System jest zintegrowany, przez co rozumie się zintegrowaną pracę wszystkich elementów (modułów) systemu w oparciu o swobodną, automatyczną wymienialność danych pomiędzy elementami (modułami) systemu. 3. System część medyczna i administracyjna musi działać w oparciu o motor baz danych jednego producenta. 1

2 REALIZA 4. dane są przechowywane w modelu relacyjnym baz danych 5. System zapewnia odporność struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwala na szybkie odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu, jak również posiada łatwość wykonania ich kopii bieżących oraz łatwość odtwarzania z kopii. System jest wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia funkcjonują na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (baz danych). 6. System umożliwia wykorzystanie mechanizmów ODBC/JDBC dostępu do danych. 7. System pozwala na przekazywanie wyników sprawozdań i analiz w postaci plików w formacie Ogólnie dostępnym 8. Instalacja nowych (kolejnych) wersji systemu ma być wykonywana przez administratora systemu. Mają się na nią składać: upgrade struktury bazy danych; podmiana programów i bibliotek przez nich wymaganych na serwerze aplikacji. Użytkownik w żaden sposób ma nie być zaangażowany w upgrade systemu. 4. Wymagania dotyczące wydajności systemu medycznego podczas użytkowania 1. Akceptowalny średni czas odpowiedzi typowych transakcji - w warunkach rzeczywistych 3 sekundy 2. Maksymalny czas odpowiedzi dla transakcji typowych w warunkach rzeczywistych 10 sekund 3. Czas dostępu do danych zarchiwizowanych maksimum 3 godziny 4. Oprogramowanie aplikacyjne musi zapewniać archiwizację i dostęp do NIE danych pacjentów, którzy przestają być pacjentami bieżącymi np.: po 5 latach od ostatniej modyfikacji danych pacjenta 5. System zapewnia archiwizacje przeterminowanych danych na nośniku magnetycznym lub optycznym automatycznie, o uprzednio zdefiniowanej porze przez administratora systemu 6. System utrzymuje log systemu, rejestrujący wszystkich użytkowników systemu i wykonane przez nich czynności. 7. System musi umożliwiać automatyczne generowanie kopii bezpieczeństwa (o określonej porze) i na żądanie operatora oraz umożliwiać odtwarzanie bazy danych z kopii archiwalnej, w tym sprzed awarii 5. Interfejs Interfejs użytkownika musi być oparty na standardzie GUI - standardowe okna, standardowe podstawowe skróty klawiszowe. 9. W systemie musi być dostępna pomoc kontekstowa w języku polskim. 10. Musi być możliwa pełna obsługa systemu przy korzystaniu wyłącznie z klawiatury. 11. Do wszystkich dokumentów musi być dostępny podgląd wydruków 12. W funkcjach związanych z wprowadzaniem danych system udostępnia podpowiedzi, automatyczne wypełnianie pól, szablony umożliwiające tabelaryczne wprowadzanie danych, słowniki grup danych (katalogi leków, procedur medycznych, danych osobowych czy terytorialnych). 13. System medyczny, w ramach własnej funkcjonalności, tj. bez potrzeby uruchamiania jakichkolwiek innych aplikacji zewnętrznych (np. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft WordPad, itp.), umożliwia we wszystkich modułach podgląd na ekranie wszystkich wydruków, raportów, itp., bez konieczności drukowania. 14. Językiem obowiązującym w systemie musi być język polski. Dotyczy to wszystkich menu, ekranów, raportów, komunikatów, wprowadzania, wyświetlania, sortowania i drukowania. Polskie znaki diaktrytyczne będą dostępne w każdym miejscu i w każdej funkcji w systemie łącznie z wyszukiwaniem, sortowaniem (zgodnie z kolejnością liter w polskim alfabecie), drukowaniem i wyświetlaniem na ekranie. 15. Oprogramowanie aplikacyjne zapewnia zasadę jednokrotnego wprowadzania danych np.: pacjenta, kontrahenta. 2

3 REALIZA 6. Dokumentacja Dostawca zapewni dokumentację oprogramowania aplikacyjnego w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z wymaganiami SIWZ 2. Cała dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim, mieć jednolity wygląd, być czytelna i zrozumiała dla czytelników. 3. W przypadku wprowadzenia zmian w systemie dokumentacja musi być aktualizowana 7. Dostawca w ramach wdrożenia systemu wykona usługi Wdrożenie systemu medycznego dotyczy instalacji, konfiguracji oraz optymalizacji bazy danych aplikacji typu klient oraz przystosowania całości systemu- w ramach swojej funkcjonalności, jako narzędzia do użytkowania przez poszczególne komórki Zamawiającego. 8. Szkolenia Dostawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenia: Dostawca zobowiąże się do przeprowadzenia szkolenia administratorów ze szczegółowej charakterystyki wszystkich wdrażanych modułów systemu, umożliwiającymi realizacje w nich wszystkich funkcji. Przeprowadzi szkolenie z zakresu administracji motoru bazy danych, zabezpieczenia bazy danych, optymalizacji środowiska systemu, oraz przeprowadzi szkolenie dotyczące aktualizowania systemu. Dostawca po zakończeniu i zweryfikowaniu wiedzy osób szkolących, wystawi każdemu administratorowi z osobna certyfikat inżyniera wdrażanego systemu świadczący o tym, iż osoba go posiadająca ma odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz możliwości, które pozwolą jej na zaawansowane administrowanie wdrażanym systemem medycznym. użytkowników (z oprogramowania aplikacyjnego) 2. Szkolenia muszą być prowadzone w języku polskim. 3. Dostawca z udziałem wyznaczonych przez Zamawiającego przedstawicieli przeprowadzi sprawdzian umiejętności na podstawie wcześniej opracowanych testów umiejętności. Użytkownicy, którzy uzyskają pozytywną ocenę testu umiejętności otrzymają od Dostawcy certyfikat potwierdzający ukończenie kursu. 9. Wdrożenie systemu medycznego Termin realizacji wdrożenia maksimum 4miesięcy od podpisania umowy (wraz z migracją danych 2 za lata ) 2. Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej 3. Wskazanie struktury i zespołu wyodrębnionego ze struktur oferenta przeznaczonego do realizacji zamówienia 4. Zdefiniowanie ról i odpowiedzialności w projekcie 5. Wskazanie osób kluczowych przeznaczonych do realizacji zamówienia Bezpieczeństwo i dostępność Musi istnieć możliwość tworzenia grup użytkowników oraz grup uprawnień. 2. System musi umożliwiać administratorowi definiowanie i zmianę praw dostępu dla poszczególnych użytkowników i grup użytkowników do poszczególnych: modułów funkcji 3. System musi utrzymywać log systemu, rejestrujący wszystkich pracowników systemu i wykonane przez nich operacji w systemie. 4. System musi generować kopie bezpieczeństwa automatycznie i na żądanie operatora. 5. System musi umożliwiać odtwarzanie stanu sprzed awarii. 3

4 6. System musi mieć możliwość pracy użytkowej przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. 11. Obsługa danych: Zastosowano zasadę jednokrotnego wprowadzania danych do systemu np. pacjenta, kontrahenta 2. Musi istnieć możliwość edycji wszystkich dokumentów i ich pozycji bez konieczności kasowania i ponownego wprowadzania dokumentu lub jego części. 3. Musi istnieć możliwość automatycznej numeracji dokumentów 4. Użytkownik musi mieć możliwość wycofania się z edycji/wprowadzania dokumentu bez zapisania zmian. System działa w oparciu o jeden rejestr pacjentów przeznaczony zarówno 5. dla lecznictwa otwartego jak i zamkniętego 12. Słowniki System musi być dostarczony z niezbędnymi do jego funkcjonowania słownikami, które muszą być uzupełnione w trakcie wdrożenia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 2. System musi umożliwiać administratorowi utrzymanie następujących zbiorów słownikowych: rozpoznań zgodnie z obowiązującą klasyfikacją ICD-10 procedur zgodnie z obowiązującą klasyfikacją ICD-9 kodów terytorialnych gmin powiatów województw NFZ innych słowników zgodnie z obowiązującymi wymogami dokumentacji medycznej 13. Raporty/Wydruki System musi mieć możliwość generowania dodatkowych wydruków/raportów za pomocą dostarczanego narzędzia do konstruowania raportów/wydruków 2. System musi mieć możliwość zachowania opracowanych przez Zamawiającego raportów. 3. W systemie musi istnieć możliwość edycji i zmiany parametrów raportu przez Zamawiającego. 14. Administracja systemem (oprogramowaniem aplikacyjnym) System dostarczany jest w postaci zestawu instalacyjnego. W skład zestawu wchodzi: CD z oprogramowaniem oraz szczegółowa instrukcja instalacji i reinstalacji dotycząca zarówno serwera, jak i stacji roboczych. 2. Każda nowa wersja systemu (n-ty upgrade) akceptuje automatycznie strukturę baz danych wersji n-1. Administrator otrzyma szczegółowe instrukcje dotyczące zasad instalacji nowej wersji 3. System umożliwia administratorowi z poziomu aplikacji wprowadzanie i zmianę parametrów pracy aplikacji, a w szczególności dotyczących: wprowadzanie podstawowych danych identyfikacyjnych szpitala, definicja struktury szpitala w zakresie danych administracyjnych w tym kodów resortowych MZ, REGON oraz pola na kod EAN, możliwość zaewidencjonowania przez program i modyfikacji poszczególnych jednostek organizacyjnych zakładu (gabinety, rejestracje, izby przyjęć, oddziały, pracownie diagnostyczne, itd.). definicja kontraktów i usług. Wykorzystanie słowników zarówno standardowych (ICD-10, ICD- 9 CM, Słownik Badań Laboratoryjnych, Słownik Kodów Terytorialnych GUS, słownik trybów przyjęcia, słownik płatników i instytucji zewnętrznych, itp.) jak również wewnątrzzakładowych (diety, konsultacje, teksty standardowe 4

5 itp.). Możliwość dynamicznego definiowania indywidualnych widoków słowników (zakres danych wyświetlanych) systemu dla jednostki organizacyjnej i dla użytkownika w zakresie przynajmniej: ICD-9 CM, Słownika Badań Laboratoryjnych, Słownika Kodów Terytorialnych GUS, słownika tekstów standardowych. Obsługa słowników personelu z możliwością połączenia z zarządzaniem listą użytkowników (np. określanie struktury użytkowników z podziałem na grupy użytkowników) Definicja i obsługa ksiąg wykorzystywanych w zakładzie (księga główna, księga odmów, księgi oddziałowe) 4. System umożliwia wprowadzanie haseł i ich zmianę oraz przypisanie dostępu i określonych uprawnień użytkowników. 15. Moduł Izba Przyjęć - funkcje dla przyjęcia pacjenta do lecznictwa zamkniętego 1. Prowadzenie skorowidza pacjenta z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących zarówno danych osobowych jak również danych z poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów). 2. Możliwość wyszukiwania pacjentów wg różnych parametrów. 3. Przyjęcie nowego pacjenta i wprowadzenie danych personalnych z możliwością wykorzystania skorowidza pacjentów. 4. Rejestracja pobytu pacjenta na Izbie Przyjęć z możliwością odnotowanie danych przyjęciowych. 5. Prowadzenie ewidencji wykonanych pacjentowi elementów leczenia (procedury, leki, badania, konsultacje, itp.). 6. Możliwość wprowadzania grup elementów leczenia (np. procedur, badań diagnostycznych i laboratoryjnych, itp.), zdefiniowanych wcześniej w systemie. 7. Odnotowanie odmowy przyjęcia do szpitala - wpis do Księgi Odmów i Porad Ambulatoryjnych. 8. Wpis do Księgi Oczekujących pacjentów przeznaczonych do przyjęcia w późniejszych terminach. 9. Możliwość przyjmowania pacjentów bezpośrednio z Księgi Oczekujących, z wykorzystaniem automatycznym zarejestrowanych w niej danych pacjenta. 10. Odnotowanie faktu przyjęcia oraz wydania pacjentowi druków, zaświadczeń, skierowań itp Skierowanie/cofnięcie skierowania na oddział z możliwością m.in.: ustalenia trybu przyjęcia, wydruku pierwszej strony historii choroby oraz nadania numeru Księgi Głównej. 12. Wprowadzenie rozpoznań w ramach historii choroby: wstępnych, ze skierowania, dodatkowych, przyczyn zgonu (w przypadku zgonu pacjenta) 13. Odnotowanie zgonu pacjenta na Izbie Przyjęć. 14. Możliwość wymuszenia autoryzacji danych podczas wykonywania kluczowych operacji w module obsługi Izby Przyjęć (wpis do Księgi Odmów, przeniesienie na oddział, wypis pacjenta itp.). 15. Możliwość wykonania standardowych raportów (np. dzienny ruch chorych). 16. Możliwość zdefiniowania i wykorzystania własnych tekstów standardowych w polach opisowych. 17. Możliwość zaznaczania wybranych pozycji słownika jako preferowane dla danej jednostki organizacyjnej. 18. Możliwość wydruku podstawowych dokumentów (np. karta informacyjna izby przyjęć, karta odmowy przyjęcia do szpitala, historia choroby, karta statystyczna itp.) z zakresu danych gromadzonych w systemie. 19. Możliwość przeglądu danych archiwalnych o pacjentach przebywających w przeszłości na Izbie Przyjęć. 20. Rejestracja kosztów leczenia dla potrzeb Oddziałów NFZ. 21. Możliwość przeglądu, edycji i wydruku danych na temat wykonanego 5

6 elementu leczenia na bazie elektronicznych formularzy dokumentacji medycznej, przygotowanych zgodnie z wzorcami obowiązującymi w zakładzie Zamawiającego. 22. Możliwość obsługi elektronicznych zleceń w ramach systemu szpitalnego: wysłanie zlecenia wykonania elementu leczenia (badania) do jednostki realizującej (np. Laboratorium) zwrotne otrzymanie wyniku realizacji zlecenia (np. wyniku badania) 23. Możliwość wprowadzenie pacjenta NN. 24. Możliwość kontroli oraz wymagania wprowadzenia wymaganych danych w systemie. 25. Możliwość kopiowania rozpoznania z poprzedniej opieki szpitalnej. NIE 16. Funkcje dla leczenia pacjenta na oddziale z zakresu pobytu na oddziale (moduł Oddział) 1. Moduł umożliwia automatyczne pojawianie się informacji (bez ingerencji użytkownika) o skierowaniu/przeniesieniu pacjenta z izby przyjęć na odpowiedni oddział oraz nadawanie numeru księgi oddziałowej Potwierdzenie przyjęcia na oddział wraz z nadaniem numeru Księgi Oddziałowej (automatycznie lub ręcznie przez użytkownika). 3. Możliwość odmowy przyjęcia na oddział z wycofaniem danych pacjenta na Izbę Przyjęć. 4. Możliwość cofnięcia potwierdzenia przyjęcia" pacjenta wraz z cofnięciem numeru księgi oddziałowej - o ile dane nie zostały wprowadzone. 5. Przegląd i aktualizacja danych personalnych. 6. Możliwość wyszukiwania pacjentów wg różnych parametrów. 7. Prowadzenie przebiegu leczenia. 8. Wprowadzenie rozpoznań: końcowych (rozpoznanie zasadnicze, dodatkowe, współwystępujące inne itp.) oraz przyczyn zgonu (w przypadku zgonu pacjenta). 9. Odnotowanie wykonanych pacjentowi elementów leczenia (procedury, leki, badania, konsultacje, podane diety, itp.). 10. Możliwość wprowadzenia grupowych elementów leczenia (np. procedur badań laboratoryjnych innych). 11. Możliwość wypełniania i wydruku standardowych druków zewnętrznych (Karta Statystyczna, Karta Leczenia 12. Psychiatrycznego, Karta Nowotworowa, Karta Zgłoszenia Choroby Zakaźnej, Karta Zgonu, itp.). 13. Prowadzenie i możliwość wydruku Karty Zakażenia Szpitalnego. 14. Prowadzenie i możliwość wydruku Historii Choroby: dane przyjęciowe, wywiad wstępny (przedmiotowo, podmiotowo), przebieg leczenia, epikryza, itp. 15. Możliwość wydruku podstawowych dokumentów (np. historia choroby, karta wypisowa, karta informacyjna, itp.) z zakresu danych gromadzonych w systemie. 16. Odnotowanie faktu przyjęcia oraz wydania pacjentowi druków, zaświadczeń, skierowań itp. 17. Obsługa przepustek 18. Przeniesienie, wycofanie przeniesienia pacjenta na inny oddział. 19. Wypis pacjenta ze szpitala z możliwością (koniecznością) potwierdzenia wypisu przez uprawnioną osobę. 20. Odnotowanie zgonu pacjenta na oddziale z koniecznością potwierdzenia przez uprawnioną osobę. 21. Możliwość wymuszenia autoryzacji danych podczas wykonywania kluczowych operacji na oddziale (przeniesienie pacjenta na inny oddział, wypis pacjenta ze szpitala, itp.). 22. Wpis do Księgi Oczekujących pacjentów przeznaczonych do przyjęcia w późniejszych terminach. 23. Prowadzenie w ramach systemu ksiąg: Księga Główna, Oddziałowa, Oczekujących, Zgonów. Przegląd i wydruk danych z poszczególnych ksiąg. 24. Możliwość przeglądu danych archiwalnych o pacjentach przebywających w 6

7 przeszłości na danym oddziale, a także wizyt pacjenta w Przychodni przyszpitalnej. 25. Możliwość wykonania standardowych raportów, m.in.: Obłożenie łóżek, Zestawienia nowoprzyjętych i wypisanych pacjentów na oddziale, Zestawienie pacjentów hospitalizowanych, Zestawienie pacjentów wg jednostki chorobowej, Stan oddziału według zapisów w izbie przyjęć, Średni czas pobytu, Zestawienie przyjęć według województwa, ubezpieczyciela, Zestawienie przyjęć do szpitala wg lekarza kierującego i przyjmującego 26. Rejestracja kosztów dla potrzeb Oddziałów NFZ. 27. Możliwość konfiguracji widoku i zakresu danych słowników dla jednostki organizacyjnej szpitala oraz użytkownika. 28. Możliwość przeglądu, edycji i wydruku danych na temat wykonanego elementu leczenia na bazie elektronicznych formularzy dokumentacji medycznej przygotowanych zgodnie z wzorcami obowiązującymi w zakładzie Zamawiającego 29. Możliwość obsługi elektronicznych zleceń w ramach systemu szpitalnego: wysłanie zlecenia wykonania elementu leczenia (badania) do jednostki realizującej (np. Laboratorium, Pracownie Diagnostyczne, Bloki operacyjne) zwrotne otrzymanie wyniku realizacji zlecenia (np. wyniku badania) 30. Możliwość kontroli oraz wymagania wprowadzenia wymaganych danych w systemie. 31. Możliwość kopiowania rozpoznania z poprzedniej opieki szpitalnej. NIE 32. Możliwość podłączania aktualnych wyników badań wykonanych w trakcie innej hospitalizacji 17. Funkcje dla modułu Statystyki Medycznej: Skorowidz pacjentów z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących zarówno danych osobowych jak również danych z poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów). 2. Możliwość wyszukiwania pacjentów wg różnych parametrów. 3. Automatyczna aktualizacja karty statystycznej. 4. Możliwość wypełnienia i wydrukowania standardowych druków szpitalnych (historia choroby, karta wypisowa, karta odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala). 5. Wypełnienie druków zewnętrznych (karta statystyczna szpitalna, karta leczenia psychiatrycznego, karta zgłoszenia nowotworu i inne). 6. Przegląd danych z pobytów pacjenta (wyników zleceń, danych formularzowych, inne). 7. Przegląd i aktualizacja danych personalnych. 8. Obsługa, przegląd i wydruk ksiąg: Głównej, Zgonów, 9. Możliwość wykonania standardowych raportów, m.in.: raporty statystyczne z oddziałów (ruch chorych, wskaźniki itp.) raporty z obłożenia łóżek zestawienia wg jednostki chorobowej 10. Wykonywanie dowolnych raportów i zestawień w ramach ewidencjonowanych danych, powyższe raporty muszą być realizowane przez proponowany system w sposób automatyczny na zasadzie przygotowywania raportów wg ustalonych kryteriów (nie mogą być realizowane na zasadzie zapytań do bazy danych wykonywanych przez informatyka - ale przez wybieranie odpowiednich opcji z poziomu aplikacji wskazanych przez użytkownika). 11. Elektroniczna komunikacja z instytucjami nadrzędnymi: Centra Zdrowia Publicznego NFZ 12. Automatyczne zamknięcie roku z uwzględnieniem nowych numerów księgi głównej oraz ksiąg oddziałowych dla pacjentów przebywających w szpitalu na przełomie roku. 7

8 13. Rejestracja/modyfikacja danych rozliczeniowych. 18. Funkcje dla leczenia pacjenta na oddziale z zakresu zleceń medycznych (moduł Zlecenia Oddziałowe) 1. Możliwość definiowania zleceń elementarnych i złożonych (również możliwość określenia kolejności ich wykonywania). 2. Określenie dowolnej liczby jednostek: zlecających, wykonujących zlecenia. 3. Możliwość definicji zleceń cyklicznych z ustawieniem czasowej jednostki cyklu dla danego szablonu zlecenia. 4. Powiązanie systemu z innymi aplikacjami systemu: Izba Przyjęć, Oddział, Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna, Apteczka Oddziałowa, itp. polegające na automatycznym przesyłaniu i odbieraniu danych o zleceniu i wynikach 5. Możliwość zlecenia pacjentowi (w podziale na etapy: przygotowania zlecenia i wysłania zlecenia): leków diet wykonania badań laboratoryjnych zabiegów konsultacji Możliwość zdefiniowania i wydruku szablonów dokumentów (skierowanie, wyniki, itp.) w ramach danego zlecenia 7. Możliwość wycofania zlecenia zarówno ze strony jednostki zlecającej jak i przyjmującej. 8. Możliwość anulowania zaplanowanego zlecenia. 9. Przegląd zleceń według ustalonych przez użytkownika kryteriów (np. dla danego pacjenta, danego typu, z danego okresu). 10. Przegląd pacjentów (zleceń) do przyjęcia w danym dniu oraz wyszukiwanie wg innych zadanych kryteriów. 11. Możliwość wysłania zlecenia do dowolnej jednostki organizacyjnej szpitala (pracownia diagnostyczna, gabinet zabiegowy, blok operacyjny itp.). 12. Realizacja zlecenia i wydruk wyników. 13. Autoryzacja wyników zleceń. 14. Automatyczny odbiór wyników przez jednostki zlecające. 15. Obsługa apteczki oddziałowej w zakresie realizacji zlecenia podania leków (aktualizacja stanu środka farmaceutycznego występującego w zleceniu w podręcznym magazynie leków na oddziale). 16. Zlecenia podań leków (cyklicznych). 17. Grupowe realizacja podań leków (z automatyczną aktualizacja stanów magazynowych apteczki oddziałowej). 18. Wydruki zleceń (np. zaplanowane podania leków na zadany okres, dzienne NIE zestawienie leków dla wybranego pacjenta, zestawienie diet, dzienne zestawienie badań do wykonania, itp.). 19. Dostęp do archiwalnych wyników badań oraz możliwość ich wydruku. 19. Funkcje dla Apteki Wstrzymywanie i skreślanie leków z obrotu 2. Sporządzanie zamówień do dostawców środków farmaceutycznych i materiałów medycznych z rozbiciem na: zamówienia publiczne i zamówienia doraźne. 3. Możliwość ewidencji rozchodu leków na pacjenta 4. Ilości do zamówienia powinny być wyliczane automatycznie na podstawie stanów aktualnych oraz określonych lub wyliczonych stanów minimalnych i maksymalnych. 5. Ewidencja dostaw środków farmaceutycznych i materiałów medycznych. 6. Możliwość wczytania do systemu dokumentów ewidencjonujących dostawy w formie elektronicznej. 7. Ewidencja korekt do dokumentów ewidencjonujących dostawy, środków farmaceutycznych i materiałów medycznych od dostawców z możliwością automatycznego korygowania rozchodów z dostaw skorygowanych. 8. Ewidencja sporządzania leków recepturowych z wykorzystaniem mechanizmu doboru składników z wcześniej wprowadzonego składu 8

