Wykaz zmian w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz zmian w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata"

Transkrypt

1 Wykaz zmian w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Lp. Rozdział/punkt/strona Brzmienie przed zmianą Wprowadzona zmiana 1. Strona tytułowa Lublin, marzec 2009 Lublin, sierpień 2009 r. 2. Wykaz skrótów w nazewnictwie aktów prawnych, str Rozdział I Informacje ogólne, pkt 1.2, str Rozdział I Informacje ogólne Pkt Instytucja Zarządzająca str. 8, akapit drugi 5. Rozdział I Informacje ogólne Pkt Instytucja Zarządzająca str Rozdział I Informacje ogólne Pkt Instytucja Certyfikująca Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227 z 2006 r. poz z późn. zmianami) Przedstawione informacje opisują stan na dzień: 10/03/2009 ZWL wykonuje swoje zadania o charakterze zarządczym i operacyjnym przy pomocy Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego (DSiRR) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego (UMWL). Zarząd Województwa Lubelskiego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, ul. Czechowska 19, Lublin, tel. (+48 81) , fax. (+48 81) , Dla Regionalnych Programów Operacyjnych Instytucja Certyfikująca deleguje część swoich Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz.712) Przedstawione informacje opisują stan na dzień: 18/08/2009 ZWL wykonuje swoje zadania o charakterze zarządczym i operacyjnym przede wszystkim przy pomocy Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego (DSiRR) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego (UMWL). Pozostałe departamenty m.in. Departament Finansów, Departament Organizacyjno-Prawny, Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego pełnią funkcje pomocnicze. Zarząd Województwa Lubelskiego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, ul. Stefczyka 3b Lublin, tel. (+48 81) , fax. (+48 81) , Dla Regionalnych Programów Operacyjnych Instytucja Certyfikująca deleguje część swoich 1

2 i organy pośredniczące w certyfikacji str. 10 zadań do Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji (IPOC). Rolę IPOC dla RPO WL pełni Wojewoda Lubelski przy pomocy Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim (LUW). zadań do Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji (IPOC). Rolę IPOC dla RPO WL pełni Wojewoda Lubelski przy pomocy Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim (LUW). 7. Rozdział I Informacje ogólne Pkt Instytucja Koordynująca Regionalne Programy Operacyjne str Rozdział I Informacje ogólne Pkt Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str Rozdział I Informacje ogólne Pkt Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str Rozdział I Informacje ogólne Pkt Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str. 13 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych, Dyrektor Ewa Wnukowska, ul. Wspólna 2/4, Warszawa, tel.: (+48 22) , fax: (+48 22) ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz z późn. zmianami) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142, poz z późn. zmianami); ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U r., Nr 129, poz. 902, z późn. zmianami); Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych, Dyrektor Ewa Wnukowska, ul. Wspólna 2/4, Warszawa, tel.: (+48 22) , (+48 22) fax: (+48 22) ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz.712) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zmianami); ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902, z późn. zmianami); 2

3 11. Rozdział I Informacje ogólne Pkt Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str Rozdział I Informacje ogólne Pkt Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str Rozdział I Informacje ogólne Pkt Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str Rozdział I Informacje ogólne Pkt Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str Rozdział I Informacje ogólne Pkt Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str Rozdział I Informacje ogólne Pkt Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U r. Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami); ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami); ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami); ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz z późn. zmianami); ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U r. Nr 123 poz z późn. zmianami); ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U r. Nr 11 poz. 95); ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami); ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami); ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami); ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz z późn. zmianami); ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 123, poz z późn. zmianami); ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 196, poz z późn. zm.); 3

4 należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str Rozdział I Informacje ogólne Pkt Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str Rozdział I Informacje ogólne Pkt Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str Rozdział I Informacje ogólne Pkt Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str Rozdział I Informacje ogólne Pkt Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str Rozdział I Informacje ogólne Pkt Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U r. Nr 112 poz. 1198) ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. 2008r. nr 216 poz. 1370); 1 rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz.U r. Nr 175 poz z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie ekspertów powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz z późn. zmianami.) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227); rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz.U. z 2007 r., Nr 175, poz z późn. zm.); 2 1 Jeżeli pole Brzmienie przed zmianą nie jest wypełnione oznacza to, iż wprowadzona zmiana nie występowała wcześniej w tekście dokumentu 2 Jeżeli pole Wprowadzona zmiana nie jest wypełnione oznacza to, iż zapis został wykreślony. 4

5 należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str Rozdział I Informacje ogólne Pkt Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str Rozdział I Informacje ogólne Pkt Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str Rozdział I Informacje ogólne Pkt Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str Rozdział I Informacje ogólne Pkt Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str Rozdział I Informacje ogólne Pkt Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str. 14 oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych (Dz.U. Nr 93, poz. 626 z dnia 29 maja 2007 r.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 87, poz.609); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 87, poz.606); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 241, poz. 1763); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 87, poz.609); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1153), rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( Dz.U. z 2008 r. Nr 188, poz.1154), rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U.z 2006 r., Nr 87, poz. 606); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 241, poz. 1763); 5

6 27. Rozdział I Informacje ogólne Pkt Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str Rozdział I Informacje ogólne Pkt Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str Rozdział I Informacje ogólne Pkt Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str Rozdział I Informacje ogólne Pkt Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str Rozdział I Informacje ogólne Pkt Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str. 15 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 241, poz. 1762). Wytyczne w zakresie sprawozdawczości z dnia 29 maja 2008 r. (MRR/H/4(2)05/2008), Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach NSRO na lata , z dnia 2 lipca 2008 r. (MRR/H/9(2)07/2008), Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 3 czerwca 2008 r. (MRR/H/16/2/06/08). rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r., Nr 87, poz. 605); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2007 r., Nr 241, poz. 1762). Wytyczne w zakresie sprawozdawczości z dnia 9 czerwca 2009 r. (MRR/H/4(3)06/2009, Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach NSRO na lata , z 23 czerwca 2009 r. (MRR/H/9(3)06/2009, Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 3 czerwca 2008 r. (MRR/H/16/2/06/08). Wytyczne obowiązują dla przedsięwzięć w 6

7 przypadku których decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskano wg stanu prawnego przed 15 listopada 2008 r. 32. Rozdział I Informacje ogólne Pkt Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str Rozdział I Informacje ogólne Pkt Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str Rozdział I Informacje ogólne Pkt Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str Rozdział I Informacje ogólne Pkt Wytyczne dla IZ, IP, IC Wytyczne do organizacji systemu naboru, oceny i wyboru projektów konkursowych w ramach Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, z dnia 5 maja 2009 r. Wytyczne obowiązują dla przedsięwzięć, w przypadku których wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożono po 15 listopada 2008 r. Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich (urban development projects) dla potencjalnych beneficjentów środków UE. Wytyczne w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami z dnia 28 kwietnia 2009 r. (MRR/H/24/(1)04/2009). Wytyczne do organizacji systemu naboru, oceny i wyboru projektów konkursowych w ramach III- 7

8 mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str Rozdział I Informacje ogólne Pkt Wytyczne dla IZ, IP, IC mających na celu zapewnienie należytego zarządzania finansowego funduszami strukturalnymi str Rozdział 2 Instytucja Zarządzająca Pkt Data i forma oficjalnego powołania Instytucji Zarządzającej, upoważniającej ją do realizacji powierzonych jej zadań str Rozdział 2 Instytucja Zarządzająca Pkt Wyszczególnienie funkcji i zadań realizowanych bezpośrednio przed Instytucje Zarządzającą s. 17 III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL. Wytyczne organizacji systemu wyboru i oceny projektów w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, przyjętym Uchwałą Nr LXXV/801/07 ZWL w dniu 17 września 2007 r. z późn. zmianami, Zarząd Województwa Lubelskiego wykonuje swoje zadania w zakresie zarządzania RPO WL przy pomocy Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego oraz Departamentu Finansów. Zarządzanie Programem: - opracowanie programu operacyjnego oraz szczegółowego opisu osi priorytetowych, - dokonywanie zmian w programie, w tym dotyczących tabel finansowych, na wniosek Komitetu Monitorującego lub z własnej inicjatywy, po otrzymaniu opinii KM oraz po poinformowaniu o planowanych zmianach Komisji Europejskiej, - przygotowywanie szczegółowych wytycznych VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata Wytyczne w zakresie zasad tworzenia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WL oraz systemu oceny i zatwierdzania projektów kluczowych do dofinansowania Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, przyjętym Uchwałą Nr CLXII/1916/08 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2008 r. (z późniejszymi zmianami), Zarząd Województwa Lubelskiego wykonuje swoje zadania w zakresie zarządzania RPO WL przede wszystkim przy pomocy Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego natomiast pozostałe departamenty m. in. Departamentu Finansów, Departament Organizacyjno-Prawny, Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego pełnią funkcje pomocnicze. Zarządzanie Programem: - opracowanie programu operacyjnego oraz szczegółowego opisu osi priorytetowych, - dokonywanie zmian w programie, w tym dotyczących tabel finansowych, na wniosek Komitetu Monitorującego lub z własnej inicjatywy, po otrzymaniu opinii KM oraz po poinformowaniu o planowanych zmianach Komisji Europejskiej, - przygotowywanie szczegółowych 8

9 39. Rozdział 2 Instytucja Zarządzająca Pkt Wyszczególnienie funkcji i zadań realizowanych bezpośrednio przed Instytucje Zarządzającą s. 19 dotyczących procedur dla IP II oraz weryfikacja i zatwierdzanie opracowanych przez nią dokumentów, - przygotowanie, we współpracy z IP II, wzorów sprawozdań oraz wytycznych dotyczących wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, umów i innych dokumentów dla beneficjentów, - przygotowanie wytycznych (kryteriów) dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego. Nieprawidłowości i odzyskiwanie kwot: - wykrywanie i raportowanie o nieprawidłowościach do uprawnionych instytucji, zgodnie z Systemem informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach (SION), - odzyskiwanie kwot, o których mowa w art. 211 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wypłaconych beneficjentom III IX Osi Priorytetowej RPO WL. wytycznych dotyczących procedur dla IP II oraz weryfikacja i zatwierdzanie opracowanych przez nią dokumentów, - przygotowanie, we współpracy z IP II, wzorów sprawozdań oraz wytycznych dotyczących wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, umów i innych dokumentów dla beneficjentów, - przygotowanie wytycznych (kryteriów) dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego, - przygotowanie wytycznych dla beneficjentów w zakresie m.in. naboru i oceny wniosków, rozliczania projektów, sprawozdawczości, kontroli, informacji i promocji, - przygotowanie wytycznych dla IP II w zakresie wdrażania powierzonych osi priorytetowych. Nieprawidłowości i odzyskiwanie kwot: - wykrywanie i raportowanie o nieprawidłowościach do uprawnionych instytucji, zgodnie z Systemem informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach (SION), - odzyskiwanie kwot, podlegających zwrotowi przez beneficjentów w ramach III-VIII Osi Priorytetowej. 9

10 40. Rozdział 2 Instytucja Zarządzająca Pkt Wyszczególnienie funkcji i zadań realizowanych bezpośrednio przed Instytucje Zarządzającą str Rozdział 2 Instytucja Zarządzająca Pkt Schemat organizacyjny i lista zadań realizowanych przez poszczególne jednostki w ramach Instytucji Zarządzającej RPO (w tym indykatywna liczba etatów) str Rozdział 2 Instytucja Zarządzająca Pkt Schemat organizacyjny i lista zadań realizowanych przez poszczególne jednostki w ramach Instytucji Zarządzającej RPO (w tym indykatywna liczba etatów) Pomoc Techniczna - opracowanie Rocznych Planów Działań dotyczących realizacji działań w ramach IX Osi - Priorytetowej RPO WL - Pomoc Techniczna (PT), - realizacja projektów w ramach PT RPO WL zgodnie z Rocznymi Planami Działań, - weryfikacja i zatwierdzanie Rocznych Planów Działań opracowywanych przez IP II oraz nadzór nad ich realizacją Biuro pełnomocnika Marszałka ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Komórkami organizacyjnymi UMWL odpowiedzialnymi za realizację Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego są: 1. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego (DSiRR), 2. Departament Finansów (DF). W DSiRR utworzono 8 Oddziałów, z czego 6 bierze udział w realizacji RPO WL. Są to: Pomoc Techniczna realizacja projektów systemowych służących wsparciu instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu RPO WL, opracowanie Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej (RPD PT) dotyczących realizacji działań w ramach IX Osi Priorytetowej RPO WL - Pomoc Techniczna (PT), weryfikacja i zatwierdzanie Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej opracowywanych przez IP II, DSiRR i DF oraz nadzór nad ich realizacją, monitorowanie wydatkowania środków w ramach IX Osi Priorytetowej. Biuro pełnomocnika Marszałka ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Komórką organizacyjną UMWL odpowiedzialną za realizację Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego jest przede wszystkim Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL natomiast pozostałe departamenty m. in.: Departament Finansów, Departament Organizacyjno-Prawny, Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego pełnią funkcje pomocnicze. W DSiRR utworzono 9 Oddziałów, z czego 6 bierze udział w realizacji RPO WL. Są to: 10

11 str Rozdział 2 Instytucja Zarządzająca Pkt Schemat organizacyjny i lista zadań realizowanych przez poszczególne jednostki w ramach Instytucji Zarządzającej RPO (w tym indykatywna liczba etatów) str Rozdział 2 Instytucja Zarządzająca Pkt Schemat organizacyjny i lista zadań realizowanych przez poszczególne jednostki w ramach Instytucji Zarządzającej RPO (w tym indykatywna liczba etatów) str Rozdział 2 Instytucja Zarządzająca Pkt Schemat organizacyjny i lista zadań realizowanych przez poszczególne jednostki w ramach Instytucji Zarządzającej RPO (w tym indykatywna liczba etatów) str. 24 W oddziałach zaangażowanych w realizację RPO WL wyodrębniono następujące stanowiska pracy: 1. Oddział Zarządzania RPO a) kierownik oddziału, b) ds. zarządzania RPO, c) ds. ewaluacji RPO, d) ds. zarządzania finansowego, e) ds. monitoringu i sprawozdawczości, f) ds. obsługi Komitetu Monitorującego RPO, g) ds. koordynacji opracowania i aktualizacji procedur. 2. Oddział Oceny Projektów a) kierownik oddziału, b) ds. oceny i wyboru projektów. c) ds. koordynacji zawierania umów z beneficjentami, d) menedżer ds. środowiska. W DSiRR wyodrębniono również inne komórki organizacyjne i stanowiska pracy zaangażowane w realizację RPO tj.: 1. Zespół ds. odwołań w ramach III VIII Osi Priorytetowych RPO WL b) koordynator zespołu, c) ds. odwołań. 2. manager ds. środowiska, 3. manager ds. pomocy publicznej, W oddziałach zaangażowanych w realizację RPO WL wyodrębniono następujące stanowiska pracy: 1. Oddział Zarządzania RPO a) kierownik oddziału, b) ds. zarządzania RPO, c) ds. ewaluacji RPO, d) ds. zarządzania finansowego, e) ds. monitoringu i sprawozdawczości, f) ds. obsługi Komitetu Monitorującego RPO, g) ds. koordynacji opracowania i aktualizacji procedur. h) menedżer ds. pomocy publicznej. 1. Oddział Oceny Projektów a) kierownik oddziału, b) ds. oceny i wyboru projektów. c) ds. koordynacji zawierania umów z beneficjentami, d) menedżer ds. środowiska. W DSiRR wyodrębniono również inne komórki organizacyjne i stanowiska pracy zaangażowane w realizację RPO WL tj.: 1. Zespół ds. odwołań w ramach III VIII Osi Priorytetowych RPO WL a) koordynator zespołu, b) ds. odwołań. 2. ds. systemów informatycznych. 11

12 46. Rozdział 2 Instytucja Zarządzająca Pkt Schemat organizacyjny i lista zadań realizowanych przez poszczególne jednostki w ramach Instytucji Zarządzającej RPO (w tym indykatywna liczba etatów) str Rozdział 2 Instytucja Zarządzająca Pkt Schemat organizacyjny i lista zadań realizowanych przez poszczególne jednostki w ramach Instytucji Zarządzającej RPO (w tym indykatywna liczba etatów) str ds. systemów informatycznych. Struktura zatrudnienia w DSiRR w ramach realizacji RPO WL (stan docelowy do osiągnięcia do końca 2009 r.): 1. Dyrektor 1 etat 2. Z-ca Dyrektora 3 etaty 3. Oddział Zarządzania RPO 21 etatów (w tym menedżer ds. pomocy publicznej) 4. Oddział Oceny Projektów 23 etaty (w tym menedżer ds. środowiska) 5. Oddział Realizacji Projektów 23 etaty 6. Oddział Kontroli 16 etatów 7. Oddział Informacji i Promocji RPO 11 etatów 8. Oddział Pomocy Technicznej RPO 8 etatów 9. Zespół ds. odwołań w ramach III VIII Osi Priorytetowych RPO WL 2 etaty 10. manager ds. środowiska 1 etat 11. manager ds. pomocy publicznej 1 etat 12. ds. systemów informatycznych 2 etaty Razem 110 etatów Podstawowy zakres zadań poszczególnych oddziałów oraz stanowisk pracy w DSiRR w ramach realizacji RPO WL: Oddział Zarządzania RPO: 1) opracowanie i aktualizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata (RPO WL) i oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL - Uszczegółowienia Struktura zatrudnienia w DSiRR w ramach realizacji RPO WL (stan docelowy do osiągnięcia do końca 2009 r.): 1. Dyrektor 1 etat 2. Z-ca Dyrektora 3 etaty 3. Oddział Zarządzania RPO 21 etatów (w tym menedżer ds. pomocy publicznej) 4. Oddział Oceny Projektów 23 etaty (w tym menedżer ds. środowiska) 5. Oddział Realizacji Projektów 23 etaty 6. Oddział Kontroli 16 etatów 7. Oddział Informacji i Promocji RPO 11 etatów 8. Oddział Pomocy Technicznej RPO 8 etatów 9. Zespół ds. odwołań w ramach III VIII Osi Priorytetowych RPO WL 2 etaty 10. ds. systemów informatycznych 2 etaty Razem 110 etatów Podstawowy zakres zadań poszczególnych oddziałów, zespołów oraz stanowisk pracy w DSiRR w ramach realizacji RPO WL: Oddział Zarządzania RPO: 1) opracowanie i aktualizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata (RPO WL) i oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL - Uszczegółowienia 12

13 Programu we współpracy z innymi komórkami DSiRR, 2) koordynacja realizacji programu, 3) opracowanie i aktualizacja Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WL, 4) dla procesów dotyczących zarządzania i wdrażania RPO realizowanych przez IZ, 5) przygotowanie i zawieranie Porozumienia między IZ RPO a IP II, 6) opracowanie wytycznych dla Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II) w zakresie realizowanych przez nią procesów we współpracy z innymi komórkami DSiRR, 7) weryfikacja i zatwierdzanie Instrukcji wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia we współpracy z innymi komórkami DSiRR, 8) nadzór nad wdrażaniem przez IP II powierzonych jej Osi Priorytetowych RPO WL, 9) opracowanie i aktualizacja Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, 10) zawieranie pre-umów i zobowiązań do właściwego przygotowania projektów kluczowych, 11) monitorowanie właściwego przygotowania projektów kluczowych do realizacji, 12) opracowywanie rocznych i wieloletnich prognoz wydatków w ramach RPO WL, 13) zarządzanie dotacją rozwojową, 14) obsługa techniczna i merytoryczna KM RPO Programu we współpracy z innymi komórkami DSiRR, 2) działania koordynacyjne służące właściwej realizacji Programu, 3) opracowanie i aktualizacja Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WL we współpracy z innymi komórkami DSiRR, 4) koordynacja opracowania i aktualizacji Instrukcji wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WL, 5) obsługa procedury zawierania Porozumienia między IZ RPO a IP II, 6) opracowanie wytycznych dla Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II) w zakresie realizowanych przez nią procesów we współpracy z innymi komórkami DSiRR, 7) opiniowanie Instrukcji wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia we współpracy z innymi komórkami DSiRR, 8) nadzór nad wdrażaniem przez IP II powierzonych jej Osi Priorytetowych RPO WL, 9) opracowanie i aktualizacja Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, 10) obsługa procedury zawierania pre-umów i przyjmowania zobowiązań do właściwego przygotowania projektów kluczowych 11) monitorowanie właściwego przygotowania projektów kluczowych do realizacji, 12) opracowywanie rocznych i wieloletnich prognoz wydatków w ramach RPO WL, 13

14 pełnienie funkcji sekretariatu KM RPO WL, 15) sporządzanie informacji miesięcznych z realizacji programu, 16) sporządzanie okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji Programu, 17) przygotowywanie i składanie poświadczeń deklaracji wydatków poniesionych w ramach realizacji Programu, 18) opracowanie i aktualizacja Planu ewaluacji RPO WL na lata oraz Okresowych Planów Ewaluacji na poszczególne lata, jak również przygotowywanie informacji o realizacji planu ewaluacji za dany rok, 19) dokonywanie oceny postępów realizacji RPO WL (ewaluacja Programu), 20) weryfikacja raportów o nieprawidłowościach oraz przekazywanie ich uprawnionym instytucjom zgodnie z systemem informowania o nieprawidłowościach finansowych w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych, 21) obsługa systemu informatycznego w okresie , 13) zarządzanie dotacją rozwojową, 14) obsługa techniczna i merytoryczna KM RPO pełnienie funkcji sekretariatu KM RPO WL, 15) sporządzanie informacji miesięcznych z realizacji programu, 16) sporządzanie okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji Programu, 17) przygotowywanie i składanie poświadczeń deklaracji wydatków poniesionych w ramach realizacji Programu, 18) opracowanie i aktualizacja Planu ewaluacji RPO WL na lata oraz Okresowych Planów Ewaluacji na poszczególne lata, jak również przygotowywanie informacji o realizacji planu ewaluacji za dany rok, 19) dokonywanie oceny postępów realizacji RPO WL (ewaluacja Programu), 20) obsługa systemu informatycznego w okresie , 21) w ramach stanowiska menedżer ds. pomocy publicznej: koordynacja działań w obszarze zobowiązań Instytucji Zarządzającej RPO WL związanych z prawodawstwem krajowym i unijnym w zakresie pomocy publicznej, współpraca z podmiotami zewnętrznymi oraz departamentami UMWL w powyższym zakresie, 14

15 48. Rozdział 2 Instytucja Zarządzająca Pkt Schemat organizacyjny i lista zadań realizowanych przez Oddział Oceny Projektów: 1) przeprowadzanie naboru, oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie realizacji opracowywanie i konsultacje społeczne dokumentów oraz działań IZ RPO niezbędnych do prawidłowej realizacji programu związanych z zapewnieniem zgodności z krajowym i unijnym prawodawstwem z zakresu pomocy publicznej, monitorowanie zgodności realizacji RPO WL z krajowym i unijnym prawodawstwem z zakresu pomocy publicznej oraz przygotowywanie propozycji stosownych działań w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, zapewnienie wsparcia merytorycznego w zakresie zagadnień związanych z pomocą publiczną dla personelu IZ RPO oraz IP II, udział w procedurach oceny wniosków aplikacyjnych, kontroli oraz weryfikacji wniosków o płatność obejmujących weryfikację zgodności z krajowym i unijnym prawodawstwem z zakresu pomocy publicznej, organizacja działań wspomagających beneficjentów RPO WL w zakresie stosowania krajowego i unijnego prawodawstwa z zakresu pomocy publicznej oraz monitoring tych działań, sporządzanie sprawozdań z pomocy publicznej. Oddział Oceny Projektów: 1) przeprowadzanie naboru, oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie realizacji 15

16 poszczególne jednostki w ramach Instytucji Zarządzającej RPO (w tym indykatywna liczba etatów) str. 25 projektów w ramach III-VIII Osi Priorytetowych RPO WL, 2) przeprowadzanie oceny projektów kluczowych ujętych w Interaktywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, 3) przygotowanie i zawieranie umów o dofinansowanie realizacji projektów, 4) obsługa procedury odwoławczej od decyzji dotyczącej wyboru projektów realizowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL, 5) udział w opracowaniu i aktualizacji RPO WL i Uszczegółowienia Programu, 6) przygotowanie projektów instrukcji wykonawczych do procesów realizowanych przez Oddział w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL, w szczególności dotyczących ogłaszania konkursów, naboru, oceny i zatwierdzania projektów, przygotowania i pospisywania umów o dofinansowanie projektów, obsługi procedury odwoławczej, 7) opracowanie wytycznych dla beneficjentów w zakresie organizacji systemu naboru, oceny i wyboru projektów w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL , 8) opracowanie wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków, 9) przygotowanie projektu kryteriów wyboru projektów w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL, projektów w ramach III-VIII Osi Priorytetowych RPO WL, 2) przeprowadzanie oceny projektów kluczowych ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, 3) przygotowanie i zawieranie umów o dofinansowanie realizacji projektów, 4) obsługa procedury odwoławczej od decyzji dotyczącej wyboru projektów realizowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL, 5) udział w opracowaniu i aktualizacji RPO WL i Uszczegółowienia Programu, 6) przygotowanie projektów instrukcji wykonawczych do procesów realizowanych przez Oddział w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL, w szczególności dotyczących ogłaszania konkursów, naboru, oceny i zatwierdzania projektów, przygotowania i pospisywania umów o dofinansowanie projektów, obsługi procedury odwoławczej, 7) opracowanie wytycznych dla beneficjentów w zakresie organizacji systemu naboru, oceny i wyboru projektów w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL , 8) opracowanie wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków, 9) przygotowanie projektu kryteriów wyboru projektów w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL, 16

17 10) opracowanie prognoz, informacji i sprawozdań z realizacji III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL w ramach wykonywanych zadań, 11) obsługa i wprowadzanie danych do systemu informatycznego w okresie , 12) udział we wdrażaniu i realizacji procedur ZPORR w części dotyczącej Priorytetów I i III (bez działania 3.4), 13) udział w wykrywaniu i raportowaniu o nieprawidłowościach w ramach Programu, 10) opracowanie prognoz, informacji i sprawozdań z realizacji III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL w ramach wykonywanych zadań, 11) obsługa i wprowadzanie danych do systemu informatycznego w okresie , 12) udział we wdrażaniu i realizacji procedur ZPORR w części dotyczącej Priorytetów I i III (bez działania 3.4), 13) udział w wykrywaniu i raportowaniu o nieprawidłowościach w ramach Programu, 14) w ramach stanowiska menedżer ds. środowiska: koordynacja działań w obszarze zobowiązań Instytucji Zarządzającej RPO WL związanych z prawodawstwem krajowym i unijnym w zakresie ochrony środowiska, współpraca w ramach realizacji RPO WL, z podmiotami i organizacjami działającymi w zakresie ochrony środowiska, opracowywanie i konsultacje społeczne dokumentów oraz działań IZ RPO WL niezbędnych do prawidłowej realizacji programu związanych z zapewnieniem zgodności z krajowym i unijnym prawodawstwem z zakresu ochrony środowiska, monitorowanie zgodności realizacji RPO WL z krajowym i unijnym, prawodawstwem z zakresu ochrony środowiska oraz przygotowywanie 17

18 49. Rozdział 2 Instytucja Zarządzająca Pkt Schemat organizacyjny i lista zadań realizowanych przez poszczególne jednostki w ramach Instytucji Zarządzającej RPO (w tym indykatywna liczba etatów) str Oddział Realizacji Projektów: 1) przygotowywanie projektów instrukcji wykonawczych do procesów dotyczących weryfikacji wniosków o płatność, wypłaty środków na rzecz beneficjentów, odzyskiwania kwot oraz przygotowywania aneksów do umów o dofinansowanie w ramach III - VIII Osi Priorytetowych RPO WL oraz propozycji stosownych działań w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, zapewnienie wsparcia merytorycznego w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska dla personelu IZ RPO WL oraz IP II, udział w procedurach oceny wniosków aplikacyjnych, kontroli oraz weryfikacji wniosków o płatność obejmujący weryfikację zgodności z krajowym i unijnym prawodawstwem z zakresu ochrony środowiska, organizacja działań wspomagających beneficjentów RPO WL w zakresie stosowania krajowego i unijnego prawodawstwa z zakresu ochrony środowiska oraz uwzględniania zasady zrównoważonego rozwoju oraz monitoring tych działań, udział w opracowaniu wytycznych dla beneficjentów w zakresie ochrony środowiska. Oddział Realizacji Projektów: 1) przygotowywanie projektów instrukcji wykonawczych do procesów dotyczących weryfikacji wniosków o płatność, wypłaty środków na rzecz beneficjentów, odzyskiwania kwot oraz przygotowywania aneksów do umów o dofinansowanie w ramach III - VIII Osi Priorytetowych RPO WL oraz 18

19 w odpowiednim zakresie w ramach IX Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna, 2) przygotowywanie wytycznych dla beneficjentów w zakresie zasad wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III - VIII Osi Priorytetowych RPO WL na lata , 3) prowadzenie monitoringu i sprawozdawczości na poziomie III IX Osi Priorytetowych RPO WL, 4) monitorowanie udzielania pomocy publicznej, 5) sporządzanie informacji miesięcznych i sprawozdań z realizacji III - IX Osi Priorytetowych RPO WL, 6) sporządzanie informacji dotyczących zapotrzebowania na środki z dotacji rozwojowej na współfinansowanie działań realizowanych przez DSiRR w ramach III - IX Osi Priorytetowych RPO WL oraz informacji niezbędnych do rozliczenia dotacji rozwojowej, 7) przygotowywanie informacji odnośnie poziomu środków niewygasających w ramach III - IX Osi Priorytetowych RPO WL, 8) sporządzanie prognoz wydatków oraz deklaracji wydatków dla Osi Priorytetowych III - IX RPO WL, 9) weryfikacja wniosków beneficjentów o w odpowiednim zakresie w ramach IX Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna, 2) przygotowywanie wytycznych dla beneficjentów w zakresie zasad wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III - VIII Osi Priorytetowych RPO WL na lata , 3) udział w opiniowaniu Instrukcji wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zakresie realizacji projektów, 4) prowadzenie monitoringu i sprawozdawczości na poziomie III IX Osi Priorytetowych RPO WL, 5) monitorowanie udzielania pomocy publicznej, 6) sporządzanie informacji miesięcznych i sprawozdań z realizacji III - IX Osi Priorytetowych RPO WL, 7) sporządzanie informacji dotyczących zapotrzebowania na środki z dotacji rozwojowej na współfinansowanie działań realizowanych przez DSiRR w ramach III - IX Osi Priorytetowych RPO WL oraz informacji niezbędnych do rozliczenia dotacji rozwojowej, 8) przygotowywanie informacji odnośnie poziomu środków niewygasających w ramach III - IX Osi Priorytetowych RPO WL, 19

20 płatność w ramach III - IX Osi Priorytetowych pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym, 10) potwierdzanie kwalifikowalności wydatków poniesionych przez beneficjentów w przedstawionych do refundacji wnioskach o płatność, 11) sporządzanie informacji niezbędnych w procesie certyfikacji na poziomie III - IX Osi Priorytetowych RPO WL, 12) sporządzanie aneksów do umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach III - VIII Osi Priorytetowych RPO WL, 13) przygotowywanie decyzji o rozwiązaniu umowy z beneficjentem, 14) podejmowanie działań zmierzających do odzyskania kwot nieprawidłowo wydatkowanych i/lub nienależnie wypłaconych beneficjentom III - IX Osi Priorytetowych, 15) prowadzenie rejestru dłużników, 16) udział w kontrolach na miejscu oraz w kontrolach systemowych Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości prowadzonych przez Oddział Kontroli DSiRR, 17) obsługa i wprowadzanie danych do Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK oraz do Lokalnego Systemu Informatycznego, 18) udział w wykrywaniu i raportowaniu o nieprawidłowościach w ramach III-IX Osi 9) sporządzanie prognoz wydatków oraz deklaracji wydatków dla Osi Priorytetowych III - IX RPO WL, 10) weryfikacja wniosków beneficjentów o płatność w ramach III - IX Osi Priorytetowych pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym, 11) potwierdzanie kwalifikowalności wydatków poniesionych przez beneficjentów w przedstawionych wnioskach o płatność, 12) sporządzanie informacji niezbędnych w procesie certyfikacji na poziomie III - IX Osi Priorytetowych RPO WL, 13) sporządzanie aneksów do umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach III - VIII Osi Priorytetowych RPO WL, 14) przygotowywanie decyzji o rozwiązaniu umowy z beneficjentem, 15) podejmowanie działań zmierzających do odzyskania od beneficjentów kwot podlegających zwrotowi III - IX Osi Priorytetowych, 16) prowadzenie rejestru obciążeń na projekcie, 17) udział w kontrolach na miejscu prowadzonych przez Oddział Kontroli DSiRR, 18) obsługa i wprowadzanie danych do Krajowego Systemu Informatycznego 20

21 50. Rozdział 2 Instytucja Zarządzająca Pkt Schemat organizacyjny i lista zadań realizowanych przez poszczególne jednostki w ramach Instytucji Zarządzającej RPO (w tym indykatywna liczba etatów) str Priorytetowych. ; Oddział Kontroli: 1) przygotowanie projektów instrukcji wykonawczych do procesów dotyczących kontroli systemowych oraz kontroli projektów realizowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL, postępowanie w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu środków dotacji rozwojowej oraz aktualizacja procedur w tych zakresach, 2) opracowanie wytycznych dla IP II w zakresie kontroli projektów w ramach RPO WL, 3) weryfikacja przygotowania oraz realizacji Rocznych Planów Kontroli sporządzanych przez IP II, 4) przygotowywanie rocznych Planów Kontroli RPO WL, 5) prowadzenie kontroli systemowych w IP II, 6) przeprowadzanie kontroli na miejscu w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL, 7) analizowanie skuteczności kontroli, organizowanie kontroli sprawdzających oraz nadzór nad wdrażaniem zaleceń pokontrolnych, 8) udział w wykrywaniu nieprawidłowości oraz SIMIK oraz do Lokalnego Systemu Informatycznego, 19) udział w wykrywaniu i raportowaniu o nieprawidłowościach w ramach III-IX Osi Priorytetowych. Oddział Kontroli: 1) przygotowanie projektów instrukcji wykonawczych do procesów dotyczących kontroli systemowych oraz kontroli projektów realizowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL, postępowanie w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu środków dotacji rozwojowej oraz aktualizacja procedur w tych zakresach, 2) opracowanie wytycznych dla IP II w zakresie kontroli projektów w ramach RPO WL, 3) weryfikacja przygotowania oraz realizacji Rocznych Planów Kontroli sporządzanych przez IP II, 4) udział w opiniowaniu Instrukcji wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia, 5) przygotowywanie rocznych Planów Kontroli RPO WL, 6) prowadzenie kontroli systemowych w IP II, 7) przeprowadzanie kontroli na miejscu w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL, 8) analizowanie skuteczności kontroli, organizowanie kontroli sprawdzających oraz nadzór nad wdrażaniem zaleceń 21

22 51. Rozdział 2 Instytucja Zarządzająca Pkt Schemat organizacyjny i lista zadań realizowanych przez poszczególne jednostki w ramach Instytucji Zarządzającej RPO (w tym indykatywna liczba etatów) str. 27 sporządzanie raportów o nieprawidłowościach w realizacji Programu, 9) weryfikacja obowiązku zachowania trwałości projektu, 10) skreślony, 11) obsługa systemu informatycznego w okresie Oddział Informacji i Promocji RPO: 1) zapewnienie przestrzegania wymogów w zakresie informacji i promocji ustanowionych w art. 69 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006, 2) udział w opracowaniu Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce na lata oraz realizacja zadań wynikających z jej zapisu, 3) opracowanie i aktualizacja Planu komunikacji RPO WL na lata , 4) opracowanie i aktualizacja rocznego Planu działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Programu, 5) przygotowanie projektów instrukcji wykonawczych do procesów dotyczących informacji i promocji w ramach RPO WL oraz aktualizacja procedur w tym zakresie, 6) opracowanie wytycznych dla beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WL, pokontrolnych, 9) udział w wykrywaniu nieprawidłowości oraz sporządzanie raportów o nieprawidłowościach w realizacji Programu, 10) weryfikacja obowiązku zachowania trwałości projektu, 11) skreślony, 12) obsługa systemu informatycznego w okresie Oddział Informacji i Promocji RPO: 1) zapewnienie przestrzegania wymogów w zakresie informacji i promocji ustanowionych w art. 69 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006, 2) udział w opracowaniu Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce na lata oraz realizacja zadań wynikających z jej zapisu, 3) opracowanie i aktualizacja Planu komunikacji RPO WL na lata , 4) opracowanie i aktualizacja rocznego Planu działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Programu, 5) przygotowanie projektów instrukcji wykonawczych do procesów dotyczących informacji i promocji w ramach RPO WL oraz aktualizacja procedur w tym zakresie, 6) udział w opiniowaniu Instrukcji wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia, 7) opracowanie wytycznych dla beneficjentów w zakresie prowadzenia działań 22

23 7) opracowanie wytycznych dotyczących zasad wypełniania obowiązków w zakresie informacji i promocji przez IP II, 8) koordynacja działań informacyjnopromocyjnych realizowanych przez DSiRR w ramach RPO WL i ZPORR, w tym prac nad przygotowywaniem projektów graficznych i wizualizacji, opracowywanie własnych rozwiązań graficznych, 9) wdrażanie działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych, zgodnie z Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych RPO WL, 10) realizacja projektów w ramach działania 9.2 IX Osi Priorytetowej RPO Pomoc Techniczna zgodnie z Rocznym Planem Działania Pomocy Technicznej, 11) prowadzenie punktu informacyjnego i naboru wniosków oraz serwisu informacyjnego dotyczącego RPO WL, 12) koordynacja działań informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WL realizowanych przez punkty informacyjne w filiach UMWL i IP II, 13) sporządzanie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowego dotyczących wypełniania zobowiązań w zakresie promocji i informacji w ramach RPO, 14) sporządzanie wniosków o płatność z projektów realizowanych w ramach działania 9.2 IX Osi Priorytetowej RPO Pomoc Techniczna, informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WL, 8) opracowanie wytycznych dotyczących zasad wypełniania obowiązków w zakresie informacji i promocji przez IP II, 9) koordynacja działań informacyjnopromocyjnych realizowanych przez DSiRR w ramach RPO WL i ZPORR, w tym prac nad przygotowywaniem projektów graficznych i wizualizacji, opracowywanie własnych rozwiązań graficznych, 10) wdrażanie działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych, zgodnie z Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych RPO WL, 11) realizacja projektów w ramach działania 9.2 IX Osi Priorytetowej RPO Pomoc Techniczna zgodnie z Rocznym Planem Działania Pomocy Technicznej, 12) prowadzenie punktu informacyjnego i naboru wniosków oraz serwisu informacyjnego dotyczącego RPO WL, 13) koordynacja działań informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WL realizowanych przez punkty informacyjne w filiach UMWL i IP II, 14) sporządzanie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowego dotyczących wypełniania zobowiązań w zakresie promocji i informacji w ramach RPO, 15) sporządzanie wniosków o płatność z projektów realizowanych w ramach działania 23

24 52. Rozdział 2 Instytucja Zarządzająca Pkt Schemat organizacyjny i lista zadań realizowanych przez poszczególne jednostki w ramach Instytucji Zarządzającej RPO (w tym indykatywna liczba etatów) str ) przygotowywanie, przeprowadzanie i realizacja zamówień publicznych, 16) nadzór działań informacyjno-promocyjnych realizowanych przez IP II w zakresie zgodności z Planem Komunikacji RPO WL, Rocznym Planem działań informacyjnych i promocyjnych, Księgą Znaku NSS oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji, 17) udział w wykrywaniu i raportowaniu o nieprawidłowościach w ramach Programu, 18) obsługa systemu informatycznego w okresie Oddział Pomocy Technicznej RPO: 1) sporządzanie wniosków o płatność z projektów realizowanych w ramach działania 9.1 IX Osi Priorytetowej RPO Pomoc Techniczna, 2) przygotowanie projektów instrukcji wykonawczych do procesów dotyczących Pomocy Technicznej w ramach RPO WL oraz aktualizacja procedur w tym zakresie, 3) opracowanie wytycznych w zakresie korzystania z Pomocy Technicznej w ramach RPO WL, 4) interpretacja przepisów dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Pomocy Technicznej RPO WL, 5) opracowanie projektu kryteriów wyboru 9.2 IX Osi Priorytetowej RPO Pomoc Techniczna, 16) przygotowywanie, przeprowadzanie i realizacja zamówień publicznych, 17) nadzór działań informacyjno-promocyjnych realizowanych przez IP II w zakresie zgodności z Planem Komunikacji RPO WL, Rocznym Planem działań informacyjnych i promocyjnych, Księgą Znaku NSS oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji, 18) udział w wykrywaniu i raportowaniu o nieprawidłowościach w ramach Programu, 19) obsługa systemu informatycznego w okresie Oddział Pomocy Technicznej RPO: 1) sporządzanie wniosków o płatność z projektów realizowanych w ramach działania 9.1 IX Osi Priorytetowej RPO Pomoc Techniczna, 2) przygotowanie projektów instrukcji wykonawczych do procesów dotyczących Pomocy Technicznej w ramach RPO WL oraz aktualizacja procedur w tym zakresie, 3) udział w opiniowaniu Instrukcji wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia, 4) opracowanie wytycznych w zakresie korzystania z Pomocy Technicznej w ramach RPO WL, 5) interpretacja przepisów dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach 24

OPIS ZMIAN W OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

OPIS ZMIAN W OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA OPIS ZMIAN W OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 1) Jeżeli kolumna Treść przed zmianą jest pusta oznacza to, iż w dokumencie

Bardziej szczegółowo

OPIS ZMIAN W OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

OPIS ZMIAN W OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA OPIS ZMIAN W OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 1) JeŜeli kolumna Treść przed zmianą jest pusta oznacza to, iŝ w dokumencie

Bardziej szczegółowo

OPIS ZMIAN W OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

OPIS ZMIAN W OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA OPIS ZMIAN W OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 1) Jeżeli kolumna Treść przed zmianą jest pusta oznacza to, iż w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektor Kontroli Skarbowej GIKS - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

Główny Inspektor Kontroli Skarbowej GIKS - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej OPIS ZMIAN W OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 1) Jeżeli kolumna Treść przed zmianą jest pusta oznacza to, iż w dokumencie

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI. dla. WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007-2013

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI. dla. WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007-2013 OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI dla WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007-2013 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA STYCZEŃ 2008 2 SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE... 6 1.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Województwo Śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2 niecałe 4% powierzchni Polski

Bardziej szczegółowo

WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ

WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ Załącznik nr 4 - Skrócony opis systemu zarządzania i kontroli Struktura systemu: Rolę wiodącą w systemie zarządzania i kontroli PO RYBY 2014-2020 odgrywa Instytucja Zarządzająca (IZ). Ponosi ona odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI. dla. WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI. dla. WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI dla WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007-2013 Wersja 1.2 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA WRPO MAJ 2009 SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE...6 1.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA Załącznik nr 6 Wzór listy sprawdzającej do kontroli systemowej LISTA SPRAWDZAJĄCA do przeprowadzanych kontroli systemowych (ogólna) 1 Nazwa jednostki kontrolowanej: Zakres kontroli:. Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Dr Piotr Owczarek Fundusze strukturalne Zasoby finansowe UE, z których udzielana jest pomoc w zakresie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 128/11

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 128/11 16.5.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 128/11 SPROSTOWANIA Sprostowanie do sprostowania do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady

Bardziej szczegółowo

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kategoria: Urząd Marszałkowski - Departamenty / Biura - Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1821/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31 marca 2016 roku

Uchwała Nr 1821/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31 marca 2016 roku Uchwała Nr 1821/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu zatrudnienia kadr na rok 2016 przewidzianych do realizacji zadań związanych z zarządzaniem i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 623/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24marca 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Strona 1 z 12 Chorzów, marzec 2009 Strona

Bardziej szczegółowo

1) dotychczasowy 26 otrzymuje brzmienie:

1) dotychczasowy 26 otrzymuje brzmienie: Uchwała Nr 20/274/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU CERTYFIKACJI I ROZWOJU REGIONALNEGO

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU CERTYFIKACJI I ROZWOJU REGIONALNEGO MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU CERTYFIKACJI I ROZWOJU REGIONALNEGO Zatwierdzam (Podpis) Warszawa, 27 lipca 2016 r. REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU CERTYFIKACJI I ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r.

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej RPOWP wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata SYSTEM WDRAŻANIA FUNDUSZY NA PRZYKŁADZIE KILKU PROGRAMÓW OPERACYJNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4546/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 16 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 4546/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 16 listopada 2017 roku Uchwała Nr 4546/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 16 listopada 2017 roku zmieniająca Uchwałę Nr 3039/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3805/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 8 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr 3805/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 8 czerwca 2017 roku Uchwała Nr 3805/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 8 czerwca 2017 roku zmieniająca Uchwałę Nr 3039/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY NA LATA

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY NA LATA Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 Olsztyn, czerwiec 2008 SPIS

Bardziej szczegółowo

System informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach

System informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach OPIS ZMIAN W OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 1) Jeżeli kolumna Treść przed zmianą jest pusta oznacza to, iż w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020

Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 22 stycznia 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 165/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 11 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 165/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 11 stycznia 2019 roku Uchwała Nr 165/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 11 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu zatrudnienia kadr na rok 2019 przewidzianych do realizacji zadań związanych z zarządzaniem

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2007-2103 NSRO. Okres programowania 2004-2006 NPR

Perspektywa finansowa 2007-2103 NSRO. Okres programowania 2004-2006 NPR Rola Wojewody jako Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji wydatków w ramach RPO w systemie organizacyjnym funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 Dr Kamila Piasecka DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO)

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) RPO Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja WdraŜająca (Pośrednicząca II stopnia) Dolnośląskie Jednostka

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Opis Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej, pełniącej również funkcję Instytucji Certyfikującej

Opis Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej, pełniącej również funkcję Instytucji Certyfikującej Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXI/1683/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 2 lutego 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Przygotowania Dolnego Śląska do uruchomienia RPO WD oraz najbliższy harmonogram działań. Wrocław, r.

Przygotowania Dolnego Śląska do uruchomienia RPO WD oraz najbliższy harmonogram działań. Wrocław, r. Przygotowania Dolnego Śląska do uruchomienia RPO WD oraz najbliższy harmonogram działań. Wrocław, 15.10.2007 r. Ireneusz Ratuszniak www.rpo.dolnyslask.pl Program prezentacji Dokumenty Instytucje Ważne

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

Opis Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Opis Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Opis Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Od autorów

Spis treści Od autorów Od autorów... Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) uchwala się, co następuje:

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) uchwala się, co następuje: Uchwała Nr 68/1076/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 listopada 2017 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Opis Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Opis Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata Opis Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko System wdraŝania ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Ministerstwo Środowiska Poznań,

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI RPO WL SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012

STAN REALIZACJI RPO WL SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 STAN REALIZACJI RPO WL 2007-2013 SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 2 października 2012

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr 42/1429/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2014 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 OPIS SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

spółek Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Szymanach oraz Port Lotniczy Mazury Sp. z o.o. w Szczytnie, a w szczególności:

spółek Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Szymanach oraz Port Lotniczy Mazury Sp. z o.o. w Szczytnie, a w szczególności: Uchwała Nr 13/204/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Inauguracja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Mazowszu

Inauguracja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Mazowszu Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Inauguracja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Mazowszu Warszawa, 28 listopada 2007r. Geneza powstania Jednostki Wdrażanie PO KL komponent regionalny:

Bardziej szczegółowo

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM. 05 maja 2009r.

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM. 05 maja 2009r. Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Instytucja Pośrednicząca Samorząd Województwa Opolskiego OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4884 /2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 lipca 2014 roku

Uchwała Nr 4884 /2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 lipca 2014 roku Uchwała Nr 4884 /2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia wersji 1.8 Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Lp Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uwagi/Uzasadnienie 1 1 str. marzec 2009 r. 24 marca 2009 r.

Lp Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uwagi/Uzasadnienie 1 1 str. marzec 2009 r. 24 marca 2009 r. Zał. nr 1 do Komunikatu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z dnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia. DZIEŃ 1 (8.12.2011 r.) Szkolenie 09:00 11:00 11:00 11:15. Szkolenie 11:15 13:00. Przerwa obiadowa 13:00 13:30.

Harmonogram szkolenia. DZIEŃ 1 (8.12.2011 r.) Szkolenie 09:00 11:00 11:00 11:15. Szkolenie 11:15 13:00. Przerwa obiadowa 13:00 13:30. Zarządzanie projektami dla Pełnomocników ds. Realizacji Projektów (MAO) i ich zastępców realizujących projekty środowiskowe współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Harmonogram

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Biuro Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Łódź, 14 października 2009 SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE OGÓLNE... 7 1.1. Informacja przedkładana

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 26/257/15/V Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 19 maja 2015 r.

Uchwała Nr 26/257/15/V Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 19 maja 2015 r. Uchwała Nr 26/257/15/V Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie stanowiącym Załącznik do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Liczba etatów: 1 etat. Miejsce pracy: Wrocław

Liczba etatów: 1 etat. Miejsce pracy: Wrocław Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko Kierownika Wspólnego Sekretariatu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014-2020 z siedzibą we Wrocławiu Nr ref CPE-PL-SN-5/2014

Bardziej szczegółowo

OKRESOWY PLAN EWALUACJI

OKRESOWY PLAN EWALUACJI Zarząd Województwa Lubelskiego OKRESOWY PLAN EWALUACJI na rok 2009 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO na lata 2007 2013 Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Lista planowanych ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4200/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 4200/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 4200/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Planu zatrudnienia kadr na rok 2014 przewidzianych do realizacji zadań z zarządzaniem i wdrażaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 (Zgodnie z art. 21

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej

Departament Polityki Regionalnej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kategoria: Urząd Marszałkowski - Departamenty / Biura - Departament Polityki Regionalnej Ogłoszono 2016-02-01

Bardziej szczegółowo

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, Informacja o systemie monitorowania i sprawozdawczości, systemie ewaluacji, systemie kontroli, systemie informatycznym, systemie informacji i promocji oraz o zarządzaniu finansowym POIR elementy Programu,

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr 1994/171/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19 lipca 2012 roku Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2011 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Wojciech Motelski. Kierownik Działu Wdrażania XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ Ośrodek Przetwarzania Informacji. ddd. 1 30.09.2010 r.

Wojciech Motelski. Kierownik Działu Wdrażania XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ Ośrodek Przetwarzania Informacji. ddd. 1 30.09.2010 r. Doświadczenia związane z rozliczaniem wydatków w projektach inwestycyjnych w ramach wdrażania Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ Wojciech Motelski Kierownik

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac nad ustanowieniem Związku ZIT jako IP

Harmonogram prac nad ustanowieniem Związku ZIT jako IP Harmonogram prac nad ustanowieniem Związku ZIT jako IP 22 stycznia 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zadania IZ RPO i Związku ZIT jako IP Związek

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów

Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów w ramach wdrażania Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ Izabela Erecińska Zastępca Dyrektora Ośrodka Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.41.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

NIE. ZARZĄDZENIE NR 96/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 24 grudnia 2014 roku

NIE. ZARZĄDZENIE NR 96/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 24 grudnia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 96/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 24 grudnia 2014 roku w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Departamentu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata Załącznik do Uchwały Nr 89/1036/2015 Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk i zakresy obowiązków pracowników Biura LGD

Opis stanowisk i zakresy obowiązków pracowników Biura LGD Załącznik nr 6 do Umowy Nr 00015-6933-UM0240015/15 z dnia 19 maja 2016 r. Opis stanowisk i zakresy obowiązków pracowników Biura LGD W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania w ramach Biura LGD Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 76/29/15 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 18 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr 76/29/15 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 18 czerwca 2015 roku Uchwała Nr 76/29/15 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury pozyskiwania środków zewnętrznych w Powiecie Goleniowskim. Na podstawie 61 ust. 2 Statutu Powiatu

Bardziej szczegółowo

wniosku o płatność końcową przy projektach Pomocy Technicznej RPO WK-P wprowadzono zapis informujący, ze warunkiem certyfikacji wydatków jest

wniosku o płatność końcową przy projektach Pomocy Technicznej RPO WK-P wprowadzono zapis informujący, ze warunkiem certyfikacji wydatków jest UZASADNIENIE W celu usprawnienia procesu zarządzania i wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dokonano zmiany w poniŝej wymienionych obszarach Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020 Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020 ZATWIERDZAM -/- Waldemar Sługocki Sekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 19

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2014 R.

REALIZACJA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2014 R. REALIZACJA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2014 R. LUBLIN 24 WRZEŚNIA 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL 2007 2013 - INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 zakres EFRR, wersja nr 11 Dokument przyjęty Uchwałą ZWO nr 1939/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. Lp. Lokalizacja w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2014 roku

Zarządzenie nr 27/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2014 roku Zarządzenie nr 27/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie przekształcenia Biura Projektów i Funduszy Unii Europejskiej w Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28/18 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 23 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 28/18 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 23 maja 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 28/18 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą: Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJI I PROCEDUR

OPIS FUNKCJI I PROCEDUR Załącznik do uchwały nr 433/43/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 maja 2015 roku OPIS FUNKCJI I PROCEDUR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Przewidywany kształt procesu wyboru projektów w ramach Poddziałań RPO WM 2014-2020 wdrażanych za pomocą instrumentu ZIT

Przewidywany kształt procesu wyboru projektów w ramach Poddziałań RPO WM 2014-2020 wdrażanych za pomocą instrumentu ZIT Warszawa 22.05.2015 r. Przewidywany kształt procesu wyboru projektów w ramach Poddziałań RPO WM 2014-2020 wdrażanych za pomocą instrumentu ZIT Spotkanie dotyczące trybów wyboru projektów w ZIT dla przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna ZIT/IP

Podstawa prawna ZIT/IP Związek ZIT jako IP Piotr Zygadło Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Zakopane, 19 stycznia 2015 r. Podstawa prawna ZIT/IP Rozporządzenie nr 1301/2013 Art. 7 ust. 4 Co najmniej 5 % środków

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA INFORMATOR DLA BENEFICJENTÓW

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA INFORMATOR DLA BENEFICJENTÓW REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 www.rpo.dolnyslask.pl INFORMATOR DLA BENEFICJENTÓW Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcje Wykonawcze. Instytucji Pośredniczącej. - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Instrukcje Wykonawcze. Instytucji Pośredniczącej. - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Załącznik do Uchwały Nr 120/1432/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 marca 2016 r. Instrukcje Wykonawcze Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

OGŁOSZENIE O NABORZE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE OGŁOSZENIE O NABORZE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach zatrudni: do realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Procedur Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wersja piąta

Podręcznik Procedur Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wersja piąta Załącznik do Uchwały nr / / /2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19 sierpnia 2008r. Podręcznik Procedur Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Wersja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu niżej wymienionych funkcji w Zespole Zarządzającym projektu Szkoła Równych Szans

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr 73/847/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 listopada 2015 r. 1 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Listopad

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4864/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2018 roku

Uchwała Nr 4864/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2018 roku Uchwała Nr 4864/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Izabeli Mroczek - Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Kryteria wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Olsztyn, 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2014 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2014 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2014 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO INSTRUKCJA WYKONAWCZA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 31

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 31 Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie] - wersja nr 31 Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1384/2011 z dnia

Bardziej szczegółowo

3. Zasady składania wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń przez beneficjentów zlokalizowanych w MRR określa IZ POPT.

3. Zasady składania wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń przez beneficjentów zlokalizowanych w MRR określa IZ POPT. Załącznik 1 Specyficzne warunki korzystania z pomocy technicznej dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 1. Warunki finansowania wynagrodzeń w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji RPO WL

Stan realizacji RPO WL Sprawozdanie okresowe z realizacji Sprawozdanie za I półrocze 2011 r. Marek Kowalski Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 30 września

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 61/2016 STAROSTY POZNAŃSKIEGO Z DNIA 22 lipca 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 61/2016 STAROSTY POZNAŃSKIEGO Z DNIA 22 lipca 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 61/2016 STAROSTY POZNAŃSKIEGO Z DNIA 22 lipca 2016 roku w sprawie: powołania zespołu projektowego dla potrzeb przygotowania i realizacji projektu pn.: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN w Zasadach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata w wersji z dnia 9 listopada 2017 r.

REJESTR ZMIAN w Zasadach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata w wersji z dnia 9 listopada 2017 r. REJESTR ZMIAN w Zasadach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa w wersji z dnia 9 listopada 2017 r. Zmiany w tekście Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 Załącznik nr 1 do uchwały nr 282/34/19

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Budżet Pomocy technicznej PO KL na lata 2007-2013 1.1 Generalne zasady podziału

Bardziej szczegółowo

Plan działań. Grudzień 2014 r.

Plan działań. Grudzień 2014 r. Plan działań na rzecz zapewnienia potencjału administracyjnego instytucji zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Grudzień 2014 r. Opracowano:

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Tylko do użytku służbowego Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Seminarium na temat środków zwalczania korupcji i nadużyć finansowych w ramach europejskich

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO Rozwój Polski Wschodniej ROLA KOMITETU MONITORUJĄCEGO 1 PLAN PREZENTACJI 1. Monitoring definicja i rodzaje 2. System sprawozdawczości - jako narzędzie monitoringu 3.

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 10 września 2015 r. Poz. 47. ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 10 września 2015 r. Poz. 47. ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 10 września 2015 r. Poz. 47 ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej stycznia 2015 r.

Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej stycznia 2015 r. Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 19 stycznia 2015 r. Podstawy desygnacji Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo