Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2010"

Transkrypt

1 Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2010 Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg No Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

2 Allianz Global Investors Fund Informacje ogólne Allianz Global Investors Fund ( Fundusz ) został założony zgodnie z przepisami prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga w formie otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale. Fundusz uzyskał pozwolenie na prowadzenie działalności wydane przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w formie Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) i podlegał rejestracji zgodnie z przepisami Części I luksemburskiej Ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania. Fundusz został założony dnia 9 sierpnia 1999 r. Fundusz wprowadził na rynek różne Subfundusze ( Subfundusze ), z których każdy emituje jednostki w wielu klasach i walutach. Na dzień 31 marca 2010 r. dla celów subskrypcji i umorzenia dostępne były następujące Subfundusze: Allianz All Markets Dynamic 1) Allianz All Markets Opportunities 1) Allianz Asian Multi Income Plus Allianz Euro Bond Strategy 1) Allianz Euro High Yield Bond 1) Allianz NFJ US Large Cap Value Allianz PIMCO Euro Bond 1) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus 1) Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Best Styles Euroland Allianz RCM BRIC Equity Allianz RCM China Allianz RCM Currencies Strategy 1) Allianz RCM Demographic Trends Allianz RCM Discovery Europe Strategy 1) Allianz RCM Enhanced Short Term Euro Allianz RCM Enhanced Short Term US $ 1) Allianz RCM Euro Equity Index 1) Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Europe Small Cap Equity 1) Allianz RCM European Equity Allianz RCM European Equity Dividend Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz RCM Global EcoTrends Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Global Hi-Tech Growth Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Global Unconstrained Allianz RCM Greater China Dynamic Allianz RCM Growing Markets Protect 1) Allianz RCM Hong Kong Allianz RCM India Allianz RCM Indonesia Allianz RCM Japan Allianz RCM Korea Allianz RCM Little Dragons Allianz RCM Malaysia Allianz RCM Oriental Income Allianz RCM Philippines Allianz RCM Singapore Allianz RCM Thailand Allianz RCM Tiger Allianz RCM Total Return Asian Equity Allianz RCM US Equity Systematic Allianz RCM USD Liquidity Allianz Real Estate Securities Europe 1) Protect Global Winner ) Allianz Global Investors Fund c/o Allianz Global Investors Luxembourg S.A. 6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg Telefon : Faks : Internet : 1) Niedopuszczone do obrotu w Hongkongu i niedostępne dla rezydentów Hongkongu.

3 Allianz Global Investors Fund Oddzielne pule aktywów i odrębne rejestry księgowe są utrzymywane dla poszczególnych Subfunduszy. Dane przedstawione w niniejszym raporcie dotyczą okresu od dnia 1 października 2009 r. do dnia 31 marca 2010 r. Nie należy ich traktować jako wyznacznika przyszłych wyników Subfunduszy. Z dniem 13 listopada 2009 r. następujący Subfundusz został połączony z Allianz PIMCO Euro Bond A EUR: Allianz PIMCO Corporate Bond Global A EUR Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu przedstawione w niniejszym raporcie odnoszą się do okresu od 1 października 2009 r. do 13 listopada 2009 r. W dniu 2 marca 2010 r. zlikwidowano następujący Subfundusz: Allianz Tactical Asset Allocation Euroland Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu przedstawione w niniejszym raporcie odnoszą się do okresu od 1 października 2009 r. do 2 marca 2010 r. Subskrypcja jest możliwa wyłącznie na podstawie prospektu informacyjnego i skrótu tego prospektu uzupełnionego statutem, ostatnim raportem rocznym i najnowszym raportem półrocznym, jeżeli został on opublikowany w późniejszym terminie. Prospekt informacyjny, skrót prospektu informacyjnego, statut oraz odpowiednie raporty roczne i półroczne można uzyskać bezpłatnie w Spółce zarządzającej, u Depozytariusza oraz w placówce każdego Agenta ds. płatności i Agenta ds. informacji.

4 Allianz Global Investors Fund Ważna informacja dla posiadaczy jednostek Wprowadzenie na rynek nowych Subfunduszy Fundusz wprowadził na rynek następujące nowe Subfundusze: z dniem 2 października 2009 r. Allianz RCM China, klasa jednostek uczestnictwa CT (EUR) Allianz RCM Greater China Dynamic, klasa jednostek uczestnictwa AT (USD) z dniem 20 października 2009 r. Allianz RCM Discovery Europe Strategy, klasy jednostek uczestnictwa A (EUR), A (GBP), I (EUR) z dniem 10 listopada 2009 r. Allianz RCM Discovery Europe Strategy, klasa jednostek uczestnictwa CT (EUR) z dniem 7 grudnia 2009 r. Allianz RCM Oriental Income, klasa jednostek uczestnictwa AT (EUR) z dniem 30 grudnia 2009 r. Allianz RCM India, klasa jednostek uczestnictwa I (USD) z dniem 9 lutego 2010 r. Allianz Euro Bond Strategy, klasy jednostek uczestnictwa C (EUR), CT (EUR), IT (EUR) Allianz Euro High Yield Bond, klasy jednostek uczestnictwa A (EUR), AT (EUR), IT (EUR) Allianz RCM Discovery Europe Strategy, klasa jednostek uczestnictwa A (H-GBP) z dniem 17 lutego 2010 r. Allianz RCM BRIC Equity, klasa jednostek uczestnictwa AT (SGD) z dniem 5 marca 2010 r. Allianz RCM US Equity Systematic, klasa jednostek uczestnictwa A (GBP) z dniem 25 marca 2010 r. Allianz RCM US Equity Systematic, klasa jednostek uczestnictwa A (EUR) Połączenia Subfunduszy Za zgodą luksemburskiego organu nadzoru Spółka zarządzająca postanowiła dokonać połączenia Subfunduszy Allianz PIMCO Euro StocksPLUS Total Return A (EUR) i I (EUR) Allianz Global Investors IndexPLUS z Allianz RCM European Equity A (EUR) Allianz Global Investors Fund oraz Allianz PIMCO Corporate Bond Global A (EUR) Allianz Global Investors Fund z Allianz PIMCO Euro Bond A (EUR) Allianz Global Investors Fund ze skutkiem od dnia 13 listopada 2009 r. Likwidacja Subfunduszy Subfundusz Allianz Tactical Asset Allocation Euroland zamknięto dnia 2 marca 2010 r. Zmiany do prospektu informacyjnego Zarząd Allianz Global Investors Fund ( Fundusz ) postanowił przyjąć następujące zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.: Zmiana nazw następujących Subfunduszy: Poprzednia nazwa Subfunduszu Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz-dit Global EcoTrends Nowa nazwa Subfunduszu Allianz RCM Enhanced Short Term Euro Allianz RCM Global EcoTrends Kurs przeliczeniowy Fundusz przejmowany Fundusz przejmujący Kurs przeliczeniowy Allianz PIMCO Euro StocksPLUS Total Return A (EUR) Allianz RCM European Equity A (EUR) 1: 0, Allianz PIMCO Euro StocksPLUS Total Return I (EUR) Allianz RCM European Equity A (EUR) 1: 0, Allianz PIMCO Corporate Bond Global A (EUR) Allianz PIMCO Euro Bond A (EUR) 1: 1,044688

