Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A."

Transkrypt

1 Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

2 Allianz Global Investors Fund Informacje ogólne Allianz Global Investors Fund ( Spółka ) to otwarta spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zakładowym, założona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga. Spółka uzyskała zezwolenie Commission de Surveillance du Secteur Financier jako Société d Investissement a Capital Variable (SICAV) i jest zarejestrowana zgodnie z częścią I ustawy luksemburskiej z dnia 20 grudnia 2002 r. o przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania. Spółka została założona 9 sierpnia 1999 r. Spółka wprowadziła na rynek różne subfundusze ( subfundusze ), a każdy subfundusz wyemitował jednostki uczestnictwa w różnych klasach i walutach. Na dzień 30 września 2007 r. możliwe było nabycie i umorzenie następujących subfunduszy: Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Best Styles Euroland dit-protect Global Winner 2014 Allianz-dit Top Selection Europa Allianz RCM Euro Equity Index Allianz Investors Vision Allianz-dit Global EcoTrends Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM US Equity Systematic Allianz-dit Global Small Cap Allianz-dit Rising Stars Asia Allianz RCM BRIC Equity Allianz PIMCO Euro Bond Total Return Allianz-dit Corporate Bond Global Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2015 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2017 Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz-dit Growing Markets Protect Allianz Global Investors Fund c /o Allianz Global Investors Luxembourg S.A. 6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg Telefon : Faks : Internet :

3 Allianz Global Investors Fund Dla każdego subfunduszu jest prowadzona oddzielna pula aktywów i oddzielna dokumentacja księgowa. Dane przedstawione w niniejszym sprawozdaniu finansowym dotyczą okresu od 1 października 2006 do 30 września 2007 r. Nie należy ich traktować jako wyznacznika przyszłych wyników subfunduszy. W dniu 30 marca 2007 r. zlikwidowano następujący subfundusz: Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2007 Dane liczbowe dotyczące subfunduszu przedstawione w niniejszym sprawozdaniu finansowym odnoszą się do okresu od 1 października 2006 do 30 marca Subskrypcja jest możliwa wyłącznie na podstawie prospektu informacyjnego i skrótu tego prospektu uzupełnionego aktem założycielskim, ostatnim sprawozdaniem rocznym i najnowszym sprawozdaniem półrocznym, jeżeli zostało ono opublikowane w późniejszym terminie. Prospekt informacyjny i skrót tego prospektu, akt założycielski oraz odpowiednie sprawozdania roczne i półroczne można otrzymać w spółce zarządzającej, u depozytariusza oraz każdego agenta ds. płatności i informacji nieodpłatnie, przed zawarciem umowy lub później. W dniu 2 kwietnia 2007 r. zlikwidowano następujący subfundusz: Allianz RCM Japan Equity High Alpha Dane liczbowe dotyczące subfunduszu przedstawione w niniejszym sprawozdaniu finansowym odnoszą się do okresu od 1 października 2006 do 2 kwietnia W dniu 21 września 2007 r. następujący subfundusz został połączony ze spółką Allianz-dit Top Selection Europa: Allianz RCM Europe Equity High Alpha Dane liczbowe dotyczące subfunduszu przedstawione w niniejszym sprawozdaniu finansowym odnoszą się do okresu od 1 października 2006 do 21 września W dniu 28 września 2007 r. zlikwidowano następujący subfundusz: Allianz RCM North American Equity Growth Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2037 Dane liczbowe dotyczące subfunduszu przedstawione w niniejszym sprawozdaniu finansowym odnoszą się do okresu od 1 października 2006 do 28 września 2007.

4 Allianz Global Investors Fund Ważna informacja dla posiadaczy jednostek Allianz Global Investors Fund: Wprowadzenie do obrotu nowych subfunduszy Spółka wprowadziła do obrotu następujące nowe subfundusze: w dniu 2 października 2006 r.: Allianz RCM Europe Equity Growth, klasa jednostek W (EUR) Allianz RCM Euroland Equity Growth, klasa jednostek W (EUR) Allianz RCM Japan Equity High Alpha, klasa jednostek W (EUR) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2017, klasa jednostek I (EUR) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2037, klasa jednostek I (EUR) w dniu 12 grudnia 2006 r.: Allianz RCM US Equity Systematic, klasa jednostek W (H-EUR) w dniu 9 stycznia 2007 r.: Allianz-dit Global Small Cap, klasa jednostek A (EUR) w dniu 6 lutego 2007 r.: Allianz-dit Rising Stars Asia, klasa jednostek A (EUR) w dniu 17 kwietnia 2007 r.: Allianz RCM Enhanced Money Market, klasa jednostek I (EUR) w dniu 22 maja 2007 r.: Allianz-dit Growing Markets Protect, klasa jednostek AT (EUR) w dniu 29 maja 2007 r.: Allianz RCM BRIC Equity, klasa jednostek I (EUR) i CT (EUR) Zmiany prospektów informacyjnych Za zgodą organu nadzorczego Luksemburga zarząd Spółki postanowił wprowadzić następujące zmiany do prospektu informacyjnego, wchodzące w życie dnia 2 października 2006 r.: Nazwa subfunduszu została zmieniona z Allianz RCM Pan-European Equity na Allianz RCM Europe Equity High Alpha. Zarząd subfunduszu Allianz Investors Vision został przeniesiony z Allianz Global Investors Advisory GmbH do Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh (poprzednio: DEUTSCHER INVESTMENT- TRUST Gesellschaft für Wertpapieranlagen mbh) we Frankfurcie nad Menem. Za zgodą organu nadzorczego Luksemburga zarząd Spółki postanowił również wprowadzić następujące zmiany do prospektu informacyjnego, wchodzące w życie dnia 29 listopada 2006 r.: Nazwa subfunduszu dit-top Selection Europa została zmieniona na Allianzdit Top Selection Europa. Nazwa subfunduszu dit-global EcoTrends została zmieniona na Allianz-dit Global EcoTrends. Nazwa subfunduszu dit-corporate Bond Global została zmieniona na Allianz-dit Corporate Bond Global. Zwiększono maksymalną prowizję depozytariusza z 0,50 % do 0,60 % rocznie, obliczaną na podstawie wartości aktywów netto określonej w ostatnim dniu wyceny każdego miesiąca. Depozytariusz może pobierać niższą prowizję według własnego uznania. Datę likwidacji subfunduszu Allianz PIMCO Treasury Bond Plus 2017 przesunięto na piątek 29 września 2017 r. Subfunduszom Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus, Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2007, Allianz PIMCO Treasury Euro 2009, Allianz PIMCO

5 Allianz Global Investors Fund Treasury Euro 2011, Allianz PIMCO Treasury Euro 2013, Allianz PIMCO Treasury Euro 2015, Allianz PIMCO Treasury Euro 2017, Allianz PIMCO Treasury Euro 2019 oraz Allianz PIMCO Treasury Euro 2037 dano możliwość korzystania z ograniczonej dywersyfikacji ryzyka zgodnie z suplementem II nr 3f) do prospektu informacyjnego. Za zgodą organu nadzorczego Luksemburga zarząd Spółki postanowił również wprowadzić następujące zmiany do prospektu informacyjnego, wchodzące w życie dnia 30 marca 2007 r.: Klasy jednostek subfunduszu Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2007 zostały zamknięte. Za zgodą organu nadzorczego Luksemburga zarząd Spółki postanowił również wprowadzić następujące zmiany do prospektu informacyjnego, wchodzące w życie dnia 2 kwietnia 2007 r.: Klasy jednostek subfunduszu Allianz RCM Japan Equity High Alpha zostały zamknięte. Za zgodą organu nadzorczego Luksemburga zarząd Spółki postanowił również wprowadzić następujące zmiany do prospektu informacyjnego, wchodzące w życie dnia 12 kwietnia 2007 r.: Cel inwestycyjny subfunduszu Allianz Investors Vision zostanie zmieniony w następujący sposób: W ramach polityki inwestycyjnej należy zmierzać do osiągnięcia rocznej stopy zwrotu przed uwzględnieniem kosztów na średnim poziomie 1,5 punktu procentowego powyżej indeksu Euro Overnight Index Average (EONIA). W ten sposób zarząd będzie dążył do uzyskania poziomu zmienności wartości aktywów netto subfunduszu porównywalnego empirycznie z poziomem zmienności portfela składającego się w około 85 % z długoterminowych europejskich obligacji rządowych oraz w około 15 % z europejskich obligacji o najwyższej wartości (blue chips). Zarząd subfunduszy Allianz RCM Asia Pacific oraz Allianz-dit Rising Stars Asia został przeniesiony do subfunduszu RCM Asia Pacific Limited w Hongkongu. W przypadku zabezpieczonych walutowo klas jednostek subfunduszu Allianz RCM US Equity Systematic zarządzanie zabezpieczeniem walutowym przekazano spółce Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh we Frankfurcie nad Menem. Za zgodą organu nadzorczego Luksemburga zarząd Spółki postanowił również wprowadzić następujące zmiany do prospektu informacyjnego, wchodzące w życie dnia 28 września 2007 r.: Klasy jednostek subfunduszu Allianz RCM North American Equity Growth oraz Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2037 zostały zamknięte. Połączenie subfunduszy Za zgodą depozytariusza i organu nadzorczego Luksemburga, spółka zarządzająca postanowiła połączyć subfundusze Allianz RCM Europe Equity High Alpha w Allianz-dit Top Selection Europa z dniem 21 września 2007 r. Posiadacze jednostek rozwiązywanego subfunduszu, Allianz RCM Europe Equity High Alpha, automatycznie i nieodpłatnie otrzymują jednostki przejmującego

6 Allianz Global Investors Fund subfunduszu Allianz-dit Top Selection Europa w dniu odniesienia 21 września 2007 r. Liczba przyznawanych jednostek jest obliczana na podstawie stosunku wartości aktywów netto jednostki rozwiązywanego subfunduszu do subfunduszu przejmującego na dzień odniesienia 21 września 2007 r. Jednostki rozwiązywanego subfunduszu Allianz RCM Europe Equity High Alpha przestaną być emitowane od dnia 17 września 2007 r. Nie będzie to miało wypływu na emisję jednostek subfunduszu Allianz-dit Top Selection Europe. Jednostki subfunduszu Allianz RCM Europe Equity High Alpha przestaną być umarzane od dnia 19 września 2007 r. Nie będzie to miało wypływu na umarzanie jednostek subfunduszu Allianz-dit Top Selection Europe. Przed połączeniem funduszy istnieje możliwość nieodpłatnej zamiany jednostek Allianz RCM Europe Equity High Alpha na jednostki Allianz-dit Top Selection Europe. Zmiana opłaty za zarządzanie Stała opłata za zarządzanie klasą jednostek Allianz Investors Vision I (EUR) podwyższono z 0,30 % do 0,60 % w dniu 2 listopada 2006 r. Stała opłata za zarządzanie klasami jednostek Allianz RCM Global Equity AT (EUR) i AT (USD) podwyższono z 1,25 % do 1,50 % w dniu 1 czerwca 2007 r. Stała opłata za zarządzanie klasą jednostek Allianz RCM Enhanced Money Market I (EUR) obniżono z 0,25 % do 0,15 % w dniu 1 sierpnia 2007 r. Aktualny prospekt informacyjny i jego skrót z kwietnia 2007 roku można nieodpłatnie otrzymać od spółki zarządzającej, depozytariusza oraz każdego agenta ds. płatności i Informacji przed zawarciem umowy lub później.

7 Allianz Global Investors Fund Spis treści Wynik Polityka inwestycyjna i aktywa Subfunduszu Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Best Styles Euroland dit-protect Global Winner Allianz-dit Top Selection Europa Allianz RCM Euro Equity Index Allianz Investors Vision Allianz-dit Global EcoTrends Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM US Equity Systematic Allianz-dit Global Small Cap Allianz-dit Rising Stars Asia Allianz RCM BRIC Equity Allianz PIMCO Euro Bond Total Return Allianz-dit Corporate Bond Global Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz-dit Growing Markets Protect Sprawozdanie z likwidacji Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz RCM Europe Equity High Alpha Allianz RCM Japan Equity High Alpha Allianz RCM North American Equity Growth Skonsolidowane sprawozdanie finansowe funduszu Zestawienie operacji Zestawienie aktywów netto Zestawienie zmian w aktywach netto Allianz Global Investors Fund Sprawozdania finansowe Subfunduszy Portfele inwestycji Zestawienie operacji Zestawienie aktywów netto Zestawienie zmian w aktywach netto Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Best Styles Euroland dit-protect Global Winner Allianz-dit Top Selection Europa Allianz RCM Euro Equity Index Allianz Investors Vision Allianz-dit Global EcoTrends Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM US Equity Systematic Allianz-dit Global Small Cap Allianz-dit Rising Stars Asia Allianz RCM BRIC Equity Allianz PIMCO Euro Bond Total Return Allianz-dit Corporate Bond Global Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz-dit Growing Markets Protect Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz RCM Europe Equity High Alpha Allianz RCM Japan Equity High Alpha Allianz RCM North American Equity Growth Noty do sprawozdania finansowego Informacja dla inwestorów w Szwajcarii Raport niezależnego biegłego rewidenta dla posiadaczy jednostek Dalsze informacje niezweryfikowane przez biegłego rewidenta Wartość ekspozycji na ryzyko (VaR) Wypłata zysków Lista adresowa Uwaga: Ten dokument jest tłumaczeniem z tekstu angielskiego. W przypadku rozbieżności, proszę skonsultować się z oryginałem.

8 Allianz Global Investors Fund Wynik Nazwa Subfunduszu Klasa jednostek Data wprowadzenia do obrotu 1 rok (30 września września 2007) Wynik w % Allianz RCM Global Equity AT (EUR) ,26 AT (USD) ,15 CT (EUR) IT (EUR) WT (EUR) Allianz RCM Asia Pacific A (EUR) ,61 A (USD) ,45 AT (EUR) CT (EUR) I (EUR) ,62 I (USD) ,28 Allianz RCM North American Equity Growth 1) AT (EUR) ,52 AT (USD) ,37 CT (EUR) ,89 CT (USD) ,77 Allianz RCM Global Sustainability A (EUR) ,85 A (USD) ,34 CT (EUR) Allianz RCM Best Styles Euroland AT (EUR) CT (EUR) I (EUR) ,06 dit-protect Global Winner 2014 AT (EUR) ,78 Allianz-dit Top Selection Europa A (EUR) ,75 ( poprzednio dit-top Selection Europa) MSCI Europe Total Return (Net) (indeks odniesienia) 13,58 Allianz RCM Europe Equity High Alpha 2) AT (EUR) ,49 ( poprzednio Allianz RCM Pan European Equity) AT (USD) ,17 CT (EUR) ,04 CT (USD) ,59 Allianz RCM Euro Equity Index A (EUR) ,83 I (EUR) ,98 Dow Jones EURO STOXX 50 SM Total Return (indeks odniesienia) 15,32 Allianz Investors Vision AT (EUR) CT (EUR) I (EUR) ,34 WT (EUR) Allianz-dit Global EcoTrends A (EUR) ,34 ( poprzednio dit-global EcoTrends) AT (EUR) CT (EUR) RCM IT (EUR) Allianz RCM Europe Equity Growth A (EUR) ) Data zakończenia: 28 września ) Data zakończenia: 21 września AT (EUR) CT (EUR) I (EUR) IT (EUR) W (EUR)

9 Allianz Global Investors Fund 2 lata (30 września września 2007) Wynik w % 3 lata (30 wrzesień wrzesień 2007) Wynik w % 4 lata (30 września września 2007) Wynik w % 5 lat (30 września września 2007) Wynik w % 10 lat (30 września września 2007) Wynik w % Data wprowadzenia do obrotu 30 września 2007 Wynik w % 26,30 56,22 64,48 56,85 22,20 49,03 80,00 100,35 126,33 15,20 0,40 0,40 2,11 75,87 121,78 97,81 112,05 20,70 20,50 78,28 126,06 110,16 144,00 0,43 12,64 9,45 4,83 30,50 17,57 30,20 33,47 51,66 4,30 1,18 11,46 7,53 2,60 32,90 16,35 28,21 30,58 47,59 8,20 24,83 52,30 60,69 63,43 47,26 75,55 96,60 126,68 1,40 4,10 4,30 34,78 43,00 11,33 32,85 65,82 70,46 32,21 69,44 76,73 25,33 68,82 90,38 94,91 14,80 45,97 92,34 128,82 177,36 55,60 24,11 66,47 86,48 89,97 30,49 44,89 89,86 124,74 170,89 103,62 32,99 68,72 96,64 121,81 33,70 70,31 99,23 125,24 34,38 73,13 101,51 128,18 3,28 2,82 7,18 13,34 22,49 28,12 4,09 32,67 7,94 7,70 8,29 13,85 13,86 12,88 18,01 18,00 16,43 7

10 Allianz Global Investors Fund Nazwa Subfunduszu Klasa jednostek Data wprowadzenia do obrotu 1 rok (30 września września 2007) Wynik w % Allianz RCM Euroland Equity Growth A (EUR) AT (EUR) CT (EUR) I (EUR) IT (EUR) W (EUR) W (H-SKK) Allianz RCM Japan Equity High Alpha 1) AT (EUR) CT (EUR) I (EUR) IT (EUR) W (EUR) Allianz RCM US Equity Systematic CT (EUR) W (H-EUR) Allianz-dit Global Small Cap A (EUR) MSCI World Small Cap Total Return (Net) (indeks odniesienia) RCM I (EUR) MSCI World Small Cap Total Return (Net) (indeks odniesienia) Allianz-dit Rising Stars Asia A (EUR) S&P Citigroup EMI PAN ASIA EX JAPAN, AUSTRALIA, NEW ZEALAND NET Total Return (indeks odniesienia) CT (EUR) S&P Citigroup EMI PAN ASIA EX JAPAN, AUSTRALIA, NEW ZEALAND NET Total Return (indeks odniesienia) Allianz RCM BRIC Equity AT (EUR) CT (EUR) I (EUR) Allianz PIMCO Euro Bond Total Return A (EUR) ,29 AT (EUR) ,40 CT (EUR) I (H-CHF) ,40 I (EUR) ,80 IT (EUR) ,79 Allianz-dit Corporate Bond Global A (EUR) ,75 ( poprzednio dit-corporate Bond Global) Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus CT (EUR) I (EUR) ,87 P (EUR) ,81 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) I (EUR) ,11 P (EUR) ,04 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009 I (EUR) ,81 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011 I (EUR) ,96 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013 I (EUR) ,69 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2015 I (EUR) ,18 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2017 I (EUR) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) I (EUR) Allianz RCM Enhanced Money Market I (EUR) Allianz-dit Growing Markets Protect AT (EUR) ) Data zakończenia: 2 kwietnia ) Data zakończenia: 30 marca ) Data zakończenia: 28 września

11 Allianz Global Investors Fund 2 lata (30 września września 2007) Wynik w % 3 lata (30 wrzesień wrzesień 2007) Wynik w % 4 lata (30 września września 2007) Wynik w % 5 lat (30 września września 2007) Wynik w % 10 lat (30 września września 2007) Wynik w % Data wprowadzenia do obrotu 30 września 2007 Wynik w % _ 11,26 11,26 12,35 14,24 14,21 13,81 0,15 1,17 0,06 1,60 1,75 0,01 0,69 13,91 0,01 2,05 0,92 5,46 30,81 32,04 3,76 0,36 16,62 22,03 22,75 2,84 5,20 9,56 2,93 5,14 10,18 12,60 0,80 3,18 1,73 7,15 12,92 15,74 1,76 0,70 1,36 2,93 5,71 1,48 5,74 8,91 10,98 5,60 5,87 1,98 6,84 11,69 1,91 1,49 8,08 14,52 0,24 8,57 16,54 2,25 8,36 16,83 3,89 3,55 2,57 9,19 1,53 3,13 9

12

13 Allianz RCM Global Equity W związku z niezmiennymi oczekiwaniami znacznego wzrostu zysków, wysokimi przepływami gotówki i dywidendami w połączeniu z fuzjami i przejęciami oraz aktywnością niepublicznego rynku kapitałowego na początku okresu na rynkach nadal panowały tendencje zwyżkowe. Pomimo wstrząsu wywołanego w lutym paniką w Chinach, te same zjawiska przyczyniły się do dalszego wzrostu rynków w marcu i kolejnych miesiącach. Zakończenie okresu zostanie zapamiętane ze względu na pogłębienie się niestabilności i nagły skok premii za ryzyko w wielu klasach aktywów w sytuacji, kiedy obawy dotyczące zapowiadającego się w Stanach Zjednoczonych kryzysu finansowego związanego z kryzysem rynku kredytów hipotecznych udzielanych przy zastosowaniu obniżonych wymogów wobec kredytobiorcy (sub-prime), osiągnęły rozmiary globalne. Za wyniki w rozpatrywanym okresie był odpowiedzialny przede wszystkim skład portfela. Pozytywne efekty przyniosło również zaangażowanie w spółki działające w dziedzinie technologii, sprzętu komputerowego i wyposażenia, oprogramowania i usług oraz energii. Dobór portfela w Stanach Zjednoczonych i Japonii również miał pozytywny wpływ. Najlepiej na wyniki w tym okresie wpłynęły akcje Nintendo i China Mobile. Inwestorzy zastanawiają się głównie nad tym, czy w Stanach Zjednoczonych nastąpi recesja i czy gospodarka azjatycka i europejska będą w stanie uniezależnić się od Stanów Zjednoczonych. Rynek jest nadal niestabilny w wyniku kryzysu sub-prime. Nastąpiło spowolnienie w obszarze fuzji i przejęć. Sądzimy jednak, że w przyszłym roku akcje o wysokiej jakości i potencjale wzrostu nadal będą osiągać wyniki lepsze niż średnia rynku. Dalsze informacje na temat subfunduszu można znaleźć w prospekcie informacyjnym i w jego skrócie. Wyniki subfunduszu w analizowanym okresie przedstawiono w tabeli Wyniki na stronie 6 i 7. RCM (UK) Limited, Londyn Podział procentowy aktywów netto wg krajów Kajmany 2,08 % Antyle Holenderskie 2,18 % Holandia 2,35 % Hongkong 4,00 % Kanada 4,08 % Australia 4,24 % Francja 5,72 % Pozostałe kraje 10,70 % Pozostałe aktywa netto 3,90 % Stany Zjednoczone 38,87 % Niemcy 7,90 % Japonia 7,51 % Wielka Brytania 6,47 % Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Wartość aktywów netto w USD w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w USD Jednostki Klasy AT LU ,52 8,92 7,73 6,40 Jednostki Klasy CT LU ) Wartość aktywów netto w EUR w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w EUR Jednostki Klasy AT LU ,78 6,75 6,16 4,98 Jednostki Klasy CT 2) LU ,04 1) Jednostki Klasy IT 2) LU ,04 Jednostki Klasy WT 3) LU ,11 Liczba wyemitowanych jednostek 4) Aktywa Subfunduszu w mln. USD. 110,2 162,5 112,6 89,4 1) Data likwidacji: 16 lutego Wpływy z likwidacji: Klasa CT 6,61 USD, Klasa CT 4,93 EUR. 2) Data wprowadzenia do obrotu: 4 czerwca Początkowa cena subskrypcyjna: 10,00 EUR. 3) Data wprowadzenia do obrotu: 25 września Początkowa cena subskrypcyjna: 1.000,00 EUR. 4) Skumulowane dane klas jednostek otwartych na dzień sporządzenia sprawozdania. 11

14 Allianz RCM Asia Pacific Celem funduszu jest zapewnienie wzrostu kapitału w długim terminie poprzez inwestowanie w portfel skoncentrowany głównie na akcjach zbywalnych i papierach wartościowych powiązanych z akcjami spółek z obszaru Azji i Pacyfiku, z wyjątkiem Japonii. Ani słabe dane gospodarcze i kryzys finansowy na rynku kredytów hipotecznych udzielanych z zastosowaniem obniżonych wymogów wobec kredytobiorcy (sub-prime) w Stanach Zjednoczonych, ani ostrzeżenie brytyjskiego banku Northern Rock, że nie wykona prognoz, nie miały negatywnego wpływu na wyniki rynku azjatyckiego. Wyniki rynku azjatyckiego w analizowanym okresie były dobre. Chiny były najlepiej prosperującym rynkiem regionu. Wynika to z silnego wzrostu gospodarczego, spowodowanego uprzemysłowieniem Chin. Po ogłoszeniu przez chiński rząd wprowadzenia programu QDII (Kwalifikowanych Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych Qualified Domestic Institutional Investors), umożliwiającego chińskim spółkom finansowym inwestowanie za granicą, i programu QDRI (Kwalifikowanych Krajowych Inwestorów Sprzedaży Qualified Domestic Retail Investor), umożliwiającego inwestorom indywidualnym inwestowanie na rynku akcji w Hongkongu, znacznie zmniejszyła się duża dotychczas rozbieżność wyceny między notowanymi na dwóch giełdach chińskimi jednostkami klasy A a jednostkami H w Hongkongu. Tajwan był najgorzej prosperującym rynkiem w regionie Azji z wyłączeniem Japonii. Rynek dążył do poprawy, w miarę jak krajowi inwestorzy detaliczni siłowo redukowali swoje długie pozycje oparte na depozycie zabezpieczającym. Zwiększone nabycia funduszy zagranicznych również spowodowały odpływ dolarów inwestorów z rynku krajowego. Ryzyko związane z globalnym wzrostem gospodarczym jest ukierunkowane na zagrożenia w związku z utrzymującą się zewnętrzną niepewnością, wynikającą z obaw o potencjalne spowolnienie wzrostu Stanów Zjednoczonych. Oczekujemy jednak, że podstawowa gospodarka azjatycka utrzyma się na zdrowym poziomie, dzięki temu, że większość gospodarek prosperuje, utrzymując nadwyżki na rachunku bieżącym, a rządy azjatyckie przyjęły podejście wspierające, stymulujące konsumpcję krajową jako motor wzrostu, aby zabezpieczyć gospodarki przed potencjalnym spowolnieniem eksportu. Więcej szczegółowych informacji na temat subfunduszu można znaleźć w prospekcie informacyjnym i w jego skrócie. Wyniki każdej z klas jednostek subfunduszu w analizowanym okresie przedstawiono w tabeli Wyniki na stronach 6 i 7. RCM Asia Pacific Limited Hongkong Podział procentowy aktywów netto wg sektorów Pozostałe sektory 8,56 % Dobra konsumpcyjne codziennego użytku 4,15 % Usługi telekomunikacyjne 6,35 % Energetyka 7,07 % Materiały 11,89 % Pozostałe aktywa netto 1,24 % Instytucje finansowe 33,45 % Towary i usługi handlowe 14,40 % Technologia 12,89 % Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Data wprowadzenia do obrotu Wartość aktywów netto w EUR w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w EUR Jednostki Klasy A 1) LU ,80 14,43 12,61 10,00 Jednostki Klasy AT 2) LU ,07 10,00 Jednostki Klasy CT 2) LU ,05 10,00 Jednostki Klasy I 1) LU ,92 14,51 12,68 10,00 Wartość aktywów netto w USD w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w USD Jednostki Klasy A 3) LU ,79 12,71 10,72 10,00 Jednostki Klasy I LU ,72 14,00 11,61 10,00 Liczba wyemitowanych jednostek 4) Aktywa Subfunduszu w mln EUR 201,1 155,0 74,2 1) Data wprowadzenia do obrotu: 11 stycznia ) Data wprowadzenia do obrotu: 11 marca ) Data wprowadzenia do obrotu: 4 czerwca ) Skumulowane dane klas jednostek otwartych na dzień sporządzenia sprawozdania. 12

15 Allianz RCM Global Sustainability W związku z niezmiennymi oczekiwaniami znacznego wzrostu zysków, wysokimi przepływami gotówki i dywidendami w połączeniu z fuzjami i przejęciami oraz aktywnością niepublicznego rynku kapitałowego, na początku okresu na rynkach nadal panowały tendencje zwyżkowe. Pomimo wstrząsu wywołanego w lutym paniką w Chinach, te same zjawiska przyczyniły się do dalszego wzrostu rynków w marcu i kolejnych miesiącach. Zakończenie okresu zostanie zapamiętane ze względu na pogłębienie niestabilności i nagły skok premii za ryzyko w wielu klasach aktywów w sytuacji, kiedy obawy dotyczące zapowiadającego się w Stanach Zjednoczonych kryzysu finansowego związanego z kryzysem rynku kredytów hipotecznych udzielanych przy zastosowaniu obniżonych wymogów wobec kredytobiorcy (sub-prime), osiągnęły rozmiary globalne. Za wyniki w rozpatrywanym okresie był odpowiedzialny przede wszystkim skład portfela. Pozytywny wpływ miało również zaangażowanie w spółki działające w następujących sektorach: technologia, sprzęt komputerowy i wyposażenie, elektronika i sprzęt elektroniczny, sektor farmaceutyczny. Dobór portfela w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii również miał pozytywny wpływ. Akcje spółki Trina Solar z amerykańskiego sektora energii słonecznej, wspierane przez portfel akcji Rio Tinto, miały nadal znaczny wpływ na wyniki. Inwestorzy zastanawiają się głównie nad tym, czy w Stanach Zjednoczonych nastąpi recesja i czy gospodarka azjatycka i europejska będą w stanie uniezależnić się od Stanów Zjednoczonych. Rynek jest nadal niestabilny w wyniku kryzysu sub-prime. Nastąpiło spowolnienie w obszarze fuzji i przejęć. Sądzimy jednak, że w przyszłym roku akcje o wysokiej jakości i potencjale wzrostu nadal będą osiągać wyniki lepsze niż średnia rynku. Dalsze informacje na temat subfunduszu można znaleźć w prospekcie informacyjnym i w jego skrócie. Wyniki subfunduszu w analizowanym okresie przedstawiono w tabeli Wyniki na stronie 6 i 7. RCM (UK) Limited, Londyn Podział procentowy aktywów netto wg krajów Holandia 2,65 % Australia 3,82 % Francja 5,32 % Hiszpania 6,25 % Japonia 6,42 % Szwajcaria 7,13 % Pozostałe kraje 7,73 % Pozostałe aktywa netto 3,55 % Stany Zjednoczone 24,85 % Wielka Brytania 19,90 % Niemcy 12,38 % Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Wartość aktywów netto w EUR w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w EUR Jednostki Klasy A LU ,15 14,36 13,03 10,68 Jednostki Klasy A 1) LU ,14 Wartość aktywów netto w USD w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w USD Jednostki Klasy A LU ,44 17,81 15,33 12,86 Liczba wyemitowanych jednostek 2) Aktywa Subfunduszu w mln EUR 28,5 22,8 19,5 19,1 3) 1) Data wprowadzenia do obrotu: 31 lipca Początkowa cena subskrypcyjna: 10,00 EUR. 2) Skumulowane dane klas jednostek otwartych na dzień sporządzenia sprawozdania. 3) Informacje podawane w USD. Waluta bazowa została zmieniona z USD na EUR w dniu 7 grudnia 2004 r. 13

16 Allianz RCM Best Styles Euroland Subfundusz koncentruje się na rynku akcji strefy euro. W zależności od sytuacji rynkowej będą stosowane różne style inwestycyjne lub ich kombinacje. Celem inwestycji jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału. Pod koniec września 2007 r. akcje w strefie euro były sprzedawane po wyższych cenach niż w roku ubiegłym. Głównym powodem była znaczna poprawa wzrostu gospodarczego, szczególnie w Niemczech, oraz wysokie zyski spółek. Zwyżkowa tendencja cenowa została jednak zakłócona korektą latem 2007 roku. Z powodu wzrostu premii za ryzyko na rynkach, spowodowanego kryzysem rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, na całym świecie zwolniło finansowanie kredytów na większe projekty fuzji i przejęć. W rezultacie aktualnie znacznie spadło zainteresowanie inwestorów inwestowaniem w akcje, w tym akcje strefy euro. Zgodnie z koncepcją inwestycyjną dobieraliśmy akcje, bazując na połączeniu analizy fundamentalnej i ilościowego zarządzania ryzykiem. Mimo to uzyskana struktura sektorów i krajów w dużej mierze odpowiadała reprezentatywnym indeksom rynkowym. Więcej szczegółowych informacji na temat subfunduszu można znaleźć w prospekcie informacyjnym i w jego skrócie. Wyniki każdej z klas jednostek subfunduszu w analizowanym okresie przedstawiono w tabeli Wyniki na stronie 6 i 7. Nasza polityka inwestycyjna uwzględnia scenariusz nieznacznego osłabienia gospodarczego w strefie euro. Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh, Frankfurt nad Menem Podział procentowy aktywów netto wg krajów Belgia 4,14 % Finlandia 6,38 % Holandia 9,30 % Hiszpania 9,41 % Włochy 11,91 % Pozostałe kraje 2,83 % Pozostałe aktywa netto 2,85 % Niemcy 26,79 % Francja 26,39 % Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Data wprowadzenia do obrotu Wartość aktywów netto w EUR w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w EUR Jednostki Klasy AT 1) LU ,59 10,00 Jednostki Klasy CT 1) LU ,57 10,00 Jednostki Klasy I 2) LU ,96 12,37 10,61 10,00 Liczba wyemitowanych jednostek 3) Aktywa Subfunduszu w mln EUR 313,5 206,0 100,8 1) Data wprowadzenia do obrotu: 4 czerwca ) Data wprowadzenia do obrotu: 12 lipca ) Skumulowane dane klas jednostek otwartych na dzień sporządzenia sprawozdania. 14

17 dit-protect Global Winner 2014 Korzystając z pochodnych instrumentów finansowych, subfundusz dąży do osiągnięcia nieproporcjonalnie wysokich udziałów w wynikach ośmiu koszyków akcji obejmujących w sumie akcje 24 międzynarodowych spółek do 25 kwietnia 2014 r. W każdym przypadku w ośmiu kluczowych datach zostają określone średnie wyniki najlepszego od początku okresu koszyka akcji. Następnie taki koszyk akcji i jego dalsze wyniki są pomijane. Celem subfunduszu jest uzyskanie 115 % udziału w średnich wynikach określonych w ten sposób na dzień 25 kwietnia 2014 r. Jednocześnie w tym samym dniu jest gwarantowana minimalna cena umorzenia w wysokości 100 EUR za jednostkę. Od 26 kwietnia 2014 r. aktywa subfunduszu będą inwestowane w portfel nastawiony na rynek obligacji i rynek pieniężny, składający się głównie z inwestycji w euro o średnim okresie zwrotu wynoszącym nie więcej niż jeden rok. Zgodnie z koncepcją inwestycyjną subfunduszu aktywa były inwestowane w ośmiu krajach Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Korei, Japonii, Stanach Zjednoczonych i Brazylii i w każdym przypadku wybierano trzy rodzaje akcji uznanych za obiecujące (koszyki akcji). W dniu 25 kwietnia 2007 r. określiliśmy wartość portfela amerykańskiego. Składał się on z akcji AT&T, Bank of America i ChevronTexaco i odnotował najwyższy wzrost. Więcej szczegółowych informacji na temat subfunduszu można znaleźć w prospekcie informacyjnym i w jego skrócie. Wyniki subfunduszu w analizowanym okresie przedstawiono w tabeli Wyniki na stronie 6 i 7. Subfundusz zapewnia świadomym ryzyka inwestorom interesujące możliwości zysku. Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh, Frankfurt nad Menem Podział procentowy aktywów netto wg sektorów Produkty konsumpcyjne 3,45 % Materiały 8,58 % Towary i usługi handlowe 10,30 % Instytucje finansowe 15,34 % Technologia 2,87 % Usługi telekomunikacyjne 22,29 % Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 20,14 % Energetyka 17,68 % Pozostałe aktywa netto 0,65 % 1) Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Data wprowadzenia do obrotu Wartość aktywów netto w EUR w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w EUR Jednostki Klasy AT 2) LU ,33 102,34 100,00 Liczba wyemitowanych jednostek 3) Aktywa Subfunduszu w mln EUR 89,1 76,8 1) Inwestycje w papiery wartościowe stanowią łącznie 100,65 % aktywów netto. 2) Data wprowadzenia do obrotu: 24 kwietnia ) Skumulowane dane klas jednostek otwartych na dzień sporządzenia sprawozdania. 15

18 Allianz-dit Top Selection Europa ( poprzednio dit-top Selection Europa) Subfundusz dokonuje inwestycji głównie na europejskim rynku akcji. Ich celem jest uzyskanie stosunkowo skoncentrowanego portfela o neutralnej orientacji sektorowej w odniesieniu do indeksu MSCI Europe. Celem inwestycji jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału. Pod koniec września 2007 r. akcje europejskie były sprzedawane po wyższych cenach niż w roku ubiegłym. Głównym powodem była znaczna poprawa wzrostu gospodarczego, szczególnie w Niemczech, oraz wysokie zyski spółek. Wielokrotne pozytywne korekty prognoz zysku zwiększyły siłę poprawy gospodarczej. Zwyżkowa tendencja cenowa została jednak zakłócona korektą latem 2007 roku. Z powodu wzrostu premii za ryzyko na rynkach, spowodowanego kryzysem rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, na całym świecie zwolniło finansowanie kredytów na większe projekty fuzji i przejęć. W rezultacie aktualnie znacznie spadło zainteresowanie inwestorów inwestowaniem w akcje, w tym europejskie. Polityka subfunduszu zakładająca wieloetapowy proces wyboru spośród akcji spółek europejskich, które uznaliśmy za szczególnie obiecujące, pozostała niezmieniona. W naszym portfelu znalazły się akcje głównych sektorów rynków inwestycyjnych. Więcej szczegółowych informacji na temat subfunduszu można znaleźć w prospekcie informacyjnym i w jego skrócie. Wyniki subfunduszu w analizowanym okresie przedstawiono w tabeli Wyniki na stronie 6 i 7. Nasza polityka inwestycyjna uwzględnia scenariusz nieznacznego osłabienia gospodarczego w Europie. Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh, Frankfurt nad Menem Podział procentowy aktywów netto wg krajów Irlandia 2,44 % Grecja 2,51 % Finlandia 5,38 % Włochy 5,40 % Norwegia 5,72 % Francja 6,51 % Holandia 9,23 % Szwecja 2,30 % Pozostałe kraje 0,30 % Pozostałe aktywa netto 0,81 % Wielka Brytania 24,48 % Niemcy 20,56 % Szwajcaria 14,36 % Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Wartość aktywów netto w EUR w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w EUR Jednostki Klasy A LU ,78 14,93 12,77 10,28 Liczba wyemitowanych jednostek 1) Aktywa Subfunduszu w mln EUR 43,0 37,9 57,4 182,4 1) Skumulowane dane klas jednostek otwartych na dzień sporządzenia sprawozdania. 16

19 Allianz RCM Euro Equity Index Celem subfunduszu jest umożliwienie inwestorom udziału w wynikach 50 największych spółek notowanych na giełdach strefy euro, wchodzących w skład indeksu DJ EURO STOXX 50 SM. W związku z tym wyważyliśmy skład portfela akcji według sektorów i krajów, bazując na strukturze tego indeksu. Dzięki temu portfel uczestniczył w wynikach spółek akcyjnych w strefie euro. Pod koniec września 2007 r. ceny akcji wzrosły do poziomu wyższego niż w roku ubiegłym. Głównym powodem była znaczna poprawa wzrostu gospodarczego, szczególnie w Niemczech, oraz wysokie zyski spółek. Zwyżkowa tendencja cenowa została jednak zakłócona korektą latem 2007 roku. Z powodu wzrostu premii za ryzyko na rynkach, spowodowanego kryzysem rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, na całym świecie zwolniło finansowanie kredytów na większe projekty fuzji i przejęć. W rezultacie aktualnie znacznie spadło zainteresowanie inwestorów inwestowaniem w akcje, w tym europejskie. Więcej szczegółowych informacji na temat subfunduszu można znaleźć w prospekcie informacyjnym i w jego skrócie. Wyniki każdej z klas jednostek subfunduszu w analizowanym okresie przedstawiono w tabeli Wyniki na stronie 6 i 7. Nasza polityka inwestycyjna uwzględnia scenariusz nieznacznego osłabienia gospodarczego w strefie euro. Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh, Frankfurt nad Menem Podział procentowy aktywów netto wg sektorów Konsumpcja cykliczna 3,69 % Materiały podstawowe 6,34 % Przemysł 7,51 % Konsumpcja niecykliczna 9,31 % Energetyka 10,40 % Aktywa bieżące netto / Pozostałe sektory 2,44 % Instytucje finansowe 34,11 % Telekomunikacja 15,50 % Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 11,45 % zobowiązania 0,75 % 1) Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Wartość aktywów netto w EUR w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w EUR Jednostki Klasy A LU ,87 185,10 162,28 129,72 Jednostki Klasy I LU ,89 186,41 163,47 130,23 Liczba wyemitowanych jednostek 2) Aktywa Subfunduszu w mln EUR 64,9 101,4 95,6 58,8 1) Inwestycje w papiery wartościowe stanowią łącznie 100,75 % aktywów netto. 2) Skumulowane dane klas jednostek otwartych na dzień sporządzenia sprawozdania. 17

20 Allianz Investors Vision Subfundusz zamierza uzyskać stopę zwrotu powyżej stopy rynku pieniężnego, EONIA, przy niestabilności porównywalnej do niestabilności portfela składającego się w 85 % z długoterminowych europejskich obligacji rządowych, a w 15 % z europejskich obligacji o najwyższej wartości (blue chips). W tym celu angażuje zarządzających portfelami z Allianz Global Investors, którzy specjalizują się w określonych sektorach rynkowych. Każdy z nich zarządza częścią funduszu (podportfelem) w celu osiągnięcia wyników lepszych niż stopy rynku pieniężnego. Ryzyko ponoszone zwykle na odpowiednich rynkach inwestycyjnych (np. rynkach akcji lub obligacji) jest w dużej mierze zabezpieczone poprzez zastosowanie instrumentów pochodnych. Ma to w zamierzeniu przynieść dodatkowe zyski z podportfeli w porównaniu ze stopami rynku pieniężnego (tzw. strategia alpha porting). W celu uzyskania dodatkowych zysków, zarządzanie funduszami może również uwzględniać instrumenty pochodne, aby realizować strategie wartości względnej na rynkach walutowych i towarowych. Portfel papierów wartościowych subfunduszy został równo podzielony między akcje i obligacje uczestniczące w wynikach międzynarodowych rynków finansowych. Zgodnie z koncepcją inwestycyjną, korzystaliśmy z instrumentów pochodnych, aby uzyskać profil ryzyko-zysk przewidywany dla subfunduszu. Więcej szczegółowych informacji na temat subfunduszu można znaleźć w prospekcie informacyjnym i w jego skrócie. Wyniki każdej z klas jednostek subfunduszu w analizowanym okresie przedstawiono w tabeli Wyniki na stronie 6 i 7. Nasza polityka inwestycyjna uwzględnia scenariusz nieznacznego osłabienia gospodarki globalnej. Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh, Frankfurt nad Menem Podział procentowy aktywów netto według rodzaju papierów wartościowych Instrumenty rynku pieniężnego w USD 0,11 % Akcje w pozostałych krajach 0,43 % Obligacje w pozostałych walutach 1,64 % Obligacje w JPY 3,30 % Obligacje w EUR 13,01 % Obligacje w USD 13,40 % Pozostałe aktywa netto 12,89 % Akcje francuskie 18,72 % Akcje amerykańskie 17,99 % Akcje hiszpańskie 15,29 % Akcje portugalskie 3,22 % Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Wartość aktywów netto w EUR w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w EUR Jednostki Klasy AT 1) LU ,28 Jednostki Klasy CT 1) LU ,82 Jednostki Klasy I LU ,54 11,36 11,31 11,09 Jednostki Klasy WT 1) LU ,90 Wartość aktywów netto w USD w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w USD Jednostki Klasy I LU ) 13,05 Liczba wyemitowanych jednostek 3) Aktywa Subfunduszu w mln EUR 286,7 158,6 146,9 113,0 1) Data wprowadzenia do obrotu: 2 listopada ) Data likwidacji: 2 czerwca Wpływy z likwidacji: 13,17 USD. 3) Skumulowane dane klas jednostek otwartych na dzień sporządzenia sprawozdania. 18

Globalne Inwestowanie. zabezpieczone przed zmianami kursu złotego

Globalne Inwestowanie. zabezpieczone przed zmianami kursu złotego Globalne Inwestowanie zabezpieczone przed zmianami kursu złotego Franklin Templeton Investments Wyjątkowa struktura zarządzania funduszami Franklin Templeton to połączenie specjalistycznej wiedzy trzech

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010 PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2011 r. we wszystkich publikacjach EBC będzie umieszczony wizerunek motywu z banknotu o nominale 100. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND E-ACC-EURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND E-ACC-EURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015 GLOBAL STRATEGIC BOND FUND EACCEURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015 Metodologia i styl dysponuje możliwością elastycznych inwestycji w całe spektrum instrumentów o stałym dochodzie, w tym obligacji rządowych

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Złoto Raport rynkowy. Cena 1400-1450 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI

Złoto Raport rynkowy. Cena 1400-1450 USD/oz. Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Złoto Raport rynkowy Cena, 28 lutego 2014: Prognoza IV kw. 2013: 1320 USD/oz Wykształcanie się trendu wzrostowego Cena 1400-1450 USD/oz Maciej Kołodziejczyk Zarządzający w Investors TFI Marzec 2014 Rabbi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2008 ROCZNY 2008

RAPORT 2008 ROCZNY 2008 2008 RAPORT ROCZNY 2008 2008 Raport Roczny Spis treści 1 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej....................................... 2 List Prezesa Zarządu.......................................................

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo