WHEELABRATOR TECHNOLOGIES INC.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WHEELABRATOR TECHNOLOGIES INC."

Transkrypt

1 WHEELABRATOR TECHNOLOGIES INC. Rynek odpadów w Wielkiej Brytanii nasze doświadczenia W jaki sposób Polska może je wykorzystać? 13 maja 2014

2 Wheelabrator Technologies 2

3 Wheelabrator Technologies wprowadzenie Obecność na trzech kontynentach Page 3

4 Wheelabrator Technologies wprowadzenie Profil firmy Wheelabrator Technologies Inc. Założona w 1908, HQ: Hampton, New Hampshire Spółka córka należąca w 100% do Waste Management Obroty 2013: 845 mln USD Pracownicy: Portfel usług Waste Management Inc. Założona w 1968; HQ: Houston, Texas Notowana na giełdzie (NYSE: WM) oraz na Fortune 200 Obroty 2013: 13 mld USD Pracownicy: Portfel usług USA Europa Chiny: Rynki - 17 ITPO ( ton/dzień, 669 MW) - 4 niezależne elektrownie (184 MW) - 1 ITPO kontrakt operatorski (O&M) - 4 ITPO w budowie/fazie przedinwestycyjnej - 6 ITPO (8.700 ton/dzień) - 3 ITPO w budowie (4,850 ton/dzień) samochodów do zbiórki odpadów (największa flota na świecie) 390 miejsc prowadzenia działalności 266 miejsc unieszkodliwiania odpadów 95 instalacji do recyklingu (7,6 mln ton/rok) 131 instalacji odzysku gazu składowiskowego 30 projektów R&D Rynki Państwa: USA, Chiny, Hong Kong, W. Brytania, Polska Energia dla ok.1 mln gospodarstw domowych w USA Państwa: USA, Kanada i Puerto Rico Około 20 mln klientów Page 4

5 Wheelabrator Technologies Ameryka Północna Aktywa operacyjne w USA Baltimore, MD Bridgeport, CT Claremont, NH Concord, NH Falls Township, PA Westville, NJ Hudson Falls, NY Lisbon, CT Tampa, FL Millbury, MA North Andover, MA Pompano Beach, FL Saugus, MA Fort Lauderdale, FL Spokane, WA Peekskill, NY Portsmouth VA

6 Wprowadzenie 6

7 Czynniki rynkowe Cele w gospodarce odpadami dla Polski i W. Brytanii na 2020 Hierarchia postępowania z odpadami Ograniczenie składowania odpadów biodegradowalnych max. do poziomu 35% masy odpadów z 1995r. Osiągnięcie poziomów recyklingu i odzysku na poziomie 50% Wewnętrzne regulacje dotyczące gospodarki odpadami, np. polskie uregulowania dotyczące zakazu składowania Planowane zmiany w zakresie poziomów recyklingu i odzysku materiałowego dla krajów członkowskich UE HIERACHIA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI Zapobieganie Ponowne użycie Recykling Żródło: Cewep Odzysk energii (ITPO) Unieszkodliwianie (składowanie) 7

8 Rynek odpadów Udział metod zagospodarowania odpadów porównanie rynku polskiego i brytyjskiego 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1% 7% 8% 91% PL % 68% UK Energia z odpadów (ITPO) Recykling (w tym kompostowanie) Składowanie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1% 17% 25% 74% PL 46% 37% UK Żródło: Eurostat Page 8

9 Mechanizmy wspomagające 9

10 Narzędzia administracji państwowej Porównanie: Polska - Wielka Brytania Polityki i plany wspierające powstawanie nowoczesnych instalacji Prawodawstwo Opłata za składowanie odpadów (landfill tax) Pozostałe Wsparcie dla energii odnawialnej UK Długofalowe i przejrzyste planowanie projektów i lokalizacji przeznaczonych na cele gospodarki odpadami Agencja środowiskowa (EA) skutecznie egzekwuje prawo a publicznie dostepny e-rejestr przepływu strumienia odpadów zapewnia transparentność Wzrost z 7/t w roku 1996 do 80/t w 2014 oraz coroczna indeksacja LATS system handlu uprawnieniami do składowania odpadów ROCs, RHI i CfD PL KPGO oraz WPGO: - ITPO jako preferowana metoda zagospodarowania odpadów w dużych regionach, tj. > 300 tys mieszkańców - RIPOK Brak skutecznego egzekwowania prawa oraz kontroli nad procesem przetwarzania odpadów Opłata tylko indeksowana; brak skutecznej kontroli strumienia odpadów oraz zróżnicowane stawki przyczyną dekodowania odpadów Zakaz składowania odpadów o wartości opałowej > 6MJ przesunięty na styczeń 2016 Wsparcie kogeneracji do 2018; nowy system aukcyjny planowany od roku 2018 Page 10

11 Rynek odpadów Porównanie wysokości opłat za składowanie odpadów UK PL PL PLN/t Zmiany w zakresie polityki dotyczącej opłat za składowanie były kluczem do powstania nowej infrastruktury i zmiany praktyki w zakresie gospodarki odpadami w UK Page 11

12 Pozostałe istotne czynniki Porównanie: Polska Wielka Brytania Zakres kontraktu Długość kontraktu Instalacje komercyjne Współpraca miast i gmin Wsparcie finansowe UK Odrębne kontrakty na transport i zagospodarowanie odpadów PPP: 25 lat Komercyjny: lat W budowie wystarczająca ilość odpadów z przedsiębiorstw dostępna na rynku uzasadniająca budowę nowych instalacji Projekty prowadzone wspólnie przez sąsiadujące ze sobą gminy co pozwala na racjonalny podział ryzyk / korzyści oraz pozytywnie wpływa na ekonomiczną stronę projektu 23 projekty uzyskały wsparcie DEFRA w formie kredytów PFI co zintensyfikowało rozwój infrastruktury i istotnie ograniczyło wydatki strony publicznej PL W przeważającej mierze wspólny kontrakt na transport i zagospodarowanie PPP: 25 lat Pozostałe: 2-4 lata Brak motywacji do budowy instalacji komercyjnych kontrakty na zagospodarowanie odpadów zbyt krótkie aby pobudzić prywatne inwestycje (projekty niebankowalne ) Nieliczne przykłady projektów prowadzonych wspólnie przez sąsiadujące ze sobą gminy Fundusze unijne oraz prefernecyjne finansowanie z NFOŚiGW powala na istotne ograniczenie wydatków po stronie publicznej Page 12

13 Przetargi 13

14 Partnerstwo Publiczno - Prywatne Porównanie: Polska Wielka Brytania Wieloletnie doświadczenie brytyjskie w partnerstwie publiczno-prywatnym w sektorze gospodarki odpadami (PFI/PPP) Istotne różnice pomiędzy krajami charakteryzujące proces w ramach PPP: UK Standard contract (SOP4) very Umowa complicated (SOP4) skomplikowana and not really i niedostosowana designed for do realiów waste gospodarki management odpadami Significant risk passed to developer Istotna część ryzyk przeniesiona na partnera prywatnego Multi stage procurement Wieloetapowy Very long proces process przetargowy from OJEU to Długi okres Financial od momentu Close publikacji przetargu do momentu zamknięcia finansowego Very expensive for all parties Bardzo drogi proces dla wszystkich stron biorących udział w postępowaniu PL (Poznań) PL Umowa stworzona na potrzeby projektów odpadowych Contracts możliwa (PA and do Paymech) zastosowania much przy kolejnych simpler projektach and can now be rolled out based on Poznan documents Przemyślany podział ryzyk gwarantujący value for money More appropriate risk sharing to get Dwuetapowy value for proces money przetargowy Krótszy, Much w porównaniu shorter procurement do W. Brytanii, process okres od momentu publikacji przetargu do momentu zamknięcia Less expensive finansowego for all parties Proces tańszy w porównaniu do Wielkiej Brytanii Page 14

15 Postępowanie przetargowe Przykładowy harmonogram Projekt Etap North Wales Zamknięcie North London Anulowany Poznań Umowa podpisana Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 PQQ ISOS ISDS CFT Zamknięcie Spodziewane rozpoczęcie budowy Projekt anulowany Page 15

16 Postępowanie przetargowe PPP vs EPC Obie opcje dostępne jednakże w długim okresie formuła PPP wydaje się być najwłaściwsza dla tego sektora: Podział ryzyk właściwy podział ryzyk pomiędzy partnerów gwarantujący skuteczne zarządzanie ryzykiem (projekt poznański potwierdza te wnioski) Finansowanie dostarczane przez stronę prywatną Długoterminowa umowa na zarządzanie instalacją pozwalająca na: zbudowanie relacji z lokalną społecznością optymalizację instalacji w zakresie kosztów operacyjnych, uzyskania max. wartości parametrów technicznych skutkujących wygenerowaniem dodatkowych przychodów również dla strony publicznej Bardziej efektywny proces uruchomienia instalacji Jeden proces przetargowy Page 16

17 Postępowanie przetargowe PPP vs EPC UK:37 projektów 16 mln t Polska:7 projektów - 1mln t PPP w eksploatacji PPP w budowie EPC w eksploatacji EPC w budowie Page 17

18 Ferrybridge - studium przypadku 18

19 FERRYBRIDGE studium przypadku Parametry projektu Typ projekt komercyjny, 570 tyś ton/rok, 69 MW, dwie linie, DBOO Wskaźniki wysoka efektywność energetyczna przy konkurencyjnej cenie na bramie Technologia ruszt ruchomy, sprawdzona technologia Finansowanie korporacyjne, niemniej jednak projekt zaopiniowany przez instytucje finansowe jako bankowalny Ferrybridge EfW, Yorkshire, UK 570,000tpa Page 19

20 FERRYBRIDGE studium przypadku Gwarancja odpadów Paliwo zakontraktowane do instalacji od gmin oraz prywatnych firm odbierających odpady Dostawcy paliwa RDF zarówno odpady komunalne jak i odpady z przedsiębiorstw Umowy wynegocjowane / przetargi rozstrzygnięte z dużym wyprzedzeniem dające możliwość wybudowania instalacji Umowy zawarte na okres lat Zasadniczo dostawy transportem kołowym ale dostępna też opcja transportu szynowego Wystarczająca ilość odpadów aby rozpocząć planowanie kolejnej inwestycji o przepustowość 570 tyś ton/rok Gminy Dostawcy komercyjni Page 20

21 Wnioski 21

22 Wnioski Co należy zrobić aby powstały nowoczesne instalacje? Prawodawstwo Typ kontraktu Odpady Finansowanie Wsparcie strony publicznej Lokalna społeczność Jednoznaczne przepisy, które będą skutecznie egzekwowane przez organy administacji państwowej Urealnienie pozomu opłaty za składowanie odpadów oraz jej stabilny wzrost Skuteczne wprowadzenie zakazu składowania Długoterminowe i jednoznaczne wsparcie dla energii odnawialnej Wydzielenie umów na zagospodarowanie (długoterminowe) Rekomendowana forma kontraktu umowa PPP Zagwarantowane przez gminy na bazie kontraktów długoterminowych albo w formule PPP albo kontraktowane odrębnie Bankowalna technologia Rozsądne warunki umowne oraz racjonalny harmonogram Wsparcie w zakresie pozyskania zgód i pozwoleń Wspólne projekty realizowane przez sąsiadujące gminy Edukacja, edukacja, edukacja Budowanie długoterminowych relacji z lokalną społecznością 22

23 Wnioski Długoterminowe planowanie i transparentna lista realnych projektów ITPO wraz z harmonogramem ich realizacji Wzrost opłaty za składowanie odpadów oraz skuteczne wprowadzenie zakazu składowania aby zintensyfikować powstawanie nowoczesnych instalacji Wykorzystanie doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji projektu poznańskiego oraz przygotowanej dokumentacji (umowa PPP) Zagwarantowanie długoterminowych kontraktów na dostawy odpadów (kluczowe dla inwestycji komercyjnych) 23

24 Wheelabrator Technologies Dziękujemy za uwagę Anna Krzysztoń Dyrektor ds. rozwoju w Polsce Page 24

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Warunki korzystania z niniejszej publikacji Europejskie Centrum Wiedzy PPP (European PPP Expertise Centre EPEC) to wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 INSTYTUT SOBIESKIEGO Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 Tomasz Styś Robert Foks T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach realizacji projektów inwestycyjnych

Funkcjonowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach realizacji projektów inwestycyjnych Kamil Bodzoń Funkcjonowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach realizacji projektów inwestycyjnych 1. Wstęp Celem artykułu jest przedstawienie sposobu funkcjonowania i finansowania partnerstwa publiczno-prywatnego

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Załącznik do uchwały nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Wrocław, czerwiec 2012 r. Nadzór

Bardziej szczegółowo

3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej

3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej 3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej Europejska polityka energetyczna dr Rafał Cieślak Radca prawny, wspólnik zarządzający w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz1

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS.

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dokonania i prognozy Dokonania i prognozy Grupa Kapitałowa LOTOS udowodniła w 2011 roku, że mimo trudnej sytuacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej Barbara Kozłowska Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy uzyskiwanej z odpadów wraz z propozycją działań Wykonano na zamówienie Ministra

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, dnia 9 września 2014 roku EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotycząca interwencji publicznej dla bezpośredniego wykonania celów Narodowego Planu Szerokopasmowego oraz pośrednio

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM

1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM SPÓŁKA PBG 1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM 1. Panie Prezesie, w podsumowującym ubiegły rok Liście do Akcjonariuszy wspomina Pan o transakcji z hiszpańskim OHL, dotyczącej sprzedaży 51% akcji Hydrobudowy

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Agenda Inwestycje infrastrukturalne Samodzielność finansowa i inwestycyjna j.s.t. Źródła finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Studia BAS Nr 3(39) 2014, s. 181 212 www.bas.sejm.gov.pl Barbara Sajnaj* Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Investment financing the case of Poznań: The aim of this article is to in-

Bardziej szczegółowo

Logistyka - nauka. zorientowanych na optymalizację przepływu dóbr w gospodarce 2. Wysoka ranga infrastruktury transportu

Logistyka - nauka. zorientowanych na optymalizację przepływu dóbr w gospodarce 2. Wysoka ranga infrastruktury transportu Ryszard Rolbiecki* Uniwersytet Gdański Możliwości wykorzystania kapitału prywatnego w finansowaniu infrastruktury transportu jako czynnika determinującego rozwój systemów i usług logistycznych ** Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Strategia Grupy Kapitałowej HAWE S.A. na lata 2013 2017 w stronę Telekomunikacji 3.0. Prezentacja strategii

Strategia Grupy Kapitałowej HAWE S.A. na lata 2013 2017 w stronę Telekomunikacji 3.0. Prezentacja strategii Strategia Grupy Kapitałowej HAWE S.A. na lata 2013 2017 w stronę Telekomunikacji 3.0 Prezentacja strategii 11 czerwca 2013 Spis treści HAWE dziś 3 Strategia rozwoju HAWE 4 HAWE za 5 lat 5 Rozwój linii

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH SPIS TREŚCI Streszczenie... 1 Założenia Unii Rynków Kapitałowych... 2 Plan

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD PROGRAMEM:

NADZÓR NAD PROGRAMEM: NADZÓR NAD PROGRAMEM: 1 PROGRAM INWESTYCJE POLSKIE KATALIZATOREM DŁUGOTERMINOWYCH INWESTYCJI W POLSCE CEL Wsparcie realizacji wybranych inwestycji infrastrukturalnych w sposób: GŁÓWNE KIERUNKI INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo