Wyniki Grupy BRE Banku w II kw r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r."

Transkrypt

1 Wyniki Grupy BRE Banku w II kw r. Kolejny solidny kwartał Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla dziennikarzy 2 sierpnia 2012 r.

2 Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw r. Sytuacja makroekonomiczna Aktualizacja strategii i perspektywy w 2012 r. Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych 2

3 Najważniejsze wydarzenia II kw r. w Grupie BRE Banku Dalszy wzrost dochodów z działalności podstawowej Wynik odsetkowy i prowizyjny na poziomie 784 mln zł, +2,9% QoQ i +4,7% YoY Dochody ogółem na poziomie 921 mln zł Solidna efektywność utrzymana C/I na poziomie 43,5% v. 42,8% w i 47,9% w I półroczu 2011 Spadek kosztów o 2,8% YoY, wzrost dochodów o 4,2% YoY Kontynuacja zdrowego wzrostu organicznego 47 tysięcy nowych klientów detalicznych i 239 klientów korporacyjnych w Zrównoważona sprzedaż produktów w segmencie detalicznym i korporacyjnym Widoczne efekty rozważnego zarządzania ryzykiem Koszty ryzyka na poziomie 65 pb v. 67 pb w Ostrożne podejście do sprzedaży kredytów dla sektora budowlanego minimalizujące wpływ spowolnienia w tym sektorze Silny kapitał i płynny bilans wspierające przyszły wzrost CAR i Core Tier 1 wynoszące odpowiednio 14,8% i 10,1%, z uwzględnieniem wyższych wag ryzyka na walutowe kredyty detaliczne Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe spełniające wymogi Bazylei III 3

4 Podsumowanie II kw r. w Grupie BRE Banku Najważniejsze dane finansowe II kw I kw Zmiana II kw./i kw. II kw Dochody podstawowe 1) 784,0 761,6 +2,9% 748,9 BRE Analyzer Dochody ogółem 2) 921,2 916,3 +0,5% 884,2 Koszty ogółem (406,8) (392,1) +3,8% (418,6) Wynik operacyjny przed rezerwami 514,4 524,2-1,9% 465,7 Odpisy netto (109,0) (111,8) -2,5% (58,6) 3) Zysk brutto 405,4 412,3-1,7% 407,0 Zysk netto 4) 319,5 331,1-3,5% 313,2 ROE brutto 20,2% 20,3% -0,1p.p. 20,6% CAR 14,8% 16,9% -213 bps 16,1% Uwaga: Wyniki roku 2011 zostały skorygowane w związku ze zmianami w prezentacji punktów SWAP i leasingu operacyjnego 1) Suma wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji; 2) W tym saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych; 3) Wynik uwzględnia wpływ sprzedaży detalicznego portfela NPL w wysokości 81,8 mln zł; 4) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku; 4

5 Podsumowanie II kw r. w Grupie BRE Banku Dynamika kredytów Utrzymany dobry poziom sprzedaży kredytów Dynamika kredytów brutto (w mln zł) ,0% ,1% QoQ -3,4% YoY +17,9% BRE Analyze r ,0% +16,7% +4,7% ,3% +1,4% +10,0% I IV kw./11 Pozostali (w tym sektor budżetowy) Klienci korporacyjni Klienci indywidualni +X,X% Zmiana uwzględniająca efekt kursu walutowego 5

6 Podsumowanie II kw r. w Grupie BRE Banku Baza depozytowa Wysoka i poprawiająca się płynność -faktyczny wskaźnik kredyty/depozyty na poziomie 87,3% Dynamika depozytów (w mln zł) ,4% ,0% QoQ +23,3% YoY +2,5% BRE Analyze r ,9% +6,3% +17,4% ,6% +3,7% +8,4% I IV kw./11 Sektor budżetowy Klienci korporacyjni Polisolokaty Klienci indywidualni +X,X% Skorygowane o klasyfikację Polisolokat 6

7 Szczegóły finansowania Szczegółowy profil finansowania walutowego w BRE Banku Struktura finansowania zapewniająca rozwój akcji kredytowej Wskaźnik kredyty/depozyty (%) Struktura finansowania (%) 131,3% 131,6% 125,1% 131,2% 130,1% Zobowiązania podporządkowane Finansowanie krótkoterminowe Inne 86,2% 86,3% 86,2% 87,7% 87,3% LtD Finansowanie długoi średnioterminowe Depozyty klientów Skorygowany LtD I IV kw./11 Zapadalność kredytów (mln zł) Strategia finansowania Szacowane spłaty kredytów hipotecznych w CHF Refinansowanie netto H Według kursów NBP na koniec czerwca powyżej 2018 Rzeczywiste potrzeby finansowania zredukowane przez spłaty portfela kredytów w CHF Średnioterminowy plan finansowania Commerzbanku Zatwierdzony program EMTN w wysokości 2 mld EUR, uruchomienie emisji gdy warunki rynkowe staną się atrakcyjne Wzmocnienie bazy depozytowej w Polsce i na Słowacji Stosowanie instrumentów SWAP Dywersyfikacja finansowania w PLN poprzez emisję certyfikatów depozytowych po atrakcyjnej cenie na łączną kwotę 1 mld zł 7

8 Podsumowanie II kw r. w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Korporacje i Rynki Finansowe Zrównoważony wzrost kredytów i depozytów korporacyjnych Kredyty (mln zł) ,7% ,0% Pozostałe BBH BRE Leasing K3 K2 K1* Depozyty (mln zł) ,4% +15,9% QoQ +6,3% Wyłączając Polisolokaty Pozostałe K3 K2 K1 Klienci ,5% ,7% K1 segment największych korporacji o rocznych obrotach powyżej 500 mln zł K2 segment średnich korporacji o rocznych obrotach od 30 mln zł do 500 mln zł K3 segment MSP, tj. firmy o rocznych obrotach od 3 mln zł do 30 mln zł Udziały rynkowe (%) 9,4% 8,9% 6,2% 6,3% 9,9% 6,8% 8,8% 6,3% 9,3% 6,7% Kredyty Depozyty I IV kw./11 * Kredyty klientów segmentu K1 zawierają korekty konsolidacyjne (finansowanie spółek zależnych): 3,6 mld zł w, 3,3 mld zł w i 2,0 mld zł w 8

9 Podsumowanie II kw r. w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna Wzrost uproduktowienia klientów i rosnąca dynamika sprzedaży kredytów niehipotecznych Kredyty (mln zł) +10,0% Depozyty (mln zł) +16,5% QoQ +3,3% +3,7% -3,6% ,979 Wyłączając Polisolokaty Polisolokaty Kredyty nie-hipoteczne Kredyty hipoteczne PLN Depozyty terminowe Rachunki bieżące Klienci (tys.) +5,3% Kredyty hipoteczne FX 38 Udziały rynkowe (%) Inne ,2% ,5% 6,7% 6,7% 6,6% 6,7% 3,0 3,1 3, Bankowość detaliczna CZ/SK Bankowość detaliczna PL Wskaźnik cross-sell 4,6% 4,6% 4,6% 4,7% 4,5% Kredyty Depozyty I IV kw./11 9

10 Innowacje wspierające organiczny wzrost Innowacje produktowe Innowacje produktowe jako wartość dodana dla bankowości korporacyjnej i detalicznej Bankowość korporacyjna Przelewy natychmiastowe Express Elixir Natychmiastowe, zabezpieczone przelewy pieniężne do innych banków BRE Bank jednym z pierwszych banków w Polsce, oferujących taki produkt Bankowość detaliczna Program msaver innowacyjny sposób na regularne oszczędzanie Automatyczne odkładanie drobnych kwot po dokonaniu wybranych transakcji według jednego z trzech sposobów oszczędzania Oszczędności powiększają się przy płaceniu kartami debetowymi i kredytowymi, wykonywaniu przelewów, wypłatach gotówki z bankomatu Karty przedpłacone dla Związku Harcerstwa Polskiego Karta członkowska z funkcją płatności 85 tys. wystawionych kart Wzmocnienie powiązań z obiecującą grupą klientów Wpłaty i wypłaty gotówkowe dla klientów mbanku we wszystkich placówkach Multibanku Dostępne w trzech walutach: PLN, EUR i USD; bez limitów kwotowych Szybkie i wygodne wypłaty zamawiane poprzez serwis transakcyjny lub mlinię 10

11 Dalsze ulepszanie naszego raportowania BRE Analyzer Innowacyjne i wygodne narzędzie do analizowania finansowych i biznesowych danych Grupy BRE Banku Analiza, dostosowanie, pobieranie i drukowanie wybranych danych Grupy BRE Banku, pokrywających wszystkie okresy od początku 2006, w ujęciu kwartalnym i rocznym Podsumowanie kluczowych danych i wskaźników finansowych Szczegóły każdej pozycji rachunku zysków i strat Zawiera także strukturę walutową i jakość portfela Dane pokrywające wszystkie segmenty biznesowe Wyczerpujący raport dotyczący kapitału regulacyjnego Kliknięcie na ikonę BRE Analyze r w prezentacji umożliwia bezpośredni dostęp do określonych danych w aplikacji Zobacz nasz BRE Analyzer: 11

12 Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw r. Sytuacja makroekonomiczna Aktualizacja strategii i perspektywy w 2012 r. Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych 12

13 Analiza wyników II kw r. Dochody Grupy BRE Banku Dalsza poprawa dochodów powtarzalnych Dochody Grupy BRE Banku (mln zł) 884,2 40,9 94,2 2,7 208,2 923,5 20,0 27,2 93,5 12,4 219,3 +4,2% 891,3 41,4 0,0 76,5 205,1 916,3 16,0 41,0 97,7 0,0 222,3 +0,5% 921,2 20,5 30,8 2,6 83,3 218,2 QoQ YoY -24,7% -24,9% +27,7% -14,7% -/+ -11,5% BRE Analyze r x 132-0,4% 540,7 551,1 569,6 539,3 565,8-1,8% +4,8% +4,9% +4,6% -2,5-1,3 I IV kw./11 Saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych Wynik na lokacyjnych pap. wartościowych Wynik na działalnosci handlowej Przychody z tytułu dywidend Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik z tytułu odsetek Uwaga: Dochody zawierają 8,5 mln zł ze sprzedaży detalicznego portfela NPL; dochody I zawierają 32,3 mln zł ze sprzedaży spółek faktoringowych i dywidendy z PZU 13

14 Analiza wyników II kw r. Koszty Grupy BRE Banku Trwały nacisk na dyscyplinę kosztową BRE Analyze r Ogólne koszty administracyjne + amortyzacja Grupy BRE Banku (mln zł) -2,8% QoQ YoY 418,6 24,1 50,8 427,5 22,4 48,9 435,5 18,3 60,2 392,1 25,0 48,3 +3,8% 406,8 24,8 50,6-0,3% +3,6% 142,6 150,5 144,0 129,5 134,7 +4,7% -0,4% +4,0% -5,6% 201,1 205,7 213,0 189,3 196,7 +3,9% -2,2% I IV kw./11 Inne Amortyzacja Koszty rzeczowe Koszty pracownicze 47,9% 47,3% 47,7% 42,8% 43,5% Wskaźnik C/I Grupy BRE Banku (narastająco) 14

15 Analiza wyników II kw r. Jakość portfela kredytowego Stabilne wskaźniki ryzyka w segmencie korporacyjnym i detalicznym Wskaźnik NPL BRE Banku (%) Wolumen portfela kredytów z utratą wartości Grupy BRE Banku (mln zł) 8,4% 8,4% 8,2% 8,4% 8,6% +11,2% +1,3% 5,0% 4,9% 4,9% 5,2% 5,1% I IV kw./11 I IV kw./11 BRE Bank (według klasyfikacji NBP) Rynek Kredyty gwarantowane przez KUKE Wskaźnik NPL dla portfela kredytów hipotecznych (%) 2,1% 2,2% 2,4% 2,5% 2,6% Wskaźnik kredytów z utratą wartości Grupy BRE Banku (%) 10,2% 8,7% 8,9% 8,6% 8,0% 1,1% 1,1% 1,2% 1,4% 1,5% 5,0% 2,5% 5,3% 2,4% 4,7% 2,6% 5,0% 2,9% 4,9% 3,1% I IV kw./11 I IV kw./11 BRE Bank Rynek Grupa BRE Banku Portfel detaliczny Portfel korporacyjny 15

16 Analiza wyników II kw r. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Poziom rezerw odzwierciedlający rozważną politykę zarządzania ryzykiem, niską ekspozycję na problematyczne sektory i dobrą jakość kredytów detalicznych Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku (mln zł) * , QoQ YoY -2,5% -22,4% * 78,6 111,2 111,8 89,5 51,6 27,6 53,6 109,0 49,3-8,1% -37,3% 81,8 59,6 61,9 58,2 59,7 +2,6% -3,4% * -20,0 I IV kw./11 65% 61% 66% 66% 67% Poziom pokrycia rezerwami Koszty ryzyka (bps) Klienci korporacyjni Klienci indywidualni Sprzedaż detalicznego portfela NPL 74% Poziom pokrycia rezerwami zawierający rezerwy IBNR * Wartości po wyłączeniu sprzedaży detalicznego portfela NPL 16

17 Analiza wyników II kw r. Struktura portfela kredytowego Dobrze zdywersyfikowana struktura portfela kredytowego Ekspozycja sektorowa według branż Grupy BRE Banku, stan na (%) Całkowita ekspozycja na sektor budowlany wynosi 2,3 mld zł Wartość zabezpieczeń: 3,9 mld zł Rozproszony portfel budowlany: 10 największych ekspozycji stanowi 40% portfela Od marca 2009, sektor budowlany jest traktowany jako wrażliwy w BRE Banku, z restrykcyjną polityką kredytową 17

18 Analiza wyników II kw r. Kluczowe wskaźniki regulacyjne CAR i Tier 1 na wysokim poziomie, z uwzględnieniem nowych wag ryzyka dla detalicznych kredytów walutowych Wskaźnik adekwatności kapitałowej dla Grupy BRE Banku LCR i NFSR dla BRE Banku na ,1% 5,4% 15,8% 5,6% 15,0% 5,4% 16,9% 5,3% 14,8% 4,7% 108% 103% Wymóg Bazylei 3 100% 10,7% 10,2% 9,6% 11,6% 10,1% I IV kw./11 LCR NSFR RWA (mld zł) 60,5 63,1 66,0 64,6 74,7* Tier 2 Core Tier 1 * Zawiera zwiększone wagi ryzyka dla detalicznych kredytów walutowych 18

19 Analiza wyników II kw r. Szczegóły zmian wskaźnika Core Tier 1 i CAR Wskaźnik Core Tier 1 Grupy BRE Banku (%) +1,76 +0,05 11,62-0,38-0,17-0,92 +0,88 10,98 9,59-0,11 +0,33-0,05 10,10 IV kw./11 Rozwój biznesu Wpływ kursu walutowego na RWA Zatrzymanie zysku netto 2011 Inne Rozwój biznesu Wpływ kursu walutowego na RWA Wyższe wagi ryzyka dla walutowych kredytów detalicznych Inne Uwzględnienie zysku za I pół./12 w funduszach własnych pro-forma Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku (%) +1,76-0,11 16,93-0,56 14,96-0,16 +0,49-0,26-1,34 +0,07 14,84 +0,88 15,72 IV kw./11 Rozwój biznesu Wpływ kursu walutowego na RWA Zatrzymanie zysku netto 2011 Inne Rozwój biznesu Wpływ kursu walutowego na RWA Wyższe wagi ryzyka dla walutowych kredytów detalicznych Inne Uwzględnienie zysku za I pół./12 w funduszach własnych pro-forma 19

20 Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw r. Sytuacja makroekonomiczna Aktualizacja strategii i perspektywy w 2012 r. Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych 20

