PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH 1

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP ZMIANA LIMITÓW TRANSAKCJI INTERNETOWYCH WPROWADZANIE WNIOSKU O LIMIT DLA TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W SYSTEMIE VISIONA ODBLOKOWYWANIE ZABEZPIECZENIA 3D SECURE MANUALNE ODBLOKOWANIE USŁUGI EDYCJA NUMERU TELEFONU KLIENTA W SYSTEMIE VISIONA ODBLOKOWANIA/ZABLOKOWANIE LUB RESET HASŁA DOSTĘPU DO PORTALU KARTOWEGO ODBLOKOWANIE/RESET HASŁA DOSTĘPU DO PORTALU KARTOWEGO ZABLOKOWANIE DOSTĘPU DO PORTALU KARTOWEGO WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE FUNKCJI ZBLIŻENIOWEJ NA KARTACH NUMER IDENTYFIKACYJNY DO PORTALU KARTOWEGO

3 1. Wstęp Przewodnik techniczny jest to dokument, w którym opisane są procesy techniczne dot. kart płatniczych. 2. Zmiana limitów transakcji internetowych Zmianę limitów transakcji internetowych może zgłosić wyłącznie Posiadacz rachunku (w przypadku kart debetowych) lub Kredytobiorca (w przypadku kart kredytowych). Nie przyjmuje się dyspozycji zmiany limitów internetowych od Użytkowników kart, nie będących Posiadaczami rachunku/kredytobiorcami. Zmiana limitu transakcji internetowych wykonywana jest w systemie Visiona. Limity są dostępne od razu po ich wprowadzeniu i zaakceptowaniu w systemie. UWAGA! Dla nowych kart wprowadzenie limitu transakcji internetowych możliwe będzie dopiero następnego dnia roboczego po wprowadzeniu wniosku o kartę poprzez System obsługi kart (CardOn lub inny lokalny system kartowy BS). Należy pamiętać, że limit transakcji internetowych jest składową limitu dziennego dla transakcji bezgotówkowych. 2.1 Wprowadzanie wniosku o limit dla transakcji internetowych w systemie Visiona W celu rozpoczęcia pracy w systemie Visiona należy zalogować się do niego podając login i hasło. Po zalogowaniu się powinien ukazać się ekran powitalny aplikacji zawierający różne moduły, z którego należy wybrać obszar Card Information Center (CIC) (Rysunek 2.1). 3

4 Zmiana limitu transakcji internetowych wykonywana jest w systemie Visiona. Limity są dostępne od razu po ich wprowadzeniu i zaakceptowaniu w systemie. Wyjątek stanowi ustalania limitów transakcji internetowych dla nowych klientów, gdzie edycja/ustawienie limitu transakcji internetowych możliwe będzie następnego dnia roboczego po wprowadzeniu wniosku poprzez System obsługi kart (CardOn lub inny lokalny system kartowy BSu). (Rysunek 2.1) UWAGA! Realizacja wniosku o ustalenie/zmianę limitu transakcji internetowych odbywa się w dwóch etapach. I ETAP: Wprowadzenie dyspozycji Po wejściu do obszaru CIC pojawi się główny ekran obszaru CIC, w którym należy wybrać z menu górnego lub z menu centralnego CIC -> Wnioski -> Modyfikacja danych (Rysunek 2.2). 4

5 (Rysunek 2.2) Po wybraniu Modyfikacja danych z powyższej ścieżki pojawi się ekran Nowy wniosek. W celu wyszukania Klienta, w polu Nr klienta należy wpisać jego PESEL lub ID_Podmiotu, którego zmiana ma dotyczyć (Rysunek 2.3). Należy wpisać PESEL lub ID Podmiotu (Rysunek 2.3) Po wyszukaniu Klienta, po prawej stronie pojawi się imię i nazwisko Klienta, dla którego ma być dokonana modyfikacja danych. Następnie w polu Typ wniosku należy wybrać z listy rozwijalnej Zmiana wniosku internetowego (Rysunek 2.4). 5

6 (Rysunek 2.4) Po wybraniu wskazanego wyżej typu wniosku, system wyświetli na ekranie listę kart przypisanych do tego Klienta. Z listy kart należy wybrać ten numer karty, dla którego ma być dokonana modyfikacja danych (Rysunek 2.5). (Rysunek 2.5) W celu przejścia do kolejnego ekranu należy kliknąć Dalej (Rysunek 2.6). 6

7 (Rysunek 2.6) Po dokonaniu wyżej opisanych czynności pojawi się kolejny ekran, na którym w sekcji Limity karty, w polu Limit transakcji E-commerce kwotowy należy wprowadzić kwotę nowego/zmienionego limitu transakcji internetowych zadeklarowaną przez Klienta, a następnie kliknąć Zapisz (Rysunek 2.7). (Rysunek 2.7) Po wprowadzeniu nowego/zmienionego limitu transakcji internetowych system zakomunikuje przyjęcie tego wniosku poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu (Rysunek 2.8). 7

8 (Rysunek 2.8) II ETAP: Akceptacja W celu zakończenia procesu ustalania/zmiany limitów transakcji internetowych należy dokonać akceptacji wprowadzonej dyspozycji poprzez wybranie z menu górnego CIC -> Wnioski -> Wnioski indywidualne (Rysunek 2.9). W celu dokonania akceptacji wprowadzone dyspozycji, należy przejść do menu g 8

9 (Rysunek 2.9) Po przejściu do nowego ekranu należy kliknąć checkbox przy wniosku o zmianę limitu transakcyjnego, a następnie należy wybrać pole Decyzja (Rysunek 2.10). 2 1 (Rysunek 2.10) W celu zaakceptowania wniosku, należy wybrać z listy rozwijanej pozycję Akceptacja, a następnie kliknąć Zapisz (Rysunek 2.11). Jeżeli powyższe czynności zostaną wykonane prawidłowo wniosek o ustalenie/zmiany limitu transakcji internetowych zostanie pomyślnie zrealizowany. 9

10 (Rysunek 2.11) W przypadku próby akceptacji wartości wyższej niż dopuszczony dzienny limit transakcji bezgotówkowych zaprezentowany zostanie stosowny komunikat (Rysunek 2.12). (Rysunek 2.12) Po zakończeniu pracy w systemie Visiona należy bezpiecznie opuścić system poprzez wylogowanie się z niego. 10

11 3. Odblokowywanie zabezpieczenia 3D Secure System Visiona udostępnia informację o statusie rejestracji Usługi na ekranie Szczegóły kart, w zakładce Dane karty, w polu Usługa 3-D Secure. W sytuacji, w której klient aktywował usługę 3-D Secure, pole prezentuje wartość Dostępna (Rysunek 3.1). (Rysunek 3.1). Każdorazowo w przypadku blokady zabezpieczenia 3D Secure, do systemu Visiona przekazywana jest informacja o dokładnej dacie, do której blokada obowiązuje. System Visiona udostępnia informację o czasowej blokadzie usługi na ekranie Szczegóły karty w zakładce Dane karty w następujący sposób: 1. status usługi 3-D Secure jest prezentowany kolorem czerwonym jako Dostępna (Zablokowana) (Rysunek 3.2). 2. operator najeżdżając kursorem na obszar pola Usługa 3-D Secure ma możliwość sprawdzenia kiedy nastąpi automatyczne zdjęcie blokady. 11

12 (Rysunek 3.2). 3.1 Manualne odblokowanie usługi W przypadku kart, dla których usługa jest dostępna lecz jednocześnie jest ustawiona blokada czasowa status pola Usługa 3-D Secure - Dostępna (Zablokowana), w zakładce Dane karty dostępny będzie przycisk Odblokuj 3-D Secure (przycisk pojawi się obok istniejącego przycisku do zmian statusu karty). (Rysunek 3.2). Posłużenie się przyciskiem skutkować będzie wyświetleniem dla operatora czytelnej informacji Odblokowanie usługi 3-D Secure zakończone powodzeniem lub Błąd podczas próby odblokowania usługi 3-D Secure + komunikat błędu zwracany przez metodę unlock. 4. Edycja numeru telefonu Klienta w systemie Visiona Klienci mogą dokonywać zmiany numeru telefonu służącego im do obsługi portalu kartowego, w tym do przekazywania Haseł 3D Secure. W celu dokonania takiej zmiany należy wprowadzić nowy numer telefonu do systemu Visiona, zgodnie z poniższymi wytycznymi. 12

13 W celu rozpoczęcia pracy w systemie Visiona należy zalogować się do niego podając login i hasło. Po zalogowaniu się ukaże się ekran powitalny aplikacji zawierający różne moduły, z którego należy wybrać obszar Card Information Center (CIC) (Rysunek 4.1). (Rysunek 4.1) Po wejściu do obszaru CIC pojawi się główny ekran obszaru CIC, w którym należy wybrać z menu górnego lub z menu centralnego CIC -> Klienci (Rysunek 4.2). (Rysunek 4.2) 13

14 Po wybraniu Klienci z powyższej ścieżki pojawi się nowy ekran, w którym należy wyszukać Klienta składającego dyspozycję zmiany numeru telefonu do obsługi portalu kartowego, w tym do przekazywania Haseł 3D Secure. Wyszukać Klienta można poprzez wprowadzenie jego numeru PESEL w polu PESEL posiadacza karty i następnie kliknąć w przycisk Wyszukaj (Rysunek 4.3). (Rysunek 4.3) Następnie na tym samym ekranie pojawi się lista kart przypisanych do tego Klienta. Z listy należy wybrać kartę, do której Klient przypisany jest jako Właściciel karty. W celu znalezienia tej informacji należy najechać kursorem na symbol checkbox (Rysunek 4.4)., a następnie zaznaczyć 14

15 (Rysunek 4.4) Następnie pojawi się nowy ekran Szczegóły klienta, w którym należy wybrać zakładkę Atrybuty (Rysunek 4.5). (Rysunek 4.5) 15

16 W zakładce Atrybuty należy zaznaczyć checkbox przy pozycji Nr telefonu do kartosfera, a następnie kliknąć Edytuj (Rysunek 4.6). (Rysunek 4.6) Pojawi się nowe okno, w którym należy wprowadzić nowy numer telefonu Klienta w jednym z niżej podanych formatów: 1. dla numerów krajowych: numer z prefiksem 0048, +48, 48 lub brak prefiksu, a następnie 9 cyfr, 2. dla numerów zagranicznych: numer z prefiksem 00XX, +XX, gdzie XX 48, a następnie maksymalnie do 10 cyfr.a następnie należy kliknąć Zapisz (Rysunek 4.7) Wpisz nowy numer telefonu (Rysunek 4.7) Po poprawnym zapisaniu zmiany nowy numer prezentowany będzie w kolumnie Wartość atrybutu (Rysunek 4.8). (Rysunek 4.8) Po zakończeniu pracy w systemie Visiona należy bezpiecznie opuścić system poprzez wylogowanie się z niego. 16

17 5. Odblokowania/zablokowanie lub reset hasła dostępu do portalu kartowego Klient korzystający z portalu kartowego może złożyć pisemną dyspozycję w placówce Banku dotyczącą: 1. odblokowania lub resetu hasła dostępu do portalu kartowego, 2. zablokowania dostępu do portalu kartowego. Czynności, jakie pracownik placówki Banku powinien zrobić po przyjęciu dyspozycji wymienionych powyżej, opisane są w kolejnych punktach. 5.1 Odblokowanie/reset hasła dostępu do portalu kartowego Klient korzystający z portalu kartowego może go zablokować poprzez 3-krotne błędne wpisanie hasła dostępu. Wszelkie czynności dot. odblokowania/zresetowania hasła dostępu do portalu kartowego należy dokonać w systemie Visiona i postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi. W celu rozpoczęcia pracy w systemie Visiona należy zalogować się do niego podając login i hasło. Po zalogowaniu się powinien ukazać się ekran powitalny aplikacji zawierający różne moduły, z którego należy wybrać obszar Card Information Center (CIC) (Rysunek 5.1). (Rysunek 5.1) 17

18 Po wejściu do obszaru CIC, pojawi się główny ekran obszaru CIC, w którym należy wybrać z menu górnego lub z menu centralnego CIC -> Klienci (Rysunek 5.2). (Rysunek 5.2) Po wybraniu pola Klienci z powyższej ścieżki pojawi się nowy ekran, w którym należy wyszukać Klienta składającego dyspozycję Odblokowania/reset hasła dostępu do portalu kartowego. Wyszukać Klienta można poprzez wprowadzenie jego numeru PESEL w polu PESEL posiadacza karty i następnie kliknąć w przycisk Wyszukaj (Rysunek 5.3). (Rysunek 5.3) 18

19 Następnie na tym samym ekranie pojawi się lista kart przypisanych do tego Klienta. Z listy należy wybrać kartę, do której Klient przypisany jest jako Właściciel karty. W celu znalezienia tej informacji należy najechać kursorem na symbol checkbox (Rysunek 5.4)., a następnie zaznaczyć (Rysunek 5.4) Następnie pojawi się nowy ekran Szczegóły klienta, w którym należy wybrać zakładkę Dane klienta (Rysunek 5.5). 19

20 (Rysunek 5.5) W celu odblokowania/zresetowania hasła dostępu do portalu kartowego, należy kliknąć w przycisk Odblokuj portal kartosfera.pl (Rysunek 5.6). (Rysunek 5.6) 20

21 Po wybraniu akcji Odblokuj portal kartosfera.pl niezbędne jest zaakceptowanie dyspozycji na kolejnym ekranie poprzez wybór przycisku OK (Rysunek 5.7). (Rysunek 5.7) Po dokonaniu wyżej opisanych czynności, dyspozycja odblokowanie/ reset hasła do portalu kartowego została zrealizowana pomyślnie. Dyspozycja ta została dokonana online, czyli Klient może przejść do procesu ponownej rejestracji w portalu kartowym. UWAGA! Należy poinformować Klienta, że w przypadku ponownego logowania się do portalu kartowego należy ponownie przejść proces rejestracji w portalu, tak jak przy pierwszym logowaniu, w celu ustalenia nowego hasła dostępu. Po zakończeniu pracy w systemie Visiona należy bezpiecznie opuścić system poprzez wylogowanie się z niego. 5.2 Zablokowanie dostępu do portalu kartowego Ze względów bezpieczeństwa Klient korzystający z portalu kartowego może złożyć dyspozycję zablokowania dostępu do portalu kartowego w dowolnym czasie. Wszelkie czynności dotyczące zablokowania dostępu do portalu kartowego należy dokonać w systemie Visiona i postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi. W celu rozpoczęcia pracy w systemie Visiona należy zalogować się do niego podając login i hasło. Po zalogowaniu się powinien ukazać się ekran powitalny aplikacji zawierający różne moduły, z którego należy wybrać obszar Card Information Center (CIC) (Rysunek 5.8). 21

22 (Rysunek 5.8) Po wejściu do obszaru CIC, pojawi się główny ekran obszaru CIC, w którym należy wybrać z menu górnego lub z menu centralnego CIC -> Klienci (Rysunek 5.9). 22

23 (Rysunek 5.9) Po wybraniu Klienci z powyższej ścieżki, pojawi się nowy ekran, w którym należy wyszukać Klienta składającego dyspozycję zablokowania dostępu do portalu kartowego. Wyszukać Klienta można poprzez wprowadzenie jego numeru PESEL w polu PESEL posiadacza karty i następnie kliknąć w przycisk Wyszukaj (Rysunek 5.10). (Rysunek 5.10) 23

24 Następnie na tym samym ekranie pojawi się lista kart przypisanych do tego Klienta. Z listy należy wybrać kartę, do której Klient przypisany jest jako Właściciel karty. W celu znalezienia tej informacji należy najechać kursorem na symbol checkbox (Rysunek 5.11), a następnie zaznaczyć (Rysunek 4.4) (Rysunek 5.11) Następnie pojawi się nowy ekran Szczegóły klienta, w którym należy wybrać zakładkę Atrybuty (Rysunek 5.12). 24

25 (Rysunek 5.12) W zakładce Atrybuty należy zaznaczyć checkbox przy pozycji Nr telefonu do kartosfera, a następnie kliknąć Edytuj (Rysunek 5.13). (Rysunek 5.13) Pojawi się nowe okno, w którym należy wprowadzić wartość 0, a następnie zapisać zmianę klikając w przycisk Zapisz (Rysunek 5.14). Wpisz wartość 0 (Rysunek 5.14) 25

26 Po poprawnym zapisaniu zmiany nowa wartość prezentowana będzie w kolumnie Wartość atrybutu (Rysunek 5.15). (Rysunek 5.15) W celu odblokowania dostępu do portalu kartowego na życzenie Klienta należy najpierw wprowadzić numer telefonu Klienta (punkt 4 niniejszego Przewodnika), a następnie odblokować dostęp do portalu zgodnie z instrukcją opisaną w punkcie 5.1. niniejszego Przewodnika. Po zakończeniu pracy w systemie Visiona należy bezpiecznie opuścić system poprzez wylogowanie się z niego. 6. Włączanie/wyłączanie funkcji zbliżeniowej na kartach Od 1 lutego 2015 r. wprowadza się możliwość zarządzania (włączania/wyłączania) funkcją zbliżeniową. Dla kart zbliżeniowych Visa możliwość zarządzania funkcją zbliżeniową istnieje dla kart wydanych po 1 sierpnia 2014 r. oraz starszych kart wznowionych po 1 sierpnia 2014 r. lub duplikatów starszych kart wydanych po 1 sierpnia 2014 r. Dla wszystkich kart zbliżeniowych MasterCard funkcjonalność ta jest dostępna dla kart wydanych od 1 stycznia 2015 r. oraz starszych kart wznowionych po 1 stycznia 2015 r. lub duplikatów starszych kart wydanych po 1 stycznia 2015 r. Aby rozpoznać czy karta ma możliwość zarządzania funkcją zbliżeniową jest sam wzór karty. Tylko karty zbliżeniowe z nowymi wzorami (obecnie z zarysem Polski) mają możliwość wyłączania/włączania funkcji zbliżeniowej. 26

27 W przypadku, gdy Klient chce wyłączyć funkcję zbliżeniową na karcie Visa wydanej przed 1 sierpnia 2014 r. lub MasterCard wydanych od 1 stycznia 2015 r. należy zaproponować mu jedno z poniższych rozwiązań: 1. zmianę karty na niezbliżeniową (stykową) lub 2. wydać duplikat obecnej karty, która będzie wydana już na nowym wzorze z funkcją zarządzania zbliżeniowością. Istnieje możliwość wielokrotnej zmiany stanu bezstykowości tj. włączenie/wyłączenie tej funkcji na tej samej karcie. Funkcjonalność włączenia/wyłączenia zbliżeniowości na karcie realizowana jest w czasie rzeczywistym. Wszelkie czynności dotyczące zarządzania zbliżeniowością należy dokonać w systemie Visiona i postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi. W celu rozpoczęcia pracy w systemie Visiona należy zalogować się do niego podając login i hasło. Po zalogowaniu się powinien ukazać się ekran powitalny aplikacji zawierający różne moduły, z którego należy wybrać obszar Card Information Center (CIC) (Rysunek 6.1). (Rysunek 6.1) 27

28 UWAGA! Realizacja wniosku o wyłączenie/włączenie funkcji zbliżeniowej odbywa się w dwóch etapach. I ETAP: Wprowadzenie dyspozycji Po wejściu do obszaru CIC, pojawi się główny ekran obszaru CIC, w którym należy wybrać z menu górnego lub z menu centralnego CIC -> Wnioski -> Modyfikacja danych (Rysunek 6.2). (Rysunek 6.2) Po wybraniu Modyfikacji danych z powyższej ścieżki pojawi się ekran Nowego wniosku. W celu wyszukania Klienta, w polu Nr klienta należy wpisać jego numer PESEL lub ID_Podmiotu, którego zmiana ma dotyczyć (Rysunek 6.3). Należy wpisać PESEL lub ID Podmiotu (Rysunek 6.3) 28

29 Po wyszukaniu Klienta, po prawej stronie pojawi się imię i nazwisko Klienta, dla którego ma być dokonana modyfikacja danych. Następnie w polu Typ wniosku należy wybrać z listy rozwijanej Włączenie/wyłączenie bezstykowości, a w polu Karta należy wybrać z listy rozwijanej numer karty, której ta zmiana dotyczy i kliknąć przycisk Dalej (Rysunek 6.4). (Rysunek 6.4) Pojawi się kolejny ekran Szczegóły wniosku, na którym należy wybrać z listy rozwijanej wartość pola Stan funkcjonalności bezstykowej (Rysunek 6.5): 1. OFF jeśli funkcja zbliżeniowa ma być wyłączona, 2. ON jeśli funkcja zbliżeniowa ma być włączona. (Rysunek 6.5) 29

30 Następnie w celu zatwierdzenia wybranej opcji, należy kliknąć przycisk Zapisz (Rysunek 6.6). (Rysunek 6.6) Po zapisaniu wniosku na ekranie pojawi się komunikat: Zarejestrowano nowy wniosek. Następnie należy jeszcze raz wybrać przycisk Zapisz, potem Zamknij (Rysunek 6.7). (Rysunek 6.7) II ETAP: Akceptacja W celu zakończenia procesu włączania/wyłączania funkcji zbliżeniowej należy dokonać akceptacji wprowadzonej dyspozycji poprzez wybranie z menu górnego CIC -> Wnioski -> Wnioski indywidualne (Rysunek 6.8). 30

31 (Rysunek 6.8) Po przejściu do nowego ekranu należy kliknąć checkbox przy wniosku o włączenie/wyłączenie funkcji zbliżeniowej, a następnie należy wybrać Decyzja (Rysunek 6.9). (Rysunek 6.9) W celu zaakceptowania wniosku, należy wybrać z listy rozwijalnej pozycje Akceptacja, a następnie kliknąć Zapisz (Rysunek 6.10). 31

32 (Rysunek 6.10) Na ekranie pojawi się komunikat: ustawiono decyzje dla 1 rekordów, który świadczy o poprawnie złożonym wniosku (Rysunek 6.11). (Rysunek 6.11) 32

33 Po zakończeniu pracy w systemie Visiona, należy bezpiecznie opuścić system poprzez wylogowanie się z niego. 7. Numer identyfikacyjny do portalu kartowego Klienci nierezydenci, którzy nie posiadają numeru PESEL, powinni zgłosić się do placówki Banku w celu uzyskania numeru identyfikacyjnego niezbędnego do zalogowania się do portalu kartowego. Numer identyfikacyjny, inaczej Id podmiotu, należy szukać w systemie Visiona zgodnie z poniższymi wytycznymi. W celu rozpoczęcia pracy w systemie Visiona należy zalogować się do niego podając login i hasło. Po zalogowaniu się, powinien ukazać się ekran powitalny aplikacji zawierający różne moduły, z którego należy wybrać obszar Card Information Center (CIC) (Rysunek 7.1). (Rysunek 7.1) 33

34 Po wejściu do obszaru CIC pojawi się główny ekran obszaru CIC, w którym należy wybrać z menu górnego lub z menu centralnego CIC -> Klienci (Rysunek 7.2). (Rysunek 7.2) Po wybraniu Klienci z powyższej ścieżki pojawi się nowy ekran, w którym należy wyszukać Klienta, dla którego chcemy odnaleźć numer indentyfikacyjny/id podmiotu. Wyszukać Klienta można poprzez wprowadzenie numeru jego karty w polu Nr karty i następnie należy kliknąć przycisk Wyszukaj (Rysunek 7.3). (Rysunek 7.3) 34

35 Numer identyfikacyjny/id podmiotu widoczne jest po najechaniu kursorem na symbol (Rysunek 7.4). (Rysunek 7.4) Po zakończeniu pracy w systemie Visiona należy bezpiecznie opuścić system poprzez wylogowanie się z niego. 35

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PORTALU KARTOWEGO KARTOSFERA 19.06.2017 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 ZANIM ZACZNIESZ KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 3 2. REJESTRACJA I LOGOWANIE W PORTALU KARTOWYM...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

s. 13 s. 1 s. 4 s. 7 s. 10

s. 13 s. 1 s. 4 s. 7 s. 10 s. 13 s. 1 s. 4 s. 7 s. 10 s. 14 s. 17 s. 20 s. 23 s. 26 s. 29 Posiadacz rachunku/kredytobiorca - to osoba fizyczna, osoba prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, która jest Właścicielem rachunku

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej.

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Łęczna 2015 Historia zmian L.p. Data Autor Wersja systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA PRZYGOTUJ: dokument tożsamości; zdjęcie; numer swojego indywidualnego konta bankowego, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny. Zwróć szczególną uwagę na dane

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Logowanie do Portalu...2 3. Zapomniałem hasła..3 4. Panel Zarządzania...4 4.1. Moduł Mój profil...4 4.1.1. Zakładka

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Przeglądarka IW-SIRZ

Przeglądarka IW-SIRZ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 14.01.2013 Wersja 6.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów

E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów Korporacyjnych Szybko Pole Wygodnie do Online edycji Podręcznik Pomoc użytkownika techniczna Przeglądarka internetowa Sprawdź czy korzystasz z jednej

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD 01.08.2016 PRZYGOTUJ! - dokument tożsamości - zdjęcie - numer swojego indywidualnego konta bankowego, z którego wykonasz przelew

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Aktywacja karty w telefonie

Aktywacja karty w telefonie Aktywacja karty w telefonie Aktywacja karty w telefonie W celu aktywacji karty mobilnej Visa HCE Klient powinien: 1. pobrać aplikację Portfel SGB ze sklepu Google Play 2. wpisać na telefonie Identyfikator

Bardziej szczegółowo

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart 1 CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Lipiec 2015 Rozwiązania skarbowe i handlowe CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Spis treści 2 Spis treści Wnioskowanie o wydanie karty

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A.

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. Logowanie do systemu Aplikacja dostępna jest pod adresem: https://wyciagi.nestbank.pl Informacja o utworzonym dla Państwa koncie w aplikacji, przekazywana

Bardziej szczegółowo

Okno rejestracji. Okno logowania

Okno rejestracji. Okno logowania 1. Rejestracja klubu - Kliknij w link Rejestracja w górnym prawym rogu strony Okno rejestracji UWAGA!!! W polu nazwa użytkownika wpisz tzw. login (np. karateolsztyn pisany bez odstępów i polskich liter),

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Definiowanie filtrów IP

Definiowanie filtrów IP Definiowanie filtrów IP Spis treści 1. Klienci korporacyjni... 3 1.1. def3000/ceb... 3 2. Klienci detaliczni... 6 2.1. def2500/reb... 6 2 1. Klienci korporacyjni 1.1. def3000/ceb Dla każdego Klienta korporacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu:

Instrukcja obsługi programu: Instrukcja obsługi programu: MODUŁ USER ADMIN ADMINISTRACJA UŻYTKOWNIKÓW Przeznaczenie programu Program przeznaczony jest do administracji użytkownikami. Program umożliwia dodawanie, usuwanie oraz modyfikację

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych przed strona 1

Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych przed strona 1 Niniejszy dokument zawiera: Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych przed 01.08.2016 strona 1 Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych od 01.08.2016

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta

e-serwis Podręcznik dla Klienta e-serwis Podręcznik dla Klienta Z Tobą od A do Z Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna 4 2.5 Dyspozycje

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta

e-serwis Podręcznik dla Klienta e-serwis Podręcznik dla Klienta Z Tobą od A do Z Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna 4 2.5 Dyspozycje

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0

Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia:

e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia: e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia: 801 10 20 30 Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut 1 1. Ochrona danych osobowych. Informacje uzyskane od Klienta w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie Klienta są przedmiotem ochrony danych osobowych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI. Aplikacje Terminalowe - Instrukcja

System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI. Aplikacje Terminalowe - Instrukcja System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI Aplikacje Terminalowe - Instrukcja Spis treści 1. O aplikacjach... 3 2. Panel wejść/wyjść... 4 2.1. Okno logowania... 4 2.2. Logowanie... 4 2.3. Okno

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOKENA WIELOFUNKCYJNEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOKENA WIELOFUNKCYJNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI TOKENA WIELOFUNKCYJNEGO Spis treści 1. Pierwsze użycie tokena nadanie numeru PIN... 3 2. Przygotowanie tokena do pracy... 4 3. Logowanie do serwisu KB24... 4 4. Autoryzacja przelewów....

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking. Logowanie

CitiDirect Online Banking. Logowanie 1 CitiDirect Online Banking Logowanie CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com Logowanie W przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe Spis treści 1 Wstęp... 1 2 Funkcjonalność Kredyty... 1 2.1 Podgląd szczegółów kredytu, zakres dostępnych danych... 2 2.2 Inne funkcjonalności dot. kredytów w bankowości GB24... 5 3 Karty płatnicze (Debetowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Po wybraniu przycisku Zatwierdź pojawia się informacja o dacie i godzinie złożenia dyspozycji oraz możliwość

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyłącznie do użytku służbowego w Banku

Prezentacja wyłącznie do użytku służbowego w Banku Przygotowanie telefonu 1. Weryfikacja czy telefon jest obsługiwany w sieci T-Mobile 2. Weryfikacja czy w telefonie klienta jest aktywny komórkowy transfer danych np. Menu główne Ustawienia Użycie danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania dla uczestników aukcji na sprzedaż złomu

Opis postępowania dla uczestników aukcji na sprzedaż złomu Opis postępowania dla uczestników aukcji na sprzedaż złomu W aukcjach na złom mogą brać udział tylko firmy, które posiadają aktywne konto w Portalu Aukcji Niepublicznych oraz zostały zakwalifikowane do

Bardziej szczegółowo

CitiManager: Krótki przewodnik migracji dla posiadaczy kart

CitiManager: Krótki przewodnik migracji dla posiadaczy kart Niniejszy krótki przewodnik pomoże Ci: 1. Zarejestrować się na portalu CitiManager a) Wyłącznie dla obecnych posiadaczy kart korzystających z wyciągów online b) Wyłącznie dla posiadaczy kart korzystających

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów.

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Spis treści WSTĘP... 2 LOGOWANIE DO SYSTEMU SEZ@M... 3 SAMODZIELNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

MILLENET: PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA DODANIE/AKTUALIZACJA NUMERU TELEFONU

MILLENET: PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA DODANIE/AKTUALIZACJA NUMERU TELEFONU MILLENET: PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA DODANIE/AKTUALIZACJA NUMERU TELEFONU W systemie Millenet dla Przedsiębiorstw dodanie lub aktualizację numeru telefonu może wykonać dowolny użytkownik (własne dane użytkownika)

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM SEZ@M DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW SPIS TREŚCI Wstęp 2 Logowanie do systemu Sez@m 3 Samodzielne odblokowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel. +48 12 688 26 00 e-mail: bok@dotpay.pl PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Wersja 1.29.6.1 SPIS TREŚCI Strona 2 / 15 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Awizowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS. INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH KROK 1: REJESTRACJA I LOGOWANIE DO SYSTEMU Strona główna Bazy Usług Rozwojowych znajduje się pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl 1. W jej górnym prawym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania 1 Spis treści Omówienie funkcjonalności w panelu Beneficjenta...3 Strona główna...4 Proces rejestracji i logowania...5 Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego...6

Bardziej szczegółowo

Opis modułu Wnioski i Komunikacja w systemie ING BusinessOnLine

Opis modułu Wnioski i Komunikacja w systemie ING BusinessOnLine Strona 1 z 24 Opis modułu Wnioski i Komunikacja w systemie ING BusinessOnLine 13 maja 2013 roku Strona 2 z 24 1. Wnioski - Nowy wniosek Z poziomu zakładki Nowy wniosek Użytkownik ma możliwość edytowania

Bardziej szczegółowo

PRZELEWY OZNACZONE JAKO PSD

PRZELEWY OZNACZONE JAKO PSD W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z dn. 23 września 2011 r.), która wdraża do krajowego porządku prawnego zapisy dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odzyskiwania dostępu do e-dziennika oraz pozostałych modułów portalu

Instrukcja odzyskiwania dostępu do e-dziennika oraz pozostałych modułów portalu Instrukcja odzyskiwania dostępu do e-dziennika oraz pozostałych modułów portalu Przeglądarka internetowa zalecana do pracy w systemie e-szkoły, to Internet Explorer. Odzyskiwanie dostępu do systemu może

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ELEKTRONICZNA PLATFORMA WALUTOWA FX PL@NET PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA FX PL@NET 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL 1. NOWA FUNKCJONALNOŚĆ W SYSTEMIE BIZNES PL@NET W systemie BiznesPl@net została udostępniona

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Od 1 stycznia 2013 roku, w placówkach medycznych, zostanie wprowadzona funkcjonalność elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja obsługi Panelu Sklep Spis treści: Logowanie Lista wniosków Filtr Stan Edycja wniosku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blokada hasła Generator Linków w Panelu Sklep Strona 1 z 22 Logowanie Panel

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA O SERWISIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH... 3 3. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakupu karnetów w systemie on-line sezon 2012/2013

Instrukcja zakupu karnetów w systemie on-line sezon 2012/2013 Ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa Instrukcja zakupu karnetów w systemie on-line sezon 2012/2013 Legia Warszawa obok tradycyjnego zakupu karnetu w kasach Klubu umożliwia również zakup karnetu w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Podpis elektroniczny wprowadzenie... 2. II. Elementy pakietu e - podpis... 2. III. Instalacja pakietu do podpisu elektronicznego...

SPIS TREŚCI. I. Podpis elektroniczny wprowadzenie... 2. II. Elementy pakietu e - podpis... 2. III. Instalacja pakietu do podpisu elektronicznego... SPIS TREŚCI I. Podpis elektroniczny wprowadzenie... 2 II. Elementy pakietu e - podpis... 2 III. Instalacja pakietu do podpisu elektronicznego... 2 IV. Aktywacja podpisu elektronicznego w systemie... 4

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Instrukcja aktywacji tokena w systemie millenet dla przedsiębiorstw SPIS TREŚCI I. Token wprowadzenie 2 II. Pierwsze uruchomienie i nadanie PIN-u 4 III. Autoryzacja pojedynczego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania dla kontrahentów biorących udział w aukcjach na sprzedaż węgla

Instrukcja postępowania dla kontrahentów biorących udział w aukcjach na sprzedaż węgla Instrukcja postępowania dla kontrahentów biorących udział w aukcjach na sprzedaż węgla Aby przystąpić do aukcji elektronicznej na sprzedaż węgla, należy wejść na stronę portalu aukcyjnego, który znajduje

Bardziej szczegółowo

Munsol - dokument zmian. MUNSOL - Dokument zmian

Munsol - dokument zmian. MUNSOL - Dokument zmian MUNSOL - Dokument zmian 1 Spis treści Munsol - dokument zmian Spis treści 2 Wprowadzenie 3 Wprowadzone zmiany 3 1. Logowanie z użyciem karty. 3 2. Strona główna 4 3. Komunikaty informacyjne 4 4. Listy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aplikacji Planet Pay HCE Wallet. Wersja nr 1

Podręcznik aplikacji Planet Pay HCE Wallet. Wersja nr 1 Podręcznik aplikacji Planet Pay HCE Wallet Wersja nr 1 Technologia HCE Host Card Emulation Technologia HCE (Host Card Emulation) to najnowszy kierunek w płatnościach mobilnych. Zaletą tej technologii jest

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH ŚWIADCZENIOBIORCY

WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH ŚWIADCZENIOBIORCY ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH ŚWIADCZENIOBIORCY REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl i kliknij w

Bardziej szczegółowo

Jak nadać dokumentowi żądany numer?

Jak nadać dokumentowi żądany numer? Finanse Jak nadać dokumentowi żądany numer? Aplikacja Finanse automatycznie nadaje tworzonym dokumentom kolejne numery, zgodnie ze wzorcem numeracji zdefiniowanym dla danego typu dokumentów. Wzorce numeracji

Bardziej szczegółowo

Rejestracja komputera na platformie AgentWorks przewodnik

Rejestracja komputera na platformie AgentWorks przewodnik Rejestracja komputera na platformie AgentWorks przewodnik 2012/08/31 2012 MoneyGram International Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. Rejestracja komputera... 2 2. Aktualizacja lub unieważnianie

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA Opcja Konfiguracja Użytkownika umożliwia Użytkownikowi dostosować wygląd systemu BOŚBank24 iboss do własnych preferencji. Możliwe jest: włączenie pomocy wyświetlanej na formatkach

Bardziej szczegółowo