Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A."

Transkrypt

1 Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2008 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

2 Allianz Global Investors Fund Informacje ogólne Allianz Global Investors Fund ( Fundusz ) to otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale zakładowym, założony zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga. Fundusz uzyskał zezwolenie Commission de Surveillance du Secteur Financier jako Société d Investissement a Capital Variable (SICAV) i jest zarejestrowany zgodnie z częścią I ustawy luksemburskiej z dnia 20 grudnia 2002 r. o przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania. Fundusz został założony 9 sierpnia 1999 r. Fundusz wprowadził na rynek różne Subfundusze ( Subfundusze ), a każdy Subfundusz wyemitował jednostki uczestnictwa w różnych klasach i walutach. Na dzień 30 września 2008 r. możliwe było nabycie i umorzenie następujących Subfunduszy: Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Best Styles Euroland dit-protect Global Winner ) Allianz-dit Top Selection Europa 1) Allianz RCM Euro Equity Index 1) Allianz Investors Vision 1) Allianz-dit Global EcoTrends Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM US Equity Systematic Allianz-dit Global Small Cap 1) Allianz-dit Rising Stars Asia 1) Allianz RCM BRIC Equity Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz Real Estate Securities Europe 1) Allianz PIMCO Euro Bond Total Return 1) Allianz-dit Corporate Bond Global 1) Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus 1) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus ) Allianz All Markets Invest Allianz All Markets Dynamic Allianz All Markets Opportunities Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz-dit Growing Markets Protect 1) Allianz Tactical Asset Allocation Euroland 1) Allianz Global Investors Fund c /o Allianz Global Investors Luxembourg S. A. 6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg Telefon : Faks : Internet : 1) Niezrewidowane w Hongkongu i niedostępne dla rezydentów Hongkongu.

3 Allianz Global Investors Fund Dla każdego Subfunduszu jest prowadzona oddzielna pula aktywów i oddzielna dokumentacja księgowa. Dane przedstawione w niniejszym raporcie dotyczą okresu od 1 października 2007 r. do 30 września 2008 r. Nie należy ich traktować jako wyznacznika przyszłych wyników Subfunduszy. W dniu 17 lipca 2008 r. zlikwidowano następujący Subfundusz: Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2017 Dane liczbowe dotyczące Subfunduszu przedstawione w niniejszym raporcie odnoszą się do okresu od 1 października 2007 r. do 17 lipca 2008 r. Subskrypcja jest możliwa wyłącznie na podstawie prospektu informacyjnego i skrótu tego prospektu uzupełnionego aktem założycielskim, ostatnim sprawozdaniem rocznym i najnowszym sprawozdaniem półrocznym, jeżeli zostało ono opublikowane w późniejszym terminie. Pełny prospekt informacyjny, skrót prospektu informacyjnego, statut oraz odpowiednie raporty roczne i półroczne można uzyskać bezpłatnie w Spółce zarządzającej, u Depozytariusza oraz w placówce każdego Agenta ds. płatności i Agenta ds. informacji.

4 Allianz Global Investors Fund Ważna informacja dla posiadaczy jednostek Połączenie Subfunduszy Za zgodą luksemburskiego organu nadzoru spółka zarządzająca postanowiła dokonał połączenia Subfunduszy Allianz-dit Absolute Return Allocation wszedł w skład Allianz All Markets Dynamic Allianz-dit Absolute Return Allocation Plus wszedł w skład Allianz All Markets Opportunities z dniem 5 października 2007 r. Połączenia Subfunduszy, o których mowa powyżej, omówiono w raporcie z likwidacji Subfunduszy z dnia 5 października 2007 r. Posiadacze jednostek w rozwiązywanych Subfunduszach otrzymali automatycznie i bezpłatnie jednostki w Subfunduszach przejmujących w dacie referencyjnej przypadającej w dniu 5 października 2007 r. Liczbę jednostek podlegających przyznaniu obliczono przy zastosowaniu wskaźnika wartości aktywów netto na jednostkę Subfunduszy rozwiązywanych i Subfunduszy przejmowanych w dacie referencyjnej przypadającej dnia 5 października 2007 r. Jednostki Subfunduszy rozwiązywanych przestały być emitowane z dniem 3 października 2007 r. Proces pozostaje natomiast bez wpływu na emisję jednostek Subfunduszy przejmujących. Jednostki Subfunduszy rozwiązywanych przestaną być umarzane z dniem 4 października 2007 r. Proces pozostaje natomiast bez wpływu na umarzanie jednostek Subfunduszy przejmujących. Stosunek wymiany Fundusz przejmowany Fundusz przejmujący Kurs przeliczeniowy Allianz-dit Absolute Return Allocation Allianz All Markets Dynamic A () 1:0, Allianz-dit Absolute Return Allocation Plus Allianz All Markets Opportunities A () 1:0, Wypłaty zysku z rozwiązywanych Subfunduszy, jak i przejmujących Subfunduszy nastąpiły w dniu przeniesienia. Wszelkie koszty poniesione w związku z przeniesieniem poniosły Subfundusze rozwiązywane. Wprowadzenie na rynek nowych Subfunduszy Fundusz wprowadził na rynek następujące nowe Subfundusze: w dniu 5 października 2007 r.: Allianz All Markets Invest, jednostki klasy A () i I () Allianz All Markets Dynamic, jednostki klasy A () Allianz All Markets Opportunities, jednostki klasy A () w dniu 26 marca 2008 r.: Allianz Real Estate Securities Europe, jednostki klasy AT () Allianz Tactical Asset Allocation Euroland, jednostki klasy AT () w dniu 1 kwietnia 2008 r.: Allianz RCM Global Agricultural Trends, jednostki klasy A () i AT (USD) w dniu 3 października 2008 r.: Allianz RCM China, jednostki klasy A (USD) Allianz RCM Global Hi-Tech Growth, jednostki klasy A (USD), AT (USD) i IT (USD) Allianz RCM Global Unconstrained, jednostki klasy AT (USD) Allianz RCM Hong Kong, jednostki klasy A (USD) i IT (USD) Allianz RCM Indonesia, jednostki klasy A (USD)

5 Allianz Global Investors Fund Allianz RCM Japan, jednostki klasy A (USD) i IT (USD) Allianz RCM Korea, jednostki klasy A (USD) i IT (USD) Allianz RCM Little Dragons, jednostki klasy A (USD), AT (USD), IT (USD) i PT (USD) Allianz RCM Malaysia, jednostki klasy A (USD) Allianz RCM Oriental Income, jednostki klasy A (USD), AT (USD), I (USD), IT (USD) i P (USD) Allianz RCM Philippines, jednostki klasy A (USD) Allianz RCM Singapore, jednostki klasy A (USD) Allianz RCM Thailand, jednostki klasy A (USD) i IT (USD) Allianz RCM Tiger, jednostki klasy A (USD), AT (USD) i IT (USD) Allianz RCM Total Return Asian Equity, jednostki klasy A (USD), AT (USD), IT (USD) i PT (USD) Allianz RCM USD Liquidity, jednostki klasy A (USD) Zmiany prospektów informacyjnych Za zgodą luksemburskiego organu nadzoru zarząd Funduszu postanowił wprowadzić następujące zmiany do prospektu informacyjnego, wchodzące w życie dnia 29 listopada 2007 r.: Termin planowej wypłaty zysku dla dystrybucyjnych klas jednostek przypadać będzie corocznie w dniu 15 grudnia. Ostateczny termin składania zleceń przypada o godzinie czasu CET lub CEST w każdym dniu wyceny z zastrzeżeniem, że ostateczny termin składania zleceń dla Subfunduszu dit-protect Global Winner 2014 nadal przypada o godzinie 7.00 czasu CET lub CEST w każdym dniu wyceny. W przyszłości dniem roboczym będzie każdy dzień, w którym pracują i prowadzą działalność banki oraz giełdy w Luksemburgu. Definicja dnia wyceny ulega następującej zmianie: Zgodnie z decyzją Zarządu, każdy dzień roboczy jest dniem wyceny, chyba że dla konkretnego Subfunduszu poczyniono inne ustalenia. Wszelkie takie odstępstwa wymagają wyszczególnienia w arkuszu informacyjnym odpowiedniego Subfunduszu. Zasady inwestowania dla Subfunduszy Allianz RCM Asia Pacific oraz Allianz RCM Best Styles Euroland ulegają następującym zmianom: a)... lub generujących większą część swojej sprzedaży... Całościowa struktura instrumentów pochodnych dla Subfunduszu dit-protect Global Winner 2014 zostanie szczegółowo określona a część Zakres inwestycji [Etap 1] ulega następującym zmianom: a) Subfundusz może nabywać akcje i porównywalne papiery wartościowe spółek mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub realizujących istotną część swej sprzedaży i / lub zysków w Stanach Zjednoczonych. Subfundusz może nabywać także warranty na akcje takich spółek. Opłata uzależniona od wyników w przypadku Subfunduszu Allianz RCM Enhanced Money Market może podlegać naliczaniu w sposób następujący: Do 20 % nadwyżki wyników Subfunduszu nad wynikami EONIA (Euro Overnight Index Average), wg metody 2 Część Wymiana jednostek Funduszy inwestycyjnych w koszyku jednostek Funduszy inwestycyjnych dla Subfunduszu Allianz-dit Growing Markets Protect zostanie szczegółowo określona, a część Całościowa struktura instrumentów pochodnych [swap total return] podlega uzupełnieniu w sposób następujący: Możliwość zamknięcia z krótkim wypowiedzeniem ogólnej struktury instrumentów pochodnych podlega regularnemu zastrzeżeniu w relacjach z odpowiednią drugą stroną transakcji składających się na ogólną strukturę instrumentów pochodnych, w szczególności w przypadku zmiany okoliczności zewnętrznych, szczególnie wówczas, gdy sytuacja prawna bądź podatkowa odpowiedniej drugiej strony transakcji składających się na ogólną strukturę instrumentów

6 Allianz Global Investors Fund pochodnych ulegnie zmianie. Jeżeli Subfundusz podlega likwidacji w następstwie powyższych działań, zwykle zarządzający Funduszem nie są dłużej w stanie realizować celu inwestycyjnego Subfunduszu w okresie między zamknięciem ogólnej struktury instrumentów pochodnych a likwidacją Subfunduszu, a Subfundusz przygotowuje się jedynie wówczas do procedury likwidacji. Jeżeli Subfundusz nie ma podlegać likwidacji w następstwie takiego zamknięcia z krótkim wypowiedzeniem ogólnej struktury instrumentów pochodnych, natomiast dotychczasowa druga strona transakcji składających się na ogólna strukturę instrumentów pochodnych ma zostać zastąpiona innym podmiotem, wówczas w okresie przejściowym może się zdarzyć, że inwestorzy nie będą uzyskiwać wcześniej ustalonego udziału w wynikach. Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh staje się wyłącznym Agentem ds. informacji w Republice Federalnej Niemiec. Za zgodą luksemburskiego organu nadzoru zarząd Funduszu postanowił również wprowadzić następujące zmiany do prospektu informacyjnego, wchodzące w życie dnia 5 marca 2008 r.: Część Całościowa struktura instrumentów pochodnych [swap total return] dla Subfunduszu dit-protect Global Winner 2014 podlega uzupełnieniu w sposób następujący: Możliwość zamknięcia z krótkim wypowiedzeniem ogólnej struktury instrumentów pochodnych podlega regularnemu zastrzeżeniu w relacjach z odpowiednią drugą stroną transakcji składających się na ogólną strukturę instrumentów pochodnych, w szczególności w przypadku zmiany okoliczności zewnętrznych, szczególnie wówczas, gdy sytuacja prawna bądź podatkowa odpowiedniej drugiej strony transakcji składających się na ogólną strukturę instrumentów pochodnych ulegnie zmianie. Jeżeli Subfundusz podlega likwidacji w następstwie powyższych działań, zwykle zarządzający Funduszem nie są dłużej w stanie realizować celu inwestycyjnego Subfunduszu w okresie między zamknięciem ogólnej struktury instrumentów pochodnych a likwidacją Subfunduszu, a Subfundusz przygotowuje się jedynie wówczas do procedury likwidacji. Jeżeli Subfundusz nie ma podlegać likwidacji w następstwie takiego zamknięcia z krótkim wypowiedzeniem ogólnej struktury instrumentów pochodnych, natomiast dotychczasowa druga strona transakcji składających się na ogólna strukturę instrumentów pochodnych ma zostać zastąpiona innym podmiotem, wówczas w okresie przejściowym może się zdarzyć, że inwestorzy nie będą uzyskiwać wcześniej ustalonego udziału w wynikach. W przypadku Subfunduszu Allianz PIMCO Euro Bond Total Return ograniczenie ekspozycji walutowej wskazane w e) w zasadach inwestowania podlega podwyższeniu z 10 % do maksymalnie 20 %. Co więcej, Subfundusz ma możliwość korzystania w ograniczonym stopniu z dywersyfikacji ryzyka zgodnie z postanowieniami suplementu II punkt 3 f) pełnego prospektu informacyjnego. W przypadku Subfunduszy Allianz PIMCO Euro Bond Fund i Allianz-dit Corporate Bond Global ograniczenie ekspozycji walutowej wskazane odpowiednio w e) i f) podlega podwyższeniu z 10 % do maksymalnie 20 %. W przypadku Subfunduszu Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus ograniczenie ekspozycji na rynki wschodzące wskazane w c) w zasadach inwestowania podlega podwyższeniu z 10 % do maksymalnie jednej trzeciej aktywów Subfunduszu. Dla poniższych Subfunduszy Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2011 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2015 Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2017 ograniczenie ekspozycji na rynki wschodzące wskazane w c) w zasadach inwestowania podlega podwyższeniu z 10 % do maksymalnie jednej trzeciej aktywów Subfunduszu. Ponadto charakterystyka średnioważonego okresu zapadalności w g) w zasadach inwestowania podlega bardziej szczegółowemu określeniu. W przypadku Subfunduszu Allianz RCM Enhanced Money Market metoda obliczania opłaty uzależnionej od wyników ulega zmianie.

7 Allianz Global Investors Fund Zarząd Allianz Global Investors Fund ( Fundusz ) postanowił przyjąć następujące zmiany wchodzące w życie z dniem 3 października 2008 r.: Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu dit-protect Global Winner 2014 w Etapie 2 (począwszy od 26 kwietnia 2014 r.): Po Etapie 1 aktywa Subfunduszu mają profil możliwości / ryzyka zorientowany na rynki pieniężne przez maksymalnie 40 dni roboczych. W tym okresie powstanie nowa struktura ośmiu koszyków akcji obowiązująca bezpośrednio po upływie okresu inwestycji w rynek pieniężny (okres restrukturyzacji) i z zasady podobna do struktury występującej w Etapie 1. Oczywiście postanowienia i warunki obowiązujące w zakresie wszelkich dalszych struktur uzależnione są od warunków rynkowych panujących w momencie restrukturyzacji. W terminie zapadalności każdej struktury po odpowiednim okresie restrukturyzacji (koncepcja rolowania) rozpoczyna obowiązywać nowa struktura. Polityka inwestycyjna każdej z kolejnych struktur zorientowana jest na uzyskiwanie przynajmniej 100 % udziału w średnich wynikach ośmiu koszyków akcji od początku funkcjonowania nowej struktury Subfunduszu do końca kolejnego nowego okresu 8 lat, podobnie do zasad obowiązujących w Etapie 1. Nie jest możliwe zagwarantowanie faktycznego osiągnięcia takiego 100 % udziału. Współczynnik udziału określa się na zwykłych warunkach rynkowych. Zasady inwestowania obowiązujące w Etapie 1 znajdują także zastosowanie w kolejnych etapach. Wstawienie odrębnego akapitu dotyczącego ograniczonej dywersyfikacji ryzyka w Subfunduszach Allianz All Markets Invest, Allianz All Markets Dynamic, Allianz All Markets Opportunities oraz Allianz Tactical Asset Allocation Euroland o następującej treści: W odniesieniu do pkt 3 lit. f) Suplementu II, z pominięciem pkt. 3 lit. a) do d) Suplementu II oraz zgodnie z zasadą dywersyfikacji ryzyka, do 100 % aktywów netto Subfunduszu może być inwestowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego różnych emisji, oferowanych lub gwarantowanych przez Unię Europejską, Europejski Bank Centralny, państwo członkowskie UE lub jego organ administracji centralnej, regionalnej lub lokalnej, państwo członkowskie OECD lub międzynarodową organizację prawa publicznego, do której należy jedno lub więcej państw członkowskich UE, pod warunkiem że takie papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego były oferowane w ramach przynajmniej sześciu różnych emisji oraz papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego jednej i tej samej emisji nie przekraczają 30 % aktywów netto Subfunduszu. Zmiany nazw następujących Subfunduszy: Poprzednia nazwa Subfunduszu Nowa nazwa Subfunduszu dit-protect Global Winner 2014 Protect Global Winner 2014 Allianz-dit Top Selection Europa Allianz RCM Top Selection Europa Allianz-dit Rising Stars Asia Allianz RCM Rising Stars Asia Allianz-dit Global Small Cap Allianz RCM Global Small Cap Allianz PIMCO Euro Bond Total Return Allianz PIMCO Euro Bond Allianz-dit Corporate Bond Global Allianz PIMCO Corporate Bond Global Allianz-dit Growing Markets Protect Allianz RCM Growing Markets Protect Klasa jednostek Allianz Global Investors Fund Allianz-dit Global Small Cap RCM I () zmienia nazwę na Allianz Global Investors Fund Allianz RCM Global Small Cap I (). Zmiana opłaty za zarządzanie Opłata za zarządzanie w Subfunduszu Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2009 uległa zmianie z 0,35 % rocznie do 0,30 % rocznie z dniem 1 kwietnia 2008 r. Połączenie Subfunduszy Za zgodą luksemburskiego organu nadzoru Spółka Zarządzająca postanowiła połączyć Subfundusze zgodnie z informacją w tabeli poniżej z odpowiednimi Subfunduszami Allianz Global Investors Selections, innego przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania założonego zgodnie z przepisami części I luksemburskiej Ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. Połączenie wchodzi w życie wraz z końcem dnia roboczego o godzinie czasu CEST 3 października 2008 r. ( Data wejścia w życie ). W Dacie wejścia w życie aktywa i zobowiązywania każdego z Subfunduszy Allianz Global Investors

8 Allianz Global Investors Fund Fundusz przejmowany Fundusz przejmujący Kurs przeliczeniowy Allianz GIS RCM China Fund Allianz RCM China 1:1 Allianz GIS RCM Global Hi-Tech Growth Fund Allianz RCM Global Hi-Tech Growth 1:1 Allianz GIS RCM Global Unconstrained Fund Allianz RCM Global Unconstrained 1:1 Allianz GIS RCM Hong Kong Fund Allianz RCM Hong Kong 1:1 Allianz GIS RCM Indonesia Fund Allianz RCM Indonesia 1:1 Allianz GIS RCM Japan Fund Allianz RCM Japan 1:1 Allianz GIS RCM Korea Fund Allianz RCM Korea 1:1 Allianz GIS RCM Little Dragons Fund Allianz RCM Little Dragons 1:1 Allianz GIS RCM Malaysia Fund Allianz RCM Malaysia 1:1 Allianz GIS RCM Oriental Income Fund Allianz RCM Oriental Income 1:1 Allianz GIS RCM Philippines Fund Allianz RCM Philippines 1:1 Allianz GIS RCM Singapore Fund Allianz RCM Singapore 1:1 Allianz GIS RCM Thailand Fund Allianz RCM Thailand 1:1 Allianz GIS RCM Tiger Fund Allianz RCM Tiger 1:1 Allianz GIS RCM Total Return Asian Equity Fund Allianz RCM Total Return Asian Equity 1:1 Allianz GIS RCM USD Liquidity Fund Allianz RCM USD Liquidity 1:1 Selections zostaną połączone z odpowiednim Subfunduszem AGIF, a wszyscy dotychczasowi posiadacze jednostek Subfunduszy Allianz Global Investors Selections otrzymają automatycznie i bezpłatnie jednostki odpowiedniego Subfunduszu AGIF w ramach wymiany 1:1. Data wejścia w życie będzie jednocześnie datą wprowadzenia Subfunduszy AGIF, a aktywa i zobowiązania każdego Subfunduszu AGIF będą składać się wyłącznie z aktywów i zobowiązań przeniesionych z odpowiedniego Subfunduszu Allianz Global Investors Selections. Posiadacze jednostek otrzymają jedną jednostkę stosownej klasy odpowiedniego Subfunduszu AGIF w zamian za jedną jednostkę odpowiedniej klasy i denominowaną w odpowiedniej walucie właściwego Subfunduszu Allianz Global Investors Selections. Wartość aktywów netto na jednostkę odpowiedniej klasy Subfunduszu Allianz Global Investors Selections zgodnie z treścią pełnego prospektu informacyjnego Allianz Global Investors Selections z dnia 3 października 2008 r. będzie początkową wartością aktywów netto na jednostkę odpowiedniej klasy właściwego Subfunduszu AGIF, a posiadacze jednostek nie będą zobowiązani do dokonywania żadnych płatności z tytułu wymiany jednostek. Ostatnim terminem obrotu jednostkami Subfunduszy Allianz Global Investors Selections jest godzina wg czasu obowiązującego w Hongkongu (lub odpowiednio czasu CEST) dnia 3 października 2008 r. z wyjątkiem Allianz Global Investors Selections RCM Philippines Fund, w przypadku którego ostatni termin obrotu jednostkami przypada o godzinie czasu obowiązującego w Hongkongu (lub odpowiednio czasu CEST) w dniu 2 października 2008 r. Posiadacze jednostek otrzymają jednostki Subfunduszy Allianz Global Investors Selections w dniu 3 października 2008 r. przed końcem dnia roboczego o godzinie czasu CEST, a następnie w należyty sposób jednostki ulegną automatycznej wymianie na jednostki odpowiedniego Subfunduszu AGIF o godzinie czasu CEST. Wszystkie jednostki Subfunduszy Allianz Global Investors Selections w Dacie wejścia w życie z chwilą wymiany na jednostki odpowiednich Subfunduszy AGIF podlegają unieważnieniu. Zlecenia opiewające na jednostki Subfunduszy Allianz Global Investors Selections otrzymane po godzinie czasu obowiązującego w Hongkongu (lub odpowiednio czasu CEST) w dniu 3 października 2008 bądź w przypadku Allianz Global Investors Selections RCM Philippines Fund po godzinie czasu obowiązującego w Hongkongu (lub odpowiednio czasu CEST) w dniu 2 października 2008 r. uznaje się za zlecenia opiewające na jednostki odpowiednich Subfunduszy AGIF. W związku z tym zlecenia podlegają realizacji wg wartości aktywów na jednostkę stosownych Subfunduszy AGIF określonej zgodnie z treścią pełnego prospektu informacyjnego AGIF w dniu 6 października 2008 r. Zasadniczo pierwszy dzień obrotu jednostkami nowowprowadzonych Subfunduszy AGIF przypada 6 października 2008 r. Z zastrzeżeniem jednak, że zlecenia na jednostki Allianz RCM Philippines należy

9 Allianz Global Investors Fund składać do godziny czasu obowiązującego w Hongkongu (lub odpowiednio czasu CEST) w dniu 3 października 2008 r., żeby mogły podlegać wykonaniu w dniu 6 października 2008 r. Zaliczkowe wypłaty z zysku w przypadku dystrybucyjnych klas jednostek uczestnictwa Subfunduszy rozwiązywanych zostały dokonane przed Datą wejścia w życie połączenia. Koszty poniesione w związku z połączeniem pokrywa Allianz Global Investors Group. Likwidacja Subfunduszu Klasa I () Subfunduszu Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2017 została zamknięta dnia 17 lipca 2008 r. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym Wprowadzenie do obrotu nowych Subfunduszy Fundusz wprowadził do obrotu następujące nowe Subfundusze: od dnia 28 października 2008 r. Allianz RCM Global Infrastructure, klasy jednostek uczestnictwa A () i AT (USD) od dnia 7 listopada 2008 r. Allianz RCM Europe Equity, klasa jednostek uczestnictwa A () od dnia 17 grudnia 2008 r. Allianz RCM India, klasa jednostek uczestnictwa IT (USD) od dnia 19 grudnia 2008 r. Allianz RCM Demographic Trends, klasy jednostek uczestnictwa A () i AT (USD) Allianz RCM Rising Stars Asia, klasa jednostek A () z Allianz RCM Europe Equity, klasa jednostek A2 () Allianz RCM Rising Stars Asia, klasa jednostek CT () z Allianz RCM Little Dragons, klasa jednostek CT2 () ze skutkiem od dnia 12 grudnia 2008 r. Allianz RCM Demographic Trends i Allianz RCM Innovation Trends Allianz Global Investors Trends z Allianz RCM Demographic Trends Allianz Global Investors Fund ze skutkiem od dnia 19 grudnia 2008 r. Połączenia Funduszy Za zgodą luksemburskiego organu nadzoru Spółka zarządzająca postanowiła dokonać połączenia Subfunduszy Allianz RCM Tiger Fund (FCP) z Allianz RCM Tiger Allianz Global Investors Fund ze skutkiem od dnia 28 listopada 2008 r. Agent Płatności i Informacyjny Od dnia 3 października 2008 r. funkcję Agenta Rejestracyjnego i Transferowego Funduszu zamiast State Street Bank Luxembourg S. A. pełni RBC Dexia Investor Services Bank S. A. Pełny prospekt informacyjny oraz skrót prospektu informacyjnego w brzmieniu z dnia 3 października 2008 r. udostępnia się bezpłatnie posiadaczom jednostek w siedzibie Funduszu, Depozytariusza i Agentów Informacyjnych. Połączenia Subfunduszy Za zgodą luksemburskiego organu nadzoru Spółka zarządzająca postanowiła dokonać połączenia Subfunduszy Allianz-dit Top Selection z Allianz RCM European Equity

10 Allianz Global Investors Fund Spis treści Wynik Sprawozdania finansowe Subfunduszy Polityka inwestycyjna i aktywa Subfunduszu Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Best Styles Euroland dit-protect Global Winner Allianz-dit Top Selection Europa Allianz RCM Euro Equity Index Allianz Investors Vision Allianz-dit Global EcoTrends Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM US Equity Systematic Allianz-dit Global Small Cap Allianz-dit Rising Stars Asia Allianz RCM BRIC Equity Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz Real Estate Securities Europe Allianz PIMCO Euro Bond Total Return Allianz-dit Corporate Bond Global Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz All Markets Invest Allianz All Markets Dynamic Allianz All Markets Opportunities Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz-dit Growing Markets Protect Allianz Tactical Asset Allocation Euroland Sprawozdanie z likwidacji Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Funduszu Portfele inwestycji Zestawienie operacji Zestawienie aktywów netto Zestawienie zmian w aktywach netto Zestawienie zmian jednostek Allianz RCM Global Equity Allianz RCM Asia Pacific Allianz RCM Global Sustainability Allianz RCM Best Styles Euroland dit-protect Global Winner Allianz-dit Top Selection Europa Allianz RCM Euro Equity Index Allianz Investors Vision Allianz-dit Global EcoTrends Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz RCM Euroland Equity Growth Allianz RCM US Equity Systematic Allianz-dit Global Small Cap Allianz-dit Rising Stars Asia Allianz RCM BRIC Equity Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz Real Estate Securities Europe Allianz PIMCO Euro Bond Total Return Allianz-dit Corporate Bond Global Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Allianz All Markets Invest Allianz All Markets Dynamic Allianz All Markets Opportunities Allianz RCM Enhanced Money Market Allianz-dit Growing Markets Protect Allianz Tactical Asset Allocation Euroland Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus Zestawienie operacji Zestawienie aktywów netto Zestawienie zmian w aktywach netto Allianz Global Investors Fund

11 Allianz Global Investors Fund Noty do sprawozdania finansowego Informacja dla inwestorów w Austrii Informacja dla inwestorów w Szwajcarii Raport niezależnego biegłego rewidenta dla posiadaczy jednostek Dalsze informacje niezweryfikowane przez biegłego rewidenta Wartość ekspozycji na ryzyko (VaR) Wypłata zysków Maksymalna cena emisji / minimalna cena umorzenia Lista adresowa Uwaga: Ten dokument jest tłumaczeniem z tekstu angielskiego. W przypadku rozbieżności, proszę skonsultować się z oryginałem.

12 Allianz Global Investors Fund Wynik Nazwa Subfunduszu Klasa jednostek Data wprowadzenia do obrotu 1 rok (30 września września 2008) Wynik w % Allianz RCM Global Equity AT () ,76 AT (USD) ,65 CT () ,79 IT () ,79 WT () ,23 Allianz RCM Asia Pacific A () ,85 A (USD) ,05 AT () ,76 CT () ,74 I () ,45 I (USD) ,69 Allianz RCM Global Sustainability A () ,50 A (USD) ,62 CT () ,09 Allianz RCM Best Styles Euroland AT () ,45 CT () ,83 I () ,09 dit-protect Global Winner 2014 AT () ,66 Allianz-dit Top Selection Europa A () ,50 Allianz RCM Euro Equity Index A () ,35 I () ,07 Allianz Investors Vision AT () ,85 CT () ,37 I () ,49 IT () WT () ,74 Allianz-dit Global EcoTrends A () ,55 AT () ,55 CT () ,17 RCM IT () ,87 Allianz RCM Europe Equity Growth A () ,87 AT () ,87 CT () ,42 I () ,29 IT () ,29 W () ,02 Allianz RCM Euroland Equity Growth A () ,60 AT () ,61 CT () ,11 I () ,02 IT () ,00 W () ,04 W (H-SKK) ,54 Allianz RCM US Equity Systematic A (USD) CT () ,64 W (H-) ,28 10

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Allianz Global Investors Fund Informacje

Bardziej szczegółowo

Robeco Capital Growth Funds

Robeco Capital Growth Funds Robeco Capital Growth Funds Spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale SICAV, utworzona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga RCS B58 959 Raport półroczny 1 lipca 31 grudnia 2009 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) luty 2015 r.

Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) luty 2015 r. Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) luty 2015 r. Polska Schroder International Selection Fund (otwarta spółka inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt

Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Lipiec 2006 Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Fundusz inwestycyjny prawa Wielkiego Księstwa Luksemburg utworzony jako fonds commun de placement

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Prospekt Skrócony. Legg Mason Managed Solutions SICAV. A Société d Investissement à Capital Variable prawa Wlk. Księstwa Luksemburg

Prospekt Skrócony. Legg Mason Managed Solutions SICAV. A Société d Investissement à Capital Variable prawa Wlk. Księstwa Luksemburg Prospekt Skrócony Legg Mason Managed Solutions SICAV A Société d Investissement à Capital Variable prawa Wlk. Księstwa Luksemburg Styczeń 2010 LEGG MASON MANAGED SOLUTUIONS SICAV ( Spółka ) PROSPEKT SKRÓCONY

Bardziej szczegółowo

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz STATUT KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą KBC DALEKOWSCHODNI Fundusz

Bardziej szczegółowo

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND E-ACC-EURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND E-ACC-EURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015 GLOBAL STRATEGIC BOND FUND EACCEURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015 Metodologia i styl dysponuje możliwością elastycznych inwestycji w całe spektrum instrumentów o stałym dochodzie, w tym obligacji rządowych

Bardziej szczegółowo

investment FundS UPROSZCZONY PROSPeKT INFORMACYJNY listopad 2009 Société d investissement à capital variable zarejestrowane w Luksemburgu

investment FundS UPROSZCZONY PROSPeKT INFORMACYJNY listopad 2009 Société d investissement à capital variable zarejestrowane w Luksemburgu listopad 2009 UPROSZCZONY PROSPeKT INFORMACYJNY Société d investissement à capital variable zarejestrowane w Luksemburgu niniejszy uproszczony prospekt z listopada 2009 zachowuje ważność jedynie z załączonym

Bardziej szczegółowo

Prospekt. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu

Prospekt. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Prospekt Nijszy prospekt jest ważny tylko z załączonym aneksem z lipca 2013 r. FIDELITY FUNDS Aneks do Prospektu z marca

Bardziej szczegółowo

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Zawartość: Opinia niezależnego biegłego rewidenta przygotowana przez PricewaterhouseCoopers

Bardziej szczegółowo

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS P R O S P E K T GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS Prospekt emisyjny Zezwala się na subskrypcję

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat klasy tytułów uczestnictwa. Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa

Informacje na temat klasy tytułów uczestnictwa. Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa ret.pl.xx.0150731.lu086668966.pdf ASIAN HIGH YIELD FUND AACCEURO 31 LIPIEC 015 Metodologia i styl Fundusz inwestuje zasadniczo w wysokodochodowe obligacje przedsiębiorstw z siedzibą w Azji w ramach dywersyfikacji

Bardziej szczegółowo

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND EACCEURO (HEDGED) Metodologia i styl jest zarządzany przy użyciu podejścia zespołowego w celu konsekwentnego wypracowywania stóp zwrotu z naciskiem na zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat klasy tytułów uczestnictwa. Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa

Informacje na temat klasy tytułów uczestnictwa. Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa pro.pl.xx.21563.lu882574998.pdf GLOBAL INCOME FUND AACCEURO (HEDGED) 3 CZERWIEC 215 Metodologia i styl inwestuje głównie w wysokodochodowe obligacje przedsiębiorstw oraz obligacje przedsiębiorstw o ratingu

Bardziej szczegółowo

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg Société d investissement à capital variable Luksemburg Prospekt emisyjny Lipiec 2010 Niniejszy Prospekt jest ważny wyłącznie wraz z załączonym ostatnim raportem rocznym i gdy ma to zastosowanie z niezbadanym

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

RAPORT INFORMACYJNY FILAR III

RAPORT INFORMACYJNY FILAR III 2013 RAPORT INFORMACYJNY FILAR III CAPÍTULO INFORME ANUAL 2013 2 2013. RAPORT INFORMACYJNY FILAR III SPIS TREŚCI STRESZCZENIE DLA KIEROWNICTWA ŚRODOWISKO MAKROEKONOMICZNE I REGULACYJNE ZAKRES PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 HSBC PORTFOLIOS spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE... 3 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER AKCJI EUROPEJSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I. Dane o Funduszu

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER AKCJI EUROPEJSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I. Dane o Funduszu SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER AKCJI EUROPEJSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Akcji Europejskich FIO Siedziba Funduszu i kraj siedziby Funduszu: Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SEG FUND 2025 SZCZEGÓŁOWY PROSPEKT INFORMACYJNY

SEG FUND 2025 SZCZEGÓŁOWY PROSPEKT INFORMACYJNY SEG FUND 2025 SZCZEGÓŁOWY PROSPEKT INFORMACYJNY SPIS TREŚCI SEG FUND 2025... 3 PROSPEKT SKRÓCONY... 3 CZĘŚĆ STATUTOWA... 3 KRÓTKA PREZENTACJA... 3 INFORMACJE DOT. INWESTOWANIA I ZARZĄDZANIA... 3 KLASYFIKACJA...

Bardziej szczegółowo

FUND PARTNERS. Société d'investissement à Capital Variable złożone z wielu subfunduszy Luksemburg. T.R. Nr B 86.828

FUND PARTNERS. Société d'investissement à Capital Variable złożone z wielu subfunduszy Luksemburg. T.R. Nr B 86.828 Société d'investissement à Capital Variable złożone z wielu subfunduszy Luksemburg T.R. Nr B 86.828 Zbadane sprawozdanie roczne Na podstawie niniejszego sprawozdania finansowego nie zostanie przyjęty żaden

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.allianz.pl/pte Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu, siedziba i kraj siedziby. 1.1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO

Bardziej szczegółowo

Skrót prospektu informacyjnego

Skrót prospektu informacyjnego Skrót prospektu informacyjnego BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit (BPH SFIO Total Profit) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Rzeczpospolita Polska organem Funduszu jest BPH

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo