Przedmowa System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11"

Transkrypt

1 Spis treści Przedmowa System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych Wprowadzenie System zarządzania jakością Standardy jakości w projekcie informatycznym Organizacja zespołu zarządzania jakością Realizacja procesów zapewniania jakości Proces kontroli jakości Podsumowanie Systemy zarządzania środowiskiem i ekorozwojem przedsiębiorstw Wprowadzenie System zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami norm ISO Europejski system ekozarządzania i audytów EMAS System zarządzania środowiskowego według Czystszej Produkcji Program Odpowiedzialność i Troska Podsumowanie Przykład funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego u producenta żywności Wprowadzanie System zarządzania kryzysowego w niemieckim przedsiębiorstwie Podsumowanie Korzyści wykorzystania technologii informatycznej w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Technologia informacyjna i jej wykorzystanie Cele i efekty wykorzystania Technologii Informacyjnej Efekty wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych ERP Dobre praktyki przy wdrażaniu IT Innowacyjne Technologie podnoszące efektywność wykorzystania IT Zakończenie Przegląd wybranych informatycznych narzędzi pracy grupowej Wprowadzenie Podstawowe funkcje i możliwości programów groupware Zagadnienie użyteczności systemu groupware Uzasadnienie podejścia badawczego Podsumowanie... 55

2 6 Współczesne narzędzia doskonalenia systemów zarządzania organizacjami 6. Narzędzia informatyczne w kontaktach zespołów projektowych Wstęp Metodyka Przebieg i rezultaty badania Wyniki i ich analiza Wnioski CMS jako narzędzie zarządzania treścią witryny internetowej Wprowadzenie Rozwój metod prezentacji treści w Internecie Systemy zarządzania treścią Kryteria wyboru informatycznego systemu CMS Porównanie wybranych systemów CMS Koszty budowy witryny internetowej Podsumowanie Metoda badania grupy docelowej w oparciu o analizę korespondencji Wprowadzenie Charakterystyka skal pomiarowych Metoda prostej analizy korespondencji Segmentacja klientów Wyniki badań reklamy na paragonach Podsumowanie Zastosowanie drzew klasyfikacyjnych typu cart do badania migracji klientów banku Wprowadzenie Charakterystyka drzew klasyfikacyjnych opartych na algorytmie CART Model migracji klientów banku Charakterystyka wybranego modelu migracji klientów Podsumowanie Zarządzanie relacjami z klientem jako narzędzie kształtowania lojalności Wprowadzenie Czynniki wpływające na lojalność Informatyczne systemy CRM Programy lojalnościowe Podsumowanie Bibliografia Spis tabel Spis rysunków

3 Przedmowa Problematyka doskonalenia systemów zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach stanowi obiekt zainteresowania zarówno teoretyków jak i praktyków. Wynika to z faktu, iż systemy te decydują o skuteczności działań pracowników i efektywności przedsiębiorstw w dynamicznie rozwijającej się globalnej gospodarce. Doskonalenie systemów zarządzania obejmuje szeroki wachlarz zagadnień: od podejść całościowych (zintegrowanych) po zagadnienia koncentrujące się na wybranych instrumentach i narzędziach lub wąsko zdefiniowanych obszarach działalności. Tematyka książki koncentruje się na trzech grupach zagadnień. Grupa pierwsza obejmuje problematykę zintegrowanych systemów zarządzania budowanych w oparciu o wymagania norm ISO. Przedstawiono trzy najczęściej stosowane w praktyce systemy zarządzania: jakością, środowiskiem oraz kryzysowego. Przedstawione charakterystyki tych systemów wsparte są obszerną egzemplifikacją empiryczną, która podkreśla ich znaczenie i rolę w organizacjach. Grupę tę stanowią pierwsze trzy rozdziały książki. Pierwszy rozdział pt. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych przedstawia wytyczne związane z zapewnianiem jakości oprogramowania w kontekście najczęściej wykorzystywanych metodyk zarządzania projektami. W rozdziale drugim pt. Systemy zarządzania środowiskiem i ekorozwojem przedsiębiorstw zaprezentowano system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO oraz system ekozarządzania i audytu (EMAS). Przedstawiono powiązania pomiędzy tymi systemami oraz wpływ ich stosowania na wyniki przedsiębiorstwa w sferze ekorozwoju. W rozdziale trzecim pt. Przykład funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego u producenta żywności zaprezentowano system zarządzania kryzysowego ustanowiony i wdrożony przez producenta żywności wraz z symulacją wystąpienia sytuacji kryzysowej. Zarządzanie kryzysowe w obszarze produkcji żywności ma istotne znaczenia dla życia i zdrowia klientów, dlatego też kierownictwo powinno szczególną uwagę zwracać na doskonalenie procesów i systemów w tym obszarze. Druga grupa zagadnień dotyczy doskonalenia organizacji z wykorzystaniem różnorodnych instrumentów informatycznych. Rozdział czwarty pt. Korzyści wykorzystania technologii informatycznej w przedsiębiorstwie stanowi ogólne wprowadzenie w problematykę wykorzystania technologii informatycznych w

4 8 Współczesne narzędzia doskonalenia systemów zarządzania organizacjami przedsiębiorstwach. Główną tezą tego rozdziału jest stwierdzenie, iż współczesne przedsiębiorstwa nie są w stanie prawidłowo funkcjonować bez wykorzystania technologii informatycznych. Rozdział piąty pt. Przegląd wybranych informatycznych narzędzi pracy grupowej obejmuje przegląd wybranych narzędzi wspomagających zarządzanie projektami wykorzystującymi technologie internetową. Prezentowane są najważniejsze funkcje tych systemów, wraz z oceną mozliwości ich wykorzystania w praktyce. Narzędzia te mogą z powodzeniem być wykorzystywane w realizacji projektów doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwie. W rozdziale szóstym pt. Narzędzia informatyczne w kontaktach studentów zespołów projektowych skoncentrowano się na zagadnieniu komunikacji w zespołach projektowych. Zaprezentowano najczęściej wykorzystywane narzędzia komunikacji oraz dokonano analizy ich wpływu na osiągane rezultaty. Efektywna komunikacja jest współcześnie jednym z najważniejszych wyznaczników sprawności funkcjonowania każdego zespołu projektowego. Kolejny rozdział w tej grupie pt. CMS jako narzędzie zarządzania treścią witryny internetowej stanowi prezentację narzędzi zwiększających skuteczne dotarcie do klienta i przekazanie mu istotnych informacji. Zaprezentowane narzędzie zmniejsza wymagania wobec pracowników zamieszczających takie informacje. Dzięki niemu nie jest konieczne posiadanie kompetencji informatycznych, co pozwala każdemu pracownikowi przedsiębiorstwa komunikować się w ten sposób z grupą jego klientów. Trzecia grupa zagadnień przedstawionych w niniejszej książce dotyczy narzędzi wspomagających zarządzanie w obszarze obsługi klienta. Właściwe podejście do klienta jest kluczowym czynnikiem sukcesu w każdej organizacji, dlatego też zastosowanie właściwych narzędzi w tym obszarze ma istotne znaczenie dla kierownictwa. Zagadnienie to przedstawiają kolejne rozdziały książki. Rozdział ósmy pt. Metoda badania grupy docelowej w oparciu o analizę korespondencji stanowi demonstrację możliwości wykorzystania analizy korespondencji jako metody wspomagającej badania marketingowe. Szczególną uwagę zwrócone na zagadnienie segmentacji i poszukiwania grupy docelowej. Kolejny rozdział pt. Zastosowanie drzew klasyfikacyjnych typu CART do badania migracji klientów banku przedstawia techniki analityczne pozwalające na skuteczne przeciwdziałanie migracji klientów. Pozwalają one z wyprzedzeniem zidentyfikować potencjalnych migrantów i ograniczać działania lojalnościowe tylko do grup charakteryzujących się najwyższą stopą zwrotu z poniesionych nakładów. Metoda drzew klasyfikacyjnych stanowi składnik szerszej grupy metod statystycznych znanych pod nazwą hurtowni danych. Rozdział dziesiąty pt. Zarządzanie relacjami z klientem jako narzędzie kształtowania lojalności przedstawia problematykę relacji z klientami, jak i istotnego czynnika wpływającego na ich lojalność, a w konsekwencji na skłonność do zakupu produktów i usług przedsiębiorstwa. Książka niniejsza adresowana jest głównie do menedżerów średniego i wyższego szczebla przedsiębiorstw różnych branż, gdyż przedstawione w niej narzędzia i kierunki doskonalenia procesów i systemów zarządzania stanowić mogą inspirację do podejmowania działań zwiększających efektywność kierowanych przez nich organizacji. Drugą grupę odbiorców stanowią studenci uczelni o profilu ekonomicznym, ponieważ przedstawione w książce treści stanowią rozwinięcie treści poznawanych na wykładach z: zarządzania projektami, systemów

5 Przedmowa 9 informatycznych zarządzania, analizy i projektowania systemów zarządzania, systemów informacji menedżerskiej, statystyki i ekonometrii, teorii zachowań konsumenta, zarządzania jakością, i in. Krzysztof Woźniak

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD BERND HENTSCHEL PIOTR CYPLIK ŁUKASZ HADAŚ ROMAN DOMAŃSKI MICHAŁ ADAMCZAK MARTYNA KUPCZYK ŻANETA PRUSKA WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD MODELOWANIE I OCENA

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN Ludosław DRELICHOWSKI Waldemar BOJAR Mariusz ŻÓŁTOWSKI ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN... każda książka jest dobra... z wyjątkiem źle napisanej... Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą

Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie KOMUNIKACJA W PROCESACH ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Praca zbiorowa pod redakcją Arkadiusza Potockiego Kraków 2011 Redakcja naukowa:

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

2.4. Kształtowanie systemu zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach...

2.4. Kształtowanie systemu zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach... Spis treści Wprowadzenie... 11 Rozdział 1 Uwarunkowania gospodarcze i organizacyjne wzrostu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw... 19 1.1. Małe i średnie przedsiębiorstwa w polskiej rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA Redakcja naukowa: Marek Matejun Katarzyna Szymańska Monografie PŁ Łódź 2013 Recenzenci: prof.

Bardziej szczegółowo

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2015 Aleksandra Grzesiuk Spis treści

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo

Bariery i korzyści wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego

Bariery i korzyści wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Władysława Łuczka-Bakuła * Bariery i korzyści wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Wstęp Dynamicznie zmieniające się otoczenie oraz nasilająca

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie kształcenia zawodowego. pod redakcją Macieja Szafrańskiego

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie kształcenia zawodowego. pod redakcją Macieja Szafrańskiego Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie kształcenia zawodowego pod redakcją Macieja Szafrańskiego Spis treści 1. Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie kształcenia

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 2 1. PROCES WDRAŻANIA SYSTEMÓW PROJAKOŚCIOWYCH... 4 1.1. Etapy procesu wdrażania systemów projakościowych... 4 1.1.1. Harmonogram procesu wdrażania systemów projakościowych...

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego.

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego. Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego Bartosz Ledzion 1 Spis treści 1 SEKTOR PRYWATNY W KONTEKŚCIE ORGANIZACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala PORTALE INTRANETOWE ISBN 978-83-62197-01-9 J. Fazlagić, M. Sikorski, A. Sala PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE EKONOMIA SERIA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE ZARZĄDZANIE 2 7 8 SERIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 12 ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo