Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian"

Transkrypt

1 Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2015.c 3 Skierowanie na badania nowy wzór 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-11(22), PIT-8AR(5) 3 Ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego 3 Wzorzec - Kwota netto na minus rozliczenie w następnym okresie 7 Współpraca z SODiR Off-line 8 Deklaracje ZUS rozliczeniowe imienne (RCA, RZA, RSA) 8 Rozliczenie umów cywilnoprawnych 9 Koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa 9 Serie zdarzeń 10 Raporty PIT-11, PIT Dane osobowe 10 Dane urzędów skarbowych 10 Wzorzec Rozl.z. małżonk/samot.wych.dzieci 10 Logowanie lista firm 11 Uruchomienie wersji demonstracyjnej 11 Mechanizm komunikacji Sage 11 Wartości danych kadrowych na rok Inne zmiany 11 Wersja 2015.b 12 Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C 12 Wybór wersji formularza dla deklaracji: PIT-11, PIT-8AR 13 PIT-11(22) dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika dla nierezydentów 13 Wydruk dwustronny deklaracji z nieparzystą liczbą stron formularza 14 Sage Symfonia Kadry i Płace 2015.c Strona 1 z 22

2 Zbiorcze tworzenie deklaracji elektronicznych 14 Raport ORD-ZU 14 Zerowe składki na FGŚP i FEP za członków rad nadzorczych od 1 stycznia Zerowe składki na FP i FGŚP za pracowników poniżej 30 roku życia, ze skierowaniem z Urzędu Pracy 16 Kody ZUS 17 ZUS ZLA w trakcie urlopu związanego z rodzicielstwem łączonego z pracą 17 Dane urzędów skarbowych 18 Wartości danych kadrowych na rok Inne zmiany 19 Wersja 2015.a 19 Liczba godzin przepracowanych z uwzględnieniem urlopu 19 Potrącenie kosztów od praw autorskich za okres nieobecności 19 Podstawy do chorobowego wynagrodzenie stałe 19 Nadgodziny średniotygodniowe norma czasu pracy 20 Wersja Współpraca SODiR Off-line 20 Dane urzędów skarbowych 21 Wartości danych kadrowych 21 Kalendarz firmy na rok Pozostałe uwagi dotyczące programu 22 Uwagi do konwersji 22 Pozostałe uwagi 22 Sage Symfonia Kadry i Płace 2015.c Strona 2 z 22

3 Wersja 2015.c Skierowanie na badania nowy wzór Zaktualizowano wzór wydruku raportu. Nowy wzór jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U poz. 457). Dodano ustawienia raportu: Stan na dzień określa datę, z której pobrane zostaną dane, Drukuj objaśnienia dołącza stronę z objaśnieniami. W przypadku skierowania pracownika na wstępne badania lekarskie w ciągu 30 dni przed zatrudnieniem, pobierane będą dane z umowy o pracę. Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-11(22), PIT-8AR(5) Dodano wzory deklaracji elektronicznych za rok 2015: PIT-11(22), PIT-8AR(5). Uzupełniono słownik Rodzaj identyfikatora zagranicznego elementami: inny dokument potwierdzający tożsamość, inny rodzaj identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny TIN, numer ubezpieczeniowy, paszport, urzędowy dokument stwierdzający tożsamość. Ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego Dodano obsługę ryczałtu dla pracowników za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych. W programie ewidencjonowany jest okres użytkowania samochodu na dwa sposoby: wyliczając liczbę dni w miesiącu na podstawie przypisania do wzorca. Wyliczona liczba dni nie jest pomniejszana o zarejestrowane w kalendarzu nieobecności. Sage Symfonia Kadry i Płace 2015.c Strona 3 z 22

4 na podstawie deklarowanej przez użytkownika liczby dni użytkowania samochodu w miesiącu. Na podstawie ewidencji użytkowania przez pracownika samochodu do celów prywatnych, program wyliczy przychód pracownika z tego tytułu. Naliczony przychód stanowi podstawę opodatkowania i wymiaru składek ZUS. Przyjęto, że przychód nie jest uwzględniany przy wyliczeniu podstawy wymiaru zasiłków. Do katalogu 5 Rozliczenia \ 03 Ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych dodano zdarzenia: Rozpoczęcie używania samochodu służbowego do celów prywatnych rozpoczyna rejestrację i rozliczanie ryczałtu związanego z użytkowaniem samochodu służbowego do celów prywatnych, Zakończenie używania samochodu służbowego do celów prywatnych kończy rejestrację i rozliczanie ryczałtu związanego z użytkowaniem samochodu służbowego do celów prywatnych, Rejestracja liczby dni używania samochodu służbowego do celów prywatnych rejestruje w miesiącu liczbę dni, w których pracownik korzystał z samochodu służbowego do celów prywatnych, gdy rozliczenie dotyczy deklarowanej liczby dni, Rejestracja kwoty potrącenia za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych rejestruje kwotę pomniejszającą przychód z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych i kwotę netto, gdy pracownik ponosi część kosztów. Uzupełniane w przypadku, gdy pracownik korzysta z samochodu służbowego odpłatnie. Informacje rejestrowane są w zestawie kadrowym Ryczałt za używanie samochodu do celów prywatnych w elementach: Używanie samochodu do celów prywatnych z atrybutami: pojemność rejestruje pojemność silnika użytkowanego samochodu (słownik Pojemność silnika samochodu), numer rejestracyjny przechowuje numer rejestracyjny użytkowanego samochodu (słownik Numer rejestracyjny), okres rozliczeniowy określa, czy rozliczenie będzie domyślnie za cały okres przypisania do wzorca Ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych, czy liczba dni ryczałtu w miesiącu będzie podawana przez użytkownika (słownik Okres używania samochodu do celów prywatnych), liczba dni używania samochodu do celów prywatnych deklarowana liczba dni, w których pracownik korzystał z samochodu służbowego do celów prywatnych, kwota potrącenia za używanie samochodu do celów prywatnych kwota, o jaką pomniejszana jest wysokość ryczałtu. Progi dla ryczałtu samochodowego definicja progów ryczałtu dla poszczególnych pojemności silnika. Wyliczony przychód z tego tytułu wykazywany jest w elemencie Przychód z tytułu używania samochodu do celów prywatnych. Naliczenia potrąceń wykazywane są w elemencie Potrącenia za używanie samochodu do celów prywatnych. Sage Symfonia Kadry i Płace 2015.c Strona 4 z 22

5 Zasady wyliczania W przypadku ustawienia w atrybucie okres rozliczeniowy: Cały miesiąc program wyliczy faktyczną liczbę dni użytkowania samochodu w danym miesiącu na podstawie okresu, w którym pracownik jest przypisany do wzorca Ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych. Przypisanie/odłączenie wzorca wykonywane jest zdarzeniami: Rozpoczęcie używania samochodu służbowego do celów prywatnych oraz Zakończenie używania samochodu służbowego do celów prywatnych. Deklarowana liczba dni w miesiącu należy podać liczbę dni. Brak wartości w okresie rozliczeniowym traktowany będzie jak 0 dni. W przypadku, gdy pracownik dodatkowo rozlicza się z pracodawcą z użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych, wyliczona kwota ryczałtu jest pomniejszana o kwotę podaną w elemencie kwota potrącenia za używanie samochodu do celów prywatnych. Rozliczanie w okresach Ryczałt za użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych można rozliczać w okresie podstawowym. W zestawie wzorców Ryczałt samochodowy dodano wzorzec Ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych. Jeśli ryczałt rozliczany jest w okresie pomocniczym Ryczałt samochodowy, naliczenia wykażą wartości ujemne. Taka sytuacja powoduje wyświetlenie komunikatu: Oznacza to, że okres pomocniczy Ryczałt samochodowy powinien być w kolejności wypłat bezpośrednio przed okresem, w którym zostaną rozliczone wartości ujemne. Oba okresy powinny być rozliczane w tym samym miesiącu. Aby naliczenia rozliczyć z wynagrodzeniem pracownika, należy dołączyć pracownika do wzorca Kwota netto na minus rozliczenie w następnym okresie. Rozliczenie przeniesione zostanie do kolejnego okresu w tym samym miesiącu. Do obsługi ryczałtów dodano: Kategoria Słownik Słownik Słownik Nazwa Pojemność silnika Numer rejestracyjny Okres używania samochodu do celów prywatnych Sage Symfonia Kadry i Płace 2015.c Strona 5 z 22

6 Kategoria Zestaw danych kadrowych Nazwa Ryczałt za używanie samochodu do celów prywatnych Element kadrowy zgrupowany atrybut próg atrybut kwota atrybut pojemność Element kadrowy zgrupowany atrybut pojemność Progi dla ryczałtu samochodowego atrybut numer rejestracyjny atrybut okres rozliczeniowy Element kadrowy Element kadrowy Obciążenie Składnik Wzorzec Katalog zdarzeń Zdarzenie Zdarzenie Zdarzenie Zdarzenie Używanie samochodu do celów prywatnych liczba dni używania samochodu do celów prywatnych kwota potrącenia za używanie samochodu do celów prywatnych Potrącenie za używanie samochodu do celów prywatnych Przychód z tytułu używania samochodu do celów prywatnych Ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych Ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych Rozpoczęcie używania samochodu służbowego do celów prywatnych Zakończenie używania samochodu służbowego do celów prywatnych Rejestracja kwoty potrącenia za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych Rejestracja liczby dni używania samochodu służbowego do celów prywatnych Sage Symfonia Kadry i Płace 2015.c Strona 6 z 22

7 Zmieniono nazwy związane z rozliczeniem ryczałtu za użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych: Kategoria Stara nazwa Nowa nazwa Wzorzec Zdarzenie Składnik Element kadrowy Ryczałt samochodowy Ryczałt samochodowy ryczałt za używanie dla celów służbowych samochodu osobowego kwota ryczałtu samochodowego Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych Ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych kwota ryczałtu za używanie samochodu do celów służbowych Wzorzec - Kwota netto na minus rozliczenie w następnym okresie W zestawie wzorców Ryczałt samochodowy dodano wzorzec Kwota netto na minus rozliczenie w następnym okresie. Zmieniono definicje elementów do wypłaty oraz kwota netto, aby mogły przyjmować wartości ujemne. Za pomocą nowego wzorca Kwota netto na minus rozliczenie w następnym okresie możliwe jest przeniesienie rozliczenia naliczeń wartości ujemnych z tych elementów do kolejnego okresu w tym samym miesiącu. Możliwość przypisania wzorca i rozliczenia w kolejnym okresie sygnalizowana będzie komunikatem: W przypadku braku możliwości rozliczenia w kolejnym okresie (w bieżącym miesiącu) pojawi się komunikat: Rozliczenie pracowników przypisanych do wzorca przeniesione zostanie do kolejnego okresu w tym samym miesiącu. Należy pamiętać, że okres, w którym występują wartości ujemne powinien być w kolejności wypłat bezpośrednio przed okresem, w którym zostanie rozliczony. Okresy te powinny być rozliczane w tym samym miesiącu. Sage Symfonia Kadry i Płace 2015.c Strona 7 z 22

8 Wzorzec wykorzystuje nowe elementy: Kategoria Parametr Parametr Obciążenie Obciążenie Parametr Nazwa kwota netto wartość ujemna (do przeniesienia) do wypłaty wartość ujemna (do przeniesienia) zmniejszenie kwoty do wypłaty (z przeniesienia) zmniejszenie kwoty netto (z przeniesienia) Czy jest dołączony wzorzec do przenoszenie kwoty netto? Wzorzec Kwota netto na minus rozliczenie w następnym okresie dodano do zestawów wzorców: Premia uznaniowa, Premie, Prowizja I, Prowizja II, Prowizja III, Nadgodziny, Ekwiwalent za urlop, Odprawy, Świadczenia socjalne opodatkowane, Zasiłki macierzyńskie, Trzynastka, Ryczałt samochodowy, Świadczenia socjalne niepodatkowane, Wyrównanie zasiłku, Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego. Współpraca z SODiR Off-line Dostosowano moduł do współpracy z programem SODiR Off-line w wersji Do zestawu PFRON (pracownik) dodano element Wn-D (2015) poz. 39 i 41 - uwzględniaj w stanie zatrudnienia. Określa on czy pracownik będzie uwzględniany przy wyliczeniu stanu zatrudnienia w polach 39 i 41 formularza Wn-D. Domyślnie wartość Tak wypełniona jest dla pracowników przypisanych do wzorców: Pracownik etatowy, Właściciel, Właściciel (tylko ubezp. zdrowotne), Właściciel z ograniczoną składką ZUS. Zatrudnieni praktykanci i studenci nie powinni być wliczani do stanu zatrudnienia. Dla pracowników tego typu należy ręcznie zmienić wartość elementu na Nie. Poprawione błędy Pracownicy niebędący osobami niepełnosprawnymi, przebywający na urlopach związanych z rodzicielstwem nie będą uwzględniani w pozycji 37 formularza Wn-D. Pracownicy niepełnosprawni przebywających na urlopach wychowawczych lub świadczeniu rehabilitacyjnym będą uwzględniani w polach 36, 37 i 38 formularza Wn-D. Deklaracje ZUS rozliczeniowe imienne (RCA, RZA, RSA) Kod 3000 (RCA, RZA, RSA) Poprawiono tworzenie deklaracji rozliczeniowych w przypadku, gdy ubezpieczony został wyrejestrowany, a wypłata nastąpiła w następnym miesiącu po ustaniu tytułu do ubezpieczeń. W takiej sytuacji rozliczenie w raporcie miesięcznym powinno nastąpić z kodem tytułu Zerowa deklaracja ZUS RCA Poprawiono generowanie deklaracji zerowych ZUS RCA w sytuacji, gdy: Sage Symfonia Kadry i Płace 2015.c Strona 8 z 22

9 przerwa w opłacaniu składek (z danego tytułu ubezpieczenia) wykazana na deklaracji ZUS RSA dotyczy całego miesiąca rozliczeniowego i ubezpieczonemu w tym miesiącu nie wypłacono wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia. pracownik w danym miesiącu jest zgłoszony do ubezpieczeń, ale nie otrzymał żadnego wynagrodzenia. Inne zmiany Informacje dotyczące naliczenia ubezpieczeń oraz kodu tytułu ubezpieczenia umieszczane na deklaracji ZUS RCA, RZA dla umów cywilnoprawnych uwzględniają datę zarejestrowania/wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń. Rozliczenie umów cywilnoprawnych Zmieniono mechanizm pobierania danych dotyczący naliczania ubezpieczeń oraz kodu tytułu ubezpieczenia. Dotyczy to sytuacji, gdy pracownik został wyrejestrowany przed rozliczeniem umowy. Koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa Na potrzeby deklaracji PIT-11 dodano element miesięczne koszty uzyskania (PIT-11). Prezentuje on koszty faktycznie uwzględnione przy poborze zaliczek na podatek. W przypadku niskiego przychodu zostaną one obniżone do wysokości przychodu. Zmieniono domyślne przypisanie elementów do standardowych zestawów elementów, na których występowały koszty uzyskania i ulga podatkowa. Elementy będą znajdować się na zestawach: Element miesięczne koszty uzyskania Zestaw Karty Wynagrodzeń* Listy płac* miesięczne koszty uzyskania uwzględnione miesięczne koszty uzyskania (PIT-11) miesięczna ulga podatkowa miesięczna ulga podatkowa uwzględniona * Zestawy Zestawienie podatkowe dla list płac i kart wynagrodzeń zawierają wszystkie wymienione elementy. Zawartość zestawów można dopasować do swoich potrzeb. Sage Symfonia Kadry i Płace 2015.c Strona 9 z 22

10 Serie zdarzeń W menu kontekstowym dla zakładki Serie w oknie Dziennik zdarzeń dodano polecenie Zakończ serię zdarzeń. Polecenie otwiera okno, w którym można podać datę zakończenie serii oraz wybrać czy zdarzenia z serii z datą późniejszą zostaną usunięte. Dla zdarzeń dodano nową definicję akcji Zakończenie serii zdarzeń. Umożliwia ona zakończenie istniejącej serii za pomocą zdarzenia. Raporty PIT-11, PIT-40 Zmieniono funkcję i nazwę ustawienia raportu Drukuj dla wybranych pracowników tylko tych, którzy mieli umowę z zadanym okresie. Opcja obecnie nazywa się Drukuj dla pracowników, którzy osiągnęli dochód w roku podatkowym. Gdy opcja jest zaznaczona raport przygotuje deklaracje PIT tylko dla tych pracowników, którzy mają w danym roku zarejestrowany przychód. Dane osobowe Zmieniono dopuszczalną długość imienia w danych osobowych z 16 do 22 znaków. Zmieniona została nazwa pliku bazy danych przechowującego dane osobowe z 43kp0282.dat na 43kp0283.dat. Dane urzędów skarbowych Zaktualizowano adresy urzędów skarbowych według stanu na dzień 9 stycznia 2015 roku. Wzorzec Rozl.z. małżonk/samot.wych.dzieci Skorygowano niepoprawnie uzupełnioną podczas konwersji do wersji 2015.b wartość elementu roczna ulga podatkowa. Dodano brakującą wartość elementu progi podatkowe na rok Sage Symfonia Kadry i Płace 2015.c Strona 10 z 22

11 Logowanie lista firm Widoczna w oknie logowania lista firm, sortowana jest alfabetycznie. Zwiększona została również ilość firm jednocześnie wyświetlanych na liście. Uruchomienie wersji demonstracyjnej Firmy demonstracyjne będą wymagały podania danych kontaktowych oraz zgody na ich przetwarzanie, otrzymywanie elektronicznej informacji handlowej i kontakt telefoniczny. Mechanizm komunikacji Sage Zintegrowano z programem mechanizm komunikacji pomiędzy firmą Sage a Klientem, umożliwiający przekazywanie Państwu informacji. Aby korzystać z niego zezwól programowi na połączenie z adresem Wartości danych kadrowych na rok 2015 Element kadrowy Obowiązuje Wartość Roczna stopa odsetek (zestaw Wynagrodzenia\Informacje dodatkowe) od ,00 Podstawa naliczenia składki zdrowotnej (właściciel) dla wzorca Właściciel Podstawa naliczenia składki zdrowotnej (właściciel) dla wzorca Właściciel (tyko ubezp. zdrowotne) Podstawa naliczenia składki zdrowotnej (właściciel) dla wzorca Właściciel z ograniczoną składką ZUS wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od do ,57 zł. 3104,57 zł. 3104,57 zł. 105,4 Inne zmiany Do zestawów Zestawienie podatkowe dla kart wynagrodzeń i list płac dodano element składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczona prezentujący składkę na ubezpieczenie zdrowotne wykazywaną na PIT. Poprawiono wyliczenie bilansu urlopowego dla pracowników, którzy wykorzystali urlop zaległy z poprzednich lat (R2 i R3) bezpośrednio przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego. Na deklaracjach ZUS firmy zgłoszonej, jako osoba fizyczna, umieszczany będzie numer PESEL pracodawcy. Dane uzupełnione w programie powinny być zgodne z umieszczonymi w zgłoszeniu płatnika w ZUS. Na raporcie Karta pracownika. Zestawienie zbiorcze: o do wyliczenia wartości Potrącenia od netto dodano elementy: Potrącenie za używanie samochodu do celów prywatnych, Potrącenia niedopłaty podatku z ubiegłego roku. o poprawiono wykazywanie w sekcji Potrącenia od netto kwoty przelewu i wypłaty w kasie dla pracowników z wypłatą podzieloną na część w gotówce i część przelewem Sage Symfonia Kadry i Płace 2015.c Strona 11 z 22

12 (przypisanych do wzorca Płatność część przel. reszta got. (etat) lub Płatność część got. reszta przel. (etat)) Dodano element Suma do wypłaty w kasie i przelewem. Z klasy 11 Obciążenie kwoty do wypłaty usunięto elementy: do wypłaty w kasie, przelew. W elemencie do wypłaty zmieniono formułę na Jeśli suma >0 then suma w p.p. zero oraz argumenty formuły. Poprawiono naliczanie potrąceń od umów cywilnoprawnych i pilnowanie minimalnej kwoty wynagrodzenia w sytuacji, gdy pracownik ma wypłaconą niską kwotę z UCP, a następnie wypłacane wynagrodzenie z etatu. Poprawiono wyliczenie potrącenia przy zbiegu potrąceń z tytułu wykonawczego oraz z zaliczki pieniężnej. Element do wypłaty z wzorca Pracownik etatowy będzie wyświetlany na zakładce Płace/Wynagrodzenie. W raportach Udzielenie urlopu wychowawczego oraz Odmowa udzielenia urlopu wychowawczego poprawiono umieszczaną na wydruku podstawę prawną na Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1139). Zablokowano możliwość zmiany inicjalizacji kalendarzy w zamkniętych okresach. Zmieniono nazwę i sposób wyliczenia elementu Normatywny czas pracy pracownika w miesiącu. Nowa nazwa elementu czas pracy pracownika do rozliczenia nadgodzin. Element nie będzie uwzględniał święta w dodatkowy dzień wolny od pracy. Została zmieniona nazwa i opis formuły z K: Normatywny czas pracy pracownika w miesiącu na K: czas pracy pracownika do rozliczenia nadgodzin. Konto bankowe pracownika do przelewu pobierane będzie zgodnie z datą okresu podatkowego. Zmieniono pobieranie wartości elementu Konto bankowe pracownika według dat okresu podatkowego. Wersja 2015.b Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C Druki deklaracji oraz struktury dokumentów XML dla deklaracji elektronicznych zaktualizowano do wzorów: PIT-11(21) PIT-11(22) (tylko wydruk) PIT-40(20) PIT-4R(5) PIT-8AR(4) PIT-8AR(5) (tylko wydruk) PIT-8C(7) W związku z późnym terminem publikacji wzorów deklaracji za rok 2015 ta aktualizacja nie zawiera: PIT-11 (22) - deklaracja elektroniczna PIT-40 (21) - deklaracja elektroniczna i wydruk PIT-8AR (5) - deklaracja elektroniczna Sage Symfonia Kadry i Płace 2015.c Strona 12 z 22

13 Wybór wersji formularza dla deklaracji: PIT-11, PIT-8AR Dodano możliwość wyboru wersji formularza dla tworzonej deklaracji. Domyślnie wersja formularza dla deklaracji PIT-11 oraz PIT-8AR będzie zgodna z obowiązującą w roku, dla którego deklaracja jest wykonywana: PIT-11 za rok 2014 tworzone są na formularzu PIT-11(21) PIT-11 za rok 2015 tworzone są na formularzu PIT-11(22) PIT-8AR za rok 2014 tworzone są na formularzu PIT-8AR(4) PIT-8AR za rok 2015 tworzone są na formularzu PIT-8AR(5) Zmiana nie dotyczy raportów obsługujących deklaracje za lata ubiegłe (za rok 2013 i wcześniejsze). PIT-11(22) dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika dla nierezydentów W związku ze zmianami w deklaracji PIT-11(22) w sekcji C (dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika) pracownicy, których kraj zamieszkania podany na deklaracji jest inny niż Polska oznaczani są w poz. 10 jako nierezydent. Na potrzeby obsługi deklaracji dla nierezydentów dodano do zestawu Pracownik element kadrowy zgrupowany: Zagraniczny numer indentyfikacyjny podatnika. W przypadku, gdy element ten nie został wypełniony, na deklaracji umieszczony zostanie numer z elementu Dowód tożsamości. W związku z komunikatem Ministra Finansów, jeśli nierezydent nie ma numeru NIP wtedy na deklaracji elektronicznej podany zostanie numer Sage Symfonia Kadry i Płace 2015.c Strona 13 z 22

14 Wydruk dwustronny deklaracji z nieparzystą liczbą stron formularza Dodano możliwość przygotowania deklaracji z nieparzystą liczbą stron do wydruku na drukarkach dwustronnych. Deklaracje utworzone z zaznaczoną opcją Wydruk dwustronny (wcześniej Drukuj pustą stronę) zostaną przygotowane tak, aby przy wydruku dwustronnym dało się rozdzielić wydruki dla poszczególnych pracowników (jeśli deklaracja ma nieparzystą liczbę stron wtedy na końcu dodawana jest pusta strona). Zbiorcze tworzenie deklaracji elektronicznych Zmieniono dialog obsługujący sytuację, gdy w kartotece e-deklaracje znajduje się wcześniej utworzona deklaracja. Dodano możliwość powtórzenia wybranej akcji dla pozostałych tworzonych deklaracji z takim samym statusem. Raport ORD-ZU Dodano raport ORD-ZU przygotowujący wydruk uzasadnienia przyczyn korekty deklaracji. Druk można przygotować na dwa sposoby: 1. Wykonując raport ORD-ZU Raport ORD-ZU znajduje się w katalogu PIT\Załączniki i wykonywany jest dla firmy i poszczególnych pracowników. Sage Symfonia Kadry i Płace 2015.c Strona 14 z 22

15 2. Jako dodatek do deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C Aby dołączyć druk ORD-ZU dla przygotowywanej deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT- 8C (zwykłej lub elektronicznej) należy: zaznaczyć opcję Korekta informacji, wybrać wszystkie strony wydruku deklaracji, zaznaczyć opcję Grupuj strony dla pracownika. Na przykład dla deklaracji PIT-11: Sage Symfonia Kadry i Płace 2015.c Strona 15 z 22

16 Na oknie Informacje dodatkowe wybrać Drukuj ORD-ZU oraz w polu Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji wpisać treść uzasadnienia (taka sama dla wszystkich tworzonych deklaracji). Treść uzasadnienia nie jest przechowywana w programie. Zerowe składki na FGŚP i FEP za członków rad nadzorczych od 1 stycznia 2015 W związku z komunikatem ZUS, od 1 stycznia 2015 roku członkowie rad nadzorczych nie są objęci obowiązkiem opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Pracownicy zatrudnieni na umowę cywilnoprawną z art. 13 pkt 7 nie będą mieli naliczanych składek na FGŚP oraz FEP. Rozliczając umowę z art. 13 pkt 7 w atrybucie naliczanie ubezpieczenia? należy ustawić ub. społ. (emerytalne i rentowe). Do obsługi tej zmiany dodano element kadrowy naliczanie składki na FGŚP za pracownika (z art.13 pkt 7)? W przypadku rozliczania umów z art. 13 pkt 7 pracowników niewchodzących w skład rady nadzorczej należy ustawić im wartość elementu kadrowego naliczanie składki na FGŚP za pracownika (z art.13 pkt 7)? na Tak. Zerowe składki na FP i FGŚP za pracowników poniżej 30 roku życia, ze skierowaniem z Urzędu Pracy Dla zdarzenia Zerowe składki na FP i FGŚP dla nowozatrudnionego i zarejestrowanego w PUP dodano obsługę zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP przy zatrudnieniu skierowanych bezrobotnych poniżej 30 roku życia. W elemencie Progi wymiaru składek FP i FGŚP dla nowozatrudnionych dodano próg dla osób poniżej 30 roku życia obowiązujący od Sage Symfonia Kadry i Płace 2015.c Strona 16 z 22

17 Kody ZUS Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz z dnia ) zaktualizowano słowniki kodów ZUS: Tytuł ubezpieczenia, Świadczenie / przerwa, Pokrewieństwo/Powinowactwo. Zmiany w słownikach dotyczą: Tytuł ubezpieczenia 2240 członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu 2241 członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu 2242 członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu Świadczenie / przerwa 121 urlop wychowawczy udzielony na podstawie art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz i 1662) 122 urlop wychowawczy udzielony na podstawie art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ZUS ZLA w trakcie urlopu związanego z rodzicielstwem łączonego z pracą Umożliwiono rejestrację i rozliczenie ZUS ZLA w trakcie urlopów związanych z macierzyństwem łączonych z pracą. Rejestracja zdarzeń w takiej sytuacji powinna być wykonywana w takiej kolejności: 1. Rejestracja urlopu związanego z rodzicielstwem łączonego z pracą: Urlop rodzicielski łączony z pracą, Dodatkowy urlop macierzyński łączony z pracą, Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego łączony z pracą. 2. Rejestracja ZUS ZLA (w trakcie trwania urlopu z pkt. 1): Choroba Choroba zawodowa Opieka nad chorym członkiem rodziny Opieka nad dzieckiem Pobyt w szpitalu Wypadek przy pracy W związku z tym, że słownik tytuł zasiłku jest wspólny dla elementów rozliczających zasiłki. Program pilnuje, aby wybrany tytuł zasiłku był zgodny z rozliczeniami obsługiwanymi przez dany element. W przypadku rejestracji urlopu związanego z rodzicielstwem łączonego z pracą pokrywającego się ze zrealizowanym zdarzeniem choroby program wyświetli komunikat informujący o konieczności sprawdzenia poprawności naliczeń wynagrodzeń. Dodane zostało zdarzenie Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego łączony z pracą. Sage Symfonia Kadry i Płace 2015.c Strona 17 z 22

18 Akcja uaktywnienia bilansu okresowego Rozliczenie zasiłku wykonywana przy realizacji zdarzeń urlopów związanych z rodzicielstwem została zmieniona na Rozliczenie zasiłku związanego z rodzicielstwem. Do zestawu Choroby, Zasiłki dodano nowe elementy kadrowe zgrupowane obsługujące wyłącznie zasiłki związane z rodzicielstwem: Rozliczenie zasiłku związanego z rodzicielstwem, Rozliczenie wyrównania zasiłku związanego z rodzicielstwem. Prezentacja rozliczenia zasiłków podzielona została na dwa elementy: Nowy element Rozliczenie zasiłku związanego z rodzicielstwem - zawiera rozliczenia z tytułu zasiłków związanych z rodzicielstwem. Rozliczenie zasiłku - zawiera rozliczenia z tytułu pozostałych zasiłków. Dane urzędów skarbowych Zaktualizowano adresy urzędów skarbowych według stanu na dzień 13 października 2014 roku. Na deklaracjach podatkowych zmieniono formę wpisu z Naczelnik Urzędu na Urząd skarbowy Wartości danych kadrowych na rok 2015 Element kadrowy Obowiązuje Wartość Minimalna podstawa wymiaru zasiłków 1510,07 zł. wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego do ,10 współczynnik do ekwiwalentu 21 miesięczna ulga podatkowa ustawowa miesięczne koszty uzyskania ustawowe roczna ulga podatkowa progi podatkowe 46,33 zł. 111,25 zł. 556,02 zł. 18,00% w przedziale 0, ,00 zł. 32,00% powyżej 85528,00 zł. Kwota najniższej emerytury od ,45 zł. maks. roczna podst. wym. skł. na ub. emer. i rent. maksymalna podstawa wymiaru skł. na dobrowolne ub. chorobowe progi podatkowe dla wzorca Rozl.z małżonk/samot.wych.dzieci ,00 zł. 9897,50 zł. 18,00% w przedziale 0, ,00 zł. 18,00% powyżej 85528,00 zł. Sage Symfonia Kadry i Płace 2015.c Strona 18 z 22

19 Element kadrowy Obowiązuje Wartość Podstawa naliczenia składki ZUS (właściciel) dla wzorca Właściciel Podstawa naliczenia składki ZUS (właściciel) dla wzorca Właściciel z ograniczoną składką ZUS miesięczne koszty uzyskania ustawowe dla wzorca Koszty uzyskania przy dojazdach Czy wypłacać wynagrodzenie w przyp. braku przep. godz. od do ,40 zł. 525,00 zł. 139,06 zł. Nie Inne zmiany Poprawiono mechanizm naliczania potrąceń od wynagrodzenia netto, gdy pracownik jest rozliczany w dwóch okresach, z których przynajmniej jeden ma rozliczenie w następnym miesiącu. Wersja 2015.a Poprawka systemowa dotycząca błędów występujących w wersji Okresy płacowe utworzone w wersji 2015 podczas konwersji nie powinny być zamknięte. Liczba godzin przepracowanych z uwzględnieniem urlopu Poprawiono wyliczanie elementu Liczba godzin przepracowanych w danym okresie z uwzgl.urlopu, ponieważ nie uwzględniał urlopów z klasy zdarzeń Urlopy płatne. Potrącenie kosztów od praw autorskich za okres nieobecności Dla pracowników, którzy posiadają prawa autorskie i następujące zdarzenia: Urlop okolicznościowy Urlop wypoczynkowy Urlop wypoczynkowy godzinowy Urlop wypoczynkowy na żądanie Urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego Urlop z tytułu opieki nad dzieckiem Poprawiono wyliczenie elementu Potrącenie kosztów od praw autorskich za okres nieobecności. Podstawy do chorobowego wynagrodzenie stałe Dla pracowników u których wystąpiła np. choroba a w miesiącach uwzględnianych w podstawach do zasiłku pracownik miał nieobecność nieusprawiedliwioną poprawiono wyliczanie atrybutu wynagrodzenie stałe na podstawie umowy o pracę w elemencie: Podstawy do chorobowego. Sage Symfonia Kadry i Płace 2015.c Strona 19 z 22

20 Nadgodziny średniotygodniowe norma czasu pracy Dla pracowników, u których wystąpiły nadgodziny średniotygodniowe poprawiono wyliczanie atrybutu: obowiązujący wymiar czasu pracy w elemencie: Rozliczenie czasu pracy/godziny nadliczbowe (Zestaw: Godziny nadliczbowe). Wersja 2015 Współpraca SODiR Off-line Program Kadry i Płace dostosowano do współpracy z programem SODiR Off-line w wersji Na ustawieniach wykonania raportu Eksport Wn-D dodano możliwość wyboru konta bankowego firmy: Poprawiono: wykazywanie kwoty w zestawieniu INF-D-P w pozycji inf-d-p (2014) poz 52, (2009) poz. 40 wyliczenie atrybutu nowozatrudnieni w elemencie stanzatrudnienia w pliku XML w przypadku wystąpienia urlopu bezpłatnego. wyliczenie wartości elementu inf-d-p (2014) poz. 54 przypadki niewykrywania danych z poprzednich okresów. wykazywanie w raporcie Eksport INF-D-P informacji o działalności gospodarczej pracownika, gdy element pracownik zatrudniony u pracodawcy jest ustawiony na tak (pisane małymi literami) Sage Symfonia Kadry i Płace 2015.c Strona 20 z 22

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.a 4 Sage Symfonia ERP Kadry i Płace 4 Uwagi do konwersji 4 Aktualizacja wzorów

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

Symfonia Kadry i Płace

Symfonia Kadry i Płace Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2014 Urlopy związane z rodzicielstwem 3 Program został dostosowany do zmian prawnych dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem. Zmiany obejmują rejestrację

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP 2015

Sage Symfonia ERP 2015 Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015 Sage Symfonia ERP Sage Symfonia ERP Administracja Dodawanie licencji Filtr osób, słowników i licencji

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Płace Kadry Instrukcja Obsługi

Płace Kadry Instrukcja Obsługi Płace Kadry Instrukcja Obsługi MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32)

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace Forte Kadry i Płace 1 / 15 Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace Forte Kadry i Płace zmiany w wersji 2012.a 4 Oznaczanie pracowników z nieaktualnymi danymi 4 Gdy tryb naliczania danych płacowych jest

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US pracowników oraz rozliczenia z ZUS i

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Ten dokument został utworzony przy wykorzystaniu programu 'HelpBreeze Document Wizard'. HelpBreeze jest znakiem towarowym firmy Solutionsoft Spis treści iii Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Wersja 2015.d 4 Deklaracja VAT-27 4 Zmiany w rejestrach 6 Aktualizacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M 8 Nowe zestawienia 8 Aktualizacja danych

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Specyfikacja i opis

Kadry i Płace. Specyfikacja i opis Kadry i Płace Specyfikacja i opis Spis Treści iii Spis Treści KADRY I PŁACE 6 SPECYFIKACJA 8 Funkcje programu... 8 Wymagania sprzętowe i konfiguracyjne... 11 ZAKRES FUNKCJONALNY 12 Podstawowe koncepcje...

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE 4 2. WPROWADZANIE DANYCH 15

1. WPROWADZENIE 4 2. WPROWADZANIE DANYCH 15 1 Warszawa 2009r. S P I S T R E Ś C I 2 1. WPROWADZENIE 4 1.1. Opis ogólny funkcji programu FINKA-PŁACE 4 1.2. Instalacja systemu 5 1.2.1. Pierwsza instalacja 5 1.2.2. Instalacja wersji wielofirmowych

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Instrukcja użytkownika. Andrzej Załęski ANZASOFT

Kadry i Płace. Instrukcja użytkownika. Andrzej Załęski ANZASOFT Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Andrzej Załęski ANZASOFT Copyright 2000-2004 ANZASOFT - Andrzej Załęski, wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument został utworzony przy wykorzystaniu programu 'HelpBreeze

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.1.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Wersja 3.15 Radom, lipiec 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Wersja 2015.c 4 Deklaracje 4 Aktualizacja e-deklaracji PIT-11(22) 4 Wypełnianie adresu Urzędu Skarbowego na deklaracji 4 Jedna deklaracja dla wszystkich firm

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS?

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? Wersja 2013 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US ewidencja pracowników oraz rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany w wersji 10.3.5248... 3 enova 365 standard...

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.4.5017 oraz 9.4.5080

Ulotka opis zmian do wersji 9.4.5017 oraz 9.4.5080 Ulotka opis zmian do wersji 9.4.5017 oraz 9.4.5080 Spis treści 9.4.5080... 4 Moduł: Handel... 4 Nowa funkcjonalność... 4... 4 Dodatki... 4 Moduł: Kadry Płace... 5 Nowa funkcjonalność... 5 Zmiana funkcjonalności...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace ROZDZIAŁ 9 RAKSSQL Kadry i Płace Spis treści Kadry 9-1 Umowy o pracę... 9-1 Dane podstawowe 9-3 Składniki wynagrodzenia dla umowy 9-5 Bilans otwarcia dla umowy 9-8 Umowy cywilnoprawne... 9-9 Kalendarz...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.2.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Symfonia Kadry i Płace

Symfonia Kadry i Płace Symfonia Kadry i Płace Podręcznik użytkownika Wersja 2010.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Płace i Kadry pierwsze kroki Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2013.1.9.952 (Data publikacji: 08.05.2013)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 6 SPRZEDAŻ... 6 RAKSSQL 2013.1.8.951 (Data publikacji: 17.04.2013)... 7 KSIĘGOWOŚĆ... 7 KADRY I PŁACE...

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2014 / OTWARCIE ROKU 2015

ZAMKNIĘCIE ROKU 2014 / OTWARCIE ROKU 2015 Poniższa instrukcja dotyczy programu AKP w wersji 2014 i wyższych. ALEXA Zygmunt Wiśniewski 45-265 Opole, ul. Jana Bytnara Rudego 3a/802 45-321Opole, ul. Pomorska 26, tel./fax 77 441-7007 NIP: 754-153-28-29,

Bardziej szczegółowo