W F KLASA II A DZIAŁ WYMAGANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W F KLASA II A DZIAŁ WYMAGANIA"

Transkrypt

1 W F KLASA II A DZIAŁ WYMAGANIA Piłka ręczna Uczestniczy w zajęciach w stroju sportowym (2) Aktywnie uczestniczy w zajęciach (2) Uczestniczy w grze w stroju sportowym (2) W miarę poprawnie wykonuje podania jednorącz (2) Podania i chwyty piłki w biegu wykonuje z błędami (2) Prowadzi piłkę w dwójkach bez obrońcy (2) Naśladuje technikę rzutu z wyskoku (2) Rzuca na bramkę na wprost z błędami (2) Prawidłowo i dokładnie podaje piłkę jednorącz współćwiczącemu (3) Podania i chwyty piłki w biegu wykonuje nieprecyzyjnie (3) Prowadzi piłkę w asyście jednego obrońcy (3) Prowadzi piłkę w trójkach nieprecyzyjnie (3) Prawidłowo wykonuje rzut z wyskoku na wprost bramki (3) Prawidłowo przyjmuje pozycję bramkarską (3) Wykonuje atak szybki w pasach działania nieprecyzyjnie (3) Wykonuje atak pozycyjny niedokładnie (3) Wykonuje obronę strefą niedokładnie (3) Rzuca na bramkę z różnych pozycji nieprecyzyjnie (3) Jest zawodnikiem aktywnym w grze (3) Prawidłowo i dokładnie podaje piłkę jednorącz współćwiczącemu oraz skutecznie chwyta podaną piłkę (4) Podania i chwyty piłki w biegu wykonuje precyzyjnie (4) Swobodnie prowadzi piłkę w dwójkach w asyście obrońcy (4) Prawidłowo prowadzi piłkę w trójkach, niedokładnie podaje piłkę, ma problemy ze zmianą miejsc (4) Prawidłowo prowadzi piłkę w trójkach, nie kończy ćwiczenia rzutem (4) Wykonuje prawidłowy rzut na bramkę z wyskoku z różnych miejsc (4) Prawidło porusza się w bramce, wykorzystuje RR i NN do obrony rzutów (4) Prawidłowo wykonuje atak szybki w pasach działania (4) Prawidłowo wykonuje atak pozycyjny (4) Prawidłowo wykonuje obronę strefą (4) Wykonuje precyzyjne różne rodzaje rzutów na bramkę z różnych pozycji (4) Prawidłowo stosuje poznane elementy techniczne (4) Zwraca uwagę na pracę nóg przy podaniach jednorącz (5) Prawidłowo i dokładnie podaje piłkę w biegu do współćwiczącego oraz skutecznie chwyta piłkę poruszając się w różnym tempie (5) Swobodnie rozgrywa akcję w sytuacji 2x1 (5) Swobodnie prowadzi piłkę w trójkach zmieniając miejsca (5) Swobodnie prowadzi piłkę w trójkach, akcję kończy rzutem na bramkę (5) Stosuje rzut na bramkę z wyskoku w asyście obrońcy we fragmentach gry (5) Broni na bramce we fragmentach gry (5) Stosuje atak szybki w pasach działania we fragmentach gry (5) Stosuje atak pozycyjny we fragmentach gry (5) Stosuje obronę strefą we fragmentach gry (5) Stosuje rzuty na bramkę z różnych pozycji we fragmentach gry (5) Przestrzega zasad, jest liderem, organizuje zespoły (5) Uczestniczy w zawodach szkolnych (6) Koszykówka Uczestniczy w zajęciach w stroju sportowym (2) Uczestniczy w grze w stroju sportowym (2) Kozłuje piłkę ręką sprawniejszą (2) Kozłuje piłkę z wymijaniem przeszkody stałej (2) Prawidłowo rzuca oburącz i jednorącz z wybranego miejsca (2) Naśladuje technikę rzutu z biegu po kozłowaniu (2) Naśladuje technikę rzutu z biegu po podaniu (2) Kozłuje piłkę w asyście przeciwnika (3) Swobodnie kozłuje zmieniając kierunek (3) Wykonuje kozłowanie w biegu omijając przeszkody stałe (3)

2 Prawidłowo rzuca oburącz i jednorącz z miejsca na wprost kosza (3) Prawidłowo wykonuje rzut z biegu po kozłowaniu na wprost kosza (3) Prawidłowo wykonuje rzut z biegu po podaniu na wprost kosza (3) Podaje piłkę wyprowadzającą atak szybki niedokładnie (3) Wykonuje ćwiczenie obrony 1x1 nieprecyzyjnie (3) Jest zawodnikiem aktywnym w grze(3) Swobodnie kozłuje, zmienia tempo i kierunek (4) Swobodnie kozłuje ręką sprawniejszą w asyście przeciwnika zmieniając kierunek (4) Kozłuje piłkę prawidłowo, stara się minąć obrońcę (4) Prawidłowo rzuca oburącz i jednorącz z miejsca z różnych stron kosza (4) Prawidłowo wykonuje rzut do kosza z biegu po kozłowaniu z różnych miejsc (4) Wykonuje skuteczny rzut do kosza po podaniu z różnych pozycji (4) Precyzyjnie wprowadza piłkę do ataku szybkiego (4) Prawidłowo wykonuje obronę 1x1 ze współćwiczącym (4) Prawidłowo stosuje poznane elementy techniczne (4) Kozłuje, obserwuje partnerów i przeciwników (5) Swobodnie kozłuje P i LR w asyście przeciwnika ze zmianą kierunku (5) Swobodnie kozłuje piłkę, mija obrońcę (5) Stosuje rzuty oburącz i jednorącz z miejsca we fragmentach gry (5) Stosuje rzuty z biegu po kozłowaniu we fragmentach gry(5) Skutecznie stosuje rzut do kosza z biegu po podaniu we fragmentach gry (5) Stosuje podanie wyprowadzające atak szybki we fragmentach gry (5) Stosuje obronę indywidualną 1x1 we fragmentach gry (5) Przestrzega zasad, jest liderem, organizuje zespoły (5) Uczestniczy w zawodach szkolnych (6) Siatkówka Uczestniczy w zajęciach w stroju sportowym (2) Uczestniczy w grze w stroju sportowym (2) Wykonuje słabe odbicia naprzemienne piłki w kierunku partnera (2) Podejmuje próby wykonania zagrywki tenisowej (2) Wykonuje zbicie piłki z własnego podrzutu (2) Wystawia piłkę partnerowi (2) Wykonuje naprzemienne odbicia piłki w kierunku partnera, z niewielkimi błędami technicznymi (3) Odbija piłkę przez siatkę (3) Nieskutecznie wykonuje zagrywkę tenisową (3) Wykonuje zbicie piłki z podrzutu partnera (3) Aktywnie uczestniczy w grze (3) Prawidłowo naprzemiennie odbija piłkę do partnera w większości wykorzystując jeden typ podania (4) Odbija do partnera z drugiej strony siatki (4) Wykonuje zagrywkę tenisową poprawnie technicznie (4) Wykonuje zbicie piłki po rozegraniu akcji w zespole trójkowym (4) Zbija piłkę wystawioną przez partnera oraz prawidłowo wystawia partnerowi (4) Umiejętnie stosuje poznane elementy techniczne w grze (4) Swobodnie odbija naprzemiennie piłkę do partnera (5) Przebija piłkę przez siatkę w określone miejsce na boisku (5) Wykonuje skuteczną zagrywkę tenisową zza linii końcowej (5) Stosuje zbicie piłki we fragmentach gry (5) Sprawnie wykonuje wystawienie i zbicie we fragmentach gry (5) Zdobywa punkty, przestrzega zasad czystej gry (5) Jest liderem, organizuje zespoły (5) Uczestniczy w zawodach szkolnych (6) Piłka nożna Uczestniczy w zajęciach w stroju sportowym (2) Uczestniczy aktywnie w zajęciach w stroju sportowym (2) Uczestniczy w grze w stroju sportowym (2) Strzela po podaniu na bramkę na wprost (2) Podaje i przyjmuje piłkę wewnętrzną częścią stopy nogą sprawniejszą w miejscu (3) Podaje i przyjmuje piłkę zewnętrznym podbiciem nogą sprawniejszą w miejscu (3) Podaje i przyjmuje piłkę prostym podbiciem nogą sprawniejszą w miejscu (3) Wykonuje przyjęcie piłki dorzuconej przez partnera (3)

3 Wykonuje nieprecyzyjnie ćwiczenia obrony każdy swego (3) Prowadzi piłkę w trójkach (3) Strzela po podaniu na bramkę z różnych pozycji (3) Jest zawodnikiem aktywnym w grze (3) Podaje i przyjmuje piłkę wewnętrzną częścią stopy nogą sprawniejszą w ruchu (4) Podaje i przyjmuje piłkę zewnętrznym podbiciem nogą sprawniejszą w ruchu (4) Podaje i przyjmuje piłkę prostym podbiciem nogą sprawniejszą w ruchu (4) Wykonuje przyjęcie piłki podanej przez partnera (4) Prawidło wykonuje obronę każdy swego (4) Prowadzi piłkę w trójkach ze zmianą miejsc w pasach ruchu (4) Prawidłowo strzela na bramkę po podaniu partnera z różnych pozycji (4) Prawidłowo stosuje poznane elementy techniczne (4) Dokładnie podaje i przyjmuje piłkę wewnętrzną częścią stopy P i LN w miejscu i w ruchu (5) Swobodnie podaje i przyjmuje piłkę zewnętrznym podbiciem P i LN w miejscu i w ruchu (5) Swobodnie podaje i przyjmuje piłkę prostym podbiciem P i LN w miejscu i w ruchu (5) Prawidłowo przyjmuje piłkę, odpowiednio ją amortyzuje (5) Stosuje obronę każdy swego we fragmentach gry (5) Stosuje prowadzenie piłki w trójkach we fragmentach gry (5) Stosuje strzały na bramkę z różnych pozycji we fragmentach gry (5) Przestrzega zasad, jest liderem, organizuje zespoły (5) Uczestniczy w zawodach szkolnych (6) Gimnastyka Uczestniczy w zajęciach w stroju sportowym (2) Podejmuje próby wykonania przewrotów w przód i w tył (2) Poprawnie odbija się od odskoczni (2) Wykonuje skok rozkroczny przez współćwiczącego (2) Omawia znaczenie prawidłowej postawy dla zdrowia (2) Pokonuje proponowany przez n-la tor (2) Aktywnie uczestniczy w zajęciach (3) Sara się poprawnie wykonywać ćwiczenia ogólnorozwojowe (3) Omija niektóre przyrządy na torze przeszkód na przyrządach gimnastycznych (3) Wykonuje przewroty w przód i w tył z błędami technicznymi (3) Prawidłowo wykonuje ćwiczenia korygujące wady postawy (3) Podejmuje próby wykonania stania na rękach z postawy zasadniczej (3) Podejmuje próby wykonania przerzutu bokiem (3) Podejmuje próby wykonania mostka (3) Wykonuje piramidy dwójkowe i trójkowe z pełnym zaangażowaniem (3) Wskakuje na skrzynię (3) Wskakuje na kozioł po odbiciu z odskoczni (3) Wykonuje wymyk i odmyk przy pomocy drabinek (3) Wykonuje ćwiczenia równoważne niepewnie (3) Wykonuje pojedyncze elementy układu ćwiczeń (3) Prawidłowo zmienia stacje na obwodzie stacyjnym (3) Klasyfikuje wady postawy (3) Prawidło wykonuje przewrót w przód i w tył, stosowane w układzie (3) Pomaga w przygotowaniu toru przeszkód (3) Prawidłowo wykonuje ćwiczenia ogólnorozwojowe (4) W pełni angażuje się w wykonanie ćwiczeń gibkościowych i zwinnościowych (4) Pokonuje tor przeszkód na przyrządach gimnastycznych z asekuracją (4) Rozróżnia podstawowe wady postawy (4) Wykonuje stanie na rękach z postawy zasadniczej z pomocą n-la (4) Wykonuje przerzut bokiem z pomocą n-la (4) Wykonuje mostek z pomocą n-la (4) Stosuje elementy asekuracji (4) Przy pomocy nauczyciela wykonuje skok kuczny przez skrzynię (4) Wykonuje skok rozkroczny przez kozła z pomocą n-la (4) W pełni angażuje się w wykonanie ćwiczeń zwinnościowych w parach (4) Wykonuje wymyk i odmyk z pomocą n-la (4) Wykonuje ćwiczenia równoważne płynnie i pewnie (4) Wykonuje prosty układ ćwiczeń wg. instrukcji (4) Wykonuje ćwiczenia na stacjach niedokładnie (4)

4 Przyjmuje prawidłową postawę po korekcie (4) Przy pomocy nauczyciela wykonuje skok zawrotny przez skrzynię (4) Prawidło wykonuje przewrót w przód i w tył z różnych pozycji wyjściowych (4) Sprawnie i bezbłędnie pokonuje zwinnościowy tor przeszkód na przyrządach (4) Proponuje nowe ćwiczenia ogólnorozwojowe (5) Proponuje nowe ćwiczenia gibkościowe i zwinnościowe (5) Swobodnie pokonuje tor przeszkód na przyrządach gimnastycznych (5) Wykonuje przewroty w przód i w tył, zwraca uwagę na prawidłowe ułożenie głowy, tułowia, NN, RR (5) Stosuje ćwiczenia korygujące wady postawy (5) Poprawnie wykonuje stania na rękach z postawy zasadniczej z asekuracją n-la (5) Poprawnie wykonuje przerzut bokiem na dowolną rękę z marszu (5) Poprawnie wykonuje mostek z pozycji stojącej (5) Wykonuje piramidy dwójkowe i trójkowe (5) Poprawnie wykonuje skok kuczny (5) Poprawnie wykonuje skok rozkroczny przez kozła (5) Proponuje nowe ćwiczenia zwinnościowe w parach (5) Prawidłowo wykonuje wymyk i odmyk (5) Wykonuje prosty układ ćwiczeń równoważnych (5) Swobodnie łączy różne elementy gimnastyczne (5) Płynnie i prawidłowo pokonuje obwód stacyjny (5) Samodzielnie koryguje postawę własną i kolegów (5) Poprawnie wykonuje skok kuczny przez skrzynię (5) Prawidło wykonuje dowolny układ przewrotów (5) Samodzielnie przygotuje zwinnościowy tor przeszkód na przyrządach (5) Planuje i wykonuje układ ćwiczeń wg. własnej inwencji (6) Wykonuje wymyk i odmyk ze zwisu (6) Lekkoatletyka Uczestniczy w zajęciach w stroju sportowym (2) Wykonuje start niski (2) Wykonuje ćwiczenia w terenie w stroju sportowym (2) Podejmuje próbę wykonania skoku wzwyż (2) Odbija się z deski prawidłowo jednonóż (2) Wykazuje korzyści z zajęć ruchowych w terenie (2) Rozróżnia dystanse biegów przez płotki (2) Prawidłowo trzyma pałeczkę sztafetowa (2) Prawidłowo trzyma kulę do wyrzutu (2) Przebiega krótkie odcinki w szybkim tempie (3) Wykonuje i stosuje ćwiczenia kształtujące poszczególne cechy (3) Prawidłowo startuje z bloków startowych (3) Pokonuje dystans 600 i 1000m (3) Wykonuje skok wzwyż sposobem naturalnym (3) Wykonuje rzut piłką lekarską z błędami technicznymi (3) Wykonuje rozbieg i odbicie techniką flop niedokładnie (3) Wykonuje skok w dal z błędami (3) Przebiegnie dystans 100m (3) Przyjmuje pozycję do startu wysokiego przy pomocy nauczyciela (3) Bezpiecznie pokonuje przeszkody terenowe (3) Przechodzi nad płotkiem w marszu (3) Prawidłowo przekazuje pałeczkę w marszu i w biegu (3) Przebiega sprawnie krótkie odcinki w szybkim tempie (4) Sprawnie wykonuje ćwiczenia szybkościowe i koordynacyjne (4) Sprawnie wykonuje ćwiczenia skocznościowe i siłowe (4) Prawidłowo wykonuje komendy startowe (4) Dobiera ćwiczenia do warunków i sprawnie pokonuje trasę (4) Pokonuje dystans 600 i 1000m ciągłym biegiem, regulując tempo i oddech (4) Wykonuje zadania w trakcie marszobiegu (4) Wykonuje skok wzwyż z rozbiegu i odbicia jednonóż (4) Prawidłowo technicznie wykonuje rzut piłką lekarską (4) Wykonuje poprawnie skok wzwyż techniką flop z rozbiegu przez poprzeczkę (4) Wykonuje prawidłowy technicznie skok w dal (4)

5 Gry i zabawy ruchowe Odczyta wynik biegu na stoperze (4) Przyjmuje prawidłową postawę do startu wysokiego (4) Sprawnie pokonuje trasę crossu (4) Prawidłowo demonstruje krok płotkowy (4) Prawidłowo przekazuje pałeczkę w biegu (4) Prawidłowo wykonuje zmianę pałeczki w strefie zmian (4) Wykonuje pchnięcie z miejsca z pozycji wyrzutnej (4) Wygrywa w rywalizacji (5) Dobiera ćwiczenia kształtujące poszczególne cechy (5) Prawidłowo technicznie wykonuje bieg krótki (5) Mierzy swoje tętno przed i po wysiłku (5) Mierzy tętno własne i współćwiczącego (5) Określa nogę odbijającą w skoku wzwyż i ocenia swoją skoczność (5) Uzyskuje odległość w rzucie piłką lekarską na miarę swoich możliwości (5) Wykonuje skok w dal sposobem naturalnym z prawidłowym lądowaniem (5) Porówna uzyskany wynik z wynikami współćwiczących, osiągnie wynik na miarę swoich możliwości (5) Prawidłowo startuje ze startu wysokiego, wykonuje zadania startera (5) Stosuje wartości zachowań fair play (5) Prawidłowo pokonuje płotek w biegu (5) Prawidłowo przekazuje pałeczkę w strefie zmian (5) Wykonuje bieg sztafetowy, współdziała w zespole (5) Prawidłowo wykonuje pchnięcie kulą z ustawienia bokiem (5) Osiąga najlepszy wynik w grupie-marszobieg 600 i 1000m,bieg 100m (6) Uczestniczy w zabawach w stroju sportowym (2) Sprawnie staje na zbiórce (2) Pokonuje proponowany przez n-la tor (2) Omawia sposoby bezpiecznego przenoszenia przedmiotów (2) Wykonuje ćwiczenia organizacyjno-prorządowe prawidłowo (3) Stosuje zasady i reguły gier i zabaw (3) Pomaga w przygotowaniu toru przeszkód (3) Współdziała w grupie (3) Przestrzega przepisów i bezpieczeństwa (3) Przeprowadza zabawę z kółkiem (3) Stosuje sposoby przenoszenia przedmiotów z ochroną układu ruchu (3) Współpracuje w parze, przestrzega przepisów gry (4) Bezpiecznie wykonuje ćwiczenia organizacyjno-prorządowe (4) Kieruje zabawami (4) Prawidłowo wykonuje rzuty i chwyty piłki (4) Z pomocą nauczyciela przeprowadza jedną z poznanych zabaw (4) Sprawnie i bezbłędnie pokonuje tor przeszkód (4) Pełni rolę sędziego pomocnika (4) Angażuje się w różnorodne gry i zabawy w grupie (4) Stosuje dobowy system ochrony kręgosłupa (4) Samodzielnie przeprowadza zabawy i dobiera ćwiczenia organizacyjno-prorządowe (5) Samodzielnie organizuje i przeprowadza zabawy ruchowe (5) Proponuje nowe zabawy (5) Samodzielnie przygotuje zwinnościowy tor przeszkód (5) Jest zawodnikiem aktywnym w grze, sędziuje grę (5) Pełni rolę lidera, przeprowadza zabawy (5) Samodzielnie przygotuje zwinnościowy tor przeszkód z wykorzystaniem przyborów (5) Demonstruje nowe sposoby ergonomicznego podnoszenia i przenoszenia przedmiotów, stosuje zasady samoasekuracji (5) Wykorzystuje zdobyte umiejętności, zdobywa punkty (5) Jest zawodnikiem aktywnym w grach, sędziuje gry (5) RMT Uczestniczy w zajęciach w stroju sportowym (2) Odtwarza kroki bez muzyki (3) Odtwarza bazowe kroki aerobiku w rytm muzyki (3) Odtwarza kroki w grupie (3) Wykonuje podstawowe kroki z pracą rąk bez muzyki (4)

6 Wykonuje proste kombinacje kroków aerobiku bez muzyki (4) Dopasowuje prosty układ taneczny do muzyki (4) Wykonuje kroki z pracą rąk w rytm muzyki (5) Wykonuje proste kombinacje kroków aerobiku w rytm muzyki (5) Swobodnie porusza się przy muzyce (5) Prezentuje układy rytmiczno-taneczne wg. własnego pomysłu (6) Rekreacja Uczestniczy w zabawach w stroju sportowym (2) Aktywnie uczestniczy w zajęciach (2) Uczestniczy w zajęciach zimowych w odpowiednim stroju (2) Przy strzale wymaga korekty nauczyciela (U) (2) Wykonuje zwody po korekcie n-la (U) (2) Trzymanie rakietki wymaga korekty n-la (TS) (2) Aktywnie uczestniczy w zabawach (3) Aktywnie i chętnie uczestniczy w zajęciach zimowych (SZ) (3) Samodzielnie bezpiecznie zjeżdża na sankach (SZ) (3) Prawidłowo przyjmuje i podaje piłkę w miejscu (U) (3) Precyzyjnie wykonuje strzały z linii pola bramkowego (U) (3) Odbiera piłkę partnerowi z trudnością (U) (3) Jest zawodnikiem aktywnym (U) (3) Odbicie z forhendu wymaga korekty n-la (TS) (3) Odbicie z bekhendu wymaga korekty n-la ((TS) 3) Wykonuje serwis nieprecyzyjnie (TS) (3) Stosuje w grze odbicia z forhendu i bekhendu (TS) (3) Prawidłowo trzyma rakietkę, stara się serwować (B) (3) Prawidłowo trzyma rakietkę, wie jak wygląda uderzenie z forhendu i bekhendu (B) (3) Prawidłowo wykonuje odbicia z forhendu i bekhendu (B) (3) Kieruje rywalizacją podczas zabawy (4) Organizuje miejsce do gier i zabaw zimowych (SZ) (4) Zmienia kierunek jazdy, kieruje nogą podczas zjazdu (SZ) (4) Prawidłowo przyjmuje i podaje piłkę w miejscu i w ruchu (U) (4) Skutecznie oddaje strzał na bramkę z dystansu (U) (4) Swobodnie wykonuje zwody i odbiera piłkę (U) (4) Prawidłowo stosuje poznane elementy techniczne (U) (4) Wykonuje prawidłowe odbicie z forhendu (TS) (4) Wykonuje prawidłowe odbicie z bekhendu (TS) (4) Wykonuje serwis odpowiednią techniką z forhendu i bekhendu (TS) (4) Prowadzi skuteczną grę i zdobywa punkty (TS) (4) Wykonuje przejścia z partnerem w grze (TS) (4) Wykonuje nieskuteczny serwis (B) (4) Wykonuje nieprecyzyjne uderzenie z forhendu i bekhendu (B) (4) Współpracuje w parze, przestrzega przepisów gry (B) (4) Sędziuje zabawę (5) Samodzielnie organizuje zabawy na śniegu (SZ) (5) Zjeżdża na sankach, bezpiecznie zatrzymuje się (SZ) (5) Zjeżdża na sankach slalomem w parach (SZ) (5) Sprawnie przyjmuje i podaje piłkę na różne odległości (U) (5) Skutecznie strzela na bramkę z różnych pozycji, respektuje zasady czystej gry (U) (5) Stosuje zwody i odbieranie piłki w grze (U) (5) Przestrzega zasad, jest liderem, organizuje zespoły (U) (5) Wielokrotnie odbija forhendem, kończy akcję odbiciem z forhendu (TS) (5) Wielokrotnie odbija bekhendem, kończy akcję odbiciem z bekhendu (TS) (5) Wykonuje skuteczny serwis, umie liczyć punkty podczas gry (TS) (5) Sprawnie współpracuje z partnerem (TS) (5) Pełni rolę sędziego (TS) (5) Wykonuje prawidłowy i skuteczny serwis (B) (5) Wykonuje prawidłowe i skuteczne uderzenie z forhendu i bekhendu (B) (5) Wykorzystuje zdobyte umiejętności, zdobywa punkty (B) (5) Uczestniczy w zawodach szkolnych (TS) (6) Uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych (6)

7 Pomiar sprawności motorycznej Wszystkie próby: Wykonuje próbę testu sprawnościowego wg. poleceń n-la (2) Samodzielnie wykonuje próbę zgodnie z cechą sprawności (3) MTSF-próba zwinności-bieg wahadłowy 4x10m Uzyskuje wynik poniżej: dz-13,6s ; chł-12,5s (4) Uzyskuje wynik poniżej: dz-11,8s ; chł-11,0s, poprawia wyniki prób (5) Uzyskuje wynik do: dz-10,6s ; chł-9,8s, lub najlepszy wynik w grupie (6) MTSF-próba skoczności-skok w dal z miejsca Uzyskuje wynik powyżej: dz-135cm ; chł-159cm (4) Uzyskuje wynik powyżej: dz-171cm ; chł-185cm, poprawia wyniki prób (5) Uzyskuje wynik od: dz-189cm ; chł-204cm, lub najlepszy wynik w grupie (6) MTSF-próba skoczności-skok dosiężny z miejsca Uzyskuje wynik powyżej: dz-31cm ; chł-38cm (4) Uzyskuje wynik powyżej: dz-37cm ; chł-44cm, poprawia wyniki prób (5) Uzyskuje wynik od: dz-41cm ; chł-50cm, lub najlepszy wynik w grupie (6) MTSF-próba siły mięśni brzucha Uzyskuje wynik powyżej: dz-16 ; chł-22 (4) Uzyskuje wynik powyżej: dz-22 ; chł-27, poprawia wyniki prób (5) Uzyskuje wynik od: dz-27 ; chł-32, lub najlepszy wynik w grupie (6) MTSF-próba gibkości-skłon T w przód Uzyskuje wynik powyżej: dz-8cm ; chł-4cm (4) Uzyskuje wynik powyżej: dz-13cm ; chł-9cm, poprawia wyniki prób (5) Uzyskuje wynik od: dz-17cm ; chł-14cm, lub najlepszy wynik w grupie (6) MTSF-próba zwinności-bieg z przewrotem Uzyskuje wynik poniżej: dz-17,9s ; chł-16,6s (4) Uzyskuje wynik poniżej: dz-15,9s ; chł-15,1s, poprawia wyniki prób (5) Uzyskuje wynik do: dz-14,8s ; chł-13,5s, lub najlepszy wynik w grupie (6) MTSF-próba wytrzymałości-test Coopera Uzyskuje wynik powyżej: dz-1500m ; chł-1900m (4) Uzyskuje wynik powyżej: dz-1900m ; chł-2400m, poprawia wyniki prób (5) Uzyskuje wynik od: dz-2200m ; chł-2650m lub najlepszy wynik w grupie (6) LA-bieg na dystansie 60 m Aktywnie uczestniczy w zajęciach (2) Przebiegnie dystans na czas (3) Uzyskuje wynik poniżej: dz-10,6s ; chł-10,0s (4) Uzyskuje wynik poniżej: dz-9,8s ; chł-9,2s, poprawia wyniki prób (5) Uzyskuje wynik do: dz-9,0s ; chł-8,5s, lub najlepszy wynik w grupie (6) LA-próba zwinności-bieg po kopercie Wykonuje próbę testu sprawnościowego wg. poleceń n-la (2) Samodzielnie wykonuje próbę zgodnie z cechą sprawności (3) Uzyskuje wynik poniżej: dz-24s ; chł-23s (4) Uzyskuje wynik poniżej: dz-23s ; chł:22s, poprawia wyniki prób (5) Uzyskuje wynik do: dz-22s ; chł:-21s, lub najlepszy wynik w grupie (6) LA-skok wzwyż z pomiarem wysokości Podejmuje próbę wykonania skoku wzwyż (2) Wykonuje skok wzwyż sposobem naturalnym (3) Uzyskuje wynik powyżej: dz-100cm ; chł-110cm (4) Uzyskuje wynik powyżej: dz-105cm ; chł-125cm, poprawia wyniki prób (5) Uzyskuje wynik od: dz-115cm ; chł-135cm, lub najlepszy wynik w grupie (6) LA-próba siły-rzut piłką lekarską 2 i 3kg Wykonuje próbę testu sprawnościowego wg. poleceń n-la (2) Samodzielnie wykonuje próbę zgodnie z cechą sprawności (3) Uzyskuje wynik powyżej: dz-5,5m(2kg) 5,9m(3kg) ; chł-6,9m(2 kg) 7,9m(3kg) (4) Uzyskuje wynik powyżej: dz-6,1m(2kg) 6,8m(3kg) ; chł-7,5m(2kg) 8,8m(3kg), poprawia wyniki prób (5) Uzyskuje wynik od: dz-6,7m(2kg) 7,7m(3kg) ; chł-8,2m(2kg) 9,7m(3kg), lub najlepszy wynik w grupie (6)

8 LA-rzut piłeczką palantową z pomiarem odległości Aktywnie uczestniczy w zajęciach (2) Prawidłowo technicznie rzuca piłeczką z rozbiegu (3) Uzyskuje wynik powyżej: dz-23m ; chł-34m (4) Uzyskuje wynik powyżej: dz-28m ; chł-41m, poprawia wyniki prób (5) Uzyskuje wynik od: dz-33m ; chł-49m, lub najlepszy wynik w grupie (6) LA-skok w dal z pomiarem odległości Uczestniczy w zajęciach w stroju sportowym (2) Wykonuje skok z rozbiegu (3) Uzyskuje wynik powyżej: dz-310cm ; chł-340cm (4) Uzyskuje wynik powyżej: dz-350cm ; chł-380cm, poprawia wyniki prób (5) Uzyskuje wynik od: dz-390cm ; chł-420cm lub najlepszy wynik w grupie (6)

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V LEKKOATLETYKA Wykona start niski po korekcie Bezbłędnie wykona start niski. Zna komendy do startu. Przebiegnie dystans w wolnym tempie, start niski

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA KLAS III GIMNAZJUM

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA KLAS III GIMNAZJUM WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA KLAS III GIMNAZJUM DZIAŁ WYMAGANIA Piłka ręczna Uczestniczy w grze w stroju sportowym i porusza się po boisku zgodnie z przepisami (2) Podaje piłkę w miejscu w parach (2)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA KLAS IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA KLAS IV WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA KLAS IV DZIAŁ WYMAGANIA Piłka ręczna Uczestniczy w zajęciach w stroju sportowym (2) Przyjmuje postawę na sygnał (2) Wykonuje podania piłki w miejscu po korekcie n-la (2) Podaje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE - KLASA IV SP

WYMAGANIA PROGRAMOWE - KLASA IV SP PROGRAMOWE - KLASA IV SP MINI PIŁKA KOSZYKOWA oswajających z piłką uczeń poprawnie przyjmuje postawę koszykarską uczeń poprawnie porusza się po boisku, po korekcie uczeń poprawnie wykona podania w miejscu,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V Dział Lekkoatletyka Doskonalenie startu niskiego i techniki biegu Bieg sprawdzający na 60m Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej Start niski

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH Dział Temat Wymagania programowe podstawowe BHP Diagnoza Lekkoatletyka 1.Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z kryteriami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa II gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO zna zasady bezpieczeństwa i higieny na lekcji wf zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i wakacji

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa I ZSZ. Numer programu: DKOS

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa I ZSZ. Numer programu: DKOS Plan wynikowy Wychowanie fizyczne Klasa I ZSZ Numer programu: DKOS-500-4 Opracowała: mgr Bernadetta Koczy Dział programowy Temat BHP na zajęciach wychowania fizycznego, zadania programowe w klasie pierwszej.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO korzysta bezpiecznie z urządzeń i sprzętu na sali gimnastycznej zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy kl. IIIg

Plan wynikowy kl. IIIg Plan wynikowy kl. IIIg Przedmiot Wychowanie Fizyczne Nauczyciel: Mirosław Frycz Lp. 1. Treści naucza nia z pp Dział ZASADY BHP Temat Lekcje organizacyjne: przedstawienie zasad bezpieczeństwa BHP, wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Ocena celująca (6)- poziom wymagań wykraczający Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń: 2. Aktywność fizyczna

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń: 2. Aktywność fizyczna 1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 1) rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka; 2) wymienia cechy prawidłowej postawy ciała; 1) dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Klasa IV Po realizacji programu klasy IV uczeń powinien umieć samodzielnie i poprawnie wykonać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Osiągnięcia ucznia Klasa IV - zna zasady bezpiecznego ćwiczeniach na przyrządach oraz zasady bezpieczeństwa na lekcjach WF, - potrafi przyjmować

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Warcinie

Szkoła Podstawowa w Warcinie Szkoła Podstawowa w Warcinie Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy VI Autor: Joanna Rabenda Dyscyplina Liczba godzin Tematyka Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe Ścieżki edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 KLASA IV 1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach. 2. Potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocenę celującą: otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom umiejętności ruchowych oraz wiedzy wykraczający poza program. Aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach. Plan wynikowy. z wychowania fizycznego. dla klasy VI

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach. Plan wynikowy. z wychowania fizycznego. dla klasy VI Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy VI ( 114 godzin ) Dyscyplina Liczba godzin Tematyka Podstawowe Wymagania programowe Ponadpodstawowe Ścieżki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej LEKKOATLETYKA Lp Tematyka zajęć Wymagania programowe Wiadomości Podstawowe Ponadpodstawowe startu niskiego Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania Diagnoza sprawności ogólnej Klasa IV Semestr I i II Diagnoza zdolności motorycznych i koordynacyjnych Test marszowo-biegowy

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem O C E N A C E L U J Ą C A Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 1. Posiadł umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

LEKKA ATLETYKA 25 godz.

LEKKA ATLETYKA 25 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWNIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM SPORT-ZABAWA-REKREACJA W/G PROGRAMU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DKW- 4014-88/01 NAUCZYCIEL Jadwiga Dybczyńska LEKKA ATLETYKA 25 godz. Lekcje organizacyjne:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy PROFILAKTYKA WAD POSTAWY ATLETYKA TERENOWA LEKKOATLETYKA PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy 1-2 wytrwale dąży do celu; potrafi obserwować

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

Kryteria oceniania dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Kryteria oceniania dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV wymagania na ocenę śródroczną Ocena

Bardziej szczegółowo

Liczba. zasobów. Lekcja organizacyjna. Zasady BHPbezpieczeństwo,

Liczba. zasobów. Lekcja organizacyjna. Zasady BHPbezpieczeństwo, WYCHOWANIE FIZYCZNE ROZKŁAD MATERIAŁU DO KLASY V Etap: Szkoła podstawowa 48, Poziom: 5 ów : 119, lekcyjnych 133 (w tym 133 ycznych i nieycznych) u 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 u Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum 1.DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ. WYMAGANIA PODSTWOWE - uczeń bezpiecznie wykonuje ćwiczenia w siłowni i sali gimnastycznej, - zna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 6 5 4 3 2 Dział programu: Gimnastyka podstawowa UCZEŃ Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i przyborów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZNIA WF ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń terenowych, - wykona kilka ćwiczeń relaksacyjnych. - wie co to jest zachowanie asertywne

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń terenowych, - wykona kilka ćwiczeń relaksacyjnych. - wie co to jest zachowanie asertywne Tabela nr 2 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 POZIOM KONIECZNY ocena dopuszczająca wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA spełnia

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY I Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Z pomocą nauczyciela potrafi dokonać oceny własnego poziomu aktywności fizycznej. Potrafi wyszukać miejsce na ciele do

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas VI Wymagania Programowe

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas VI Wymagania Programowe PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas VI Lekk oatle tyka Doskonalenie startu niskiego i techniki biegu Biegi w szybkim tempie ze startu niskiego. Bieg sprawdzający na dystansie 60 m.

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY IV Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Potrafi z pomocą nauczyciela wykonać wybrane próby sprawnościowe. Potrafi w zabawach i grach wykorzystać swoją sprawność

Bardziej szczegółowo

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU Nauczyciele: mgr Bożena Małek, mgr Jacek Spustek KRYTERIA OCENY:,,6 - OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM BORUJA KOŚCIELNA KLASA I GIMNASTYKA: - uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto systematyczny

Bardziej szczegółowo

Drugi etap edukacyjny - klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

Drugi etap edukacyjny - klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Drugi etap edukacyjny - klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Ocena Celująca Bardzo dobra Wymagania Uczeń: - bardzo dobrze zna przepisy i zasady bezpiecznego zachowania

Bardziej szczegółowo

Liczba. zasobów. Marszobieg terenowy z pokonywaniem przeszkód.

Liczba. zasobów. Marszobieg terenowy z pokonywaniem przeszkód. WYCHOWANIE FIZYCZNE ROZKŁAD MATERIAŁU DO KLASY VI Etap: Szkoła podstawowa 48, Poziom: 6 ów : 124, lekcyjnych 134 (w tym 134 ycznych i nieycznych) u 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 7 2 7 8 1 8 9 1 9 1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ Adam Krawczyk WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ KLASA V Rok szkolny 2014/2015 Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM BORUJA KOŚCIELNA ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA I GIMNASTYKA: - uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6)

Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada zakres umiejętności wykraczający poza program nauczania danej klasy. Aktywnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne:

Cele kształcenia wymagania ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VI NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Klasa VI

Wymagania edukacyjne - Klasa VI Wymagania edukacyjne - Klasa VI Lp Dyscyplina wiadomości umiejętności narzędzia pomiaru 1. Lekkoatletyka Uczeń zna przepisy dotyczące biegu sztafetowego. 2. Koszykówka Uczeń zna oraz umie zastosować przepisy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W PANIÓWKACH. GIMNAZJUM nr 2. im. JANA PAWŁA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W PANIÓWKACH. GIMNAZJUM nr 2. im. JANA PAWŁA II WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W PANIÓWKACH GIMNAZJUM nr 2 im. JANA PAWŁA II OCENA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, ZARÓWNO WSPOMAGAJĄCA ( OCENY BIEŻĄCE), JAK I SUMUJĄCA (

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I ZSZ NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. Z 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

PSO WYCHOWANIE FIZYCZNE

PSO WYCHOWANIE FIZYCZNE PSO WYCHOWANE FZYCZNE KRYTERA OCEN Z WYCHOWANA FZYCZNEGO DLA KLAS Przedmiot kontroli i oceny pozostaje w ścisłej zależności do celów i zadań programu wychowania fizycznego. W myśl założeń szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA:

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA: I CEL OCENIANIA: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym zakresie. 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju, poprzez poznanie własnej sprawności i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła.

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE I SYSTEM ICH OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w roku szkolnym 2014/2015 KLASA I LEKKA ATLETYKA Bieg na dystansie 60 metrów. Bieg na dystansie 800 \1000 metrów. Skok w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY.

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY. PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 W RZESZOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 W RZESZOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 W RZESZOWIE Cele kształcenia wymagania ogólne: 1. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

W klasie IV, V i VI ocenie podlegają elementy przedstawione poniżej

W klasie IV, V i VI ocenie podlegają elementy przedstawione poniżej W klasie IV, V i VI ocenie podlegają elementy przedstawione poniżej Kozłowanie piłki, rzuty osobiste p. koszykowa Kozłowanie piłki, podania p. ręczna Bieg na dystansie 60m, 300m, 600m ( dz), bieg 12 minut,

Bardziej szczegółowo

W F KLASA I A DZIAŁ WYMAGANIA

W F KLASA I A DZIAŁ WYMAGANIA W F KLASA I A DZIAŁ WYMAGANIA Piłka ręczna Uczestniczy w zajęciach w stroju sportowym (2) Przyjmuje prawidłową postawę (2) Wykonuje podania jednorącz półgórne po korekcie n-la (2) Podania i chwyty w miejscu

Bardziej szczegółowo

wykonujemy różne formy ćwiczeń w celu zwiększenia tętna poznajemy test sprawności motorycznej postawę ciała

wykonujemy różne formy ćwiczeń w celu zwiększenia tętna poznajemy test sprawności motorycznej postawę ciała PROGRAM NAUCZANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla III etapu edukacyjnego Program został opracowany na podstawie podstawy programowej kształcenia ogólnego z zakresu wychowania fizycznego dla gimnazjum na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ W klasach IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy w nowej podstawie programowej pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu próba

Bardziej szczegółowo

Wymagania z wychowania fizycznego dla klasy V dziewczęta i chłopcy

Wymagania z wychowania fizycznego dla klasy V dziewczęta i chłopcy Wymagania z wychowania fizycznego dla klasy V dziewczęta i chłopcy Imię i nazwisko nauczyciela: Lidia Kańtoch Nr programu (SZZPN) poz. SZPSP/POZ.23/01/09/05PA,,Program własny nauczycieli wychowania fizycznego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W związku ze specyfiką przedmiotu, jakim jest wychowanie fizyczne, od roku szkolnego 2000/2001 obowiązuje punktowy system oceniania uczniów w klasach 4-6. System

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KLASA 6

PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PRZEDMIOT: PLACÓWKA: NAUCZYCIEL: Wychowanie fizyczne ZS nr 5 w Pogórzu Jadwiga Dybczyńska CELE: - harmonijny rozwój fizyczny i intelektualny ucznia, - rozwijanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności.

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. ,33+3+, Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. Dział: Mini piłka nożna. 1. Żonglowanie piłką. 6 Uczeń odbije piłkę głową, udem, stopą przynajmniej 15 razy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 Tabela nr 1 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 POZOM KONECZNY ocena dopuszczająca Uczeń wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA IV Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

wykonujemy różne formy ćwiczeń w celu zwiększenia tętna poznajemy test sprawności motorycznej doskonalimy prawidłowa postawę ciał współćwiczącego.

wykonujemy różne formy ćwiczeń w celu zwiększenia tętna poznajemy test sprawności motorycznej doskonalimy prawidłowa postawę ciał współćwiczącego. PROGRAM NAUCZANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla III etapu edukacyjnego Program został opracowany na podstawie podstawy programowej kształcenia ogólnego z zakresu wychowania fizycznego dla gimnazjum na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 Tabela nr 1 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 POZOM KONECZNY ocena dopuszczająca Uczeń wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA Uczeń

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej PODTAW uczeń Literka.pl Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej zkoły Zawodowej Data dodania: 2006-03-22 09:30:00 Plan wynikowy realizowany od września 2005 roku w pierwszych klasach Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI 2017/2018 OBSZARY PODLEGAJĄCE OCENIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

ZAKRES WYMAGAŃ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI 2017/2018 OBSZARY PODLEGAJĄCE OCENIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: ZAKRES WYMAGAŃ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI 2017/2018 OBSZARY PODLEGAJĄCE OCENIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: Systematyczny udział w zajęciach (SU): - udział w zajęciach- ćwiczenie na lekcji, notowanie

Bardziej szczegółowo

Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV

Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV Zadanie 1 Lekkoatletyka a) start wysoki i szybki bieg na dystansie 40 m, marszobieg, b) odbicie jednonóż do skoku w dal lub wzwyż, c) rzut na odległość małym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla kl. IV

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla kl. IV Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla kl. IV Uczeń: 1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach różnego typu. 2. Zna zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach. 3. Potrafi szanować

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA II Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Przy ocenie śródrocznej i końcoworocznej przedmiotem kontroli i oceny są : 1-umiejętności, a) aktywny udział w zajęciach,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego Program nauczania : Wychowanie fizyczne bliższe wartościom autorski program

Bardziej szczegółowo

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła.

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła. WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w roku szkolnym 2016/2017 KLASA I LEKKA ATLETYKA Bieg na dystansie 60 metrów. Bieg na dystansie 800 \1000 metrów. Skok w dal z miejsca.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GIMNASTYKI DLA LICEUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GIMNASTYKI DLA LICEUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GIMNASTYKI DLA LICEUM Przewrót w przód z biegu i przewrót w tył do rozkroku o NN prostych Skok kuczny

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa druga LO i LP

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa druga LO i LP Plan wynikowy Wychowanie fizyczne Klasa druga LO i LP Grażyna Jaskólska Plan wynikowy został opracowany na podstawie Programu wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Numer dopuszczenia:

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania SP 5. Wychowanie Fizyczne. Klasa IV Rok szkolny 2015/2016

Wewnątrzszkolny system oceniania SP 5. Wychowanie Fizyczne. Klasa IV Rok szkolny 2015/2016 Test Chromińskiego Test Chromińskiego Test Chromińskiego Test Chromińskiego Wewnątrzszkolny system oceniania SP 5 Wychowanie Fizyczne Klasa IV Rok szkolny 2015/2016 Dz. Kl IV Dz. Kl V Dz. Kl VI 1. Lekka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I GIMNAZJUM

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I GIMNAZJUM SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I GIMNAZJUM I. LEKKA ATLETYKA. OCENA DOPUSZCZAJĄC A. wykonuje podstawowe ćwiczenia rozgrzewające organizm, potrafi przygotować organizm do większego wysiłku fiz.,

Bardziej szczegółowo

Lp. Treści programu Kompetencje społeczne Umiejętności Sprawność fizyczna Wiadomości Termin realizacji. Uczeń potrafi. czego służą odcinka kręgosłupa,

Lp. Treści programu Kompetencje społeczne Umiejętności Sprawność fizyczna Wiadomości Termin realizacji. Uczeń potrafi. czego służą odcinka kręgosłupa, KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ LICZBA GODZIN ( 130 GODZ.) Lp. Treści programu wychowania fizycznego. Liczba godzin Termin realizacji I. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 6 IX X, V, VI II. Aktywność fizyczna.

Bardziej szczegółowo

wykonujemy różne formy ćwiczeń w celu zwiększenia tętna poznajemy test sprawności motorycznej doskonalimy prawidłowa postawę ciała

wykonujemy różne formy ćwiczeń w celu zwiększenia tętna poznajemy test sprawności motorycznej doskonalimy prawidłowa postawę ciała PROGRAM NAUCZANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla III etapu edukacyjnego Program został opracowany na podstawie podstawy programowej kształcenia ogólnego z zakresu wychowania fizycznego dla gimnazjum na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie.

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie. Józef Dziuba Nauczyciel WF Szkoła Podstawowa Nr w Miechowie Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr w Miechowie. Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Maciej Brajewski Mariusz Łopuszański Liceum Ogólnokształcące w Lesku Plan wynikowy

Maciej Brajewski Mariusz Łopuszański Liceum Ogólnokształcące w Lesku Plan wynikowy Maciej Brajewski Mariusz Łopuszański Liceum Ogólnokształcące w Lesku Plan wynikowy na bazie programu wychowania fizycznego Od zabawy do sportu i rekreacji. Numer dopuszczenia DKW-4011-88/01 1 DKW-4014-88/01

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA III Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF. ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (zgodny z nową podstawą programową Program Alicji Romanowskiej Wychowanie fizyczne bliższe wartościom )

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (zgodny z nową podstawą programową Program Alicji Romanowskiej Wychowanie fizyczne bliższe wartościom ) PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (zgodny z nową podstawą programową Program Alicji Romanowskiej Wychowanie fizyczne bliższe wartościom ) II etap - klasy IV-VI LEKKA ATLETYKA GIMNASTYKA MINIPIŁKA NOŻNA

Bardziej szczegółowo

5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji

5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji 5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji DZIAŁ/TEMAT LEKCJI ZAŁOśONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA LEKKA ATLETYKA PODSTAWOWYM PONADPODSTAWOWYM 1. Poznajemy zasady BHP przed, w czasie

Bardziej szczegółowo

-PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT

-PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT -PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT PODSTAWA PROGRAMOWA: DKW-4014-283/99 Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno zdrowotnym Wybierz sam red. Ewa Czerska Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych 1. Nauczyciel ma obowiązek na początku każdego roku szkolnego zapoznać uczniów i ich rodziców z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

Gimnastyka podstawowa

Gimnastyka podstawowa PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (zgodny z nową podstawą programową Program Alicji Romanowskiej Wychowanie fizyczne bliższe wartościom ) II etap - klasy IV-VI LEKKA ATLETYKA GIMNASTYKA MINIPIŁKA NOŻNA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA System oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z aktualnymi

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM lekcja organizacyjna 1 godz. piłka siatkowa 21 godz. test sprawnościowy 2 godz. piłka koszykowa 18 godz. lekkoatletyka 14 godz. piłka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA bardzo dobry. Reprezentowanie szkoły na Potrafi wykorzystać warunki naturalne terenu

Bardziej szczegółowo

Planowane sprawdziany Ścieżki edukacyjne Działania wychowawcze - odpowiedź sprawdzająca na pytania z lekcji UWAGI. Liczba godzin

Planowane sprawdziany Ścieżki edukacyjne Działania wychowawcze - odpowiedź sprawdzająca na pytania z lekcji UWAGI. Liczba godzin Dyscyplina Liczba godzin Lekkoatletyka /16h/ Gimnastyka /12h/ Piłka siatkowa /12h/ Piłka koszykowa /8h/ Piłka nożna /11h/ Piłka ręczna /4h/ R-M-T /3h/ Gry i zabawy /73h/ EP /7h/ Inne /3h/ Nr TEMAT 1 (PP)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji narodowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe plany pracy dydaktyczno-wychowawczej z wychowania fizycznego.

Szczegółowe plany pracy dydaktyczno-wychowawczej z wychowania fizycznego. Szczegółowe plany pracy dydaktyczno-wychowawczej z wychowania fizycznego. Klasa IV Szkoły Podstawowej Lp. Treści programu wychowania fizycznego Liczba godzin Termin realizacji I. Rozwój fizyczny i sprawność

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Rok szkolny 2017/2018 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 843

Bardziej szczegółowo