Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A."

Transkrypt

1 Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

2 Allianz Global Investors Fund Informacje ogólne Allianz Global Investors Fund ( Fundusz ) to otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale zakładowym, założony zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga. Fundusz uzyskał zezwolenie Commission de Surveillance du Secteur Financier jako Société d Investissement a Capital Variable (SICAV) i jest zarejestrowany zgodnie z częścią I ustawy luksemburskiej z dnia 20 grudnia 2002 r. o przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania. Fundusz został założony 9 sierpnia 1999 r. Fundusz wprowadził na rynek różne Subfundusze ( Subfundusze ), a każdy Subfundusz wyemitował jednostki uczestnictwa w różnych klasach i walutach. Na dzień 30 września 2008 r. możliwe było nabycie i umorzenie następujących Subfunduszy: Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Best Styles Euroland dit-protect Global Winner ) Allianz-dit Top Selection Europa 1) Allianz RCM Euro Equity Index 1) Allianz Investors Vision 1) Allianz-dit Global EcoTrends Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM US Equity Systematic Allianz-dit Global Small Cap 1) Allianz-dit Rising Stars Asia 1) Allianz RCM BRIC Equity Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz Real Estate Securities Europe 1) Allianz PIMCO Euro Bond Total Return 1) Allianz-dit Corporate Bond Global 1) Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus 1) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) Allianz All Markets Invest Allianz All Markets Dynamic Allianz All Markets Opportunities Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz-dit Growing Markets Protect 1) Allianz Tactical Asset Allocation Euroland 1) Allianz Global Investors Fund c /o Allianz Global Investors Luxembourg S. A. 6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg Telefon : Faks : Internet : 1) Niezrewidowane w Hongkongu i niedostępne dla rezydentów Hongkongu.

3 Allianz Global Investors Fund Dla każdego Subfunduszu jest prowadzona oddzielna pula aktywów i oddzielna dokumentacja księgowa. Dane przedstawione w niniejszym raporcie dotyczą okresu od 1 października 2007 r. do 30 września 2008 r. Nie należy ich traktować jako wyznacznika przyszłych wyników Subfunduszy. W dniu 17 lipca 2008 r. zlikwidowano następujący Subfundusz: Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2017 Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu przedstawione w niniejszym raporcie odnoszą się do okresu od 1 października 2007 r. do 17 lipca 2008 r. Subskrypcja jest możliwa wyłącznie na podstawie prospektu informacyjnego i skrótu tego prospektu uzupełnionego aktem założycielskim, ostatnim sprawozdaniem rocznym i najnowszym sprawozdaniem półrocznym, jeżeli zostało ono opublikowane w późniejszym terminie. Pełny prospekt informacyjny, skrót prospektu informacyjnego, statut oraz odpowiednie raporty roczne i półroczne można uzyskać bezpłatnie w Spółce zarządzającej, u Depozytariusza oraz w placówce każdego Agenta ds. płatności i Agenta ds. informacji.

4 Allianz Global Investors Fund Ważna informacja dla posiadaczy jednostek Połączenie Subfunduszy Za zgodą luksemburskiego organu nadzoru spółka zarządzająca postanowiła dokonał połączenia Subfunduszy Allianz-dit Absolute Return Allocation wszedł w skład Allianz All Markets Dynamic Allianz-dit Absolute Return Allocation Plus wszedł w skład Allianz All Markets Opportunities z dniem 5 października 2007 r. Połączenia Subfunduszy, o których mowa powyżej, omówiono w raporcie z likwidacji Subfunduszy z dnia 5 października 2007 r. Posiadacze jednostek w rozwiązywanych Subfunduszach otrzymali automatycznie i bezpłatnie jednostki w Subfunduszach przejmujących w dacie referencyjnej przypadającej w dniu 5 października 2007 r. Liczbę jednostek podlegających przyznaniu obliczono przy zastosowaniu wskaźnika wartości aktywów netto na jednostkę Subfunduszy rozwiązywanych i Subfunduszy przejmowanych w dacie referencyjnej przypadającej dnia 5 października 2007 r. Jednostki Subfunduszy rozwiązywanych przestały być emitowane z dniem 3 października 2007 r. Proces pozostaje natomiast bez wpływu na emisję jednostek Subfunduszy przejmujących. Jednostki Subfunduszy rozwiązywanych przestaną być umarzane z dniem 4 października 2007 r. Proces pozostaje natomiast bez wpływu na umarzanie jednostek Subfunduszy przejmujących. Stosunek wymiany Fundusz przejmowany Fundusz przejmujący Kurs przeliczeniowy Allianz-dit Absolute Return Allocation Allianz All Markets Dynamic A () 1:0, Allianz-dit Absolute Return Allocation Plus Allianz All Markets Opportunities A () 1:0, Wypłaty zysku z rozwiązywanych Subfunduszy, jak i przejmujących Subfunduszy nastąpiły w dniu przeniesienia. Wszelkie koszty poniesione w związku z przeniesieniem poniosły Subfundusze rozwiązywane. Wprowadzenie na rynek nowych Subfunduszy Fundusz wprowadził na rynek następujące nowe Subfundusze: w dniu 5 października 2007 r.: Allianz All Markets Invest, jednostki klasy A () i I () Allianz All Markets Dynamic, jednostki klasy A () Allianz All Markets Opportunities, jednostki klasy A () w dniu 26 marca 2008 r.: Allianz Real Estate Securities Europe, jednostki klasy AT () Allianz Tactical Asset Allocation Euroland, jednostki klasy AT () w dniu 1 kwietnia 2008 r.: Allianz RCM Global Agricultural Trends, jednostki klasy A () i AT (USD) w dniu 3 października 2008 r.: Allianz RCM China, jednostki klasy A (USD) Allianz RCM Global Hi-Tech Growth, jednostki klasy A (USD), AT (USD) i IT (USD) Allianz RCM Global Unconstrained, jednostki klasy AT (USD) Allianz RCM Hong Kong, jednostki klasy A (USD) i IT (USD) Allianz RCM Indonesia, jednostki klasy A (USD)

5 Allianz Global Investors Fund Allianz RCM Japan, jednostki klasy A (USD) i IT (USD) Allianz RCM Korea, jednostki klasy A (USD) i IT (USD) Allianz RCM Little Dragons, jednostki klasy A (USD), AT (USD), IT (USD) i PT (USD) Allianz RCM Malaysia, jednostki klasy A (USD) Allianz RCM Oriental Income, jednostki klasy A (USD), AT (USD), I (USD), IT (USD) i P (USD) Allianz RCM Philippines, jednostki klasy A (USD) Allianz RCM Singapore, jednostki klasy A (USD) Allianz RCM Thailand, jednostki klasy A (USD) i IT (USD) Allianz RCM Tiger, jednostki klasy A (USD), AT (USD) i IT (USD) Allianz RCM Total Return Asian Equity, jednostki klasy A (USD), AT (USD), IT (USD) i PT (USD) Allianz RCM USD Liquidity, jednostki klasy A (USD) Zmiany prospektów informacyjnych Za zgodą luksemburskiego organu nadzoru zarząd Funduszu postanowił wprowadzić następujące zmiany do prospektu informacyjnego, wchodzące w życie dnia 29 listopada 2007 r.: Termin planowej wypłaty zysku dla dystrybucyjnych klas jednostek przypadać będzie corocznie w dniu 15 grudnia. Ostateczny termin składania zleceń przypada o godzinie czasu CET lub CEST w każdym dniu wyceny z zastrzeżeniem, że ostateczny termin składania zleceń dla Subfunduszu dit-protect Global Winner 2014 nadal przypada o godzinie 7.00 czasu CET lub CEST w każdym dniu wyceny. W przyszłości dniem roboczym będzie każdy dzień, w którym pracują i prowadzą działalność banki oraz giełdy w Luksemburgu. Definicja dnia wyceny ulega następującej zmianie: Zgodnie z decyzją Zarządu, każdy dzień roboczy jest dniem wyceny, chyba że dla konkretnego Subfunduszu poczyniono inne ustalenia. Wszelkie takie odstępstwa wymagają wyszczególnienia w arkuszu informacyjnym odpowiedniego Subfunduszu. Zasady inwestowania dla Subfunduszy Allianz RCM Asia Pacific oraz Allianz RCM Best Styles Euroland ulegają następującym zmianom: a)... lub generujących większą część swojej sprzedaży... Całościowa struktura instrumentów pochodnych dla Subfunduszu dit-protect Global Winner 2014 zostanie szczegółowo określona a część Zakres inwestycji [Etap 1] ulega następującym zmianom: a) Subfundusz może nabywać akcje i porównywalne papiery wartościowe spółek mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub realizujących istotną część swej sprzedaży i / lub zysków w Stanach Zjednoczonych. Subfundusz może nabywać także warranty na akcje takich spółek. Opłata uzależniona od wyników w przypadku Subfunduszu Allianz RCM Enhanced Money Market może podlegać naliczaniu w sposób następujący: Do 20 % nadwyżki wyników Subfunduszu nad wynikami EONIA (Euro Overnight Index Average), wg metody 2 Część Wymiana jednostek Funduszy inwestycyjnych w koszyku jednostek Funduszy inwestycyjnych dla Subfunduszu Allianz-dit Growing Markets Protect zostanie szczegółowo określona, a część Całościowa struktura instrumentów pochodnych [swap total return] podlega uzupełnieniu w sposób następujący: Możliwość zamknięcia z krótkim wypowiedzeniem ogólnej struktury instrumentów pochodnych podlega regularnemu zastrzeżeniu w relacjach z odpowiednią drugą stroną transakcji składających się na ogólną strukturę instrumentów pochodnych, w szczególności w przypadku zmiany okoliczności zewnętrznych, szczególnie wówczas, gdy sytuacja prawna bądź podatkowa odpowiedniej drugiej strony transakcji składających się na ogólną strukturę instrumentów

6 Allianz Global Investors Fund pochodnych ulegnie zmianie. Jeżeli Subfundusz podlega likwidacji w następstwie powyższych działań, zwykle zarządzający Funduszem nie są dłużej w stanie realizować celu inwestycyjnego Subfunduszu w okresie między zamknięciem ogólnej struktury instrumentów pochodnych a likwidacją Subfunduszu, a Subfundusz przygotowuje się jedynie wówczas do procedury likwidacji. Jeżeli Subfundusz nie ma podlegać likwidacji w następstwie takiego zamknięcia z krótkim wypowiedzeniem ogólnej struktury instrumentów pochodnych, natomiast dotychczasowa druga strona transakcji składających się na ogólna strukturę instrumentów pochodnych ma zostać zastąpiona innym podmiotem, wówczas w okresie przejściowym może się zdarzyć, że inwestorzy nie będą uzyskiwać wcześniej ustalonego udziału w wynikach. Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh staje się wyłącznym Agentem ds. informacji w Republice Federalnej Niemiec. Za zgodą luksemburskiego organu nadzoru zarząd Funduszu postanowił również wprowadzić następujące zmiany do prospektu informacyjnego, wchodzące w życie dnia 5 marca 2008 r.: Część Całościowa struktura instrumentów pochodnych [swap total return] dla Subfunduszu dit-protect Global Winner 2014 podlega uzupełnieniu w sposób następujący: Możliwość zamknięcia z krótkim wypowiedzeniem ogólnej struktury instrumentów pochodnych podlega regularnemu zastrzeżeniu w relacjach z odpowiednią drugą stroną transakcji składających się na ogólną strukturę instrumentów pochodnych, w szczególności w przypadku zmiany okoliczności zewnętrznych, szczególnie wówczas, gdy sytuacja prawna bądź podatkowa odpowiedniej drugiej strony transakcji składających się na ogólną strukturę instrumentów pochodnych ulegnie zmianie. Jeżeli Subfundusz podlega likwidacji w następstwie powyższych działań, zwykle zarządzający Funduszem nie są dłużej w stanie realizować celu inwestycyjnego Subfunduszu w okresie między zamknięciem ogólnej struktury instrumentów pochodnych a likwidacją Subfunduszu, a Subfundusz przygotowuje się jedynie wówczas do procedury likwidacji. Jeżeli Subfundusz nie ma podlegać likwidacji w następstwie takiego zamknięcia z krótkim wypowiedzeniem ogólnej struktury instrumentów pochodnych, natomiast dotychczasowa druga strona transakcji składających się na ogólna strukturę instrumentów pochodnych ma zostać zastąpiona innym podmiotem, wówczas w okresie przejściowym może się zdarzyć, że inwestorzy nie będą uzyskiwać wcześniej ustalonego udziału w wynikach. W przypadku Subfunduszu Allianz PIMCO Euro Bond Total Return ograniczenie ekspozycji walutowej wskazane w e) w zasadach inwestowania podlega podwyższeniu z 10 % do maksymalnie 20 %. Co więcej, Subfundusz ma możliwość korzystania w ograniczonym stopniu z dywersyfikacji ryzyka zgodnie z postanowieniami suplementu II punkt 3 f) pełnego prospektu informacyjnego. W przypadku Subfunduszy Allianz PIMCO Euro Bond Fund i Allianz-dit Corporate Bond Global ograniczenie ekspozycji walutowej wskazane odpowiednio w e) i f) podlega podwyższeniu z 10 % do maksymalnie 20 %. W przypadku Subfunduszu Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus ograniczenie ekspozycji na rynki wschodzące wskazane w c) w zasadach inwestowania podlega podwyższeniu z 10 % do maksymalnie jednej trzeciej aktywów Subfunduszu. Dla poniższych Subfunduszy Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2015 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2017 ograniczenie ekspozycji na rynki wschodzące wskazane w c) w zasadach inwestowania podlega podwyższeniu z 10 % do maksymalnie jednej trzeciej aktywów Subfunduszu. Ponadto charakterystyka średnioważonego okresu zapadalności w g) w zasadach inwestowania podlega bardziej szczegółowemu określeniu. W przypadku Subfunduszu Allianz RCM Enhanced Money Market metoda obliczania opłaty uzależnionej od wyników ulega zmianie.

7 Allianz Global Investors Fund Zarząd Allianz Global Investors Fund ( Fundusz ) postanowił przyjąć następujące zmiany wchodzące w życie z dniem 3 października 2008 r.: Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu dit-protect Global Winner 2014 w Etapie 2 (począwszy od 26 kwietnia 2014 r.): Po Etapie 1 aktywa Subfunduszu mają profil możliwości / ryzyka zorientowany na rynki pieniężne przez maksymalnie 40 dni roboczych. W tym okresie powstanie nowa struktura ośmiu koszyków akcji obowiązująca bezpośrednio po upływie okresu inwestycji w rynek pieniężny (okres restrukturyzacji) i z zasady podobna do struktury występującej w Etapie 1. Oczywiście postanowienia i warunki obowiązujące w zakresie wszelkich dalszych struktur uzależnione są od warunków rynkowych panujących w momencie restrukturyzacji. W terminie zapadalności każdej struktury po odpowiednim okresie restrukturyzacji (koncepcja rolowania) rozpoczyna obowiązywać nowa struktura. Polityka inwestycyjna każdej z kolejnych struktur zorientowana jest na uzyskiwanie przynajmniej 100 % udziału w średnich wynikach ośmiu koszyków akcji od początku funkcjonowania nowej struktury Subfunduszu do końca kolejnego nowego okresu 8 lat, podobnie do zasad obowiązujących w Etapie 1. Nie jest możliwe zagwarantowanie faktycznego osiągnięcia takiego 100 % udziału. Współczynnik udziału określa się na zwykłych warunkach rynkowych. Zasady inwestowania obowiązujące w Etapie 1 znajdują także zastosowanie w kolejnych etapach. Wstawienie odrębnego akapitu dotyczącego ograniczonej dywersyfikacji ryzyka w Subfunduszach Allianz All Markets Invest, Allianz All Markets Dynamic, Allianz All Markets Opportunities oraz Allianz Tactical Asset Allocation Euroland o następującej treści: W odniesieniu do pkt 3 lit. f) Suplementu II, z pominięciem pkt. 3 lit. a) do d) Suplementu II oraz zgodnie z zasadą dywersyfikacji ryzyka, do 100 % aktywów netto Subfunduszu może być inwestowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego różnych emisji, oferowanych lub gwarantowanych przez Unię Europejską, Europejski Bank Centralny, państwo członkowskie UE lub jego organ administracji centralnej, regionalnej lub lokalnej, państwo członkowskie OECD lub międzynarodową organizację prawa publicznego, do której należy jedno lub więcej państw członkowskich UE, pod warunkiem że takie papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego były oferowane w ramach przynajmniej sześciu różnych emisji oraz papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego jednej i tej samej emisji nie przekraczają 30 % aktywów netto Subfunduszu. Zmiany nazw następujących Subfunduszy: Poprzednia nazwa Subfunduszu Nowa nazwa Subfunduszu dit-protect Global Winner 2014 Protect Global Winner 2014 Allianz-dit Top Selection Europa Allianz RCM Top Selection Europa Allianz-dit Rising Stars Asia Allianz RCM Rising Stars Asia Allianz-dit Global Small Cap Allianz RCM Global Small Cap Allianz PIMCO Euro Bond Total Return Allianz PIMCO Euro Bond Allianz-dit Corporate Bond Global Allianz PIMCO Corporate Bond Global Allianz-dit Growing Markets Protect Allianz RCM Growing Markets Protect Klasa jednostek Allianz Global Investors Fund Allianz-dit Global Small Cap RCM I () zmienia nazwę na Allianz Global Investors Fund Allianz RCM Global Small Cap I (). Zmiana opłaty za zarządzanie Opłata za zarządzanie w Subfunduszu Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009 uległa zmianie z 0,35 % rocznie do 0,30 % rocznie z dniem 1 kwietnia 2008 r. Połączenie Subfunduszy Za zgodą luksemburskiego organu nadzoru Spółka Zarządzająca postanowiła połączyć Subfundusze zgodnie z informacją w tabeli poniżej z odpowiednimi Subfunduszami Allianz Global Investors Selections, innego przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania założonego zgodnie z przepisami części I luksemburskiej Ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. Połączenie wchodzi w życie wraz z końcem dnia roboczego o godzinie czasu CEST 3 października 2008 r. ( Data wejścia w życie ). W Dacie wejścia w życie aktywa i zobowiązywania każdego z Subfunduszy Allianz Global Investors

8 Allianz Global Investors Fund Fundusz przejmowany Fundusz przejmujący Kurs przeliczeniowy Allianz GIS RCM China Fund Allianz RCM China 1:1 Allianz GIS RCM Global Hi-Tech Growth Fund Allianz RCM Global Hi-Tech Growth 1:1 Allianz GIS RCM Global Unconstrained Fund Allianz RCM Global Unconstrained 1:1 Allianz GIS RCM Hong Kong Fund Allianz RCM Hong Kong 1:1 Allianz GIS RCM Indonesia Fund Allianz RCM Indonesia 1:1 Allianz GIS RCM Japan Fund Allianz RCM Japan 1:1 Allianz GIS RCM Korea Fund Allianz RCM Korea 1:1 Allianz GIS RCM Little Dragons Fund Allianz RCM Little Dragons 1:1 Allianz GIS RCM Malaysia Fund Allianz RCM Malaysia 1:1 Allianz GIS RCM Oriental Income Fund Allianz RCM Oriental Income 1:1 Allianz GIS RCM Philippines Fund Allianz RCM Philippines 1:1 Allianz GIS RCM Singapore Fund Allianz RCM Singapore 1:1 Allianz GIS RCM Thailand Fund Allianz RCM Thailand 1:1 Allianz GIS RCM Tiger Fund Allianz RCM Tiger 1:1 Allianz GIS RCM Total Return Asian Equity Fund Allianz RCM Total Return Asian Equity 1:1 Allianz GIS RCM USD Liquidity Fund Allianz RCM USD Liquidity 1:1 Selections zostaną połączone z odpowiednim Subfunduszem AGIF, a wszyscy dotychczasowi posiadacze jednostek Subfunduszy Allianz Global Investors Selections otrzymają automatycznie i bezpłatnie jednostki odpowiedniego Subfunduszu AGIF w ramach wymiany 1:1. Data wejścia w życie będzie jednocześnie datą wprowadzenia Subfunduszy AGIF, a aktywa i zobowiązania każdego Subfunduszu AGIF będą składać się wyłącznie z aktywów i zobowiązań przeniesionych z odpowiedniego Subfunduszu Allianz Global Investors Selections. Posiadacze jednostek otrzymają jedną jednostkę stosownej klasy odpowiedniego Subfunduszu AGIF w zamian za jedną jednostkę odpowiedniej klasy i denominowaną w odpowiedniej walucie właściwego Subfunduszu Allianz Global Investors Selections. Wartość aktywów netto na jednostkę odpowiedniej klasy Subfunduszu Allianz Global Investors Selections zgodnie z treścią pełnego prospektu informacyjnego Allianz Global Investors Selections z dnia 3 października 2008 r. będzie początkową wartością aktywów netto na jednostkę odpowiedniej klasy właściwego Subfunduszu AGIF, a posiadacze jednostek nie będą zobowiązani do dokonywania żadnych płatności z tytułu wymiany jednostek. Ostatnim terminem obrotu jednostkami Subfunduszy Allianz Global Investors Selections jest godzina wg czasu obowiązującego w Hongkongu (lub odpowiednio czasu CEST) dnia 3 października 2008 r. z wyjątkiem Allianz Global Investors Selections RCM Philippines Fund, w przypadku którego ostatni termin obrotu jednostkami przypada o godzinie czasu obowiązującego w Hongkongu (lub odpowiednio czasu CEST) w dniu 2 października 2008 r. Posiadacze jednostek otrzymają jednostki Subfunduszy Allianz Global Investors Selections w dniu 3 października 2008 r. przed końcem dnia roboczego o godzinie czasu CEST, a następnie w należyty sposób jednostki ulegną automatycznej wymianie na jednostki odpowiedniego Subfunduszu AGIF o godzinie czasu CEST. Wszystkie jednostki Subfunduszy Allianz Global Investors Selections w Dacie wejścia w życie z chwilą wymiany na jednostki odpowiednich Subfunduszy AGIF podlegają unieważnieniu. Zlecenia opiewające na jednostki Subfunduszy Allianz Global Investors Selections otrzymane po godzinie czasu obowiązującego w Hongkongu (lub odpowiednio czasu CEST) w dniu 3 października 2008 bądź w przypadku Allianz Global Investors Selections RCM Philippines Fund po godzinie czasu obowiązującego w Hongkongu (lub odpowiednio czasu CEST) w dniu 2 października 2008 r. uznaje się za zlecenia opiewające na jednostki odpowiednich Subfunduszy AGIF. W związku z tym zlecenia podlegają realizacji wg wartości aktywów na jednostkę stosownych Subfunduszy AGIF określonej zgodnie z treścią pełnego prospektu informacyjnego AGIF w dniu 6 października 2008 r. Zasadniczo pierwszy dzień obrotu jednostkami nowowprowadzonych Subfunduszy AGIF przypada 6 października 2008 r. Z zastrzeżeniem jednak, że zlecenia na jednostki Allianz RCM Philippines należy

9 Allianz Global Investors Fund składać do godziny czasu obowiązującego w Hongkongu (lub odpowiednio czasu CEST) w dniu 3 października 2008 r., żeby mogły podlegać wykonaniu w dniu 6 października 2008 r. Zaliczkowe wypłaty z zysku w przypadku dystrybucyjnych klas jednostek uczestnictwa Subfunduszy rozwiązywanych zostały dokonane przed Datą wejścia w życie połączenia. Koszty poniesione w związku z połączeniem pokrywa Allianz Global Investors Group. Likwidacja Subfunduszu Klasa I () Subfunduszu Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2017 została zamknięta dnia 17 lipca 2008 r. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym Wprowadzenie do obrotu nowych Subfunduszy Fundusz wprowadził do obrotu następujące nowe Subfundusze: od dnia 28 października 2008 r. Allianz RCM Global Infrastructure, klasy jednostek uczestnictwa A () i AT (USD) od dnia 7 listopada 2008 r. Allianz RCM Europe Equity, klasa jednostek uczestnictwa A () od dnia 17 grudnia 2008 r. Allianz RCM India, klasa jednostek uczestnictwa IT (USD) od dnia 19 grudnia 2008 r. Allianz RCM Demographic Trends, klasy jednostek uczestnictwa A () i AT (USD) Allianz RCM Rising Stars Asia, klasa jednostek A () z Allianz RCM Europe Equity, klasa jednostek A2 () Allianz RCM Rising Stars Asia, klasa jednostek CT () z Allianz RCM Little Dragons, klasa jednostek CT2 () ze skutkiem od dnia 12 grudnia 2008 r. Allianz RCM Demographic Trends i Allianz RCM Innovation Trends Allianz Global Investors Trends z Allianz RCM Demographic Trends Allianz Global Investors Fund ze skutkiem od dnia 19 grudnia 2008 r. Połączenia Funduszy Za zgodą luksemburskiego organu nadzoru Spółka zarządzająca postanowiła dokonać połączenia Subfunduszy Allianz RCM Tiger Fund (FCP) z Allianz RCM Tiger Allianz Global Investors Fund ze skutkiem od dnia 28 listopada 2008 r. Agent Płatności i Informacyjny Od dnia 3 października 2008 r. funkcję Agenta Rejestracyjnego i Transferowego Funduszu zamiast State Street Bank Luxembourg S. A. pełni RBC Dexia Investor Services Bank S. A. Pełny prospekt informacyjny oraz skrót prospektu informacyjnego w brzmieniu z dnia 3 października 2008 r. udostępnia się bezpłatnie posiadaczom jednostek w siedzibie Funduszu, Depozytariusza i Agentów Informacyjnych. Połączenia Subfunduszy Za zgodą luksemburskiego organu nadzoru Spółka zarządzająca postanowiła dokonać połączenia Subfunduszy Allianz-dit Top Selection z Allianz RCM European Equity

10 Allianz Global Investors Fund Spis treści Wynik Sprawozdania finansowe Subfunduszy Polityka inwestycyjna i aktywa Subfunduszu Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Best Styles Euroland dit-protect Global Winner Allianz-dit Top Selection Europa Allianz RCM Euro Equity Index Allianz Investors Vision Allianz-dit Global EcoTrends Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM US Equity Systematic Allianz-dit Global Small Cap Allianz-dit Rising Stars Asia Allianz RCM BRIC Equity Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz Real Estate Securities Europe Allianz PIMCO Euro Bond Total Return Allianz-dit Corporate Bond Global Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz All Markets Invest Allianz All Markets Dynamic Allianz All Markets Opportunities Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz-dit Growing Markets Protect Allianz Tactical Asset Allocation Euroland Sprawozdanie z likwidacji Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Funduszu Portfele inwestycji Zestawienie operacji Zestawienie aktywów netto Zestawienie zmian w aktywach netto Zestawienie zmian jednostek Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Best Styles Euroland dit-protect Global Winner Allianz-dit Top Selection Europa Allianz RCM Euro Equity Index Allianz Investors Vision Allianz-dit Global EcoTrends Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM US Equity Systematic Allianz-dit Global Small Cap Allianz-dit Rising Stars Asia Allianz RCM BRIC Equity Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz Real Estate Securities Europe Allianz PIMCO Euro Bond Total Return Allianz-dit Corporate Bond Global Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz All Markets Invest Allianz All Markets Dynamic Allianz All Markets Opportunities Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz-dit Growing Markets Protect Allianz Tactical Asset Allocation Euroland Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Zestawienie operacji Zestawienie aktywów netto Zestawienie zmian w aktywach netto Allianz Global Investors Fund

11 Allianz Global Investors Fund Noty do sprawozdania finansowego Informacja dla inwestorów w Austrii Informacja dla inwestorów w Szwajcarii Raport niezależnego biegłego rewidenta dla posiadaczy jednostek Dalsze informacje niezweryfikowane przez biegłego rewidenta Wartość ekspozycji na ryzyko (VaR) Wypłata zysków Maksymalna cena emisji / minimalna cena umorzenia Lista adresowa Uwaga: Ten dokument jest tłumaczeniem z tekstu angielskiego. W przypadku rozbieżności, proszę skonsultować się z oryginałem.

12 Allianz Global Investors Fund Wynik Nazwa Subfunduszu Klasa jednostek Data wprowadzenia do obrotu 1 rok (30 września września 2008) Wynik w % Allianz RCM Global Equity AT () ,76 AT (USD) ,65 CT () ,79 IT () ,79 WT () ,23 Allianz RCM Asia Pacific A () ,85 A (USD) ,05 AT () ,76 CT () ,74 I () ,45 I (USD) ,69 Allianz RCM Global Sustainability A () ,50 A (USD) ,62 CT () ,09 Allianz RCM Best Styles Euroland AT () ,45 CT () ,83 I () ,09 dit-protect Global Winner 2014 AT () ,66 Allianz-dit Top Selection Europa A () ,50 Allianz RCM Euro Equity Index A () ,35 I () ,07 Allianz Investors Vision AT () ,85 CT () ,37 I () ,49 IT () WT () ,74 Allianz-dit Global EcoTrends A () ,55 AT () ,55 CT () ,17 RCM IT () ,87 Allianz RCM Europe Equity Growth A () ,87 AT () ,87 CT () ,42 I () ,29 IT () ,29 W () ,02 Allianz RCM Euroland Equity Growth A () ,60 AT () ,61 CT () ,11 I () ,02 IT () ,00 W () ,04 W (H-SKK) ,54 Allianz RCM US Equity Systematic A (USD) CT () ,64 W (H-) ,28 10

13 Allianz Global Investors Fund 2 lata (30 września września 2008) Wynik w % 3 lata (30 września września 2008) Wynik w % 4 lata (30 września września 2008) Wynik w % 5 lat (30 września września 2008) Wynik w % 10 lat (30 września września 2008) Wynik w % Data wprowadzenia do obrotu 30 września 2008 Wynik w % 16,74 8,77 12,85 18,82 43,80 5,27 9,31 32,03 46,96 15,50 27,50 27,50 25,70 11,26 2,27 28,97 2,47 16,60 25,00 29,70 31,00 10,06 4,38 32,35 2,17 24,64 44,70 19,31 10,74 8,90 14,90 16,85 8,56 6,59 27,06 42,30 64,07 28,10 33,30 33,80 19,57 5,78 0,03 9,34 7,22 26,15 12,99 8,61 11,65 18,88 6,05 19,19 38,91 56,70 18,45 5,17 20,80 41,30 59,76 4,16 3,20 5,90 8,78 15,03 24,32 30,04 0,67 5,91 14,16 1,23 19,64 20,48 18,64 16,74 16,73 18,07 13,01 13,02 12,69 20,56 20,57 20,36 17,77 17,78 18,92 28,44 10,60 22,11 8,05 11

14 Allianz Global Investors Fund Nazwa Subfunduszu Klasa jednostek Data wprowadzenia do obrotu 1 rok (30 września września 2008) Wynik w % Allianz-dit Global Small Cap A () ,95 RCM I () ,36 Allianz-dit Rising Stars Asia A () ,42 CT () ,23 Allianz RCM BRIC Equity AT () ,93 AT (USD) CT () ,38 I () ,43 Allianz RCM Global Agricultural Trends A () A (GBP) AT () AT (USD) CT () IT () Allianz Real Estate Securities Europe AT () Allianz PIMCO Euro Bond Total Return A () ,24 AT () ,11 CT () ,27 I (H-CHF) ,72 I () ,64 IT () ,59 Allianz-dit Corporate Bond Global A () ,08 Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus CT () ,19 I () ,70 P () ,63 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009 I () ,51 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011 I () ,33 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013 I () ,47 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2015 I () ,40 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) I () ,53 Allianz All Markets Invest A () I () Allianz All Markets Dynamic A () Allianz All Markets Opportunities A () Allianz RCM Enhanced Money Market I () ,54 Allianz-dit Growing Markets Protect AT () ,74 Allianz Tactical Asset Allocation Euroland AT () ) Data końcowa 17 lipca 2008 r. Obliczenia odbywają się w oparciu o wartość aktywów netto na jednostkę (z wyłączeniem opłat z tytułu sprzedaży) przy założeniu reinwestycji ewentualnych wypłat zysku. Wyniki oblicza się zgodnie z metodą zalecaną przez niemiecki BVI (Bundesverband Investment und Asset Management e. V.). Dane historyczne nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. 12

15 Allianz Global Investors Fund 2 lata (30 września września 2008) Wynik w % 3 lata (30 września września 2008) Wynik w % 4 lata (30 września września 2008) Wynik w % 5 lat (30 września września 2008) Wynik w % 10 lat (30 września września 2008) Wynik w % Data wprowadzenia do obrotu 30 września 2008 Wynik w % 40,95 40,90 31,22 46,28 35,78 46,10 33,35 31,79 17,19 23,41 33,22 23,50 25,63 25,37 23,13 4,49 5,99 1,79 6,01 4,47 5,95 1,87 6,75 9,10 2,50 7,00 7,74 3,42 4,32 4,32 9,93 12,68 3,36 4,30 1,90 4,80 5,39 1,27 1,39 2,69 5,63 7,54 10,76 12,87 5,50 7,32 7,59 4,37 4,04 10,80 17,40 2,31 1,09 10,01 18,10 0,77 0,81 9,95 18,55 0,81 2,54 5,00 0,11 5,87 5,64 18,42 23,31 6,15 3,82 8,71 13

16 Allianz RCM Global Equity Subfundusz inwestuje głównie na globalnych rynkach akcji. Jego celem inwestycyjnym jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału. Okres sprawozdawczy okazał się być bardzo zmienny i stanowił poważną próbę dla rynków akcji. Okres zdominowały obawy związane z rozprzestrzenianiem się trudności napotykanych na rynku kredytów hipotecznych o najniższym ratingu, coraz silniejszy kryzys finansowy oraz niepokoje o ostateczny wpływ problemów na gospodarkę Stanów Zjednoczonych i świata. Rosła awersja do ryzyka, a zmienność, przez ostatnie trzy lata pozostająca na względnie niskim poziomie, istotnie się zwiększyła, by osiągnąć maksymalny poziom pod koniec okresu sprawozdawczego. Okres cechowały także bezprecedensowe interwencje władz rządowych i banków centralnych mające pozwolić na uniknięcie krachu na rynku finansowym. Subfundusz utrzymał konsekwentne, zdyscyplinowane podejście i skorzystał z odejścia od niektórych akcji w bardziej dotkniętych kryzysem obszarach, takich jak sektor usług finansowych. Inwestycje w tradycyjnie bezpieczne sektory, takie jak artykuły konsumpcyjne pierwszej potrzeby, pozytywnie wpłynęły na wyniki Subfunduszu, kiedy akcje spółek z sektora metali i sektora wydobywczego znalazły się pod silną presją w związku ze spadkiem cen towarów i surowców. Bardziej szczegółowe informacje o Subfunduszu można znaleźć w pełnym prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego. Wyniki Subfunduszu w okresie objętym analizą przedstawiono w tabeli Wyniki na stronach 10 i 11. RCM (UK) Limited, Londyn Podział procentowy aktywów netto wg krajów Kanada 3,68 % Szwajcaria 4,46 % Francja 5,29 % Niemcy 6,48 % Wielka Brytania 8,29 % 12,48 % Pozostałe kraje 2,72 % Pozostałe aktywa netto 47,97 % Stany Zjednoczone 8,63 % Japonia Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Wartość aktywów netto w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w USD Jednostki Klasy AT LU ,45 11,52 8,92 7,73 Wartość aktywów netto w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w Jednostki Klasy AT LU ,62 7,78 6,75 6,16 Jednostki Klasy CT 1) LU ,25 10,04 Jednostki Klasy IT 1) LU ,25 10,04 Jednostki Klasy WT 2) LU , ,11 Liczba wyemitowanych jednostek 3) Aktywa Subfunduszu w mln. USD. 140,8 110,2 162,5 112,6 1) Data wprowadzenia: 4 czerwca 2007 r. Początkowa cena subskrypcyjna: 10,00. 2) Data wprowadzenia: 25 września 2007 r. Początkowa cena subskrypcyjna: 1.000,00. 3) Dane ogółem dla dostępnych klas jednostek na dzień sprawozdawczy. 14

17 Allianz RCM Asia Pacific Subfundusz koncentruje się na rynkach akcji regionu Azji i Pacyfiku poza Japonią. Jego celem inwestycyjnym jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału. Obawy o spowolnienie wzrostu i kryzys kredytowy w Stanach Zjednoczonych stanowiły w trakcie roku temat numer jeden w miarę, jak rynki azjatyckie coraz silniej odczuwały niezmiernie wysoką inflację, po której nastąpiło pogorszenie wskaźników wzrostu gospodarczego i wzrostu zysków przedsiębiorstw w regionie. Kiedy konsumpcja wysoce zadłużonych gospodarek Stanów Zjednoczonych i Europy zaczęła zwalniać w obliczu pogarszających się warunków kredytowania, zależności Azji stały się coraz bardziej widoczne. W miarę upływu okresu, kiedy ceny towarów i surowców zdawały się sięgać poziomów niemożliwych do utrzymania, rozpoczęliśmy przenosić swe zaangażowanie z początkowych ogniw łańcucha dostaw w sektorze energetycznym na spółki znajdujące się bliżej końca łańcucha oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w sektorach regulowanych w celu czerpania korzyści z poprawy otoczenia regulacyjnego. Zmniejszyliśmy ekspozycję na australijski sektor usług finansowych i zamknęliśmy okres ze zwiększoną ekspozycją na sektor usług finansowych w Hongkongu i Chinach w oczekiwaniu na rozluźnienie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Chinach. Nasza strategia polega na orientacji na spółki ze zdrowymi przepływami środków pieniężnych, silnymi bilansami oraz stabilną siecią i potencjałem cenowym. Bardziej szczegółowe informacje o Subfunduszu można znaleźć w pełnym prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego. Wyniki Subfunduszu w okresie objętym analizą przedstawiono w tabeli Wyniki na stronach 10 i 11. RCM Asia Pacific Limited, Hongkong Podział procentowy aktywów netto wg sektorów Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 4,34 % Opieka zdrowotna 3,75 % Usługi telekomunikacyjne 7,25 % Przemysł 8,63 % Energetyka 7,85 % Dobra konsumpcyjne codziennego użytku 9,59 % 0,65 % Produkty konsumpcyjne 4,49 % Pozostałe aktywa netto 30,53 % Instytucje finansowe 12,12 % Materiały 10,80 % Technologie informatyczne Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Wartość aktywów netto w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w Jednostki Klasy A LU ,57 21,80 14,43 12,61 Jednostki Klasy AT 1) LU ,03 12,07 Jednostki Klasy CT 1) LU ,90 12,05 Jednostki Klasy I LU ,64 21,92 14,51 12,68 Wartość aktywów netto w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w USD Jednostki Klasy A LU ,16 20,79 12,71 10,72 Jednostki Klasy I LU ,87 23,72 14,00 11,61 Liczba wyemitowanych jednostek 2) Aktywa Subfunduszu w mln 83,9 201,1 155,0 74,2 1) Data wprowadzenia: 4 czerwca 2007 r. Początkowa cena subskrypcyjna: 10,00. 2) Dane ogółem dla dostępnych klas jednostek na dzień sprawozdawczy. 15

18 Allianz RCM Global Sustainability Subfundusz koncentruje się na spółkach o zrównoważonych praktykach gospodarczych notowanych na globalnych rynkach akcji. Jego celem inwestycyjnym jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału. Okres sprawozdawczy okazał się być bardzo zmienny i stanowił poważną próbę dla rynków akcji. Okres zdominowały obawy związane z rozprzestrzenianiem się trudności napotykanych na rynku kredytów hipotecznych o najniższym ratingu, coraz silniejszy kryzys finansowy oraz niepokoje o ostateczny wpływ problemów na gospodarkę Stanów Zjednoczonych i świata. Rosła awersja do ryzyka, a zmienność, przez ostatnie trzy lata pozostająca na względnie niskim poziomie, istotnie się zwiększyła, by osiągnąć maksymalny poziom pod koniec okresu sprawozdawczego. Okres cechowały także bezprecedensowe interwencje władz rządowych i banków centralnych mające pozwolić na uniknięcie krachu na rynku finansowym. Subfundusz utrzymał konsekwentne, zdyscyplinowane podejście inwestycyjne i skorzystał z odejścia od niektórych akcji w bardziej dotkniętych kryzysem obszarach, takich jak sektor usług finansowych. Inwestycje w tradycyjnie bezpieczne sektory, takie jak artykuły konsumpcyjne pierwszej potrzeby, pozytywnie wpłynęły na wyniki Subfunduszu, kiedy akcje spółek z sektora gazu znalazły się pod silną presją w związku ze spadkiem cen towarów i surowców. Bardziej szczegółowe informacje o Subfunduszu można znaleźć w pełnym prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego. Wyniki Subfunduszu w okresie objętym analizą przedstawiono w tabeli Wyniki na stronach 10 i 11. RCM (UK) Limited, Londyn Podział procentowy aktywów netto wg krajów Antyle Holenderskie 2,73 % Holandia 3,68 % Hiszpania 4,56 % Francja 5,37 % Japonia 7,11 % Szwajcaria 9,86 % 8,61 % Pozostałe kraje 1,56 % Pozostałe aktywa netto 28,35 % Stany Zjednoczone 17,85 % Wielka Brytania 10,32 % Niemcy Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Wartość aktywów netto w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w Jednostki Klasy A LU ,54 16,15 14,36 13,03 Jednostki Klasy CT 1) LU ,19 10,14 Wartość aktywów netto w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w USD Jednostki Klasy A LU ,22 22,44 17,81 15,33 Liczba wyemitowanych jednostek 2) Aktywa Subfunduszu w mln 25,4 28,5 22,8 19,5 1) Data wprowadzenia: 31 lipca 2007 r. Początkowa cena subskrypcyjna: 10,00. 2) Dane ogółem dla dostępnych klas jednostek na dzień sprawozdawczy. 16

19 Allianz RCM Best Styles Euroland Subfundusz koncentruje się na rynku akcji w strefie Euro. W zależności od sytuacji rynkowej, Subfundusz może stosować różnorodne style inwestycyjne bądź ich kombinacje. Celem inwestycyjnym jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału. Pod koniec września 2008 r. akcje w strefie Euro były notowane po cenach istotnie niższych niż rok wcześniej. Główną przyczyną pesymistycznych perspektyw dla rynków akcji był kryzys w sektorze bankowym, zmuszonym stawić czoła skokowemu wzrostowi wartości dokonywanych odpisów. Wynikały one z kryzysu na rynku kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych, który nieoczekiwanie okazał się mieć bardzo poważne reperkusje międzynarodowe. Obawy o recesję zwiększyły się także w strefie Euro. Ponadto Europejski Bank Centralny zacieśnił politykę pieniężną. Do Subfunduszu dobieramy akcje na podstawie kombinacji analizy fundamentalnej z technikami ilościowego zarządzania ryzykiem. Niemniej jednak wynikowa struktura sektorowa w dużym stopniu odpowiadała składowi reprezentatywnych indeksów rynkowych. Bardziej szczegółowe informacje o Subfunduszu można znaleźć w pełnym prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego. Wyniki Subfunduszu w okresie objętym analizą przedstawiono w tabeli Wyniki na stronach 10 i 11. Prowadzona polityka inwestycyjna uwzględnia możliwość załamania gospodarczego w strefie Euro. Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh, Frankfurt nad Menem Podział procentowy aktywów netto wg krajów Finlandia 2,70 % Luksemburg 4,22 % Holandia 5,52 % Włochy 10,18 % Hiszpania 15,12 % 1,28 % Pozostałe kraje 2,57 % Pozostałe aktywa netto 31,19 % Francja 27,22 % Niemcy Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Wartość aktywów netto w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w Jednostki Klasy AT 1) LU ,67 9,59 Jednostki Klasy CT 1) LU ,62 9,57 Jednostki Klasy I LU ,58 13,96 12,37 10,61 Liczba wyemitowanych jednostek 2) Aktywa Subfunduszu w mln 165,4 313,5 206,0 100,8 1) Data wprowadzenia: 4 czerwca 2007 r. Początkowa cena subskrypcyjna: 10,00. 2) Dane ogółem dla dostępnych klas jednostek na dzień sprawozdawczy. 17

20 dit-protect Global Winner 2014 Subfundusz dąży przy wykorzystaniu finansowych instrumentów pochodnych do osiągnięcia do dnia 25 kwietnia 2014 r. nieproporcjonalnie wysokiego uczestnictwa w wynikach ośmiu koszyków akcji składających się ogółem z 24 międzynarodowych spółek. W każdym wypadku średni wynik najlepszego koszyka akcji od wprowadzenia na rynek podlega zamknięciu w ośmiu kluczowych datach.taki koszyk akcji oraz jego dalsze wyniki są pomijane. Celem jest, żeby Subfundusz uczestniczył w 115 % w średnich wynikach w ten sposób zamkniętych na dzień 25 kwietnia 2014 r.; jednocześnie na dzień 25 kwietnia 2014 r. gwarantowana jest minimalna cena umorzenia równa 100. Począwszy od dnia 26 kwietnia 2014 r. aktywa Subfunduszu będą inwestowane w portfel zorientowany na rynek obligacji i rynek pieniężny w instrumenty denominowane przede wszystkich w o średnim terminie pozostałym do zapadalności nieprzekraczającym jednego roku. Zgodnie z koncepcją inwestycyjną Subfunduszu zainwestowaliśmy jego aktywa w ośmiu krajach, tzn. w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Korei Południowej, Japonii, Stanach Zjednoczonych i Brazylii, w każdym wypadku w akcje trzech spółek uznanych za obiecujące (koszyki akcji). W dniu 24 kwietnia 2007 r. dokonaliśmy zamknięcia wartości portfela brazylijskiego, który osiągnął najwyższą stopę wzrostu od poprzedniego dnia sprawozdawczego. Obejmował akcje spółek Petroleo Brasileiro, Tele Norte Leste i Cia. Vale do Rio Doce. Bardziej szczegółowe informacje o Subfunduszu można znaleźć w pełnym prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego. Wyniki Subfunduszu w okresie objętym analizą przedstawiono w tabeli Wyniki na stronach 10 i 11. Subfundusz oferuje interesujące możliwości zwrotu dla inwestorów świadomych podejmowanego ryzyka. Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh, Frankfurt nad Menem Podział procentowy aktywów netto wg sektorów Pozostałe aktywa netto 14,99 % Produkty konsumpcyjne 13,23 % Opieka zdrowotna 14,90 % 56,88 % Technologie informatyczne Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu Data wprowadzenia do obrotu Wartość aktywów netto w przeliczeniu na Jednostkę denominowaną w Jednostki Klasy AT 1) LU ,78 111,33 102,34 100,00 Liczba wyemitowanych jednostek Aktywa Subfunduszu w mln 74,2 89,1 76,8 1) Data wprowadzenia: 24 kwietnia 2006 r. 18

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2009 r. Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2009 r. Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2009 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg Nr. 71.182 Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2008

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2008 Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2008 Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Allianz Global

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 marzec 2014 r. FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 447 LU0260852503 1,00% 1,98% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU0260852503 1,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Allianz Global Investors Fund Informacje

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2010

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2010 Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny z dnia 31 marca 2010 Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg No. 71.182 Allianz Global Investors

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Grudzień 2016 r. Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 796 LU0109394709 1.00% 1.82% Franklin Biotechnology

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu Lipiec 2006 Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony lipiec 2006 Istotna informacja Skrócony prospekt zawiera jedynie

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38% Dywidendy (FTIF) czerwiec 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Połączenie zostało zatwierdzone przez Commission de Surveillance du Secteur Financier dnia 28 kwietnia 2014 r.

Połączenie zostało zatwierdzone przez Commission de Surveillance du Secteur Financier dnia 28 kwietnia 2014 r. Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Wielkie Księstwo Luksemburga Tel.: (+352) 341 342 202 Faks: (+352) 341 342 342 Dnia 30 maja 2014 r. Szanowni Inwestorzy,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie dla Inwestorów

Zawiadomienie dla Inwestorów Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Adres siedziby: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Nr wpisu do rejestru w Luksemburgu B 71.182 Zawiadomienie dla Inwestorów

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych.

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. NOWOŚĆ: INFORMACJE PODATKOWE Styczeń 2017 r. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

UFK Europa Allianz Discovery

UFK Europa Allianz Discovery UFK Europa Allianz Discovery UFK Europa Allianz Discovery to Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Allianz Discovery Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej:

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Paêdziernik 2007 Mgr Inż. Leszek Starski Tłumacz przysięgły języka angielskiego Numer upoważnienia TP/825/05 02-943 Warszawa ul. Jaszowiecka

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. 1. Na stronie tytułowej: 1) lista subfunduszy otrzymuje następujące

Bardziej szczegółowo

Cały świat w Twoim portfelu

Cały świat w Twoim portfelu Grupa Allianz To jedna z największych instytucji finansowych na świecie, zarządzająca aktywami o wartości ponad 1 biliona euro. Firma działa w 70 krajach na wszystkich kontynentach, zatrudnia 167 000 pracowników

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywa subfunduszu są inwestowane w instrumenty finansowe o ograniczonym ryzyku np. papiery wartościowe emitowane przez najbardziej wiarygodnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. art. 12 ust. 2 i 3 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 29/2013 z dnia 10 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad KBC Globalny Ochrony 90 Listopad Pierwszy i jedyny subfundusz Inwestycyjny Otwarty z wbudowanym mechanizmem ochrony kapitału (CPPI) w Polsce. Zarabiaj, kiedy można, Minimalizuj straty kiedy trzeba. Zmienność

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie rozpowszechniać publicznie.

Wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie rozpowszechniać publicznie. Wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie rozpowszechniać publicznie. Franklin Templeton Investments Franklin Templeton Investments to międzynarodowy lider zarządzania aktywami obsługujący klientów z ponad

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad. mbank.pl

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad. mbank.pl KBC Globalny Ochrony 90 Listopad mbank.pl 801 300 800 Zmienność rynków ryzyko straty ale także szansa na wysoki zysk Grupa KBC stawia na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zainwestowanego kapitału,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu - stopy zwrotu YTD na 30.04.2016 fundusz kod grupy O1M O3M O6M O12M O24M O36M YTD Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO)

Bardziej szczegółowo

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny:

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny: I. Niniejszy dokument został sporządzony w związku z wymogami art. 13 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa kwiecień 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy kwiecień 2012 2 Kategorie aktywów

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Proces inwestycji środków w funduszu inwestycyjnym Stopa zwrotu na powierzonym kapitale wraca do klienta po umorzeniu jednostek uczestnictwa Inwestor Lokuje

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ 1 KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ- idea funduszu Cykliczność gospodarki bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia Wprowadzenie Nazwa Funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej Funduszem. Fundusz został utworzony 6 lipca 2007 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 305. Fundusz jest otwartym funduszem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015 KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas L1 World Commodities w skrócie BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities w skrócie BNPP L1 World Commodities World Commodities Opis Spółki: BNP Paribas L1 została utworzona w Luksemburgu dnia 29 listopada 1989 r. na czas nieokreślony w formie spółki inwestycyjnej o zmiennym kapitale i wielu grupach aktywów, zgodnie

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ- idea funduszu Cykliczność gospodarki bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach

Bardziej szczegółowo

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS NINIEJSZY DOKUMENT MA ISTOTNE ZNACZENIE. NALEŻY SIĘ Z NIM NIEZWŁOCZNIE ZAPOZNAĆ. W wypadku wątpliwości co do działań, jakie należy podjąć, powinni Państwo niezwłocznie skonsultować się ze swoim maklerem,

Bardziej szczegółowo

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 Fundusz Zagraniczny Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 2 czerwca, 2006 ZAWIADOMIENIE DO WSZYSTKICH POSIADACZY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FUNDUSZU ZAGRANICZNEGO CITI

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 30 maja 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie 15/2013 z dnia 31/07/2013

Ogłoszenie 15/2013 z dnia 31/07/2013 Ogłoszenie 15/2013 z dnia 31/07/2013 W dniu 31 lipca 2013 r. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęło zmiany Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport październik 2015

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport październik 2015 2 6 5 4 68% 67% 66% 65% 3 2 64% 63% 1 62% styczeń 2006 styczeń 2008 styczeń 2010 styczeń 2012 styczeń 2014 0 60% 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Wschodzących II Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Wschodzących II Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Wschodzących II Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. art. 12 ust. 2 i 3 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 12 sierpnia 2016 roku Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami

Ogłoszenie z dnia 12 sierpnia 2016 roku Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami Ogłoszenie z dnia 12 sierpnia 2016 roku Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami w przedmiocie zmiany statutu funduszu Investor Parasol Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 25 lutego 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Index Światowych Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 30 kwietnia 2009 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Index Światowych Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 30 kwietnia 2009 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Index Światowych Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 30 kwietnia 2009 r. art. 2 Statutu pkt 24 Minimalna Stopa Zwrotu, MSZ - stopa zwrotu,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 15 lutego 2016 r. raportu okresowego Funduszu za IV kwartał 2015 r.

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 15 lutego 2016 r. raportu okresowego Funduszu za IV kwartał 2015 r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa 29 lutego 2016 r. Aneks nr 14 z dnia 15 lutego 2016 roku do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B,

Bardziej szczegółowo

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w Informacja o zmianach danych objętych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 29 czerwca 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji z ochroną kapitału

Rynek akcji z ochroną kapitału Rynek akcji z ochroną kapitału db Obligacja WIG20 3-letnia obligacja strukturyzowana powiązana z indeksem WIG20 A Passion to Perform. Nowa jakość w inwestycjach giełdowych Polska gospodarka znajduje się

Bardziej szczegółowo