5 Allianz Global Investors Fund Litera f) i i) zasad inwestowania Subfunduszu Allianz All Markets Dynamic podlegają uzupełnieniu o fundusz funduszy hedge. Wprowadzenie nowych uregulowań dotyczących dni wolnych od pracy dla Subfunduszu Allianz NFJ US Large Cap Value: Każdy dzień, w którym otwarte są banki i giełdy w Luksemburgu oraz duża giełda papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Zasady inwestowania w arkuszach informacyjnych Subfunduszy Allianz RCM BRIC Equity i Allianz RCM Global Sustainability ulegają zmianie w sposób następujący: W związku z dystrybucją Subfunduszu na Tajwanie oraz w innych zagranicznych jurysdykcjach obowiązują Dodatkowe ograniczenia inwestycyjne przewidziane w punkcie 16) Wprowadzenia. Zasady inwestowania Subfunduszy Allianz RCM Currencies Strategy i Allianz RCM Enhanced Money Market ulegają uzupełnieniu o część zatytułowaną Ograniczona dywersyfikacja ryzyka. Ostatni akapit w literze f) podparagrafu Zasady inwestowania w Arkuszu informacyjnym Subfunduszu Allianz All Markets Dynamic podlega konkretyzacji i przyjmuje następujące brzmienie: Tylko do 10 % wartości aktywów Subfunduszu może być trzymane w udziałach w funduszach nieruchomości łącznie z innymi inwestycjami określonymi w Załączniku 1 pkt. 2 tiret pierwsze, a w szczególności inwestycjami w pojedyncze fundusze hedge i fundusze funduszy hedge. Tylko do 10 % wartości aktywów Subfunduszu może być trzymane w pojedynczych funduszach hedge i funduszach funduszy hedge, o których mowa w tiret trzecie łącznie z innymi inwestycjami określonymi w Załączniku 1 pkt. 2 tiret pierwsze, a w szczególności inwestycjami w fundusze nieruchomości. Zasady inwestowania Subfunduszu Allianz RCM Global Hi-Tech Growth ulegają zmianie i zyskują poniższe brzmienie: b) Z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w literze e), do 20 % aktywów Subfunduszu może być inwestowane w akcje i certyfikaty prawa poboru na akcje spółek innych niż wymienione w lit. a) powyżej. Inwestycje Subfunduszu w certyfikaty na indeksy akcyjne i pozostałe certyfikaty, których profil ryzyka zwykle odpowiada profilowi ryzyka akcji spółek innych niż wyszczególniono w a) powyżej, są też dozwolone i wraz z inwestycjami w fundusze akcyjne, których cele inwestycyjne zasadniczo nie obejmują sektora technologii informacyjnych, wchodzą w zakres takiego limitu. Zasady inwestowania Subfunduszu Allianz RCM Global Unconstrained ulegają zmianie i zyskują poniższe brzmienie: a) Z zastrzeżeniem w szczególności postanowień, o których mowa w literze e), przynajmniej 51 % aktywów Subfunduszu może być inwestowane w akcje lub certyfikaty prawa poboru akcji. Do limitu tego zalicza się świadectwa indeksowe i inne świadectwa, których profil ryzyka zwykle odpowiada aktywom wymienionym w poprzednim zdaniu lub rynkom inwestycyjnym, do których można przypisać te aktywa. Zasady inwestowania Subfunduszu Allianz RCM Growing Markets Protect ulegają zmianie w zakresie, w jakim mogą być nabywane jednostki UCITS i UCI zgodnie z zapisami Załącznika 1 punkt 3 g) zdanie 2. Zasady inwestowania Subfunduszu Allianz RCM USD Liquidity ulegają zmianie w zakresie, w jakim mogą być nabywane jednostki UCITS i UCI, zgodnie z zapisami Załącznika 1 punkt 3 g) zdanie 2, będących funduszami obligacyjnymi lub funduszami rynku pieniężnego. Zasady inwestowania Subfunduszu Allianz RCM Enhanced Money Market ulegają zmianie w sposób następujący:

6 Allianz Global Investors Fund Wstawiona zostaje litera b), zgodnie z którą do 49 % aktywów Subfunduszu może być inwestowane w oprocentowane papiery wartościowe. Zasady inwestowania Subfunduszu Allianz RCM China ulegają zmianie i zyskują poniższe brzmienie: Limit przewidziany w literze a) dotyczący inwestycji w akcje spółek mających siedzibę w Chińskiej Republice Ludowej lub generujących znaczną część swych przychodów i/lub zysków w Chińskiej Republice Ludowej ulega zmianie na 70 %. Ponadto wstawiona zostaje litera b), zgodnie z którą 20 % aktywów Subfunduszu może być inwestowane w akcje inne niż wyszczególnione w a). Litera a) zasad inwestowania Subfunduszu Allianz RCM Oriental Income ulega zmianie w takim zakresie, że przynajmniej 50 % aktywów inwestuje się w akcje i prawa poboru akcji. Definicja small caps i mid caps w literze a) zasad inwestowania Subfunduszu Allianz RCM Little Dragons ulega zmianie w sposób następujący: [...] W tym celu za spółki small caps i mid caps uznaje się te spółki publiczne, których kapitalizacja rynkowa maksymalnie odpowiada 2-krotności kapitalizacji rynkowej największych papierów wartościowych (pod względem całkowitej kapitalizacji rynkowej) w S&P EMI Pan Asia ex Japan, Australia, New Zealand MidCap Net Total Return lub 10 mld USD, zależnie która z wartości jest wyższa. [ ]. Zasady inwestowania Subfunduszu Allianz RCM Tiger ulegają zmianie i zyskują poniższe brzmienie: a) Z zastrzeżeniem w szczególności postanowień, o których mowa w literze e), przynajmniej 70 % aktywów Subfunduszu jest inwestowane w akcje spółek mających siedzibę w Chińskiej Republice Ludowej, Hongkongu, Singapurze, Korei Południowej, Tajwanie, Tajlandii, Malezji lub Filipinach lub generujących znaczną część swych przychodów i/lub zysków w tym regionie. Inwestycje Subfunduszu w prawa poboru akcji spółek tego rodzaju i w certyfikaty indeksowe oraz pozostałe certyfikaty, których profile ryzyka zwykle odpowiadają profilowi ryzyka akcji takich spółek są także dozwolone i wchodzą w zakres powyższego limitu. [ ] Zgodnie z literą b) do 20 % aktywów Subfunduszu może być inwestowane w akcje i certyfikaty prawa poboru na akcje spółek innych niż wymienione w lit. a). Cel inwestycyjny Subfunduszu Allianz RCM Greater China Dynamic ulega uszczegółowieniu w sposób następujący: Limit 70 % przewidziany w literze a) dla inwestycji w akcje, jak i prawa poboru akcji spółek mających siedzibę w regionie Wielkich Chin lub generujących większą część swojej sprzedaży i/lub zysku w tym regionie podlega usunięciu. Wprowadzenie nowych uregulowań dotyczących dni wolnych od pracy: Każdy dzień, w którym otwarte są banki i giełdy w Luksemburgu oraz główne giełdy papierów wartościowych w Hongkongu. Wprowadzenie opłaty administracyjnej na poziomie klasy jednostek uczestnictwa w wysokości 0,50 % rocznie dla wszystkich Subfunduszy oprócz: Allianz RCM BRIC Equity Allianz RCM China Allianz RCM Greater China Dynamik Allianz RCM India Allianz RCM Indonesia Allianz RCM Korea Allianz RCM Little Dragons Allianz RCM Malaysia Allianz RCM Philippines Allianz RCM Singapore Allianz RCM Thailand Allianz RCM Tiger Dla powyższych Subfunduszy opłata administracyjne wyniesie 0,75 % rocznie. Spółka Zarządzająca może wedle swego własnego uznania pobierać niższą opłatę.

7 Allianz Global Investors Fund W zamian za opłatę administracyjną Spółka Zarządzająca zwalnia Fundusz z następujących, wyszczególnionych w sposób wyczerpujący, prowizji i kosztów: opłata administracyjna i depozytowa pobierana przez Depozytariusza; opłata na rzecz Agenta Rejestracyjnego i Transferowego; koszty przygotowania (w tym tłumaczenia) oraz dystrybucji prospektu informacyjnego, skrótu prospektu informacyjnego, Statutu oraz raportów rocznych, półrocznych oraz, ewentualnie, śródrocznych oraz innych raportów i zawiadomień dla uczestników; koszty publikacji prospektu informacyjnego, skrótu prospektu informacyjnego, Statutu, raportów rocznych, półrocznych oraz, ewentualnie, śródrocznych oraz innych raportów i zawiadomień dla uczestników, informacji podatkowych, jak i cen subskrypcji oraz umorzenia, a także oficjalnych ogłoszeń adresowanych do uczestników; koszty badania sprawozdania finansowego Funduszu i jego Subfunduszy przez biegłego rewidenta; koszty rejestracji jednostek uczestnictwa na potrzeby publicznego obrotu i/lub przedłużania ważności takiej rejestracji; koszty przygotowania świadectw oraz wszelkich ewentualnych kuponów i przedłużeń kuponów; opłaty na rzecz Agentów Płatności i Agentów Informacyjnych; koszty oceny Subfunduszy przez uznane krajowe i zagraniczne agencje ratingowe; koszty związane z założeniem Subfunduszu; koszty związane z wykorzystaniem nazw indeksów, w szczególności opłaty licencyjne; koszty i opłaty ponoszone przez Fundusz i osoby trzecie upoważnione przez Fundusz w związku z nabyciem, użytkowaniem i utrzymaniem własnych systemów komputerowych lub systemów komputerowych pochodzących od zewnętrznych podmiotów, wykorzystywanych przez Zarządzających Inwestycjami i Doradców Inwestycyjnych; koszty związane z uzyskaniem i utrzymaniem statusu upoważniającego do bezpośredniego inwestowania w aktywa w danym kraju lub do bezpośredniego występowania w transakcjach na rynkach w danym kraju; koszty i wydatki Funduszu, Depozytariusza i osób trzecich upoważnionych przez Fundusz lub Depozytariusza w związku z monitorowaniem limitów i ograniczeń inwestycyjnych; koszty obliczania przez wyznaczone do tego celu osoby trzecie ryzyka i wyników oraz opłaty związanej z wynikami należnej Spółce Zarządzającej; koszty związane z uzyskaniem informacji o walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółek lub innych zgromadzeniach właścicieli aktywów oraz koszty udziału w takich zgromadzeniach Funduszu bezpośrednio lub przez upoważnione osoby trzecie; koszty usług pocztowych, telefonicznych, faksowych oraz teleksowych. Podwyższenie opłaty z tytułu konwersji dla następujących Subfunduszy do poziomu ogólnie obowiązującego w Funduszu Allianz RCM China Allianz RCM Global Hi-Tech Growth Allianz RCM Global Unconstrained Allianz RCM Hong Kong Allianz RCM India Allianz RCM Indonesia Allianz RCM Japan Allianz RCM Korea Allianz RCM Little Dragons Allianz RCM Malaysia Allianz RCM Oriental Income Allianz RCM Philippines Allianz RCM Singapore Allianz RCM Thailand Allianz RCM Tiger Allianz RCM Total Return Asian Equity Allianz RCM USD Liquidity Zarząd Allianz Global Investors Fund ( Fundusz ) postanowił przyjąć następujące zmiany wchodzące w życie z dniem 31 marca 2010 r.: Opłatę za zarządzanie dla Subfunduszu Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011 obniża się z 0,35 % rocznie do 0,30 % rocznie. Prospekt informacyjny oraz skrót prospektu informacyjnego w brzmieniu z dnia 1 stycznia 2010 r. udostępnia się bezpłatnie posiadaczom jednostek uczestnictwa w siedzibie Funduszu, Depozytariusza i Agentów ds. informacji.

8 Allianz Global Investors Fund Spis treści Wyniki Polityka inwestycyjna i aktywa Subfunduszu Allianz All Markets Dynamic Allianz All Markets Opportunities Allianz Asian Multi Income Plus Allianz Euro Bond Strategy Allianz Euro High Yield Bond Allianz NFJ US Large Cap Value Allianz PIMCO Euro Bond Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Best Styles Euroland Allianz RCM BRIC Equity Allianz RCM China Allianz RCM Currencies Strategy Allianz RCM Demographic Trends Allianz RCM Discovery Europe Strategy Allianz RCM Enhanced Short Term Euro Allianz RCM Enhanced Short Term US $ Allianz RCM Euro Equity Index Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Europe Small Cap Equity Allianz RCM European Equity Allianz RCM European Equity Dividend Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz RCM Global EcoTrends Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Global Hi-Tech Growth Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Global Unconstrained Allianz RCM Greater China Dynamic Allianz RCM Growing Markets Protect Allianz RCM Hong Kong Allianz RCM India Allianz RCM Indonesia Allianz RCM Japan Allianz RCM Korea Allianz RCM Little Dragons Allianz RCM Malaysia Allianz RCM Oriental Income Allianz RCM Philippines Allianz RCM Singapore Allianz RCM Thailand Allianz RCM Tiger Allianz RCM Total Return Asian Equity Allianz RCM US Equity Systematic Allianz RCM USD Liquidity Allianz Real Estate Securities Europe Protect Global Winner Skonsolidowane sprawozdanie Allianz PIMCO Corporate Bond Global Allianz Tactical Asset Allocation Euroland Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Funduszu Zestawienie aktywów netto Zestawienie zmian w aktywach netto Allianz Global Investors Fund Sprawozdania finansowe Subfunduszy Portfele inwestycji Zestawienie aktywów netto Zestawienie zmian w aktywach netto Zestawienie zmian jednostek Allianz All Markets Dynamic Allianz All Markets Opportunities Allianz Asian Multi Income Plus Allianz Euro Bond Strategy Allianz Euro High Yield Bond Allianz NFJ US Large Cap Value Allianz PIMCO Euro Bond Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Best Styles Euroland Allianz RCM BRIC Equity Allianz RCM China Allianz RCM Currencies Strategy Allianz RCM Demographic Trends Allianz RCM Discovery Europe Strategy Allianz RCM Enhanced Short Term Euro Allianz RCM Enhanced Short Term US $ Allianz RCM Euro Equity Index Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Europe Small Cap Equity

9 Allianz Global Investors Fund Allianz RCM European Equity Allianz RCM European Equity Dividend Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz RCM Global EcoTrends Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Global Hi-Tech Growth Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Global Unconstrained Allianz RCM Greater China Dynamic Allianz RCM Growing Markets Protect Allianz RCM Hong Kong Allianz RCM India Allianz RCM Indonesia Allianz RCM Japan Allianz RCM Korea Allianz RCM Little Dragons Allianz RCM Malaysia Allianz RCM Oriental Income Allianz RCM Philippines Allianz RCM Singapore Allianz RCM Thailand Allianz RCM Tiger Allianz RCM Total Return Asian Equity Allianz RCM US Equity Systematic Allianz RCM USD Liquidity Allianz Real Estate Securities Europe Protect Global Winner Allianz PIMCO Corporate Bond Global Allianz Tactical Asset Allocation Euroland Noty do sprawozdania finansowego Informacja dla inwestorów w Republice Federalnej Niemiec Informacja dla inwestorów w Austrii Informacja dla inwestorów w Szwajcarii Lista adresowa Uwaga: Ten dokument jest tłumaczeniem z tekstu angielskiego. W przypadku rozbieżności, proszę skonsultować się z oryginałem.

10 Allianz Global Investors Fund Wyniki Nazwa Subfunduszu Klasa jednostek Data wprowadzenia do obrotu Bieżący okres ( 30 września marca 2010 ) Wyniki w % 1 rok ( 30 września września 2009 ) Wyniki w % Allianz All Markets Dynamic A (EUR) ,21 1,36 Allianz All Markets Opportunities A (EUR) ,37 9,91 Allianz Asian Multi Income Plus IT (USD) ,69 Allianz Euro Bond Strategy C (EUR) ,06 1) CT (EUR) ,06 1) IT (EUR) ,15 1) Allianz Euro High Yield Bond A (EUR) ,29 1) AT (EUR) ,32 1) IT (EUR) ,41 1) Allianz NFJ US Large Cap Value AT (SGD) ,01 W (USD) ,35 Allianz PIMCO Corporate Bond Global A (EUR) ,43 2) 10,14 Allianz PIMCO Euro Bond A (EUR) ,32 2,99 AT (EUR) ,43 2,93 CT (EUR) ,38 2,87 I (EUR) ,71 3,64 IT (EUR) ,53 3,37 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011 I (EUR) ,03 10,60 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013 I (EUR) ,80 11,94 Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus CT (EUR) ,81 2,94 I (EUR) ,08 3,46 P (EUR) ,04 3,38 Allianz RCM Asia Pacific A (EUR) ,66 19,77 A (USD) ,46 21,94 AT (EUR) ,61 19,77 CT (EUR) ,13 18,99 I (EUR) ,12 20,62 I (USD) ,93 22,86 N (EUR) ,20 S (EUR) ,98 Allianz RCM Best Styles Euroland AT (EUR) ,87 3,60 CT (EUR) ,73 3,02 I (EUR) ,23 4,25 Allianz RCM BRIC Equity AT (EUR) ,44 15,09 AT (SGD) ,60 3) AT (USD) ,51 16,51 CT (EUR) ,01 14,22 I (EUR) ,03 16,12 Allianz RCM China A (USD) ,59 IT (USD) ,09 A (GBP) ,99 AT (SGD) ,13 CT (EUR) ,43 4) Allianz RCM Currencies Strategy I (EUR) ,77 Allianz RCM Demographic Trends A (EUR) ,36 AT (USD) ,91 8

11 Allianz Global Investors Fund 2 lata ( 30 września września 2009 ) Wyniki w % 3 lata ( 30 września września 2009 ) Wyniki w % 4 lata ( 30 września września 2009 ) Wyniki w % 5 lat ( 30 września września 2009 ) Wyniki w % 10 lat ( 30 września września 2009 ) Wyniki w % Data wprowadzenia do obrotu 30 września 2009 Wyniki w % 19,53 30,91 8,20 2,40 38,51 5,64 4,85 4,21 8,74 11,67 0,35 1,63 3,18 4,83 9,18 0,27 1,66 3,19 4,86 12,30 0,50 0,30 0,91 0,10 0,84 8,12 16,79 0,70 0,10 1,08 1,20 12,08 13,15 11,81 21,68 30,62 13,59 12,80 11,03 23,09 32,71 4,17 5,71 5,22 9,29 11,26 14,59 16,77 5,06 9,06 10,94 11,22 30,35 6,29 22,49 54,46 28,12 18,93 42,19 52,43 30,24 15,80 31,87 17,90 29,38 8,48 25,90 59,64 27,14 25,53 53,13 77,78 44,70 44,30 27,95 30,90 28,74 31,80 27,12 16,15 1,78 4,22 36,62 26,09 37,20 37,61 23,87 35,47 20,79 43,24 72,52 14,69 3,70 0,69 29,62 34,60 9

12 Allianz Global Investors Fund Nazwa Subfunduszu Klasa jednostek Data wprowadzenia do obrotu Bieżący okres ( 30 września marca 2010 ) Wyniki w % 1 rok ( 30 września września 2009 ) Wyniki w % Allianz RCM Discovery Europe Strategy A (EUR) ,37 5) A (GBP) ,17 5) A (H-GBP) ,55 1) CT (EUR) ,79 6) I (EUR) ,14 5) Allianz RCM Enhanced Short Term Euro AT (EUR) ,45 CT (EUR) ,43 I (EUR) ,58 4,28 IT (EUR) ,51 Allianz RCM Enhanced Short Term US $ IT (USD) ,52 Allianz RCM Euro Equity Index A (EUR) ,95 1,66 I (EUR) ,18 2,05 Allianz RCM Euroland Equity Growth A (EUR) ,67 8,98 AT (EUR) ,67 8,91 CT (EUR) ,25 8,11 I (EUR) ,15 9,77 IT (EUR) ,15 9,78 W (EUR) ,32 10,18 Allianz RCM Europe Equity Growth A (EUR) ,03 10,26 A (GBP) ,21 AT (EUR) ,02 10,28 CT (EUR) ,58 9,46 I (EUR) ,52 11,15 IT (EUR) ,52 11,15 W (EUR) ,70 11,48 Allianz RCM Europe Small Cap Equity A (GBP) ,91 AT (EUR ,59 IT (EUR) ,07 Allianz RCM European Equity A (EUR) ,73 N (EUR) ,24 S (EUR) ,16 Allianz RCM European Equity Dividend AT (EUR) ,85 CT (EUR) ,46 IT (EUR) ,30 Allianz RCM Global Agricultural Trends A (EUR) ,26 3,16 A (GBP) ,12 10,74 AT (EUR) ,90 3,40 AT (USD) ,75 1,31 CT (EUR) ,35 3,75 IT (EUR) ,42 2,24 Allianz RCM Global EcoTrends A (EUR) ,50 19,18 AT (EUR) ,49 19,18 CT (EUR) ,12 19,79 RCM IT (EUR) ,99 18,44 10

13 Allianz Global Investors Fund 2 lata ( 30 września września 2009 ) Wyniki w % 3 lata ( 30 września września 2009 ) Wyniki w % 4 lata ( 30 września września 2009 ) Wyniki w % 5 lat ( 30 września września 2009 ) Wyniki w % 10 lat ( 30 września września 2009 ) Wyniki w % Data wprowadzenia do obrotu 30 września 2009 Wyniki w % 4,53 1,88 9,02 10,69 1,68 0,83 28,18 17,54 4,49 21,17 59,29 27,62 16,78 3,23 23,27 63,03 22,19 13,43 22,25 13,49 23,36 13,90 20,99 9,74 20,97 9,74 21,81 10,67 19,37 _ 8,20 16,52 19,35 8,17 20,55 10,32 18,07 3,31 18,06 3,32 17,53 2,67 4,80 1,36 1,40 12,96 26,08 25,76 43,20 42,65 43,83 19,80 15,19 35,49 24,50 28,42 27,04 39,83 7,74 20,17 39,83 35,05 40,78 36,22 38,72 33,64 11

14 Allianz Global Investors Fund Nazwa Subfunduszu Klasa jednostek Data wprowadzenia do obrotu Bieżący okres ( 30 września marca 2010 ) Wyniki w % 1 rok ( 30 września września 2009 ) Wyniki w % Allianz RCM Global Equity AT (EUR) ,48 12,46 AT (USD) ,31 10,30 AT (SGD) ,63 CT (EUR) ,35 12,55 IT (EUR) ,41 11,59 IT (H-EUR) ,89 N (EUR) ,34 S (EUR) ,20 WT (EUR) ,42 10,68 Allianz RCM Global Hi-Tech Growth A (USD) ,68 AT (USD) ,83 AT (SGD) ,17 IT (USD) ,31 Allianz RCM Global Sustainability A (EUR) ,14 4,80 A (USD) ,91 3,50 CT (EUR) ,76 5,56 Allianz RCM Global Unconstrained AT (USD) ,33 Allianz RCM Greater China Dynamic AT (USD) ,20 4) Allianz RCM Growing Markets Protect AT (EUR) ,27 5,19 Allianz RCM Hong Kong A (USD) ,98 AT (SGD) ,72 IT (USD) ,50 Allianz RCM India I (USD) ,06 7) IT (USD) ,76 8) Allianz RCM Indonesia A (EUR) ,15 A (USD) ,44 Allianz RCM Japan A (USD) ,19 IT (USD) ,78 Allianz RCM Korea A (USD) ,99 IT (USD) ,56 Allianz RCM Little Dragons A (USD) ,57 A2 (EUR) ,58 AT (USD) ,57 AT (SGD) ,26 CT2 (EUR) ,13 IT (USD) ,64 PT (USD) ,69 Allianz RCM Malaysia A (USD) ,22 Allianz RCM Oriental Income A (USD) ,43 AT (USD) ,44 AT (SGD) ,73 AT (EUR) ,04 9) I (USD) ,86 IT (USD) ,86 P (USD) ,85 Allianz RCM Philippines A (USD) ,00 Allianz RCM Singapore A (USD) ,25 12

15 Allianz Global Investors Fund 2 lata ( 30 września września 2009 ) Wyniki w % 3 lata ( 30 września września 2009 ) Wyniki w % 4 lata ( 30 września września 2009 ) Wyniki w % 5 lat ( 30 września września 2009 ) Wyniki w % 10 lat ( 30 września września 2009 ) Wyniki w % Data wprowadzenia do obrotu 30 września 2009 Wyniki w % 36,76 27,11 20,13 1,20 50,80 34,20 15,02 1,94 18,44 24,20 2,20 36,85 36,60 36,16 35,90 12,00 12,40 12,10 35,01 33,63 12,11 12,04 5,20 13,20 31,93 23,19 15,03 3,67 11,24 30,16 11,76 2,85 22,61 58,32 33,04 32,10 6,11 1,90 1,17 40,50 0,20 41,73 57,10 116,34 39,68 0,96 2,24 21,22 22,29 31,56 52,82 31,57 1,90 51,92 34,01 33,96 25,86 23,36 23,36 3,80 24,33 24,05 24,27 10,72 30,44 13

16 Allianz Global Investors Fund Nazwa Subfunduszu Klasa jednostek Data wprowadzenia do obrotu Bieżący okres ( 30 września marca 2010 ) Wyniki w % 1 rok ( 30 września września 2009 ) Wyniki w % Allianz RCM Thailand A (USD) ,91 IT (USD) ,46 A (EUR) ,94 Allianz RCM Tiger A (EUR) ,95 A (USD) ,90 AT (USD) ,89 IT (USD) ,40 Allianz RCM Total Return Asian Equity A (USD) ,94 AT (USD) ,95 IT (USD) ,45 PT (USD) ,44 Allianz RCM US Equity Systematic A (USD) ,50 2,87 A (EUR) ,59 A (GBP) ,60 10) AT (SGD) ,75 CT (EUR) ,70 5,48 N (EUR) ,70 S (EUR) ,51 W (H-EUR) ,93 4,41 Allianz RCM USD Liquidity A (USD) ,42 Allianz Real Estate Securities Europe AT (EUR) ,23 3,77 Allianz Tactical Asset Allocation Euroland AT (EUR) ,27 11) 4,62 Protect Global Winner 2014 AT (EUR) ,57 5,98 1) Za okres od dnia 9 lutego 2010 r. (data wprowadzenia) do dnia 31 marca 2010 r. 2) Za okres od dnia 30 września 2009 r. do dnia 13 listopada 2009 r. (data połączenia). 3) Za okres od dnia 17 lutego 2010 (data wprowadzenia) do dnia 31 marca ) Za okres od dnia 2 października 2009 r. (data wprowadzenia) do dnia 31 marca 2010 r. 5) Za okres od dnia 20 października 2009 r. (data wprowadzenia) do dnia 31 marca 2010 r 6) Za okres od dnia 10 listopada 2009 r. (data wprowadzenia) do dnia 31 marca 2010 r 7) Za okres od dnia 30 grudnia 2009 r. (data wprowadzenia) do dnia 31 marca 2010 r. 8) Za okres od dnia 30 września 2009 r. do dnia 8 lutego 2010 r. (data likwidacji). 9) Za okres od dnia 7 grudnia 2009 (data wprowadzenia) do dnia 31 marca ) Za okres od dnia 5 marca 2010 (data wprowadzenia) do dnia 31 marca ) Za okres od dnia 30 września 2009 do dnia 31 marca 2010 r.(data likwidacji). Obliczenia odbywają się w oparciu o wartość aktywów netto na jednostkę (z wyłączeniem opłat z tytułu sprzedaży) przy założeniu reinwestycji ewentualnych wypłat zysku. Wyniki oblicza się zgodnie z metodą zalecaną przez niemiecki BVI (Bundesverband Investment und Asset Management e.v.). Wcześniej uzyskane wyniki nie stanowią gwarancji wyników Funduszu w przyszłych okresach. Dane o wynikach nie uwzgledniaja prowizji z tytulu subskrypcji i umorzenia jednostek uczestnictwa. 14

17 Allianz Global Investors Fund 2 lata ( 30 września września 2009 ) Wyniki w % 3 lata ( 30 września września 2009 ) Wyniki w % 4 lata ( 30 września września 2009 ) Wyniki w % 5 lat ( 30 września września 2009 ) Wyniki w % 10 lat ( 30 września września 2009 ) Wyniki w % Data wprowadzenia do obrotu 30 września 2009 Wyniki w % 34,96 36,17 70,85 46,55 27,99 27,99 29,16 29,63 29,53 30,24 30,65 13,17 3,60 26,88 26,38 24,73 24,54 22,84 12,10 0,53 26,03 4,49 11,68 3,92 1,67 15

18 Allianz All Markets Dynamic Subfundusz elastycznie inwestuje w różne segmenty rynku kapitałowego (np. w globalne rynki akcji, obligacji, nieruchomości oraz towarów i surowców). Środki podlegają w większości alokacji na podstawie analizy ilościowej, z uwzględnieniem zarówno aspektów cyklicznych, jak i niecyklicznych. Celem inwestycyjnym jest wypracowanie stopy zwrotu wyższej niż długoterminowe dochodowości obligacji przy jednoczesnym zapewnieniu w warunkach załamania na rynku niższych strat niż w przypadku nieelastycznych inwestycji o podobnym profilu. W analizowanym okresie sześciu miesięcy upływającym z końcem marca 2010 r. trwało odbicie na rynkach akcji, któremu towarzyszyły wahania kursów. W Stanach Zjednoczonych nastąpiła poprawa zysków przedsiębiorstw, choć popyt konsumpcyjny nadal pozostawał na ograniczonym poziomie. W Europie, choć kryzys zadłużeniowy w Grecji wpływał negatywnie na sentyment, koniunkturze sprzyjał niski poziom głównych stóp procentowych oraz odpowiednio wysoka płynność na rynkach akcji. Ceny towarów i surowców rosły przez większość analizowanego okresu. Średnio- i długoterminowe stopy procentowe na rynku obligacji denominowanych w euro spadły w związku z gorszymi danymi napływającymi z gospodarki. Obligacje tradycyjnych krajów uprzemysłowionych stanowiły bezpieczną przystań i korzystały na kryzysie greckiego systemu finansów publicznych. W takich warunkach Subfundusz inwestował w szerokie spektrum docelowych funduszy lub instrumentów pochodnych koncentrujących się na obiecujących kategoriach aktywów, takich jak spółki blue chips, towary i surowce, akcje spółek sektora nieruchomości oraz inwestycje private equity. Znaczące pozycje utrzymywano też w segmencie obligacji. Z jednej strony angażowaliśmy się bezpośrednio w obligacje rządowe lub odpowiednie instrumenty pochodne na takie obligacje Z drugiej strony inwestowaliśmy za pośrednictwem funduszy w sektory oferujące spready powyżej poziomu obligacji rządowych krajów uprzemysłowionych, w tym obligacje rynków wschodzących, obligacje wysokodochodowe oraz obligacje zamienne. Dzięki przyjętej polityce inwestycyjnej Subfundusz uzyskał znacząco dodatni wynik na koniec okresu. Dodatkowe informacje o Subfunduszu można znaleźć w pełnym prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego. Wyniki poszczególnych klas jednostek Subfunduszu w okresie sprawozdawczym przedstawiono w tabeli Wyniki na stronach 8 i 9. Podział procentowy aktywów netto według rodzaju papierów wartościowych funduszy inwestycyjnych z siedzibą we Francji 3,21 % funduszy inwestycyjnych z siedzibą w Niemczech 5,25 % Obligacje w EUR 6,33 % Obligacje w USD 8,65 % funduszy inwestycyjnych z siedzibą w Irlandii 10,83 % 11,12 % Pozostałe aktywa netto funduszy inwestycyjnych 54,61 % z siedzibą w Luksemburgu Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Data wprowadzenia do obrotu Wartość aktywów netto na jednostkę w EUR Klasa A (EUR) (wypłata zysków) 1) WKN A0MPCD/LU ,18 78,21 81,58 100,00 Liczba wyemitowanych jednostek Aktywa Subfunduszu w mln EUR 5,8 5,9 7,6 1) Data wprowadzenia: 5 października 2007 r. 16

19 Allianz All Markets Opportunities Subfundusz elastycznie inwestuje w różne segmenty rynku kapitałowego (np. w globalne rynki akcji, obligacji, nieruchomości oraz towarów i surowców). Środki podlegają w większości alokacji na podstawie analizy ilościowej, z uwzględnieniem zarówno aspektów cyklicznych, jak i niecyklicznych. Celem inwestycyjnym jest wypracowanie stopy zwrotu wyższej niż długoterminowe dochodowości obligacji przy jednoczesnym zapewnieniu w warunkach załamania na rynku niższych strat niż w przypadku nieelastycznych inwestycji o podobnym profilu. W analizowanym okresie sześciu miesięcy upływającym z końcem marca 2010 r. trwało odbicie na rynkach akcji, któremu towarzyszyły wahania kursów. W Stanach Zjednoczonych nastąpiła poprawa zysków przedsiębiorstw, choć popyt konsumpcyjny nadal pozostawał na ograniczonym poziomie. W Europie, choć kryzys zadłużeniowy w Grecji wpływał negatywnie na sentyment, koniunkturze sprzyjał niski poziom głównych stóp procentowych oraz odpowiednio wysoka płynność na rynkach akcji. Ceny towarów i surowców rosły przez większość analizowanego okresu. Średnio- i długoterminowe stopy procentowe na rynku obligacji denominowanych w euro spadły w związku z gorszymi danymi napływającymi z gospodarki. Obligacje tradycyjnych krajów uprzemysłowionych stanowiły bezpieczną przystań i korzystały na kryzysie greckiego systemu finansów publicznych. W takich warunkach Subfundusz inwestował w szerokie spektrum docelowych funduszy lub instrumentów pochodnych koncentrujących się na obiecujących kategoriach aktywów, takich jak spółki blue chips, towary i surowce, akcje spółek sektora nieruchomości oraz inwestycje private equity. Z jednej strony angażowaliśmy się bezpośrednio w obligacje rządowe lub odpowiednie instrumenty pochodne na takie obligacje Z drugiej strony inwestowaliśmy za pośrednictwem funduszy w sektory oferujące spready powyżej poziomu obligacji rządowych, w tym obligacje rynków wschodzących, obligacje wysokodochodowe oraz obligacje zamienne. Dzięki przyjętej polityce inwestycyjnej Subfundusz uzyskał znacząco dodatni wynik na koniec okresu. Dodatkowe informacje o Subfunduszu można znaleźć w pełnym prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego. Wyniki poszczególnych klas jednostek Subfunduszu w okresie sprawozdawczym przedstawiono w tabeli Wyniki na stronach 8 i 9. Podział procentowy aktywów netto według rodzaju papierów wartościowych funduszy inwestycyjnych z siedzibą w Niemczech 3,51 % funduszy inwestycyjnych z siedzibą we Francji 4,31 % funduszy inwestycyjnych z siedzibą w Irlandii 13,51 % 15,17 % Pozostałe aktywa netto funduszy inwestycyjnych 63,50 % z siedzibą w Luksemburgu Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Data wprowadzenia do obrotu Wartość aktywów netto na jednostkę w EUR Klasa A (EUR) (wypłata zysków) 1) WKN A0MPBF/LU ,44 66,19 76,69 100,00 Liczba wyemitowanych jednostek Aktywa Subfunduszu w mln EUR 10,1 10,3 12,8 1) Data wprowadzenia: 5 października 2007 r. 17

20 Allianz Asian Multi Income Plus Subfundusz Allianz Global Investors Allianz Asian Multi Income Plus przyjmuje filozofię inwestowania opartą na poszukiwaniu wielu źródeł wartości dodanej wynikających z cech fundamentalnych, poziomu wyceny oraz analizy technicznej w celu uzyskania ponadprzeciętnych wyników w długim terminie. Subfundusz korzysta ze zintegrowanego podejścia łączącego analizę makroekonomiczną z indywidualną analizą spółek. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest zapewnienie inwestorom długoterminowego wzrostu wartości kapitału oraz zysków poprzez inwestycje na rynkach dłużnych denominowanych w walutach azjatyckich oraz na azjatyckich rynkach akcji/ funduszy. Pomimo czkawki powodowanej rosnącymi niepokojami o ryzyko zmniejszonej wypłacalności poszczególnych rządów i krajów, rynki azjatyckie zasadniczo cechował silny impet wzrostowy wynikający z (nadal) sprzyjającej polityki pieniężnej oraz ogromnych zasobów płynności w globalnym systemie finansowym. Odbicie obserwowane w zakresie aktywności gospodarczej po przejściu jednej z najcięższych recesji w historii nieprzerwanie wpływało na wzrost poziomu zaufania konsumentów i poprawę sentymentu inwestorów. Za 6-miesięczny okres zakończony dnia 31 marca 2010 r. Asian Multi Income Plus wykazał zwrot na poziomie 8,69 %, lepszy od swego złożonego benchmarku, który odnotował stopę zwrotu 3,34 %. Alokacja pośród wybranych azjatyckich walut lokalnych, funduszy REITs oraz obligacji zamiennych okazała się wnosić dodatkową wartość do Subfundusz. W bieżącym roku można oczekiwać normalizacji stóp procentowych oraz podjęcia decyzji politycznych o zamknięciu programów stymulacyjnych choć terminy i zakres zmian są w dużym stopniu niepewne i będą różnić się w zależności od warunków gospodarczych poszczególnych krajów. Należy spodziewać się dalszego występowania ryzyka polityczego (innego niż wynikające z polityki pieniężnej). Strategia Subfunduszu na przyszłość polega na uzyskaniu ekspozycji na sektory o solidnych fundamentach oraz na papiery wartościowe, których wyceny pozostają na względnie umiarkowanym poziomie. Dodatkowe informacje o Subfunduszu można znaleźć w pełnym prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego. Wyniki poszczególnych klas jednostek Subfunduszu w okresie sprawozdawczym przedstawiono w tabeli Wyniki na stronach 8 i 9. Podział procentowy aktywów netto według rodzaju papierów wartościowych Obligacje w SGD 6,25 % Obligacje w CNY 7,20 % Akcje z siedzibą w Hong Kongu 15,21 % Obligacje w IDR 22,20 % 28,52 % Akcje z siedzibą w Singapurze 27,01 % Obligacje w MYR Pozostałe aktywa netto 6,39 % 1) Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Data wprowadzenia do obrotu Wartość aktywów netto na jednostkę w USD Klasa IT (USD) (akumulacja) 2) WKN A0Q84X/LU ,76 10,82 10,00 Liczba wyemitowanych jednostek Aktywa Subfunduszu w mln USD 11,9 17,2 1) Inwestycje w papiery wartościowe ogółem opiewają na 106,39 % aktywów netto. 2) Data wprowadzenia: 15 lipca 2009 r. 18

21 Allianz Euro Bond Strategy Głównym czynnikiem wpływającym na rynek obligacji strefy euro w okresie sprawozdawczym był kryzys zadłużeniowy w Grecji. Negocjacje zmierzające do osiągnięcia porozumienia w zakresie pakietu pomocowego odbywały się między Grecją, Unią Europejską a Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Rynki obligacji reagowały natychmiast na wszelkie nowe deklaracje polityczne, karając obligacje krajów peryferyjnych oraz ryzykowne aktywa, kiedy rozwiązanie zdawało się oddalać i kupując je, gdy sytuacja zdawała się wracać do normy. Strategia inwestycji portfelowych promowała ostrożność w podejściu do ryzykownych aktywów i wykazywała stanowcze preferencje dla emisji niemieckich obligacji rządowych i orientację długoterminową. Możliwość trwałej obsługi zadłużenia rządowego winna pozostać kluczowym czynnikiem determinującym perspektywy dla rynku obligacji denominowanych w euro. Ostatnio ogłoszony pakiet pomocowy dla Grecji może zmniejszyć bezpośrednie niepokoje, jednak w perspektywie długoterminowej ryzyko nadal pozostaje. Rozprzestrzenienia się choroby na pozostałe kraje strefy euro także nie można wykluczyć. Prognozy wzrostu mogą wymagać rewizji w dół w celu uwzględnienia bardziej restrykcyjnej polityki budżetowej. Globalne tempo wzrostu powinno stanowić główny czynnik warunkujący udaną realizację ścieżki konsolidacji budżetowej. Wciąż jednak pozostają wątpliwości, czy bieżące szacunki wzrostu można de facto rzeczywiście osiągnąć. W związku z tym strategię inwestycji portfelowych winna cechować nadal ostrożność wobec ryzykownych aktywów oraz preferencje dla bezpiecznych obligacji rządowych podstawowych krajów strefy. Dodatkowe informacje o Subfunduszu można znaleźć w pełnym prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego. Wyniki poszczególnych klas jednostek Subfunduszu w okresie sprawozdawczym przedstawiono w tabeli Wyniki na stronach 8 i 9. Podział procentowy aktywów netto wg krajów Portugalia 2,23 % Hiszpania 2,33 % Stany Zjednoczone 2,42 % Wielka Brytania 2,48 % Grecja 2,57 % Luksemburg 3,34 % Finlandia 3,51 % Holandia 6,57 % 6,30 % Pozostałe kraje 2,62 % Pozostałe aktywa netto 23,25 % Włochy 18,65 % Niemcy 16,43 % Francja 7,30 % Belgia Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Data wprowadzenia do obrotu Wartość aktywów netto na jednostkę w EUR Klasa C (EUR) (wypłata zysków) 1) WKN A0RMYP/LU ,06 100,00 Klasa CT (EUR) (akumulacja) 1) WKN A0RMYD/LU ,06 100,00 Klasa IT (EUR) (akumulacja) 1) WKN A0RCK7/LU , ,00 Liczba wyemitowanych jednostek Aktywa Subfunduszu w mln EUR 54,1 1) Data wprowadzenia: 9 lutego 2010 r. 19

22 Allianz Euro High Yield Bond Pierwszy kwartał 2010 r. był bardzo zmienny. Styczeń rozpoczął się z wysokiego c dzięki wzmożonemu apetytowi na ryzyko i braku ofert na rynku, jednak trend uległ odwróceniu w połowie lutego z powodu rosnących obaw o europejskie kraje peryferyjne. Marzec cechowała z kolei znaczenie lepsza orientacja. Choć ryzyko wypłacalności i zadłużenia rządów oraz gospodarek nie znikło, rynki finansowe pod wpływem wyrazów i deklaracji ewentualnej pomocy dla Grecji ze strony całej Europy uznały, że sytuacja jest mniej alarmująca. W związku z tym rynek pierwotny wykazywał bardzo dużą aktywność zarówno w styczniu, jak i w marcu. Listę otwierały tradycyjnie zachowawcze pozycje, choć pojawili się też nowi gracze. Emitenci zalali rynek pragnąc pozyskać finansowanie dla celów spłaty zadłużenia i przedłużyć profil zapadalności dotychczasowych instrumentów. W międzyczasie na rynku zaszła istotna zmiana strukturalna, ponieważ przedsiębiorstwa rozpoczęły emitować obligacje zabezpieczone w związku z konieczności refinansowania kredytów bankowych. Zaistniały trend w kierunku wykluczenia pośrednictwa prawdopodobnie doprowadzi do zwiększenia wielkości rynku i należy go postrzegać jako korzystny dla obligatariuszy dzięki solidniejszym pakietom zabezpieczenia wbudowanym w emisje obligacji zabezpieczonych. Ogółem wskaźniki techniczne pozostały korzystne przez cały kwartał pomimo zwiększonej zmienności zważywszy na wciąż wiszące na horyzoncie kłopoty z ryzykiem wypłacalności oraz zadłużenia rządów i całych gospodarek. Z kolei czynniki fundamentalne uległy poprawie w pierwszym kwartale 2010 r. i sprzyjały koniunkturze na rynku. Po pierwsze wyniki za 2009 r. okazały się zgodne z oczekiwaniami, a nawet lepsze a perspektywy na przyszłość były dość budujące. Rynek rozczarowało jedynie kilka pozycji z powodu wewnętrznych problemów w przedsiębiorstwach i w następstwie braku siły do kształtowania cen na trudnym i konkurencyjnym rynku. Ponadto poprawiła się dynamika zmian ratingów, ponieważ obserwowaliśmy więcej przypadków ich podwyższenia niż obniżki, a jednocześnie banki inwestycyjne korygowały w dół oczekiwania w zakresie wskaźnika nieterminowej realizacji zobowiązań (2 % zgodnie z oczekiwaniami JPM w 2010 r.). To z kolei wynikało z sukcesów programów refinansowania i lepszych perspektyw dla emitentów. Podsumowując, nasza polityka inwestycyjna pozostanie bardzo selektywna w odniesieniu do emisji na rynku pierwotnym i będzie koncentrować się na emitentach posiadających solidny profil operacyjny i odpowiednią pozycję do czerpania korzyści z ożywienia w gospodarce. Dodatkowe informacje o Subfunduszu można znaleźć w pełnym prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego. Wyniki poszczególnych klas jednostek Subfunduszu w okresie sprawozdawczym przedstawiono w tabeli Wyniki na stronach 8 i 9. Podział procentowy aktywów netto wg krajów Hiszpania 2,03 % Jersey 2,38 % Szwecja 2,47 % Dania 3,43 % Irlandia 7,00 % Stany Zjednoczone 10,07 % Holandia 10,60 % 5,13 % Pozostałe kraje 2,94 % Pozostałe aktywa netto 16,37 % Wielka Brytania 15,45 % Francja 11,22 % Luksemburg 10,91 % Niemcy Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Data wprowadzenia do obrotu Wartość aktywów netto na jednostkę w EUR Klasa A (EUR) (wypłata zysków) 1) WKN A0X78X/LU ,29 100,00 Klasa AT (EUR) (akumulacja) 1) WKN A0RCLA/LU ,32 100,00 Klasa IT (EUR) (akumulacja) 1) WKN A0RCLB/LU , ,00 Liczba wyemitowanych jednostek Aktywa Subfunduszu w mln EUR 40,6 1) Data wprowadzenia: 9 lutego 2010 r. 20

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2009 r. Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2009 r. Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2009 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg Nr. 71.182 Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 marzec 2014 r. FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 447 LU0260852503 1,00% 1,98% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU0260852503 1,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Allianz Global Investors Fund Informacje

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie dla Inwestorów

Zawiadomienie dla Inwestorów Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Adres siedziby: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Nr wpisu do rejestru w Luksemburgu B 71.182 Zawiadomienie dla Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Grudzień 2016 r. Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 796 LU0109394709 1.00% 1.82% Franklin Biotechnology

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38% Dywidendy (FTIF) czerwiec 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2008

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2008 Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2008 Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Allianz Global

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18% Dywidendy (FTIF) listopad 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu Lipiec 2006 Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony lipiec 2006 Istotna informacja Skrócony prospekt zawiera jedynie

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA INFORMACJA DLA INWESTORA

OKRESOWA INFORMACJA DLA INWESTORA OKRESOWA INFORMACJA DLA INWESTORA Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Niniejszy dokument Okresowa Informacja dla Inwestora Skarbiec - JPMorgan

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

UFK Europa Allianz Discovery

UFK Europa Allianz Discovery UFK Europa Allianz Discovery UFK Europa Allianz Discovery to Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Allianz Discovery Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej:

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Allianz Global Investors Fund Informacje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Połączenie zostało zatwierdzone przez Commission de Surveillance du Secteur Financier dnia 28 kwietnia 2014 r.

Połączenie zostało zatwierdzone przez Commission de Surveillance du Secteur Financier dnia 28 kwietnia 2014 r. Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Wielkie Księstwo Luksemburga Tel.: (+352) 341 342 202 Faks: (+352) 341 342 342 Dnia 30 maja 2014 r. Szanowni Inwestorzy,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. 1. Na stronie tytułowej: 1) lista subfunduszy otrzymuje następujące

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Paêdziernik 2007 Mgr Inż. Leszek Starski Tłumacz przysięgły języka angielskiego Numer upoważnienia TP/825/05 02-943 Warszawa ul. Jaszowiecka

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. sierpień 2011 2 Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w Informacja o zmianach danych objętych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 29 czerwca 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 29/2013 z dnia 10 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Fundusz jest funduszem z wydzielonymi

Bardziej szczegółowo

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 Fundusz Zagraniczny Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 2 czerwca, 2006 ZAWIADOMIENIE DO WSZYSTKICH POSIADACZY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FUNDUSZU ZAGRANICZNEGO CITI

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO)

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO) Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 29 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Fundusz jest funduszem z wydzielonymi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS NINIEJSZY DOKUMENT MA ISTOTNE ZNACZENIE. NALEŻY SIĘ Z NIM NIEZWŁOCZNIE ZAPOZNAĆ. W wypadku wątpliwości co do działań, jakie należy podjąć, powinni Państwo niezwłocznie skonsultować się ze swoim maklerem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 28 maja 2011 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE z dnia 2 czerwca 2016 roku o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE z dnia 2 czerwca 2016 roku o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 2 czerwca 2016 roku o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 8 MARCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 8 MARCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 8 MARCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywa subfunduszu są inwestowane w instrumenty finansowe o ograniczonym ryzyku np. papiery wartościowe emitowane przez najbardziej wiarygodnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Cały świat w Twoim portfelu

Cały świat w Twoim portfelu Grupa Allianz To jedna z największych instytucji finansowych na świecie, zarządzająca aktywami o wartości ponad 1 biliona euro. Firma działa w 70 krajach na wszystkich kontynentach, zatrudnia 167 000 pracowników

Bardziej szczegółowo

PKO EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD - fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

PKO EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD - fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu: OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTÓW (NR 16/2017) Data zmian: 6 października 2017 r. Dotyczy: PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód - fundusz inwestycyjny zamknięty PKO EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa kwiecień 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy kwiecień 2012 2 Kategorie aktywów

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny:

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny: I. Niniejszy dokument został sporządzony w związku z wymogami art. 13 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) i przedstawia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE z dnia 19 kwietnia 2017 roku o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE z dnia 19 kwietnia 2017 roku o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 19 kwietnia 2017 roku o zmianach statutu Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym

Bardziej szczegółowo

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych.

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. NOWOŚĆ: INFORMACJE PODATKOWE Styczeń 2017 r. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Nazwa funduszu Data 12M YTD WIOF India Performance Fund - Class A (PLN) 2014-06-30 28,14 31,2 WIOF India Performance Fund - Class A (EUR)

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy portfelowy (UFK Portfelowy) o oznaczeniu LF-2016-12 dla terminowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 lutego 2017 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 lutego 2017 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 lutego 2017 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa wrzesień 2012 r. Co ma potencjał zysku? wrzesień 2012 2 Sztandarowy subfundusz dla klientów banków spółdzielczych: UniStabilny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podsumowanie wyników poszczególnych rodzajów funduszy inwestycyjnych w 2010 roku. Fundusze akcji zarządzane przez polskie TFI

Poniżej przedstawiamy podsumowanie wyników poszczególnych rodzajów funduszy inwestycyjnych w 2010 roku. Fundusze akcji zarządzane przez polskie TFI Poniżej przedstawiamy podsumowanie wyników poszczególnych rodzajów funduszy inwestycyjnych w 2010 roku. W 2010 roku już drugi rok z rzędu znacząca częśd funduszy odnotowała dodatnie stopy zwrotu. Utrzymująca

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/50 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/50 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/50 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2005-03-31 BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 Komponenty miesięcznego bilansu płatniczego są szacowane przy wykorzystaniu miesięcznych płatności

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu OGŁOSZENIE Zarząd ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DLU/WFE/612/22/5/14/KM z dnia 8 września 2014 roku wyraziła zgodę na zmianę Statutu

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Inwestycje alternatywne - cechy rozszerzają katalog możliwości inwestycyjnych dostępnych na GPW dla przeciętnego inwestora

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 24.10.17 1445,62 PLN -1,38-1,43 2,52 22,40 26,42 49,57 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo