Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str ZAKRES OPRACOWANIA str TABELE... str RYSUNKI. str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str."

Transkrypt

1 Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY.. str PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str ZAKRES OPRACOWANIA str TABELE.... str RYSUNKI. str SPIS RYSUNKÓW. str. 378 Strona 1

2 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego Opracowania dendrologicznego jest inwentaryzacja drzew z planem wycinki drzew i krzewów w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Przebudowa i budowa (modernizacja) linii średnicowej w układzie dalekobieżnym (linia nr 1 i 2) i w układzie podmiejskim (linia nr 447 i 448) na odcinku Warszawa Wschodnia Warszawa Zachodnia łącznie ze stacjami oraz przystankami i tunelem średnicowym w układzie dalekobieżnym ZAKRES OPRACOWANIA Inwentaryzację przeprowadzono wzdłuż projektowanej modernizacji Linii Średnicowej na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia: układ dalekobieżny: od km (linia nr 2) do km (linia nr 1); układ podmiejski: od km (linia nr 448) do km (linia nr 447). Analizowany odcinek linii kolejowej leży na terenie miasta Warszawa. W trakcie inwentaryzacji pomierzono, wpisano w tabele i naniesiono na plany sytuacyjne łącznie 3964 sztuk drzew. Posiadają one średnicę od 4 do 445 cm, przy czym średnia wartość wynosi 69 cm. Zinwentaryzowane drzewa w większości rosną na skarpach i w rowach odwadniających. Zestawienia tabelaryczne (Tabele 1-4) sporządzone zostały z rozróżnieniem układu dalekobieżnego i podmiejskiego. Wyróżniono strony torów: strona lewa i strona prawa, zgodnie z kierunkiem Warszawa Zachodnia Warszawa Wschodnia. Zinwentaryzowanym m nadano numery: od 1 do Rozróżnienia rodzajów i gatunków drzew dokonano w oparciu o zapis Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 roku w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306). Wskazano obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 1,3 m oraz powierzchnię krzewów do usunięcia. Zaklasyfikowane do usunięcia drzewa i krzewy w ujęciu tabelarycznym oznaczone zostały przypisem wyciąć. Do usunięcia zakwalifikowano łącznie 1795 sztuk drzew oraz m² krzewów, które zbiorczo zostały przedstawione w Tabeli 5. Zakres wycinki drzew i krzewów dotyczy terenu położonego po obydwu stronach linii kolejowej. Lokalizację wytypowanych do wycinki drzew i krzewów przedstawiono uwzględniając: numery działek ewidencyjnych, obręby ewidencyjne oraz dzielnice miasta Warszawa. Kwalifikację drzew i krzewów podlegających wycince rozróżniono na rodzaj kolizji z inwestycją - założenia projektowe dot. infrastruktury kolejowej wraz ze strefą zajętości terenu pod realizację prac inwestycyjnych, bliska odległość od inwestycji i względy bezpieczeństwa. Strefa wycinki roślinności drzewiastej i krzewiastej w rejonie wschodniego (praskiego) brzegu Wisły w związku z przebudową mostu, wyznaczona na 30 m od krawędzi mostu w dół i w górę rzeki, stanowi maksymalny bufor ustalony przez Projektanta. Wycinka drzew i krzewów jest konieczna ze względu na potrzebę zwiększenia dostępności terenu w momencie prowadzenia prac remontowo budowlanych. W kwestii zabezpieczenia konstrukcji i wyposażenia przęseł mostu wycięte zostaną tylko te drzewa, które aktualnie są poprzewracane i opierają się bezpośrednio o konstrukcję mostu oraz drzewa, których wysokość przekracza odległość od mostu, Strona 2

3 co w przypadku przewrócenia się może spowodować zagrożenie dla konstrukcji filarów i przęseł obiektu oraz może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Wycinka drzew i krzewów w najbliższym sąsiedztwie mostu zapewni prawidłową wentylację konstrukcji stalowej i elementów wyposażenia obiektu. Na mapach przedstawiono zinwentaryzowane drzewa wraz z ich numerami, przy czym drzewa wyrastające z jednego korzenia lub mające jeden pień posiadają jeden znak graficzny z numerami np Zinwentaryzowane drzewa niezakwalifikowane do usunięcia mają znak graficzny koloru zielonego. Zinwentaryzowane drzewa, które zostały zakwalifikowane do usunięcia mają znak graficzny koloru czerwonego. Na mapach wyróżniono również odcinki, dla których wskazano usunięcie krzewów. Strona 3

4 1.3. TABELE SPIS TABEL Tabela 1. Zestawienie wyników inwentaryzacji oraz wykaz drzew i krzewów zakwalifikowanych do wycinki układ dalekobieżny: strona lewa...str.5-81 Tabela 2. Zestawienie wyników inwentaryzacji oraz wykaz drzew i krzewów zakwalifikowanych do wycinki układ dalekobieżny: strona prawa...str Tabela 3. Zestawienie wyników inwentaryzacji oraz wykaz drzew i krzewów zakwalifikowanych do wycinki układ podmiejski: strona lewa.str Tabela 4. Zestawienie wyników inwentaryzacji oraz wykaz drzew i krzewów zakwalifikowanych do wycinki układ podmiejski: strona prawa str Tabela 5. Wykaz drzew i krzewów zakwalifikowanych do wycinki zestawienie zbiorcze...str Strona 4

5 Tabela 1. Zestawienie wyników inwentaryzacji oraz wykaz drzew i krzewów zakwalifikowanych do wycinki układ dalekobieżny: strona lewa L.p. Numer drzewa UKŁAD DALEKOBIEŻNY: STRONA LEWA Nazwa Obwód (cm) /pow. (m 2 ) Wskazanie km 3,9-3, Grusza 38 wyciąć 2 11 Grusza 66 wyciąć 3 12 Topola 188 wyciąć 4 13 Topola 182 wyciąć 5 14 Topola 204 wyciąć 3 krzewy 2 m 2 wyciąć 2 krzewy 15 m 2 wyciąć km 3,8-3,9 4 krzewy 8 m 2 wyciąć km 3,7-3,8 5 krzewy 9 m 2 wyciąć 7 krzewy 3 m 2 wyciąć km 3,6-3, Topola Topola krzewy 3 m 2 wyciąć km 3,6-3, Topola Topola Topola 188 km 3,5-3, Klon Klon Klon 44 Uwagi Strona 5

6 km 3,4-3, Klon Klon Czereśnia Czereśnia 115 wyciąć Czereśnia 103 wyciąć Jabłoń 66 wyciąć Jabłoń 85 wyciąć Jabłoń 60 wyciąć Jabłoń 53 wyciąć Jabłoń 94 wyciąć Jabłoń 103 wyciąć Klon jawor 40 wyciąć 77 Krzewy 25m2 78 Krzewy 29m2 79 Krzewy 25m2 81 Krzewy 25m2 82 Krzewy 28m2 83 Krzewy 15m2 km 3,3-3, Czereśnia 72 wyciąć Jarząb szwedzki Jarząb szwedzki Jarząb szwedzki Jarząb szwedzki Jarząb szwedzki Jarząb szwedzki Jarząb szwedzki Jarząb szwedzki Jarząb szwedzki Jarząb szwedzki Klon zwyczajny Klon zwyczajny Orzech włoski 4 wyciąć Strona 6

7 Orzech włoski 4 wyciąć Orzech włoski 4 wyciąć Orzech włoski 4 wyciąć Jarząb szwedzki Klon zwyczajny Jarząb szwedzki Jarząb szwedzki Jarząb szwedzki Jarząb szwedzki Jarząb szwedzki Jarząb szwedzki Jarząb szwedzki Jarząb szwedzki Jarząb szwedzki Jarząb szwedzki Jarząb szwedzki Grusza pospolita Jarząb szwedzki Jarząb szwedzki Jarząb szwedzki Jarząb szwedzki Jesion wyniosły Topola włoska Krzewy 29m2 80 Krzewy 18m2 84 Krzewy 25m2 km 3,2-3, Topola Topola Topola Topola Topola Topola Topola Topola 239 cztero-pniowe Strona 7

8 71 35 Topola Topola 220 wyciąć Jarząb szwedzki Klon zwyczajny Jarząb szwedzki Klon zwyczajny Jarząb szwedzki Klon zwyczajny Jarząb szwedzki Klon zwyczajny Jarząb szwedzki Klon zwyczajny Jarząb szwedzki Klon zwyczajny Klon zwyczajny Jarząb szwedzki Klon zwyczajny Jarząb szwedzki 4 km 3,1-3, Klon jesionolistny Jarząb Jarząb Morwa Morwa Morwa Morwa Morwa Klon jesionolistny Topola Topola 207 km 3,0-2, Topola Topola Morwa 38 Strona 8

9 Morwa Morwa Morwa Morwa Morwa Morwa Topola Topola Morwa Topola Topola Morwa Klon jesionolistny Grusza Topola Klon jesionolistny Topola Topola Morwa Morwa Morwa Morwa Morwa Morwa Topola Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Topola 119 wyciąć Topola 380 wyciąć km 2,9-2, Topola Topola 166 Strona 9

10 Topola Topola Topola 214 wyciąć Śliwa Śliwa Śliwa Śliwa Śliwa Śliwa Śliwa Śliwa 44 km 2,8-2, Klon jesionolistny Topola Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny 69 wyciąć Klon jesionolistny 66 wyciąć Klon jesionolistny 91 wyciąć Klon jesionolistny 85 wyciąć Klon jesionolistny 69 wyciąć km 2,7-2,6 0 km 2,6-2, Topola 160 wyciąć Topola 132 wyciąć Topola 144 wyciąć Klon jesionolistny 138 wyciąć Klon jesionolistny 113 wyciąć Klon jesionolistny 129 wyciąć 13 krzewy 2 m 2 wyciąć km 2,5-2,4 14 krzewy 6 m 2 wyciąć km 2,4-2,3 drzwo ośmio-pniowe Strona 10

11 0 km 2,3-2, Grusza Grusza Grusza Grusza Grusza Grusza Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny 41 km 2,2-2, Topola Klon zwyczajny Śliwa Śliwa Klon jesionolistny Klon jesionolistny Topola Topola Topola Topola Topola 192 cztero-pniowe siedmio-pniowe siedmio-pniowe cztero-pniowe Strona 11

12 Topola Topola Grusza Grusza Topola Topola 60 km 2,1-2, Topola Topola Topola Grusza Topola Topola Topola Topola Topola Klon jesionolistny Topola Topola Topola Topola Topola Jarząb pospolity Jarząb szwedzki Jarząb szwedzki Jarząb szwedzki Jarząb szwedzki Jarząb szwedzki Jarząb szwedzki Topola Topola Klon jesionolistny Topola Wiąz Wiąz 41 Strona 12

13 Wiąz Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Topola Topola 135 km 2,0-1, Topola Topola Topola Topola Topola Topola Topola Topola Topola Topola Topola Topola Topola Topola Topola Topola Topola Topola Topola Topola Topola Topola Jabłoń Topola Topola Klon zwyczajny Topola 160 cztero-pniowe Strona 13

14 Topola Grusza Topola Topola Grusza Topola Topola Topola Topola Grusza Grusza Grusza Grusza Grusza Grusza 35 km 1,6-1, Klon zwyczajny 38 wyciąć Klon zwyczajny 41 wyciąć Topola Jarząb szwedzki Topola Topola Topola Topola Topola Topola 141 km 1,5-1, Topola 126 wyciąć km 1,4-1, Topola 94 wyciąć Topola 107 wyciąć Topola 126 wyciąć Topola 154 wyciąć km 1,3-1,2 cztero-pniowe cztero-pniowe Strona 14

15 0 km 1,2-1,1 0 km 1,1-1, Śliwa 28 wyciąć Śliwa 35 wyciąć Śliwa 31 wyciąć Śliwa 44 wyciąć Śliwa 53 wyciąć Śliwa 44 wyciąć Śliwa 85 wyciąć Śliwa 63 wyciąć Śliwa 57 wyciąć Śliwa 38 wyciąć Śliwa 44 wyciąć Śliwa 53 wyciąć Śliwa 31 wyciąć Śliwa 47 wyciąć Śliwa 25 wyciąć Śliwa 60 wyciąć Śliwa 44 wyciąć Śliwa 82 wyciąć Śliwa 50 wyciąć Śliwa 57 wyciąć Śliwa 53 wyciąć Śliwa 60 wyciąć Śliwa 41 wyciąć Śliwa 38 wyciąć Śliwa 57 wyciąć Śliwa 35 wyciąć Śliwa 41 wyciąć Śliwa 50 wyciąć Śliwa 63 wyciąć Śliwa 25 wyciąć Strona 15

16 Śliwa 35 wyciąć Śliwa 57 wyciąć Śliwa 35 wyciąć Śliwa 44 wyciąć Śliwa 47 wyciąć Śliwa 31 wyciąć Śliwa 25 wyciąć Śliwa 53 wyciąć Śliwa 60 wyciąć Śliwa 53 wyciąć Śliwa 38 wyciąć Śliwa 57 wyciąć Śliwa 25 wyciąć Śliwa 22 wyciąć Śliwa 22 wyciąć Śliwa 25 wyciąć Śliwa 53 wyciąć Śliwa 25 wyciąć Śliwa 85 wyciąć Śliwa 25 wyciąć Śliwa 38 wyciąć Śliwa 50 wyciąć Śliwa 31 wyciąć km 1,0-0, Śliwa 53 wyciąć Śliwa 63 wyciąć Śliwa 44 wyciąć Śliwa 50 wyciąć Śliwa 47 wyciąć Śliwa 44 wyciąć Śliwa 63 wyciąć Śliwa 25 wyciąć Śliwa 28 wyciąć Śliwa 28 wyciąć Śliwa 31 wyciąć Strona 16

17 Śliwa 25 wyciąć Śliwa 31 wyciąć Śliwa 44 wyciąć Śliwa 50 wyciąć Śliwa 35 wyciąć Śliwa 31 wyciąć Śliwa 31 wyciąć Śliwa 31 wyciąć Jesion Jesion Jesion 97 wyciąć Jesion Jesion Jesion Jesion Jesion Jesion Jesion Jesion Jesion Jesion Śliwa Śliwa Śliwa 35 wyciąć Śliwa 53 wyciąć Śliwa 88 wyciąć Śliwa 60 wyciąć Śliwa 57 wyciąć Śliwa Śliwa Śliwa 28 wyciąć Śliwa 31 wyciąć Śliwa 31 wyciąć Śliwa 72 wyciąć Śliwa 57 wyciąć Strona 17

18 Śliwa Śliwa 91 wyciąć Śliwa 28 wyciąć Śliwa 28 wyciąć Śliwa 72 wyciąć Śliwa 53 wyciąć Śliwa 50 wyciąć Śliwa Śliwa 38 wyciąć Śliwa 44 wyciąć Śliwa 53 wyciąć Śliwa 53 wyciąć Śliwa 75 wyciąć Śliwa 69 wyciąć Śliwa 110 wyciąć Śliwa 44 wyciąć Śliwa 31 wyciąć Śliwa 38 wyciąć Śliwa 38 wyciąć Śliwa 28 wyciąć Śliwa 63 wyciąć Śliwa 31 wyciąć Śliwa 41 wyciąć Śliwa 31 wyciąć Śliwa 35 wyciąć Śliwa 35 wyciąć Śliwa 50 wyciąć Topola 223 wyciąć Śliwa 79 wyciąć Śliwa 47 wyciąć Śliwa 35 wyciąć Śliwa 31 wyciąć Śliwa 38 wyciąć Śliwa 44 wyciąć Topola 236 wyciąć Strona 18

19 Śliwa 31 wyciąć Lipa 35 wyciąć Lipa 69 wyciąć suche Lipa 44 wyciąć suche Lipa 53 wyciąć suche Lipa 66 wyciąć Lipa 50 wyciąć Lipa 69 wyciąć Lipa 47 wyciąć Lipa 47 wyciąć Lipa 72 wyciąć Lipa 44 wyciąć Lipa 31 wyciąć Lipa 53 wyciąć Lipa 85 wyciąć Lipa 69 wyciąć Lipa 75 wyciąć Lipa 82 wyciąć Lipa 50 wyciąć Lipa 50 wyciąć Lipa 75 wyciąć Lipa 85 wyciąć Lipa 82 wyciąć Lipa 72 wyciąć Lipa 85 wyciąć Lipa 113 wyciąć Lipa 63 wyciąć Lipa 110 wyciąć Lipa 85 wyciąć Lipa 69 wyciąć Lipa 69 wyciąć Lipa 97 wyciąć Lipa 107 wyciąć Lipa 69 wyciąć Lipa 66 wyciąć Strona 19

20 Lipa 57 wyciąć Lipa 63 wyciąć Lipa 66 wyciąć Lipa 50 wyciąć Lipa 75 wyciąć Lipa 88 wyciąć Lipa 85 wyciąć Lipa 141 wyciąć km 0,9-0, Śliwa 63 wyciąć Śliwa 35 wyciąć Śliwa 57 wyciąć Śliwa 63 wyciąć Śliwa 72 wyciąć Lipa 63 wyciąć Lipa 91 wyciąć Śliwa 94 wyciąć Śliwa 100 wyciąć Śliwa 82 wyciąć Śliwa 88 wyciąć Śliwa 50 wyciąć Jesion 82 wyciąć Jesion 79 wyciąć Jesion Jesion 82 wyciąć Klon jesionolistny 113 wyciąć Jesion 72 wyciąć Jesion Jesion Jesion Jesion Jesion Jesion Jesion Jesion 53 Strona 20

21 Jesion Jesion 53 wyciąć suchy Jesion Jesion Jesion Śliwa 31 wyciąć Śliwa 63 wyciąć Śliwa 38 wyciąć Śliwa 28 wyciąć Śliwa 31 wyciąć Śliwa 28 wyciąć Śliwa 50 wyciąć Śliwa 57 wyciąć Śliwa 35 wyciąć Śliwa 66 wyciąć Śliwa 63 wyciąć Śliwa 28 wyciąć Śliwa 57 wyciąć Śliwa 31 wyciąć Śliwa 75 wyciąć suchy Śliwa 53 wyciąć Śliwa 35 wyciąć Śliwa 60 wyciąć Śliwa 47 wyciąć Śliwa 50 wyciąć Śliwa 57 wyciąć Śliwa 28 wyciąć Śliwa 38 wyciąć Śliwa 38 wyciąć Śliwa 63 wyciąć Śliwa 44 wyciąć Śliwa 50 wyciąć Śliwa 53 wyciąć Śliwa 50 wyciąć Śliwa 25 wyciąć Strona 21

22 Śliwa 28 wyciąć Śliwa 28 wyciąć Śliwa 28 wyciąć Śliwa 57 wyciąć Śliwa 60 wyciąć Śliwa 25 wyciąć Śliwa 28 wyciąć Śliwa 35 wyciąć Śliwa 35 wyciąć Śliwa 22 wyciąć Śliwa 22 wyciąć Śliwa 31 wyciąć Śliwa 38 wyciąć Śliwa 41 wyciąć Śliwa 44 wyciąć Śliwa 60 wyciąć Śliwa 57 wyciąć Śliwa 63 wyciąć Śliwa 47 wyciąć Śliwa 66 wyciąć Lipa 57 wyciąć Lipa 38 wyciąć Lipa 31 wyciąć Lipa 53 wyciąć Lipa 63 wyciąć Lipa 53 wyciąć Lipa 50 wyciąć Lipa 60 wyciąć Lipa 75 wyciąć Lipa 53 wyciąć Lipa 66 wyciąć Lipa 31 wyciąć Lipa 35 wyciąć Lipa 25 wyciąć Lipa 35 wyciąć Strona 22

23 Lipa 35 wyciąć Lipa 25 wyciąć Lipa 50 wyciąć Lipa 44 wyciąć Lipa 57 wyciąć Lipa 60 wyciąć Lipa 57 wyciąć Lipa 75 wyciąć Lipa 38 wyciąć Lipa 88 wyciąć Lipa 72 wyciąć Lipa 85 wyciąć Lipa 85 wyciąć Lipa 50 wyciąć Lipa 63 wyciąć Lipa 63 wyciąć Lipa 66 wyciąć Lipa 113 wyciąć Lipa 63 wyciąć Lipa 100 wyciąć Lipa 79 wyciąć Lipa 75 wyciąć Lipa 85 wyciąć Lipa 60 wyciąć Lipa 157 wyciąć Lipa 50 wyciąć Lipa 60 wyciąć Lipa 38 wyciąć Lipa 57 wyciąć Lipa 50 wyciąć Lipa 82 wyciąć Lipa 72 wyciąć Lipa 79 wyciąć Lipa 85 wyciąć Lipa 79 wyciąć Strona 23

24 Lipa 69 wyciąć Lipa 69 wyciąć Lipa 69 wyciąć Lipa 53 wyciąć Lipa 44 wyciąć km 0,8-0, Śliwa 50 wyciąć Śliwa 53 wyciąć Śliwa 44 wyciąć Śliwa 31 wyciąć Śliwa 31 wyciąć Śliwa 28 wyciąć Śliwa 53 wyciąć Śliwa 35 wyciąć Śliwa 44 wyciąć Śliwa 75 wyciąć Śliwa 66 wyciąć Śliwa 57 wyciąć km 0,7-0, Topola 192 wyciąć Topola 144 wyciąć Topola 151 wyciąć 15 krzewy 5 m 2 wyciąć km 0,6-0, Jesion 141 km 0,5-0,0 0 km 0,0-1,7 0 km 1,7-1, Jesion 94 wyciąć Grusza 132 wyciąć Klon Klon 116 Strona 24

25 Klon Jesion Klon Klon Klon Klon Klon Topola Wiąz Klon Wiąz Klon Klon Jesion Klon Klon Klon Klon Jesion Klon Jabłoń Klon Jesion Jesion Topola Topola Klon Klon Jesion Jesion Jesion Jesion Klon Klon Jesion 79 wyciąć Strona 25

26 Klon 88 wyciąć Jesion 19 wyciąć Jesion Klon 44 wyciąć Jesion 25 wyciąć Jesion Jesion Klon Jesion Jesion Jesion Klon Jesion Jesion Jesion Jesion Jesion Klon Jesion Klon Jesion Jesion klon jesionolistny 66 wyciąć Jesion 22 wyciąć Klon 82 wyciąć Jesion Jesion Jesion Jesion Jesion 44 wyciąć Jesion 22 wyciąć Klon 25 wyciąć Klon 38 wyciąć Klon 91 wyciąć klon jesionolistny 35 wyciąć Strona 26

27 Jesion 57 wyciąć Jesion 25 wyciąć klon jesionolistny 69 suchy Jesion Jesion 60 wyciąć klon jesionolistny Jesion Robinia akacjowa klon jesionolistny Jesion 53 wyciąć suchy klon jesionolistny Klon Robinia akacjowa 22 wyciąć Robinia akacjowa 35 wyciąć Robinia akacjowa 28 wyciąć cztero-pniowe Robinia akacjowa 57 wyciąć Robinia akacjowa 44 wyciąć Robinia akacjowa 25 wyciąć Robinia akacjowa 47 wyciąć Robinia akacjowa Robinia akacjowa Klon klon jesionolistny Robinia akacjowa Robinia akacjowa klon jesionolistny Robinia akacjowa Robinia akacjowa Klon Robinia akacjowa Klon Robinia akacjowa Jesion 57 wyciąć Robinia akacjowa Robinia akacjowa 63 Strona 27

28 16 krzewy 40 m 2 wyciąć km 1,8-1, Robinia akacjowa Robinia akacjowa 25 wyciąć Głóg Głóg klon jesionolistny Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Klon Klon Klon Klon Robinia akacjowa Klon Robinia akacjowa Głóg Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Głóg Robinia akacjowa Klon Głóg Głóg Głóg Robinia akacjowa Robinia akacjowa Klon Robinia akacjowa Robinia akacjowa Jesion Jesion 38 Strona 28

29 Robinia akacjowa Robinia akacjowa Klon Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Klon Jesion Robinia akacjowa klon jesionolistny Klon klon jesionolistny klon jesionolistny Robinia akacjowa Głóg Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Klon Robinia akacjowa Klon jesionolistny Klon jesionolistny Robinia akacjowa 47 Strona 29

30 Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa 63 cztero-pniowe Robinia akacjowa Klon klon jesionolistny Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Wiąz Klon Klon jesionolistny Jesion Klon Klon klon jesionolistny Robinia akacjowa Robinia akacjowa klon jesionolistny klon jesionolistny Robinia akacjowa Klon Robinia akacjowa 63 wyciąć Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Klon Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Klon Klon 79 Strona 30

31 Klon Klon Głóg Głóg Głóg Głóg Głóg Głóg Głóg Głóg Głóg Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Klon Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa 50 cztero-pniowe Robinia akacjowa Robinia akacjowa Klon Robinia akacjowa Robinia akacjowa Klon Robinia akacjowa Robinia akacjowa Klon Klon Klon klon jesionolistny 113 Strona 31

32 klon jesionolistny Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa klon jesionolistny Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Wiąz Robinia akacjowa Robinia akacjowa Klon Klon Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Klon Robinia akacjowa Robinia akacjowa klon jesionolistny klon jesionolistny klon jesionolistny klon jesionolistny klon jesionolistny Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa 41 cztero-pniowe pięcio-pniowe suche pięcio-pniowe Strona 32

33 Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Topola Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Klon Klon klon jesionolistny klon jesionolistny Śliwa Śliwa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Klon klon jesionolistny Robinia akacjowa Klon Klon Robinia akacjowa 35 wyciąć Brzoza brodawkowata Klon 41 wyciąć Robinia akacjowa Robinia akacjowa Klon Klon Brzoza brodawkowata Brzoza 66 Strona 33

34 brodawkowata Klon Topola Topola Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa krzewy 50 m 2 wyciąć km 1,9-1, Klon Robinia akacjowa Robinia akacjowa klon jesionolistny Klon Klon Robinia akacjowa klon jesionolistny Klon Robinia akacjowa Robinia akacjowa Klon klon jesionolistny Klon klon jesionolistny Robinia akacjowa Robinia akacjowa klon jesionolistny klon jesionolistny Robinia akacjowa 66 wyciąć Robinia akacjowa 44 wyciąć klon jesionolistny 57 wyciąć Grusza Robinia akacjowa 72 Strona 34

35 Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa wiąz klon Robinia akacjowa 57 wyciąć Robinia akacjowa 41 wyciąć Klon Robinia akacjowa Klon Klon Klon Klon Klon wiąz 85 wyciąć wiąz 38 wyciąć Klon 44 wyciąć Topola 163 wyciąć Klon 41 wyciąć Klon 53 wyciąć Klon 88 wyciąć Jesion 35 wyciąć Klon 22 wyciąć wiąz 22 wyciąć Klon 79 wyciąć klon jesionolistny 41 wyciąć klon jesionolistny 57 wyciąć klon jesionolistny 63 wyciąć wiąz 44 wyciąć Klon 85 wyciąć Klon Klon 35 wyciąć Klon 47 wyciąć Klon 22 wyciąć wiąz 25 wyciąć Strona 35

36 wiąz 22 wyciąć Klon 100 wyciąć Klon 60 wyciąć Klon 60 wyciąć 18 krzewy 20 m 2 wyciąć km 1, , Lipa Lipa Klon Lipa 119 formowanie koron Lipa Lipa 131 formowanie koron Topola 455 wyciąć Lipa 89 formowanie koron Tom V. Opracowanie dendrologiczne Lipa 120 formowanie koron Wiąz 180 wyciąć Lipa 135 formowanie koron Klon Klon Klon 180 km 1, , Klon 38 wyciąć Klon 38 wyciąć Klon jesionolistny Klon 53 wyciąć Klon Klon jesionolistny Klon Klon jesionolistny 75 Strona 36

37 Klon jesionolistny Grusza 38 wyciąć Klon jesionolistny 35 wyciąć Klon jesionolistny 60 wyciąć Klon 28 wyciąć Klon Klon Klon Klon Klon jesionolistny 116 wyciąć Grusza 44 wyciąć Klon 44 wyciąć Klon 31 wyciąć Jabłoń Klon Klon Lipa 164 formowanie koron 21 krzewy 50 m 2 wyciąć km 1, , Śliwa Klon Jabłoń Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon Klon Śliwa Śliwa Śliwa Topola 220 wyciąć Klon jesionolistny Klon jesionolistny 44 Strona 37

38 Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Topola Wiąz Klon jesionolistny 50 wyciąć Klon jesionolistny 53 wyciąć Klon jesionolistny 44 wyciąć Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon Klon Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Topola Klon Klon jesionolistny 69 wyciąć Klon jesionolistny Jarząb Szakłak Topola Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon Klon Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Topola 327 wyciąć 22 Krzewy 150 m 2 wyciąć Strona 38

39 km 2,0-2, Klon jesionolistny Klon Klon Klon Grusza Klon jesionolistny Klon Klon Klon Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon 41 wyciąć Klon 31 wyciąć Klon 113 wyciąć Klon 119 wyciąć Klon jesionolistny 94 wyciąć Klon jesionolistny 100 wyciąć Klon jesionolistny 66 wyciąć Brzoza brodawkowata 144 wyciąć Klon 66 wyciąć Klon 126 wyciąć Klon 135 wyciąć Klon 79 wyciąć Klon jesionolistny 63 wyciąć Klon jesionolistny 110 wyciąć Klon 50 wyciąć Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny 279 wyciąć Klon jesionolistny 79 prawie leży Klon 47 Strona 39

40 Klon jesionolistny 126 wyciąć Klon jesionolistny 110 km 2,1-2, Klon jesionolistny 28 wyciąć Klon jesionolistny 31 wyciąć Klon jesionolistny 25 wyciąć pięcio-pniowe Klon jesionolistny 25 wyciąć Klon jesionolistny 25 wyciąć Klon jesionolistny 28 wyciąć Klon jesionolistny Klon jesionolistny 151 wyciąć Klon jesionolistny 148 wyciąć Klon 25 wyciąć Klon jesionolistny 41 wyciąć Klon jesionolistny 79 wyciąć Klon jesionolistny 132 wyciąć Klon jesionolistny 113 wyciąć Klon jesionolistny 113 wyciąć Klon jesionolistny 104 prawie leży km 2,2-2,4 0 km 2,4-2,5 25 Krzewy 1500 m 2 wyciąć km 2,5-2, Klon jesionolistny Wierzba Wierzba Topola Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny 67 Strona 40

41 Klon jesionolistny Wierzba 97 sucha Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Wierzba Klon jesionolistny Topola Topola Topola 98 sucha Klon jesionolistny Topola Topola Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Topola Topola Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Topola Klon jesionolistny Topola Wierzba Wierzba 92 Strona 41

42 Wierzba Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Wierzba Wierzba Wierzba Wierzba Wierzba Klon jesionolistny Klon jesionolistny Wierzba Wierzba Topola Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Topola 240 wyciąć Klon jesionolistny Klon jesionolistny Topola Topola Wierzba 88 sucha Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny 43 cztero-pniowe Klon jesionolistny 36 Strona 42

43 Topola Klon jesionolistny Wierzba Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Wierzba Wierzba Klon jesionolistny 67 wyciąć Klon jesionolistny 58 wyciąć Klon jesionolistny 32 wyciąć Klon jesionolistny 62 wyciąć Topola 143 wyciąć Klon jesionolistny 38 wyciąć Topola 155 wyciąć Wierzba 185 wyciąć Klon jesionolistny 39 wyciąć Klon jesionolistny 39 wyciąć Klon jesionolistny 50 wyciąć Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny 61 wyciąć Klon jesionolistny Topola Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny 45 Strona 43

44 Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Wierzba Wierzba Wierzba Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Wierzba 160 wyciąć Wierzba 124 wyciąć Wierzba 150 wyciąć Wierzba 175 wyciąć Klon jesionolistny 55 wyciąć Klon jesionolistny 66 wyciąć Klon jesionolistny 43 wyciąć Klon jesionolistny 47 wyciąć Topola 188 wyciąć Klon jesionolistny 46 wyciąć Klon jesionolistny 48 wyciąć Wierzba 210 wyciąć Wierzba 154 wyciąć oparta o most Wierzba 154 wyciąć Wierzba 187 wyciąć Wierzba 250 wyciąć Klon jesionolistny 63 wyciąć Wierzba 250 wyciąć Wierzba 125 wyciąć Wierzba 89 wyciąć Wierzba 156 wyciąć cztero-pniowe Wierzba 121 wyciąć Strona 44

45 Klon jesionolistny 57 wyciąć Lipa 36 wyciąć Klon jesionolistny 44 wyciąć Klon jesionolistny 22 wyciąć Klon jesionolistny 39 wyciąć Klon jesionolistny 63 wyciąć Klon jesionolistny 60 wyciąć Klon jesionolistny 53 wyciąć Klon jesionolistny 51 wyciąć Klon jesionolistny 26 wyciąć Topola 400 wyciąć Klon jesionolistny 57 wyciąć Klon jesionolistny 45 wyciąć Klon jesionolistny 49 wyciąć Klon jesionolistny 62 wyciąć Klon jesionolistny 56 wyciąć Topola 161 wyciąć Topola 220 wyciąć Topola 120 wyciąć Topola 151 wyciąć Topola 168 wyciąć Klon jesionolistny 63 wyciąć Klon jesionolistny 58 wyciąć Topola 310 wyciąć Topola 102 wyciąć; sucha Topola 86 wyciąć Klon jesionolistny 56 wyciąć Klon jesionolistny 38 wyciąć Klon jesionolistny 36 wyciąć Klon jesionolistny 51 wyciąć Klon jesionolistny 62 wyciąć Klon jesionolistny 60 wyciąć Klon jesionolistny 32 wyciąć Klon jesionolistny 53 wyciąć Strona 45

46 Klon jesionolistny 71 wyciąć Klon jesionolistny 47 wyciąć Klon jesionolistny 94 wyciąć Klon jesionolistny 40 wyciąć Klon jesionolistny 30 wyciąć Klon jesionolistny 44 wyciąć Klon jesionolistny 40 wyciąć Wierzba 220 wyciąć Wierzba 171 wyciąć Topola 225 wyciąć Klon jesionolistny 62 wyciąć Wierzba 132 wyciąć Wierzba 92 wyciąć Wierzba 126 wyciąć Klon jesionolistny 60 wyciąć Klon jesionolistny 86 wyciąć Klon jesionolistny 43 wyciąć 27 Krzewy 1500 m 2 wyciąć km 2,6-2, Klon jesionolistny 69 wyciąć pochylony na most Klon jesionolistny 63 wyciąć Klon jesionolistny 53 wyciąć Klon jesionolistny 31 wyciąć pięcio-pniowe Klon jesionolistny 31 wyciąć Klon jesionolistny 69 wyciąć Topola 242 wyciąć sucha Klon jesionolistny 60 wyciąć Klon jesionolistny 44 wyciąć Klon jesionolistny 31 wyciąć Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny 47 wyciąć Strona 46

47 Klon jesionolistny 35 wyciąć Klon jesionolistny 28 wyciąć Klon jesionolistny 50 wyciąć Klon jesionolistny 22 wyciąć Klon jesionolistny 22 wyciąć Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny 85 wyciąć pochylony na most Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny 44 wyciąć Klon jesionolistny 44 wyciąć Klon jesionolistny 47 wyciąć Klon jesionolistny 31 wyciąć Klon jesionolistny 38 wyciąć Klon jesionolistny 41 wyciąć Klon jesionolistny 50 wyciąć Klon jesionolistny 25 wyciąć Klon jesionolistny 35 wyciąć Klon jesionolistny 38 wyciąć dziesięciopniowe dziewięciopniowe Klon jesionolistny 44 wyciąć Klon jesionolistny 38 Strona 47

48 Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny 28 wyciąć Klon jesionolistny 38 wyciąć Śliwa 22 wyciąć Śliwa 57 wyciąć Śliwa 41 wyciąć Śliwa 28 wyciąć Śliwa 47 wyciąć Klon jesionolistny 107 wyciąć Klon jesionolistny 126 wyciąć Klon jesionolistny 69 wyciąć Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Topola Topola Topola Topola Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny 42 pięcio-pniowe sześcio-pniowe cztero-pniowe Strona 48

49 Klon jesionolistny Wiąz Klon jesionolistny Klon jesionolistny Wierzba Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Wiąz Wiąz Wiąz Klon jesionolistny Klon jesionolistny Wiąz Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Wierzba 360 wyciąć Wierzba 205 wyciąć sucha Topola 240 wyciąć Klon jesionolistny 56 wyciąć Klon jesionolistny 43 wyciąć Wierzba 220 wyciąć Wierzba 172 wyciąć Klon jesionolistny 37 wyciąć Klon jesionolistny 40 wyciąć Klon jesionolistny 42 wyciąć Klon jesionolistny 40 wyciąć Wierzba 182 wyciąć Wierzba 247 wyciąć Wierzba 217 wyciąć Klon jesionolistny 60 wyciąć Strona 49

50 Klon jesionolistny 90 wyciąć Klon jesionolistny 57 wyciąć Klon jesionolistny 92 wyciąć Klon jesionolistny 47 wyciąć Klon jesionolistny 54 wyciąć Klon jesionolistny 62 wyciąć Lipa 80 wyciąć Lipa 64 wyciąć Lipa 50 wyciąć Lipa 78 wyciąć Klon jesionolistny 45 wyciąć Klon jesionolistny 56 wyciąć Klon jesionolistny 37 wyciąć Klon jesionolistny 81 wyciąć Klon jesionolistny 73 wyciąć Klon jesionolistny 37 wyciąć Klon jesionolistny 44 wyciąć Klon jesionolistny 62 wyciąć Klon jesionolistny 69 wyciąć Klon jesionolistny 29 wyciąć Klon jesionolistny 64 wyciąć Klon jesionolistny 53 wyciąć Klon jesionolistny 74 wyciąć Klon jesionolistny 46 wyciąć Klon jesionolistny 89 wyciąć Klon jesionolistny 83 wyciąć Klon jesionolistny 80 wyciąć Wiąz Wiąz Wiąz Wiąz Wiąz Wiąz Klon jesionolistny Wiąz 173 cztero-pniowe cztero-pniowe Strona 50

51 km 2,7-2, Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon Topola 248 wyciąć Klon jesionolistny Klon jesionolistny Dąb czerwony Dąb szypułkowy Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny 47 wyciąć Klon jesionolistny Klon Klon Klon Klon Klon jesionolistny 47 wyciąć Klon Klon Klon Szakłak Orzech włoski Wiąz Orzech włoski Topola 110 wyciąć Wiąz Klon jesionolistny Klon 28 Strona 51

52 Klon Klon jesionolistny 47 wyciąć Klon Klon jesionolistny 50 wyciąć Topola 69 wyciąć Topola 94 wyciąć Topola 110 wyciąć Topola 60 wyciąć Topola 47 wyciąć Topola 38 wyciąć Topola 44 wyciąć Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Topola 126 wyciąć Topola 113 wyciąć Topola 119 wyciąć Topola 75 wyciąć Topola Topola Topola Topola Klon Topola 141 wyciąć Topola 116 wyciąć Klon jesionolistny Klon jesionolistny 44 wyciąć Klon jesionolistny 79 wyciąć Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon Klon Dąb szypułkowy Klon jesionolistny Klon jesionolistny 72 siedmio-pniowe cztero-pniowe Strona 52

53 Klon jesionolistny Klon Klon jesionolistny 85 wyciąć Klon jesionolistny 75 wyciąć Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon Klon jesionolistny Krzewy 300 m 2 wyciąć km 2,8-2, Klon jesionolistny 31 wyciąć Klon jesionolistny 22 wyciąć Klon jesionolistny 44 wyciąć cztero-pniowe Klon jesionolistny 28 wyciąć Klon jesionolistny 69 wyciąć Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny 63 cztero-pniowe Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny 57 Strona 53

54 Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny 69 wyciąć Klon jesionolistny 28 wyciąć Klon jesionolistny 97 wyciąć Klon Klon Klon Klon Klon Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Klon jesionolistny Topola 242 wyciąć Dąb szypułkowy Dąb szypułkowy Klon Klon 47 ośmio-pniowe Strona 54

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu.

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Temat: Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Inwestor: Obręb: Stadium: Branża: inwentaryzacja dendrologiczna szata roślinna Wykonanie: dr inż. Monika Czechowicz tel. kom.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gatunek Liczba sztuk egzemplarzy w przedziałach średnicy pni w cm Krzewy m 2 do 15 16-20

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy CPV: usługi wycinania drzew L.p. jm. ilo cena jedn. Cena brutto brutto

Formularz cenowy CPV: usługi wycinania drzew L.p. jm. ilo cena jedn. Cena brutto brutto Formularz cenowy do oferty... Wycinki drzew na terenie dz. nr ew. 12/2, 15, 27, 28, 29 z obrębu 4-18-11 w Warszawie Przygotowanie terenu pod budowę budynków komunalno-socjalnych REDAN, BASTIN, BARKAN,

Bardziej szczegółowo

Miąższość i wartość szacowanych drzew na pniu w pasie drogi krajowej Nr 19 i Nr 74

Miąższość i wartość szacowanych drzew na pniu w pasie drogi krajowej Nr 19 i Nr 74 Droga Krajowa Nr 19 1 397+148 lewa 3916 Brzoza 32 17 0.55 0.55 35.70 35.70 2 397+034 lewa 3915 Osika 22 17 0.30 0.30 15.00 15.00 3 397+006 lewa 3914 Sosna 29 19 0.53 0.37 0.16 57.70 48.10 9.60 4 396+849

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ Inwestor: Gmina Skawina Rynek 1 32-050 Skawina Biuro projektowe: 30-710 Kraków ul. Krzywda 12A/BS5 www.serpentyna.pl biuro@serpentyna.pl Tel. kom.: 501 194 278 Tel./fax: (12) 657 26 01 Temat inwestycji:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH/ODMAWIAJĄCYCH WYDANIA ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW WYDANYCH W 2013 R. Szanowni Państwo.

WYKAZ DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH/ODMAWIAJĄCYCH WYDANIA ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW WYDANYCH W 2013 R. Szanowni Państwo. WYKAZ DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH/ODMAWIAJĄCYCH WYDANIA ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW WYDANYCH W 2013 R. Szanowni Państwo. Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na numerze karty spowoduje przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ e-mail Konto / NIP Ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów tel. 0-32 623 00 49 fax. 0-32 625 06 23 www.biurokonstruktor.com.pl biuro@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY FIRMA,,ABS OCHRONA ŚRODOWISKA SP. Z O.O. 40 169 Katowice, ul. Wierzbowa 14 Tel./fax. 32/ 258 90 15 NIP 634 24 41-957 OPERAT DENDROLOGICZNY działki 97, 98, 1506/95 Inwestor: Gmina Piekary Śląskie ul. Bytomska

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2640/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 września 2016 r.

UCHWAŁA NR 2640/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 września 2016 r. UCHWAŁA NR 26/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 września 16 r. w sprawie: wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR INWENTARYZACJA ZIELENI STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK

TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR INWENTARYZACJA ZIELENI STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR Opracowanie: INWENTARYZACJA ZIELENI Przedsięwzięcie: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 218 STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK Zamawiający / Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr Opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik 2 Przedmiotem usługi jest wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzewostanu rejon Białystok, Łomża (Białystok, ul. Kawaleryjska 70, Łomża, Al. Legionów 133, Łomża, ul.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

M E T R Y K A P R O J E K T U

M E T R Y K A P R O J E K T U Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński ul. Strażaków 15, Gierałtowice 47-208 Reńska Wieś NIP 749-125-36-93 tel./fax. (77) 4828180 M E T R Y K A P R O J E K T U NAZWA ZADANIA: PROJEKT PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia. października 2007 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 Na podstawie art. 85 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I . Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin L.p. Nazwa gatunkowa Średnica Obwód pnia pnia Średnica Wysokości

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Dane ogólne Nazwa opracowania Inwestor Autor opracowania Podstawa opracowania

Spis treści 1. Dane ogólne Nazwa opracowania Inwestor Autor opracowania Podstawa opracowania 1 Spis treści 1. Dane ogólne... 3 1.1 Nazwa opracowania.... 3 1.2 Inwestor... 3 1.3 Autor opracowania... 3 1.4 Podstawa opracowania.... 3 1.5 Cel i zakres opracowania.... 3 2. Warunki formalno prawne...

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty DRUK ZP-04 Załącznik nr do Regulaminu pracy stałej Komisji przetargowej oraz procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nysie Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300

Bardziej szczegółowo

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: Nazwa i adres obiektu: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666 Plan wyrębu " P K I " B R O N I S Ł A W W A L U G A 4 1-7 0 9 R U D A Ś L. U L. N I E D U R N E G O 3 0 T E L. / F A X. ( 0-3 2 ) 2 4-4 4-6 6 6 e - m a i l : W a l u g a @ w p. p l ; NAZWA ZAMÓWIENIA,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA Tom I Tom II Tom III Tom IV Tom V Projekt Zagospodarowania Terenu Projekt budowlano-wykonawczy branża drogowa Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna Inwentaryzacja zieleni

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl ADRES: UL. GĄSAWSKA 7 64-500 SZAMOTUŁY NIP: 787-195-55-27 REGON: 301 403 140 STADIUM DOKUMENTACJI: ADRES DO KORESPONDENCJI: BIURO INŻYNIERSKIE KULIŃSKI

Bardziej szczegółowo

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE. 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA III. OPIS PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ 1. Skład gatunkowy projektowanych nasadzeń 2. Tabela nasadzeń

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W 2011 Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W edek Agor Wykonie: Czysta Energia PV Sebastian Machnowski Warszawa, luty 2011 1. OPIS OPRACOWANIA.... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA I) PROJEKT WYCINKI DRZEW

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA I) PROJEKT WYCINKI DRZEW INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg i Zieleni ul. Targowa 1 35 064 Rzeszów EGZ. 1 NR UMOWY: 104/ID.3329 16/09 NAZWA INWESTYCJI: STADIUM PROJEKTU: PRZEBUDOWA ULICY ROBOTNICZEJ DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c.

BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 Operat dendrologiczny Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/5, 49/3, 49/5, 49/6, obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. nt. złożonych wniosków o wydanie zezwolenia i o wnioskach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów r.

INFORMACJA. nt. złożonych wniosków o wydanie zezwolenia i o wnioskach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów r. Lp. INFORMACJA Zgodnie z art. ust. pkt 4 lit. f) ustawy z dnia października 008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY HYDRO-LEW Usługi Melioracyjne Czesław Lew 44-200 Rybnik ul. Kpt. L. Janiego 17a/5 NIP: 642-184-20-53 Tel. 508272103 OPERAT DENDROLOGICZNY Nazwa zadania : Odcinkowa zabudowa wyrw lewego brzegu rzeki Odry

Bardziej szczegółowo

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989...

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989... Spis treści: Część opisowa Podstawa opracowania... 2 Zakres opracowania i lokalizacja... 2 Opis zieleni istniejącej... 2 Metody prac inwentaryzacyjnych... 2 Gospodarka drzewostanem...... 2 Tabela inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Przebudowa ulicy Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m, Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki

METRYKA PROJEKTU. Przebudowa ulicy Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m, Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki P R O J E K T O W A N I E I W Y K O N A W S T W O T E R E N Ó W Z I E L E N I S Z E Ś Ć Marcin Czyżowski Ul. Powstańców Śląskich /, -08 Opole NIP: 7-0-7-01, REGON: 1711 Tel: (77) -0-, 1--11 Email: szesc@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

System Informacji o Środowisku

System Informacji o Środowisku System Informacji o Środowisku Nr karty Rodzaj / temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja 110/2012 usunięcie drzewa. usunięcie 1 drzewa z gatunku lipa drobnolistna z nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce.

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. Tab. 1. Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. GATUNEK Kwalifikujące na pomnik przyrody - obowiązujące obecnie

Bardziej szczegółowo

Wycinka drzew i krzewów

Wycinka drzew i krzewów Urząd Miejski w Miastku Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i KARTA USŁUGI WGN_01S Wersja Nr 6 Ochrony Środowiska Wycinka drzew i krzewów Data zatwierdzenia: 09.03.2011 WYMAGANE DOKUMENTY DO

Bardziej szczegółowo

1. Zestawienie drzew do przesadzenia w ramach realizacji przebudowy ul. Miłoszyckiej

1. Zestawienie drzew do przesadzenia w ramach realizacji przebudowy ul. Miłoszyckiej 1. Zestawienie drzew do przesadzenia w ramach realizacji przebudowy ul. Miłoszyckiej Drzewa należy przesadzić na teren dz. 59 i 64 AM-11 obręb Kowale przy ul. Kowalskiej we Wrocławiu. Rośliny należy sadzić

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Ogrodypro Robert Polański ul. Kwiatowa 35 62-030 Luboń tel. 604 548 527 biuro@ogrodypro.pl http://ogrodypro.pl/ INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ADRES: ul. Kłodnicka 36, 54-207 Wrocław cz. dz. nr 11/3, AM

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia. października 2010 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2011 Na podstawie art. 85 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

Pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów

Pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów Pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów Pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów składa posiadacz nieruchomości. Jeżeli posiadacz

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew do wycinki - Obszar I Śródmieście (Dzielnice I, II)

Wykaz drzew do wycinki - Obszar I Śródmieście (Dzielnice I, II) Lp. Wykaz drzew do wycinki - Obszar I Śródmieście (Dzielnice I, II) ul. Wietora (Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa WS-05.63..206.205.BB z dnia 3.2.205 r.). robinia 98 znikoma korona al. Pokoju (Decyzja

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

System Informacji o Środowisku

System Informacji o Środowisku System Informacji o Środowisku Nr karty Rodzaj / temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja 170/2011 Decyzja Wójta Gminy w Nurze Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. świerka,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA H) INWENTARYZACJA I GOSPODARKA ISTNIEJĄCĄ ZIELENIĄ

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA H) INWENTARYZACJA I GOSPODARKA ISTNIEJĄCĄ ZIELENIĄ INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg i Zieleni ul. Targowa 1 35 064 Rzeszów EGZ. 1 NR UMOWY: 104/ID.3329 16/09 NAZWA INWESTYCJI: STADIUM PROJEKTU: PRZEBUDOWA ULICY ROBOTNICZEJ DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody Ożywionej

Pomniki Przyrody Ożywionej Zestawienie pomników przyrody ożywionej Gmina Polkowice Pomniki Przyrody Ożywionej Nr Nazwa obiektu Rodzaj Miejscowość Opis stanowiska Podstawa prawna objęcia ochroną Uwagi dot. zachowania lub zniesienia

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew pomnikowych w rejonie analizowanej Południowej Obwodnicy Warszawy

Wykaz drzew pomnikowych w rejonie analizowanej Południowej Obwodnicy Warszawy ZAŁĄCZNIK 8 Wykaz drzew pomnikowych w rejonie analizowanej Południowej Obwodnicy Warszawy Nr 1 64 2 65 3 66 4 69 5 72 6 1124 7 1455 8 1456 9 1457 10 1458 11 1459 12 1460 13 1461 14 1462 15 1463 lipa drobnolistna

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 BRANŻA OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR Architektura Krajobrazu Ul. Kolbego 85-626 Bydgoszcz; Działki o numerach: 7, 199, 198 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, Wrocław

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, Wrocław INWESTOR JEDNOSTKA PROEJKTOWA LOKALIZACJA INWESTYCJI ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, 53-633 Wrocław B..II..P Brroda Jarrosłław Ul. Elbląska 15 54-314 Wrocław MIEJSCOWOŚĆ: WROCŁAW GMINA WROCŁAW,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

System Informacji o Środowisku

System Informacji o Środowisku System Informacji o Środowisku Nr karty Rodzaj / temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja 504/2016 terminie do dnia 31.05.2016 r.: 6 sztuk drzew gatunku świerk pospolity

Bardziej szczegółowo

System Informacji o Środowisku

System Informacji o Środowisku System Informacji o Środowisku Nr karty Rodzaj / temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja 1259/2016 4 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni: 225, 231, 227,

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010r.

Warszawa, listopad 2010r. Inwestycja: Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ulic Radiowa i Kaliskiego Część: Inwestor: Inwentaryzacja zieleni i projekt zieleni Dzielnica Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Przebudowa i modernizacja ulicy Korczaka oraz budowa łącznika ul. Bardiowskiej z ul. 11-go Listopada w Gorlicach ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. MATERIAŁY OPISOWE 1. DANE OGÓLNE 1.1. Zakres opracowania 1.2. Materiały

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

System Informacji o Środowisku

System Informacji o Środowisku System Informacji o Środowisku Nr karty Rodzaj / temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja 143/2015 Zezwolenie na usunięcie drzew z gatunku osika szt. 9 rosnących na działce

Bardziej szczegółowo

1. Metoda opracowania. 2. Opis inwentaryzowanej zieleni. 3. Zestawienie tabelaryczne inwentaryzowanej zieleni.

1. Metoda opracowania. 2. Opis inwentaryzowanej zieleni. 3. Zestawienie tabelaryczne inwentaryzowanej zieleni. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI: A. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I. DANE OGÓLNE. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. II. OPIS INWENTARYZACJI ZIELENI. 1. Metoda opracowania. 2. Opis inwentaryzowanej

Bardziej szczegółowo

3,5m 2 krzewy w wieku

3,5m 2 krzewy w wieku Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki L.p. Gatunek (rodzaj) Obwód pnia [cm] φ korony [m] zasięg korony [m 2 ] Wys. [m] Uwagi Informacja o wycince 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

System Informacji o Środowisku

System Informacji o Środowisku System Informacji o Środowisku Nr karty Rodzaj / temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja 142/2016 działki 373/4 położonej w 2016-04-21 143/2016 Zezwolenie na usuniecie 1

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe Dotyczy realizacji zadania pn: Zagospodarowanie terenu działki do użytkowania na terenie ZUO w Katowicach

Zapytanie Ofertowe Dotyczy realizacji zadania pn: Zagospodarowanie terenu działki do użytkowania na terenie ZUO w Katowicach Katowice, 29.07.2016 r. Zapytanie Ofertowe Dotyczy realizacji zadania pn: Zagospodarowanie terenu działki do użytkowania na terenie ZUO w Katowicach 1. Zakład Utylizacji Odpadów w Katowicach zaprasza do

Bardziej szczegółowo

System Informacji o Środowisku

System Informacji o Środowisku System Informacji o Środowisku Nr karty Rodzaj / temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja 18/2015 na usunięcie drzew gat. wierzba-2 szt. rosnących na działce nr 52/1 w m.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE SPIS TREŚCI I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA II. OPIS TERENU III. OPIS DO INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ IV. SPIS BOTANICZNYCH NAZW GATUNKÓW V. WYKAZ ZINWENTARYZOWANYCH ROŚLIN VI. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej koronie, rośnie w dużym zagęszczeniu

Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej koronie, rośnie w dużym zagęszczeniu Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej 2. 2 Modrzew europejski 64 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej 3. 3 Modrzew

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. za 1 szt. brutto. 1. Ambrowiec odmiany BoŜodrzew gruczołkowaty Brzoza brodawkowata

Cena jedn. za 1 szt. brutto. 1. Ambrowiec odmiany BoŜodrzew gruczołkowaty Brzoza brodawkowata Załącznik nr... Wykaz i specyfikacja materiału roślinnego oraz pomocniczego do nasadzeń wraz z szacunkową ilością i wyceną w ramach zadania pn.: Sadzenie drzew, krzewów i bylin wraz z dostawą materiału

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19 Inwentaryzacja zieleni drzew Załącznik nr 19 Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu etap II - odcinek od ul. Miodowej do ul. Piołunowej L.p.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: REGON: Tel.

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: REGON: Tel. BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski 72 200 Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: 856 156 67 37 REGON: 320158012 Tel. +48 663 792 302 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Temat: Przebudowa ulicy

Bardziej szczegółowo

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów 6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów - drzewa stare 100-150 lat - drzewa pomnikowe - powyżej 150 lat Nr Botaniczna nazwa polska Wysokość korony [m] Rozpiętość korony [m] Średnica pnia [cm] Uwagi

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

GEO-PRO-INŻ MOSTY - Wrocław. PROJEKT BUDOWLANY Str. 36

GEO-PRO-INŻ MOSTY - Wrocław. PROJEKT BUDOWLANY Str. 36 PROJEKT BUDOWLANY Str. 36 PROJEKT BUDOWLANY Str. 37 ZAŁĄCZNIK NR 4 Wypis i wyrys z mapy ewidencji gruntów PROJEKT BUDOWLANY Str. 38 PROJEKT BUDOWLANY Str. 39 PROJEKT BUDOWLANY Str. 40 PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI PROJEKT BUDOWLANY Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0 na odcinku węzeł Chrząstkowo węzeł Ostrowiec WYCINKA ZIELENI STADIUM : BRANŻA : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (klucz dla nauczyciela).

Sprawdzian wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (klucz dla nauczyciela). Multimedialny program Poznajemy nasze drzewa i krzewy stworzono w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Bioróżnorodność poznaj by zachować realizowanego przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Sprawdzian wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Multimedialny program Poznajemy nasze drzewa i krzewy stworzono w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Bioróżnorodność poznaj by zachować realizowanego przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 3 ROBOTY TOROWE

PRZEDMIAR ROBÓT NR 3 ROBOTY TOROWE PRZEDMIAR ROBÓT NR 3 Strona P.3/1 NAZWY I KODY ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM PRZEDMIAR ROBÓT NR 3 DZIAŁ 45 000 000 ROBOTY BUDOWLANE GRUPA 145 100 000-8PRZYGOTOWANIE TERENU GRUPA 245 200 000-9ROBOTY BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja zieleni Inwestor: GMINA HALINÓW ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów Jednostka projektowa: Paweł Gembarowski Biuro Projektowo-Inżynierskie VETTE ul. Duracza 8 lok. 58, 01-892 Warszawa Zadanie inwestycyjne: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

GMINA HALINÓW. ul. Spó dzielcza 1, 05-074 Halinów

GMINA HALINÓW. ul. Spó dzielcza 1, 05-074 Halinów Inwestor: GMINA HALINÓW ul. Spó dzielcza 1, 05-074 Halinów Jednostka projektowa: Pawe Gembarowski Biuro Projektowo-In ynierskie VETTE ul. Duracza 8 lok. 58, 01-892 Warszawa Zadanie inwestycyjne: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA PONIEMIECKIEJ DROGI ROWEROWEJ NA UL. POWSTAŃCÓW ŚL. NA ODCINKU OD UL. SUDECKIEJ DO UL. SWOBODNEJ WE WROCŁAWIU WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM MIEJSC DO PARKOWANIA W REJONIE POWSTAŁEJ INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach Stanowisko

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. ul. Łokietka i ul. Trzech Kotwic w Brzegu. Egzemplarz nr. Nazwa obiektu i adres: Projektowana przebudowa drogi łączącej

METRYKA PROJEKTU. ul. Łokietka i ul. Trzech Kotwic w Brzegu. Egzemplarz nr. Nazwa obiektu i adres: Projektowana przebudowa drogi łączącej 1 S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e Studio Projektowo - Graficzne SZEŚĆ ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole NIP: 754-220-67-01; REGON: 53971 Tel : (77) 454-40-29; 691-525-131 METRYKA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu na trasie przebudowy KOLEKTORA ODRA FS etap III, (K53a-K88)

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu na trasie przebudowy KOLEKTORA ODRA FS etap III, (K53a-K88) Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19 lok. 1 tel. 071 343 18 68 wew. 61 mail: bpbk@bpbk.pl Temat: Inwestor: Odcinek: Szczegółowa inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

1. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

1. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU... 1 2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 2 3. OPIS TECHNICZNY... 3 3.1. Podstawa opracowania... 3 3.2. Dane ogólne... 3 3.2.1. Przedmiot opracowania... 3 3.2.2. Adres

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo