SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA I KWARTAŁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA I KWARTAŁ"

Transkrypt

1 Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA I KWARTAŁ [Wybierz datę]

2 Spis treści: I. Informacje ogólne... 2 II. Zadania Zarządzającego Międzygminna Strefą Aktywności Gospodarczej... 3 III. Zadania Zarządzającego Międzygminna Strefą Aktywności Gospodarczej... 5 IV. Realizacja zadań przez Zarządzającego... 7 A. Pozyskiwanie informacji i prowadzenie regionalnej bazy danych ofert inwestycyjnych B. Dostarczanie inwestorom i zamawiającemu informacji o dostępnych terenach i obiektach pod inwestycje C. Wnioskowanie o środki zewnętrzne na bieżącą działalność i promocję Strefy w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata D. Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej (Corporate Identity) Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej E. Promocja gospodarcza Powiatu Tarnogórskiego V. Podsumowanie Spis tabel: Tabela 1. Harmonogram... 6 Tabela 2. Zestawienie posiadanych informacji o gminach (stan na dzień r.)

3 I. Informacje ogólne Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej (MSAG) powstała jako inicjatywa Powiatu Tarnogórskiego, do której przyłączyły się cztery gminy: Kalety, Miasteczko Śląskie, Ożarowice oraz Tworóg. Zarządzającym w drodze przetargu została wybrana Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie. Każda z Jednostek Samorządu Terytorialnego wyznaczyła osoby odpowiedzialne za działalność MSAG: a) Anna Posmyk (Powiat Tarnogórski) b) Dariusz Szewczyk (Gmina Kalety) c) Hanna Pesta (Miasteczko Śląskie) d) Monika Gubała (Ożarowice) e) Joanna Leksy (Tworóg) ze strony ARL AGROTUR S.A. odpowiedzialnym jest Aleksander Cierniak. II. Zadania Zarządzającego Międzygminna Strefą Aktywności Gospodarczej Zadania Zarządzającego Międzygminną Strefą Aktywności Gospodarczej zostały określone w umowach zawartych pomiędzy Agencją Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. a Powiatem Tarnogórskim oraz pomiędzy Zarządzającym a Gminami: Kalety, Miasteczko Śląskie, Ożarowice i Tworóg dnia 16 czerwca 2009 roku. Do zadań ARL AGROTUR S.A. należy: A. Pozyskiwanie informacji i prowadzenie regionalnej bazy danych ofert inwestycyjnych (kontakty m.in. z samorządami terytorialnymi, strefami, parkami przemysłowymi i technologicznymi). B. Dostarczenie inwestorom i zamawiającemu informacji o dostępnych terenach i obiektach pod inwestycje, ich parametrach, dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej, procedurach lokalizacyjnych. C. Doradztwo prawno administracyjne dla inwestorów D. Monitorowanie stanu inwestycji w Powiecie Tarnogórskim i regionie, w razie potrzeby dostarczanie informacji na temat stanu inwestycji w regionie, przygotowanie analiz rynku, diagnoz w ww. zakresie nie rzadziej niż na kwartał. E. Przygotowanie publikacji, tj. Przewodnik Inwestora, zawierających co najmniej: i. szczegółowe dane o możliwościach uzyskania ulg i zwolnień na terenie Powiatu Tarnogórskiego, ii. dane adresowe wszystkich urzędów z terenu Powiatu Tarnogórskiego z podaniem nr telefonów i adresów owych, iii. streszczenie strategii rozwoju Powiatu Tarnogórskiego, 3

4 iv. dane instytucji około biznesowych. Powyższa publikacja składająca się z co najmniej 50 stron ma zostać wydana nakładem co najmniej 1000 sztuk, w kolorze czarnobiałym, z okładką utwardzoną kolorową. Treść publikacji jak i kolorystyka okładki muszą przed jej wydrukiem zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. F. Organizacja misji gospodarczych co najmniej jednej na rok na terenie Europy oraz udział w targach inwestycyjnych krajowych (co najmniej w dwóch na rok) i zagranicznych (co najmniej jednym na rok). G. Prowadzenie działalności szkoleniowej dla samorządów i przedsiębiorców w zakresie przygotowania profesjonalnej oferty inwestycyjnej oraz standardów obsługi inwestorów zewnętrznych co najmniej dwa szkolenia na rok. H. Promocja gospodarcza Powiatu Tarnogórskiego, tj. stworzenie strony internetowej Strefy, wydanie ofert inwestycyjnych zamawiającego w postaci kolorowych broszur w ilości 1000 szt. I. Asysta inwestorom podczas pobytu w Powiecie Tarnogórskim. J. Pomoc inwestorom w zakresie aplikowania o środki unijne. K. Wnioskowanie o środki zewnętrzne na bieżącą działalność i promocję Strefy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata zgodnie z zatwierdzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego harmonogramem konkursów oraz w ramach konkursów ogłaszanych na bieżąco przez poszczególne Ministerstwa w ramach pozostałych Programów Operacyjnych na lata L. W przypadku uzyskania środków finansowych z funduszy unijnych na infrastrukturę techniczną Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej prowadzenie inwestycji na tym terenie oraz nadzór nad przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji technicznej inwestycji. 4

5 III. Zadania Zarządzającego Międzygminna Strefą Aktywności Gospodarczej Zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas podpisywania umów na zarządzanie w dniu 15 lipca 2009 roku o godzinie w siedzibie A.R.L. AGROTUR S.A. w Pyrzowicach przy ul. Centralnej 5 (Budynek MŚP) odbyła się prezentacja Harmonogramu Zarządzania Strefą - następnie zaakceptowanego przez wszystkie podmioty uczestniczące w MSAG. Zakres okres VII IX 2009 X XII 2009 I III 2010 IV VI 2010 VII IX 2010 X XII 2010 I III 2011 IV VI 2011 kwartał I II III IV V VI VII VIII A B Pozyskiwanie informacji i prowadzenie regionalnej bazy danych ofert inwestycyjnych (kontakty m.in. z samorządami terytorialnymi, strefami, parkami przemysłowymi i technologicznymi). Dostarczanie inwestorom i zamawiającemu informacji o dostępnych terenach i obiektach pod inwestycje, ich parametrach, dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej, procedurach lokalizacyjnych. C Doradztwo prawno-administracyjne dla inwestorów. D Monitorowanie stanu inwestycji w Powiecie Tarnogórskim i regionie, w razie potrzeb dostarczanie informacji na temat stanu inwestycji w regionie, przygotowanie analiz rynku diagnoz w ww. zakresie nie rzadziej niŝ raz na kwartał. E Przygotowanie publikacji, tj. Przewodnik Inwestora F G Organizacja misji gospodarczych co najmniej jednej na rok na terenie Europy oraz udział w targach inwestycyjnych krajowych (co najmniej w dwóch na rok) i zagranicznych (co najmniej w jednym na rok). Prowadzenie działalności szkoleniowej dla samorządów i przedsiębiorców w zakresie przygotowania profesjonalnej oferty inwestycyjnej oraz standardów obsługi inwestorów zewnętrznych co najmniej dwa szkolenia na rok. 5

6 H I J K Promocja gospodarcza Powiatu Tarnogórskiego, tj. stworzenie strony internetowej Strefy, wydanie ofert inwestycyjnych zamawiającego w postaci kolorowych broszur w ilości 1000 szt. Asysta inwestorom podczas pobytu w Powiecie Tarnogórskim. Pomoc inwestorom w zakresie aplikowania o środki unijne. Wnioskowanie o środki zewnętrzne na bieŝącą działalność i promocję Strefy w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata oraz w ramach konkursów ogłaszanych na bieŝąco przez poszczególne Ministerstwa w ramach pozostałych Programów Operacyjnych na lata Tabela 1. Harmonogram 6

7 IV. Realizacja zadań przez Zarządzającego Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. jako Zarządzający Strefą wykonał podczas I kwartału swojej działalności poniżej scharakteryzowane zadania. Podczas całego kwartału był gotowy udzielać informacji na temat istniejących możliwości inwestycyjnych w Powiecie Tarnogórskim oraz współpracując z jednostkami samorządów terytorialnych wchodzących w skład Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej tworzył podstawy prawidłowego działania Strefy i przygotowywał fundamenty potrzebne dla profesjonalnej obsługi inwestora. A. Pozyskiwanie informacji i prowadzenie regionalnej bazy danych ofert inwestycyjnych. Zarządzający na bieżąco zajmował się gromadzeniem informacji potrzebnych do stworzenia bazy danych ofert inwestycyjnych. Aby uzyskać pełen obraz działalności gmin i powiatu proszono o scharakteryzowanie nie tylko samych działek, ale również tradycji, historii i kultury, gospodarki oraz innych kluczowych elementów świadczących o okolicznych terenach. Na przełomie lipca i sierpnia odbywały się spotkania z przedstawicielami gmin i powiatu, na których określono bezpośrednią formę oraz zasady współpracy w ramach realizacji celów MSAG oraz przedstawiono zakres informacji cechujących działki. 23 lipca 2009 roku, Spotkanie w Starostwie Powiatowym przy ul. Karłuszowiec 5. Obecni na spotkaniu byli: Pan Starosta Józef Korpak, Pani Aleksandra Król Skowron (Kierownik Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych) oraz Przedstawiciele Agencji Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A, Piotr Budzisz i Katarzyna Budzisz; 28 lipca 2009 roku, Spotkanie w Urzędzie Miasta w Miasteczku Śląskim przy ul. Rynek 8. Obecni na spotkaniu byli: Pan Burmistrz Bronisław Drozdz, Pani Joanna Marczyk (Sekretarz Miasta) i Pani Hanna Pesta (osoba kontaktowa Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Miasteczko Śląskie) oraz Przedstawiciele ARL AGROTUR S.A. Aleksander Cierniak i Katarzyna Budzisz; 7

8 30 lipca 2009 roku, Spotkanie w Urzędzie Gminy Tworóg przy ul. Zamkowej 16. Obecni na spotkaniu byli: Pani Joanna Leksy (osoba kontaktowa Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Tworóg) oraz Przedstawiciele ARL AGROTUR S.A. Aleksander Cierniak i Katarzyna Budzisz; 4 sierpnia 2009 roku, Spotkanie w Urzędzie Miasta w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2. Obecni na spotkaniu byli: Pan Burmistrz Józef Kalinowski i Pan Dariusz Szewczyk (osoba kontaktowa Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Kalety) oraz Przedstawiciele ARL AGROTUR S.A. Aleksander Cierniak i Katarzyna Budzisz; 5 sierpnia 2009 roku, Spotkanie w Urzędzie Gminy w Ożarowicach przy ul. Dworcowej 15, obecni na spotkaniu byli: Pan Wójt Grzegorz Czapla oraz Przedstawiciele ARL AGROTUR S.A. Aleksander Cierniak i Katarzyna Budzisz. Na spotkaniach zaprezentowano schemat, według którego powinny być opisywane działki promowane w ramach działania Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej. Rozmawiano o gminie i powiecie jako miejscu właściwemu do inwestycji, a także ich gospodarce i możliwościach rozwoju. Przedstawiciele ARL AGROTUR S.A. dnia 23 września 2009 wraz z Panią Barbarą Zielonką, przedstawicielką Powiatu Tarnogórskiego, odbyli spotkanie, które miało na celu sfotografowanie i obejrzenie działek stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego. Przedstawione zostały działki w: Tarnowskich Górach Bobrownikach Śląskich, przy ul. Obwodowej; Tarnowskich Górach Strzybnicy, przy ul. Zagórskiej; Tarnowskich Górach, przy ul. Pyskowickiej; Tarnowskich Górach, przy ul. Kolejowej Świerklańcu, przy ul. Wiosennej 8

9 I. Informacje ogólne I. A. Samorząd Powiat Tarnogórski Kalety Miasteczko Śląskie OŜarowice I. A. 1. Uchwały T T T T T I. A. 2. Procedury T N N N N I. A. 3. Ogłoszenia urzędowe T T T T T I. A. 4. Budżet T T T T T I. A. 5. Władze T T T T T I. A. 6. Urząd T T T T T I. A. 7. Podatki lokalne ND T T T T I. A. 8. Zwolnienia podatkowe ND ND T T ND I. B. O gminie I. B. 1. Insygnia / Patron / Historia T T T N T I. B. 2. Zabytki T T T N N I. B. 3. Położenie / Lokalizacja T T T N T I. B. 4. Sławni ludzie pochodzący z gminy N T T N N I. B. 5. Gminy/powiaty partnerskie T T T N T I. B. 6. Opracowania/prezentacje N N T N N I. C. Gospodarka I. C. 1. Oferta inwestycyjna T T T T T I. C. 2. Nieruchomości do sprzedaży T T T T T I. C. 3. Gmina w liczbach T T T T T I. C. 4. Inwestycje miejskie T N N N T I. C. 5. Inwestycje komercyjne N N N N T I. C. 6. Rozwój gminy - dokumenty T T T ND N II. Strona internetowa II. A. Adres strony www T T T ND - brak T II. B. Osoba odpowiedzialna za obsługę N N N strony T III. Inwestycje III. A. Parametry działek inwestycyjnych N T T ND T III. B. Inwestycje przeprowadzane/zakończone w gminie/powiecie N N N N N III. C. Atrakcyjność inwestycyjna terenu N N N N N III. D. Kluczowi inwestorzy w gminie/powiecie N N N N N IV. Promocja gminy IV. A. Działania w zakresie promocji gminy N N N N N IV. B. Plan działań promocyjnych N N N N N Tworóg 9

10 V. Aplikowanie o środki unijne V. A. Aktualne inwestycje finansowane z UE N N N N N V. B. Planowane inwestycje /składane wnioski N N N T N VI. Kontakt ze środkami masowego przekazu VI. A. Zaprzyjaźnione media N N T N N VI. B. Osoby do kontaktu N N T N N VII. Mapy, plany, zdjęcia VII. A. Mapa zdigitalozwana gminy/powiatu N T T ND T VII. B. Mapy poszczególnych działek T/N T T ND T VII. C. Zdjęcia poszczególnych działek T T T/N ND T VII. D. Mapy geodezyjne T T T ND T VII. E. Zdjęcia lotnicze N T BRAK ND T VII. Działki inwestycyjne VII. A. Spis działek włączonych do MSAG T T T T T VII. B. Spis działek spoza MSAG ND T ND ND ND VII. C. Opis działek wg schematu (wysłanego) T/N T T T T LEGENDAOZNACZEŃ: * T Tak (Zarządzający posiada informacje) *N Nie (Zarządzający nie posiada informacji) Tabela 2. Zestawienie posiadanych informacji o gminach (stan na dzień r.) Powyższe zestawienie pokazuje, które informacje dotarły do Zarządzającego. Opracowanie materiałów w sposób spójny tak, aby było możliwe ich zaprezentowanie na stronie internetowej MSAG będzie miało miejsce w październiku 2009 roku. Materiały były dostarczane w bardzo różnej formie, a ujednolicenie ich jest czasochłonne i wymaga dodatkowych starań. Dodatkowo w październiku 2009 roku będą prowadzone prace, które umożliwią ujednolicenie map działek by miały one spoisty charakter i stanowiły narzędzie pomocne potencjalnym inwestorom w uzyskaniu informacji o położeniu działek w gminie i powiecie, charakterystycznych elementach otoczenia czy też dostępności do szlaków komunikacyjnych. Zarządzający ma w planach we współpracy z Gminami i Powiatem obejrzenie wszystkich działek włączonych do Międzygminnej Strefie Aktywności Gospodarczej w październiku i listopadzie 2009 roku. *T/N Tak/Nie (Zarządzający posiada częściowe informacje) *ND Informacje udzielały tylko te JST, które je posiadały *BRAK Brak tego typu informacji w JST 10

11 Dzięki otrzymywanym informacjom Zarządzający był gotowy przez cały okres swojej działalności udzielać informacji o istniejących potencjalnych okolicznościach dotyczących inwestowania na terenie Powiatu Tarnogórskiego. B. Dostarczanie inwestorom i zamawiającemu informacji o dostępnych terenach i obiektach pod inwestycje. Od początku lipca 2009 roku udostępniony był numer telefonu, dzięki któremu możliwe było udzielanie informacji inwestorom zainteresowanym terenami inwestycyjnymi w powiecie tarnogórskim. W lipcu i w sierpniu 2009 działkami w Powiecie Tarnogórskim zainteresowane były: 1) Firma Chimimeca Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, która jest filią francuskiej grupy Chimimeca specjalizującej się w chemicznej obróbce metali. Jej przedstawicielka szukała działki nadającej się pod budowę hali składowo produkcyjnej. 2) Inwestor prywatny poszukujący lokalizacji pod działalność usługową w Ożarowicach lub w innych gminach Powiatu Tarnogórskiego. W trakcie. C. Wnioskowanie o środki zewnętrzne na bieżącą działalność i promocję Strefy w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata Zarządzający w ramach tego zadania składał wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata wnioskując o uzyskanie funduszy na realizację projektu pod nazwą Inwestuj w MSAG czyli Projekt Promocji Inwestycyjnej Terenów Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej Powiatu Tarnogórskiego w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Poddziałania Promocja Inwestycyjna. W ramach projektu przewidziane zostały takie działania jak: Public Relations i Media Relations wspierające poszczególne etapy kampanii reklamowej, 11

12 Przygotowanie precyzyjnej oferty inwestycyjnej uwzględniającej maksymalny pakiet korzyści związanych z przedmiotową inwestycją, Opracowanie/rozwój elektronicznych narzędzi wspomagających działania promocyjne: strona www, prezentacja multimedialna, Opracowanie materiałów i ogólnopolskiej kampanii reklamowej realizowanej za pośrednictwem środków masowego przekazu, outdooru +BTL, Uczestnictwo w targach krajowych (dwa razy w Poznaniu oraz dwa razy w Toruniu) i zagranicznych (w Monachium i Brnie). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lutym 2010 roku, a realizacja projektu, jeśli zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, rozpocznie się w I kwartale 2010 roku. D. Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej (Corporate Identity) Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej Jednym z kluczowych elementów wspomagających działalność promocyjną w ramach Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej było opracowanie jednolitego Systemu Identyfikacji Wizualnej, dzięki której możliwe będzie wykreowanie profesjonalnego wizerunku marki, którą jest MSAG. Opracowanie jej pozwoli na wyróżnienie oferty inwestycyjnej terenów Powiatu Tarnogórskiego i nadanie jej spójnego charakteru. Dzięki akceptacji logo przez wszystkie podmioty wchodzące w skład Strefy opracowano spójny dokument Systemu Identyfikacji Wizualnej Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej. Na identyfikację wizualną MSAG składają się: Logo widoczne na wszystkich materiałach dotyczących Strefy, Kolorystyka, która będzie obecna i spójna we wszystkich materiałach przygotowanych w celu promocji terenów inwestycyjnych MSAG, czyli stronie internetowej, materiałach promocyjnych i informacyjnych, a przede wszystkim z logiem, Fonty, 12

13 Strona internetowa, a także spójne z nią elementy działalności odbywającej się drogą internetową, czyli adresy , Publikacje promocyjne MSAG, czyli wizytówki, papier firmowy, oferty, plakaty oraz tablice informacyjne. Wszystkie elementy Identyfikacji Wizualnej będą pomocne przy kreowaniu wizerunku produktu Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej Powiatu Tarnogórskiego, którym są jej atrakcyjne tereny inwestycyjne. Dokument Systemu Identyfikacji Wizualnej określa parametry i kolorystykę logo oraz sposób w jakich warunkach może być używane. Dodatkowo precyzuje publikacje promocyjne takie jak: wizytówki, papier firmowy, koperty i inne, które zaprezentowane są poniżej. Rysunek 1. Awers wizytówki ogólnej. 13

14 Rysunek 2. Awers wizytówki imiennej Rysunek 3. Rewers wizytówek. Rysunek 4. Koperta. 14

15 Dodatkowo jako załączniki do dokumentów zostały dołączone projekty plakatu, teczki oraz roll upa. E. Promocja gospodarcza Powiatu Tarnogórskiego Promocja gospodarcza Powiatu Tarnogórskiego była możliwa dzięki stronie internetowej działającej pod adresem We wrześniu strona działała jako strona w budowie. Były zamieszczone tam dane kontaktowe, pod którymi inwestorzy mogli uzyskać informacje dotyczące terenów inwestycyjnych wchodzących w skład Strefy. Znajdowały się na niej również informacje wyróżniające funkcjonowanie Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w Powiecie Tarnogórskim, a także cele w jakich została ona powołana. Dodatkowo należy zauważyć, że działalność związana z promocją Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej nie dotyczyła jedynie odpowiedzi na ewentualne zapytania inwestorów, ale także obejmowała działania bezpośrednio prowadzone przez pracowników i Zarząd ARL AGROTUR S.A. Na licznych spotkaniach biznesowych była zaznaczana rola ARL AGROTUR jako Zarządzającego, a także oferowano możliwości inwestowania w Powiecie Tarnogórskim. Dzięki swojej pozycji firma może przyciągnąć inwestorów do Powiatu Tarnogórskiego. Przez odpowiednie powiązania zarówno w kontaktach bezpośrednich z przedsiębiorcami, a także poprzez stronę internetową może wspomaga działalność inwestycyjną w Powiecie Tarnogórskim. 15

16 V. Podsumowanie Miesiące trzeciego kwartału 2009 roku, czyli lipiec, sierpień i wrzesień stanowiły początek działalności Agencji Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. jako Zarządzającego Międzygminną Strefą Aktywności Gospodarczej w Powiecie Tarnogórskim. Wszystkie początkowe działania były skierowane na zaznajomienie się ze specyfiką oferty inwestycyjnej gmin i powiatu wchodzących w skład Strefy. Głównym celem było zebranie kompletnych informacji dotyczących promowanych terenów oraz przygotowanie podstaw oraz narzędzi, które będą owocowały w przyszłości. Zarządzający przez cały I kwartał był gotowy współpracować z gminami i powiatem przy obsłudze inwestora, a także na niesienie pomocy wszystkim zainteresowanym. 16

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA III KWARTAŁ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA III KWARTAŁ Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA III KWARTAŁ STYCZEŃ - MARZEC 2010 Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR Spółka Akcyjna [1-04-2010] SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA VI KWARTAŁ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA VI KWARTAŁ Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA VI KWARTAŁ ( Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR Spółka Akcyjna) [7-01-2011] SPIS TREŚCI I. Informacje ogólne... 3 II. Realizacja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE Głównym zadaniem i celem Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest promocja gospodarcza i wspieranie rozwoju województwa śląskiego, a także zwiększenie napływu inwestycji

Bardziej szczegółowo

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim AT GROUP S.A. Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim Analiza dla Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej Krupski Młyn, 7 stycznia 2011 roku 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI...2 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2013 r. sporządzony dla Województwa Małopolskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2013 jest: Promocja PROW 2007-2013 na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie

Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Wsparcie lubelskich przedsiębiorców przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie Mariusz Rudzki Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji Departament Gospodarki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Referat Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera tel.:+48

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2015 r. Projekt numer:... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia... 2015 r. w sprawie: utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej oraz nadania jej

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH

ORGANIZATOR POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH ORGANIZATOR POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH KOZIENICKIE CENTRUM WSPIERANIA BIZNESU Grupa 1 Lider grupy Pan Edmund Kordas DIAGNOZA PROBLEMU Problemy: Brak ośrodków wspierania biznesu Brak dostępu do

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. Współpraca Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych z samorządami gminnymi i specjalnymi strefami ekonomicznymi w kontekście pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych. Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r.

Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych. Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r. Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r. Współpraca władz lokalnych z przedsiębiorcami poprzez instytucje

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r.

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. sporządzony dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 1. Cel działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2009 jest: 1. promocja PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA PRZY REALIZACJI INWESTYCJI LINIOWYCH - WYTYCZNE REALIZACYJNE

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA PRZY REALIZACJI INWESTYCJI LINIOWYCH - WYTYCZNE REALIZACYJNE KOMUNIKACJA SPOŁECZNA PRZY REALIZACJI INWESTYCJI LINIOWYCH - WYTYCZNE REALIZACYJNE WSTĘP W dokumencie opisano modelową zawartośd strategii komunikacyjnej, jaką należy wdrożyd przy realizacji liniowych

Bardziej szczegółowo

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27-28 listopada 2014 Współpraca z przedsiębiorcami i z instytucjami otoczenia biznesu w zakresie promocji gospodarczej gmin z województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej)

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej) Burmistrz Międzyrzecza w imieniu własnym i Partnerów Burmistrza Skwierzyny i Wójta Przytocznej zaprasza inwestorów do składania propozycji na zakup działek inwestycyjnych. Burmistrz Międzyrzecza w imieniu

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na 2011 rok Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA IV KWARTAŁ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA IV KWARTAŁ Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA IV [1-07-2010] SPIS TREŚCI I. Informacje ogólne... 3 II. Zadania Zarządzającego Międzygminna Strefą Aktywności Gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

STARE MIASTO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

STARE MIASTO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Gmina Stare Miasto OBSŁUGA INWESTORA na przykładzie GMINY STARE MIASTO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Toruń, 4 października 2012r. Gmina Stare Miasto znajduje się po południowej stronie miasta Konina, w jego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r.

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/342/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2000r. Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. Współpraca PAIiIZ - regiony Robert Kwiatkowski Członek Zarządu PAIiIZ Opole, 1 kwietnia 2009 r. MIO Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na opracowanie. Strategii Rozwoju Gminy Gawłuszowice na lata

Zapytanie ofertowe na opracowanie. Strategii Rozwoju Gminy Gawłuszowice na lata Zapytanie ofertowe na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gawłuszowice na lata 2016 2025. Gmina Gawłuszowice Urząd Gminy w Gawłuszowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik GMINA - pośrednik w kontaktach samorządowych

Miesięcznik GMINA - pośrednik w kontaktach samorządowych Miesięcznik GMINA - pośrednik w kontaktach samorządowych Magazyn GMINA To czasopismo, założonej w 1994 roku przez kilkanaście instytucji: agend rządowych, stowarzyszeń miast i gmin oraz banków; Publikacja

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

4.1 Metropolitalny Magnes Inwestycyjny. Budowa systemu promocji inwestycji na obszarze funkcjonalnym Poznania

4.1 Metropolitalny Magnes Inwestycyjny. Budowa systemu promocji inwestycji na obszarze funkcjonalnym Poznania 4. Metropolitalny system promocji gospodarczej 4.1 Metropolitalny Magnes Inwestycyjny. Budowa systemu promocji inwestycji na obszarze funkcjonalnym Poznania 4.2 Smart Metropolis. Promocja inteligentnych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: 1. Promocja PROW

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ I. UCZESTNICY PROCESU Stanowisko ds. informacji publicznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi - właściciel procesu Stanowisko ds. promocji Pozostali

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego MŚP przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego

Możliwości wsparcia finansowego MŚP przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Możliwości wsparcia finansowego MŚP przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Nowa Ruda Słupiec, 18 maja 2012 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27-28 listopada 2014 Prezentacja dobrych praktyk w zakresie przyciągania inwestycji przez specjalne strefy ekonomiczne z województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM. - dlaczego warto tutaj inwestować?

PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM. - dlaczego warto tutaj inwestować? PARKI NAUKOWO -TECHNOLOGICZNE W POWIECIE RZESZOWSKIM - dlaczego warto tutaj inwestować? Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS realizowany przez RARR S.A. przy współfinansowaniu Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań Bezpłatne usługi doradcze finansowane ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy de minimis. Informacje o projekcie IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA INVEST IN SILESIA NOWA JAKOŚĆ W PROMOCJI GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI GOSPODARCZEJ DLACZEGO ZINTEGROWANY SYSTEM

KONFERENCJA INVEST IN SILESIA NOWA JAKOŚĆ W PROMOCJI GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI GOSPODARCZEJ DLACZEGO ZINTEGROWANY SYSTEM KONFERENCJA INVEST IN SILESIA NOWA JAKOŚĆ W PROMOCJI GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI GOSPODARCZEJ DLACZEGO ZINTEGROWANY SYSTEM Katowice, 09.03.2010 r. Promocja regionu Historia 2005

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA ul. Warszawska 52, 26-200 KOŃSKIE

NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA ul. Warszawska 52, 26-200 KOŃSKIE Kancelaria Finansowo Prawna Merqus R. Mularczyk i Wspólnicy Sp. Komandytowa Kielce, Pl. Niepodległości 1 office@merqus.com NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA ul. Warszawska 52, 26-200 KOŃSKIE Kielce, 2009 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działa w ramach struktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działa w ramach struktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i jest jednym z referatów Wydziału

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego Analiza Powiatu Tarnogórskiego Demografia, Podmioty rynkowe, Rynek Pracy, Budownictwo. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-05-10 Spis treści 1. Informacje podstawowe o Powiecie Tarnogórskim...3

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie założeń projektu

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym...

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym... Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym... Art. 7. Zadania własne gminy 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych

Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych Paweł Olczyk Członek Zarządu PKP S.A. Dyrektor Zarządzania Nieruchomościami I Nadzoru Właścicielskiego Sopot, 2 luty

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie efektywnego modelu współpracy gospodarczej w skali regionu

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie efektywnego modelu współpracy gospodarczej w skali regionu Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27 28 listopada 2014 Prezentacja dobrych praktyk w zakresie efektywnego modelu współpracy gospodarczej w skali regionu Bydgoszcz w Polsce i regionie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1a do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Powiat Jarociński wraz z partnerskimi powiatami realizuje projekt Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych

Bardziej szczegółowo

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze!

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze! Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze! PROGRAM WARSZTATÓW O nas Założenia inicjatywy LEADER na lata 2014-2020 Zidentyfikowanie zasobów i problemów dotyczących środowiska lokalnego warsztaty Budowa projektów

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

Agencja Interaktywna m2art ul. Piekarska 2 64 810 Kaczory tel. +48 784 867 591 skype: biuro_m2art biuro@m2art.pl www.m2art.pl

Agencja Interaktywna m2art ul. Piekarska 2 64 810 Kaczory tel. +48 784 867 591 skype: biuro_m2art biuro@m2art.pl www.m2art.pl m2art ul. Piekarska 2 64 810 Kaczory tel. +48 784 867 591 skype: biuro_m2art biuro@m2art.pl www.m2art.pl SPIS TREŚCI 1. O FRMIE... 2 2. USŁUGI... 2 2.1 Strony internetowe... 2 2.2 CMS ( Content Management

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Główny cel projektu to podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności województwa zachodniopomorskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Główny cel projektu to podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności województwa zachodniopomorskiego. Szczecin dn. 21.03.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania publikacji podsumowującej projekt Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Etap 1: Analiza aktualnego i oczekiwanego stanu marki Analiza i diagnoza czynników strategicznych miasta Rzeszowa w oparciu o Strategię Marki Rzeszów na lata 2009

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki. Aneta Wilmańska. Ministerstwo Gospodarki

Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki. Aneta Wilmańska. Ministerstwo Gospodarki Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki Aneta Wilmańska Ministerstwo Gospodarki Podniesienie innowacyjności polskiej gospodarki i wsparcie dla rozwoju instytucji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO Węgorzewo, 2013 STRATEGIA PROMOCJI GMINY WYZNACZNIKIEM DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Promocja Gminy powinna być oparta o specjalnie przygotowaną w tym celu strategię Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego PROEKO Jacek Pronobis Konstantynów Łódzki dn. 16.02.2015 ul. Srebrzyńska 5/7 95-050 Konstantynów Łódzki NIP 6611563882, REGON 472146979 Firma PROEKO Jacek Pronobis pragnie poinformować, iż znalazła się

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Gdańsk, 31 marca 2009 r.

GDAŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Gdańsk, 31 marca 2009 r. GDAŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Gdańsk, 31 marca 2009 r. Gdańskie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Kampanie informacyjne oraz działania służące przedsiębiorcom Urząd Miejski, ul. Nowe Ogrody 8/12 Obsługa

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach

Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach 18-19 maja 2010 / ul. Śląska 11/13, 42-217 w projekcie Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionu kwiecień 2008 r. kwiecień 2011 r. ul. Śląska 11/13, 42-217 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

ZASADY WIZUALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI.

ZASADY WIZUALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI. ZASADY WIZUALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI. Beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Usługi opracowania Materiałów informacyjnych, Folderu oraz Publikacji podsumowującej

Usługi opracowania Materiałów informacyjnych, Folderu oraz Publikacji podsumowującej Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Usługi opracowania Materiałów informacyjnych, Folderu oraz Publikacji podsumowującej I. MATERIAŁY INFORMACYJNE Materiały informacyjne to trzyjęzyczny dokument

Bardziej szczegółowo

PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU

PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU T-PARK transfer technologii WSSE kooperacja PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU Lokalizacja PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU Wydzielony obszar w sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 od 7 września do końca roku 2007 sporządzony dla Samorządu Województwa Opolskiego 1. Cele Działań Podstawowym celem działań informacyjnych i promocyjnych Samorządu

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GMINA PRZYJAZNA RODZINIE 2015

REGULAMIN KONKURSU GMINA PRZYJAZNA RODZINIE 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1584/62/V/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU GMINA PRZYJAZNA RODZINIE 2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Gmina

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Plan Komunikacji na temat projektu samooceny URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Pilawa, styczeń 2010r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie 2. Plan komunikacji uczestników wdrożenia

Bardziej szczegółowo

PNO Consultants i KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny zapraszają na seminarium:

PNO Consultants i KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny zapraszają na seminarium: PNO Consultants i KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny zapraszają na seminarium: 2015 początkiem ogromnej fali dotacji! czyli jak i gdzie szukać pieniędzy na rozwój biznesu. Przegląd wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY 1. Mielecki Park Przemysłowy (MPP) Mielecki Park Przemysłowy jest obszarem inwestycyjnym powołanym w dniu 17 marca 2005 przez Radę Miejską w Mielcu w celu zagospodarowania majątku

Bardziej szczegółowo

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze!

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze! Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze! PROGRAM WARSZTATÓW O nas Założenia inicjatywy LEADER na lata 2014-2020 Zidentyfikowanie zasobów i problemów dotyczących środowiska lokalnego warsztaty Budowa projektów

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK FORMULARZ ZGŁOSZENIA do Konkursu Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej

WNIOSEK FORMULARZ ZGŁOSZENIA do Konkursu Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu WNIOSEK FORMULARZ ZGŁOSZENIA do Konkursu Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej (wypełnia Uczestnik Konkursu) NAZWA UCZESTNIKA KONKURSU KATEGORIA KONKURSOWA

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. Uchwała nr... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia...

P R O J E K T. Uchwała nr... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia... P R O J E K T Uchwała nr... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia... w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach Na podstawie

Bardziej szczegółowo