Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA"

Transkrypt

1 w

2 Spis treści Wstęp...3 System bankowości elektronicznej...4 Bezpieczeństwo informacji...4 Klienci korporacyjni...5 Typy użytkowników obsługiwanych przez bankowość elektroniczną...6 Dodawanie i usuwanie użytkowników Użytkownicy dodatkowi Użytkownicy główni...12 Grupy użytkowników...13 Przykład...13 Proces akceptacji przelewu, czyli schematy i reguły akceptacji...14 Schematy akceptacji...15 Przykład...16 Reguły akceptacji Przykład...18 Aktywacja dostępu do bankowości elektronicznej...19 Pierwsze logowanie do bankowości internetowej...20 Dostępne usługi Komunikat Twój portfel Rachunki rozliczeniowe i oszczędnościowe Ostatnie transakcje...31 Konta Przelewy Akceptacja lub odrzucenie przelewu...40 Anulowanie lub wykonanie przelewu z pominięciem procesu akceptacji Przebieg akceptacji Lokaty Karty Uprawnienia do kart debetowych Wniosek o kartę debetową...48 Kredyty Ustawienia Wiadomości z banku Próby logowania Kanały dostępu / zmiana hasła Zmiana danych Wnioski Uprawnienia użytkownika Lista użytkowników (dostępna dla użytkowników głównych) Grupy osób (dostępne dla użytkowników głównych) Schematy akceptacji (dostępne dla użytkowników głównych) Reguły akceptacji przelewów (dostępne dla użytkowników głównych) Dziękujemy!

3 Idea Bank to bank stworzony z myślą o ludziach przedsiębiorczych, którzy pragną realizować swoje marzenia o własnym biznesie. Idea Bank chce służyć pomocą mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom przy rozwijaniu ich działalności. Dziękujemy za zainteresowanie bankowością internetową w. W odróżnieniu od innych banków ufamy naszym Klientom, dlatego też gwarantujemy szybki i prosty dostęp do dużej liczby różnorodnych produktów bankowych, nie tylko w stacjonarnych oddziałach Idea Bank i poprzez serwisy telefoniczne, ale przede wszystkim przez internet. Dlatego, dbając o czas i wygodę naszych Klientów, stworzyliśmy bankowość elektroniczną Idea Bank, dzięki której zapewnimy Państwu szybką i profesjonalną opiekę na każdym etapie zakładania lokaty lub konta, a także zakładania i prowadzenia własnej firmy. Dajemy Państwu możliwość wykonywania operacji bankowych w prosty i bezpieczny sposób, jednocześnie zapewniając, że Państwa pieniądze i dane osobowe są pod stałą opieką. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr. tel.: Biuro Obsługi Klienta: , Centrala:

4 System bankowości elektronicznej Przewodnik Idea Bank ułatwi Państwu korzystanie z systemu bankowości elektronicznej. Zamieszczone w nim informacje i wskazówki pomogą dokładnie poznać i wykorzystać wszystkie możliwości systemu. Bezpieczeństwo informacji Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane oraz transakcje finansowe. Każde połączenie z bankiem jest szyfrowane za pomocą klucza szyfrującego, czego dowodem jest zapis https:// zamiast w polu adresowym przeglądarki internetowej. Ponadto sesja szyfrowana oznaczona jest symbolem kłódki znajdującym się, w zależności od przeglądarki, w pasku adresu u góry ekranu lub w pasku stanu w prawej dolnej części ekranu. Po kliknięciu na symbol kłódki zostanie wyświetlony certyfikat wydany dla Idea Bank SA oraz adresu ideabank.pl. Proszę pamiętać, że przed zalogowaniem się do systemu bankowości elektronicznej należy zawsze sprawdzić, czy połączenie jest szyfrowane i czy wyświetlany certyfikat nie stracił ważności. 4

5 Hasła SMS Wszystkie transakcje wykonywane poprzez system bankowości elektronicznej są każdorazowo autoryzowane przy użyciu jednorazowych haseł SMS, które użytkownik otrzymuje pod wskazany numer telefonu komórkowego. Login oraz hasła dostępu do bankowości Każdy z użytkowników systemu bankowości elektronicznej otrzymuje od drogą ową niepowtarzalny identyfikator (tzw. login) w postaci ciągu 8 cyfr, które należy wpisać w odpowiednie pole na stronie logowania do systemu. Jednocześnie pod numer telefonu komórkowego wysyłane są dwa unikalne hasła dostępu: hasło dostępu do bankowości internetowej (systemu WWW) w postaci 14-elementowego ciągu znaków, hasło dostępu do bankowości telefonicznej (Contact Center) w postaci ciągu 10 cyfr. Proszę pamiętać, że Idea Bank nigdy nie poprosi Państwa o podanie loginu ani hasła do bankowości internetowej ani nie będzie wysyłał linków do logowania. Klient jest weryfikowany na podstawie hasła do bankowości telefonicznej jedynie w wypadku, gdy sam skontaktuje się z bankiem poprzez infolinię. Automatyczne wylogowywanie Po 10 minutach bezczynności bankowość internetowa automatycznie zakończy pracę i użytkownik zostanie wylogowany z systemu, co ma na celu ochronę przed niepowołanym dostępem do danych. Aby w dalszym ciągu korzystać z bankowości, konieczne będzie ponowne zalogowanie się do systemu. Wymagania systemowe zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych Mozilla Firefox (wersja 3.0 lub wyżej) i Internet Explorer (wersja 7.0 lub wyżej) z uwagi na wbudowane wzmocnione mechanizmy bezpieczeństwa. Wskazane jest również włączenie trybu prywatnego, jeśli został udostępniony w przeglądarce. Klienci korporacyjni Klienci korporacyjni to osoby fizyczne prowadzące wspólnie działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej, a także osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, a posiadające zdolność prawną. 5

6 Typy użytkowników obsługiwanych przez bankowość elektroniczną Obsługa klientów korporacyjnych jest nieco inna od obsługi klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Główna różnica polega na tym, że klient korporacyjny wyznacza użytkowników, którzy w jego imieniu otrzymują dostęp do bankowości elektronicznej i korzystają z niej zgodnie z uprzednio przyznanymi uprawnieniami. Użytkowników bankowości elektronicznej można podzielić na dwa typy: użytkownicy główni, użytkownicy dodatkowi. Uwaga! Każdy z użytkowników głównych i dodatkowych otrzymuje indywidualny login oraz hasła do bankowości internetowej i telefonicznej. Użytkownik główny to osoba fizyczna umocowana przez Klienta do dokonywania czynności faktycznych, czynności prawnych oraz składania oświadczeń woli w związku z wykonywaniem umowy ramowej i/lub umów produktowych. Użytkownikami głównymi są w szczególności wspólnicy, osoby wchodzące w skład zarządu, prokurenci oraz pełnomocnicy Klienta. W trakcie składania wniosku o otwarcie rachunku bankowego w należy wyznaczyć przynajmniej jednego użytkownika głównego. Co warto wiedzieć? Użytkownik główny: ma pełny dostęp do bankowości internetowej i telefonicznej, dlatego nie są mu przyznawane uprawnienia, nie ma możliwości ograniczania uprawnień pozostałych użytkowników głównych ani zmieniana ich danych, może samodzielnie reprezentować Klienta w oddziałach, w tym składać dyspozycje oraz dokonywać innych czynności wynikających z zawartych umów produktowych, może wyznaczać użytkowników dodatkowych oraz przydzielać / zmieniać / odbierać im uprawnienia, może definiować grupy użytkowników, schematy akceptacji oraz reguły akceptacji, może zlecać realizację przelewów bez ograniczeń (limitów) kwotowych, może przeglądać historię operacji na rachunkach, zestawienie wszystkich przelewów oczekujących na zatwierdzenie lub akceptację, historię przebiegu procesu akceptacji przelewów oraz korzystać z pozostałych usług oferowanych przez Idea Bank (zgodnie z Tabelą Funkcjonalności Systemów). 6

7 Należy pamiętać, iż Klient jest zobowiązany do powiadomienia banku w formie pisemnej o każdej zmianie osoby będącej użytkownikiem głównym. W tym celu należy wypełnić, podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji i dostarczyć do banku Formularz zmiany danych, który jest udostępniony w oddziałach banku oraz na stronie internetowej Użytkownicy, którzy utracili prawo do reprezentowania Klienta, zostaną usunięci z bankowości elektronicznej. W wypadku ustanowienia nowego użytkownika głównego wypełniony Formularz zmiany danych powinien być złożony przez nowego użytkownika głównego w oddziale banku, gdzie również zostanie zweryfikowana tożsamość tego użytkownika. Użytkownik dodatkowy to osoba fizyczna umocowana przez użytkownika głównego do dokonywania w imieniu i na rzecz Klienta czynności faktycznych, czynności prawnych oraz składania oświadczeń woli, w zakresie wyznaczonym przez użytkownika głównego, w związku z wykonywaniem umowy ramowej i/lub umów produktowych. Użytkownicy dodatkowi mogą być dodawani lub usuwani przez użytkowników głównych za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Konto użytkownika dodatkowego jest aktywowane po dostarczeniu do banku skanu dowodu osobistego nowego użytkownika. Użytkownik dodatkowy: ma ograniczony dostęp do bankowości internetowej i telefonicznej, zgodnie z przyznanymi uprawnieniami, po zalogowaniu się do bankowości internetowej widzi jedynie te opcje, do których ma dostęp (oznacza to, że widoki stron mogą się różnić u poszczególnych użytkowników), nie może składać dyspozycji ani oświadczeń woli w imieniu Klienta w oddziałach banku, nie ma możliwości zmieniana danych i uprawnień pozostałych użytkowników dodatkowych, nie może definiować grup użytkowników, schematów akceptacji ani reguł akceptacji, nie ma możliwości podglądu listy użytkowników bankowości. Uprawnienia przyznawane użytkownikom dodatkowym można podzielić na dwie grupy: uprawnienia ogólne oraz uprawnienia do poszczególnych rachunków. Jeśli Klient nie posiada żadnego rachunku, w bankowości będzie można ustawić jedynie uprawnienia ogólne, zaś pozostałe nie będą widoczne. Wszystkie uprawnienia zostały zaprezentowane poniżej, przy czym warto zauważyć, że nadając użytkownikowi uprawnienie do zlecania przelewów, należy również ustalić limity miesięczne. 7

8 Uprawnienia ogólne: Czy konto aktywne? opcja umożliwiająca zablokowanie / odblokowanie dostępu użytkownika do systemu; Uwaga! Dostęp nowego użytkownika dodatkowego do systemu jest automatycznie zablokowany do momentu otrzymania przez skanu dowodu osobistego tego użytkownika. W tym czasie nie będzie możliwe korzystanie z uprawnienia Czy konto aktywne?. Blokowanie / odblokowywanie użytkowników dodatkowych jest dostępne jedynie dla tych użytkowników dodatkowych, których konta zostały aktywowane przez. Dostęp do kredytów możliwość składania wniosków o kredyt, podsumowanie stanu przyznanych Klientowi kredytów, podgląd szczegółowych informacji dotyczących kredytów, podgląd historii operacji na kredycie, możliwość zapisania w pliku planu rat lub limitu, możliwość wysłania zapytania o kredyt poprzez formularz kontaktu z bankiem; Dostęp do lokat zestawienie i podsumowanie założonych lokat, zestawienie lokat nieopłaconych i lokat w trakcie realizacji, podgląd szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych lokat, możliwość zamówienia potwierdzenia założenia lokaty w formie papierowej, możliwość zapisania w pliku potwierdzenia założenia lokaty i zbiorczego potwierdzenia założenia wielu lokat, możliwość zmiany parametrów lokat, możliwość zerwania lub przedłużenia lokaty, możliwość otwarcia nowej lokaty; Podgląd historii przelewów niezrealizowanych / odrzuconych. Uprawnienia szczegółowe: Dostęp do konta bez tego uprawnienia użytkownik nie zobaczy danego rachunku w bankowości (nie będzie miał do niego dostępu) i nie będzie możliwe przydzielenie mu pozostałych uprawnień do rachunku; Dostęp do wyciągów elektronicznych podgląd comiesięcznych wyciągów generowanych w bankowości (wyciągi generowane są w postaci pliku pdf); Podgląd salda rachunku; Podgląd historii operacji na rachunku podgląd historii operacji na rachunku, w tym detali poszczególnych transakcji; Przelewy na rachunki własne możliwość zlecenia przelewów na rachunki w granicach przyznanego limitu miesięcznego; Uwaga! Zmiana wielkości limitu miesięcznego (zwiększenie, zmniejszenie) w trakcie trwania miesiąca nie spowoduje anulowania dotychczas wykorzystanego limitu. 8

9 Przelewy zewnętrzne możliwość zlecenia przelewów na rachunki w innych bankach w granicach przyznanego limitu miesięcznego; Przelewy do US możliwość zlecenia przelewów do urzędu skarbowego w granicach przyznanego limitu miesięcznego; Przelewy do ZUS możliwość zlecenia przelewów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w granicach przyznanego limitu miesięcznego; Realizacja zleceń stałych możliwość definiowania zleceń stałych (uwaga! użytkownik dodatkowy będzie widział na liście zleceń tylko te zlecenia, które utworzył własnoręcznie); Uwaga! Użytkownik Dodatkowy będzie widział na liście zleceń stałych tylko te zlecenia, które utworzył własnoręcznie, zaś Użytkownik Główny na liście będzie widział wszystkie zlecenia utworzone w Bankowości. Uwaga! Należy pamiętać, że zlecenia stałe przestaną być realizowane po przekroczeniu limitu ustawionego do uprawnienia Realizacja zleceń stałych! Edycja zleceń stałych możliwość zmieniania parametrów zleceń, które uprzednio zostały utworzone przez danego użytkownika dodatkowego; Usuwanie zleceń stałych możliwość usuwania zleceń uprzednio utworzonych przez danego użytkownika dodatkowego; Zawieszanie zleceń stałych możliwość blokowania zleceń stałych uprzednio utworzonych przez danego użytkownika dodatkowego. Uwaga! Użytkownik dodatkowy będzie mógł edytować, usuwać lub zawieszać jedynie zlecenia, które sam utworzył. Uwaga! Anulowanie zleceń stałych dostępne jest jedynie dla Użytkowników Głównych. 9

10 Uwaga! Dostęp nowego użytkownika dodatkowego do systemu jest automatycznie zablokowany do momentu otrzymania przez skanu dowodu osobistego tego użytkownika. W tym czasie nie będzie możliwe korzystanie z uprawnienia Czy konto aktywne?. Blokowanie / odblokowywanie użytkowników dodatkowych jest dostępne jedynie dla tych użytkowników dodatkowych, których konta zostały aktywowane przez. Szczegółowy zakres uprawnień oraz funkcji udostępnionych w bankowości elektronicznej poszczególnym typom użytkowników został przedstawiony w Tabeli Funkcjonalności Systemów, umieszczonej na stronie internetowej 10

11 Dodawanie i usuwanie użytkowników Użytkownicy dodatkowi Bankowość elektroniczna dla klientów korporacyjnych została zaprojektowana tak, aby umożliwić im swobodne zarządzanie dostępem do poszczególnych usług oferowanych przez. Oznacza to, że użytkownicy główni reprezentujący Klienta mogą dodawać użytkowników dodatkowych do bankowości, zarządzać ich uprawnieniami oraz usuwać ich z systemu. Konta nowych użytkowników dodatkowych mogą być tworzone bezpośrednio poprzez bankowość internetową i telefoniczną. Pamiętaj! Każdy z użytkowników głównych ma możliwość dodawania nowych użytkowników, przydzielania im uprawnień oraz usuwania ich z bankowości. Użytkownicy dodatkowi nie mają takich uprawnień. Aby dodać poprzez bankowość internetową użytkownika dodatkowego, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami: 1. Proszę wejść w Ustawienia i wybrać opcję Lista użytkowników. Wówczas na stronie zostanie wyświetlona lista wszystkich użytkowników, którzy mają dostęp do bankowości. 2. Następnie proszę kliknąć przycisk Dodaj użytkownika znajdujący się pod listą użytkowników. W kolejnych krokach system poprosi Państwa o uzupełnienie danych osobowych nowego użytkownika oraz przydzielenie mu uprawnień poprzez wybór opcji Tak / Nie. 3. Po wskazaniu wszystkich uprawnień proszę potwierdzić decyzję poprzez kliknięcie przycisku Zapisz. 4. W celu potwierdzenia operacji proszę wpisać w wyświetlone pole kod SMS, który został wysłany z systemu pod Państwa numer telefonu komórkowego. Na koniec proszę zatwierdzić czynność. 5. Jeśli wpisali Państwo poprawny kod SMS, nowy użytkownik zostanie utworzony w bankowości i po ponownym zalogowaniu się do systemu będzie wyświetlony na liście użytkowników ze statusem Zablokowany. Idea Bank SA odblokuje nowemu użytkownikowi dodatkowemu dostęp do bankowości po otrzymaniu skanu jego dowodu osobistego. 11

12 Konto nowego użytkownika dodatkowego zostanie aktywowane po dostarczeniu do skanu dowodu osobistego nowego użytkownika. Użytkownik dodatkowy otrzyma login wysłany na adres podany w formularzu dodawania użytkownika oraz hasła do bankowości internetowej i telefonicznej wysłane pod numer telefonu komórkowego podany w formularzu. Od tego momentu nowy użytkownik będzie mógł logować się do systemu transakcyjnego. W celu usunięcia użytkownika dodatkowego z bankowości: 1. Proszę wejść w Ustawienia i wybrać opcję Lista użytkowników. 2. Proszę kliknąć przycisk Usuń przy użytkowniku, którego chcą Państwo usunąć. 3. Aby potwierdzić operację, należy wpisać w wyświetlone pole kod SMS, który został wysłany z systemu pod Państwa numer telefonu komórkowego. Na koniec proszę zatwierdzić czynność. 4. Jeśli wpisali Państwo poprawny kod SMS, nowy użytkownik zostanie usunięty z bankowości i nie będzie wyświetlany na liście użytkowników po ponownym zalogowaniu się do systemu. Użytkownicy główni W celu dodania, usunięcia lub zmiany danych użytkownika głównego należy dostarczyć do banku drogą pocztową lub złożyć w oddziale Formularz zmiany danych podpisany przez osoby reprezentujące Klienta. Formularz dostępny jest na stronie internetowej oraz w oddziałach banku. 12

13 Grupy użytkowników Bankowość korporacyjna funkcjonuje w oparciu o grupy osób, dlatego każdy użytkownik mający dostęp do systemu (główny i dodatkowy) musi być przydzielony do jednej z grup. Jest to konieczne w celu późniejszego tworzenia schematów i reguł akceptacji przelewów. Uwaga! Każdy z użytkowników musi być członkiem grupy. Użytkownik może należeć tylko do jednej grupy w danym momencie. Zalecane jest tworzenie mniejszej liczby grup, żeby jednocześnie ograniczyć liczbę schematów i reguł akceptacji. Przykład Klient zgodnie z KRS jest reprezentowany przez 2 użytkowników: 1. Jana Kowalskiego (członka zarządu) użytkownik główny, 2. Katarzynę Nowak (członka zarządu) użytkownik główny. Reprezentanci Klienta są jednocześnie użytkownikami głównymi i mają pełne uprawnienia. Ponadto dostęp do systemu otrzymało jeszcze 5 użytkowników dodatkowych: 3. Robert Wiśniewski (dyrektor marketingu), 4. Marek Borkowski (dyrektor sprzedaży), 5. Zofia Darska (główna księgowa), 6. Bartosz Mazurek (księgowy), 7. Jagoda Muszyńska (księgowa). W bankowości internetowej utworzone zostały trzy grupy osób, do których przydzielono użytkowników jak poniżej: Grupa Zarząd: Jan Kowalski, Katarzyna Nowak, Grupa Dyrektorzy: Robert Wiśniewski, Marek Borkowski, Grupa Księgowi: Zofia Darska, Bartosz Mazurek, Jagoda Muszyńska. Uwaga! Grupy osób mogą być tworzone jedynie przez użytkowników głównych. 13

14 Proces akceptacji przelewu, czyli schematy i reguły akceptacji Zgodnie z polityką bezpieczeństwa Idea Bank przelewy i zlecenia realizowane dla klientów korporacyjnych za pośrednictwem bankowości elektronicznej muszą być najpierw zaakceptowane przez co najmniej jedną osobę. Jest to następstwo podstawowych założeń bankowości korporacyjnej, zgodnie z którymi dostęp do systemu może posiadać więcej niż jeden użytkownik, a dyspozycje są składane przez różnych użytkowników na podstawie przyznanych im uprawnień. Przelewy i zlecenia stałe (nowe, zmienione, usuwane) należy akceptować w oparciu o reguły oraz schematy akceptacji. Dla ułatwienia proces akceptacji przelewów oraz zleceń został przedstawiony na poniższym diagramie: KLIENT KLIENT SYSTEM SYSTEM SYSTEM KLIENT Zaakceptowany przelew zostaje oddany do realizacji Z diagramu wyraźnie wynika, że wszelkie zlecenia transakcji akceptowane są w oparciu o uprzednio zdefiniowane reguły i schematy akceptacji. Każde zlecenie przyporządkowywane jest do odpowiedniej reguły, w zależności od: kwoty przelewu, grupy osób, do której należy zleceniodawca przelewu, oraz rachunku, z którego realizowany będzie przelew. Reguła określa, według którego schematu będzie odbywać się proces akceptacji, inaczej mówiąc które osoby z grupy będą musiały zaakceptować zlecenie zanim trafi ono do realizacji. W rzeczywistości przypisanie przelewu do reguły zajmuje kilka sekund zaraz po zleceniu transakcji (uzupełnieniu i zatwierdzeniu danych) przelew zostaje wyświetlony na liście przelewów oczekujących na akceptację u osób uwzględnionych w schemacie. Uwaga! Schematy i reguły akceptacji mogą być tworzone jedynie przez użytkowników głównych. 14

15 Schematy akceptacji Schemat akceptacji określa, ile osób powinno zaakceptować przelew i do jakiej grupy one należą. Może on się składać z kilku kroków, przy czym na każdym kroku swój głos będą oddawały osoby należące do innej grupy. Takie rozwiązanie znacznie upraszcza zarządzanie przepływem pieniędzy w firmach. Przykładowo przelewy na mniejsze kwoty mogą być akceptowane jedynie przez główną księgową, zaś na wyższe kwoty przez główną księgową oraz dodatkowo przez wszystkie osoby z grupy Zarząd. Jak wygląda konstrukcja schematu akceptacji? Każdy schemat składa się z: nazwy, minimum jednego kroku, dla którego należy zdefiniować: rodzaj akceptacji, czyli liczbę osób, które muszą zaakceptować przelew (wszyscy z grupy, X osób z grupy, jedna osoba z grupy), nazwę grupy osób, które będą akceptowały przelew na tym kroku, opcji Czy status widoczny dla innych po zaznaczeniu tej opcji pozostałe osoby w grupie będą miały dostęp do Przebiegu akceptacji przelewu, czyli będą mogły zobaczyć, kto zaakceptował lub odrzucił przelew na danym kroku. Uwaga! Każdy schemat akceptacji musi składać się przynajmniej z jednego kroku. W wypadku gdy kroków jest więcej, użytkownicy główni mają możliwość zmieniania kolejności kroków poprzez wybór przycisków Przesuń niżej lub Przesuń wyżej. 15

16 Przykład Klient zdecydował się na utworzenie dwóch schematów akceptacji o nazwach: Podstawowy oraz Zaawansowany. 1. Pierwszy schemat składa się tylko z jednego kroku. Przelewy muszą być zaakceptowane przez wszystkie osoby z grupy Księgowi, czyli przez Zofię Darską, Bartosza Mazurka oraz Jagodę Muszyńską. W wypadku gdy przelew zostanie odrzucony przez którąkolwiek z osób (Zofię, Jagodę lub Bartosza), wówczas zostanie od razu przeniesiony na listę przelewów niezrealizowanych (nie będzie realizowany). Ponadto każda osoba z grupy będzie mogła zobaczyć, czy przelew został wcześniej zaakceptowany przez pozostałe osoby, poprzez kliknięcie przycisku Przebieg akceptacji w szczegółach przelewu oczekującego na akceptację. Nazwa: Podstawowy Krok 1: Rodzaj akceptacji: Wszyscy Grupa: Księgowi Czy status widoczny dla innych: Tak (zaznaczony checkbox) 2. Drugi schemat składa się z dwóch kroków. Najpierw przelew muszą zaakceptować co najmniej dwie osoby z grupy Księgowi nawet jeśli pierwsza osoba odrzuci przelew, to przejdzie on do drugiego kroku w schemacie, pod warunkiem że pozostałe dwie osoby z grupy go zaakceptują. Co ważne, osoby z grupy Księgowi nie mają dostępu do przebiegu akceptacji przelewu, czyli do informacji o tym, jak głosowały pozostałe osoby (jeśli zdążyły wcześniej zaakceptować lub odrzucić przelew). W następnym kroku przelew musi zaakceptować jedna dowolna osoba z grupy Dyrektorzy (Robert Wiśniewski lub Marek Borkowski). Nazwa: Zaawansowany Krok 1: Rodzaj akceptacji: X osób z grupy (w nowo wyświetlone pole należy wpisać cyfrę 2 ) Grupa: Księgowi Czy status widoczny dla innych: Nie (niezaznaczony checkbox) Krok 2: Rodzaj akceptacji: Jeden z wielu Grupa: Dyrektorzy Czy status widoczny dla innych: Tak (zaznaczony checkbox) 16

17 Reguły akceptacji Reguła akceptacji definiuje, jakie przelewy będą akceptowane zgodnie z wybranym schematem akceptacji. W celu przypisania przelewów do schematu należy określić ich przedział kwotowy, jedną lub kilka grup osób, przez które przelewy będą zlecane, oraz rachunek (lub rachunki), z którego będą realizowane. Podsumowując, reguła akceptacji składa się z poniższych elementów: nazwa reguły, przedział kwotowy przelewów (od do), które będą realizowane zgodnie z tą regułą, nazwa schematu akceptacji, w oparciu o który będą akceptowane przelewy, grupa / grupy, do których należą osoby zlecające przelewy, nazwa rachunku / rachunków, z którego/ych będą realizowane przelewy (w wypadku uzyskania wymaganych akceptacji), pole Aktywna umożliwia blokowanie / odblokowanie reguły. 17

18 Przykład Klient zdecydował, że wszystkie przelewy zlecane przez księgowych będą akceptowane zgodnie ze schematem Podstawowym i nazwał tę regułę Od księgowych. Jednocześnie zdefiniował drugą regułę Ważne transfery, zgodnie z którą przelewy na wyższe kwoty, zlecane przez dyrektorów, będą akceptowane w oparciu o schemat Zaawansowany. Dane do obu reguł wyglądają następująco: 1. Nazwa: Od księgowych Kwota od do: zł Schemat akceptacji: Podstawowy Grupa: Księgowi Produkt: Pakiet Firma to Ja Aktywna: Tak (zaznaczony checkbox) 2. Nazwa: Ważne transfery Kwota od do: zł Schemat akceptacji: Zaawansowany Grupa: Dyrektorzy Produkt: Pakiet Firma to Ja Aktywna: Tak (zaznaczony checkbox) Jeśli wszystkie przelewy (niezależnie od tego, kto je zlecił) mają przechodzić przez jeden schemat akceptacji, zalecamy utworzenie tylko jednej grupy z wszystkimi użytkownikami i przypisanie jej do reguły. W przeciwnym wypadku konieczne będzie definiowanie kilku identycznych reguł (po jednej na każdą grupę osób). Uwaga! Proszę pamiętać, że reguły nie mogą się wzajemnie wykluczać, ponieważ wówczas przelewy nie zostaną zrealizowane! Ponadto nie powinno być żadnych luk pomiędzy regułami, np. w zakresie kwot przelewów. Uwaga! Pamiętaj, że reguły nie mogą się wzajemnie wykluczać (całkowicie pokrywać), ponieważ wówczas przelewy nie zostaną zrealizowane! Ponadto nie powinno być żadnych luk pomiędzy kwotami przelewów (należy wpisywać kwoty zaokrąglone do dwóch liczb po przecinku, np.: 0,01-60 PLN oraz 60,01 99,99 PLN). 18

19 Aktywacja dostępu do bankowości elektronicznej Klient może złożyć wniosek o otwarcie rachunku bankowego w poprzez stronę serwis telefoniczny Contact Center lub bezpośrednio u doradcy w oddziale bankowym. We wniosku należy podać podstawowe dane Klienta oraz użytkowników głównych, którzy będą mieli nieograniczony dostęp do konta i będą mogli samodzielnie składać dyspozycje w imieniu Klienta. Poprawne wypełnienie wniosku skutkuje otrzymaniem loginu do bankowości internetowej na wskazany we wniosku adres oraz haseł do bankowości internetowej i telefonicznej pod numer telefonu komórkowego. Dostęp do bankowości internetowej jest aktywowany z chwilą pierwszego logowania, jednakże Klient nie będzie miał możliwości wykonywania transakcji płatniczych w wypadku, gdy wymagane jest uprzednie podpisanie umowy ramowej i/lub produktowej. Wówczas na adres korespondencyjny Klienta są wysyłane niezbędne dokumenty, które należy podpisać w obecności kuriera zgodnie z zasadami reprezentacji przyjętymi przez Klienta. Po pozytywnej weryfikacji dokumentów otrzymanych przez zostanie odblokowana możliwość wykonywania transakcji płatniczych, co oznacza, że Klient uzyska nieograniczony dostęp do konta. Jeśli będzie miał wątpliwości dotyczące otrzymanych dokumentów, skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem Contact Center. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów korporacyjnych, proponuje rozwiązanie, które jest zgodne z ideą swobodnego zarządzania dostępem do konta bez utraty kontroli nad przepływem środków pieniężnych. Od momentu pierwszego logowania użytkownicy główni reprezentujący Klienta mają możliwość definiowania użytkowników dodatkowych, dla których należy ustawić odrębne uprawnienia do konta. Wyróżniamy dwa typy uprawnień uprawnienia ogólne (np. dostęp do kredytów, lokat, inne) oraz uprawnienia do poszczególnych rachunków (zlecanie przelewów z rachunku, dodawanie / zmiana / usuwanie / zawieszanie zleceń stałych, podgląd historii rachunku, inne). Każdy z użytkowników dodatkowych otrzymuje własny login wraz z hasłami do bankowości internetowej i telefonicznej, przy czym dostęp do bankowości odblokowywany jest po otrzymaniu przez skanu dowodu osobistego danego użytkownika dodatkowego jest to potwierdzenie tożsamości użytkownika. Tym sposobem Klient sam decyduje, które rachunki są widoczne w systemie dla poszczególnych użytkowników dodatkowych i w jakim stopniu ograniczone jest składanie przez nich dyspozycji. 19

20 Pierwsze logowanie do bankowości internetowej W celu zalogowania się do bankowości internetowej należy wejść na stronę internetową i kliknąć link Logowanie w prawym górnym rogu. Następnie należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: 1. W odpowiednie pole na stronie proszę wpisać login, który został wysłany przez po zakończeniu procesu rejestracji na wskazany przez Państwa adres . Proszę pamiętać, żeby nie kopiować loginu, tylko samodzielnie wpisać go przy pomocy klawiatury. Następnie proszę kliknąć Dalej. 2. Proszę podać brakujące litery lub cyfry z hasła do bankowości internetowej, które zostało wysłane przez Idea Bank SA pod wskazany przez Państwa numer telefonu komórkowego. Następnie proszę kliknąć Dalej. Hasło do bankowości internetowej jest maskowane, co oznacza że nigdy nie poprosi Państwa o wpisanie pełnego hasła, a jedynie kilku losowo wybranych znaków. Podczas każdego logowania trzeba będzie uzupełnić inne znaki niż przy poprzednim logowaniu. Opisane rozwiązanie znacznie zwiększa bezpieczeństwo Państwa danych i uchroni Państwa przez zobaczeniem całego hasła przez osoby niepożądane. 20

21 3. Po poprawnym zweryfikowaniu loginu i hasła system poprosi Państwa o zmianę hasła na własne, którego od tego momentu będą Państwo używać przy kolejnych logowaniach. Nowe hasło powinno składać się z co najmniej 10 znaków, nie jest zalecane używanie polskich znaków. Dla zwiększenia bezpieczeństwa warto używać zarówno cyfr, jak i małych i wielkich liter oraz znaków specjalnych. Po wpisaniu hasła proszę kliknąć Zapisz. 4. W celu potwierdzenia operacji proszę wpisać w wyświetlone pole kod autoryzacji (SMS), który został wysłany z systemu pod Państwa numer telefonu komórkowego. Na koniec proszę zatwierdzić zmianę hasła. 5. Jeśli został wpisany poprawny kod SMS, system poinformuje Państwa o zmianie hasła. Od tego momentu mogą Państwo korzystać z konta zgodnie z uprawnieniami. Proszę pamiętać, że użytkownicy główni mają pełny dostęp do konta, zaś użytkownicy dodatkowi zarządzają kontem zgodnie z przydzielonymi im uprawnieniami. 21

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko SPIS TREŚCI O ipko...3 PIERWSZY RACHUNEK... 3 KOLEJNE RACHUNKI... 3 PIERWSZE KROKI...4 PIERWSZE LOGOWANIE... 4 SPOSOBY DOSTĘPU DO RACHUNKU... 5 SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Bankowość Internetowa... 3 Bankowość Telefoniczna... 9 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 801 700 100 1 Spis treści: eurobank online... 4 Aktywacja usługi... 7 Serwis telefoniczny... 8 Aktywacja usługi...

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 20 października 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne 5 1.1. WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE 5 1.1.1. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 24-08-2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SERWIS

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SERWIS ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SERWIS Słowniczek Przez użyte określenia należy rozumieć: 1. autoryzacja - wyrażenie przez Klienta zgody na wykonanie transakcji płatniczej, 2. Bank Bank Polska Kasa Opieki

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU Pionie Detalicznym i Korporacyjnym Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) 1. Obowiązywanie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po bankowości elektronicznej Idea Banku PRZEWODNIK

Przewodnik po bankowości elektronicznej Idea Banku PRZEWODNIK Przewodnik po bankowości elektronicznej Idea Banku PRZEWODNIK Inteligentna bankowość Witaj! Jest mi niezmiernie miło powitać Cię w gronie Klientów Idea Bank. Jestem przekonany, że proponowane przez nas

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium

Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium Millenet Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium www.bankmillennium.pl Spis treści Millenet to takie proste! 3 5 kroków do systemu Millenet 4 Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika Spis treści Wstęp... 4 O tym dokumencie... 4 Przyjęte oznaczenia... 4 Cel

Bardziej szczegółowo