9 receptury lub poprzez ręczne zdejmowanie składników receptury. 9. W składzie receptury możliwość wykorzystania zamienników składników recepturowych. 10. Ewidencja sporządzania roztworów spirytusowych, z wykorzystaniem mechanizmów sporządzania leków recepturowych. 11. Ewidencja importu docelowego indywidualnego. 12. Ewidencja zwrotów z oddziałów. 13. Ewidencja przyjęcia darów. 14. Wydawanie leków i materiałów na oddziały, z możliwością automatycznego przeksięgowania ich na magazyny apteczek oddziałowych, realizacja zamówień przychodzących z apteczek oddziałowych. 15. Korekta nadchodzących zamówień i wydań leków. 16. Ewidencja zwrotów do dostawców. 17. Ewidencja ubytków i strat nadzwyczajnych. 18. Korekta stanów magazynowych (ilościowa i jakościowa) na podstawie arkusza spisu z natury. 19. Generowanie arkusza do spisu z natury. 20. Tworzenie i zarządzanie receptariuszem szpitalnym. 21. Mechanizm stop-order". 22. Odnotowanie działań niepożądanych leków. 23. Bieżące raporty i zestawienia umożliwiające m.in.: przegląd stanów magazynowych na wybrany dzień kontrolę leków o zbliżającym się terminie końca daty ważności rozliczenie i kontrolę odbiorców leków rozliczenie i kontrolę dostawców leków, włącznie z rozliczeniem zamówień publicznych analizę kosztów w grupach leków lub z wykorzystaniem klasyfikacji ATC drukowanie druków standardowych z ewidencji narkotyków i leków psychotropowych. 24. Możliwość wykorzystania raportów definiowanych przez użytkownika. 25. Przegląd aktualnych stanów magazynowych: z wybranego magazynu wybranej grupy leków z możliwością wglądu w: o informacje o leku, o podgląd synonimów szczegółowych o leków o tej samej nazwie międzynarodowej o obroty i dostawy dla każdego leku lub materiału w wybranym okresie 26. Przegląd i kontrola stanów magazynowych oraz obrotów w magazynach apteczek oddziałowych. 27. Wspomaganie przygotowywania przetargów publicznych, w zakresie określenia listy leków i materiałów, ich ilości (wyliczanych na podstawie dotychczasowego zużycia), oraz szacowanej wartości. 28. Komunikacja z modułami obsługującymi ruch chorych. 29. Możliwość określania stanów maksymalnych i minimalnych dla leków i materiałów medycznych - wyliczane na podstawie obrotów lub wpisywane ręcznie. 30. Bieżąca kontrola stanów maksymalnych i minimalnych. 20. Funkcje dla leczenia pacjenta na oddziale z zakresu apteczek oddziałowych 1. Możliwość definiowania struktury apteczek oddziałowych z apteczką centralną i apteczkami odcinkowymi lub gabinetowymi. 2. Generowanie zamówień, automatycznie lub ręcznie, do apteki głównej lub centralnej apteczki oddziałowej z apteczek odcinkowych i gabinetowych. 3. Realizacja zamówień z apteczek oddziałowych, odcinkowych i gabinetowych. 4. Możliwość ewidencji rozchodu leków lub grup leków na oddziały i na pacjenta w zadanym okresie. 9

10 5. Ewidencja zwrotów środków farmaceutycznych do apteki. 6. Ewidencja ubytków i strat nadzwyczajnych. 7. Ewidencja przesunięć między magazynami apteczek oddziałowych. 8. Korekta stanów magazynowych (ilościowa) na podstawie arkusza spisu z natury. 9. Generowanie arkusza do spisu z natury. 10. Mechanizm stop-order". 11. Odnotowanie działań niepożądanych leków. 12. Bieżące raporty i zestawienia umożliwiające m.in.: przegląd stanów magazynowych na wybrany dzień kontrolę leków o zbliżającym się terminie końca daty ważności rozliczenie i kontrolę odbiorców leków rozliczenie pacjentów analizę kosztów w grupach leków lub z wykorzystaniem klasyfikacji ATC. 13. Przegląd aktualnych stanów magazynowych: wybranej grupy leków z możliwością wglądu w: o informacje o leku, o podgląd synonimów szczegółowych o leków o tej samej nazwie międzynarodowej obroty i dostawy dla każdego leku lub materiału w wybranym okresie 14. Wykorzystanie słowników: leków, grup ATC, nazw międzynarodowych, słownik jednostek miar. 15. Komunikacja z modułami obsługującymi ruch chorych w zakresie aktualizacji stanu apteczki oddziałowej, zgodnie z ewidencją podań środków farmaceutycznych odnotowywanych w ruchu chorych. 16. Aktualizacja stanu leku (zdjęcie ze stanu) w podręcznym oddziałowym magazynie leków w ramach obsługi zlecenia podania leku. 21. Funkcje dla Bloku Operacyjnego Planowanie zabiegów operacyjnych 2. Ustalanie dat oraz korzystanie z terminarza w planowaniu zabiegów 3. Potwierdzanie przyjęcia pacjenta na wykonanie zabiegu 4. Prowadzenie książki bloku operacyjnego 5. Prowadzenie wykazu wszystkich wykonanych czynności (zleceń) oraz elementów składających się na dany zabieg 6. Opis prowadzonych zabiegów 7. Wydruki opisów, zestawień oraz planowanych zabiegów 22. Funkcje dla diagnostyki (moduł Pracownia Diagnostyczna) Możliwość transportu danych z urządzeń diagnostycznych zewnętrznych (audiogramy, pliki multimedialne, itp.). o 2. Możliwość odwzorowania struktury organizacyjnej Zakładu Diagnostycznego z podziałem na jednostki przyjmujące oraz wykonujące określone badanie 3. Możliwość konfiguracji widoku i zakresu danych słowników dla jednostki organizacyjnej szpitala oraz użytkownika 4. Możliwość rejestracji pacjenta oraz identyfikacja pacjenta, co najmniej poprzez: Kartę magnetyczną lub chipową pacjenta Nazwisko, nr ubezpieczenia, nr wew. Nadany w jednostce zamawiającego, PESEL, Numer pacjenta u zleceniodawcy, Dane adresowe, Wywiad środowiskowy, przeciwwskazania na leki, Dane antropometryczne, Dane i uprawnienia opiekunów oraz innych osób uprawnionych do otrzymywania informacji na temat stanu pacjenta, Dane o zatrudnieniu, NIE 10

11 Uprawnienia specjalne pacjenta: o Inwalidzi wojenni, o Honorowi dawcy krwi, o Osoby bezdomne. 5. Prowadzenie katalogu badań dla określonej jednostki z możliwością definicji, przeglądu i edycji pozycji katalogu 6. Dostęp do skorowidza pacjenta z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących zarówno danych osobowych pacjentów, jak również danych dotyczących poszczególnych badań. 7. Rejestracja pacjenta w zakładzie z możliwością wykorzystania skorowidza pacjentów i określenia kryteriów wyszukiwania pacjenta. 8. Wyszukiwanie na liście przyjęć pacjentów wg zadanych kryteriów. NIE 9. Planowanie badania dla określonej pracowni (z możliwością wykorzystania terminarza). 10. Możliwość przeglądu terminarza dla określonej pracowni. 11. Możliwość anulowania zaplanowanego badania. 12. Ustalenie czasu dostępności pracowni diagnostycznej dla pacjentów, z możliwością zaznaczenia dni wolnych. 13. Wyszukiwanie pacjentów oraz zleceń według zadanych kryteriów. NIE 14. Przegląd listy pacjentów do przyjęcia w danym dniu. 15. Planowanie realizacji badań w pracowni. 16. Możliwość definicji, przeglądu i wykorzystania terminarza do planowania realizacji badań w pracowni. 17. Możliwość ustalenie jednostek czasu, na jakie ma być podzielony terminarz. 18. Możliwość wyszukiwania wolnych terminów i ich rezerwacji. 19. Autoryzacja wyników badań przed udostępnieniem ich na zewnątrz (zleceniodawcy). 20. Możliwość wykorzystywania szablonów dokumentów w pracowni diagnostycznej (wyniki, skierowanie, itp.). 21. Dostęp do archiwalnych wyników badań oraz możliwość ich wydruku. 22. Rejestracja zleceń zewnętrznych 23. Możliwość obsługi elektronicznych zleceń w ramach systemu szpitalnego wysłanie zlecenia wykonania elementu leczenia (badania) do jednostki realizującej (np. Pracownie Diagnostyczne, Bloki operacyjne) zwrotne otrzymanie wyniku realizacji zlecenia (np. wyniku badania) 24. Ustalenie czasu dostępności pracowni diagnostycznej dla pacjentów z możliwością zaznaczenia dni wolnych. 25. Możliwość konfiguracji widoku i zakresu danych słowników dla jednostki organizacyjnej szpitala oraz użytkownika 26. Wyszukiwanie pacjentów oraz zleceń wg zadanych kryteriów. 27. Przegląd listy pacjentów do przyjęcia w danym dniu. 28. Planowanie realizacji badań w pracowni. 29. Możliwość definicji, przeglądu i wykorzystania terminarza do planowania realizacji badań w pracowni. 30. Ustalenie jednostek czasu, na jakie ma być podzielony terminarz. 31. Możliwość wyszukiwania wolnych terminów i ich rezerwacji. 32. Autoryzacja wyników badań. 33. Możliwość definiowania dowolnych szablonów dokumentów w pracowni diagnostycznej (wyniki, skierowanie, itp.). 34. Dostęp do archiwalnych wyników badań oraz możliwość ich wydruku. 35. Możliwość anulowania zaplanowanego badania. 36. Odnotowanie wykonanych pacjentowi elementów leczenia (procedury, leki,) oraz zużytych materiałów z wykorzystaniem zdefiniowanych wcześniej szablonów tekstów standardowych 37. Możliwość przeglądu, edycji i wydruku danych na temat wykonanego elementu leczenia na bazie elektronicznych formularzy dokumentacji

12 medycznej: przygotowanych zgodnie z wzorcami obowiązującymi w zakładzie Zamawiającego wysłanie zlecenia wykonania elementu leczenia (badania) do jednostki realizującej (np. Pracownie Diagnostyczne, Bloki operacyjne) zwrotne otrzymanie wyniku realizacji zlecenia (np. wyniku badania) 38. Dostęp do skorowidza pacjenta z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących zarówno danych osobowych jak również danych z poszczególnych badań 39. Przegląd wyników z poszczególnych pracowni diagnostycznych możliwością ich wydruku 40. Możliwość wykorzystania standardowych raportów lub uniwersalnego modułu wykazowego z możliwością zdefiniowania zakresu i postaci 41. Możliwość wykonywania raportów: ilościowy wykaz badań z podziałem na płatników wg podziału na: aktualny stan zlecenia (wykonane, zlecone, anulowane), rodzaj zlecenia (wszystkie, zewnętrzne, wewnętrzne) 42. Możliwość wykonywania raportów: ilościowy wykaz badań z podziałem na jednostki kierujące wg podziału na: aktualny stan zlecenia (wykonane, zlecone, anulowane), rodzaj zlecenia (wszystkie, zewnętrzne, wewnętrzne) 23. Funkcje z bloku operacyjnego (moduł Blok Operacyjny) Możliwość planowania zabiegów operacyjnych z rozdzieleniem na poszczególne sale operacyjne. 2. Możliwość przypisania zespołów chirurgicznych i anestezjologicznych do wykonania danych operacji. 3. Możliwość ustalania dat oraz korzystania z terminarza w planowaniu zabiegów. 4. Potwierdzanie przyjęcia pacjenta na wykonanie zabiegu. NIE 5. Ewidencja wykonanych procedur medycznych. 6. Możliwość prowadzenia Księgi Bloku Operacyjnego, ewidencji wykonanych procedur medycznych, dokumentacji operacyjnej, w tym karty zabiegowej pacjenta, protokołów pielęgniarskich, karty bilansu płynów oraz innych kart ewidencyjnych zdefiniowanych przez użytkownika oraz ewidencji zużytych leków i materiałów. 7. Możliwość obsługi elektronicznych zleceń w ramach systemu szpitalnego wysłanie zlecenia wykonania elementu leczenia (badania) do jednostki realizującej (np. Pracownie Diagnostyczne, Bloki operacyjne) zwrotne otrzymanie wyniku realizacji zlecenia (np. wyniku badania) 8. Możliwość automatycznej aktualizacji stanów magazynowych apteczek bloku operacyjnego i anestezjologicznych na podstawie zaewidencjonowanego zużycia 24. Funkcje dla przyjęcia pacjenta do przychodni (moduł Przychodnia Rejestracja) 1. Prowadzenie skorowidza pacjenta z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących zarówno danych osobowych jak również danych z poszczególnych wizyt Połączenie z systemem szpitalnym, dostęp do informacji z hospitalizacji. 3. Możliwość wyszukiwania pacjentów przynajmniej według następujących kryteriów: nazwisko, PESEL. 4. Możliwość podania kryteriów wyszukiwania pacjenta podczas operacji rejestracji pacjenta. 5. Możliwość uzupełnienia danych w ramach dowolnych cech/atrybutów dla pacjenta, które nie występują w standardowych danych osobowych, np.: data pierwszej wizyty, poradnie, do których jest zapisany pacjent. 6. Możliwość wyszukiwania pacjentów po wartościach danego atrybutu. 12

13 7. Możliwość uzupełnienia danych w ramach dowolnych cech/atrybutów związanych z pobytem pacjenta w Przychodni, np.: rodzaj wizyty, stan pacjenta przy przyjęciu. 8. Możliwość wyszukiwania pacjentów w gabinecie lekarskim po wartościach danego atrybutu związanego z pobytem. 9. Możliwość podglądu zaplanowanych wizyt i wyboru z terminarza podczas operacji rejestracji pacjenta. 10. Możliwość skorzystania z danych ze skierowania (jednostka kierująca, lekarz kierujący, rozpoznanie ze skierowania) z poprzedniej wizyty pacjenta w Przychodni. 11. Możliwość skierowania pacjenta do więcej niż jednego gabinetu w jednym dniu, skutkujące pojawieniem się ostrzeżenia o kolejnej rejestracji w danym dniu. 12. Możliwość rejestracji pacjenta do danej poradni, gabinetu lekarskiego lub lekarza. 13. Dostęp do listy zarejestrowanych pacjentów w danym dniu. 14. Możliwość dokonania korekty miejsca skierowania. 15. Możliwość zaplanowania wizyty pacjenta do gabinetu. 16. Możliwość anulowania zaplanowanej wizyty pacjentowi. 17. Możliwość przeglądu i wydruku zaplanowanych wizyt dla pacjenta. 18. Możliwość przeglądu terminarza wizyt z gabinetu lekarskiego. 19. Możliwość usunięcia wizyty pacjenta w Przychodni. 20. Możliwość wpisu pacjenta do Księgi Oczekujących szpitala. 21. Czynności analityczno-sprawozdawcze: możliwość wykonania standardowych raportów i wykazów ze zgromadzonych danych możliwość zdefiniowania zakresu i postaci danych (np. zestawienie pacjentów przyjętych w danym okresie w poszczególnych gabinetach, zestawienie pacjentów przyjętych w danym okresie u poszczególnych lekarzy). 22. Możliwość przeglądu, edycji i wydruku danych na temat wykonanego elementu leczenia na bazie elektronicznych formularzy dokumentacji medycznej, przygotowanych zgodnie z wzorcami obowiązującymi w zakładzie Zamawiającego 25. Funkcje dla gabinetu w przychodni (moduł Przychodnia Gabinet) Prowadzenie skorowidza pacjenta z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących zarówno danych osobowych jak również danych z poszczególnych wizyt. 2. Połączenie z systemem szpitalnym (ruch chorych), dostęp do informacji z hospitalizacji. 3. Możliwość wyszukiwania pacjentów przynajmniej według następujących kryteriów: nazwisko, PESEL. 4. Możliwość uzupełnienia danych w ramach dowolnych cech/atrybutów dla pacjenta, które nie występują w standardowych danych osobowych, np.: data pierwszej wizyty, poradnie, do których jest zapisany pacjent. 5. Możliwość wyszukiwania pacjentów po wartościach danego atrybutu. 6. Możliwość uzupełnienia danych w ramach dowolnych cech/atrybutów NIE związanych z pobytem pacjenta w Przychodni, np.: rodzaj wizyty, stan pacjenta przy przyjęciu. 7. Możliwość wyszukiwania pacjentów w gabinecie lekarskim po wartościach NIE danego atrybutu związanego z pobytem. 8. Przegląd listy pacjentów do przyjęcia w danym dniu. 9. Przegląd listy zaplanowanych wizyt w danym dniu. 10. Możliwość wpisu pacjenta do Księgi Oczekujących szpitala. 11. Odnotowanie wykonanych pacjentowi elementów leczenia wraz z odnotowaniem wyników (rozpoznania, wywiad, treść badania, treść zaleceń, treść epikryzy, procedury, badania laboratoryjnego, itp.). 12. Możliwość zdefiniowania i wykorzystania tekstów standardowych w polach NIE opisowych 13. Możliwość dokonania korekty danych wprowadzonych na etapie rejestracji NIE 13

14 pacjenta 14. Ustalenie czasu dostępności gabinetu dla pacjentów (zaznaczenie dni wolnych). 15. Definiowanie i obsługa terminarzy dla gabinetów: możliwość przeglądu terminarza automatyczne wyszukiwanie wolnych terminów i ich rezerwacji możliwość anulowania zaplanowanej wizyty pacjentowi przegląd i wydruk zaplanowanych wizyt dla pacjenta 16. Współpraca z apteczką oddziałową w zakresie aktualizacji stanu magazynu NIE środka farmaceutycznego podczas ewidencjonowania podania leku w gabinecie przychodni. 17. Możliwość definiowania i wydruku szablonów dokumentów z zakresu danych gromadzonych w systemie. 18. Czynności analityczno-sprawozdawcze: możliwość wykonania standardowych raportów i wykazów ze zgromadzonych danych możliwością zdefiniowania zakresu i postaci drukowanych danych. 19. Możliwość przeglądu, edycji i wydruku danych na temat wykonanego elementu leczenia na bazie elektronicznych danych przygotowanych zgodnie z wzorcami obowiązującymi w zakładzie Zamawiającego 20. Możliwość obsługi elektronicznych zleceń w ramach systemu poradni wysłanie zlecenia wykonania elementu leczenia (badania) do NIE jednostki realizującej (np. Laboratorium, Pracownie Diagnostyczne, Bloki operacyjne) zwrotne otrzymanie wyniku realizacji zlecenia (np. wyniku NIE badania) 26. Funkcje dla statystyki przychodni (moduł Przychodnia Statystyka) 1. Czynności analityczno-sprawozdawcze: możliwość wykonania standardowych raportów i wykazów ze zgromadzonych danych możliwością definiowania zakresu i postaci drukowanych danych 27. Funkcje dla modułu Banku Krwi Prowadzenie gospodarki magazynowej materiałami krwiopochodnymi 2. Prowadzenie obsługi zleceń z oddziałów 28. Funkcje dla modułu Żywienie Wspomaganie ustalania diet i jadłospisów oraz ich definiowanie NIE 2. Prowadzenie gospodarki magazynowej zasobów żywnościowych 3. Prowadzenie obsługi zleceń z oddziałów 29. Funkcje dla obsługi kontraktów (moduł Rozliczenia Kontraktów) Gromadzenie informacji o strukturze organizacyjnej zakładu.) 2. Określenie jednostek organizacyjnych świadczących usługi kontraktowane. 3. Rozliczenie jednostek organizacyjnych z zakresu świadczonych usług w wybranym okresie wartościami punktowymi oraz walutowymi. 4. Możliwość rozróżnienia typów jednostek świadczących usługi medyczne zgodnie z klasyfikacją płatników (np. oddziały szpitalne, poradnie itp.). 5. Prowadzenie katalogu usług świadczonych i kontraktowanych przez jednostkę. 6. Możliwość rozróżnienia typów usług świadczonych przez jednostkę - kryterium podziału usług np. ze względu na typ jednostki. 7. Możliwość określenia jednostek organizacyjnych świadczących poszczególne usługi (szczególnie istotne w przypadku kilku jednostek świadczących tę samą usługę). 8. Możliwość ewidencji ilościowo-wartościowej zakontraktowanych usług. 9. Możliwość określenia w ramach kontraktu miesięcznego planu wykonania usług. 10. Możliwość ewidencji aneksów do kontraktów. 11. Możliwość analitycznej ewidencji realizacji kontraktów z określeniem 14

15 REALIZA pacjentów, dla których zostały wykonywane usługi. 12. Możliwość ręcznego wpisywania wielkości wykonanych świadczeń. 13. W ramach jednego kontraktu możliwość definiowania i rozliczania usług jako pobytów (jednostką rozliczeniową jest pobyt) lub jako osobodni (jednostką rozliczeniową jest pojedynczy osobodzień). 14. Usługi, dla których jednostką rozliczeniową jest pobyt powinny być rozliczane z dokładnością do: pobytu szpitalnego (hospitalizacji) pobytu elementarnego (pobyt na oddziale) wykonanego elementu leczenia (procedura medyczna) 15. Możliwość punktowego rozliczenia kontraktów. Obsługa JGP wraz z wbudowanym mechanizmem wyznaczenia grup. 16. Wymagane jest prowadzenie spójnego, jednoznacznego wewnętrznego okodowania realizowanych świadczeń z możliwością zmiany okodowania dla potrzeb sprawozdawczości, zgodnie z zaleceniami płatników. 17. Wymagana możliwość wykonania sprawozdania finansowego z realizacji kontraktów za wybrany okres w ramach roku. 18. Możliwość definiowania przez użytkownika postaci i zawartości sprawozdania. 19. Możliwość emisji przygotowanych sprawozdań w formie elektronicznej. 20. Możliwość przygotowania sprawozdania z wykonania planu wykonania usług w jednostkach organizacyjnych na podstawie planu rzeczowofinansowego jednostek, oferty jednostek i wprowadzonej realizacji kontraktów. 21. Możliwość przygotowania sprawozdania z realizacji planu rzeczowofinansowego w jednostkach organizacyjnych. 22. Możliwość wystawienia i wydruku faktur za wykonane usługi. 23. Możliwość ręcznego wyboru sprzedawanych usług w wybranym okresie. 24. Możliwość generowania sprawozdań do systemów rozliczeniowych płatników świadczeń w formatach KSSWD, Pakiet Świadczeniodawcy 30. Funkcje dla kalkulacji kosztów pacjenta i procedur Na podstawie zestawień finansowych przydzielenie i wskazanie kosztów leczenia poprzez szczegółowe określanie jednostki zlecającej, jednostki wykonującej, rodzaju i kosztu wykonanych usług, pacjentów ( grup pacjentów) itd. 2. Możliwość określenia kosztu leczenia pacjenta na podstawie zleceń (procedur) zrealizowanych w dowolnym momencie leczenia 3. Kalkulacja kosztów wytworzenia procedur medycznych w oparciu o tabele przejściowe zawierające dane uśrednione oraz w oparciu o dane rzeczywiste pochodzące z całego systemu. Porównywanie danych otrzymanych z obydwu źródeł. 15

Zadania do prezentacji

Zadania do prezentacji Maków Mazowiecki, dnia 06 sierpnia 2014 Zadania do prezentacji Zadanie nr 1. Moduł Administracja Systemem. Definiowanie struktury dokumentów: ksiąg wykorzystywanych w szpitalu, przychodni, pracowni. Zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa Chorzów

Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa Chorzów Maków Mazowiecki 19.08.2014r Znak sprawy :15/2014r Esaprojekt sp. z o.o., ul. Długa 1-3 41-506 Chorzów W związku z otrzymaną kopią odwołania, emailem z dnia 14.08.2014 w którym Wykonawca wnosi o: Zarzuty

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS MODUŁÓW SYSTEMU FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS MODUŁÓW SYSTEMU FUNKCJONALNOŚCI Załącznik nr 1 do SIWZ ARKUSZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAMAWIAJĄCEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS MODUŁÓW SYSTEMU Architektura systemu System musi działać w oparciu o motor baz danych SQL i system operacyjny serwera MS

Bardziej szczegółowo

Funkcje mmedica Standard. Umawianie wizyt (rezerwacja): - wygodny terminarz proste planowanie wizyt. - szybki podgląd harmonogramów pracy

Funkcje mmedica Standard. Umawianie wizyt (rezerwacja): - wygodny terminarz proste planowanie wizyt. - szybki podgląd harmonogramów pracy Rozwiązanie przyśpieszające i wspomagające pracę w zakresie obsługi pacjenta i świadczenia usług medycznych. Planowanie wizyt, rejestracja, gromadzenie i przetwarzanie danych medycznych, tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/271/5/D/2/2015 Wilkowice, 9 lipiec 2015r. ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Poprawa jakości usług medycznych i

Bardziej szczegółowo

Moduł: Lecznictwo otwarte/przychodnia 7 licencji

Moduł: Lecznictwo otwarte/przychodnia 7 licencji Załącznik nr 5 do SIWZ A.I.271-24/11 Moduł: Lecznictwo otwarte/przychodnia 7 licencji Rejestracja/Recepcja Nazwa wymagania definiowanie dostępności usług placówki medycznej Zamawiającego: wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18 Dokumentacja programu Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy Zielona Góra 2015-06-18 Głównym celem funkcjonalnym modułu Gabinet zabiegowy jest komunikacja z laboratoriami diagnostycznym w celu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2012.00.0.0

Aktualizacja 2012.00.0.0 Aktualizacja 2012.00.0.0 czwartek, 19 stycznia 2012 Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Zawartość 1. Zmiany w mechanizmie zlecania

Bardziej szczegółowo

Dostawy obejmować będą: 2.1. Medyczny System Informatyczny. Medyczny System Informatyczny obejmuje następujące oprogramowanie aplikacyjne (moduły):

Dostawy obejmować będą: 2.1. Medyczny System Informatyczny. Medyczny System Informatyczny obejmuje następujące oprogramowanie aplikacyjne (moduły): Załącznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja Techniczna (ST) 1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie, wdrożenie oraz nadzorowanie Medycznego Systemu Informatycznego dla potrzeb Małopolskiego Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni 1 Spis treści CliniNET AIS - Zintegrowany System Informatyczny dla Przychodni 3 Główne cechy systemu: 3 Modułowa architektura systemu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY

ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY Załącznik nr 9 do SIWZ znak EZP/5511/2013 ARKUSZ FUNKCJONALNOŚCI OBLIGATORYJNYCH OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ NA ETAPIE OCENY OFERTY L.P. WYMAGANIE 1) 2) Ogólne System we wszystkich modułach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Rozszerzenie systemu szpitalnego (moduły): Lp. Wyszczególnienie Ilość licencji 1 Moduł controllingu i wspomagania decyzji 2 2 Moduł analizy kosztów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal

Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal S z p i t a l C h o r ó b P ł u c w O r z e s z u Strona 1 Plik pomocy Przed zarejestrowaniem się w określonej poradni proszę pamiętać o kilku

Bardziej szczegółowo

KOMPONENTY HumanWork HOSPITAL: HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby. medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w

KOMPONENTY HumanWork HOSPITAL: HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby. medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w procesach obiegu zadań i dokumentów, aby pracować łatwiej i efektywniej. HumanWork

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Funkcje mmedica PS. Obsługa kartoteki pacjentów: - gromadzenie niezbędnych danych pacjenta. - szybki i skuteczny mechanizm wyszukiwania pacjentów

Funkcje mmedica PS. Obsługa kartoteki pacjentów: - gromadzenie niezbędnych danych pacjenta. - szybki i skuteczny mechanizm wyszukiwania pacjentów mmedica PS podstawowa wersja programu obsługująca rozliczenia z NFZ. Funkcjonalnie odpowiada Pakietowi Świadczeniodawcy. Zarejestrowanie zrealizowanych świadczeń można przeprowadzić bez konieczności wykonywania

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2009.00.3.0

Aktualizacja 2009.00.3.0 Aktualizacja 2009.00.3.0 środa, 18 marca 2009 Uwagi Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz plików systemu Zawartość 1. Wiele uprawnieo... 2 2. Dodawanie prywatnych

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność.

Zestaw pytań nr Wyszukiwanie personelu według następujących kryteriów: nazwisko, kod, typ personelu, aktywność. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml Firma: Medycyna Praktyczna Nazwa Produktu: empendium EDM (nowy program Medycyny Praktycznej, opracowywany na podstawie empendium Gabinet, obecnie dostępny w wersji beta) I. ZAGADNIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI MIGRACJI DANYCH

ZAKRES I WARUNKI MIGRACJI DANYCH Załącznik nr 18 1. WYKAZ MODUŁÓW ZAKRES I WARUNKI MIGRACJI DANYCH Zamawiający wymaga wymiany obecnie funkcjonującego u Zamawiajacego systemu w dziale administracji. Wykonawca, w ramach umowy, będzie zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia PAKIET nr 3 DOSTAWA LICENCJI I KART KRYPTOGRAFICZNYCH Z CHIPEM LICENCJA ESKULAP DLA PRACOWNI DIAGNOSTYCZNEJ 1 sztuka Nazwa: Producent (+ adres, adres strony

Bardziej szczegółowo

OPIS PROCESÓW. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym. Oznaczenia:

OPIS PROCESÓW. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym. Oznaczenia: Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym Oznaczenia: 1 System w tym strona www 2 Dyrekcja OKMP 3 Badany 4 Pracodawca/Klient 5 ośrodek KOMP/pielęgniarki rejestratorki: Kolejowy Ośrodek Medycyny

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 08.07.2014 r.

Łódź, dnia 08.07.2014 r. Nazwa firmy: NZOZ ALL-MED Centrum Medyczne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Marcin Ogórek ul. Wyszyńskiego 99, 94 050 Łódź NIP: 7281446718 REGON: 471492515 Łódź, dnia 08.07.2014 r. Osoba do kontaktu:

Bardziej szczegółowo

Głogów dnia 01.04.2015r. Nr sprawy: ZP/03/2015

Głogów dnia 01.04.2015r. Nr sprawy: ZP/03/2015 Głogów dnia 01.04.2015r. Nr sprawy: ZP/03/2015 Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowa systemu HIS wraz z integracją z PACS/RIS/IRIS/LIS wraz z wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

1 WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SZPITALA W CZĘŚCI MEDYCZNEJ ORAZ W CZĘŚCI ZARZĄDCZEJ... 2

1 WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SZPITALA W CZĘŚCI MEDYCZNEJ ORAZ W CZĘŚCI ZARZĄDCZEJ... 2 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 1 (WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SZPITALA W CZĘŚCI MEDYCZNEJ ORAZ W CZĘŚCI ZARZĄDCZEJ) SPIS TREŚCI 1 WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO

Bardziej szczegółowo

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH INFORMACJI Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI WWW DOSTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA DO WYMOGÓW PRAWA W ZAKRESIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZYJAZNY INTERFEJS

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 (Portal Pacjenta)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 (Portal Pacjenta) Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 (Portal Pacjenta) Spis treści SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 3 (Portal Pacjenta)...1 Wymagania...2 e-informacje:...2

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Strona tytułowa Rozdział 2 Programy Lekowe i Chemioterapia. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 Strona tytułowa Rozdział 2 Programy Lekowe i Chemioterapia. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 4.9.0 Spis treści Rozdział 1 Strona tytułowa Rozdział 2 2.1 2.2 I Ewidencja... danych 2-2 Rozliczanie... 2-8 Strona tytułowa Rozdział 1 Strona tytułowa Ilustracje i zrzuty ekranowe zamieszczone

Bardziej szczegółowo

1 WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SZPITALA W CZĘŚCI MEDYCZNEJ ORAZ W CZĘŚCI ZARZĄDCZEJ

1 WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SZPITALA W CZĘŚCI MEDYCZNEJ ORAZ W CZĘŚCI ZARZĄDCZEJ Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 1 (WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SZPITALA W CZĘŚCI MEDYCZNEJ ORAZ W CZĘŚCI ZARZĄDCZEJ) SPIS TREŚCI Zamawiający poniżej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce RUMsoft RUMsoft to aplikacja do elektronicznych rozliczeń Świadczeniodawcy z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Aktualizacja programu i bazy z dnia 2016.04.18. do wersji 2.9.64. - Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Wymagane i oferowane parametry techniczne

Wymagane i oferowane parametry techniczne Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne Lp. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Oferowane parametry przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać 1 Zakres funkcjonalności Systemu

Bardziej szczegółowo

2. Obsługa systemu przy pomocy klawiatury (bez udziału myszki). TAK 3.

2. Obsługa systemu przy pomocy klawiatury (bez udziału myszki). TAK 3. ZAŁĄC ZNIK NR 2 - WYMAGANA FUNKCJONALNO ŚĆ SYST EMU Lp. 1. REJESTRAC JA DO PORADNI Wymagania Strona 1 z 48 Funkcja obligatoryjna 2. Obsługa systemu przy pomocy klawiatury (bez udziału myszki). 3. Wspólna

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 21/2014 Maków Mazowiecki, dnia 8 grudnia 2014r. ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Opis wymaganych funkcjonalności poszczególnych modułów

Opis wymaganych funkcjonalności poszczególnych modułów Załącznik 1a Opis wymaganych funkcjonalności poszczególnych modułów Wymagania ogólne Lp Wymagania 1 System posiada konstrukcję modułową umożliwiającą jego późniejszą rozbudowę w przyszłości 2 3 4 5 6 System

Bardziej szczegółowo

Wymiana doświadczeń Maciej Garmulewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami

Wymiana doświadczeń Maciej Garmulewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami Wymiana doświadczeń Maciej Garmulewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami Warszawa, 2017-04-21 ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA, STANDARYZACJA GROMADZENIA DANYCH MEDYCZNYCH, INTEROPERACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Opis zmian w wersji 2.8.7 Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

1.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Ewidencja Banderol

1.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Ewidencja Banderol Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.łukasińskiego 116 pok. 125 PL 71-215 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel. (+48 91) 4824-431 e-mail j.cenzartowicz@sadec.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Załącznik 6b do SIWZ Zakres funkcjonalny Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla części medycznej i administracyjno-zarządczej

Załącznik 6b do SIWZ Zakres funkcjonalny Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla części medycznej i administracyjno-zarządczej Załącznik 6b do SIWZ Zakres funkcjonalny Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla części medycznej i administracyjno-zarządczej 1 Spis treści 1.0 Zakres funkcjonalny Zintegrowanego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO - CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO - CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA POSEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/11/2012 OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO - CZĘŚĆ ADMINISRACYJNA Opis kolumn: Funkcja opis działania, wymagań stawianych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES JAKOŚCIOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA ZSI

ZAKRES JAKOŚCIOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA ZSI ZAKRES JAKOŚCIOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA ZSI Załącznik nr 1.4 do SIWZ Wykonawca jest zobligowany wypełnić tabele zamieszczone w niniejszym załączniku wpisując w kolumnie Tak/Nie

Bardziej szczegółowo

Opis licencjonowania stanowisk komputerowych.

Opis licencjonowania stanowisk komputerowych. Dokumentacja programu e Zoz Zasady licencjonowania i cennik obowiązuje od dnia 2010-05-01 Wersja 1.18.0.1 Zielona Góra 2010-04-15 Niniejszy dokument opisuje sposób licencjonowania programu ezoz. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NZ/220/75/W2/2014 01.09.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do siwz ELEKTRONICZNE KONTO PACJENTA (EKP) EKP-REJESTRACJA ON-LINE

Zał. nr 4 do siwz ELEKTRONICZNE KONTO PACJENTA (EKP) EKP-REJESTRACJA ON-LINE Zał. nr 4 do siwz ELEKRONICZNE KONO PACJENA (EKP) EKP-REJESRACJA ON-LINE Dostęp z poziomu EKP - Pacjent powinien mieć dostęp do rejestracji on-line jak również historii wcześniejszych rejestracji z poziomu

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY INFORMATYCZNE SYSTEM INFORMATYCZNY OBSŁUGI PACJENTA

PROFESJONALNE SYSTEMY INFORMATYCZNE SYSTEM INFORMATYCZNY OBSŁUGI PACJENTA SYSTEM INFORMATYCZNY OBSŁUGI PACJENTA System Informatyczny Obsługi Pacjenta (SOIP) w swoim zakresie funkcjonalnym obejmuje wszystkie istotne sfery działalności jednostki medycznej. System SOIP został pomyślany

Bardziej szczegółowo

Szpital e-otwarty dla Pacjentów Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku

Szpital e-otwarty dla Pacjentów Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku CASE STUDY: Szpital e-otwarty dla Pacjentów Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku Spis treści SPZOZ w Przeworsku / 03 Wyzwania / 04 Rozwiązanie / 05 Korzyści / 08 SPZOZ w Przeworsku Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rysunek 1 Przykładowe okno (1) Rejestracji wydania karty DiLO Miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń Jest to wielomodułowy system, komponowany według potrzeb oraz wymagań Klienta dający możliwość kontroli wykonywanych zadań, w tym monitorowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na:

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na: Załącznik nr 1 pieczęć wykonawcy GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na: firma: Dostawa, instalacja

Bardziej szczegółowo

Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu

Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Aktualizacja KS-SOLAB 2013.02.1.0 poniedziałek, 19 sierpnia 2013 Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Zawartość LB 11 REJESTRACJA...2

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. Szczegłowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie 4. E- Edukacja / E- Szpital. System musi zawierać moduły do obsługi:

Załącznik nr 4 do SIWZ. Szczegłowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie 4. E- Edukacja / E- Szpital. System musi zawierać moduły do obsługi: Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegłowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie 4. E- Edukacja / E- Szpital W ramach zadania wdrożony zostanie pakiet oprogramowania: - e-szpital. Podstawowym przeznaczeniem pakietu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 12/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 12/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 12/2015 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-04-13 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI aswzsby.dll [2015.1.2.0] 1. Dodano opisy do nowych opcji. 2. Dodano nowe zasoby graficzne.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Szpitalny System Informatyczny Historia szpitala rozpoczyna się w 1920 r. - 01.01.1922r. przyjęto pierwszego pacjenta. Wojewódzki Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład ZASADY PROWADZENIA LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ, FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W RAMACH UMOWY ZAWARTEJ Z NARODOWYM FUDUSZEM ZDROWIA, W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich.

Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich. REJESTR SYSTEM OBSŁUGI PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich. Program został stworzony w

Bardziej szczegółowo

Tytuł: : Przyjęcie pacjenta do Szpitala tryb planowy w Głównej Izbie Przyjęć. I. PACJENCI PRZYJMOWANI W TRYBIE PLANOWYM:

Tytuł: : Przyjęcie pacjenta do Szpitala tryb planowy w Głównej Izbie Przyjęć. I. PACJENCI PRZYJMOWANI W TRYBIE PLANOWYM: Data obowiązywania: 01.03.2014 r Wydanie: 1 Strona 1 z 4 Cel hospitalizacji: Diagnostyka, zabiegi i leczenie pacjentów. Zakres: Dotyczy przyjęcia chorego do Szpitala i przekazania do odpowiedniego oddziału.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014.

Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. Pytania I Maków Mazowiecki 13.08.2014r Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. 1. Dotyczy: Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Metodyka dotycząca psychiatrii część nieszpitalna Spis treści

Metodyka dotycząca psychiatrii część nieszpitalna Spis treści Metodyka dotycząca psychiatrii część nieszpitalna Spis treści Zawartość merytoryczna plików... 2 Struktura plików dotyczących świadczenia opieki zdrowotnej... 2 Plik 1, Ogólne Dane, Nazwa pliku: Kod świadczeniodawcy_og_amb_rok_miesiac.csv...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny Lekarz ZDLR

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny Lekarz ZDLR Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny Lekarz ZDLR 10-05-2017 Spis treści 1. Logowanie do systemu... 3 2. Przyciski w systemie... 5 3. Opis wizyty... 6 3.1. Opis obserwacji na formularzach...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Praca w Gabinecie lekarskim

Praca w Gabinecie lekarskim Praca w Gabinecie lekarskim z programem Wersja 2.1.1 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie...3 2. Gabinet lekarski...7 2.1 Menu...7 2.2 Wizyta lekarska w gabinecie... 12 2.3 Elektroniczna karta pacjenta... 21

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

JGP w AOS w oprogramowaniu KAMSOFT S.A. mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT S.A.

JGP w AOS w oprogramowaniu KAMSOFT S.A. mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT S.A. JGP w AOS w oprogramowaniu KAMSOFT S.A. mgr Marcin Jaworski Dyrektor Techniczny Wydział Systemów Służby Zdrowia KAMSOFT S.A. Plan prezentacji Zarządzenie Prezesa NFZ nr 29/2011/DSOZ z dnia 14 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne. Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A.

Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne. Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ: Telekonferencja szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

System pracuje co najmniej w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach użytkowników

System pracuje co najmniej w środowisku graficznym MS Windows na stanowiskach użytkowników Nr postępowania: DZP.272-29/13 Zał. nr 2 do SIWZ/Zał. nr 2 do umowy Funkcjonalność WEB dla posiadanego systemu informatycznego w zakresie Ruchu Chorych, Lecznictwa otwartego, Apteki, Apteczek, Rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcje Szpitalnego Systemu Informatycznego

Wymagane funkcje Szpitalnego Systemu Informatycznego Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 1. Administracja W oknie Informacyjnym pokazano ilość licencji. 2. Archiwizacja Wprowadzono opcję kancelarii i archiwizatora: "Po archiwizacji automatycznie skopiuj archiwum

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 15/2016 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 15/2016 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 15/2016 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-05-25 MODUŁ aswslow.dll OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano okno listy stosowanych w szpitalu numerów GTIN/EAN wywoływane z poziomu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) - opis równoważności dla HIS - Wymagania dotyczące funkcjonalności poszczególnych modułów Opis równoważności dla HIS Pod pojęciem równoważny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja system e-wuś

Instrukcja system e-wuś Instrukcja system e-wuś Spis: 1) UWAGA! 2) e-wuś konfiguracja 3) e-wuś Wizyty lekarskie 4) Zestawienie e-wuś 5) e-wuś Gabinet lekarski 6) e-wuś Izba przyjęć 7) e-wuś - Oddział UWAGA! Sprawdzanie pacjenta

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty AE/ZP-27-93/14 Załącznik nr Z1 W Pakiecie numer 1 przedmiot zamówienia obejmuje aktualizację Szpitalnego Systemu Informatycznego HIS InfoMedica posiadanego przez Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

L.p. Treść wymagania

L.p. Treść wymagania Załącznik nr 5 Wymagania ogólne co do wdrażanego systemu dotyczące wszystkich modułów 1. System ma interfejs graficzny dla wszystkich modułów 2. System działa w architekturze trójwarstwowej 3. System pracuje

Bardziej szczegółowo

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 KS-APTEKA Windows (Wielomagazynowość) KAMSOFT S.A. Katowice 2013 Strona 1 z 10 1. Koncepcja wielomagazynowości w System umożliwia zdefiniowanie hierarchicznej struktury przedsiębiorstwa. Elementy struktury

Bardziej szczegółowo

1. Księgowość Optivum. Opis Systemu Przetwarzania Danych. Wykaz zbiorów stanowiących księgi rachunkowe

1. Księgowość Optivum. Opis Systemu Przetwarzania Danych. Wykaz zbiorów stanowiących księgi rachunkowe Załącznik nr 2 Do Zarządzenia nr 6 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 Polityka Rachunkowości 1. Księgowość Optivum Opis Systemu Przetwarzania Danych w rozumieniu ustawy o rachunkowości z 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 1. Do czego służy ten program: Program został stworzony z myślą o ułatwieniu wyliczania danych na temat kolejek oczekujących sprawozdawanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA FUNKCJONALNOŚCI PIELĘGNIARKI AMBULATORYJNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ. Wersja 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA FUNKCJONALNOŚCI PIELĘGNIARKI AMBULATORYJNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ. Wersja 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA FUNKCJONALNOŚCI PIELĘGNIARKI AMBULATORYJNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ Wersja 1.0 Spis treści Spis Treści...2 Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...4 Przypisanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą znak sprawy: ZP 03/2017

Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą znak sprawy: ZP 03/2017 Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą znak sprawy: ZP 03/2017 Pismo Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Przetargu Nieograniczonego, oznaczonego

Bardziej szczegółowo