Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2009 r. Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2009 r. Allianz Global Investors Luxembourg S.A."

Transkrypt

1 Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2009 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg Nr Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

2 Allianz Global Investors Fund Informacje ogólne Allianz Global Investors Fund ( Fundusz ) został założony zgodnie z przepisami prawa Wielkiego Księstwa Luksemburg w formie otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale. Fundusz uzyskał pozwolenie na prowadzenie działalności wydane przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w formie Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) i podlegał rejestracji zgodnie z przepisami Części I luksemburskiej Ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania. Fundusz został założony dnia 9 sierpnia 1999 r. Fundusz wprowadził na rynek różne subfundusze ( Subfundusze ), z których każdy emituje jednostki w wielu klasach i walutach. Na dzień 30 września 2009 r. dla celów subskrypcji i umorzenia dostępne były następujące subfundusze: Allianz Asian Multi Income Plus Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Best Styles Euroland Protect Global Winner ) Allianz RCM Euro Equity Index 1) Allianz-dit Global EcoTrends Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM US Equity Systematic Allianz RCM BRIC Equity Allianz NFJ US Large Cap Value Allianz RCM Europe Small Cap Equity 1) Allianz RCM European Equity Allianz RCM European Equity Dividend Allianz RCM Global Hi-Tech Growth Allianz RCM Global Unconstrained Allianz RCM Hong Kong Allianz RCM India Allianz RCM Indonesia Allianz RCM Japan Allianz RCM Korea Allianz RCM Little Dragons Allianz RCM Malaysia Allianz RCM Oriental Income Allianz RCM Philippines Allianz RCM Singapore Allianz RCM Thailand Allianz RCM Tiger Allianz RCM Total Return Asian Equity Allianz RCM China Allianz RCM Currencies Strategy 1) Allianz RCM Demographic Trends Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz Real Estate Securities Europe 1) Allianz PIMCO Euro Bond 1) Allianz PIMCO Corporate Bond Global 1) Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus 1) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) Allianz All Markets Dynamic 1) Allianz All Markets Opportunities Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz RCM Enhanced Short Term US $ 1) Allianz RCM Growing Markets Protect 1) Allianz RCM USD Liquidity Allianz Tactical Asset Allocation Euroland 1) Allianz Global Investors Fund c/o Allianz Global Investors Luxembourg S.A. 6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg Telefon: Faks: Internet: 1) Niedopuszczone do obrotu w Hongkongu i niedostępne dla rezydentów Hongkongu.

3 Allianz Global Investors Fund Oddzielne pule aktywów i odrębne rejestry księgowe są utrzymywane dla poszczególnych Subfunduszy. Dane przedstawione w niniejszym raporcie dotyczą okresu od dnia 1 października 2008 r. do dnia 30 września 2009 r. Nie należy ich traktować jako wyznacznika przyszłych wyników Subfunduszy. Z dniem 12 grudnia 2008 r. następujący Subfundusz został połączony z Allianz RCM Little Dragons A2 EUR: Allianz RCM Rising Stars Asia A EUR Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu przedstawione w niniejszym raporcie odnoszą się do okresu od 1 października 2008 r. do 12 grudnia 2008 r. Z dniem 12 grudnia 2008 r. następujący Subfundusz został połączony z Allianz RCM European Equity: Allianz RCM Top Selection Europa Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu przedstawione w niniejszym raporcie odnoszą się do okresu od 1 października 2008 r. do 12 grudnia 2008 r. W dniu 20 marca 2009 r. zlikwidowano następujący Subfundusz: Allianz All Markets Invest Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu przedstawione w niniejszym raporcie odnoszą się do okresu od 1 października 2008 r. do 20 marca 2009 r. W dniu 19 czerwca 2009 r. zlikwidowano następujący Subfundusz: Allianz Investors Vision Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu przedstawione w niniejszym raporcie odnoszą się do okresu od 1 października 2008 r. do 31 marca 2009 r. W dniu 13 sierpnia 2009 r. zlikwidowano następujący Subfundusz: Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2015 Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu przedstawione w niniejszym raporcie odnoszą się do okresu od 1 października 2008 r. do 31 marca 2009 r. Subskrypcja jest możliwa wyłącznie na podstawie prospektu informacyjnego i skrótu tego prospektu uzupełnionego statutem, ostatnim raportem rocznym i najnowszym raportem półrocznym, jeżeli został on opublikowany w późniejszym terminie. Prospekt informacyjny, skrót prospektu informacyjnego, statut oraz odpowiednie raporty roczne i półroczne można uzyskać bezpłatnie w Spółce zarządzającej, u Depozytariusza oraz w placówce każdego Agenta ds. płatności i Agenta ds. informacji. W dniu 31 marca 2009 r. zlikwidowano następujący Subfundusz: Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009 Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu przedstawione w niniejszym raporcie odnoszą się do okresu od 1 października 2008 r. do 31 marca 2009 r. W dniu 30 kwietnia 2009 r. zlikwidowano następujący Subfundusz: Allianz RCM Global Small Cap Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu przedstawione w niniejszym raporcie odnoszą się do okresu od 1 października 2008 r. do 31 marca 2009 r.

4 Allianz Global Investors Fund Ważna informacja dla posiadaczy jednostek Wprowadzenie na rynek nowych Subfunduszy Fundusz wprowadził na rynek następujące nowe Subfundusze: z dniem 3 października 2008 r. Allianz RCM China, klasa jednostek uczestnictwa A (USD) Allianz RCM Global Hi-Tech Growth, klasy jednostek uczestnictwa A (USD), AT (USD) i IT (USD) Allianz RCM Global Unconstrained, klasa jednostek uczestnictwa AT (USD) Allianz RCM Hong Kong, klasy jednostek uczestnictwa A (USD) i IT (USD) Allianz RCM Indonesia, klasa jednostek uczestnictwa A (USD) Allianz RCM Japan, klasy jednostek uczestnictwa A (USD) i IT (USD) Allianz RCM Korea, klasy jednostek uczestnictwa A (USD) i IT (USD) Allianz RCM Little Dragons, klasy jednostek uczestnictwa A (USD), AT (USD), IT (USD) i PT (USD) Allianz RCM Malaysia, klasa jednostek uczestnictwa A (USD) Allianz RCM Oriental Income, klasy jednostek uczestnictwa A (USD), AT (USD), I (USD), IT (USD) i P (USD) Allianz RCM Philippines, klasa jednostek uczestnictwa A (USD) Allianz RCM Singapore, klasa jednostek uczestnictwa A (USD) Allianz RCM Thailand, klasy jednostek uczestnictwa A (USD) i IT (USD) Allianz RCM Tiger, klasy jednostek uczestnictwa A (USD), AT (USD) i IT (USD) Allianz RCM Total Return Asian Equity, klasy jednostek uczestnictwa A (USD), AT (USD), IT (USD) i PT (USD) Allianz RCM USD Liquidity, klasa jednostek uczestnictwa A (USD) z dniem 7 listopada 2008 r. Allianz RCM European Equity, klasa jednostek uczestnictwa A (EUR) z dniem 17 grudnia 2008 r. Allianz RCM India, klasa jednostek uczestnictwa IT (USD) z dniem 19 grudnia 2008 r. Allianz RCM Demographic Trends, klasy jednostek uczestnictwa A (EUR) i AT (USD) z dniem 10 marca 2009 r. Allianz RCM European Equity Dividend, klasy jednostek uczestnictwa AT (EUR), CT (EUR) i IT (EUR) Allianz NFJ US Large Cap Value, klasa jednostek uczestnictwa I (USD) z dniem 16 czerwca 2009 r. Allianz RCM Enhanced Short Term US $ klasa jednostek uczestnictwa IT (USD) z dniem 30 czerwca 2009 r. Allianz RCM Currencies Strategy klasa jednostek uczestnictwa I (EUR) z dniem 15 lipca 2009 r. Allianz Asian Multi Income Plus klasa jednostek uczestnictwa IT (USD) z dniem 15 września 2009 r. Allianz RCM Europe Small Cap Equity klasy jednostek uczestnictwa A (GBP), AT (EUR) i IT (EUR) Zmiany do prospektu informacyjnego Zarząd Allianz Global Investors Fund ( Fundusz ) postanowił przyjąć następujące zmiany wchodzące w życie z dniem 3 października 2008 r.: Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu Protect Global Winner 2014 w Etapie 2 (począwszy od 26 kwietnia 2014 r.): Po Etapie 1 aktywa Subfunduszu mają profil możliwości/ryzyka zorientowany na rynki pieniężne przez maksymalnie 40 dni roboczych. W tym okresie powstanie nowa struktura ośmiu koszyków akcji obowiązująca bezpośrednio po upływie okresu inwestycji w rynek pieniężny (okres restrukturyzacji) i

5 Allianz Global Investors Fund z zasady podobna do struktury występującej w Etapie 1. Oczywiście postanowienia i warunki obowiązujące w zakresie wszelkich dalszych struktur uzależnione są od warunków rynkowych panujących w momencie restrukturyzacji. W terminie zapadalności każdej struktury po odpowiednim okresie restrukturyzacji (koncepcja rolowania) rozpoczyna obowiązywać nowa struktura. Polityka inwestycyjna każdej z kolejnych struktur zorientowana jest na uzyskiwanie przynajmniej 100% udziału w średnich wynikach ośmiu koszyków akcji od początku funkcjonowania nowej struktury Subfunduszu do końca kolejnego nowego okresu ośmiu lat, podobnie do zasad obowiązujących w Etapie 1. Nie jest możliwe zagwarantowanie faktycznego osiągnięcia takiego 100 % udziału. Współczynnik udziału określa się na zwykłych warunkach rynkowych. Zasady inwestowania obowiązujące w Etapie 1 znajdują także zastosowanie w kolejnych etapach. Wstawienie odrębnego akapitu dotyczącego ograniczonej dywersyfikacji ryzyka w Subfunduszach Allianz All Markets Invest, Allianz All Markets Dynamic, Allianz All Markets Opportunities oraz Allianz Tactical Asset Allocation Euroland o następującej treści: W odniesieniu do pkt 3 lit. f) Suplementu II, w ramach odstępstwa od pkt. 3 lit. a) do d) Suplementu II oraz zgodnie z zasadą dywersyfikacji ryzyka, do 100 % aktywów netto Subfunduszu może być inwestowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego różnych emisji, oferowanych lub gwarantowanych przez Unię Europejską, Europejski Bank Centralny, państwo członkowskie UE lub jego organ administracji centralnej, regionalnej lub lokalnej, państwo członkowskie OECD lub międzynarodową organizację prawa publicznego, do której należy jedno lub więcej państw członkowskich UE, pod warunkiem że takie papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego były oferowane w ramach przynajmniej sześciu różnych emisji oraz papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego jednej i tej samej emisji nie przekraczają 30 % aktywów netto Subfunduszu. Zmiany nazw następujących Subfunduszy: Poprzednia nazwa Subfunduszu Nowa nazwa Subfunduszu dit-protect Global Winner 2014 Protect Global Winner 2014 Allianz-dit Top Selection Europa Allianz-dit Rising Stars Asia Allianz-dit Global Small Cap Allianz PIMCO Euro Bond Total Return Allianz-dit Corporate Bond Global Allianz-dit Growing Markets Protect Allianz RCM Top Selection Europa Allianz RCM Rising Stars Asia Allianz RCM Global Small Cap Allianz PIMCO Euro Bond Allianz PIMCO Corporate Bond Global Allianz RCM Growing Markets Protect Klasa jednostek Allianz Global Investors Fund Allianz-dit Global Small Cap RCM I (EUR) zmienia nazwę na Allianz Global Investors Fund Allianz RCM Global Small Cap I (EUR). Zarząd Allianz Global Investors Fund ( Fundusz ) postanowił przyjąć następujące zmiany wchodzące w życie z dniem 12 grudnia 2008 r.: Zasady inwestowania Subfunduszu Allianz-dit Global EcoTrends ulegają zmianie i zyskują poniższe brzmienie: Litera a) zasad inwestowania podlega uszczegółowieniu w taki sposób, że z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w literze g), przynajmniej 75% aktywów Subfunduszu jest inwestowane w akcje spółek, które uczestniczą bezpośrednio lub pośrednio w rozwoju sektorów Energia ekologiczna, Kontrola zanieczyszczeń oraz Czysta woda i które mogą także należeć do innych segmentów działalności gospodarczej. Zasady inwestowania Subfunduszu Allianz RCM Europe Equity Growth ulegają zmianie i zyskują poniższe brzmienie: Litera a) zasad inwestowania ulega zmianie w taki sposób, że przynajmniej 75% (wcześniej 70%) aktywów Subfunduszu może być inwestowane w akcje i świadectwa udziałowe spółek mających siedzibę w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w Norwegii lub na Islandii. W literze b) zasad inwestowania do 25% (wcześniej 20%) aktywów Subfunduszu może być inwestowane w akcje, świadectwa udziałowe lub certyfikaty prawa poboru inne niż wymienione w lit. a).

6 Allianz Global Investors Fund Litera i) zasad inwestowania ulega uszczegółowieniu w taki sposób, że w ramach realizacji podejścia opartego na ekspozycji dopuszcza się, żeby limity, o których mowa w lit. b), e) i g) powyżej, były przekraczane. Zasady inwestowania Subfunduszu Allianz RCM Euroland Equity Growth ulegają zmianie i zyskują poniższe brzmienie: Litera a) zasad inwestowania ulega zmianie w taki sposób, że przynajmniej 75% (wcześniej 70%) aktywów Subfunduszu może być inwestowane w akcje i świadectwa udziałowe spółek mających siedzibę w krajach należących do Europejskiej Unii Walutowej. Litera h) zasad inwestowania ulega uszczegółowieniu w taki sposób, że w ramach realizacji podejścia opartego na ekspozycji dopuszcza się, żeby limity, o których mowa w lit. b), c) i f) powyżej, były przekraczane. Zasady inwestowania Subfunduszu Allianz All Markets Invest uległy uszczegółowieniu i rozszerzeniu w celu umożliwienia nabywania certyfikatów funduszy funduszy hedge oraz spełniających wymogi UCITS III funduszy na indeksy funduszy hedge. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu Informacyjnego. Zasady inwestowania Subfunduszu Allianz All Markets Dynamic uległy uszczegółowieniu i rozszerzeniu w celu umożliwienia nabywania certyfikatów funduszy funduszy hedge oraz spełniających wymogi UCITS III funduszy na indeksy funduszy hedge. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego. Zasady inwestowania Subfunduszu Allianz All Markets Opportunities uległy uszczegółowieniu i rozszerzeniu w celu umożliwienia nabywania certyfikatów funduszy funduszy hedge oraz spełniających wymogi UCITS III funduszy na indeksy funduszy hedge. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego. Zarząd Allianz Global Investors Fund ( Fundusz ) postanowił przyjąć następujące zmiany wchodzące w życie z dniem 22 maja 2009 r.: W następstwie przejęcia Dresdner Bank AG przez Commerzbank AG obowiązki zarządzającego funduszem Protect Global Winner 2014, jak i Dystrybutora oraz Agenta Płatności w Niemczech przechodzą na Commerzbank AG, Kaiserplatz, D Frankfurt nad Menem. W przyszłości termin wypłaty zysku z dystrybucyjnych klas jednostek uczestnictwa Subfunduszu Allianz RCM Asia Pacific będzie przypadać na dzień 15 grudnia. Zasady inwestowania Subfunduszu Allianz PIMCO Corporate Bond Global zostaną uzupełnione o część zatytułowaną Ograniczona dywersyfikacja ryzyka. Cel inwestycyjny Subfunduszu Allianz RCM Enhanced Money Market ulega uszczegółowieniu w sposób następujący: W celu wypracowania dodatkowego zwrotu zarządzający funduszem mogą podejmować odrębne ryzyko inwestycyjne związane z obligacjami. Zasady inwestowania Subfunduszu Allianz RCM Total Return Asian Equity ulegają uszczegółowieniu w sposób następujący: Cel inwestycyjny uszczegółowiono. Literę a) zmienia się w takim zakresie, że Z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w literze f), przynajmniej dwie trzecie aktywów Subfunduszu jest inwestowane w akcje i certyfikaty prawa poboru na akcje spółek mających siedzibę w Korei Południowej, na Tajwanie, w Tajlandii, Hongkongu, Malezji, Indonezji, na Filipinach, w Singapurze i Chinach lub generujących znaczną część swych przychodów i/lub zysków w tych krajach. Zgodnie z literą b), z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w literze f), do jednej trzeciej aktywów Subfunduszu może być inwestowane w akcje i

7 Allianz Global Investors Fund certyfikaty prawa poboru na akcje spółek innych niż wymienione w lit. a) powyżej. Ograniczenie dotyczące depozytów i instrumentów rynku pieniężnego zmniejsza się z 50 % do jednej trzeciej. Połączenia Subfunduszy Za zgodą luksemburskiego organu nadzoru Spółka zarządzająca postanowiła połączyć Subfundusze zgodnie z informacją w tabeli poniżej z odpowiednimi Subfunduszami Allianz Global Investors Selections, innego przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania założonego zgodnie z przepisami części I luksemburskiej Ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. Połączenie wchodzi w życie wraz z końcem dnia roboczego o godzinie czasu CEST 3 października 2008 r. ( Data wejścia w życie ). W Dacie wejścia w życie aktywa i zobowiązania każdego z Subfunduszy Allianz Global Investors Selections połączono z odpowiednim Subfunduszem AGIF, a wszyscy dotychczasowi posiadacze jednostek uczestnictwa Subfunduszy Allianz Global Investors Selections otrzymali automatycznie i bezpłatnie jednostki uczestnictwa odpowiedniego Subfunduszu AGIF w ramach wymiany 1:1. Data wejścia w życie będzie jednocześnie datą wprowadzenia na rynek Subfunduszy AGIF, a aktywa i zobowiązania każdego Subfunduszu AGIF będą składać się wyłącznie z aktywów i zobowiązań przeniesionych z odpowiedniego Subfunduszu Allianz Global Investors Selections. Posiadacze jednostek uczestnictwa otrzymają jedną jednostkę uczestnictwa stosownej klasy odpowiedniego Subfunduszu AGIF w zamian za jedną jednostkę uczestnictwa odpowiedniej klasy i denominowaną w odpowiedniej walucie właściwego Subfunduszu Allianz Global Investors Selections. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa odpowiedniej klasy Subfunduszu Allianz Global Investors Selections zgodnie z treścią prospektu informacyjnego Allianz Global Investors Selections z dnia 3 października 2008 r. będzie początkową wartością aktywów netto na jednostkę uczestnictwa odpowiedniej klasy właściwego Subfunduszu AGIF, a posiadacze jednostek uczestnictwa nie będą zobowiązani do dokonywania żadnych płatności z tytułu wymiany jednostek uczestnictwa. Ostatnim terminem obrotu jednostkami uczestnictwa Subfunduszy Allianz Global Investors Selections była godzina czasu obowiązującego w Hongkongu (lub odpowiednio czasu CEST) w dniu 3 października 2008 r., z wyjątkiem Allianz Global Investors Selections RCM Philippines Fund, dla którego ostatnim terminem obrotu jednostkami uczestnictwa była godzina czasu obowiązującego w Hongkongu (lub odpowiednio czasu CEST) w dniu 2 października 2008 r. Posiadacze jednostek uczestnictwa otrzymali jednostki uczestnictwa Subfunduszy Allianz Global Investors Selections w dniu 3 października 2008 r. przed końcem dnia roboczego o czasu CEST, a następnie w odpowiednim trybie uległy one automatycznej zamianie na jednostki uczestnictwa stosownego Subfunduszu AGIF o godzinie czasu CEST. Wszystkie jednostki Subfunduszy Allianz Global Investors Selections podlegających połączeniu unieważniono w Dacie wejścia w życie z chwilą wymiany na jednostki uczestnictwa odpowiednich Subfunduszy AGIF. Zlecenia na jednostki uczestnictwa Subfunduszy Allianz Global Investors Selections otrzymane po godzinie czasu obowiązującego w Hongkongu (lub odpowiednio czasu CEST) w dniu 3 października 2008 r. bądź w przypadku Allianz Global Investors Selections RCM Philippines Fund po godzinie czasu obowiązującego w Hongkongu (lub odpowiednio czasu CEST) w dniu 2 października 2008 r. traktowano jak zlecenia na jednostki uczestnictwa odpowiednich Subfunduszy AGIF. W związku z powyższym zlecenia zrealizowano na podstawie wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa odpowiednich Subfunduszy AGIF określonej zgodnie z prospektem informacyjnym AGIF w dniu 6 października 2008 r. Zasadniczo pierwszym terminem obrotu jednostkami uczestnictwa nowo wprowadzonych na rynek Subfunduszy AGIF był 6 października 2008 r. Z zastrzeżeniem jednak, że zlecenia na Allianz RCM Philippines musiały być złożone nie później niż o godzinie czasu obowiązującego w Hongkongu (lub odpowiednio czasu CEST) w dniu 3 października 2008 r. do realizacji 6 października 2008 r.

8 Allianz Global Investors Fund Stosunek wymiany Fundusz przejmowany Fundusz przejmujący Kurs przeliczeniowy Allianz GIS RCM China Fund Allianz RCM China 1:1 Allianz GIS RCM Global Hi-Tech Growth Fund Allianz RCM Global Hi-Tech Growth 1:1 Allianz GIS RCM Global Unconstrained Fund Allianz RCM Global Unconstrained 1:1 Allianz GIS RCM Hong Kong Fund Allianz RCM Hong Kong 1:1 Allianz GIS RCM Indonesia Fund Allianz RCM Indonesia 1:1 Allianz GIS RCM Japan Fund Allianz RCM Japan 1:1 Allianz GIS RCM Korea Fund Allianz RCM Korea 1:1 Allianz GIS RCM Little Dragons Fund Allianz RCM Little Dragons 1:1 Allianz GIS RCM Malaysia Fund Allianz RCM Malaysia 1:1 Allianz GIS RCM Oriental Income Fund Allianz RCM Oriental Income 1:1 Allianz GIS RCM Philippines Fund Allianz RCM Philippines 1:1 Allianz GIS RCM Singapore Fund Allianz RCM Singapore 1:1 Allianz GIS RCM Thailand Fund Allianz RCM Thailand 1:1 Allianz GIS RCM Tiger Fund Allianz RCM Tiger 1:1 Allianz GIS RCM Total Return Asian Equity Fund Allianz RCM Total Return Asian Equity 1:1 Allianz GIS RCM USD Liquidity Fund Allianz RCM USD Liquidity 1:1 Zaliczkowa wypłata zysku z rozwiązywanych Subfunduszy na rzecz posiadaczy dystrybucyjnych klas jednostek uczestnictwa nastąpiła przed Datą wejścia w życie połączenia. Koszty poniesione w związku z połączeniem pokryła Allianz Global Investors Group. Za zgodą luksemburskiego organu nadzoru Spółka zarządzająca postanowiła dokonać połączenia Subfunduszy Allianz RCM Top Selection Europa A EUR z Allianz RCM European Equity A EUR ze skutkiem od dnia 12 grudnia 2008 r. Stosunek wymiany Fundusz przejmowany Fundusz przejmujący Kurs przeliczeniowy Allianz RCM Top Selection Europa A EUR Allianz RCM European Equity A (EUR) 1:0,089149

9 Allianz Global Investors Fund Za zgodą luksemburskiego organu nadzoru Spółka zarządzająca postanowiła dokonać połączenia Subfunduszy Allianz RCM Rising Stars Asia A EUR z Allianz RCM Little Dragons A2 EUR Allianz RCM Rising Stars Asia CT EUR z Allianz RCM Little Dragons CT2 EUR ze skutkiem od dnia 12 grudnia 2008 r. Stosunek wymiany Fundusz przejmowany Fundusz przejmujący Kurs przeliczeniowy Allianz RCM Rising Stars Asia A EUR Allianz RCM Little Dragons A2 EUR 1:0, Allianz RCM Rising Stars Asia CT EUR Allianz RCM Little Dragons CT2 EUR 1:0, Za zgodą luksemburskiego organu nadzoru Spółka zarządzająca postanowiła dokonać połączenia Subfunduszy Allianz RCM Global DemographicTrends i Allianz RCM InnovationTrends funduszu Allianz Global Investors Trends z Allianz RCM Demographic Trends funduszu Allianz Global Investors Fund ze skutkiem od dnia 19 grudnia 2008 r. Stosunek wymiany Fundusz przejmowany Fundusz przejmujący Kurs przeliczeniowy Allianz RCM Global DemographicTrends Allianz RCM Demographic Trends A EUR 1:0, Allianz RCM Global InnovationTrends Allianz RCM Demographic Trends A EUR 1:0, Za zgodą luksemburskiego organu nadzoru Spółka zarządzająca postanowiła dokonać połączenia Funduszu Allianz RCM Tiger Fund (FCP) z Allianz RCM Tiger A EUR funduszu Allianz Global Investors Fund ze skutkiem od dnia 28 listopada 2008 r.

10 Allianz Global Investors Fund Stosunek wymiany Fundusz przejmowany Fundusz przejmujący Kurs przeliczeniowy Allianz RCM Tiger Fund (FCP) Allianz RCM Tiger A EUR 1:0, Za zgodą luksemburskiego organu nadzoru Spółka zarządzająca postanowiła dokonać połączenia Subfunduszy Allianz Investors Vision AT EUR z Allianz RCM Enhanced Money Market AT EUR Allianz Investors Vision CT EUR z Allianz RCM Enhanced Money Market CT EUR Allianz Investors Vision I EUR z Allianz RCM Enhanced Money Market I EUR ze skutkiem od dnia 19 czerwca 2009 r. Stosunek wymiany Fundusz przejmowany Fundusz przejmujący Kurs przeliczeniowy Allianz Investors Vision AT EUR Allianz RCM Enhanced Money Market AT EUR 1, Allianz Investors Vision CT EUR Allianz RCM Enhanced Money Market CT EUR 1, Allianz Investors Vision I EUR Allianz RCM Enhanced Money Market I EUR 0, Agent Rejestracyjny i Transferowy Od dnia 3 października 2008 r. funkcję Agenta Rejestracyjnego i Transferowego Funduszu zamiast State Street Bank Luxembourg S.A. pełni RBC Dexia Investor Services Bank S.A. Likwidacja Subfunduszy Subfundusz Allianz All Markets Invest zamknięto dnia 20 marca 2009 r. Subfundusz Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009 zamknięto dnia 31 marca 2009 r. Subfundusz Allianz RCM Global Small Cap zamknięto dnia 30 kwietnia 2009 r. Subfundusz Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2015 zamknięto dnia 13 sierpnia 2009 r. Prospekt informacyjny oraz skrót prospektu informacyjnego w brzmieniu z dnia 11 lutego 2009 r. udostępnia się bezpłatnie posiadaczom jednostek uczestnictwa w siedzibie Funduszu, Depozytariusza i Agentów ds. informacji. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym Wprowadzenie na rynek nowych Subfunduszy Fundusz wprowadził na rynek następujące nowe Subfundusze: z dniem 2 października 2009 r. Allianz RCM Greater China Dynamic klasa jednostek uczestnictwa AT (USD) z dniem 20 października 2009 r. Allianz RCM Discovery Europe Strategy klasy jednostek uczestnictwa A (GBP), A (EUR) i I (EUR)

11 Allianz Global Investors Fund Połączenie Funduszy Za zgodą luksemburskiego organu nadzoru Spółka zarządzająca postanowiła dokonać połączenia Funduszu Allianz PIMCO Euro StocksPLUS Total Return A EUR i I EUR Allianz Global Investors IndexPLUS (FCP- Umbrella) z Allianz RCM European Equity A EUR Allianz Global Investors Fund oraz Allianz PIMCO Corporate Bond Global A EUR funduszu Allianz Global Investors Fund z Allianz PIMCO Euro Bond A EUR funduszu Allianz Global Investors Fund ze skutkiem od dnia 13 listopada 2009 r. Stosunek wymiany Fundusz przejmowany Fundusz przejmujący Kurs przeliczeniowy Allianz PIMCO Euro StocksPLUS Total Return A EUR Allianz RCM European Equity A EUR 0, Allianz PIMCO Euro StocksPLUS Total Return I EUR Allianz RCM European Equity A EUR 0, Allianz PIMCO Corporate Bond Global A EUR Allianz PIMCO Euro Bond A EUR 1,044688

12 Allianz Global Investors Fund Spis treści Wyniki Polityka inwestycyjna i aktywa Subfunduszu Allianz Asian Multi Income Plus Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Best Styles Euroland Protect Global Winner Allianz RCM Euro Equity Index Allianz-dit Global EcoTrends Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM US Equity Systematic Allianz RCM BRIC Equity Allianz NFJ US Large Cap Value Allianz RCM Europe Small Cap Equity Allianz RCM European Equity Allianz RCM European Equity Dividend Allianz RCM Global Hi-Tech Growth Allianz RCM Global Unconstrained Allianz RCM Hong Kong Allianz RCM India Allianz RCM Indonesia Allianz RCM Japan Allianz RCM Korea Allianz RCM Little Dragons Allianz RCM Malaysia Allianz RCM Oriental Income Allianz RCM Philippines Allianz RCM Singapore Allianz RCM Thailand Allianz RCM Tiger Allianz RCM Total Return Asian Equity Allianz RCM China Allianz RCM Currencies Strategy Allianz RCM Demographic Trends Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz Real Estate Securities Europe Allianz PIMCO Euro Bond Allianz PIMCO Corporate Bond Global Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz All Markets Dynamic Allianz All Markets Opportunities Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz RCM Enhanced Short Term US $ Allianz RCM Growing Markets Protect Allianz RCM USD Liquidity Allianz Tactical Asset Allocation Euroland Sprawozdanie z likwidacji Allianz RCM Top Selection Europa Allianz RCM Global Small Cap Allianz RCM Rising Stars Asia Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz All Markets Invest Allianz Investors Vision Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Funduszu Zestawienie operacji Zestawienie aktywów netto Zestawienie zmian w aktywach netto Allianz Global Investors Fund Sprawozdania finansowe Subfunduszy Portfele inwestycji Zestawienie operacji Zestawienie aktywów netto Zestawienie zmian w aktywach netto Zestawienie zmian jednostek Allianz Asian Multi Income Plus Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Best Styles Euroland Protect Global Winner Allianz RCM Euro Equity Index Allianz-dit Global EcoTrends Allianz RCM Europe Equity Growth

13 Allianz Global Investors Fund Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM US Equity Systematic Allianz RCM BRIC Equity Allianz NFJ US Large Cap Value Allianz RCM Europe Small Cap Equity Allianz RCM European Equity Allianz RCM European Equity Dividend Allianz RCM Global Hi-Tech Growth Allianz RCM Global Unconstrained Allianz RCM Hong Kong Allianz RCM India Allianz RCM Indonesia Allianz RCM Japan Allianz RCM Korea Allianz RCM Little Dragons Allianz RCM Malaysia Allianz RCM Oriental Income Allianz RCM Philippines Allianz RCM Singapore Allianz RCM Thailand Allianz RCM Tiger Allianz RCM Total Return Asian Equity Allianz RCM China Allianz RCM Currencies Strategy Allianz RCM Demographic Trends Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz Real Estate Securities Europe Allianz PIMCO Euro Bond Allianz PIMCO Corporate Bond Global Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz All Markets Dynamic Allianz All Markets Opportunities Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz RCM Enhanced Short Term US $ Allianz RCM Growing Markets Protect Allianz RCM USD Liquidity Allianz Tactical Asset Allocation Euroland Allianz RCM Top Selection Europa Allianz RCM Global Small Cap Allianz RCM Rising Stars Asia Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz All Markets Invest Allianz Investors Vision Noty do sprawozdania finansowego Informacja dla inwestorów w Republice Federalnej Niemiec Informacja dla inwestorów w Austrii Informacja dla inwestorów w Szwajcarii Raport niezależnego biegłego rewidenta dla posiadaczy jednostek Dalsze informacje niezweryfikowane przez biegłego rewidenta Wartość ekspozycji na ryzyko (VaR) Wypłata zysków Najwyższa cena emisyjna/najniższa cena umorzenia Lista adresowa Uwaga: Ten dokument jest tłumaczeniem z tekstu angielskiego. W przypadku rozbieżności, proszę skonsultować się z oryginałem.

14 Allianz Global Investors Fund Wyniki Nazwa Subfunduszu Klasa jednostek Data wprowadzenia do obrotu 1 rok (30 września września 2009) Wyniki w % Allianz Asian Multi Income Plus IT (USD) Allianz RCM Global Equity AT (EUR) ,46 AT (USD) ,30 AT (SGD) CT (EUR) ,55 IT (EUR) ,59 IT (H-EUR) N (EUR) S (EUR) WT (EUR) ,68 Allianz RCM Asia Pacific A (EUR) ,77 A (USD) ,94 AT (EUR) ,77 CT (EUR) ,99 I (EUR) ,62 I (USD) ,86 N (EUR) S (EUR) Allianz RCM Global Sustainability A (EUR) ,80 A (USD) ,50 CT (EUR) ,56 Allianz RCM Best Styles Euroland AT (EUR) ,60 CT (EUR) ,02 I (EUR) ,25 Protect Global Winner 2014 AT (EUR) ,98 Allianz RCM Top Selection Europa A (EUR) ,79 1) Allianz RCM Euro Equity Index A (EUR) ,66 I (EUR) ,05 Allianz-dit Global EcoTrends A (EUR) ,18 AT (EUR) ,18 CT (EUR) ,79 IT (EUR) ,44 Allianz RCM Europe Equity Growth A (EUR) ,26 A (GBP) AT (EUR) ,28 CT (EUR) ,46 I (EUR) ,15 IT (EUR) ,15 W (EUR) ,48 Allianz RCM Euroland Equity Growth A (EUR) ,98 AT (EUR) ,91 CT (EUR) ,11 I (EUR) ,77 IT (EUR) ,78 W (EUR) ,18 W (H-SKK) 2) ,74 3) 12

15 Allianz Global Investors Fund 2 lata (30 września września 2009) Wyniki w % 3 lata (30 września września 2009) Wyniki w % 4 lata (30 września września 2009) Wyniki w % 5 lat (30 września września 2009) Wyniki w % 10 lat (30 września września 2009) Wyniki w % Data wprowadzenia do obrotu 30 września 2009 Wyniki w % 8,20 36,76 27,11 20,13 1,20 50,80 34,20 15,02 1,94 18,44 24,20 2,20 36,85 36,60 36,16 35,90 12,00 12,40 12,10 35,01 33,63 30,35 6,29 22,49 54,46 28,12 18,93 42,19 52,43 30,24 15,80 31,87 17,90 29,38 8,48 25,90 59,64 27,14 25,53 53,13 77,78 44,70 44,30 31,93 23,19 15,03 3,67 11,24 30,16 11,76 2,85 22,61 58,32 33,04 32,10 27,95 30,90 28,74 31,80 27,12 16,15 1,78 4,22 11,68 3,92 1,67 28,18 17,54 4,49 21,17 59,29 27,62 16,78 3,23 23,27 63,03 39,83 7,74 20,17 39,83 35,05 40,78 36,22 38,72 33,64 19,37 _ 8,20 16,52 19,35 8,17 20,55 10,32 18,07 3,31 18,06 3,32 17,53 2,67 22,19 13,43 22,25 13,49 23,36 13,90 20,99 9,74 20,97 9,74 21,81 10,67 13

16 Allianz Global Investors Fund Nazwa Subfunduszu Klasa jednostek Data wprowadzenia do obrotu 1 rok (30 września września 2009) Wyniki w % Allianz RCM US Equity Systematic A (USD) ,87 AT (SGD) CT (EUR) ,48 N (EUR) S (EUR) W (H-EUR) ,41 Allianz RCM Global Small Cap A (EUR) ,00 4) I (EUR) ,85 11) Allianz RCM Rising Stars Asia A (EUR) ,30 1) CT (EUR) ,38 1) Allianz RCM BRIC Equity AT (EUR) ,09 AT (USD) ,51 CT (EUR) ,22 I (EUR) ,12 Allianz NFJ US Large Cap Value AT (SGD) I (USD) W (USD) Allianz RCM Europe Small Cap Equity A (GBP) AT (EUR) IT (EUR) Allianz RCM European Equity A (EUR) N (EUR) S (EUR) Allianz RCM European Equity Dividend AT (EUR) CT (EUR) IT (EUR) Allianz RCM Global Hi-Tech Growth A (USD) AT (USD) AT (SGD) IT (USD) Allianz RCM Global Unconstrained AT (USD) Allianz RCM Hong Kong A (USD) AT (SGD) IT (USD) Allianz RCM India IT (USD) Allianz RCM Indonesia A (EUR) A (USD) Allianz RCM Japan A (USD) IT (USD) Allianz RCM Korea A (USD) IT (USD) Allianz RCM Little Dragons A (USD) A2 (EUR) AT (USD) AT (SGD) CT2 (EUR) IT (USD) PT (USD) Allianz RCM Malaysia A (USD)

17 Allianz Global Investors Fund 2 lata (30 września września 2009) Wyniki w % 3 lata (30 września września 2009) Wyniki w % 4 lata (30 września września 2009) Wyniki w % 5 lat (30 września września 2009) Wyniki w % 10 lat (30 września września 2009) Wyniki w % Data wprowadzenia do obrotu 30 września 2009 Wyniki w % 13,17 3,60 26,88 26,38 24,73 24,54 22,84 12,10 36,62 26,09 37,20 37,61 23,87 35,47 20,79 2,40 5,25 5) 38,51 4,80 1,36 1,40 12,96 26,08 25,76 43,20 42,65 43,83 12,11 12,04 5,20 13,20 6,11 40,50 0,20 41,73 57,10 116,34 39,68 0,96 2,24 21,22 22,29 31,56 52,82 31,57 1,90 51,92 34,01 33,96 25,86 15

18 Allianz Global Investors Fund Nazwa Subfunduszu Klasa jednostek Data wprowadzenia do obrotu 1 rok (30 września września 2009) Wyniki w % Allianz RCM Oriental Income A (USD) AT (USD) AT (SGD) I (USD) IT (USD) P (USD) Allianz RCM Philippines A (USD) Allianz RCM Singapore A (USD) Allianz RCM Thailand A (USD) IT (USD) A (EUR) Allianz RCM Tiger A (EUR) A (USD) AT (USD) IT (USD) Allianz RCM Total Return Asian Equity A (USD) AT (USD) IT (USD) PT (USD) Allianz RCM China A (USD) IT (USD) A (GBP) AT (SGD) Allianz RCM Currencies Strategy I (EUR) Allianz RCM Demographic Trends A (EUR) AT (USD) Allianz RCM Global Agricultural Trends A (EUR) ,16 A (GBP) ,74 AT (EUR) ,40 AT (USD) ,31 CT (EUR) ,75 IT (EUR) ,24 Allianz Real Estate Securities Europe AT (EUR) ,77 Allianz PIMCO Euro Bond A (EUR) ,99 AT (EUR) ,93 CT (EUR) ,87 I (EUR) ,64 I (H-CHF) ,12 6) IT (EUR) ,37 Allianz PIMCO Corporate Bond Global A (EUR) ,14 Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus CT (EUR) ,94 I (EUR) ,46 P (EUR) ,38 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009 I (EUR) ,82 7) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011 I (EUR) ,60 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013 I (EUR) ,94 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2015 I (EUR) ,33 8) Allianz All Markets Invest A (EUR) ,37 9) I (EUR) ,43 9) 16

19 Allianz Global Investors Fund 2 lata (30 września września 2009) Wyniki w % 3 lata (30 września września 2009) Wyniki w % 4 lata (30 września września 2009) Wyniki w % 5 lat (30 września września 2009) Wyniki w % 10 lat (30 września września 2009) Wyniki w % Data wprowadzenia do obrotu 30 września 2009 Wyniki w % 23,36 23,36 3,80 24,33 24,05 24,27 10,72 30,44 34,96 36,17 70,85 46,55 27,99 27,99 29,16 29,63 29,53 30,24 30,65 43,24 72,52 14,69 3,70 0,69 29,62 34,60 19,80 15,19 35,49 24,50 28,42 27,04 26,03 0,35 1,63 3,18 4,83 9,18 0,27 1,66 3,19 4,86 12,30 0,50 0,30 0,91 0,10 0,84 8,12 16,79 0,70 0,10 1,08 1,20 5,64 4,85 4,21 8,74 11,67 4,17 5,71 5,22 9,29 11,26 14,59 16,77 5,06 9,06 10,94 11,22 12,08 13,15 11,81 21,68 30,62 13,59 12,80 11,03 23,09 32,71 17

20 Allianz Global Investors Fund Nazwa Subfunduszu Klasa jednostek Data wprowadzenia do obrotu 1 rok (30 września września 2009) Wyniki w % Allianz All Markets Dynamic A (EUR) ,36 Allianz All Markets Opportunities A (EUR) ,91 Allianz Investors Vision AT (EUR) ,88 10) CT (EUR) ,49 10) I (EUR) ,25 10) IT (EUR) ,69 10) WT (EUR) ,47 10) Allianz RCM Enhanced Money Market AT (EUR) CT (EUR) I (EUR) ,28 IT (EUR) Allianz RCM Enhanced Short Term US $ IT (USD) Allianz RCM Growing Markets Protect AT (EUR) ,19 Allianz RCM USD Liquidity A (USD) Allianz Tactical Asset Allocation Euroland AT (EUR) ,62 1) Data likwidacji: 12 grudnia 2008 r. 2) Słowacja wprowadziła euro z dniem 1 stycznia 2009 r. Od tego czasu cena jednostki uczestnictwa jest podawana w euro. 3) Data likwidacji: 9 września 2009 r. 4) Data likwidacji: 30 kwietnia 2009 r. 5) Za okres od 10 marca 2009 r. do dnia 3 kwietnia 2009 r. 6) Data likwidacji: 23 marca 2009 r. 7) Data likwidacji: 31 marca 2009 r. 8) Data likwidacji: 13 sierpnia 2009 r. 9) Data likwidacji: Klasa A: 20 marca 2009 r. Klasa I: 16 lutego 2009 r. 10) Data likwidacji: Klasa AT: 19 czerwca 2009 r. Klasa CT: 19 czerwca 2009 r. Klasa I: 19 czerwca 2009 r. Klasa IT: 30 marca 2009 r. Klasa WT: 3 lutego 2009 r. 11) Data likwidacji: 23 kwietnia 2009 r. Obliczenia odbywają się w oparciu o wartość aktywów netto na jednostkę (z wyłączeniem opłat z tytułu sprzedaży) przy założeniu reinwestycji ewentualnych wypłat zysku. Wyniki oblicza się zgodnie z metodą zalecaną przez niemiecki BVI (Bundesverband Investment und Asset Management e.v.). Dane historyczne nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Dane o wynikach nie uwzgledniaja prowizji z tytulu subskrypcji i umorzenia jednostek uczestnictwa. 18

21 Allianz Global Investors Fund 2 lata (30 września września 2009) Wyniki w % 3 lata (30 września września 2009) Wyniki w % 4 lata (30 września września 2009) Wyniki w % 5 lat (30 września września 2009) Wyniki w % 10 lat (30 września września 2009) Wyniki w % Data wprowadzenia do obrotu 30 września 2009 Wyniki w % 19,53 30,91 4,53 1,88 9,02 10,69 1,68 0,83 1,90 1,17 0,53 4,49 19

22 Allianz Asian Multi Income Plus Allianz Asian Multi Income Plus przyjmuje filozofię inwestowania opartą na poszukiwaniu wielu źródeł wartości dodanej wynikających z cech fundamentalnych, poziomu wyceny oraz analizy technicznej w celu uzyskania ponadprzeciętnych wyników w długim terminie. Subfundusz korzysta ze zintegrowanego podejścia łączącego analizę makroekonomiczną z indywidualną analizą spółek. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest zapewnienie inwestorom długoterminowego wzrostu wartości kapitału oraz zysków poprzez inwestycje na rynkach dłużnych denominowanych w walutach azjatyckich oraz na azjatyckich rynkach akcji/ funduszy. Po niepokojących wynikach w 2008 r., rynki finansowe na całym świecie zanotowały silną zwyżkę zapoczątkowaną w marcu bieżącego roku, stymulowaną dostosowawczą polityką oraz ogromną płynnością w globalnym systemie finansowym. Pojawiało się coraz więcej sygnałów wskazujących, że światowy spadek gospodarczy sięga dna, o czym miałoby świadczyć odbicie poziomu eksportu oraz lepsze dane o produkcji przemysłowej wynikające z procesów uzupełniania stanów magazynowych, co z kolei pomogło odbudować zaufanie konsumentów i poprawić sentyment inwestorów. Za 12-miesięczny okres zakończony dnia 30 września 2009 r. Allianz Asian Multi Income Plus wykazał zwrot na poziomie 8,61 %, gorszy od swego złożonego benchmarku, który odnotował stopę zwrotu 10,89 %. Alokacja aktywów negatywnie wpłynęła na wyniki Subfunduszu w analizowanym okresie. Przeważenie w bezpieczniejszych aktywach, takich jak obligacje i środki pieniężne denominowane w lokalnych walutach azjatyckich, połączone z niedoważeniem w azjatyckich REIT zaszkodziło Subfunduszowi. W stosunku do krajów rozwiniętych, oczekuje się, że perspektywy wzrostu dla Azji będą lepsze w nadchodzących miesiącach. To może więc przyczynić się do dobrych wyników aktywów i rynków azjatyckich. Z drugiej strony ryzyko może pojawić się z powodu nierealistycznej wyceny, błędów politycznych bądź czynników o charakterze zewnętrznym, takich jak wybuch pandemii grypy. Subfundusz będzie nadal poszukiwać możliwości inwestycyjnych, które powinny zapewnić dobre wyniki w następstwie odbicia w gospodarce. Dodatkowe informacje o Subfunduszu można znaleźć w pełnym prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego. Wyniki poszczególnych klas jednostek Subfunduszu w okresie sprawozdawczym przedstawiono w tabeli Wyniki na stronach 12 i 13. Podział procentowy aktywów netto według rodzaju papierów wartościowych Australia REITs 3,57 % Hongkong REITs 7,29 % Obligacje w HKD 9,05 % Obligacje w IDR 13,63 % Obligacje w MYR 17,56 % 3,72 % Pozostałe aktywa netto 22,67 % Singapur REITs 22,51 % Obligacje w SGD Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Data wprowadzenia do obrotu Wartość aktywów netto w USD w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną Klasa IT (USD) (akumulacja) 1) WKN A0Q84X/LU ,82 10,00 Liczba wyemitowanych jednostek Aktywa Subfunduszu w mln. USD. 17,2 1) Data wprowadzenia: 15 lipca 2009 r. 20

23 Allianz RCM Global Equity Koniec 2008 r. i pierwsze dwa miesiące 2009 r. cechowała słabość i zmienność, a na rynek napływały głównie negatywne informacje. System finansowy zdawał się być na skraju załamania, a rządy wprowadzały awaryjne programy pieniężne i fiskalne w celu zapobieżenia tragedii i zatrzymania spadku w gospodarce globalnej. Na początku marcu na rynkach odnotowano minimum, po czym nastąpiła fala bardzo silnych wzrostów. Korzystano z wszelkich pojawiających się oznak optymizmu. Wdrożono programy poluzowania ilościowego a dane makroekonomiczne zaczęły się poprawiać. Cykliczność była podstawowym kluczem podczas wzrostów, a rozproszenie stylów inwestycyjnych było szczególnie duże. We wzroście uczestniczyły przede wszystkim akcje spółek o gorszej jakości i wysokim wskaźniku beta. Pomimo bardzo dobrych wyników bezwzględnych od stycznia, Subfundusz wykazał ujemną stopę zwrotu w całym okresie w związku ze słabością rynków pod koniec 2008 r. Dobór akcji z sektora usług finansowych zaszkodził wynikom, podczas gdy dobór akcji w sektorze transportu drogowego i kolejowego był już bardziej pozytywny. Wzrost gospodarczy w głównych krajach rozwiniętych prawdopodobnie pozostanie poniżej poziomu potencjalnego aż do 2010 r., ponieważ nastąpiło niejako wstrzymanie konsumpcji, choć tempo spadku zwalnia i widać zdecydowane oznaki odbicia w gospodarce globalnej. Spodziewamy się, że banki centralne na całym świecie pozostaną przy dostosowawczej polityce pieniężnej, zasadniczo sprzyjającej rynkom aktywów. Dodatkowe informacje o Subfunduszu można znaleźć w pełnym prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego. Wyniki poszczególnych klas jednostek Subfunduszu w okresie sprawozdawczym przedstawiono w tabeli Wyniki na stronach 12 i 13. Podział procentowy aktywów netto wg krajów Chiny 2,70 % Brazylia 3,02 % Francja 6,89 % Niemcy 7,17 % Szwajcaria 8,05 % Japonia 8,90 % 2,67 % Australia 6,57 % Pozostałe kraje 43,79 % Stany Zjednoczone 12,57 % Wielka Brytania Pozostałe aktywa netto 2,33 % 1) Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Wartość aktywów netto w USD w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną Klasa AT (USD) (akumulacja) WKN /LU ,58 8,45 11,52 8,92 Wartość aktywów netto w EUR w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną Klasa AT (EUR) (akumulacja) WKN /LU ,92 5,62 7,78 6,75 Klasa CT (EUR) (akumulacja) 2) WKN /LU ,34 7,25 10,04 Klasa IT (EUR) (akumulacja) 2) WKN /LU ,41 7,25 10,04 Klasa IT (H-EUR) (akumulacja) 3) WKN A0REN2/LU ,20 Klasa N (EUR) (wypłata zysków) 4) WKN A0RC30/LU ,24 Klasa S (EUR) (wypłata zysków) 4) WKN A0RC31/LU ,21 Klasa WT (EUR) (akumulacja) 5) WKN A0MWNA/LU ,67 743, ,11 Wartość aktywów netto na jednostkę w SGD Klasa AT (SGD) (akumulacja) 6) WKN A0X8E7/LU ,22 Liczba wyemitowanych jednostek 7) Aktywa Subfunduszu w mln. USD. 254,78 140,8 110,2 162,5 1) 5) Inwestycje w papiery wartościowe ogółem opiewają na 102,33 % aktywów netto. Data wprowadzenia: 25 września 2007 r. Początkowa cena subskrypcyjna: 2) Data wprowadzenia: 4 czerwca 2007 r. Początkowa cena subskrypcyjna: 10,00 EUR ,00 EUR. 3) 6) Data wprowadzenia: 6 maja 2009 r. Początkowa cena subskrypcyjna: 10,00 EUR. Data wprowadzenia: 11 sierpnia 2009 r. Początkowa cena subskrypcyjna: 10,00 SGD 4) 7) Data wprowadzenia: 12 grudnia 2008 r. Początkowa cena subskrypcyjna: 10,00 EUR. Dane ogółem dla dostępnych klas jednostek uczestnictwa na dzień sprawozdawczy. 21

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Allianz Global Investors Fund Informacje

Bardziej szczegółowo

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Allianz Global Investors Fund Informacje

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS

PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS PROSPEKT BLACKROCK GLOBAL FUNDS Zastrzeżenie Niniejszy Prospekt zawiera informacje także o tych Funduszach BlackRock Global Funds, których tytuły uczestnictwa nie będą zbywane na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Robeco Capital Growth Funds

Robeco Capital Growth Funds Robeco Capital Growth Funds Spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale SICAV, utworzona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga RCS B58 959 Raport półroczny 1 lipca 31 grudnia 2009 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds

BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Prospekt 15 lutego 2013 r. Zastrzeżenie Niniejszy Prospekt zawiera informacje także o tych Funduszach BlackRock Global Funds, których tytuły uczestnictwa nie będą zbywane na terytorium

Bardziej szczegółowo

Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) luty 2015 r.

Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) luty 2015 r. Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) luty 2015 r. Polska Schroder International Selection Fund (otwarta spółka inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SKRÓT PROSPEKTU GLOBAL PARTNERS KREDYT BANK ASIA GROWTH 1

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SKRÓT PROSPEKTU GLOBAL PARTNERS KREDYT BANK ASIA GROWTH 1 Paweł Bartoszewicz, Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego, ul. Bielawska 36c/122, 05-520 Konstancin-Jeziorna TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SKRÓT PROSPEKTU GLOBAL PARTNERS KREDYT BANK

Bardziej szczegółowo

Robeco Capital Growth Funds. Raport roczny zbadany przez biegłego rewidenta 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.

Robeco Capital Growth Funds. Raport roczny zbadany przez biegłego rewidenta 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. 808 Robeco Capital Growth Funds spółka zawiązana zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego Raport roczny zbadany przez biegłego rewidenta 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. Spis treści Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Prospekt. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu

Prospekt. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Prospekt Nijszy prospekt jest ważny tylko z załączonym aneksem z lipca 2013 r. FIDELITY FUNDS Aneks do Prospektu z marca

Bardziej szczegółowo

Prospekt. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu

Prospekt. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Prospekt Niniejszy prospekt jest ważny tylko z załączonym aneksem z Kwietnia 2015 r. FIDELITY FUNDS Aneks z kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds. Prospekt. 31 marca 2010 r.

BlackRock Global Funds. Prospekt. 31 marca 2010 r. BlackRock Global Funds Prospekt 31 marca 2010 r. Spis treści Strona Podstawowe informacje o BlackRock Global Funds 2 Ogólne informacje 3 Dystrybucja 3 Zarząd i administracja 4 Zapytania 4 Zarząd 5 Definicje

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds

BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Prospekt 15 grudnia 2011 r. Spis treści Strona Podstawowe informacje o BlackRock Global Funds 2 Ogólne informacje 3 Dystrybucja 4 Zarząd i administracja 5 Zapytania 5 Zarząd 6 Definicje

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Paweł Bartoszewicz, Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego, ul. Bielawska 36c/122, 05-520 Konstancin-Jeziorna TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Skrót prospektu: Fund Partners Kredyt Bank Conservative

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SKRÓT PROSPEKTU GLOBAL PARTNERS - KREDYT BANK EMERGING MARKETS JUMPER 1

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SKRÓT PROSPEKTU GLOBAL PARTNERS - KREDYT BANK EMERGING MARKETS JUMPER 1 Paweł Bartoszewicz, Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego, ul. Bielawska 36c/122, 05-520 Konstancin-Jeziorna TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SKRÓT PROSPEKTU GLOBAL PARTNERS - KREDYT BANK

Bardziej szczegółowo

Prospekt Skrócony. Legg Mason Managed Solutions SICAV. A Société d Investissement à Capital Variable prawa Wlk. Księstwa Luksemburg

Prospekt Skrócony. Legg Mason Managed Solutions SICAV. A Société d Investissement à Capital Variable prawa Wlk. Księstwa Luksemburg Prospekt Skrócony Legg Mason Managed Solutions SICAV A Société d Investissement à Capital Variable prawa Wlk. Księstwa Luksemburg Styczeń 2010 LEGG MASON MANAGED SOLUTUIONS SICAV ( Spółka ) PROSPEKT SKRÓCONY

Bardziej szczegółowo

Schroder International Selection Fund Prospekt. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) maj 2010 r. Polska

Schroder International Selection Fund Prospekt. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) maj 2010 r. Polska Schroder International Selection Fund Prospekt (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) maj 2010 r. Polska Schroder International Selection Fund (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Zawartość: Opinia niezależnego biegłego rewidenta przygotowana przez PricewaterhouseCoopers

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynków Wschodzących

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynków Wschodzących Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Akcji Rynków Wschodzących za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale zakładowym zarejestrowany w Luksemburgu PROSPEKT INFORMACYJNY LIPIEC 2012 r. 1 Spis treści WAŻNE INFORMACJE...4 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

investment FundS UPROSZCZONY PROSPeKT INFORMACYJNY listopad 2009 Société d investissement à capital variable zarejestrowane w Luksemburgu

investment FundS UPROSZCZONY PROSPeKT INFORMACYJNY listopad 2009 Société d investissement à capital variable zarejestrowane w Luksemburgu listopad 2009 UPROSZCZONY PROSPeKT INFORMACYJNY Société d investissement à capital variable zarejestrowane w Luksemburgu niniejszy uproszczony prospekt z listopada 2009 zachowuje ważność jedynie z załączonym

Bardziej szczegółowo

FUND PARTNERS. Société d'investissement à Capital Variable złożone z wielu subfunduszy Luksemburg. T.R. Nr B 86.828

FUND PARTNERS. Société d'investissement à Capital Variable złożone z wielu subfunduszy Luksemburg. T.R. Nr B 86.828 Société d'investissement à Capital Variable złożone z wielu subfunduszy Luksemburg T.R. Nr B 86.828 Zbadane sprawozdanie roczne Na podstawie niniejszego sprawozdania finansowego nie zostanie przyjęty żaden

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt

Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Lipiec 2006 Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Fundusz inwestycyjny prawa Wielkiego Księstwa Luksemburg utworzony jako fonds commun de placement

Bardziej szczegółowo

Statut Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Statut Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego reklama???? Informacja o zamiarze połączenia subfunduszu Pioneer Stabilnego Wzrostu z subfunduszem Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40, subfunduszu Pioneer Zrównoważony z subfunduszem Pioneer Wzrostu Mix

Bardziej szczegółowo

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz STATUT KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą KBC DALEKOWSCHODNI Fundusz

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER AKCJI EUROPEJSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I. Dane o Funduszu

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER AKCJI EUROPEJSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I. Dane o Funduszu SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER AKCJI EUROPEJSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Akcji Europejskich FIO Siedziba Funduszu i kraj siedziby Funduszu: Warszawa,

Bardziej szczegółowo

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS NINIEJSZY DOKUMENT MA ISTOTNE ZNACZENIE. NALEŻY SIĘ Z NIM NIEZWŁOCZNIE ZAPOZNAĆ. W wypadku wątpliwości co do działań, jakie należy podjąć, powinni Państwo niezwłocznie skonsultować się ze swoim maklerem,

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SKRÓT PROSPEKTU GLOBAL PARTNERS - PL KBC START 1

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SKRÓT PROSPEKTU GLOBAL PARTNERS - PL KBC START 1 Paweł Bartoszewicz, Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego, ul. Bielawska 36c/122, 05-520 Konstancin-Jeziorna TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SKRÓT PROSPEKTU GLOBAL PARTNERS - PL KBC START

Bardziej szczegółowo

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS P R O S P E K T GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS Prospekt emisyjny Zezwala się na subskrypcję

Bardziej szczegółowo