21 Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Spowolnienie polskiej gospodarki na horyzoncie Kontrybucje do dynamiki PKB (% r/r) Konsumpcja i oczekiwane zmiany w sytuacji gospodarstw domowych (% r/r) Obniżenie dynamiki PKB w I kwartale 2012 do 3,5% r/r. Słabsza konsumpcja, niższa dynamika inwestycji, niska kontrybucja eksportu netto. Źródło: NBP CPI (% r/r), Stopa referencyjna NBP(%) Konieczność odbudowy rekordowo niskiej stopy oszczędności, stagnacja realnych płac, pogorszenie sytuacji na rynku pracy wpływają na ograniczenie konsumpcji. Źródło: NBP Komponenty wzrostu PKB (% r/r) Cel inflacyjny NBP Trwały spadek inflacji oczekiwany dopiero na jesieni (latem in plus oddziałują efekty bazy i EURO2012). RPP ze względów wizerunkowych opóźnia łagodzenie retoryki, obniżki stóp spodziewane na przełomie roku 2012/13. Źródło: NBP, GUS Komponent wewnętrzny łagodził spowolnienie w 2009 roku a eksport był ważną determinantą ożywienia w 2010 roku. Obecnie komponent wewnętrzny będzie niewielkim wsparciem. Źródło: GUS 21

22 Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Agregaty monetarne lustrem spowalniającej gospodarki Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r) Malejąca dynamika kredytów inwestycyjnych (ścieżka zbliżona do 2009). Stopa wzrostu depozytów korporacyjnych poniżej 5%. W 2012 roku kontynuacja obserwowanych trendów. Źródło: NBP Spadkowa dynamika kredytów dla gospodarstw domowych. Źródło: NBP Konieczność odbudowy stopy oszczędności będzie wspierać wzrost terminowych depozytów. W 2012 oczekiwana stabilizacja obserwowanych trendów. Indeksy giełdowe, indeks =100 Zmiana kursów walutowych w regionie vs. EUR, indeks =100 Rynki wschodzące podatne na wahania sentymentu i wzrost awersji do ryzyka powodowany kryzysem zadłużeniowym. Źródło: Bloomberg Źródło: Bloomberg Zmienność walut na rynkach wschodzących wiedziona sytuacją na rynkach bazowych. Niższa premia za ryzyko w kursie polskiej waluty. 22

23 Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw r. Sytuacja makroekonomiczna Aktualizacja strategii i perspektywy w 2012 r. Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych 23

24 Strategia Grupy BRE Banku na lata Wizja Grupy BRE Banku Wizja Filary Kluczowe idee Cele finansowe Jeden Bank dla Klientów i Pracowników Wzrost organiczny wspierany wiodącą technologią, oparty na zdrowej strukturze bilansu, kulturze współpracy między ludźmi, wzmocniony przez wspólną, zintegrowaną sieć i jednolitą markę. Prowadzić on będzie do poprawy długoterminowej zdolności do generowania przychodów i rentowności, maksymalizując w długim okresie wartość dla akcjonariuszy, klientów i pracowników. 24

25 Strategia Grupy BRE Banku na lata Ramy strategii Grupy BRE Banku Wizja Filary Kluczowe idee Cele finansowe Kluczowe zamierzenia Strategii Lepsze wykorzystanie infrastruktury Oddziały dostępne dla wszystkich grup klientów Ujednolicone procesy Zrównoważony wzrost Dywersyfikacja źródeł finansowania, więcej depozytów Więcej kredytów złotowych, z wyższą marżą Lider nowoczesności Akwizycja młodych, cross-selling zamożnych klientów Najwygodniejszy bank transakcyjny ZDROWY BILANS Unifikacja polityki brandingowej Lepsza rozpoznawalność Efektywny marketing Lider w obsłudze Mid-Caps Selektywny wzrost w segmencie MSP Zintegrowana oferta bankowości korporacyjnej i i inwestycyjnej Dalsza integracja biznesowa 25

26 Strategia Grupy BRE Banku na lata Jedna marka Wizja Filary Kluczowe idee Cele finansowe Bank umocni swój wizerunek rynkowy pod wspólną marką mbanku Obecna sytuacja Przyszłe korzyści 3 główne marki Grupy BRE Banku: mbank, MultiBank, BRE Bank mbank obsługuje 2,8 mln klientów z 3,4 mln klientów BRE Banku w Polsce Użytkownicy mbanku są wśród najbardziej zadowolonych klientów banków mbank jednym z najchętniej polecanych banków w Polsce według wskaźnika NPS Potencjał wzrostu Popularność BRE Bank wykorzysta potencjał najsilniejszej i najbardziej rozpoznawalnej marki w Grupie Jedna marka zwiększy medialną i wizerunkową efektywność banku Wspólny szyld wzmocni integrację wewnętrzną organizacji 3 główne marki prowadzone przez BRE Bank zostaną zastąpione przez najsilniejszą mbank Źródło: Szacunki własne; badania zewnętrzne, w tym analiza BrandZ MB SMG/KRC, Audyt BD TNS 26

27 Strategia Grupy BRE Banku na lata Jedna sieć Wizja Filary Kluczowe idee Cele finansowe Zintegrowana sieć oddziałów dostępna dla wszystkich klientów Obecna sytuacja Ograniczony dostęp do oddziałów dla 3 mln klientów mbanku Bardziej zaawansowane i rentowne produkty wciąż są sprzedawane głównie w oddziałach Aktualny share-of-wallet w bankowości detalicznej i MSP poniżej aspiracji Millennium 447 Raiffeisen +Polbank ING 439 BRE Bank Jedna sieć 183 Citi Handlowy 147 Liczba oddziałów PKO BP Pekao SA BZ WBK + KB 899 Getin MultiBank 48 BRE Bank (oddziały korporacyjne) Przyszłe korzyści Szersza dostępność oddziałów wspierająca wzrost w segmencie klientów zamożnych oraz MSP Zwiększona sprzedaż produktów finansowych Wyższa lojalność klientów Lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury bez konieczności zwiększania liczby oddziałów Źródło: Roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe banków (dane według stanu na ); dla Getinu prezentacja Q1/12; dla Raiffeisen+Polbank informacja prasowa o fuzji. 27

28 Strategia Grupy BRE Banku na lata Cele finansowe Wizja Filary Kluczowe idee Cele finansowe Efektywny model biznesowy wspierany przez silny bilans Wskaźnik kredyty/depozyty Aktywa CAGR* Wzrost dochody CAGR Wskaźnik koszty/dochody % 3% 14% 6% 48,3% <47,5% Wskaźnik Stabilnego Finansowania Netto Wskaźnik Core Tier 1 ROA netto ROE brutto 109% >110% 9,6 >10,0 1,2% 1,4% + 21% 15% Utrzymanie koncentracji na rentowności opartej o wzmocniony bilans * Wzrost skorygowany o zmiany kursów walutowych 28

29 Perspektywy na 2012 rok Grupa BRE Banku po II kwartale 2012 r. 1 2 Wzrost dochodów podstawowych i dyscyplina kosztowa głównymi czynnikami wpływającymi na wyniki finansowe Solidne wyniki pomimo niepewności na rynku; zysk w dłuższym horyzoncie zależny od działań antykryzysowych w strefie Euro 3 Struktura bilansu oparta na silnej bazie kapitałowej i płynności 4 Wdrożenie nowej strategii dla zapewnienia ponadprzeciętnych wyników w ewoluującym środowisku klientowskim i regulacyjnym 29

30 Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw r. Sytuacja makroekonomiczna Aktualizacja strategii i perspektywy w 2012 r. Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych 30

31 Załącznik Dodatkowe informacje nt. danych finansowych: Str. nr Szczegółowe wyniki działalności pionów: Str. nr Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF 33 Bankowość Detaliczna Wskaźniki Grupy BRE Banku 34 Podsumowanie działalności w Wyniki finansowe 46 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 35 Sprzedaż nowych kredytów detalicznych 47 Dane historyczne Grupy BRE Banku Kredyty hipoteczne: struktura portfela i jakość 48 Wyniki spółek Grupy BRE Banku 39 BRE Ubezpieczenia 49 Wynik odsetkowy i marża 40 Korporacje i Rynki Finansowe Wynik z opłat i prowizji 41 Podsumowanie działalności w Wyniki finansowe 51 Wynik na działalności handlowej 42 Leasing i faktoring 52 Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa 43 Działalność Handlowa i Inwestycyjna: udziały w rynku 53 Struktura walutowa bilansu 44 BRE Bank Hipoteczny 54 Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) 55 Dane kontaktowe 56 31

32 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 32

33 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF Podsumowanie Dane historyczne Spółki konsolidowane Rach. Zysków i Strat Bilans Linie Biznesowe w tys. zł w poszczególnych kwartałach I IV kw./11 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik z działalności handlowej w tym: Wynik z pozycji wymiany Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych (2 511) (1 250) Pozostałe przychody operacyjne Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (58 620) ( ) (89 549) ( ) ( ) Ogólne koszty administracyjne ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Amortyzacja (50 796) (48 859) (60 191) (48 341) (50 598) Pozostałe koszty operacyjne (34 338) (39 349) (71 858) (34 816) (25 635) Zysk brutto Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Uwaga: Wyniki roku 2011 zostały skorygowane w związku ze zmianami w prezentacji punktów SWAP i leasingu operacyjnego BRE Analyzer 33

34 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wskaźniki Grupy BRE Banku Podsumowanie Dane historyczne Spółki konsolidowane Rach. Zysków i Strat Bilans Linie Biznesowe Wskaźniki Finansowe I IV kw./11 Marża odsetkowa 2,5% 2,5% 2,5% 2,4% 2,4% Wskaźnik koszty/dochody 47,9% 47,3% 47,7% 42,8% 43,5% Koszty ryzyka 0,40% 0,71% 0,54% 0,67% 0,65% ROE netto 15,87% 16,44% 16,42% 16,34% 16,05% ROA netto 1,26% 1,28% 1,26% 1,41% 1,38% Wskaźnik kredyty/depozyty 131,3% 131,6% 125,1% 131,2% 130,1% Skorygowany wskaźnik kredyty/depozyty 86,2% 86,3% 86,2% 87,7% 87,3% Kapitał/aktywa 8,57% 8,25% 8,16% 9,17% 9,28% Wskaźnik adekwatności kapitałowej 16,08% 15,76% 14,96% 16,94% 14,84% Wskaźnik Core Tier 1 10,70% 10,15% 9,59% 11,62% 10,10% Wskaźnik NPL 5,0% 5,3% 4,7% 5,0% 4,9% Wskaźnik pokrycia rezerwami NPL 65% 61% 66% 66% 67% 34

35 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Podsumowanie Dane historyczne Spółki konsolidowane Rach. Zysków i Strat Bilans Linie Biznesowe Aktywa (w tys. zł) I IV kw./11 Kasa i operacje z bankiem centralnym Należności od banków Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Kredyty i pożyczki udzielone klientom Lokacyjne papiery wartościowe Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Aktywa zastawione Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Inne aktywa A k t y w a r a z e m Zobowiązania (w tys. zł) I IV kw./11 Zobowiązania wobec innych banków Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych papierów wart Zobowiązania podporządkowane Inne zobowiązania Z o b o w i ą z a n i a r a z e m K a p i t a ł y r a z e m K a p i t a ł y i z o b o w i ą z a n i a r a z e m BRE Analyzer 35

36 Załącznik Dane historyczne Grupy BRE Banku (1/3) Wynik z tytułu odsetek (mln zł) Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln zł) Podsumowanie Dane historyczne Spółki konsolidowane Rach. Zysków i Strat Bilans Linie Biznesowe NIM 2,1 2,3 2,3 2,3 2,2 2,5 2,4 2,4 +15% +25% 724, , , , , ,9 539,3 +5% 565,8 416,4 564,3 551,5 594,7 745,9 840,0 222,3-2% 218, Wynik na działalności handlowej i pozostałe przychody (mln zł) +1% Dochody ogółem (mln zł) +17% 484,3 610,0 742,4 598,4 567,7 512,9 154,7-11% 137, , , , , , ,9 916,3 +0,5% 921, BRE Analyzer 36

37 Załącznik Dane historyczne Grupy BRE Banku (2/3) Podsumowanie Dane historyczne Spółki konsolidowane Rach. Zysków i Strat Bilans Koszty ogółem (mln zł) Zysk operacyjny przed rezerwami (mln zł) Linie Biznesowe +10% 63,7% 55,5% 55,1% 54,2% 51,8% 47,7% 42,8% 43,5% Wskaźnik koszty/dochody +26% 1 044, , , , , ,3 392,1 +4% 406,8 580,6 922, , , , ,6 524,2-2% 514, Koszty ryzyka (bps) Rezerwy na kredyty (mln zł) Zysk netto (mln zł) ,8% 28,1% 27,4% 3,2% 11,8% 16,4% 16,3% 16,1% ROE netto +22% 1 097,1 46,0 76,8 269,1 634,8 373,5 111,8-3% 109,0 421,3 710,1 857,5 128,9 641, ,0 331,1-3% 319, BRE Analyzer 37

38 Załącznik Dane historyczne Grupy BRE Banku (3/3) Aktywa ogółem (mld zł) Kapitały razem oraz współczynnik wypłacalności (mln zł) Podsumowanie Dane historyczne Spółki konsolidowane Rach. Zysków i Strat Bilans Linie Biznesowe +19% +3% 10,39% 10,16% 10,04% 11,50% 15,90% 14,96% 16,93% 14,84% CAR +4% +25% 42,3 56,0 82,6 81,0 90,0 98,9 92,6 95, Kredyty ogółem brutto 1) (mld zł) +4% Depozyty ogółem (mld zł) +5% 23,9 0,8 6,7 2,2 14,2 34,4 1,0 10,6 3,3 19,5 53,0 1,3 +24% 54,4 2,1 21,5 22,5 5,2 25,0 6,4 23,4 61,8 2,6 26,3 7,4 25,6 70,2 3,6 67,7 3,4 30,6 29,5 8,1 8,0 27,9 26,8 70,4 3,3 30,5 8,2 28,4 24,7 0,2 9,5 15,0 32,4 0,7 12,9 18,8 37,8 0,1 21,0 16,6 +17% 42,8 0,2 25,1 17,5 47,1 0,9 25,1 21,1 54,2 0,5 26,7 27,0 49,7 0,5 28,0 21,3 52,2 0,6 27,0 24, Sektor budżetowy i inne Kredyty poza-hipoteczne Sektor budżetowy Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Kredyty hipoteczne Kredyty korporacyjne 1) Kredyty hipoteczne kwartalnie na podstawie danych zarządczych BRE Analyzer 38

39 Załącznik Dodatkowe informacje nt wybranych danych finansowych Wyniki spółek Grupy BRE Banku Podsumowanie Dane historyczne Spółki konsolidowane Rach. Zysków i Strat Bilans Linie Biznesowe Zysk brutto spółek konsolidowanych (mln zł) 27,3 17,2 14,7 14,7 11,1 9,7 3,0 4,0 3,9 2,4 3,8 3,7 3,9 4,2 4,3 4,7 0,7 0,6 BRE Ubezpieczenia Aspiro BRE WM BRE Leasing BRE Bank Hipoteczny DI BRE BRE Faktoring BRE.locum Pozostałe Bankowość Detaliczna Korporacje i Rynki Finansowe Zysk brutto spółek konsolidowanych w II kw roku wyniósł 65,6 mln zł wobec 68,3 mln zł w I kw roku (-3,9% YoY) 39

40 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z tytułu odsetek i marża Podsumowanie Dane historyczne Spółki konsolidowane Rach. Zysków i Strat Bilans Linie Biznesowe Struktura przychodów odsetkowych (mln zł) 935,7 23,2 13,5 993,2 21,7 20, ,2 19,9 38, ,2 17,7 42, ,4 16,3 43,7 4% 1% Struktura kosztów odsetkowych (mln zł) 395,0 13,7 0,4 19,2 5,2 442,1 15,4 0,6 22,1 7,4 500,5 14,3 0,4 25,4 5,4 539,9 14,7 3,0 34,7 4,7 527,7 16,5 44,0 5,0 3% 8% 1% 673,2 718,5 761,8 769,4 807,1 74% 243,0 277,8 340,2 382,5 366,0 70% 188,5 37,3 202,4 30,7 208,1 42,3 215,7 34,3 197,9 28,4 18% 3% 113,5 118,8 114,8 100,3 96,4-0,2 18% I IV kw./11 I IV kw./11 NIM 2,4 2,5 2,5 2,5 2,4 Pozostałe Lokacyjne papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe PDO Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe Kredyty i pożyczki 1) Marża kalkulowana jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych Pozostałe Inne pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Sprzedane papiery wartościowe z przyrzeczeniem odkupu Rozliczenia z klientami Rozliczenia z bankami BRE Analyzer 40

41 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z tytułu opłat i prowizji Podsumowanie Dane historyczne Spółki konsolidowane Rach. Zysków i Strat Bilans Linie Biznesowe Struktura przychodów z tytułu prowizji (mln zł) QoQ YoY 330,0 41,2 326,7 39,5 315,7 40,3 324,7 38,0 320,6 43,3 14% +13,7% +6,6% +5,3% -13,9% 52,4 46,6 34,1 42,4 45,2 14% -2,4% +6,9% 48,8 52,5 50,1 53,5 31,8 31,5 23,7 21,7 52,2 20,0 16% 6% -8,0% -2,6% -37,2% +12,2% 83,8 93,3 98,4 96,6 94,1 29% +1,0% -5,2% 3,1 9,8 59,1 3,1 9,9 50,3 10,3 55,3 3,5 0,5 9,2 62,8 2,8 9,3 53,7 3% 1% 17% +482,6% -14,4% -9,6% -9,1% I IV kw./11 Pozostałe Prowizje z działalności ubezpieczeniowej Prowadzenie rachunków i prowizje za realizację przelewów Opłaty z działalności brokerskiej Karty płatnicze Gwarancje i operacje dokumentowe Opłaty związane z zarządzaniem portfelem Z działalności kredytowej BRE Analyzer 41

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku III kw. 2013 r.

Wyniki Grupy BRE Banku III kw. 2013 r. Wyniki Grupy BRE Banku III kw. 2013 r. Kontynuacja dobrych tendencji wzrostowych Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 31 października 2013 r. Kluczowe wydarzenia III kw. 2013 r.

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w III kw. 2012 r.

Wyniki Grupy BRE Banku w III kw. 2012 r. Wyniki Grupy BRE Banku w III kw. 2012 r. Solidne wyniki, silna dynamika biznesowa Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 30 października 2012 r. Agenda wyników Grupy BRE Banku w III

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2012 r.

Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2012 r. Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2012 r. Udany początek roku Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 8 maja 2012 r. Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I kw. 2012 r. Analiza

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w I-III kw. 2011 r.

Wyniki Grupy BRE Banku w I-III kw. 2011 r. Wyniki Grupy BRE Banku w I-III kw. 2011 r. Dalszy wzrost oparty na uznanym modelu biznesowym Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 4 listopada 2011 r. Agenda Podsumowanie wyników

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2008-1- Znaczący wzrost wyniku netto w porównaniu do 3Q 2007 /PLN MM/ 250 21% 200 150 100 50 179 216 0 3Q07 3Q08-2- Wpływ poszczególnych

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku I IV kw r.

Wyniki Grupy BRE Banku I IV kw r. Wyniki Grupy BRE Banku I IV kw. r. Bez niespodzianek: cele za osiągnięte Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 8 lutego r. Kluczowe wydarzenia Wzrost zysku i wznowienie dywidendy

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2011 r.

Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2011 r. Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2011 r. Model biznesowy wspierający solidne wyniki Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 3 sierpnia 2011 r. Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok 14 lutego 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie 2016 roku Wzrost aktywów klientowskich zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w I-II kw. 2010 r.

Wyniki Grupy BRE Banku w I-II kw. 2010 r. Wyniki Grupy BRE Banku w I-II kw. 2010 r. Wysokie dochody Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 04 sierpnia 2010 r. 1 Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki

Grupa BZWBK Wyniki 1 Grupa BZWBK Wyniki 30.06.2012 26 lipca 2012r. 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia dotyczące przyszłości ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana jako oferta

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy mbanku II kw r.

Wyniki Grupy mbanku II kw r. Wyniki Grupy mbanku II kw. 2014 r. Miliard przychodów w kwartale Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 30 lipca 2014 r. Kluczowe wydarzenia w II kw. 2014 r. Rekordowe przychody ogółem dzięki dochodom

Bardziej szczegółowo

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 BUDUJĄC STABILNĄ ZYSKOWNOŚĆ KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 11/08/2005 2 KOLEJNY KWARTAŁ REKORDOWEGO WZROSTU RENTOWNOŚCI I półrocze 04 I półrocze 05 zmiana Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - Istotny wzrost wyniku netto w I kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) 227% 102 49% 151 46 1Q 09 4Q 09 1Q 10 Wzrost

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw r.

Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw r. Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2011 r. Konsekwentna realizacja celów Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 8 lutego 2012 r. Agenda Grupa BRE Banku w 2011 roku Analiza wyników finansowych

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy mbanku III kw. 2014 r.

Wyniki Grupy mbanku III kw. 2014 r. Wyniki Grupy mbanku III kw. 2014 r. 4 miliardy zł przychodów w zasięgu Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 30 października 2014 r. Kluczowe wydarzenia w III kw. 2014 r. Najwyższe w historii dochody

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw r.

Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw r. Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2009 r. Lepszy Bank zorientowany na wzrost Mariusz Grendowicz Prezentacja dla dziennikarzy 09 lutego 2010 r. 1 BRE Bank w 2009 1 Polacy oszczędzają w BRE Banku (480 tys.

Bardziej szczegółowo

5. Segmenty działalności

5. Segmenty działalności 5. Segmenty działalności Zgodnie z wymogiem MSSF 8 podejścia zarządczego, informacje o segmencie są przedstawiane na tej samej podstawie, co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrznej dostarczanej

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r. 14 listopada 20 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 20 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Nowoczesny i bezpieczny Bank Wyniki finansowe Zysk netto

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 23 r. WYNIKI FINANSOWE PO IH 23 IH 22 IH 23 Zmiana Dochody ogółem () Dochody odsetkowe () Dochody pozaodsetkowe () Koszty () Zysk operacyjny

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 2014 r. Warszawa, 1 września 2014 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 2014 r. Warszawa, 1 września 2014 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 204 r. Warszawa, września 204 r. Podsumowanie W II kwartale 204 r. PKO Bank Polski kontynuował proces integracji spółek Grupy Nordea, których wyniki

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 2013

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 2013 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 203 PKO Bank Polski. Codziennie najlepszy Warszawa, 3 maja 203 r. Podsumowanie Nowa Strategia PKO Banku Polskiego na lata 203-205: Lider we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 23 października r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów roku (Warszawa, 23.10. r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r. 13 maja 2016 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Rentowność sektora bankowego Rentowność sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za 2015 rok

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za 2015 rok 17 lutego 2016 r Bank Handlowy w Warszawie SA Wyniki skonsolidowane za 2015 rok wwwcitihandlowypl Bank Handlowy w Warszawie SA 1 Podsumowanie 2015 roku Bezpieczeństwo, stabilność i wzrost: Zysk netto 626

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku (Warszawa, 27.04.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku Maj 2011 MODEL BIZNESOWY I kwartał 2011 roku podsumowanie Zysk netto () 181 151 +20% Rachunki bieżące korporacyjnesalda (mld

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Spis treści 1. Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. w latach 2010 i 2009 2. Wyniki według podziału na kategorie 3. Wyniki na działalności bankowej w segmentach

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy mbanku I-IV kw r.

Wyniki Grupy mbanku I-IV kw r. Wyniki Grupy mbanku I-IV kw. 2016 r. Dobre zakończenie trudnego roku. Przychody podstawowe najwyższe w historii. Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 8 lutego 2017 r. Kluczowe osiągnięcia Grupy

Bardziej szczegółowo

Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po czwartym kwartale 2005 r. Dobre wyniki, dobre perspektywy Warszawa, 21 lutego 2006 r.

Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po czwartym kwartale 2005 r. Dobre wyniki, dobre perspektywy Warszawa, 21 lutego 2006 r. Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po czwartym kwartale 2005 r. Dobre wyniki, dobre perspektywy Warszawa, 21 lutego 2006 r. AGENDA Skonsolidowane wyniki za 4 kwartały 2005 r.* Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

5. Segmenty działalności

5. Segmenty działalności 5. Segmenty działalności Zgodnie z wymogiem MSSF 8 podejścia zarządczego, informacje o segmentach są przedstawiane na tej samej podstawie, co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrznej dostarczanej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok. 12 lutego 2015 roku

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok. 12 lutego 2015 roku Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok 12 lutego 2015 roku Podsumowanie 2014 roku w Citi Handlowy Podsumowanie: Wzrost zysku do podziału do 971 mln zł (+4% r./r.) Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2014 roku. 5 listopada 2014 roku

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2014 roku. 5 listopada 2014 roku Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2014 roku 5 listopada 2014 roku Podsumowanie III kwartału 2014 roku w Citi Handlowy Kolejny kwartał solidnego zysku netto po 3 kwartałach

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy mbanku III kw r.

Wyniki Grupy mbanku III kw r. Wyniki Grupy mbanku III kw. 2015 r. Rekordowe dochody podstawowe w trudnym otoczeniu Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 29 października 2015 r. Kluczowe osiągnięcia w III kw. 2015 r. Najwyższe

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2015 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2015 r. 13 sierpnia 2015 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2015 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie I półrocza 2015 roku Zysk netto w I półroczu:

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2017 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2017 r. 28 kwietnia 2017 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie I kwartału 2017 roku Wyniki Citi Handlowy Zysk

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy mbanku I kw r.

Wyniki Grupy mbanku I kw r. Wyniki Grupy mbanku I kw. 2015 r. Dobre wyniki pomimo niesprzyjających warunków Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 29 kwietnia 2015 r. Kluczowe osiągnięcia w I kw. 2015 r. Dochody podstawowe

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe styczeń, 2012

Grupa BZWBK Wyniki finansowe styczeń, 2012 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 31.12.2011 31 styczeń, 2012 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku Wybrane dane finansowe Grupy owej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy mbanku I IV kw. 2013r.

Wyniki Grupy mbanku I IV kw. 2013r. Wyniki Grupy mbanku I IV kw. r. Dotrzymujemy obietnic Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 6 lutego 2014r. Kluczowe wydarzenia r. Solidne wyniki pomimo trudnego otoczenia rynkowego NII niższy

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo