Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA"

Transkrypt

1 w

2 Spis treści Wstęp...3 System bankowości elektronicznej...4 Bezpieczeństwo informacji...4 Klienci korporacyjni...5 Typy użytkowników obsługiwanych przez bankowość elektroniczną...6 Dodawanie i usuwanie użytkowników Użytkownicy dodatkowi Użytkownicy główni...12 Grupy użytkowników...13 Przykład...13 Proces akceptacji przelewu, czyli schematy i reguły akceptacji...14 Schematy akceptacji...15 Przykład...16 Reguły akceptacji Przykład...18 Aktywacja dostępu do bankowości elektronicznej...19 Pierwsze logowanie do bankowości internetowej...20 Dostępne usługi Komunikat Twój portfel Rachunki rozliczeniowe i oszczędnościowe Ostatnie transakcje...31 Konta Przelewy Akceptacja lub odrzucenie przelewu...40 Anulowanie lub wykonanie przelewu z pominięciem procesu akceptacji Przebieg akceptacji Lokaty Karty Uprawnienia do kart debetowych Wniosek o kartę debetową...48 Kredyty Ustawienia Wiadomości z banku Próby logowania Kanały dostępu / zmiana hasła Zmiana danych Wnioski Uprawnienia użytkownika Lista użytkowników (dostępna dla użytkowników głównych) Grupy osób (dostępne dla użytkowników głównych) Schematy akceptacji (dostępne dla użytkowników głównych) Reguły akceptacji przelewów (dostępne dla użytkowników głównych) Dziękujemy!

3 Idea Bank to bank stworzony z myślą o ludziach przedsiębiorczych, którzy pragną realizować swoje marzenia o własnym biznesie. Idea Bank chce służyć pomocą mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom przy rozwijaniu ich działalności. Dziękujemy za zainteresowanie bankowością internetową w. W odróżnieniu od innych banków ufamy naszym Klientom, dlatego też gwarantujemy szybki i prosty dostęp do dużej liczby różnorodnych produktów bankowych, nie tylko w stacjonarnych oddziałach Idea Bank i poprzez serwisy telefoniczne, ale przede wszystkim przez internet. Dlatego, dbając o czas i wygodę naszych Klientów, stworzyliśmy bankowość elektroniczną Idea Bank, dzięki której zapewnimy Państwu szybką i profesjonalną opiekę na każdym etapie zakładania lokaty lub konta, a także zakładania i prowadzenia własnej firmy. Dajemy Państwu możliwość wykonywania operacji bankowych w prosty i bezpieczny sposób, jednocześnie zapewniając, że Państwa pieniądze i dane osobowe są pod stałą opieką. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr. tel.: Biuro Obsługi Klienta: , Centrala:

4 System bankowości elektronicznej Przewodnik Idea Bank ułatwi Państwu korzystanie z systemu bankowości elektronicznej. Zamieszczone w nim informacje i wskazówki pomogą dokładnie poznać i wykorzystać wszystkie możliwości systemu. Bezpieczeństwo informacji Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane oraz transakcje finansowe. Każde połączenie z bankiem jest szyfrowane za pomocą klucza szyfrującego, czego dowodem jest zapis zamiast w polu adresowym przeglądarki internetowej. Ponadto sesja szyfrowana oznaczona jest symbolem kłódki znajdującym się, w zależności od przeglądarki, w pasku adresu u góry ekranu lub w pasku stanu w prawej dolnej części ekranu. Po kliknięciu na symbol kłódki zostanie wyświetlony certyfikat wydany dla Idea Bank SA oraz adresu ideabank.pl. Proszę pamiętać, że przed zalogowaniem się do systemu bankowości elektronicznej należy zawsze sprawdzić, czy połączenie jest szyfrowane i czy wyświetlany certyfikat nie stracił ważności. 4

5 Hasła SMS Wszystkie transakcje wykonywane poprzez system bankowości elektronicznej są każdorazowo autoryzowane przy użyciu jednorazowych haseł SMS, które użytkownik otrzymuje pod wskazany numer telefonu komórkowego. Login oraz hasła dostępu do bankowości Każdy z użytkowników systemu bankowości elektronicznej otrzymuje od drogą ową niepowtarzalny identyfikator (tzw. login) w postaci ciągu 8 cyfr, które należy wpisać w odpowiednie pole na stronie logowania do systemu. Jednocześnie pod numer telefonu komórkowego wysyłane są dwa unikalne hasła dostępu: hasło dostępu do bankowości internetowej (systemu WWW) w postaci 14-elementowego ciągu znaków, hasło dostępu do bankowości telefonicznej (Contact Center) w postaci ciągu 10 cyfr. Proszę pamiętać, że Idea Bank nigdy nie poprosi Państwa o podanie loginu ani hasła do bankowości internetowej ani nie będzie wysyłał linków do logowania. Klient jest weryfikowany na podstawie hasła do bankowości telefonicznej jedynie w wypadku, gdy sam skontaktuje się z bankiem poprzez infolinię. Automatyczne wylogowywanie Po 10 minutach bezczynności bankowość internetowa automatycznie zakończy pracę i użytkownik zostanie wylogowany z systemu, co ma na celu ochronę przed niepowołanym dostępem do danych. Aby w dalszym ciągu korzystać z bankowości, konieczne będzie ponowne zalogowanie się do systemu. Wymagania systemowe zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych Mozilla Firefox (wersja 3.0 lub wyżej) i Internet Explorer (wersja 7.0 lub wyżej) z uwagi na wbudowane wzmocnione mechanizmy bezpieczeństwa. Wskazane jest również włączenie trybu prywatnego, jeśli został udostępniony w przeglądarce. Klienci korporacyjni Klienci korporacyjni to osoby fizyczne prowadzące wspólnie działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej, a także osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, a posiadające zdolność prawną. 5

6 Typy użytkowników obsługiwanych przez bankowość elektroniczną Obsługa klientów korporacyjnych jest nieco inna od obsługi klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Główna różnica polega na tym, że klient korporacyjny wyznacza użytkowników, którzy w jego imieniu otrzymują dostęp do bankowości elektronicznej i korzystają z niej zgodnie z uprzednio przyznanymi uprawnieniami. Użytkowników bankowości elektronicznej można podzielić na dwa typy: użytkownicy główni, użytkownicy dodatkowi. Uwaga! Każdy z użytkowników głównych i dodatkowych otrzymuje indywidualny login oraz hasła do bankowości internetowej i telefonicznej. Użytkownik główny to osoba fizyczna umocowana przez Klienta do dokonywania czynności faktycznych, czynności prawnych oraz składania oświadczeń woli w związku z wykonywaniem umowy ramowej i/lub umów produktowych. Użytkownikami głównymi są w szczególności wspólnicy, osoby wchodzące w skład zarządu, prokurenci oraz pełnomocnicy Klienta. W trakcie składania wniosku o otwarcie rachunku bankowego w należy wyznaczyć przynajmniej jednego użytkownika głównego. Co warto wiedzieć? Użytkownik główny: ma pełny dostęp do bankowości internetowej i telefonicznej, dlatego nie są mu przyznawane uprawnienia, nie ma możliwości ograniczania uprawnień pozostałych użytkowników głównych ani zmieniana ich danych, może samodzielnie reprezentować Klienta w oddziałach, w tym składać dyspozycje oraz dokonywać innych czynności wynikających z zawartych umów produktowych, może wyznaczać użytkowników dodatkowych oraz przydzielać / zmieniać / odbierać im uprawnienia, może definiować grupy użytkowników, schematy akceptacji oraz reguły akceptacji, może zlecać realizację przelewów bez ograniczeń (limitów) kwotowych, może przeglądać historię operacji na rachunkach, zestawienie wszystkich przelewów oczekujących na zatwierdzenie lub akceptację, historię przebiegu procesu akceptacji przelewów oraz korzystać z pozostałych usług oferowanych przez Idea Bank (zgodnie z Tabelą Funkcjonalności Systemów). 6

7 Należy pamiętać, iż Klient jest zobowiązany do powiadomienia banku w formie pisemnej o każdej zmianie osoby będącej użytkownikiem głównym. W tym celu należy wypełnić, podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji i dostarczyć do banku Formularz zmiany danych, który jest udostępniony w oddziałach banku oraz na stronie internetowej Użytkownicy, którzy utracili prawo do reprezentowania Klienta, zostaną usunięci z bankowości elektronicznej. W wypadku ustanowienia nowego użytkownika głównego wypełniony Formularz zmiany danych powinien być złożony przez nowego użytkownika głównego w oddziale banku, gdzie również zostanie zweryfikowana tożsamość tego użytkownika. Użytkownik dodatkowy to osoba fizyczna umocowana przez użytkownika głównego do dokonywania w imieniu i na rzecz Klienta czynności faktycznych, czynności prawnych oraz składania oświadczeń woli, w zakresie wyznaczonym przez użytkownika głównego, w związku z wykonywaniem umowy ramowej i/lub umów produktowych. Użytkownicy dodatkowi mogą być dodawani lub usuwani przez użytkowników głównych za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Konto użytkownika dodatkowego jest aktywowane po dostarczeniu do banku skanu dowodu osobistego nowego użytkownika. Użytkownik dodatkowy: ma ograniczony dostęp do bankowości internetowej i telefonicznej, zgodnie z przyznanymi uprawnieniami, po zalogowaniu się do bankowości internetowej widzi jedynie te opcje, do których ma dostęp (oznacza to, że widoki stron mogą się różnić u poszczególnych użytkowników), nie może składać dyspozycji ani oświadczeń woli w imieniu Klienta w oddziałach banku, nie ma możliwości zmieniana danych i uprawnień pozostałych użytkowników dodatkowych, nie może definiować grup użytkowników, schematów akceptacji ani reguł akceptacji, nie ma możliwości podglądu listy użytkowników bankowości. Uprawnienia przyznawane użytkownikom dodatkowym można podzielić na dwie grupy: uprawnienia ogólne oraz uprawnienia do poszczególnych rachunków. Jeśli Klient nie posiada żadnego rachunku, w bankowości będzie można ustawić jedynie uprawnienia ogólne, zaś pozostałe nie będą widoczne. Wszystkie uprawnienia zostały zaprezentowane poniżej, przy czym warto zauważyć, że nadając użytkownikowi uprawnienie do zlecania przelewów, należy również ustalić limity miesięczne. 7

8 Uprawnienia ogólne: Czy konto aktywne? opcja umożliwiająca zablokowanie / odblokowanie dostępu użytkownika do systemu; Uwaga! Dostęp nowego użytkownika dodatkowego do systemu jest automatycznie zablokowany do momentu otrzymania przez skanu dowodu osobistego tego użytkownika. W tym czasie nie będzie możliwe korzystanie z uprawnienia Czy konto aktywne?. Blokowanie / odblokowywanie użytkowników dodatkowych jest dostępne jedynie dla tych użytkowników dodatkowych, których konta zostały aktywowane przez. Dostęp do kredytów możliwość składania wniosków o kredyt, podsumowanie stanu przyznanych Klientowi kredytów, podgląd szczegółowych informacji dotyczących kredytów, podgląd historii operacji na kredycie, możliwość zapisania w pliku planu rat lub limitu, możliwość wysłania zapytania o kredyt poprzez formularz kontaktu z bankiem; Dostęp do lokat zestawienie i podsumowanie założonych lokat, zestawienie lokat nieopłaconych i lokat w trakcie realizacji, podgląd szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych lokat, możliwość zamówienia potwierdzenia założenia lokaty w formie papierowej, możliwość zapisania w pliku potwierdzenia założenia lokaty i zbiorczego potwierdzenia założenia wielu lokat, możliwość zmiany parametrów lokat, możliwość zerwania lub przedłużenia lokaty, możliwość otwarcia nowej lokaty; Podgląd historii przelewów niezrealizowanych / odrzuconych. Uprawnienia szczegółowe: Dostęp do konta bez tego uprawnienia użytkownik nie zobaczy danego rachunku w bankowości (nie będzie miał do niego dostępu) i nie będzie możliwe przydzielenie mu pozostałych uprawnień do rachunku; Dostęp do wyciągów elektronicznych podgląd comiesięcznych wyciągów generowanych w bankowości (wyciągi generowane są w postaci pliku pdf); Podgląd salda rachunku; Podgląd historii operacji na rachunku podgląd historii operacji na rachunku, w tym detali poszczególnych transakcji; Przelewy na rachunki własne możliwość zlecenia przelewów na rachunki w granicach przyznanego limitu miesięcznego; Uwaga! Zmiana wielkości limitu miesięcznego (zwiększenie, zmniejszenie) w trakcie trwania miesiąca nie spowoduje anulowania dotychczas wykorzystanego limitu. 8

9 Przelewy zewnętrzne możliwość zlecenia przelewów na rachunki w innych bankach w granicach przyznanego limitu miesięcznego; Przelewy do US możliwość zlecenia przelewów do urzędu skarbowego w granicach przyznanego limitu miesięcznego; Przelewy do ZUS możliwość zlecenia przelewów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w granicach przyznanego limitu miesięcznego; Realizacja zleceń stałych możliwość definiowania zleceń stałych (uwaga! użytkownik dodatkowy będzie widział na liście zleceń tylko te zlecenia, które utworzył własnoręcznie); Uwaga! Użytkownik Dodatkowy będzie widział na liście zleceń stałych tylko te zlecenia, które utworzył własnoręcznie, zaś Użytkownik Główny na liście będzie widział wszystkie zlecenia utworzone w Bankowości. Uwaga! Należy pamiętać, że zlecenia stałe przestaną być realizowane po przekroczeniu limitu ustawionego do uprawnienia Realizacja zleceń stałych! Edycja zleceń stałych możliwość zmieniania parametrów zleceń, które uprzednio zostały utworzone przez danego użytkownika dodatkowego; Usuwanie zleceń stałych możliwość usuwania zleceń uprzednio utworzonych przez danego użytkownika dodatkowego; Zawieszanie zleceń stałych możliwość blokowania zleceń stałych uprzednio utworzonych przez danego użytkownika dodatkowego. Uwaga! Użytkownik dodatkowy będzie mógł edytować, usuwać lub zawieszać jedynie zlecenia, które sam utworzył. Uwaga! Anulowanie zleceń stałych dostępne jest jedynie dla Użytkowników Głównych. 9

10 Uwaga! Dostęp nowego użytkownika dodatkowego do systemu jest automatycznie zablokowany do momentu otrzymania przez skanu dowodu osobistego tego użytkownika. W tym czasie nie będzie możliwe korzystanie z uprawnienia Czy konto aktywne?. Blokowanie / odblokowywanie użytkowników dodatkowych jest dostępne jedynie dla tych użytkowników dodatkowych, których konta zostały aktywowane przez. Szczegółowy zakres uprawnień oraz funkcji udostępnionych w bankowości elektronicznej poszczególnym typom użytkowników został przedstawiony w Tabeli Funkcjonalności Systemów, umieszczonej na stronie internetowej 10

11 Dodawanie i usuwanie użytkowników Użytkownicy dodatkowi Bankowość elektroniczna dla klientów korporacyjnych została zaprojektowana tak, aby umożliwić im swobodne zarządzanie dostępem do poszczególnych usług oferowanych przez. Oznacza to, że użytkownicy główni reprezentujący Klienta mogą dodawać użytkowników dodatkowych do bankowości, zarządzać ich uprawnieniami oraz usuwać ich z systemu. Konta nowych użytkowników dodatkowych mogą być tworzone bezpośrednio poprzez bankowość internetową i telefoniczną. Pamiętaj! Każdy z użytkowników głównych ma możliwość dodawania nowych użytkowników, przydzielania im uprawnień oraz usuwania ich z bankowości. Użytkownicy dodatkowi nie mają takich uprawnień. Aby dodać poprzez bankowość internetową użytkownika dodatkowego, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami: 1. Proszę wejść w Ustawienia i wybrać opcję Lista użytkowników. Wówczas na stronie zostanie wyświetlona lista wszystkich użytkowników, którzy mają dostęp do bankowości. 2. Następnie proszę kliknąć przycisk Dodaj użytkownika znajdujący się pod listą użytkowników. W kolejnych krokach system poprosi Państwa o uzupełnienie danych osobowych nowego użytkownika oraz przydzielenie mu uprawnień poprzez wybór opcji Tak / Nie. 3. Po wskazaniu wszystkich uprawnień proszę potwierdzić decyzję poprzez kliknięcie przycisku Zapisz. 4. W celu potwierdzenia operacji proszę wpisać w wyświetlone pole kod SMS, który został wysłany z systemu pod Państwa numer telefonu komórkowego. Na koniec proszę zatwierdzić czynność. 5. Jeśli wpisali Państwo poprawny kod SMS, nowy użytkownik zostanie utworzony w bankowości i po ponownym zalogowaniu się do systemu będzie wyświetlony na liście użytkowników ze statusem Zablokowany. Idea Bank SA odblokuje nowemu użytkownikowi dodatkowemu dostęp do bankowości po otrzymaniu skanu jego dowodu osobistego. 11

12 Konto nowego użytkownika dodatkowego zostanie aktywowane po dostarczeniu do skanu dowodu osobistego nowego użytkownika. Użytkownik dodatkowy otrzyma login wysłany na adres podany w formularzu dodawania użytkownika oraz hasła do bankowości internetowej i telefonicznej wysłane pod numer telefonu komórkowego podany w formularzu. Od tego momentu nowy użytkownik będzie mógł logować się do systemu transakcyjnego. W celu usunięcia użytkownika dodatkowego z bankowości: 1. Proszę wejść w Ustawienia i wybrać opcję Lista użytkowników. 2. Proszę kliknąć przycisk Usuń przy użytkowniku, którego chcą Państwo usunąć. 3. Aby potwierdzić operację, należy wpisać w wyświetlone pole kod SMS, który został wysłany z systemu pod Państwa numer telefonu komórkowego. Na koniec proszę zatwierdzić czynność. 4. Jeśli wpisali Państwo poprawny kod SMS, nowy użytkownik zostanie usunięty z bankowości i nie będzie wyświetlany na liście użytkowników po ponownym zalogowaniu się do systemu. Użytkownicy główni W celu dodania, usunięcia lub zmiany danych użytkownika głównego należy dostarczyć do banku drogą pocztową lub złożyć w oddziale Formularz zmiany danych podpisany przez osoby reprezentujące Klienta. Formularz dostępny jest na stronie internetowej oraz w oddziałach banku. 12

13 Grupy użytkowników Bankowość korporacyjna funkcjonuje w oparciu o grupy osób, dlatego każdy użytkownik mający dostęp do systemu (główny i dodatkowy) musi być przydzielony do jednej z grup. Jest to konieczne w celu późniejszego tworzenia schematów i reguł akceptacji przelewów. Uwaga! Każdy z użytkowników musi być członkiem grupy. Użytkownik może należeć tylko do jednej grupy w danym momencie. Zalecane jest tworzenie mniejszej liczby grup, żeby jednocześnie ograniczyć liczbę schematów i reguł akceptacji. Przykład Klient zgodnie z KRS jest reprezentowany przez 2 użytkowników: 1. Jana Kowalskiego (członka zarządu) użytkownik główny, 2. Katarzynę Nowak (członka zarządu) użytkownik główny. Reprezentanci Klienta są jednocześnie użytkownikami głównymi i mają pełne uprawnienia. Ponadto dostęp do systemu otrzymało jeszcze 5 użytkowników dodatkowych: 3. Robert Wiśniewski (dyrektor marketingu), 4. Marek Borkowski (dyrektor sprzedaży), 5. Zofia Darska (główna księgowa), 6. Bartosz Mazurek (księgowy), 7. Jagoda Muszyńska (księgowa). W bankowości internetowej utworzone zostały trzy grupy osób, do których przydzielono użytkowników jak poniżej: Grupa Zarząd: Jan Kowalski, Katarzyna Nowak, Grupa Dyrektorzy: Robert Wiśniewski, Marek Borkowski, Grupa Księgowi: Zofia Darska, Bartosz Mazurek, Jagoda Muszyńska. Uwaga! Grupy osób mogą być tworzone jedynie przez użytkowników głównych. 13

14 Proces akceptacji przelewu, czyli schematy i reguły akceptacji Zgodnie z polityką bezpieczeństwa Idea Bank przelewy i zlecenia realizowane dla klientów korporacyjnych za pośrednictwem bankowości elektronicznej muszą być najpierw zaakceptowane przez co najmniej jedną osobę. Jest to następstwo podstawowych założeń bankowości korporacyjnej, zgodnie z którymi dostęp do systemu może posiadać więcej niż jeden użytkownik, a dyspozycje są składane przez różnych użytkowników na podstawie przyznanych im uprawnień. Przelewy i zlecenia stałe (nowe, zmienione, usuwane) należy akceptować w oparciu o reguły oraz schematy akceptacji. Dla ułatwienia proces akceptacji przelewów oraz zleceń został przedstawiony na poniższym diagramie: KLIENT KLIENT SYSTEM SYSTEM SYSTEM KLIENT Zaakceptowany przelew zostaje oddany do realizacji Z diagramu wyraźnie wynika, że wszelkie zlecenia transakcji akceptowane są w oparciu o uprzednio zdefiniowane reguły i schematy akceptacji. Każde zlecenie przyporządkowywane jest do odpowiedniej reguły, w zależności od: kwoty przelewu, grupy osób, do której należy zleceniodawca przelewu, oraz rachunku, z którego realizowany będzie przelew. Reguła określa, według którego schematu będzie odbywać się proces akceptacji, inaczej mówiąc które osoby z grupy będą musiały zaakceptować zlecenie zanim trafi ono do realizacji. W rzeczywistości przypisanie przelewu do reguły zajmuje kilka sekund zaraz po zleceniu transakcji (uzupełnieniu i zatwierdzeniu danych) przelew zostaje wyświetlony na liście przelewów oczekujących na akceptację u osób uwzględnionych w schemacie. Uwaga! Schematy i reguły akceptacji mogą być tworzone jedynie przez użytkowników głównych. 14

15 Schematy akceptacji Schemat akceptacji określa, ile osób powinno zaakceptować przelew i do jakiej grupy one należą. Może on się składać z kilku kroków, przy czym na każdym kroku swój głos będą oddawały osoby należące do innej grupy. Takie rozwiązanie znacznie upraszcza zarządzanie przepływem pieniędzy w firmach. Przykładowo przelewy na mniejsze kwoty mogą być akceptowane jedynie przez główną księgową, zaś na wyższe kwoty przez główną księgową oraz dodatkowo przez wszystkie osoby z grupy Zarząd. Jak wygląda konstrukcja schematu akceptacji? Każdy schemat składa się z: nazwy, minimum jednego kroku, dla którego należy zdefiniować: rodzaj akceptacji, czyli liczbę osób, które muszą zaakceptować przelew (wszyscy z grupy, X osób z grupy, jedna osoba z grupy), nazwę grupy osób, które będą akceptowały przelew na tym kroku, opcji Czy status widoczny dla innych po zaznaczeniu tej opcji pozostałe osoby w grupie będą miały dostęp do Przebiegu akceptacji przelewu, czyli będą mogły zobaczyć, kto zaakceptował lub odrzucił przelew na danym kroku. Uwaga! Każdy schemat akceptacji musi składać się przynajmniej z jednego kroku. W wypadku gdy kroków jest więcej, użytkownicy główni mają możliwość zmieniania kolejności kroków poprzez wybór przycisków Przesuń niżej lub Przesuń wyżej. 15

16 Przykład Klient zdecydował się na utworzenie dwóch schematów akceptacji o nazwach: Podstawowy oraz Zaawansowany. 1. Pierwszy schemat składa się tylko z jednego kroku. Przelewy muszą być zaakceptowane przez wszystkie osoby z grupy Księgowi, czyli przez Zofię Darską, Bartosza Mazurka oraz Jagodę Muszyńską. W wypadku gdy przelew zostanie odrzucony przez którąkolwiek z osób (Zofię, Jagodę lub Bartosza), wówczas zostanie od razu przeniesiony na listę przelewów niezrealizowanych (nie będzie realizowany). Ponadto każda osoba z grupy będzie mogła zobaczyć, czy przelew został wcześniej zaakceptowany przez pozostałe osoby, poprzez kliknięcie przycisku Przebieg akceptacji w szczegółach przelewu oczekującego na akceptację. Nazwa: Podstawowy Krok 1: Rodzaj akceptacji: Wszyscy Grupa: Księgowi Czy status widoczny dla innych: Tak (zaznaczony checkbox) 2. Drugi schemat składa się z dwóch kroków. Najpierw przelew muszą zaakceptować co najmniej dwie osoby z grupy Księgowi nawet jeśli pierwsza osoba odrzuci przelew, to przejdzie on do drugiego kroku w schemacie, pod warunkiem że pozostałe dwie osoby z grupy go zaakceptują. Co ważne, osoby z grupy Księgowi nie mają dostępu do przebiegu akceptacji przelewu, czyli do informacji o tym, jak głosowały pozostałe osoby (jeśli zdążyły wcześniej zaakceptować lub odrzucić przelew). W następnym kroku przelew musi zaakceptować jedna dowolna osoba z grupy Dyrektorzy (Robert Wiśniewski lub Marek Borkowski). Nazwa: Zaawansowany Krok 1: Rodzaj akceptacji: X osób z grupy (w nowo wyświetlone pole należy wpisać cyfrę 2 ) Grupa: Księgowi Czy status widoczny dla innych: Nie (niezaznaczony checkbox) Krok 2: Rodzaj akceptacji: Jeden z wielu Grupa: Dyrektorzy Czy status widoczny dla innych: Tak (zaznaczony checkbox) 16

17 Reguły akceptacji Reguła akceptacji definiuje, jakie przelewy będą akceptowane zgodnie z wybranym schematem akceptacji. W celu przypisania przelewów do schematu należy określić ich przedział kwotowy, jedną lub kilka grup osób, przez które przelewy będą zlecane, oraz rachunek (lub rachunki), z którego będą realizowane. Podsumowując, reguła akceptacji składa się z poniższych elementów: nazwa reguły, przedział kwotowy przelewów (od do), które będą realizowane zgodnie z tą regułą, nazwa schematu akceptacji, w oparciu o który będą akceptowane przelewy, grupa / grupy, do których należą osoby zlecające przelewy, nazwa rachunku / rachunków, z którego/ych będą realizowane przelewy (w wypadku uzyskania wymaganych akceptacji), pole Aktywna umożliwia blokowanie / odblokowanie reguły. 17

18 Przykład Klient zdecydował, że wszystkie przelewy zlecane przez księgowych będą akceptowane zgodnie ze schematem Podstawowym i nazwał tę regułę Od księgowych. Jednocześnie zdefiniował drugą regułę Ważne transfery, zgodnie z którą przelewy na wyższe kwoty, zlecane przez dyrektorów, będą akceptowane w oparciu o schemat Zaawansowany. Dane do obu reguł wyglądają następująco: 1. Nazwa: Od księgowych Kwota od do: zł Schemat akceptacji: Podstawowy Grupa: Księgowi Produkt: Pakiet Firma to Ja Aktywna: Tak (zaznaczony checkbox) 2. Nazwa: Ważne transfery Kwota od do: zł Schemat akceptacji: Zaawansowany Grupa: Dyrektorzy Produkt: Pakiet Firma to Ja Aktywna: Tak (zaznaczony checkbox) Jeśli wszystkie przelewy (niezależnie od tego, kto je zlecił) mają przechodzić przez jeden schemat akceptacji, zalecamy utworzenie tylko jednej grupy z wszystkimi użytkownikami i przypisanie jej do reguły. W przeciwnym wypadku konieczne będzie definiowanie kilku identycznych reguł (po jednej na każdą grupę osób). Uwaga! Proszę pamiętać, że reguły nie mogą się wzajemnie wykluczać, ponieważ wówczas przelewy nie zostaną zrealizowane! Ponadto nie powinno być żadnych luk pomiędzy regułami, np. w zakresie kwot przelewów. Uwaga! Pamiętaj, że reguły nie mogą się wzajemnie wykluczać (całkowicie pokrywać), ponieważ wówczas przelewy nie zostaną zrealizowane! Ponadto nie powinno być żadnych luk pomiędzy kwotami przelewów (należy wpisywać kwoty zaokrąglone do dwóch liczb po przecinku, np.: 0,01-60 PLN oraz 60,01 99,99 PLN). 18

19 Aktywacja dostępu do bankowości elektronicznej Klient może złożyć wniosek o otwarcie rachunku bankowego w poprzez stronę serwis telefoniczny Contact Center lub bezpośrednio u doradcy w oddziale bankowym. We wniosku należy podać podstawowe dane Klienta oraz użytkowników głównych, którzy będą mieli nieograniczony dostęp do konta i będą mogli samodzielnie składać dyspozycje w imieniu Klienta. Poprawne wypełnienie wniosku skutkuje otrzymaniem loginu do bankowości internetowej na wskazany we wniosku adres oraz haseł do bankowości internetowej i telefonicznej pod numer telefonu komórkowego. Dostęp do bankowości internetowej jest aktywowany z chwilą pierwszego logowania, jednakże Klient nie będzie miał możliwości wykonywania transakcji płatniczych w wypadku, gdy wymagane jest uprzednie podpisanie umowy ramowej i/lub produktowej. Wówczas na adres korespondencyjny Klienta są wysyłane niezbędne dokumenty, które należy podpisać w obecności kuriera zgodnie z zasadami reprezentacji przyjętymi przez Klienta. Po pozytywnej weryfikacji dokumentów otrzymanych przez zostanie odblokowana możliwość wykonywania transakcji płatniczych, co oznacza, że Klient uzyska nieograniczony dostęp do konta. Jeśli będzie miał wątpliwości dotyczące otrzymanych dokumentów, skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem Contact Center. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów korporacyjnych, proponuje rozwiązanie, które jest zgodne z ideą swobodnego zarządzania dostępem do konta bez utraty kontroli nad przepływem środków pieniężnych. Od momentu pierwszego logowania użytkownicy główni reprezentujący Klienta mają możliwość definiowania użytkowników dodatkowych, dla których należy ustawić odrębne uprawnienia do konta. Wyróżniamy dwa typy uprawnień uprawnienia ogólne (np. dostęp do kredytów, lokat, inne) oraz uprawnienia do poszczególnych rachunków (zlecanie przelewów z rachunku, dodawanie / zmiana / usuwanie / zawieszanie zleceń stałych, podgląd historii rachunku, inne). Każdy z użytkowników dodatkowych otrzymuje własny login wraz z hasłami do bankowości internetowej i telefonicznej, przy czym dostęp do bankowości odblokowywany jest po otrzymaniu przez skanu dowodu osobistego danego użytkownika dodatkowego jest to potwierdzenie tożsamości użytkownika. Tym sposobem Klient sam decyduje, które rachunki są widoczne w systemie dla poszczególnych użytkowników dodatkowych i w jakim stopniu ograniczone jest składanie przez nich dyspozycji. 19

20 Pierwsze logowanie do bankowości internetowej W celu zalogowania się do bankowości internetowej należy wejść na stronę internetową i kliknąć link Logowanie w prawym górnym rogu. Następnie należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: 1. W odpowiednie pole na stronie proszę wpisać login, który został wysłany przez po zakończeniu procesu rejestracji na wskazany przez Państwa adres . Proszę pamiętać, żeby nie kopiować loginu, tylko samodzielnie wpisać go przy pomocy klawiatury. Następnie proszę kliknąć Dalej. 2. Proszę podać brakujące litery lub cyfry z hasła do bankowości internetowej, które zostało wysłane przez Idea Bank SA pod wskazany przez Państwa numer telefonu komórkowego. Następnie proszę kliknąć Dalej. Hasło do bankowości internetowej jest maskowane, co oznacza że nigdy nie poprosi Państwa o wpisanie pełnego hasła, a jedynie kilku losowo wybranych znaków. Podczas każdego logowania trzeba będzie uzupełnić inne znaki niż przy poprzednim logowaniu. Opisane rozwiązanie znacznie zwiększa bezpieczeństwo Państwa danych i uchroni Państwa przez zobaczeniem całego hasła przez osoby niepożądane. 20

21 3. Po poprawnym zweryfikowaniu loginu i hasła system poprosi Państwa o zmianę hasła na własne, którego od tego momentu będą Państwo używać przy kolejnych logowaniach. Nowe hasło powinno składać się z co najmniej 10 znaków, nie jest zalecane używanie polskich znaków. Dla zwiększenia bezpieczeństwa warto używać zarówno cyfr, jak i małych i wielkich liter oraz znaków specjalnych. Po wpisaniu hasła proszę kliknąć Zapisz. 4. W celu potwierdzenia operacji proszę wpisać w wyświetlone pole kod autoryzacji (SMS), który został wysłany z systemu pod Państwa numer telefonu komórkowego. Na koniec proszę zatwierdzić zmianę hasła. 5. Jeśli został wpisany poprawny kod SMS, system poinformuje Państwa o zmianie hasła. Od tego momentu mogą Państwo korzystać z konta zgodnie z uprawnieniami. Proszę pamiętać, że użytkownicy główni mają pełny dostęp do konta, zaś użytkownicy dodatkowi zarządzają kontem zgodnie z przydzielonymi im uprawnieniami. 21

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA (dotyczy przedsiębiorców)

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA (dotyczy przedsiębiorców) Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej Spis treści Wstęp...................................... 3 System bankowości elektronicznej Idea Bank SA................................. 4» Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS -

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - Zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 I Informacje o rachunku 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM SEZ@M DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW SPIS TREŚCI Wstęp 2 Logowanie do systemu Sez@m 3 Samodzielne odblokowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów.

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Spis treści WSTĘP... 2 LOGOWANIE DO SYSTEMU SEZ@M... 3 SAMODZIELNE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZMIANA LIMITÓW TRANSAKCJI INTERNETOWYCH... 3 2.1 WPROWADZANIE WNIOSKU O LIMIT DLA TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W SYSTEMIE VISIONA...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

R-ONLINE. Przewodnik po systemie bankowości internetowej R-Online. www.raiffeisen.pl

R-ONLINE. Przewodnik po systemie bankowości internetowej R-Online. www.raiffeisen.pl Przewodnik po systemie bankowości internetowej R-Online Pierwsze logowanie Przed pierwszym logowaniem należy aktywować dostęp do systemu. Można to zrobić podczas wizyty w oddziale banku lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania KB tokena

Instrukcja użytkowania KB tokena Instrukcja użytkowania KB tokena Wstęp Co to jest KB token? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych. Token mobilny

Bardziej szczegółowo

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut Bankowość elektroniczna 2 Aktualizacja: 7 listopada 2013 r. Spis treści I. NEGOCJACJE ON-LINE OPROCENTOWANIA LOKAT ZA

Bardziej szczegółowo

Millenet to takie proste! 3. 5 kroków do systemu Millenet 4. Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny dostęp do usługi 5

Millenet to takie proste! 3. 5 kroków do systemu Millenet 4. Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny dostęp do usługi 5 Spis treści Millenet to takie proste! 3 5 kroków do systemu Millenet 4 Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny dostęp do usługi 5 Do czego służy H@sło2 i H@słaSMS? 5 Zostałeś automatycznie wylogowany?

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników

Podręcznik Użytkownika ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników obowiązuje dla Klientów z segmentu małych firm Spis treści Podręcznik Użytkownika... 1 I. Słownik... 3 II. Udostępnienie systemu ING BankOnLine z funkcjonalnością

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna bankowość ekonto24

Bezpieczna bankowość ekonto24 Bezpieczna bankowość ekonto24 Bezpieczne logowanie Zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej w SK banku. Przed zalogowaniem się do systemu internetowego

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Instrukcja aktywacji tokena w systemie millenet dla przedsiębiorstw SPIS TREŚCI I. Token wprowadzenie 2 II. Pierwsze uruchomienie i nadanie PIN-u 4 III. Autoryzacja pojedynczego

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku e-kantor

Przewodnik po rachunku e-kantor Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis treści I. Otwarcie rachunku e-kantor

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna bankowość efirma24

Bezpieczna bankowość efirma24 Bezpieczna bankowość efirma24 Bezpieczne logowanie Zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej w SK banku. Przed zalogowaniem się do systemu internetowego

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Panel Administracyjny (wersja beta)

Panel Administracyjny (wersja beta) TransmisjeOnline.pl Panel Administracyjny (wersja beta) Umożliwia zaplanowanie i zdefiniowanie sesji, zarządzanie użytkownikami, dostęp do danych konta oraz faktur. TransmisjeOnline sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut 1 1. Ochrona danych osobowych. Informacje uzyskane od Klienta w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie Klienta są przedmiotem ochrony danych osobowych.

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE RACHUNKU BROKERSKIEGO ONLINE (Potwierdzenie przelewem) oraz ZŁOŻENIE ZAPISU W SYSTEMIE BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

OTWARCIE RACHUNKU BROKERSKIEGO ONLINE (Potwierdzenie przelewem) oraz ZŁOŻENIE ZAPISU W SYSTEMIE BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Biuro Maklerskie OTWARCIE RACHUNKU BROKERSKIEGO ONLINE (Potwierdzenie przelewem) oraz ZŁOŻENIE ZAPISU W SYSTEMIE BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ 1/8 Osoby niebędące Klientami Alior Banku mają możliwość otwarcia

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika 2012-01-30 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Przesyłanie wyciągów pocztą elektroniczną... 3 3. Przeglądanie wyciągów w Repozytorium... 3 3.1. Wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja obsługi Panelu Sklep Spis treści: Logowanie Lista wniosków Filtr Stan Edycja wniosku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blokada hasła Generator Linków w Panelu Sklep Strona 1 z 22 Logowanie Panel

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

SERWIS INTERNETOWY GRUPY EUROPA. Instrukcja użytkownika

SERWIS INTERNETOWY GRUPY EUROPA. Instrukcja użytkownika SERWIS INTERNETOWY GRUPY EUROPA Instrukcja użytkownika ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.TUEUROPA.PL WWW.TUEUROPA.PL Serwis Internetowy Grupy Europa został stworzony z myślą o naszych Klientach, aby umożliwiać

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ MOBILNA BANKU BPH PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

BANKOWOŚĆ MOBILNA BANKU BPH PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA BANKOWOŚĆ MOBILNA BANKU BPH PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WSTĘP 2 JAK ZACZĄĆ KORZYSTAĆ 3 BEZPIECZEŃSTWO 4 APLIKACJA BANKU BPH 5 LOGOWANIE 5 NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE 6 POZOSTAŁE 12 BANKOWOŚĆ MOBILNA DOSTĘPNA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA O SERWISIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH... 3 3. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rejestracja/logowanie

Przewodnik. Rejestracja/logowanie Przewodnik Witaj w Panelu Przewodnika. Znajdziesz tu wszystkie informacje dotyczące działania i obsługi serwisu ictw.pl. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, w których krok po kroku

Bardziej szczegółowo

Zdalny dostęp. do Funduszy Arka. przewodnik po zmianach. www.arka.pl 061 885 19 19

Zdalny dostęp. do Funduszy Arka. przewodnik po zmianach. www.arka.pl 061 885 19 19 Zdalny dostęp do Funduszy Arka www.arka.pl 061 885 19 19 przewodnik po zmianach Spis treści Zlecenia, jakie możesz składać przez Internet lub telefon............................................ 3 Twój

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Rejestracja w Serwisie topfx.pl

PRZEWODNIK. Rejestracja w Serwisie topfx.pl PRZEWODNIK Rejestracja w Serwisie topfx.pl Rejestracja w Serwisie topfx.pl umożliwia dostęp do Panelu Transakcyjnego, w którym możliwe jest przeprowadzanie transakcji wymiany walut w oparciu o rachunki

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Wymiana walut w kantorze internetowym topfx

PRZEWODNIK. Wymiana walut w kantorze internetowym topfx PRZEWODNIK Wymiana walut w kantorze internetowym topfx Aby wykonać operację wymiany walut, Użytkownik kantoru internetowego topfx.pl musi posiadać minimum dwa rachunki bankowe: rachunek złotówkowy (PLN)

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet.

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro)

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) 1. AKTYWACJA USŁUGI... 2 2. OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJONALNOŚCI BRAMKI SMS... 4 2.1. DEFINIOWANIE GRUPY ODBIORCÓW...

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

MILLENET: PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA DODANIE/AKTUALIZACJA NUMERU TELEFONU

MILLENET: PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA DODANIE/AKTUALIZACJA NUMERU TELEFONU MILLENET: PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA DODANIE/AKTUALIZACJA NUMERU TELEFONU W systemie Millenet dla Przedsiębiorstw dodanie lub aktualizację numeru telefonu może wykonać dowolny użytkownik (własne dane użytkownika)

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Przed pierwszą rejestracją w systemie I-Bank na komputerze należy zainstalować program Java w najnowszej wersji dostępnej na stronie producenta www.java.com. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

SERWIS INTERNETOWY GRUPY EUROPA. Instrukcja użytkownika

SERWIS INTERNETOWY GRUPY EUROPA. Instrukcja użytkownika SERWIS INTERNETOWY GRUPY EUROPA Instrukcja użytkownika ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.TUEUROPA.PL WWW.TUEUROPA.PL Serwis Internetowy Grupy Europa został stworzony z myślą o naszych Klientach, aby umożliwiać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe Spis treści 1 Wstęp... 1 2 Funkcjonalność Kredyty... 1 2.1 Podgląd szczegółów kredytu, zakres dostępnych danych... 2 2.2 Inne funkcjonalności dot. kredytów w bankowości GB24... 5 3 Karty płatnicze (Debetowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Micropay2

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Micropay2 Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Micropay2 Spis treści: 1 Ochrona danych osobowych 2 Bezpieczeństwo danych 3 Cel programu 4 Wymagania techniczne programu 5 Adres internetowy (link) programu 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 Co to jest KB token i token wielofunkcyjny? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH Dostęp do zaświadczeń elektronicznych jest możliwy dla czynnych członków izby, po zalogowaniu się do PORTALU PIIB znajdującego się na stronie Polskiej

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Fundusze Inwestycyjne

Fundusze Inwestycyjne Biuro Maklerskie Fundusze Inwestycyjne Przewodnik dla Inwestorów SPIS TREŚCI 1. Pierwsze logowanie do Systemu Bankowości Internetowej Alior Banku 2. Podpisanie Umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 2 2. BEZPIECZEŃSTWO DOSTĘPU I KOMUNIKACJI 3 3. BEZPIECZEŃSTWO ZLECEŃ 6 4. PROCEDURA AKTYWACJI 10 5. LOGI SYSTEMOWE 10 6. DALSZE INFORMACJE 11

1. WSTĘP 2 2. BEZPIECZEŃSTWO DOSTĘPU I KOMUNIKACJI 3 3. BEZPIECZEŃSTWO ZLECEŃ 6 4. PROCEDURA AKTYWACJI 10 5. LOGI SYSTEMOWE 10 6. DALSZE INFORMACJE 11 1. WSTĘP 2 2. BEZPIECZEŃSTWO DOSTĘPU I KOMUNIKACJI 3 2.1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 3 2.2. MAKSYMALNY CZAS BRAKU AKTYWNOŚCI W SYSTEMIE 4 2.3. SZYFROWANIE SESJI INTERNETOWEJ 5 2.4. CERTYFIKAT INTERNETOWY 5 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Platformie Usług Elektronicznych ZUS

Przewodnik po Platformie Usług Elektronicznych ZUS Przewodnik po Platformie Usług Elektronicznych ZUS SPIS TREŚCI Wstęp Jeżeli nie posiadasz jeszcze profilu na PUE Z serwisu bankowości elektronicznej Millenet Ze strony internetowej ZUS Jeżeli posiadasz

Bardziej szczegółowo

Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll

Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll Novum Bank Enterprise NOE Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll Podręcznik użytkownika wersja 001 1. Jak uaktywnić usługę BILIX/Invoobill w banku BILIX to usługa ułatwiająca szybkie i wygodne

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do usługi BZWBK24 internet

Instrukcja logowania do usługi BZWBK24 internet Instrukcja logowania do usługi BZWBK24 internet 1. Pierwsze logowanie do BZWBK24 internet Pierwsze logowanie (a także logowanie po wydaniu w Oddziale nowego PIN-u do usługi) przebiega następująco: Krok

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Facebook Przelewy Getin Bank

Aplikacja Facebook Przelewy Getin Bank Aplikacja Facebook Przelewy Getin Bank Przelewy Getin Bank to bezpłatna aplikacja na Facebooku dzięki, której masz możliwość zrealizowania przelewu nawet wtedy, gdy nie znasz numeru konta Odbiorcy. Wystarczy,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw.

Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw. AKTYWACJA USŁUGI Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw. W tym celu: Zaloguj się do Millenetu dla Przedsiębiorstw Wybierz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI eskok

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI eskok INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI eskok Usługa Tele-skok: 801 803 800 lub +48 (58) 782 59 00 opłata zgodna z taryfą operatora SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 2 2 SŁOWNIK POJĘĆ... 3 3 FUNKCJONALNOŚĆ USŁUGI eskok...

Bardziej szczegółowo

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Dziękujemy Państwu za wybranie usługi bankowości elektronicznej Banku Gospodarstwa Krajowego BGK@24Biznes. Nasz system bankowości

Bardziej szczegółowo

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart 1 CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Lipiec 2015 Rozwiązania skarbowe i handlowe CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Spis treści 2 Spis treści Wnioskowanie o wydanie karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika usługi e-skok. Klienci indywidualni

Instrukcja Użytkownika usługi e-skok. Klienci indywidualni Instrukcja Użytkownika usługi e-skok Klienci indywidualni Data publikacji: 02.03.2013 Spis treści 1. Witamy w e-skok! 3 2. Aktywacja usługi e-skok i pierwsze logowanie 3 3. Kanały dostępu i zakres usługi

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking... 2 3. Funkcjonalności systemu MobileBanking... 3 3.1. Obsługa rachunków i transakcji...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Strona logowania do Systemu Zarządzania Tożsamością... 3 3. Pierwsze logowanie do systemu... 4 4. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik użytkownika

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik użytkownika Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik użytkownika 2012-01-30 SPIS TREŚCI Instrukcja użytkowa systemu BGK@24 Biznes 1. Wstęp... 3 2. Przesyłanie wyciągów pocztą elektroniczną... 3 3. Przeglądanie wyciągów

Bardziej szczegółowo

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet spis treści 4 5 5 5 6 7 8 8 9 9 10 10 10 Produkty na klik Warunki Na klik krok po kroku - Oferta dla Ciebie - Dane - Kredyt - Warunki - Umowa - Umowa smskod

Bardziej szczegółowo

AKTYWACJA USŁUGI ASSET MANAGEMENT MONEY MAKERS

AKTYWACJA USŁUGI ASSET MANAGEMENT MONEY MAKERS AKTYWACJA USŁUGI ASSET MANAGEMENT MONEY MAKERS Aby skorzystać z usługi Asset Management, należy posiadać rachunek brokerski. Poniżej zamieszczamy opis otwarcia rachunku w Systemie Bankowości Internetowej

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Spis treści: I. Logowanie II. Menu konta SAS III. Konto IV. Użytkownicy V. Dokumenty VI. Ustawienia VII. Pomoc i Kontrakt

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja oprogramowania Java... 3 2.1. Instalacja w systemie operacyjnym... 3 2.2. Pierwsze uruchomienie aplikacji... 4 3. Logowanie do systemu I-Bank,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl Bramka SMS: Obsługiwanych ponad 700 sieci w ponad 200 krajach Świata SMSy z własnym polem nadawcy Raporty doręczeń Obsługa długich wiadomości SMS

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

ikasa Instrukcja użytkownika

ikasa Instrukcja użytkownika ikasa Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Rejestracja w Usłudze ikasa... 1 2. Aktywacja aplikacji... 2 3. Realizacja płatności... 4 4. Weryfikacja historii płatności:... 5 5. Zmiana kodu PIN... 5 6.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo