Sage Symfonia ERP Opis zmian

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sage Symfonia ERP Opis zmian"

Transkrypt

1 Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany 6 Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość 6 Korekty zbiorcze 6 Import kursów walut NBP 7 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 7 Wymiary planu kont 7 Import danych kontrahentów z pliku TXT 7 Import transakcji z wieloma terminami rozliczeń 8 Raport Potwierdzenie sald - PLN 8 Numeracja dokumentów 8 Komunikat Nie można automatycznie przypisać okresu VAT 8 Konta szczególne w ewidencji danych podatkowych 8 Rejestry VAT PESEL jeśli brak NIP 8 Raport Obroty Kont Przeciwstawnych 8 Raport Raport kasowy 8 Raport Walutowe potwierdzenie sald (ang.) 8 Raport Wydruk rejestru VAT 9 Aktywny desktop 9 Dokument specjalny w walucie 9 Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 1 z 45

2 Zapisywanie dokumentu 9 Potwierdzenie sald miejsce zapisu rachunku bankowego 9 Sage Symfonia ERP Kadry i Płace 9 Uwagi do konwersji 9 Deklaracje elektroniczne: PIT-11(22), PIT-8AR(5) 9 Umowa na czas określony - brak daty zakończenia pracy 9 Numer NIP tworzenie e-deklaracji. 10 Wartości danych kadrowych na rok Pozostałe uwagi dotyczące modułu 10 Sage Symfonia ERP Handel 10 Korekty zbiorcze dokumentów sprzedaży i zakupu 10 Opcja Korekta zbiorcza 11 Operacje korekty dla pozycji pojedyncza i grupowa 12 Zerowanie nadanych rabatów 15 Zmiana kwoty VAT na korekcie zbiorczej dokumentu zakupu 16 Korekta dokumentu przyjęcia magazynowego 16 Operacje możliwe do przeprowadzenia na wystawionych korektach zbiorczych 16 Inne zmiany 17 Sage Symfonia ERP Środki Trwałe 17 Zapamiętywanie grupy środków 17 Znaczniki 17 Inne zmiany 17 Sage Symfonia ERP Business Intelligence 19 Ujednolicenie kokpitów Business Intelligence 19 Nowe wskaźniki KPI w bazie analitycznej BI 19 Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów 20 Zbiorcze podpisywanie deklaracji za pomocą jednego kliknięcia 20 Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 2 z 45

3 Podgląd deklaracji 21 Inne zmiany a 22 Sage Symfonia ERP Kadry i Płace 22 Uwagi do konwersji 22 Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C 22 Wybór wersji formularza dla deklaracji: PIT-11, PIT-8AR 22 PIT-11(22) dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika dla nierezydentów 23 Wydruk dwustronny deklaracji z nieparzystą liczbą stron formularza 23 Zbiorcze tworzenie deklaracji elektronicznych 24 Raport ORD-ZU 24 Zerowe składki na FGŚP i FEP za członków rad nadzorczych od 1 stycznia Zerowe składki za FP i FGŚP za pracowników poniżej 30 roku życia, ze skierowaniem z Urzędu Pracy 26 Kody ZUS 26 Dane urzędów skarbowych 27 Wartości danych kadrowych na rok Inne zmiany 28 Pozostałe uwagi dotyczące modułu Sage Symfonia ERP 28 Sage Symfonia ERP Administracja 29 Dodawanie licencji 29 Filtr osób, słowników i licencji - nowe okno 30 Przetwarzanie bazy analitycznej - nowe okno 31 Sage Symfonia ERP Kadry i Płace 32 Uwagi do konwersji 32 Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 3 z 45

4 ZUS ZLA w trakcie urlopu związanego z rodzicielstwem łączonego z pracą 32 Współpraca SODiR Off-line 34 Wydajność 35 Wartości danych kadrowych 35 Dane urzędów skarbowych 35 Kalendarz firmy na rok Katalog zapisu plików LOG 36 Pozostałe uwagi dotyczące modułu 36 Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość 36 Odliczenia 50% VAT 36 Załącznik VAT-ZD 38 Szablony numeracji 38 Polscy kontrahenci zarejestrowani w VIES 38 Liczba wyświetlanych okresów dla rejestrów VAT sprzedaży 38 Odsetki ustawowe dni wolne od pracy 38 Rejestr VAT Sortowanie po numerze ewidencyjnym 39 Sage Symfonia ERP Handel 39 Współpraca z drukarkami Novitus: BONO E oraz DEON E 39 Data operacji z dokumentu WZ na dokumencie sprzedaży 39 Polscy kontrahenci zarejestrowani w VIES 39 Data rozliczenia rozrachunku 39 Zmiana daty wejścia do rejestru na skorygowanym dokumencie sprzedaży 39 Sage Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją 39 Instalacja i konfiguracja modułu Zarzadzanie Produkcją 39 Administracja modułem Zarzadzanie Produkcją 40 Licencje modułu 40 Użytkownik administracyjny modułu 40 Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 4 z 45

5 Prawa użytkowników do modułu 41 Prawa użytkowników do poszczególnych operacji 42 Logowanie do modułu 42 Wspólna kopia bazy danych Sage Symfonia ERP 43 Sage Symfonia ERP Business Intelligence 43 Ujednolicenie kokpitów Business Intelligence 44 Ujednolicenie drążenia zestawień Business Intelligence 45 Nowe miary w bazie analitycznej 45 Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 5 z 45

6 2015.b Sage Symfonia ERP Administracja Dane teleinformatyczne osoby W oknie danych osoby, na zakładce Dane teleinformatyczne zostały doprecyzowane nazwy telefonów kontaktowych. Obecnie są to: Telefon prywatny, Telefon służbowy, Telefon komórkowy. Inne zmiany Naprawiono wyszukiwanie elementów słowników dla słowników otwieranych z planu kont. Naprawiono podpowiedź ostatnio używanego loginu w oknie logowania do firmy. W oknie słowników, osób i użytkowników dodano przycisk oraz akcję w menu podręcznym: Skopiuj do schowka. Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość Korekty zbiorcze Rozszerzono obsługę dokumentów korygujących o możliwość dodania wielu dokumentów korygowanych. Pola Data dokumentu korygowanego oraz Nr zastąpione zostały rozwijanym polem Dokumenty korygowane. Formularz umożliwia: ręczne wprowadzenie numeru i daty dokumentu korygowanego. Jeśli buforze i księgach nie ma dokumentu o wprowadzonym numerze, to oznaczony zostanie on gwiazdką. dodanie dokumentów z listy dokumentów w buforze lub księgach. W tym celu kliknij przycisk Dodaj bez wprowadzania danych w polach Numer i Data. Wyświetlona lista dokumentów domyślnie filtruje dokumenty zgodnie z wprowadzonymi w korekcie danymi: typ doku- Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 6 z 45

7 mentu sprzedażowy/zakupowy, numer kontrahenta. Dodawane dokumenty należy zaznaczyć w pierwszej kolumnie i kliknąć przycisk Użyj. Import kursów walut NBP Dodano możliwość importu kursów walut publikowanych przez NBP. Na oknie Tabela kursów dodano przycisk Importuj z NBP / Nie importuj z NBP. Kliknięcie przycisku: Importuj z NBP uaktywnia automatyczny import kursów, Nie importuj z NBP wyłącza automatyczny import kursów. Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO Dodano możliwość utworzenia wydruku deklaracji elektronicznej wraz z numerem potwierdzenia UPO. Jeśli deklaracja elektroniczna została wysłana i odebrane zostało urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO). Wtedy przy wydruku deklaracji w oknie Położenie pól nadruku dostępna jest opcja Drukuj numer referencyjny e-deklaracji. Wymiary planu kont Poprawiono szybkość działania okna Wymiary planu kont. Import danych kontrahentów z pliku TXT Usunięto problem uniemożliwiający import danych kontrahentów z plików TXT przy korzystaniu z własnego szablonu. Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 7 z 45

8 Import transakcji z wieloma terminami rozliczeń Poprawiono import za pomocą szablonu hmfkf.ams. Transakcje posiadające wiele terminów rozliczeń będą wprowadzane z zachowaniem chronologii terminów rozliczeń. Raport Potwierdzenie sald - PLN Poprawiono raport Potwierdzenie sald - PLN, aby uwzględniał potwierdzenie sald dla pozostałych kont. Numeracja dokumentów Usunięto problem przy imporcie dokumentu, gdy w numerze dokumentu znajdują się znaki //. Komunikat Nie można automatycznie przypisać okresu VAT Poprawiono ergonomię komunikatu: Nie można automatycznie przypisać okresu VAT, ponieważ rozliczany dokument został wprowadzony do okresu wcześniejszego niż poprzedni rok sprawozdawczy. Przypisanie rejestru VAT należy wykonać ręcznie. Komunikat będzie wyświetlany jednokrotnie dla dokumentu z okresem rejestry typu zapłata. Konta szczególne w ewidencji danych podatkowych Konta wynikowe szczególne będą uwzględniane przy dodawaniu wyjątku do EDP. Rejestry VAT PESEL jeśli brak NIP Jeśli nie został wprowadzony numer NIP kontrahenta wtedy na wydrukach rejestrów VAT zamieszczany będzie numer PESEL. Raport Obroty Kont Przeciwstawnych Brak w kartotece kontrahentów wymaganego elementu będzie sygnalizowany komunikatem: Nieznany element kartoteki kontrahentów o identyfikatorze: Raport Raport kasowy Poprawiono wykazywanie wartości podsumowań na wydruku raportu kasowego dłuższego niż jedna strona. Raport Walutowe potwierdzenie sald (ang.) Poprawiono czytelność wydruku stopki raportu. Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 8 z 45

9 Raport Wydruk rejestru VAT Do ustawień raportu dodano opcję Pełna informacja o numerach dokumentów korygowanych. Gdy opcja jest zaznaczona raport wyświetli wszystkie numery dokumentów korygowanych dla dokumentów korygujących. W przeciwnym razie wyświetlany będzie tylko numer pierwszego dokumentu korygowanego z dopiskiem i inne. Aktywny desktop Rozwiązano problem uniemożliwiający włączenie aktywnego pulpitu. Dokument specjalny w walucie Poprawiono sytuację, w której różnica w zaokrągleniach przy przenoszeniu kwoty brutto w złotówkach z rejestru VAT do dokumentu wykazywana była w oddzielnej pozycji. Zapisywanie dokumentu Poprawiono szybkość zapisu dokumentów rozliczających jedną transakcją wiele rozrachunków. Potwierdzenie sald miejsce zapisu rachunku bankowego Zmieniono miejsce zapisu rachunku bankowego w trakcie tworzenia potwierdzenia sald na tabelę FK.INIFILE w bazie programu. Sage Symfonia ERP Kadry i Płace Uwagi do konwersji Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest zamknięcie rozliczonych okresów płacowych. W przeciwnym wypadku niektóre naliczenia mogą ulec zmianie. Jeśli po konwersji występuje potrzeba otwarcia okresu zamkniętego przed konwersją należy sprawdzić poprawność naliczeń lub w razie niezgodności usunąć okres i dodać ponownie. Deklaracje elektroniczne: PIT-11(22), PIT-8AR(5) Dodano wzory deklaracji elektronicznych za rok 2015: PIT-11(22) oraz PIT-8AR(5). Uzupełniono słownik Rodzaj identyfikatora zagranicznego elementami: inny dokument potwierdzający tożsamość, inny rodzaj identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny TIN, numer ubezpieczeniowy, paszport, urzędowy dokument stwierdzający tożsamość. Umowa na czas określony - brak daty zakończenia pracy Naprawiono wyświetlanie daty zakończenia pracy w elemencie Zatrudnienie w zestawie Pracownik. Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 9 z 45

10 Numer NIP tworzenie e-deklaracji. Poprawiono obsługę deklaracji elektronicznych pracowników, których numer NIP zapisany jest z myślnikami. Wartości danych kadrowych na rok 2015 Element kadrowy Obowiązuje Wartość Roczna stopa odsetek (zestaw Wynagrodzenia\Informacje dodatkowe) od % Podstawa naliczenia składki zdrowotnej (właściciel) dla wzorca Właściciel Podstawa naliczenia składki zdrowotnej (właściciel) dla wzorca Właściciel ( tylko ubezp. zdrowotne ) Podstawa naliczenia składki zdrowotnej (właściciel) dla wzorca Właściciel z ograniczoną składką ZUS od do od do od do ,57 zł ,57 zł ,57 zł. Pozostałe uwagi dotyczące modułu nie należy w jednym okresie płacowym rozliczać dla danego pracownika wynagrodzeń mających różny tytuł ubezpieczenia, np. wynagrodzeń z umowy o pracę i wynagrodzeń z umowy zlecenia z ubezpieczeniami. W takim przypadku należy utworzyć dwa oddzielne okresy płacowe: okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów o pracę i okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów zleceń z ubezpieczeniami. Analogicznie w oddzielnych okresach należy rozliczać również zasiłek macierzyński, zasiłek ojcowski oraz zasiłek wychowawczy. w związku z wymogiem podawania od 1999 roku na deklaracjach ZUS "tytułu ubezpieczenia" zaleca się niestosowanie bezpośrednio elementów płacowych (w tym elementów zgrupowanych) określających umowę cywilno-prawną, lecz stosowanie odpowiednich zdarzeń, dzięki czemu uniknie się konieczności ręcznego określania kodu tytułu ubezpieczenia oraz wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe. Stosując wyżej wspomniane wzorce program będzie również sygnalizował sytuację, gdy w jednym okresie płacowym występują różne tytuły ubezpieczenia. W takim przypadku dla elementu Tytuł ubezpieczenia pojawi się wartość #KONFLIKT! i program nie zezwoli na zamknięcie okresu płacowego. w przypadku konieczności zmiany elementów typu miesięczne koszty uzyskania, miesięczna ulga podatkowa wprowadzana wartość musi obowiązywać przez cały miesiąc kalendarzowy. Przykładowo, jeśli pracownik został zatrudniony 10 lutego i ma mieć zerową ulgę podatkową lub koszty uzyskania przy dojazdach, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca (odpowiednio Zerowa ulga podatkowa lub Koszty uzyskania przy dojazdach ) od pierwszego dnia miesiąca, czyli od 1 lutego. aby prawidłowo wykonać raporty do MS Office należy posiadać zarejestrowaną wersję MS Office. Sage Symfonia ERP Handel Korekty zbiorcze dokumentów sprzedaży i zakupu Nowa funkcjonalność umożliwia wystawianie korekt zbiorczych dokumentów sprzedaży oraz dokumentów zakupu. W odróżnieniu od korekty pojedynczej, pozwala na skorygowanie na jednym Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 10 z 45

11 dokumencie pozycji pochodzących z wielu dokumentów. Korekcie zbiorczej podlegają wyłącznie ceny i wartości pozycji wybranych dokumentów. Korekty ilości i stawek VAT możliwe są nadal na pojedynczych korektach dokumentów. Poniżej zostały wypunktowane warunki, które muszą zostać spełnione, aby wybrane dokumenty mogły być korygowane korektą zbiorczą: kontrahenci dodani do kartoteki Kontrahenci (funkcjonalność korekt zbiorczych nie dotyczy kontrahentów jednorazowych), dokumenty wystawione w złotówkach, dokumenty tego samego charakteru, dokumenty wystawione z identycznym sposobem obliczania podatku VAT (iloczynowo lub sumacyjnie), dokumenty wystawione z identycznym typem ceny (netto lub brutto), dokumenty wystawione na tego samego kontrahenta (nabywcy w przypadku sprzedaży oraz sprzedawcy w przypadku zakupu). Funkcjonalność korekt zbiorczych nie dotyczy faktur zaliczkowych, faktur wewnętrznych, kontraktów oraz dokumentów walutowych wystawionych w walucie PLN. Opcja Korekta zbiorcza Proces wystawiania korekty zbiorczej dla dokumentów sprzedaży i dla dokumentów zakupu przebiega identycznie. Z tego względu opis mechanizmu wystawiania i obsługi korekt zbiorczych został przedstawiony na przykładzie dokumentów sprzedaży. W kartotece Sprzedaż lub w kartotece Zakup, po zaznaczeniu dokumentów przeznaczonych do skorygowania, wybiera się z menu Operacje opcję Korekta zbiorcza. Zasady, według których możliwe jest wystawienie korekty zbiorczej zostały wyszczególnione powyżej. Jeśli po wybraniu dokumentów wystąpią jakieś niezgodności, np. zostaną wybrane dokumenty wystawione na różnych kontrahentów, system wyświetli odpowiedni komunikat. Korekta grupowa dokumentów pomija dokumenty wcześniej skorygowane do zera. Jeśli z listy dokumentów zostaną wybrane również takie, które wcześniej zostały skorygowane całkowicie, to po użyciu opcji Korekta zbiorcza zostanie wyświetlona informacja, że dokument taki nie zostanie uwzględniony na korekcie zbiorczej. Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 11 z 45

12 Korekty zbiorcze generowane są dla dokumentów wystawionych na tego samego kontrahenta ( nabywcę w przypadku sprzedaży oraz sprzedawcę w przypadku zakupu). Jeśli na dokumentach przed korektą, kontrahenci widoczni w polach nabywca / sprzedawca i odbiorca / dostawca różnili się, to ze względu na powyższą zasadę, korekta zbiorcza zostanie wystawiona na jednego kontrahenta - nabywcę lub sprzedawcę z dokumentów pobranych do korekty. W utworzonej korekcie zbiorczej podpowiadana jest najpóźniejsza data sprzedaży (lub zakupu) dla wybranych dokumentów korygowanych zbiorczo. W nagłówku korekty zbiorczej widnieje napis DOKUMENTY KORYGOWANE. Jest to lista wszystkich dokumentów pobranych do korekty zbiorczej. Na dokumencie korekty pojedynczej, w tym miejscu widoczny jest numer pojedynczego dokumentu korygowanego. W uruchomionym oknie korekty zbiorczej widoczne są wszystkie pozycje z wybranych dokumentów. Pozycje do skorygowania prezentowane są z zachowaniem kolejności wybranych dokumentów oraz kolejności pozycji w ramach dokumentu korygowanego (pozycje nie podlegają grupowaniu według asortymentu ani według innych kryteriów). Pozycje towarowe prezentowane są z numerem LP z dokumentu oryginalnego. Kliknięcie w numer pozycji umożliwia przejście do dokumentu źródłowego korygowanego. Po wskazaniu kursorem myszy pozycji towarowej korekty zbiorczej wyświetli się dodatkowa etykieta z kodem towaru i numerem dokumentu źródłowego. Operacje korekty dla pozycji pojedyncza i grupowa Korekta pojedynczej pozycji Na dokumencie korekty zbiorczej można przeprowadzać korektę pojedynczej pozycji. Korzystając z istniejącego do tej pory mechanizmu (przyciski Utwórz korektę / Usuń korektę) można korygować pojedyncze pozycje, z zastrzeżeniem, że po wprowadzeniu nowej wartości nie będą przeliczane ilości w pozycji. Korektą pojedynczej pozycji wprowadza się nową wartość rabatu, cenę lub wartość pozycji po rabacie. Korekta grupowa pozycji Korekta grupowa pozycji pozwala na zbiorcze skorygowanie pozycji z identycznymi atrybutami (asortymentem, stawką VAT, z tego samego dokumentu) lub wszystkich pozycji korekty zbiorczej. Po zaznaczeniu na dokumencie pozycji towarowej do skorygowania, wybiera się z menu kontekstowego opcję Korekta grupowa pozycji. Opcję można również wywołać skrótem klawiaturowym Alt+K. Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 12 z 45

13 W uruchomionym oknie Korekta grupowa pozycji określa się parametry, według których będzie realizowana korekta grupowa pozycji. Tu również wprowadza się procent lub wartość udzielanego rabatu. Wyświetlane w powyższym oknie parametry, czyli asortyment, stawka VAT, numer dokumentu zależą od pozycji towarowej, która została zaznaczona na korekcie podczas wywoływania opcji Korekta grupowa pozycji. W omawianym oknie, należy wybrać jeden parametr lub zaznaczyć wybór Wszystkie. Parametrami korekty zbiorczej są: Z asortymentem (wybór powoduje, że na wszystkich pobranych do korekty fakturach sprzedaży / zakupu korygowane będą pozycje towarowe z wybranym asortymentem), Ze stawką VAT (wybór powoduje, że na wszystkich pobranych do korekty fakturach sprzedaży / zakupu korygowane będą pozycje towarowe z wybraną stawką VAT), Z dokumentu (wybór powoduje, że korygowane będą wszystkie pozycje towarowe z wybranego dokumentu sprzedaży / zakupu), Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 13 z 45

14 Wszystkie (wybór powoduje, że korygowane będą wszystkie pozycje towarowe z wszystkich dokumentów sprzedaży / zakupu pobranych do korekty grupowej). Rabat procentowy podawany w oknie grupowej korekty pozycji traktowany jest jaki rabat udzielany od łącznej wartości korygowanych pozycji (analogicznie jak rabat od wartości w zwykłam dokumencie). Po określeniu parametru, według którego będzie realizowana korekta zbiorcza wprowadza się wartość rabatu (procentowo lub wartościowo). Wartość narzutu, czyli kwota ujemna nie jest ograniczona. Natomiast wartość nadawanego rabatu kwotowego dla wybranego asortymentu nie może przekroczyć sumy kwot wartości z wszystkich pozycji korygowanego asortymentu. Na przykład, wartość asortymentu z pierwszej faktury wynosi 400,00 zł., a z drugiej faktury 300,00 zł., to nadany rabat wartościowy nie może przekroczyć kwoty 700 zł. W sytuacji wprowadzania wyższej kwoty rabatu, system poinformuje o tym i powróci do okna nadawania rabatu dla pozycji. Po zatwierdzeniu wyborów następuje przeliczenie pozycji korekty według wskazanych parametrów i wartości. Na podstawie podanego rabatu wyliczana jest nowa wartość pozycji, a na jej podstawie - nowa cena towaru. Zarówno podana wartość rabatu, jak i wartość pozycji uwzględnianych podczas podziału, jest interpretowana zależnie od typu ceny (netto lub brutto) korygowanych pozycji. Rabaty z dokumentów źródłowych nie są sumowane z rabatami nadanymi na korekcie zbiorczej. Podany rabat kwotowy jest dzielony proporcjonalnie do wartości pozycji, których dotyczy, a wartości pozycji po przeliczeniu zaokrąglane są do 1 grosza. Różnice wynikające z zaokrągleń uwzględniane są w pozycji o największej wartości, osobno dla każdej stawki VAT. Po uruchomieniu opcji Korekta grupowa pozycji na komplecie (na nagłówku kompletu lub jego pozycji), w oknie parametrów wyświetli się, jako pozycja korygowana nagłówek kompletu. Przeliczeniu według podanych parametrów i wartości podlegać będą elementy wchodzące w skład kompletu. Kolejna korekta grupowa pozycji przeliczy cenę i wartość oryginalną (tj. z dokumentu oryginalnego lub ostatniej wystawionej korekty) nadpisując w ten sposób wszystkie wcześniej wyedytowane ceny i wartości w pozycjach, których dotyczy. Jeśli żadna pozycja dokumentu wybranego do korekty zbiorczej nie została skorygowana, jest on odłączany od korekty zbiorczej i nie będzie widoczny na liście dokumentów korygowanych korektą zbiorczą. Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 14 z 45

15 Zerowanie nadanych rabatów Podczas edycji korekty zbiorczej możliwe jest wyzerowanie nadanych wcześniej rabatów. Wybiera się wówczas z menu kontekstowego dokumentu opcję Zeruj nadane rabaty (skrót klawiaturowy Alt+R). Jej użycie spowoduje wyzerowanie wcześniej nadanych rabatów oraz narzutów. W opisie nagłówka korekty zbiorczej dokumentów możliwe jest umieszczenie dodatkowych informacji pole Przyczyna korekty. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu zmienionych cen oraz wartości można wystawić dokument korekty zbiorczej. Właściwym raportem wydruku zbiorczej faktury korygującej jest Faktura VAT korygująca. Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 15 z 45

16 Zmiana kwoty VAT na korekcie zbiorczej dokumentu zakupu Podczas wystawiania korekty zbiorczej dokumentów zakupu istnieje możliwość zmiany obliczonej łącznej kwoty w stawce VAT. Mechanizm zmiany jest taki sam jak w przypadku korekt pojedynczych dokumentów ręczna zmiana kwoty. Różnica pomiędzy wyliczoną a wprowadzoną kwotą w stawce VAT zostanie dopisana do pozycji z największą wartością. Korekta dokumentu przyjęcia magazynowego Wystawienie korekty zbiorczej dokumentów zakupu wiąże się z wystawieniem dokumentów korekty przyjęcia magazynowego. Do każdego dokumentu magazynowego generowana jest pojedyncza korekta. Możliwe jest wystawienie dokumentów korekt magazynowych bezpośrednio podczas wystawiania dokumentu korekty. Jeśli jednak się tak nie stanie, to po wystawieniu korekty zbiorczej, w prawym górnym rogu dokumentu dostępne będzie menu Operacje z opcją Wystaw dokument korekty. Operacje możliwe do przeprowadzenia na wystawionych korektach zbiorczych Po wystawieniu korekty zbiorczej możliwe do przeprowadzenia na dokumencie są następujące operacje: wystawienie kolejnej faktury korygującej pojedynczej lub zbiorczej. Kolejny dokument zbiorczy wystawiany jest mechanizmem korekty zbiorczej (menu Operacje kartoteki dokumentów -> opcja Korekta zbiorcza). Wystawienie korekty pojedynczej przeprowadza się bezpośrednio z dokumentu korygowanego (menu Operacje dokumentu -> opcja Wystaw dokument korekty). Na nowej korekcie, czy to pojedynczej, czy to zbiorczej uwzględnione będą nadane przez poprzednią korektę rabaty. zmiana bez edycji dokumentu: daty wejścia do rejestru (opcja z menu kontekstowego Zmień datę wejścia do rejestru), znacznika dokumentu (zmiana znacznika dokumentu na liście dokumentów) oraz zmiana rodzaj i katalogu dokumentu (poprzez przesunięcie dokumentu do odpowiedniego rodzaju / katalogu), zmiana przyczyny korekty (opcja z menu kontekstowego Zmień przyczynę korekty). usunięcie korekty zbiorczej jeśli jest ostatnia w serii i nie została skorygowana pojedynczo. Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 16 z 45

17 Inne zmiany Poprawiono pobieranie informacji z cenników rabatowych podczas edycji wystawionego dokumentu. Rozszerzono możliwość użycia parametru "kwota rozrachunku" w definicjach schematów księgowań dla wszystkich typów dokumentów zakupu. Poprawiono sposób prezentowania rentowności dla pozycji typu komplet. Dodano nowe makra do wykorzystania podczas tworzenia własnych wydruków RTF. Są to makra związane z @KhMiasto2. Poprawiono mechanizm rozliczanie zamówienia obcego - rozliczanie zamówienia obcego paragonem, dla którego następnie wystawiono fakturę sprzedaży. Sage Symfonia ERP Środki Trwałe Zapamiętywanie grupy środków W oknie Środki trwałe oraz Amortyzacja planowana dodano automatyczne zapamiętywanie ostatnio wybranej grupy środków trwałych. Znaczniki Zwiększono liczbę dostępnych znaczników. Dodatkowe znaczniki: Dodatkowe znaczniki można uaktywnić w ustawieniach programu w panelu Znaczniki. Inne zmiany Umożliwiono wycofanie operacji niepowiązanych ze środkami. Dla środków zamortyzowanych historycznie zamiast daty zamortyzowania wykazywana będzie data przyjęcia. Poprawiono wydruk dla zaznaczonych środków w oknie inwentaryzacji po zmianie sortowania. Poprawiono zerowanie licznika dla roku przy automatycznym generowanie numerów ewidencyjnych. W raporcie Amortyzacja bilansowa i podatkowa nazwa kolumny wykazującej wartość na początek (roku lub miesiąca) będzie zgodna z kontekstem wykonania raportu. W raporcie Amortyzacja bilansowa i podatkowa poprawiono wykazywanie środków według określonego stanu na dzień. W raporcie Amortyzacja bilansowa i podatkowa poprawiono pobieranie wartości początkowej dla środków przyjętych w roku, dla którego wykonywany jest raport miesięczny. Poprawiono wyliczanie liczby miesięcy amortyzacji w przypadku, gdy w trakcie roku zmieniły się parametry środka a z wyliczenia umorzenia na początek roku wynikało, że środek w danym roku się nie zamortyzuje. Usunięto problem z naliczaniem liczby miesięcy amortyzacji podatkowej, gdy środek nie podlega amortyzacji podatkowej. Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 17 z 45

18 Umożliwiono skierowanie amortyzacji podatkowej do NKUP od dnia przyjęcia bez konieczności ręcznej modyfikacji tej daty. W raporcie Zestawienie środków trwałych graficzny poprawiono wykazywanie środków według określonego stanu na dzień. Poprawiono sortowanie po KŚT w raporcie Zestawienie środków trwałych - Excel. W raporcie Przewidywany plan amortyzacji dla roku poprawiono wyznaczanie daty zamortyzowania dla środków z różnymi parametrami bilansowymi i podatkowymi. W raporcie Przewidywany plan amortyzacji dla roku poprawiono wyświetlanie parametrów środka dla lat działalności przesuniętych i/lub dłuższych niż 12 miesięcy. Poprawiono mechanizm uwzględniania wartości historycznych umorzeń w raporcie Odpisy podatkowe z podziałem na KUP i NKUP. Umożliwiono ustawienie wcześniejszej daty odliczenia VAT niż data przyjęcia do użytkowania. Umożliwiono skierowanie amortyzacji podatkowej do NKUP po zatwierdzeniu środka z wprowadzoną historią. Poprawiono pokazywanie długich numerów dokumentów w nagłówku dokumentu. Usunięto błąd przy pobieraniu operacji dla środka, jeśli numer dokumentu OT dłuższy niż 29 znaków. Poprawiono zachowanie programu w przypadku zbyt długiej notatki dla centrum kosztów. Poprawiono sortowanie i sumowanie po KST zawierającym litery. Poprawiono księgowanie umorzeń, aby przy przesyłaniu do modułu Finansowe i Księgowość nie pojawiały się zbędne ostrzeżenia. Poprawiono problem z otwieraniem zdjęcia środka. Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 18 z 45

19 Sage Symfonia ERP Business Intelligence Ujednolicenie kokpitów Business Intelligence W Sage Symfonia ERP Business Intelligence 2015.b uaktualniono wygląd kokpitu menedżerskiego Kokpit zakupu - rok finansowy [rok]. Modyfikacji uległy również predefiniowane wizualizacje kokpitów: Rentowności sprzedaży, Poziomu rabatów sprzedaży i Realizacji planów sprzedaży. Zmiany te związane były z ujednoliceniem wizualizacji i ergonomii kokpitów Sage Symfonia ERP Business Intelligence. Kokpit Zakupu Nowe wskaźniki KPI w bazie analitycznej BI W bazie analitycznej Business Intelligence 2015.b dodane zostały nowe wskaźniki efektywności (KPI): Realizacja planów sprzedaży dla użytkownika i Realizacja planów sprzedaży dla działu. Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 19 z 45

20 Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów Zbiorcze podpisywanie deklaracji za pomocą jednego kliknięcia Usprawniono proces zbiorczego podpisywania deklaracji poprzez umożliwienie podpisania za jednym razem wielu zaznaczonych deklaracji, bez konieczności każdorazowego potwierdzania tego faktu na podglądzie każdej z deklaracji z osobna. Tryb zbiorczego podpisywania deklaracji bez każdorazowego prezentowania podglądu można włączyć z poziomu okna Ustawienia pracy poprzez zaznaczenie opcji Wyłącz podgląd deklaracji przed podpisaniem w sekcji Ustawienia e-deklaracje. Opcja domyślnie jest odznaczona. W przypadku włączenia w/w opcji, podczas podpisania deklaracji nie będzie wyświetlane okno z jej podglądem. W przypadku zaznaczenia kilku deklaracji i wybrania opcji Podpisz, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie chęci podpisania deklaracji. Następnie po wybraniu certyfikatu lub podaniu danych autoryzacyjnych wszystkie zaznaczone deklaracje (możliwe do podpisania) zostaną podpisane. Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 20 z 45

21 Podgląd deklaracji Dodano możliwość podglądu deklaracji wg wzorów udostępnionych online przez Ministerstwo Finansów. Funkcjonalność dostępna jest w oknie szczegółów e-deklaracji na zakładce Deklaracja (podgląd). Podgląd deklaracji zostanie wygenerowany tylko przy aktywnym połączeniu z Internetem. Inne zmiany Na liście operacji dla wyciągu poprawiono kolumnę Numer porządkowy tak, aby prezentowała nr kolejny operacji dla całego wyciągu a nie tak jak dotychczas numer operacji dla jednego dnia. Wyeliminowano problem blokowania pracy z innymi typami dokumentów podczas wczytywania wyciągu w tle. Poprawiono walidację danych na oknie przelewów w tym komunikaty dla użytkownika. Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 21 z 45

22 2015.a Sage Symfonia ERP Kadry i Płace Uwagi do konwersji Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest zamknięcie rozliczonych okresów płacowych. W przeciwnym wypadku niektóre naliczenia mogą ulec zmianie. Jeśli po konwersji występuje potrzeba otwarcia okresu zamkniętego przed konwersją należy sprawdzić poprawność naliczeń lub w razie niezgodności usunąć okres i dodać ponownie. Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C Druki deklaracji oraz struktury dokumentów XML dla deklaracji elektronicznych zaktualizowano do wzorów: PIT-11(21) PIT-11(22) (tylko wydruk) PIT-40(20) PIT-4R(5) PIT-8AR(4) PIT-8AR(5) (tylko wydruk) PIT-8C(7) W związku z późnym terminem publikacji wzorów deklaracji za rok 2015 ta aktualizacja nie zawiera: PIT-11 (22) - deklaracja elektroniczna PIT-40 (21) - deklaracja elektroniczna i wydruk PIT-8AR (5) - deklaracja elektroniczna Wybór wersji formularza dla deklaracji: PIT-11, PIT-8AR Dodano możliwość wyboru wersji formularza dla tworzonej deklaracji. Domyślnie wersja formularza dla deklaracji PIT-11 oraz PIT-8AR będzie zgodna z obowiązującą w roku, dla którego deklaracja jest wykonywana: PIT-11 za rok 2014 tworzone są na formularzu PIT-11(21) PIT-11 za rok 2015 tworzone są na formularzu PIT-11(22) PIT-8AR za rok 2014 tworzone są na formularzu PIT-8AR(4) PIT-8AR za rok 2015 tworzone są na formularzu PIT-8AR(5) Zmiana nie dotyczy raportów obsługujących deklaracje za lata ubiegłe (za rok 2013 i wcześniejsze). Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 22 z 45

23 PIT-11(22) dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika dla nierezydentów W związku ze zmianami w deklaracji PIT-11(22) w sekcji C (dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika) pracownicy, których kraj zamieszkania podany na deklaracji jest inny niż Polska oznaczani są w poz. 10 jako nierezydent. Na potrzeby obsługi deklaracji dla nierezydentów dodano do zestawu Pracownik element kadrowy zgrupowany: Zagraniczny numer indentyfikacyjny podatnika. W przypadku, gdy element ten nie został wypełniony, na deklaracji umieszczony zostanie numer z elementu Dowód tożsamości. W związku z komunikatem Ministra Finansów, jeśli nierezydent nie ma numeru NIP wtedy na deklaracji elektronicznej podany zostanie numer Wydruk dwustronny deklaracji z nieparzystą liczbą stron formularza Dodano możliwość przygotowania deklaracji z nieparzystą liczbą stron do wydruku na drukarkach dwustronnych. Deklaracje utworzone z zaznaczoną opcją Wydruk dwustronny (wcześniej Drukuj pustą stronę) zostaną przygotowane tak, aby przy wydruku dwustronnym dało się rozdzielić wydruki dla poszczególnych pracowników (jeśli deklaracja ma nieparzystą liczbę stron wtedy na końcu dodawana jest pusta strona). Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 23 z 45

24 Zbiorcze tworzenie deklaracji elektronicznych Zmieniono dialog obsługujący sytuację, gdy w kartotece e-deklaracje znajduje się wcześniej utworzona deklaracja. Dodano możliwość powtórzenia wybranej akcji dla pozostałych tworzonych deklaracji z takim samym statusem. Raport ORD-ZU Dodano raport ORD-ZU przygotowujący wydruk uzasadnienia przyczyn korekty deklaracji. Druk można przygotować na dwa sposoby: 1. Wykonując raport ORD-ZU Raport ORD-ZU znajduje się w katalogu PIT\Załączniki i wykonywany jest dla firmy i poszczególnych pracowników. 2. Jako dodatek do deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C Aby dołączyć druk ORD-ZU dla przygotowywanej deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT- 8C (zwykłej lub elektronicznej) należy: Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 24 z 45

25 zaznaczyć opcję Korekta informacji, wybrać wszystkie strony wydruku deklaracji, zaznaczyć opcję Grupuj strony dla pracownika. Na przykład dla deklaracji PIT-11: Na oknie Informacje dodatkowe wybrać Drukuj ORD-ZU oraz w polu Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji wpisać treść uzasadnienia (taka sama dla wszystkich tworzonych deklaracji). Treść uzasadnienia nie jest przechowywana w programie. Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 25 z 45

26 Zerowe składki na FGŚP i FEP za członków rad nadzorczych od 1 stycznia 2015 W związku z komunikatem ZUS, od 1 stycznia 2015 roku członkowie rad nadzorczych nie są objęci obowiązkiem opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Pracownicy zatrudnieni na umowę cywilnoprawną z art. 13 pkt. 7 nie będą mieli naliczanych składek na FGŚP oraz FEP. Do obsługi tej zmiany dodano element kadrowy naliczanie składki na FGŚP za pracownika (z art.13 pkt 7)? W przypadku rozliczania umów z art. 13 pkt 7 pracowników niewchodzących w skład rady nadzorczej należy ustawić im wartość elementu kadrowego naliczanie składki na FGŚP za pracownika (z art.13 pkt 7)? na Tak. Zerowe składki za FP i FGŚP za pracowników poniżej 30 roku życia, ze skierowaniem z Urzędu Pracy Dla zdarzenia Zerowe składki na FP i FGŚP dla nowozatrudnionego i zarejestrowanego w PUP dodano obsługę zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP przy zatrudnieniu skierowanych bezrobotnych poniżej 30 roku życia. W elemencie Progi wymiaru składek FP i FGŚP dla nowozatrudnionych dodano próg dla osób poniżej 30 roku życia obowiązujący od Kody ZUS Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz z dnia ) zaktualizowano słowniki kodów ZUS: Tytuł ubezpieczenia, Świadczenie / przerwa. Zmiany w słownikach dotyczą: Tytuł ubezpieczenia 2240 członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu 2241 członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu 2242 członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu Świadczenie / przerwa 121 urlop wychowawczy udzielony na podstawie art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz i 1662) 122 urlop wychowawczy udzielony na podstawie art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 26 z 45

27 Dane urzędów skarbowych Zaktualizowano adresy urzędów skarbowych według stanu na dzień 9 stycznia 2015 roku. Na deklaracjach podatkowych zmieniono formę wpisu z Naczelnik Urzędu na Urząd skarbowy Wartości danych kadrowych na rok 2015 Element kadrowy Obowiązuje Wartość Minimalna podstawa wymiaru zasiłków od ,07 zł. wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od do ,10 współczynnik do ekwiwalentu od miesięczna ulga podatkowa ustawowa miesięczne koszty uzyskania ustawowe roczna ulga podatkowa progi podatkowe od do od do od do od do ,33 zł. 111,25 zł. 556,02 zł. 18,00% w przedziale 0, ,00 zł. 32,00% powyżej 85528,00 zł. Kwota najniższej emerytury od ,45 zł. maks. roczna podst. wym. skł. na ub. emer. i rent. maksymalna podstawa wymiaru skł. na dobrowolne ub. chorobowe progi podatkowe dla wzorca Rozl.z małżonk/samot.wych.dzieci Podstawa naliczenia składki ZUS (właściciel) dla wzorca Właściciel Podstawa naliczenia składki ZUS (właściciel) dla wzorca Właściciel z ograniczoną składką ZUS miesięczne koszty uzyskania ustawowe dla wzorca Koszty uzyskania przy dojazdach Czy wypłacać wynagrodzenie w przyp. braku przep. godz. od do od od do od do od do od do od do ,00 zł. 9897,50 zł. 18,00% w przedziale 0, ,00 zł. 18,00% powyżej 85528,00 zł. 2375,40 zł. 525,00 zł. 139,06 zł. Nie Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 27 z 45

28 Inne zmiany Poprawiono błąd ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodów dla deklaracji PIT-11 w okresach, które zostały naliczone lub zamknięte wersją Sage Symfonia ERP Należy ponownie naliczyć okresy podatkowe zawierające okresy korygujące. Pozostałe uwagi dotyczące modułu nie należy w jednym okresie płacowym rozliczać dla danego pracownika wynagrodzeń mających różny tytuł ubezpieczenia, np. wynagrodzeń z umowy o pracę i wynagrodzeń z umowy zlecenia z ubezpieczeniami. W takim przypadku należy utworzyć dwa oddzielne okresy płacowe: okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów o pracę i okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów zleceń z ubezpieczeniami. Analogicznie w oddzielnych okresach należy rozliczać również zasiłek macierzyński, zasiłek ojcowski oraz zasiłek wychowawczy. w związku z wymogiem podawania od 1999 roku na deklaracjach ZUS "tytułu ubezpieczenia" zaleca się niestosowanie bezpośrednio elementów płacowych (w tym elementów zgrupowanych) określających umowę cywilno-prawną, lecz stosowanie odpowiednich zdarzeń, dzięki czemu uniknie się konieczności ręcznego określania kodu tytułu ubezpieczenia oraz wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe. Stosując wyżej wspomniane wzorce program będzie również sygnalizował sytuację, gdy w jednym okresie płacowym występują różne tytuły ubezpieczenia. W takim przypadku dla elementu Tytuł ubezpieczenia pojawi się wartość #KONFLIKT! i program nie zezwoli na zamknięcie okresu płacowego. w przypadku konieczności zmiany elementów typu miesięczne koszty uzyskania, miesięczna ulga podatkowa wprowadzana wartość musi obowiązywać przez cały miesiąc kalendarzowy. Przykładowo, jeśli pracownik został zatrudniony 10 lutego i ma mieć zerową ulgę podatkową lub koszty uzyskania przy dojazdach, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca (odpowiednio Zerowa ulga podatkowa lub Koszty uzyskania przy dojazdach ) od pierwszego dnia miesiąca, czyli od 1 lutego. aby prawidłowo wykonać raporty do MS Office należy posiadać zarejestrowaną wersję MS Office Sage Symfonia ERP System Zarządzania Forte od wersji 2015 nosi nazwę Sage Symfonia ERP i jest dostępny w dwóch wersjach licencyjnych: Standard współpracuje z bazą danych MS SQL Express, przy czym część funkcji Systemu Zarządzania Forte jest niedostępna. Extra współpracuje z bazą danych MS SQL i oferuje pełną funkcjonalność Systemu Zarządzania Forte. Wprowadzenie Sage Symfonia ERP wiąże się z koniecznością aktualizacji użytkowników Systemu Zarządzania Forte do nowej wersji systemu. Rozdzielenie systemu Sage Symfonia ERP na dwie wersje - Standard i Extra wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na wersję serwera bazy danych MS SQL oraz zakupu odpowiedniej licencji. Szczegółowe informacje na temat przejścia w ramach systemów oraz dwóch wersji nowej linii znajdują się w dokumencie Sage Symfonia ERP Instalacja i konfiguracja. Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 28 z 45

29 Sage Symfonia ERP Administracja Dodawanie licencji Podczas wprowadzania pierwszej licencji Sage Symfonia ERP następuje zapisanie wersji bazy, w jakiej firma będzie pracowała - wersji Extra lub Standard. Po wprowadzeniu pierwszego numeru licencyjnego moduł Administracja weryfikuje zgodność kolejnych numerów. Licencje na pozostałe moduły muszą odpowiadać wersji licencji pierwszego modułu. Próba wprowadzenia niezgodnej licencji zostanie zakomunikowana. W celu wprowadzenia numerów licencji, w oknie Licencje należy wybrać opcję Dodaj lub zmień. Umożliwia ona wprowadzenie lub zmianę wielu numerów licencji jednocześnie. Okno Dodaj lub zmień wprowadzanie licencji. Zmiana wersji bazy, czyli wprowadzanie licencji na moduł Sage Symfonia ERP w wersji Extra, do bazy, która wcześniej pracowała na wersji Standard, spowoduje wyświetlenie komunikatu ostrzeżenia o zmianie wersji i braku możliwości przejścia ponownie na wersję Standard. Niezgodność edycji serwera Microsoft SQL, na którym znajduje się baza danych z wersją wprowadzanej licencji Sage Symfonia ERP zostanie zakomunikowana. Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 29 z 45

30 Po wprowadzeniu licencji, na liście modułów Sage Symfonia ERP będą widniały nazw modułów wraz z nazwą wersji, w jakiej będą pracowały. Okno Wybrane moduły lista modułów wraz z widoczną wersją. Filtr osób, słowników i licencji - nowe okno W oknach filtrów osób, słowników i licencji dodane zostały nowe cechy, po których możliwe staje się filtrowanie list. Nowy filtr osób umożliwi filtrowanie po rozszerzonych cechach osoby, takich jak: Imię, Drugie imię, Nazwisko, Data urodzenia, Kod, PESEL, NIP, Użytkownik, Pracownik, Osoba kontaktowa kontrahenta. W filtrze słowników dostępne są następujące cechy: Aktywny, Edytowalny, Nazwa. Filtr licencji natomiast umożliwia wyszukiwanie licencji z cechami, takimi jak: Aktywowana, Na kluczu, Widoczna oraz Numer licencji. Okno Filtr listy licencji. Po włączeniu cechy możliwe staje się wybranie wartości: tak, nie dla cechy licencji oraz wybór wartości: jest (dokładnie), zawiera, rozpoczyna się na, kończy się na a następnie wpisanie numeru licencji. W filtrze osób można określić datę urodzenia osoby, po której będzie następowało filtrowanie listy. Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 30 z 45

31 Przetwarzanie bazy analitycznej - nowe okno Powyższa zmiana dotyczy modułu Business Intelligence dostępnego tylko w wersji Extra Sage Symfonia ERP. W nowym oknie Odświeżanie danych analitycznych prezentowany jest postęp przetwarzania kolejnych elementów bazy analitycznej. Koniec procesu przetwarzania jest komunikowany w części Status wraz z podaniem czasów rozpoczęcia i zakończenia procesu. Dolny, rozwijany panel Informacje o błędach przeznaczony jest do wyświetlania informacji o ewentualnych niepowodzeniach procesu przetwarzania bazy. Okno Odświeżanie danych analitycznych. Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 31 z 45

32 Sage Symfonia ERP Kadry i Płace Uwagi do konwersji Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest zamknięcie rozliczonych okresów płacowych. W przeciwnym wypadku niektóre naliczenia mogą ulec zmianie. Jeśli po konwersji występuje potrzeba otwarcia okresu zamkniętego przed konwersją należy sprawdzić poprawność naliczeń lub w razie niezgodności usunąć okres i dodać ponownie. ZUS ZLA w trakcie urlopu związanego z rodzicielstwem łączonego z pracą Umożliwiono rejestrację i rozliczenie ZUS ZLA w trakcie urlopu związanego z macierzyństwem łączonego z pracą. Rejestracja zdarzeń w takiej sytuacji powinna być wykonywana w takiej kolejności: 1. Rejestracja urlopu związanego z rodzicielstwem łączonego z pracą: Urlop rodzicielski łączony z pracą, Dodatkowy urlop macierzyński łączony z pracą, Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego łączony z pracą. 2. Rejestracja ZUS ZLA (w trakcie trwania urlopu z pkt. 1): Choroba Choroba zawodowa Opieka nad chorym członkiem rodziny Opieka nad dzieckiem Pobyt w szpitalu Wypadek przy pracy W przypadku rejestracji urlopu związanego z rodzicielstwem łączonego z pracą pokrywającego się ze zrealizowanym zdarzeniem choroby program wyświetli komunikat informujący o konieczności sprawdzenia poprawności naliczeń wynagrodzeń. Do zestawu Choroby, Zasiłki dodano nowe elementy kadrowe zgrupowane obsługujące wyłącznie zasiłki związane z rodzicielstwem: Rozliczenie zasiłku związanego z rodzicielstwem, Rozliczenie wyrównania zasiłku związanego z rodzicielstwem. Prezentacja rozliczenia zasiłków podzielona została na dwa elementy: Nowy element Rozliczenie zasiłku związanego z rodzicielstwem - zawiera rozliczenia z tytułu zasiłków związanych z rodzicielstwem. Rozliczenie zasiłku - zawiera rozliczenia z tytułu pozostałych zasiłków. Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 32 z 45

33 Zmiany związane z rejestracją ZUS ZLA w trakcie urlopu związanego z rodzicielstwem łączonego z pracą: Zdarzenia Dodane zostało zdarzenie Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego łączony z pracą. Akcja uaktywnienia bilansu okresowego Rozliczenie zasiłku wykonywana przy realizacji zdarzeń urlopów związanych z rodzicielstwem została zmieniona na Rozliczenie zasiłku związanego z rodzicielstwem. Słowniki Do słownika Tytuł zasiłku dodano atrybut rozliczenie rozdzielający wyświetlanie elementów słownika dla elementów zgrupowanych Rozliczenie zasiłku oraz Rozliczenie zasiłku związanego z rodzicielstwem. Ustawienia dołączania elementów do elementu kadrowego zgrupowanego rozbudowano o opcję Lista elementów słownika zarządzana procedurą SQL. Opcja umożliwia określenie podpowiadanych elementów słownikowych dla wybranego zestawu w zależności od wartości atrybutu elementu słownika. Dla elementów z tą opcją należy utworzyć procedurę SQL sterującą wyświetlaniem elementów słownika dla danego zestawu elementów. Edycja procedur wykonywana jest za pomocą narzędzi SQL. Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 33 z 45

34 Współpraca SODiR Off-line Program Kadry i Płace dostosowano do współpracy z programem SODiR Off-line w wersji Na ustawieniach wykonania raportu Eksport Wn-D dodano możliwość wyboru konta bankowego firmy: Poprawiono: wykazywanie kwoty w zestawieniu INF-D-P w pozycji inf-d-p (2014) poz 52, (2009) poz. 40, wyliczenie atrybutu nowozatrudnieni w elemencie stanzatrudnienia w pliku XML w przypadku wystąpienia urlopu bezpłatnego, wyliczenie wartości elementu inf-d-p (2014) poz. 54, przypadki niewykrywania danych z poprzednich okresów. Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 34 z 45

35 Wydajność Zoptymalizowano mechanizm naliczania okresów w celu zwiększenia prędkości działania. Do definicji formuł dodano możliwość podłączenia procedur definiowanych w bazie MS SQL. Wartości danych kadrowych Ustawiono parametry firmy: wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od do wynosi 97,8% Najniższe wynagrodzenie pracownika od wynosi 1750 zł. wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od do wynosi 106,7% Dane urzędów skarbowych Zaktualizowano adresy urzędów skarbowych według stanu na dzień 5 września 2014 roku. Kalendarz firmy na rok 2015 Ustawiono w kalendarzu Firmy święta na rok Święto Trzech Króli (6 stycznia) Wielkanoc (5 kwietnia) Poniedziałek Wielkanocny (6 kwietnia) Święto Pracy (1 maja) Święto Konstytucji 3 Maja (3 maja) Zielone Świątki (24 maja) Boże Ciało (4 czerwca) Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia) Wszystkich Świętych (1 listopada) Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 35 z 45

36 Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia) Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia) Ustawione święta na rok 2016: Nowy Rok (1 styczeń) Katalog zapisu plików LOG Katalog zapisu plików RepRun.log oraz speed_kdf.log zmieniono z katalogu głównego aplikacji na: C:\Users\{user.name}\AppData\Roaming\Sage\Log\ Pozostałe uwagi dotyczące modułu nie należy w jednym okresie płacowym rozliczać dla danego pracownika wynagrodzeń mających różny tytuł ubezpieczenia, np. wynagrodzeń z umowy o pracę i wynagrodzeń z umowy zlecenia z ubezpieczeniami. W takim przypadku należy utworzyć dwa oddzielne okresy płacowe: okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów o pracę i okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów zleceń z ubezpieczeniami. Analogicznie w oddzielnych okresach należy rozliczać również zasiłek macierzyński, zasiłek ojcowski oraz zasiłek wychowawczy. w związku z wymogiem podawania od 1999 roku na deklaracjach ZUS "tytułu ubezpieczenia" zaleca się niestosowanie bezpośrednio elementów płacowych (w tym elementów zgrupowanych) określających umowę cywilno-prawną, lecz stosowanie odpowiednich zdarzeń, dzięki czemu uniknie się konieczności ręcznego określania kodu tytułu ubezpieczenia oraz wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe. Stosując wyżej wspomniane wzorce program będzie również sygnalizował sytuację, gdy w jednym okresie płacowym występują różne tytuły ubezpieczenia. W takim przypadku dla elementu Tytuł ubezpieczenia pojawi się wartość #KONFLIKT! i program nie zezwoli na zamknięcie okresu płacowego. w przypadku konieczności zmiany elementów typu miesięczne koszty uzyskania, miesięczna ulga podatkowa wprowadzana wartość musi obowiązywać przez cały miesiąc kalendarzowy. Przykładowo, jeśli pracownik został zatrudniony 10 lutego i ma mieć zerową ulgę podatkową lub koszty uzyskania przy dojazdach, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca (odpowiednio Zerowa ulga podatkowa lub Koszty uzyskania przy dojazdach ) od pierwszego dnia miesiąca, czyli od 1 lutego. aby prawidłowo wykonać raporty do MS Office należy posiadać zarejestrowaną wersję MS Office. Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość Odliczenia 50% VAT Dodano obsługę odliczenia 50% VAT związanego z zakupami dotyczącymi pojazdów wykorzystywanych zarówno do celów firmowych jak i prywatnych. Nowy przycisk Podziel rejestr w oknie wprowadzania danych do rejestru VAT obsługuje tą sytuację przez automatyczne rozbicie wybranego rejestru na dwie pozycje. Wiersz rejestru wprowadzonego automatycznie oznaczony jest kolorem niebieskim. Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 36 z 45

37 Dla rejestru niepodlegającego VAT w nowej kolumnie D należy z rozwijanej listy wybrać sposób dekretacji: V VAT w dekret VAT D VAT w dodatkowy dekret N VAT w dekret Netto Znak minus ( ) w kolumnie D oznacza, że ustawienie dekretacji dla danego rejestru nie jest możliwe. Definicja proporcji podziału i sposobu zaokrąglania znajduje się w ustawieniach parametrów stałych dla firmy w oknie Rejestry i konta VAT. Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 37 z 45

38 Załącznik VAT-ZD Dodano możliwość wprowadzenia dla deklaracji VAT dowolnej liczby załączników VAT-ZD. Na jednym formularzu załącznika, mieści się 8 pozycji. W przypadku konieczności wypełnienia większej ilości pozycji, tworzony jest kolejny załącznik. Na deklaracji podawana jest sumaryczna liczba załączników VAT-ZD. Szablony numeracji Dodano możliwość tworzenia szablonów numeracji według roku obrachunkowego. Nazwa numeracji rocznej zmieniona została na roczna kalendarzowa. Polscy kontrahenci zarejestrowani w VIES Dodano możliwość oznaczenia polskich kontrahentów, jako zarejestrowanych w VIES. Numer NIP takich kontrahentów musi rozpoczynać się od PL np.: PL Liczba wyświetlanych okresów dla rejestrów VAT sprzedaży Odblokowano możliwość konfiguracji i sterowania ilością wyświetlanych okresów w rejestrze VAT sprzedaży w tabeli konfiguracyjnej FK.INIFILE. Liczba podpowiadanych okresów będzie zgodna z ustawieniem w tabeli konfiguracyjnej FK.INIFILE w wierszu z kluczem SprzedazDoTylu: [Plik] [Sekcja] [Klucz] [Napis] FIRMA.FK Okresy VAT ZakupDoPrzodu 2 FIRMA.FK Okresy VAT ZakupDoTylu 1 FIRMA.FK Okresy VAT SprzedazDoPrzodu 2 FIRMA.FK Okresy VAT SprzedazDoTylu 1 Odsetki ustawowe dni wolne od pracy Poprawiono system naliczania odsetek ustawowych o uwzględnianie przesunięcia terminu płatności wypadającego w dzień wolny od pracy zgodnie z art. 115 kodeksu cywilnego. Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 38 z 45

39 Rejestr VAT Sortowanie po numerze ewidencyjnym Poprawiono sortowanie po numerze ewidencyjnym dokumentów na wydruku rejestru VAT, gdy wykorzystywana jest numeracja roczna. Sage Symfonia ERP Handel Współpraca z drukarkami Novitus: BONO E oraz DEON E Dodano współpracę z drukarkami fiskalnymi Novitus: Bono E oraz Deon E. Istnieje możliwość fiskalizacji dokumentów sprzedaży na danych drukarkach fiskalnych. Dodatkowo jest możliwość wydrukowania wartości rabatu lub narzutu, a w przypadku drukarki Bono E wydrukowania NIP nabywcy na paragonach fiskalnych (jeśli numer NIP zostanie podany w dokumencie). W przypadku drukarki fiskalnej Deon E, NIP nabywcy można wydrukować w stopce dokumentu, używając w tym celu odpowiedniego makra. Data operacji z dokumentu WZ na dokumencie sprzedaży Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży do dokumentu wydania z magazynu, data sprzedaży wypełnia się datą operacji wydania z magazynu. W sytuacji, gdy dla dokumentu sprzedaży podpowiada się więcej niż jeden dokument WZ, data sprzedaży wypełnia się datą operacji z najwcześniejszego z wybranych dokumentów WZ. Polscy kontrahenci zarejestrowani w VIES Dodano możliwość oznaczenia polskich kontrahentów, jako zarejestrowanych w VIES. Numer NIP takich kontrahentów musi rozpoczynać się od PL np.: PL Data rozliczenia rozrachunku Zmieniono sposób wypełniania daty rozliczenia rozrachunku. Dotychczas data ta wypełniana była datą bieżącą, teraz będzie wypełniana późniejszą z dwóch dat dokumentów rozliczanych. Wprowadzono także możliwość ręcznej zmiany daty w kolumnie Data rozliczenia. Zmiana daty wejścia do rejestru na skorygowanym dokumencie sprzedaży Wprowadzono możliwość zmiany daty wejścia do rejestru na skorygowanym dokumencie sprzedaży. Zmianę daty wejścia do rejestru przeprowadza się na skorygowanej fakturze sprzedaży w trybie nieedycyjnym. Opcja Zmień datę wejścia do rejestru dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy. Sage Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja modułu Zarzadzanie Produkcją W wersji 2015 Sage Symfonia ERP moduł Zarządzanie Produkcją funkcjonuje na wspólnej bazie systemu ERP. W związku z powyższym uległ zmianie sposób instalacji i aktualizacji modułu oraz Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 39 z 45

40 konfiguracji ustawień do współpracy z modułem Handel. Instalacja modułu Zarządzanie Produkcją oraz konfiguracja współpracy z modułem Handel znajduje się w dokumencie Sage Symfonia ERP - Instalacja i konfiguracja. Proces przeniesienia bazy Zarządzenia Produkcją z wersji 2014 do systemu ERP 2015 został opisany w dokumencie Zarządzanie Produkcją - Zalecenia wdrożeniowe znajdującym się w Centrum Wiedzy firmy Sage. Moduł Sage Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją Extra współpracuje z modułem Sage Symfonia ERP Handel w wersji Extra. Administracja modułem Zarzadzanie Produkcją Zarządzanie firmami systemu Sage Symfonia ERP ma miejsce w module Administracja. Z tego względu funkcje administracyjne modułu Zarządzanie Produkcją zostały przeniesione do tego modułu. Licencje modułu Wprowadzanie licencji na moduł Zarządzanie Produkcją ma miejsce w module Administracja. W tym module dokonuje się również rejestracji i aktywacji licencji. Okno Licencje z widoczną wprowadzoną licencją demo na moduł Zarządzanie Produkcją. Użytkownik administracyjny modułu Zarządzanie użytkownikami Sage Symfonia ERP ma miejsce w module Administracja. Z tego względu również zarządzanie użytkownikami modułu Zarządzanie Produkcją, nadawanie uprawnień do modułu i poszczególnych operacji ma miejsce w tym module. Po wprowadzeniu w module Administracja licencji na moduł Zarządzanie Produkcją, na liście modułów systemu pojawia się moduł Zarządzanie Produkcją, a na liście zestawów praw systemowy zestaw praw Administrator modułu Zarządzanie Produkcją. Administratorowi modułu Zarządzanie Produkcją należy nadać powyższy zestaw praw (menu Administracja -> Użytkownicy -> zakładka Zestawy praw dla użytkownika -> Administrator modułu Zarządzanie Produkcją). Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 40 z 45

41 Moduł Administracja Zakładka Zestawy praw dla użytkownika z włączonym zestawem Administrator modułu Zarządzanie Produkcją dla użytkownika Admin. Tylko użytkownik z nadanym systemowym zestawem praw Administrator modułu Zarządzanie Produkcją ma dostęp do grupy funkcji Ustawienia modułu Zarządzanie Produkcją. Prawa użytkowników do modułu Użytkownikom modułu Zarządzanie Produkcją w pierwszej kolejności należy nadać uprawnienie do modułu. Możliwość logowania do modułu Zarządzanie Produkcją mają tylko ci użytkownicy, którym w module Administracja nadano uprawnienie do modułu Zarzadzanie Produkcją (menu Administracja -> Użytkownicy -> zakładka Prawa do modułów -> Zarządzanie Produkcją). Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 41 z 45

42 Moduł Administracja Zakładka Prawa do modułów z włączonym uprawnieniem do modułu Zarządzanie Produkcją dla użytkownika Admin. Prawa użytkowników do poszczególnych operacji Zarządzanie uprawnieniami użytkowników modułu Zarządzanie Produkcją ma miejsce w module Administracja. Lista praw do poszczególnych kartotek i operacji została zgrupowana w prawach efektywnych użytkownika (menu Administracja -> Użytkownicy -> zakładka Prawa efektywne). Moduł Administracja Zakładka Prawa efektywne dla modułu Zarządzanie Produkcją. Dla każdego użytkownika modułu Zarządzanie Produkcją istnieje możliwość zróżnicowania uprawnień i kompetencji w zależności od zajmowanego w firmie stanowiska. Opis poszczególnych uprawnień znajduje się w podręczniku użytkownika modułu Zarządzanie Produkcją. Logowanie do modułu W związku z uwspólnieniem baz i danych systemu Sage Symfonia ERP, w oknie logowania do modułu Zarządzania Produkcją widoczna będzie firma dodana/utworzona modułem Administracja. Logować się do modułu Zarządzanie Produkcją mogą tylko ci użytkownicy, którzy zostali dodani do listy użytkowników systemu Sage Symfonia ERP oraz uzyskali prawo do modułu Zarządzanie Produkcją. Sage Symfonia ERP 2015.b Strona 42 z 45

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C 3 Wybór wersji formularza dla deklaracji: PIT-11, PIT-8AR 3 PIT-11(22) dane

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP 2015

Sage Symfonia ERP 2015 Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015 Sage Symfonia ERP Sage Symfonia ERP Administracja Dodawanie licencji Filtr osób, słowników i licencji

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.a 4 Sage Symfonia ERP Kadry i Płace 4 Uwagi do konwersji 4 Aktualizacja wzorów

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.a 2 Odliczenia 50% VAT 2 Import kursów walut NBP 3 Szablony numeracji 4 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 4 Zestawienie rejestrów

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Symfonia Kadry i Płace 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Spis treści: Zmiany w wersji 2012 2 Paczka Parametry i zmiany na rok 2012 2 Paczka SOD współpracująca z aplikacją

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016.a 2 Opieka nad dzieckiem w godzinach 2 Uwagi do konwersji 4 Definicje zdarzeń 5 Definicje akcji 5 Kalendarz firmy na rok 2016 5 Wartości danych kadrowych

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.c 3 Nowa deklaracja VAT-27 3 Aktualizacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D 4 Raport Zestawienie rejestrów VAT 4 Zmiany w rejestrach - ulga na złe

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2015.c 3 Skierowanie na badania nowy wzór 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-11(22), PIT-8AR(5) 3 Ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego 3 Wzorzec

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2010.2.a

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2010.2.a Forte Kadry i Płace 1 / 23 Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2010.2.a UWAGA: Od wersji 2010.2 informacje o pracowniku są ustalane na podstawie wzorca i istnieniu systemu wynagrodzeń w

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 3 2 HANDEL... 4 2.1 NOWOŚCI... 4 2.2 POPRAWIONO... 4 2.3 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1 Wstęp... 2 2 Rozpoczęcie pracy... 2 2.1 ZESTAW DANE FIRMY... 2 2.2 ZESTAW PFRON (FIRMA)... 2 2.3 ZESTAW PFRON (PRACOWNIK)... 3

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o.

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. Procedura przygotowania, wydruku i przesłania deklaracji podatkowych PIT do Urzędu Skarbowego w programie Advantec. Program Advantec umożliwia przygotowanie, wydruk oraz wysłanie formularzy podatkowych

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.c 2 Odliczenie 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych związanych z wykorzystaniem samochodów w celach firmowych 2 Fiskalizacja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016.c 3 Urlopy rodzicielskie 3 Umowa o pracę 6 Umowy cywilnoprawne 6 Dane urzędów skarbowych 7 Wartości danych kadrowych na rok 2016 7 Inne zmiany 8 Wersja

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1.0 Wstęp 2 2.0 Rozpoczęcie pracy 2 2.1 Zestaw Dane firmy 2 2.2 Zestaw PFRON (firma) 3 2.3 Zestaw PFRON (pracownik) 4 3.0 Generowanie raportów 6 4.0

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010 Symfonia Kadry I Płace 1 / 9 Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010 Konwersję firmy do kolejnej wersji w programie Symfonia Kadry i Płace należy przeprowadzać po zamknięciu wszystkich

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010 Symfonia Kadry I Płace 1 / 9 Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010 Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP za pracowników, którzy osiągnęli wiek

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Dodatkowa kolumna w raporcie Zestawienie rachunków bankowych Dodawanie nowych kontrahentów i pracowników Edycja danych kontrahentów i pracowników

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014

System Zarządzania Forte 2014 Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. Forte Business Intelligence Forte BI w obszarach sprzedaży, zakupu i finansów Forte BI w module Forte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010.1 Symfonia Kadry i Płace 1 / 7 Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010.1 Konwersję firmy do kolejnej wersji w programie Symfonia Kadry i Płace należy przeprowadzać po zamknięciu wszystkich

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego EKSPERT oznaczoną numerem 19.07. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.16.012 z dnia 30.12.2009 wersja 3.16.011 z dnia 17.12.2009 wersja 3.16.009 z dnia 07.12.2009 wersja 3.16.006 z dnia 23.11.2009 wersja 3.16.005

Bardziej szczegółowo

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 %

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 % PIK wersja 17.01a 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 marca 2014 roku Przeciętne wynagrodzenie 3 823,32 zł Minimalne uczniów I klasa 152,93 zł II klasa 191,17 zł III

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany wersji 9.6.5156... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.6.

System Comarch OPT!MA v. 17.6. System Comarch OPT!MA v. 17.6. Ulotka v.17.6 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ustawieniach Stawek VAT 3 Model księgowy nowe

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Nowy rok TM-KP. System klasy ERP dla sektora MSP. Przygotowanie modułu Kadry - Płace do pracy w nowym roku moduł systemu TM-TRANSKOM

Nowy rok TM-KP. System klasy ERP dla sektora MSP. Przygotowanie modułu Kadry - Płace do pracy w nowym roku moduł systemu TM-TRANSKOM System klasy ERP dla sektora MSP Przygotowanie modułu Kadry - Płace do pracy w nowym roku moduł systemu TM-TRANSKOM Wersja : 1.1.001 2 Spis treści Rozdział I Przygotowanie modułu do pracy w nowym roku

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab4 Strona 1 Plan zajęć 1 Zakładanie nowej firmy w module Kadry i Płace... 3 2 Otwieranie istniejącej już firmy... 4 3 Dostosowanie ustawień

Bardziej szczegółowo

1.2. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku Dochód deklarowany (składki społeczne) 2375,40 zł

1.2. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku Dochód deklarowany (składki społeczne) 2375,40 zł PLP wersja 8.00a 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 grudnia 2014 roku Przeciętne wynagrodzenie 3 781,14 zł Minimalne uczniów I klasa 151,25 zł II klasa 189,06 zł

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2 Ulotka v.2012.0.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax Wersja 3.09.012 z dnia 23.06.2008 Wersja 3.09.010 z dnia 02.06.2008 Wersja 3.09.008 z dnia 15.05.2008 Wersja 3.09.006 z dnia 07.05.2008 Wersja 3.09.012

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a Eksport deklaracji podatkowych do pliku XML Dodano nowe szablony deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Forte Handel 1 / 9 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych

Bardziej szczegółowo