Tina Sobocinska Personnel & Administration Director. Dariusz Lenart HR Director. Marek Mos HR Director. Magdalena Gera-Pikulska. Dyrektor Departamentu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tina Sobocinska Personnel & Administration Director. Dariusz Lenart HR Director. Marek Mos HR Director. Magdalena Gera-Pikulska. Dyrektor Departamentu"

Transkrypt

1 Głowne zagadnienia konferencji: 01. Wspieranie zaangażowania pracowników w burzliwych czasach 02. Stworzenie kultury wydajności pracy (performance culture) 03. W jaki sposób HR może być bardziej sprzyjający biznesowi Shared Services Centre 04. Jak prowadzić proces zmian 05. Jak wprowadzić innowację w obszarze zarządzania HR 06. Jak rozprzestrzeniać nową kulturę korporacyjną 07. Jak ustalić odpowiednią strukturę wynagrodzeń 08. Najlepsze praktyki w zakresie planowania programów szkolenia 09. Jak zaprojektować skuteczny program rozwoju przywództwa 10. Praktyczne narzędzia wykorzystywane w programach zarządzania talentami Prelegenci z najlepszych firm w Polsce : 10 CASE STUDIES Maja Chabińska- Rossakowska Dyrektor HR, Członek Zarządu Tina Sobocinska Personnel & Administration Director Renata Zrobek Grażyna Rzehak HR National Director Dariusz Lenart Zbigniew Płuciennik Aleksandra Leśniańska Country HR Manager Marek Mos Agnieszka Czuper HR Manager Warsaw Krystyna Lipska-Blomgren Dyrektor Personalny Magdalena Gera-Pikulska Polityki Personalnej Maciej Mierzejewski HR Manager

2 Po ogromnym sukcesie pierwszej edycji konferencji dla Dyrektorów HR, ASM Events ma zaszczyt przedstawić po raz drugi w Polsce konferencję Human Resources Strategies Summit 2010, która odbędzie się w Warszawie w dniach 16 i 17 marca 2010 r. HR Strategies Summit Poland został zaprojektowany z myślą o Dyrektorach HR. Konferencja ma na celu dostarczenie najnowszych informacji wiodących korporacji, stowarzyszeń i ekspertów z dziedziny HR w Polsce. W tym celu zgromadziliśmy 12-stu przedstawicieli wiodących organizacji obecnych na polskim rynku, którzy podzielą się swoimi praktycznymi doświadczeniami zawodowymi w formie Case Studies. Trudna sytuacja ekonomiczna w jakiej się znajdujemy, przyspiesza przemiany w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi w celu ich dostosowania do zmieniających się potrzeb biznesowych. Tematem przewodnim HR Summit II będą strategie HR w czasach globalnego kryzysu ekonomicznego lecz również plan odnowy przedstawiając najlepsze praktyki dostępne na polskim rynku. Konferencja HR Summit to wysoce interaktywne szkolenie, które zostało zaprojektowane specjalnie dla osób biorących udział w podejmowaniu strategicznych decyzji, w celu uzyskania świadomego podejścia do najważniejszych tematów, takich jak zarządzanie talentami, planów wynagrodzeń i benefitów czy programu zaangażowania pracowników ASM Events konsekwentnie podąża za filozofią dostarczania neutralnej i obiektywnej informacji biznesowej. Właśnie dlatego na naszej konferencji nie polegamy na konsultantach ani usługodawcach IT. Dostarczymy najpełniejszej i najbardziej aktualnej wiedzy biznesowej. Nie przegap wyjątkowej okazji poznania najlepszych praktyk polskiego rynku oraz szansy na networking z kolegami z branży! Do zobaczenia w Warszawie w dniach 16 i 17 marca 2010 r. Pozdrawiam, Nevio Boccanera Dyrektor Konferencji ASM Events Uczestnictwo w konferencji polecamy szczególnie: Dyrektorom HR / Personalnym / Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dyrektorom ds. Rekrutacji Dyrektorom ds. Szkoleń Pracowników Dyrektorom ds. Zarządzania Talentem Dyrektorom ds. Komunikacji Wewnętrznej

3 1 - szy dzień 16 marca 08:40-09:30 REJESTRACJA 09:30-10:30 Ja k p r o m o w a ć z a a n g a ż o wa n i e p r a co w n i kó w: wyciągnięte lekcje z trudnej sytuacji spowolnienia gospodarczego Zaangażowania pracowników ma równie kluczowe znaczenie w okresie spowolnienia gospodarczego jak w czasie stabilizacji. Ostatnio DHL wykonał rozległe badania i analizy wśród swoich pracowników, aby określić, jakie działania mogą sprzyjać motywacji i dobrej atmosferze pracy. Wyniki są interesujące nie tylko dla zrozumienia reakcji pracowników na napotkane trudności, ale przede wszystkim do planowania polityki HR, która ułatwi skuteczne działanie, gdy nadejdzie czas odnowy gospodarczej. Zaangażowanie pracowników a kultura organizacyjna Wpływ kryzysu finansowego na zaangażowanie pracownika Potrzeba dzielenia się długofalową wizją rozwoju HR Maja Chabińska- Rossakowska Dyrektor HR, Członek Zarządu 10:30-11:30 Wizja f i r m y i narzędzia p i o n u HR ko n t r a zaangażowanie organizacji oraz kultura wydajności Wydajność i Planowanie Rozwoju Kariery w Unilever jest podejściem zmierzającym do wspierania przejrzystości i jasności w ciągu całego roku. Jest to kluczowy proces wsparcia dla pracowników i dostarczaniu wyników, które mają istotne znaczenie dla organizacji i określania jej celów na przyszłość. Wykorzystanie kultury organizacyjnej do prowadzenia strategii firmy i osiągania nowego poziomu wydajności Zarządzanie wydajnością w czasie spowolnienia gospodarczego Sprecyzowanie oczekiwań i budowania trwałości i wysokiej wydajności Odpowiedź pracowników na zaangażowanie: wyniki badań w terenie. Bariery i wyzwalacze zaangażowania i kultury wydajności Grażyna Rzehak HR National Director 11:30-12:00 PRZERWA KAWOWA 12:00-13:00 W ostatnich latach Shell rozpoczął działania organizacji centrum usług wspólnych, w tym Centrum Usług Wspólnych w Krakowie. Do nowych jednostek firmy została przeniesiona cała rutynowa administracja HR jak również niektóre globalne procesy. Pozwoliło to lokalnemu działowi HR skoncentrować się na projektach strategicznych w celu możliwie lepszego wsparcia dla przedsiębiorców. Pani Aleksandra Leśniańska była zaangażowana w obie strony programu. Przedstawi uczestnikom konferencji wyniki i wymiar projektu Centrum Usług Wspólnych. Budowa działu HR na rynku Proces migracji możliwości transakcyjnych Centrum Usług Wspólnych Analiza wyników Przeniesienie HR d o ś w i a t a b i z n e s u Aleksandra Leśniańska Country HR Manager

4 1 - szy dzień 16 marca 13:00-14:00 Rozwój organizacyjny odgrywa ważną rolę w konkurencyjnym, burzliwym i nieustannie zmieniającym się świecie dla budowania zdrowych i wydajnych organizacji. W firmie Makro Cash & Carry Polska dział HR odgrywa rolę partnera biznesowego w tym procesie. Dyrektor HR przedstawi swoje przemyślenia na temat roli HR w procesie opartym o nowe projekty. Ro z w ó j o r g a n i z a c y j n y z perspektywy HR Wpływ działu HR na zarządzanie zmianami Określenie możliwości, które pozwalają pracownikom szybko reagować na zmiany Krystyna Lipska-Blomgren Dyrektor Personalny 14:00-15:30 Lu n c h 15:30-16:30 De b ata Pl a n o w a n i e o d n o w y: Czy Społeczna Od p o w i e d z i a l n o ś ć Bi z n e s u jest częścią r oz w i ą z a n i a? Mimo coraz bardziej krytycznego podejścia do biznesu na całym świecie oraz w wielu sektorach przemysłu, Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR Corporate Social Responsibility) ma wciąż marginalne znaczenie dla większości polskich firm. Czy CSR powinien być częścią programu HR? Odpowiedź brzmi: tak, jeśli uważamy, że ludzie pokładają coraz większą nadzieję w powiązaniu wartości osobistych z zawodowymi i chcą czuć głębszy sens motywacji. Rozważania na temat CSR i zaangażowania pracowników podczas spowolnienia gospodarczego Dlaczego dział HR musi być ściśle związany z CSR? Bycie konsekwentnym: wartość CSR zależy od sposobu jej przedstawienia, nie merytoryki Tina Sobocinska Personnel & Administration Director Dariusz Lenart 16:30-17:30 Wartość korporacyjnej kontrkultury Google słynie z wyjątkowej kultury przedsiębiorstwa opartej na ciągłej innowacji, która ma na celu odzwierciedlenie podejścia do potrzeb pracowników. Nie jest to marketing czy marka pracodawcy (employer branding). Jest to prawdziwe przekonanie, że siła firmy leży w utalentowanych i inspirujących ludziach. Dyrektor HR firmy Google przedstawi uczestnikom konferencji, dlaczego szczególny sposób pracy Google jest korzystny, zwłaszcza w trudnych czasach. Alternatywne podejście do promowania marki pracodawcy (employer branding) Budowa filozofii innowacyjności i kreatywności Czy model Google można zastosować w innych organizacjach? Marek Mos

5 2 - gi dzień 17 marca 08:40-09:30 09:30-10:30 REJESTRACJA Bą d ź p r z y g o t o w a n y n a z m i a n y: Tw o r z e n i e n o w e j ku lt u r y ko r p o r a c y j n e j Na bardzo konkurencyjnym rynku, takim jak telekomunikacja, organizacje muszą szybko reagować na zmiany. Ostatnio Polska Telefonia Cyfrowa uruchomiła plan promowania znaczących zmian kulturowych na wszystkich szczeblach w firmie. Kluczowym wyzwaniem jest stworzenie otoczenia, w którym wyzwolona jest pozytywna energia i kreatywność pracowników. Wizja i wartości jako źródła przewagi konkurencyjnej Dokonywanie zmian: realizowanie konkretnych działań Przejęcie odpowiedzialności za kadrę średniego szczebla Magdalena Gera-Pikulska Polityki Personalnej 10:30-11:30 St y m u l o w a n i e w y d a jn o ś c i p r a c y poprzez nagradzanie pracownika Działania zmierzające do nagradzania za wyniki pracy zostały naruszone przez trudną sytuację ekonomiczną. W firmie AXA znaleziono rozwiązanie na ten problem poprzez powiązanie wynagrodzenia z wynikami działalności spółki. Dyrektor Personalny tej firmy opowie o wyzwaniu związanym z wdrażaniem nowej metody wynagrodzenia. Twórczy systemu wynagrodzania jako metoda na sprzyjanie motywacji Stic Pool Concept Plan komunikacji wewnętrznej w celu zagwarantowania skuteczności i przejrzystości systemu Renata Zrobek 11:30-12:00 PRZERWA KAWOWA 12:00-13:00 Ko r z y sta n i e z w e w n ę t r z n y c h z a s o b ó w f i r m y: szkolenia i mentoring Korzystanie z zasobów wewnętrznych jest nie tylko najbardziej efektywną metodą rozwijania talentów w organizacji, ale ma również ogromny wpływ na satysfakcję pracowników i zatrzymanie ich w firmie. Alior Bank opracował szeroki zakres szkoleń i programów doradczych, począwszy od wymiany najlepszych praktyk do podejścia wybitnych pracowników. Celem jest zapewnienie, że doświadczenie jest przekazywane i przechowywane wewnątrz firmy oraz kierowanie pracowników do realizacji nowych celów. Ćwiczenia dzielenia się wiedzą Zarządzanie czynnościami mentoringu przez dział HR Wsparcie elektroniczne w interaktywnym uczeniu Zbigniew Płuciennik

6 2 - gi dzień 17 marca 13:00-14:00 Przywództwo ma znaczenie. Przywództwo czyni różnicę w sposobie działania firmy i osiągania wyników oraz w sposobie, w jaki jest postrzegana przez pracowników wewnętrznie jak również przez otoczenie z zewnątrz. Bosch właśnie ukończył czwartą edycję Programu LeaD (Leadership Development Program) dofinansowaną ze środków UE, w celu realizacji strategii rozwoju przywództwa. Program powstał na arenie międzynarodowej, natomist w Polsce jego twórca a jednocześnie osoba zarządzająca tym projektem na rynku lokalnym wyjaśni publiczności wszystkie kroki postępowania: Maksymalizacja potencjału przywódczego Identyfikowanie potrzeb uczenia się i rozwoju dla menadżerów Sterowanie oczekiwaniami i emocjami uczestników programu przywództwa Stosowane metody i narzędzia Agnieszka Czuper HR Manager Warsaw 14:00-15:30 Lu n c h 15:30-16:30 Ko n t y n u o w a n i e i n n o w a c j i Za r z ą dz a n i a Talentem Nawet w niepewnych czasach wiele firm nadal postrzega zarządzanie talentami jako podstawową strategię przetrwania, która ma na celu odróżnienie ich organizacji od konkurencji i w efekcie korzystanie z ewentualnego wzrostu gospodarczego. Ostatnio AstraZeneca zakończyła projekt, który udoskonalił sposób w jaki firma identyfikuje, rozwija, wdraża i zatrzymuje talenty. Wyniki tego programu będą szeroko prezentowane w trakcie konferencji: Potrzeba aktywnego podejścia do Zarządzania Talentem Praktyczne narzędzia używane w programie Analiza wyników programu Maciej Mierzejewski HR Manager 16:30-17:30 PANEL DYSKUSYJNY: Dł u g o fa lo w a w i zja r o z w o ju HR: przyszłość rekrutacji i zarządzania personelem Zapraszamy do uczestnictwa w debacie między prelegentami naszej konferencji oraz publicznością.

7 MKT POL FORMA REJESTRACJI NR UDZIAŁ DNIA CENA DWA DNI KONFERENCJI marca 4,580 zł PIERWSZY DZIEŃ KONFERENCJI 16 marca 2,290 zł* DRUGI DZIEŃ KONFERENCJI 17 marca 2,290 zł* MIEJSCE KONFERENCJI: Sheraton Warsaw Hotel Ul. B. Prusa 2 Warsaw Poland Phone: (48)(22) * Ceny nie zawierają VAT (22%) * Ceny zawierają przerwę kawową, lunch i dokumentacje Atlantis Strategic Media Spain S.L. Sp. z o.o. Filia Gdańsk Długi Targ 46/47, Gdańsk DOKUMENTACJA INFORMACJE O UCZESTNIKU 1º IMIĘ I NAZWISKO: STANOWISKO: TELEFON BEZPOŚREDNI: 2º IMIĘ I NAZWISKO: STANOWISKO: TELEFON BEZPOŚREDNI: FAX: FIRMA NAZWA: BRANŻA: GRUPA: TEL. KOMÓRKOWY: DATA URODZENIA: NIP: LICZBA ZATRUDNIONYCH: >1000 ULICA: MIASTO: KOD: TEL.: KTO ZAAKCEPTOWAŁ UDZIAŁ: STANOWISKO: MANAGER DS. SZKOLEŃ: FAX: INFORMACJA DO FAKTURY (Proszę o wypełnienie jeżeli dane są inne niż powyżej) FIRMA: BIURO: NIP: ACCOUNTING MANAGER: ULICA: MIASTO: TEL.: Tak, zgłaszam swój udział w konferencji HR Summit II Warszawa, marca 2010 PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DATA URODZENIA: TEL. KOMÓRKOWY: FAX: KOD: Zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetważanie udostępnionych danych osobowych, które staną się częścią bazy danych ATLANTIS STRATEGIC MEDIA SPAIN, S.L. i będą wykorzystywane w celu utrzymania kontaktów zawodowych i wysyłania informacji dotyczących oferowanych usług, za pomocą różnych środków komunikacji, również drogą elektroniczną. W przypadku niemożliwości udziału w konferencji, zachęcamy do zakupu materiałów dokumentacyjnych w wersji CD-ROM, zawierające wszystkie prezentacje prelegentów. SPOSOBY PŁATNOŚCI Płatność musi być dokonana w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury. PRZELEW BANKOWY Adres Banku: Nazwa Posiadacza rachunku: Numer rachunku bankowego: ul.stanisława Żaryna 2A, Warszawa Atlantis Strategic Media Spain S.L. Sp. z o.o. oddział w Gdańsku (Polska) Nazwa Banku: Bank Millennium SA Swift Code: BIGBPPLPW IBAN: PL *Prosimy o umieszczenie numeru faktury w tytule przelewu PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ Visa Mastercard Numer karty: Data ważności: TYLKO 750 zł + VAT CD-ROM będzie dostarczony w ciągu tygodnia od dnia konferencji ZAZNACZ TĘ OPCJĘ I WYŚLIJ FORMULARZ FAXEM Tytuł karty: Data i podpis CO SIĘ STANIE GDY Z JAKIEGOŚ POWODU BĘDĘ MUSIAŁ/A ODWOŁAĆ MOJE UCZESTNICTWO? Jeśli rezygnacja ma miejsce w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury VAT, rezygnujący Klient uiszcza na rzecz ASM kwotę stanowiącą 30% kwoty wynikającej z wystawionej faktury VAT, stanowiącą opłatę manipulacyjną, która pokrywa koszty administracyjne poniesione przez ASM. Jeśli rezygnacja Klienta ma miejsce po upływie 10 dni od daty wystawienia faktury VAT, rezygnujący Klient uiszcza na rzecz ASM pełną kwotę wynikającą z wystawionej faktury VAT. Klienci, którzy zgłosili swoje uczestnictwo i którym wystawiono fakturę VAT na 15 dni przed datą konferencji, uiszczają pełną kwotę wynikająca z faktury VAT. Brak dokonania wpłaty przez Klienta na ww.zasadach skutkuje skreśleniem z listy uczestników konferencji. Data i Podpis: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konferencji z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w programie lub zmiany miejsca i daty konferencji. W przypadku odwołania konferencji, ASM w żadnym zakresie nie pokrywa kosztów podróży, hotelu i innych kosztów/wydatków poniesionych przez uczestników. Wypełniając załączony Formularz zgłoszeniowy Klient akceptuje warunki ustanowione przez ASM.

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

ADAPTIVE MANUFACTURING

ADAPTIVE MANUFACTURING ORGANIZATOR: 14 15 LISTOPADA 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa ADAPTIVE MANUFACTURING W SEKTORZE FMCG Pierwsze w Polsce spotkanie dotyczące elastycznych metod produkcji w sektorze FMCG 13 case

Bardziej szczegółowo

2007 Dzień specjalny konferencji 16 marca 2007

2007 Dzień specjalny konferencji 16 marca 2007 Już V spotkanie organizowane przez Institute for International Research Doroczne spotkanie praktyków z obszaru wynagrodzeń: studia przypadków, analizy porównawcze, dyskusje, wymiana doświadczeń PŁACE 2007

Bardziej szczegółowo

21 22 kwietnia 2015 ROBERT LAUTERBORN MATEUSZ GRZESIAK WARSZTATY KONGRES ŁUKASZ JAKÓBIAK HOTEL RADISSON BLU SOBIESKI PLAC ARTURA ZAWISZY 1, WARSZAWA

21 22 kwietnia 2015 ROBERT LAUTERBORN MATEUSZ GRZESIAK WARSZTATY KONGRES ŁUKASZ JAKÓBIAK HOTEL RADISSON BLU SOBIESKI PLAC ARTURA ZAWISZY 1, WARSZAWA ROBERT LAUTERBORN KONGRES 21 22 kwietnia 2015 WARSZTATY 20 MATEUSZ GRZESIAK HOTEL RADISSON BLU SOBIESKI PLAC ARTURA ZAWISZY 1, WARSZAWA ŁUKASZ JAKÓBIAK 5 SESJI PLENARNYCH Z UDZIAŁEM POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów TYLKO 100 MIEJSC ZAJĘCIA I MATERIAŁY W JĘZYKU POLSKIM! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) EDYCJA 2016 Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016 Nowe tematy,

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 100 miejsc Zajęcia i materiały w języku polskim! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) edycja 2015 Wizja poprawia jakość przywództwa Advanced

Bardziej szczegółowo

Dodatek Harvard Business Review Polska. Najlepsi Pracodawcy 2014

Dodatek Harvard Business Review Polska. Najlepsi Pracodawcy 2014 Dodatek Harvard Business Review Polska Najlepsi Pracodawcy 2014 Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce podsumowanie wyników badania Najlepsi Pracodawcy 2014. Program Najlepsi Pracodawcy,

Bardziej szczegółowo

Ewolucja roli kontrolera

Ewolucja roli kontrolera Poznaj doświadczenia i najlepsze praktyki: TNT Iglotex Dr Gerard Polenergia Żywiec Zdrój Skanska Lux-Med Tata Global Beverages PKO Życie AXA Coca-Cola Gaz System Avon Ewolucja roli kontrolera od raportowania

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników

Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników marzec (50) 2014 ISSN 2083-5302 W numerze Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników A w nim: Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 RAPORT 2014 Raport 2014 Spis treści Wprowadzenie Rok 2014 w PSZK Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 ` Projekty realizowane przez firmy wyróżnione certyfikatem HR Najwyższej Jakości CSR Allianz Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce!

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce! 2nd QRM Central Europe Conference Sound Garden Hotel, Żwirki i Wigury 18 14 kwietnia 2015 r., konferencja, Warszawa 15 kwietnia 2015 r., warsztaty, Warszawa 16 kwietnia 2015 r., wizyty w firmach, które

Bardziej szczegółowo

Ewolucja roli kontrolera

Ewolucja roli kontrolera Poznaj doświadczenia i najlepsze praktyki: TNT Iglotex Dr Gerard Polenergia Skanska Lux-Med Tata Global Beverages PKO Życie AXA Coca-Cola Gaz System Avon Macrologic Controlling Systems Grupa Arcus Ewolucja

Bardziej szczegółowo

B2B SALES DEVELOPMENT WARSZTATY. 16-17 października 2014 Warszawa. Jak zmaksymalizować potencjał sieci i wyniki sił sprzedaży

B2B SALES DEVELOPMENT WARSZTATY. 16-17 października 2014 Warszawa. Jak zmaksymalizować potencjał sieci i wyniki sił sprzedaży 16-17 października 2014 Warszawa B2B SALES DEVELOPMENT Jak zmaksymalizować potencjał sieci i wyniki sił sprzedaży Jak skutecznie zbudować myślenie sprzedażowe we wszystkich działach Twojej firmy Jak wyglądają

Bardziej szczegółowo

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA 10 11 czerwca 2015 Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR Millennium Plaza Al. Jerozolimskie 123 A Warszawa Celem głównym warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu systemowego zarządzania procesami

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR redakcja: Agnieszka Zielińska Alicja Szepietowska projekt: Piotr Gamdzyk RYNEK AGENCJI

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI zaawansowane zarządzanie jakością praktyczne aspekty wdrażania systemów zapewnienia jakości branży FMCG KLUCZOWE TEMATY: najlepsze praktyki w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Market. Segmentation NARZĘDZIA, METODY I STRATEGIE EFEKTYWNEGO WDROŻENIA SEGMENTACJI. Intelligence In Business. II Konferencja.

Market. Segmentation NARZĘDZIA, METODY I STRATEGIE EFEKTYWNEGO WDROŻENIA SEGMENTACJI. Intelligence In Business. II Konferencja. Intelligence In Business 22-23 września 2011, Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa II Konferencja Market do 9 września 500 zł taniej! Segmentation NARZĘDZIA, METODY I STRATEGIE EFEKTYWNEGO WDROŻENIA SEGMENTACJI

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER INTELLIGENCE

CUSTOMER INTELLIGENCE Intelligence In Business ORGANIZATOR 3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA KONFERENCJA CUSTOMER INTELLIGENCE Mierzalność i ROI w zarządzaniu z klientem WŚRÓD PRELEGENTÓW: SOCIALBAKERS

Bardziej szczegółowo

Performance. Strategiczne spotkanie Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów

Performance. Strategiczne spotkanie Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów Intelligence In Business 22-23 września 2011, Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa III Konferencja Sales do 5 sierpnia 1000 zł taniej! Performance JAK MAKSYMALIZOWAĆ ROI W NOWYCH STRATEGIACH SPRZEDAŻOWYCH

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP

Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP www.ccifp.pl Copyright: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce Warszawa 2014 Wydawca: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce Skład: Designpartners, office@designpartners.pl

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE FINANSOWANIA & INWESTYCJE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA, OBLIGACJE KORPORACYJNE I DEBIUTY GIEŁDOWE

STRATEGIE FINANSOWANIA & INWESTYCJE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA, OBLIGACJE KORPORACYJNE I DEBIUTY GIEŁDOWE 7-8 listopada 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa I FORUM STRATEGIE FINANSOWANIA & INWESTYCJE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA, OBLIGACJE KORPORACYJNE I DEBIUTY GIEŁDOWE Spotkanie Prezesów i Dyrektorów

Bardziej szczegółowo

Moduł Planowanie marketingowe skupia się na 4 kluczowych obszarach:

Moduł Planowanie marketingowe skupia się na 4 kluczowych obszarach: Rozdział 1 CELE Wprowadzenie do planowania marketingowego Planowanie marketingowe jest podstawowym modułem programu Advanced Certificate in Marketing. Stanowi podbudowę bloków Planowanie i Kontrola oraz

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo