Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie"

Transkrypt

1 Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Warszawa, 23 czerwca 2014 Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

2 Warszawa dokumenty strategiczne Główne cele i strategia Plan działań Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Strategia rozwoju zrównoważonego transportu Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy na lata Konkretne cele, strategia oraz działania

3 SEAP narzędziem do wdrażania zrównoważonego rozwoju w Warszawie Zintegrowane podejście do zrównoważonego zużycia energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych w Warszawie do 2020 roku w związku z realizacją polityki klimatyczno-energetycznej UE Cel główny: zmniejszenie o 20% emisji CO 2 w roku 2020 w stosunku do roku bazowego 2007 Cel pomocniczy: zmniejszenie o 20% zużycia energii w roku 2020 w stosunku do roku bazowego 2007 Rok Zużycie energii [MWh/rok] Emisja CO 2 [MgCO 2 /rok]

4 Główne zadania do realizacji w ramach SEAP w Warszawie Kompleksowa termomodernizacja budynków w sektorze publicznym, Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych, Modernizacja oświetlenia ulicznego, Modernizacja oświetlenia wewnętrznego sektor publiczny m.st. Warszawy, Wymiana sprzętu biurowego, Realizacja części zadań zapisanych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy.

5 Finansowanie inwestycji zawartych w SEAP Budżet miasta, obligacje miejskie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - NFOŚiGW Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalne Programy Operacyjne System Zielonych Inwestycji (GIS) 7 Program Ramowy Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP Partnerstwo Publiczno-Prywatne

6 Modernizacja oświetlenia ulicznego (PPP/EPC) Skala: ze wszystkich 114 tys. punktów świetlnych w Warszawie planujemy modernizację 32 tys. punktów na 530 ulicach, Modernizacja obejmie wymianę opraw oświetleniowych oraz częściowo słupów, wysięgników oraz osprzętu instalacyjnego, a także instalację centralnego systemu sterowania oświetleniem, Ostateczny zakres przedsięwzięcia będzie ustalony w trakcie doradztwa, po analizie technicznej (w tym audytach) i finansowej, Zadaniem inwestora prywatnego będzie zaprojektowanie, realizacja robót budowlanych oraz zarządzanie eksploatowaną infrastrukturą, Modernizacja zostanie sfinansowana przez inwestora prywatnego, który uzyska wynagrodzenie za realizację przedsięwzięcia w formie opłat z budżetu miasta, ze środków pochodzących z uzyskanych oszczędności, Możliwy wkład finansowy miasta na pokrycie części nakładów inwestycyjnych.

7 Modernizacja oświetlenia ulicznego - zakładane efekty efekt społeczny w postaci poprawy warunków bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego, efekt ekonomiczny poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego oświetlenia poprzez wdrożenie systemu zarządzania i monitoringu modernizowanej sieci oświetleniowej, efekt środowiskowy w postaci redukcji emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych (CO2), powiązanych z redukcją zużycia energii elektrycznej. Etap przygotowania projektu wybór doradcy, procedura w toku

8 Modernizacja energetyczna wybranych obiektów oświatowych m.st. Warszawy w formule PPP/ESC Przedsięwzięcie ma na celu poprawę efektywności energetycznej w tym obniżenie kosztów eksploatacji obiektów oświatowych, poprzez: termomodernizację, modernizację instalacji energetycznych: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji (z uwzględnieniem odzysku ciepła), elektrycznych (ze szczególnym uwzględnieniem oświetlenia), wprowadzenie zdalnego monitoringu zużycia energii i racjonalne, bieżące zarządzanie energią, Efektem ekologicznym obniżenia zużycia energii będzie ograniczenie emisji CO2. Dodatkowe korzyści to poprawa stanu technicznego obiektów, standardu i komfortu użytkowania, a także podniesienie niezawodności instalacji energetycznych. Etap przygotowania projektu typowanie obiektów do audytów

9 Modernizacja energetyczna wybranych obiektów oświatowych m.st. Warszawy w formule PPP/ESC Partner prywatny sfinansuje modernizację i będzie eksploatował oraz utrzymywał obiekty przez okres umowy o PPP Otrzyma wynagrodzenie z budżetu, pochodzące z zagwarantowanych oszczędności wynikających z obniżenia zużycia energii, Możliwy poziom redukcji zużycia energii waha się w granicach 10% - 60%, w zależności od stopnia wprowadzonych usprawnień, stanu wyjściowego obiektu i jakości zarządzania zużyciem energii (na podst. przeprowadzonych modernizacji obiektów publicznych). Przy planowaniu działań zakładamy m.in. wykorzystanie: możliwości preferencyjnego finansowania (w tym bezzwrotnego) np. ze strony NFOŚiGW czy EBI dopłaty z funduszy UE do kosztów audytów energetycznych na etapie przygotowawczym, białych certyfikatów (z tytułu obniżki emisji CO2).

10 Budowa energooszczędnych budynków przedszkolnych w PPP w miejsce istniejących tymczasowych obiektów Partner prywatny będzie: odpowiedzialny za rozbiórkę starych nie spełniających norm konstrukcji typu Stolbud-Ciechanów wraz z unieszkodliwieniem odpadów, w ramach przysługującej na ten cel dotacji z WFOŚiGW za budowę nowych obiektów, które będzie utrzymywał w trakcie umowy o PPP, Wynagrodzenie partnera prywatnego będzie wypłacane z budżetu w formie opłaty za dostępność, po udostępnieniu nowych obiektów przedszkolnych, Przeprowadzenie inwestycji zapewni podniesienie standardu i dostępności usług przedszkolnych w Warszawie oraz wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacyjnych, Spodziewane znaczne zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w wyniku zastosowania energooszczędnych rozwiązań oraz wykorzystania efektu skali i potencjału zarządzania partnera prywatnego. Etap przygotowania projektu prace wewnętrzne, faza przed doradztwem

11 Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów w PPP Partner prywatny sfinansuje i wybuduje nową siedzibę urzędu na nieruchomości m.st. Warszawy i będzie odpowiedzialny za jej eksploatację, Wynagrodzenie partnera prywatnego - opłata za dostępność (opłata za wynajem powierzchni biurowych przez Urząd Dzielnicy) wnoszona przez urząd po oddaniu budynku do użytkowania. Możliwość zagospodarowania i wykorzystania przez partnera prywatnego w celach komercyjnych nieruchomości zwolnionych przez Urząd Dzielnicy. Analizy techniczne dla przedsięwzięcia budowy Ratusza Mokotów w ramach PPP będą robione przy założeniu: realizacji budynku o możliwie najbardziej ograniczonej emisyjności, najdalej posuniętej efektywności energetycznej (ze wskazaniem progowych wymagań co do parametrów to charakteryzujących), z możliwie najszerszym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE). Etap przygotowania projektu wybór doradcy, procedura na ukończeniu

12

Działania i projekty m.st. Warszawy związane z SEAP Planem działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku

Działania i projekty m.st. Warszawy związane z SEAP Planem działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku Działania i projekty m.st. Warszawy związane z SEAP Planem działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku Paweł Pawłowski Zastępca Dyrektora Biura Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia m.st. Warszawy działania i projekty UE związane z efektywnością energetyczną, ochroną klimatu i smart cities

Doświadczenia m.st. Warszawy działania i projekty UE związane z efektywnością energetyczną, ochroną klimatu i smart cities Doświadczenia m.st. Warszawy działania i projekty UE związane z efektywnością energetyczną, ochroną klimatu i smart cities Marcin Wróblewski Główny Specjalista w Biurze Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej

3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej 3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej Europejska polityka energetyczna dr Rafał Cieślak Radca prawny, wspólnik zarządzający w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz1

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry. Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry. Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku Plan prezentacji 1. Szczegółowa struktura PGN dla Tarnowskich Gór, 2. Zawartość

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ustalenia. Planu działań dla Warszawy na rzecz zrównoważonego zużycia energii w perspektywie do 2020 roku

Ustalenia. Planu działań dla Warszawy na rzecz zrównoważonego zużycia energii w perspektywie do 2020 roku Ustalenia Planu działań dla Warszawy na rzecz zrównoważonego zużycia energii w perspektywie do 2020 roku w zakresie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw Warszawy Zespół ekspertów KAPE S.A.

Bardziej szczegółowo

Moduł 3 Metody osiągania celów założonych w planach gospodarki niskoemisyjnej

Moduł 3 Metody osiągania celów założonych w planach gospodarki niskoemisyjnej 3 Moduł 3 Metody osiągania celów założonych w planach gospodarki niskoemisyjnej Zadania inwestycyjne w obszarze: zużycia energii w budynkach/instalacjach (komunalne i niekomunalne), oświetlenie uliczne,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW Wstęp. Koncepcja Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 Warszawa, 16 kwietnia 2015 OGÓLNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA stosunek uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla zarządców budynków, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu Aglomeracji Opolskiej

Spotkanie informacyjne dla zarządców budynków, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu Aglomeracji Opolskiej Spotkanie informacyjne dla zarządców budynków, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu Aglomeracji Opolskiej Opole 18.05.2015r. Plan Prezentacji 1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej

Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej Marcin Wiśniewski Kierownik Zespołu ds. Funduszy UE Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Rola PGN w realizacji Gospodarki Niskoemisyjnej dlaczego warto mieć dobry PGN

Rola PGN w realizacji Gospodarki Niskoemisyjnej dlaczego warto mieć dobry PGN Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rola PGN w realizacji Gospodarki Niskoemisyjnej dlaczego warto mieć dobry PGN Agnieszka Zagrodzka

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW w misji efektywnego wykorzystania energii

NFOŚiGW w misji efektywnego wykorzystania energii NFOŚiGW w misji efektywnego wykorzystania energii Karczew- Konferencja pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Moduł 1 Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 101 pytań i odpowiedzi

Moduł 1 Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 101 pytań i odpowiedzi 1 Moduł 1 Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 101 pytań i odpowiedzi Projekt Gminna Mapa Energetyczna II Kontynuacja realizowanego w 2012 r. projektu Gminna Mapa Energetyczna, który dotyczył planów zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI. Możliwości finansowania

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI. Możliwości finansowania PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI Możliwości finansowania Opracował: Mgr inż. Jerzy Piszczek Mgr inż. Arkadiusz Osicki Mgr inż. Piotr Kukla

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Perspektywy finansowania projektów z zakresu ochrony środowiska i OZE Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu J.Przybysz@nfosigw.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np.

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. STRATEGIA Dotacje Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. budowa, rozbudowa farm wiatrowych,

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA PŁOCKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA PŁOCKA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta Płocka

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2014 rok

Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2014 rok Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2014 rok Przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 390/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku SPIS TREŚCI Strona I.

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020

NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015-2020 Dorota Zawadzka Stępniak

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery SPIS TREŚCI: Wstęp... 3 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach... 6 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych... 8 Racjonalne

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wdrażania Narodowej Strategii Spójności

Podsumowanie wdrażania Narodowej Strategii Spójności UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podsumowanie wdrażania Narodowej Strategii Spójności w zakresie ochrony środowiska na Warmii i Mazurach Siła, 12.09.2014r. Komplementarność

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec Żywiec 2015 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec powstał w ramach projektu pn. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Żywca

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sanoka Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA Opracował:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna

OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, 20.03.2015 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna w projektach IEE VI Konferencja Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Inteligentna Energia w Polsce

Gospodarka niskoemisyjna w projektach IEE VI Konferencja Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Inteligentna Energia w Polsce NFOŚiGW na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i rozproszonych odnawialnych źródeł energii Gospodarka niskoemisyjna w projektach IEE VI Konferencja Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Inteligentna Energia

Bardziej szczegółowo

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego ABC finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego PRZEDMOWA Gospodarka niskoemisyjna fanaberia czy konieczność? Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo