Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2009 r. Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2009 r. Allianz Global Investors Luxembourg S.A."

Transkrypt

1 Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2009 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg Nr Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

2 Allianz Global Investors Fund Informacje ogólne Allianz Global Investors Fund ( Fundusz ) został założony zgodnie z przepisami prawa Wielkiego Księstwa Luksemburg w formie otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale. Fundusz uzyskał pozwolenie na prowadzenie działalności wydane przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w formie Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) i podlegał rejestracji zgodnie z przepisami Części I luksemburskiej Ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania. Fundusz został założony dnia 9 sierpnia 1999 r. Fundusz wprowadził na rynek różne subfundusze ( Subfundusze ), z których każdy emituje jednostki w wielu klasach i walutach. Na dzień 30 września 2009 r. dla celów subskrypcji i umorzenia dostępne były następujące subfundusze: Allianz Asian Multi Income Plus Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Best Styles Euroland Protect Global Winner ) Allianz RCM Euro Equity Index 1) Allianz-dit Global EcoTrends Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM US Equity Systematic Allianz RCM BRIC Equity Allianz NFJ US Large Cap Value Allianz RCM Europe Small Cap Equity 1) Allianz RCM European Equity Allianz RCM European Equity Dividend Allianz RCM Global Hi-Tech Growth Allianz RCM Global Unconstrained Allianz RCM Hong Kong Allianz RCM India Allianz RCM Indonesia Allianz RCM Japan Allianz RCM Korea Allianz RCM Little Dragons Allianz RCM Malaysia Allianz RCM Oriental Income Allianz RCM Philippines Allianz RCM Singapore Allianz RCM Thailand Allianz RCM Tiger Allianz RCM Total Return Asian Equity Allianz RCM China Allianz RCM Currencies Strategy 1) Allianz RCM Demographic Trends Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz Real Estate Securities Europe 1) Allianz PIMCO Euro Bond 1) Allianz PIMCO Corporate Bond Global 1) Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus 1) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) Allianz All Markets Dynamic 1) Allianz All Markets Opportunities Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz RCM Enhanced Short Term US $ 1) Allianz RCM Growing Markets Protect 1) Allianz RCM USD Liquidity Allianz Tactical Asset Allocation Euroland 1) Allianz Global Investors Fund c/o Allianz Global Investors Luxembourg S.A. 6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg Telefon: Faks: Internet: 1) Niedopuszczone do obrotu w Hongkongu i niedostępne dla rezydentów Hongkongu.

3 Allianz Global Investors Fund Oddzielne pule aktywów i odrębne rejestry księgowe są utrzymywane dla poszczególnych Subfunduszy. Dane przedstawione w niniejszym raporcie dotyczą okresu od dnia 1 października 2008 r. do dnia 30 września 2009 r. Nie należy ich traktować jako wyznacznika przyszłych wyników Subfunduszy. Z dniem 12 grudnia 2008 r. następujący Subfundusz został połączony z Allianz RCM Little Dragons A2 EUR: Allianz RCM Rising Stars Asia A EUR Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu przedstawione w niniejszym raporcie odnoszą się do okresu od 1 października 2008 r. do 12 grudnia 2008 r. Z dniem 12 grudnia 2008 r. następujący Subfundusz został połączony z Allianz RCM European Equity: Allianz RCM Top Selection Europa Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu przedstawione w niniejszym raporcie odnoszą się do okresu od 1 października 2008 r. do 12 grudnia 2008 r. W dniu 20 marca 2009 r. zlikwidowano następujący Subfundusz: Allianz All Markets Invest Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu przedstawione w niniejszym raporcie odnoszą się do okresu od 1 października 2008 r. do 20 marca 2009 r. W dniu 19 czerwca 2009 r. zlikwidowano następujący Subfundusz: Allianz Investors Vision Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu przedstawione w niniejszym raporcie odnoszą się do okresu od 1 października 2008 r. do 31 marca 2009 r. W dniu 13 sierpnia 2009 r. zlikwidowano następujący Subfundusz: Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2015 Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu przedstawione w niniejszym raporcie odnoszą się do okresu od 1 października 2008 r. do 31 marca 2009 r. Subskrypcja jest możliwa wyłącznie na podstawie prospektu informacyjnego i skrótu tego prospektu uzupełnionego statutem, ostatnim raportem rocznym i najnowszym raportem półrocznym, jeżeli został on opublikowany w późniejszym terminie. Prospekt informacyjny, skrót prospektu informacyjnego, statut oraz odpowiednie raporty roczne i półroczne można uzyskać bezpłatnie w Spółce zarządzającej, u Depozytariusza oraz w placówce każdego Agenta ds. płatności i Agenta ds. informacji. W dniu 31 marca 2009 r. zlikwidowano następujący Subfundusz: Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009 Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu przedstawione w niniejszym raporcie odnoszą się do okresu od 1 października 2008 r. do 31 marca 2009 r. W dniu 30 kwietnia 2009 r. zlikwidowano następujący Subfundusz: Allianz RCM Global Small Cap Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu przedstawione w niniejszym raporcie odnoszą się do okresu od 1 października 2008 r. do 31 marca 2009 r.

4 Allianz Global Investors Fund Ważna informacja dla posiadaczy jednostek Wprowadzenie na rynek nowych Subfunduszy Fundusz wprowadził na rynek następujące nowe Subfundusze: z dniem 3 października 2008 r. Allianz RCM China, klasa jednostek uczestnictwa A (USD) Allianz RCM Global Hi-Tech Growth, klasy jednostek uczestnictwa A (USD), AT (USD) i IT (USD) Allianz RCM Global Unconstrained, klasa jednostek uczestnictwa AT (USD) Allianz RCM Hong Kong, klasy jednostek uczestnictwa A (USD) i IT (USD) Allianz RCM Indonesia, klasa jednostek uczestnictwa A (USD) Allianz RCM Japan, klasy jednostek uczestnictwa A (USD) i IT (USD) Allianz RCM Korea, klasy jednostek uczestnictwa A (USD) i IT (USD) Allianz RCM Little Dragons, klasy jednostek uczestnictwa A (USD), AT (USD), IT (USD) i PT (USD) Allianz RCM Malaysia, klasa jednostek uczestnictwa A (USD) Allianz RCM Oriental Income, klasy jednostek uczestnictwa A (USD), AT (USD), I (USD), IT (USD) i P (USD) Allianz RCM Philippines, klasa jednostek uczestnictwa A (USD) Allianz RCM Singapore, klasa jednostek uczestnictwa A (USD) Allianz RCM Thailand, klasy jednostek uczestnictwa A (USD) i IT (USD) Allianz RCM Tiger, klasy jednostek uczestnictwa A (USD), AT (USD) i IT (USD) Allianz RCM Total Return Asian Equity, klasy jednostek uczestnictwa A (USD), AT (USD), IT (USD) i PT (USD) Allianz RCM USD Liquidity, klasa jednostek uczestnictwa A (USD) z dniem 7 listopada 2008 r. Allianz RCM European Equity, klasa jednostek uczestnictwa A (EUR) z dniem 17 grudnia 2008 r. Allianz RCM India, klasa jednostek uczestnictwa IT (USD) z dniem 19 grudnia 2008 r. Allianz RCM Demographic Trends, klasy jednostek uczestnictwa A (EUR) i AT (USD) z dniem 10 marca 2009 r. Allianz RCM European Equity Dividend, klasy jednostek uczestnictwa AT (EUR), CT (EUR) i IT (EUR) Allianz NFJ US Large Cap Value, klasa jednostek uczestnictwa I (USD) z dniem 16 czerwca 2009 r. Allianz RCM Enhanced Short Term US $ klasa jednostek uczestnictwa IT (USD) z dniem 30 czerwca 2009 r. Allianz RCM Currencies Strategy klasa jednostek uczestnictwa I (EUR) z dniem 15 lipca 2009 r. Allianz Asian Multi Income Plus klasa jednostek uczestnictwa IT (USD) z dniem 15 września 2009 r. Allianz RCM Europe Small Cap Equity klasy jednostek uczestnictwa A (GBP), AT (EUR) i IT (EUR) Zmiany do prospektu informacyjnego Zarząd Allianz Global Investors Fund ( Fundusz ) postanowił przyjąć następujące zmiany wchodzące w życie z dniem 3 października 2008 r.: Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu Protect Global Winner 2014 w Etapie 2 (począwszy od 26 kwietnia 2014 r.): Po Etapie 1 aktywa Subfunduszu mają profil możliwości/ryzyka zorientowany na rynki pieniężne przez maksymalnie 40 dni roboczych. W tym okresie powstanie nowa struktura ośmiu koszyków akcji obowiązująca bezpośrednio po upływie okresu inwestycji w rynek pieniężny (okres restrukturyzacji) i

5 Allianz Global Investors Fund z zasady podobna do struktury występującej w Etapie 1. Oczywiście postanowienia i warunki obowiązujące w zakresie wszelkich dalszych struktur uzależnione są od warunków rynkowych panujących w momencie restrukturyzacji. W terminie zapadalności każdej struktury po odpowiednim okresie restrukturyzacji (koncepcja rolowania) rozpoczyna obowiązywać nowa struktura. Polityka inwestycyjna każdej z kolejnych struktur zorientowana jest na uzyskiwanie przynajmniej 100% udziału w średnich wynikach ośmiu koszyków akcji od początku funkcjonowania nowej struktury Subfunduszu do końca kolejnego nowego okresu ośmiu lat, podobnie do zasad obowiązujących w Etapie 1. Nie jest możliwe zagwarantowanie faktycznego osiągnięcia takiego 100 % udziału. Współczynnik udziału określa się na zwykłych warunkach rynkowych. Zasady inwestowania obowiązujące w Etapie 1 znajdują także zastosowanie w kolejnych etapach. Wstawienie odrębnego akapitu dotyczącego ograniczonej dywersyfikacji ryzyka w Subfunduszach Allianz All Markets Invest, Allianz All Markets Dynamic, Allianz All Markets Opportunities oraz Allianz Tactical Asset Allocation Euroland o następującej treści: W odniesieniu do pkt 3 lit. f) Suplementu II, w ramach odstępstwa od pkt. 3 lit. a) do d) Suplementu II oraz zgodnie z zasadą dywersyfikacji ryzyka, do 100 % aktywów netto Subfunduszu może być inwestowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego różnych emisji, oferowanych lub gwarantowanych przez Unię Europejską, Europejski Bank Centralny, państwo członkowskie UE lub jego organ administracji centralnej, regionalnej lub lokalnej, państwo członkowskie OECD lub międzynarodową organizację prawa publicznego, do której należy jedno lub więcej państw członkowskich UE, pod warunkiem że takie papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego były oferowane w ramach przynajmniej sześciu różnych emisji oraz papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego jednej i tej samej emisji nie przekraczają 30 % aktywów netto Subfunduszu. Zmiany nazw następujących Subfunduszy: Poprzednia nazwa Subfunduszu Nowa nazwa Subfunduszu dit-protect Global Winner 2014 Protect Global Winner 2014 Allianz-dit Top Selection Europa Allianz-dit Rising Stars Asia Allianz-dit Global Small Cap Allianz PIMCO Euro Bond Total Return Allianz-dit Corporate Bond Global Allianz-dit Growing Markets Protect Allianz RCM Top Selection Europa Allianz RCM Rising Stars Asia Allianz RCM Global Small Cap Allianz PIMCO Euro Bond Allianz PIMCO Corporate Bond Global Allianz RCM Growing Markets Protect Klasa jednostek Allianz Global Investors Fund Allianz-dit Global Small Cap RCM I (EUR) zmienia nazwę na Allianz Global Investors Fund Allianz RCM Global Small Cap I (EUR). Zarząd Allianz Global Investors Fund ( Fundusz ) postanowił przyjąć następujące zmiany wchodzące w życie z dniem 12 grudnia 2008 r.: Zasady inwestowania Subfunduszu Allianz-dit Global EcoTrends ulegają zmianie i zyskują poniższe brzmienie: Litera a) zasad inwestowania podlega uszczegółowieniu w taki sposób, że z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w literze g), przynajmniej 75% aktywów Subfunduszu jest inwestowane w akcje spółek, które uczestniczą bezpośrednio lub pośrednio w rozwoju sektorów Energia ekologiczna, Kontrola zanieczyszczeń oraz Czysta woda i które mogą także należeć do innych segmentów działalności gospodarczej. Zasady inwestowania Subfunduszu Allianz RCM Europe Equity Growth ulegają zmianie i zyskują poniższe brzmienie: Litera a) zasad inwestowania ulega zmianie w taki sposób, że przynajmniej 75% (wcześniej 70%) aktywów Subfunduszu może być inwestowane w akcje i świadectwa udziałowe spółek mających siedzibę w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w Norwegii lub na Islandii. W literze b) zasad inwestowania do 25% (wcześniej 20%) aktywów Subfunduszu może być inwestowane w akcje, świadectwa udziałowe lub certyfikaty prawa poboru inne niż wymienione w lit. a).

6 Allianz Global Investors Fund Litera i) zasad inwestowania ulega uszczegółowieniu w taki sposób, że w ramach realizacji podejścia opartego na ekspozycji dopuszcza się, żeby limity, o których mowa w lit. b), e) i g) powyżej, były przekraczane. Zasady inwestowania Subfunduszu Allianz RCM Euroland Equity Growth ulegają zmianie i zyskują poniższe brzmienie: Litera a) zasad inwestowania ulega zmianie w taki sposób, że przynajmniej 75% (wcześniej 70%) aktywów Subfunduszu może być inwestowane w akcje i świadectwa udziałowe spółek mających siedzibę w krajach należących do Europejskiej Unii Walutowej. Litera h) zasad inwestowania ulega uszczegółowieniu w taki sposób, że w ramach realizacji podejścia opartego na ekspozycji dopuszcza się, żeby limity, o których mowa w lit. b), c) i f) powyżej, były przekraczane. Zasady inwestowania Subfunduszu Allianz All Markets Invest uległy uszczegółowieniu i rozszerzeniu w celu umożliwienia nabywania certyfikatów funduszy funduszy hedge oraz spełniających wymogi UCITS III funduszy na indeksy funduszy hedge. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu Informacyjnego. Zasady inwestowania Subfunduszu Allianz All Markets Dynamic uległy uszczegółowieniu i rozszerzeniu w celu umożliwienia nabywania certyfikatów funduszy funduszy hedge oraz spełniających wymogi UCITS III funduszy na indeksy funduszy hedge. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego. Zasady inwestowania Subfunduszu Allianz All Markets Opportunities uległy uszczegółowieniu i rozszerzeniu w celu umożliwienia nabywania certyfikatów funduszy funduszy hedge oraz spełniających wymogi UCITS III funduszy na indeksy funduszy hedge. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego. Zarząd Allianz Global Investors Fund ( Fundusz ) postanowił przyjąć następujące zmiany wchodzące w życie z dniem 22 maja 2009 r.: W następstwie przejęcia Dresdner Bank AG przez Commerzbank AG obowiązki zarządzającego funduszem Protect Global Winner 2014, jak i Dystrybutora oraz Agenta Płatności w Niemczech przechodzą na Commerzbank AG, Kaiserplatz, D Frankfurt nad Menem. W przyszłości termin wypłaty zysku z dystrybucyjnych klas jednostek uczestnictwa Subfunduszu Allianz RCM Asia Pacific będzie przypadać na dzień 15 grudnia. Zasady inwestowania Subfunduszu Allianz PIMCO Corporate Bond Global zostaną uzupełnione o część zatytułowaną Ograniczona dywersyfikacja ryzyka. Cel inwestycyjny Subfunduszu Allianz RCM Enhanced Money Market ulega uszczegółowieniu w sposób następujący: W celu wypracowania dodatkowego zwrotu zarządzający funduszem mogą podejmować odrębne ryzyko inwestycyjne związane z obligacjami. Zasady inwestowania Subfunduszu Allianz RCM Total Return Asian Equity ulegają uszczegółowieniu w sposób następujący: Cel inwestycyjny uszczegółowiono. Literę a) zmienia się w takim zakresie, że Z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w literze f), przynajmniej dwie trzecie aktywów Subfunduszu jest inwestowane w akcje i certyfikaty prawa poboru na akcje spółek mających siedzibę w Korei Południowej, na Tajwanie, w Tajlandii, Hongkongu, Malezji, Indonezji, na Filipinach, w Singapurze i Chinach lub generujących znaczną część swych przychodów i/lub zysków w tych krajach. Zgodnie z literą b), z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w literze f), do jednej trzeciej aktywów Subfunduszu może być inwestowane w akcje i

7 Allianz Global Investors Fund certyfikaty prawa poboru na akcje spółek innych niż wymienione w lit. a) powyżej. Ograniczenie dotyczące depozytów i instrumentów rynku pieniężnego zmniejsza się z 50 % do jednej trzeciej. Połączenia Subfunduszy Za zgodą luksemburskiego organu nadzoru Spółka zarządzająca postanowiła połączyć Subfundusze zgodnie z informacją w tabeli poniżej z odpowiednimi Subfunduszami Allianz Global Investors Selections, innego przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania założonego zgodnie z przepisami części I luksemburskiej Ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. Połączenie wchodzi w życie wraz z końcem dnia roboczego o godzinie czasu CEST 3 października 2008 r. ( Data wejścia w życie ). W Dacie wejścia w życie aktywa i zobowiązania każdego z Subfunduszy Allianz Global Investors Selections połączono z odpowiednim Subfunduszem AGIF, a wszyscy dotychczasowi posiadacze jednostek uczestnictwa Subfunduszy Allianz Global Investors Selections otrzymali automatycznie i bezpłatnie jednostki uczestnictwa odpowiedniego Subfunduszu AGIF w ramach wymiany 1:1. Data wejścia w życie będzie jednocześnie datą wprowadzenia na rynek Subfunduszy AGIF, a aktywa i zobowiązania każdego Subfunduszu AGIF będą składać się wyłącznie z aktywów i zobowiązań przeniesionych z odpowiedniego Subfunduszu Allianz Global Investors Selections. Posiadacze jednostek uczestnictwa otrzymają jedną jednostkę uczestnictwa stosownej klasy odpowiedniego Subfunduszu AGIF w zamian za jedną jednostkę uczestnictwa odpowiedniej klasy i denominowaną w odpowiedniej walucie właściwego Subfunduszu Allianz Global Investors Selections. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa odpowiedniej klasy Subfunduszu Allianz Global Investors Selections zgodnie z treścią prospektu informacyjnego Allianz Global Investors Selections z dnia 3 października 2008 r. będzie początkową wartością aktywów netto na jednostkę uczestnictwa odpowiedniej klasy właściwego Subfunduszu AGIF, a posiadacze jednostek uczestnictwa nie będą zobowiązani do dokonywania żadnych płatności z tytułu wymiany jednostek uczestnictwa. Ostatnim terminem obrotu jednostkami uczestnictwa Subfunduszy Allianz Global Investors Selections była godzina czasu obowiązującego w Hongkongu (lub odpowiednio czasu CEST) w dniu 3 października 2008 r., z wyjątkiem Allianz Global Investors Selections RCM Philippines Fund, dla którego ostatnim terminem obrotu jednostkami uczestnictwa była godzina czasu obowiązującego w Hongkongu (lub odpowiednio czasu CEST) w dniu 2 października 2008 r. Posiadacze jednostek uczestnictwa otrzymali jednostki uczestnictwa Subfunduszy Allianz Global Investors Selections w dniu 3 października 2008 r. przed końcem dnia roboczego o czasu CEST, a następnie w odpowiednim trybie uległy one automatycznej zamianie na jednostki uczestnictwa stosownego Subfunduszu AGIF o godzinie czasu CEST. Wszystkie jednostki Subfunduszy Allianz Global Investors Selections podlegających połączeniu unieważniono w Dacie wejścia w życie z chwilą wymiany na jednostki uczestnictwa odpowiednich Subfunduszy AGIF. Zlecenia na jednostki uczestnictwa Subfunduszy Allianz Global Investors Selections otrzymane po godzinie czasu obowiązującego w Hongkongu (lub odpowiednio czasu CEST) w dniu 3 października 2008 r. bądź w przypadku Allianz Global Investors Selections RCM Philippines Fund po godzinie czasu obowiązującego w Hongkongu (lub odpowiednio czasu CEST) w dniu 2 października 2008 r. traktowano jak zlecenia na jednostki uczestnictwa odpowiednich Subfunduszy AGIF. W związku z powyższym zlecenia zrealizowano na podstawie wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa odpowiednich Subfunduszy AGIF określonej zgodnie z prospektem informacyjnym AGIF w dniu 6 października 2008 r. Zasadniczo pierwszym terminem obrotu jednostkami uczestnictwa nowo wprowadzonych na rynek Subfunduszy AGIF był 6 października 2008 r. Z zastrzeżeniem jednak, że zlecenia na Allianz RCM Philippines musiały być złożone nie później niż o godzinie czasu obowiązującego w Hongkongu (lub odpowiednio czasu CEST) w dniu 3 października 2008 r. do realizacji 6 października 2008 r.

8 Allianz Global Investors Fund Stosunek wymiany Fundusz przejmowany Fundusz przejmujący Kurs przeliczeniowy Allianz GIS RCM China Fund Allianz RCM China 1:1 Allianz GIS RCM Global Hi-Tech Growth Fund Allianz RCM Global Hi-Tech Growth 1:1 Allianz GIS RCM Global Unconstrained Fund Allianz RCM Global Unconstrained 1:1 Allianz GIS RCM Hong Kong Fund Allianz RCM Hong Kong 1:1 Allianz GIS RCM Indonesia Fund Allianz RCM Indonesia 1:1 Allianz GIS RCM Japan Fund Allianz RCM Japan 1:1 Allianz GIS RCM Korea Fund Allianz RCM Korea 1:1 Allianz GIS RCM Little Dragons Fund Allianz RCM Little Dragons 1:1 Allianz GIS RCM Malaysia Fund Allianz RCM Malaysia 1:1 Allianz GIS RCM Oriental Income Fund Allianz RCM Oriental Income 1:1 Allianz GIS RCM Philippines Fund Allianz RCM Philippines 1:1 Allianz GIS RCM Singapore Fund Allianz RCM Singapore 1:1 Allianz GIS RCM Thailand Fund Allianz RCM Thailand 1:1 Allianz GIS RCM Tiger Fund Allianz RCM Tiger 1:1 Allianz GIS RCM Total Return Asian Equity Fund Allianz RCM Total Return Asian Equity 1:1 Allianz GIS RCM USD Liquidity Fund Allianz RCM USD Liquidity 1:1 Zaliczkowa wypłata zysku z rozwiązywanych Subfunduszy na rzecz posiadaczy dystrybucyjnych klas jednostek uczestnictwa nastąpiła przed Datą wejścia w życie połączenia. Koszty poniesione w związku z połączeniem pokryła Allianz Global Investors Group. Za zgodą luksemburskiego organu nadzoru Spółka zarządzająca postanowiła dokonać połączenia Subfunduszy Allianz RCM Top Selection Europa A EUR z Allianz RCM European Equity A EUR ze skutkiem od dnia 12 grudnia 2008 r. Stosunek wymiany Fundusz przejmowany Fundusz przejmujący Kurs przeliczeniowy Allianz RCM Top Selection Europa A EUR Allianz RCM European Equity A (EUR) 1:0,089149

9 Allianz Global Investors Fund Za zgodą luksemburskiego organu nadzoru Spółka zarządzająca postanowiła dokonać połączenia Subfunduszy Allianz RCM Rising Stars Asia A EUR z Allianz RCM Little Dragons A2 EUR Allianz RCM Rising Stars Asia CT EUR z Allianz RCM Little Dragons CT2 EUR ze skutkiem od dnia 12 grudnia 2008 r. Stosunek wymiany Fundusz przejmowany Fundusz przejmujący Kurs przeliczeniowy Allianz RCM Rising Stars Asia A EUR Allianz RCM Little Dragons A2 EUR 1:0, Allianz RCM Rising Stars Asia CT EUR Allianz RCM Little Dragons CT2 EUR 1:0, Za zgodą luksemburskiego organu nadzoru Spółka zarządzająca postanowiła dokonać połączenia Subfunduszy Allianz RCM Global DemographicTrends i Allianz RCM InnovationTrends funduszu Allianz Global Investors Trends z Allianz RCM Demographic Trends funduszu Allianz Global Investors Fund ze skutkiem od dnia 19 grudnia 2008 r. Stosunek wymiany Fundusz przejmowany Fundusz przejmujący Kurs przeliczeniowy Allianz RCM Global DemographicTrends Allianz RCM Demographic Trends A EUR 1:0, Allianz RCM Global InnovationTrends Allianz RCM Demographic Trends A EUR 1:0, Za zgodą luksemburskiego organu nadzoru Spółka zarządzająca postanowiła dokonać połączenia Funduszu Allianz RCM Tiger Fund (FCP) z Allianz RCM Tiger A EUR funduszu Allianz Global Investors Fund ze skutkiem od dnia 28 listopada 2008 r.

10 Allianz Global Investors Fund Stosunek wymiany Fundusz przejmowany Fundusz przejmujący Kurs przeliczeniowy Allianz RCM Tiger Fund (FCP) Allianz RCM Tiger A EUR 1:0, Za zgodą luksemburskiego organu nadzoru Spółka zarządzająca postanowiła dokonać połączenia Subfunduszy Allianz Investors Vision AT EUR z Allianz RCM Enhanced Money Market AT EUR Allianz Investors Vision CT EUR z Allianz RCM Enhanced Money Market CT EUR Allianz Investors Vision I EUR z Allianz RCM Enhanced Money Market I EUR ze skutkiem od dnia 19 czerwca 2009 r. Stosunek wymiany Fundusz przejmowany Fundusz przejmujący Kurs przeliczeniowy Allianz Investors Vision AT EUR Allianz RCM Enhanced Money Market AT EUR 1, Allianz Investors Vision CT EUR Allianz RCM Enhanced Money Market CT EUR 1, Allianz Investors Vision I EUR Allianz RCM Enhanced Money Market I EUR 0, Agent Rejestracyjny i Transferowy Od dnia 3 października 2008 r. funkcję Agenta Rejestracyjnego i Transferowego Funduszu zamiast State Street Bank Luxembourg S.A. pełni RBC Dexia Investor Services Bank S.A. Likwidacja Subfunduszy Subfundusz Allianz All Markets Invest zamknięto dnia 20 marca 2009 r. Subfundusz Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009 zamknięto dnia 31 marca 2009 r. Subfundusz Allianz RCM Global Small Cap zamknięto dnia 30 kwietnia 2009 r. Subfundusz Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2015 zamknięto dnia 13 sierpnia 2009 r. Prospekt informacyjny oraz skrót prospektu informacyjnego w brzmieniu z dnia 11 lutego 2009 r. udostępnia się bezpłatnie posiadaczom jednostek uczestnictwa w siedzibie Funduszu, Depozytariusza i Agentów ds. informacji. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym Wprowadzenie na rynek nowych Subfunduszy Fundusz wprowadził na rynek następujące nowe Subfundusze: z dniem 2 października 2009 r. Allianz RCM Greater China Dynamic klasa jednostek uczestnictwa AT (USD) z dniem 20 października 2009 r. Allianz RCM Discovery Europe Strategy klasy jednostek uczestnictwa A (GBP), A (EUR) i I (EUR)

11 Allianz Global Investors Fund Połączenie Funduszy Za zgodą luksemburskiego organu nadzoru Spółka zarządzająca postanowiła dokonać połączenia Funduszu Allianz PIMCO Euro StocksPLUS Total Return A EUR i I EUR Allianz Global Investors IndexPLUS (FCP- Umbrella) z Allianz RCM European Equity A EUR Allianz Global Investors Fund oraz Allianz PIMCO Corporate Bond Global A EUR funduszu Allianz Global Investors Fund z Allianz PIMCO Euro Bond A EUR funduszu Allianz Global Investors Fund ze skutkiem od dnia 13 listopada 2009 r. Stosunek wymiany Fundusz przejmowany Fundusz przejmujący Kurs przeliczeniowy Allianz PIMCO Euro StocksPLUS Total Return A EUR Allianz RCM European Equity A EUR 0, Allianz PIMCO Euro StocksPLUS Total Return I EUR Allianz RCM European Equity A EUR 0, Allianz PIMCO Corporate Bond Global A EUR Allianz PIMCO Euro Bond A EUR 1,044688

12 Allianz Global Investors Fund Spis treści Wyniki Polityka inwestycyjna i aktywa Subfunduszu Allianz Asian Multi Income Plus Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Best Styles Euroland Protect Global Winner Allianz RCM Euro Equity Index Allianz-dit Global EcoTrends Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM US Equity Systematic Allianz RCM BRIC Equity Allianz NFJ US Large Cap Value Allianz RCM Europe Small Cap Equity Allianz RCM European Equity Allianz RCM European Equity Dividend Allianz RCM Global Hi-Tech Growth Allianz RCM Global Unconstrained Allianz RCM Hong Kong Allianz RCM India Allianz RCM Indonesia Allianz RCM Japan Allianz RCM Korea Allianz RCM Little Dragons Allianz RCM Malaysia Allianz RCM Oriental Income Allianz RCM Philippines Allianz RCM Singapore Allianz RCM Thailand Allianz RCM Tiger Allianz RCM Total Return Asian Equity Allianz RCM China Allianz RCM Currencies Strategy Allianz RCM Demographic Trends Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz Real Estate Securities Europe Allianz PIMCO Euro Bond Allianz PIMCO Corporate Bond Global Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz All Markets Dynamic Allianz All Markets Opportunities Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz RCM Enhanced Short Term US $ Allianz RCM Growing Markets Protect Allianz RCM USD Liquidity Allianz Tactical Asset Allocation Euroland Sprawozdanie z likwidacji Allianz RCM Top Selection Europa Allianz RCM Global Small Cap Allianz RCM Rising Stars Asia Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz All Markets Invest Allianz Investors Vision Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Funduszu Zestawienie operacji Zestawienie aktywów netto Zestawienie zmian w aktywach netto Allianz Global Investors Fund Sprawozdania finansowe Subfunduszy Portfele inwestycji Zestawienie operacji Zestawienie aktywów netto Zestawienie zmian w aktywach netto Zestawienie zmian jednostek Allianz Asian Multi Income Plus Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Best Styles Euroland Protect Global Winner Allianz RCM Euro Equity Index Allianz-dit Global EcoTrends Allianz RCM Europe Equity Growth

13 Allianz Global Investors Fund Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM US Equity Systematic Allianz RCM BRIC Equity Allianz NFJ US Large Cap Value Allianz RCM Europe Small Cap Equity Allianz RCM European Equity Allianz RCM European Equity Dividend Allianz RCM Global Hi-Tech Growth Allianz RCM Global Unconstrained Allianz RCM Hong Kong Allianz RCM India Allianz RCM Indonesia Allianz RCM Japan Allianz RCM Korea Allianz RCM Little Dragons Allianz RCM Malaysia Allianz RCM Oriental Income Allianz RCM Philippines Allianz RCM Singapore Allianz RCM Thailand Allianz RCM Tiger Allianz RCM Total Return Asian Equity Allianz RCM China Allianz RCM Currencies Strategy Allianz RCM Demographic Trends Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz Real Estate Securities Europe Allianz PIMCO Euro Bond Allianz PIMCO Corporate Bond Global Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz All Markets Dynamic Allianz All Markets Opportunities Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz RCM Enhanced Short Term US $ Allianz RCM Growing Markets Protect Allianz RCM USD Liquidity Allianz Tactical Asset Allocation Euroland Allianz RCM Top Selection Europa Allianz RCM Global Small Cap Allianz RCM Rising Stars Asia Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz All Markets Invest Allianz Investors Vision Noty do sprawozdania finansowego Informacja dla inwestorów w Republice Federalnej Niemiec Informacja dla inwestorów w Austrii Informacja dla inwestorów w Szwajcarii Raport niezależnego biegłego rewidenta dla posiadaczy jednostek Dalsze informacje niezweryfikowane przez biegłego rewidenta Wartość ekspozycji na ryzyko (VaR) Wypłata zysków Najwyższa cena emisyjna/najniższa cena umorzenia Lista adresowa Uwaga: Ten dokument jest tłumaczeniem z tekstu angielskiego. W przypadku rozbieżności, proszę skonsultować się z oryginałem.

14 Allianz Global Investors Fund Wyniki Nazwa Subfunduszu Klasa jednostek Data wprowadzenia do obrotu 1 rok (30 września września 2009) Wyniki w % Allianz Asian Multi Income Plus IT (USD) Allianz RCM Global Equity AT (EUR) ,46 AT (USD) ,30 AT (SGD) CT (EUR) ,55 IT (EUR) ,59 IT (H-EUR) N (EUR) S (EUR) WT (EUR) ,68 Allianz RCM Asia Pacific A (EUR) ,77 A (USD) ,94 AT (EUR) ,77 CT (EUR) ,99 I (EUR) ,62 I (USD) ,86 N (EUR) S (EUR) Allianz RCM Global Sustainability A (EUR) ,80 A (USD) ,50 CT (EUR) ,56 Allianz RCM Best Styles Euroland AT (EUR) ,60 CT (EUR) ,02 I (EUR) ,25 Protect Global Winner 2014 AT (EUR) ,98 Allianz RCM Top Selection Europa A (EUR) ,79 1) Allianz RCM Euro Equity Index A (EUR) ,66 I (EUR) ,05 Allianz-dit Global EcoTrends A (EUR) ,18 AT (EUR) ,18 CT (EUR) ,79 IT (EUR) ,44 Allianz RCM Europe Equity Growth A (EUR) ,26 A (GBP) AT (EUR) ,28 CT (EUR) ,46 I (EUR) ,15 IT (EUR) ,15 W (EUR) ,48 Allianz RCM Euroland Equity Growth A (EUR) ,98 AT (EUR) ,91 CT (EUR) ,11 I (EUR) ,77 IT (EUR) ,78 W (EUR) ,18 W (H-SKK) 2) ,74 3) 12

15 Allianz Global Investors Fund 2 lata (30 września września 2009) Wyniki w % 3 lata (30 września września 2009) Wyniki w % 4 lata (30 września września 2009) Wyniki w % 5 lat (30 września września 2009) Wyniki w % 10 lat (30 września września 2009) Wyniki w % Data wprowadzenia do obrotu 30 września 2009 Wyniki w % 8,20 36,76 27,11 20,13 1,20 50,80 34,20 15,02 1,94 18,44 24,20 2,20 36,85 36,60 36,16 35,90 12,00 12,40 12,10 35,01 33,63 30,35 6,29 22,49 54,46 28,12 18,93 42,19 52,43 30,24 15,80 31,87 17,90 29,38 8,48 25,90 59,64 27,14 25,53 53,13 77,78 44,70 44,30 31,93 23,19 15,03 3,67 11,24 30,16 11,76 2,85 22,61 58,32 33,04 32,10 27,95 30,90 28,74 31,80 27,12 16,15 1,78 4,22 11,68 3,92 1,67 28,18 17,54 4,49 21,17 59,29 27,62 16,78 3,23 23,27 63,03 39,83 7,74 20,17 39,83 35,05 40,78 36,22 38,72 33,64 19,37 _ 8,20 16,52 19,35 8,17 20,55 10,32 18,07 3,31 18,06 3,32 17,53 2,67 22,19 13,43 22,25 13,49 23,36 13,90 20,99 9,74 20,97 9,74 21,81 10,67 13

16 Allianz Global Investors Fund Nazwa Subfunduszu Klasa jednostek Data wprowadzenia do obrotu 1 rok (30 września września 2009) Wyniki w % Allianz RCM US Equity Systematic A (USD) ,87 AT (SGD) CT (EUR) ,48 N (EUR) S (EUR) W (H-EUR) ,41 Allianz RCM Global Small Cap A (EUR) ,00 4) I (EUR) ,85 11) Allianz RCM Rising Stars Asia A (EUR) ,30 1) CT (EUR) ,38 1) Allianz RCM BRIC Equity AT (EUR) ,09 AT (USD) ,51 CT (EUR) ,22 I (EUR) ,12 Allianz NFJ US Large Cap Value AT (SGD) I (USD) W (USD) Allianz RCM Europe Small Cap Equity A (GBP) AT (EUR) IT (EUR) Allianz RCM European Equity A (EUR) N (EUR) S (EUR) Allianz RCM European Equity Dividend AT (EUR) CT (EUR) IT (EUR) Allianz RCM Global Hi-Tech Growth A (USD) AT (USD) AT (SGD) IT (USD) Allianz RCM Global Unconstrained AT (USD) Allianz RCM Hong Kong A (USD) AT (SGD) IT (USD) Allianz RCM India IT (USD) Allianz RCM Indonesia A (EUR) A (USD) Allianz RCM Japan A (USD) IT (USD) Allianz RCM Korea A (USD) IT (USD) Allianz RCM Little Dragons A (USD) A2 (EUR) AT (USD) AT (SGD) CT2 (EUR) IT (USD) PT (USD) Allianz RCM Malaysia A (USD)

17 Allianz Global Investors Fund 2 lata (30 września września 2009) Wyniki w % 3 lata (30 września września 2009) Wyniki w % 4 lata (30 września września 2009) Wyniki w % 5 lat (30 września września 2009) Wyniki w % 10 lat (30 września września 2009) Wyniki w % Data wprowadzenia do obrotu 30 września 2009 Wyniki w % 13,17 3,60 26,88 26,38 24,73 24,54 22,84 12,10 36,62 26,09 37,20 37,61 23,87 35,47 20,79 2,40 5,25 5) 38,51 4,80 1,36 1,40 12,96 26,08 25,76 43,20 42,65 43,83 12,11 12,04 5,20 13,20 6,11 40,50 0,20 41,73 57,10 116,34 39,68 0,96 2,24 21,22 22,29 31,56 52,82 31,57 1,90 51,92 34,01 33,96 25,86 15

18 Allianz Global Investors Fund Nazwa Subfunduszu Klasa jednostek Data wprowadzenia do obrotu 1 rok (30 września września 2009) Wyniki w % Allianz RCM Oriental Income A (USD) AT (USD) AT (SGD) I (USD) IT (USD) P (USD) Allianz RCM Philippines A (USD) Allianz RCM Singapore A (USD) Allianz RCM Thailand A (USD) IT (USD) A (EUR) Allianz RCM Tiger A (EUR) A (USD) AT (USD) IT (USD) Allianz RCM Total Return Asian Equity A (USD) AT (USD) IT (USD) PT (USD) Allianz RCM China A (USD) IT (USD) A (GBP) AT (SGD) Allianz RCM Currencies Strategy I (EUR) Allianz RCM Demographic Trends A (EUR) AT (USD) Allianz RCM Global Agricultural Trends A (EUR) ,16 A (GBP) ,74 AT (EUR) ,40 AT (USD) ,31 CT (EUR) ,75 IT (EUR) ,24 Allianz Real Estate Securities Europe AT (EUR) ,77 Allianz PIMCO Euro Bond A (EUR) ,99 AT (EUR) ,93 CT (EUR) ,87 I (EUR) ,64 I (H-CHF) ,12 6) IT (EUR) ,37 Allianz PIMCO Corporate Bond Global A (EUR) ,14 Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus CT (EUR) ,94 I (EUR) ,46 P (EUR) ,38 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009 I (EUR) ,82 7) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011 I (EUR) ,60 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013 I (EUR) ,94 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2015 I (EUR) ,33 8) Allianz All Markets Invest A (EUR) ,37 9) I (EUR) ,43 9) 16

19 Allianz Global Investors Fund 2 lata (30 września września 2009) Wyniki w % 3 lata (30 września września 2009) Wyniki w % 4 lata (30 września września 2009) Wyniki w % 5 lat (30 września września 2009) Wyniki w % 10 lat (30 września września 2009) Wyniki w % Data wprowadzenia do obrotu 30 września 2009 Wyniki w % 23,36 23,36 3,80 24,33 24,05 24,27 10,72 30,44 34,96 36,17 70,85 46,55 27,99 27,99 29,16 29,63 29,53 30,24 30,65 43,24 72,52 14,69 3,70 0,69 29,62 34,60 19,80 15,19 35,49 24,50 28,42 27,04 26,03 0,35 1,63 3,18 4,83 9,18 0,27 1,66 3,19 4,86 12,30 0,50 0,30 0,91 0,10 0,84 8,12 16,79 0,70 0,10 1,08 1,20 5,64 4,85 4,21 8,74 11,67 4,17 5,71 5,22 9,29 11,26 14,59 16,77 5,06 9,06 10,94 11,22 12,08 13,15 11,81 21,68 30,62 13,59 12,80 11,03 23,09 32,71 17

20 Allianz Global Investors Fund Nazwa Subfunduszu Klasa jednostek Data wprowadzenia do obrotu 1 rok (30 września września 2009) Wyniki w % Allianz All Markets Dynamic A (EUR) ,36 Allianz All Markets Opportunities A (EUR) ,91 Allianz Investors Vision AT (EUR) ,88 10) CT (EUR) ,49 10) I (EUR) ,25 10) IT (EUR) ,69 10) WT (EUR) ,47 10) Allianz RCM Enhanced Money Market AT (EUR) CT (EUR) I (EUR) ,28 IT (EUR) Allianz RCM Enhanced Short Term US $ IT (USD) Allianz RCM Growing Markets Protect AT (EUR) ,19 Allianz RCM USD Liquidity A (USD) Allianz Tactical Asset Allocation Euroland AT (EUR) ,62 1) Data likwidacji: 12 grudnia 2008 r. 2) Słowacja wprowadziła euro z dniem 1 stycznia 2009 r. Od tego czasu cena jednostki uczestnictwa jest podawana w euro. 3) Data likwidacji: 9 września 2009 r. 4) Data likwidacji: 30 kwietnia 2009 r. 5) Za okres od 10 marca 2009 r. do dnia 3 kwietnia 2009 r. 6) Data likwidacji: 23 marca 2009 r. 7) Data likwidacji: 31 marca 2009 r. 8) Data likwidacji: 13 sierpnia 2009 r. 9) Data likwidacji: Klasa A: 20 marca 2009 r. Klasa I: 16 lutego 2009 r. 10) Data likwidacji: Klasa AT: 19 czerwca 2009 r. Klasa CT: 19 czerwca 2009 r. Klasa I: 19 czerwca 2009 r. Klasa IT: 30 marca 2009 r. Klasa WT: 3 lutego 2009 r. 11) Data likwidacji: 23 kwietnia 2009 r. Obliczenia odbywają się w oparciu o wartość aktywów netto na jednostkę (z wyłączeniem opłat z tytułu sprzedaży) przy założeniu reinwestycji ewentualnych wypłat zysku. Wyniki oblicza się zgodnie z metodą zalecaną przez niemiecki BVI (Bundesverband Investment und Asset Management e.v.). Dane historyczne nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Dane o wynikach nie uwzgledniaja prowizji z tytulu subskrypcji i umorzenia jednostek uczestnictwa. 18

21 Allianz Global Investors Fund 2 lata (30 września września 2009) Wyniki w % 3 lata (30 września września 2009) Wyniki w % 4 lata (30 września września 2009) Wyniki w % 5 lat (30 września września 2009) Wyniki w % 10 lat (30 września września 2009) Wyniki w % Data wprowadzenia do obrotu 30 września 2009 Wyniki w % 19,53 30,91 4,53 1,88 9,02 10,69 1,68 0,83 1,90 1,17 0,53 4,49 19

22 Allianz Asian Multi Income Plus Allianz Asian Multi Income Plus przyjmuje filozofię inwestowania opartą na poszukiwaniu wielu źródeł wartości dodanej wynikających z cech fundamentalnych, poziomu wyceny oraz analizy technicznej w celu uzyskania ponadprzeciętnych wyników w długim terminie. Subfundusz korzysta ze zintegrowanego podejścia łączącego analizę makroekonomiczną z indywidualną analizą spółek. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest zapewnienie inwestorom długoterminowego wzrostu wartości kapitału oraz zysków poprzez inwestycje na rynkach dłużnych denominowanych w walutach azjatyckich oraz na azjatyckich rynkach akcji/ funduszy. Po niepokojących wynikach w 2008 r., rynki finansowe na całym świecie zanotowały silną zwyżkę zapoczątkowaną w marcu bieżącego roku, stymulowaną dostosowawczą polityką oraz ogromną płynnością w globalnym systemie finansowym. Pojawiało się coraz więcej sygnałów wskazujących, że światowy spadek gospodarczy sięga dna, o czym miałoby świadczyć odbicie poziomu eksportu oraz lepsze dane o produkcji przemysłowej wynikające z procesów uzupełniania stanów magazynowych, co z kolei pomogło odbudować zaufanie konsumentów i poprawić sentyment inwestorów. Za 12-miesięczny okres zakończony dnia 30 września 2009 r. Allianz Asian Multi Income Plus wykazał zwrot na poziomie 8,61 %, gorszy od swego złożonego benchmarku, który odnotował stopę zwrotu 10,89 %. Alokacja aktywów negatywnie wpłynęła na wyniki Subfunduszu w analizowanym okresie. Przeważenie w bezpieczniejszych aktywach, takich jak obligacje i środki pieniężne denominowane w lokalnych walutach azjatyckich, połączone z niedoważeniem w azjatyckich REIT zaszkodziło Subfunduszowi. W stosunku do krajów rozwiniętych, oczekuje się, że perspektywy wzrostu dla Azji będą lepsze w nadchodzących miesiącach. To może więc przyczynić się do dobrych wyników aktywów i rynków azjatyckich. Z drugiej strony ryzyko może pojawić się z powodu nierealistycznej wyceny, błędów politycznych bądź czynników o charakterze zewnętrznym, takich jak wybuch pandemii grypy. Subfundusz będzie nadal poszukiwać możliwości inwestycyjnych, które powinny zapewnić dobre wyniki w następstwie odbicia w gospodarce. Dodatkowe informacje o Subfunduszu można znaleźć w pełnym prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego. Wyniki poszczególnych klas jednostek Subfunduszu w okresie sprawozdawczym przedstawiono w tabeli Wyniki na stronach 12 i 13. Podział procentowy aktywów netto według rodzaju papierów wartościowych Australia REITs 3,57 % Hongkong REITs 7,29 % Obligacje w HKD 9,05 % Obligacje w IDR 13,63 % Obligacje w MYR 17,56 % 3,72 % Pozostałe aktywa netto 22,67 % Singapur REITs 22,51 % Obligacje w SGD Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Data wprowadzenia do obrotu Wartość aktywów netto w USD w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną Klasa IT (USD) (akumulacja) 1) WKN A0Q84X/LU ,82 10,00 Liczba wyemitowanych jednostek Aktywa Subfunduszu w mln. USD. 17,2 1) Data wprowadzenia: 15 lipca 2009 r. 20

23 Allianz RCM Global Equity Koniec 2008 r. i pierwsze dwa miesiące 2009 r. cechowała słabość i zmienność, a na rynek napływały głównie negatywne informacje. System finansowy zdawał się być na skraju załamania, a rządy wprowadzały awaryjne programy pieniężne i fiskalne w celu zapobieżenia tragedii i zatrzymania spadku w gospodarce globalnej. Na początku marcu na rynkach odnotowano minimum, po czym nastąpiła fala bardzo silnych wzrostów. Korzystano z wszelkich pojawiających się oznak optymizmu. Wdrożono programy poluzowania ilościowego a dane makroekonomiczne zaczęły się poprawiać. Cykliczność była podstawowym kluczem podczas wzrostów, a rozproszenie stylów inwestycyjnych było szczególnie duże. We wzroście uczestniczyły przede wszystkim akcje spółek o gorszej jakości i wysokim wskaźniku beta. Pomimo bardzo dobrych wyników bezwzględnych od stycznia, Subfundusz wykazał ujemną stopę zwrotu w całym okresie w związku ze słabością rynków pod koniec 2008 r. Dobór akcji z sektora usług finansowych zaszkodził wynikom, podczas gdy dobór akcji w sektorze transportu drogowego i kolejowego był już bardziej pozytywny. Wzrost gospodarczy w głównych krajach rozwiniętych prawdopodobnie pozostanie poniżej poziomu potencjalnego aż do 2010 r., ponieważ nastąpiło niejako wstrzymanie konsumpcji, choć tempo spadku zwalnia i widać zdecydowane oznaki odbicia w gospodarce globalnej. Spodziewamy się, że banki centralne na całym świecie pozostaną przy dostosowawczej polityce pieniężnej, zasadniczo sprzyjającej rynkom aktywów. Dodatkowe informacje o Subfunduszu można znaleźć w pełnym prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego. Wyniki poszczególnych klas jednostek Subfunduszu w okresie sprawozdawczym przedstawiono w tabeli Wyniki na stronach 12 i 13. Podział procentowy aktywów netto wg krajów Chiny 2,70 % Brazylia 3,02 % Francja 6,89 % Niemcy 7,17 % Szwajcaria 8,05 % Japonia 8,90 % 2,67 % Australia 6,57 % Pozostałe kraje 43,79 % Stany Zjednoczone 12,57 % Wielka Brytania Pozostałe aktywa netto 2,33 % 1) Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Wartość aktywów netto w USD w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną Klasa AT (USD) (akumulacja) WKN /LU ,58 8,45 11,52 8,92 Wartość aktywów netto w EUR w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną Klasa AT (EUR) (akumulacja) WKN /LU ,92 5,62 7,78 6,75 Klasa CT (EUR) (akumulacja) 2) WKN /LU ,34 7,25 10,04 Klasa IT (EUR) (akumulacja) 2) WKN /LU ,41 7,25 10,04 Klasa IT (H-EUR) (akumulacja) 3) WKN A0REN2/LU ,20 Klasa N (EUR) (wypłata zysków) 4) WKN A0RC30/LU ,24 Klasa S (EUR) (wypłata zysków) 4) WKN A0RC31/LU ,21 Klasa WT (EUR) (akumulacja) 5) WKN A0MWNA/LU ,67 743, ,11 Wartość aktywów netto na jednostkę w SGD Klasa AT (SGD) (akumulacja) 6) WKN A0X8E7/LU ,22 Liczba wyemitowanych jednostek 7) Aktywa Subfunduszu w mln. USD. 254,78 140,8 110,2 162,5 1) 5) Inwestycje w papiery wartościowe ogółem opiewają na 102,33 % aktywów netto. Data wprowadzenia: 25 września 2007 r. Początkowa cena subskrypcyjna: 2) Data wprowadzenia: 4 czerwca 2007 r. Początkowa cena subskrypcyjna: 10,00 EUR ,00 EUR. 3) 6) Data wprowadzenia: 6 maja 2009 r. Początkowa cena subskrypcyjna: 10,00 EUR. Data wprowadzenia: 11 sierpnia 2009 r. Początkowa cena subskrypcyjna: 10,00 SGD 4) 7) Data wprowadzenia: 12 grudnia 2008 r. Początkowa cena subskrypcyjna: 10,00 EUR. Dane ogółem dla dostępnych klas jednostek uczestnictwa na dzień sprawozdawczy. 21

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2010

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2010 Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2010 Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg No. 71.182 Allianz Global Investors

Bardziej szczegółowo

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Allianz Global Investors Fund Informacje

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 marzec 2014 r. FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 447 LU0260852503 1,00% 1,98% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU0260852503 1,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2008

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2008 Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2008 Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Allianz Global

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Grudzień 2016 r. Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 796 LU0109394709 1.00% 1.82% Franklin Biotechnology

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38% Dywidendy (FTIF) czerwiec 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie dla Inwestorów

Zawiadomienie dla Inwestorów Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Adres siedziby: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Nr wpisu do rejestru w Luksemburgu B 71.182 Zawiadomienie dla Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Allianz Global Investors Fund Informacje

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

UFK Europa Allianz Discovery

UFK Europa Allianz Discovery UFK Europa Allianz Discovery UFK Europa Allianz Discovery to Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Allianz Discovery Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej:

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu Lipiec 2006 Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony lipiec 2006 Istotna informacja Skrócony prospekt zawiera jedynie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywa subfunduszu są inwestowane w instrumenty finansowe o ograniczonym ryzyku np. papiery wartościowe emitowane przez najbardziej wiarygodnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Połączenie zostało zatwierdzone przez Commission de Surveillance du Secteur Financier dnia 28 kwietnia 2014 r.

Połączenie zostało zatwierdzone przez Commission de Surveillance du Secteur Financier dnia 28 kwietnia 2014 r. Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Wielkie Księstwo Luksemburga Tel.: (+352) 341 342 202 Faks: (+352) 341 342 342 Dnia 30 maja 2014 r. Szanowni Inwestorzy,

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Nazwa funduszu Data 12M YTD WIOF India Performance Fund - Class A (PLN) 2014-06-30 28,14 31,2 WIOF India Performance Fund - Class A (EUR)

Bardziej szczegółowo

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 Fundusz Zagraniczny Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 2 czerwca, 2006 ZAWIADOMIENIE DO WSZYSTKICH POSIADACZY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FUNDUSZU ZAGRANICZNEGO CITI

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych.

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. NOWOŚĆ: INFORMACJE PODATKOWE Styczeń 2017 r. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 12 sierpnia 2016 roku Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami

Ogłoszenie z dnia 12 sierpnia 2016 roku Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami Ogłoszenie z dnia 12 sierpnia 2016 roku Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami w przedmiocie zmiany statutu funduszu Investor Parasol Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 30 maja 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Cały świat w Twoim portfelu

Cały świat w Twoim portfelu Grupa Allianz To jedna z największych instytucji finansowych na świecie, zarządzająca aktywami o wartości ponad 1 biliona euro. Firma działa w 70 krajach na wszystkich kontynentach, zatrudnia 167 000 pracowników

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010)

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty 1. w artykule 7 w ustępie 2 literze f nadaje się nowe, następujące

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Paêdziernik 2007 Mgr Inż. Leszek Starski Tłumacz przysięgły języka angielskiego Numer upoważnienia TP/825/05 02-943 Warszawa ul. Jaszowiecka

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 25 maja 2012 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 5 października 2016 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. z dnia 5 października 2016 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 5 października 2016 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o

Bardziej szczegółowo

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS NINIEJSZY DOKUMENT MA ISTOTNE ZNACZENIE. NALEŻY SIĘ Z NIM NIEZWŁOCZNIE ZAPOZNAĆ. W wypadku wątpliwości co do działań, jakie należy podjąć, powinni Państwo niezwłocznie skonsultować się ze swoim maklerem,

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Index Światowych Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 30 kwietnia 2009 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Index Światowych Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 30 kwietnia 2009 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Index Światowych Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 30 kwietnia 2009 r. art. 2 Statutu pkt 24 Minimalna Stopa Zwrotu, MSZ - stopa zwrotu,

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Klienta. Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz SFIO

Informacja dla Klienta. Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz SFIO Informacja dla Klienta Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz SFIO 1. Firma (nazwa), siedziba i adres funduszu. Fundusz działa pod nazwą Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. 1. Na stronie tytułowej: 1) lista subfunduszy otrzymuje następujące

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 606,326.99 845,531.62 1. Lokaty 606,326.99 845,531.62 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w Informacja o zmianach danych objętych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 29 czerwca 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas L1 World Commodities w skrócie BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities w skrócie BNPP L1 World Commodities World Commodities Opis Spółki: BNP Paribas L1 została utworzona w Luksemburgu dnia 29 listopada 1989 r. na czas nieokreślony w formie spółki inwestycyjnej o zmiennym kapitale i wielu grupach aktywów, zgodnie

Bardziej szczegółowo

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Fundusz jest funduszem z wydzielonymi

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia Wprowadzenie Nazwa Funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej Funduszem. Fundusz został utworzony 6 lipca 2007 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 305. Fundusz jest otwartym funduszem

Bardziej szczegółowo

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Fundusz jest funduszem z wydzielonymi

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 15 lutego 2016 r. raportu okresowego Funduszu za IV kwartał 2015 r.

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 15 lutego 2016 r. raportu okresowego Funduszu za IV kwartał 2015 r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa 29 lutego 2016 r. Aneks nr 14 z dnia 15 lutego 2016 roku do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015 KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 2 września 2010 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Proces inwestycji środków w funduszu inwestycyjnym Stopa zwrotu na powierzonym kapitale wraca do klienta po umorzeniu jednostek uczestnictwa Inwestor Lokuje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO Niniejsza informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (dalej Informacja ) została sporządzona na podstawie art. 222a ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 1 marca 2016 r. Warszawa, dnia 1 marca 2016 r. INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM METLIFE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL ŚWIATOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 kwietnia 2015 r. Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 kwietnia 2015 r. W treści Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy portfelowy (UFK Portfelowy) o oznaczeniu LF-2016-12 dla terminowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH nr 7/2007/14_09_2007

INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH nr 7/2007/14_09_2007 INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH nr 7/2007/14_09_2007 PKO/CREDIT SUISSE Strategicznej Alokacji specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, Rozdz. II, pkt 9 lit. j dodaje się opis

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Światowy Fundusz Walutowy fundusz inwestycyjny otwarty. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Światowy Fundusz Walutowy fundusz inwestycyjny otwarty. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. Połączone sprawozdanie finansowe PKO Światowy Fundusz Walutowy fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Z dniem 31 maja 2013 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Z dniem 31 maja 2013 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Z dniem 31 maja 2013 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji 1. W Rozdziale I pkt 2. otrzymuje brzmienie: W imieniu Towarzystwa działają:

Bardziej szczegółowo

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2 W ramach platformy AEGON AKCJI POLSKICH UNIWERSALNE INVESTOR AKCJI -0,9 5,6 43,29 7 QUERCUS AGRESYWNY -4,24-0,53 21,32 5 PKO AKCJI PLUS -1,77 20,52 SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI -4,22-4,83

Bardziej szczegółowo

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu OGŁOSZENIE Zarząd ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DLU/WFE/612/22/5/14/KM z dnia 8 września 2014 roku wyraziła zgodę na zmianę Statutu

Bardziej szczegółowo

art. 12 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1-12 Statutu Brzmienie dotychczasowe:

art. 12 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1-12 Statutu Brzmienie dotychczasowe: Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC EXTRA PROFIT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego które wchodzą w życie w dniu ogłoszenia tj. w dniu 15 lipca 2010 r. art. 12 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1-12 Statutu

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 kwietnia 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 kwietnia 2016 r. Aneks nr 5 z dnia 19 kwietnia 216 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 1, 2, 3 i 4 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie klas jednostek uczestnictwa i rocznych opłat za zarządzanie inwestycjami

Zmiany w zakresie klas jednostek uczestnictwa i rocznych opłat za zarządzanie inwestycjami Schroder Alternative Solutions Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Wielkie Księstwo Luksemburga Tel.: (+352) 341 342 202 Faks: (+352) 341 342 342 Dnia 18 maja

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo