Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy"

Transkrypt

1 Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH 1. Podstawowe typy i rodzaje przedsiębiorstw turystycznych w Polsce. Zakres ich funkcjonowania. Struktury organizacyjne i opis stanowisk pracy w przedsiębiorstwie turystycznym. 2. Elementy składowe, cechy charakterystyczne i rodzaje produktów turystycznych. Pozycjonowanie produktu turystycznego. 3. Wykorzystanie specyfiki usług turystycznych w marketingu. 4. Nowe narzędzia promocji w usługach turystycznych. 5. Odmiany gatunków roślin uprawianych i rasy gatunków zwierząt hodowanych w Polsce i możliwości ich wykorzystania w prowadzeniu działalności agroturystycznej. 6. Pojęcie polityki turystycznej i przyczyny jej powstania. 7. Zarządzanie turystyką w Polsce na poziomie narodowym, regionalnym i lokalnym. 8. Istota doradztwa turystycznego. Funkcje doradztwa turystycznego. Rodzaje doradztwa turystycznego. 9. Czynniki wpływające na przebieg interakcji negocjacyjnej (rozmowy negocjacyjnej); strategie negocjacyjne. Style negocjacyjne charakterystyka, wady i zalety. 10. Czynniki decydujące o atrakcyjności turystycznej regionu. 11. Porównanie warunków rozwoju turystyki w makroregionach turystycznych wybranego kontynentu. 12. Makroregiony turystyczne świata wg UNWTO i ich znaczenie dla ruchu turystycznego. 13. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w turystyce i hotelarstwie. 14. Metody zarządzania ryzykiem w turystyce i sporcie. 15. Uwarunkowane kulturowo zachowania przestrzenne i społeczne człowieka. 16. Pojęcie kultury masowej i jej podstawowe cechy. 17. Rodzaje i możliwości wykorzystania wtórnych źródeł danych w badaniach ruchu turystycznego. 18. Podstawowe etapy procesu badawczego; podejście jakościowe i ilościowe w badaniach ruchu turystycznego. 19. Zasady konstruowania kwestionariuszy stosowanych w badaniach ilościowych oraz podstawowe rodzaje pytań. 20. Turystyczny region peryferyjny. Definicja pojęcia, przykłady oraz charakterystyka 21. Turystyczny region węzłowy. Definicja pojęcia, przykłady oraz charakterystyka 22. Turystyczny region pasmowy. Definicja pojęcia, przykłady oraz charakterystyka 23. Turystyczny region metropolitalny. Definicja pojęcia, przykłady oraz charakterystyka 1

2 24. Rola komputerowych systemów rezerwacyjnych w dystrybucji usług turystycznych. Funkcjonalny zakres systemu rezerwacyjnego Amadeus. 25. Istota i narzędzia planowania przestrzennego w turystyce. 26. Partnerstwo w procesie planowania rozwoju turystyki. 27. Zdrowotne i społeczne znaczenie wzmożonej aktywności ruchowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej w prewencji chorób. 28. Zadania Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych. 29. Rodzaje imprez turystycznych organizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej. 30. Specyfika pracy przewodnika turystycznego z grupą: osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, osób starszych. 2

3 Blok 1 Organizacja ruchu turystycznego 1. Charakterystyka elementów strategii public relations (omówienie sposobu kształtowania budżetu PR). 2. Istota zarządzania zasobami ludzkimi. 3. Rodzaje i cechy charakterystyczne turystyki biznesowej. Stan i kierunki rozwoju turystyki biznesowej w Europie i na świecie. 4. Bariery psychologiczne i społeczne w turystyce osób niepełnosprawnych. Przykładowe formy turystyki i rekreacji dla osób niepełnosprawnych. 5. Wpływ samorządu terytorialnego na rozwój turystyki - kompetencje samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich w zakresie turystyki. 6. Przedmiot transakcji w obrocie turystycznym. 7. Podmioty rynku turystycznego i hotelarskiego. 8. Dokumenty o charakterze strategicznym sektora turystycznego w Polsce. 9. Zasady zarządzania strategicznego uwzględniane w turystyce. Etapy procesu zarządzania strategicznego. 10. Rola pilota i przewodnika w realizacji imprez turystycznych. Charakterystyka rozmieszczenia mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce przed II wojną światową i obecnie jako przesłanki do rozwoju turystyki. 11. Zasady zachowania się turystów i grup turystów w miejscach kultu religijnego (na przykładach różnych wyznań). 12. Determinanty wyboru kanałów dystrybucji na rynkach międzynarodowych. 13. Grupy kultur według kryteriów istotnych w biznesie międzynarodowym. 14. Sterowanie popytem w zakresie usług turystycznych. 15. Najważniejsze składowe produktu turystycznego. 16. Formy turystyki biznesowej i ich charakterystyka. 17. Miejsce turystyki w głównych dokumentach strategicznych państwa. 18. Kierunki i instrumenty polityki turystycznej UE. 19. Postępowanie organizacji turystycznej w sytuacji kryzysowej. 20. Rola PR w funkcjonowaniu przedsiębiorstw sektora turystycznego. 3

4 Blok 2 Hotelarstwo i gastronomia 1. Organizacja i zakres pracy wybranych działów zakładu hotelarskiego. 2. Organizacja usług podstawowych i dodatkowych w zakładzie hotelarskim. 3. Stan bazy materialnej hotelarstwa i gastronomii w Polsce oraz kierunki jej rozwoju. 4. Logistyka zaopatrzenia w hotelarstwie i gastronomii - definicje, koncepcje zaopatrzenia, czynniki wykorzystywane przy wyborze dostawcy. 5. Systemy globalnej dystrybucji w hotelarstwie. 6. Obszary działalności hotelowej i ich charakterystyka. 7. Cechy prawidłowego układu funkcjonalnego zakładu gastronomicznego. Zasady prawidłowego wykończenia wnętrz pomieszczeń zaplecza gastronomicznego. Grupy urządzeń gastronomicznych i ich charakterystyka. 8. Podział i wykorzystanie żywności wygodnej w gastronomii i turystyce. 9. Prawo żywnościowe związane ze znakowaniem żywności w opakowaniach jednostkowych. 10. Czynniki decydujące o jakości i bezpieczeństwie żywności w łańcuchu żywnościowym od pola do stołu. 11. Wpływ procesu kulinarnego (obróbka wstępna, obróbka cieplna) na jakość uzyskanych potraw. 12. Systemy technologiczne produkcji potraw (cook-serve, cook-chill, cook-freeze) w gastronomii hotelowej. 13. Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej w produkcji żywności. 14. Czynniki warunkujące jakość obsługi konsumenta w gastronomii hotelowej. Podstawowe zasady obsługi konsumenta w gastronomii hotelowej. 15. Składniki pokarmowe i odżywcze podział, rola w organizmie. Wartość odżywcza produktów/potraw. 16. Zalecenia żywieniowe. 17. Cel planowania żywienia, zasady planowania jadłospisów. 18. Konsekwencje nieprawidłowego żywienia. 19. Kodeksy etyki w turystyce, hotelarstwie i na rynku żywności. 20. Nieuczciwe praktyki rynkowe klasyfikacja i możliwości ich przeciwdziałania. 4

5 Blok 3 Turystyka na obszarach leśnych i przyrodniczo cennych 1. Klasyfikacja obiektów turystycznego zagospodarowania lasów. 2. Elementy infrastruktury turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania lasu jako obiekty budowlane. 3. Funkcja turystyczna parku narodowego i krajobrazowego- dozwolone formy turystyki, elementy infrastruktury turystycznej. 4. Konsekwencje ekologiczne (szkody) wywołane nadmierną koncentracją ruchu turystycznego i rekreacją na obszarach chronionych? 5. Rola i znaczenie ergonomii w rekreacyjnym zagospodarowaniu lasu. 6. Projekt techniczny urządzenia rekreacyjnego wyposażenia terenu a względy ergonomiczne. 7. Uwarunkowania ergonomiczne w projektowaniu liniowych elementów rekreacyjnego zagospodarowania terenu. 8. Podstawowe zasady prowadzenia działalności turystyczno-krajoznawczej z osobami niepełnosprawnymi. 9. Składowe organizacyjne wyprawy turystycznej. 10. Zasady prowadzenia wypraw turystycznych o wysokim stopniu trudności. 11. Pojęcie lasu według ustawy o lasach. 12. System nadzoru nad lasami w Polsce. 13. Organizacja imprez masowych na terenach leśnych. 14. Główne wymagania turystyczne w stosunku do leśnych produktów turystycznych. 15. Charakterystyczne cechy przyrodniczych produktów turystycznych. 16. Las jako nośnik funkcji wypoczynkowej. 17. Elementy rekreacyjnego zagospodarowania lasów. 18. Przyczyny i skutki fragmentacji krajobrazu. 19. Zadrzewienia śródpolne - ich geneza i funkcje w krajobrazie. 20. Różnorodność zwierząt świata a turystyka przyrodnicza. Różnorodność roślin świata a turystyka przyrodnicza. 5

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Uchwała nr 16/2013 Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie: zakresu egzaminu dyplomowego (licencjackiego) na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 123/2004 RG z dn. 21.10.2004 r. STANDARDY NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZDROWIE PUBLICZNE Studia magisterskie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 123/2004 RG z dn. 21.10.2004 r. STANDARDY NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZDROWIE PUBLICZNE Studia magisterskie Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 123/2004 RG z dn. 21.10.2004 r. STANDARDY NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZDROWIE PUBLICZNE Studia magisterskie I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne

Bardziej szczegółowo

Egzamin Dyplomowy Kierunek Zarządzanie Grupa problemowa - Uniwersalne zasady zarządzania. Dotyczy wszystkich specjalności.

Egzamin Dyplomowy Kierunek Zarządzanie Grupa problemowa - Uniwersalne zasady zarządzania. Dotyczy wszystkich specjalności. Egzamin Dyplomowy Kierunek Zarządzanie Grupa problemowa - Uniwersalne zasady zarządzania. Dotyczy wszystkich specjalności. 1. Przedstaw różne modele procesu podejmowania decyzji w zarządzaniu. Na wybranym

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO Dr inŝ. Agnieszka Wrzochalska Warszawa 28.02.2011 PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Metody zarządzania personelem (w firmie X) 2. Relacje pomiędzy strategią

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 Specjalność - Marketing i

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik agrobiznesu SYMBOL CYFROWY 341[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK AGROBIZNESU

Zawód: technik agrobiznesu SYMBOL CYFROWY 341[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK AGROBIZNESU Zawód: technik agrobiznesu SYMBOL CYFROWY 341[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK AGROBIZNESU I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotów podstawowych i kierunkowych

Pytania z przedmiotów podstawowych i kierunkowych Pytania na egzamin dyplomowy magisterski dla kierunku Ekonomia Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu obowiązujące od roku akademickiego 2014/2015 Pytania z przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 108 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 134/2011 Rady Wydziału Społeczno Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 15 lutego 2011 r.

UCHWAŁA Nr 134/2011 Rady Wydziału Społeczno Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 15 lutego 2011 r. UCHWAŁA Nr 134/2011 Rady Wydziału Społeczno Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia planów studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r.

Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. 1. Poziom i struktura popytu globalnego w Polsce. Dr Andrzej Jędruchniewicz 2. Wielkość i struktura inwestycji w gospodarce. Dr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2012 r. (poz....) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Podstawa programowa, o której mowa w niniejszym załączniku, została

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 273 Z-001 Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Doradztwo organizacyjne 2. Prowadzący: dr hab. Janusz Czekaj, dr Tomasz Kafel D ZX: ZF S1 6 15/0 W ZX: ZF S1 5 20/0 Z ZX: ZF S1 6

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Zakres tematyczny przedmiotu Tematy obowiązkowe

Przedmiot Zakres tematyczny przedmiotu Tematy obowiązkowe Zagadnienia do egzaminu państwowego dla kandydatów na pilotów wycieczek 2012 Przedmiot Zakres tematyczny przedmiotu Tematy obowiązkowe Przemysł turystyczny w Polsce i na świecie Definicje: turystyka i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[05]/T,SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr Maria Peć mgr Iwona Michniewicz

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo narodowe studia drugiego stopnia specjalność Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHP 1. Definicja i podstawowe elementy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. 2. Model systemu

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA LUBELSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA LUBELSKA 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38 tel. 538-41-92, 538-44-63, fax 538-46-71 e-mail:wz.sekretariat@pollub.pl Grupa przedmiotów ogólnych Zakres zagadnień do powtórzenia

Bardziej szczegółowo

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE WARSZAWA, MAJ 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości

Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości prof. UG, dr hab. Teresa Inwestycje finansowe i ryzyko 1 Czerwińska inwestycyjne 2 dr inż. Małgorzata Rymarzak

Bardziej szczegółowo