Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych"

Transkrypt

1 151 Dział tematyczny VII: Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych

2 152 Zadanie 31 System przetwarzania danych PSH - rozbudowa aplikacji do gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznej Niniejsze zadanie jest pracą ciągłą polegająca na obsłudze i prowadzeniu systemu przetwarzania danych PSH, zapewnieniu bieŝącego utrzymania i modernizacji elementów tego systemu w celu bieŝącego dostosowania do regulacji oraz wytycznych organizacyjnych i formalnych oraz przede wszystkim dla zapewnienia ciągłości realizacji prac PSH opartych w duŝej mierze o prowadzenie baz danych, co jest ustawowym obowiązkiem PIG-PIB jako państwowej słuŝby hydrogeologicznej. Na system gromadzenia i przetwarzania danych państwowej słuŝby hydrogeologicznej składają się bazy danych i aplikacje do zarządzania tymi danymi i ich udostępniania głównie aplikacje GIS - webowe oraz desktopowe. System gromadzenia i przetwarzania danych PSH (SPD PSH), to równieŝ określony zbiór procedur/procesów związanych ze zbieraniem, opracowywaniem i wprowadzeniem danych, a następnie z ich udostępnianiem wraz z elementami kontroli jakości. Według stanu na r. system obejmuje następujące główne zbiory informacji: Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych (CBDH, tzw. Bank HYDRO), Monitoring Wód Podziemnych (MWP), Baza danych poboru rejestrowanego wód podziemnych (POBORY), Baza danych GIS zasobów dyspozycyjnych i perspektywicznych wód podziemnych dla obszaru Polski, Mapa hydrogeologiczna Polski (GIS MhP), Baza Danych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), Mapa obszarów zagroŝonych podtopieniami (PODTOPIENIA), Jednolite części wód podziemnych (JCWPd), Baza danych znaczników środowiskowych. Prowadzenie w 2014 r. wymienionych zasobów informacji było realizacją m.in. zapisów ustawy Prawo wodne oraz procedur wymienionych w zał. 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2008 w sprawie standardowych procedur zbierania i przetwarzania informacji przez państwowa słuŝbę hydrologiczno-meteorologiczną oraz państwową słuŝbę hydrogeologiczną. Prace związane z prowadzeniem systemu gromadzenia i przetwarzania danych prowadzone są więc corocznie w sposób ciągły. Informacje z Systemu udostępniane są jako dane przestrzenne w formatach MDB, SHP oraz jako usługi WMS, a takŝe jako dane alfanumeryczne w formie raportów Excel lub PDF. Główną aplikacją webową integrującą i udostępniającą poprzez usługi część zasobów jest, będąca w roku 2014 jeszcze w trakcie rozwoju, SPD PSH (https://spdpsh.pgi.gov.pl/pshv7/psh.html) (ryc. 31.1).

3 153 Ryc Aplikacja internetowa SPD PSH System gromadzenia i przetwarzania danych PSH posiada równieŝ portal e-psh (http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/) (ryc. 31.2), na którym publikowane są usługi WMS prezentujące wybrane zestawienia danych hydrogeologicznych. Ryc Portal usług e-psh

4 154 W ramach prac własnych w okresie od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 r. prowadzono bieŝącą analizę zmian organizacyjnych oraz prawnych mających wpływ na aplikacje funkcjonujące w ramach systemu przetwarzania danych PSH oraz bieŝącą analizę zakresu koniecznych zmian w istniejącej funkcjonalności systemu przetwarzania danych PSH na potrzeby realizacji wykonywanych zadań PSH. Wyniki analiz były następnie uwzględniane w sposobie analizy i rozbudowy systemu w ramach prac kooperacyjnych, realizacji prac utrzymaniowych i bieŝącym określaniu kierunków dalszego rozwoju systemu zgodnie ze Strategią Geoinformacji PIG-PIB. Opracowano koncepcję wdroŝenia na potrzeby realizacji zadań PSH narzędzia klasy business analytics (BA)/ business inteligence (BI), którego głównym celem będzie dostarczenie PSH szerokich moŝliwości analityczno-raportowych. Prowadzono stały nadzór nad pracami analitycznymi i projektowymi wykonywanymi przez firmy kooperujące, w tym prowadzono na środowisku testowym odbiory i testy akceptacyjne kolejnych wersji oprogramowania modyfikowanego w wyniku prac rozwojowych, utrzymaniowych lub gwarancyjnych oraz prowadzono procedury zgłaszania usprawnień i błędów. Opracowano równieŝ nowy schemat biznesowy administratorów/właścicieli biznesowych elementów systemu oraz wypracowano model procesu komunikacji dla obsługi zgłoszeń między administratorami merytorycznymi aplikacji w pionie PSH a działami utrzymania IT w PIG/lub po stronie wykonawcy zewnętrznego. Prowadzono bieŝące administrowanie systemem przetwarzania danych PSH aplikacjami desktopowymi i webowymi, bazami danych (w tym administracja środowiskiem serwera i wydzielonych instancji baz danych PSH), danymi w serwisie e-psh, metadanymi (edycja i aktualizacja metadanych, obsługa katalogów metadanych), w tym takŝe procesem nadawania uprawnień oraz prowadzono prace własne pod kątem zwiększenia elastyczności, skalowalności, bezpieczeństwa i wydajności systemu. Wprowadzano do systemu na bieŝąco przetwarzane warstwy informacyjne, w tym jako usługi WMS na portalu e-psh. Przeprowadzono analizę elementów struktury danych systemu (słowników litologicznych i stratygraficznych) pod kątem utworzenia otworowej warstwy referencyjnej zintegrowanej z CBDG. W ramach prac kooperacyjnych w analizowanym okresie przeprowadzono modernizację istniejących aplikacji systemu, która polegała przede wszystkim na podniesieniu tych aplikacji do wersji 64 bit oraz rozbudowie aplikacji MWP o wymagane funkcjonalności. Jednocześnie prowadzono asystę techniczną oraz opiekę gwarancyjną dla aplikacji systemu. Wykonano równieŝ prace analityczno-utrzymaniowe dla aplikacji webowej SPD PSH wraz ze wskazaniami dla prac własnych, utrzymania i rozbudowy systemu, przeprowadzone przez firmę Partner Consulting. Przeprowadzono takŝe pierwszy etap wdroŝenia narzędzia klasy business analytics (BA)/business inteligence (BI), którego głównym celem jest dostarczenie PSH szerokich moŝliwości analityczno-raportowych oraz elastycznego narzędzia do udostępniania wybranych danych z baz danych PSH (w tym wdroŝenie infrastruktury hurtowni danych wraz z aplikacjami do analizy i prezentacji danych).

5 155 Dostosowano takŝe przeglądarkę mapową e-psh do działania z urządzeniami mobilnymi, a ponadto rozbudowano funkcjonalność przeglądarki mobilnej PIG-PIB (GeoLOG) w zakresie prezentacji danych hydrogeologicznych. Aplikacja umoŝliwia w nowoczesny dostęp do danych z róŝnych dziedzin geologii integrując na poziomie warstwy prezentacyjnej dane gromadzone w ramach zadań PSH i PSG (ryc. 31.3). Ryc Przykładowy widok aplikacji mobilnej GeoLOG Pracownikom państwowej słuŝby hydrogeologicznej zapewniono dostęp do bieŝąco wykorzystywanych licencji wraz ze wsparciem technicznym na oprogramowanie i sprzęt niezbędne do realizacji zadań PSH. Były to przede wszystkim licencje ESRI, Intergraph, Bentley, Oracle, a więc umoŝliwiające prowadzenie prac w systemie GIS oraz prowadzenie baz danych i archiwizowanie danych na serwerze, a takŝe nowe licencje z grupy Oracle zapewniające rozbudowę systemu o moŝliwość wykorzystania danych pozyskiwanych w ramach innych systemów oraz moŝliwość integracji z bazami danych geologicznych, takŝe na poziomie procedur (zgodnie ze Strategią Geoinformacji PIG-PIB). Jednocześnie przeprowadzono 84 szkolenia dla pracowników państwowej słuŝby hydrogeologicznej zakresu: metodyki zarządzania projektami informatycznymi (8 szkoleń), obsługi oprogramowania Origin w trybie e-learning (6 szkoleń), obsługi oprogramowania ArcGIS (17 szkoleń), obsługi oprogramowania GeoMedia (53 szkolenia).

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO I. CEL OPRACOWANIA System Informacji Przestrzennej GIS-GPN ma za zadanie usprawnić system

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.272.1.2014 Załącznik nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 88/DI/PN/2011

Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 88/DI/PN/2011 Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 88/DI/PN/2011 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się udostępnić dokumentację techniczną i udzielić dodatkowych informacji dotyczących Systemu

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na:

Opis przedmiotu zamówienia na: OPZ-Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia na: "Opracowanie algorytmów tworzenia map innych zagrożeń z uwagi na zagrożenia meteorologiczne Zamawiający: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy BZP.27... Projekt: Przeprowadzenie analizy, wykonanie koncepcji systemu ERP dla Miasta Katowice Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opole, maj 2014 r. Spis treści 1. Cel prac.... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleo z zakresu korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz z oprogramowania Modułu SDI dla przedstawicieli jednostek

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo