Na temat lepszego dostosowania kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy. JobTown Moduł kształcenia nr 2. Maj 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na temat lepszego dostosowania kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy. JobTown Moduł kształcenia nr 2. Maj 2014 r."

Transkrypt

1 Na temat lepszego dostosowania kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy JobTown Moduł kształcenia nr 2 Maj 2014 r.

2 2 Niniejszy dokument został napisany przez Iana Goldringa, Eksperta Wiodącego sieci JobTown URBACT i Dyrektora Stowarzyszenia ProjectWorks, we współpracy z: Lucy Pyne, z Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Lokalnego Programu Aktywizacji Gospodarczej i Zatrudnienia (LEED) Simonem Harperem, Kierownikiem ds. szkoleń i rozwoju, Port of Tilbury (Wielka Brytania) Matthiasem Vogelgesangiem, z Agencji Rozwoju Gospodarczego WFK, Kaiserslautern (Niemcy) Hans-Jürgenem Sponhauerem, Kierownikiem Działu ds. Rynku Pracy i Integracji, i Andreą Gräbel, Jobcenter Kaiserslautern Moniką Hackel, z Federalnego Instytutu ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego BIBB (Niemcy) Ritą Petry, Kierownikiem Działu ds. Kształcenia Zawodowego, Izby Specjalistycznego Rzemiosła i Małych Przedsiębiorstw regionu Palatynat (Niemcy) Partnerzy sieci JobTown URBACT Kontakt z autorem pod adresem

3 Spis treści 3 Co w tym przewodniku: 1. Kwestie związane z kwalifikacjami 2. Międzynarodowy przegląd metod podejścia do tworzenia i dopasowywania kwalifikacji 3. Kwalifikacje: perspektywa pracodawcy 4. Mentoring 5. Agencja Zatrudnienia Ludzi Młodych wszystko pod jednym dachem 6. Niemiecki system kształcenia i szkoleniazawodowego 7. Transfer dualnego system edukacji 8. Podsumowanie JobTown to sieć 11 miejscowości w Europie, współfinansowana w ramach programu URBACT dotyczącego promocji zrównoważonego rozwoju miejskiego. Sieć JobTown uważa, że bezrobocie wśród młodzieży, niewielkie szanse zawodowe i bezczynność powinny być rozpatrywane jako strukturalny problem, który istniał przed rozpoczęciem kryzysu ekonomicznego (który jednakże poważnie się pogłębił się w wyniku tego kryzysu) i jako taki powinien być traktowany systemowo. JOBTOWN rozumie wysiłki związane z tworzeniem miejsc pracy i możliwości dla młodych, jak również lokalne strategie, jako dwie strony tej samej monety. Zgodnie z podejściem URBACT, każda partner Projektu JobTown założył Lokalną Grupę Pomocy, jako bazę do rozwoju zrównoważonego lokalnego partnerstwa.

4 4 Wstęp Niniejszy moduł jest drugim z kolei, spośród 5 modułów kształcenia opracowanym przez sieć JOBTOWN. Każdy z modułów poświęcony jest jednemu z poniższych zagadnień: Rozwijaniu efektywnych modeli współpracy 1 Dostosowaniu edukacji i kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy Udoskonaleniu analiz i prognoz rozwoju rynku pracy w celu dopasowania zatrudnienia do potrzeb rynku Przedsiębiorczości wsparciu, tworzeniu i rozwoju miejsc pracy, promowaniu samo zatrudnienia Ekonomii społecznej i zarządzaniu zasobami ludzkimi (Innowacyjność i kwestia jak wytworzyć więcej mniejszym kosztem) Moduł bazuje na materiałach opracowanych przez sieć JobTown URBACT Jest przeznaczony dla każdego miasta lub innej zainteresowanej jednostki, poszukującej drogi rozwoju. Ten właśnie temat Dostosowanie edukacji i kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy był tematem Drugich Międzynarodowych Warsztatów JobTown, zorganizowanych w Kaiserslautern, w Niemczech października 2013 r. Niniejsza publikacja jest oparta na materiałach z wyżej wspomnianego warsztatu, została również opisana w New Skills and Occupations in Europe: Challenges and Possibilities (listopad 2013) Winter School, projekcie organizowanym przez InGRID 2 oraz Centre for European Policy Studies (CEPS) w Brukseli 3. Skąd ten właśnie temat? W skrócie, istotą tematu jest pozornie paradoksalne zjawisko widoczne w różnym stopniu i przejawiające się na wiele sposobów w całej Europie gdzie na rynku pracy z jednej strony funkcjonują młodzi ludzie, którzy nie mogą znaleźć pracy, a z drugiej strony jest wiele miejsc pracy, na które pracodawcy nie są w stanie zrekrutować kandydatów. Zdecydowanie zbyt wielu młodych ludzi dysponuje ubogim doświadczeniem zawodowym i perspektywami, co w dużej mierze wynika z jakości kształcenia i szkoleń, które nie są w stanie zagwarantować sukcesu na rynku pracy czy pomocy w pozyskaniu dobrego zatrudnienia. Poniższy wykres OECD czytelnie określa główne czynniki wpływające na rosnący poziom bezrobocia wśród młodych ludzi czynniki, wśród których wiodącą rolę odgrywają umiejętności, ukierunkowane poradnictwo zawodowe oraz kwestie odpowiedniego kształcenia. Rzecz jasna, wysoka stopa bezrobocia wśród ludzi młodych oraz złe zatrudnienie jest poza oczywistym problemem (zaburzenia postrzegania, histereza, depresja, ograniczona autonomia wśród dorosłych itd.) dla tych młodych ludzi bezpośrednio nimi dotkniętych problemem społecznym i ekonomicznym, wpływającym na możliwości rozwoju, innowacyjności, stabilności finansów publicznych itd. 1 The first Learning Module focused on developing effective local partnerships for the advancement of youth employment and opportunity How to evaluate partnerships effectiveness, How to structure a partnership, etc. and can be downloaded in English, French, Spanish, German, Italian, Greek, Polish and Hungarian from 2 https://inclusivegrowth.be/about-ingrid 3

5 Bezrobocie wśród młodych główne czynniki 5 Duży wzrost bezrobocia wśród młodych ludzi DLACZEGO? Brak pracy: Pracodawcy nie zatrudniają Pracodawcy nie zatrudniają młodych ludzi Brak sieci/kapitału społecznego Nie przechodzą procesu rozmów o pracę Młodzi ludzie wymagają więcej czasu i inwestycji ze strony pracodawców Niski poziom wykształcenia Problemy społeczne i osobiste Mała pomoc w wyborze kariery zawodowej Nieodpowiednie kwalifikacje, niespełniające potrzeb pracodawcy Brak pomocy ze strony pracodawców Brak doświadczenia zawodowego zdobywanego w szkole/podczas kursów Podejście akademickie w szkołach Źle zorganizowana ścieżka zawodowa DLACZEGO? Brak popytu Brak popytu na młodych ludzi Młodzi ludzie nie mają zawodów DLACZEGO? Nie maja doświadczenia w szukaniu pracy Nie mają doświadczenia w odbywaniu rozmów o pracę Pracodawcy zatrudniają ogólnie, bez skupiania się na konkretnej grupie społecznej Niski poziom kwalifikacji Brak kwalifikacji, których szukają pracodawcy Brak doświadczenia w pracy Pochodzi z prezentacji programu OECD LEED, podczas Międzynarodowych Warsztatów JobTown ( YP = Młodzi Ludzie ) Zastrzeżenie: Toczy się szeroka dyskusja na temat roli i znaczenia czynników takich jak podaż czy popyt, w tworzeniu i wychodzeniu z obecnej sytuacji ekonomicznej i bezrobocia. Debaty nie uda nam się tu rozstrzygnąć ani nawet szeroko omówić poza oczywistym obowiązkiem zwrócenia uwagi na ryzyko, które należy mieć na uwadze. Innymi słowy, większość problemów typowych dla obecnej sytuacji wynika z popytu, a dokładnie jego zasadniczego braku. Poszerzając perspektywę, wiele środków i polityk opartych na poprawie poziomu podaży (np. kształcenie, szkolenia) kiedy problemem staje się popyt i być może jest on problemem złożonym może mieć ograniczoną możliwość wpływu; środki mogą być w efekcie pozytywne, jednak brak im kalibru pozwalającego na rolę rozgrywającego. Takie założenie należy stale brać pod uwagę, bynajmniej nie celem zniechęcenia do podejmowania aktywności, ale: Jako lepsze możliwości rozeznania, które działania są najbardziej uzasadnione w sytuacji konkretnej osoby i kontekście geograficznym. By wyhamować oczekiwania, szczególnie w krótkiej perspektywie czasowej. Zachowując ostrożność, bezsprzecznym jest fakt, iż kształcenie i szkolenie są związane z możliwościami zatrudnienia i zawodowej aktywizacji oraz, że podstawa w postaci umiejętności jest jednym z czynników determinujących sukces każdego przedsięwzięcia gospodarczego czy strategii rozwoju. Zatem dlaczego właśnie Kaiserslautern w Niemczech? Wybór lokalizacji nie był przypadkowy. Międzynarodowe Warsztaty JobTown Dostosowanie edukacji i kształcenia

6 6 zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy odbyły się w Niemczech, które są jasnym punktem odniesienia w zakresie powiązania procesów kształcenia, szkoleń i miejsca pracy. W szczególności niemiecki dualny system edukacji jest uważany za skuteczny dlatego poświęca się mu wiele uwagi.w obecnym środowisku, kiedy wiele krajów - w reakcji na kryzys gospodarczy, ale również długoterminowe zmiany popytu i punktu widzenia weryfikują swoje strategie dotyczące okresu praktyk zawodowych oraz kształcenia i szkolenia zawodowego (Vocational Education and Training VET). Ponadto samo miasto Kaiserslautern, które udowodniło uczestnikom Warsztatów, że jest świetnym przykładem miasta, które przekształciło swój profil gospodarczy i społeczny. Kaiserslautern zdołało przekształcić swój stary upadający model gospodarczy w nowy, oparty na bardziej obiecującej przyszłości. W przeszłości miasto niszczało, miało złą markę i było uzależnione od przestarzałego przemysłu. Dzisiaj odzyskało wigor, Kaiserslautern stało się miejscem atrakcyjnym, posiada zdrowszą gospodarkę i rynek pracy w większej mierze oparty na usługach sektora IT oraz na wiedzy. Zobaczyłem, uwierzyłem, konkretny przykład miasta wychodzącego z trudności, osiągającego sukces w przeobrażeniu się i kształtowaniu perspektyw, jest z pewnością inspiracją dla innych, szczególnie w czasach, kiedy morale wielu są kwestionowane. Zatem co zawiera niniejszy dokument? Przegląd kluczowych kwestii i zastrzeżeń związanych z kwalifikacjami, oraz głównych argumentów w odniesieniu do istoty tychże kwalifikacji Przegląd różnych metod tworzenia i łączenia kwalifikacji pochodzących głównie z międzynarodowego programu badawczego OECD LEED. Wybór najciekawszych przypadków i skutecznych praktyk pochodzących z sieci JobTown. Omówienie praktyk VET (kształcenie i szkolnictwo zawodowe) oraz niemieckiego dualnego systemu edukacji i możliwości zastosowania tego systemu na innym obszarze. Uwagi końcowe na temat całości tematu w kontekście ich skuteczności.

7 1. Kwestie związane z kwalifikacjami 7 Konkurencja, rozwój, oferty pracy, wychodzenie z kryzysu Aby zachować rentowność, konkurować i rozwijać się przedsiębiorstwa są zależne od dopływu właściwych kwalifikacji. Poniżej przytoczony został artykuł zatytułowany Dlaczego kwalifikacje są tak ważne (po drobnym przeredagowaniu) pochodzący z prezentacji wygłoszonej w lutym 2014 r. podczas warsztatów w Rennes, we Francji przez Kierana Ferrana z Oxford Economics (założonego przez Oxford University business college), -międzynarodowej firmy specjalizującej się w doradztwie, prognozowaniu gospodarczym oraz modelowaniu. Dlaczego kwalifikacje mają znaczenie: Kwalifikacje to surowce naturalne zaawansowanej gospodarki 21-szego wieku Globalizacja i rosnąca konkurencja gospodarek wschodzących gospodarki rozwinięte są zmuszone konkurować zakresie kwalifikacji jeśli chcą utrzymać kurs, nie mogą konkurować poziomem kosztów gospodarki wschodzące szybko nadrabiają zaległości w zakresie kwalifikacji Wolny przepływ pracy w Europie kraje oraz regiony konkurują ze sobą Sektory nowego wzrostu mają stałe zapotrzebowanie na nowe kwalifikacje Kwalifikacje są niezbędne do ponownego gospodarczego zrównoważenia i wzrostu opartego na eksporcie Kwalifikacje są ważnym czynnikiem rozmieszczenia inwestycji wewnętrznych Kwalifikacje są niezbędne dla badań i rozwoju oraz innowacji Gospodarki o wyższych kwalifikacjach cechuje wyższy poziom PKB per capita oraz produktywność Osoby o wyższym poziomie kwalifikacji są lepiej wynagradzane i mają większe szanse na zatrudnienie Dlaczego kwalifikacje mają znaczenie poziom ekonomii PSN PKB w dolarach amerykańskich $ ceny (2010) Wyższe wykształcenie w grupie wiekowej (2006)

8 8 Dlaczego kwalifikacje mają znaczenie poziom indywidualny premie zarobkowe Chart A Zarobki według poziomu wykształcenia w grupie wiekowej lata (2009 lub późniejsze dostępne dane) Wykształcenie średnie policealne lub średnie zawodowe, bez wykształcenia wyższego = 100 Priorytety polityki UE W zakresie polityki europejskiej rozwój kwalifikacji oraz niedopasowanie umiejętności konkurowania jak również błędy w ścieżce kształcenia i szkoleń prowadzącej ku zatrudnieniu to kwestia fundamentalna dla celów Europy 2020 w kwestii zwiększenia udziału aktywnej populacji, zwiększenia innowacyjności oraz badań i rozwoju, poprawy wyników kształcenia i ograniczania ubóstwa. Jest oczywistym, iż jest to sprawa kluczowa dla powrotu na ścieżkę zrównoważonego rozwoju gospodarczego z trwającego kryzysu gospodarczego jak i jakiejkolwiek wiarygodnej próby utrzymania konkurencyjności gospodarki europejskiej w zglobalizowanej rzeczywistości. Ponadto, opracowanie i wdrożenie unijnych ram jakościowych dla dualnego system edukacji i praktyk zawodowych jest oczywistym i zadeklarowanym priorytetem Komisji. Dane demograficzne Powszechnie wiadomo, iż Europa się starzeje, jednak charakter oraz wpływ wywołany zmianami demograficznymi jest złożony: Struktura wieku jest wyraźnie zróżnicowana na obszarze Europy. Przykładowo w Niemczech starzenie się i prognozowany spadek siły roboczej (chyba, że imigracja będzie mogła i zostanie dopuszczona do złagodzenia tego procesu) jest dość istotna w mniejszym stopniu obserwuje się to we Francji, w jeszcze mniejszym w Polsce. Pomimo tego, malejąca siła robocza wysuwa rosnące żądania w zakresie wynagrodzeń; pozostawiając wszystko na dotychczasowym poziomie wynagrodzenia powinny rosnąć, a w ślad za nimi podatek dochodowy 4. Oczywiście do tego dochodzą inne zależności przykładowo we Włoszech i w Polsce struktura demograficzna kurczy się, ale nie prowadzi to do wzrostu wynagrodzeń. 4 Hilmar Schneider (dyrektor CEPS-INSTEAD, Luxemburg et al, The Consequences of Demographic Change on Labor Demand, Wages and Social Security Systems in Europe, prezentacja z 25 listopada 2013 r., Centrum Europejskich Studiów Politycznych, Bruksela

9 9 Wiele spośród nieoczywistych czynników społeczno-kulturowych wpływa na strukturę demograficzną np. płeć, małżonkowie w dużej mierze wspólnie przechodzą na emeryturę, co powoduje, że kobiety kończą pracę średnio o rok lub dwa lata wcześniej od mężczyzn 5. Negatywny wpływ na produktywność powodowany kurczącą się grupą aktywnej populacji może teoretycznie w pewnym stopniu zostać zrekompensowany dzięki rosnącemu poziomowi kompetencji młodszej siły roboczej. Docelowa mobilność zawodowa UE czyli migracja wewnętrzna obywateli UE z odpowiednimi kwalifikacjami wyłania się jako oczywista możliwość na zagospodarowanie niedoborów wykwalifikowanej siły roboczej; czyli tej, w której nowa wersja europejskiego portalu pracy Eures postrzega swoją rolę do odegrania. Jednakże potencjalny wpływ takiego wewnętrznego przemieszczenia się populacji UE jest ograniczony ponieważ braki wykwalifikowanej siły roboczej często dotyczą tych samych sektorów w różnych obszarach Europy. Takie niedopasowane uzupełnienie wewnętrzne w sposób oczywisty zwraca uwagę na możliwość dopuszczenia imigracji spoza UE. Migracja jest jak swoisty joker w odniesieniu do wpływu na strukturę demograficzną; jakiekolwiek prognozy co do jej przyszłej natury czy skali cechuje wątpliwa skuteczność. Nierówność i polaryzacja Rosnąca nierówność oraz polaryzacja rynku pracy, mimo, że nie jest oczywistym czy jednolitym zjawiskiem, wydaje się być tendencją charakterystyczną dla krajów rozwiniętych. Michael Ta hlin, ze szwedzkiego Instytutu Badań Socjologicznych (Stockholm University) 6 wymienia poniżej główne cechy wyżej opisanego trendu: Zatrudnienie osób młodych zanotowało zdecydowany spadek w ostatnich dekadach w wielu krajach Rosnąca niepewność perspektyw na przyszłość wśród młodych Szwedów Rosnący rozdźwięk pomiędzy główną siłą roboczą a pracownikami marginalnymi (np. młodzi i imigranci). Recesja spowodowała trwałe obniżenie popytu, przy każdej recesji maleje stałe zatrudnienie nawet po powrocie na ścieżkę kariery zawodowej. Wyłaniający się obraz to rozpiętość wynagrodzeń a co za tym idzie nierówność, która rośnie pomiędzy wysoko i nisko wykwalifikowanymi. Obraz przyszłości jawi się, jako zdominowany przez nisko wykwalifikowane kadry kontrastujący ze szczęśliwszą warstwą wysoko wykwalifikowanych stanowisk oraz kurczącą się średnią pomiędzy nimi. Niemniej, ten uproszczony obraz komplikuje się, kiedy sięgamy głębiej jak czyni to Tomas Korpi, również przedstawiciel Szwedzkiego Instytutu Socjologii (Stockholm University) 7. Opracował on dane, które pokazują stosunkowo stabilny poziom zapotrzebowania na kwalifikacje w ostatnich 15 latach w Europie. Ogólnie rzecz ujmując zauważa on niewielki wzrost w połowie, z zapotrzebowaniem malejącym po obu stronach dla osób o wysokich i niskich kwalifikacjach (wykres poniżej) innymi słowy większość stanowisk nadal plasuje się mniej więcej po środku poziomu kwalifikacji. Również w przypadku ludzi młodych, zauważa on niewielkie przesunięcie w obrębie poziomu oczekiwanych kwalifikacji, niemniej dla młodych wzrost jest przesunięty bardziej na lewo, co oznacza przewagę stanowisk pracy o niższych kwalifikacjach i niższej autonomii. Być może taka relatywna stabilność zniknie w dłuższej perspektywie czasowej czyli polaryzacja zachodziłaby wówczas wolniej. Niezależnie od rozwoju wypadków, mamy do czynienia z istotnymi różnicami w oczekiwanych kwalifikacjach i uwarunkowaniach, które należy uwzględnić: Możliwe są znaczące różnice pomiędzy krajami,a nawet regionami. Trendy polaryzacji (więcej różnic w zapotrzebowaniu na kwalifikacje) oraz ogólny wzrost poziomów kwalifikacji) różniący się znacznie pomiędzy sektorami gospodarki. 5 H. Schneider, ibid 6 M. Ta hlin, Why is youth employment falling? A comparative analysis of skill matching and labor demand in Europe, prezentacja z 25 listopada 2013 r., w CentrumEuropejskich Studiów Politycznych, Bruksela 7 Changing skill requirements - fact or figment?, prezentacja z 25 listopada 2013 r., w CentrumEuropejskich Studiów Politycznych, Bruksela

10 10 Pomiędzy zatrudnieniem i ubóstwem nie zachodzi bezpośrednia korelacja, nawet w przypadku dawnego niższego poziomu bezrobocia, unijne dane na temat ubóstwa pozostają płaskie 8. To wskazywać by mogło na szeroką ubogą populację pracującą lub stabilną nieubiegającą się o pracę (np. z gospodarstw osób nigdy nie pracujących, etc.), lub być może na ich kombinację. Nadmierne wykształcenie, nadmierne kwalifikacje, inflacja zapotrzebowania na kwalifikacje to być może dla wielu trudne do zaakceptowania koncepcje. Jednakże uwzględnijmy: - Rosnący udział miejsc pracy o zapotrzebowaniu na niskie kwalifikacje zajmowanych przez pracowników wysoko wykwalifikowanych 9. - Poziomy kształcenia ogólnie rosną w szybszym tempie niż poziomy zatrudnienia, co mogłoby wskazywać na zbyt wysoki poziom kwalifikacji wielu osób lub błędny wybór ścieżki kształcenia w drodze na rynek pracy. - Młodzi ludzie studiujący w wyniku wyboru drugiej opcji/kierunku w dotarciu do pozyskania pracy, w wielu przypadkach to słaby rynek pracy, który napędza kształcenie, nie zaś zapotrzebowanie na wykwalifikowaną pracę. W tych przypadkach, rosnące poziomy wykształcenia stają się wskaźnikiem dysfunkcyjności rynku pracy, nie zaś jego rozwoju. Zmiana złożoności pracy w Europie Złożoność pracy Złożoność pracy młodzi ludzie Tomas Korpi (Swedish Institute for Social Research Stockholm University), Changing skill requirements - fact or figment?, presentation of November 25th 2013, at Centre for European Policy Studies, Brussels The hump more to the middle, in the second graph, indicates lower average levels of job complexity for young workers than for the general average (above). The trend is fairly constant over time. 8 Np.: 9 M. Tahlin Why is youth employment falling? A comparative analysis of skill matching and labor demand in Europe, prezentacja z 25 listopada 2013 r., w Centrum Europejskich Studiów Politycznych, w Brukseli

11 11 Dualny system kształcenia Na obszarze całej Europy odnotowuje się długoterminowy wzrost w statystykach nadwyżki wykształcenia coraz więcej osób wykształconych bezrobotnych lub z kwalifikacjami przewyższającymi wymagania ich stanowiska. Jednakże w Niemczech oraz Danii poziomy deficytu i nadwyżki w popycie i podaży wykształconych pracowników kształtują się na poziomie względnie stabilnym (linia podziału przebiega dość płasko, patrz niżej) co wskazuje, iż kształcenie jest trwale lepiej powiązane z zatrudnieniem w tychże krajach. Oba z wymienionych krajów realizują Dualny system kształcenia (patrz rozdział 6 dotyczący niemieckiego systemu VET) i wydawałoby się uzasadnionym, że różnicę tę częściowo wyjaśniają odmiennie ukształtowane wyniki. Podaż i popyt na kwalifikacje, Dania Podaż i popyt na kwalifikacje, Szwecja M. Ta hlin (Szwedzki Instytut Badań Socjologicznych, Stockholm University), Why is youth employment falling?, prezentacja w listopadzie 2013 r., CEPS, Bruksela * Ed = edukacja/podaż, occ = zatrudnienie/popyt, gap = luka między podażą wykształcenia a popytem

12 12 Problem: wprowadzenie dualnego systemu kształcenia może być jedynie długoterminowym projektem (niemniej jest to prawdopodobnie dobra opcja); nie może to być krótkoterminowym rozwiązaniem dla obecnych problemów z bezrobociem wśród młodych Europejczyków. Podaż i popyt na kwalifikacje, Niemcy Podaż i popyt na kwalifikacje, Hiszpania M. Ta hlin (Szwedzki Instytut Badań Socjologicznych, Stockholm University), Why is youth employment falling?, prezentacja w listopadzie 2013 r., CEPS, Bruksela * Ed = edukacja/podaż, occ = zatrudnienie/popyt, gap = luka między podażą wykształcenia a popytem

13 2. Międzynarodowy przegląd metod tworzenia i łączenia kwalifikacji 13 JobTown otrzymuje wsparcie z programu OECD Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Lokalnego Programu Aktywizacji Gospodarczej i Zatrudnienia (LEED) 10 w kwestii definiowania przypadków i najlepszych praktyk dla danych celów i obszarów działania naszej sieci. Większa część poniższego rozdziału na temat metod pochodzi z danych otrzymanych z programu LEED wspierającego Drugie Międzynarodowe Warsztaty JobTown w Kaiserslautern w Niemczech, października 2013 r. i) Poradnictwo zawodowe, ścieżki rozwoju i etapy Kompetentne poradnictwo zawodowe od najmłodszego wieku jest kluczowe w kwestii pomocy w wyborze przemyślanej drogi zawodowej pośród dzieci i młodzieży. Najczęstsze problemy: Cięcia budżetowe Nauczyciele bez: - Odpowiedniego doświadczenia i szkolenia - Znajomości lokalnych/regionalnych/krajowych możliwości rozwoju zawodowego, sektorów rozwijających się i ścieżek ku zatrudnieniu, - Kontaktów z miejscowymi pracodawcami Spóźnione poradnictwo, kiedy młodzież już znajduje się na ścieżce zawodowego rozwoju Systemy edukacji, które nie dostarczają możliwości gromadzenia doświadczenia zawodowego. Rozwiązania sprawdzone: Przede wszystkim, rozwiązania są związane z dobrą wiedzą i doradztwem, które są łatwo dostępne oraz z dodatkowymi zmiennymi w zależności od lepszych połączeń i koordynacji pomiędzy głównymi zainteresowanymi. Przykładowo: Szczegółowe poradnictwo na temat kariery zawodowej, wynagrodzeń, kwalifikacji oraz wymagań Usługi dostępne online Jednostki doradztwa zawodowego ściśle współpracujące ze szkołami Ścisłe kontakty z pracodawcami Łączenie agencji zatrudnienia, doradców zawodowych, instytucji kształcenia i jednostek szkoleniowych oraz przemysłu Powiązania poziome w obrębie sektorów dzięki klastrom zawodowym na poziomie lokalnym (patrz przykład) Przykład z zakresu dobrych praktyk, Carrier Clusters klastry zawodowe : W USA Departament Edukacji poprzez inicjatywę klastrów zawodowych opracował mapę profili zawodowych na obszarze całych sektorów przemysłu tak, by uczniowie i pracownicy mogli zaobserwować jak różne zawody wzajemnie na siebie oddziałują. W obrębie każdego klastra zawodowego istnieje wiele ścieżek kariery prowadzących do miejsca pracy od szkoły średniej, studiów wyższych, szkoły zawodowej. Stan Maryland rozpoczął współpracę z sektorami zawodowymi i klastrami w 1995 roku celem rozwoju programów wychodzących ponad szkoły średnie, studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia i ponad. Zaproszono 350 dyrektorów wyższego szczebla przedsiębiorstw spośród dziesięciu sektorów gospodarki celem przekazania twórcom polityki edukacyjnej podstawowych oczekiwań branży, jak zarobili pieniądze i czego potrzebowali by osiągnąć sukces. Klaster doradczy Advisory Boards został powołany przy każdym z klastrów celem doradztwa w zakresie kwalifikacji wymaganych w każdym z nich i opracowania programów na bazie tychże. Patrz: egies%20for%20youth%20employment%20fi NAL%20FINAL.pdf Oraz: eerpathwayandclusterskilldevelopmentalocalc asestudyfromtheus.html 10 Patrz misja LEED:

14 14 ii) Współpraca z pracodawcami i stymulowanie zapotrzebowania Potwierdzając ogólnie znane założenie, że edukacja służy przygotowaniu ludzi do życia, a nie tylko do pracy edukacja najwyraźniej potrzebuje zrozumieć świat pracy i musi wyposażyć młodych ludzi odpowiednio do tego świata. Widać bardzo wyraźnie, że edukacja, która niszczy życiowe szanse, przekłada się na demoralizujące życie, w którym nie udaje się wejść na rynek pracy, nie jest de facto dobrą edukacją. W związku z powyższym, edukacja i szkolenie potrzebują dobrego połączenia ze światem pracy i pracodawców co może być trudnym wyzwaniem, do osiągnięcia lub/i utrzymania. Najczęstsze problemy: Pracodawcy nie są zaangażowani w przygotowanie programów szkoleniowych i treningowych, Programy nie są konsultowane z instytucjami kształtującymi politykę szkoleniową i zatrudnienia Młodzi ludzie bez pożytecznych kwalifikacji olbrzymia liczba bezrobotnych lub zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin absolwentów uczelni z kwalifikacjami, które nie pokrywają się z ofertami pracy dostępnymi na rynku Młodzi ludzie nie posiadają podstawowych ogólnych kwalifikacji wymaganych w każdym miejscu pracy Pracodawcy gotowi, aby oskarżyć system za nie dostarczanie kandydatów gotowych do pracy i niewykazujących chęci do zainwestowania w szkolenia ich pracowników Inflacja kwalifikacji Ucieczka talentów Sprawdzone rozwiązania: Większa kreatywność w spojrzeniu na kwalifikacje młodych ludzi szczególnie na edukacje wyższą. Zmiana kwalifikacji i kompetencji osób wykształconych w taki sposób, aby sprostać wymaganiom pracodawców. Pomaganie młodym ludziom w szerszym myśleniu o ich kwalifikacjach i o tym, gdzie te kwalifikacje mogą ich zaprowadzić Pomaganie małym i średnim przedsiębiorstwom w lepszym zidentyfikowaniu swoich potrzeb rekrutracyjnych Instytucje, które skutecznie potrafią pośredniczyć pomiędzy pracodawcami, dostawcami usług szkoleniowych, biurami zatrudnienia, władzami i innymi ważnymi grupami w ramach wspólnot społeczności lokalnych Opracowywanie programów szkoleniowych na podstawie osiąganych sukcesów (np. absolwenci uczelni, którzy znajdują zatrudnienie),a nie na podstawie popularności określonych kierunków w poprzednich latach Przykład z zakresu dobrych praktyk, Reverse Marketers : W Australii są tzw. reverse marketers. Są to osoby, które aktywnie poszukują pracy na rynku, dla potencjalnych pracodawców, tam gdzie wakaty na stanowiska pracy nie były ogłaszane i informują poszukujących pracy wolnych etatach Takie działania we współpracy z młodymi ludźmi, stymulują zapotrzebowanie na pracę i mogą stworzyć wakaty i dopasować do nich odpowiednie osoby. W najlepszym interesie marketerów i ich długotrwałej wiarygodności, leży dopasowanie odpowiedniego kandydata do danej pracy, dlatego marketer jest odłączony od poszukującego pracy (który ma wyłącznie bezpośredni kontakt z konsultantem do spraw zatrudnienia) co przekłada się na fakt, iż nie naciskają oni na przepchanie nieodpowiedniego kandydata na podstawie preferencji sympatii osobistych. Takie działanie wzmacnia również relacje biznesowe. Por: Creation%20IRE%20- %20Draft%20Final%20Master%20-%20FINAL.pdf iii) Specjalistyczna pomoc dla młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji Grupy takie jak młodzi ludzie lub NEET (NEET Not in Education, Employment ot Training; Nie uczy się, nie pracuje, nie przygotowuje się do zawodu ) obejmują szeroki zakres różnorodnych osób i okoliczności; silniejsze zróżnicowanie jest niezbędne do podjęcia jakichkolwiek znaczących działań.

15 15 Najczęstsze problemy: Młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji rzadziej korzysta z głównych usług Usługi doradcze i te dotyczące zatrudnienia stanowią intensywne zasoby Przypadkowość uwzględnia szerszą gamę problemów niż zwykłe zatrudnienie gdzie mogą występować wielorakie bariery Sukces może być trudny do pokazania Sprawdzone rozwiązania: Wyspecjalizowana i ukierunkowana pomoc Kompletne podejście do wszystkich okoliczności życiowych Dorośli, którzy rozumieją sytuację młodych i którzy w młodości stawili czoła podobnym problemom Przykład z zakresu dobrych praktyk, Bladerunner : W Kolumbii Brytyjskiej, Kanada, program Bladerunner to wyjątkowo dostosowany program pomocy dla młodych ludzi z wielorakimi barierami w zatrudnieniu, którzy opuścili domy, wcześnie pozostawili szkołę i nie posiadają kwalifikacji niezbędnych do szukania lub utrzymania pracy. Uczestnicy programu biorą udział w 3- tygodniowym szkoleniu, które ma im pomóc w znalezieniu pracy, a którego prawdziwym celem jest długoterminowa integracja na rynku pracy. Ważną postacią jest, tak zwany koordynator, BladeRunner dorosły który zasadniczo wywodzi się z danej społeczności i doświadczył podobnych problemów. Osoba ta pomaga uczestnikom w poszukiwaniu pracy, wprowadza ich i pomaga w rozwiązywaniu problemów, jak również jest łącznikiem pomiędzy nimi a innymi przedstawicielami służb społecznych. Kładzie się duży nacisk na pomoc 24/7 (24 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu), przez tak długo, jak będzie to niezbędne. Ocena wyników programu potwierdza jego sukces. Por.: egies%20for%20youth%20employment%20fi NAL%20FINAL.pdf iv) Nieformalna edukacja i poszukiwanie pracy Na szczęście nauka nie odbywa się wyłącznie w szkołach. Niemniej jednak, w odniesieniu do poszukiwania pracy, trzeba w pełni korzystać również z: Nieformalnego (organizowanego w formie poza szkolnej uczenie się przez działanie itd. zasadniczo bez certyfikacji) i Bezpośredniego uczenia się (uczenie się bezpośrednio z życia np. z doświadczeń i działań innych). Wspólne problemy: Młodzi ludzie nie posiadają rozwiniętych sieci kontaktów, powiązań przez które mogliby dowiadywać się o miejscach pracy, nieogłaszanych w tradycyjny sposób. Młodzi ludzie często mają trudności we właściwym przechodzeniu przez proces rozmów kwalifikacyjnych a także przez inne aspekty procesu poszukiwania pracy Sprawdzone rozwiązania: Pomoc w poszukiwaniu pracy jest najbardziej opłacalnym sposobem przygotowania do pracy młodych ludzi np. poprzez warsztaty na temat CV, sposobów kontaktowania się z pracodawcami itp. Praca młodych ludzi i organizacje są skuteczne w budowaniu ważnych ogólnych (tak zwanych miękkich ) kwalifikacji i we wzmacnianiu sieci społecznościowych Potwierdzanie zdobytych nieformalnie i bezpośrednio kwalifikacji i uczenie młodych ludzi identyfikowania i wyjaśniania rzeczonych kwalifikacji pracodawcom. Przykład z zakresu dobrych praktyk: Belgijski system C-Stick - system konsultacji pracodawców dot. tego, jakich ogólnych kwalifikacji potrzebują i jak je oceniają i wartościują. Ponadto system jak i wskazywanie młodym ludziom w jaki sposób powinni identyfikować i opisywać, w uporządkowany sposób rozpoznawany i zrozumiały dla pracodawców i biur pracy, kwalifikacje, które pozyskali drogą nieformalną lub bezpośrednią. Por.: https://www.salto- youth.net/downloads/ /InclusionThroughEmployability.pdf?