Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Strona 1 Program Aktywności Samorządowej - PAS innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych Przedmiot zamówienia obejmuje zakup usług potrzebnych do budowy systemu informatycznego na potrzeby realizacji projektu Program Aktywności Samorządowej PAS innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zapraszamy do składania ofert na budowę systemu informatycznego PAS. Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, Lublin, ul. I Armii Wojska Polskiego 5/7 tel./fax: (+48) ; tel.: (+48) ; NIP: ; KRS: ; Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy

2 ZAKRES PROJEKTU 1. Szczegółowy zakres prac: 1. Opracowanie dokumentacji technicznej i funkcjonalnej oprogramowania (zwanego dalej Systemem) do gromadzenia i przetwarzania danych, w tym danych multimedialnych, w technologii portalowej WEB 2.0. w oparciu o założenia i wymagania Zamawiającego. 2. Wykonanie Systemu w oparciu o założenia i parametry techniczne, koncepcje, strukturę danych, określone w specyfikacji funkcjonalnej i projekcie technicznym. 3. Udostępnienie wersji testowej Systemu na środowisku dostawcy i zapewnienie dostępu dla osób wskazanych przez Zamawiającego. 4. Udostępnienie kodu źródłowego oprogramowania na środowisku dostawcy w trakcie prowadzenia prac programistycznych dla osób wskazanych przez Zamawiającego. 5. Zapewnienie dostępności zespołu programistycznego w okresie 6 miesięcy od odbioru prac dla realizacji drobnych modyfikacji (rozwoju) Systemu. 6. Instalacja i uruchomienie Systemu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 7. Świadczenie usług wsparcia technicznego (gwarancyjnego) dla Systemu. 8. Zapewnienie dzierżawy serwera wirtualnego dla Systemu w centrum hostingowym. 9. Współpraca z koordynatorem projektu po stronie Zamawiającego. 10. Zachowanie w bezwzględnej tajemnicy wszelkich informacji i danych uzyskanych w trakcie realizacji projektu, a w szczególności takich, które stanowią bądź mogą stanowić tajemnicę służbową i handlową. Strona 2 2. Produkty prac: 1. Dokumentacja techniczna Systemu. 2. Kod źródłowy Systemu. 3. Przekazanie praw autorskich do wytworzonego Systemu. 3. Zakładana funkcjonalność modułu Platforma informatyczna PAS jest elementem Systemu PAS, który ma na celu stworzenie skutecznej, bezpiecznej i powszechnej platformy komunikacji społecznej zapewniającej monitorowanie usług publicznych w oparciu o proces partycypacji, umożliwiającej dzięki wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej informowanie, konsultowanie oraz współdziałanie administracji samorządowej i ogółu społeczeństwa przy projektowaniu, modyfikowaniu, tworzeniu, wykorzystywaniu i wyłączaniu istniejących i przyszłych usług publicznych. Przedstawiona na schemacie blokowym umieszczonym poniżej Warstwowa Architektura Portalu PAS pozwala na jego rozbudowę i modernizację oraz współpracę z istniejącymi i przyszłymi komponentami technologiczno-informacyjnymi otoczenia Systemu PAS.

3 Strona 3 Platforma składa się z czterech głównych warstw: Warstwa usług sieci internet Warstwa usług infrastrukturalnych Warstwa usług funkcjonalnych Warstwa Interfejsów Warstwa usług sieci internet to głównie zapewnienie dostępu Portalu PAS i komputerów jego użytkowników do sieci internet i transmisji danych. Zapotrzebowanie na tę usługę będzie pochodną ilości użytkowników korzystających z usług Portalu PAS. Generalnie jednak można stwierdzić, że Portal PAS nie będzie przekraczał swoimi wymaganiami zapotrzebowania na dostęp do usług sieci internet ponad te, które są potrzebne dla typowego multimedialnego portalu społecznościowego. Warstwa usług infrastrukturalnych obejmuje pięć kluczowych składników jakimi są: infrastruktura sprzętowa i system operacyjny, baza danych, CMS pozyskiwane w formie usług (wirtualne serwery wyposażone w oprogramowanie systemowe i bazodanowe, uzupełnione o usługi bezpieczeństwa, takie jak system antywirusowy, antyspamowy, firewall); Baza Użytkowników komponent funkcjonujący w postaci lokalnej bazy danych związanej z Portalem PAS lub w postaci interfejsu do zewnętrznych systemów autoryzacji (o ile takowe będą dostępne w przyszłości w stosunku do obywateli lub urzędników); Interfejsy do Publicznych Usług Informacyjnych, zarówno tych prowadzonych przez administrację rządową (np. dane i raporty GUS, czy wskaźniki makroekonomiczne publikowane przez agendy rządowe), jak i prowadzonych przez organizacje międzynarodowe czy instytucje naukowe (np. wskaźniki socjologiczne). Opcjonalnym uzupełnieniem usług tej warstwy może być dostęp do komercyjnych usług informacyjnych realizowany w

4 oparciu o ten sam mechanizm techniczny, co dostęp do danych publicznych (istnienie tej opcji nie powinno wymagać dodatkowych prac programistycznych) Warstwy usług funkcjonalnych i Interfejsów to aspekt, z którym będzie się stykał przyszły użytkownik Portalu PAS. Pełna funkcjonalność tych warstw zostanie opracowana na etapie tworzenia dokumentacji technicznej i funkcjonalnej portalu PAS, jednak już dziś można założyć, że obejmie ona takie zagadnienia jak: Strona 4 1. Obszar Informowanie: 1.1. Profilowany wortal informacyjno-edukacyjny oparty o społeczność kompetencyjną (urzędników, współpracowników, obywateli) Wydawnictwa informacyjne: multimedialne, krótkie i szybkie (SMS, MMS), rozszerzone i pogłębione (pełne analizy, dokumentacja) Wortal Wiedzy Wiki (Bank Nowych Inicjatyw Samorządowych) Wortal Wskaźników Jakości Usług Publicznych Moduł e-learning Wortal Statusów Projektów Samorządowych. 2. Obszar Konsultowanie: 2.1. Profilowany Wortal Konsultacyjny zawierający moduł ankieter (zarządzanie uwagami, propozycjami zmian, poprawkami) 2.2. Wortal GIS (konsultowanie scenariuszy rozwoju zagospodarowania) 3. Obszar Czynne Zaangażowanie: 3.1. Wortal GIS (budowanie scenariuszy rozwoju zagospodarowania) 3.2. Wortal Projektów i Inicjatyw Obywatelskich 3.3. Wortal Studium Celowości, 3.4. Wortal Studium Wykonalności 3.5. SDK dla Organizacji Pozarządowych (własne wortale NGO) 4. Obszar Pomiar Jakości Usług Publicznych: 4.1. Moduł zbierania danych automatycznych (integracja) 4.2. Moduł zbierania danych poprzez interfejsy (kioski, terminale, komórki)

5 5. Obszar Ewaluacja: 5.1. Moduł zbierania danych poprzez ankieterów (mobilny, CATI, ) 5.2. Moduł zbierania danych poprzez WWW Aplikacja powinna poprawnie funkcjonować na komputerach z systemem Windows (XP, Vista, 7), Linux i Mac OS X z przeglądarkami Internet Explorer 7.0 i nowszymi, Firefox 2.0 i nowszymi, Safari 3.0 i nowszymi oraz Chrome. Strona 5 6. Wymagania niefunkcjonalne a) Portal PAS musi być portalem internetowym. b) Interfejs Portalu powinien być oparty na HTML 4.0 lub wyższym oraz na JavaScript. c) System powinien wykorzystywać protokół http oraz https dla zalogowanych użytkowników. d) System powinien być podzielony na niezależne moduły, między innymi: Ankieter, Zarządzanie inicjatywami społecznymi. e) System nie może być obarczony płatnymi licencjami na użytkownika (dodanie nowych gmin lub użytkowników nie może wiązać się z kosztami, poza kosztami infrastruktury). f) Zalecana jest licencja OpenSource lub ShareSoftware. g) System powinien być w stanie obsłużyć co najmniej zarejestrowanych użytkowników. 7. Wymagania funkcjonalne System musi w pełni obsługiwać proces opisany w załączonym podręczniku PAS (Załącznik nr 4 do SIWZ) Dodatkowe wymagania funkcjonalne: System powinien rozpoznawać koncepcje logowania i praw dostępu do modułów, dokumentów, ankiet i innych części systemu. Moduł zarządzania inicjatywami powinien umożliwiać kooperacyjne, jednoczesne i rozproszone tworzenie dokumentów/ wniosków na bazie zapisanych szablonów. Właściciel inicjatywy ma prawo przydzielać zadania wykonania rozdziałów dokumentów użytkownikom systemu. Tworzenie dokumentów powinno integrować się z popularnymi generatorami wniosków. System powinien obsługiwać informacyjnie spotkania RADAR, automatycznie przygotowując i dostarczając informacje i raporty wymagane na spotkania. Dokumenty, listy oraz obiekty w systemie powinny mieć możliwość exportu do popularnych formatów takich jak: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Adobe PDF, itp.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 5/DI/PN/2014 Opis przedmiotu zamówienia Spis treści Słownik pojęć... 3 Wstęp... 7 2.1 Procesy merytoryczne wspierane przez system SI KDR... 7 2.2 Wykaz aktów prawnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Zp 272.3.2014 Załącznik nr 11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla zadania pn: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej (system do archiwizacji zdigitalizowanych zasobów) Zawartość. Wprowadzenie... 5. Zakres przedmiotowy...

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-019/12-00 Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii WNP i DOR do II oraz III Etapu Projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii WNP i DOR do II oraz III Etapu Projektu: Kielce, dnia 02022015 roku Nettelekom GK Sp z oo ul Poleska 44 lok 13 25-325 Kielce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow Urzędy administracji publicznej Wprowadzenie Comarch Workflow jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo

Łódź dnia 11 lutego 2014r.

Łódź dnia 11 lutego 2014r. Organizator: ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI UL. REWOLUCJI 1905R. NR 9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia w trybie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu implementacji oraz przeprowadzenie migracji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP-362-1-068/13 Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługę zaprojektowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II REGULAMINU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

CZĘŚĆ II REGULAMINU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: CZĘŚĆ II REGULAMINU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: WYKONANIE I DOSTAWĘ CYFROWEGO KOMPONENTU ŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Z ELEMENTAMI WYPOSAŻENIA CYFROWEGO DLA PUNKTÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo