Grupa BEST prezentacja inwestorska Podsumowanie wyników za trzy kwartały 2015 r. Planowane połączenie z Kredyt Inkaso

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa BEST prezentacja inwestorska Podsumowanie wyników za trzy kwartały 2015 r. Planowane połączenie z Kredyt Inkaso"

Transkrypt

1 Grupa BEST prezentacja inwestorska Podsumowanie wyników za trzy kwartały 215 r. Planowane połączenie z Kredyt Inkaso Zakopane, 2 listopada 215 r. 1 I 27

2 PREZENTACJA INWESTORSKA 1. GRUPA BEST PODSTAWOWE INFORMACJE 2. WYNIKI FINANSOWE 3. PLANOWANE POŁĄCZENIE Z KREDYT INKASO 2 I 27

3 ZARZĄD Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu BEST Od 22 związany z Grupą BEST Dyrektor Zarządzający Kouri Capital Poland oraz BBH Capital Partners transakcje typu M&A w sektorze bankowym menedżer w J. Schroder Wagg&Co. Limited/Schroder Polska transakcje typu M&A w sektorze bankowym konsultant w Bain & Company Inc. Dyplom MBA Harvard Business School Dyplom z zakresu ekonomii KUL Marek Kucner Wiceprezes Zarządu BEST Od 22 związany z Grupą BEST menedżer Kouri Capital Poland Ltd. oraz BBH Capital Partners transakcje typu M&A w sektorze bankowym Reuters Polska zarządzanie ryzykiem w departamencie skarbowym w bankach Dyplom z zakresu finansów Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej w Katowicach Barbara Rudziks Członek Zarządu BEST Od 29 związana z Grupą BEST dyrektor operacyjna odpowiedzialna za zarządzanie obszarem telesprzedaży i obsługi klientów w GE Money Bank S.A współtwórca i menedżer obszaru telesprzedaży GE Money Bank S.A. Dyplom z zarządzania przedsiębiorstwem Akademii Morskiej w Gdyni 3 I 27

4 PODSTAWOWE INFORMACJE JEDEN Z LIDERÓW RYNKU 9,75 mld zł wartość nominalna portfeli wierzytelności należących do funduszy zarządzanych przez BEST SPECJALIZACJA 96% obsługiwanych wierzytelności pochodzi z sektora bankowego WŁASNE TFI Pełna kontrola nad procesem zakupu i zarządzania wierzytelnościami SYSTEMATYCZNIE ROSNĄCE WYNIKI 27% CAGR przychodów ) 29% CAGR zysku netto ) WZROSTOWY ROK 215 4% wzrost przychodów 1-3Q r/r 67% wzrost zysku netto 1-3Q r/r WYSOKA RENTOWNOŚĆ Rentowność netto: 211: 42%, 212: 34%, 213: 53%, 214: 47%, 1-3Q 215: 61% EFEKTYWNE OPERACJE Połączenie windykacji polubownej i sądowo-egzekucyjnej, nowoczesne IT DŁUGA GIEŁDOWA HISTORIA Akcje od 18 lat na GPW, obligacje od 4 lat na Catalyst DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ Już ponad 4 pracowników 1) Średnioroczny wzrost wyników z powtarzalnej działalności (po wyeliminowaniu zdarzeń o charakterze jednorazowym) 4 I 27

5 ZYSKOWNOŚĆ SPÓŁEK WINDYKACYJNYCH Wynik netto spółek windykacyjnych 1) (mln zł) ,2 1-3Q Q , 82,7 33,2 36,8 61,5 Kruk GetBack* BEST Kredyt Inkaso** 32,9 22,5 18,5 22, 7,3 11,5 6,5 6,4 7,8 5,4 1,9 2,4 3,8 DTP GPM Vindexus Fast Finance EGB Investments PRESCO -1,9 Pragma Inkaso Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych i prezentacji spółek 1) Wynik netto przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego * Wynik netto GetBack za 1-3Q 214 jako 75% zysku netto za 214 r. * * Rok obrotowy Kredyt Inkaso trwa od 1.4 do 31.3; na potrzeby zestawienia ujęte zostały przekształcone dane za trzy ostatnie kwartały, dla których opublikowane zostały sprawozdania finansowe Kredyt Inkaso, tj. za okres od do oraz analogiczny okres 5 I 27

6 POZYCJA GRUPY NA RYNKU ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI ,7 Wartość nominalna portfeli wierzytelności w zarządzaniu 1) (mld zł) ,1 1, 1, 7,5 5 2,7 2,7 Kruk BEST Ultimo* GetBack Kredyt Inkaso DTP PRESCO Fast Finance,6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie najnowszych dostępnych sprawozdań finansowych i prezentacji spółek, szacunki 1) Łączna wartość portfeli wierzytelności w zarządzaniu (portfele nabyte i inkaso) * dane ze strony internetowej spółki (na koniec 214 r.) 6 I 27

7 STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ Główne podmioty GK BEST Zarządzane fundusze: BEST Capital FIZAN udział Grupy BEST: 1% (konsolidacja pełna) BEST I NSFIZ udział Grupy BEST: 1% (konsolidacja pełna) BEST II NSFIZ udział Grupy BEST: 1% (konsolidacja pełna) BEST S.A. Akcjonariat BEST S.A. Udział w kapitale zakładowym 3% 15% 82% BEST TFI udział Grupy BEST: 1% (konsolidacja pełna) BEST Nieruchomości udział Grupy BEST: 1% (konsolidacja pełna) Kancelaria Radcy Prawnego Rybszleger Sp.K. udział Grupy BEST: 9% (konsolidacja pełna) BEST III NSFIZ udział Grupy BEST: 5% (konsolidacja metodą praw własności) Krzysztof Borusowski Marek Kucner Pozostali 5% Kredyt Inkaso udział Grupy BEST: 32,99% (konsolidacja metodą praw własności) 7 I 27

8 WIĘKSZA DOSTĘPNOŚĆ AKCJI, ATRAKCYJNE WSKAŹNIKI Działania dotyczące akcji BEST ü Zawarcie umowy z animatorem ü Przystąpienie do programu wspierania płynności ü Przeniesienie akcji BEST do notowań ciągłych ü Split akcji 1:4, Akcje BEST z największym potencjałem wzrostu wśród spółek z branży [PLN] 2, 15, 1, 5, Kurs BEST w 215 r. 1) Wolumen obrotu (skala prawa) Kurs (skala lewa) [szt.] Kapitalizacja (mln PLN) P/E P/BV ROE ROA KRUK ,4 4,38 34% 15% BEST 311 3,7 1,19 38% 17% Kredyt Inkaso 38 7,7 1,34 17% 6% DTP 163 5,8 1,8 21% 16% P.R.E.S.C.O. Group 12 41,,89 3% 2% EGB Investment 72 7,4 1,8 12% 5% Pragma Inkaso 4 -,89-5% -1% 1) Kurs przed (split akcji) został odpowiednio przekształcony dla zachowania porównywalności P/E (cena do zysku netto) P/BV (cena do wartości księgowej) ROE (zysk netto / średni stan kapitału własnego) ROA (zysk netto / średni stan aktywów) 8 I 27

9 PREZENTACJA INWESTORSKA 1. GRUPA BEST PODSTAWOWE INFORMACJE 2. WYNIKI FINANSOWE 3. PLANOWANE POŁĄCZENIE Z KREDYT INKASO 9 I 27

10 215 ROKIEM DYNAMICZNYCH WZROSTÓW Przychody operacyjne (mln zł) 72,2 11, Zysk na działalności operacyjnej (mln zł) 46,4 64, Zysk netto 1) (mln zł) 36,8 61, EBITDA gotówkowa 2) (mln zł) 59,9 65,5 1-3Q Q Q Q Q Q Q Q 215 Dynamiczny wzrost wyników Grupy BEST to m.in. efekt zwiększenia w IV kwartale 214 r. udziału w funduszu BEST II NSFIZ z 17% do 1% i objęcia tego funduszu pełną konsolidacją Niższa dynamika wzrostu EBITDA gotówkowej wynika ze wzrostu wydatków na obsługę sądowo-egzekucyjną portfeli w 215 r., które w całości są ujmowane w kosztach danego okresu 1) Zysk netto przypisany Akcjonariuszom BEST 2) Pełna EBITDA gotówkowa = EBITDA przychody z portfeli nabytych + spłaty z portfeli nabytych (z uwzględnieniem 5% udziału w BEST III NSFIZ) 1 I 27

11 BEZPIECZNY POZIOM ZADŁUŻENIA, REINWESTOWANIE ZYSKÓW Zadłużenie Zadłużenie netto (mln zł) - skala lewa Kapitał własny (mln zł) Dług netto / kapitały własne - skala prawa 369,7 31, 63,2 16,8 1,42,6,8 58,,8, Q 215 2,5 2, 1,5 1,,5, ,6 79,1 15,6 199,8 261, Q 215 Wzrost zadłużenia w 215 r. związany jest z zakupami nowych portfeli wierzytelności bankowych oraz nabyciem 32,99% akcji Kredyt Inkaso Maksymalna wartość wskaźnika zadłużenia (dług netto / kapitały własne) może wynieść od 2, do 2,5 Wypracowywane zyski co roku zatrzymywane są w Spółce i służą jej szybkiemu rozwojowi 11 I 27

12 ZAKUPY PORTFELI WIERZYTELNOŚCI Portfele wierzytelności nabyte przez Grupę BEST (bez transakcji dot. Kredyt Inkaso) Wartość nominalna (mln zł) Nakłady (mln zł) Q Q 215 W pierwszych trzech kwartałach 215 r. nakłady na zakup nowych pakietów wierzytelności wzrosły o 77% 12 I 27

13 OBLIGACJE WAŻNYM ŹRÓDŁEM FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI W III kwartale 215 r. Grupa BEST wyemitowała obligacje o wartości nominalnej 92 mln zł (6 mln zł oferta publiczna, 32 mln zł emisje prywatne) 9 mln zł wartość publicznego programu emisji obligacji do wykorzystania w 1H 216 r. Od 21 r. Spółka i fundusze BEST przeprowadziły emisje o wartości nominalnej 646 mln zł, dotychczas wykupiono 277 mln zł Większość wyemitowanych obligacji została wprowadzona do obrotu na Catalyst Cele emisji: zakup portfeli wierzytelności udział w konsolidacji branży refinansowanie zadłużenia Grupy 9 Program publicznych emisji obligacji BEST S.A. (3 mln zł) 45 5 Seria K1 (kwiecień detal) Seria K2 (październik detal) Seria K3 (marzec detal) Seria K4 (marzec instytucje) Seria L1 (sierpień instytucje) Pozostała wartość programu emisji obligacji 13 I 27

14 OBLIGACJE Z PRZYSZŁYM TERMINEM WYKUPU mln PLN 7 BEST S.A. BEST II NSFIZ BEST III NSFIZ Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Wykup obligacji korzystnie rozłożony w czasie Spółka zakłada wykup obligacji z wpływów z bieżącej działalności operacyjnej, bez konieczności refinansowania Wykres nie uwzględnia emisji obligacji przeprowadzonych wewnątrz Grupy. 14 I 27

15 PREZENTACJA INWESTORSKA 1. GRUPA BEST PODSTAWOWE INFORMACJE 2. WYNIKI FINANSOWE 3. PLANOWANE POŁĄCZENIE Z KREDYT INKASO 15 I 27

16 POŁĄCZENIE Z KREDYT INKASO Przewidywany harmonogram transakcji 3Q 215 ü Nabycie blisko 33% akcji Kredyt Inkaso ü Zawarcie umowy o współpracy rozpoczęcie prac nad planem połączenia BEST z Kredyt Inkaso 1Q 216 Road show Zatwierdzenie połączenia przez walne zgromadzenia akcjonariuszy BEST i Kredyt Inkaso 4Q 216 Fuzja operacyjna 4Q 215 ü Rozpoczęcie postępowań w celu uzyskania zgód UOKiK i KNF ü Zatrudnienie PwC do wyceny obu spółek Due diligence Ustalenie parytetu wymiany akcji Przyjęcie planu połączenia przez Zarządy BEST i Kredyt Inkaso 2Q 216 Fuzja prawna Dopuszczenie do obrotu akcji połączeniowych 16 I 27

17 POŁĄCZENIE Z KREDYT INKASO PO CO TO ROBIMY? ZBUDOWANIE SILNEJ POLSKIEJ GRUPY NA RYNKU ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI NIEKWESTIONOWANEGO WICELIDERA W POLSCE, LICZĄCEGO SIĘ GRACZA W EUROPIE DOŚWIADCZENIE W RÓŻNYCH SEKTORACH WIERZYTELNOŚCI BANKOWE I INNE DYWERSYFIKACJA GEOGRAFICZNA / EKSPANSJA ZAGRANICZNA WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW IT W BEST, GOTOWYCH DO SKOKOWEGO WZROSTU LICZBY OBSŁUGIWANYCH WIERZYTELNOŚCI ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI DOTARCIA DO KLIENTÓW I ZWIĘKSZENIE POZIOMU SPŁACALNOŚCI ZDOLNOŚĆ DO REALIZACJI TRANSAKCJI TRANSGRANICZNYCH, OBEJMUJĄCYCH JEDNOCZEŚNIE KILKA RYNKÓW 17 I 27

18 + KREDYT INKASO DYWERSYFIKACJA PRODUKTOWA I GEOGRAFICZNA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI W REGIONIE EUROPY ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ Portfele Bankowe Niebankowe Kraje Detaliczne Korporacyjne Hipoteczne Polska X X X X Rumunia X X X X Bułgaria X Rosja X Chorwacja 18 I 27

19 + KREDYT INKASO WYBRANE DANE FINANSOWE BEST + Kredyt Inkaso dane na suma bilansowa (mln PLN) kapitał własny (mln PLN) wartość nominalna portfeli w zarządzaniu (mld PLN) 9,8 7,5 17,3 dane za okres przychody (mln PLN) zysk netto (mln PLN) akcje w wolnym obrocie free float (%) 2,8% 41,9% duża płynność akcji (aspiracje wejścia do mwig4) Prezentowane dane mają wyłącznie charakter poglądowy. Przedstawione dane nie są sprawozdaniem finansowym pro forma. Nie uwzględniają różnic w przyjętych przez spółki metodach księgowania i polityce rachunkowości. 19 I 27

20 PERSPEKTYWY ROZWOJU MOCNY NR 2 NA POLSKIM RYNKU, LICZĄCY SIĘ GRACZ W EUROPIE KORZYŚCI SKALI TAŃSZE FINANSOWANIE DUŻY POTENCJAŁ WZROSTU PRZYSPIESZENIE EKSPANSJI ZAGRANICZNEJ POŁĄCZENIE BAZ DANYCH POTENCJALNY UCZESTNIK mwig4 EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW IT DUŻA PŁYNNOŚĆ, DUŻA KAPITALIZACJA GRUPA BEST / KREDYT INKASO PRZYGOTOWANA NA SZYBKI WZROST NA RYNKU KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM 2 I 27

21 GRUPA BEST BĄDŹ BLIŻEJ NAS Profil inwestora BEST Dla akcjonariuszy Dla posiadaczy obligacji Indywidualna konfiguracja Najnowsze informacje prosto na Twój adres Obserwuj nas na Twitter Informacje o spółce Komentarze Wydarzenia rynkowe 21 I 27

22 PREZENTACJA INWESTORSKA ZAŁĄCZNIKI 22 I 27

23 WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, PIONIERSKIE TRANSAKCJE Przejęcie funduszu BEST I NSFIZ i przejęcie zarządzania tym funduszem przez BEST TFI 21 BEST II NSFIZ jako pierwszy fundusz sekurytyzacyjny w Polsce przeprowadza emisję obligacji 27 Otwarcie Centrum Usługowego w Elblągu 25 BEST tworzy jeden z pierwszych funduszy sekurytyzacyjnych BEST I NSFIZ 1997 Debiut BEST na GPW w Warszawie Publiczny program emisji obligacji (do 3 mln zł). Konsolidacja BEST II NSFIZ. Zakup niemal 33% akcji Kredyt Inkaso 211 Utworzenie funduszu BEST III NSFIZ wspólnie z Hoist. Obligacje BEST S.A., BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ debiutują na Catalyst Utworzenie BEST TFI i BEST II NSFIZ 26 BEST I NSFIZ kupuje portfel wierzytelności od Kredyt Banku i Żagiel S.A. o wartości nominalnej przekraczającej 1,5 mld zł. To jedna z największych tego typu transakcji w Polsce 22 Przejęcie BEST przez Krzysztofa Borusowskiego i Marka Kucnera. Odejście od działalności w zakresie pośrednictwa kredytowego na rzecz działalności windykacyjnej 1994 Utworzenie BEST S.A. pośrednika kredytowego, który szybko stał się liderem na rynku sprzedaży ratalnej i dystrybucji produktów bankowych 23 I 27

24 WYNIKI FINANSOWE W LATACH ,7 Przychody (mln zł) 131,4 77, CAGR +27% 35,7 one-off 95,7 124, 1,8 113, ,1 26,2 Zysk netto 1) (mln zł) CAGR +29% 69,7 35,7 one-off 34, 58,9 8,8 5, Systematyczny wzrost wyników z powtarzalnej działalności 35,7 mln zł kwota jednorazowego przeszacowania wartości portfeli wierzytelności należących do BEST I NSFIZ, dokonanego w I półroczu 213 r. 1,8 mln zł dodatkowy przychód rozpoznany w IV kwartale 214 r. w związku z przejęciem kontroli nad funduszem BEST II NSFIZ; dodatni wpływ tego zdarzenia na wynik netto Grupy BEST wyniósł 8,8 mln zł CAGR średnioroczny wskaźnik wzrostu (po oczyszczeniu wyników ze zdarzeń jednorazowych) 1) Zysk netto przypisany Akcjonariuszom BEST 24 I 27

25 STRUKTURA PRZYCHODÓW 12 Przychody operacyjne 1-3Q 214 (mln zł) 12 Przychody operacyjne 1-3Q 215 (mln zł) ,6 38,* 38,6 (5,7) 17,8 16,9 4,5 72, ,2 33,2* 64, 6,8 17,5 9,9 3,2 11,3 Spłaty wierzytelności Aktualizacja wyceny wierzytelności Zysk z udziału w BEST III NSFIZ Zarządzanie wierzytelnościami Inne** Przychody operacyjne 1-3Q 214 Spłaty wierzytelności Aktualizacja wyceny wierzytelności Zysk z udziału w BEST III NSFIZ Zarządzanie wierzytelnościami Inne* Przychody operacyjne 1-3Q 215 Segment Inwestycje w Wierzytelności Segment Inwestycje w Wierzytelności Spłaty wierzytelności są głównym źródłem przychodów Łączna wartość spłat wierzytelności przypadających na Grupę BEST wzrosła o 27% r/r * Przypadające na Grupę BEST spłaty wierzytelności BEST II NSFIZ (17% za 1-3Q 214) i BEST III NSFIZ (5% za 1-3Q 214 i 215) nie ujęte jako przychody operacyjne Grupy BEST z uwagi na metodę konsolidacji tych funduszy ** Pozycja Inne obejmuje przychody operacyjne segmentów: Zarządzanie Funduszami Inwestycyjnymi, Usługi Prawne oraz Zarządzanie Nieruchomościami 25 I 27

26 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA 1-3Q 215 (tys. PLN) 1-3Q Q 214 zmiana % Przychody operacyjne, w tym: % spłaty wierzytelności % BEST I NSFIZ + BEST II NSFIZ aktualizacja wyceny wierzytelności zysk z udziału w jednostce współkontrolowanej BEST III NSFIZ, w tym: % wynik na wykupie certyfikatów inwestycyjnych % wzrost wartości udziału % Koszty działalności operacyjnej, w tym: % podatki i opłaty % Zysk na sprzedaży % Zysk na działalności operacyjnej % Zysk przed opodatkowaniem % Podatek dochodowy (8 97) Zysk netto, z tego przypisany: % Akcjonariuszom BEST % udziałom niesprawującym kontroli % Pełna EBITDA gotówkowa 1) % 1) EBITDA gotówkowa = EBITDA przychody z portfeli nabytych + spłaty z portfeli nabytych ; Pełna EBITDA gotówkowa uwzględnia wyniki realizowane przez BEST III NSFIZ, który jest konsolidowany metodą praw własności (udział GK BEST w BEST III NSFIZ wynosi 5%) 26 I 27

27 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ (tys. PLN) zmiana % Aktywa trwałe % Inwestycje długoterminowe, w tym: Certyfikaty inwestycyjne BEST % inwestycje w jednostkach współkontrolowanych III NSFIZ (udział GK BEST: 5%) % inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Pakiet 32,99% akcji Kredyt Inkaso nieruchomości inwestycyjne % Aktywa obrotowe Pakiety wierzytelności nabyte przez BEST I NSFIZ % Wierzytelności nabyte oraz BEST II NSFIZ (udział GK BEST: 1%) % Środki pieniężne i ich ekwiwalenty % Suma aktywów % Kapitał własny % Zobowiązania finansowe odsetkowe % Suma pasywów % Dług netto % Dług netto / kapitał własny 1,42,8 27 I 27

28 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 1-3Q 215 (tys. PLN) 1-3Q Q 214 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej, w tym: (19 967) zmiana stanu inwestycji (242 66) (11 953) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 154) (6 76) Środki pieniężne netto z działalności finansowej, w tym: wpływy z emisji obligacji wpływy z tytułu pożyczek i kredytów 145 wykup obligacji (24 187) (1 ) spłata pożyczek i kredytów (72 ) (54) Zmiana stanu środków pieniężnych (15 769) Środki pieniężne na koniec okresu Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności, w przepływach z działalności operacyjnej prezentowane są m.in. wydatki związane z nabywanymi pakietami wierzytelności. W III kwartale 215 r. Grupa BEST nabyła ponadto pakiet blisko 33% akcji Kredyt Inkaso. 28 I 27

29 Kontakt dla inwestorów: NBS Communications Krzysztof Woch Tel BEST S.A. UL. MORSKA GDYNIA Tel.(58) Fax (58) Maciej Szczepaniak Tel Zachęcamy do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: twitter.com/best_grupa Profil Inwestora BEST najważniejsze, spersonalizowane informacje o Grupie BEST bezpośrednio na Twój . Zarejestruj się! zakładka: Dla Inwestorów -> Profil Inwestora BEST 29 I 27

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 216 roku 1 maja 216 r. AGENDA GrupaBEST jedenzliderówbranży Najważniejsze wydarzenia w 216 roku Najlepszy kwartał w historii Grupy Wysoki

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r.

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. 16 lutego 2015 r. 1 I 20 AGENDA PREZENTACJI Najważniejsze wydarzenia w 4. kwartale 2014 r. Konsolidacja Grupy BEST Wyniki finansowe Podsumowanie 2014

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja inwestorska

Grupa BEST Prezentacja inwestorska Grupa BEST Prezentacja inwestorska 19 maja 2015 r. 1 I 33 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A.

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU Gdynia, dnia 8 listopada 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Okres dynamicznego wzrostu Kluczowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU Gdynia, dnia 30 sierpnia 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Półrocze dynamicznego wzrostu

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3

Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 4 lutego 2015 r. 1 I 28 GRUPA BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST EMISJA OBLIGACJI DETALICZNYCH SERII K2

Grupa BEST EMISJA OBLIGACJI DETALICZNYCH SERII K2 Grupa BEST EMISJA OBLIGACJI DETALICZNYCH SERII K2 30 września 2014 r. 1 I 32 GRUPA BEST - EMISJA OBLIGACJI DETALICZNYCH SERII K2 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Publiczna emisja obligacji detalicznych

Grupa BEST Publiczna emisja obligacji detalicznych Grupa BEST Publiczna emisja obligacji detalicznych 8 Kwietnia 216 r. 1 I 13 ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy dokument został sporządzony przez BEST S.A. ( Spółka, Emitent ) i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Publiczna emisja obligacji detalicznych

Grupa BEST Publiczna emisja obligacji detalicznych Grupa BEST Publiczna emisja obligacji detalicznych styczeń 216 r. 1I 1 ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy dokument został sporządzony przez BEST S.A. ( Spółka, Emitent ) i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Publiczna emisja obligacji detalicznych

Grupa BEST Publiczna emisja obligacji detalicznych Grupa BEST Publiczna emisja obligacji detalicznych styczeń 216 r. 1I 1 ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy dokument został sporządzony przez BEST S.A. ( Spółka, Emitent ) i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI. 24 marca 2014 r.

Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI. 24 marca 2014 r. Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI 24 marca 2014 r. ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjno-reklamowy. Jedynym prawnym źródłem informacji

Bardziej szczegółowo

BEST informacja o Spółce

BEST informacja o Spółce BEST informacja o Spółce marzec 14 r. BEST jest jedną z największych firm na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Specjalizuje się w nabywaniu i windykacji wierzytelności na skalę masową. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 Najważniejsze informacje 2014 Spółka podpisała umowę na wykup wierzytelności w wysokości 60 mln zł w 2015 roku Przychody (przychody netto ze sprzedaży, operacyjne i finansowe) wyniosły

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2015 ROKU SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje o Grupie kapitałowej BEST S.A.... 3 1.1. Struktura Grupy... 3 1.2. Zmiany w strukturze

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 ///

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 /// PODSUMOWANIE Iii kwartału roku obrotowego /// luty 2015 /// Podsumowanie III kwartału roku obrotowego Wyniki finansowe 3 8 ///2/// /// podsumowanie III kwartału roku obrotowego /// ///3/// /// ZDYWERSYFIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST ZARZĄDZANIE PORTFELAMI WIERZYTELNOŚCI

GRUPA BEST ZARZĄDZANIE PORTFELAMI WIERZYTELNOŚCI Debiut obligacji na Catalyst - BEST S.A. - BEST II NSFIZ - BEST III NSFIZ 13 września 2011 r. SPIS TREŚCI Otoczenie rynkowe Emisja obligacji Grupa BEST Wybrane dane finansowe Cele strategiczne I OTOCZENIE

Bardziej szczegółowo

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE 1 Osiągnięte wyniki: 35% 37% 50% 50% Wzrostu przychodów Wzrost EBIT Wzrostu zysku ne7o Proponowana wielkość dywidendy 2 Najważniejsze wydarzenia: FIZ Luksemburg Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy

Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy Omówienie osiągniętych wyników rocznych za 2011 r. oraz prognoz Spółki na 2012 r. Prezentacja dla mediów 14 marzec 2012 OSOBY PREZENTUJĄCE. ZARZĄD Krzysztof Piwoński

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 2016 GRUPA KAPITAŁOWA EGB INVESTMENTS (spółka dominująca) (spółka zależna) (spółka zależna) Akcjonariat 97,47% fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku Prezentacja raportu za rok 215 Kraków, 31 maja 216 roku Rok 215 w liczbach 195% wzrost przychodów netto ze sprzedaży r/r 148% wzrost zysku netto r/r 48 mln zł łączna wartość inwestycji w portfele wierzytelności

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA I półrocze 2016

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA I półrocze 2016 Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA I półrocze 2016 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Struktura Grupy Kapitałowej Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli wierzytelności

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST TRZECI PROGRAM PUBLICZNYCH EMISJI OBLIGACJI EMISJA OBLIGACJI SERII T1

GRUPA BEST TRZECI PROGRAM PUBLICZNYCH EMISJI OBLIGACJI EMISJA OBLIGACJI SERII T1 TRZECI PROGRAM PUBLICZNYCH EMISJI OBLIGACJI EMISJA OBLIGACJI SERII T1 Gdynia, 15 listopada 2017 r. ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników 1 kwartału 2015 roku Grupa KRUK. 10 maja 2015 r.

Prezentacja wyników 1 kwartału 2015 roku Grupa KRUK. 10 maja 2015 r. Prezentacja wyników 1 kwartału 2015 roku Grupa KRUK 10 maja 2015 r. Agenda Wstęp Działalność operacyjna Wyniki finansowe Załączniki 2 KRUK w 1 kwartale 2015 roku: 51 mln zł wyniku netto, wysokie 187 mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja raportu za rok 2015. 22 marca 2016 r.

Grupa BEST Prezentacja raportu za rok 2015. 22 marca 2016 r. Grupa BEST Prezentacja raportu za rok 2015 22 marca 2016 r. 1 AGENDA Szybki wzrost wyników finansowych Wysoki wzrost spłat wierzytelności Inwestycja w Kredyt Inkaso S.A. Najważniejsze wydarzenia w 1Q 2016

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 2013

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 2013 Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 213 INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE EGB Investments S.A. (spółka dominująca) EGB Finanse Sp. z o.o. (spółka zależna) EGB Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka

Bardziej szczegółowo

Dwukrotny wzrost zysku

Dwukrotny wzrost zysku Dwukrotny wzrost zysku Wyniki finansowe za I kw. 2012 Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 14 maja 2012 1Q2012 Wzrost zysku netto o 101,0% r/r do poziomu 0,8 mln

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za IV Q 2016* * Dane niezaudytowane

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za IV Q 2016* * Dane niezaudytowane Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za IV Q 2016* * Dane niezaudytowane INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE Akcjonariat/ Udziałowcy Główny przedmiot działalności Grupa docelowa EGB Investments

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za II Q 2014

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za II Q 2014 Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za II Q 214 INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE (na 6.8.214 r. tj. na dzień publikacji raportu) EGB Investments S.A. (spółka dominująca) EGB Finanse Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 roku Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 roku Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja wyników za I kwartał 2014 roku Grupa Kapitałowa KRUK Maj 2014 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Wyniki finansowe Załączniki 2 KRUK w I kwartale 2014: rekordowe 40 mln

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Podsumowanie Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Podsumowanie Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Podsumowanie 1.07. 30.09.2015 Struktura Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011 Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. STRUKTURA GRUPY 80 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za trzy kwartały 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za trzy kwartały 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja wyników za trzy kwartały 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK Listopad 2013 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Wyniki finansowe Załączniki 2 KRUK wypracował w III kw. rekordowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa EGB Investments S.A.

Grupa Kapitałowa EGB Investments S.A. Grupa Kapitałowa EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za rok 2011 Bydgoszcz, 08.05.2012 r. DANE FINANSOWE ZA ROK 2011 Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) Zmiana 2011 /2010 67% 30

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r.

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r. Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I półroczu 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I półroczu 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia 13.09.2017 r. pro-forma

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie. Można stwierdzić, że aktywa spółki z nawiązką pokrywają jej zadłużenie finansowe.

Podsumowanie. Można stwierdzić, że aktywa spółki z nawiązką pokrywają jej zadłużenie finansowe. Grupa kapitałowa BEST analiza, 19 września 2016 r. Remigiusz Iwan dla Obligacje.pl Autor prowadzi bloga rynekobligacji.com Podsumowanie BEST istnieje od 1994 roku i jest pierwszą firmą z branży finansowej

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. I-III kw r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. I-III kw r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot działania: Rok powstania. Zatrudnienie

Przedmiot działania: Rok powstania. Zatrudnienie Przedmiot działania: Branża: zarządzanie wierzytelnościami Sektor: hurtowy obrót wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych Siedziba: ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość Strona Internetowa: www.kredytinkaso.pl

Bardziej szczegółowo

DTP S.A. RAPORT KWARTALNY. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013

DTP S.A. RAPORT KWARTALNY. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 DTP S.A. RAPORT KWARTALNY za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE DTP S.A.... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 III. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy DTP S.A. za I kw. 2015 r.

Prezentacja wyników Grupy DTP S.A. za I kw. 2015 r. Prezentacja wyników Grupy DTP S.A. za I kw. 2015 r. Agenda Podsumowanie I kw. 2015 r. Wyniki finansowe za I kw. 2015 r. Wyniki operacyjne Pozycja DTP na rynku wierzytelności w Polsce oraz jego perspektywy

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 9 miesięcy 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Wyniki za 9 miesięcy 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 14 listopada 2014 r. Wyniki za 9 miesięcy 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. po III kwartałach 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Pragma Inkaso. Działalność serwiserska Fundusze sekurytyzacyjne wierzytelności korporacyjnych

Pragma Inkaso. Działalność serwiserska Fundusze sekurytyzacyjne wierzytelności korporacyjnych Pragma Inkaso Działalność serwiserska Fundusze sekurytyzacyjne wierzytelności korporacyjnych 21.06.2017 1 Rynek przeterminowanych wierzytelności korporacyjnych Wartość korporacyjnych wierzytelności przeterminowanych

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kw r. oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa,

Wyniki za I kw r. oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, Wyniki za I kw. 2015 r. oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 2015-05-15 Agenda Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2015 roku Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O.

Bardziej szczegółowo

EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za II Q 2012

EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za II Q 2012 EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za II Q 2012 DANE FINANSOWE ZA II Q 2012 (01.04.2012 30.06.2012) Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) II Q 2012/ 58% 9 000 8 000 7 000

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 listopada 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 listopada 2017 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 listopada 2017 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 sierpnia 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 sierpnia 2017 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 sierpnia 2017 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 30.06.2014 Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie i windykacja na zlecenie portfeli masowych

Bardziej szczegółowo

DTP S.A. RAPORT KWARTALNY. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013

DTP S.A. RAPORT KWARTALNY. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 DTP S.A. RAPORT KWARTALNY za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE DTP S.A.... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 III. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA I PÓŁROCZE 2012 r. Tarnowskie Góry 31 sierpień 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA I PÓŁROCZE 2012 r. Tarnowskie Góry 31 sierpień 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA I PÓŁROCZE 2012 r. Tarnowskie Góry 31 sierpień 2012 r. STRUKTURA GRUPY 80 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100 % udziału akcji w kapitale

Bardziej szczegółowo

Wyniki Mennicy Polskiej po I kwartale 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki. Spotkanie z Analitykami Warszawa, 17 maja 2010 roku

Wyniki Mennicy Polskiej po I kwartale 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki. Spotkanie z Analitykami Warszawa, 17 maja 2010 roku Wyniki Mennicy Polskiej po I kwartale 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki Spotkanie z Analitykami Warszawa, 17 maja 2010 roku Profil działalności Mennicy Polskiej S.A. Jest jedynym producentem monet

Bardziej szczegółowo

Eksperci portfeli masowych wierzytelności. Prezentacja spółki FAST FINANCE S.A.

Eksperci portfeli masowych wierzytelności. Prezentacja spółki FAST FINANCE S.A. Eksperci portfeli masowych wierzytelności Prezentacja spółki FAST FINANCE S.A. 3 kwartał 2015 O Spółce Rynek Wyniki finansowe Załączniki 2 Krótko o nas Jesteśmy w czołówce operujących na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA. I półrocze 2016

Pragma Faktoring SA. I półrocze 2016 Pragma Faktoring SA I półrocze 2016 Kluczowe założenia Strategii Kontynuacja budowy zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI SERII L EMPERIA HOLDING S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst. Warszawa 7 czerwca 2011 roku

Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst. Warszawa 7 czerwca 2011 roku Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst Warszawa 7 czerwca 2011 roku SPIS TREŚCI INFORMACJA O OBLIGACJACH WPROWADZANYCH DO OBROTU NAVI GROUP S.A. RYNEK I JEGO PERSPEKTYWY NAVI GROUP S.A. - KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. Monitoring kredytowy 2015

BEST S.A. Monitoring kredytowy 2015 BEST S.A. Monitoring kredytowy 2015 Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej grupy BEST S.A. wraz ze szczególnym umiejscowieniem w niej oceny ryzyka kredytowego dla obligacji. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Obligacje BEST S.A. Warszawa, listopad 2012 roku

Obligacje BEST S.A. Warszawa, listopad 2012 roku Obligacje BEST S.A. Warszawa, listopad 2012 roku.1 Agenda 1. Informacje o Emitencie 2. Historia 3. Struktura akcjonariatu 4. Struktura Grupy 5. Opis działalności 6. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Kurs na zysk! Oferta obligacji serii AF 1. Oprocentowanie 4,88%* Współoferujący

Kurs na zysk! Oferta obligacji serii AF 1. Oprocentowanie 4,88%* Współoferujący Kurs na zysk! Oferta obligacji serii AF 1 Oprocentowanie 4,88%* Współoferujący * Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji serii AF 1 w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Marzec 2012

Raport miesięczny. Marzec 2012 Raport miesięczny Marzec 2012 13 kwietnia 2012 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 2014 rok oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 19 marca 2015 r.

Wyniki za 2014 rok oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 19 marca 2015 r. Wyniki za 2014 rok oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w 2014 roku Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w 2014 roku Wyniki finansowe Realizowane

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie trzech kwartałów 2015 roku 52% 43% 4% 1% Call center Wsparcie sprzedaży Sprzedaż aktywna Pozostałe przychody

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1Q 2017 r. Everest Capital

Podsumowanie wyników za 1Q 2017 r. Everest Capital Podsumowanie wyników za 1Q 2017 r. Everest Capital Warszawa, 19 czerwca 2017 Everest Capital Sp. z o.o. Seria Ticker Wartość emisji (mln PLN) D EVC0418 30,0 E EVC1118 20,0 Kupon WIBOR 6M + 5,00% WIBOR

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

3. W ramach rozwoju organicznego P.R.E.S.C.O. przewiduje:

3. W ramach rozwoju organicznego P.R.E.S.C.O. przewiduje: Raport bieżący nr 7/2013 Data sporządzenia: 23 maja 2013 Temat: Strategia rozwoju P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. na lata 2013-2016 Podstawa prawna: Art. 56 pkt. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i

Bardziej szczegółowo

Giełdowa Spółka Roku 2014 wg rankingu Pulsu Biznesu

Giełdowa Spółka Roku 2014 wg rankingu Pulsu Biznesu KRUK S.A. Giełdowa Spółka Roku 2014 wg rankingu Pulsu Biznesu Raport analityczny dla inwestorów indywidualnych KRUK S.A. - UPDATE Pierwszy raport analityczny SII na temat spółki KRUK S.A. został opublikowany

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 17 maja 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 17 maja 2017 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 17 maja 2017 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. Monitoring kredytowy 2Q 2015

BEST S.A. Monitoring kredytowy 2Q 2015 BEST S.A. Monitoring kredytowy 2Q 2015 Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej grupy BEST S.A. wraz ze szczególnym umiejscowieniem w niej oceny ryzyka kredytowego dla obligacji. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

bez barier finansowych

bez barier finansowych DTP S.A. Raport jednostkowy za I kwartał 2012 r. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. bez barier finansowych Szanowni Państwo, Zarząd DTP S.A. z siedzibą w Warszawie ma przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 211 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 listopada 211 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE ZMIANA DANE NA

Bardziej szczegółowo

Eksperci portfeli masowych wierzytelności. Prezentacja spółki FAST FINANCE S.A.

Eksperci portfeli masowych wierzytelności. Prezentacja spółki FAST FINANCE S.A. Eksperci portfeli masowych wierzytelności Prezentacja spółki FAST FINANCE S.A. 1Q2017 O Spółce Rynek Wyniki finansowe Załączniki 2 Krótko o nas Należymy do czołówki firm windykacyjnych operujących na polskim

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2016 ROK

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2016 ROK PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2016 ROK Gdynia, 12 kwietnia 2017 roku JEDEN Z LIDERÓW NA RYNKU ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI W POLSCE SPÓŁKA NOTOWANA NA GPW OD 1997 EFEKTYWNOŚĆ OPERACYJNA WSPARTA NOWOCZESNĄ

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy DTP S.A. wyniki finansowe za 1 kw. 2014 r.

Prezentacja firmy DTP S.A. wyniki finansowe za 1 kw. 2014 r. Prezentacja firmy DTP S.A. wyniki finansowe za 1 kw. 2014 r. Skład akcjonariatu stan na dzień 7.05.2014 r. l. akcji proc. akcji Paged Capital Sp. z o.o. 16 988 566 47,57% JAMICO Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

DTP S.A. Raport skonsolidowany za I kwartał 2012 r.

DTP S.A. Raport skonsolidowany za I kwartał 2012 r. DTP S.A. Raport skonsolidowany za I kwartał 2012 r. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. Tworzymy świat bez barier finansowych Szanowni Państwo, Zarząd DTP S.A. z siedzibą w Warszawie ma

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Wyniki i sytuacja Grupy po III kwartałach 2012 r. oraz plany na kolejne miesiące roku Warszawa, 16 listopada 2012 r. AGENDA Sytuacja na rynku obrotu wierzytelnościami

Bardziej szczegółowo