System Zarządzania Forte 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Zarządzania Forte 2014"

Transkrypt

1 Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. Forte Business Intelligence Forte BI w obszarach sprzedaży, zakupu i finansów Forte BI w module Forte Finanse i Księgowość Zmiany w głównym oknie programu związane z obsługą Forte BI Definiowanie Wymiarów w menu Ustawienia Nadawanie wymiarów analitycznych kontom księgowym Zakładka Wymiary w kartotece kontrahentów stałych Zbiorcza zmiana wymiarów analitycznych w kartotece kontrahentów stałych Forte BI w module Forte Handel Zmiany w głównym oknie programu związane z obsługą Forte BI Ustawienia wspólne Wymiary analityczne wykorzystywane przez Forte Ustawienia Wymiarowanie MPK Ustawienia powiązanie Działu firmy z MPK Rentowność Przycisk Zestawienia BI w kartotekach: Sprzedaż, Zakup, Towary i Kontrahenci Forte BI w module Forte Administracja Business Intelligence instalacja i zarządzanie Forte Business Intelligence nowa pozycja na liście modułów systemu Prawa efektywne Dostęp do zestawień BI

2 Pozostałe zmiany w modułach: Forte Administracja Prawa efektywne Zmiana wartości wymiarów kontrahentów Prawa efektywne Zmiana wartości wymiarów towarów Prawa efektywne Zmiana wartości wymiarów (MPK) Prawa efektywne Modyfikacja Planu kont Forte Finanse i Księgowość Nowy formularz podatkowy VAT UE i VAT-UEK Forte Handel Kartoteka dokumentów sprzedaży Zestawienie Sprzedaż za okres Okno Towar przycisk Zestawienia Sprzedaż towaru za okres Okno Kontrahent przycisk Zestawienia Sprzedaż kontrahentowi za okres Okno dokumentu Faktura sprzedaży Rentowność (menu kontekstowe) Raport naliczający koszty sprzedaży kartoteka Sprzedaż Parametry pracy Parametry druku i zestawień Sposób prezentacji kosztu Ustawienia Współpraca z FK Schemat księgowania Zapisy księgowe Pole koszt w oknie Właściwości pozycji Numer NIP Chorwacji i nowy NIP Irlandii Kadry i Płace Kalendarz firmy na rok 2014 Stawka godzinowa urlop z zamkniętego okresu Forte Repozytorium Dokumentów Dokumenty obce kolumna Data odebrania

3 Forte Business Intelligence Forte BI w obszarach sprzedaży, zakupu i finansów Moduł Forte BI jest narzędziem analityczno-raportującym w obszarach sprzedaży, zakupu i finansów Systemu Zarządzania Forte. Dzięki przygotowanym zestawieniom BI i kokpitom menedżerskim: Kokpit Menedżera, Kokpit - Sprzedaż, Kokpit - Zakup, Kokpit - Finanse możliwa jest przejrzysta, graficzna prezentacja kluczowych danych i informacji na temat stanu działalności przedsiębiorstwa. Zestawienia Forte Business Intelligence mogą być uruchamiane w widoku przeglądarki internetowej, wywoływane z poziomu modułów Forte oraz jako dodatek Analizy BI w arkuszu MS Excel. Kokpit Menedżera widok przykładowy Możliwość korzystania z modułu Forte BI wymaga posiadania aktywnej licencji. Po wprowadzeniu numeru licencyjnego w module Forte Administracja i poprawnej jego weryfikacji następuje właściwy etap instalacji modułu Forte BI; zakładanie bazy analitycznej oraz instalowanie zestawień Forte BI na serwerze raportowym. Kolejnym etapem jest przetworzenie bazy analitycznej, konfiguracja uprawnień, widoczności zestawień oraz inne czynności przystosowujące do efektywnego wykorzystania Forte Business Intelligence. Moduł Forte BI wymaga środowiska serwerowego w wersji co najmniej MS SQL 2008 R2 oraz zainstalowanych Analysis Services i Reporting Services. Opis zmian związanych z wprowadzeniem Forte BI w modułach Forte Finanse i Księgowość, Forte Handel oraz Forte Administracja znajduje się w dalszej części niniejszego dokumentu. Szczegółowe informacje o obsłudze modułu można znaleźć w podręczniku użytkownika znajdującego się w katalogu dokumentacji Systemu Forte.

4 Forte BI w module Forte Finanse i Księgowość Zmiany w głównym oknie programu związane z obsługą Forte BI Dodane zostały przyciski uruchamiające zestawienia Forte BI: Zestawienia BI na górnym pasku menu. Aby zestawienia były widoczne, należy zdefiniować Szybki dostęp FK w tabeli Klasyfikacja zestawień BI w module Forte Administracja. Kokpit BI w menu zakładkowym na górnym pasku wyboru oraz w menu Funkcje. Kokpit zawiera domyślne zestawienia oraz umożliwia przejście do innych kokpitów Forte BI: Kokpit-Finanse, Kokpit-Sprzedaż i Kokpit-Zakup. Za pomocą skrótu klawiaturowego CTRL+0 użytego w głównym oknie modułu wywoływany jest Kokpit Menedżera. Definiowanie Wymiarów w menu Ustawienia Ustawienia\Wymiary\Wszystkie Na zakładce Ustawienia \ Wymiary \ Wszystkie znajduje się predefiniowana lista wymiarów analitycznych, które mogą zostać nadane kontrahentom znajdującym się w kartotece kontrahentów stałych, kontom księgowym z planu kont oraz MPK. Użytkownik może też zdefiniować własne wymiary. Jeżeli typ definiowanego wymiaru jest słownikowy, wówczas należy go wybrać z listy słowników znajdującej się w menu Kartoteki \ Słowniki. Na liście dostępnych wymiarów analitycznych widoczna jest nazwa wymiaru, jego symbol oraz typ: słownik, data, prawda\fałsz, kwota, numeryczny, tekstowy.

5 Ustawienia\Wymiary\Kontrahenci Na zakładce Ustawienia \ Wymiary \ Kontrahenci użytkownik może nadać wymiary analityczne kontrahentom stałym. Służą do tego pozycje z listy wymiarów predefiniowanych i dodanych przez użytkownika. Wymiary widoczne na liście opisane są nazwą, symbolem, typem oraz wymiarem BI (od wartości Wymiar 01 do wartości Wymiar 10).

6 Ustawienia\Wymiary\MPK Określenie miejsca powstawania kosztów (MPK) stałych i zmiennych wspomaga przeprowadzanie rachunku kosztowego w danym przedsiębiorstwie. Należy wcześniej skonkretyzować, który odcinek działalności przedsiębiorstwa, na którym koszty powstały, lub na rzecz którego je poniesiono, będzie analizowany. Miejscem powstawania kosztów mogą być działy przedsiębiorstwa, uwzględniające jego strukturę organizacyjną, projekty, funkcje czy pełnione role. W ten sposób Użytkownik otrzymuje łatwy i bezpośredni dostęp do wydzielonych kosztów danego MPK i może analizować powiązanie skutków poniesionych kosztów z jego przyczynami. Wiedza o MPK pomaga sprawować nad nim pełną kontrolę oraz rozwiązuje problem przypisania wydatków do generujących je obiektów. System Zarządzania Forte BI pozwala Użytkownikom na wprowadzenie wymiaru analitycznego, jakim jest Miejsce Powstawania Kosztów. W oknie Ustawienia \ Wymiary \ MPK widoczny jest panel MKP, z widocznym domyślnym słownikiem Dział. Jeżeli zostanie on zmieniony, przy próbie zapisu Użytkownik otrzyma ostrzeżenie o utracie wartości w wymiarze MPK klasyfikacji. W oknie Wymiary analityczne MPK widnieje tabela, w której definiuje się i nadaje wymiary analityczne dla MPK. Wymiary pobierane są z listy wymiarów analitycznych. Można też zdefiniować nowy wymiar w trakcie tworzenia listy wymiarów dla planu kont. Przechodząc w tryb edycji, Użytkownik ma możliwość dodania wymiaru analitycznego z listy dostępnych wymiarów. W otwartym oknie Wybór wymiaru istnieje również opcja zdefiniowania nowego wymiaru. Jeżeli typ nowo definiowanego wymiaru jest słownikowy, można wybrać słownik z listy w oknie Lista słowników lub zdefiniować w nim nowy słownik. Ustawienia\Wymiary\Wymiarowanie MPK Po wybraniu zakładki Wymiarowanie MPK zostaje otwarte okno MPK. Po zaznaczeniu MPK i przejściu w tryb edycji, Użytkownik otrzyma możliwość nadania atrybutów zdefiniowanym wcześniej wymiarom

7 MPK. Jeżeli zostanie zaznaczona więcej niż jedna pozycja, można nadać identyczną wartość wszystkim elementom w oknie. Istnieje możliwość wybrania atrybutu danego wymiaru analitycznego, który będzie podstawą grupowania danych. Ustawienia\Wymiary\Plan kont Wymiary analityczne nadane kontom księgowym pozawalają na prowadzenie analiz finansowobiznesowych firmy bez użycia raportów operujących na planie kont. Dzięki temu można uprościć plan kont bez obawy utraty narzędzi w obszarze analitycznym. Wymiarowanie planu kont daje możliwość przejścia z hierarchicznych, ograniczonych do 5 poziomów analityk, na kategorie wykorzystywane w zestawieniach BI. Wymiary analityczne dla planu kont definiowane są w oknie Ustawienia \ Wymiary \ Plan kont. Wymiary pobierane są z listy wymiarów analitycznych. Można też zdefiniować nowy wymiar w trakcie tworzenia listy wymiarów dla planu kont. W oknie Wymiary analityczne: Plan kont, jako Wymiar BI 01 domyślnie ustawiony jest MPK: Dział. Jest to miejsce skorelowania MPK z funkcjonującym w przedsiębiorstwie planem kont. Koszty lub przychody są księgowane w miejscu ich powstawania. Do jednego konta można przypiąć jedno MPK, które jest opisane wymiarami, a ich liczba wynosi od 1 do 10. Kartoteki, które mają swoje wymiary, np. kontrahenci, MPK nie mogą być wymiarowane wymiarami planu kont.

8 Nadawanie wymiarów analitycznych kontom księgowym Po ustaleniu listy wymiarów analitycznych dostępnych dla planu kont należy przejść do zakładki Plan kont w ustawieniach i wybrać przycisk Wymiarowanie. Otwiera on okno Wymiary planu kont. Po wybraniu konta księgowego w lewym panelu okna, w prawym panelu zostanie wyświetlona lista dostępnych wymiarów, którym Użytkownik może nadać atrybuty. Istnieje możliwość wybrania atrybutu danego wymiaru analitycznego, który będzie podstawą grupowania danych. Zakładka Wymiary w kartotece kontrahentów stałych Jeśli dla kontrahenta nie ma aktywnych wymiarów, to zakładka Wymiary jest niewidoczna. W tabelce widoczne są dwie kolumny: Nazwa i Wartość. W kolumnie Nazwa widoczna jest lista z nazwami poszczególnych wymiarów, które zostały wcześniej zdefiniowane na stronie Ustawienia \ Wymiary \Kontrahenci.

9 W kolumnie Wartość widoczne są informacje określające typ danego wymiaru. Typ wymiaru może mieć różny charakter: prawda\fałsz, kwotowy, tekstowy, daty czy słownikowy. Wartości można nadać pojedynczo przechodząc w tryb edycji na formatce albo zbiorczo. Zbiorcza zmiana wymiarów analitycznych w kartotece kontrahentów stałych Kontrahenci posiadają nadane wymiary analityczne. Są one jednakowe dla całej kartoteki kontrahentów stałych. Aby móc przeprowadzić szczegółowe analizy finansowe i biznesowe, wymiarom analitycznym można nadawać atrybuty właściwe dla grupy kontrahentów. W celu nadania atrybutu wymiarowi dla wybranego lub zaznaczonych kontrahentów stałych, należy skorzystać z polecenia Zmiana wymiarów analitycznych, znajdującego się w menu Operacje w kartotece kontrahentów. Zostaje otwarte okno Zmiana wymiarów analitycznych dla wybranych kontrahentów, w którym znajduje się lista wymiarów analitycznych zdefiniowanych wcześniej dla kontrahentów stałych. Jeżeli użytkownik chce nadać atrybut wybranemu wymiarowi, powinien go zaznaczyć na liście. Po wybraniu wymiaru, w polu wartość widoczna jest lista wyboru z dostępnymi atrybutami. Wprowadzone atrybuty będą widoczne na liście wymiarów w zakładce Wymiary w kartotekach zaznaczonych wcześniej kontrahentów. Forte BI w module Forte Handel Zmiany w głównym oknie programu związane z obsługą Forte BI Pozycja Zestawienia BI na górnym pasku menu wyświetla listę zestawień zdefiniowanych w module Forte Administracja w Klasyfikacja zestawień BI w kolumnie Szybki dostęp HM. Przed rozpoczęciem pracy należy wybrać polecenie Odśwież listę zestawień. Polecenie Kokpit BI na bocznym pasku wyboru wywołuje okno Kokpit Menedżera. Dostępne jest także z menu kontekstowego głównego okna programu (skrót Ctrl+B). Kokpit zawiera domyślne zestawienia oraz umożliwia przejście do innych kokpitów Forte BI. Prezentowane w tym oknie wykresy umożliwiają szczegółowe drążenie danych czerpanych z systemu Forte.

10 Ustawienia wspólne Wymiary analityczne wykorzystywane przez Forte Wymiary analityczne nadane w Handlu kontrahentom, towarom i MPK są obecnie wykorzystywane przez cały system Forte przy tworzeniu raportów i analitycznych zestawień Forte BI. Wymiary widoczne na liście opisane są nazwą, symbolem, typem oraz wymiarem BI (od wartości Wymiar 01 do wartości Wymiar 10). Definiowanie wymiarów Za definiowanie wymiarów dowolnej klasyfikacji (w szczególności towarów i kontrahentów) odpowiedzialne jest jedno ogólne prawo w Forte Administracja o nazwie Definiowanie wymiarów analitycznych i znajduje się grupie praw Wspólne. Nadawanie wartości wymiarów Nadawanie wartości wymiarów dla towarów i kontrahentów możliwe jest po ustawieniu prawa do zmiany danych. W przypadku towarów prawo to znajduje się w grupie Forte Handel, ponieważ towary występują tylko w Handlu. Natomiast w przypadku kontrahentów, którzy są wspólni dla wszystkich aplikacji Forte, prawo znajduje się w grupie Wspólne. Ustawienia Wymiarowanie MPK Wymiar Miejsce Powstawania Kosztów musi być wymiarem typu słownik. MPK jest szczególnym typem wymiaru służy do wykonywania zaawansowanych analiz Forte BI.

11 Ustawienia powiązanie Działu firmy z MPK W oknie Ustawienia Działy firmy jest nowe pole MPK z listą rozwijaną (słownik MPK) przedstawiającą Miejsca Powstawania Kosztów. Powiązanie Działu firmy z MPK ma zastosowanie przy tworzeniu raportów Forte BI. Rentowność Nowy sposób naliczania Kosztu na dokumentach i pozycjach dokumentów sprzedaży, powiązany z wartością WZ. Odpowiada on sumie wartości Wydań realizujących magazynowo dany dokument i daną pozycję handlową. Pole koszt jest wykorzystywane przez moduł Forte BI oraz przez zestawienia Handlu do naliczania zysku i rentowności dokumentów. Dane widoczne na zestawieniach uwzględniających naliczanie kosztu zależą od ustawienia parametru pracy Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży w grupie Parametry druku i zestawień.

12 Przycisk Zestawienia BI w kartotekach: Sprzedaż, Zakup, Towary i Kontrahenci Po wybraniu nowego przycisku Zestawienia BI, znajdującego się obok przycisku Wydruki, można wykonać szereg raportów związanych z obsługą Forte BI. Wyświetlana tu lista raportów zależy od wyborów zdefiniowanych w module Forte Administracja w Klasyfikacja zestawień BI. W przypadku braku licencji na współpracę z modułem Forte BI pojawia się komunikat o konieczności jej zakupu. Forte BI w module Forte Administracja Business Intelligence instalacja i zarządzanie W związku z wydaniem Forte BI w module administracyjnym pojawia się nowa grupa funkcji: Business Intelligence. Z poziomu modułu zakłada się bazę analityczną i instaluje zestawienia BI, odświeża dane analityczne, zarządza ustawieniami zestawień BI, przywraca ustawienia domyślne, synchronizuje zestawienia z serwerem oraz konfiguruję połączenia z serwerami bazy analitycznej i raportowej. Szczegółowe opisy powyższych funkcjonalności znajdują się podręczniku użytkownika modułu Forte Administracja.

13 Forte Business Intelligence nowa pozycja na liście modułów systemu W związku z wydaniem Forte BI na liście aktualnych modułów Systemu Forte pojawia się nowa pozycja: Forte Business Intelligence. Prawa efektywne Dostęp do zestawień BI W związku z wydaniem Forte BI w prawach efektywnych użytkownika pojawia się nowa grupa uprawnień: Prawa modułu: Forte Business Intelligence, Rodzaj: Uprawnienia Forte Business Intelligence: Dostęp do zestawień BI. Włączenie prawa uwidoczni funkcje Forte BI w modułach Forte Handel oraz Forte Finanse i Księgowość.

14 Pozostałe zmiany w modułach: Forte Administracja Prawa efektywne Zmiana wartości wymiarów kontrahentów W prawach efektywnych użytkownika zostało dodane prawo determinujące wykorzystanie wymiarów analitycznych: Zmiana wartości wymiarów kontrahentów. Włączenie tego prawa umożliwia nadawanie wartości wymiarom kontrahentów. Prawo to dostępne jest w rodzaju: Prawa modułu: Wspólne, Rodzaj: Prawa w kartotece Kontrahenci. Prawa efektywne Zmiana wartości wymiarów towarów W prawach efektywnych użytkownika zostało dodane prawo determinujące wykorzystanie wymiarów analitycznych: Zmiana wartości wymiarów towarów. Włączenie tego prawa umożliwia nadawanie wartości wymiarom towarów. Prawo to dostępne jest w rodzaju: Prawa modułu: Forte Handel, Rodzaj: Prawa do towarów.

15 Prawa efektywne Zmiana wartości wymiarów (MPK) Dodany została nowy wymiar analityczny: MPK - miejsce powstawania Kosztów, a co za tym idzie, prawo do wymiarowania MPK. Włączenie uprawnienia Zmiana wartości wymiarów umożliwi użytkownikowi wymiarowanie MPK. Prawo to dostępne jest w rodzaju: Prawa modułu: Wspólne, Rodzaj: Prawa do Miejsc Powstawania Kosztów (MPK). Prawa efektywne Modyfikacja Planu kont W prawach efektywnych użytkownika zostało dodane prawo: Zmiana wartości wymiarów kont i użytych słowników. Włączenie tego prawa umożliwia nadawanie wartości wymiarom kont i słowników. Prawa te dostępne są w rodzaju: Prawa modułu: Forte Finanse i Księgowość, Rodzaj: PKN. Forte Finanse i Księgowość Nowy formularz podatkowy VAT UE i VAT-UEK W związku z wejściem Chorwacji do Unii Europejskiej zostały uaktualnione formularze deklaracji podatkowych VAT-UE i VAT-UEK oraz została dodana obsługa formatu chorwackiego numeru NIP.

16 Forte Handel Kartoteka dokumentów sprzedaży Zestawienie Sprzedaż za okres Jeżeli w Parametrze programu Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży został wybrany sposób Prezentacja zależna od wyboru użytkownika, to w oknie ustalania parametrów tego zestawienia pojawia się opcja Wyliczaj koszt dla całej transakcji. Aby koszt był wyliczany na podstawie powiązań pozycji na dokumentach, należy pozostawić pole wyboru tej opcji niezaznaczone. Przełącznik: Zysk z dokumentów powiązanych uwzględnia sposób naliczania kosztów w zależności od ustawienia parametru programu Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży w grupie Parametry druku i zestawień oraz wyboru opcji Wyliczaj koszt dla całej transakcji. Okno Towar przycisk Zestawienia Sprzedaż towaru za okres Jeżeli w Parametrze programu Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży został wybrany sposób Prezentacja zależna od wyboru użytkownika, to w oknie ustalania parametrów tego zestawienia pojawia się opcja Wyliczaj koszt dla całej transakcji. Aby koszt był wyliczany na podstawie powiązań pozycji na dokumentach, należy pozostawić pole wyboru tej opcji niezaznaczone. Przełącznik: Zysk uwzględnia sposób naliczania kosztów w zależności od ustawienia parametru programu Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży w grupie Parametry druku i zestawień oraz wyboru opcji Wyliczaj koszt dla całej transakcji.

17 Okno Kontrahent przycisk Zestawienia Sprzedaż kontrahentowi za okres Jeżeli w Parametrze programu Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży został wybrany sposób Prezentacja zależna od wyboru użytkownika, to w oknie ustalania parametrów tego zestawienia pojawia się opcja Wyliczaj koszt dla całej transakcji. Aby koszt był wyliczany na podstawie powiązań pozycji na dokumentach, należy pozostawić pole wyboru tej opcji niezaznaczone. Przełącznik: Zysk uwzględnia sposób naliczania kosztów w zależności od ustawienia parametru programu Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży w grupie Parametry druku i zestawień oraz wyboru opcji Wyliczaj koszt dla całej transakcji. Okno dokumentu Faktura sprzedaży Rentowność (menu kontekstowe) Polecenie Rentowność dokumentu - uwzględnia koszt wyliczany na podstawie powiązań pozycji na dokumentach bez względu na ustawienie parametru programu Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży w grupie Parametry druku i zestawień. Raport naliczający koszty sprzedaży kartoteka Sprzedaż Po wybraniu przycisku Wydruki w oknie Wybór wydruku dostępny jest raport Obliczanie kosztów sprzedaży. Raport służy do naliczenia kosztu wynikającego z powiązań pozycji dla dokumentów wystawionych przed aktualizacją do wersji 2014.

18 Parametry pracy Parametry druku i zestawień Sposób prezentacji kosztu W grupie parametrów pracy Parametry druku i zestawień można ustawić parametr Sposób prezentowania kosztu na zestawieniach sprzedaży. Koszt prezentowany na zestawieniach typu Sprzedaż za okres jest zależny od wyboru tego ustawienia. Dostępny jest wybór spośród 3 możliwości: 1. Koszt jest wyliczany na podstawie powiązań nagłówków dokumentów. 2. Koszt wyliczany na podstawie powiązań pozycji na dokumentach. 3. Prezentacja zależna od wyboru użytkownika, czyli wybór sposobu odbywa się bezpośrednio na zestawieniu. Domyślnie wyliczenie odbywa się na podstawie powiązań pozycji (2). Jeżeli wybrano metodę 2 to aby uwzględnić koszt na dokumentach wystawionych przed konwersją do wersji Forte 2014, należy wykonać raport Obliczanie kosztów sprzedaży (Sprzedaż Wydruki Wybór wydruku).

19 Ustawienia Współpraca z FK Schemat księgowania Zapisy księgowe Umożliwia uwzględnienia kosztu w kwocie dla zapisu księgowego. Na dokumentach sprzedaży w Zapisie księgowym dla pola Kwota dostępne jest na liście rozwijanej nowe pole wyboru Koszt. Pole koszt w oknie Właściwości pozycji Pole jest widoczne dla pozycji typu usługa. Służy do wprowadzenia wartości kosztu tej pozycji. Domyślnie w tym polu przepisywana jest wartość wyliczona na podstawie ceny bazowej. Numer NIP Chorwacji i nowy NIP Irlandii Został wprowadzony do systemu format numeru NIP Chorwacji oraz nowy format numeru NIP Irlandii. Program sprawdza pod tym kątem poprawność numeru NIP wprowadzonego do danych kontrahenta.

20 Kadry i Płace Kalendarz firmy na rok 2014 Ustawiono w kalendarzu Firmy święta na rok Ustawione święta na rok 2014: Święto Trzech Króli (6 stycznia) Wielkanoc (20 kwietnia) Poniedziałek Wielkanocny (21 kwietnia) Święto Pracy (1 maja) Święto Konstytucji 3 Maja (3 maja) Zielone Świątki (8 czerwca) Boże Ciało (19 czerwca) Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia) Wszystkich Świętych (1 listopada) Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia) Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia) Ustawione święta na rok 2015: Nowy Rok (1 styczeń) Stawka godzinowa urlop z zamkniętego okresu Poprawione zostało wykazywanie wartości elementów w przypadku wystąpienia urlopu godzinowego: Urlopy (ogółem) Łączne wynagrodzenie za urlop do zestawień Łączne wynagrodzenie za urlop Z klasy Potrącenie urlopowe usunięty został element Potrącenie wynagr. za urlop nierozliczony w poprz. okresie. Forte Repozytorium Dokumentów Dokumenty obce kolumna Data odebrania W kartotekach dokumentów obcych dodano kolumnę Data odebrania.

System Zarządzania Forte 2014.a

System Zarządzania Forte 2014.a Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.a Forte Finanse i Księgowość Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego Dokument specjalny

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016.a 2 Opieka nad dzieckiem w godzinach 2 Uwagi do konwersji 4 Definicje zdarzeń 5 Definicje akcji 5 Kalendarz firmy na rok 2016 5 Wartości danych kadrowych

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Odświeżony interfejs użytkownika 2 Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu,

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Handel Forte Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Forte w wersji 2009.a Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP 2015

Sage Symfonia ERP 2015 Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015 Sage Symfonia ERP Sage Symfonia ERP Administracja Dodawanie licencji Filtr osób, słowników i licencji

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab3 Strona 1 Plan zajęć 1 Definiowanie Arkuszy kont... 3 1.1 Definiowanie arkusza BILANS... 3 1.2 Zdefiniowanie arkusza

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Dodatkowa kolumna w raporcie Zestawienie rachunków bankowych Dodawanie nowych kontrahentów i pracowników Edycja danych kontrahentów i pracowników

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Forte Handel 1 / 9 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace Forte Kadry i Płace 1 / 15 Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace Forte Kadry i Płace zmiany w wersji 2012.a 4 Oznaczanie pracowników z nieaktualnymi danymi 4 Gdy tryb naliczania danych płacowych jest

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.20

Zmiany w programie VinCent Office v.1.20 Zmiany w programie VinCent Office v.1.20 1) Moduł FK a)wydruki sprawozdań - Bilans i Rachunek wyników. Dodano możliwość generowania wydruku w uproszczonej formie graficznej. Pozwala to na proste przeniesienie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY BASE SOFT Krystian Balion 41-403 Chełm Śląski Tel. 691 30 80 30 www.basesoft.pl info@basesoft.pl KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY INSTALACJA AKTUALIZACJA Wymagana wersja programu minimum 1.2.8.33

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika GenRap Wydruk Faktury Sprzedaży w języku obcym Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 NAZWA TOWARU (MODUŁ HANDEL PLUS)... 3 2 FORMA PŁATNOŚCI... 5 3 WARTOŚĆ FAKTURY SPRZEDAŻY WYRAŻONA SŁOWNIE...

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2012

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2012 Forte Kadry i Płace 1 / 13 Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2012 Raport Podsumowanie wynagrodzeń 3 Został przygotowany nowy raport Podsumowanie wynagrodzeń, umożliwiający wydruk zestawienia

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Współpraca Modułu Forte Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik. Autor: Sage sp. z o.o.

Współpraca Modułu Forte Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik. Autor: Sage sp. z o.o. Współpraca Modułu Forte Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik Autor: Sage sp. z o.o. Współpraca Modułu Forte Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik, Sage sp. z o.o. Strona 2 z 10 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Pakiety DTS

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Pakiety DTS Procedury techniczne modułu Forte Kontroling Pakiety DTS Pakiety DTS Strona 2 z 7 Pakiety DTS przeznaczone są do wykorzystywania podczas importu danych z modułu Forte Finanse i Księgowość do modułu Forte

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Luty 2017 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK... 2 3. Generowanie plików JPK... 9 4. Wysyłanie plików JPK... 10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA

SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA J.B.R. ROGOWIEC SP. J. ul. Zapora 23, 43-382 Bielsko-Biała SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA Dostosowano do wersji 2.11 Systemu DMS SPIS TREŚCI SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA WPROWADZENIE... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1 Ulotka v. 2012.1.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Forte Handel 1 / 14 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte.

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Autor: DAMAL Grupa Dr IT Data utworzenia: 2009-10-15 Ostatnia zmiana: 2012-11-04 Wersja: 1.4 1. Opis rozwiązania Moduł Synchroniczne

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w kartotece

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce Opis zmian dla Pulpitów enova365 w wersjach: 12.1 (12.1.6192) i 12.0 (12.0.6137) (Pulpity HR, Pulpit Kontrahenta, Pulpit Klienta Biura Rachunkowego, Workflow w Pulpitach) Przed rozpoczęciem pracy z programem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. wersja SYSTIM

Wprowadzenie. wersja SYSTIM Wprowadzenie wersja 2011.04 SYSTIM Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Rozpoczęcie Pracy z Systim...3 1.1 Numer konta...3 1.2 Dane firmy...3 1.3 Magazyn...4 1.4 Szablony...4 1.5 Użytkownicy...5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Pierwsze Kroki

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Pierwsze Kroki Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Pierwsze Kroki Ten podręcznik pomoże Ci rozpocząć prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI...1 CEL...2

SPIS TREŚCI...1 CEL...2 strona 1/20 Holding Spis treści SPIS TREŚCI...1 CEL...2 KONFIGURACJA...2 SŁOWNIK JEDNOSTEK ZALEŻNYCH...2 KONTA KSIĘGOWE...3 SUBANALITYKA...4 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE...5 Rejestr kontrahentów...5 Rejestr

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. Wersja 2018 3 Sage Symfonia ERP Administracja (2018.a) 3 Współpraca z programem Sage

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo