CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ DROGOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ DROGOWA"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ DROGOWA d prjektu budwlaneg REWITALIZACJA PLACU BISKUPIEGO W KRAKOWIE zlkalizwaneg na działkach nr ewid. 176/1, 177/1, 177/4, 177/5, 179/3, 178/1 br. 119 Śródmieście w Krakwie 1. Zakres pracwania Dkumentacja bejmuje szczegółwe rzwiązania sytuacyjn-wyskściwe związane z zagspdarwaniem terenu w ramach zadania rewitalizacji Placu Biskupieg. Zagspdarwanie bejmuje przebudwę istniejącej jezdni ulicy Biskupiej wraz z gemetrycznym wyznaczeniem miejsc parkingwych, przebudwę chdników raz zagspdarwanie placu wewnątrz ulicy Biskupiej. Niniejsza dkumentacja dtyczy części drgwej zagspdarwania terenu w zakresie: budwy jezdni ulicy Biskupiej wraz z miejscami parkingwymi dla samchdów sbwych, wyknanie chdników przyległych d jezdni raz ciągów pieszych na terenie pracwania, rzwiązania wyskściwe prjektwanej jezdni raz placu realizacji prjektwanych zieleńcy zawierając: a. rbty ziemne i rzbiórkwe: rzbiórka istniejącej nawierzchni jezdni, chdnika raz istniejąceg parkingu wyknanie nasypów i wykpów pd prjektwane nawierzchnie wywóz nadmiaru ziemi na dległść d 10km b. rbty nawierzchniwe jezdnia ulicy Biskupiej: wyknanie warstwy dcinającej z piasku na grubści wyknanie pdbudwy z tłucznia kamienneg na grubści 20cm wyknanie warstwy wiążącej raz ścieralnej z betnu asfaltweg bramwanie jezdni krawężnikiem wyskim granitwym 15x25 psadwinym na świeżym niestężnym betnie c. rbty nawierzchniwe chdniki raz paska wkół lacu: wyknanie warstwy dcinającej z piasku na grubści wyknanie pdbudwy z tłucznia kamienneg na grubści 15cm ułżenie nawierzchni z kstki betnwej bez fazy na pdsyce cementw-piaskwej 6cm + 2. Pdstawa pracwania zlecenie inwestra: Gmina Miejska Kraków Zarząd Infrastruktury Kmunalnej i Transprtu w Krakwie Kraków, ul. Centralna 53 mapa sytuacyjn wyskściwa skala 1:500 d celów prjektwych 3. Obszar ddziaływania biektu Obszar ddziaływania biektu zamyka się w granicy dwóch działek 176/1, 177/1, 177/4, 177/5, 179/3, 178/1 br. 119 Śródmieście w Krakwie, d których Inwestr psiada tytuł prawny d dyspnwania nieruchmścią na cele budwlane. 4. Opis stanu istniejąceg Plac Biskupi zagspdarwany jest bszarami zielnymi, z licznymi drzewami, p wschdniej części placu występuje parking. Plan ten wyznaczają ulice Krwderska i Biskupia. Ulica

2 Biskupia psiada nawierzchnię bitumiczną z licznymi spękaniami i ubytkami szerkści 4,9m d 5,2m, wzdłuż jezdni występują miejsca parkingwe (wyznaczne znakwaniem pzimym), zjazdy na psesje (m.in. bramy przejazdwe) w swim przebiegu ulica Biskupia krzyżuje się u ulicami Krwderską, Łbzwską, Seren Fenn'a raz Asnyka. Na całej długści pracwaneg dcinka znajduje się chdnik z płytek betnwych. Istniejące uzbrjenie terenu: sieć elektrenergetyczna świetlenie uliczne sieć telekmunikacyjna wdciąg ciepłciąg kanalizacja gólnspławna 5. Rzwiązania prjektwane: Długść jezdni ABC wynsi 213,45m, długść jezdni A'B'C' wynsi m, długść dcinka CD wynsi 46,2m Całkwita długść prjektwanych dcinków jezdni: 477,25m Zaprjektwan 49 równległych miejsc parkingwych w tym 3 miejsca dla sób niepełnsprawnych. Przyjęt kategrię ruchu KR1 W ramach rzwiązań prjektwych przyjęt: miejsca parkingwe parametrach 2,5m x 6,0m sksy najazdwe d miejsc parkingwych należy wyknać jak 1:1 p uzgdnieniach z Inwestrem zaprjektwan szerkść jezdni ulicy Biskupiej jak 3m raz 6m na dcinku d ulicy Asnyka d ulicy Łbzwskiej, szerkść ulicy Krwderskiej należy dstswać d stanu istniejąceg prmienie łuków pzimych zaprjektwan jak 10m i 6m wartść prmieni dstswana d istniejącej zabudwy jezdnie, miejsca parkingwe raz chdniki prjektuje się ze spadkami pprzecznymi 1%- wymi szerkści wjazdów na psesje (wjazdów bramwych) należy dstswać d stanu istniejąceg, ze spadkami uniemżliwiającymi spływ wdy na przyległe psesje wyskściw jezdnie manewrwe, chdniki i zjazdy zstały dstswane d istniejących budynków, umżliwiając jedncześnie sprawny dpływ wdy d prjektwanych wpustów, które zstaną pdłączne d istniejącej kanalizacji deszczwej w ramach uspkjenia ruchu raz na wyraźne zalecenia Inwestra zastswan wyniesine skrzyżwania ulicy Biskupiej z ulicą Asnyka raz ulicy Biskupiej z ulicą Seren Fenn'a.

3 zgdnie z pismem TA zastswan wyniesienie przejść dla pieszych w sąsiedztwie ulicy Krwderskiej, które zlkalizwan uwzględniając dcinek akumulacji raz istniejące na placu Biskupim drzew należy usunąć 11 istniejących wpustów ulicznych dwdnienie ulicy Biskupiej raz ciągów pieszych dbywa się za pmcą ukształtwania pzimeg i pinweg raz pprzez wpusty przykrawężnikwe włączne d istniejącej kanalizacji gólnspławnej zaprjektwan knstrukcje nawierzchni jezdni ulicy Biskupiej: warstwa ścieralna z AC 8S na bazie asfaltu D50/70 5cm warstwa wiążąca z AC 16W na bazie asfaltu D50/70 7cm pdbudwa z kruszywa kamienneg stabilizwaneg mechanicznie 20cm zaprjektwan knstrukcje nawierzchni miejsc parkingwych kstka granitwa, granit Strzegmski ciemnszary pdsypka cementw - piaskwa 1:4 pdbudwa z kruszywa kamienneg stabilizwaneg mechanicznie 20cm zaprjektwan knstrukcje nawierzchni chdnika: kstka betnwa bez fazy 6cm pdsypka cementw - piaskwa 1:4 pdbudwa z kruszywa kamienneg stabilizwaneg mechanicznie 15cm zaprjektwan zjazdy : kstka granitwa, granit Strzegmski ciemnszary pdsypka cementw - piaskwa 1:4 pdbudwa z kruszywa kamienneg stabilizwaneg mechanicznie 20cm zaprjektwan zieleniec : warstwa ziemi urdzajnej z jednkrtnie bsiane trawą, gr. zaprjektwan alejki spacerwe: nawierzchnia mineralna HanseGrand 0 / 8 mm warstwa dynamiczna HanseMineral 0 / 16 mm 5cm pdbudwa z kruszywa łamaneg 0 / 31,5 mm 15cm zaprjektwan nawierzchnię pacu zabaw: wapień z francuskich Alp pdsypka cementw piaskwa pdbudwa z kruszywa łamaneg 0 / 31,5 mm 15cm

4 jezdnie raz miejsca parkingwe bramwan krawężnikiem granitwym wyski, 15x25cm psadwinym na świeżym niestężnym betnie (ława betnwa z prem C12/15) miejsca parkingwe d jezdni ddzielne zstały krawężnikiem granitwym niskim, 15x25cm psadwinym na świeżym niestężnym betnie (ława betnwa z prem C12/15) alejki spacerwe, plac zabaw, chdnik raz paskę d zieleńca ddzieln brzeżem betnwym 8x30cm psadwinym na pdsypce cementw piaskwej zjazdy bramwane zstały kstką granitwa czarna nieregularna 8x 6. Infrmacja dtycząca bezpieczeństwa i chrny zdrwia Zakres rbót zamierzenia budwlaneg. W ramach inwestycji przewiduje się realizację rbót: zawierające: budwę jezdni ulicy Biskupiej nawierzchni bitumicznej, budwę miejsc parkingwych, zjazdów, wyniesinych skrzyżwań nawierzchni granitwej, budwę chdników nawierzchni z kstki betnwej bez fazy budwę ciągów pieszych i placu zabaw z wapienia z francuskich Alp budwę placu zabwa z nawierzchni HanseGrand rbty przygtwawcze: wyknanie kryt pd prjektwane jezdnie, miejsca parkingwe i chdniki dwóz gruzu z rzbiórek raz nadmiaru ziemi Rbty nawierzchniwe jezdnia: warstwa ścieralna z AC 8S na bazie asfaltu D50/70 5cm, warstwa wiążąca z AC 16W na bazie asfaltu D50/70 7cm, pdbudwa z kruszywa kamienneg stabilizwaneg mechanicznie 20cm, miejsca parkingwe:kstka granitwa, granit Strzegmski ciemnszary, pdsypka cementw - piaskwa 1:4, pdbudwa z kruszywa kamienneg stabilizwaneg mechanicznie 20cm, chdnik:kstka betnwa bez fazy 6cm, pdsypka cementw - piaskwa 1:4, pdbudwa z kruszywa kamienneg stabilizwaneg mechanicznie 15cm, warstwa dcinająca z piasku zjazdy: kstka granitwa, granit Strzegmski ciemnszary, pdsypka cementw - piaskwa 1:4, pdbudwa z kruszywa kamienneg stabilizwaneg mechanicznie 20cm,, zieleniec :warstwa ziemi urdzajnej z jednkrtnie bsiane trawą, gr. alejki spacerwe: nawierzchnia mineralna HanseGrand 0 / 8 mm, warstwa dynamiczna HanseMineral 0 / 16 mm 5cm, pdbudwa z kruszywa łamaneg 0 / 31,5 mm 15cm plac zabaw: wapień z francuskich Alp, pdsypka cementw piaskwa, pdbudwa z kruszywa łamaneg 0 / 31,5 mm 15cm Rbty wykńczeniwe Nawiązanie d stanu istniejąceg

5 Długść dcinka jezdni bjętej pracwaniem wynsi : 477,25m Wykaz istniejących biektów budwlanych Teren bjęty pracwaniem zlkalizwany jest w Warszawie, dzielnica Wilanów przy ulicy Pamiętnej. Na terenie bjętym pracwaniem występuje uzbrjenie pdziemne: przewdy elektrenergetyczne świetlenie uliczne gazciąg ciepłciąg wdciąg kanalizacja gólnspławna Wskazania przewidywanych zagrżeń przy realizacji rbót ruch pieszy raz samchdwy dbywający się p ulicy Biskupiej raz ulicach sąsiadujących Rbty ziemne należy prwadzić zgdnie z nrmą PN-B-99/ W rejnie pdziemnych uzbrjeń terenu istniejących i prjektwanych dla niniejszeg zadania rbty ziemne należy prwadzić ręcznie i pd nadzrem użytkwnika. W przypadku stwierdzenia w trakcie budwy wystąpienia uzbrjeń pd pwierzchnią terenu nie zainwentaryzwanych na mapie gedezyjnej, kierwnik budwy pwinien niezwłcznie zgłsić Inwestrwi zaistniały fakt w celu pdjęcia decyzji spsbie rzwiązania klizji. Spsób instruktażu pracwników Kierwnik Budwy lub Inspektr psiadający dpwiednie kwalifikacje, przed przystąpieniem d wyknywania rbót winien przeprwadzić szklenie zatrudninych pracwników bejmujące: zakres czynnści stanwiskwych z uwzględnieniem występwania tam zagrżeń i kniecznści stswania kreślnych przepisów BHP, kniecznść stswania dzieży chrnnej, stswanie sprawneg sprzętu i narzędzi, zachwanie szczególnej strżnści przy rbtach wyknywanych pd ruchem samchdwym. Szkleni pracwnicy winni ptwierdzić fakt szklenia pdpisem w Dzienniku BHP. Pracwnicy zatrudnieni jak peratrzy maszyn budwlanych i pracujący na sprzęcie napędzie silnikwym pwinni psiadać dpwiednie kwalifikacje. Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawują kierwnik budwy i mistrz budwlany. Śrdki techniczne i rganizacyjne zabezpieczające wyknanie rbót w strefach zagrżnych Oznakwanie miejsc prwadzenia rbót winn być zgdne z : Rzprządzeniem Ministra Transprtu i Gspdarki Mrskiej raz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 października 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drgwych ( Dz.u Nr 170 z 2002 r, pz ), Rzprządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółwych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drgwych raz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drgweg i warunków ich umieszczania na drgach ( Dz.U. Nr 220 z dnia r, pz. 2181). Rbty budwlane wyknywać zgdnie z Rzprządzeniem Ministra Infrastruktury z dn w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pdczas wyknywania rbót budwlanych (Dz.U. Nr 47 z r. pz.401), raz dpwiednimi wymgami BHP Na pstawie Rzprządzenia Ministra Infrastruktury z r w sprawie infrmacji dtyczącej

6 bezpieczeństwa i chrny zdrwia raz planu bezpieczeństwa i chrny zdrwia ( Dz.U. Nr 151 pz ) z uwagi na rbty kreślne w 6 p.1 ust.a kierwnik budwy zbwiązany jest d wyknania planu bezpieczeństwa i chrny zdrwia z uwzględnieniem wymgów kreślnych w rzprządzeniu MI z r, raz nrm branżwych. Wyknywanie rbót ziemnych w bezpśrednim sąsiedztwie sieci takich jak: elektrenergetyczne, telekmunikacyjne, kanalizacyjne i wdciągwe pwinn być pprzedzne ręcznym wyknaniem przekpów kntrlnych pd nadzrem właściwej jednstki, w której zarządzie lub użytkwaniu znajdują się sieci. Należy również ustalić bezpieczną dległść d urządzenia. Maszyny i narzędzia zmechanizwane pwinny być eksplatwane i bsługiwane zgdnie z instrukcją prducenta raz psiadać dkumenty uprawniające d ich eksplatacji W przypadku stswania na budwie przenśnych źródeł światła ich knstrukcja i spsób zasilania w energię elektryczną nie mże pwdwać zagrżenia prażenia prądem elektrycznym. Sztuczne świetlenie pwinn świetlać teren bez ślepień, zmiany barw znakwania lub zakłóceń w pstrzeganiu sygnałów i znaków stswanych w transprcie. Rbty prwadzne będą na twartej przestrzeni w sąsiedztwie innych ulic zapewniających knieczny transprt i ewakuację w razie nieszczęśliweg wypadku mgr inż. Janna Galant