Podziękowania ISSN: X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podziękowania ISSN: 1897-676X"

Transkrypt

1

2 Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek prowadzących działalność leczniczą w województwie opolskim, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania zachorowań oraz zgonów osób, u których rozpoznano nowotwór złośliwy, przesyłają Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego do Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów, funkcjonującego na Opolszczyźnie w Opolskim Centrum Onkologii. Redakcja: dr n. med. Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wiesława Kaczmarek Krystyna Raczyńska Wydawca: Opolskie Centrum Onkologii Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów - Opole, ul. Katowicka a tel. Kierownik: Wiesława Kaczmarek tel. Skład i druk: Przedsiębiorstwo Graficzne "Drukmasz" - Namysłów, ul. Maja ISSN: -X Publikacja wydana ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych zadanie pn.: Poprawa systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach

3 Spis treści Wstęp Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w roku - Wiesława Kaczmarek Dane geograficzno-administracyjne województwa opolskiego Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w roku - Kazimierz Drosik... Zachorowania na nowotwory złośliwe Mężczyźni Kobiety..... Zgony z powodu nowotworów złośliwych Mężczyźni.... Kobiety.... Potwierdzenie rozpoznania choroby nowotworowej badaniem histopatologicznym Nowotwory złośliwe w Polsce w roku..... Zachorowania Polska, Opolszczyzna..... Zgony Polska, Opolszczyzna..., Wykaz tabel i wykresów: Mężczyźni - zachorowania Tabela. Zarejestrowane zachorowania w roku, liczba, współczynniki surowe, wskaźnik struktury, współczynniki standaryzowane, mężczyźni, województwo opolskie Tabela. Zarejestrowane zachorowania w roku w podziale na kody rozpoznań oraz gr. wiekowe, mężczyźni, woj. opolskie... Tabela. Zarejestrowane zachorowania w roku w podziale na powiaty, mężczyźni, województwo opolskie.... Tabela. Zarejestrowane zachorowania w latach - w podziale na powiaty, mężczyźni, województwo opolskie..... Tabela. Zarejestrowane zachorowania w latach - w podziale na powiaty, mężczyźni, województwo opolskie... Tabela. Zarejestrowane zachorowania w latach -, liczby bezwzględne, mężczyźni, województwo opolskie Tabela. Zarejestrowane zachorowania w latach -, w podziale na powiaty, mężczyźni, województwo opolskie Tabela. Współczynniki standaryzowane zachorowalności w roku, mężczyźni, Polska.... Kobiety - zachorowania Tabela. Zarejestrowane zachorowania w roku, liczba, współczynniki surowe, wskaźnik struktury, współczynniki standaryzowane, kobiety, województwo opolskie... Tabela. Zarejestrowane zachorowania w roku w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe, kobiety, województwo opolskie... Tabela. Zarejestrowane zachorowania w roku w podziale na powiaty, kobiety, województwo opolskie... Tabela. Zarejestrowane zachorowania w latach -, liczby bezwzględne, kobiety, województwo opolskie... Tabela. Zarejestrowane zachorowania w latach -, współczynniki surowe, kobiety, województwo opolskie... Tabela. Zarejestrowane zachorowania w latach -, współczynniki standaryzowane, kobiety, województwo opolskie... Tabela. Zarejestrowane zachorowania w latach - w podziale na powiaty, kobiety, województwo opolskie... Tabela. Standaryzowane współczynniki zachorowalności w roku, kobiety, Polska... Mężczyźni - zgony Tabela. Zarejestrowane zgony w roku, liczba, współczynniki surowe, wskaźnik struktury, współczynniki standaryzowane, mężczyźni, województwo opolskie Tabela. Zarejestrowane zgony w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe w roku, mężczyźni, województwo opolskie... Tabela. Zarejestrowane zgony w roku w podziale na powiaty, mężczyźni, województwo opolskie.....

4 Tabela. Zarejestrowane zgony z powodu nowotworów złośliwych w latach -, liczby bezwzględne, mężczyźni, woj. opolskie... Tabela. Surowe współczynniki umieralności w latach -, mężczyźni, województwo opolskie Tabela. Standaryzowane współczynniki umieralności w latach, mężczyźni, województwo opolskie..... Tabela. Zarejestrowane zgony w latach - w podziale na powiaty, liczby bezwzględne, mężczyźni, województwo opolskie... Tabela. Standaryzowane współczynniki umieralności w roku, mężczyźni, Polska.... Kobiety- zgony Tabela. Zarejestrowane zgony w roku, liczba, współczynniki surowe, wskaźnik struktury, współczynniki standaryzowane, kobiety, województwo opolskie Tabela. Zarejestrowane zgony w roku w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe, kobiety, województwo opolskie.... Tabela. Zarejestrowane zgony w roku w podziale na powiaty, kobiety, województwo opolskie Tabela. Zarejestrowane zgony z powodu nowotworów złośliwych w latach -, liczby bezwzględne, kobiety, woj opolskie... Tabela. Surowe współczynniki umieralności w latach -, kobiety, województwo opolskie..... Tabela. Standaryzowane współczynniki umieralności w latach -, kobiety, województwo opolskie Tabela. Zarejestrowane zgony w latach - w podziale na powiaty, liczby bezwzględne, kobiety, województwo opolskie... Tabela. Standaryzowane współczynniki umieralności w roku, kobiety, Polska Tabela. Odsetek potwierdzeń histopatologicznych wg województw w roku r.; mężczyźni, Polska Tabela. Odsetek potwierdzeń histopatologicznych wg kodów rozpoznań w roku r.; mężczyźni, województwo opolskie.. Tabela. Odsetek potwierdzeń histopatologicznych wg województw w roku r.; kobiety, Polska Tabela. Odsetek potwierdzeń histopatologicznych wg kodów rozpoznań w roku r.; kobiety, województwo opolskie.... Wykresy. Liczba zachorowań i zgonów z powodu nowotworów złośliwych w roku w podziale na powiaty, mężczyźni, województwo opolskie.... Liczba zachorowań i zgonów z powodu nowotworów złośliwych w roku w podziale na powiaty, kobiety, województwo opolskie.... Liczba kobiet i mężczyzn w roku w podziale na grupy wiekowe, województwo opolskie... Zarejestrowane zachorowania na najczęściej występujące nowotwory mężczyzn i kobiet w roku w Polsce i na Opolszczyźnie.... Zarejestrowane zgony na najczęściej występujące nowotwory mężczyzn i kobiet w roku w Polsce i na Opolszczyźnie..... Odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe w roku wg powiatów, mężczyźni województwo opolskie. Liczba zachorowań u mężczyzn w roku w województwie opolskim w podziale na grupy wiekowe..... Liczba zachorowań w roku w podziale na powiaty, mężczyźni, województwo opolskie Liczba mężczyzn w powiatach województwa opolskiego w roku.....liczba mężczyzn dla Opolszczyzny w roku w podziale na grupy wiekowe.. Liczba zachorowań w roku w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe, mężczyźni, województwo opolskie Odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe w roku wg powiatów, kobiety województwo opolskie Liczba zachorowań w roku w podziale na grupy wiekowe, kobiety, województwo opolskie... Liczba zachorowań w roku w podziale na powiaty, kobiety, województwo opolskie.. Liczba kobiet w roku dla Opolszczyzny w podziale na grupy wiekowe... Współczynniki standaryzowane dla zachorowań w roku w podziale na województwa, kobiety, Polska Odsetek zgonów na nowotwory złośliwe w roku wg powiatów, mężczyźni, województwo opolskie... Liczba zgonów w roku w podziale na powiaty, mężczyźni, województwo opolskie... Współczynniki surowe dla zgonów w roku w podziale na rozpoznania i grupy wiekowe, mężczyźni, województwo opolskie..... Odsetek zgonów na nowotwory złośliwe w roku wg powiatów, kobiety, województwo opolskie.... Liczba zgonów w roku w podziale na powiaty, kobiety, województwo opolskie.... Współczynniki surowe dla zgonów w roku w podziale na rozpoznania i grupy wiekowe, mężczyźni, województwo opolskie.... Wzór Karty zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-a Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia grudnia r. w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów.... -

5 Wiesława Kaczmarek Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w roku Wstęp Biuletyn Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w roku, poświęcony informacjom z bazy Rejestru Nowotworów za rok, jest publikacją, która odzwierciedla statystyczne informacje o zarejestrowanych zachorowaniach i zgonach mieszkańców Opolszczyzny, w związku z rozpoznaniem u nich nowotworu złośliwego. Wcześniej wydane roczniki publikacji Nowotwory złośliwe w województwie opolskim oraz dane statystyczne w raportach z lat poprzednich umieszczone są na stronie internetowej Opolskiego Centrum Onkologii w zakładce Rejestr Nowotworów. Zadaniem Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów, funkcjonującego od stycznia roku na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia grudnia r. w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów (Dz. U., poz. ), jest gromadzenie i przetwarzanie danych o rozpoznaniach i podejrzeniach występowania nowotworów złośliwych na terenie województwa, w którym realizuje swoje zadania (w załączeniu treść rozporządzenia, strona -). Biuro Opolskiego Rejestru Nowotworów przechowuje dane w formie papierowej od roku oraz prowadzi bazę elektroniczną zgłaszanych zachorowań i zgonów od r. Podstawą prawną rejestracji zachorowań na nowotwory złośliwe jest ustawa o statystyce publicznej z dnia czerwca roku oraz coroczne rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów: programy badań statystycznych statystyki publicznej na poszczególne lata, aktualnie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia września r. poz. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych, stosowanych w badaniach statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok. Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-a służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka in situ przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju. Kartę należy wypełniać: przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu, przy tych wizytach kontrolnych, w czasie których zostały stwierdzone istotne zmiany, mające związek z: diagnozą (zmiana lub doprecyzowanie rozpoznania, stwierdzenie kolejnego nowotworu), leczeniem (podjęcie i zakończenie leczenia, wdrożenie innego leczenia), postępem choroby (stwierdzenie przerzutów, nawrotu, progresji lub transformacji choroby) oraz na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy. Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C-C, D-D oraz D-D (nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze). Obowiązek sprawozdawczy kart MZ/N-a w r. reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia sierpnia r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok (Dz. U. poz. ). Od roku obowiązuje w Polsce X Rewizja Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych z roku (Dz. Urz. MZiOS, nr, poz.)icd, według której klasyfikowane są także rozpoznania chorób nowotworowych. W roku, zgodnie z ustawą o systemie informatyzacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr, poz. i Nr, poz. ) powołano Krajowy Rejestr Nowotworów z centralną, elektroniczną bazą danych, za którego funkcjonowanie odpowiedzialne jest Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie z siedzibą w Warszawie. Metody statystyczne W celu przedstawienia statystyki danych o zachorowalności i umieralności tak, aby była porównywalna w czasie i między różnymi populacjami, korzysta się z metod uwzględniających wielkość populacji oraz jej strukturę. W opracowaniu zastosowano podstawowe wskaźniki statystyczne, tj.: liczby bezwzględne, odsetki, współczynniki surowe oraz standaryzowane według wieku.

6 Bezwzględna liczba przypadków zachorowań lub zgonów z powodu nowotworów, występujących w danej populacji w określonym przedziale czasu (rok ) zależy od wielkości populacji oraz jej struktury wiekowej. Występują następujące sformułowania: Zapadalność (zachorowalność) jest definiowana jako liczba nowych przypadków danej choroby w określonym przedziale czasu i w określonej populacji. Miernikiem zapadalności jest współczynnik zapadalności, określający liczbę nowych zachorowań w określonym przedziale czasu na jednostkę populacji ( mieszkańców). Umieralność jest definiowana analogicznie jak zapadalność, przy czym zdarzeniem, które jest liczone, stanowi zgon z powodu określonej choroby. Miernikiem umieralności jest współczynnik umieralności, określający liczbę zgonów w określonym przedziale czasu na jednostkę populacji. Chorobowość określa liczbę wszystkich chorych na daną chorobę w określonym czasie w danej populacji. Współczynnik chorobowości wyraża liczbę wszystkich chorych na dane schorzenie w określonym przedziale czasu na jednostkę populacji. Standaryzacja współczynników jest konieczna, gdy porównuje się między sobą dwie lub więcej grup lub obserwuje jedną populację w dłuższym okresie. Standaryzowany współczynnik zachorowalności (umieralności) - SR- oblicza się według następującego wzoru: gdzie: k ΣNi=pii wi SR = N w Σ i= i ki pi i N wi jest liczbą zachorowań (zgonów) w i-tej grupie wieku, jest liczebnością populacji w i-tej grupie wieku, jest numerem grupy wieku (i=,,n), jest liczbą grup wieku (w przypadku -letnich grup wieku N=), jest wagą przypisanej i-tej grupie wieku, wynikającą z rozkładu standardowej populacji świata. Bezwzględna liczba przypadków zachorowań lub zgonów z powodu nowotworów, występujących w danej populacji w określonym przedziale czasu, zależy zarówno od wielkości populacji, jak i jej struktury wiekowej. Współczynnik surowy zachorowalności (umieralności) określa liczbę zachorowań (zgonów) na badanej populacji, przy czym miara ta nie uwzględnia struktury wieku populacji. Wielkość współczynników surowych zależy wyłącznie od liczby przypadków danej choroby i wielkości populacji, nie zależy natomiast od struktury wieku populacji. Standaryzacja współczynników umieralności pozwala na uniezależnienie porównywanych współczynników od różnic w strukturze ludności. Istnieje kilka metod, zapewniających porównywalność występowania chorób w różnych populacjach (współczynniki cząstkowe, obcięte, skumulowane), wśród których najczęściej stosowany jest standaryzowany współczynnik zachorowalności (umieralności). Współczynniki standaryzowane określają, ile zachorowań (zgonów) wystąpiłoby w danej populacji, gdyby struktura wieku tej populacji była taka sama jak struktura wieku populacji przyjętej za standard. Zostały przyjęte jako miara narażenia populacji. Wskaźnik struktury zgonów (lub zachorowań) na nowotwory złośliwe jest ilorazem bezwzględnej liczby zgonów (lub zachorowań) na poszczególne nowotwory i całkowitej liczby zgonów (lub zachorowań) przedstawionym w procentach. Miarą kompletności rejestracji nowotworów złośliwych jest wskaźnik zachorowania/zgony (Z/Z), który jest ilorazem liczby nowo zarejestrowanych nowotworów złośliwych ogółem i liczby zgonów z powodu nowotworów złośliwych w tym samym okresie. W w Z/Z = Zzachorowania Zzgony

7 Wskaźnik zachorowania/zgony w r. dla Polski ogółem wynosi,, w tym, dla mężczyzn i, dla kobiet. W Polsce w roku zarejestrowano zachorowań na nowotwory złośliwe (współczynnik surowy, oraz standaryzowany -,), w tym zachorowań u mężczyzn (współczynnik surowy, oraz standaryzowany -,) i u kobiet (współczynnik surowy oraz standaryzowany -,). W Polsce w roku zarejestrowano zgonów na nowotwory złośliwe (współczynnik surowy, oraz współczynnik standaryzowany,), w tym zgony u mężczyzn (współczynnik surowy, oraz współczynnik standaryzowany,) i zgony u kobiet (współczynnik surowy, oraz współczynnik standaryzowany,). Wskaźnik zachorowania/zgony dla województwa opolskiego w roku wynosi,, w tym, dla mężczyzn i, dla kobiet. W województwie opolskim w zarejestrowano zachorowań na nowotwory złośliwe, w tym zachorowania u mężczyzn (współczynnik surowy, oraz współczynnik standaryzowany,) i zachorowania u kobiet (współczynnik surowy, oraz współczynnik standaryzowany,). W województwie opolskim w r. zarejestrowano zgonów osób z rozpoznaniem nowotworu złośliwego, w tym zgonów u mężczyzn (współczynnik surowy, oraz współczynnik standaryzowany,) i zgonów u kobiet (współczynnik surowy, oraz współczynnik standaryzowany,). Szacunkowy odsetek zarejestrowanych nowotworów złośliwych nazywany kompletnością rejestracji oblicza się na podstawie następującego wzoru: KR= WWza/zg % Wsza/zg * K= KR > { %,jeśli K%,jeśli KR < s gdzie:wza/zg jest wskaźnikiem zachorowania/zgony uznanym za standard. Dane województwa opolskiego posiadają % wskaźnik kompletności rejestracji. Wskaźnik zachorowania/zgony (Za/Zg) na nowotwory złośliwe na Opolszczyźnie według powiatów w r. Razem

8 Liczba zachorowań i zgonów z powodu nowotworów złośliwych w roku w podziale na powiaty, mężczyźni, województwo opolskie Liczba zachorowań i zgtonów z powodu nowotworów złośliwych w roku w podziale na powiaty, kobiety, województwo opolskie *** Przedstawione w obecnym, dziesiątym numerze biuletynu dane o zachorowaniach na choroby nowotworowe i zgonach osób, u których stwierdzono nowotwór złośliwy, zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, opracowane zostały w oparciu o dane gromadzone przez Regionalny Rejestr Nowotworów w Opolu oraz o dane zagregowane w Krajowym Rejestrze Nowotworów.

9 Dane geograficzno - administracyjne Województwo opolskie położone jest w południowo zachodniej części Polski. Jego powierzchnia wynosi. km. Województwo podzielone jest na powiatów, w tym jedno miasto (Opole) na prawach powiatu. Ludność województwa opolskiego Struktura ludności według płci i -letnich grup wiekowych, została przedstawiona na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego w dniu czerwca roku według stałego miejsca zamieszkania. Wynika z nich, że w roku Opolszczyzna liczyła mieszkańców ( mężczyzn i kobiet). W porównaniu z rokiem liczba mieszkańców zmniejszyła się o osób (ubyło mężczyzn i kobiet). Liczba kobiet i mężczyzn w roku w podziale na grupy wiekowe, województwo opolskie

10 Kazimierz Drosik Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w roku Wstęp Kolejny już biuletyn Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego przedstawia dane o zachorowaniach na choroby nowotworowe i zgonach z tego powodu w roku w województwie opolskim. Ujęto w obecnym opracowaniu również niektóre dane, pozwalające ocenić zmiany, jakie następowały w strukturze zachorowań i zgonów od roku. Podstawą opracowania są dane gromadzone przez Regionalny Rejestr Nowotworów dla województwa opolskiego, funkcjonujący w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu, oraz dane z Krajowego Rejestru Nowotworów. We wszystkich tabelach ujęto tylko te nowotwory, które zostały rozpoznane w latach przynajmniej u jednego chorego. We wszystkich tabelach zachorowania i zgony uszeregowano od najczęstszych do najrzadszych wg danych z roku. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w roku Mężczyźni W roku zarejestrowano łącznie nowe zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn mieszkających na terenie województwa opolskiego (w roku ). Współczynnik surowy zachorowalności wyniósł, (zachorowań na tys.), współczynnik standaryzowany, (w roku odpowiednio, i,). Chociaż wzrosła liczba bezwzględna zachorowań i surowy współczynnik zachorowalności, to jednak nieznacznie obniżył się współczynnik standaryzowany względem wieku. Bezwzględna liczba zachorowań w roku była najwyższa w całym jedenastoleciu -, natomiast standaryzowany współczynnik zachorowalności w roku był jednym z niższych w tym okresie. Współczynnik standaryzowany dla mężczyzn w województwie opolskim był nieco wyższy od współczynnika dla całego kraju, który w roku wyniósł, (w roku - ). W skali kraju pod względem zachorowalności województwo opolskie uplasowało się ponownie na miejscu (tabela ). Porównując zachorowalność w poszczególnych województwach należy uwzględnić ryzyko niedorejestrowania zachorowań. Najwyższy wskaźnik standaryzowany stwierdzono ponownie w województwie pomorskim (,), natomiast relatywnie niski współczynnik dotyczył województwa śląskiego (,), a najniższy okazał się w województwie mazowieckim (,) i zachodniopomorskim (,). Najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn jest nadal nowotwór płuca. Zachorowalność na tę chorobę stanowi,% wszystkich nowych zachorowań, a surowy i standaryzowany współczynnik zachorowalności wynosi odpowiednio, i, (zachorowań na tys.; w roku odpowiednio,%;, i,). Kolejne pod względem częstości zachorowań są nowotwory jelita grubego (łącznie, % niewielki wzrost w porównaniu z rokiem ), gruczołu krokowego (,% - wzrost), skóry (,% - minimalny spadek), pęcherza moczowego (,% - stabilizacja) oraz żołądka (,% spadek). Dokładne dane przedstawia tabela. W tabeli. przedstawiono bezwzględne liczby zachorowań w poszczególnych grupach wiekowych. Najwięcej zachorowań, bo prawie %, podobnie jak w poprzednich latach, stwierdzono u mężczyzn w wieku lat. Pewne różnice w zachorowalności u mężczyzn stwierdza się pomiędzy poszczególnymi powiatami województwa opolskiego. W tabeli. przedstawiono bezwzględne liczby zachorowań w roku. Największą liczbę zachorowań stwierdza się w mieście Opolu oraz powiatach; nyskim, opolskim i brzeskim. Wyraźny spadek bezwzględnej liczby zachorowań nastąpił w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Oceniając zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn w województwie opolskim w latach - można stwierdzić, że zachorowalność po okresie spadku w latach ponownie zaczyna rosnąć. W okresie stwierdzono. nowych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn, mieszkających na Opolszczyźnie. Tabele

11 , i przedstawiają zmiany zachorowalności mierzone bezwzględną liczbą zachorowań oraz surowymi i standaryzowanymi współczynnikami zachorowalności. Wahaniom rocznym ulegają zachorowania w poszczególnych powiatach, co przedstawiono w tabeli. Ponieważ są to jednak tylko liczby bezwzględne, trudno na tej podstawie wyciągnąć daleko idące wnioski. Kobiety W roku zarejestrowano nowe zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet w województwie opolskim (w roku - ). Współczynniki surowe zachorowalności i współczynnik standaryzowany wyniosły odpowiednio, i, (w roku odpowiednio, i, ). Wyraźnie zwiększyła się zarówno bezwzględna liczba zachorowań, jak i oba współczynniki zachorowalności, i w roku były najwyższe w ciągu ostatnich jedenastu lat. Standaryzowany współczynnik zachorowalności plasuje województwo opolskie na. miejscu w Polsce w roku było to miejsce. (tabela ). Chociaż współczynniki zachorowalności, standaryzowany i surowy, są nadal niższe niż u mężczyzn, to jednak bezwzględna liczba zachorowań u kobiet jest już wyższa w porównaniu z mężczyznami. Należy sądzić, że ten niemal skokowy wzrost zachorowań u kobiet (o prawie %) jest wynikiem prowadzonych masowych badań przesiewowych. Wskazuje na to chociażby wzrost o prawie % zachorowań na nowotwory piersi ( nowych rozpoznań w roku i w roku ). Najczęściej rozpoznawanym nowotworem u kobiet jest nadal nowotwór piersi, który stanowi już,% wszystkich nowych zachorowań (w roku -,%). Współczynniki surowy i standaryzowany wyniosły odpowiednio, i, (w roku odpowiednio, i,). Kolejnymi nowotworami pod względem częstości są nowotwory: skóry (,%; w roku -,%), jelita grubego (łącznie,%), płuca (,%), trzonu macicy (,%), jajnika (,%) i szyjki macicy (,%). Dokładne dane przedstawiono w tabeli. W porównaniu z rokiem spadła zachorowalność na raka jajnika, natomiast wzrosła zachorowalność na nowotwory płuca i szyjki macicy (badanie przesiewowe?). Łącznie w latach - na nowotwory złośliwe zachorowały. kobiety. W tabeli. przedstawiono bezwzględne liczby zachorowań w poszczególnych grupach wiekowych. Najwięcej zachorowań, bo niemal %, stwierdza się u kobiet w grupach wiekowych lat. Pomiędzy poszczególnymi powiatami województwa opolskiego stwierdza się różnice w liczbie zachorowań. Dotyczy to liczb bezwzględnych, co jest niewątpliwie wynikiem różnic w wielkości populacji poszczególnych powiatów. Dane przedstawiono w tabeli, ale problem opisano również przy zachorowalności dla mężczyzn. Zmiany bezwzględnej liczby zachorowań oraz współczynników surowych i standaryzowanych zachorowalności na nowotwory złośliwe u kobiet w latach - w województwie opolskim przedstawiono w tabelach,, i. Zarejestrowane Zgony z powodu nowotworów złośliwych w roku Według danych Regionalnego Rejestru Nowotworów w Opolu z powodu nowotworów złośliwych w roku zmarło osób (w roku - osoby). Zgony z powodu nowotworów złośliwych stanowią nadal ok. % wszystkich zgonów. Mężczyźni W roku choroby nowotworowe były przyczyną zgonu mężczyzn, czyli tyle samo ile w roku. Zmieniły się jednak współczynniki umieralności. Standaryzowany i surowy współczynnik umieralności wyniósł odpowiednio, i, zgonów na tys. populacji (w roku odpowiednio, i,). Stawia to województwo opolskie na. miejscu w kraju, z niższym niż średnia dla Polski (,) standaryzowanym współczynnikiem umieralności (tabela ). Najczęstszą nowotworową przyczyną zgonu były nowotwory płuca,%, czyli nadal niemal co trzeci zgon nowotworowy jest wynikiem tej choroby. W dalszej kolejności znalazły się zgony z powodu nowotworów: gruczołu krokowego (,%), żołądka (,%), okrężnicy (,%). Suma zgonów z powodu nowotworów okrężnicy, odbytnicy i esicy (,% wszystkich zgonów nowotworowych) wskazuje, że nowotwory jelita grubego stanowią u mężczyzn drugą, po nowotworach płuca, nowotworową przyczynę zgonu. Wzrosła przede wszystkim liczba zgonów z powodu nowotworów odbytnicy. Pocieszające jest to, że nadal zmniejsza się odsetek zgonów z powodu niedokładnie określonego nowotworu z,% - w roku,,% - w roku,,% - w roku,,% - w roku do,% - w roku. Dokładne dane przedstawione są w tabeli

12 . Największą liczbę zgonów nowotworowych (%) stwierdza się u mężczyzn w wieku lat (tabela ). Podobnie jak w zachorowalności, pomiędzy poszczególnymi powiatami występują różnice w liczbie zgonów spowodowane różnicami w wielkości populacji. Przedstawiono to w tabeli. Największe roczne wahania w liczbie zgonów ujawniają się w powiecie kędzierzyńsko kozielskim. Dane przedstawiające zmiany liczby zgonów oraz współczynników surowych i standaryzowanych zawierają tabele,,,. Kobiety W roku w województwie opolskim z powodu nowotworów złośliwych zmarły kobiety (w roku ). Standaryzowany współczynnik umieralności wyniósł -,, a współczynnik surowy -, zgonów na tys. populacji (w roku odpowiednio, i,). Pod względem standaryzowanego współczynnika umieralności województwo opolskie znalazło się na. miejscu w kraju (poprawa o pozycję). Standaryzowany współczynnik umieralności w roku był najniższy w ciągu ostatnich lat. Średni współczynnik umieralności (standaryzowany) dla Polski wyniósł w roku,. Dane przedstawiono w tabeli. Ponownie najczęstszą nowotworową przyczyną zgonu kobiet były nowotwory płuca,% (w roku -,%, czyli wzrost). Zgony z powodu nowotworów piersi,% znalazły się na drugim miejscu (w roku -,%). Kolejne miejsca, jako nowotworowe przyczyny zgonu, zajmują nowotwory okrężnicy (,% - spadek), jajnika (,% - spadek), trzustki (,% spadek), szyjki macicy (,% - spadek), żołądka (,% - nieznaczny wzrost). Zmiany procentowe przekładają się również na liczby bezwzględne. Zwraca uwagę fakt, że zgony z powodu nowotworów jelita grubego (C, C, C) stanowiły w roku łącznie,%, czyli ta grupa chorób lokuje się na. miejscu po nowotworach płuca i piersi (w roku było to,% wszystkich zgonów, a więc więcej niż zgony z powodu raka płuca czy raka piersi). Odsetek zgonów z powodu nieokreślonej choroby nowotworowej, który zmniejszył się z,% w roku do, w roku, po czym wzrósł w roku do,%, a w roku wyniósł tylko,%, ponownie się zwiększył i osiągnął w roku,%. Szczegółowe dane przedstawione są w tabeli. Największą liczbę zgonów z powodu nowotworów złośliwych stwierdza się u kobiet w wieku lata (tabela ). Pomiędzy poszczególnymi powiatami województwa opolskiego występują różnice w liczbie zgonów kobiet z powodu nowotworów złośliwych, na co niewątpliwie wpływa różna wielkość populacji. Dane przedstawiono w tabeli. W tabelach,,, przedstawiono zmiany w umieralności kobiet w latach. Zwracają uwagę wahania roczne, utrudniające interpretację wyniku. Niewątpliwie można jednak stwierdzić, że wzrasta umieralność z powodu nowotworów płuca. Potwierdzenia rozpoznania choroby nowotworowej badaniem histopatologicznym Każde rozpoznanie choroby nowotworowej powinno być potwierdzone badaniem histopatologicznym, bo to ono jest podstawą rozpoznania nowotworu. Zdarza się jednak, że ze względu na znaczne zaawansowanie choroby w momencie rozpoznania i wynikający z tego brak możliwości leczenia, odstępuje się od pobrania materiału do badania histopatologicznego, bo wynik tego badania i tak nie miałby żadnego wpływu na los chorego. Takie przypadki powinny być, o ile dane kliniczne rzeczywiście wskazują na chorobę nowotworową, rejestrowane w rejestrach nowotworów. Należy jednak dążyć do tego, aby takie sytuacje zdarzały się rzadko. W tabelach i przedstawiono odsetek potwierdzonych badaniem histopatologicznym zarejestrowanych nowotworów. Dla mężczyzn, przy średniej dla Polski % (podobnie jak w roku i ), odsetek potwierdzeń w województwie opolskim okazuje się jednym z najwyższych i wynosi ponownie %. U kobiet ten odsetek jest nieco wyższy i dla Polski wyniósł % (tak samo jak w roku ), ale ponownie jeden z najwyższych (tabela ) jest w województwie opolskim i wynosi % (w roku - %). Dane o potwierdzeniach histologicznych poszczególnych nowotworów województwie opolskim przedstawiono w tabelach i. Te dane świadczą o wysokiej jakości zarejestrowanych i przedstawionych w niniejszym opracowaniu danych, pochodzących z Regionalnego Rejestru Nowotworów dla województwa opolskiego.

13 Nowotwory złośliwe ogółem w Polsce w roku* Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny i ekonomiczny polskiego społeczeństwa. Skalę problemu pokazuje ponad tys. zarejestrowanych nowych zachorowań w roku (ze względu na niedorejestrowanie zachorowań szacuje się, iż rzeczywista ich liczba zachorowań wyniosła ok. tys.), ponad tys. zgonów oraz ponad tys. Polaków, żyjących z chorobą nowotworową. Zachorowania W roku Krajowy Rejestr Nowotworów otrzymał informacje o pierwszorazowych zgłoszeniach nowotworów złośliwych dla mężczyzn i dla kobiet; łącznie zgłoszeń nowotworów. Rok był kolejnym rokiem, w którym liczba zgłoszonych zachorowań u kobiet przekroczyła liczbę zachorowań u mężczyzn. Zarejestrowane zachorowania na najczęściej występujące nowotwory mężczyźni - Polska mężczyźni - Opolszczyzna kobiety - Polska kobiety - Opolszyczna *wykorzystano dane zawarte w raportach Krajowego Rejestru Nowotworów

14 Zgony W roku wystawiono w Polsce świadectw zgonów z powodu nowotworów złośliwych, w tym u mężczyzn i u kobiet. Zarejestrowane zgony na najczęściej występujące nowotwory mężczyźni - Polska kobiety - Polska mężczyźni - Opolszczyzna kobiety - Opolszyczna

15 Zachorowania Mężczyźni Tabela. Zarejestrowane zachorowania w roku ; liczba, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, wskaźnik struktury; mężczyźni, województwo opolskie ICD C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Nazwa rozpoznania Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego Inne nowotwory złośliwe skóry Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego Nowotwór złośliwy okrężnicy Nowotwór złośliwy odbytnicy Nowotwór złośliwy żołądka Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej Nowotwór złośliwy krtani Nowotwór złośliwy trzustki Nowotwór złośliwy mózgu Czerniak złośliwy skóry Nowotwór złośliwy przełyku Nowotwór złośliwy jądra Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich Chłoniaki nieziarnicze rozlane Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej Białaczka szpikowa Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych Białaczka limfatyczna Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) Choroba Hodgkina Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych Nowotwory złośliwe migdałka Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) Nowotwór złośliwy tarczycy Nowotwór złośliwy nasady języka Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych Nowotwory złośliwe wargi Nowotwór złośliwy oka Nowotwór złośliwy nadnerczy Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej Nowotwór złośliwy dziąsła Nowotwór złośliwy podniebienia Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej Nowotwór złośliwy jelita cienkiego Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego Nowotwór złośliwy rdz. kręg., nerwów czaszkowych i innych cz. centralnego syst. nerwowego Nowotwór złośliwy kości i chrąstki stawowej kończyn Międzybłoniak Nowotwór złośliwy zatok przynosowych Nowotwór złośliwy sutka Nowotwór złośliwy prącia Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego Nowotwór złośliwy grasicy Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej Liczba Wsp. sur. Wsp. std.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

16 ICD C C C C C C C C D D Nazwa rozpoznania Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej Nowotwór złośliwy moczowodu Nowotwór złośliwy opon Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) Inne białaczki określonego rodzaju Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju Czerniak in situ Rak in situ skóry Ogółem Liczba Wsp. sur. Wsp. std.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe w roku według powiatów; mężczyźni, województwo opolskie Tabela. Zarejestrowane zachorowania w roku w podziale na powiaty; mężczyźni, województwo opolskie Powiat brzeski głubczycki kędzierzyńsko-kozielski kluczborski krapkowicki namysłowski nyski oleski opolski prudnicki strzelecki m.opole Razem %,,,,,,,,,,

17 Tabela.. Zarejestrowane zachorowania w roku w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe; mężczyźni, województwo opolskie ICD - - C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Razem

18 ICD - - C C C C D D Ogółem Liczba zachorowań u mężczyzn w roku w województwie opolskim w podziale na grupy wiekowe Liczba zachorowań w podziale na powiaty dla mężczyzn w roku w województwie opolskim Razem

19 Tabela. Zarejestrowane zachorowania w latach -, liczby bezwzględne; mężczyźni, województwo opolskie ICD C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Nazwa rozpoznania Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego Inne nowotwory złośliwe skóry Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego Nowotwór złośliwy okrężnicy Nowotwór złośliwy odbytnicy Nowotwór złośliwy żołądka Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej Nowotwór złośliwy krtani Nowotwór złośliwy trzustki Czerniak złośliwy skóry Nowotwór złośliwy mózgu Nowotwór złośliwy przełyku Nowotwór złośliwy jądra Chłoniaki nieziarnicze rozlane Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych Białaczka limfatyczna Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień Białaczka szpikowa Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych Nowotwory złośliwe migdałka Nowotwór złośliwy nasady języka Nowotwór złośliwy tarczycy Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) Nowotwory złośliwe wargi Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych Choroba Hodgkina Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka Nowotwór złośliwy dziąsła Nowotwór złośliwy podniebienia Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej Nowotwór złośliwy jelita cienkiego Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej Nowotwór złośliwy zatok przynosowych Nowotwór złośliwy kości i chrąstki stawowej kończyn Międzybłoniak Nowotwór złośliwy oka Nowotwór złośliwy rdz.kręg., nerwów czaszkowych i innych cz.centralnego sys. nerwowego Nowotwór złośliwy nadnerczy Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego Nowotwór złośliwy sutka Nowotwór złośliwy prącia Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych Nowotwór złośliwy grasicy Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej Nowotwór złośliwy moczowodu Nowotwór złośliwy opon Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) Inne białaczki określonego rodzaju

20 Nazwa rozpoznania razem ICD C Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju C Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych C Nowotwór złośliwy o innym i bliż.nieokreśl.umiejscowieniu w obr.wargi, jamy ustnej i gardła C Nowotwór złośliwy tchawicy C Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu C Mięsak Kaposi'ego C Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego C Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych C Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych C Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych C Złośliwe choroby immunoproliferacyjne C Białaczka monocytowa D Rak in situ skóry D Czerniak in situ D Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka D Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych D Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego D Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych D Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień C-D Ogółem Liczba mężczyzn dla Opolszczyzny w roku w podziale na grupy wiekowe

21 Tabela. Zarejestrowane zachorowania w latach -, współczynniki surowe; mężczyźni, województwo opolskie ICD Nazwa rozpoznania C Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca C Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego C Inne nowotwory złośliwe skóry C Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego C Nowotwór złośliwy okrężnicy C Nowotwór złośliwy odbytnicy C Nowotwór złośliwy żołądka C Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej C Nowotwór złośliwy krtani C Nowotwór złośliwy trzustki C Czerniak złośliwy skóry C Nowotwór złośliwy mózgu C Nowotwór złośliwy przełyku C Nowotwór złośliwy jądra C Chłoniaki nieziarnicze rozlane C Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego C Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej C Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego C Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych C Białaczka limfatyczna C Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych C Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia C Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) C Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień C Białaczka szpikowa C Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) C Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich C Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych C Nowotwory złośliwe migdałka C Nowotwór złośliwy nasady języka C Nowotwór złośliwy tarczycy C Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) C Nowotwory złośliwe wargi C Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych C Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych C Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych C Choroba Hodgkina C Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka C Nowotwór złośliwy dziąsła C Nowotwór złośliwy podniebienia C Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej C Nowotwór złośliwy jelita cienkiego C Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego C Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej C Nowotwór złośliwy zatok przynosowych C Nowotwór złośliwy kości i chrąstki stawowej kończyn C Międzybłoniak C Nowotwór złośliwy oka C Nowotwór złośliwy rdz.kręg., nerwów czaszk. i innych cz. centralnego systemu nerwowego C Nowotwór złośliwy nadnerczy C Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych C Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego C Nowotwór złośliwy sutka C Nowotwór złośliwy prącia C Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T C Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej C Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego C Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu C Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych C Nowotwór złośliwy grasicy C Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej C Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej C Nowotwór złośliwy moczowodu C Nowotwór złośliwy opon C Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) C Inne białaczki określonego rodzaju,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

22 Nazwa rozpoznania ICD C Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju C Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych C Nowotwór złośliwy o innym i bliż.nieokreśl.umiejscowieniu w obrębie wargi, j.ustnej i gardła C Nowotwór złośliwy tchawicy C Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu C Mięsak Kaposi'ego C Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego C Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych C Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych C Złośliwe choroby immunoproliferacyjne C Białaczka monocytowa D Rak in situ skóry D Czerniak in situ D Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka D Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych D Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego D Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych D Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień C-D Ogółem,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Liczba zachorowań w roku w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wiekowe; mężczyźni, województwo opolskie,,,,,

23 Tabela. Zarejestrowane zachorowania w latach -, współczynniki standaryzowane; mężczyźni, województwo opolskie ICD Nazwa rozpoznania C Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca C Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego C Inne nowotwory złośliwe skóry C Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego C Nowotwór złośliwy okrężnicy C Nowotwór złośliwy odbytnicy C Nowotwór złośliwy żołądka C Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej C Nowotwór złośliwy krtani C Nowotwór złośliwy trzustki C Nowotwór złośliwy mózgu C Czerniak złośliwy skóry C Nowotwór złośliwy przełyku C Nowotwór złośliwy jądra C Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich C Chłoniaki nieziarnicze rozlane C Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego C Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej C Białaczka szpikowa C Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego C Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych C Białaczka limfatyczna C Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) C Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych C Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień C Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia C Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) C Choroba Hodgkina C Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych C Nowotwory złośliwe migdałka C Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) C Nowotwór złośliwy tarczycy C Nowotwór złośliwy nasady języka C Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych C Nowotwory złośliwe wargi C Nowotwór złośliwy oka C Nowotwór złośliwy nadnerczy C Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych C Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych C Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka C Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej C Nowotwór złośliwy dziąsła C Nowotwór złośliwy podniebienia C Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej C Nowotwór złośliwy jelita cienkiego C Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego C Nowotwór złośliwy rdz.kręg., nerwów czaszkowych i innych cz. cent. syst. nerw. C Nowotwór złośliwy kości i chrąstki stawowej kończyn C Międzybłoniak C Nowotwór złośliwy zatok przynosowych C Nowotwór złośliwy sutka C Nowotwór złośliwy prącia C Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T C Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych C Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych C Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego C Nowotwór złośliwy grasicy C Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej C Inny i nieokreśl. nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych C Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej C Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego C Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu C Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej C Nowotwór złośliwy moczowodu C Nowotwór złośliwy opon C Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

24 ICD Nazwa rozpoznania C Inne białaczki określonego rodzaju, C Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju, C N. złośliwy o innym i bliż.nieokreśl.umiejscowieniu w obrębie wargi, j.ustnej i gardła, C Nowotwór złośliwy tchawicy, C Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu, C Mięsak Kaposi'ego, C Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego C Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych, C Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych C Złośliwe choroby immunoproliferacyjne, C Białaczka monocytowa, D Rak in situ skóry, D Czerniak in situ, D Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka, D Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych, D Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego, D Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych, D Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień, C-D Ogółem,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Tabela. Zarejestrowane zachorowania w latach - w podziale na powiaty; mężczyźni, województwo opolskie Powiat brzeski głubczycki kędzierzyńsko-kozielski kluczborski krapkowicki namysłowski nyski oleski opolski prudnicki strzelecki m.opole suma Tabela. Współczynniki standaryzowane zachorowalności w roku ; mężczyźni, Polska Województwo pomorskie wielkopolskie dolnośląskie kujawsko-pomorskie podkarpackie warmińsko-mazurskie świętokrzyskie śląskie opolskie łódzkie lubuskie małopolskie lubelskie mazowieckie zachodniopomorskie podlaskie Polska Wsp. standaryzowany,,,,,,,,,,,,,,,,

25 Zachorowania Kobiety Tabela. ICD C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Zarejestrowane zachorowania w roku w podziale na kody rozpoznań, liczbę, współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, wskaźnik struktury; kobiety, województwo opolskie Nazwa rozpoznania Nowotwór złośliwy sutka Inne nowotwory złośliwe skóry Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca Nowotwór złośliwy trzonu macicy Nowotwór złośliwy okrężnicy Nowotwór złośliwy jajnika Nowotwór złośliwy szyjki macicy Nowotwór złośliwy odbytnicy Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej Nowotwór złośliwy żołądka Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego Czerniak złośliwy skóry Nowotwór złośliwy tarczycy Nowotwór złośliwy trzustki Chłoniaki nieziarnicze rozlane Nowotwór złośliwy mózgu Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich Białaczka limfatyczna Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia Białaczka szpikowa Nowotwór złośliwy sromu Choroba Hodgkina Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień Nowotwory złośliwe wargi Nowotwór złośliwy krtani Nowotwór złośliwy jelita cienkiego Międzybłoniak Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) Nowotwór złośliwy przełyku Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej Nowotwór złośliwy podniebienia Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej Nowotwory złośliwe migdałka Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej Nowotwór złośliwy oka Nowotwór złośliwy opon Nowotwór złośliwy nadnerczy Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T Nowotwór złośliwy dziąsła Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu Nowotwór złośliwy zatok przynosowych Nowotwór złośliwy kości i chrąstki stawowej kończyn Liczba Wsp. sur. Wsp. std.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII 45-060 Opole ul. Katowicka 66a OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW

Bardziej szczegółowo

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek, prowadzących działalność leczniczą, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 GORZÓW WLKP. 2010 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 GORZÓW WLKP. 2014 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 GORZÓW WLKP. 2011 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 Gorzów Wielkopolski 2015 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak, Halina Renz ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PIERSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Urszula Wojciechowska Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2004 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP 2006 ISSN 1896-8090 Wydawca: Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X

ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2004 ROKU W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2005 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP. 2007 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2008 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2006 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Olsztyn

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny i ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002 STANISŁAW GÓŹDŹ URSZULA SIUDOWSKA KRZYSZTOF LIS EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002 ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW ŚWIĘTOKRZYSKI

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz.

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. 42 Załącznik C.26. FLUOROURACILUM 1 FLUOROURACILUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 FLUOROURACILUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 FLUOROURACILUM

Bardziej szczegółowo

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii Jerzy Błaszczyk Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-213 lat obserwacji epidemii Dane w opracowaniu pochodzą z Dolnośląskiego Rejestru Nowotworów. Oparte są na Karcie Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU.

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU. Regionalne Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

ISSN 1896-897X. Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca. Strona 1

ISSN 1896-897X. Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca. Strona 1 ISSN 1896-897X WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2006 ROKU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca WOJEWÓDZKI REJESTR

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Katowice 2006 Dyrektor Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego: Ryszard Majer

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1301 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie Ośrodek Statystyki i Analiz Ochrony Zdrowia Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Jadwiga Jagiełło-Kotwica

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz. 23 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej Załącznik nr 6 Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej Część A Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

ISSN: 1896-4273. Rok wydania: 2007 Year of publication: 2007. e-mail: rejestrslaski@io.gliwice.pl internet: www.rejestrslaski.io.gliwice.

ISSN: 1896-4273. Rok wydania: 2007 Year of publication: 2007. e-mail: rejestrslaski@io.gliwice.pl internet: www.rejestrslaski.io.gliwice. Wydawca: Regionalny Śląski Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. WybrzeŜe Armii Krajowej 15, 44-1 Gliwice

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH EPIDEMIOLOGIA prof. dr hab. med. Jan Kornafel Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej AM we Wrocławiu Mierniki epidemiologiczne Mierniki epidemiologiczne

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz.

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. 9 Załącznik C.63.a. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska Hematoonkologia w liczbach Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory hematologiczne wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (rew 10) C81 -Chłoniak Hodkina C82-C85+C96

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009 Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-29 W 29 roku woj. dolnośląskie liczyło 2 874 88, w tym Wrocław 622 986 mieszkańców, mieszkańcy Wrocławia stanowili więc 21,7%

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE w województwie śląskim Żyć zdrowiej na Śląsku Biillanss ssttattyssttyczzny Katowice 2007 ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie pomorskim,

Nowotwory złośliwe w województwie pomorskim, Nowotwory złośliwe w województwie pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem raka płuca Prof. Jan Skokowski - prezes Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Źródło: Pomorski Rejestr Nowotworów, Gdańsk 2014 Lista

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy droga podania lub dawka. Kod ICD-10. Lp. Nazwa ICD-10

Załącznik nr 2. Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy droga podania lub dawka. Kod ICD-10. Lp. Nazwa ICD-10 Załącznik nr 2 WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYCH W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO FARMACEUTYCZNE (DZ. U. Z 2008 R.

Bardziej szczegółowo

Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów

Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów załącznik do zarządzenia Nr 40/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2009 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Część A Katalog substancji czynnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej C00.2 Powierzchnia zewnętrzna wargi, nie określona

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413

Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413 Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413 Załącznik nr 6 WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO FARMACEUTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2004 roku

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2004 roku ISSN 1897-676X Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2004 roku Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Nr 3 OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW Opolski (Regionalny) Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. 42 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu

Diagnoza Nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Informacja dotycząca umowy dodatkowej Diagnoza Nowotworu Informacje w zakresie Postanowienie 1. przesłanek wypłaty świadczenia art. 4; art. 6 Tabela nowotworów

Bardziej szczegółowo

załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Część A Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.

VINORELBINUM. Załącznik C.63. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1499 Poz. 133 Załącznik C.63. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem dr n. med. Zbigniewa Morawca. Druk Przygotowanie do druku i druk

Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem dr n. med. Zbigniewa Morawca. Druk Przygotowanie do druku i druk ISSN 1896-6195 BIULETYN ZACHOROWAÑ NA NOWOTWORY Z OŒLIWE W W O J E W Ó D Z T W I E Ó D Z K I M Numer 62 Zespó³ redakcyjny pod kierownictwem dr n. med. Zbigniewa Morawca Zespół - mgr Ewa redakcyjny Kucharska

Bardziej szczegółowo

EPIRUBICINUM. Załącznik C.23. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz.

EPIRUBICINUM. Załącznik C.23. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz. 66 Załącznik C.23. EPIRUBICINUM 1 EPIRUBICINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 EPIRUBICINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Rada Przejrzystości działająca przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Stanowisko Rady Przejrzystości nr 64/2015 z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

Wpływ zanieczyszczenia powietrza benzenem na występowanie niektórych nowotworów złośliwych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Wpływ zanieczyszczenia powietrza benzenem na występowanie niektórych nowotworów złośliwych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim Wpływ zanieczyszczenia powietrza benzenem na występowanie niektórych nowotworów złośliwych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim Kędzierzyn-Koźle, 20 września 2012 Wojciech Redelbach C6H6 + KK = CA? Benzen

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2008 roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2008 roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole Serdecznie dziêkujemy za szczególne

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU Województwo mazowieckie zajmuje powierzchnię 3,8 tys. km 2, którą zamieszkuje 5,139 tys. osób. Największym miastem jest Warszawa, będąca

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NR 3 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2004 ROKU

BIULETYN NR 3 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2004 ROKU ISSN 1896-8198 WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Garbary 15 61-866 Poznań WIELKOPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW telefon : (0-61)8850-637 e-mail :rejestr.nowotworow@wco.pl BIULETYN

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Zał cznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM 1. IRINOTECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINOTECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINOTECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

IRINOTECANUM. Załącznik C.35.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

IRINOTECANUM. Załącznik C.35.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.35.a. IRINOTECANUM Lp 1. IRINO TECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINO TECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINO TECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 4. IRINO TECANUM C15.2 BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005 Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW WROCŁAW 2007 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 ROKU ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 ROKU ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW ŚWIĘTOKRZYSKI REJESTR NOWOTWORÓW NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w Polsce w 2012 roku

Nowotwory w Polsce w 2012 roku Artykuł oryginalny Original article NOWOTWORY Journal of Oncology 2013, volume 63, number 3, 197 216 DOI: 10.5603/NJO.2013.0001 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii IV posiedzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego przy Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2001 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2001 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2001 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

(REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych

(REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Nowotwory złośliwe ( C00-D09) Rozdział ten obejmuje następujące szerokie grupy nowotworów:

Bardziej szczegółowo

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce 2012/2013 Dane o zachorowaniach na gruźlicę w Polsce pochodzą z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę, który prowadzony jest w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach

Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach 1999-2013 Działania Powiatu z zakresu promocji i ochrony zdrowia Wszelkie działania z zakresu promocji i ochrony zdrowia realizowane

Bardziej szczegółowo

Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10

Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10 Załącznik C.64. TEMOZOLOMIDUM Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10 L.p. 1 TEMOZOLOMIDUM C22.0

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 2005-2011

Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 2005-2011 Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 25-211 Ostatnie, opublikowane w roku 212 dane dla Polski [1] wskazują, że w latach 28-29 w woj. dolnośląskim stwierdzano

Bardziej szczegółowo

CYTARABINUM. Załącznik C.14. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1149 Poz Lp.

CYTARABINUM. Załącznik C.14. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1149 Poz Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1149 Poz. 133 Załącznik C.14. CYTARABINUM 1 CYTARABINUM C69 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA 2 CYTARABINUM C69.0 SPOJÓWKA 3 CYTARABINUM C69.1 ROGÓWKA 4 CYTARABINUM C69.2 SIATKÓWKA

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Cancer in Swietokrzyskie Voivodeship

Bardziej szczegółowo

PRZEŻYCIA 5-LETNIE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z LAT 1985-2004 W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM

PRZEŻYCIA 5-LETNIE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z LAT 1985-2004 W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Marek Bębenek PRZEŻYCIA 5-LETNIE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z LAT 1985-4 W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW WROCŁAW 11 Dolnośląskie Centrum Onkologii we

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2008 ROKU. Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2008 ROKU. Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca ISSN 1896-897X WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2008 ROKU Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca POMORSKI REJESTR NOWOTWORÓW PRZY WOJEWÓDZKIM CENTRUM

Bardziej szczegółowo

PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą

PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą Przygotował Jerzy Błaszczyk w ramach prac Komitetu ds. Epidemiologii:

Bardziej szczegółowo

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE Raport Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii (Prof. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

DOCETAXELUM. Zał cznik C.19. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

DOCETAXELUM. Zał cznik C.19. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Zał cznik C.19. DOCETAXELUM Lp 1 DOCETAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 DOCETAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 DOCETAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4 DOCETAXELUM

Bardziej szczegółowo

Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego

Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Publicznego NOWOTWORY ZŁOŚLIWE w województwie śląskim Katowice 29 Ślląskiie Centrum Zdrowiia Publliicznego Nowotwory

Bardziej szczegółowo

ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok

ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ORGANIZACJI I PROMOCJI ZDROWIA I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok Szczecin lipiec 2006 ZACHODNIOPOMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Nowotwory gruczołu krokowego skala problemu. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Nowotwory gruczołu krokowego skala problemu. Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory gruczołu krokowego skala problemu Dr n med. Urszula Wojciechowska Rak gruczołu krokowego na świecie Rak gruczołu krokowego jest drugim najczęściej diagnozowanym rakiem i piątą co do częstości

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Walki z Rakiem

Europejski Tydzień Walki z Rakiem 1 Europejski Tydzień Walki z Rakiem 25-31 maj 2014 (http://www.kodekswalkizrakiem.pl/kodeks/) Od 25 do 31 maja obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Jego celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Zachodniopomorskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Wielkopolskie Mazowieckie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

DNO ŻOŁ DKA TRZON ŻOŁ DKA UJŚCIE ODŹWIERNIKA ODŹWIERNIK KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA

DNO ŻOŁ DKA TRZON ŻOŁ DKA UJŚCIE ODŹWIERNIKA ODŹWIERNIK KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA Zał cznik C.64. TEMOZOLOMIDUM L.p. 1. TEMOZOLOMIDUM C16 2. TEMOZOLOMIDUM C16.0 3. TEMOZOLOMIDUM C16.1 4. TEMOZOLOMIDUM C16.2 5. TEMOZOLOMIDUM C16.3 6. TEMOZOLOMIDUM C16.4 7. TEMOZOLOMIDUM C16.5 8. TEMOZOLOMIDUM

Bardziej szczegółowo

Obecny Stan Zwalczania

Obecny Stan Zwalczania Obecny Stan Zwalczania Healthcare Nowotworów w Polsce Opracowane przez Wstęp Obecny Stan Zwalczania Nowotworów w Polsce został przygotowany w związku z realizacją projektu pn. Strategia Walki z Rakiem

Bardziej szczegółowo

Pokonać nowotwór wybrane dane z chorobowości hospitalizowanej

Pokonać nowotwór wybrane dane z chorobowości hospitalizowanej ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej Pokonać nowotwór wybrane dane z chorobowości hospitalizowanej Katowice 2007 Śl.C.Z.P Dział

Bardziej szczegółowo

Sztum, dnia 10 lutego 2015r.

Sztum, dnia 10 lutego 2015r. Konferencja inaugurująca projekt pn. Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim finansowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU CANCER IN MAZOWIECKIE VOIVODSHIP IN 2005

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU CANCER IN MAZOWIECKIE VOIVODSHIP IN 2005 Zwierko Maria NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU CANCER IN MAZOWIECKIE VOIVODSHIP IN 2005 Samodzielna Pracownia Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie The Maria Skłodowska-Curie

Bardziej szczegółowo

Rok wydania: 2012 Year of publication: 2012 ISSN: 1896-4273

Rok wydania: 2012 Year of publication: 2012 ISSN: 1896-4273 Wydawca: Zakład Epidemiologii i Śląski Rejestr Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 1, 44-11 Gliwice Published by: Department

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Kalia

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Kalia Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Kalia Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Przedmiot ubezpieczenia... 1 3 Definicje... 1 4 Zakres ubezpieczenia i ograniczenia odpowiedzialności... 2 5 Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Występowanie nowotworów w populacji zamieszkującej północną część województwa lubelskiego w latach 1999 2006

Występowanie nowotworów w populacji zamieszkującej północną część województwa lubelskiego w latach 1999 2006 Czeczelewska Probl Hig Epidemiol E, Karczewski 2010, JK. 91(1): Występowanie 87-91 nowotworów w populacji zamieszkującej północną części województwa... 87 Występowanie nowotworów w populacji zamieszkującej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Departament Polityki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. 1. Diagnoza stanu zdrowia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr XI/ 137/03 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26. 06. 03 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego SPIS TREŚĆI CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

statystyka badania epidemiologiczne

statystyka badania epidemiologiczne statystyka badania epidemiologiczne Epidemiologia Epi = wśród Demos = lud Logos = nauka Epidemiologia to nauka zajmująca się badaniem rozprzestrzenienia i uwarunkowań chorób u ludzi, wykorzystująca tą

Bardziej szczegółowo

Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa świętokrzyskiego

Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa świętokrzyskiego Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa świętokrzyskiego Spis treści Spis treści I Aspekty demograficzne i epidemiologiczne 5 1.1 Struktura ludności........................................

Bardziej szczegółowo

(REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych

(REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Nowotwory złośliwe ( C00-D09) Rozdział ten obejmuje następujące szerokie grupy nowotworów:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2010 ROKU. Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2010 ROKU. Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca ISSN 1896-897X WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2010 ROKU Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII i POMORSKI REJESTR NOWOTWORÓW

Bardziej szczegółowo

BIULETYNU STATYSTYCZNEGO.

BIULETYNU STATYSTYCZNEGO. Strona 1 z 168 PRZEDMOWA Szanowni Państwo, Jak co roku, przekazujemy Państwu kolejną edycję BIULETYNU STATYSTYCZNEGO. W wydaniu niniejszym, na rok 2011 umieszczono dane za rok 2010 oraz wybrane dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Krajowy Rejestr Nowotworów 16 rejestrów wojewódzkich

Krajowy Rejestr Nowotworów 16 rejestrów wojewódzkich Joanna Didkowska Witold Zatoński Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia Warszawa, 16 marca 2011 Światowy system nowotworów złośliwych: Polska Sir Richard Doll Oxford William Haenszel NCI Bethesda Calum S.

Bardziej szczegółowo

SpiS TreśCi chirurgia narządowa 51. nowotwory układu pokarmowego VII

SpiS TreśCi chirurgia narządowa 51. nowotwory układu pokarmowego VII Spis treści CHIRURGIA NARZĄDOWA... 1005 51. Nowotwory układu pokarmowego... 1007 51.1. Nowotwory przełyku Andrzej W. Szawłowski... 1007 51.1.1. Wstęp... 1007 51.1.2. Patologia... 1008 51.1.3. Rozpoznanie...

Bardziej szczegółowo

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r.

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Narodowy Fundusz Zdrowia miał zawarte umowy z 313 świadczeniodawcami na wykonywanie endoprotezoplastyki stawowej. W 2012 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Warszawa 2012 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2014. Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Piotr Hudziec

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2014. Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Piotr Hudziec NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2014 Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Piotr Hudziec WROCŁAW 2016 Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Dolnośląski Rejestr Nowotworów Nowotwory złośliwe

Bardziej szczegółowo