Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A."

Transkrypt

1 Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

2 Allianz Global Investors Fund Informacje ogólne Allianz Global Investors Fund ( Spółka ) to otwarta spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zakładowym, założona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga. Spółka uzyskała zezwolenie Commission de Surveillance du Secteur Financier jako Société d Investissement a Capital Variable (SICAV) i jest zarejestrowana zgodnie z częścią I ustawy luksemburskiej z dnia 20 grudnia 2002 r. o przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania. Spółka została założona 9 sierpnia 1999 r. Spółka wprowadziła na rynek różne subfundusze ( subfundusze ), a każdy subfundusz wyemitował jednostki uczestnictwa w różnych klasach i walutach. Na dzień 30 września 2007 r. możliwe było nabycie i umorzenie następujących subfunduszy: Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Best Styles Euroland dit-protect Global Winner 2014 Allianz-dit Top Selection Europa Allianz RCM Euro Equity Index Allianz Investors Vision Allianz-dit Global EcoTrends Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM US Equity Systematic Allianz-dit Global Small Cap Allianz-dit Rising Stars Asia Allianz RCM BRIC Equity Allianz PIMCO Euro Bond Total Return Allianz-dit Corporate Bond Global Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2015 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2017 Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz-dit Growing Markets Protect Allianz Global Investors Fund c /o Allianz Global Investors Luxembourg S.A. 6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg Telefon : Faks : Internet :

3 Allianz Global Investors Fund Dla każdego subfunduszu jest prowadzona oddzielna pula aktywów i oddzielna dokumentacja księgowa. Dane przedstawione w niniejszym sprawozdaniu finansowym dotyczą okresu od 1 października 2006 do 30 września 2007 r. Nie należy ich traktować jako wyznacznika przyszłych wyników subfunduszy. W dniu 30 marca 2007 r. zlikwidowano następujący subfundusz: Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2007 Dane liczbowe dotyczące subfunduszu przedstawione w niniejszym sprawozdaniu finansowym odnoszą się do okresu od 1 października 2006 do 30 marca Subskrypcja jest możliwa wyłącznie na podstawie prospektu informacyjnego i skrótu tego prospektu uzupełnionego aktem założycielskim, ostatnim sprawozdaniem rocznym i najnowszym sprawozdaniem półrocznym, jeżeli zostało ono opublikowane w późniejszym terminie. Prospekt informacyjny i skrót tego prospektu, akt założycielski oraz odpowiednie sprawozdania roczne i półroczne można otrzymać w spółce zarządzającej, u depozytariusza oraz każdego agenta ds. płatności i informacji nieodpłatnie, przed zawarciem umowy lub później. W dniu 2 kwietnia 2007 r. zlikwidowano następujący subfundusz: Allianz RCM Japan Equity High Alpha Dane liczbowe dotyczące subfunduszu przedstawione w niniejszym sprawozdaniu finansowym odnoszą się do okresu od 1 października 2006 do 2 kwietnia W dniu 21 września 2007 r. następujący subfundusz został połączony ze spółką Allianz-dit Top Selection Europa: Allianz RCM Europe Equity High Alpha Dane liczbowe dotyczące subfunduszu przedstawione w niniejszym sprawozdaniu finansowym odnoszą się do okresu od 1 października 2006 do 21 września W dniu 28 września 2007 r. zlikwidowano następujący subfundusz: Allianz RCM North American Equity Growth Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2037 Dane liczbowe dotyczące subfunduszu przedstawione w niniejszym sprawozdaniu finansowym odnoszą się do okresu od 1 października 2006 do 28 września 2007.

4 Allianz Global Investors Fund Ważna informacja dla posiadaczy jednostek Allianz Global Investors Fund: Wprowadzenie do obrotu nowych subfunduszy Spółka wprowadziła do obrotu następujące nowe subfundusze: w dniu 2 października 2006 r.: Allianz RCM Europe Equity Growth, klasa jednostek W (EUR) Allianz RCM Euroland Equity Growth, klasa jednostek W (EUR) Allianz RCM Japan Equity High Alpha, klasa jednostek W (EUR) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2017, klasa jednostek I (EUR) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2037, klasa jednostek I (EUR) w dniu 12 grudnia 2006 r.: Allianz RCM US Equity Systematic, klasa jednostek W (H-EUR) w dniu 9 stycznia 2007 r.: Allianz-dit Global Small Cap, klasa jednostek A (EUR) w dniu 6 lutego 2007 r.: Allianz-dit Rising Stars Asia, klasa jednostek A (EUR) w dniu 17 kwietnia 2007 r.: Allianz RCM Enhanced Money Market, klasa jednostek I (EUR) w dniu 22 maja 2007 r.: Allianz-dit Growing Markets Protect, klasa jednostek AT (EUR) w dniu 29 maja 2007 r.: Allianz RCM BRIC Equity, klasa jednostek I (EUR) i CT (EUR) Zmiany prospektów informacyjnych Za zgodą organu nadzorczego Luksemburga zarząd Spółki postanowił wprowadzić następujące zmiany do prospektu informacyjnego, wchodzące w życie dnia 2 października 2006 r.: Nazwa subfunduszu została zmieniona z Allianz RCM Pan-European Equity na Allianz RCM Europe Equity High Alpha. Zarząd subfunduszu Allianz Investors Vision został przeniesiony z Allianz Global Investors Advisory GmbH do Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh (poprzednio: DEUTSCHER INVESTMENT- TRUST Gesellschaft für Wertpapieranlagen mbh) we Frankfurcie nad Menem. Za zgodą organu nadzorczego Luksemburga zarząd Spółki postanowił również wprowadzić następujące zmiany do prospektu informacyjnego, wchodzące w życie dnia 29 listopada 2006 r.: Nazwa subfunduszu dit-top Selection Europa została zmieniona na Allianzdit Top Selection Europa. Nazwa subfunduszu dit-global EcoTrends została zmieniona na Allianz-dit Global EcoTrends. Nazwa subfunduszu dit-corporate Bond Global została zmieniona na Allianz-dit Corporate Bond Global. Zwiększono maksymalną prowizję depozytariusza z 0,50 % do 0,60 % rocznie, obliczaną na podstawie wartości aktywów netto określonej w ostatnim dniu wyceny każdego miesiąca. Depozytariusz może pobierać niższą prowizję według własnego uznania. Datę likwidacji subfunduszu Allianz PIMCO Treasury Bond Plus 2017 przesunięto na piątek 29 września 2017 r. Subfunduszom Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus, Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2007, Allianz PIMCO Treasury Euro 2009, Allianz PIMCO

5 Allianz Global Investors Fund Treasury Euro 2011, Allianz PIMCO Treasury Euro 2013, Allianz PIMCO Treasury Euro 2015, Allianz PIMCO Treasury Euro 2017, Allianz PIMCO Treasury Euro 2019 oraz Allianz PIMCO Treasury Euro 2037 dano możliwość korzystania z ograniczonej dywersyfikacji ryzyka zgodnie z suplementem II nr 3f) do prospektu informacyjnego. Za zgodą organu nadzorczego Luksemburga zarząd Spółki postanowił również wprowadzić następujące zmiany do prospektu informacyjnego, wchodzące w życie dnia 30 marca 2007 r.: Klasy jednostek subfunduszu Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2007 zostały zamknięte. Za zgodą organu nadzorczego Luksemburga zarząd Spółki postanowił również wprowadzić następujące zmiany do prospektu informacyjnego, wchodzące w życie dnia 2 kwietnia 2007 r.: Klasy jednostek subfunduszu Allianz RCM Japan Equity High Alpha zostały zamknięte. Za zgodą organu nadzorczego Luksemburga zarząd Spółki postanowił również wprowadzić następujące zmiany do prospektu informacyjnego, wchodzące w życie dnia 12 kwietnia 2007 r.: Cel inwestycyjny subfunduszu Allianz Investors Vision zostanie zmieniony w następujący sposób: W ramach polityki inwestycyjnej należy zmierzać do osiągnięcia rocznej stopy zwrotu przed uwzględnieniem kosztów na średnim poziomie 1,5 punktu procentowego powyżej indeksu Euro Overnight Index Average (EONIA). W ten sposób zarząd będzie dążył do uzyskania poziomu zmienności wartości aktywów netto subfunduszu porównywalnego empirycznie z poziomem zmienności portfela składającego się w około 85 % z długoterminowych europejskich obligacji rządowych oraz w około 15 % z europejskich obligacji o najwyższej wartości (blue chips). Zarząd subfunduszy Allianz RCM Asia Pacific oraz Allianz-dit Rising Stars Asia został przeniesiony do subfunduszu RCM Asia Pacific Limited w Hongkongu. W przypadku zabezpieczonych walutowo klas jednostek subfunduszu Allianz RCM US Equity Systematic zarządzanie zabezpieczeniem walutowym przekazano spółce Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh we Frankfurcie nad Menem. Za zgodą organu nadzorczego Luksemburga zarząd Spółki postanowił również wprowadzić następujące zmiany do prospektu informacyjnego, wchodzące w życie dnia 28 września 2007 r.: Klasy jednostek subfunduszu Allianz RCM North American Equity Growth oraz Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2037 zostały zamknięte. Połączenie subfunduszy Za zgodą depozytariusza i organu nadzorczego Luksemburga, spółka zarządzająca postanowiła połączyć subfundusze Allianz RCM Europe Equity High Alpha w Allianz-dit Top Selection Europa z dniem 21 września 2007 r. Posiadacze jednostek rozwiązywanego subfunduszu, Allianz RCM Europe Equity High Alpha, automatycznie i nieodpłatnie otrzymują jednostki przejmującego

6 Allianz Global Investors Fund subfunduszu Allianz-dit Top Selection Europa w dniu odniesienia 21 września 2007 r. Liczba przyznawanych jednostek jest obliczana na podstawie stosunku wartości aktywów netto jednostki rozwiązywanego subfunduszu do subfunduszu przejmującego na dzień odniesienia 21 września 2007 r. Jednostki rozwiązywanego subfunduszu Allianz RCM Europe Equity High Alpha przestaną być emitowane od dnia 17 września 2007 r. Nie będzie to miało wypływu na emisję jednostek subfunduszu Allianz-dit Top Selection Europe. Jednostki subfunduszu Allianz RCM Europe Equity High Alpha przestaną być umarzane od dnia 19 września 2007 r. Nie będzie to miało wypływu na umarzanie jednostek subfunduszu Allianz-dit Top Selection Europe. Przed połączeniem funduszy istnieje możliwość nieodpłatnej zamiany jednostek Allianz RCM Europe Equity High Alpha na jednostki Allianz-dit Top Selection Europe. Zmiana opłaty za zarządzanie Stała opłata za zarządzanie klasą jednostek Allianz Investors Vision I (EUR) podwyższono z 0,30 % do 0,60 % w dniu 2 listopada 2006 r. Stała opłata za zarządzanie klasami jednostek Allianz RCM Global Equity AT (EUR) i AT (USD) podwyższono z 1,25 % do 1,50 % w dniu 1 czerwca 2007 r. Stała opłata za zarządzanie klasą jednostek Allianz RCM Enhanced Money Market I (EUR) obniżono z 0,25 % do 0,15 % w dniu 1 sierpnia 2007 r. Aktualny prospekt informacyjny i jego skrót z kwietnia 2007 roku można nieodpłatnie otrzymać od spółki zarządzającej, depozytariusza oraz każdego agenta ds. płatności i Informacji przed zawarciem umowy lub później.

7 Allianz Global Investors Fund Spis treści Wynik Polityka inwestycyjna i aktywa Subfunduszu Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Best Styles Euroland dit-protect Global Winner Allianz-dit Top Selection Europa Allianz RCM Euro Equity Index Allianz Investors Vision Allianz-dit Global EcoTrends Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM US Equity Systematic Allianz-dit Global Small Cap Allianz-dit Rising Stars Asia Allianz RCM BRIC Equity Allianz PIMCO Euro Bond Total Return Allianz-dit Corporate Bond Global Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz-dit Growing Markets Protect Sprawozdanie z likwidacji Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz RCM Europe Equity High Alpha Allianz RCM Japan Equity High Alpha Allianz RCM North American Equity Growth Skonsolidowane sprawozdanie finansowe funduszu Zestawienie operacji Zestawienie aktywów netto Zestawienie zmian w aktywach netto Allianz Global Investors Fund Sprawozdania finansowe Subfunduszy Portfele inwestycji Zestawienie operacji Zestawienie aktywów netto Zestawienie zmian w aktywach netto Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Best Styles Euroland dit-protect Global Winner Allianz-dit Top Selection Europa Allianz RCM Euro Equity Index Allianz Investors Vision Allianz-dit Global EcoTrends Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM US Equity Systematic Allianz-dit Global Small Cap Allianz-dit Rising Stars Asia Allianz RCM BRIC Equity Allianz PIMCO Euro Bond Total Return Allianz-dit Corporate Bond Global Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz-dit Growing Markets Protect Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz RCM Europe Equity High Alpha Allianz RCM Japan Equity High Alpha Allianz RCM North American Equity Growth Noty do sprawozdania finansowego Informacja dla inwestorów w Szwajcarii Raport niezależnego biegłego rewidenta dla posiadaczy jednostek Dalsze informacje niezweryfikowane przez biegłego rewidenta Wartość ekspozycji na ryzyko (VaR) Wypłata zysków Lista adresowa Uwaga: Ten dokument jest tłumaczeniem z tekstu angielskiego. W przypadku rozbieżności, proszę skonsultować się z oryginałem.

8 Allianz Global Investors Fund Wynik Nazwa Subfunduszu Klasa jednostek Data wprowadzenia do obrotu 1 rok (30 września września 2007) Wynik w % Allianz RCM Global Equity AT (EUR) ,26 AT (USD) ,15 CT (EUR) IT (EUR) WT (EUR) Allianz RCM Asia Pacific A (EUR) ,61 A (USD) ,45 AT (EUR) CT (EUR) I (EUR) ,62 I (USD) ,28 Allianz RCM North American Equity Growth 1) AT (EUR) ,52 AT (USD) ,37 CT (EUR) ,89 CT (USD) ,77 Allianz RCM Global Sustainability A (EUR) ,85 A (USD) ,34 CT (EUR) Allianz RCM Best Styles Euroland AT (EUR) CT (EUR) I (EUR) ,06 dit-protect Global Winner 2014 AT (EUR) ,78 Allianz-dit Top Selection Europa A (EUR) ,75 ( poprzednio dit-top Selection Europa) MSCI Europe Total Return (Net) (indeks odniesienia) 13,58 Allianz RCM Europe Equity High Alpha 2) AT (EUR) ,49 ( poprzednio Allianz RCM Pan European Equity) AT (USD) ,17 CT (EUR) ,04 CT (USD) ,59 Allianz RCM Euro Equity Index A (EUR) ,83 I (EUR) ,98 Dow Jones EURO STOXX 50 SM Total Return (indeks odniesienia) 15,32 Allianz Investors Vision AT (EUR) CT (EUR) I (EUR) ,34 WT (EUR) Allianz-dit Global EcoTrends A (EUR) ,34 ( poprzednio dit-global EcoTrends) AT (EUR) CT (EUR) RCM IT (EUR) Allianz RCM Europe Equity Growth A (EUR) ) Data zakończenia: 28 września ) Data zakończenia: 21 września AT (EUR) CT (EUR) I (EUR) IT (EUR) W (EUR)

9 Allianz Global Investors Fund 2 lata (30 września września 2007) Wynik w % 3 lata (30 wrzesień wrzesień 2007) Wynik w % 4 lata (30 września września 2007) Wynik w % 5 lat (30 września września 2007) Wynik w % 10 lat (30 września września 2007) Wynik w % Data wprowadzenia do obrotu 30 września 2007 Wynik w % 26,30 56,22 64,48 56,85 22,20 49,03 80,00 100,35 126,33 15,20 0,40 0,40 2,11 75,87 121,78 97,81 112,05 20,70 20,50 78,28 126,06 110,16 144,00 0,43 12,64 9,45 4,83 30,50 17,57 30,20 33,47 51,66 4,30 1,18 11,46 7,53 2,60 32,90 16,35 28,21 30,58 47,59 8,20 24,83 52,30 60,69 63,43 47,26 75,55 96,60 126,68 1,40 4,10 4,30 34,78 43,00 11,33 32,85 65,82 70,46 32,21 69,44 76,73 25,33 68,82 90,38 94,91 14,80 45,97 92,34 128,82 177,36 55,60 24,11 66,47 86,48 89,97 30,49 44,89 89,86 124,74 170,89 103,62 32,99 68,72 96,64 121,81 33,70 70,31 99,23 125,24 34,38 73,13 101,51 128,18 3,28 2,82 7,18 13,34 22,49 28,12 4,09 32,67 7,94 7,70 8,29 13,85 13,86 12,88 18,01 18,00 16,43 7

10 Allianz Global Investors Fund Nazwa Subfunduszu Klasa jednostek Data wprowadzenia do obrotu 1 rok (30 września września 2007) Wynik w % Allianz RCM Euroland Equity Growth A (EUR) AT (EUR) CT (EUR) I (EUR) IT (EUR) W (EUR) W (H-SKK) Allianz RCM Japan Equity High Alpha 1) AT (EUR) CT (EUR) I (EUR) IT (EUR) W (EUR) Allianz RCM US Equity Systematic CT (EUR) W (H-EUR) Allianz-dit Global Small Cap A (EUR) MSCI World Small Cap Total Return (Net) (indeks odniesienia) RCM I (EUR) MSCI World Small Cap Total Return (Net) (indeks odniesienia) Allianz-dit Rising Stars Asia A (EUR) S&P Citigroup EMI PAN ASIA EX JAPAN, AUSTRALIA, NEW ZEALAND NET Total Return (indeks odniesienia) CT (EUR) S&P Citigroup EMI PAN ASIA EX JAPAN, AUSTRALIA, NEW ZEALAND NET Total Return (indeks odniesienia) Allianz RCM BRIC Equity AT (EUR) CT (EUR) I (EUR) Allianz PIMCO Euro Bond Total Return A (EUR) ,29 AT (EUR) ,40 CT (EUR) I (H-CHF) ,40 I (EUR) ,80 IT (EUR) ,79 Allianz-dit Corporate Bond Global A (EUR) ,75 ( poprzednio dit-corporate Bond Global) Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus CT (EUR) I (EUR) ,87 P (EUR) ,81 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) I (EUR) ,11 P (EUR) ,04 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009 I (EUR) ,81 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011 I (EUR) ,96 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013 I (EUR) ,69 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2015 I (EUR) ,18 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2017 I (EUR) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) I (EUR) Allianz RCM Enhanced Money Market I (EUR) Allianz-dit Growing Markets Protect AT (EUR) ) Data zakończenia: 2 kwietnia ) Data zakończenia: 30 marca ) Data zakończenia: 28 września

11 Allianz Global Investors Fund 2 lata (30 września września 2007) Wynik w % 3 lata (30 wrzesień wrzesień 2007) Wynik w % 4 lata (30 września września 2007) Wynik w % 5 lat (30 września września 2007) Wynik w % 10 lat (30 września września 2007) Wynik w % Data wprowadzenia do obrotu 30 września 2007 Wynik w % _ 11,26 11,26 12,35 14,24 14,21 13,81 0,15 1,17 0,06 1,60 1,75 0,01 0,69 13,91 0,01 2,05 0,92 5,46 30,81 32,04 3,76 0,36 16,62 22,03 22,75 2,84 5,20 9,56 2,93 5,14 10,18 12,60 0,80 3,18 1,73 7,15 12,92 15,74 1,76 0,70 1,36 2,93 5,71 1,48 5,74 8,91 10,98 5,60 5,87 1,98 6,84 11,69 1,91 1,49 8,08 14,52 0,24 8,57 16,54 2,25 8,36 16,83 3,89 3,55 2,57 9,19 1,53 3,13 9

12

13 Allianz RCM Global Equity W związku z niezmiennymi oczekiwaniami znacznego wzrostu zysków, wysokimi przepływami gotówki i dywidendami w połączeniu z fuzjami i przejęciami oraz aktywnością niepublicznego rynku kapitałowego na początku okresu na rynkach nadal panowały tendencje zwyżkowe. Pomimo wstrząsu wywołanego w lutym paniką w Chinach, te same zjawiska przyczyniły się do dalszego wzrostu rynków w marcu i kolejnych miesiącach. Zakończenie okresu zostanie zapamiętane ze względu na pogłębienie się niestabilności i nagły skok premii za ryzyko w wielu klasach aktywów w sytuacji, kiedy obawy dotyczące zapowiadającego się w Stanach Zjednoczonych kryzysu finansowego związanego z kryzysem rynku kredytów hipotecznych udzielanych przy zastosowaniu obniżonych wymogów wobec kredytobiorcy (sub-prime), osiągnęły rozmiary globalne. Za wyniki w rozpatrywanym okresie był odpowiedzialny przede wszystkim skład portfela. Pozytywne efekty przyniosło również zaangażowanie w spółki działające w dziedzinie technologii, sprzętu komputerowego i wyposażenia, oprogramowania i usług oraz energii. Dobór portfela w Stanach Zjednoczonych i Japonii również miał pozytywny wpływ. Najlepiej na wyniki w tym okresie wpłynęły akcje Nintendo i China Mobile. Inwestorzy zastanawiają się głównie nad tym, czy w Stanach Zjednoczonych nastąpi recesja i czy gospodarka azjatycka i europejska będą w stanie uniezależnić się od Stanów Zjednoczonych. Rynek jest nadal niestabilny w wyniku kryzysu sub-prime. Nastąpiło spowolnienie w obszarze fuzji i przejęć. Sądzimy jednak, że w przyszłym roku akcje o wysokiej jakości i potencjale wzrostu nadal będą osiągać wyniki lepsze niż średnia rynku. Dalsze informacje na temat subfunduszu można znaleźć w prospekcie informacyjnym i w jego skrócie. Wyniki subfunduszu w analizowanym okresie przedstawiono w tabeli Wyniki na stronie 6 i 7. RCM (UK) Limited, Londyn Podział procentowy aktywów netto wg krajów Kajmany 2,08 % Antyle Holenderskie 2,18 % Holandia 2,35 % Hongkong 4,00 % Kanada 4,08 % Australia 4,24 % Francja 5,72 % Pozostałe kraje 10,70 % Pozostałe aktywa netto 3,90 % Stany Zjednoczone 38,87 % Niemcy 7,90 % Japonia 7,51 % Wielka Brytania 6,47 % Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Wartość aktywów netto w USD w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w USD Jednostki Klasy AT LU ,52 8,92 7,73 6,40 Jednostki Klasy CT LU ) Wartość aktywów netto w EUR w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w EUR Jednostki Klasy AT LU ,78 6,75 6,16 4,98 Jednostki Klasy CT 2) LU ,04 1) Jednostki Klasy IT 2) LU ,04 Jednostki Klasy WT 3) LU ,11 Liczba wyemitowanych jednostek 4) Aktywa Subfunduszu w mln. USD. 110,2 162,5 112,6 89,4 1) Data likwidacji: 16 lutego Wpływy z likwidacji: Klasa CT 6,61 USD, Klasa CT 4,93 EUR. 2) Data wprowadzenia do obrotu: 4 czerwca Początkowa cena subskrypcyjna: 10,00 EUR. 3) Data wprowadzenia do obrotu: 25 września Początkowa cena subskrypcyjna: 1.000,00 EUR. 4) Skumulowane dane klas jednostek otwartych na dzień sporządzenia sprawozdania. 11

14 Allianz RCM Asia Pacific Celem funduszu jest zapewnienie wzrostu kapitału w długim terminie poprzez inwestowanie w portfel skoncentrowany głównie na akcjach zbywalnych i papierach wartościowych powiązanych z akcjami spółek z obszaru Azji i Pacyfiku, z wyjątkiem Japonii. Ani słabe dane gospodarcze i kryzys finansowy na rynku kredytów hipotecznych udzielanych z zastosowaniem obniżonych wymogów wobec kredytobiorcy (sub-prime) w Stanach Zjednoczonych, ani ostrzeżenie brytyjskiego banku Northern Rock, że nie wykona prognoz, nie miały negatywnego wpływu na wyniki rynku azjatyckiego. Wyniki rynku azjatyckiego w analizowanym okresie były dobre. Chiny były najlepiej prosperującym rynkiem regionu. Wynika to z silnego wzrostu gospodarczego, spowodowanego uprzemysłowieniem Chin. Po ogłoszeniu przez chiński rząd wprowadzenia programu QDII (Kwalifikowanych Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych Qualified Domestic Institutional Investors), umożliwiającego chińskim spółkom finansowym inwestowanie za granicą, i programu QDRI (Kwalifikowanych Krajowych Inwestorów Sprzedaży Qualified Domestic Retail Investor), umożliwiającego inwestorom indywidualnym inwestowanie na rynku akcji w Hongkongu, znacznie zmniejszyła się duża dotychczas rozbieżność wyceny między notowanymi na dwóch giełdach chińskimi jednostkami klasy A a jednostkami H w Hongkongu. Tajwan był najgorzej prosperującym rynkiem w regionie Azji z wyłączeniem Japonii. Rynek dążył do poprawy, w miarę jak krajowi inwestorzy detaliczni siłowo redukowali swoje długie pozycje oparte na depozycie zabezpieczającym. Zwiększone nabycia funduszy zagranicznych również spowodowały odpływ dolarów inwestorów z rynku krajowego. Ryzyko związane z globalnym wzrostem gospodarczym jest ukierunkowane na zagrożenia w związku z utrzymującą się zewnętrzną niepewnością, wynikającą z obaw o potencjalne spowolnienie wzrostu Stanów Zjednoczonych. Oczekujemy jednak, że podstawowa gospodarka azjatycka utrzyma się na zdrowym poziomie, dzięki temu, że większość gospodarek prosperuje, utrzymując nadwyżki na rachunku bieżącym, a rządy azjatyckie przyjęły podejście wspierające, stymulujące konsumpcję krajową jako motor wzrostu, aby zabezpieczyć gospodarki przed potencjalnym spowolnieniem eksportu. Więcej szczegółowych informacji na temat subfunduszu można znaleźć w prospekcie informacyjnym i w jego skrócie. Wyniki każdej z klas jednostek subfunduszu w analizowanym okresie przedstawiono w tabeli Wyniki na stronach 6 i 7. RCM Asia Pacific Limited Hongkong Podział procentowy aktywów netto wg sektorów Pozostałe sektory 8,56 % Dobra konsumpcyjne codziennego użytku 4,15 % Usługi telekomunikacyjne 6,35 % Energetyka 7,07 % Materiały 11,89 % Pozostałe aktywa netto 1,24 % Instytucje finansowe 33,45 % Towary i usługi handlowe 14,40 % Technologia 12,89 % Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Data wprowadzenia do obrotu Wartość aktywów netto w EUR w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w EUR Jednostki Klasy A 1) LU ,80 14,43 12,61 10,00 Jednostki Klasy AT 2) LU ,07 10,00 Jednostki Klasy CT 2) LU ,05 10,00 Jednostki Klasy I 1) LU ,92 14,51 12,68 10,00 Wartość aktywów netto w USD w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w USD Jednostki Klasy A 3) LU ,79 12,71 10,72 10,00 Jednostki Klasy I LU ,72 14,00 11,61 10,00 Liczba wyemitowanych jednostek 4) Aktywa Subfunduszu w mln EUR 201,1 155,0 74,2 1) Data wprowadzenia do obrotu: 11 stycznia ) Data wprowadzenia do obrotu: 11 marca ) Data wprowadzenia do obrotu: 4 czerwca ) Skumulowane dane klas jednostek otwartych na dzień sporządzenia sprawozdania. 12

15 Allianz RCM Global Sustainability W związku z niezmiennymi oczekiwaniami znacznego wzrostu zysków, wysokimi przepływami gotówki i dywidendami w połączeniu z fuzjami i przejęciami oraz aktywnością niepublicznego rynku kapitałowego, na początku okresu na rynkach nadal panowały tendencje zwyżkowe. Pomimo wstrząsu wywołanego w lutym paniką w Chinach, te same zjawiska przyczyniły się do dalszego wzrostu rynków w marcu i kolejnych miesiącach. Zakończenie okresu zostanie zapamiętane ze względu na pogłębienie niestabilności i nagły skok premii za ryzyko w wielu klasach aktywów w sytuacji, kiedy obawy dotyczące zapowiadającego się w Stanach Zjednoczonych kryzysu finansowego związanego z kryzysem rynku kredytów hipotecznych udzielanych przy zastosowaniu obniżonych wymogów wobec kredytobiorcy (sub-prime), osiągnęły rozmiary globalne. Za wyniki w rozpatrywanym okresie był odpowiedzialny przede wszystkim skład portfela. Pozytywny wpływ miało również zaangażowanie w spółki działające w następujących sektorach: technologia, sprzęt komputerowy i wyposażenie, elektronika i sprzęt elektroniczny, sektor farmaceutyczny. Dobór portfela w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii również miał pozytywny wpływ. Akcje spółki Trina Solar z amerykańskiego sektora energii słonecznej, wspierane przez portfel akcji Rio Tinto, miały nadal znaczny wpływ na wyniki. Inwestorzy zastanawiają się głównie nad tym, czy w Stanach Zjednoczonych nastąpi recesja i czy gospodarka azjatycka i europejska będą w stanie uniezależnić się od Stanów Zjednoczonych. Rynek jest nadal niestabilny w wyniku kryzysu sub-prime. Nastąpiło spowolnienie w obszarze fuzji i przejęć. Sądzimy jednak, że w przyszłym roku akcje o wysokiej jakości i potencjale wzrostu nadal będą osiągać wyniki lepsze niż średnia rynku. Dalsze informacje na temat subfunduszu można znaleźć w prospekcie informacyjnym i w jego skrócie. Wyniki subfunduszu w analizowanym okresie przedstawiono w tabeli Wyniki na stronie 6 i 7. RCM (UK) Limited, Londyn Podział procentowy aktywów netto wg krajów Holandia 2,65 % Australia 3,82 % Francja 5,32 % Hiszpania 6,25 % Japonia 6,42 % Szwajcaria 7,13 % Pozostałe kraje 7,73 % Pozostałe aktywa netto 3,55 % Stany Zjednoczone 24,85 % Wielka Brytania 19,90 % Niemcy 12,38 % Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Wartość aktywów netto w EUR w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w EUR Jednostki Klasy A LU ,15 14,36 13,03 10,68 Jednostki Klasy A 1) LU ,14 Wartość aktywów netto w USD w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w USD Jednostki Klasy A LU ,44 17,81 15,33 12,86 Liczba wyemitowanych jednostek 2) Aktywa Subfunduszu w mln EUR 28,5 22,8 19,5 19,1 3) 1) Data wprowadzenia do obrotu: 31 lipca Początkowa cena subskrypcyjna: 10,00 EUR. 2) Skumulowane dane klas jednostek otwartych na dzień sporządzenia sprawozdania. 3) Informacje podawane w USD. Waluta bazowa została zmieniona z USD na EUR w dniu 7 grudnia 2004 r. 13

16 Allianz RCM Best Styles Euroland Subfundusz koncentruje się na rynku akcji strefy euro. W zależności od sytuacji rynkowej będą stosowane różne style inwestycyjne lub ich kombinacje. Celem inwestycji jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału. Pod koniec września 2007 r. akcje w strefie euro były sprzedawane po wyższych cenach niż w roku ubiegłym. Głównym powodem była znaczna poprawa wzrostu gospodarczego, szczególnie w Niemczech, oraz wysokie zyski spółek. Zwyżkowa tendencja cenowa została jednak zakłócona korektą latem 2007 roku. Z powodu wzrostu premii za ryzyko na rynkach, spowodowanego kryzysem rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, na całym świecie zwolniło finansowanie kredytów na większe projekty fuzji i przejęć. W rezultacie aktualnie znacznie spadło zainteresowanie inwestorów inwestowaniem w akcje, w tym akcje strefy euro. Zgodnie z koncepcją inwestycyjną dobieraliśmy akcje, bazując na połączeniu analizy fundamentalnej i ilościowego zarządzania ryzykiem. Mimo to uzyskana struktura sektorów i krajów w dużej mierze odpowiadała reprezentatywnym indeksom rynkowym. Więcej szczegółowych informacji na temat subfunduszu można znaleźć w prospekcie informacyjnym i w jego skrócie. Wyniki każdej z klas jednostek subfunduszu w analizowanym okresie przedstawiono w tabeli Wyniki na stronie 6 i 7. Nasza polityka inwestycyjna uwzględnia scenariusz nieznacznego osłabienia gospodarczego w strefie euro. Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh, Frankfurt nad Menem Podział procentowy aktywów netto wg krajów Belgia 4,14 % Finlandia 6,38 % Holandia 9,30 % Hiszpania 9,41 % Włochy 11,91 % Pozostałe kraje 2,83 % Pozostałe aktywa netto 2,85 % Niemcy 26,79 % Francja 26,39 % Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Data wprowadzenia do obrotu Wartość aktywów netto w EUR w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w EUR Jednostki Klasy AT 1) LU ,59 10,00 Jednostki Klasy CT 1) LU ,57 10,00 Jednostki Klasy I 2) LU ,96 12,37 10,61 10,00 Liczba wyemitowanych jednostek 3) Aktywa Subfunduszu w mln EUR 313,5 206,0 100,8 1) Data wprowadzenia do obrotu: 4 czerwca ) Data wprowadzenia do obrotu: 12 lipca ) Skumulowane dane klas jednostek otwartych na dzień sporządzenia sprawozdania. 14

17 dit-protect Global Winner 2014 Korzystając z pochodnych instrumentów finansowych, subfundusz dąży do osiągnięcia nieproporcjonalnie wysokich udziałów w wynikach ośmiu koszyków akcji obejmujących w sumie akcje 24 międzynarodowych spółek do 25 kwietnia 2014 r. W każdym przypadku w ośmiu kluczowych datach zostają określone średnie wyniki najlepszego od początku okresu koszyka akcji. Następnie taki koszyk akcji i jego dalsze wyniki są pomijane. Celem subfunduszu jest uzyskanie 115 % udziału w średnich wynikach określonych w ten sposób na dzień 25 kwietnia 2014 r. Jednocześnie w tym samym dniu jest gwarantowana minimalna cena umorzenia w wysokości 100 EUR za jednostkę. Od 26 kwietnia 2014 r. aktywa subfunduszu będą inwestowane w portfel nastawiony na rynek obligacji i rynek pieniężny, składający się głównie z inwestycji w euro o średnim okresie zwrotu wynoszącym nie więcej niż jeden rok. Zgodnie z koncepcją inwestycyjną subfunduszu aktywa były inwestowane w ośmiu krajach Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Korei, Japonii, Stanach Zjednoczonych i Brazylii i w każdym przypadku wybierano trzy rodzaje akcji uznanych za obiecujące (koszyki akcji). W dniu 25 kwietnia 2007 r. określiliśmy wartość portfela amerykańskiego. Składał się on z akcji AT&T, Bank of America i ChevronTexaco i odnotował najwyższy wzrost. Więcej szczegółowych informacji na temat subfunduszu można znaleźć w prospekcie informacyjnym i w jego skrócie. Wyniki subfunduszu w analizowanym okresie przedstawiono w tabeli Wyniki na stronie 6 i 7. Subfundusz zapewnia świadomym ryzyka inwestorom interesujące możliwości zysku. Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh, Frankfurt nad Menem Podział procentowy aktywów netto wg sektorów Produkty konsumpcyjne 3,45 % Materiały 8,58 % Towary i usługi handlowe 10,30 % Instytucje finansowe 15,34 % Technologia 2,87 % Usługi telekomunikacyjne 22,29 % Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 20,14 % Energetyka 17,68 % Pozostałe aktywa netto 0,65 % 1) Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Data wprowadzenia do obrotu Wartość aktywów netto w EUR w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w EUR Jednostki Klasy AT 2) LU ,33 102,34 100,00 Liczba wyemitowanych jednostek 3) Aktywa Subfunduszu w mln EUR 89,1 76,8 1) Inwestycje w papiery wartościowe stanowią łącznie 100,65 % aktywów netto. 2) Data wprowadzenia do obrotu: 24 kwietnia ) Skumulowane dane klas jednostek otwartych na dzień sporządzenia sprawozdania. 15

18 Allianz-dit Top Selection Europa ( poprzednio dit-top Selection Europa) Subfundusz dokonuje inwestycji głównie na europejskim rynku akcji. Ich celem jest uzyskanie stosunkowo skoncentrowanego portfela o neutralnej orientacji sektorowej w odniesieniu do indeksu MSCI Europe. Celem inwestycji jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału. Pod koniec września 2007 r. akcje europejskie były sprzedawane po wyższych cenach niż w roku ubiegłym. Głównym powodem była znaczna poprawa wzrostu gospodarczego, szczególnie w Niemczech, oraz wysokie zyski spółek. Wielokrotne pozytywne korekty prognoz zysku zwiększyły siłę poprawy gospodarczej. Zwyżkowa tendencja cenowa została jednak zakłócona korektą latem 2007 roku. Z powodu wzrostu premii za ryzyko na rynkach, spowodowanego kryzysem rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, na całym świecie zwolniło finansowanie kredytów na większe projekty fuzji i przejęć. W rezultacie aktualnie znacznie spadło zainteresowanie inwestorów inwestowaniem w akcje, w tym europejskie. Polityka subfunduszu zakładająca wieloetapowy proces wyboru spośród akcji spółek europejskich, które uznaliśmy za szczególnie obiecujące, pozostała niezmieniona. W naszym portfelu znalazły się akcje głównych sektorów rynków inwestycyjnych. Więcej szczegółowych informacji na temat subfunduszu można znaleźć w prospekcie informacyjnym i w jego skrócie. Wyniki subfunduszu w analizowanym okresie przedstawiono w tabeli Wyniki na stronie 6 i 7. Nasza polityka inwestycyjna uwzględnia scenariusz nieznacznego osłabienia gospodarczego w Europie. Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh, Frankfurt nad Menem Podział procentowy aktywów netto wg krajów Irlandia 2,44 % Grecja 2,51 % Finlandia 5,38 % Włochy 5,40 % Norwegia 5,72 % Francja 6,51 % Holandia 9,23 % Szwecja 2,30 % Pozostałe kraje 0,30 % Pozostałe aktywa netto 0,81 % Wielka Brytania 24,48 % Niemcy 20,56 % Szwajcaria 14,36 % Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Wartość aktywów netto w EUR w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w EUR Jednostki Klasy A LU ,78 14,93 12,77 10,28 Liczba wyemitowanych jednostek 1) Aktywa Subfunduszu w mln EUR 43,0 37,9 57,4 182,4 1) Skumulowane dane klas jednostek otwartych na dzień sporządzenia sprawozdania. 16

19 Allianz RCM Euro Equity Index Celem subfunduszu jest umożliwienie inwestorom udziału w wynikach 50 największych spółek notowanych na giełdach strefy euro, wchodzących w skład indeksu DJ EURO STOXX 50 SM. W związku z tym wyważyliśmy skład portfela akcji według sektorów i krajów, bazując na strukturze tego indeksu. Dzięki temu portfel uczestniczył w wynikach spółek akcyjnych w strefie euro. Pod koniec września 2007 r. ceny akcji wzrosły do poziomu wyższego niż w roku ubiegłym. Głównym powodem była znaczna poprawa wzrostu gospodarczego, szczególnie w Niemczech, oraz wysokie zyski spółek. Zwyżkowa tendencja cenowa została jednak zakłócona korektą latem 2007 roku. Z powodu wzrostu premii za ryzyko na rynkach, spowodowanego kryzysem rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, na całym świecie zwolniło finansowanie kredytów na większe projekty fuzji i przejęć. W rezultacie aktualnie znacznie spadło zainteresowanie inwestorów inwestowaniem w akcje, w tym europejskie. Więcej szczegółowych informacji na temat subfunduszu można znaleźć w prospekcie informacyjnym i w jego skrócie. Wyniki każdej z klas jednostek subfunduszu w analizowanym okresie przedstawiono w tabeli Wyniki na stronie 6 i 7. Nasza polityka inwestycyjna uwzględnia scenariusz nieznacznego osłabienia gospodarczego w strefie euro. Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh, Frankfurt nad Menem Podział procentowy aktywów netto wg sektorów Konsumpcja cykliczna 3,69 % Materiały podstawowe 6,34 % Przemysł 7,51 % Konsumpcja niecykliczna 9,31 % Energetyka 10,40 % Aktywa bieżące netto / Pozostałe sektory 2,44 % Instytucje finansowe 34,11 % Telekomunikacja 15,50 % Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 11,45 % zobowiązania 0,75 % 1) Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Wartość aktywów netto w EUR w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w EUR Jednostki Klasy A LU ,87 185,10 162,28 129,72 Jednostki Klasy I LU ,89 186,41 163,47 130,23 Liczba wyemitowanych jednostek 2) Aktywa Subfunduszu w mln EUR 64,9 101,4 95,6 58,8 1) Inwestycje w papiery wartościowe stanowią łącznie 100,75 % aktywów netto. 2) Skumulowane dane klas jednostek otwartych na dzień sporządzenia sprawozdania. 17

20 Allianz Investors Vision Subfundusz zamierza uzyskać stopę zwrotu powyżej stopy rynku pieniężnego, EONIA, przy niestabilności porównywalnej do niestabilności portfela składającego się w 85 % z długoterminowych europejskich obligacji rządowych, a w 15 % z europejskich obligacji o najwyższej wartości (blue chips). W tym celu angażuje zarządzających portfelami z Allianz Global Investors, którzy specjalizują się w określonych sektorach rynkowych. Każdy z nich zarządza częścią funduszu (podportfelem) w celu osiągnięcia wyników lepszych niż stopy rynku pieniężnego. Ryzyko ponoszone zwykle na odpowiednich rynkach inwestycyjnych (np. rynkach akcji lub obligacji) jest w dużej mierze zabezpieczone poprzez zastosowanie instrumentów pochodnych. Ma to w zamierzeniu przynieść dodatkowe zyski z podportfeli w porównaniu ze stopami rynku pieniężnego (tzw. strategia alpha porting). W celu uzyskania dodatkowych zysków, zarządzanie funduszami może również uwzględniać instrumenty pochodne, aby realizować strategie wartości względnej na rynkach walutowych i towarowych. Portfel papierów wartościowych subfunduszy został równo podzielony między akcje i obligacje uczestniczące w wynikach międzynarodowych rynków finansowych. Zgodnie z koncepcją inwestycyjną, korzystaliśmy z instrumentów pochodnych, aby uzyskać profil ryzyko-zysk przewidywany dla subfunduszu. Więcej szczegółowych informacji na temat subfunduszu można znaleźć w prospekcie informacyjnym i w jego skrócie. Wyniki każdej z klas jednostek subfunduszu w analizowanym okresie przedstawiono w tabeli Wyniki na stronie 6 i 7. Nasza polityka inwestycyjna uwzględnia scenariusz nieznacznego osłabienia gospodarki globalnej. Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh, Frankfurt nad Menem Podział procentowy aktywów netto według rodzaju papierów wartościowych Instrumenty rynku pieniężnego w USD 0,11 % Akcje w pozostałych krajach 0,43 % Obligacje w pozostałych walutach 1,64 % Obligacje w JPY 3,30 % Obligacje w EUR 13,01 % Obligacje w USD 13,40 % Pozostałe aktywa netto 12,89 % Akcje francuskie 18,72 % Akcje amerykańskie 17,99 % Akcje hiszpańskie 15,29 % Akcje portugalskie 3,22 % Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Wartość aktywów netto w EUR w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w EUR Jednostki Klasy AT 1) LU ,28 Jednostki Klasy CT 1) LU ,82 Jednostki Klasy I LU ,54 11,36 11,31 11,09 Jednostki Klasy WT 1) LU ,90 Wartość aktywów netto w USD w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w USD Jednostki Klasy I LU ) 13,05 Liczba wyemitowanych jednostek 3) Aktywa Subfunduszu w mln EUR 286,7 158,6 146,9 113,0 1) Data wprowadzenia do obrotu: 2 listopada ) Data likwidacji: 2 czerwca Wpływy z likwidacji: 13,17 USD. 3) Skumulowane dane klas jednostek otwartych na dzień sporządzenia sprawozdania. 18

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2008

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2008 Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2008 Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Allianz Global

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Allianz Global Investors Fund Informacje

Bardziej szczegółowo

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2009 r. Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2009 r. Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2009 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg Nr. 71.182 Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania

Bardziej szczegółowo

Cały świat w Twoim portfelu

Cały świat w Twoim portfelu Grupa Allianz To jedna z największych instytucji finansowych na świecie, zarządzająca aktywami o wartości ponad 1 biliona euro. Firma działa w 70 krajach na wszystkich kontynentach, zatrudnia 167 000 pracowników

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU0260852503 1,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 marzec 2014 r. FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 447 LU0260852503 1,00% 1,98% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie dla Inwestorów

Zawiadomienie dla Inwestorów Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Adres siedziby: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Nr wpisu do rejestru w Luksemburgu B 71.182 Zawiadomienie dla Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

UFK Europa Allianz Discovery

UFK Europa Allianz Discovery UFK Europa Allianz Discovery UFK Europa Allianz Discovery to Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Allianz Discovery Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej:

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18% Dywidendy (FTIF) listopad 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO)

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO) Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 29 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL

Bardziej szczegółowo

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w Informacja o zmianach danych objętych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 29 czerwca 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38% Dywidendy (FTIF) czerwiec 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. 1. Na stronie tytułowej: 1) lista subfunduszy otrzymuje następujące

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 29/2013 z dnia 10 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Połączenie zostało zatwierdzone przez Commission de Surveillance du Secteur Financier dnia 28 kwietnia 2014 r.

Połączenie zostało zatwierdzone przez Commission de Surveillance du Secteur Financier dnia 28 kwietnia 2014 r. Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Wielkie Księstwo Luksemburga Tel.: (+352) 341 342 202 Faks: (+352) 341 342 342 Dnia 30 maja 2014 r. Szanowni Inwestorzy,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 lutego 2017 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 lutego 2017 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 lutego 2017 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia używać w nazwie skrótu FIZ. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu Lipiec 2006 Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony lipiec 2006 Istotna informacja Skrócony prospekt zawiera jedynie

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. sierpień 2011 2 Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny:

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny: I. Niniejszy dokument został sporządzony w związku z wymogami art. 13 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA INFORMACJA DLA INWESTORA

OKRESOWA INFORMACJA DLA INWESTORA OKRESOWA INFORMACJA DLA INWESTORA Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Niniejszy dokument Okresowa Informacja dla Inwestora Skarbiec - JPMorgan

Bardziej szczegółowo

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa styczeń 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniKorona Akcje UniKorona

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport październik 2015

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport październik 2015 2 6 5 4 68% 67% 66% 65% 3 2 64% 63% 1 62% styczeń 2006 styczeń 2008 styczeń 2010 styczeń 2012 styczeń 2014 0 60% 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Bardziej szczegółowo

2. Na stronie tytułowej w przedostatnim wierszu po dacie 4 grudnia 2016 r. dodaje się datę 1 lutego 2017 r.

2. Na stronie tytułowej w przedostatnim wierszu po dacie 4 grudnia 2016 r. dodaje się datę 1 lutego 2017 r. 2017-02-01 Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 lutego 2017 r. nastąpiła publikacja

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ 1 KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ- idea funduszu Cykliczność gospodarki bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 28 maja 2011 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Grudzień 2016 r. Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 796 LU0109394709 1.00% 1.82% Franklin Biotechnology

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu

Bardziej szczegółowo

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r.

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r. ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach Zakopane, Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie powinien stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. MULTI UNITS LUXEMBOURG,

Bardziej szczegółowo

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywa subfunduszu są inwestowane w instrumenty finansowe o ograniczonym ryzyku np. papiery wartościowe emitowane przez najbardziej wiarygodnych

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ- idea funduszu Cykliczność gospodarki bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach

Bardziej szczegółowo

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych.

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. NOWOŚĆ: INFORMACJE PODATKOWE Styczeń 2017 r. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać

Bardziej szczegółowo

Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Lyxor Asset Management Jedna z największych na świecie i druga w Europie instytucja zarządzająca funduszami typu ETF. Należy

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2010

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2010 Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2010 Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg No. 71.182 Allianz Global Investors

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa kwiecień 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy kwiecień 2012 2 Kategorie aktywów

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenia: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (RUFK/NPER/3/2009) Załącznik do: 1) Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Portfel oszczędnościowy

Portfel oszczędnościowy POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW

LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić Państwu roczne sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY KBC ALFA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC ALFA SFIO) utworzonego i zarządzanego przez: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ul. Chmielna

Bardziej szczegółowo

Wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie rozpowszechniać publicznie.

Wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie rozpowszechniać publicznie. Wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie rozpowszechniać publicznie. Franklin Templeton Investments Franklin Templeton Investments to międzynarodowy lider zarządzania aktywami obsługujący klientów z ponad

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Fundusze nieruchomości w Polsce

Fundusze nieruchomości w Polsce Fundusze nieruchomości w Polsce Oferta funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest liczy sobie kilka funduszy, które prowadziły subskrypcję certyfikatów w różnym czasie. Klienci, którzy poprzez nabycie certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Paêdziernik 2007 Mgr Inż. Leszek Starski Tłumacz przysięgły języka angielskiego Numer upoważnienia TP/825/05 02-943 Warszawa ul. Jaszowiecka

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2011 r. do 30 września 2011 r. (dane nieaudytowane)

Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2011 r. do 30 września 2011 r. (dane nieaudytowane) Aneks nr 4 z dnia 8 listopada 2011 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii W, X, Y, Z Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa wrzesień 2012 r. Co ma potencjał zysku? wrzesień 2012 2 Sztandarowy subfundusz dla klientów banków spółdzielczych: UniStabilny

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Fundusz jest funduszem z wydzielonymi

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Wygraj z malejącymi stopami procentowymi! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Wygraj z malejącymi stopami procentowymi! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Wygraj z malejącymi stopami procentowymi! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa marzec 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy marzec 2013 2 Subfundusz UniKorona

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo