RAPORTY JAK SKALOWAĆ, OD JEDNEGO DO WIELU, CZYLI CO MANAGER MOŻE WYMYŚLIĆ NA PRZYKŁADZIE BAZY RAPORTUJĄCEJ Z VERSIONONE.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORTY JAK SKALOWAĆ, OD JEDNEGO DO WIELU, CZYLI CO MANAGER MOŻE WYMYŚLIĆ NA PRZYKŁADZIE BAZY RAPORTUJĄCEJ Z VERSIONONE."

Transkrypt

1 RAPORTY JAK SKALOWAĆ, OD JEDNEGO DO WIELU, CZYLI CO MANAGER MOŻE WYMYŚLIĆ NA PRZYKŁADZIE BAZY RAPORTUJĄCEJ Z VERSIONONE. Jacek Jagieła 4Developers, Warszawa

2 Kiedy przychodzi szef i nie jest zadowolony z raportów wbudowanych, czyli historia o tym gdzie wyświetlić dane dla szefa. Możliwości od Excel przez Crystal Report

3 VersionOne Agile Product Lifecycle Management

4 Raporty wbudowane Ponad 60 raportow Mierzenie każdej metryki Agile Dowolnie konfigurowalne Wykresy Bardzo ciekawa grafika

5 ZA MAŁO????? Nasz szef nie umie posługiwać się narzędziem Nie rozumie metryk Szuka dla nas zajęcia

6 Projekty Software Hardware Components VersionOne Bledy z pola

7 Od czego zacząć? Excel Można wrzucić dane zbierając z różnych źródeł Podłączyć do Excela zewnętrzne źródło

8 Znamy SQLa... WITH sales_numbers AS ( SELECT s.prod_id, s.amount_sold, t.week_ending_day FROM sales s, times t, products p WHERE s.time_id = t.time_id AND s.prod_id = p.prod_id AND p.prod_category = 'Photo' AND p.prod_name LIKE '%Memory%' AND t.week_ending_day BETWEEN TO_DATE('01-JUL-2001','dd-MON-yyyy') AND TO_DATE('16-JUL-2001','dd-MON-yyyy') ), product_revenue AS ( SELECT p.prod_name product, s.week_ending_day, SUM(s.amount_sold) revenue FROM products p LEFT OUTER JOIN ( SELECT prod_id, amount_sold, week_ending_day FROM sales_numbers) s ON (s.prod_id = p.prod_id) WHERE p.prod_category = 'Photo' AND p.prod_name LIKE '%Memory%' GROUP BY p.prod_name, s.week_ending_day ), weeks AS ( SELECT distinct week_ending_day week FROM times WHERE week_ending_day BETWEEN TO_DATE('01-JUL- 2001','dd-MON-yyyy') AND TO_DATE('16-JUL-2001','dd-MON-yyyy') ), complete_product_revenue AS ( SELECT w.week, pr.product, nvl(pr.revenue,0) revenue FROM product_revenue pr PARTITION BY (product) RIGHT OUTER JOIN weeks w ON (w.week = pr.week_ending_day) )

9 Minusy Excella Brak elastyczności każda zmiana nowe query Dynamiczne dane (plus i minus) Brak odwołań do opisywanych systemów Udostępnianie danych rozsyłanie dokumentu w świat Różni menadżerowie mają różną wiedzę z Excela Poprawianie błędów zgłoszonych przez użytkownika końcowego

10 Tworzymy bazę raportującą Nowa baza? Dodawać tabele? Kupić narzędzie Zlecić to komuś Korzystamy z istniejącej Może wystarczą kwerendy Na pewno jest jakiś OpenSource

11 Zaczynamy tworzyć Bazę Raportową Silnik? Nowy/Istniejący Łączność do bazy produkcyjnej Konwencja nazewnicza Integralność danych Dowolny Dowolny Zaczynamy od LINKU do samego siebie Stała i niezależna od systemu Szukamy PK

12 Architektura

13 Pierwsze kroki Database LINK CREATE DATABASE LINK local CONNECT TO hr IDENTIFIED BY password USING 'local';

14 SYNONYMS Nasz główny przyjaciel Używajmy we wszystkich Query Można zmieniać wskazania dynamicznie Czasem wykorzystywane w backupach i importach danych

15 VIEW Definiujmy często Duże bloki SQLa wykorzystywane w wielu miejscach zastępujemy widokami Używamy również do wprowadzania danych Pozwalają skrócić import danych

16 MATERIALIZED VIEWS Kiedy VIEW wykonuje się za długo Problem z szybkim odświeżaniem Korzystać można tak długo aż odświeżanie nie będzie problemem

17 FUNCTION Każdy duży blok w query można zastąpić funkcja Funkcje moga zwracać obiekty niekoniecznie tylko dane

18 PROCEDURE Używane przede wszystkim do wykonywania bloków przygotowujące dane Dobrze miec procedure dla każdego obszaru

19 PACKAGE Każda grupa raportów posiadała swój pakiet Dobre miejsce do pisania interfejsow do komunikacji. Zasada lepiej dodać niż zmieniać. Można tworzyć w pakiecie wiele funkcji o podobnej funkcjonalności ale innym wywołaniu.

20 Tworzymy Bazę dla VersionOne

21 Struktura w VersionOne

22 Co bierzemy? Faza I PrimaryWorkitem calość z historia Epic stan aktualny Timebox stan aktualny Scope stan aktualny Schedule stan aktualny

23 ETL Własna implementacja w C# Pobiera XMLe za pomocą protokołu Dane Historyczne https://www9.v1host.com/lumesse/rest- 1.v1/Hist/Story/1063?sel=Key,Scope.Name,Name,Number Aktualne https://www9.v1host.com/lumesse/rest-1.v1/data/scope?sel=name,createdate,key Wprowadza recordy do Tabel Źródeł PK = Key + CreateDate

24 Tabele Źródeł Source stała dla każdego źródła V1 ID oparta o sekwencje unikalna w bazie raportujacej Key PK z VersionOne. Jest to PK dla aktualnych danych CreateDate data utworzenia z VersionOne PK = Source + Key + CreateDate

25 Procedura UpdateBazy Backup istniejacych danych Create TABLE t1_bck AS Select * From t1; Przełączenie Synonyms na backup Truncate Table t1; Insert into t1 Select * from vw_t1; Przełączenie Synonyms na tabele raportowe UpdateBazy uruchamiany tylko 3 razy na dobe

26 Wyswietlanie Raportów Dynamiczna strona www napisana w C# Każdy raport miał swoją procedurę, w której było ogromne SQL query Dużo powtarzającego się kodu

27 Problemy Tłumaczenie PK VersionOne na ID w bazie raportującej szukanie błędów Zbyt długie odstępy między aktualizacjami Niektóre zdarzenia nie zarajestrowały się w bazie Brak gwarancji spójności danych Za mała modularyzacja

28 Schemat podstawy

29 Co bierzemy? Faza II PrimaryWorkitem calość z historia Epic całość z historią Timebox całość z historią Scope całość z historią Schedule całość z historią

30 ETL - zmiany Pobiera XMLe za pomocą protokołu Dane Historyczne https://www9.v1host.com/lumesse/rest- 1.v1/Hist/Story/1063?sel=Key,Scope.Name,Name,Number Użycie PK z VersionOne: Key + Moment Import Key > LastKey AND Moment >= LastMoment

31 Tabele Źródeł Source stała dla każdego źródła V1 PK = Source + Key + Moment

32 Procedura UpdateBazy UpdateBazy uruchamiany co 3 minuty Begin Transaction Aktualizacja tylko małej ilości rekordów Merge Table zamiast Insert

33 Korzyści Łatwość utrzymania spójności VersionOne z bazą raportową. Aktualizacje praktycznie Online Zminimalizowanie ilości danych do aktualizacji Podnoszenie modularyzacji

34 Jak to właściwie działało? Key Moment Number Name CreateDate B Sample: Logon B Sample: Logon B Sample: Logon B Sample: Logon B Sample: Logon Source Key Moment Number Name StartDate EndDate V B Sample: Logon V B Sample: Logon V B Sample: Logon V B Sample: Logon V B Sample: Logon

35 Nowe dane Key Moment Number Name CreateDate B Sample: Logon B Sample: Logon B Sample: Logon B Sample: Logon B Sample: Logon B Sample: Logon Source Key Moment Number Name StartDate EndDate V B Sample: Logon V B Sample: Logon V B Sample: Logon V B Sample: Logon V B Sample: Logon V B Sample: Logon

36 FROM S_Story st, S_Scope sc... WHERE st.moment > (Select MAX(Moment) FROM StoryScope)

37 Co z danymi z rekordu wyżej? SELECT... LAG(CreateDate, 1, 0) OVER (PARTITION BY Key ORDER BY Moment) AS enddate

38 MERGE INTO StoryWeekTable D USING ( SELECT Key,... FROM StoryWeekTable_VW ) S ON (D.Key = S.Key) WHEN MATCHED THEN UPDATE SET D... = S... WHEN NOT MATCHED THEN INSERT (...) VALUES (...) ;

39 Wiele systemów

40 Epic z górnego poziomu WHERE... REGEXP_LIKE (feature_name, `^FR[0-9]+`)...

41 views StoryScope_VW StoryEpic_VW ScopeEpic_VW StoryWeek_VW StorySchedule_VW

42 Tworzenie Raportów - query SELECT col1, col2, col3 FROM tab1, tab2, tab3 WHERE tab1.col1 = tab2.col2;

43 Pipe Functions CREATE FUNCTION ReportScope( SPCF...) RETURN ScopeTableType PIPELINED IS out_rec ScopeType; in_rec ScopeTable%ROWTYPE; BEGIN LOOP FETCH ScopeTable INTO in_rec; EXIT WHEN p%notfound;... ScopeType.col1 := in_rec.col1; IF S in (`AA`, `BB`) THEN... END IF; PIPE ROW(out_rec); END LOOP; CLOSE ScopeTable; RETURN; END;

44 Co kiedy wydajność VIEW zaczyna się psuć Każde vw przepiszmy do mv lub tabeli Dokładamy dane tylko różnicowo Potrzebujemy kolejnych tabel i widoków pośrednich

45 Backlog w skali tygodnia Widok z wyrazeniem:... Trunc(CreateDate, `YY`), Trunc(CreateDate, `WW`)...

46 ETL komercyjne IBM Websphere DataStage (wcześniej Ascential DataStage i Ardent DataStage) Oracle Warehouse Builder Informatica PowerCenter Cognos Decisionstream Ab Initio BusinessObjects Data Integrator (BODI) Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) Pentaho Data Integration - Projekt Kettle (open source) SAS ETL studio

47 Systemy raportowania Crystal Report Reporting services DataVision

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Laboratorium specjalizacyjne

Laboratorium specjalizacyjne Akademia Górniczo Hutnicza Im. St. Staszica w Krakowie Wydział EAIiE Katedra Automatyki Laboratorium specjalizacyjne Porównanie systemów relacyjnych baz danych PostgreSQL i Oracle Mirosław Jąkała Maciej

Bardziej szczegółowo

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION 1. Prelegenci Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION ITMAGINATION jest partnerem Microsoft od 6 lat, czyli od początku istnienia firmy. Główną działalnością

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012 Projektowanie baz danych Bartosz Reichel PG 2011/2012 Zasady zaliczenia Laboratorium 50% Wykład (egzamin/zaliczenie) 50% Literatura Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL, Michael McLaughlin,

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 cechy warte odnotowania

IBM DB2 cechy warte odnotowania IBM DB2 cechy warte odnotowania v v v v v v Różne typy tabel w tym MDC - wielowymiarowe Podział jednej bazy danych na niezależne partycje nie tylko pojedynczej tabeli Łączenie pokrewnych instrukcji w jedną

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP

Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP Dr Janusz Górczyński Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP Czym jest projekt ADP? Projekt Microsoft Access (.adp) jest typem pliku programu Access, który zapewnia skuteczny dostęp w trybie

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

POSTGRESQL PRAKTYCZNE PODEJŚCIE

POSTGRESQL PRAKTYCZNE PODEJŚCIE POSTGRESQL PRAKTYCZNE PODEJŚCIE WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY KOŁO NAUKOWE SYSTEMÓW OPEN SOURCE ŁUKASZ CPAK PIOTR LEŚNIAK NOWY SĄCZ, 2007 Temat: Baza danych sklepu. Sklep sprzedaje towary

Bardziej szczegółowo

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Autor: Danuta Mendrala, Pawe³ Potasiñski, Marcin Szeliga, Damian Widera ISBN: 978-83-246-2033-3 Format: 158x235, stron: 488 Poznaj nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz

Systemowe aspekty baz Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

Jak zatrudnić słonie do replikacji baz PostgreSQL?

Jak zatrudnić słonie do replikacji baz PostgreSQL? Sławomir Civic Białek Jak zatrudnić słonie do replikacji baz PostgreSQL? Katowice 28 sierpnia 2007 Streszczenie Slony to opensource owe i darmowe rozwiązanie problemu replikacji baz

Bardziej szczegółowo

Programowanie w jêzyku PL/SQL

Programowanie w jêzyku PL/SQL Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL Autor: Michael McLaughlin T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1938-2 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g PL/SQL Programming Format: 168x237,

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA COPERNICUS WE WROCŁAWIU KIERUNEK: INFORMATYKA (INF) SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE (SSK) PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Grzegorz ŚLIWIŃKI PROJEKT I REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE... Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...3 2.1. Składnia... 3 2.2. Przykłady... 4 2.3. Najprostsze

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Katarzyna Klessa ` Informacje organizacyjne 1. Dyżury: wtorek 11:50-13:20 pokój / room 312aB Coll. Novum 2. Warunki zaliczenia przedmiotu: semestr

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Instalacja MS SQL Server 2012 oraz tworzenie obiektów bazy danych Instrukcja do pierwszych laboratoriów: I. Instalacja SQL

Bardziej szczegółowo

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html Workflow knowledge Skąd pobrać... 2 Jak uruchomić / zatrzymać workflow z poziomu kodu... 2 Przekazywanie parametrów pomiędzy klockami workflow... 3 Jak odczytać / zapisać wartość atrybutu globalnego (ItemType)...

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW

ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW Położenie podprogramów Jak wiemy, podprogramy i pakiety jako bloki nazwane, mogą być składowane w słowniku danych. Podprogram najpierw tworzy się za pomocą polecenia

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Dlaczego? Wnioski z danych. Adam Pelikant. Dlaczego?

Hurtownie danych. Dlaczego? Wnioski z danych. Adam Pelikant. Dlaczego? Dlaczego? Hurtownie danych Człowiek, który potrafi czytać ale nie ma książek, nie ma przewagi nad tymi, którzy w ogóle nie umieją czytać Mark Twain - 1900 Adam Pelikant Człowiek który posiada dane ale

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa)

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa) Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa dwunasty PL/SQL, c.d. 1 / 37 SQL to za mało SQL brakuje możliwości dostępnych w językach proceduralnych.

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL 1 Podstawy relacyjnego modelu danych. 3h UWAGA: Temat zajęć jest typowo teoretyczny i stanowi wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo