PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH 1

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP ZMIANA LIMITÓW TRANSAKCJI INTERNETOWYCH WPROWADZANIE WNIOSKU O LIMIT DLA TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W SYSTEMIE VISIONA ODBLOKOWYWANIE ZABEZPIECZENIA 3D SECURE MANUALNE ODBLOKOWANIE USŁUGI EDYCJA NUMERU TELEFONU KLIENTA W SYSTEMIE VISIONA ODBLOKOWANIA/ZABLOKOWANIE LUB RESET HASŁA DOSTĘPU DO PORTALU KARTOWEGO ODBLOKOWANIE/RESET HASŁA DOSTĘPU DO PORTALU KARTOWEGO ZABLOKOWANIE DOSTĘPU DO PORTALU KARTOWEGO WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE FUNKCJI ZBLIŻENIOWEJ NA KARTACH NUMER IDENTYFIKACYJNY DO PORTALU KARTOWEGO

3 1. Wstęp Przewodnik techniczny jest to dokument, w którym opisane są procesy techniczne dot. kart płatniczych. 2. Zmiana limitów transakcji internetowych Zmianę limitów transakcji internetowych może zgłosić wyłącznie Posiadacz rachunku (w przypadku kart debetowych) lub Kredytobiorca (w przypadku kart kredytowych). Nie przyjmuje się dyspozycji zmiany limitów internetowych od Użytkowników kart, nie będących Posiadaczami rachunku/kredytobiorcami. Zmiana limitu transakcji internetowych wykonywana jest w systemie Visiona. Limity są dostępne od razu po ich wprowadzeniu i zaakceptowaniu w systemie. UWAGA! Dla nowych kart wprowadzenie limitu transakcji internetowych możliwe będzie dopiero następnego dnia roboczego po wprowadzeniu wniosku o kartę poprzez System obsługi kart (CardOn lub inny lokalny system kartowy BS). Należy pamiętać, że limit transakcji internetowych jest składową limitu dziennego dla transakcji bezgotówkowych. 2.1 Wprowadzanie wniosku o limit dla transakcji internetowych w systemie Visiona W celu rozpoczęcia pracy w systemie Visiona należy zalogować się do niego podając login i hasło. Po zalogowaniu się powinien ukazać się ekran powitalny aplikacji zawierający różne moduły, z którego należy wybrać obszar Card Information Center (CIC) (Rysunek 2.1). 3

4 Zmiana limitu transakcji internetowych wykonywana jest w systemie Visiona. Limity są dostępne od razu po ich wprowadzeniu i zaakceptowaniu w systemie. Wyjątek stanowi ustalania limitów transakcji internetowych dla nowych klientów, gdzie edycja/ustawienie limitu transakcji internetowych możliwe będzie następnego dnia roboczego po wprowadzeniu wniosku poprzez System obsługi kart (CardOn lub inny lokalny system kartowy BSu). (Rysunek 2.1) UWAGA! Realizacja wniosku o ustalenie/zmianę limitu transakcji internetowych odbywa się w dwóch etapach. I ETAP: Wprowadzenie dyspozycji Po wejściu do obszaru CIC pojawi się główny ekran obszaru CIC, w którym należy wybrać z menu górnego lub z menu centralnego CIC -> Wnioski -> Modyfikacja danych (Rysunek 2.2). 4

5 (Rysunek 2.2) Po wybraniu Modyfikacja danych z powyższej ścieżki pojawi się ekran Nowy wniosek. W celu wyszukania Klienta, w polu Nr klienta należy wpisać jego PESEL lub ID_Podmiotu, którego zmiana ma dotyczyć (Rysunek 2.3). Należy wpisać PESEL lub ID Podmiotu (Rysunek 2.3) Po wyszukaniu Klienta, po prawej stronie pojawi się imię i nazwisko Klienta, dla którego ma być dokonana modyfikacja danych. Następnie w polu Typ wniosku należy wybrać z listy rozwijalnej Zmiana wniosku internetowego (Rysunek 2.4). 5

6 (Rysunek 2.4) Po wybraniu wskazanego wyżej typu wniosku, system wyświetli na ekranie listę kart przypisanych do tego Klienta. Z listy kart należy wybrać ten numer karty, dla którego ma być dokonana modyfikacja danych (Rysunek 2.5). (Rysunek 2.5) W celu przejścia do kolejnego ekranu należy kliknąć Dalej (Rysunek 2.6). 6

7 (Rysunek 2.6) Po dokonaniu wyżej opisanych czynności pojawi się kolejny ekran, na którym w sekcji Limity karty, w polu Limit transakcji E-commerce kwotowy należy wprowadzić kwotę nowego/zmienionego limitu transakcji internetowych zadeklarowaną przez Klienta, a następnie kliknąć Zapisz (Rysunek 2.7). (Rysunek 2.7) Po wprowadzeniu nowego/zmienionego limitu transakcji internetowych system zakomunikuje przyjęcie tego wniosku poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu (Rysunek 2.8). 7

8 (Rysunek 2.8) II ETAP: Akceptacja W celu zakończenia procesu ustalania/zmiany limitów transakcji internetowych należy dokonać akceptacji wprowadzonej dyspozycji poprzez wybranie z menu górnego CIC -> Wnioski -> Wnioski indywidualne (Rysunek 2.9). W celu dokonania akceptacji wprowadzone dyspozycji, należy przejść do menu g 8

9 (Rysunek 2.9) Po przejściu do nowego ekranu należy kliknąć checkbox przy wniosku o zmianę limitu transakcyjnego, a następnie należy wybrać pole Decyzja (Rysunek 2.10). 2 1 (Rysunek 2.10) W celu zaakceptowania wniosku, należy wybrać z listy rozwijanej pozycję Akceptacja, a następnie kliknąć Zapisz (Rysunek 2.11). Jeżeli powyższe czynności zostaną wykonane prawidłowo wniosek o ustalenie/zmiany limitu transakcji internetowych zostanie pomyślnie zrealizowany. 9

10 (Rysunek 2.11) W przypadku próby akceptacji wartości wyższej niż dopuszczony dzienny limit transakcji bezgotówkowych zaprezentowany zostanie stosowny komunikat (Rysunek 2.12). (Rysunek 2.12) Po zakończeniu pracy w systemie Visiona należy bezpiecznie opuścić system poprzez wylogowanie się z niego. 10

11 3. Odblokowywanie zabezpieczenia 3D Secure System Visiona udostępnia informację o statusie rejestracji Usługi na ekranie Szczegóły kart, w zakładce Dane karty, w polu Usługa 3-D Secure. W sytuacji, w której klient aktywował usługę 3-D Secure, pole prezentuje wartość Dostępna (Rysunek 3.1). (Rysunek 3.1). Każdorazowo w przypadku blokady zabezpieczenia 3D Secure, do systemu Visiona przekazywana jest informacja o dokładnej dacie, do której blokada obowiązuje. System Visiona udostępnia informację o czasowej blokadzie usługi na ekranie Szczegóły karty w zakładce Dane karty w następujący sposób: 1. status usługi 3-D Secure jest prezentowany kolorem czerwonym jako Dostępna (Zablokowana) (Rysunek 3.2). 2. operator najeżdżając kursorem na obszar pola Usługa 3-D Secure ma możliwość sprawdzenia kiedy nastąpi automatyczne zdjęcie blokady. 11

12 (Rysunek 3.2). 3.1 Manualne odblokowanie usługi W przypadku kart, dla których usługa jest dostępna lecz jednocześnie jest ustawiona blokada czasowa status pola Usługa 3-D Secure - Dostępna (Zablokowana), w zakładce Dane karty dostępny będzie przycisk Odblokuj 3-D Secure (przycisk pojawi się obok istniejącego przycisku do zmian statusu karty). (Rysunek 3.2). Posłużenie się przyciskiem skutkować będzie wyświetleniem dla operatora czytelnej informacji Odblokowanie usługi 3-D Secure zakończone powodzeniem lub Błąd podczas próby odblokowania usługi 3-D Secure + komunikat błędu zwracany przez metodę unlock. 4. Edycja numeru telefonu Klienta w systemie Visiona Klienci mogą dokonywać zmiany numeru telefonu służącego im do obsługi portalu kartowego, w tym do przekazywania Haseł 3D Secure. W celu dokonania takiej zmiany należy wprowadzić nowy numer telefonu do systemu Visiona, zgodnie z poniższymi wytycznymi. 12

13 W celu rozpoczęcia pracy w systemie Visiona należy zalogować się do niego podając login i hasło. Po zalogowaniu się ukaże się ekran powitalny aplikacji zawierający różne moduły, z którego należy wybrać obszar Card Information Center (CIC) (Rysunek 4.1). (Rysunek 4.1) Po wejściu do obszaru CIC pojawi się główny ekran obszaru CIC, w którym należy wybrać z menu górnego lub z menu centralnego CIC -> Klienci (Rysunek 4.2). (Rysunek 4.2) 13

14 Po wybraniu Klienci z powyższej ścieżki pojawi się nowy ekran, w którym należy wyszukać Klienta składającego dyspozycję zmiany numeru telefonu do obsługi portalu kartowego, w tym do przekazywania Haseł 3D Secure. Wyszukać Klienta można poprzez wprowadzenie jego numeru PESEL w polu PESEL posiadacza karty i następnie kliknąć w przycisk Wyszukaj (Rysunek 4.3). (Rysunek 4.3) Następnie na tym samym ekranie pojawi się lista kart przypisanych do tego Klienta. Z listy należy wybrać kartę, do której Klient przypisany jest jako Właściciel karty. W celu znalezienia tej informacji należy najechać kursorem na symbol checkbox (Rysunek 4.4)., a następnie zaznaczyć 14

15 (Rysunek 4.4) Następnie pojawi się nowy ekran Szczegóły klienta, w którym należy wybrać zakładkę Atrybuty (Rysunek 4.5). (Rysunek 4.5) 15

16 W zakładce Atrybuty należy zaznaczyć checkbox przy pozycji Nr telefonu do kartosfera, a następnie kliknąć Edytuj (Rysunek 4.6). (Rysunek 4.6) Pojawi się nowe okno, w którym należy wprowadzić nowy numer telefonu Klienta w jednym z niżej podanych formatów: 1. dla numerów krajowych: numer z prefiksem 0048, +48, 48 lub brak prefiksu, a następnie 9 cyfr, 2. dla numerów zagranicznych: numer z prefiksem 00XX, +XX, gdzie XX 48, a następnie maksymalnie do 10 cyfr.a następnie należy kliknąć Zapisz (Rysunek 4.7) Wpisz nowy numer telefonu (Rysunek 4.7) Po poprawnym zapisaniu zmiany nowy numer prezentowany będzie w kolumnie Wartość atrybutu (Rysunek 4.8). (Rysunek 4.8) Po zakończeniu pracy w systemie Visiona należy bezpiecznie opuścić system poprzez wylogowanie się z niego. 16

17 5. Odblokowania/zablokowanie lub reset hasła dostępu do portalu kartowego Klient korzystający z portalu kartowego może złożyć pisemną dyspozycję w placówce Banku dotyczącą: 1. odblokowania lub resetu hasła dostępu do portalu kartowego, 2. zablokowania dostępu do portalu kartowego. Czynności, jakie pracownik placówki Banku powinien zrobić po przyjęciu dyspozycji wymienionych powyżej, opisane są w kolejnych punktach. 5.1 Odblokowanie/reset hasła dostępu do portalu kartowego Klient korzystający z portalu kartowego może go zablokować poprzez 3-krotne błędne wpisanie hasła dostępu. Wszelkie czynności dot. odblokowania/zresetowania hasła dostępu do portalu kartowego należy dokonać w systemie Visiona i postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi. W celu rozpoczęcia pracy w systemie Visiona należy zalogować się do niego podając login i hasło. Po zalogowaniu się powinien ukazać się ekran powitalny aplikacji zawierający różne moduły, z którego należy wybrać obszar Card Information Center (CIC) (Rysunek 5.1). (Rysunek 5.1) 17

18 Po wejściu do obszaru CIC, pojawi się główny ekran obszaru CIC, w którym należy wybrać z menu górnego lub z menu centralnego CIC -> Klienci (Rysunek 5.2). (Rysunek 5.2) Po wybraniu pola Klienci z powyższej ścieżki pojawi się nowy ekran, w którym należy wyszukać Klienta składającego dyspozycję Odblokowania/reset hasła dostępu do portalu kartowego. Wyszukać Klienta można poprzez wprowadzenie jego numeru PESEL w polu PESEL posiadacza karty i następnie kliknąć w przycisk Wyszukaj (Rysunek 5.3). (Rysunek 5.3) 18

19 Następnie na tym samym ekranie pojawi się lista kart przypisanych do tego Klienta. Z listy należy wybrać kartę, do której Klient przypisany jest jako Właściciel karty. W celu znalezienia tej informacji należy najechać kursorem na symbol checkbox (Rysunek 5.4)., a następnie zaznaczyć (Rysunek 5.4) Następnie pojawi się nowy ekran Szczegóły klienta, w którym należy wybrać zakładkę Dane klienta (Rysunek 5.5). 19

20 (Rysunek 5.5) W celu odblokowania/zresetowania hasła dostępu do portalu kartowego, należy kliknąć w przycisk Odblokuj portal kartosfera.pl (Rysunek 5.6). (Rysunek 5.6) 20

21 Po wybraniu akcji Odblokuj portal kartosfera.pl niezbędne jest zaakceptowanie dyspozycji na kolejnym ekranie poprzez wybór przycisku OK (Rysunek 5.7). (Rysunek 5.7) Po dokonaniu wyżej opisanych czynności, dyspozycja odblokowanie/ reset hasła do portalu kartowego została zrealizowana pomyślnie. Dyspozycja ta została dokonana online, czyli Klient może przejść do procesu ponownej rejestracji w portalu kartowym. UWAGA! Należy poinformować Klienta, że w przypadku ponownego logowania się do portalu kartowego należy ponownie przejść proces rejestracji w portalu, tak jak przy pierwszym logowaniu, w celu ustalenia nowego hasła dostępu. Po zakończeniu pracy w systemie Visiona należy bezpiecznie opuścić system poprzez wylogowanie się z niego. 5.2 Zablokowanie dostępu do portalu kartowego Ze względów bezpieczeństwa Klient korzystający z portalu kartowego może złożyć dyspozycję zablokowania dostępu do portalu kartowego w dowolnym czasie. Wszelkie czynności dotyczące zablokowania dostępu do portalu kartowego należy dokonać w systemie Visiona i postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi. W celu rozpoczęcia pracy w systemie Visiona należy zalogować się do niego podając login i hasło. Po zalogowaniu się powinien ukazać się ekran powitalny aplikacji zawierający różne moduły, z którego należy wybrać obszar Card Information Center (CIC) (Rysunek 5.8). 21

22 (Rysunek 5.8) Po wejściu do obszaru CIC, pojawi się główny ekran obszaru CIC, w którym należy wybrać z menu górnego lub z menu centralnego CIC -> Klienci (Rysunek 5.9). 22

23 (Rysunek 5.9) Po wybraniu Klienci z powyższej ścieżki, pojawi się nowy ekran, w którym należy wyszukać Klienta składającego dyspozycję zablokowania dostępu do portalu kartowego. Wyszukać Klienta można poprzez wprowadzenie jego numeru PESEL w polu PESEL posiadacza karty i następnie kliknąć w przycisk Wyszukaj (Rysunek 5.10). (Rysunek 5.10) 23

24 Następnie na tym samym ekranie pojawi się lista kart przypisanych do tego Klienta. Z listy należy wybrać kartę, do której Klient przypisany jest jako Właściciel karty. W celu znalezienia tej informacji należy najechać kursorem na symbol checkbox (Rysunek 5.11), a następnie zaznaczyć (Rysunek 4.4) (Rysunek 5.11) Następnie pojawi się nowy ekran Szczegóły klienta, w którym należy wybrać zakładkę Atrybuty (Rysunek 5.12). 24

25 (Rysunek 5.12) W zakładce Atrybuty należy zaznaczyć checkbox przy pozycji Nr telefonu do kartosfera, a następnie kliknąć Edytuj (Rysunek 5.13). (Rysunek 5.13) Pojawi się nowe okno, w którym należy wprowadzić wartość 0, a następnie zapisać zmianę klikając w przycisk Zapisz (Rysunek 5.14). Wpisz wartość 0 (Rysunek 5.14) 25

26 Po poprawnym zapisaniu zmiany nowa wartość prezentowana będzie w kolumnie Wartość atrybutu (Rysunek 5.15). (Rysunek 5.15) W celu odblokowania dostępu do portalu kartowego na życzenie Klienta należy najpierw wprowadzić numer telefonu Klienta (punkt 4 niniejszego Przewodnika), a następnie odblokować dostęp do portalu zgodnie z instrukcją opisaną w punkcie 5.1. niniejszego Przewodnika. Po zakończeniu pracy w systemie Visiona należy bezpiecznie opuścić system poprzez wylogowanie się z niego. 6. Włączanie/wyłączanie funkcji zbliżeniowej na kartach Od 1 lutego 2015 r. wprowadza się możliwość zarządzania (włączania/wyłączania) funkcją zbliżeniową. Dla kart zbliżeniowych Visa możliwość zarządzania funkcją zbliżeniową istnieje dla kart wydanych po 1 sierpnia 2014 r. oraz starszych kart wznowionych po 1 sierpnia 2014 r. lub duplikatów starszych kart wydanych po 1 sierpnia 2014 r. Dla wszystkich kart zbliżeniowych MasterCard funkcjonalność ta jest dostępna dla kart wydanych od 1 stycznia 2015 r. oraz starszych kart wznowionych po 1 stycznia 2015 r. lub duplikatów starszych kart wydanych po 1 stycznia 2015 r. Aby rozpoznać czy karta ma możliwość zarządzania funkcją zbliżeniową jest sam wzór karty. Tylko karty zbliżeniowe z nowymi wzorami (obecnie z zarysem Polski) mają możliwość wyłączania/włączania funkcji zbliżeniowej. 26

27 W przypadku, gdy Klient chce wyłączyć funkcję zbliżeniową na karcie Visa wydanej przed 1 sierpnia 2014 r. lub MasterCard wydanych od 1 stycznia 2015 r. należy zaproponować mu jedno z poniższych rozwiązań: 1. zmianę karty na niezbliżeniową (stykową) lub 2. wydać duplikat obecnej karty, która będzie wydana już na nowym wzorze z funkcją zarządzania zbliżeniowością. Istnieje możliwość wielokrotnej zmiany stanu bezstykowości tj. włączenie/wyłączenie tej funkcji na tej samej karcie. Funkcjonalność włączenia/wyłączenia zbliżeniowości na karcie realizowana jest w czasie rzeczywistym. Wszelkie czynności dotyczące zarządzania zbliżeniowością należy dokonać w systemie Visiona i postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi. W celu rozpoczęcia pracy w systemie Visiona należy zalogować się do niego podając login i hasło. Po zalogowaniu się powinien ukazać się ekran powitalny aplikacji zawierający różne moduły, z którego należy wybrać obszar Card Information Center (CIC) (Rysunek 6.1). (Rysunek 6.1) 27

28 UWAGA! Realizacja wniosku o wyłączenie/włączenie funkcji zbliżeniowej odbywa się w dwóch etapach. I ETAP: Wprowadzenie dyspozycji Po wejściu do obszaru CIC, pojawi się główny ekran obszaru CIC, w którym należy wybrać z menu górnego lub z menu centralnego CIC -> Wnioski -> Modyfikacja danych (Rysunek 6.2). (Rysunek 6.2) Po wybraniu Modyfikacji danych z powyższej ścieżki pojawi się ekran Nowego wniosku. W celu wyszukania Klienta, w polu Nr klienta należy wpisać jego numer PESEL lub ID_Podmiotu, którego zmiana ma dotyczyć (Rysunek 6.3). Należy wpisać PESEL lub ID Podmiotu (Rysunek 6.3) 28

29 Po wyszukaniu Klienta, po prawej stronie pojawi się imię i nazwisko Klienta, dla którego ma być dokonana modyfikacja danych. Następnie w polu Typ wniosku należy wybrać z listy rozwijanej Włączenie/wyłączenie bezstykowości, a w polu Karta należy wybrać z listy rozwijanej numer karty, której ta zmiana dotyczy i kliknąć przycisk Dalej (Rysunek 6.4). (Rysunek 6.4) Pojawi się kolejny ekran Szczegóły wniosku, na którym należy wybrać z listy rozwijanej wartość pola Stan funkcjonalności bezstykowej (Rysunek 6.5): 1. OFF jeśli funkcja zbliżeniowa ma być wyłączona, 2. ON jeśli funkcja zbliżeniowa ma być włączona. (Rysunek 6.5) 29

30 Następnie w celu zatwierdzenia wybranej opcji, należy kliknąć przycisk Zapisz (Rysunek 6.6). (Rysunek 6.6) Po zapisaniu wniosku na ekranie pojawi się komunikat: Zarejestrowano nowy wniosek. Następnie należy jeszcze raz wybrać przycisk Zapisz, potem Zamknij (Rysunek 6.7). (Rysunek 6.7) II ETAP: Akceptacja W celu zakończenia procesu włączania/wyłączania funkcji zbliżeniowej należy dokonać akceptacji wprowadzonej dyspozycji poprzez wybranie z menu górnego CIC -> Wnioski -> Wnioski indywidualne (Rysunek 6.8). 30

31 (Rysunek 6.8) Po przejściu do nowego ekranu należy kliknąć checkbox przy wniosku o włączenie/wyłączenie funkcji zbliżeniowej, a następnie należy wybrać Decyzja (Rysunek 6.9). (Rysunek 6.9) W celu zaakceptowania wniosku, należy wybrać z listy rozwijalnej pozycje Akceptacja, a następnie kliknąć Zapisz (Rysunek 6.10). 31

32 (Rysunek 6.10) Na ekranie pojawi się komunikat: ustawiono decyzje dla 1 rekordów, który świadczy o poprawnie złożonym wniosku (Rysunek 6.11). (Rysunek 6.11) 32

33 Po zakończeniu pracy w systemie Visiona, należy bezpiecznie opuścić system poprzez wylogowanie się z niego. 7. Numer identyfikacyjny do portalu kartowego Klienci nierezydenci, którzy nie posiadają numeru PESEL, powinni zgłosić się do placówki Banku w celu uzyskania numeru identyfikacyjnego niezbędnego do zalogowania się do portalu kartowego. Numer identyfikacyjny, inaczej Id podmiotu, należy szukać w systemie Visiona zgodnie z poniższymi wytycznymi. W celu rozpoczęcia pracy w systemie Visiona należy zalogować się do niego podając login i hasło. Po zalogowaniu się, powinien ukazać się ekran powitalny aplikacji zawierający różne moduły, z którego należy wybrać obszar Card Information Center (CIC) (Rysunek 7.1). (Rysunek 7.1) 33

34 Po wejściu do obszaru CIC pojawi się główny ekran obszaru CIC, w którym należy wybrać z menu górnego lub z menu centralnego CIC -> Klienci (Rysunek 7.2). (Rysunek 7.2) Po wybraniu Klienci z powyższej ścieżki pojawi się nowy ekran, w którym należy wyszukać Klienta, dla którego chcemy odnaleźć numer indentyfikacyjny/id podmiotu. Wyszukać Klienta można poprzez wprowadzenie numeru jego karty w polu Nr karty i następnie należy kliknąć przycisk Wyszukaj (Rysunek 7.3). (Rysunek 7.3) 34

35 Numer identyfikacyjny/id podmiotu widoczne jest po najechaniu kursorem na symbol (Rysunek 7.4). (Rysunek 7.4) Po zakończeniu pracy w systemie Visiona należy bezpiecznie opuścić system poprzez wylogowanie się z niego. 35

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL Warszawa, 2014-05-30 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.6.1) Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 148 SPIS TREŚCI Spis treści...2 1. Wstęp...6 2. Wymagania systemowe...6 3. Słownik...7

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA w Spis treści Wstęp...3 System bankowości elektronicznej...4 Bezpieczeństwo informacji...4 Klienci korporacyjni...5 Typy użytkowników obsługiwanych przez bankowość elektroniczną...6 Dodawanie i usuwanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego Podręcznik uz ytkownika Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU REPOZYTORIUM E-WYCIĄGÓW BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Data wydania: 2015-05-13 Copyright

Bardziej szczegółowo

(Przewodnik dla klienta)

(Przewodnik dla klienta) Załącznik nr 1 do uchwały nr 38/2015 Zarządu BS w Łasinie z dnia 17.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łasinie Internetowa Obsługa Rachunku Dotyczy autoryzacji dokonywanych listą haseł jednorazowych lub kartą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Marzec 2014 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU URUCHOMIENIE SYSTEMU..1 REJSTRACJA UŻYTKOWNIKA..1 ROZPOCZĘCIE PRACY.. 3 MENU SYTEMU.....4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Szanowni Państwo! Miło nam powitać Państwa wśród znacznego już grona użytkowników systemu bankowości internetowej BOŚBank24

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu świadczeniodawcy

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu świadczeniodawcy System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu świadczeniodawcy Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 03 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich... 04 2.1. Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Internet korporacyjny

Internet korporacyjny Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Internet korporacyjny Instrukcja Główna Wersja systemu: 2.35.001C Data wydania dokumentu: 2015-03-02 Spis treści Rozdział 1. Informacje o dokumencie...

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Wersja mobilna Wersja systemu: 3.37.000C Data wydania dokumentu: 2014-08-28 Przeznaczenie dokumentu: Asseco Poland S.A. Identyfikator dokumentu: DOC _UZT_def2500_REB_3.37.000C

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk

Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk Podręcznik Użytkownika dla Podmiotów Instytucjonalnych Elektroniczny dostęp do e-usług Krajowego Rejestru Karnego Spis treści 1 Informacje wstępne... 3 1.1 Zakres

Bardziej szczegółowo

(przewodnik dla klienta) Wersja 19

(przewodnik dla klienta) Wersja 19 Załącznik nr 2 do uchwały nr 38/2015 Zarządu BS w Łasinie z dnia 17.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łasinie Internet Banking dla Firm dotyczy autoryzacji dokonywanych za pomocą tokenów / kluczy sprzętowych

Bardziej szczegółowo

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Call Center wsparcie, serwis telefoniczny 801

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZELINIE Internet Banking dla Firm (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Bank Millennium Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Spis treści Millenet tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu...3 Co należy zrobić, aby otworzyć Millenet dla Przedsiębiorstw?...4

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

mbank CompanyMobile Opis podstawowych funkcjonalności aplikacji

mbank CompanyMobile Opis podstawowych funkcjonalności aplikacji mbank CompanyMobile Opis podstawowych funkcjonalności aplikacji mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział

Bardziej szczegółowo