82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma?"

Transkrypt

1

2 82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma? Badania opinii publicznej prowadzone przez jednostki administracji unijnej wskazują, że wiele firm uważa, że pieniądze z Unii Europejskiej nie są dla nich. Tymczasem opinia ta bierze się najczęściej z postrzegania przez firmy zasad przyznawania dofinansowania unijnego, które dla wielu osób są niezrozumiałe i zbyt zawiłe oraz zbiurokratyzowane. Przyszłość jednak zależy od Państwa pomysłów i determinacji w działaniu. Każda firma zasługuje, naszym zdaniem, na rozwój i oszczędności. Chcemy razem z Państwem iść drogą sukcesu. Dlatego wychodząc naprzeciw możliwością, jakie daje Unia firmom, zapraszamy do udziału w Akademii finansowania UE dla przedsiębiorstw. Jest to 3 etapowy cykl szkoleń, z zakresu pozyskiwania dofinansowania UE, realizacji i zarządzania projektami współfinansowanymi oraz rozliczania i ich kontroli. PODCZAS SZKOLEŃ ODPOWIEMY NA NURTUJĄCE FIRMY PYTANIA, M.IN.: Jakie projekty mają szanse na dofinansowanie unijne? Jakie warunki należy spełnić, aby skutecznie aplikować o środki UE? Jak opracować wniosek o dofinansowanie? Jakie wymagania stawiane są przedsiębiorcy jako beneficjentowi pomocy UE? Jak dobrze zarządzać współfinansowanym przez UE projektem? Jakie analizy pomogą firmie w pozyskaniu i zarządzaniu projektami unijnymi? Jak prawidłowo rozliczyć projekt? Jakie pułapki czekają firmę, korzystającą z dofinansowania UE? Eksperci: EWA KRZYKOWSKA Ekspert w zakresie opracowywania i realizacji projektów unijnych, pozyskiwania dotacji, rozliczania przyznanych dotacji, opracowywania strategii rozwoju, biznesplanów, studiów wykonalności, analiz i ekspertyz, audytów itp. Członek zespołu kontrolującego projekty unijne. Powołana przez Ministra Rozwoju Regionalnego do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w dziedzinie poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powołana przez Zarząd Województwa Mazowieciego do pełnienia funkcji asesora do oceny projektów w dziedzinach transport lotniczy oraz transport kolejowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego do pełnienia funkcji eksperta II stopnia, do oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Lubuskiego do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Od 2010 roku członek Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Trener / ekspert z ponad 10 letnim doświadczeniem w realizacji i obsłudze szkoleń o tematyce unijnej, biznesowej, rozwoju firm, (około 20 tys. przeszkolonych osób) w tym na zlecenie MIR, MPiPS, WUP, PUP, PARP, WFOSiGW, czy urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich. ELIZA SKOREK MATYJEK Dodatkowo w czasie konsultacji z ekspertami firmy będą mogły zaczerpnąć wiedzy jakie projekty są w ich zasięgu. SZKOLENIE SKIEROWANE DO: Kierowników i Specjalistów ds. rozwoju, Kierowników i Specjalistów ds. zarządzania, Kierowników i Specjalistów ds. rozliczeń finansowych, Kierowników i Specjalistów ds. księgowych, Kierowników i Specjalistów ds. realizacji projektów strategicznych firm, Kierowników i Specjalistów ds. prawnych, Kierowników i Specjalistów ds. pzp, oraz tych wszystkich osób, które chcą pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie pozyskiwania dofinansowania UE i realizacji projektów ze wsparciem unijnym. Pamiętaj, że inwestując swój czas i pieniądze w szkolenia organizowane przez, możesz zawsze spodziewać się zwrotu z inwestycji! Stawiamy na Twoje maksymalne zadowolenie! Eliza Skorek - Matyjek Kierownik Projektu Ekspert w zakresie zarządzania projektami infrastrukturalnymi, dofinansowanymi z funduszy UE. Członek Komitetów Sterujących i Monitorujących z ramienia ówczesnej Konfederacji Pracodawców Polskich, w ramach ZPORR. Swoją wiedzę budowała współpracując m.in. z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwem Finansów, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Przedsiębiorcami RP, Urzędami Marszałkowskimi, Urzędami Wojewódzkimi, i wieloma innymi kluczowymi instytucjami z punktu widzenia funduszy UE. Doradca i konsultant projektowy dla sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw. Autorka artykułów z zakresu funduszy UE i PZP w prasie dedykowanej administracji publicznej. Trener z 9 letnim doświadczeniem w realizacji i obsłudze szkoleń o tematyce unijnej i biznesowej, realizowanych na zlecenia administracji rządowej oraz sektora prywatnego. Do swoich sukcesów zalicza zrealizowane i pozytywnie zakończone kontrolami projekty dofinansowane z funduszy UE o łącznej kwocie ponad 300 mln. zł.

3 Etap I - Ile, kiedy, jak i na co? Analiza możliwości finansowania projektów twojej firmy i przygotowanie do aplikowania o środki funduszy UE Dzień I - 17 września 2015 r. Wstępna analiza możliwości finansowania projektów Twojej firmy z funduszy UE w latach Ekspert: Ewa Krzykowska Nowe projekty, nowe pomysły, nowe finansowanie w perspektywie budżetowej UE Nie trać czasu na szukanie informacji kompendium wiedzy co, gdzie, ile, kiedy? Strategia Unii Europejskiej do 2020 roku Wieloletnie Ramy Finansowe UE podział środków Wysokość środków finansowych dla Polski na okres i zasady ich podziału Przedsiębiorstwa oraz możliwości jakie daje Unia Europejska w perspektywie finansowej Istotne dokumenty z punktu widzenia aplikowania o środki finansowe Unii Europejskiej oraz prawidłowego zrozumienia dei pomocy finansowej dla przedsiębiorstw. Porozumienie pomiędzy Komisją Europejską a Polską - Umowa Partnerstwa programowanie perspektywy finansowej Cele rozwojowe i nowe kierunki interwencji w Polsce na okres Wspólne Ramy Strategiczne cele strategiczne i 11 celów tematycznych Kierunki zmian zasad finansowania i zarządzania perspektywą w Polsce Rezerwa programowa, podział alokacji według celów tematycznych Zasada koncentracji tematycznej, poziom współfinansowania Rok księgowy, rok finansowy Programy Operacyjne Wskazanie najistotniejszych i praktycznych informacji, związanych z zakresem wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw, instrumentów finansowania, celów tematycznych, rodzajów pomocy oraz głównych instytucji wspomagających firmy w działaniach pozyskania dofinansowania. PO Inteligentny Rozwój - (m.in. przedsiębiorcze projekty z zakresu: innowacyjności, rozwoju przedsiębiorstwa, badawczo - rozwojowe) PO Infrastruktura i Środowisko - (m.in. przedsiębiorcze projekty z zakresu: transportu, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii) PO Polska Cyfrowa - (m.in. przedsiębiorcze projekty z zakresu: technologii informatycznych i komunikacyjnych, sieci IT, sieci systemów informatycznych) PO Rozwój Polski Wschodniej - (m.in. przedsiębiorcze projekty z zakresu wyrównywania szans gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami z regionów słabiej i lepiej rozwiniętych) PO Wiedza Edukacja Rozwój - (m.in. przedsiębiorcze projekty z zakresu: edukacji i podwyższania kwalifikacji zawodowych, tworzenia nowych miejsc pracy, staży, HR) Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej - (m.in. przedsiębiorcze projekty z zakresu: współpracy przedsiębiorców polskich z zagranicznymi firmami) Dzień II - 18 września 2015 r. Przygotowania firmy do aplikowania o środki funduszy Unii Europejskiej połączone z konsultacjami indywidualnymi. Ekspert: Ewa Krzykowska, Eliza Skorek Matyjek Instytucjonalny podział zakresu obowiązków Czyli gdzie i kiedy powinien aplikować przedsiębiorca o środki finansowe Unii Europejskiej w latach System informatyczny SL Założenia systemu Zakres danych gromadzonych w systemie SL a ewaluacja System zarządzania finansowego Omówienie najistotniejszych informacji, dotyczących dokumentów niezbędnych przedsiębiorcy do prawidłowego rozliczenia wniosku o płatność. Roczne rozliczanie programów Zasada n+3 Dokumenty przekazywane do KE do 1 lutego roku n+1 Prerogatywy KE dotyczące płatności Wnioski o płatność składane przez przedsiębiorców Bądź na bieżąco i nie daj się ubiec konkurencji. Czyli jak skutecznie ubiegać się o dofinansowanie w ramach procedur konkursowych. Gdzie szukać informacji o dostępnym dofinansowaniu projektów? Jak czytać dokumentację konkursową, na co zwracać uwagę? Kwalifikowalność wnioskodawcy, i wydatków Czy projekt ma szanse na pozyskanie dofinansowania? warsztat: praca na aktualnych dokumentach Warsztaty opracowania wniosku o dofinansowanie dla planowanego : praca na aktualnych dokumentach Opracowanie wybranych elementów wniosku o dofinansowanie, istotnych dla firmy. Omówienie przykładowego formularza wniosku o dofinansowanie Generator wniosków Złożenie wniosku o dofinansowanie i co dalej? Konsultacje indywidualne ekspertów z uczestnikami Akademii finansowania Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw Zakończenie zajęć Regionalne Programy Operacyjne Ile może zyskać przedsiębiorca we własnym regionie? Zakończenie pierwszego dnia zajęć

4 Etap II - Wnioskowanie o środki UE na projekt Jak prawidłowo opracować projekt dofinansowany ze środków unijnych? Praktyczne warsztaty dla firm. Dzień I - 8 października 2015 r. Skuteczne przygotowania i niezbędne działania aby firma odniosła sukces. Analizy firmy na drodze o dofinansowanie Unii Europejskiej. Ekspert: Ewa Krzykowska Źródła dofinansowania projektów od 2015 roku dla przedsiębiorstw. Zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstw. Czyli mądre decyzje i rozwój firmy za pieniądze Unii Europejskiej. Jak i gdzie szukać informacji o źródłach dofinansowania projektów Programy operacyjne i inicjatywy europejskie Linia demarkacyjna pomiędzy programami operacyjnymi Analiza szans na dofinansowanie w zależności od źródła dofinansowania Analiza kwalifikowalności wnioskodawcy i Warsztaty - analiza kwalifikowalności na przykładach własnych projektów lub proponowanych przez trenera Projekt a wniosek o dofinansowanie Na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę przy konstruowaniu aby osiągnąć sukces. Omówienie różnic pomiędzy projektem unijnym a projektem nie dofinansowanym z funduszy publicznych Podstawowe zasady prawidłowej konstrukcji Metodologia opracowania planowanego Jak powinien przebiegać prawidłowo opracowany projekt od fazy 0 do kontroli ostatecznej. Na jakich elementach powinna skoncentrować swoją uwagę firma aby dotrzeć do mety. Prezentacja metodologii PCM cykl życia - zalecanej do opracowywania i zarządzania projektem przez Komisję Europejską Szczeblowe omówienie cyklu życia : faza programowania, faza identyfikacji, faza formułowania, faza finansowania, faza wdrażania, faza ewaluacji i kontroli Analizy niezbędne na etapie opracowania Mądry strateg przygotowany na wszystko. Omówienie i opracowanie niezbędnych analiz do skonstruowania o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Analiza interesariuszy Warsztaty przeprowadzenie analizy interesariuszy dla konkretnego Analiza SWOT i PEST Warsztaty przeprowadzenie analizy SWOT dla konkretnego Budowa drzewa problemów i drzewa celów Warsztaty - budowa drzewa problemów i celów dla konkretnego Wybór optymalnej strategii realizacji Dzień II - 9 października 2015 r. Opracowanie wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej na dedykowany firmie projekt. Ekspert: Ewa Krzykowska, Eliza Skorek Matyjek Wykorzystanie matrycy logicznej do opracowania wniosku aplikacyjnego Kompleksowe narzędzie pracy przedsiębiorstwa do przygotowania wniosku aplikacyjnego oraz zarządzania projektem. Szczegółowe omówienie matrycy logicznej Warsztaty - opracowanie matrycy logicznej dla konkretnego Wykorzystanie danych z matrycy logicznej do wniosku aplikacyjnego i do rozliczania Opracowanie harmonogramu Czas to pieniądz. Zaplanowanie szczegółowego harmonogramu działań zapobiegnie błędom i opóźnieniom w realizacji inwestycji w firmie. Opracowanie harmonogramu - wykres Gantta Wykorzystanie wykresu Gantta w procesie planistycznym VII. Opracowanie formularza o dofinansowanie Jak nie wpaść w pułapki ujęte we wnioskach aplikacyjnych? Jak przygotować wniosek, aby ten spełnił wymagania osób oceniających. Na te i inne pytania przedsiębiorca powinien znać odpowiedź najwcześniej. Zasady prawidłowego opracowania formularza wniosku o dofinansowanie Omówienie i prezentacja przykładowych dwóch wniosków o dofinansowanie Najczęściej popełniane błędy Pułapki formularza wniosku Warsztaty opracowanie wybranych modułów formularza wniosku o dofinansowanie z wykorzystaniem matrycy logicznej Załączniki do wniosku o dofinansowanie Niezbędny pakiet informacyjny dla przedsiębiorstw na potrzeby aplikowania o dofinansowanie. Opracowanie biznesplanu Zagadnienia kluczowe w biznesplanie Inne załączniki do wniosku o dofinansowanie Najczęściej popełnianie błędy formalne i merytoryczne Weryfikacja spójności i kompletności Warsztaty konkurs wniosków wybór projektów do dofinansowania. Konsultacje indywidualne ekspertów z uczestnikami Akademii finansowania Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw Zakończenie zajęć Zakończenie pierwszego dnia zajęć

5 Etap III - Rozliczanie i kontrola Prawidłowe rozliczenie projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Firma przygotowana do kontroli. Dzień I - 22 października 2015 r. Finansowe aspekty : rozliczanie, wniosek o płatność, dokumenty finansowe. Ekspert: Ewa Krzykowska Zasady rozliczania projektów w ramach funduszy Unijnych Obowiązki przedsiębiorcy jako odbiorcy pomocy funduszy Unijnych. Praktyczne wskazówki organizacyjne dla osób uczestniczących w życiu. Podstawy prawne i dokumenty regulujące zasady sprawozdawczości projektów Specyfika sprawozdawczości projektów unijnych Terminy sprawozdawczości Sprawozdawczość okresowa, roczna i końcowa Zasady poprawnej konstrukcji rozliczenia Odstępstwa w realizacji od wniosku o dofinansowanie co zrobić aby nie stracić dotacji? Postęp rzeczowy i postęp finansowy, jak raportować? Problemy i trudności w realizacji Zgodność z zasadami polityk wspólnotowych Obowiązek w zakresie informacji i promocji Zasady opracowania wniosku o płatność Szczegółowe omówienie panujących zasad, zgodnych z procedurami urzędowymi, do których muszą dostosować się przedsiębiorstwa na ścieżce realizacji. Zasady wypełniania formularzy wniosków o płatność Postęp rzeczowo-finansowy Rozliczenie finansowe poniesionych wydatków - zestawienie wydatków Dochód w okresie sprawozdawczym Planowany przebieg rzeczowy realizacji w kolejnych okresach sprawozdawczych Wskaźniki realizacji Spójność poszczególnych modułów wniosku o płatność Zasady sporządzania dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku w ramach Najczęściej popełniane błędy Załączniki do wniosku o płatność Rozliczenie końcowe Specyfika działań do podjęcia przez firmę na zakończenie realizacji przedsięwzięcia z dofinansowaniem Unijnym. Ogólne zasady wypełniania wniosku o płatność końcową Różnica wniosku o płatność a wniosku o płatność końcową Najczęściej popełniane błędy Jak opracować wniosek o płatność końcową aby w praktyce przyspieszyć wypłatę dofinansowania Zasady i terminy przechowywania dokumentacji Dzień II - 23 października 2015 r. Opracowanie dokumentacji rozliczeniowej unijnego i przygotowanie do kontroli. Ekspert: Ewa Krzykowska, Eliza Skorek Matyjek Warsztaty opracowania wniosku o płatność Jak opracować skutecznie i bezbłędnie wniosek o płatność aby zachować płynność finansową w firmie przy realizacji finansowanego z funduszy Unii Europejskiej. Praca indywidualna na formularzach wniosku o płatność Analiza opracowanych formularzy wniosków o płatność Indywidualne omówienie błędów, wskazanie silnych i słabych punktów opracowanych wniosków o płatność Kontrola Unijnego Jak skutecznie i bez stresu może przedsiębiorstwo przeżyć kontrolę współfinansowanego przez Unię Europejską? Instytucje upoważnione do przeprowadzenia kontroli Przygotowanie beneficjenta i dokumentów do kontroli Obowiązki beneficjenta związane z kontrolą końcową Kluczowe kwestie weryfikowane podczas kontroli Zasady przebiegu kontroli Protokół pokontrolny Jak uniknąć najczęściej popełnianych przez beneficjentów błędów Czy to już meta? Projekt rozliczony i zakończony. Obowiązki firmy po zakończeniu. Jakie działania zobowiązany jest podjąć przedsiębiorca po rozliczeniu końcowym? Co jeszcze może się wydarzyć? Okres trwałości działania dozwolone i niedopuszczalne Obowiązki beneficjenta w zakresie utrzymania celu O jakich kwestiach informować instytucję udzielającą wsparcia po zakończonym projekcie Konsultacje indywidualne ekspertów z uczestnikami Akademii finansowania Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw Zakończenie zajęć Zakończenie pierwszego dnia zajęć

6 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij na numer fax: (22) lub Akademia finansowania UE dla przedsiębiorstw Etap I. Analiza możliwości finansowania projektów twojej firmy i przygotowanie do aplikowania o środki funduszy UE września 2015 r. Etap II. Jak prawidłowo opracować projekt dofinansowany ze środków unijnych? Praktyczne warsztaty dla firm. 8 9 października 2015 r. Etap III. Prawidłowe rozliczenie projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskie. Firma przygotowana do kontroli października 2015 r. Cena za 3 etapy (6 dni) I. Etap I + Etap II + Etap III zgłoszenie do r PLN 2970 PLN netto zgłoszenie od r PLN netto Cena za 2 etapy (4 dni) Firma Adres Imię i nazwisko (1) Imię i nazwisko (2) Imię i nazwisko (3) Osoba do kontaktu (przed szkoleniem otrzyma na adres informacje o szkoleniu) II. *Etap. i Etap. zgłoszenie do r. zgłoszenie od r PLN 2370 PLN netto PLN netto *Wpisz numery dwóch etapów w jakich bierzesz udział. Cena za 1 etap (2 dni) III. *Etap. zgłoszenie do r. zgłoszenie od r. * Wpisz numer etapu w jakim bierzesz udział PLN 1470 PLN netto PLN netto Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia Sposób płatności przelewem przed rozpoczęciem szkolenia na konto ; NIP: Telefon/Fax Tak, wyrażam zgodę na przesyłanie ofert drogą elektroniczną Faktura Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT nasz nr NIP: Upoważniamy firmę do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 21 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100 % wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera z przyczyn niezależnych od organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu, miejsca, terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Oświadczam, że jestem upoważniony (-na) przez firmę do podpisania formularza podpis data i pieczęć Kierunek dla tych, którzy budują organizację najwyższej światowej klasy

WROCŁAW ~ od 2 150,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień. koszt inwestycji ~ od 999,00 PLN brutto/os lub

WROCŁAW ~ od 2 150,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień. koszt inwestycji ~ od 999,00 PLN brutto/os lub Certyfikat MEN ATRAKCYJNE SZKOLENIA JESIEŃ 2010 DORADCA DS. FUNDUSZY EUROPEJSKIC 6/8 dni WROCŁAW ~ od 2 150,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień ROZLICZANIE WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Szanowni Państwo, co czwarty menedżer wskazuje, że proces zakupów w swoje organizacji postrzega, jako element kluczowy w budowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Menedżer ds. efektywności energetycznej

Menedżer ds. efektywności energetycznej Marek Jagielski Ekspert i doradca. Ma na swoim koncie liczne projekty Lean Manufacturing, A3, a w ostatnich latach także Six Sigma. Ekspert i doradca w zakresie poprawy efektywności firm. W tym celu intensywnie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2012 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr 3138 /III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Procedury, rekomendacje

Procedury, rekomendacje Podręcznik dobrych praktyk i procedur wdrażania w Dzielnicach m.st. Warszawy projektów nieinwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

,,Nowa perspektywa programowo-finansowa UE 2014 2020 -najważniejsze zmiany

,,Nowa perspektywa programowo-finansowa UE 2014 2020 -najważniejsze zmiany ,,Nowa perspektywa programowo-finansowa UE 2014 2020 -najważniejsze zmiany WIEDZA, KOMPETENCJE, ROZWÓJ O NAS Firma B- Consulting to zespół doradczo - szkoleniowy składający się z doświadczonych organizatorów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Numer naboru: RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Dostępdoinformacji. Programów Operacyjnych. w ramach16regionalnych. systemy wyboru projektów. orazsystemywyboruprojektów

Dostępdoinformacji. Programów Operacyjnych. w ramach16regionalnych. systemy wyboru projektów. orazsystemywyboruprojektów Dostępdoinformacji orazsystemywyboruprojektów systemy wyboru projektów w ramach16regionalnych w Programów Regionalnych Operacyjnych Programów Operacyjnych Pracazbiorowapodredakcją: MałgorzatyBrennek Marzec2009

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo