Wyniki Grupy BRE Banku w II kw r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r."

Transkrypt

1 Wyniki Grupy BRE Banku w II kw r. Kolejny solidny kwartał Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla dziennikarzy 2 sierpnia 2012 r.

2 Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw r. Sytuacja makroekonomiczna Aktualizacja strategii i perspektywy w 2012 r. Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych 2

3 Najważniejsze wydarzenia II kw r. w Grupie BRE Banku Dalszy wzrost dochodów z działalności podstawowej Wynik odsetkowy i prowizyjny na poziomie 784 mln zł, +2,9% QoQ i +4,7% YoY Dochody ogółem na poziomie 921 mln zł Solidna efektywność utrzymana C/I na poziomie 43,5% v. 42,8% w i 47,9% w I półroczu 2011 Spadek kosztów o 2,8% YoY, wzrost dochodów o 4,2% YoY Kontynuacja zdrowego wzrostu organicznego 47 tysięcy nowych klientów detalicznych i 239 klientów korporacyjnych w Zrównoważona sprzedaż produktów w segmencie detalicznym i korporacyjnym Widoczne efekty rozważnego zarządzania ryzykiem Koszty ryzyka na poziomie 65 pb v. 67 pb w Ostrożne podejście do sprzedaży kredytów dla sektora budowlanego minimalizujące wpływ spowolnienia w tym sektorze Silny kapitał i płynny bilans wspierające przyszły wzrost CAR i Core Tier 1 wynoszące odpowiednio 14,8% i 10,1%, z uwzględnieniem wyższych wag ryzyka na walutowe kredyty detaliczne Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe spełniające wymogi Bazylei III 3

4 Podsumowanie II kw r. w Grupie BRE Banku Najważniejsze dane finansowe II kw I kw Zmiana II kw./i kw. II kw Dochody podstawowe 1) 784,0 761,6 +2,9% 748,9 BRE Analyzer Dochody ogółem 2) 921,2 916,3 +0,5% 884,2 Koszty ogółem (406,8) (392,1) +3,8% (418,6) Wynik operacyjny przed rezerwami 514,4 524,2-1,9% 465,7 Odpisy netto (109,0) (111,8) -2,5% (58,6) 3) Zysk brutto 405,4 412,3-1,7% 407,0 Zysk netto 4) 319,5 331,1-3,5% 313,2 ROE brutto 20,2% 20,3% -0,1p.p. 20,6% CAR 14,8% 16,9% -213 bps 16,1% Uwaga: Wyniki roku 2011 zostały skorygowane w związku ze zmianami w prezentacji punktów SWAP i leasingu operacyjnego 1) Suma wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji; 2) W tym saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych; 3) Wynik uwzględnia wpływ sprzedaży detalicznego portfela NPL w wysokości 81,8 mln zł; 4) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku; 4

5 Podsumowanie II kw r. w Grupie BRE Banku Dynamika kredytów Utrzymany dobry poziom sprzedaży kredytów Dynamika kredytów brutto (w mln zł) ,0% ,1% QoQ -3,4% YoY +17,9% BRE Analyze r ,0% +16,7% +4,7% ,3% +1,4% +10,0% I IV kw./11 Pozostali (w tym sektor budżetowy) Klienci korporacyjni Klienci indywidualni +X,X% Zmiana uwzględniająca efekt kursu walutowego 5

6 Podsumowanie II kw r. w Grupie BRE Banku Baza depozytowa Wysoka i poprawiająca się płynność -faktyczny wskaźnik kredyty/depozyty na poziomie 87,3% Dynamika depozytów (w mln zł) ,4% ,0% QoQ +23,3% YoY +2,5% BRE Analyze r ,9% +6,3% +17,4% ,6% +3,7% +8,4% I IV kw./11 Sektor budżetowy Klienci korporacyjni Polisolokaty Klienci indywidualni +X,X% Skorygowane o klasyfikację Polisolokat 6

7 Szczegóły finansowania Szczegółowy profil finansowania walutowego w BRE Banku Struktura finansowania zapewniająca rozwój akcji kredytowej Wskaźnik kredyty/depozyty (%) Struktura finansowania (%) 131,3% 131,6% 125,1% 131,2% 130,1% Zobowiązania podporządkowane Finansowanie krótkoterminowe Inne 86,2% 86,3% 86,2% 87,7% 87,3% LtD Finansowanie długoi średnioterminowe Depozyty klientów Skorygowany LtD I IV kw./11 Zapadalność kredytów (mln zł) Strategia finansowania Szacowane spłaty kredytów hipotecznych w CHF Refinansowanie netto H Według kursów NBP na koniec czerwca powyżej 2018 Rzeczywiste potrzeby finansowania zredukowane przez spłaty portfela kredytów w CHF Średnioterminowy plan finansowania Commerzbanku Zatwierdzony program EMTN w wysokości 2 mld EUR, uruchomienie emisji gdy warunki rynkowe staną się atrakcyjne Wzmocnienie bazy depozytowej w Polsce i na Słowacji Stosowanie instrumentów SWAP Dywersyfikacja finansowania w PLN poprzez emisję certyfikatów depozytowych po atrakcyjnej cenie na łączną kwotę 1 mld zł 7

8 Podsumowanie II kw r. w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Korporacje i Rynki Finansowe Zrównoważony wzrost kredytów i depozytów korporacyjnych Kredyty (mln zł) ,7% ,0% Pozostałe BBH BRE Leasing K3 K2 K1* Depozyty (mln zł) ,4% +15,9% QoQ +6,3% Wyłączając Polisolokaty Pozostałe K3 K2 K1 Klienci ,5% ,7% K1 segment największych korporacji o rocznych obrotach powyżej 500 mln zł K2 segment średnich korporacji o rocznych obrotach od 30 mln zł do 500 mln zł K3 segment MSP, tj. firmy o rocznych obrotach od 3 mln zł do 30 mln zł Udziały rynkowe (%) 9,4% 8,9% 6,2% 6,3% 9,9% 6,8% 8,8% 6,3% 9,3% 6,7% Kredyty Depozyty I IV kw./11 * Kredyty klientów segmentu K1 zawierają korekty konsolidacyjne (finansowanie spółek zależnych): 3,6 mld zł w, 3,3 mld zł w i 2,0 mld zł w 8

9 Podsumowanie II kw r. w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna Wzrost uproduktowienia klientów i rosnąca dynamika sprzedaży kredytów niehipotecznych Kredyty (mln zł) +10,0% Depozyty (mln zł) +16,5% QoQ +3,3% +3,7% -3,6% ,979 Wyłączając Polisolokaty Polisolokaty Kredyty nie-hipoteczne Kredyty hipoteczne PLN Depozyty terminowe Rachunki bieżące Klienci (tys.) +5,3% Kredyty hipoteczne FX 38 Udziały rynkowe (%) Inne ,2% ,5% 6,7% 6,7% 6,6% 6,7% 3,0 3,1 3, Bankowość detaliczna CZ/SK Bankowość detaliczna PL Wskaźnik cross-sell 4,6% 4,6% 4,6% 4,7% 4,5% Kredyty Depozyty I IV kw./11 9

10 Innowacje wspierające organiczny wzrost Innowacje produktowe Innowacje produktowe jako wartość dodana dla bankowości korporacyjnej i detalicznej Bankowość korporacyjna Przelewy natychmiastowe Express Elixir Natychmiastowe, zabezpieczone przelewy pieniężne do innych banków BRE Bank jednym z pierwszych banków w Polsce, oferujących taki produkt Bankowość detaliczna Program msaver innowacyjny sposób na regularne oszczędzanie Automatyczne odkładanie drobnych kwot po dokonaniu wybranych transakcji według jednego z trzech sposobów oszczędzania Oszczędności powiększają się przy płaceniu kartami debetowymi i kredytowymi, wykonywaniu przelewów, wypłatach gotówki z bankomatu Karty przedpłacone dla Związku Harcerstwa Polskiego Karta członkowska z funkcją płatności 85 tys. wystawionych kart Wzmocnienie powiązań z obiecującą grupą klientów Wpłaty i wypłaty gotówkowe dla klientów mbanku we wszystkich placówkach Multibanku Dostępne w trzech walutach: PLN, EUR i USD; bez limitów kwotowych Szybkie i wygodne wypłaty zamawiane poprzez serwis transakcyjny lub mlinię 10

11 Dalsze ulepszanie naszego raportowania BRE Analyzer Innowacyjne i wygodne narzędzie do analizowania finansowych i biznesowych danych Grupy BRE Banku Analiza, dostosowanie, pobieranie i drukowanie wybranych danych Grupy BRE Banku, pokrywających wszystkie okresy od początku 2006, w ujęciu kwartalnym i rocznym Podsumowanie kluczowych danych i wskaźników finansowych Szczegóły każdej pozycji rachunku zysków i strat Zawiera także strukturę walutową i jakość portfela Dane pokrywające wszystkie segmenty biznesowe Wyczerpujący raport dotyczący kapitału regulacyjnego Kliknięcie na ikonę BRE Analyze r w prezentacji umożliwia bezpośredni dostęp do określonych danych w aplikacji Zobacz nasz BRE Analyzer: 11

12 Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw r. Sytuacja makroekonomiczna Aktualizacja strategii i perspektywy w 2012 r. Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych 12

13 Analiza wyników II kw r. Dochody Grupy BRE Banku Dalsza poprawa dochodów powtarzalnych Dochody Grupy BRE Banku (mln zł) 884,2 40,9 94,2 2,7 208,2 923,5 20,0 27,2 93,5 12,4 219,3 +4,2% 891,3 41,4 0,0 76,5 205,1 916,3 16,0 41,0 97,7 0,0 222,3 +0,5% 921,2 20,5 30,8 2,6 83,3 218,2 QoQ YoY -24,7% -24,9% +27,7% -14,7% -/+ -11,5% BRE Analyze r x 132-0,4% 540,7 551,1 569,6 539,3 565,8-1,8% +4,8% +4,9% +4,6% -2,5-1,3 I IV kw./11 Saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych Wynik na lokacyjnych pap. wartościowych Wynik na działalnosci handlowej Przychody z tytułu dywidend Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik z tytułu odsetek Uwaga: Dochody zawierają 8,5 mln zł ze sprzedaży detalicznego portfela NPL; dochody I zawierają 32,3 mln zł ze sprzedaży spółek faktoringowych i dywidendy z PZU 13

14 Analiza wyników II kw r. Koszty Grupy BRE Banku Trwały nacisk na dyscyplinę kosztową BRE Analyze r Ogólne koszty administracyjne + amortyzacja Grupy BRE Banku (mln zł) -2,8% QoQ YoY 418,6 24,1 50,8 427,5 22,4 48,9 435,5 18,3 60,2 392,1 25,0 48,3 +3,8% 406,8 24,8 50,6-0,3% +3,6% 142,6 150,5 144,0 129,5 134,7 +4,7% -0,4% +4,0% -5,6% 201,1 205,7 213,0 189,3 196,7 +3,9% -2,2% I IV kw./11 Inne Amortyzacja Koszty rzeczowe Koszty pracownicze 47,9% 47,3% 47,7% 42,8% 43,5% Wskaźnik C/I Grupy BRE Banku (narastająco) 14

15 Analiza wyników II kw r. Jakość portfela kredytowego Stabilne wskaźniki ryzyka w segmencie korporacyjnym i detalicznym Wskaźnik NPL BRE Banku (%) Wolumen portfela kredytów z utratą wartości Grupy BRE Banku (mln zł) 8,4% 8,4% 8,2% 8,4% 8,6% +11,2% +1,3% 5,0% 4,9% 4,9% 5,2% 5,1% I IV kw./11 I IV kw./11 BRE Bank (według klasyfikacji NBP) Rynek Kredyty gwarantowane przez KUKE Wskaźnik NPL dla portfela kredytów hipotecznych (%) 2,1% 2,2% 2,4% 2,5% 2,6% Wskaźnik kredytów z utratą wartości Grupy BRE Banku (%) 10,2% 8,7% 8,9% 8,6% 8,0% 1,1% 1,1% 1,2% 1,4% 1,5% 5,0% 2,5% 5,3% 2,4% 4,7% 2,6% 5,0% 2,9% 4,9% 3,1% I IV kw./11 I IV kw./11 BRE Bank Rynek Grupa BRE Banku Portfel detaliczny Portfel korporacyjny 15

16 Analiza wyników II kw r. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Poziom rezerw odzwierciedlający rozważną politykę zarządzania ryzykiem, niską ekspozycję na problematyczne sektory i dobrą jakość kredytów detalicznych Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku (mln zł) * , QoQ YoY -2,5% -22,4% * 78,6 111,2 111,8 89,5 51,6 27,6 53,6 109,0 49,3-8,1% -37,3% 81,8 59,6 61,9 58,2 59,7 +2,6% -3,4% * -20,0 I IV kw./11 65% 61% 66% 66% 67% Poziom pokrycia rezerwami Koszty ryzyka (bps) Klienci korporacyjni Klienci indywidualni Sprzedaż detalicznego portfela NPL 74% Poziom pokrycia rezerwami zawierający rezerwy IBNR * Wartości po wyłączeniu sprzedaży detalicznego portfela NPL 16

17 Analiza wyników II kw r. Struktura portfela kredytowego Dobrze zdywersyfikowana struktura portfela kredytowego Ekspozycja sektorowa według branż Grupy BRE Banku, stan na (%) Całkowita ekspozycja na sektor budowlany wynosi 2,3 mld zł Wartość zabezpieczeń: 3,9 mld zł Rozproszony portfel budowlany: 10 największych ekspozycji stanowi 40% portfela Od marca 2009, sektor budowlany jest traktowany jako wrażliwy w BRE Banku, z restrykcyjną polityką kredytową 17

18 Analiza wyników II kw r. Kluczowe wskaźniki regulacyjne CAR i Tier 1 na wysokim poziomie, z uwzględnieniem nowych wag ryzyka dla detalicznych kredytów walutowych Wskaźnik adekwatności kapitałowej dla Grupy BRE Banku LCR i NFSR dla BRE Banku na ,1% 5,4% 15,8% 5,6% 15,0% 5,4% 16,9% 5,3% 14,8% 4,7% 108% 103% Wymóg Bazylei 3 100% 10,7% 10,2% 9,6% 11,6% 10,1% I IV kw./11 LCR NSFR RWA (mld zł) 60,5 63,1 66,0 64,6 74,7* Tier 2 Core Tier 1 * Zawiera zwiększone wagi ryzyka dla detalicznych kredytów walutowych 18

19 Analiza wyników II kw r. Szczegóły zmian wskaźnika Core Tier 1 i CAR Wskaźnik Core Tier 1 Grupy BRE Banku (%) +1,76 +0,05 11,62-0,38-0,17-0,92 +0,88 10,98 9,59-0,11 +0,33-0,05 10,10 IV kw./11 Rozwój biznesu Wpływ kursu walutowego na RWA Zatrzymanie zysku netto 2011 Inne Rozwój biznesu Wpływ kursu walutowego na RWA Wyższe wagi ryzyka dla walutowych kredytów detalicznych Inne Uwzględnienie zysku za I pół./12 w funduszach własnych pro-forma Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku (%) +1,76-0,11 16,93-0,56 14,96-0,16 +0,49-0,26-1,34 +0,07 14,84 +0,88 15,72 IV kw./11 Rozwój biznesu Wpływ kursu walutowego na RWA Zatrzymanie zysku netto 2011 Inne Rozwój biznesu Wpływ kursu walutowego na RWA Wyższe wagi ryzyka dla walutowych kredytów detalicznych Inne Uwzględnienie zysku za I pół./12 w funduszach własnych pro-forma 19

20 Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw r. Sytuacja makroekonomiczna Aktualizacja strategii i perspektywy w 2012 r. Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych 20

21 Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Spowolnienie polskiej gospodarki na horyzoncie Kontrybucje do dynamiki PKB (% r/r) Konsumpcja i oczekiwane zmiany w sytuacji gospodarstw domowych (% r/r) Obniżenie dynamiki PKB w I kwartale 2012 do 3,5% r/r. Słabsza konsumpcja, niższa dynamika inwestycji, niska kontrybucja eksportu netto. Źródło: NBP CPI (% r/r), Stopa referencyjna NBP(%) Konieczność odbudowy rekordowo niskiej stopy oszczędności, stagnacja realnych płac, pogorszenie sytuacji na rynku pracy wpływają na ograniczenie konsumpcji. Źródło: NBP Komponenty wzrostu PKB (% r/r) Cel inflacyjny NBP Trwały spadek inflacji oczekiwany dopiero na jesieni (latem in plus oddziałują efekty bazy i EURO2012). RPP ze względów wizerunkowych opóźnia łagodzenie retoryki, obniżki stóp spodziewane na przełomie roku 2012/13. Źródło: NBP, GUS Komponent wewnętrzny łagodził spowolnienie w 2009 roku a eksport był ważną determinantą ożywienia w 2010 roku. Obecnie komponent wewnętrzny będzie niewielkim wsparciem. Źródło: GUS 21

22 Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Agregaty monetarne lustrem spowalniającej gospodarki Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r) Malejąca dynamika kredytów inwestycyjnych (ścieżka zbliżona do 2009). Stopa wzrostu depozytów korporacyjnych poniżej 5%. W 2012 roku kontynuacja obserwowanych trendów. Źródło: NBP Spadkowa dynamika kredytów dla gospodarstw domowych. Źródło: NBP Konieczność odbudowy stopy oszczędności będzie wspierać wzrost terminowych depozytów. W 2012 oczekiwana stabilizacja obserwowanych trendów. Indeksy giełdowe, indeks =100 Zmiana kursów walutowych w regionie vs. EUR, indeks =100 Rynki wschodzące podatne na wahania sentymentu i wzrost awersji do ryzyka powodowany kryzysem zadłużeniowym. Źródło: Bloomberg Źródło: Bloomberg Zmienność walut na rynkach wschodzących wiedziona sytuacją na rynkach bazowych. Niższa premia za ryzyko w kursie polskiej waluty. 22

23 Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw r. Sytuacja makroekonomiczna Aktualizacja strategii i perspektywy w 2012 r. Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych 23

24 Strategia Grupy BRE Banku na lata Wizja Grupy BRE Banku Wizja Filary Kluczowe idee Cele finansowe Jeden Bank dla Klientów i Pracowników Wzrost organiczny wspierany wiodącą technologią, oparty na zdrowej strukturze bilansu, kulturze współpracy między ludźmi, wzmocniony przez wspólną, zintegrowaną sieć i jednolitą markę. Prowadzić on będzie do poprawy długoterminowej zdolności do generowania przychodów i rentowności, maksymalizując w długim okresie wartość dla akcjonariuszy, klientów i pracowników. 24

25 Strategia Grupy BRE Banku na lata Ramy strategii Grupy BRE Banku Wizja Filary Kluczowe idee Cele finansowe Kluczowe zamierzenia Strategii Lepsze wykorzystanie infrastruktury Oddziały dostępne dla wszystkich grup klientów Ujednolicone procesy Zrównoważony wzrost Dywersyfikacja źródeł finansowania, więcej depozytów Więcej kredytów złotowych, z wyższą marżą Lider nowoczesności Akwizycja młodych, cross-selling zamożnych klientów Najwygodniejszy bank transakcyjny ZDROWY BILANS Unifikacja polityki brandingowej Lepsza rozpoznawalność Efektywny marketing Lider w obsłudze Mid-Caps Selektywny wzrost w segmencie MSP Zintegrowana oferta bankowości korporacyjnej i i inwestycyjnej Dalsza integracja biznesowa 25

26 Strategia Grupy BRE Banku na lata Jedna marka Wizja Filary Kluczowe idee Cele finansowe Bank umocni swój wizerunek rynkowy pod wspólną marką mbanku Obecna sytuacja Przyszłe korzyści 3 główne marki Grupy BRE Banku: mbank, MultiBank, BRE Bank mbank obsługuje 2,8 mln klientów z 3,4 mln klientów BRE Banku w Polsce Użytkownicy mbanku są wśród najbardziej zadowolonych klientów banków mbank jednym z najchętniej polecanych banków w Polsce według wskaźnika NPS Potencjał wzrostu Popularność BRE Bank wykorzysta potencjał najsilniejszej i najbardziej rozpoznawalnej marki w Grupie Jedna marka zwiększy medialną i wizerunkową efektywność banku Wspólny szyld wzmocni integrację wewnętrzną organizacji 3 główne marki prowadzone przez BRE Bank zostaną zastąpione przez najsilniejszą mbank Źródło: Szacunki własne; badania zewnętrzne, w tym analiza BrandZ MB SMG/KRC, Audyt BD TNS 26

27 Strategia Grupy BRE Banku na lata Jedna sieć Wizja Filary Kluczowe idee Cele finansowe Zintegrowana sieć oddziałów dostępna dla wszystkich klientów Obecna sytuacja Ograniczony dostęp do oddziałów dla 3 mln klientów mbanku Bardziej zaawansowane i rentowne produkty wciąż są sprzedawane głównie w oddziałach Aktualny share-of-wallet w bankowości detalicznej i MSP poniżej aspiracji Millennium 447 Raiffeisen +Polbank ING 439 BRE Bank Jedna sieć 183 Citi Handlowy 147 Liczba oddziałów PKO BP Pekao SA BZ WBK + KB 899 Getin MultiBank 48 BRE Bank (oddziały korporacyjne) Przyszłe korzyści Szersza dostępność oddziałów wspierająca wzrost w segmencie klientów zamożnych oraz MSP Zwiększona sprzedaż produktów finansowych Wyższa lojalność klientów Lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury bez konieczności zwiększania liczby oddziałów Źródło: Roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe banków (dane według stanu na ); dla Getinu prezentacja Q1/12; dla Raiffeisen+Polbank informacja prasowa o fuzji. 27

28 Strategia Grupy BRE Banku na lata Cele finansowe Wizja Filary Kluczowe idee Cele finansowe Efektywny model biznesowy wspierany przez silny bilans Wskaźnik kredyty/depozyty Aktywa CAGR* Wzrost dochody CAGR Wskaźnik koszty/dochody % 3% 14% 6% 48,3% <47,5% Wskaźnik Stabilnego Finansowania Netto Wskaźnik Core Tier 1 ROA netto ROE brutto 109% >110% 9,6 >10,0 1,2% 1,4% + 21% 15% Utrzymanie koncentracji na rentowności opartej o wzmocniony bilans * Wzrost skorygowany o zmiany kursów walutowych 28

29 Perspektywy na 2012 rok Grupa BRE Banku po II kwartale 2012 r. 1 2 Wzrost dochodów podstawowych i dyscyplina kosztowa głównymi czynnikami wpływającymi na wyniki finansowe Solidne wyniki pomimo niepewności na rynku; zysk w dłuższym horyzoncie zależny od działań antykryzysowych w strefie Euro 3 Struktura bilansu oparta na silnej bazie kapitałowej i płynności 4 Wdrożenie nowej strategii dla zapewnienia ponadprzeciętnych wyników w ewoluującym środowisku klientowskim i regulacyjnym 29

30 Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw r. Sytuacja makroekonomiczna Aktualizacja strategii i perspektywy w 2012 r. Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych 30

31 Załącznik Dodatkowe informacje nt. danych finansowych: Str. nr Szczegółowe wyniki działalności pionów: Str. nr Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF 33 Bankowość Detaliczna Wskaźniki Grupy BRE Banku 34 Podsumowanie działalności w Wyniki finansowe 46 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 35 Sprzedaż nowych kredytów detalicznych 47 Dane historyczne Grupy BRE Banku Kredyty hipoteczne: struktura portfela i jakość 48 Wyniki spółek Grupy BRE Banku 39 BRE Ubezpieczenia 49 Wynik odsetkowy i marża 40 Korporacje i Rynki Finansowe Wynik z opłat i prowizji 41 Podsumowanie działalności w Wyniki finansowe 51 Wynik na działalności handlowej 42 Leasing i faktoring 52 Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa 43 Działalność Handlowa i Inwestycyjna: udziały w rynku 53 Struktura walutowa bilansu 44 BRE Bank Hipoteczny 54 Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) 55 Dane kontaktowe 56 31

32 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 32

33 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF Podsumowanie Dane historyczne Spółki konsolidowane Rach. Zysków i Strat Bilans Linie Biznesowe w tys. zł w poszczególnych kwartałach I IV kw./11 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik z działalności handlowej w tym: Wynik z pozycji wymiany Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych (2 511) (1 250) Pozostałe przychody operacyjne Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (58 620) ( ) (89 549) ( ) ( ) Ogólne koszty administracyjne ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Amortyzacja (50 796) (48 859) (60 191) (48 341) (50 598) Pozostałe koszty operacyjne (34 338) (39 349) (71 858) (34 816) (25 635) Zysk brutto Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Uwaga: Wyniki roku 2011 zostały skorygowane w związku ze zmianami w prezentacji punktów SWAP i leasingu operacyjnego BRE Analyzer 33

34 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wskaźniki Grupy BRE Banku Podsumowanie Dane historyczne Spółki konsolidowane Rach. Zysków i Strat Bilans Linie Biznesowe Wskaźniki Finansowe I IV kw./11 Marża odsetkowa 2,5% 2,5% 2,5% 2,4% 2,4% Wskaźnik koszty/dochody 47,9% 47,3% 47,7% 42,8% 43,5% Koszty ryzyka 0,40% 0,71% 0,54% 0,67% 0,65% ROE netto 15,87% 16,44% 16,42% 16,34% 16,05% ROA netto 1,26% 1,28% 1,26% 1,41% 1,38% Wskaźnik kredyty/depozyty 131,3% 131,6% 125,1% 131,2% 130,1% Skorygowany wskaźnik kredyty/depozyty 86,2% 86,3% 86,2% 87,7% 87,3% Kapitał/aktywa 8,57% 8,25% 8,16% 9,17% 9,28% Wskaźnik adekwatności kapitałowej 16,08% 15,76% 14,96% 16,94% 14,84% Wskaźnik Core Tier 1 10,70% 10,15% 9,59% 11,62% 10,10% Wskaźnik NPL 5,0% 5,3% 4,7% 5,0% 4,9% Wskaźnik pokrycia rezerwami NPL 65% 61% 66% 66% 67% 34

35 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Podsumowanie Dane historyczne Spółki konsolidowane Rach. Zysków i Strat Bilans Linie Biznesowe Aktywa (w tys. zł) I IV kw./11 Kasa i operacje z bankiem centralnym Należności od banków Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Kredyty i pożyczki udzielone klientom Lokacyjne papiery wartościowe Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Aktywa zastawione Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Inne aktywa A k t y w a r a z e m Zobowiązania (w tys. zł) I IV kw./11 Zobowiązania wobec innych banków Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych papierów wart Zobowiązania podporządkowane Inne zobowiązania Z o b o w i ą z a n i a r a z e m K a p i t a ł y r a z e m K a p i t a ł y i z o b o w i ą z a n i a r a z e m BRE Analyzer 35

36 Załącznik Dane historyczne Grupy BRE Banku (1/3) Wynik z tytułu odsetek (mln zł) Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln zł) Podsumowanie Dane historyczne Spółki konsolidowane Rach. Zysków i Strat Bilans Linie Biznesowe NIM 2,1 2,3 2,3 2,3 2,2 2,5 2,4 2,4 +15% +25% 724, , , , , ,9 539,3 +5% 565,8 416,4 564,3 551,5 594,7 745,9 840,0 222,3-2% 218, Wynik na działalności handlowej i pozostałe przychody (mln zł) +1% Dochody ogółem (mln zł) +17% 484,3 610,0 742,4 598,4 567,7 512,9 154,7-11% 137, , , , , , ,9 916,3 +0,5% 921, BRE Analyzer 36

37 Załącznik Dane historyczne Grupy BRE Banku (2/3) Podsumowanie Dane historyczne Spółki konsolidowane Rach. Zysków i Strat Bilans Koszty ogółem (mln zł) Zysk operacyjny przed rezerwami (mln zł) Linie Biznesowe +10% 63,7% 55,5% 55,1% 54,2% 51,8% 47,7% 42,8% 43,5% Wskaźnik koszty/dochody +26% 1 044, , , , , ,3 392,1 +4% 406,8 580,6 922, , , , ,6 524,2-2% 514, Koszty ryzyka (bps) Rezerwy na kredyty (mln zł) Zysk netto (mln zł) ,8% 28,1% 27,4% 3,2% 11,8% 16,4% 16,3% 16,1% ROE netto +22% 1 097,1 46,0 76,8 269,1 634,8 373,5 111,8-3% 109,0 421,3 710,1 857,5 128,9 641, ,0 331,1-3% 319, BRE Analyzer 37

38 Załącznik Dane historyczne Grupy BRE Banku (3/3) Aktywa ogółem (mld zł) Kapitały razem oraz współczynnik wypłacalności (mln zł) Podsumowanie Dane historyczne Spółki konsolidowane Rach. Zysków i Strat Bilans Linie Biznesowe +19% +3% 10,39% 10,16% 10,04% 11,50% 15,90% 14,96% 16,93% 14,84% CAR +4% +25% 42,3 56,0 82,6 81,0 90,0 98,9 92,6 95, Kredyty ogółem brutto 1) (mld zł) +4% Depozyty ogółem (mld zł) +5% 23,9 0,8 6,7 2,2 14,2 34,4 1,0 10,6 3,3 19,5 53,0 1,3 +24% 54,4 2,1 21,5 22,5 5,2 25,0 6,4 23,4 61,8 2,6 26,3 7,4 25,6 70,2 3,6 67,7 3,4 30,6 29,5 8,1 8,0 27,9 26,8 70,4 3,3 30,5 8,2 28,4 24,7 0,2 9,5 15,0 32,4 0,7 12,9 18,8 37,8 0,1 21,0 16,6 +17% 42,8 0,2 25,1 17,5 47,1 0,9 25,1 21,1 54,2 0,5 26,7 27,0 49,7 0,5 28,0 21,3 52,2 0,6 27,0 24, Sektor budżetowy i inne Kredyty poza-hipoteczne Sektor budżetowy Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Kredyty hipoteczne Kredyty korporacyjne 1) Kredyty hipoteczne kwartalnie na podstawie danych zarządczych BRE Analyzer 38

39 Załącznik Dodatkowe informacje nt wybranych danych finansowych Wyniki spółek Grupy BRE Banku Podsumowanie Dane historyczne Spółki konsolidowane Rach. Zysków i Strat Bilans Linie Biznesowe Zysk brutto spółek konsolidowanych (mln zł) 27,3 17,2 14,7 14,7 11,1 9,7 3,0 4,0 3,9 2,4 3,8 3,7 3,9 4,2 4,3 4,7 0,7 0,6 BRE Ubezpieczenia Aspiro BRE WM BRE Leasing BRE Bank Hipoteczny DI BRE BRE Faktoring BRE.locum Pozostałe Bankowość Detaliczna Korporacje i Rynki Finansowe Zysk brutto spółek konsolidowanych w II kw roku wyniósł 65,6 mln zł wobec 68,3 mln zł w I kw roku (-3,9% YoY) 39

40 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z tytułu odsetek i marża Podsumowanie Dane historyczne Spółki konsolidowane Rach. Zysków i Strat Bilans Linie Biznesowe Struktura przychodów odsetkowych (mln zł) 935,7 23,2 13,5 993,2 21,7 20, ,2 19,9 38, ,2 17,7 42, ,4 16,3 43,7 4% 1% Struktura kosztów odsetkowych (mln zł) 395,0 13,7 0,4 19,2 5,2 442,1 15,4 0,6 22,1 7,4 500,5 14,3 0,4 25,4 5,4 539,9 14,7 3,0 34,7 4,7 527,7 16,5 44,0 5,0 3% 8% 1% 673,2 718,5 761,8 769,4 807,1 74% 243,0 277,8 340,2 382,5 366,0 70% 188,5 37,3 202,4 30,7 208,1 42,3 215,7 34,3 197,9 28,4 18% 3% 113,5 118,8 114,8 100,3 96,4-0,2 18% I IV kw./11 I IV kw./11 NIM 2,4 2,5 2,5 2,5 2,4 Pozostałe Lokacyjne papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe PDO Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe Kredyty i pożyczki 1) Marża kalkulowana jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych Pozostałe Inne pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Sprzedane papiery wartościowe z przyrzeczeniem odkupu Rozliczenia z klientami Rozliczenia z bankami BRE Analyzer 40

41 Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z tytułu opłat i prowizji Podsumowanie Dane historyczne Spółki konsolidowane Rach. Zysków i Strat Bilans Linie Biznesowe Struktura przychodów z tytułu prowizji (mln zł) QoQ YoY 330,0 41,2 326,7 39,5 315,7 40,3 324,7 38,0 320,6 43,3 14% +13,7% +6,6% +5,3% -13,9% 52,4 46,6 34,1 42,4 45,2 14% -2,4% +6,9% 48,8 52,5 50,1 53,5 31,8 31,5 23,7 21,7 52,2 20,0 16% 6% -8,0% -2,6% -37,2% +12,2% 83,8 93,3 98,4 96,6 94,1 29% +1,0% -5,2% 3,1 9,8 59,1 3,1 9,9 50,3 10,3 55,3 3,5 0,5 9,2 62,8 2,8 9,3 53,7 3% 1% 17% +482,6% -14,4% -9,6% -9,1% I IV kw./11 Pozostałe Prowizje z działalności ubezpieczeniowej Prowadzenie rachunków i prowizje za realizację przelewów Opłaty z działalności brokerskiej Karty płatnicze Gwarancje i operacje dokumentowe Opłaty związane z zarządzaniem portfelem Z działalności kredytowej BRE Analyzer 41

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium 2013: dobry rok w wymagającym otoczeniu Nr 1 w Polsce 3 lutego 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012 Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2012 1 lutego 2013 roku Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy. Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r.

PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy. Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. Wizja rozwoju i cele strategiczne Otoczenie konkurencyjne Inicjatywy strategiczne Akwizycje

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku Spis treści 1. Krótka charakterystyka mbanku... 4 1.1. Główne dane finansowe i biznesowe dla mbanku... 4 1.2. Historia mbanku... 6 1.3. Skład

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium Wyniki za I kwartał 2015 r. 27 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014 WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 204 WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 203 PREZENTACJA ZAUDYTOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 14 maja 2015

SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 14 maja 2015 SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 4 maja 205 WYNIKI FINANSOWE ZA kwartał 205 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku S.A. w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne dla wyników

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012.

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Data publikacji: 1 lutego 2013 Raport bieżący Nr.9/2013 Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2013 r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 7 sierpnia 2013 r. www.ingbank.

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2013 r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 7 sierpnia 2013 r. www.ingbank. ING Bank Śląski S.A. Warszawa 7 sierpnia 2013 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU 2014 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł.

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2014 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 5 listopada 2014 r. www.ingbank.

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2014 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 5 listopada 2014 r. www.ingbank. ING Bank Śląski S.A. Warszawa 5 listopada 2014 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Strategia Banku Millennium, Podsumowanie emisji akcji serii L oraz Prezentacja wyników za 2009 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. 22 kwietnia 2010 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2008 ROCZNY 2008

RAPORT 2008 ROCZNY 2008 2008 RAPORT ROCZNY 2008 2008 Raport Roczny Spis treści 1 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej....................................... 2 List Prezesa Zarządu.......................................................

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU 2013 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 r... 3 II. Podstawowe informacje... 6 1. Historia

Bardziej szczegółowo