WIELKA GALA Human Capital Awards

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELKA GALA Human Capital Awards"

Transkrypt

1 FORMULARZ KONKURSOWY 7 października, Organizatorzy Główny Partner Strategiczny

2 Formularz zgłoszeniowy do konkursu Zgłoszenie Zgłaszam uczestnictwo w konkursie Zgłoszeniodawca Imię i nazwisko* Stanowisko Firma* Adres* NIP* Telefon* Fax * Kategorie konkursowe: Kategorie Konkursowe CZŁOWIEK ROKU PROJEKT ROKU PRACODAWCA ROKU ( zaznacz pole) *pole obowiązkowe SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TAK, chcę zgłosić swoją nominację w Konkursie - termin: 6 sierpnia 2015 r. Cena jednostkowa za zgłoszenie w 1 kategorii: 995 zł +23% VAT. Potwierdzam prawdziwość danych składanych w niniejszym formularzu* Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu* Zgłoszenia do konkursu należy: nadesłać do dnia 6 sierpnia 2015 r. przesłać na adres: dokonać na niniejszym formularzu 2

3 Informacje ogólne 1. Organizacja konkursu: Organizatorem konkursu jest Spółka MM Conferences S.A. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o jego wynikach telefonicznie i mailowo. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się podczas Wielkiej Gali, w Hotelu Sheraton w Warszawie. Pełna informacja o wynikach konkursu będzie dostępna dla każdego z uczestników. 2. Cel konkursu: Konkurs ma na celu wyróżnienie osób oraz firm, których aktywna działalność przyczynia się do podnoszenia jakości w obszarze zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz rozwoju branży HR w Europie Środkowo-Wschodniej. Nagrody przyznawane będą przez niezależną Kapitułę Konkursu, w której zasiądą osoby cieszące się autorytetem i uznaniem w środowisku akademickim, eksperci mediów oraz liderzy firm wdrażających dobre praktyki z obszaru HR. 3. Kategorie konkursowe: Kategorie Konkursowe Pracodawca Roku Projekt Roku Człowiek Roku Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 4. Zgłoszenia do konkursu: Zgłoszenia do konkursu może dokonać każda firma i instytucja działająca i zarejestrowana w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Do konkursu można zgłaszać się osobiście. Osoba fizyczna / osoba prawna może zostać zgłoszona do konkursu przez osobę trzecią po uprzednim uzyskaniu na piśmie zgody podmiotu zgłaszanego. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać na formularzu. Cena jednostkowa za zgłoszenie w 1 kategorii wynosi 995zł + 23% VAT. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 sierpnia 2015 r. Zgłoszenia nadsyłać można drogą elektroniczną na adres mailowy: oraz pocztową na adres siedziby Organizatora. 5. Kryteria i zasady przyznawania nagród: Ocena formalna i preselekcja dokonywana jest przez MM Conferences S.A. Nagrody przyznawane są przez Kapitułę Konkursu wg kryteriów wskazanych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym, po wcześniejszym zapoznaniu się z nadesłanymi uzasadnieniami nominacji. Wyboru Laureatów Członkowie Kapituły dokonują w drodze głosowania elektronicznego na podstawie nominacji zgłoszonych przez rynek, Członków Kapituły oraz własnej wiedzy i doświadczenia. 3

4 Informacje ogólne 6. Kapituła konkursu: W Kapitule Konkursu zasiadają osoby cieszące się autorytetem i uznaniem w środowisku akademickim, eksperci mediów oraz liderzy firm wdrażających dobre praktyki z obszaru HR. Skład Kapituły dostępny jest na stronie internetowej Organizatora 7. Przyznanie nagród: Rozdanie nagród odbędzie się podczas Wielkiej Gali, w Hotelu Sheraton w Warszawie. 8. Postanowienia końcowe: Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian w poszczególnych terminach konkursowych. Kapituła zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagród w poszczególnych kategoriach. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie. Ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 4

5 HUMAN CAPITAL AWARDS PRACODAWCA ROKU Prosimy o krótkie (max znaków) uzasadnienia dla Państwa nominacji obejmującej: Wybitne osiągnięcia w obszarze rozwoju oraz efektywnego wykorzystania Kapitału Ludzkiego Troska o zapewnienie warunków do zrównoważenia życia zawodowego i prywatnego work-life-balance Efektywne zarządzanie zmianą bez negatywnych skutków dla pracowników Elastyczność i bezpieczeństwo w zarządzaniu Kapitałem Ludzkim Realne oddziaływanie na rynek pracy Nazwa Firmy zgłaszającej* Zgłaszana nominacja* Uzasadnienie: 5

6 HUMAN CAPITAL AWARDS PROJEKT ROKU Prosimy o krótkie (max znaków) uzasadnienia dla Państwa nominacji obejmującej: Efektywne wdrożenie projektu z zakresu wykorzystania potencjału Kapitału Ludzkiego Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o Kapitał Ludzki Oryginalność wdrożonych rozwiązań Metody pomiaru efektywności wdrożonych rozwiązań Nazwa Firmy zgłaszającej* Zgłaszana nominacja* Uzasadnienie: 6

7 HUMAN CAPITAL AWARDS CZŁOWIEK ROKU Prosimy o krótkie (max znaków) uzasadnienia dla Państwa nominacji obejmującej: Wybitne osiągnięcia w zakresie inicjowania zmian w obszarze unormowań prawnych sprzyjających efektywnemu wykorzystaniu Kapitału Ludzkiego Wybitne osiągniecia w zakresie tworzenia sprzyjających warunków do aktywizacji i dalszego rozwoju niewykorzystanego potencjału Kapitału Ludzkiego Podejmowane działania społeczne, cechy interpersonalne, trafność podejmowanych decyzji, pasja i zaangażowanie Nazwa Firmy zgłaszającej* Zgłaszana nominacja* Uzasadnienie: 7

8 HUMAN CAPITAL AWARDS SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Prosimy o krótkie (max znaków) uzasadnienia dla Państwa nominacji obejmującej: Długofalowe działanie HR - które przekłada się na wybitne relacje z interesariuszami, wpływające na długofalowe korzyści biznesowe przedsiębiorstwa i poziom spełnienia oczekiwań otoczenia pod kątem społecznym oraz stanowiące inspirację do implementowania tych rozwiązań przez innych. Wybitne osiągnięcia z obszaru współpracy biznesu z uczelniami wyższymi w zakresie kształcenia zgodnego z oczekiwaniem rynku pracy Zaangażowanie w projekty skierowane na rozwój kompetencji zawodowych osób trwale wyłączonych z rynku pracy Inicjowanie projektów w zakresie dzielenia się wiedzą i doświadczeniami w obszarze wykorzystania potencjału Kapitału Ludzkiego Aktywności podnoszące świadomość pracowników w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu Efektywne angażowanie pracowników w działania z zakresu CSR Nazwa Firmy zgłaszającej* Zgłaszana nominacja* Uzasadnienie: MM Conferences S.A. ul. Długa 44/ Warszawa tel.: fax: Aneta Pernak Dyrektor Operacyjny Departament Operacyjny T: K: F:

REGULAMIN KONKURSU HR OSOBOWOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU HR OSOBOWOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU HR OSOBOWOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na najlepszego HR Managera, który odbędzie się w okresie listopad 2013 czerwiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O GRANT ZWYCZAJNIE AKTYWNI 2015. Preambuła. 1 Konkurs i jego organizatorzy

REGULAMIN KONKURSU O GRANT ZWYCZAJNIE AKTYWNI 2015. Preambuła. 1 Konkurs i jego organizatorzy REGULAMIN KONKURSU O GRANT ZWYCZAJNIE AKTYWNI 2015 Preambuła Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacja Urszuli Jaworskiej i Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz firma AbbVie Polska, widząc

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015

Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015 Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015 Działając na podstawie 23 Regulaminu Konkursu Złote Spinacze 2015, dalej jako Regulamin, postanawia się, co następuje: 1 W

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r.

Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r. Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin konkursów promujących Fundusze Europejskie w Małopolsce 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Meeting Planner Power Awards I. DEFINICJE Użytym w Regulaminie wyrażeniom należy przypisać następującą treść: Organizator Meeting Planner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-678),

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu MIXX Awards 2015

Regulamin konkursu MIXX Awards 2015 Regulamin konkursu MIXX Awards 2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu "MIXX AWARDS 2015", zwanego dalej Konkursem, jest Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising

Bardziej szczegółowo

Regulamin. FxCuffs 2015 NAGRODY RYNKU FOREX

Regulamin. FxCuffs 2015 NAGRODY RYNKU FOREX Regulamin FxCuffs 2015 NAGRODY RYNKU FOREX I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Pomysłodawcami i organizatorami konkursu FxCuffs Nagrody Rynku Forex oraz Gali FxCuffs 2015, zwanych dalej Konkursem i Galą, są firmy

Bardziej szczegółowo

Formularz aplikacyjny Edycja polska 2015

Formularz aplikacyjny Edycja polska 2015 Formularz aplikacyjny Edycja polska 2015 Informacje wstępne Wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny, wraz z załącznikami oraz wymaganymi dokumentami finansowymi opisanymi w pkt 3. Regulaminu konkursu

Bardziej szczegółowo

Formularz aplikacyjny Edycja polska 2014

Formularz aplikacyjny Edycja polska 2014 Formularz aplikacyjny Edycja polska 2014 Informacje wstępne Wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny, wraz z załącznikami oraz wymaganymi dokumentami finansowymi opisanymi w pkt 3. Regulaminu konkursu

Bardziej szczegółowo

II. Kategoria Małopolski Debiut Przedsiębiorczości Społecznej 2015 (Debiut 2015)

II. Kategoria Małopolski Debiut Przedsiębiorczości Społecznej 2015 (Debiut 2015) Załącznik do Zarządzenia nr ARES-000-1/15 Dyrektora ROPS w Krakowie z dnia 1.04.2015 r. REGULAMIN KONKURSU Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2015 1. Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Kreatywny Roku Branży Eventowej

Regulamin Konkursu Kreatywny Roku Branży Eventowej Regulamin Konkursu Kreatywny Roku Branży Eventowej I. DEFINICJE Użytym w Regulaminie wyrażeniom należy przypisać następującą treść: Organizator Meeting Planner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-678),

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kultury coachingu w organizacji narzędzia i metody ułatwiające osiąganie sukcesu

Tworzenie kultury coachingu w organizacji narzędzia i metody ułatwiające osiąganie sukcesu Chcesz realizować zamierzone efekty biznesowe poprzez wdrożenie? Czy wiesz jak wygląda taka kultura? Jak wdrożyć coaching w codzienną praktykę Managerów? Główne zagadnenia: Dowiesz się jak osiągać zamierzone

Bardziej szczegółowo

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA Warszawa 2014 Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Łamanie Kamila Tomecka Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Studio Kozak Źródło zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars.

Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. Regulamin konkursu Employer Branding Stars I. Nazwa konkursu Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. II. Organizator Organizatorem konkursu Employer Branding Stars jest firma HRstandard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu: Pomysł na Start wybór najlepszego, innowacyjnego pomysłu na własny biznes

Regulamin konkursu: Pomysł na Start wybór najlepszego, innowacyjnego pomysłu na własny biznes Regulamin konkursu: Pomysł na Start wybór najlepszego, innowacyjnego pomysłu na własny biznes 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Pomysł na start, zwanego dalej "Konkursem" jest: Górnośląska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania Nagród Gospodarczych. Świdnicki Gryf

REGULAMIN. przyznawania Nagród Gospodarczych. Świdnicki Gryf I. ORGANIZATOR REGULAMIN przyznawania Nagród Gospodarczych Świdnicki Gryf 1. Organizatorem przyznawania nagród gospodarczych "Świdnicki Gryf" jest Prezydent Miasta w Świdnicy. 2. Dopuszcza się udział współorganizatorów.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu e-commerce Polska awards 2015. 1 Definicje

Regulamin konkursu e-commerce Polska awards 2015. 1 Definicje Regulamin konkursu e-commerce Polska awards 2015 1 Definicje 1. Organizator Izba Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640), przy ul. Mokotowskiej 1, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla profesjonalistów

Konkurs dla profesjonalistów Konkurs dla profesjonalistów Konkurs afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej Fotorelacja z uroczystości wręczenia nagród Gmina Fair Play 2014 Galę poprowadziła Laura Łącz Wicepremier RP - Janusz Piechociński

Bardziej szczegółowo

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Do Innowacyjnych Rozwiązań zaliczają się: a.

procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Do Innowacyjnych Rozwiązań zaliczają się: a. POLITYKA INWESTYCJNA Wsparcie dla Catmood w zakresie tworzenia nowych innowacyjnych przedsiębiorstw realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 przez Catmood

Bardziej szczegółowo

www.instytut-zarzadzania.pl w I edycji Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. zaprasza do udziału

www.instytut-zarzadzania.pl w I edycji Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. zaprasza do udziału Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości sp. z o.o. zaprasza do udziału w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Podmiotów Branży Medycznej Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia Program adresowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MAŁY BIZNES W MAŁEJ MIEJSCOWOŚCI organizowanego w ramach Akcji Rzeczpospolita Powiatowa 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU MAŁY BIZNES W MAŁEJ MIEJSCOWOŚCI organizowanego w ramach Akcji Rzeczpospolita Powiatowa 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MAŁY BIZNES W MAŁEJ MIEJSCOWOŚCI organizowanego w ramach Akcji Rzeczpospolita Powiatowa 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie Mały biznes

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2010 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 października 2010 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2010 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 października 2010 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2010 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 października 2010 roku Nagroda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za najlepszą pracę magisterską

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin XI edycji konkursu w ramach Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE. z dnia 26 czerwca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 31/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE. z dnia 26 czerwca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 31/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie regulamin ponadgimnazjalnego konkursu Gra o studia na Aviation Management Działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ROZWÓJ MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY INFORMACJE OGÓLNE CELE KONKURSU WARUNKI UCZESTNICTWA

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ROZWÓJ MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY INFORMACJE OGÓLNE CELE KONKURSU WARUNKI UCZESTNICTWA REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ROZWÓJ MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka. 2. Administratorem konkursu, danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2010 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 października 2010 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2010 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 października 2010 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2010 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 października 2010 roku Nagroda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za najlepszą pracę magisterską

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.Si?.O.d.. /13

ZARZĄDZENIE NR.Si?.O.d.. /13 ZARZĄDZENIE NR.Si?.O.d.. /13 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia.?!.l.l..~.'?.h:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award Forum Inwestycyjne 7-8 września 2015r. Tarnów

Regulamin Konkursu Start up Award Forum Inwestycyjne 7-8 września 2015r. Tarnów Regulamin Konkursu Start up Award Forum Inwestycyjne 7-8 września 2015r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą

Bardziej szczegółowo