PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządowym programie Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 36 w Gliwicach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządowym programie Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 36 w Gliwicach"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA ESAL DANUTA FREDOWICZ Ssnwiec ul. Partyzantów 9 NIP PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządwym prgramie Radsna Szkła na terenie Szkły Pdstawwej nr 36 w Gliwicach Lkalizacja: GLIWICE ul. Rbtnicza 6 dz. nr 47 bręb: Plitechnika 0043 Inwestr: Szkła Pdstawwa nr GLIWICE ul. Rbtnicza 6 PROJEKTOWAŁA: mgr inż. arch. DANUTA FREDOWICZ upr. bud. 679/84 czerwiec 2014 r.

2 OPIS TECHNICZNY 1 PODSTAWA OPRACOWANIA Pdstawą pracwania prjektu szklneg placu zabaw są: _zlecenie wyknania prjektu d SP nr 36 w Gliwicach _wizja lkalna w terenie i inwentaryzacja terenu wyknana w czerwcu 2014 r. _kncepcja architektniczna uzgdnina z Dyrektrem SP nr 36 w Gliwicach _bwiązujące przepisy i nrmy budwlane _wytyczne dtyczące rządweg prgramu Radsna Szkła 2 PRZEDMIOT INWESTYCJI 2.1 Zakres pracwania Prjekt bejmuje swim zakresem zagspdarwanie części działki nr 47 bręb Plitechnika 0043 Szkły Pdstawwej nr 36 wyznacznej pd budwę placu zabaw w rządwym prgramie Radsna Szkła. Zakres prjektu t budwa i wypsażenie placu zabaw w nwe urządzenia zabawwe raz nawierzchnię bezpieczną amrtyzującą upadek z wyskści. 3 STAN ISTNIEJĄCY 3.1 Płżenie Teren bjęty pracwaniem płżny jest w Gliwicach przy ul. Rbtniczej 6. Teren inwestycji znajduje się na grdznej działce Szkły Pdstawwej nr 36. Prjektwany plac zabaw zlkalizwan w pbliżu przy wyjść z budynku szkły i wejściu na teren szkły. W bezpśrednim sąsiedztwie jest budynek szkły i nawierzchnia utwardzna z kstki betnwej. 3.2 Ukształtwanie Teren na którym znajduje się prjektwany plac zabaw jest t teren w kształcie prstkąta, pwierzchni k. 240 m 2 pzbawiny jest lkalnych zagłębień terenu, nawierzchnia jest pkryta trawnikiem. W pbliżu pracwania znajduje się wiele drzew wyskich liściastych. W pbliżu znajduje się utwardzny teren z kstki betnwej. 3.3 Wypsażenie Teren przeznaczny na plac zabaw wlny jest d jakichklwiek budynków, budwli. Na terenie pracwania znajdują się piaskwnice przeznaczne d przeniesienia w inne miejsce na terenie szkły raz kilka krzewów- d przeniesienia w inne miejsce na terenie szkły. 3.4 Uzbrjenie terenu Na terenie pracwania nie występują elementy uzbrjenia terenu. Przewód infrastruktury telekmunikacyjnej pdczas inwentaryzacji terenu stwierdzn, że zstał n zdemntwany.

3 3.4 Ogrdzenie Teren pracwania znajduje się w brębie grdzenia terenu SP nr 36. Nie przewiduje się sbneg wygrdzenia placu zabaw. 4 PROJEKT 4.1 Załżenia prgramwe Zgdnie z ustaleniem z Inwestrem funkcja terenu przewidziana jest jak teren rekreacyjny dla dzieci przebywających w placówce SP nr 36 i innych dzieci zamieszkujących pbliskie siedle mieszkaniwe. Plac zabaw planuje się wypsażyć w nwe urządzenia zabawwe i elementy małej architektury. Prjektwany plac zabaw przeznaczny jest dla dzieci w wieku szklnym. Dla zwiększenia bezpieczeństwa utwrzne zstaną nawierzchnie tłumiące uderzenia, w miejscach wymaganych nrmą EN 1176 i EN Plac zabaw zaprjektwan w parciu wytyczne Rządweg Prgramu Radsna Szkła. Nie przewiduje się sadzenia drzew ani zieleni zdbnej- w pbliżu znajduje się wiele drzew wyskich zapewniających dpwiednie zacienie placu zabaw. Przewiduje się przeniesienie piaskwnic, ławek i ksz na śmieci z terenu prjektwaneg placu zabaw w inne miejsce na terenie szkły. 4.2 Bilans terenu POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA k. 240 m 2 POWIERZCHNIA TERENU Z WBUDOWANĄ NAWIERZCHNIĄ ELASTYCZNĄ ZGODNĄ Z NORMĄ EN 1177 W KOLORZE POMARAŃCZOWYM RAL 2011 POWIERZCHNIA TERENU Z WBUDOWANĄ NAWIERZCHNIĄ ELASTYCZNĄ ZGODNĄ Z NORMĄ EN 1177 W KOLORZE CIEMNONIEBIESKIM RAL ,5 m 2 wg. załżeń prgramu Radsna Szkła 150 m 2 +/- 10 %= m 2 18,0 m 2 wg. załżeń prgramu Radsna Szkła-20 m 2 +/- 10 %= m 2 ze względu na POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ 72,3 m 2 wg. załżeń prgramu Radsna Szkła-70 m 2 +/- 10 %= m Rbty budwlane Przed przystąpieniem d rbót budwlanych należy przenieść piaskwnice, ławki, ksz raz drzewa i krzewy wskazane przez Inspektra Nadzru w inne miejsce na terenie szkły. Przewiduje się zdjęcie warstwy humusu z całej pwierzchni terenu przeznacznej pd nawierzchnię bezpieczną (164,5 m 2 ), zniwelwanie terenu-ukształtwanie spadków następnie wyknanie wykpów pd urządzenia zabawwe-ich mntaż i sadzenie. Następnie należy wyknać naniesienie warstw pdbudwy pdłża przepuszczalneg ( warstwy z kruszyw stabilizwanych mechanicznie) dbraneg d grubści nawierzchni bezpiecznej ze spadkami wielkści w kierunkach

4 zaznacznych na rysunkach. Warstwy te będą stanwić pdbudwę przepuszczalną pd nawierzchnię bezpieczną-elastyczną. Całą tą pwierzchnię należy grdzić brzeżem betnwym z nakładką elastyczną prawinym w betnie. P zakńczeniu mntażu urządzeń zabawwych, równcześnie z kształtwaniem nawierzchni bezpiecznej należy załżyć trawnik z rlki, następnie sadzić ławki, ksz na śmieci i tablicę infrmacyjną wraz z regulaminem (wg. wytycznych prgramu Radsna Szkła). 4.4 Plantwanie P zakńcznych pracach przy mntażu urządzeń i krawężników raz nawierzchni prjektuje się wyplantwanie nawiezinej ziemi urdzajnej i załżenie trawników z rlki. 4.5 Nawierzchnia bezpieczna elastyczna w płytkach 50 x50 cm_ grubść 45 mm _ pmarańczwa PANTONE 152 C _niebieska PANTONE 540 C Przewiduje się wyknanie nawierzchni bezpiecznej-elastycznej spełniającej wymagania nrmy EN 1176 raz EN 1177 na pwierzchni 164,5 m 2 (w tym nawierzchnia pmarańczwa gr ,5 m 2 raz nawierzchnia niebieska gr. 45 mm-18,0 m 2 ). Grubść nawierzchni dstswana jest d wyskści swbdneg upadku z pszczególnych urządzeń zabawwych w ich strefach bezpśrednieg funkcjnwania (wg. instrukcji prducenta urządzeń zabawwych). Nawierzchnia graniczna będzie brzeżami betnwymi 80 x250 x1000 mm w klrze jasn-szarym. Pwierzchnię z nawierzchnią bezpieczną zaprjektwan w parciu nawierzchnię bezpieczną elastyczną firmy SEMAG dpuszcza się rzwiązania równważne. Zbudwana będzie z następujących warstw: nawierzchnia bezpieczna-elastyczna amrtyzująca upadek z wyskści d wyskści 1,5 m w płytkach 50x50 cm w klrze pmarańczwym i niebieskim wg. wytycznych rządweg prgramu Radsna Szkła np.: grubść 45 mm HIC=1,5 m warstwa klinująca w pstaci miału kamienneg frakcja 0,5-5mm_ gr. 5 cm pdbudwa z kamienia łamaneg frakcja 4-30 mm_gr.15 cm stabilizwane mechanicznie z ukształtwanym spadkiem piasek zagęszczny Is=1 _gr. 15 cm grunt rdzimy ustabilizwany 4.5 Wypsażenie pdstawwe _urządzenia zabawwe-wymagania gólne Zaprjektwane urządzenia zabawwe wyknane w knstrukcji z malwaneg drewna klejneg zabezpieczneg przed wilgcią.

5 belki nśne mcujące zabawki w pdłżu winny być wyknane z drewna spełniająceg wymagania nrmy EN 350 słupy drewniane z drewna ssnweg klejneg, prfil kwadratwy, zakńczne d góry twrzywwymi kłpakami, knstrukcje nśne wypsażne w rwki mntażwe dla innych elementów łącznych, drewn (ssna półncn skandynawska), klejne warstww, pddane impregnacji głębk ciśnieniwej i 2 krtnie pmalwana w klrach ustalnych z Zamawiającym, śruby, elementy metalwe-wszystkie stswane cynkwane i malwane prszkw, elementy skręcane zabezpieczne kłpakami, ślizg zjeżdżalni z blachy stalwej nierdzewnej z jedneg elementu gr. 2 mm, daszki, barierki, balkniki, słnki- z HDPE, drabinki linwe- mcwane d knstrukcji za pmcą liny z twrzywa sztuczneg, aluminiwe szczeble drabinki są andwane i malwane prszkw są przymcwane d stalwej liny zbrjnej za pmcą śrub, liny z rdzeniem stalwym, łączymy je elementami zdbnymi sprawdznej wytrzymałści i zakńczny aluminiwą kauszą. sprężyny bujaków sprężynwych-stal cynkwana z pwłką epksydwą malwaną prszkw, elementy bujaków sprężynwych-hdpe w dpwiednich klrach, siedziska i uchwyty- wyknane z pliprpylenu wzmcnineg włóknem szklanym, barierki-wyskść min. 76 cm d pzimu pdestu, pręcze impregnwane, pinwe deseczki wykńczne lakierem na bazie wdy deski pdestwe- impregnwane, śrdkwe belki z impregnwaneg drewna ssnweg lakierwaneg schdki -z impregnwaneg i malwaneg drewna klejneg ssnweg stpy stalwe d ktwienia-wyknane z gniw cynkwanej stali- długści k. 70 cm, całść zestawów zabawwych mntwana na stalwych wsprnikach wys. 700 mm i średnicy 60 mm, wsprniki mntwane na stalwych łapach uwaga elementy słupów drewnianych nśnych łączne z ze słupami metalwymi, za pmcą 4 śrub w płaszczyźnie pinwej, wsprniki i łapy stalwe przystswane d betnwania w gruncie (min.20cm), materiały, substancje, śruby i inne płączenia raz elementy zabezpieczające wykrzystane przy prdukcji i mntażu mają psiadać wymagane atesty i dpuszczenia zgdnie z PN-EN wszystkie drewniane elementy mają być wyszlifwane i gładkie elementy wyknane z materiałów nadających się d pnwneg przetwrzenia.

6 4.6 Wypsażenie pdstawwe _urządzenia zabawwe-wymagania szczegółwe URZĄDZENIA ZABAWOWE Urządzenia wyknane zgdnie z PN-EN :2009 Wypsażenie placów zabaw. Ogólne wymagania. Pdane urządzenia i zestawy zabawwe są przykładwe dpuszcza się rzwiązania równważne. Zaprjektwane urządzenia są w knstrukcji z drewna klejneg z elementami z HDPE. 1. ZESTAW ZABAWOWY WIELOFUNKCYJNY np.: LAPPSET M lub równważne Wymiary i elementy składwe: Strefa funkcjnwania_35,0 m 2 Wymagana przestrzeń minimalna_7630 mm x 6600x 3140 mm(według rysunku) Maksymalne wymiary zestawu_szerkść: 4490 mm, wyskść: 3140 mm Maksymalna wyskść swbdneg upadku_1470 mm Maksymalna jednczesna liczba użytkwników_11 sób Elementy składwe zestawu zabawweg: zjeżdżalnia 1 szt. pdesty drewniane z zadaszeniem drabinka linwa1 szt. daszek 1 szt. rura strażacka 1 szt. tablica d gier i zabaw 1 szt. schdki 1 szt.

7 2. HUŚTAWKA Z SIEDZISKIEM GNIAZDO np.: LAPPSET M lub równważne Wymiary i elementy składwe: Strefa funkcjnwania: 21,1 m 2 Wymagana przestrzeń minimalna: 8100 mm x 2600 mm(według rysunku) Maksymalne wymiary zestawu: _szerkść: 3910 mm, wyskść: 2700 mm, szerkść: 1750 mm Maksymalna wyskść swbdneg upadku: 1400 mm Maksymalna jednczesna liczba użytkwników_4 sby 3. BUJAK SPRĘŻYNOWY w kształcie mtcykla np.: LAPPSET lub równważne Wymiary: Strefa funkcjnwania_6,7 m 2 Wymagana przestrzeń minimalna_3300mm x 2280 mm x 2020 mm(według rysunku) Maksymalne wymiary zabawki _długść: 800 mm, wyskść: 900mm, szerkść: 590 mm Maksymalna wyskść swbdneg upadku _520 mm Maksymalna jednczesna liczba użytkwników_1 sba

8 4. BUJAK SPRĘŻYNOWY w kształcie knika mrskieg np.: LAPPSET lub równważne Wymiary: Strefa funkcjnwania_6,6 m 2 Wymagana przestrzeń minimalna_3310mm x 2280 mm x 2020 mm(według rysunku) Maksymalne wymiary zabawki _długść: 910 mm, wyskść: 850mm, szerkść: 590 mm Maksymalna wyskść swbdneg upadku _520 mm Maksymalna jednczesna liczba użytkwników_1 sba WYPOSAŻENIE DODATKOWE Prjektuje się wypsażenie placu zabaw w regulamin krzystania z placu zabaw raz dwie ławki metalw-drewniane raz ksz na śmieci. ŁAWKA Z OPARCIEM -2 szt. Np.: EUROFORM CONTOUR Md. 323M lub równważne -ławka metalwa z parciem klr: RAL 7016 rama: rura stalwa malwana prszkw Ø 30 mm siedzisk: prfilwana blacha perfrwana malwana prszkw gr. 3 mm wymiary: 109x66x80 cm

9 KOSZ NA ŚMIECI STALOWY_1 szt. Np.: EUROFORM CONTOUR md. 275 lub równważne klr: RAL 7016 rama: rura stalwa malwana prszkw Ø 25 mm pjemnść: 45 l wymiary: średnica: 36,5 cm, wyskść: 66,5 cm TABLICA Z REGULAMINEM raz tablica infrmacyjna według wytycznych prgramu Radsna Szkła _1 szt. Np.: LAPPSET lub równważne Zakres i treść regulaminu Wyknawca uzgdni z Zamawiającym przed wyknaniem. wymiary: 480 x 100x1790 mm głębkść psadwienia: -0,60m 5. DOKUMENTY ODNIESIENIA -Dz.U j.t. Praw budwlane. -Dz.U Infrmacja dtycząca bezpieczeństwa i chrny zdrwia raz plan bezpieczeństwa i chrny zdrwia. -Dz.U Ochrna przeciwpżarwa budynków, innych biektów budwlanych i terenów. -Dz.U Warunki techniczne, jakim pwinny dpwiadać budynki i ich usytuwanie. -Dz.U Przeciwpżarwe zapatrzenie w wdę raz drgi pżarwe.

10 -Dz.U Wyrby budwlane. -M.P Dpuszczalne stężenia i natężenia czynników szkdliwych dla zdrwia, wydzielane przez materiały budwlane, urządzenia i elementy wypsażenia w pmieszczeniach przeznacznych na pbyt ludzi. PN-EN :2009 Wypsażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metdy badań PN-EN :2009 Wypsażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 2: Ddatkwe wymagania bezpieczeństwa i metdy badań huśtawek PN-EN :2009 Wypsażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 3: Ddatkwe wymagania bezpieczeństwa i metdy badań zjeżdżalni PN-EN :2009 Wypsażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 4: Ddatkwe wymagania bezpieczeństwa i metdy badań klejek linwych PN-EN :2009 Wypsażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 5: Ddatkwe wymagania bezpieczeństwa i metdy badań karuzeli PN-EN :2009 Wypsażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 6: Ddatkwe wymagania bezpieczeństwa i metdy badań urządzeń kłyszących PN-EN :2009 Wypsażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: Wytyczne instalwania, kntrli, knserwacji i eksplatacji PN-EN :2009 Wypsażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 10: Ddatkwe wymagania bezpieczeństwa i metdy badań całkwicie budwanych urządzeń d zabawy PN-EN :2009 Wypsażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 11: Ddatkwe wymagania bezpieczeństwa i metdy badań sieci przestrzennej -Wytyczne rządweg prgramu Radsna Szkła

11 PRACOWNIA PROJEKTOWA ESAL DANUTA FREDOWICZ Ssnwiec ul. Partyzantów 9 NIP PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządwym prgramie Radsna Szkła na terenie Szkły Pdstawwej nr 36 w Gliwicach BIOZ infrmacja dtycząca bezpieczeństwa i chrny zdrwia Lkalizacja: GLIWICE ul. Rbtnicza 6 dz. nr 47 bręb: Plitechnika 0043 Inwestr: Szkła Pdstawwa nr GLIWICE ul. Rbtnicza 6 PROJEKTOWAŁA: mgr inż. arch. DANUTA FREDOWICZ upr. bud. 679/84 CZERWIEC 2014 r.

12 1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW Przygtwanie terenu inwestycji, przeniesienie piaskwnic, ławek, ksza raz przesadzenie krzewów, przygtwanie i zamntwanie prjektwanych elementów małej architektury, wyknanie pdbudwy i mntaż nawierzchni bezpiecznej, załżenie trawnika z rlki. 2. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT 2.1 przygtwanie terenu budwy 2.2 przeniesienie piaskwnic, ławek, ksza raz przesadzenie krzewów 2.3 wykp pd fundamenty prefabrykwane prjektwanych urządzeń zabawwych 2.4 wyknanie fundamentów pd elementy małej architektury 2.5 mntaż brzeża z brzeży betnwych 2.6 wyknanie warstw pdbudwy pd nawierzchnię bezpieczną 2.7 mntaż elementów małej architektury w tym urządzeń zabawwych 2.8 mntaż nawierzchni bezpiecznej 2.9 załżenie trawników z rlki 2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W pbliżu budynek szkły, drzewa istniejące, nawierzchnia utwardzna z kstki betnwej. 3 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI W pbliżu znajduje się wejście d budynku szkły raz wejście na teren szkły. 4 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA Zagrżenie w czasie manewrwania sprzętem, pjazdami pdczas wyknywania prac ziemnych. Zachwać szczególną strżnść przy wyknywaniu prac ziemnych w pbliżu nawierzchni z kstki betnwej przy pracach w pbliżu drzew istniejących raz grdzenia. W przypadku naptkania przewdów infrastruktury technicznej niezaznacznych na rysunkach przerwać prace i pwiadmić właściciela sieci. 5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH Pracwnicy pwinni zstać przeszkleni w zakresie przepisów BHP bwiązujących przy wyknywaniu rbót budwlanych. Wskazanie śrdków technicznych i rganizacyjnych, zapbiegających niebezpieczeństwm wynikającym z wyknywania rbót budwlanych w strefach szczególneg zagrżenia zdrwia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną kmunikację, umżliwiającą szybką ewakuację na wypadek pżaru, awarii innych zagrżeń. Nie występują strefy szczególneg zagrżenia. Zakres rbót budwlanych twarzyszących realizacji niniejszeg zamierzenia prjektweg bejmuje przypadki wyszczególnine w 6 Rzprządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, pz. 1126). Planwane rbty muszą być wyknane z zachwaniem szczególnej strżnści i według zaleceń kierwnika budwy. Wszystkie rbty należy prwadzić z zachwaniem wszystkich bwiązujących przepisów BHP i p.pż. W szczególnści należy przestrzegać wymagań zawartych w Rzprządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 luteg 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pdczas wyknywaniu rbót budwlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. pz. 401). Kierwnik budwy jest zbwiązany każdrazw dknać instruktażu pracwników przed przystąpieniem d klejneg etapu rbót. Przy wjeździe na teren umieścić tablicę infrmacyjną budwy. Teren wygrdzić za pmcą grdzenia tymczasweg i zabezpieczyć przed dstępem sób niepwłanych. UWAGA! Prace należy prwadzić pd nadzrem sób psiadających dpwiednie uprawnienia budwlane. Zachwać szczególną strżnść przy prwadzeniu prac ziemnych w rejnach występwania infrastruktury pdziemnej raz w pbliżu istniejących drzew a także przy istniejących elementach zagspdarwania terenu (bisk d kszykówki, ścieżki utwardzne).

13 Ssnwiec, 26 czerwca 2014 r. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że: PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządwym prgramie Radsna Szkła na terenie Szkły Pdstawwej nr 36 w Gliwicach wyknany w czerwcu 2014 r. przez Pracwnię Prjektwą ESAL Danuta Fredwicz w Ssnwcu przy ul. Partyzantów 9 sprządzny zstał zgdnie z bwiązującymi przepisami raz zasadami wiedzy technicznej.

14 SPIS RYSUNKÓW: RYS. 1_PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU_skala 1:500 RYS. 2_PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU_skala 1:100 RYS. 3_ PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ _skala 1:20

15 OZNACZENIA: teren pracwania Mały Plac Zabaw Radsna Szkła k. 240 m2 prjektwany trawnik 72,3 m2 k. 70 m2 istniejący trawnik ( w bezpśrednim sąsiedzctwie prjektwaneg placu zabaw) istniejąca nawierzchnia z kstki betnwej PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE 146,5 m2 k. 150m2 kratka dpływwa kanalizacji deszczwej ZESTAW ZABAWOWY WIELOFUNKCYJNY np.: LAPPSET M PROJEKTOWANE URZĄDZENIA ZABAWOWE 2 HUŚTAWKA Z SIEDZISKIEM "GNIAZDO" 3 BUJAK SPRĘŻYNOWY_w kształcie mtcykla 4 BUJAK SPRĘŻYNOWY w kształcie knika mrskieg np.: LAPPSET M 8 10 brzeże betnwe z nakładką elastyczną 80 x 250 x 1000 mm (klr: jasny szary) prjektwana nawierzchnia bezpieczna zbezpieczająca upadek z wyskści d 150 cm w płytkach 50x50 cm klr: niebieski zbliżny d PANTONE 540 C gr. 45 mm na pdbudwie przepuszczalnej z kruszywa strefa bezpieczneg upadku wg. nrmy PN EN k. 20 m budynek szkły 18,0 m nieczynny przewód infrastruktury teletechnicznej prjektwana nawierzchnia bezpieczna zbezpieczająca upadek z wyskści d 150 cm w płytkach 50x50 cm klr: pmarańczwy zbliżny d PANTONE 152 C gr. 45 mm na pdbudwie przepuszczalnej z kruszywa np.: LAPPSET np.: LAPPSET PROJEKTOWANE URZĄDZENIA DODATKOWE prjektwana ławka z parciem _4 szt. regulamin placu zabaw+ tablica infrmacyjna wg. wymagań prgramu Radsna Szkła _1 szt. prjektwany ksz na śmieci _1 szt. prjektwane wejście na plac zabaw istniejące djścia na plac zabaw pracwanie: PRACOWNIA PROJEKTOWA DANUTA FREDOWICZ PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządwym prgramie Radsna Szkła na terenie Szkły Pdstawwej nr 36 w Gliwicach inwestr: Szkła Pdstawwa nr 36 w Gliwicach ul. Rbtniczej 6 tytuł rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU prjektwała: mgr inż. arch. Danuta FREDOWICZ upr. bud. 679/84 VI skala: 1:500 nr rys.: 1 NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

16 kratka dpływwa kanalizacji deszczwej ,3 m 2 OZNACZENIA: teren pracwania Mały Plac Zabaw Radsna Szkła k. 240 m 2 istniejące drzewa istniejące drzewa d usunięcia (wg. sbneg pstępwania) prjektwany trawnik istniejące grdzenie 92,5 m k. 70 m 2 istniejący trawnik istniejąca nawierzchnia z kstki betnwej PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE ,5 m 2 k. 150m 2 prjektwana nawierzchnia bezpieczna -zbezpieczająca upadek z wyskści d 150 cm -w płytkach 50x50 cm -klr: pmarańczwy zbliżny d PANTONE 152 C gr. 45 mm -na pdbudwie przepuszczalnej z kruszywa 2 72,3 m 2 18,0 m 2 k. 20 m 2 prjektwana nawierzchnia bezpieczna -zbezpieczająca upadek z wyskści d 150 cm -w płytkach 50x50 cm -klr: niebieski zbliżny d PANTONE 540 C gr. 45 mm -na pdbudwie przepuszczalnej z kruszywa strefa bezpieczneg upadku wg. nrmy PN-EN 1177 brzeże betnwe z nakładką elastyczną 80 x 250 x 1000 mm (klr: jasny szary) PROJEKTOWANE URZĄDZENIA ZABAWOWE ZESTAW ZABAWOWY WIELOFUNKCYJNY np.: LAPPSET M HUŚTAWKA Z SIEDZISKIEM "GNIAZDO" np.: LAPPSET M BUJAK SPRĘŻYNOWY_w kształcie mtcykla np.: LAPPSET m 2 4 BUJAK SPRĘŻYNOWY w kształcie knika mrskieg np.: LAPPSET PROJEKTOWANE URZĄDZENIA DODATKOWE pracwanie: prjektwana ławka z parciem _4 szt. regulamin placu zabaw+ tablica infrmacyjna wg. wymagań prgramu Radsna Szkła _1 szt. prjektwany ksz na śmieci _1 szt. prjektwane wejście na plac zabaw PRACOWNIA PROJEKTOWA DANUTA FREDOWICZ 54 m brzeże betnwe istniejące inwestr: PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządwym prgramie Radsna Szkła na terenie Szkły Pdstawwej nr 36 w Gliwicach tytuł rysunku: prjektwała: Szkła Pdstawwa nr 36 w Gliwicach ul. Rbtniczej 6 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU mgr inż. arch. Danuta FREDOWICZ upr. bud. 679/84 skala: nr rys.: VI :100 2 NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

17 , ,5 PRZEKRÓJ PODŁOŻA PRZEPUSZCZALNEGO Z ZAINSTALOWANĄ NAWIERZCHNIĄ BEZPIECZNĄ W PŁYTKACH_grubść 45 mm krawężnik betnwy z nakładką elastyczną _ława betnwa B15 na pdsypkę z piasku zagęszczneg trawnik nawierzchnia bezpieczna w płytkach_gr.45 mm warstwa klinujaca w pstaci miału kamienneg frakcja 0,5-5mm_ gr. 5 cm pdbudwa z kamienia łamaneg frakcja 4-30mm_gr.15 cm stabilizwane mechanicznie z ukształtwanym spadkiem piasek zagęszczny Is=1_gr.15 cm grunt rdzimy pracwanie: PRACOWNIA PROJEKTOWA DANUTA FREDOWICZ PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządwym prgramie Radsna Szkła na terenie Szkły Pdstawwej nr 36 w Gliwicach inwestr: tytuł rysunku: Szkła Pdstawwa nr 36 w Gliwicach ul. Rbtniczej 6 PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ VI prjektwała: mgr inż. arch. Danuta FREDOWICZ upr. bud. 679/84 skala: nr rys.: 1:20 3 NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządowym programie Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach

PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządowym programie Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach PRACOWNIA PROJEKTOWA ESAL DANUTA FREDOWICZ 41-200 Ssnwiec ul. Partyzantów 9 NIP 644-101-94-2 PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządwym prgramie Radsna Szkła na terenie Szkły Pdstawwej nr 2 w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA OLGA FREDOWICZ

PRACOWNIA PROJEKTOWA OLGA FREDOWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA OLGA FREDOWICZ 41-200 Ssnwiec ul. Tatrzańska 6 NIP 644 311 18 71 tel.: 601 383 754 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW przy

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA OLGA FREDOWICZ

PRACOWNIA PROJEKTOWA OLGA FREDOWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA OLGA FREDOWICZ 41-200 Ssnwiec ul. Tatrzańska 6 NIP 644 311 18 71 tel.: 601 383 754 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW przy

Bardziej szczegółowo

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ Biur Inżynieryjn Prjektwe BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Pabianicka 26 lk. 5, 04-219 Warszawa tel. (22) 378-12-89, 504-614-171 e-mail: biur@biprjekt.net, www.biprjekt.net REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ W GMINIE CZOSNÓW ETAP II TOM 2

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ W GMINIE CZOSNÓW ETAP II TOM 2 mgr inż. Adam Lachwski tel. 0501 827 031 Dziekanów Leśny ul. Pgdna 36 05-092 Łmianki E-mail: al-prjekt@2.pl REGON: 016835695 NIP: 118-049-73-61 NR RACHUNKU: II ODDZIAŁ W WARSZAWIE PKO BP SA 74 1020 1026

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt budowlany: PAŁAC W TRZEBIATOWIE. Temat projektu: WYMIANA 21 OKIEN W SKRZYDLE PÓŁNOCNYM

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt budowlany: PAŁAC W TRZEBIATOWIE. Temat projektu: WYMIANA 21 OKIEN W SKRZYDLE PÓŁNOCNYM EGZEMPLARZ 1/5 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt budwlany: PAŁAC W TRZEBIATOWIE Temat prjektu: WYMIANA 21 OKIEN W SKRZYDLE PÓŁNOCNYM Adres biektu budwlaneg: 72-320 TRZEBIATÓW UL. WOJSKA POLSKIEGO 67, DZ. NR 135/9,

Bardziej szczegółowo

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Radosna Szkoła OBIEKT:

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Radosna Szkoła OBIEKT: jednostka projektowa: ARCHITECS Jakub Olszowiec Kowalków Wieś 16 26-713 Kazanów PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OBIEKT: PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej Zameczek Lokalizacja Kuźnia Nieborowska, gmina Pilchowice ul. Knurowska 13

Dom Pomocy Społecznej Zameczek Lokalizacja Kuźnia Nieborowska, gmina Pilchowice ul. Knurowska 13 Obiekt (nazwa i adres): Dm Pmcy Spłecznej Zameczek Lkalizacja Kuźnia Niebrwska, gmina Pilchwice ul. Knurwska 13 Inwestr (imię i nazwisk/ nazwa, adres): Pwiat Gliwicki Gliwice ul. Zygmunta Stareg 17 Jednstka

Bardziej szczegółowo

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT PLACU ZABAW DLA CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 INWESTOR: CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 ADRES OBIEKTU: ŁODŹ UL. SOPOCKA NR 3/5 Zawartość opracowania: I. OPIS TECHNICZNY.

Bardziej szczegółowo

nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 3A d SIWZ nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Adres biektu budwlaneg: Janówek, Ul. Nwdwrska 3 Zamawiający: Wjskwa Agencja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Nazwa zamówienia: Zaprjektwanie i wyknanie: ZADANIE NR 1 : Siłwnia zewnętrzna przy ul. Orylskiej 3 za Gimnazjum nr 1, działka nr 749/2; ZADANIE NR 2 : Siłwnia zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmit Szczegółwej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmitem niniejszej Szczegółwej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie trasy rowerowej

Oznakowanie trasy rowerowej Oznakwanie trasy rwerwej Zmdernizwana trasa rwerwa będzie znakwana zgdnie z zasadami przyjętymi przez PTTK i zatwierdznymi przez Ministerstw Transprtu i Gspdarki Mrskiej z 1996 rku, jak równieŝ innymi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTOWA ESAL DANUTA FREDOWICZ 41-200 Ssnwiec ul. Partyzantów 9 NIP 644-101-94-28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządwym

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO W BUDYNKU UL. ZACISZE 11/12 W ELBLĄGU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO W BUDYNKU UL. ZACISZE 11/12 W ELBLĄGU OPIS TECHNICZNY Prjekt budwlan-wyknawczy dbudwy schdów zewnętrznych d budynku Dmu Studenckieg Nr 1 - Elbląg ul. Zacisze 11-12 działka nr 166/4, 166/3 bręb 15 1. Materiały wyjściwe d prjektwania: Umwa z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul. Nr 5 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI MIŃSK MAZOWIECKI, UL. CHEŁMOŃSKIEGO 14 LOKALIZACJA: Działka nr 57/10 TARGÓWKA GM. MIŃSK MAZOWIECKI AUTOR OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW OPIS TECHNICZNY Temat: PROJEKT BUDOWLANY modernizacja PLAC ZABAW RADOSNA SZKOŁA Adres: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza im. Konstantego Maciejewicza Zespół Szkół nr 14 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA KEMPINGU (CAMPINGU) kat.* (1 gwiazdka)... (nazwa obiektu)

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA KEMPINGU (CAMPINGU) kat.* (1 gwiazdka)... (nazwa obiektu) WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA KEMPINGU (CAMPINGU) kat.* (1 gwiazdka)... (nazwa biektu) I. Zabezpieczenie terenu 1. Ogrdzenie terenu 2. Oświetlenie terenu 3. Całdbwy dzór

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Budwa ulicy Pwstańców ETAP I na dcinku d ulicy Reymnta d ulicy RóŜanej, pwiat włmiński, wj. mazwieckie Inwestr: Urząd Miasta Ząbki ul. Wjska Plskieg

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Opis techniczny...2-5

Zawartość opracowania. Opis techniczny...2-5 Zawartość opracowania Opis techniczny...2-5 Część rysunkowa...14-16 Orientacja na planie miasta..... Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500... Projekt zagospodarowania terenu - wymiarówka w skali

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NR 1

PROJEKT BUDOWLANY NR 1 INŻ. JAN SZELĄGOWSKI PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE 87-840 LUBIEŃ KUJ. UL.SZKOLNA 11 NIP 888-165-3863 TEL 054-2 843 030 UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk PROJEKT BUDOWLANY NR 1 OBIEKT: ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 13

SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 13 EGZ.NR TEMAT SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 13 ADRES GDYNIA ul. Chwaszczyńska 26 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 13 w GDYNI STADIUM PROJEKT BUDOWLANY Z ELEMENTAMI PROJEKTU WYKONAWCZEGO AUTORZY mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 1 d WZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Mdernizacja instalacji dpylania spalin z ktłów Ciepłwni Centralnej ADRES OBIEKTU: Ciepłwnia Centralna przy ul. Gałczyńskieg

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom.

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom. 1 I. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z ISTOTNYMI PARAMETRAMI OKREŚLAJĄCYMI WIELKOŚĆ ROBÓT. 1. Założenia wyjściowe do kosztorysowania. -mapa do celów projektowych w skali 1:500 -wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liskach w ramach rządowego programu Radosna Szkoła

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liskach w ramach rządowego programu Radosna Szkoła PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liskach w ramach rządowego programu Radosna Szkoła OBIEKT ADRES OBIEKTU Plac zabaw budowany w ramach programu Radosna Szkoła, przy

Bardziej szczegółowo

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS Adres : Dawidwska 10 05-500 Piaseczn-Zamienie Prdukcja: Cherkezky-Turcja Tel : +48 22 332 22 79 Fax: +48 22 332 22 76 Km. + 48 608 208 208 Web : www.elknplska.pl e-mail: biur@elknplska.pl Mbilny system

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. INWESTOR : Gmina Prusice Rynek Prusice. TEMAT : Doposażenie placu zabaw w Brzeźnie. dz. Nr 29/2 ; AM-1 obręb Brzeźno.

Projekt budowlany. INWESTOR : Gmina Prusice Rynek Prusice. TEMAT : Doposażenie placu zabaw w Brzeźnie. dz. Nr 29/2 ; AM-1 obręb Brzeźno. ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY RR Mgr inż. Ryszard Jóźwik Ul. Teatralna 2 a 55-100 Trzebnica Regon 931191491 NIP 915-110-70-60 Tel. 387-08-28 Kom. 0693 126 804 Projekt budowlany. INWESTOR : Gmina Prusice Rynek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Dokumenty formalno-prawne str. 3 9 - Wypis i wyrys str. 4 - Mapa sytuacyjno wysokościowa skala 1:500 str. 5 - Uprawnienia i zaświadczenia str. 6 9 II. Opis techniczny str. 10 15

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA Inwestor : Urząd Gminy Dobroszyce ul. Rynek 16 56-410 Dobroszyce Lokalizacja: Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu Dobrzeń 9a, 56-410 Dobroszyce - dz.

Bardziej szczegółowo

Wejherowo: Budowa placów zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim oraz Górze w ramach programu Radosna Szkoła

Wejherowo: Budowa placów zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim oraz Górze w ramach programu Radosna Szkoła Wejherw: Budwa placów zabaw przy Samrządwej Szkle Pdstawwej w Nwym Dwrze Wejherwskim raz Górze w ramach prgramu Radsna Szkła Numer głszenia: 196998-2011; data zamieszczenia: 13.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Budwa grdzenia śrdka rekreacyjneg w Plańczyku. Numer głszenia: 264674-2015;

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 KOTŁOWNIA OPALANA GAZEM ZIEMNYM - PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA ROZBUDOWA INSTALACJA CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej Filia nr 4 na os. Zgody 7 w Krakowie

Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej Filia nr 4 na os. Zgody 7 w Krakowie Przebudwa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Nwhuckiej Biblitece Publicznej Filia nr 4 na s. Zgdy 7 w Krakwie A. SPIS TREŚCI 1.1 Wstęp... 3 1.2 Pdstawa pracwania... 3 1.3 Zakres i cel pracwania...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.um.pczn.pl Opczn: Budwa świetlenia w uliczneg w Gminie Opczn w pdziale na zadania: Zadanie nr 1.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szkolabaletowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szkolabaletowa.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szklabaletwa.pl Gdańsk: Remnt pmieszczeń i przystswanie dróg ewakuacyjnych d warunków pżarwych w

Bardziej szczegółowo

Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie, gm. Troszyn

Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie, gm. Troszyn Nr egz..pdf USŁUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNO-BUDOWLANE tel./fax (029) 761-33-04 HANNA T. KONARZEWSKA I GRZEGORZ KONARZEWSKI s.c. 07-415 OLSZEWO BORKI ul. DOJAZDOWA 18 NIP 758 211 95 52 NAZWA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Adres obiektu budowlanego: ul. Aleja Armii Krajowej 38, 05-200 Wołomin

Adres obiektu budowlanego: ul. Aleja Armii Krajowej 38, 05-200 Wołomin Tytuł: ROZBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ O INSTALACJĘ SALI KOMPUTEROWEJ W ZSE IM. STANISŁAWA STASZICA W WOŁOMINIE Część prjektu: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Data: Lipiec - 2014r. Adres biektu budwlaneg:

Bardziej szczegółowo

Jednostka ew. Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 9B Obręb 8 - Śródmieście, Dz. Nr 476/1

Jednostka ew. Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 9B Obręb 8 - Śródmieście, Dz. Nr 476/1 Michał Żchwski Ul. Gajwa 52, 09-520 Łąck Biur: Płck, Al. Jachwicza 2/4 Przebudwa łazienek wraz z wymianą pinów wdnkanalizacyjnych raz przebudwą instalacji c.., elektrycznej i ppż. Płck, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Nazwa opracowania Budowa placu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Knin: Budwa placu zabaw w ramach rządweg prgramu Radsna Szkła przy Szkle Pdstawwej nr 3 w Kninie. Numer głszenia: 93275-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Projekt wymiany instalacji c.w.u. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15

Projekt wymiany instalacji c.w.u. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15 ul. Janickieg 20B, 60-542 Pznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Inwestr Starstw Pwiatwe w Mńkach ul. Słwackieg 5a 19-100 Mńki Temat pracwania Prjekt wymiany instalacji c.w.u. w budynku Zespłu Szkół Ogólnkształcących

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne Zgodnie z wytycznymi inwestora plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia ze stali śrutowanej, odtłuszczanej i galwanizowanej, malowane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót druk nr 3 Warszawa, dnia...... Imię i nazwisk lub nazwa firmy... Adres nr: REGON*, PESEL*, KRS* nr telefnu, ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa WNIOSEK wydanie zezwlenia na zajęcie pasa

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski Miastko, ul. Górna 55, tel NIP:

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski Miastko, ul. Górna 55, tel NIP: BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 Projekt zagospodarowania Inwestor Adres inwestycji FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO: Budowa placu zabaw dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY Inwestor: Gmina Gnojno Załącznik nr 6 do SIWZ Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl Stadium opracowania: PROJEKT TECHNICZNY Przedmiot opracowania: Utwardzenie placu na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NR 1

PROJEKT BUDOWLANY NR 1 INŻ. JAN SZELĄGOWSKI PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE 87-840 LUBIEŃ KUJ. UL.SZKOLNA 11 NIP 888-165-3863 TEL 054-2 843 030 UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk PROJEKT BUDOWLANY NR 1 OBIEKT: SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ W BUDYNKU IZBY CELNEJ W KATOWICACH POŁOŻONYM W CIESZYNIE, UL.

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ W BUDYNKU IZBY CELNEJ W KATOWICACH POŁOŻONYM W CIESZYNIE, UL. PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ W BUDYNKU IZBY CELNEJ W KATOWICACH POŁOŻONYM W CIESZYNIE, UL. BIELSKA 47A ADRES INWESTYCJI: IZBA CELNA W KATOWICACH UL. BIELSKA 47a, CIESZYN

Bardziej szczegółowo

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń Akademia Sieci Szerkpasmwych prgram szkleń Szklenia bejmują 4 blki tematyczne, z których każdy mawiany jest w trakcie jedneg dnia: Blk tematyczny 1: Zajęcie pasa drgweg i budwa kanałów technlgicznych.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Bapex 98-330 Pajęczno, ulica Wiśniowa 40

PRZEDMIAR ROBÓT. Bapex 98-330 Pajęczno, ulica Wiśniowa 40 Bapex 98-330 Pajęczno, ulica Wiśniowa 40 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw i otwartej siłowni zewnętrznej w miejscowości Bielki ADRES INWESTYCJI : Bieliki działka nr ewid. 243 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.spzozszklarska.com.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.spzozszklarska.com. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.spzzszklarska.cm.pl/ Szklarska Pręba: WYKONANIE PRAC MODERNIZACYJNYCH ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa i mntaż regałów stacjnarnych półkwych (metalwych) raz szafy aktwej d

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Nazwa: Remont osiedlowego u zlokalizowanego ul. Norwida 15 w Legionowie Adres: Osiedle Jagiellońska ul. Norwida 15 w Legionowie część działki ew. nr 377 obr. 65 w Legionowie

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo Jednostka projektująca: MS Projekt - Mariusz Sztybur, Pracownia Projektowa, Nadzory Budowlane 09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 5d Projekt Techniczny Temat opracowania Budowa placu zabaw dla dzieci przy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja pomieszczeń w budynku strażnicy JRG i KP

Modernizacja pomieszczeń w budynku strażnicy JRG i KP Biur Prjektwe Os. Piaski 65, 64-840 Budzyń tel. ( 0-67 ) 28 43 550 tel./fax ( 0-67 ) 28 29 658 e-mail: prnab@interia.pl NIP 766-140-47-49 REGON 570047780 BS Chdzież 48 8945 0002 2603 1482 3000 0010 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33- Tarnów: Usługi ubezpieczeniwe dla Państwwej Wyższej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia: 147571-2013; data zamieszczenia: 18.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia bezpieczna zabezpieczająca przed uszkodzeniami ciała podczas upadku, nawierzchnia na ciągi piesze.

Nawierzchnia bezpieczna zabezpieczająca przed uszkodzeniami ciała podczas upadku, nawierzchnia na ciągi piesze. Załącznik Nr 2 do SIWZ Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Warszawy (zgodnego z programem rządowym Radosna szkoła Rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 7 lipca 2009 r. Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

ogółem 2 480 3 245 590 1 038 1 617 w tym wypadki zbiorowe 446 1 211 85 172 954 Źródło: dane PIP

ogółem 2 480 3 245 590 1 038 1 617 w tym wypadki zbiorowe 446 1 211 85 172 954 Źródło: dane PIP Badanie klicznści i przyczyn wypadków przy pracy w r. W r. inspektrzy pracy zbadali klicznści i przyczyny 2 766 wypadków przy pracy, w wyniku których 3 469 sób zstał pszkdwanych, w tym 1 050 ciężk, a 547

Bardziej szczegółowo

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa )

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = P R O J E K T B U D O W L A N Y (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa i mntaż regałów przesuwnych wraz z wyknaniem prac adaptacyjnych pmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 d SIWZ Opis przedmitu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW UMEBLOWANIE LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO Pniższy pis przedstawia minimalne wymagania dtyczące wypsażenia meblweg.

Bardziej szczegółowo

Łowicz: Przebudowa ulicy Dolnej w Łowiczu Numer ogłoszenia: 136603-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Łowicz: Przebudowa ulicy Dolnej w Łowiczu Numer ogłoszenia: 136603-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Przebudwa ulicy Dlnej w Łwiczu Numer głszenia: 136603-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I ZABAWY W CIĘCINIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENÓW PRZYGRANICZNYCH NA DZ. NR 2946/13.

UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I ZABAWY W CIĘCINIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENÓW PRZYGRANICZNYCH NA DZ. NR 2946/13. UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I ZABAWY W CIĘCINIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENÓW PRZYGRANICZNYCH NA DZ. NR 2946/13. Inwestor : Urząd Gminy Węgierska Górka ul.zielona 43 34-350 Węgierska Górka Autorzy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppppotwock.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppppotwock.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pppptwck.pl Otwck: Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz z zadaszeniem i dnwieniem elewacji

Bardziej szczegółowo

ST 01.04. (CPV) 45261210-9

ST 01.04. (CPV) 45261210-9 ST 01.04. (CPV) 45261210-9 PROJEKTU BUDOWY KOLUMBARIÓW "Q" NA CMENTARZU WOJSKOWYM W WARSZAWIE 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmit ST... 2 1.2. Zakres stswania ST... 2 1.3. Określenia pdstawwe.... 2 1.4. Zakres

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy placów zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy placów zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

EGZEMPLARZ NR 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Oferujemy: Wyknanie dkumentacji budwlanych, wyknawczych raz kierwanie i nadzrwanie rbtami w zakresie: budwnictwa jednrdzinneg, Strna hal stalwych, tytułwa biektów użytecznści publicznej, adaptacji,rzbudwy,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nr sprawy: SP.ZP.272.118.2012 Załącznik nr 7 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wyknanie dkumentacji prjektwej i przetargwej dla zadania: Przebudwa dróg pwiatwych na terenie miejscwści Smlec,

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKING PRZY SALI SPOTKAŃ WIEJSKICH BURMISTRZ ZDZIESZOWIC ZDZIESZOWICE UL. CHROBREGO 34

MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKING PRZY SALI SPOTKAŃ WIEJSKICH BURMISTRZ ZDZIESZOWIC ZDZIESZOWICE UL. CHROBREGO 34 FAZA OPRACOWANIA: TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W śyrowej: PARKING PRZY SALI SPOTKAŃ WIEJSKICH ADRES: śyrowa UL. WOJSKA POLSKIEGO 12 DZ. NR 475 INWESTOR: BURMISTRZ ZDZIESZOWIC

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA WODNEGO W DĄBROWICACH strna nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Adaptacja istniejąceg zbirnika wdneg w Dąbrwicach Nazwy i

Bardziej szczegółowo

1. KNR 201-0121-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,250 ha

1. KNR 201-0121-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,250 ha Budowa : Szkolny plac zabaw w RĘBISZOWIE Obiekt : Szkolny plac zabaw - " Radosna Szkoła " Adres : działka nr 450, obręb Rębiszów, gmina Mirsk Data : 2012-07-03 Str: 1 a. 1.1 ELEMENT : Roboty ziemne i przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

BIURO ARCHITEKTONICZNE FORMING Łódź, ul. Narutowicza 57 kod: 90-130. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.szymon Tarka DATA OPRACOWANIA : 25.06.

BIURO ARCHITEKTONICZNE FORMING Łódź, ul. Narutowicza 57 kod: 90-130. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.szymon Tarka DATA OPRACOWANIA : 25.06. BIURO ARCHITEKTONICZNE FORMING Łódź, ul. Narutowicza 57 kod: 90-130 PRZEDMIARY NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw przy Zespole Szkół w Sadkowicach wg Rządowego Programu p.n.: "Radosna Szkoła" ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia 10031M HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO Huśtawki, Kolekcja metalowa DANE TECHNICZNE Szerokość: 3,25 m Długość: 1,92 m Wysokość: ~2,43 m Strefa funkcjonowania urządzenia F: 24,05 m2 Maksymalna wysokość upadkowa:

Bardziej szczegółowo

LAMP LED 6 x REBEL IP 68

LAMP LED 6 x REBEL IP 68 PX 3 LAMP LED x REBEL IP 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis gólny.... Warunki bezpieczeństwa... 3. Infrmacje na temat wersji... 3 4. Opis mdelu... 4 5. Schemat pdłączenia... 5. Wymiary... 7 7. Dane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu doposażenia placu zabaw w Przedszkolu nr 19 w Tychach przy al. Niepodległości 154. Przedmiot zamówienia wg CPV: 45112723-9

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 W BIAŁYMSTOKU REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA - Zespół Szkół nr 11 w Białymstoku - Inwestor : Zespół Szkół nr 11 w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

DOMEK AGATKA MATERIAŁY

DOMEK AGATKA MATERIAŁY DOMEK AGATKA - Gabaryty urządzenia 1,70m x 1,70m - Strefa funkcjonowania 4,70m x 4,70m - Wysokość podestów 0,30m - Maksymalna wysokość 2,45m - Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z przeznaczeniem na skwer do rekreacji dzieci i młodzieży wraz z wykonaniem ciągów pieszych. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Projektowa uproszczona

Dokumentacja Projektowa uproszczona Usługi Inżynierskie i Kosztorysowe ul. Partyzantów 32/37 mgr inż. Ryszard Skowron 28-500 Kazimierza Wielka Dokumentacja Projektowa uproszczona Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Burzenin: Budwa kmpleksu wypczynkweg - rekreacyjneg pprzez stwrzenie placów zabaw na terenie Gminy Burzenin Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich; ul. Wałowa 5, 47-100 Strzelce Opolskie tel. (77) 404-94-00; faks: 404-94-19. 2. Tryb zamówienia:

Bardziej szczegółowo

138042M zestaw GNIAZDO ORŁA

138042M zestaw GNIAZDO ORŁA 138042M zestaw GNIAZDO ORŁA Grupa wiekowa: powyżej 4 roku życia Optymalna ilość użytkowników w jednym czasie: 17 osób Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 33,7m 2 Wysokość swobodnego upadku: 1470mm. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Remont torów wewnątrzzakładowych stanowiących infrastrukturę badawczą Instytutu Kolejnictwa w Warszawie

Remont torów wewnątrzzakładowych stanowiących infrastrukturę badawczą Instytutu Kolejnictwa w Warszawie Nazwa zadania: Remnt trów wewnątrzzakładwych stanwiących infrastrukturę badawczą Instytutu Klejnictwa w Warszawie Inwestr: Instytut Klejnictwa ul. Józefa Chłpickieg 50 04-275 Warszawa tel. 22 47 31 300

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH Inwestor : Gmina Miasto Sochaczew ul. 1-Maja 16 96-500 Sochaczew Adres inwestycji Sochaczew ul. Korczaka obręb Chodaków dz.

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Wymiary urządzenia: 2,46m x 2,82m, wysokość 2,0m Wysokość swobodnego upadku: 2,0m Strefa bezpieczeństwa: ø7,0m; 38m² Skład zestawu: przeplotnia linowa, drążek do podciągania,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw mgr inż. Witold Krygier ul. Piłsudskiego 16 m 14, Konstantynów Łódzki 95-050 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul.

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Glinice w Sanoku Działki o nr ewid: 46/2 obręb Dąbrówka Sanok Inwestor Gmina Miasta

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego doposażenia placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego doposażenia placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego doposażenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.net Sulmierzyce: Zakup ciężkieg samchdu specjalneg pżarniczeg, ratwnicz gaśniczeg

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEŁOŻENIA KOSTKI BRUKOWEJ I REMONTU PODBUDOWY WYBRANYCH ALEJEK PARKOWYCH W MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE - W TYM DROGA BELWEDERSKA

PROJEKT PRZEŁOŻENIA KOSTKI BRUKOWEJ I REMONTU PODBUDOWY WYBRANYCH ALEJEK PARKOWYCH W MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE - W TYM DROGA BELWEDERSKA Barbara Kraus - Galińska, 02-784 Warszawa, ul. Arctwskieg 25, tel. 22 643 10 38, abies@pst.pl ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Łazienki Królewskie ul. Agrykli 1 00-460 Warszawa TEMAT : PROJEKT PRZEŁOŻENIA KOSTKI BRUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF SMAY SP. z.. 31-587 Kraków, ul. Ciepłwnicza 29 tel. (0-12) 378 18 00 fax. (0-12) 378 18 88 www.smay.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Nawiewnik z filtrem abslutnym NAF s DTR - nawiewnik z filtrem abslutnym

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A.

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A. Załącznik nr 1 d Umwy Zbwiązania Kntrahenta w zakresie pstępwania z Infrmacjami Chrninymi W Orange Plska S.A. 1. Kntrahent zbwiązuje się d: 1) zachwania w tajemnicy Infrmacji Chrninych, które zstały mu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA DĄBROWA, ul. Podmiejska 12, Wieluń

JEDNOSTKA PROJEKTOWA DĄBROWA, ul. Podmiejska 12, Wieluń JEDNOSTKA PROJEKTOWA DĄBROWA, ul. Podmiejska 12, 98-300Wieluń EGZ. NR mgr inż. MAŁGORZATA MUSIALSKA-KOZIK Dotycząca BUDOWY OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM Z UTWARDZENIEM POWIERZCHNI GRUNTU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: remnt lkali mieszkalnych znajdujących się w zasbie WAM OReg w Olsztynie, w pdziale

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Czarnkowa w celu poprawy TOM I TOM II TOM III TOM IV TOM V TOM VI TOM VII A

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW

Bardziej szczegółowo